Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm"

Transkript

1 Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska städer. Genom att integrera miljöarbete i alla delar av stadens verksamheter, genom att näringslivet har ett stort engagemang för att göra Stockholm bättre och tack vare engagerade stockholmare når vi denna ledande position. Jag tror att vägen till framgång de senaste åren är att våga prioritera, något företagare alltid måste göra. Som miljö- och trafikborgarråd står det högst upp på min agenda att utveckla Stockholms klimat arbete och säkra Stockholms tätposition i världen. Vi vågar prioritera: Till 2015 ska vi gemensamt sänka våra CO 2 -utsläpp till 3 ton per stockholmare. Det är en sänkning med 43 procent sedan Det gör oss till världsledande i klimatkampen. Det är angeläget att under Miljöhuvudstadsåret 2010 visa upp kraften i det arbete som staden och klimatpaktsföretagen gör för att minska klimatpåverkan. Politiken kan sätta upp ramarna, men det är hos enskilda entreprenörer som vi finner morgondagens lösningar. Stockholms Stad ska tillsammans med Clinton Climate Initiative ta fram mätmetoder för samhällens klimatpåverkan, och teknik för att bygga hållbart. Med svenskt miljökunnande ska vi bygga en helt ny stadsdel, Norra Djurgårdsstaden, som totalt sänker stadens koldioxidnivåer, men som även blir en konkret illustration av de svenska företag som ligger i framkant när det gäller klimatsmarta lösningar års klimatpaktsrapport är en viktig del i budskapet om hur företagen och staden arbetar mot samma mål att minska klimatpåverkan under Det handlar om allt från smarta lösningar för att minska trafikens klimatpåverkan till hur man bygger helt nya klimatsmarta stadsdelar. Läs och låt dig inspireras! Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm KLIMATPAKTEN Den 27 september 2007 började det gemensamma arbetet med Stockholms klimatpakt, ett samarbete mellan staden och företag verksamma i regionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan från oss som lever och verkar i staden. Varje deltagare agerar utifrån sina egna villkor, men det gemensamma målet är en tydlig inriktning att minska sin klimatpåverkan. Klimatpakten erbjuder en arena för företag som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna. Klimatpakten är en samarbetsform, men också en arena för kontaktskapande utvecklingsarbete samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De medverkande företagens klimatmål görs synliga och transparenta vilket öppnar upp för konstruktiva diskussioner och förbätt ringar. Stockholms stad gör en årlig uppföljning tillsammans med de deltagande företagen. Klimatpakten visar att staden och företagen i Stockholm är aktiva på området och visar ledarskap genom att vara föredömen. Syftet är att alla aktörer i Klimatpakten ska minska sina utsläpp med 10 procent till 2011 eller uppfylla något av målen i Stockholms miljöprogram. En av utgångspunkterna för vårt miljöarbete är att det ska förenas med en hållbar tillväxt. Den bästa och mest kostnadseffektiva tekniken som utvecklas på marknaden ska användas i arbetet. Stockholms klimatpakt erbjuder en arena för företag som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna. Var och en agerar utifrån sina egna villkor, men med en vilja och en tydlig färdriktning att, liksom Stockholms stad, arbeta för att minska sin klimatpåverkan.

2 Företag Omsättning/ anställda MÅL Resultat Investeringar Stockholms stad Budget: 37 mdkr Anställda: Invånare: % miljöbilar som till 85 % körs på förnybart bränsle. Energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar minskar med 10 %. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning minskar med 10 % per stockholmare. Stadens fordonspark bestod till 61 % av miljöbilar i slutet av Etanolbilarna tankas till 82 % med etanol och gasbilarna till 60 % med gas. Cykeltrafiken har ökat med 75 % sen 1998 och vintercyklandet har ökat med 100 % sen Staden har startat ett omfattande arbete med att energieffektivisera de egna byggnaderna. 1,5 miljarder per år till stadens bostadsbolag för energieffektivisering och upprustning. Annorlunda Catering AB Omsättning: 42 mkr Anställda: 42 Vi ska verka för att utsläppen från våra bilar minskar. 100 % av våra bilar ska köras på förnybart bränsle. Minskad elförbrukning i produktionsköken. Minska pappersanvändningen genom översyn av faktureringssystem. Minska engångsförpackningar. Förbättra logistiken för att minska körsträckorna i trafiken. Minskning av drivmedel med 15 %. Minskad elkostnad med 10 %. Investeringar sker kontinuerligt genom energibesparande åtgärder inom driften samt genom att öka kunskapen hos vår personal om hur vi kan möjliggöra besparingar. Arcona AB Omsättning: 800 mkr Anställda 81 Att vara ett stöd till byggherrar, fastighetsägare och hyresgäster i att arbeta aktivt med hållbarhet i fastighetsbranschen, t ex genom minskad energiförbrukning och användning av miljöriktiga material. Lanserat konceptet Green Room. Hjälpt flera av våra kunder att minska sin klimatpåverkan. Successivt införande av hållbart arbetssätt på vårt kontor. Arcona investerar kontinuerligt i att bygga upp kunskapen om energieffektiva byggnader och hållbarhet både hos medarbetare och kunder. Atrium Lundberg AB Omsättning: 1,5 mdkr Anställda: 233 Minska vårt beroende av energi och transporter med huvudsakligt fossilt ursprung. Öka tillgängligheten till våra handelsplatser för gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafikresenärer. Ersätta miljöpåverkande driftprocesser med mer långsiktiga lösningar. Genomföra ny- och ombyggnationer som är optimala utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Minskning koldioxidgenerering ca 7 % under Fastighetsinvesteringarna uppgick till ca 1,0 mrd kronor under 2008 och uppgår till ca 5,0 mdr på 5 års sikt. Investeringarna omfattar bl a alla energi- och trafikrelaterade projekt i koncernen. Bjurfors Omstättning: 94 mkr Anställda: 70 Nå Kyotoprotokollets fastslagna miljömål under första året. Nå G8-mötets föreslagna klimatmål inom en treårsperiod. Uppnått Kyotoprotokollets miljömål. Minskade utsläpp med 29,5 ton CO 2 genom att byta ut 5 bilar mot miljöbilar samt att samtliiga anställda låtit bilen stå 20 arbetsdagar på årsbasis. Bring Express Omsättning 558 mdr Anställda: 231 Minska utsläppen av koldioxid genom att öka andelen bilar som drivs med alternativa bränslen, samt öka andelen utbildade chaufförer i sparsam körning. Antalen bilar som drivs med alternativa drivmedel är 42 stycken. Antal utbildade chaufförer i Sverige ca 300. Vi har en egen utbildad sparcoach med specialutrustad bil som utbildar våra chaufförer på heltid. Vi har förstärkt vår miljökompetens med en nyanställd miljösamordnare som ska utveckla miljöarbetet i Sverige. Luftfartsverket Sthlm-Bromma Airport Omsättning: 226 mkr Anställda: 143 LFV ska minska sina CO 2 -utsläpp på Bromma med 75 procent och sin energiförbrukning på flygplatsen med 30 procent till år 2010 (referensår 2005). Under 2008 minskade CO 2 -utsläppen med 130 ton, vilket motsvarar 35 %. Energiförbrukningen har minskat med nio procent sedan LFV har investerat ca 1,1 mkr i ny glykolanläggning och i nya elmätare. Investeringarna har bland annat bidragit till energibesparingar. Brostaden Fastighets AB Omsättning: 480 mkr Anställda: 40 Fortsatt arbete, fram till 2010, mot de energihushållningsmål för byggnader som Byggsektorns kretsloppsråd satt upp. Minska energiförbrukningen med 1 % per år. Prioritera miljöanpassade och förnybara energikällor. Genomföra nyproduktion, ombyggnad och underhåll med minsta möjliga påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt. Brostaden har utsetts av EU till Europas första GreenBuilding Corporate Partner. Minskat koldioxid utsläppen med 52 % under Detta beror främst på att vi satsat på att avveckla oljeanvändningen genom installation av bergvärmeanläggningar. City Car Club Nordic Careshare AB Omsättning: 10mkr Anställda: 5 Öka andelen etanol tankning till 95 % (uppnått med Nacka Kommun men fortfarande en bit kvar att gå med övriga kunder) Minskade utsläpp med 25 ton CO 2 Byta ut Transportbilar (i dag diesel) till etanol drift under året Cramo Omsättning: 2,3 mdkr Anställda: ca 670 Att ta fram produkter och tjänster för att minska energianvändningen på ett bygge. Genom energiåtgärder minska Cramos påverkan av miljön. Konceptet Cramo Energietaablering innebär att energianvändningen på ett bygge kan minskas med 50 %. Investeringar i bodar och utvecklingsarbete, ca 20 mkr. DMK Miljökvalitetskonsult AB Omsättning: 2 mkr Anställda: 3 Minska våra totala CO 2 utsläpp med 5 % per år fr.o.m till 2008 har vi minskat våra CO 2 utsläpp med 12,8 %. 1,2 mkr. Docupartner AB Omsättning: 64 mkr Anställda: 27 DocuPartner skall bli Sverige miljövänligaste IT-företag med inriktning på lösningar för utskrifts- och dokumenthantering. Vi skall minska vår egen och kunders utskriftsvolym och energianvändning. Under 2008 certifierade sig DocuPartner enligt ISO och minskade utskriftsvolymen (användandet av papper) med 38 %. Mål var 20 %. Under 2009 kommer vi att genomföra en total energi och klimatanalys av vår egen verksamhet samt sätta nya miljömål för verksamheten.

