TEMA: Bostadsbristen. Hur ska vi göra för att få fram de bostäder som behövs i bostadsbristens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: Bostadsbristen. Hur ska vi göra för att få fram de bostäder som behövs i bostadsbristens"

Transkript

1 Så kan vi minska Hur ska vi göra för att få fram de bostäder som behövs i bostadsbristens Sverige? På följande temasidor visar vi exempel på hur man kan lösa problemet. Vi berättar om den Norska modellen med ägarlägenheter, om smarta bostadsprototyper och stapelbara studentbostäder. Vi skriver om systemet Social Housing, där Sverige är ett av få länder inom EU där man inte infört så kallat subventionerat boende. 34

2 bostadsköerna 35

3 Norsk modell för svensk bostadspolitik Norges befolkning är bara hälften så stor som Sveriges men ändå är bostadsbyggandet i Norge 50 procent högre än i Sverige. TEXT: KRISTINA LINDSTRÖM Om man jämför de nordiska länderna så har Sverige det lägsta bostadsbyggandet. Det påverkar även arbetsmarknaden i Sverige då det är betydligt svårare att rekrytera personal om det inte finns bostäder. LÅGT BOSTADSBYGGANDE OCH BO- STADSBRIST I STORSTADSREGIONERNA Att det byggs få bostäder och att det finns finansiella hinder likväl som till exempel otillräcklig kötid gör att unga och resurssvaga hushåll har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. En akut bostadsbrist har uppstått, framför allt i storstadsregionerna. När Sverige i början av 1990-talet avvecklade sin subventioneringspolitik för bostäder, minskade byggandet. För att komma till rätta med bostadsbyggandet i Sverige är kanske en väg att titta på den norska modellen som Veidekke beskriver i rapporten Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN I den norska modellen med ägarlägenheter krävs det kapital för att kunna komma in på bostadsmarknaden. Det är svårt även där för unga och resurssvaga att skaffa sin första ägda bostad om inte särskilda åtgärder vidtas. I Norge har man löst det med ett subventionerat bosparande som har syftet att stimulera hushållen att bygga upp ett eget kapital. Samtidigt stödjer man de resurssvaga hushållen att komma in på den ägda bostadsmarknaden genom kommunala startlån, bostadsbidrag och så kallade grundlån. I Norge sparar 65 procent av åringar till en bostad. Vidare har man en skattefri uthyrning av den egna bostaden. I praktiken betyder det att halva bostaden kan hyras ut skattefritt. Det är därför också betydligt lättare att få tag i en bostad att hyra i Norge. I Norge har man också lättnader vad gäller arvs-, gåvo- och förmögenhetsbeskattning för att till exempel underlätta för överföring av pengar från föräldrar till barn. Norrmännen kan också kvitta inbetalda räntor mot skatt för inkomst av tjänst samt att vinst vid försäljning är skattefri om särskilda villkor är uppfyllda. De fem strategierna i den norska modellen En ny svensk bostadspolitik skulle kunna utformas med inspiration från den norska modellen som grundas på de följande fem strategierna: ppbostadssektorn ska i grunden vara marknadsbaserad och inte bygga på statliga utbudssubventioner ppen allt större andel ägda bostäder, både i det befintliga bostadsbeståndet och i nyproduktionen, ställer krav på en tydlig politik för att stötta ungas etablering på ägarmarknaden ppen politik för ägt boende som kan bidra till att skapa en kompletterande hyresmarknad, för unga och studenter ppden marknadsbaserade modellen gäller samtliga upplåtelseformer, också hyresbostäder ppstatens roll ska vara att stötta och underlätta för ekonomiskt svaga hushåll. NÖDVÄNDIGT ATT GÖRA NÅGOT I SVERIGE Det är inte troligt att vi kommer att gå tillbaka till det statligt subventionerade byggandet. Det är därför helt nödvändigt att vi i Sverige gör något åt finansieringen av bostäder för att öka bostadsbyggandet. Med dagens skattesystem blir hyresrätterna det dyraste boendet. Den norska modellen med ägande av bostäder skulle mycket väl kunna fungera i Sverige, säger Lars Weiss, kommersiell direktör på Veidekke i Sverige. Lars Weiss berättar att i Norge äger 74 procent av åringarna sina bostäder mot 22 procent i Sverige. UR RAPPORTEN BOSTADSÄGARLANDET I takt med att hyresrätterna i Sverige måste rustas upp och nya hyresrätter tillkommer genom det nya systemet med presumtionshyror (marknadsanpassade hyror) kommer hyresrätten att bli den dyrare boendeformen, medan ägda bostäder kommer att bli det mest prisvärda alternativet. Hyresrätten är den mest exklusiva formen av boende. Man behöver inte ta något ansvar eller några risker och det ingår service vilket gör hyresrätten till det dyraste sättet att bo på. Vi menar därför att äganderätten inte är att betrakta som lyx, säger Per-Ingemar Persson, vd Veidekke Sverige, i ett uttalande till rapporten. Mer om den norska modellen kan man läsa i Veidekkes rapport Bostadsägarlandet. Om Veidekke: Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. 36

