90 år med bostadsorganisationen SBC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "90 år med bostadsorganisationen SBC"

Transkript

1 Årsredovisning år med bostadsorganisationen SBC

2 Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7 Krigs- och kristidsregleringar...8 Bostadsbristen består...9 Miljonprogram och nya tjänster...10 SBC blir en nationell organisation...11 Bostadspolitiska insatser...12 Krisår och protest mot fastighetsskatten...13 Bostadsrättens årtionde...14 SBC under 2011 Om SBC får bestämma...16 Bostadsmarknaden idag och i morgon...18 Vem vågar köpa nyproducerat?...20 Ombildning löser upprustningsproblem i miljonprogrammet...22 Insatshöjning...24 På utbildning hos SBC...24 Årsredovisning Förvaltningsberättelse...26 Resultaträkning...27 Balansräkning...28 Tilläggsupplysningar och noter...30 Revisionsberättelse...33 SBCs styrelse...34 Under 2010 har vi haft medlemsföreningar... vi svarat på samtal i vår styrelserådgivning samt ytterligare samtal om allmänna frågor... vi genomfört 95 utbildningstillfällen med sammanlagt deltagare ärenden varit uppe i Bostadsrättsnämnden. Årsredovisning 2010 SBC Ek för. Produktion: InfoMera IMR AB. Foto: Erja Lempinen, Per Aronsson m fl där inget annat anges. Omslagsfoto: Erja Lempinen. Tryck: Responstryck, Borås, maj 2011.

3 Vd har ordet En majkväll år 1921 samlades ett trettiotal bostadsföreningar för att skapa det som idag är Sveriges första och största branschorganisation för bostadsrättsföreningar. Idag är det en pigg nittioåring som lägger fram årsredovisningen för verksamhetsåret Vårt 90-årsjubileum ger oss anledning att blicka tillbaka på åren som gått men också att lyfta fram några av de frågor som idag känns mest aktuella. Det är slående hur lika dessa är de frågor som motiverade grundandet av SBC. Bostadsfrågorna i Sverige tycks alltid vara aktuella. Den som följer de senaste årtiondenas bostadsdebatt kan lätt konstatera att det inte är mycket som Opinionsbildning gentemot landets beslutsfattare var och är en av organisa- ändrats. tionens allra viktigaste uppgifter. Föreningarnas behov av råd minskar inte Göran Olsson, vd. heller. Är det något som förändrats under dessa nittio år är det bostadsrättens roll och ställning i samhället. Bostadsföreningarna var, trots allt, en relativt marginell företeelse särskilt under de tidsperioder då priserna var personer och föreningar. Här finns Det som kanske gör SBC unikt som reglerade. Idag har bostadsrätten vuxit grogrunden till varför SBC har vuxit till bostadsrättsorganisation är att vi tar fram till den mest attraktiva formen av vad vi är idag. rådgivningen till styrelsen på största boende, åtminstone i flerfamiljshus. När Idag finns goda skäl till påståendet att allvar. Alla medarbetare är på heltid det byggs nytt handlar det i nio fall av SBC behövs mer än någonsin. Både engagerade i att ge råd och stöd till tio om nya bostadsrätter. antalet föreningar och samhällets krav medlemmarna i direkt kontakt, i telefon på dessa pekar på att det behövs en röst och via e-post. Hos de flesta organisa- Att sitta i styrelsen är idag för dem som vill bo i bostadsrätt. tioner som finns i vår omvärld sköts närmast synonymt med engagemang i en denna rådgivning med vänsterhanden. bostadsrättsförening att dessa numera Information, utbildning och Där är det konsulter som egentligen ska utgör landets kanske viktigaste demokrati- personlig rådgivning är själva sälja och debitera sin tid som också ska skola är knappast en överdrift. I landets livsnerven i verksamheten. De ger sköta rådgivningen. Hos SBC är rådgiv- cirka tjugotusen bostadsrättsföreningar styrelsemedlemmarna inspiration, stöd ning en huvudverksamhet som inte styrs har vi sannolikt ungefär hundratusen och återkoppling. Hjulen behöver inte av andra intressen än medlemsnytta. styrelseledamöter lika många som uppfinnas på nytt, kunskap och erfaren- Under 2010 fick vi cirka tolvtusen invånarantalet i en större stad. het gör att livet i bostadsrättsföreningen samtal till rådgivningen och mätningar Föreningarna är en del i samhället och underlättas. visar att åttio procent av alla medlems- lever med samma problem som vi i Medlemsservicen återför också viktig föreningar har kontaktat oss minst en allmänhet gör. Tiden räcker inte till för kunskap om vilka frågeställningar som gång om året. att göra allt vad vi vill. Helst är det rör sig i föreningarna. Det ger SBC Utbildningsverksamheten innehåller också någon annan som ska göra det trovärdighet att kunna ge en korrekt viktiga möten. När vi summerar de vi beslutar. Dessutom ökar kraven från omgivningen på oss både som privat- beskrivning av föreningarnas vardag för media och beslutsfattare. senaste åren kan vi konstatera att tusentals styrelseledamöter har deltagit >>> 3

4 >>> i våra kurser. Bara för det senaste året kan vi räkna ihop femtusen deltagare en imponerande siffra. Det är för en styrelse ett enklare beslut att skicka ledamöter till utbildning om det inte kostar något extra. Gemensamma inköp av kol och koks stod tidigt på våra grundares dagordning. Dagens verksamhet inom detta område kallar vi medlemsförmåner. Idag är det i stället försäkringar, tvättstugeutrustning, bredbandsanslutning, säkerhetsdörrar och annat man kan köpa billigare tack vare ett medlemskap i SBC. Bostadsfrågorna i Sverige tycks alltid vara aktuella. Den som följer de senaste årtiondenas bostadsdebatt kan lätt konstatera att det inte är mycket som ändrats. Undanröjande av bostadsbrist och byggande av billiga lägenheter är önskemål som aldrig kommer att gå i uppfyllelse. Nytt kommer alltid att vara dyrt, begagnade lägenheter är mindre kostsamma. Skattefrågorna kommer alltid att vara aktuella ända tills den sista bostadsskatten är bortmonterad. Under 1980-talet såg vi flera försök att förhindra det som vi dag tycker är självklart; Att kunna köpa och sälja våra bostadsrätter. Vi befinner oss i dag långt ifrån visionerna när den första bostadsrättslagen kom Förmynderisynen och regleringarna den tiden präglades av är sedan länge borta. Tidigare ansåg man att det inte var tilllåtet att flytta ner en innerdörr i källaren utan att fråga styrelsen. I dag kan vi flytta badrummet till köket och köket till badrummet för att individualisera vår bostad. Reglerna har anpassats till dagens värderingar. Det är inte ofta nya boendeformer ser dagens ljus. Bostadsföreningarna ersattes av bostadsrättsföreningar 1930, därefter har det tillkommit kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter. Kooperativ hyresrätt är av naturliga skäl ingen succé och kommer aldrig att bli. Även om ägarlägenheter hittills heller inte blivit någon framgång så tror jag ändå att dessa så småningom kommer att finna sina intressenter. Skillnaderna är inte stora jämfört med bostadsrätt utan det är två olika metoder att hålla ihop administrationen av ett hus. Man kan möjligen säga att bostadsrätter mer är till för den som är engagerad i sitt boende och som vill veta vem man möter på morgonen i trappan medan ägarlägenheter lämpar sig mer för den som inte vill engagera sig alls utan helst ser att all förvaltning läggs ut. Dagens boendebeskattning ser betydligt bättre ut än tidigare. Borta är dubbelbeskattningen och fastighetsskatten har fått en mer rimlig utformning. Alla fastighetsägare fick nytta av ändringarna men det var bostadsrättshavare och villaägare som fick betala reformen genom en skärpt reavinstbeskattning och sämre villkor för uppskov. Detta gillar vi givetvis inte. Det är svårt att göra prognoser men eftersom idéer tenderar att återkomma kommer SBC med säkerhet att även i framtiden få slåss mot den lockelse som finns i att beskatta boendet och tron att nya bostäder kan fås fram genom olika regleringar. Göran Olsson 4