3 Företag Omsättning/ anställda MÅL Resultat Investeringar Ecoprofits Omsättning: 920 tkr Anställda: Vårt mål är att vara helt fossilfria 2015 vad gäller egna lokaler och transportmedel. Vi har idag 100 % vindkraft i lokalerna och en etanolbil som enda bil. Samtliga resor till vår långväga kund i Jämtland genomfördes med tåg. Vi beställer uteslutande miljötaxi vid taxiresor. Inköpt bärbar dator är Svanenmärkt. AB Electrolux Omsättning 105 mdkr Anställda: Electrolux strävar efter att vara ledande på miljöområdet. Företaget har en tredelad strategi som bygger på att; Utveckla och marknadsföra klimatsmarta produkter; Minska den egna energiförbrukningen med 15 % mellan 2005 och 2009, samt ett förnyat åtagande att minska förbrukningen med ytterligare 15 % till Öka konsumenternas medvetenhet om vikten av energieffektiva produkter. Electrolux bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att effektivisera både produkter och den egna verksamheten: Electrolux bästa kylskåp förbrukar i dag 70% mindre energi än genomsnittet för 15 år sedan. Energieffektiviseringen innebär minskade koldioxidutsläpp. Om alla europeiska hushåll bytte ut sina mer än tio år gamla hushållsmaskiner skulle koldioxidutsläppen minska med 20 miljoner ton om året. Vid slutet av 2008 hade Electrolux minskat energikonsumtionen med 14,5% jämfört med nivåerna 2005 strax under målet för 2009 och ett år före tidsplanen. Det innebär en minskning av koldioxidutsläppen med ton vilket motsvarar årliga utsläpp från ungefär personbilar. Electrolux investerar varje år cirka 2 miljarder kronor på att utveckla nya och mer klimatsmarta produkter. Eniro AB Omsättning: 25,5 mdkr Anställda: ca Att optimera upplaga och distribution av Gula och Vita sidorna % av alla orderbekräftelser ska gå via elektronisk post 3. Flygresandet inom landet ska minskas med 10 % 1. Resultatet blev en minskning med 330 ton CO 2 -utsläpp och en minskning med 13,22 ton NOX.2. Utfallet blev 24 % och en minskning av CO 2 med 0,43 ton. 3. Resandet minskade med flygkilometer vilket är en minskning med 6,5 % och 49 ton mindre CO 2 -utsläpp Tillsammans med en del mindre miljömål blev resultatet för 2008 en minskning av växthusgasekvivalenter med 22 %. Drygt 30 miljoner kronor för installering av etanolpumpar på 47 stationer och i tillägg kommer kostnader för infrastruktur. Envac Scandinavia AB Omsättning: 1,3 mdkr Anställda: 540 Service och tjänstebilar ska efter hand bytas ut till miljöbilar Vi ska se över tjänsteresornas påverkan på klimatet Vi ska göra vårt egna vakuumsystem än mer energieffektivt Vi ska se över våra inköp, både för kontoret och för våra produkter Minska mängderna CO 2 -utsläpp genom aktivt arbete och handling. Idag har Envac bland annat videokonferensutrustning och vi har bytt ut 6 servicebilar till miljöbilar. Kontinuerliga investeringar. Fabege AB Omsättning: 2,214 mdkr Anställda: 148 Systematiskt arbete med energioptimering inom fastighetsbeståndet. Minska medieförbrukningen med i genomsnitt 5% jämfört med föregående år. Vid nyproduktion projektera byggnaden så att kriterierna för Green- Building certifikat kan uppnås. Inspirera till hållbart resande. Fortsatt systematiskt arbete med energioptimering inom fastighetsbeståndet. Minskat värmeförbrukningen med 10 % och den totala medieförbrukningen med i genomsnitt 8 %. Värmeanvändningen ligger 23 % under riksgenomsnittet för lokaler. Fastigheten Paradiset 29 har erhållit GreenBuilding certifikat. SL-kort finns tillgängliga för samtliga anställda. 50 % miljöbilar i tjänstebilsparken. Nu tillåts endast inköp av miljöbilar enligt tjänstebilspolicy. Ersätta oljepannor med fjärrvärme. Uppgradera av ventilationssystem med återvinning. Uppgradera styr- och övervakningssystem. Fasadglas AB Omsättning: 250 mkr Anställda: 75 Fasadglas AB har som övergripande miljöpolicy att löpande kontrollera och minimera miljöpåverkan inom företaget samt på våra externa arbetsplatser. Miljöpolicy: Vi skall i alla lägen arbeta för att valda material och arbetsmetoder minimerar negativ påverkan på miljön. Resultat av minskade koldioxidutsläpp smartare sophantering. Bilparken förnyas kontinuerligt mot mer miljösmarta alternativ. En gedigen satsning på solcellsenergi i husfasader samt på tak, varför inte använda naturens enorma resurser ( att ge utan att förstöra). Fortum Omsättning: 5,6 mdr Euro Anställda: Elproduktionen inom EU lägre än 80 g CO 2 /kwh år 2020 som 5-årigt medelvärde. Minska CO 2 -utsläppen genom utbyggnad av fjärrvärme. Effektivisera energianvändningen i egen verksamhet, minska utsläppen från flygresor med 10 % samt strikta utsläppskrav på tjänstebilar de kommande åren. År 2008 var 92 % av elproduktionen inom EU CO 2 -fri. Det 5-åriga medelvärdet har minskat från 93 till 74 g CO2/kWh. Utsläppen i Stockholm har minskat med ton CO 2 under Energieffektiviseringsprojekt pågår i flertalet anläggningar, kraftigt ökat antal videokonferenser och klimatkompensation av flygresor, utsläppskrav införda 2007 har lett till minskade utsläpp på i genomsnitt 15 g CO 2 /km. Under 2008 investerades 320 miljoner EUR i förnybar och CO 2 -fri elproduktion samt fjärrvärmeproduktion och distribution. Ca automatiska elmätare installerades till en kostnad av drygt 100 miljoner EUR, vilket underlättar för kunderna att energieffektivisera och leder till minskade transporter för manuell avläsning. Företagsbud AB / Miljöbud 100 procent Omsättning: 11,8 mkr Anställda: % minskning av CO 2. Minskade utsläpp av CO 2 med 122 ton. I3,1 mkr. Goodpoint AB Omsättning: 28 mkr Anställda: 25 Inga tjänsteresor kortare än 50 mil ska ske med flyg. Egna konferenser ska planeras utefter att man kan ta sig dit på ett resurseffektivt sätt. Hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan. Vår egen verksamhet har mycket liten klimatpåverkan (30 ton koldioxidekvivalenter) pga aktiva val mot klimateffektivare arbetssätt. Vi har medverkat till att våra kunder har minskat sin klimatpåverkan som är hundrafalt större än vår egen påverkan. Klimatkompensering för utsläpp som orsakats av vår energianvändning och tjänsteresor för åren

4 Företag Omsättning/ anställda MÅL Resultat Investeringar Gyllenforsen fastigheter KB Omsättning: 316 mkr Anställda: 25 För Gyllenforsen är miljöhänsyn ett prioriterad del av verksamheten. Material och metoder väljs så att förutsättningar för en hållbar utveckling skapas. Miljövänlig utveckling eftersträvas i samverkan med våra hyresgäster, leverantörer och övriga affärspartners. För att upprätthålla respekten för miljöarbete såväl i den egna organisationen och utåt bestäms varje år mätbara mål att stämma av utvecklingen mot. Under 2008 minskades elförbrukningen med kwh och värmeförbrukningen med kwh för identiska fastigheter. Projekterar för byte av el/oljepanna till fjärrvärme i Gamla stan (två fastigheter). I förvaltningen kör teknikerna med små, bränslesnåla, moderna, bilar utrustade med partikelfilter. Vid fönsterbyte har vi bytt till energifönster med låga u-värden. Individuell närvarostyrning av trapphusbelysning. Bytt feldimensionerad undercentral. Gamla reglerutrustningar i undercentraler byts ut mot nya, effektivare versioner. Tidsstyrd utebelysning kompletteras med skymningsreläer. HSB Stockholm Omsättning 900 mkr Anställda: 376 Minskad användning av fossila bränslen vid transporter och uppvärmning Minskad energiförbrukning i egna fastigheter. Ökad källsortering i egna fastigheter. Minskad pappersförbrukning. Minskning av CO 2 -utsläpp med 20 % till % till % till % till 2023 Vi har med radikalt minskat pappersförbrukningen, köpt in en ny gasbil till förvaltningen samt utfasar äldre bilar enligt plan för att ersätta med miljöfordon. Energideklarerat samtliga egna fastigheter. Under året har inga större investeringar gjorts. Vi har dock minskat energiförbrukningen i egna fastigheter genom injusteringar. De stora investeringarna kommer i samband med åtgärder i enlighet med energideklarationerna. Humlegården Fastigheter Omsättning: 1,2 mdkr Anställda: 72 Energianvändningen för uppvärmning ska minska med 2 % (graddagkorrigerat) jämfört med 2008 och användningen av fastighetsel ska minska med 1 % jämfört med För 2008 uppnådde vi en minskning av energin för uppvärmning (graddagkorrigerat) med 5 procent jämfört med ett mål om 2 % Under 2008 arbetade vi även mot målet att minska fastighetselförbrukningen med 1 procent och vi uppnådde en minskning på 4 %. För att minska vår miljöpåverkan köper vi sedan mars 2008 bara Grön el till våra fastigheter. Humlegården investerar årligen ca 500 miljoner kr i ombyggnadsoch förädlingsprojekt för att utveckla sitt fastighetsbestånd. Karob AB Omsättning: 3 mkr Anställda: 1,2 Att utöka mänden levererade produkter vilket i sig ger en god grund för stora miljöförbättrande resultat. Att kunna medverka till införandet av tekniken med VärmeKraftKoppling i Sverige. KPA Pension Omsättning: 7,1 mdkr Anställda: 331 Kapitalförvaltningen KPA har ett betydande kapital som är placerat i värdepapper- per cirka 50 mdr kronor. De företag vi investerar i ska uppfylla bland annat de miljökrav som KPA ställer. Samtliga svenska företag med lågt miljöbetyg skall kommuniceras utifrån KPA Pensions miljöuppfattning. Syftet är att upprätta dialog och få företagen att arbeta med sina miljöfrågor. De största energiaktörerna i Norden skall besökas under året. 10 års miljöresultat Våra koldioxidutsläpp har minskat med 50 % samtidigt som antalet medarbetare ökat med 29 %. Vi arbetar i en fastighet som är märkt Green Building. 100 % grön el från vindkraftverk. Vi reser smartare och har sänkt våra utsläpp från tjänsteresor med hälften. Vi påverkar de företag vi investerar i att förbättra sitt miljöarbete Kontorsverksamheten CO 2 -utsläppsmål för hela kontorsverksamheten. KPA skall vara koldioxidneutralt inkluderande utsläppen från tjänsteresor, arbetsresor och fjärrvärme. KPA pension är koldioxidneutralt sedan De viktigaste miljöaspekterna för KPA Pension är kapitalförvaltningen, transporter (tjänsteresor + arbetsresor) och uppvärmning. Lindinvent AB Omsättning: 43 mkr Anställda: 24 För vår egen verksamhet gäller successivt reducerad klimatpåverkan, klimatkompenserade transporter och reduktion av avgaser, 100 % grön el och källsortering. Under 2009 skall vi börja mäta vår egen klimatpåverkan, för att kunna ställa relevanta mål framöver. Avsaknaden av mätdata gör det svårt att precisera resultatet, emellertid sparar våra produkter som är aktiva i våra kunders fastigheter storleksordningen 5 GWh el, 12 GWh värme och 1 GWh kyla årligen. Vi investerar i nyare miljövänligare bilar, bygger egna lokaler med lägre energiförbrukning, utvecklar internetbaserad övervakningsplatt form för våra produkter med mindre serviceresor som följd. Manodo AB Omsättning: 70 mkr Anställda: 45 Energianvändningen (el, varmvatten, värme, kyla) ska minska med minst 15 % i de fastigheter där vi installerar våra system (gäller både fastighetens totala energianvändning samt de boendes användning av el, värme och varmvatten). Ökad användning av kollektivtrafik och undvikande av trafikköer genom enkel access till trafikinformation och tidtabeller för kollektivtrafik via Manodos lägenhetsskärm. Minskad energianvändning med 3 % per år i de fastigheter där vi har vår verksamhet. Klimatsmarta transporter för våra produkter (t ex båtfrakt) samt personal (t ex SJ). Tillsammans med Svenska Bostäder (SB) har Manodo genomfört ett omfattande energieffektiviseringsprogram under Bl a har utrustning för mätning, styrning och driftövervakning av värme, el och ventilation uppgraderats i merparten SB:s fastigheter. Totalt förväntas detta nya system medverka till energibesparingar om minst 8 % jmf med tidigare nivåer. Räknat på 2008 blir målbesparingen 8% av ton = ton.. Manodo har under året genomfört ett energieffektiviseringsprogram vid sitt huvudkontor (utanför Göteborg) som har lett till att mängden CO 2 minskat med ca 66 ton/år. Manodo investerar årligen ca 30 MSEK i forskning och utveckling av system för mätning och styrning av energianvändning i fastigheter. Investeringarna i de kundprojekt där bolagets produkter används uppgår till MSEK varje år. Den förväntade återbetalningstiden i dessa projekt är ca 5 år i form av minskad energianvändning och förenklad administration. I Manodos egna fastigheter har vi investerat ca 750 KSEK i energisparprojekt. Den årliga besparingen uppgår till ca 250 KSEK vilket innebär en återbetalningstid på ca 3 år! Matrisen Redovisning & Rådgivning AB Omsättning: 23,3 mdkr Anställda: 6500 För bostäder är Veidekkes mål att minska CO 2 -utsläppen med % jämfört med Boverkets byggregler. Veidekke investerar i att bygga upp kunskapen, bland vår personal och hos våra beställare, kring hur vi bäst bygger klimatsmarta och energieffektiva bostäder och kontor.

5 Företag Omsättning/ anställda MÅL Resultat Investeringar Middagsfrid AB Omsättning: 16,7 mkr Anställda: 9 Vi vill få fler familjer att äta klimatsmart och därmed minska våra kunders miljöpåverkan med totalt ton CO 2 under Vi har minskat våra kunders miljöpåverkan med totalt ton CO 2, motsvarande en bil som kör 185 varv runt jorden, under Max Hamburgare Omsättning: 1,1mdkr Anställda: ca 3000 Vi har i egna och hyrda fastigheter minskat med mer än 40 % sedan 2007 där val av vindel är den största delen. Över 700 ton CO 2 från minskade energi belastning. Dessutom ca 400 ton CO 2 ytterligare genom förändrade inköp gällande råvaror. Vi har gjort en stor initialinvestering gällande klimatarbetet på över 10 miljoner men samtidigt så kan vi nu identifiera fler och fler delar där vi kan sänka våra omkostnader genom ett hållbarhetsperspektiv. Motormiljö Omsättning: 3,6 mkr Anställda: 2 Att miljöprodukten EuroAd redan 2011 skall medverka till en reduktion av utsläppt CO 2 med minst ton /år. En minskning med ca ton/år i Stockholms län. Minskade utsläpp av CO Diesel: 1700 ton Bensin: 145 ton Investering hos våra kunder: 3,6 mkr Nettobesparing hos våra kunder: 7,2 mkr MTG Radio Omsättning: 800 mkr Anställda: 844 Att regelbundet mäta och ha mål om att minska elförbrukning till Minska klimatpåverkan från lokaler genom att flytta till en EU Green Buildning Målet att minska koldioxidutsläppen per körd sträcka med bil är implementerad med nya miljöbilar under Kontinuerliga investeringar främst i form av radiospottar, etertid och personella resurser. Mybike Scandinavia AB Omsättning: 400 tkr Anställda: 2 Vi har inga fordon annat än cyklar, vi åker kollektivt i kombination med cyklar. Vi lever som vi lär. Inköp av hopfällbara cyklar som kan tas med i kollektivtrafiken för uthyrning och försäljning till företag och organisationer som vill medverka till hållbart och effektivt resande En prioriterad investering för NCC Property Development är den i kunskap om och engagemang för vårt klimatarbete, hos både anställda och hyresgäster. Ekonomiska investeringar har gjorts i utvärdering av bland annat vind- och solkraft samt ändrat IT-användande i syfte att minska resandet och spara kostnader långsiktigt. NCC Property Development AB Omsättning: 2,133 mdkr Anställda: 128 Samtliga kontorsprojekt ska minst uppfylla kriterierna för GreenBuilding, samtliga projekt klimatdeklareras och all inköpt el ska vara grön. Ett exempel: Kontorshuset Västerport ( kvm) i Stadshagen som färdigställdes år 2008 spar ca 110 ton koldioxid i jämförelse med normal motsvarande byggnad. Energianvändningen i fastigheten har beräknats till 89 kwh per kvm och år. Newsec Energy AB Omsättning 13,520 mkr Anställda: 700 Att bedriva trafik på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt med lågsvavlig diesel, bränslemätare, använder giftfria färger, har låga bullernivåer. Rederiet har genomgått Stockholms stads miljöförvaltnings miljöinspektion i juni 2008 Minskad bränsleförbrukning med 15 %. Kontinuerliga investeringar. Nybergs Deli Omsättning: 200 mkr Anställda: ca 50 Att minska växthusgasutsläppen med 10 % per stockholmare Minskad energiförbrukning med kwh motsvarande kg CO 2 ekv. Minskad vattenför brukning med m 3 samt minskat förbrukningen av plast med kg. 1,2 mkr. Orbitsville Omsättning: 18 mkr Anställda: 15 Årlig översyn och total minskning av utsläpp Avskaffande av företagets icke miljöbilar, minskning av kontorsyta m.m. Inga investeringar gjorda. OXO Förvaltning Omsättning: 8 mkr Anställda: 10 Effektivisera miljöstationerna i samtliga fastigheter, minska energiförbrukningen med ytterligare 10% under 2009, Stockholms stads miljö diplom under Minskade CO2-utsläppen med 18 % under tkr. PP Polymer AB Omsättning: 4,5 mkr Anställda: 5 Minska koldioxidpåverkan och klimatkompensera. Genom kvalificerad polymerteknisk rådgivning och kemisk analys av material men också av luftkvaliteten hjälpa våra kunder till smarta klimatåtgärder. 39 % minskning av CO2-utsläpp under 2008 från Logistiklösningar för ökad effektivitet och minskad elförbrukning Reachem AB Omsättning: 2 mkr Anställda: 2 Omsättning: 14,2 mkr Anställda: 16 Ressel Rederi Att bedriva trafik på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt med lågsvavlig diesel, bränslemätare, använder giftfria färger, har låga buller nivåer. Rederiet har genomgått Stockholms Stads Miljöförvaltnings miljöinspektion i juni Minskad bränsleförbrukning, nya rutiner för omhändertagande av oljespill/sludge. Egen dieseltank för M/S SILVERÖ som gör att M/S SILVERÖ kan köras med MK1 inblandad med 5 % RME. Snålspolande toaletter, katalysatoterorer på maskiner, LED belysning. Miljögodkända oljetråg för hantering av oljefilter och slopolja. Egen miljöklassad bunkeranläggning med dubbeltank. Utbildning för samtliga ansvariga så att kunskapen blir bättre i rederiet. Utbyte av oljor till mer miljövänliga oljor där möjlighet till byte finns. Genom nyinstallation av bränslemätare på rederiets alla fartyg räknar vi med att förbrukningen skall minska med 15 % och få en mätbar ecokörning. Rewise Omsättning: 1 mkr Anställda: 2 Att mäta och hjälpa till att minska våra kunders klimatpåverkan genom nya, mer hållbara, idéer och tankesätt. Rewise kunder har bland annat ökat användningen av videokonferenser, ökat andelen miljöbilar samt utvecklat nya tjänster och produkter med bättre klimateffektivitet! Rider event maketing Omsättning: 17 mkr Anställda: ca 6 Kontinuerligt verka för att minska CO2-utsläppen-utläppen från verksamheten. Inga nya investeringar 2010.

6 Företag Omsättning/ anställda MÅL Resultat Investeringar Scandinavian Biogas Omsättning: 7,8 mkr Anställda: 33 Sker löpande i projekten. SDR Svensk Direktreklam AB Omsättning 326 mkr Anställda: 73 Vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser Vi ska minska vår användning av icke förnybara resurser Vi ska minska vår energiförbrukning Vi ska miljöanpassa våra inköp Vi ska minska vår avfallsmängd Vi utvecklar kontinuerligt vårt kunderbjudande, vår leveransprocess och vår kvalitetssäkring. Vårt ledarskap och vår kompetens utvecklas fortlöpande och vi förbättrar kontinuerligt våra IT-hjälpmedel. Svenska Shell AB Omsättning: 25 mdkr Anställda: ca 500 Ökad andel förnyelsebart i vårt produktsortiment genom t.ex. att öka antalet stationer som tillhandahåller etanolbränsle (E85). Vidareutveckling av våra produkter för lägre miljöpåverkan. Effektivisering av vår bränsledistribution. Försäljningen av E85 i Stockholm ökade med en miljon liter till fem totalt sett. Detta skedde tack vare installering av etanolpumpar på ytterligare 11 stationer i Stockhoms län. Därtill fortsatte implementering av ett distributionssystem som tillåter bättre planläggning för transport av bränsle. Cirka tio miljoner kronor för installering av etanolpumpar på stationer och i tillägg kommer kostnader för infrastruktur. Stockholm Heart Center AB Omsättning: 68,5 mkr Anställda: 67 Minska antalet transporter genom att samordna beställningar och undersökningar samt införa en hållbar energianvändning genom att använda energi från förnybara energikällor och ersätta energikrävande utrustningar. Energiförbrukningen har minskat med 24 % sedan 2006 vilket motsvarat 2,8 ton koldioxid samt att antalet avfallstransporter har minskat med 60 st/år vilket motsvarande 0,6 ton koldioxid. Investeringar som gett resultat är: Nya ultraljudsapparater som ökat patientsäkerheten genom bättre bildkvalitet och säkrare lagring av undersökningsbilder samtidigt som den totala energiförbrukningen minskat med 7,4 %. Nya servrar har resulterat reducering av antalet datorer på kliniken, vilket motsvarar en minskning med 12,9% av den totala energiförbrukningen. En avfallskomprimator vilket minskat antalet avfallstransporter från åtta till två per månad vilket motsvarar ett koldioxidutsläpp på 640 kg per år. Stockholms Företagskrogar Omsättning: 140 mkr Anställda: 140 Att halvera antalet leveranser till restaurangerna, att helt avskaffa portionsförpackningar för smör och dyligt. Klimatanpassade menyer. Minskade transporter med 60 %, portionsförpackningar har minskat med 100 %, pilotprojekt med klimatmeny planeras att genomföras hösten Ca kr. Sunfleet Carsharing Omsättning:? Anställda:???? Taxi Stockholm Omsättning:1,7 mdkr Anställda: 145 samt förare 70 % sänkning av fossilt co2-utsläpp 2012 jämfört med Ca 50 % minskning sedan Kontinuerliga investeringar Telia Sonera Omsättning: mkr Anställda: Minska koldioxid utsläppen med 4% i den svenska verksamheten. Förbättra energiutnyttjandet i nätet (energieffektivitet) med 5% i den svenska verksamheten. (Under 2008 förbättrade vi den med 12%) Öka kundernas användning av telekomstjänster med 10% (Utfall 2008 i Sverige +17%) I den svenska verksamheten är koldioxidutsläppen oförändrad men rapporteringen omfattar nu ännu fler underleverantörers verksamheter. Miljön är en del i allt annat. När beslut fattas om investeringar vägs miljö, kvalitet, säkerhet, mm in - det finns inga rena miljöinvesteringar utan alla beslut baseras på en helhetsbedömning. U&W [you&we] AB Omsättning: 12,7 mkr Partners: 7 Vår strategi för att komma tillrätta med klimatproblematiken är tredelad; vi ska sänka vår egen energianvändning med 10 % till klimatkompensera hela vår verksamhet tillsammans med våra kunder utveckla klimatstrategier som radikalt minskar deras klimatpåverkan och ger nya affärer. Under 2008 ökade våra utsläpp till 15 ton CO 2 e. Skälen är dels en långresa för att besöka ett av våra klimatkompensationsprojekt i Moçambique och dels nya kunder med huvudkontor utanför Stockholm. Vi har i början av året ställt om all elektricitet till vindkraft som levereras av O2 Energi. Sedan 2006 klimatkompenserar vi hela verksamhetens utsläpp vilka även inkluderar våra arbetsresor. Under 2007 investerade vi vindkraftsandelar för att kunna ställa om till vind-el. Under året kommer vi att genomföra en energiinventering av våra lokaler som sannolikt leder till investeringar i energisnålare belysning, rörelsedetektorer etc. Vasakronan Omsättning: 5,6 mdkr Anställda: 450 Koldioxidneutrala avseende energianvändning och resor. Utsläpp av koldioxid från energianvändning och resor uppgick till ton under 2008, att jämföra med ton under Prognosen för 2009 är 3000 ton. Genom köp av reduktionsenheter i sk. CDM-projekt är Vasakronan sedan 2008 ett klimatneutralt företag. Vasakronan investerade under 2008 ca 1800 mkr i ombyggnadsprojekt där nya miljölösningar har varit ett viktigt inslag. Veidekke Bostad AB Omsättning: 23 mdkr Anställda: 6500 För bostäder är Veidekkes mål att minska CO2-utsläppen med % jämfört med Boverkets byggregler. Veidekke:s investerar i att bygga upp kunskapen, bland vår personal och hos våra beställare, kring hur vi bäst bygger klimatsmarta och energieffektiva bostäder och kontor.

7 STOCKHOLMS STAD Stockholm har en lång tradition av ett ambitiöst klimatarbete. Staden arbetar både med att minska klimatpåverkan i samhället, i de egna transporterna och i de kommunägda fastigheterna. Stadens långsiktiga mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser i samma takt som hittills. Detta kommer att leda till att Stockholm blir fossilbränslefritt år Mellan 1990 och 2005 minskade utsläppen av växthusgaser med 25 procent per person i Stockholm. Nu arbetar staden tillsammans med medborgare, företag och andra aktörer som verkar i staden för att till år 2015 ha minskat utsläppen med närmare 45 procent från 1990 års nivå. Målet är att utsläppen inte ska överstiga 3 ton koldioxidekvivalenter per person år S:t Erik över Riddarfjärden, vid Stadshuset. Stadens mål är att: Stadens bilpark består till 100 procent av miljöbilar som till 85 procent körs på förnybart drivmedel. Staden ska verka för att utsläppen från trafiken minskar. Staden ska verka för att andelen personer som åker kollektivt, cyklar och går ökar. Staden ska verka för att andelen miljöfordon och andelen förnybart bränsle ökar. Under perioden ska två bostadsprojekt miljöprofileras. Energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar ska minska med 10 procent. Upphandlad el i stadens egna verksamheter bör uppfylla kraven för miljömärkning. Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser från energianvändning minskar med 10 procent per stockholmare. Stockholms stads klimatarbete För att minska utsläppen från transporter arbetar staden långsiktigt för att öka antalet miljöbilar och förnybara drivmedel, både i stadens egen fordonsflotta och i hela Stockholmsregionen. Inledningsvis har arbetet fokuserats på personbilar och bussar. De senaste åren arbetar staden även med gods- och transportfordon. Under 2009 har staden antagit en biogasstrategi. Den innehåller tre delar som staden tillsammans med biogasproducenter och biogasfordonsägare arbetar för att förverkliga. Det ska alltid finnas gas i pumparna och det ska även finnas fler tankställen. Biogasproduktionen i regionen måste öka för att möta den ökande efterfrågan. Fortsätta köpa och använda biogas och öka antalet biogasfordon i Stockholmstrakten. Staden arbetar även med att underlätta omställningen till fler elbilar i Stockholm. Främst genom att samordna intressenter för fordon och att öka laddmöjligheterna. Staden har sju stora fastighetsbolag: Fastighetskontoret, Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Micasa, Skolfastigheter i Stockholm och Idrottsförvaltningen. Tillsammans ansvarar de för 13 miljoner kvm uppvärmd bostads- och lokalyta. Genomsnittlig energianvändning är 180,8 kwh per kvm och år (2007). Det innebär att staden köper in 2,28 TWh energi i form av el, värme och kyla per år. För att styra mot ökad takt i energieffektiviseringsarbetet inom det kommunala fastighetsbeståndet har staden ökat anslaget till investeringar och minskat anslaget för driften av fastigheter i 2009 års budget. Ett exempel på energieffektiviseringsåtgärder är installation av diodbelysning (LED) i skolor, kontor och parker. LED-belysningen ger ett mer naturligt ljus och en energieffektivitet på minst 50 procent. Micasa som har fastigheter för äldrevård, har genomfört omfattande inventeringar inför energieffektiviseringsarbetet. De effektiviserar bl.a. genom att optimera driften av ventilation och planerar för tilläggsisolering. Micasa räknar med att effektivisera upp till 30 %. Under 2009 har staden utsett miljonprogramsbebyggelsen som ett tredje miljöprofilsområde. Bostadsbolagen har tilldelats 1,5 miljarder per år för energieffektivisering och renovering. Det är beslutat att stadens fastighetsbestånd ska rustas upp och energieffektiviseras. I den nya stadsdelen och miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden har staden tillsammans med byggherrarna satt upp målet att stadsdelen så småningom ska producera lika mycket el som används för fastighetsdrift. Staden ska verka för att andelen personer som åker kollektivt, cyklar och går ökar

8 Annorlunda Catering AB Annorlunda Catering har funnits i Stockholm i nästan 30 år. Vi gör fester och levererar mat till alla typer av arrangemang runt om i hela Stockholm. Annorlunda Catering arbetar aktivt för att ta hänsyn till miljöaspekterna i verksamheten. Vi eftersträvar att använda leverantörer som är miljöcertifierade. Vi tar vårt ansvar för att åstadkomma en ekologiskt hållbar utveckling. Miljöhänsyn avspeglas således både i de råvaror samt de leverantörer vi arbetar med i vår affärsverksamhet. Annorlunda prioriterar miljöarbetet! Vi transporterar mycket gods och varor med egna transportbilar. För att värna om miljön har vi börjat använda ett bränsleadditiv som heter EuroAd till samtliga företagsbilar. EuroAd är 100 % vegetabiliskt, 100 % giftfritt och 100 % nedbrytbart. Med hjälp av EuroAd kommer vi minska utsläppen av fossilt CO 2 med ca 10 % och utsläppen av kolpartiklar med ca 80 %. Vårt miljöarbete är en naturlig del i vår affärsstrategi, att ta hänsyn till miljöfrågor är även viktigt för vår långsiktiga lönsamhet. Annorlunda Catering deltar i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga. Arbetet bedrivs integrerat i den dagliga verksamheten. Medarbetarnas kunskaper och engagemang är en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete. Atrium Ljungberg AB Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter. Verksamheten är koncentrerad till ett antal expansiva delmarknader i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, Uppsala, Mälardalen och Malmö. Det viktigaste i vårt hållbarhetsarbete är att skapa och utveckla trivsamma och hälsosamma miljöer och mötesplatser. Det är vår fasta övertygelse att detta ska göras i dialog med våra kunder och samarbetspartners för att nå bästa resultat. Förnybar energi Vi handlar endast ursprungsgaranterad vattenkraft och strävar efter att använda värme- och kylproduktion med lågt fossilt koldioxidinnehåll. Under år 2008 handlades ca 140 GWh el, 60 GWh fjärrvärme och cirka 16 GWh fjärrkyla för vår egen och våra kunders räkning. Den förnybara andelen av el, värme och kyla uppgick till 92 procent. Färre watt När energin är levererad återstår det viktiga arbetet med att hålla låg förbrukning. Det uppnås lokalt i våra fastigheter genom sunda investeringar och medvetna kunder och samarbetspartners. Totalt sett så minskade vi vår energiförbrukning under 2008, inklusive transaktioner. Transporteffektivitet Fossilt koldioxid genereras även av resor och varutransporter. I vårt fall härrör det framför allt från kunders, konsumenters och besökares resor till och från våra handelsplatser och kontor. Vi bedömer att denna andel uppgick till drygt ton koldioxid under Vår egen personals tjänsteresor genererade cirka 100 ton koldioxid. Genom årets förbättringar av tillgängligheten till våra handelsplatser och kontor har vi lagt ännu bättre grund för minskning av fossilt koldioxid bland kunder och besökare. Förändringar i bolagets bilpolicy, högre utnyttjande av tåg- och kollektivtrafik samt införande av videokonferensutrustning har också bidragit. ARCONA AB Arcona är ett företag baserat i Stockholm och Göteborg, som i nära samverkan med kunder och leverantörer genomför uppdrag inom byggnation och fastighetsutveckling. Byggverksamheten Arcona Lean Construction arbetar alltid i en form av partnering, via den så kallade Leanfilosofin. Genom Arcona Concept och Arcona Living erbjuder Arcona konsulttjänster i fastighetsutveckling inom både kommersiella lokaler och bostäder och genomför projekt i egen regi. Arcona Office erbjuder en portfölj av tjänster och produkter för företag där de projektleder och genomför arbetsplatsförändringar tillsammans med kunden. Även BSK Arkitekter ingår i Arconakoncernen. Koncernen omsatte 2008 ca 800 MSEK. Hållbarhet, som är en av våra viktigaste strategier, lever vi upp till genom att arbeta efter Leanfilosofin, säger Jimmy Bengtsson, vd på Arcona. Några av aktiviteterna är att aktivt jobba med att sänka energiförbrukningen i alla våra fastighetsprojekt, att använda så miljöriktiga material som möjligt i det vi bygger, sortera byggavfall direkt på våra byggarbetsplatser och att använda miljövänliga transporter. Vi vet att det går att göra mycket mer i byggbranschen än vad som görs idag. Vi vill spänna bågen och ta ett ännu större ansvar för miljön än vad lagar och förordningar reglerar. Genom att arbeta med strategiska samarbetspartners vet vi att de alltid lever upp till våra krav på hållbarhet. Vi nöjer oss inte med att vara bra just nu, utan arbetar med att ständigt förbättra våra arbetssätt, mäta det som kan utvecklas och att ge ansvar. För med ansvar kommer utveckling. Ett led i den här processen är vårt arbete med Green Room. Arcona Office har tagit fram ett verktyg som hjälper hyresgästerna att arbeta klimatsmart i det dagliga arbete på kontoret, säger Karolina Mölldal, projektledare på Arcona Office och ansvarig för Green Roomkonceptet. Detta redskap gör det enkelt att göra rätt i arbetet för hållbarheten i kontorsarbetsmiljön. Vi själva har till exempel en resepolicy som innebär att vi åker kommunalt, går eller cyklar så långt det är möjligt. Vi har dubbelsidiga utskrifter och har samordnat våra kontorsleverantörer från sex till en, vilket medför färre transporter och endast en faktura. BJURFORS Bjurfors är en av de marknadsledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige, verksam inom såväl privatmarknaden som den kommersiella marknaden. Bjurfors Stockholm med 70 anställda är starkt drivande i utvecklingen av fastighetsmäklarbranschen och har även valt att aktivt engagera sig i klimatfrågan. Bjurfors klimatarbete En fastighetsmäklares verksamhet står inte för några uppenbara eller omfattande miljöutsläpp. Men med övertygelsen om att en aktiv och kontinuerlig insats ändå gör skillnad lanserade Bjurfors sin miljösatsning i augusti Den del av fastighetsmäklarens verkstad som har störst miljöpåverkan är transporter bilresorna till och från intag och visningar och till och från kontoret. I augusti 2007 fastställdes: Bjurfors hade 73 bilar, varav 2 miljöbilar. Genomsnittligt årligt utsläpp baserat på befintlig fordonspark och användning på 170 ton koldioxidekvivalenter. Nå Kyoto innan Kyoto och G8 inom tre år Enligt Kyotoprotokollet skall de globala utsläppen av växthusgaser minska med minst 5 % från året 1990 mätt som ett genomsnitt under perioden Bjurfors antog Kyotoprotokollet med målet att uppnå en minskning med 5 % redan För att åstadkomma detta krävdes: Att Bjurfors bytte ut minst 5 av de bensindrivna bilarna mot miljöbilar. Att alla anställda lämnade bilen minst 20 arbetsdagar. Målet uppnåddes redan våren Vid toppmötet i Heiligendamm 2007 kom G8-ledarna överens om att allvarligt överväga en minskning av utsläppen av växthusgaser med 50% baserat på dagens utsläppsnivåer. Bjurfors antog detta som sitt andra mål och för att uppnå detta 2010 krävs: Att närmare 50 % av alla anställda har bytt till miljöbil inom 3 år. Att alla anställda fortsätter att lämna bilen hemma 20 arbetsdagar om året

9 Bring Express Dagens transportbransch står inför ett dilemma. Kravet på allt snabbare och smidigare leveranser leder till fler körningar, oftast med motordrivna fordon. Samtidigt blir kraven på att skona miljön allt högre. Som Nordens ledande aktör inom expresslogistik ser vi det som vår skyldighet att vara ett föredöme när det kommer till miljöarbete. Vi vill bära vår gröna färg med gott samvete. Vi arbetar aktivt med att miljöanpassa vår fordonspark och vi har flest miljöanpassade fordon av alla transportföretag i Sverige. Bring Express är ISO 14001:2004- certifierade i Malmö, Göteborg och Jönköping och målet är att alla våra orter ska certifieras enligt ISO 14001:2004. I Jönköping är vi även trafiksäkerhetscertifierade. Exempel på trafiksäkerhetsåtgärder är alkolås, sparsam körning och skadeförebyggande arbete. Bring Express chaufförer är våra gröna ambassadörer. För att stärka vår miljöprofil har vi valt att utbilda våra chaufförer i sparsam körning. Med en egen sparcoach får chaufförerna både teoretisk och praktisk utbildning i hur de ska köra för att minska bränsleförbrukningen. Utbildningen ger inte bara positiv effekt på miljön genom minskade utsläpp, den bidrar också till lugn och säker körning. Vårt dagliga miljöarbete innebär bland annat: Miljöanpassade transportalternativ. Vi väljer det transportalternativ som belastar miljön minst. Effektiv samkörning. Där det inte går ut över avtalad leveranskvalitet använder vi oss av samkörning och fasta körslingor. Det är kostnadseffektivt och skonar miljön från onödiga utsläpp. Cykelbud. Våra cykelbud är våra verkliga miljövänner inga koldioxidutsläpp eller stopp i trafiken där de drar fram! Miljöanpassade fordon. Vart tionde Bring Expressfordon är miljöanpassat och drivs på alternativa bränslen som el eller biogas. Vi har flest miljöfordon av alla transportföretag i Sverige! Utbildning. Alla våra chaufförer och anställda utbildas i att tänka och köra grönt med hjälp av vår egen sparcoach. Läs mer om Bring Express på Brostaden Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Verksamheten bedrivs i Storstockholm och fastighetsbeståndet utgörs uteslutande av kommersiella fastigheter. Vår ambition är att alltid ha en nära och bra kontakt med kunderna, för att kunna vara en värdefull affärspartner. Brostadens miljöarbete Brostadens övergripande miljömål är att utveckla och förvalta fastighetsbeståndet med minsta möjliga påverkan på miljön, för att bidra till en hållbar utveckling. Brostaden har som ett led i miljöarbetet arbetat aktivt med energioptimering och uppföljning av driften sedan För att leva upp till vår miljöpolicy har vi ett strukturerat arbete som grundar sig i sju fokusområden. Varje område har ett uppsatt mål och varje år sätts nya åtgärdsförslag upp i en miljöhandlingsplan som engagerar många medarbetare. Exempel på mål kan vara utbyte av fläktar, styr- och reglersystem eller installation av bergvärme eller solavskärmning. Miljöhandlingsplanen granskas av en extern miljörevisor, 2008 hade vi en måluppfyllelse på 97,5 %. Mycket av det vi gör kostar inget att utföra. Att föra statistik på energiförbrukningen är ett enkelt hjälpmedel för att se avvikelser. Under 2008 har Brostaden halverat koldioxidutsläppen, genom att i huvudsak ha installerat bergvärme där man tidigare haft oljepannor. Alla Brostadens servicebilar är miljöbilar med alternativt bränsle och alla anställda som kör bil i tjänsten har gått en utbildning i Eco-driving (2007). Alla tekniska investeringar vi utfört motsvarar eller överträffar Brostadens krav på avkastning. Europas första GreenBuilding Corporate Partner Vi har lyckats reducera energiförbrukningen med över 25 % i över 30 % av vårt fastighetsbestånd, vilket gjort att vi som första bolag i Europa utnämnts av EU till GreenBuilding Corporate Partner. Andra positiva effekter vårt miljöarbete medfört är att vi förbättrat driftnettot med 10 mkr/år, skapat ett intresse och fokus på fastighetsteknik, fått nöjdare hyresgäster och ett bättre klimat i lokalerna. Dessutom har vårt miljöarbete bidragit till att vi kan möta det ökade miljöintresset som vi ser från våra hyresgäster och intressenter. Vi kommer förstås att fortsätta arbetet med att minska energianvändningen för att kunna möta framtidens krav. LFV Stockholm-Bromma Airport Stockholm- Bromma Airport är Stockholms cityflygplats och en av de fem största flygplatserna i Sverige. Flygplatsens läge nära city gör att miljökraven på Bromma är tuffare än på många andra flygplatser. Att minska flygplatsens klimatpåverkan har sedan flera år varit ett prioriterat område. Stockholm-Bromma Airports klimatarbete Koldioxidutsläppen från LFV:s egen verksamhet på Bromma har genom en rad åtgärder minskats med 56 procent sedan Till LFV:s verksamhet räknas uppvärmning av byggnader, elförbrukning och egna fordon på flygplatsen. LFVs mål är att minska sina egna koldioxidutsläpp på Bromma med 75 procent till LFV, som totalt äger och driver 16 flygplatser, är ett klimatneutralt företag. Innan 2020 ska LFV:s koldioxidutsläpp på flygplatserna helt fasas ut av egna åtgärder. Tills dess kompenserar LFV sina utsläpp genom att köpa certifikat från projekt i utvecklingsländer. Certifikaten garanterar att motsvarande utsläppsminskning sker genom projekten och inom ramarna för FN:s klimatsamarbete. Under 2009 kommer Bromma, tillsammans med sammanlagt 31 europeiska flygplatser, ansluta sig till ett europeiskt samarbete för CO 2 -ackreditering som syftar till att minska flygplatsernas klimatpåverkan. Exempel på åtgärder Flygplatsen värms med fjärrvärme från förnybara bränslen och all inköpt el är grön. LFV har även kopplat arrendatorer till fjärrvärme. Energieffektiviseringar pågår kontinuerligt. Bromma är till exempel den första flygplatsen med ledbelysning i banljusen och möjligheten till fjärrkyla ses över. År 2010 ska LFV:s energiförbrukning vara 30 procent lägre än den var år LFV:s egna fordon på flygplatsen byts successivt ut mot miljöfordon. Visionen är att alla egna fordon ska vara miljöfordon eller drivas med förnybara bränslen. LFV verkar för att fler resenärer och anställda ska kunna resa kollektivt till flygplatsen. Under 2008 skedde 41 procent av taxiresorna från Bromma med miljöbilar. City Car Club - Nordic Carshare AB Verksamheten Våra bilar (endast miljöbilar) används i dag av ca 2700 användare som är fördelat 50/50 på företag och privat personer. Bilarna hämtas och lämnas på samma plats för att undvika onödiga transporter och negativ påverkan av trängseln och miljön. Kunderna bokar sin bil på vår hemsida och startar samt avslutar sin bokning med sin egen mobil. Under bokningen används bilen precis som vanligt. Hela vår verksamhet bygger på en förbättra miljön i Stockholms Stad. I och med att våra bilar ersätter sex vanliga bilar och med tanke på att de används av flera användare och på dygnets alla timmar så påverkar detta flera områden inom miljön. Mindre köer Rent fysiskt så ligger det i verksamhetens natur att antalet bilar i Stockholm minskar ju fler som använder bilpools bilar med tanke på att det blir mindre bilar i staden eftersom våra bilar används av flera användare som då inte använder sina egna bilar. Detta får givetvis också en positiv påverkan på miljön. Mindre miljöpåverkan Med tanke på att vi bara använder oss av miljöbilar och att användarna funderar en extra gång innan de använder en av våra bilar så bidrar vi till att minska miljöpåverkan i staden. Man kan inte hämta våra bilar på en plats och lämna tillbaka på en annan eftersom detta skulle innebära en hel del massa onödiga mil vid återställandet av bilarna. I och med att vi försöker få användarna att uteslutande tanka etanol så minskar även detta milöpåverkan. Bättre parkerings möjligheter I och med att det är så pass många som använder vår tjänst så innebär det att det finns färre bilar i Stockholm eftersom våra kunder föredrar att använda våra bilar. Med tanke på att vi har drygt bokningar per månad innebär det att tillgängligheten på parkeringsplatser i de områden där vi finns är bättre än övriga områden i Stockholm. Med tanke på de utmaningar som Stockholm Stad står inför gällande infrastrukturen så är vår verksamhet en del av lösningen för att minska den negativa miljöpåverkan från trafiken. Poolbilstjänsten är en vinst för företaget, stadens medborgare och Stockholms Stad! 16 17

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Anslut ditt företag! ÅRSRAPPORT 2008 STOCKHOLMS KLIMATPAKT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet

Anslut ditt företag! ÅRSRAPPORT 2008 STOCKHOLMS KLIMATPAKT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet Anslut ditt företag! Vill du ansluta ditt företag till Stockholms klimatpakt? Den står öppen för alla företag i Stockholm som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna. Tag kontakt med Stockholms

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2012-01-01 till 2012-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

SIDAN 1 Färdplan 2050 Ett fossilbränslefritt Stockholm Fossilbränslefritt inom våra systemgränser Transporter Energiproduktion Byggnader Övrig elanvändning och gasanvändning Kompensation av kvarstående

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer