ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013 Anmälan Sker genom aktuell inbjudan eller på formuläret på vår webb. Betalning Efter att anmälan är genomförd, kommer faktura ställas ut, med 30 dagar netto som betalningsvillkor. Det går även bra att betala med kort om så önskas. Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. Avbokning Erlagd utställaravgift återbetalas med 50 % vid skriftlig avbokning till mässarrangören senast 90 dagar innan mässan. Vid avbokning senare än 90 dagar innan mässan utgår ingen återbetalning av utställaravgiften. FÖRE MÄSSAN Personuppgiftslagen Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av Mindhouse Park AB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig administration, att tillförsäkra att Mindhouse Park AB har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställning samt att administrera och behandla eventuella skador. Den registrerade har, bland annat enligt personuppgiftslagen (1998:204), vissa rättigheter i samband med behandling av personuppgifter, till exempel rätt att få information om behandling av uppgifter samt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter. Servicecenter Mässarrangören finns i mässhallen från och med tisdag 24 september kl Servicecenter öppnar under mässdagarna en timme innan mässans öppnande.

2 Ansvariga Har du frågor om mässan är du välkommen att kontakta oss! Mässansvarig, Mindhouse Park AB: Pelle Lindsjö Teknik och Utrustning, PR & Media Leasing AB: Hasse Johansson Hotellchef, Hotell Klockargården Anna-Karin Berglund Utställarkort All monterpersonal som kommer att vistas i montern och på mässan måste ha ett personligt utställarkort. Kortet hämtas ut i Hotell Klockargårdens reception vid incheckning. Utställarkorten ska alltid bäras under vistelse i mässhallen, även under in- och utflyttning. Montern Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer. Mässarrangören förbehåller sig rätten att göra justeringar beträffande turordning och monterplats. Överlåtelse av monterplats får inte ske utan mässarrangörens godkännande. Montern skall vara i iordningställd kl onsdagen den 25 september. Om så ej sker får mässarrangören disponera utrymmet utan skyldighet till återbetalning av monterhyran. Monterns dimensioner får inte överskridas.

3 Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner. Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av mässarrangören. Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/branschkrav och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. För utställning av maskiner gäller Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens meddelanden. Mässarrangören friskriver sig från kostnader som uppkommer p.g.a. att utställare inte följer bestämmelser. Utställare får inte, utan medgivande, upplåta reklamplatser eller plats för medutställare (underutställare) som inte angivits i anmälan. Det är vidare ej tillåtet att hänvisa till utställning utanför mässan. Det är inte tillåtet att göra åverkan på monterväggarna (spika, såga, måla, borra, häfta eller liknande). Åverkan debiteras. Monterväggarna är 2,5 m höga och av vitt laminat. Använd dubbelhäftande tejp eller häng upp tyngre föremål genom att spika i överkanten på väggen med mindre spik/nubb. Om Du avser att använda dubbelhäftande tejp, vanlig tejp, dekaler eller liknande, kontrollera först med monterleverantören (PR & Media) att materialet går att ta bort utan att skada uppstår. Häftkuddar är absolut förbjudna. Direktförsäljning är tillåten. Dock kan viss inskränkning finnas beträffande livsmedel för direkt förtäring (café-, kiosk- & serveringsverksamhet). Kontakta mässarrangören för klarläggande. Alla elinstallationer skall godkännas av mässarrangören. Plats Hotell Klockargården, Evenemangshallen MPR-13 Siljansvägen TÄLLBERG Godsmottagning Gods tas emot fr.o.m. måndag 23/9. Mindhouse Park och PR & Media Leasing AB ansvarar ej för gods före, under eller efter arrangemanget! Var vänlig märk godset noggrant med följande: MPR-13 /Ditt företagsnamn/ Hotell Klockargården, Evenemangshallen MPR-13 Siljansvägen TÄLLBERG

4 Detta ingår i utställaravgiften: Monterplats 2x3 m 3 st monterväggar 2,5 m höga, (vitt laminat) El framdragen till monterns baksida 1 st fällbord 180x80 cm 2 st klappstolar, svart plast Inflyttning Inflyttning sker tisdag den 24 september kl samt onsdag 25 september kl Mässan öppnar onsdag den 25 september kl och senast en halvtimme innan öppnandet ska alla montrar vara iordningställda samt vagnar och skräp undanplockat. För maskiner eller material överstigande 1 ton kontakta PR & Media tekniskt ansvarig: Hasse Johansson tel Efter kl tisdag den 24 september ska gångarna hållas rena från gods, sopor och emballage. Öppettider Mässan är öppen för besökare: Onsdag 25 september kl Torsdag 26 september kl Du som är utställare har tillträde till mässhallen från kl under mässdagarna. Annonsering i mässtidning Förstärk Ditt mässdeltagande genom att annonsera i mässtidningen som distribueras i maj Kontakta Christer Lindh på för mer information. Boende för utställare Mässutställare hänvisas till Hotell Klockargården för bokning av rum. Tel: Önskar Ni bo på annat hotell i Tällberg hänvisar vi till boendebokningen på vår webbplats.

5 UNDER MÄSSAN Avfall Utställare skall själva ombesörja bortforsling och sortering av sitt avfall. Vi debiterar 450 kr/timme för grovstädning samt 300 kr/kbm för kvarlämnat sorterat avfall. Osorterat avfall debiteras med 800 kr/kbm. Barn Mässan är en arbetsplats, det är inte tillåtet för barn under 16 år att vistas i lokalerna under in- och utflyttning. Vänligen respektera förbudet. Tack för visad hänsyn! Brandföreskrifter Rökförbud och förbud mot öppen eld gäller i vår mässhall. Utrymningsvägar och dörrar skall hållas fria och fullt synliga. Det gäller brandredskap, larmtrycksknappar och skyltar. Ovanför utrymningsgångar får dekorationer, skyltning eller tak ej förekomma. Textila dekormaterial måste vara behandlade med brandskyddsmedel eller tillverkat av ull eller glasfiberväv enligt brandskyddsmyndighetens bestämmelser. Brandfarliga, frätande eller giftiga gaser får ej införas eller förvaras i mässhallen. Mässhallen är utrustat med automatiskt brandlarm vilket innebär att våra rökdetektorer är mycket känsliga. Utryckning orsakad av utställare debiteras. El Elanslutning finns vid varje monter. Behörig personal ansvarar för samtliga eldragningar inom mässområdet. Elcentraler får ej blockeras. Monterstativ i metall, armaturer och bruksföremål i ledande material måste jordas. All elektrisk installation skall vara utförd enligt gällande starkströmsföreskrifter. Kom ihåg att släcka all monterbelysning och stänga av elektriska apparater på kvällen när Ni lämnar mässhallen. För ytterligare beställningar, se monterserviceblankett. Force Majeure Om mässan/utställningen inte kan genomföras p.g.a. strejk, eldsvåda eller annat som mässan inte råder över, fritar sig arrangören från återbetalningsskyldighet.

6 Försäkring Kontrollera företagets försäkringar. Det kan vara aktuellt att teckna separat försäkring för mässdeltagandet. Mindhouse Park AB & PR & Media Leasing AB påtar sig inget ansvar för era produkter före, under eller efter mässan! Garderob Obemannad garderob finns i anslutning till mässhallen. Mindhouse Park AB, PR & Media Leasing AB och hotellet ansvarar ej för klädesplagg, väskor eller andra tillhörigheter som lämnats i garderoben. Godshantering Truckhjälp skall beställas senast 90 dagar innan mässans start. Kontakta PR & Media Teknisk ansvarig Hasse Johansson tel för bokning och priser! Har ni maskiner eller annat material som väger över 1 ton, kontakta PR & Media tekniskt ansvarig Hasse Johansson tel Höjdbyggnation Byggnation och reklambudskap etc. som överstiger 2,5 meter är ej tillåten. Detta gäller ej monterbelysning. Internet Trådlös WiFi Internet finns. Analoga telefonlinjer saknas i mässhallen. Källsortering i mässhallen Miljöstationer: Under in- & utflyttning samt under mässans öppettider finns två miljöstationer utplacerade. På stationerna sker sorteringen i fyra fraktioner; trä, mjukplast, returpapper och övrigt. I mässgångarna placeras papperskorgar för mindre mängder av papper. Mat & Dryck Vår restauratör innehar mat- och alkoholtillstånd i lokalerna. Det är därför enligt lag ej tillåtet att bjuda på några alkoholhaltiga drycker eller mat i montrarna.

7 Musik Tänk på att varje utställare själv ansvarar för all eventuell musik som framförs publikt i montern under mässan. Detta ska i förekommande fall redovisas till och regleras med Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Kontaktinformation; STIM, , SAMI, (om du inte är avtalskund), (om du redan är avtalskund). Nattström Ingår i utställaravgiften. Parkering Parkering för utställare sker på Hotell Klockargårdens p-platser. Städning Mässarrangören ansvarar för den allmänna städningen. Utställaren ansvarar för montern. Utställare ansvarar själv för bortforsling av skräp till sopstationer och container utanför mässhallen. Bristande städning faktureras utställaren. Vakthållning Arrangören ombesörjer vakthållning nattetid, men har ej juridiskt ansvar för utställda föremål. EFTER MÄSSAN Utflyttning Mässhallen ska vara utrymd 3 timmar efter mässans stängning d.v.s. kl OBS! Det är inte tillåtet att riva montrar före klockan sista mässdagen. Montern måste vara bemannad fram till denna tidpunkt. Gångarna ska hållas fria för att godshanteringen snabbt kan komma igång. Godshämtning Allt gods måste vara nedpackat och avhämtat under utsatt utflyttnings tid.

8 Vid frågor eller för överenskommelser om annan tid, vänligen kontakta Mässansvarig, Pelle Lindsjö på tel Utställaren svarar själv för att boka transporter av sitt gods. Välkommen som utställare på Mindhouse Park Renewable Energy- 2013

TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013

TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013 TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna och hoppas att ni ska få två givande mässdagar!

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Beställ till montern

Läs mer

Lathund för utställare

Lathund för utställare Lathund för utställare Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bilar som jobbar 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.bilarsomjobbar.se Beställ till montern

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013 20 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28-30 oktober 2013 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Antikmässan 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.antikmassan.se Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ till montern Marknadsföring

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Vi ses på Stockholmsmässan! Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på MC Mässan 2015. För fullständig information besök www.mcmassan.se Deadlines 3 Beställ

Läs mer

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena UF-MÄSSAN2014 24 mars l conventum arena viktig Information och inbjudan till UF-företag www.ungforetagsamhet.se/orebro VÄLKOMNA! INNEHÅLL VÄLKOMNA ANMÄLAN & AVGIFTER TIDER MONTERN REGLER TÄVLINGAR VILLKOR

Läs mer

Praktisk information/prisuppgifter

Praktisk information/prisuppgifter Praktisk information/uppgifter För dig som planerar konferens/kongress, event och utställning i Uppsala Konsert & Kongress (UKK) Innehållsförteckning Bevakning... 2 Brandlarm... 2 Digitala skärmar inomhus...

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning.

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. 2013 01 30 BOKNINGSVILLKOR 1. Offert och betalningsvillkor 1.1. Förskott Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande

Läs mer

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor Köpvillkor Innehållsförteckning 1. KÖP... 2 2. PRISER... 2 3. LEVERANS... 3 4. BETALNING... 4 5. ÅNGERRÄTT... 5 6. REKLAMATION... 6 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY... 6 8. FORCE MAJEURE... 6 9. COOKIES PÅ VÅR

Läs mer

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07)

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Beställningar Alla beställningar skall vara skriftliga för att var giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Affordable Art Fair Stockholm 1-4 oktober 2015

Affordable Art Fair Stockholm 1-4 oktober 2015 Ansökan Stockholm 1-4 oktober, 2015 Affordable Art Fair Stockholm 1-4 oktober 2015 Affordable Art Fair Stockholm är äntligen tillbaka. Mellan den 30 september och fjärde oktober 2015 kommer 60 utställande

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Föreskrifter vinterförvaring Oscars Varv AB (OVAB)

Föreskrifter vinterförvaring Oscars Varv AB (OVAB) Varsågod Här får du Oscars Varv AB:s (OVAB:s) föreskrifter som gäller fr.o.m. 2012-10-01. De är gjorda för att du och dina båtgrannar ska bli så nöjda kunder som möjligt. Vi hoppas att du skall trivas

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY Detta dokument beskriver det ni behöver veta för att integrera SveaWebPay i er e- butik. För mer information om web service och API finns ytterligare dokument att tillgå

Läs mer