5 SBCs bostadsrättsår i korthet FÖRSTA GÅNGEN I ALMEDALEN, POLITIKERVECKAN I VISBY För första gången medverkade SBC under politikerveckan i Almedalen med ett eget seminarium som handlade om SBCs lösning på problemen med miljonprogrammen och upprustningsbehovet. Lägg de dyra och stora lösningarna åt sidan och låt i stället hyresgästerna ta över. BOSTADSRÄTTSREGISTER Frågan om bostadsrättsregister har fortsatt att diskuteras under Åsikterna är många om behovet av ett register eftersom dagens system ändå fungerar bra och till en låg kostnad. Dessutom lägger många föreningar skötseln av pantregistreringen på förvaltare. Samtidigt ökar krediterna och kraven på en korrekt hantering. SBC uppvaktade statssekreteraren på justitiedepartementet tillsammans med övriga bostadsrätts- och mäklarorganisationer om detta. Men frågan synes vilande. Inget arbete läggs ner på att ta fram ett register över pantsättningar ett nytt statligt register står inte högt på prioriteringslistan. OMBILDNINGSDEBATTEN Ombildningsdebatten har fortsatt under året. Motståndet har skärpts då Hyresgästföreningen backat upp hyresgäster för att klandra beslut om köp. Hyresgästföreningen använder sin ekonomiska överlägsenhet och försöker processa sönder ombildningen då man inte lyckats hindra den på annat sätt. Det är ett mycket effektivt sätt att stoppa en ombildning eftersom man inte kan tillträda eller belåna fastigheten. NY RÖST FÖR OMBILDNINGSKONSULTER Ett svar på all debatt om ombildning har varit att ett antal ombildare gått samman och bildat en intresseorganisation för ombildare. Det är en klok åtgärd eftersom man på det viset kan ge sig in i debatten. SBC som inte aktivt arbetar i enskilda föreningar har avstått från att gå med i den organisationen. POSTEN PRESSAR OM FASTIGHETSBOXAR Posten och Forum för fastighetsboxar fortsätter pressa bostadsrättsföreningar att stänga brevinkasten och istället installera centrala fastighetsboxar. Många gånger tar de till hot om stoppad postutdelning till huset. Reglerna som styr inom detta område är oklara, men regeringen har deklarerat att det är frivillighet som ska gälla. Det budskapet har dock inte nått fram till postoperatörerna. LÅNETAK Finansinspektionen kallade under året till sig olika intressenter för att höra synpunkter på de tankar inspektionen hade om att begränsa kreditgivningen med bostaden som säkerhet. Det ursprungliga förslaget att begränsa krediterna till sjuttiofem procent av det lägsta av marknadsvärdet och köpeskillingen skulle effektivt sätta stopp för all ombildning. Detta ändrades efter överläggningarna till sjuttiofem procent av ett tänkt marknadsvärde SBCs argument köptes. Men tyvärr slår denna reglering hårt mot dem som är nya på bostadsmarknaden. BYGGANDET TAR FART 2010 var ett år då bostadsmarknaden åter reste sig och byggandet av nya bostadsrätter tog ordentlig fart efter nedgången några år tidigare. Baksidan av detta är byggbranschens nonchalans av kunderna; köparna och föreningarna. Det är bra att många vill bygga nya bostadsrätter och tycker att det är lönsamt. Det är också bra att andra än de stora byggarna vill delta eftersom det då kan tillföras nya idéer. Med det är inte bra att så många försöker hitta genvägar för att smita förbi det konsumentskydd som finns. ÅLDERSDISKRIMINERING Starka reaktioner från seniorföreningar blev resultatet över ett betänkande från diskrimineringsutredningen Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Utredningen ansåg att de stadgebestämmelser med ålderskrav som begränsar möjligheten att bli medlem är diskriminerande. Men utan ålderskrav blir det inget kvar av seniorföreningarna! BYGGPRODUKTIONEN SÅLD Det bolag som SBC haft avtal med om att förverkliga bosparandet genom utveckling av bostadsprojekt har avvecklat denna verksamhet och i stället träffat avtal med JM om bostadsutveckling av dels befintliga projekt men också om att ta fram nya. MISSGYNNANDE AV HYRESRÄTTEN Under 2010 har det gått att se allt mer av en ohelig allians av företrädare för fastighetsägare, kommunala hyreshus och hyresgäster som envist hävdar att hyresrätten är missgynnad skattemässigt. Det är lite svårt att följa resonemanget men de tycks alla glömma en sak, nämligen att de helt slapp undan att betala för fastighetsskattereformen. 5