4 Vännerhem, dela lägenhet med kompisen I projektet Vännerhem fanns det lagom till höstterminens start 2014 tre färdigbyggda hus med totalt 48 lägenheter för 96 studentboende i anslutning till de befintliga studentkorridorerna på Campus för Karlstads universitet. Konceptet Vännerhem bygger på att två studenter delar på en lägenhet men har var sitt kontrakt. TEXT: KRISTINA LINDSTRÖM Inflyttningen avklarad, i husens bottenvåningar finns det boendevärd, studentföreningslokal, närbutik och pizzeria. Så småningom kommer det också att finnas övernattningslägenheter för anhöriga, men vid inflyttningen var man tvungen att fördela alla tillgängliga lägenheter till studenter eftersom trycket på boende är så högt. Alla 48 lägenheter är uthyrda. Studenterna är mycket nöjda med lägenheterna och tycker att de är trevliga, säger Mats Hedlund, koordinator för kundflödet vid uthyrning av lokaler och lägenheter på KBAB, Karlstad Bostads AB. HYRESFRITT UNDER SOMMAREN De två studenterna som bor i lägenheten delar kök/allrum, toalett och dusch men har var sitt eget rum. Konceptet bygger på att man har en tiomånadershyra om 3900 kronor per månad och hyresfritt under två sommarmånader. Tiomånadershyran motsvarar tolvmånadershyra av 3250 kronor per månad. I hyran ingår värme, vatten och normalförbrukning av el. Surf 10/10 Mbit ingår också i hyran och man kan teckna ett eget avtal med någon av KBAB:s bredbandsleverantörer. FEMVÅNINGSHUS MED TRÄSTOMME Husen är byggda av färdiga moduler från Moelven Byggmodul AB och de är de första femvåningshusen i Karlstad som har trästomme. Projektet har varit ett partneringsamarbete mellan KBAB och Moeleven Byggmodul AB som pågått i ett år. KBAB har framlagt behoven och Moelven Byggmodul AB har kommit med de tekniska lösningarna. Projektet har varit snabbt, markarbetena påbörjades i februari och inflyttningen skedde i augusti. Under 2015 kommer KBAB att bygga ytterligare två femvåningshus för studenter, inflyttningen är planerad till augusti. KBAB har även planer på att bygga större lägenheter med samma typ av modulsystem tillsammans med Moelven Byggmoduler AB. Dessa bostäder kommer inte att vara öronmärkta för studenter, avslutar Mats Hedlund. Karlstads Bostads AB: Om husen: pplägenheterna är 52 kvadratmeter ppdet egna rummet är 12,4 kvadratmeter ppordentligt kök med spis, kyl/frys och mikrovågsugn pptvättmaskin i varje lägenhet pprökfritt i och utanför husen ppdjurfritt boende ppvarje lägenhet har fransk balkong ppvindsförråd åtkomligt med hiss Karlstads Bostads AB är ett kommunägt bostadsföretag med ca lägenheter och lokaler i centrala Karlstad. 37

5 Boklok bygger flerfamiljshus i Helsingborg. Foto: Boklok De bygger bostäder för alla plånböcker Det går att skynda på byggandet av bostäder och bygga så att fler har råd att bo. Boklok och NCC Folkboende är två exempel på hur detta kan fungera. Frågan är bara varför inte fler gör det? TEXT: ANNA HEDENRUD B oklok inriktade sig från början på att främst bygga för ensamstående med barn, äldre som vill bo lättskött och unga som ville flytta hemifrån och inte hade så mycket pengar. Men nu har man breddat sig till att även bygga radhus för större familjer. I år kommer Boklok att bygga omkring 700 nya bostäder. Boklok startades på mitten av 90-talet av Ikeas grundare Ingvar Kamprad och Skanskas dåvarande koncernchef Melker Schörling. Det är idag ett konceptbolag som ägs till lika delar av Skanska och Ikea och huvudsyftet är att bygga bostäder till rimligare priser. BYGGTIDEN KAN KORTAS REJÄLT Att det vanligtvis tar så lång tid att bygga nya bostäder i Sverige brukar förklaras med krångliga planprocesser. Men Bengt Fardelius, affärschef på Boklok, menar att inga ändringar behöver göras i plan- och bygglagen för att skynda på byggandet av bostäder. I stället behövs ett gott och smidigt samarbete med tjänstemännen på kommunen. Sen blir byggprocessen betydligt enklare tack vare att Boklok kommer med ett färdigt koncept som kan läggas in i detaljplanen. Vid till exempel byggandet av nya bostäder i Huddinge utanför Stockholm, har man lyckats få ner tiden från planstart till byggstart från 38

6 vanligtvis ett par år till sju månader. Sedan kan byggtiden i sig kortas genom att BoKlok tillverkar bostäderna i moduler i sin egen fabrik i Småland. NCC FOLKBOENDE BYGGER YTSMARTA HYRESRÄTTER På NCC har man satsat på ett liknande koncept som man kallar Folkboende. Riktlinjerna drogs upp 2009 och 2010 påbörjades det första projektet. Ledorden är att man ska satsa på att bygga ytsmarta hyresrätter som kan förena hög boendekvalitet med en fördelaktig fastighetsekonomi. Framför allt har man tagit fasta på att möta den efterfrågan som finns på mindre lägenheter och man bygger cirka åtta till tio kvadratmeter mindre per lägenhet än man brukar göra, vilket kan hålla kostnaderna nere för den som ska hyra. Tankarna kring projekt Folkboendet kom efter att stödet till att bygga hyresrätter försvann Vi insåg att här borde något göras. Vi ville använda oss av vårt stora kunnande och långa erfarenhet av bostadsbyggande för att ta fram ett hus som vi kunde sätta upp var som helst och som har lägre kostnader, säger Sven-Erik Karlsson, konceptledare för NCC Folkboende. Det var inte en kvalitetssänkning det var frågan om utan att tänka ytsmart. Det är förstås en utmaning, att bygga små lägenheter. Det är alltid lättare att bygga stora lägenheter. En finurlighet med Folkboendet är att man kan bygga från fyra till sex lägenheter per våningsplan. Det gör att vi ofta kan tillmötesgå kundens behov, här finns en flexibilitet. Det ska vara väl anpassat för vår tids familjestruktur. Sverige har flest ensamhushåll i hela Europa tror jag, säger Sven-Erik Karlsson. I år kommer man att bygga drygt 400 lägenheter, några av platserna är Kiruna, Karlstad, Munkedal, Umeå och Örebro. För nästa år räknar man med att det ska bli byggstart för ytterligare 600 lägenheter. MEN VARFÖR BYGGER DÅ INTE FLER PÅ DETTA SÄTT? Det är svårt för mig att säga, det vågar jag inte uttala mig om. Men vi vill vara ledande när det gäller bostadsutveckling i Sverige. Vi ser detta som en affärsmöjlighet och som något viktigt för att få ner kostnaderna i hela landet, säger Sven-Erik Karlsson. Något annat NCC Folkboende satsat på för att få ner kostnaderna är en effektiv byggprocess som sänker byggkostnaderna. Samt en hög grad av egen tillverkning som håller nere produktionskostnaderna till ett minimum. Byggarbetsplatsen ser vi som en industriarbetsplats, där vi gör insatser som man normalt inte gör. Vi tillverkar till exempel trappor pelare och balkongplattor på platsen. Detta sammantaget gör att ett hyreshus är färdigt för inflyttning på tolv månader. Byggs två hus samtidigt är byggtiden fjorton månader. Sven-Erik Karlsson, NCC Folkboende. I Lycksele har NCC byggt ett Folkboende, med totalt 35 lägenheter. Samtliga lägenheter har älvsutsikt. Foto: NCC Folkboende 39

7 Är social housing något för Sverige? Sverige är idag ett av få länder inom EU som inte tillämpar systemet med så kallad social housing, subventionerade bostäder som tillhandahålls för hushåll med låga inkomster eller andra sociala utmaningar som försvårar deras situation på den reguljära bostadsmarknaden. TEXT: KRISTINA LINDSTRÖM E nligt en rapport från Boverket har mer än en halv miljon personer i Sverige så små inkomster att deras möjlighet att få eller behålla en bostad är begränsade. EU-KOMMISSIONENS DEFINITION AV SOCIAL HOUSING Hur man ska definiera social housing är en av de frågorna som behandlas i Bryssel. EU-kommissionen använder sig av en väldigt restriktiv definition, säger Barbara Steenbergen, chef för Internationella Hyresgästalliansens (IUT:s) EU-kontor, i ett uttalande. EU-kommissionens definition lyder:»social housing måste begränsas till en tydligt definierad grupp bestående av missgynnade medborgare eller socialt utsatta grupper». Vi menar att social housing måste rikta sig mot en bred grupp, annars är risken stor att man skapar getton med stora sociala problem där bara de fattigaste bor, säger Barbara Steenbergen. Ett drömsenario är att hyrorna är anpassade så att alla kan välja var de vill bo. Foto: Roland Magnusson SOCIAL HOUSING -BOSTÄDER Social housing -bostäderna har byggts upp med statsstöd och bidrag så att hyrorna kan hållas nere. I vissa länder finns en övre inkomstgräns för att få bo kvar i en sådan bostad. Andra länder har behovsprövning. INGA RIKSDAGSPARTIER ELLER ORGANISATIONER VERKAR FÖR EN SVENSK MODELL Inga av de riksdagspartier eller organisationer som verkar på bostadsmarknaden har arbetat för en svensk modell av social housing. Aktörerna på bostadsmarknaden har hellre sett högre bostadsbidrag eller en stärkt allmännytta. VILLKOREN FÖRÄNDRAS Villkoren förändras och i flera kommuner har diskussionerna om social housing åter kommit upp. I Göteborg vill det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling på försök införa det kontroversiella förslaget som kallas ett socialt blandat boende med inspiration från andra länder. Billiga bostäder som är särskilt riktade mot resurssvaga grupper i samhället. I samband med en kommande markanvisning i utbyggnadsområdet frihamnen efterlyser de byggherrar som vill bygga hyresrätter med en snitt hyra på cirka 1000 kronor per kvadratmeter och år. Motståndare till detta boende menar att vi har bostadsbidrag och det fyller den funktion som social housing gör i andra länder. Bostadsbidragen inte har höjts sedan 1997 och hyrorna har gått upp. Social Housing Social housing (subventionerade bostäder) finns inte i Sverige men i nästan alla andra länder i Europa. Systemet för hur social housing ser lite olika ut i de länder som tillämpar det. Gemensamt är p p Det är hyreslägenheter som är undantagna från den ordinarie bostadsmarknaden p p De får offentligt finansierat stöd, till exempel i form av förmånliga lån p p De ägs av icke vinstdrivande företag p p De är riktade mot resurssvaga grupper och det finns ett system för att fördela bostäderna till dessa grupper. 40

8 Krönika Bostadsbyggandet är en statsministerfråga Nu vet vi vem som blir ny bostadsminister: Mehmet Kaplan. TEXT: OLLE WÄSTBERG Fast det är bara en del av sanningen. Jag satt ju i Nybyggarkommissionen: Göran Persson, Agneta Dreber och jag själv fick i uppdrag (finansierat av Nordea, Tyréns och NCC, men med total självständighet för oss) att under ett år ytterligare fördjupa oss i hindren för bostadsbyggandet. Om det var något jag lärde mig så var det hur komplicerad, komplex och intrikat bostadspolitiken är. Visst, Mehmet Kaplan är ny bostadsminister. Men det är också Magdalena Andersson det är hon som har skattefrågor och en del som rör bostadsfinansiering. Det är hon som snabbt bör göra klart att företagsskatteutredningens förslag om räntebegränsningar för fastighetsföretag inte kan genomföras nu om man vill få hyresrätter byggda. Och finansmarknadsminister Per Bolund har ansvar för amorteringsregler och reglering av banker nog så viktigt om vi ska få fler bostäder. Bostadsbidrag ligger under Annika Strandhäll. Dessutom har Ardalan Shekarabi hand om kommunerna och honom lär man inte kunna gå förbi om man ska flytta beslutsrätt från kommuner till regioner, vilket torde vara nödvändigt om man ska få fart på byggprocessen. Infrastrukturfrågorna är helt centrala: För att kunna bygga i städernas förorter krävs tunnelbana eller annan kollektivtrafik. Därför är Anna Johanssons initiativkraft nödvändig för byggandet. Till detta kommer att kombinationen av en omfattande satsning på infrastruktur och på bostäder kommer att leda till brist på kvalificerad arbetskraft. Vi behöver ett kunskapslyft inom hela området från plantjänstemän på länsstyrelserna till våtrumstekniker. Detta berör tre nya ministrar Ylva Johansson (arbetsmarknad), Aida Hadzialic (utbildning, kunskapslyft) och Morgan Johansson (möjlighet till invandring för kvalificerade personer). Slutsatsen av detta är att den som har ansvaret för att vi ska få hundratusentals nya lägenheter egentligen är Stefan Löfven. Bostadsfrågan är så pass komplicerad att det krävs att statsministern håller ihop programmet. Bostadsbyggandet är en statsministerfråga. Vad är det som behöver göras och kan uträttas av denna minoritetsregering? Ganska mycket, skulle jag tro. Avskaffande av hyresregleringen står inte på agendan varken för regeringen eller oppositionen. Men mycket annat: Sverige har en planprocess som gör att det kan ta upp till tio år från markanvisning till spaden i marken. Det gör att mindre företag inte vågar ta risken att ge sig in. Och utländska företag förstår att det krävs en kunskap om svensk byråkrati som de sällan har. Detta leder till bristande konkurrens och därmed höga kostnader. Dessutom har Sverige i huvudsak lokala byggnormer. Grannkommuner kan ha olika normer för isolering eller tillgänglighet. Det försvårar industriell och standardiserad produktion vilket också är kostnadsdrivande. Stefan Attefall har kritiserats för att han tillsatt så många utredningar. Fördelen är att det inom ett halvår kommer att läggas förslag och presenteras underlag som gör att regeringen kan agera. Som valrörelsen visade finns inga stora konfliktytor inom bostadspolitiken. Om regeringen tar initiativ bör det finnas stora möjligheter att den får igenom sin politik. Breda majoriteter är viktiga. Hus ska stå i hundra år. Då måste spelreglerna vara långsiktiga. 41

9 Bostadsprototyp 1.0 har helglasade gavelfasader och glasade rumsavskiljande skjutdörrar. Foto: Bertil Hertzberg Smart bostadsprototyp i trä och glas Bostadsprototyp 1.0 är ett volymelement med mycket nytänkande utvecklad av Smart Housing Småland, med rötter både i den småländska trähusindustrin och i glasindustrin. TEXT: ULF SÖDERLUND S mart Housing Smålands bostadsprototyp innehåller en hel del nytänkande. Bostadsprototyp 1.0 består av volymelement på 48 kvadratmeter med bärande trästomme. På de knappt 50 kvadratmetrarna får två separata hushåll plats, med delat kök och badrum. Bostadsmodulerna är utvecklade för industriellt byggande, vilket kan bidra till både ökad konkurrens och produktivitet. De ryms på en vanlig lastbil och kan användas till hus som är sex våningar höga. Bostadsprototypen är ingen färdig produkt utan ett koncept som ska visa på möjligheterna. Tanken är att prototypen ska sporra till konkreta projekt där idéerna tas omhand, säger Per-Erik Eriksson, processledare på Smart Housing Småland. GLAS MED OLIKA FUNKTIONER I dag kan volymelementen med bärande träregelstomme användas till sex våningar höga hus. Med ytterligare lite utvecklingsarbete kommer även prototypens helglasade ytterväggar att kunna användas som bärande väggar i sexvåningshus. I bostadsprototypen används glas med olika funktioner. Ett exempel är gavelglaspartierna med heltäckande utvändig glasskiva, så kallat steppat glas. Det innebär att det yttersta glaset i isolerglasrutan är större än övriga glas och täcker karmen. De rumsavskiljande glasade skjutdörrarna har privacy -glas, där transparensen kan slås av och på med elektricitet. Produkten som sådan är inte ny, däremot sättet att använda den i ett rumsavskiljande skjutdörrsparti, säger Per-Erik Eriksson. 42

10 MER NYTÄNKANDE Fasadintegrerade solpaneler på byggnadens gavelfasader ger energi samtidigt som själva fasadbeklädnaden kan sparas in. Utveckling av fönsterintegrerade transparent solceller pågår men det finns ännu inga färdiga produkter med hög effektivitet. I prototypen är innerväggarna klädda med printad plywood. Metoden finns men det är idag ingen som har det som produkt. PLANLÖSNING OCH UTFORMNING I grundutförande ligger köket, badrummet och entrén i mitten och i vardera änden av volymmodulen finns två separerbara rum. Därmed kan två hushåll dela på en modul med bibehållen tillgänglighet och ett fullstort kök. Den kan naturligtvis också användas som en vanlig tvåa. Lägenheten är utformad enligt dagens byggregler för tillgänglighet i bostäder. De stora fönsteröppningarna i kortändorna och rumsavskiljning med glasade skjutdörrar ger insläpp av dagsljus till köksdelen. Volymmodulen väger totalt 14 ton och kan fraktas på ett lastbilssläp. Foto: Per-Erik Eriksson LOFTGÅNGSHUS OCH PUNKTHUS Bostadsprototyp 1.0 kan användas i både punkthus och loftgångshus. Loftgångshuset är enklast, då man bara har samma volymmodul som den byggda prototypen men med entré från ena kortsidan. Ska man bygga ett punkthus med invändig trappa måste man ha lite olika sorters volymmoduler. Volymmodulerna Yttermått på volymmodulen är 4,15 x 13,45 meter. Invändig bredd är ca 3,75 meter. Volymmodulen, inklusive fast inredning och solpaneler väger totalt 14 ton. Den kan fraktas på ett lastbilssläp. På dragbilen kan kompletterande material fraktas, alternativt en kortare volymmodul (cirka 6 meter). Transporten kräver följebil. Enklast är att använda bostadsmodulen till loftgångshus. Illustration: NOOA Smart Housing Småland I Småland finns trähusindustri, fönstertillverkning och planglastillverkning. Smålandslänen har, tillsammans med näringslivet och med finansiering från Vinnova, skapat Smart Housing Småland. Det är ett tioårigt projekt som samlar forskning, företag och arkitektur i syfte att skapa en kreativ innovationsmiljö. Syftet är att med den traditionella småländska industrin utveckla nya produkter och nya sätt att producera. 43

11 Höghållfasta betongmoduler staplas på varandra till studentlägenheter i Bredäng utanför Stockholm. Foto: DAP Stapelbara betongmoduler blir studentbostäder I Bredäng, utanför Stockholm, staplas betongmoduler på varandra i två respektive fyra våningar för att skapa nya studentlägenheter. TEXT: ULF SÖDERLUND C irka 280 studentbostäder om 25 kvadratmeter ska monteras på platsen. En lägenhet är lika med en volymmodul i betong. Modulerna tillverkas av HPC (High Performance Concrete) som är tätare och har högre hållfasthet än vanlig betong. De tillverkas i Soleed Sweden AB:s fabrik i Eksjö och transporteras därifrån två i taget på lastbil, eftersom de är så lätta. KERAMBETONG Materialvalet i modulerna innebär att badrummen inte behöver något extra tätskikt samt att extremt tunna betongstrukturer kan gjutas enligt tillverkaren Soleed Sweden AB. De tunnaste väggdelarna består av 8 millimeter betong. De armeras med kolfibrer och de bärande väggarna med stångarmering. HPC är ett allmänt begrepp. Vårt system kallar vi kerambetong, som är en typ av HPC-betong. Kemiskt är det lika som vanlig betong men vi har i mald kisel som går in och tätar håligheter mellan cementen/ballast. Betongen har tidigare använts för reparationer men nu bygger vi moduler med det. Dessa blir mycket starka och lätta, säger Jan-Olof Edgar på Soleed. Vi använder bara en femtedel så mycket betong jämfört med traditionella stommar, vilket dramatiskt reducerar CO 2 -utsläppen. Kerambetongen blir väldigt tät vilket också innebär att karbonatiseringen går väldigt långsamt, fortsätter Jan-Olof Edgar. FÄRDIG ATT TAS I BRUK Modulens fasadytterväggar levereras färdigmålade. Invändigt målas de enligt rumsbeskrivning. Snickerier som fönster, 44

12 dörrar, garderober, köksskåp med mera levereras monterade. Modulerna är till och med slutstädade då de lämnar Soleeds fabrik. INSTALLATIONER El- och VVS-installationen är färdigställd inom modulen och klar för inkoppling på byggplatsen. Varje modul har individuellt styrd ventilation med värmeåtervinning, varmvattenberedare samt elcentral. Vi använder en ny tysk ventilationsteknik som innebär att vi inte behöver kanaler till ett centralt värmeåtervinningsaggregat. Det är enkelt men briljant, säger Anders Olson, ansvarig för teknikutveckling på Soleed Sweden AB, som har tagit fram byggsystemet. Ventilationstekniken innebär att en tillluftsfläkt och en frånluftsfläkt sätts i vardera änden av rummet. Inomhusluften som passerar frånluftsfläkten värmer upp ett litet element i fläkten, och när det är tillräckligt varmt byter fläktarna funktion så att frånluftsfläkten blir tilluftsfläkt. Då värmer elementet i stället upp utomhusluften som är på väg in. KAN FLYTTAS Tanken med att använda modulsystemet är att bostäderna ska kunna flyttas i framtiden. Flytten kan ske enkelt om lyftstropparna lämnas kvar i betongmodulerna vid monteringen. Detta objekt är inriktat på studentbostäder. Modulerna skulle även kunna kombineras och bilda större lägenheter i flerfamiljshus samt småhus. En färdig modul lyfts på plats. Foto: Soleed Sweden AB Planlösning. Illustration: DAP TILLFÄLLIGT BYGGLOV Studentbostäderna i Bredäng uppförs av DAPlandmark, dotterbolag till arkitektbyrån DAP Stockholm AB. Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, kommer att hyra lägenheterna till sina forskare och gäststudenter. Lägenheterna byggs på tillfälligt bygglov men förhoppningen är att de ska bli permanenta. En kraftledning i området ska ersättas med en markförlagd ledning om cirka fyra år och då hoppas DAP att de kan bygga ytterligare 150 studentbostäder i området. Ambitionsnivån vad gäller miljö och gestaltning har varit hög trots att det är utfört som tillfälliga bostäder, under hård ekonomisk press. Illustration: DAP 45

Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland. Bostadsprototyp 1.0 SMART HOUSING SMÅLAND. SHS-rapport: 2014-010

Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland. Bostadsprototyp 1.0 SMART HOUSING SMÅLAND. SHS-rapport: 2014-010 Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland Bostadsprototyp 1.0 SHS-rapport: 2014-010 Smart Housing Smålands Bostadsprotoyp 1.0 Smart Housing Smålands första bostadsprototyp. Foto: Bertil Hertzberg

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län Vi

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7)

KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7) KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008 Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7) 1 BoKlok konceptet Idéen om ett bättre boende till en lägre kostnad startade 1996. Lägenhetsproduktionen stod mer

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm

En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm Stefan Svanström Riksdagsledamot Stockholms stad Ett inlägg om Stockholmsfrågor Nationella frågor av vikt för Stockholm Förslag som Kristdemokraterna

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Konceptet BoKlok BAKGRUNDSFAKTA, OKTOBER 2009. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2009-10-05 1 (7)

Konceptet BoKlok BAKGRUNDSFAKTA, OKTOBER 2009. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2009-10-05 1 (7) Konceptet BoKlok BAKGRUNDSFAKTA, OKTOBER 2009 Ewa Magnusson, BoKlok AB 2009-10-05 1 (7) 1 BoKlok konceptet Idéen om ett bättre boende till en lägre kostnad startade 1996. Lägenhetsproduktionen stod mer

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor.

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Ungdoms Bostads Projekt 2013 Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Del 1 Detta material är ZODIAK Arkitekter AB egendom och skyddas av lagen om upphovsmannarätt.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv

Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv Reväst Seminarium 20150604 Kan bostadsmarknaden styras? Ola Nylander Professor Chalmers Arkitektur Bok: Svensk bostad 1850-2000, https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/ns1203

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Avgränsningar Åren som studerats är i första hand 2001-2010 Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island,

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda.

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. EGET HEM Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. Junior Living bygger smarta bostadsrätter med noga valt läge i Knivsta

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA

VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA MER HUS FÖR PENGARNA! BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi kloka bostäder lägenheter och

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Produktdagar. 17 november 2011, Borås

Produktdagar. 17 november 2011, Borås Produktdagar 17 november 2011, Borås Välkommen till 2011 års produktdagar i Borås PAGE 2 Produktdagar 2011-11-17 Finns det en framtid för småhusbranschen? Ja! Det råder bostadsbrist i Sverige PAGE 3 Produktdagar

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Rapport 2015-08-23 Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Sammanfattning Folkpartiet liberalernas partiledning har beslutat om tolv punkter

Läs mer

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland SPs Samhällsbyggnadsdag Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland FÖRSTA VINNXÄXT-MILJÖN INOM SAMHÄLLSBYGGNAD! Vision: Smart Housing Småland

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox.

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox. Snabba Hus Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare Bild Spacebox www.spacebox.nl Genomförd av Vanda Kehr och Anna Svensson 2009 Sammanfattning Den rådande

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-3199969 E-post: goran.sundberg@privatmaklaren.se

Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-3199969 E-post: goran.sundberg@privatmaklaren.se Objektbeskrivning 2:a i centrala Alingsås Nolhagagatan 4c, Alingsås, Alingsås Boarea: 66 m 2 Avgift: 3 757 kr Pris: 1 210 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-3199969 E-post: goran.sundberg@privatmaklaren.se

Läs mer

Tottbringen riktar sig till människor som vill skapa en aktiv och meningsfylld fritid i Åre, som vill uppleva pulsen vid nyår och sportlov, men som

Tottbringen riktar sig till människor som vill skapa en aktiv och meningsfylld fritid i Åre, som vill uppleva pulsen vid nyår och sportlov, men som Tottbringen riktar sig till människor som vill skapa en aktiv och meningsfylld fritid i Åre, som vill uppleva pulsen vid nyår och sportlov, men som också vill cykla på sommaren och vandra på skutan under

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2 Objektbeskrivning 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt, Saltsjöbaden, Nacka Boarea: 28 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 1 528 kr 595 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem!

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.389 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem!

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Boendekostnad/månad från: 4.287 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Kvällens agenda Presentation av nya Parkgården /Power Point (PP) av Evald Larsson/ Kaffepaus PRO och SPF bjuder Öppna resonemang om nya Parkgården

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett av de bästa lägena i föreningen med fri utsikt åt båda hållen och ingen

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Innehåll Sammanfattning 2 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen 3 20 månaders väntetid för

Läs mer

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel med

Läs mer

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE ETT HEM FÖR LIVET HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE Mockfjärdhus ett hem för livet Med stolthet presenterar vi här en serie hus skapade speciellt för entreprenader

Läs mer