6 En historisk tillbakablick Pionjärer för samverkan Vi behöver en sammanslutning för att våra föreningars gemensamma intressen ska tillvaratas och bevakas. Så säger vaktmästaren C F Törnå den 12 maj 1921 till det hundratal personer som bjudits in till en lokal på Teknologgatan 5 i Stockholm. Själv är han ordförande i bostadsföreningen Eken 1, vars styrelse tagit initiativ till träffen. Bostadsbrist största problemet När industrialiseringen tog fart i Sverige i slutet av 1800-talet ökade inflyttningen till städerna mycket kraftigt. Fattigdom, bostadsbrist och misär präglade sekelskiftets innerstäder. Men samtidigt satsades det mycket på byggande det var den i särklass viktigaste industrigrenen. Optimismen spirade liksom också många annorlunda byggprojekt, alla vägar prövades. Kapital var bristvaran och i vissa fall gick hyresgäster samman för att köpa sina hus. I början på 1920-talet nådde också kooperativa idéströmningar från Europa Sverige och man skaffade tak över huvudet genom att tillsammans bygga eller köpa en fastighet i en ekonomisk förening. Vid sekelskiftet fanns det ungefär hundra bostadsföreningar i landet. I början på 1920-talet hade skaran växt till ungefär trehundra föreningar. nya skattelagarna samt att värva fler medlemmar. Redan 1923 kan han bocka av en av punkterna. Riksdagen beslutar då att avskaffa en betungande dubbelbeskattning. Men skatter och bostadsfinansiering kom att stå i fortsatt fokus för bostadsföreningarna under lång tid. Samarbete med HSB Två år efter att SBC grundats bildades HSB som siktade på att lösa bostadsnöden genom att bygga nya hus. Flera av de nybyggda HSB-föreningarna anslöt sig även till SBC och därmed inleddes ett samarbete som kom att förbli ända in på 1960-talet. Tillsammans bildade organisationerna 1925 Stockholms Bostadsföreningars Centralkontor som en separat organisation. Centralkontoret förmedlade bland annat inköp av kol och sålde försäkringar till medlemmarna. Men redan 1927 ombildas SBC till en ekonomisk förening och tar över Centralkontorets verksamhet parallellt med uppgiften att fungera som en intresseorganisation. När den nya ekonomiska föreningen bildas tar HSBs grundare, arkitekten Sven Wallander, plats i SBCs styrelse. Den posten behåller han sedan i trettiotvå år, fram till Hjalmar Hedström anställdes 1928 som SBCs förste ombudsman. SBC erbjuder nu alltfler tjänster till föreningarna och verksamheten börjar bli för omfattande för att sköta på frivilligbasis. Hedström blev kvar tills han gick i pension anställdes också en hissmontör som åkte runt på motorcykel och reparerade hissar. SBC bildas Efter mötet i maj 1921 utsågs en kommitté som skulle utarbeta stadgar för föreningen. Den 14 september träffas sextio bostadsrättsföreningar och Stockholms Bostadsföreningars Centralförening upa kan bildas. Hjalmar Skog, posttjänsteman, utses till SBCs förste ordförande. Högst upp på hans agenda står tre punkter; att avskaffa hyresregleringen, att se till att bostadsföreningar inte missgynnas av de 1920-talets Stockholm präglades av trångboddhet efter en omfattande inflyttning från landsbygden. Standarden på bostäderna var också mycket låg. Foto: Scanpix. 6

7 Rekordåren Under 1930-talet tillkom nya bostäder i Stockholm i en rasande takt. Som mest producerades lägenheter under ett år. Foto: Peddy Mobert, Scanpix talet blev bostadsbyggandets decennium. Under årtiondet dessförinnan byggdes cirka eldstäder, vilket var den tidens statistikmått för det vi senare benämner lägenheter. I Stockholm växte byggverksamheten till cirka lägenheter 1930 och till stycken Så många lägenheter har inte byggts i huvudstaden vare sig förr eller senare. Idag bygger man årligen normalt till nya, men förvisso större lägenheter. Under 1930-talet fick HSB förmånliga lån av Stockholms stad och svarade för ungefär hälften av nyproduktionen. Vid 1930-talets början hade antalet SBC-medlemmar stigit till cirka 150 som i sin tur sammanlagt hade lägenheter. Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, blev medlem vilket innebar både att antalet medlemmar ökade men också att efterfrågan på SBCs underhållstjänster blev större. Advokat Carl von Plomgren knöts till föreningen och kom sedan att vara verksam inom SBC i fyrtio år, bland annat som ordförande. Bostadsrättslagen tillkommer En stor framgång kom Efter flera års påtryckningar antogs den första bostadsrättslagen. Alla nya föreningar måste kunna presentera en godkänd ekonomisk plan för att få äga en fastighet och nu finns en lag som ger både långivare och boende en ökad säkerhet. Det innebar också att inga nya bostadsföreningar fick bildas, utan enbart bostadsrättsföreningar. Byggverksamheten tar fart Under det tidiga 1930-talet började SBC bygga upp sin byggavdelning. Verksamheten fick en rivstart, under de första fyra månaderna omsattes över kronor. Och utvecklingen fortsatte sedan i en rasande fart. Redan 1933 hade byggverksamheten 60 anställda och man omsatte kronor. Bränsle och värmeanläggningar var en annan viktig del av verksamheten. SBC, som sedan flera år sålt kol från Stockholms Gasverk, tecknade 1932 även avtal om oljeleveranser. I föreningarnas medlemsavgift ingick gratis rådgivning om skötsel av värmeanläggningarna. Ombudsman Hjalmar Hedström fick även hjälpa till med dåtidens mycket komplicerade deklarationer. På Hjalmar Hedströms bord hamnade vid denna tid också ett bedrägeriproblem. Flera föreningar hade krävts på betalning för sotningar som aldrig genomförts. Efter påtryckningar från SBC skärptes något senare reglerna. Europa rustar för krig Ute i Europa hördes vapenskrammel under 1930-talets sista del och även i Sverige förberedde man sig för svårare tider. SBCs byggavdelning fick ge sig in på ett helt nytt område skyddsrum och speciella verkmästare anställdes för uppdraget. Under 1939 byggde man 125 skyddsrum i Stockholm. 7

8 En historisk tillbakablick Krigs- och kristidsregleringar 1940-talet kom att präglas av andra världskriget och dess följder. Under krigåren avstannade bostadsbyggandet. Först under andra halvan av årtiondet tog byggandet fart igen och nådde med dagens mått mätt avsevärda lägenheter per år. Brist på bränsle Ett stort problemen under krigsåren var bristen på bränsle. Ransonering rådde och SBC, som under flera år levererat kol och olja till medlemmarna, lade ner mycket tid på att hitta lösningar. Bristen på kol, koks och olja gjorde att även vedpriserna steg och föreningarna fick elda med oransonerat bränsle som torv och träkolsavfall. Uppvärmningen prioriterades när bränslet inte räckte till, därför stängdes allt varmvatten av den 1 januari Under krigsåren minskade försäljningen av kol och koks väsentligt. Vid krigets slut var den bara en femtedel jämfört med slutet av 1930-talet. Trots att SBCs ekonomi på grund av detta var ansträngd kunde man fortsätta att ge sina medlemmar återbäring, så kallad bränslebonus. Under denna period övergick dock allt fler föreningar till att elda med olja. Beslut om hembud I ransoneringens spår genomförde regeringen flera åtgärder. För bostadsrätter infördes ett så kallat hembud vid försäljning av alla bostadsrätter. Det innebar att Hyresnämnden måste godkänna alla överlåtelser och att försäljningspriset inte fick vara högre än medlemmens andel i föreningens tillgångar. Undantag kunde medges om bostadsrätten av särskild anledning hade högre värde. De nya bestämmelserna gjorde att advokat Carl von Plomgren fick många frågor från SBCs medlemmar. Under hösten 1942 infördes också ett allmänt prisstopp på alla varor. Ökat medlemsantal efter kriget När bostadsbyggandet återupptogs efter krigsåren ökade också SBCs medlemsantal hade man 322 medlemmar och de anslutna fastigheternas sammanlagda taxeringsvärde uppgick till 320 miljoner kronor. Vedupplag under andra världskriget på Kungsholmen i Stockholm. Foto: Bertil Norberg, Scanpix. 8

9 Bostadsbristen består Under 1950-talet ökade levnadsstandarden i Sverige markant. Både antalet bostäder och bilar blev betydligt fler. Foto: Peddy Mobert, Scanpix. Under 1950-talet växte framtidstron. Ransoneringstiden var över, högkonjunktur rådde och den allmänna välfärden tog stora steg framåt. I takt med att Sveriges befolkning fick det bättre var det också allt fler som ville ha en egen bostad. Detta faktum, tillsammans med att bostadsbyggandet stått stilla under krigsåren, gjorde att bostadsbristen var markant under hela decenniet. Ny lag för ekonomiska föreningar 1951 tillkom en ny lag för ekonomiska föreningar. Rent praktiskt innebar den att flertalet av SBCs medlemmar behövde hjälp med att ändra sina stadgar. Några år senare var det dags för ytterligare ny lagstiftning på bostadsrättsområdet. Denna gång gällde det taxeringen. En schablonmetod införs för beräkning av inkomst av fastighet med tre procent av taxeringsvärdet. Dessutom inkluderas fastighetsskatten i den kommunala inkomstskatten. Trogen personal 1956 avled SBCs ordförande Ernst Eriksson. Han hade då suttit på sin post ända sedan Som ny ordförande trädde Carl von Plomgren in. Parallellt med det nya uppdraget behöll han sin funktion som juridisk rådgivare till föreningen. På ombudsmannasidan gjordes också en förstärkning när Hans Engdahl anställdes som biträdande ombudsman. Hjalmar Hedström var efter nära trettio års anställning fortfarande i organisationens tjänst men började nu närma sig pensionsåldern fick SBC upphöra med sin försäljning av försäkringar till medlemmarna, något som man gjort sedan 1925 för bolaget Samarbete. Anledningen var att försäkringsbolagen kommit överens om att juridiska personer inte längre fick vara försäkringsombud. Försiktig medlemsökning Vid 1950-talets slut är 380 bostadsrättsföreningar medlemmar hos SBC. Det sammanlagda taxeringsvärdet av de tillhörande fastigheterna är 444 miljoner kronor. 9

10 En historisk tillbakablick Miljonprogram och nya tjänster Runt om i landet syns spåren av miljonprogramstidens samhällsplanering med många lägenheter på liten yta. Helt säkert är det till stor del ombudsman Hedstöms förtjänst att föreningen kunnat uppnå sin nuvarande ställning och det goda förhållandet som alltid rått mellan föreningen och dess medlemmar. Så står det i styrelseberättelsen efter att ombudsman Hjalmar Hedström välförtjänt gått i pension 1960 efter trettiotvå år i SBCs tjänst. Under hans tid hade medlemsantalet dubblerats flera gånger om och från att ha varit några få anställda finns nu nästan sextio personer på lönelistan tack vare den framgångsrika byggavdelningen. Hjalmar Hedström efterträddes av Hans Engdahl. Datorn gör sitt intåg 1963 fick medlemmarna tillgång till en ny tjänst fastighetsförvaltning. Även om SBC under många år arbetat med förvaltningsstöd av olika slag byggs nu en professionell organisation kring detta upp. Efterfrågan visade sig vara mycket stor och antalet uppdrag ökade snabbt under de kommande åren hade SBC 68 fastigheter med sammanlagt lägenheter på uppdragslistan. Omfattningen innebar att arbetet inte längre kunde skötas manuellt. En dator införskaffades för att hantera aviseringen av hyror och andra avgifter. Redan på 1920-talet hade SBCs styrelseledamöter diskuterat behovet av ett standardiserat bokföringssystem, fast då förstås ett manuellt sådant. Nu, fyrtio år senare, blev det till slut verklighet. Ett datoriserat bokföringssystem togs fram 1968 både för att hjälpa medlemmarna och underlätta arbetet med de uppdrag som SBC fick från medlemsföreningarna. >>> 10

11 >>> Fasadrenoveringar och stambyten Många av de anslutna föreningarnas fastigheter började nu bli relativt gamla. Fasadrenoveringar och stambyten var aktuella, något som märktes på de uppdrag som SBCs byggavdelning fick in. Kombinationen fungerade väl med Sveriges växlande årstider. Vintertid arbetade man med stambyten och under sommarhalvåret var det i stället fasadrenoveringarna som dominerade. Verksamheten gick mycket bra. Enligt tillgänglig statistik renoverades under en tioårsperiod cirka kvadratmeter fasadyta, vilket motsvarar storleken av trettio fotbollsplaner. Stark organisation Under hela 1960-talet stärktes SBCs organisation och den nya fastighetsavdelningen expanderade kraftigt. Servicen till medlemmarna ökade när det gällde utbudet av tjänster, men nu började man också distribuera information på regelbunden basis i form av särskilda nyhetsbrev. Helt avgörande för den fortsatta utvecklingen av bostadsrättsboendet var när den priskontroll som infördes efter andra världskriget äntligen avskaffades den 1 januari Sett i backspegeln är 1960-talet kanske främst känt för miljonprogrammet 1965 beslutade riksdagen att en miljon nya lägenheter skulle byggas under de kommande tio åren. Idag kommer ungefär var femte lägenhet från den tidens byggande SBC blir en nationell organisation Om vår målsättning ska uppnås räcker det ej med att vi, SBC och våra medlemsföreningar, i samförstånd effektivt löser de konkreta förvaltnings- och föreningsuppgifterna. Vi måsta själva och genom vårt riksförbund, BR, bevaka och påverka lagstiftning och andra åtgärder som formar utvecklingen inom boendesektorn. Orden påminner om C F Törnås från det allra första mötet 1921 men nu har det gått ända till 1979 och det är dåvarande vd Gösta Rudholm som uttrycker dem i årsredovisningen. Trots att organisation under hela 1970-talet förstärkt sin roll som påtryckare känner han att det är dags att ytterligare renodla det bostadspolitiska arbetet. Årtiondet inleds med en flytt Femtioårsjubileet 1971 firades bland annat med att flytta in i nya lokaler på Kungsholmsgatan 11. På agendan vid denna tid fanns till exempel höjningarna av de kommunala taxorna som gjort att medlemsföreningarnas kostnader ökat rejält. SBC vänder sig till Statens pris- och kartellnämnd för att undersöka kommunernas faktiska kostnader för sophämtningen sedan det kommunala renhållningsmonopolet införts. Från lokal till nationell aktör I början av 1970-talet kom en ny bostadsrättslag som följdes av ytterligare ny lagstiftning på bostadsmarknaden. För att vara en stark motpart inser SBC att det nationella samarbetet behöver stärkas och att en riksorganisation för privata bostadsföreningar som står utanför HSB och Riksbyggen behöver skapas. Kontakter tas och när SBC sänder in ett remissvar på en utredning om bostadsbeskattning gör man det som företrädare för totalt föreningar i Stockholm, Malmö och Uppsala. På initiativ av SBC bildas Bostadsföreningarnas Riksförbund (BR) I den ingår centralföreningar i Göteborg, Malmö, Östergötland, Gävleborg, Mälardalen och Värmland tillsammans med ett antal enskilda bostadsrättsföreningar. För SBC innebar detta att organisationens ursprungliga fokus, att vara en intresseorganisation, åter förstärktes. Service- och byggtjänsterna fanns dock kvar i oförminskad omfattning. Antalet medlemmar ökade kraftigt, vid decenniets slut fanns det 641 anslutna bostadsrättsföreningar. Hjälp med ombildning I mitten av 1970-talet lades grunden till en mer organiserad utbildningsverksamhet. Kurser inom redovisning, revision, kameral förvaltning och underhåll ingick i det tidiga kursutbudet. Under denna tid började SBC också med särskild rådgivning till hyresgäster som ville ta över sina hus och bilda bostadsrättsföreningar. 11

12 En historisk tillbakablick Bostadspolitiska insatser I början av 1980-talet gick byggandet på sparlåga med omkring lägenheter per år på nationell nivå. Ungefär en tredjedel av dessa var bostadsrätter, resten hyresrätter i allmännyttig regi. Efterfrågan på bostadsrätter i storstäderna bara ökade, och skenande priser på både byggande och bostadsrätter lade grunden för en diskussion om klippekonomi. Det sena 1970-talets inriktning mot en aktiv intresseorganisation förstärktes med SBCs nya vd Mirja Kvaavik Bartley. Dessutom anställdes 1981 den första juristen, Göran Olsson. BR blir SBC Diskussionerna på nationell nivå för att stärka det gemensamma arbetet fortsatte tog SBC över Bostadsföreningarnas Riksförbunds arbete och bytte samtidigt namn till Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation. Därmed tog organisationen steget fullt ut och blev en riksorganisation. Brf Trumslagaren och VA-avgifter Från 1982 fram till 1988 pågår en rättsprocess om Stockholms stads VA-avgifter. Brf Trumslagaren blir pilotfall när SBC hävdar att avgifterna som tas ut är alltför höga och stämmer Stockholms stad inför Statens VA-nämnd. Rättsprocessen blev långdragen och avgjordes slutligen i Högsta domstolen 1988 till SBCs fördel. Avgifterna hade varit för höga och abonnenterna skulle ha pengar tillbaka. I Stockholm handlade det om cirka en miljard kronor. SBC drev sedan liknande ärenden runt om i landet. Nej till hembud Riksbyggen begärde i samband med en byggnation på Värmdö 1981 att stadgarna skulle innehålla en klausul om att nya medlemmar och överlåtelser skulle godkännas av kommunen. Den så kallade Värmdömodellen registrerades av Länsstyrelsen, men SBC protesterade mot den priskontroll och hembudsskyldighet som modellen innebar. Justitiekanslern ställde sig på SBCs sida och meddelade Länsstyrelsen att hembudsregler inte är förenliga med bostadsrättslagen, bostadsanvisningslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Men hembudsdebatten var inte över i och med det års bostadsrättskommitté föreslog hembud och prisreglering. Slutligen beslutade sig bostadsminister Hans Gustafsson 1985 för att säga nej till hembud och priskontroll. Protester mot flyttskatten Reavinstskatten slår hårt mot människor som flyttar och den bidrar till en orörlig bostads- och arbetsmarknad. SBC blir uppmärksammade för motståndet mot denna flyttskatt. Under 1980-talet var beskattningen av boendet aktuell i flera olika omgångar och SBC påverkade beslutsfattarna. Århundradets skattereform 1988 var ett exempel på detta. De sänkta inkomstskatterna skulle finansieras bland annat med högre boendekostnader och en skärpning av reavinstbeskattningen men lyckligtvis backade riksdagen. SBC övertygade om en väsentligt bättre modell. I början av 1980-talet bidrog SBC också till att lagstiftningen ändrades så att det blev lättare ombilda till bostadsrätt och den första vågen av ombildningar tog fart. Avyttring av byggverksamheten När SBC nu var verksamt över hela landet ökade också antalet medlemmar från 671 i början av decenniet till Renodlingen av verksamheten som bostadsrättsföreningarnas intresseorganisation ledde också till att SBC 1984 sålde bygg- och underhållsverksamheten till JM Byggnads- och Fastighets AB. Första bospararna 1987 startade SBC sin bosparverksamhet och kunde nu för första gången erbjuda samma möjligheter som HSB och Riksbyggen gjort. Ett regelbundet sparande i säkra fonder som administrerades av Handelsbanken och som gav förtur till bostad i SBCs byggprojekt. Två år senare kunde de första bospararna flytta in i kvarteret Rapphönan i centrala Malmö fanns det drygt bosparare i kön och lägenheter var under planering eller produktion. Kvarteret Rapphönan i centrala Malmö som stod klart 1989 var SBCs första bosparprojekt. 12

13 Till vänster: Uppretade bostadsägare demonsterar mot fastighetsskatten i Kungsträdgården i Stockholm. Foto: Ola Torkelsson, Scanpix. Ovan: Illustration från SBCs annonskampanj mot fastighetsskatten Krisår och protest mot fastighetsskatten Under decenniet slog konjunkturpendeln mellan ytterligheterna. Bostadsbyggandet inleddes med nybyggen men tvärstannade åren därefter och sjönk till rekordlåga i slutet av århundradet. Men nu hade relationerna mellan olika byggherrar ändrats det var de privatbyggda bostadsrättsföreningarna som ökade kraftigt i antal. Nya spelregler på marknaden Sverige fick uppleva sin största bankkris i modern tid. Några kommersiella fastighetsbolag ställde in betalningarna och drog med sig både banker och fastighetsmarknaden i fallet. I september 1992 noterades en marginalränta på drygt femhundra procent och Sverige fick överge den fasta växelkursen. Främst berördes kommersiella fastigheter som förlorade två tredjedelar av värdet. Bostadsrätter och villor tappade cirka tjugo procent i värde, men marknaden repade sig snart kom en ny proposition om bostadsfinansiering. De tidigare räntesubventionerna skulle avskaffas och ersättas med räntelån. Dessutom belades byggsektorn med full moms efter att tidigare ha haft en lägre momssats. I både remissvar och uppvaktningar av olika slag varnade SBC för systemet med räntelån. Krisande bostadsrättsföreningar Under slutet av 1980-talet och början av detta årtionde hade många bostadsrättsföreningar byggts utan egentliga egna insatser, allt hade finansierats med lån. I spåren av fastighetskrisen kom då många bostadsrättsföreningar på obestånd. Detta drabbade också SBCs medlemmar de fick hjälp av organisationens egen föreningsdoktor. Totalt gick över sexhundra bostadsrättsföreningar i konkurs under denna period. SBC Bo fortsatte dock att bygga. 1992/1993 var organisationen en av landets största byggherrar med 483 nyligen färdigställda lägenheter och ytterligare 892 under produktion. Fastighetsskatten måltavla Under slutet av 1990-talet vände den tidigare trenden; i stället för att vara den stora mottagaren av statsunderstöd minskade dessa och bostadssektorn blev istället en statsfinansiell kassako. De sammanlagda räntebidragen på cirka trettio miljarder växlades till en skattebelastning på samma summa för ägda småhus och bostadsrätter. Vreden växte hos bostadsrättshavare och villaägare. I april 1997 samlades den största boendedemonstrationen Sverige sett; deltagare tågade till Mynttorget i Stockholm. De överlämnade namnunderskrifter till bostadsminister Jörgen Andersson. SBCs verksamhet inom främst ekonomisk förvaltning växte fanns det 122 anställda och organisationens egna kapital hade ökat från fem miljoner kronor i början av tioårsperioden till drygt sextio miljoner i slutet. Vd Mirja Kvaavik Bartley avgick 1999 och kom att ersättas av Ulrika Francke. 13

14 En historisk tillbakablick Bostadsrättens årtionde 200 och bostadsbyggande fördes till ett aktiebolag, SBC Sveriges Bostadsrätts- Centrum AB erbjöds samtliga medlemmar att på förmånliga villkor köpa aktier i bolaget som därefter kom att börsnoteras. % Aldrig förr har bostadsrätten varit så Den ursprungliga organisationen SBC efterfrågad. Men till antalet dominerar Ek för behöll sin roll som intresseorganisation och fortsatte med sin opinions- hyresrätten fortfarande. År 2009 finns det lägenheter i flerbostadshus bildande verksamhet. Även utbildning med hyresrätt och med bostadsrätt. Ser man på förändringen sedan 1990 ekonomiska föreningen. och medlemsinformation blev kvar i den har bostadsrätterna ökat med femtioen Medlemsantalet fördubblas under procent och hyresrätterna med tre decenniet från till nära procent, se diagram nedan. bostadsrättsföreningar upplevde världen ytterligare en finanskris. Efter en inledande oro kunde Skattelättnader blir verklighet dock konstateras att den inte fick några Efter majoritetsskiftet i riksdagen vid större effekter på bostadsmarknaden i valet 2006 sker en rad historiska Sverige. Prisnivåerna klarade sig relativt skattelättnader. Ett mångårigt påverkansarbete resulterar i att den statliga väl för att ganska snart fortsätta uppåt. schablonberäknade inkomstskatten för Förändringar hos SBC bostadsrättsföreningar slopas. Tidigare Under 1990-talet hade förvaltningsverksamheten ökat markant hos SBC. Drygt upplåtelseformer, men nu försvinner den hade denna skatt avskaffats för andra tvåhundra personer arbetade inom också för bostadsrättsföreningar organisationen fördelade på åtta kontor. hade taxeringsvärdena höjts väsentligt Under 2004 förändrades organisationen och SBC visade hur schablonskatten genom att verksamhet som direkt skulle fått förödande konsekvenser om finansierades av kunderna ekonomisk den inte avskaffades. och teknisk förvaltning, juridiska tjänster Därefter ersattes den statliga fastighetsskatten som SBC och andra bekämpat under årtionden av en fast avgift, initialt tolvhundra kronor per år och lägenhet i flerbostadshus. Smolket i bägaren är att avskaffandet av fastighetsskatten bekostades med en ökning antal bostadsrätter ökning antal hyresrätter höjning av flyttskatten. SBCs mål att reavinstskatten ska avskaffas kvarstår den är skadlig för bostadsmarknaden och hindrar ett rationellt utnyttjande av bostadsbeståndet. Allt fler hyresrätter omvandlas Under det senaste årtiondet hade ombildningen av hyresrätter som ägts av privata fastighetsägare fortgått i lugn takt. Efter att den så kallade stopplagen avskaffades 2007 tog ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter hos de allmännyttiga bostadsföretagen åter fart. Under åren ombildas närmare lägenheter, varav huvuddelen ligger i Storstockholm. Det är ungefär lika många bostadsrätter som de som tillkommit genom nybyggnation. En intensiv debatt pågår där Hyresgästföreningen bedriver en hård kampanj mot ombildningarna. Bland annat klandras flera stämmobeslut, dock utan framgång. Medlemsantalet hundrafaldigat För nittio år sedan var det sextio Hyresrätter föreningar som slöt sig samman och bildade SBC. När nu nittio år har gått har antalet medlemsföreningar passerat sextusen stycken. Bostadsrätter Sedan 1990 har antalet bostadsrätter ökat mycket kraftigt, med 51 %. Hyresrätterna växte något i antal under 1990-talets första del, som mest med cirka 5 %. Efter sekelskiftet minskar antalet hyresrätter och jämfört med 1990 är ökningen fram till idag endast 3 %. Fortfarande går det dock två hyreslägenheter på varje bostadsrätt. 14

15 15

16 Om SBC får bestämma SBC vill ge fler människor möjlighet att äga sin bostad. Ägande ger trygghet, frihet och inflytande över det egna boendet. Alla som vill ska kunna äga sitt boende. Våra bostäder ska inte ses som en intäktskälla för stat och kommuner. Detta utgör stommen i SBCs bostadspolitiska program. Frågorna har varit centrala i SBCs verksamhet ända sedan starten och är tyvärr lika aktuella idag. Det måste bli mycket lättare att skaffa sig och förvalta en bostad som man äger. Hindren för hyresgäster att ombilda sina lägenheter till bostadsrätt måste tas bort. Befintliga bostadsrättsföreningar bör inte utsättas för ständigt nya svårhanterliga regleringar och myndighetskrav. Bosparande bör stimuleras. Byggandet bör i mycket högre grad inriktas på ägda bostäder. Dessa är några av huvudpunkterna i SBCs bostadspolitiska program. Ägande ger trygghet och frihet Ägande till bostaden ger inflytande, trygghet och frihet. Nästan alla människor vill äga sin bostad men alltför många kan idag inte göra det. Detta önskemål borde vara den viktigaste utgångspunkten för alla villkor kring byggande, förvaltande och ägande av bostäder. Så fungerar det inte idag. Det finns alldeles för många lagar och andra regleringar som aktivt försvårar för människor att äga sitt boende. Villkoren för boendet måste anpassas till att de boende också är ägare till sina bostäder. SBC vill att Sverige ska bli en nation av bostadsägare där människors önskemål styr bostadspolitiken. Fler ombildningar av hyreshus behövs, liksom att antalet nybyggda bostadsrätter ökas. Bättre villkor för dem som bor i bostadsrätt är också viktigt. Bostadsrätten är en väl fungerande boendeform i flerbostadshus. Lagar och regler bör på många punkter ändras för att underlätta både skötsel av den egna bostaden och föreningens gemensamma uppgifter. 16

17 >> SBC anser 1. Ge fler människor möjlighet att äga sin bostad Nästan alla människor vill äga sin bostad. För att ge fler människor den möjligheten har SBC en rad förslag. Det kommunala ägandet av hyresbostäder kan minskas kraftigt genom att hyresgästerna ges möjlighet att ombilda till bostadsrätt. För ombildning bör det räcka med att en majoritet av de boende stöder förslaget. Kravet på kvalificerad majoritet bör tas bort. När kommuner säljer fastigheter till de boende måste priset sättas efter marknadsvärdet för hyreshus. Överpris baserat på en framtida ombildning till bostadsrätt är inte acceptabelt. Bosparande bör stimuleras genom att alla ges möjlighet att spara en viss summa varje år skattefritt. 2. Ett eget ägt boende får inte missgynnas Samhället har mycket att vinna på att människor själva tar ansvar för sina bostäder. Därför måste regleringar som missgynnar ett ägt boende bort. Bostadsrätten kan kompletteras som upplåtelseform med ägarlägenheter. Hyressättningen bör vara fri vid uthyrning i andra hand och i nyproducerade hyresrätter. Skatteverket ska inte kunna omklassificera bostadsrättsföreningar till oäkta med konsekvenser som är orimliga och omöjliga att överblicka för de boende. 4. Ägda bostäder ger en bättre fungerande bostadsmarknad Med fler ägda bostäder fungerar bostadsmarknaden mycket bättre. Det gör att flexibilitet och rörlighet uppmuntras och fler kan finna den bostad man önskar. Ett ökat bosparande skapar en stabil efterfrågan på att bygga nya bostäder. Generella subventioner till nya bostäder har inte visat sig ha några positiva effekter och bör inte återinföras. Kommunerna bör ge en ökad andel av sina markanvisningar till bostadsrätter. 5. Hänsyn måste tas till det ideella arbetet Bostadsrättsföreningar förvaltas i hög utsträckning av vanliga människor på frivillig och ideell basis. Politikers och myndigheters beslut måste ta hänsyn till detta. Ökad konkurrens behövs på el- och fjärrvärmemarknaderna för att pressa priserna. Myndigheterna bör vara restriktiva med nya krav och de ska bara ställas när merkostnaden ger tydlig nytta. Offentliga tjänster ska bara debiteras utifrån självkostnader. Beslut i politiska organ eller myndigheter medför ofta stora konsekvenser för villkoren för bostadsrätter. SBCs verksamhet för att aktivt initiera, analysera och påverka reformer är en viktig angelägenhet för både föreningarna och de boende i bostadsrätt. 3. Det är fel att beskatta bostäder Eftersom det inte finns någon löpande avkastning på ett boende är det fel att särbeskatta detta. Avskaffandet av schablonskatten och fastighetsskatten var viktiga reformer. Reavinstskatten är en straffskatt på bostadsbyten. Eftersom den inte tar hänsyn till inflationen kommer staten på sikt att bygga upp enorma fordringar mot medborgarnas egendom. Reglerna bör ändras så att försäljning efter fem år blir skattefri. Låneräntor ska vara avdragsgilla. 17

18 Bostadsmarknaden idag och i morgon Är Sverige mitt i en bostadsbubbla som hotar att spricka inom en snar framtid? Den frågan har stått i fokus för debatten SBC anser att risken är relativt liten. Priser på en marknad kommer alltid att gå upp och ner så ingen blir förvånad om dagens höga priser tillfälligt justeras ner. Men på sikt är bostadsrätten den boendeform som kommer att öka i värde. Efterfrågan på bostäder är mycket ojämnt fördelad över Sverige. Det driver upp priserna i storstadsregionerna. Där är också nyproduktionstakten så låg idag att det aldrig skapas ett överskott av bostäder. SBC ser heller inga tecken på att bostäder köps i rent spekulationssyfte. I Bostadsrättssverige köper man en lägenhet för att bo i. Värdesäkrad investering Från 2000 till 2010 ökade priset på en villa med sjuttiotvå procent. Under samma period steg bostadsrättspriserna betydligt mer, i genomsnitt med hundrafemtiotre procent enligt mäklarstatistik. Framförallt ökade priserna i storstäderna, i andra delar av landet låg priserna still. Under året har det införts ett bolånetak bostadsköparna får endast låna sjuttiofem procent av marknadsvärdet. Räntorna har också börjat stiga från de historiskt synnerligen låga nivåer, en till två procent, som gällt under 2009 och Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att prisökningen avstannat under de första månaderna SBCs uppfattning är att risken i nuläget är liten för kraftigt fallande priser på bostadsrätter. Risken för att många ska tvingas sälja sina lägenheter och då förlora pengar är liten. De verkliga hoten finns på ett annat plan. Sjunkande lägenhetspriser innebär som regel tvärstopp i nyproduktionen av lägenheter. Ingen vågar sätta igång nya projekt om marknaden präglas av osäkerhet. Det slår igenom direkt på arbetsmarknaden det är många som lever på byggandet, alltifrån banker, byggmaterialindustrin, möbler och inredning. Ett byggstopp får också förödande konsekvenser i hela samhällsekonomin. Risken är stor att politiker, samhällsdebattörer och försiktiga bankmän snarast pratar fram ett prisfall. SBC känner oro när beslutsfattare antyder att de vill ge sig in och peta i prisbildningen i den huvudsakligen fria delen av bostadssektorn. Fortsatt intresse för ombildningar När de kommunala bostadsbolagen öppnade upp för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter efter sekelskiftet var intresset från de boende stort. I privatägda hus har ombildningarna fortsatt i oförminskad takt. Idag tillkommer ungefär lika många bostadsrätter genom ombildning som genom nybyggande. Men i media förekom många meningsmotståndare som förmedlade skrämselpropaganda från Hyresgästföreningen. Med facit i hand kan SBC konstatera att ombildningarna har fungerat precis lika bra som vi trodde och att det idag finns ett stort antal nya och väl fungerande bostadsrättsföreningar. De kommunala bolagen har heller inte skänkt bort några värden, tvärtom. Bostadsrättsföreningarna har oftast betalat mer än den prislapp som en värderingsman skulle satt på fastigheten vid en försäljning till ett annat bostadsbolag. När nu farhågorna kommit på skam är det dags att ta ett steg till för att underlätta ombildning. Idag ska två tredjedelar av de personer som är mantalsskriva i fastigheten rösta för en ombildning för att den ska kunna bli av. I vilka andra fall ställs sådana majoritetskrav på fria föreningar? Normalt går det bra för en enskild person eller ett bolag att köpa hur många hyresfastigheter som helst i form av ett aktiebolag eller enskild person varför ska det ställas ytterligare krav om en sammanslutning av hyresgäster, en bostadsrättsförening, går in som köpare? Eftersom en hyresgäst har precis samma rättigheter och lagstadgade skydd, oavsett om man hyr av en bostadsrättsförening eller ett bostadsbolag, anser SBC att enkel majoritet ska räcka. Ägarlägenheter Tredimensionell fastighetsbildning, som är en förutsättning för ägarlägenheter, är möjlig sedan Numera går det också att bygga så kallade ägarlägenheter förutsatt att de är nybyggda. Fortfarande är det mycket få som prövat denna typ av bostad, förmodligen för att vi i Sverige saknar denna tradition. Här byggs istället bostadsrätter. SBC, som uppmuntrar alla former av privatägt boende, välkomnar ägarlägenheter också i det befintliga beståndet. Men så länge som ägarlägenheterna omfattas av den form av hyresreglering som bruksvärdessystemet medför finns egentligen inga skäl att pröva denna nya boendeform. 18

19 Brf NyStad i Akalla är ett av alla exempel på att ombildning till bostadsrätt ger både sänkta kostnader och bättre skötsel. Foto: Kalle Assbring. I Akalla finns brf NyStad tog man över ansvaret för de 89 lägenheterna från sin tidigare hyresvärd. Under åren som gått har man gjort flera större renoveringsarbeten och de boende anser också att området sköts bättre nu. Trots det har man inte höjt månadsavgiften en enda gång, beloppet är fortfarande detsamma som I föreningen finns också några hyreslägenheter kvar, eftersom alla inte valde att köpa sina lägenheter. Även de personerna är mycket nöjda med att ha bostadsrättsföreningen som hyresvärd och anser att servicen överlag är bättre idag än tidigare. Ett längre reportage om brf NyStad och deras erfarenheter av ombildningen finns tidningen Din bostadsrätt nr 3/

20 Vem vågar köpa nyproducerat? Idag är det bara ett stycke mark som inte ser mycket ut för världen. Men arkitekternas avancerade skisser visar ett modernt bostadshus som nästan ser verkligt ut på de tredimensionella bilderna. Diagram visar hur solen skiner vid olika tillfällen både på dagen och året. På tredje våningen finns en perfekt fyrarumslägenhet med rätt planlösning och två stora balkonger. Bättre underlag än så finns oftast inte när man bestämmer sig för en nyproducerad lägenhet. Vågar man köpa en bostad för flera miljoner kronor på de premisserna? Svaret på frågan är uppenbarligen ja, eftersom i princip alla nya bostadsrätter säljs på detta sätt. Stärk konsumentskyddet Innan spaden sätts i marken vill byggföretaget som ligger bakom bostadsrättsbygget vara säker på att investeringen kommer att löna sig. Ett visst antal lägenheter ska vara tecknade annars kommer projektet inte att påbörjas. En del av insatsen betalas som handpenning när förhandsavtalet tecknas. Här börjar köparens risktagande. Och det finns fler fällor längs vägen, inte minst i samband med fel och brister som upptäcks efter inflyttning. Det är byggaren som startar bostadsrättsföreningen och vanligen är det också företagets personal som sitter i den interimsstyrelse som bildas. Först när inflyttningen är klar byts medlemmarna ut mot boende. Men då är slutbesiktningen redan gjord, ihop med byggherrens egentillsatta styrelse. Inte undra på att byggaren kanske prioriterat en helt annan kvalitet än den som de nyinflyttade förväntar sig. När det gäller de stora, välkända byggföretagen fungerar det oftast relativt väl. De har gott om resurser och god 20

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet Bostadsseminarium Grundläggande bostads- och hyresrätt Amorteringskrav-bolån Utmätning bostadsrätt och fastighet Mari Gremlin och Matthias Blomberg Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten Sid. 1 Hyresrätt

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success.

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success. Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep 2010-2011 Accelerating success. Ombildningar i Stockholm 2010-2011 De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD) Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt

Från hyresrätt till bostadsrätt Från hyresrätt till bostadsrätt Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt Hyresrätt Ekonomi Du hyr din bostad och behöver inte låna pengar till någon insats. Eftersom du inte äger bostaden kan den inte

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT Advokat Maria Wideroth maria.wideroth@landahlohman.se Advokat Susanne Falk susanne.falk@landahlohman.se Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, 102 45 Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma våren 2010 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma räkenskaper är framtagna för att ge vägledning om hur det nya SBC:s balansräkning och därmed finansiella ställning kan komma att

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Kommittédirektiv Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Dir. 2012:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som behövs för

Läs mer

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Vilka arbetar i utredningen? Hur bedrivs arbetet i en statlig utredning? Utredningens uppdrag Vilka arbetar i utredningen?

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer