Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor"

Transkript

1 Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor

2 Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När du behöver hjälp 9 Informationstips 11 Skapa rutiner för information 11 Informera vid rätt tillfällen 12 Ta in synpunkter från medlemmarna 12 Utse informationsansvarig och fördela uppgifterna 12 Informationskanaler 13 Nyhetsbrev/e-post 13 Det personliga mötet 13 Medlemsmöten utgå från medlemmarna 13 Årsmötet 14 Stöd och hjälp 17 Stöd 17 Nyhetsbrevet 17 Hemsida för förtroendevalda 17 Jourtelefon när du inte vet vem du ska vända dig till 17 Kontaktpersoner 17 Nätverk 17 Andra förtroendevalda 18 Fackliga kurser/utbildning 18 Grundkurs privat och offentlig sektor 18 Temakurser 18 Webbutbildning 19 Avropsutbildning 19 Försäkring för förtroendevalda 19 Att resa som förtroendevald 19 Beställa resa 20 3

3 Dina redskap 23 Lagarna 23 Medbestämmandelagen (MBL) 23 Lagen om anställningsskydd (LAS) 24 Förtroendemannalagen (FML) 24 Arbetstidslagen 24 Jämställdhetslagen 25 Arbetsmiljö 25 Ansvaret är arbetsgivarens 25 Skyddsombud 25 Jämställdhet 26 Lönekartläggning 27 Arbetsgivarens uppgift 27 Diskriminering 29 Etnisk diskriminering 29 Aktiva åtgärder 29 Diskrimineringsförbudet 30 Trakasserier och repressalier 30 Övriga lagar 30 Kollektivavtal 30 Förhandling 33 MBLs förhandlingsregler 33 Allmänna förhandlingstips 33 Under förhandlingen 34 Arbetsbrist 35 Att tänka på inför arbetsbristsförhandlingar 35 Löneöversyn 36 Förutsättningar 36 Löneöversynen 36 Gemensamma överläggningar 36 Gemensam avstämning 36 Rapportera resultatet till förbundet 36 Jämställdhet 37 Medlemsärenden 37 4

4 Så blir ni flera 39 Rekryteringstips 39 Etablera rutiner med personalavdelningen 39 Presentera Sveriges Ingenjörer på introduktioner 39 Kontakta nyanställda 39 Skriv ett presentationsbrev 39 Duka upp ett informationsbord 39 Informera i personaltidning 39 Skapa nätverk av kontaktpersoner 40 Informera medlemmarna om vad du gör 40 Kom ihåg den personliga kontakten 40 Argument för medlemskap 40 Råd och stöd: Kostnadsfri facklig och juridisk rådgivning 40 Högre lön och bättre villkor på arbetsplatsen 40 Jourhjälp 40 Förhandlingshjälp 40 Inkomstförsäkring 41 Ingenjörsförmedlingen 41 Hjälp vid arbetssökande 41 Stöd vid utlandsarbete 41 Chefsstöd 41 Heltäckande nätverk 41 Medlemserbjudanden: Försäkringar, tidningar och förmånliga lån 41 Kriterier för medlemskap 42 Att byta förbund 42 Presshandledning 45 Tio goda råd om du blir kontaktad av pressen 45 Kontaktuppgifter 49 Sacoförbunden 50 Kansliet 51 5

5 6

6 Välkommen som förtroendevald Den här handboken är till för dig som är förtroendevald. Den går steg för steg igenom det du behöver känna till för att kunna utföra din uppgift på bästa sätt. Tanken är inte att handboken ska läsas från pärm till pärm, utan att den ska fungera som ett uppslagsverk som du kan slå i när du stöter på någonting nytt. Om du inte hittar det du söker i boken så kan du alltid få hjälp av förbundets jour eller någon av experterna på kansliet. Det finns också kostnadsfria utbildningar som ger dig grundläggande kunskaper om vad det innebär att vara en förtroendevald som du bör gå. Lycka till och tveka inte att höra av dig till kansliet, , om du har några frågor. 7

7 Din roll och dina uppgifter Att vara förtroendevald innebär att du fått dina arbetskamraters förtroende att företräda dem på arbetsplatsen. Din viktigaste uppgift är därför att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intresse och företräda dem i fackliga frågor. Detta kan exempelvis innebära: > Att löneförhandla och tydliggöra ingenjörens värde för verksamheten > Att förhandla vid till exempel organisationsförändringar, chefstillsättningar och personaluppsägningar > Att representera medlemmarnas intressen i olika samverkansorgan > Att förhandla om lokala avtal som rör sådant som kompetensutveckling, arbetstider och samverkan > Att ge stöd och råd till enskilda medlemmar > Att rekrytera Andra viktiga uppgifter är att vara medlemmarnas röst gentemot Sveriges Ingenjörers kansli, samt fungera som en naturlig samtalspartner för din arbetsgivare. Varför lokalavdelning I Sverige finns inga ingående lagar för hur man löser de problem och frågor som kan uppkomma på arbetsplatsen. Detta område regleras istället via överenskommelser och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, samt genom gällande kollektivavtal. För att kunna ta tillvara medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen är det därför nödvändigt för Sveriges Ingenjörer att, utöver de centrala förhandlingarna med arbetsgivaren, också kunna påverka direkt ute på arbetsplatserna. Detta är anledningen till att det behövs en lokalavdelning och lokala förtroendevalda som kan fånga upp medlemmarnas intressen och driva deras frågor lokalt. Saknas lokalavdelning kan du, utan några större arbetsinsatser, bilda en själv. Information om hur du går tillväga finns på förbundets hemsida under ingången för medlemmar. Kontakta gärna jouren på om du behöver stöd under resans gång. 8

8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har med utgångspunkt i förbundets stadgar och anvisningar fastställt normalstadgar (riktlinjer) för lokalavdelningar. Lite kortfatt-at kan man säga att de viktigaste ansvarsuppgifterna för lokalavdelningarna enligt dessa stadgar är: > Att ta tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen > Att föra medlemmarnas talan och representera dem och deras önskemål > Att förmedla information i fackliga frågor till medlemmarna på arbetsplatsen > Att se till att arbetsgivaren uppfyller sina åtaganden > Lokalavdelningen har rätt att teckna lokalt kollektivavtal förutsatt att detta inte strider mot centralt kollektivavtal där förbundet är part. När du behöver hjälp Som förtroendevald har du möjlighet att gå utbildningar som förbereder dig för din uppgift. Du har också tillgång till experter inom varje avtalsområde och en jour som är beredd att ge dig hjälp. En mer ingående beskrivning av det stöd som du har till ditt förfogande finns under rubriken Stöd och hjälp i denna bok. Du hittar också mycket matnyttig information på förbundets webbplats, 9

9 10

10 Informera dina medlemmar/ skapa delaktighet För att skapa intresse och engagemang för det fackliga arbetet är det viktigt att medlemmarna kontinuerligt får aktuell information om lokalavdelningens arbete, och att medlemmarnas idéer och åsikter fångas upp och tas tillvara. Här får du tips om hur du kan sköta ditt informationsarbete lokalt och en del handfasta råd om vilka informationskanaler du bör använda. Om du har frågor gällande ditt informationsarbete kontakta gärna någon av informatörerna på kansliet. Kontaktinformation finns på hemsidan. Informationstips Skapa rutiner för information Fungerande rutiner för information mellan dig, dina medlemmar och ditt förbund underlättar ditt arbete. Om inte sådana rutiner fanns på plats när du tillträdde som förtroendevald har du mycket att vinna på att skapa dina egna. > Med förbundet centralt Meddela Sveriges Ingenjörers kansli vilka som ingår i lokalavdelningens lokalstyrelse så fort det sker några förändringar. Detta för att kansliet ska kunna skicka information till rätt personer. > Med arbetsgivare Meddela arbetsgivaren skriftligt vilka förtroendevalda som ansvarar för vilka områden, så att han eller hon vet vem som ska kontaktas i olika frågor. > Med medlemmar Ta fram e-postlistor till samtliga medlemmar så att du enkelt kan informera dem när någonting de bör känna till har hänt. Gör det enkelt för medlemmarna att kontakta dig när det är någonting de undrar över, och svara snabbt på deras frågor. Om du inte kan ge svar på en gång fungerar även ett kort meddelande där det står att du hör av dig med ett utförligare svar vid ett senare tillfälle. 11

11 Informera vid rätt tillfällen Se till att medlemmarna vet hur de kan få information om lokalavdelningens arbete, men skicka dem inte information om allt ni gör eftersom det kan leda till mättnad och ointresse. Låt medlemmarna söka upp informationen själva, exempelvis på intranätet eller på en anslagstavla. Om det däremot är något angeläget eller brådskande så bör ni kontakta medlemmarna direkt, exempelvis via e-post eller samla till medlemsmöte. Undantaget är då ni är inne i löneförhandlingar eller andra viktiga förhandlingar. I dessa fall kan det vara bättre att informera om att inget händer än att inte informera alls. Vid vissa tillfällen kan det vara direkt olämpligt att föra vidare vissa typer av in-formation till medlemmarna. Använd ditt sunda förnuft och kontakta kansliet i de fall du är osäker. Ta in synpunkter från medlemmarna Som medlemmarnas representant behöver du veta vad de tycker och tänker i olika frågor. Detta gäller även kommunikationen. Fråga hur de vill kommunicera med lokallavdelningens styrelse. Om ni till exempel tänker ha ett nyhetsbrev så kanske ni bara ska skicka det till de medlemmar som verkligen är intresserade. Utse informationsansvarig och fördela uppgifterna Ett bra tips är att göra en av ledamöterna i lokalavdelningens styrelse till informationsansvarig med ansvar för att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som händer. Se samtidigt till att fördela de olika informationsuppgifterna mellan samtliga ledamöter. 12

12 Informationskanaler Nyhetsbrev/e-post Den mest naturliga kanalen är e-post. Skapa en lista för alla medlemmars e-postadresser och skicka ut information så fort det finns något av värde att berätta. På stora arbetsplatser kan det också vara bra att ha något form av informationsbrev som ger medlemmarna en bredare bild av vad som är på gång i den fackliga världen. Om du har lämnat din e-postadress till Sveriges Ingenjörer får du ett nyhetsbrev från kansliet ungefär en gång i månaden. Dessutom kommer kansliet att skicka dig annan nödvändig information. Ur detta och kanske även från andra håll kan ni sätta ihop sådant som ni tycker är av intresse för era medlemmar. Det personliga mötet Det personliga mötet är oöverträffat när det gäller kommunikation. Försök att träffa medlemmarna personligen så ofta du kan. Uppmuntra dem också att kontakta er i styrelsen om det är något de vill diskutera. Medlemsmöten utgå från medlemmarna När det gäller medlemsmöten kan det ibland vara si eller så med intresset från medlemmarna. Om dagordningen inte innehåller något relevant för den enskilda personen är det lätt att många prioriterar andra aktiviteter. För att locka folk behövs intressanta frågor (gärna så praktiska som möjligt) och en känsla av att det är möjligt att kunna påverka. Fråga därför medlemmarna vilka frågor de tycker är viktigast att ta upp. > Lokal hemsida De flesta lokalavdelningar som har en egen hemsida lägger ut denna på arbetsgivarens intranät, men det går givetvis också bra att skapa en extern webbplats. Det viktigaste för dig som planerar att ha en lokal hemsida är att avgränsa innehållet redan från början. Innan du gör sidan bör du noggrant tänka igenom vad det är du och dina medlemmar vill förmedla och vad ni hinner med att hålla aktuellt. Lägg inte ut material bara för sakens skull, utan tänk noga igenom vem som ska läsa informationen och vilket budskap som ni vill förmedla. 13

13 Årsmötet Det är medlemmarna som bestämmer vilka frågor som ska drivas. Detta gör de först och främst på årsmötet, som är lokalavdelningens högsta beslutande organ. Det är också på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att tala om hur de tycker föreningen har skött sig och bestämma vilka frågor man ska arbeta med det kommande året. På mötet väljer medlemmarna också ordförande och styrelseledamöter. Om det finns få medlemmar på arbetsplatsen kan det räcka med att bara utse en kontaktperson. Efter avslutat årsmöte delar de förtroendevalda upp olika ansvarsområden mellan sig och skickar in uppgifter om vem som ansvarar för vad till kansliet och arbetsgivaren. Förändringar i styrelsen uppdateras på blanketter som laddas ned från Sveriges Ingenjörers hemsida. Mer information om årsmötet finns på hemsidan. Där hittar du till exempel tips om hur årsmötet kan organiseras och nedladdningsbara mallar på dokument som kan användas. 14

14 15

15 16

16 Stöd och hjälp Som förtroendevald har du tillgång till en mängd resurser, utbildningar och stöd framtagna för att göra ditt arbete lättare. Stöd Nyhetsbrevet Kansliets nyhetsbrev till förtroendevalda är en av de viktigaste kanalerna till dig som arbetar i den lokala verksamheten. Genom nyhetsbrevet hålls du uppdaterad med djupare och mer detaljerad information. Om du har frågor om det redaktionella innehållet kan du kontakta nyhetsbrevets redaktör, som du når via kansliets växel på Hemsida för förtroendevalda Förbundets hemsida har en speciell ingång för dig som är förtroendevald och det är där du automatiskt hamnar när du loggar in. Där hittar du detaljerad information om områden som är relevanta för din uppgift. På sidan finns material att ladda ned, undersökningar att ta del av och mängder av information om alltifrån förhandlingstips till hur man genomför ett årsmöte. För att kunna få tillgång till denna information måste du vara registrerad som förtroendevald hos Sveriges Ingenjörer. Enklast är att din lokalavdelning efter avslutat årsmöte skickar in en lista på den nya styrelsen till kansliet. Blanketter för detta finns att ladda ned på hemsidan. Jourtelefon när du inte vet vem du ska vända dig till Jouren är öppen under kontorstid och är bemannad med kunniga ombudsmän. Telefonnumret är Kontaktpersoner För varje avtalsområde finns en ombudsman med expertkompetens som kan svara på dina frågor. Kontakta jouren ( ) och berätta vad du vill ha hjälp med så kopplas du till rätt expert. För kommun och landsting finns en regionavdelning med ansvarig ombudsman. Nätverk För att göra kontakten med medlemmarna starkare har Sveriges Ingenjörer intensifierat verksamheten i organisationens 21 distrikt. På så sätt blir det lättare för medlemmarna att komma i kontakt med förbundet och för förbundet att veta vad som pågår i de olika regionerna. 17

17 Tanken är att varje distrikts styrelse ska understödja detta arbete. Styrelsen har möjlighet att skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningar, samordna nätverk, vara aktiv i utbildningsfrågor, inspirera förtroendevalda, ta upp fackliga frågor regionalt med mera. Dessutom ska de jobba aktivt med opinionsbildning. Andra förtroendevalda På de flesta arbetsplatser finns förtroendevalda från OFR, Kommunal och övriga Saco-förbund inom AkademikerAlliansen som det kan vara bra att samarbeta med. Ta kontakt med din arbetsgivare eller personalchef om du vill veta vilka som är övriga förbunds representanter på din arbetsplats. Fackliga kurser/utbildning Att ha gått en eller flera fackliga utbildningar ger dig bättre förutsättningar att företräda och verka för medlemmarna på din arbetsplats. Du får dessutom kunskaper som du har glädje av i ditt fortsatta yrkesliv. Kurserna är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag. Formalia och förhållningssätt behandlas alltid med utgångspunkt i praktiska situationer. Senaste nytt om utbildningar och datum för anmälan hittar du på förbundets hemsida. Information om kursutbud finns också i det nyhetsbrev som med jämna mellanrum går ut till alla förtroendevalda. Grundkurs privat och offentlig sektor Syftet med kursen är att ge dig som är nyvald förtroendevald en bra grund för att du ska kunna sköta ditt fackliga uppdrag. Kursen är tre dagar och tyngdpunkten ligger på det fackliga uppdraget/rollen som facklig förtroendeman. Vi går också genom det regelverk som styr det fackliga arbetet med de viktigaste arbetsrättsliga lagarna. Temakurser Temakurserna är en halv till tre dagar och går djupare in på olika områden. På kan du läsa mer om vilka temakurser som finns och som passar just dina behov. Exempel på temakurser: > Löner/lönestatistik/förhandling > Jämställdhet/diskriminering > Arbetsmiljö > LAS driftsinskränkning, outsourcing > MBL förhandlingsteknik > Statliga specialkurser > Kommunala specialkurser Temakurserna är under utveckling och under 2008 kommer det att tas fram en särskild webbplats för just dessa. 18

18 Webbutbildning Tillsammans med andra förbund äger Sveriges Ingenjörer också en internetbaserad utbildning. Den som anmäler sig som facklig förtroendevald får lösenord och tillgång till den per automatik. Utbildningen är ett komplement till de andra kurserna och kan användas av nya förtroendevalda innan de gått grundkursen samt som faktabank/uppslagsbok för mer erfarna. Avropsutbildning Om så önskas kan våra ombudsmän komma till din lokalavdelningsstyrelse och göra en skräddarsydd genomgång av olika frågor. För mer information kontakta ansvarig ombudsman på Försäkring för förtroendevalda Sveriges Ingenjörer har tecknat en förtroendemannaförsäkring som gäller i samband med utförande av fackligt uppdrag. Försäkringen innehåller en reseförsäkring samt en olycksfallsförsäkring. För medföljande gäller försäkringen för max 14 dagar. Reseförsäkringen gäller för dig som är facklig förtroendevald samt för medföljande barn under 21 år, make/maka eller sammanboende vid resa som har direkt anslutning till fackligt uppdrag. Försäkringen omfattar exempelvis läke-, rese- och merkostnader vid olycksfall och akut sjukdom och resgodsskydd. Olycksfallsförsäkringen gäller i samband med fackligt uppdrag. Vid kurser och konferenser omfattas den förtroendevalde samt medföljande barn under 21 år och make/maka eller sammanboende. Försäkringen gäller också färdolycksfall till och från angivna verksamheter. Försäkringen omfattar exempelvis invaliditetskapital, ersättning för lyte och men, läke-, reseoch tandskadekostnader. Mer information om försäkringen finns på hemsidan. Att resa som förtroendevald Sveriges Ingenjörer står för kost och logi i samband med kurser kopplade till den fackliga verksamheten. Deltagarna bokar själva sin resa genom AkademikerResor. Vid resa längre än tre timmar kan dessutom måltidsersättning (mot kvitto) utgå med högst 75 kronor. Reseersättning ges för resa med 2:a klass tåg, eller billigaste färdsätt. Till räkningen ska fogas samtliga biljetter och verifikationer. Reseräkningsmall kan du ladda ned från hemsidan. Om du i samband med en kurs har haft kostnader utöver själva resan måste du fylla i en blankett som du får av kansliets kursadministratör. Förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet med bibehållen lön gäller för deltagande i våra kurser för ledamöter i klubbarna samt för kontaktmän. Tala med arbetsgivaren i god tid före kursen och begär ledigt. Mer information om ersättning för resor och logi kopplade till det fackliga uppdraget finns på hemsidan. 19

19 Beställa resa Alla resor beställs via AkademikerResor. Med hänsyn till resans ändamål ska det färdsätt som är mest praktiskt och ekonomiskt i det enskilda fallet väljas. Uppge att du är förtroendevald för Sveriges Ingenjörer när du bokar resa. Lathund för resebeställning finns på hemsidan. Resor beställs via: > hemsida: > telefon: > e-post: > fax: (beställningsblanketter finns på AkademikerResors hemsida) Vid ombokning av biljett efter att AkademikerResor stängt för dagen vänder du dig direkt till resebolaget. 20

20 21

21 22

22 Dina redskap Som förtroendeman har du ett antal lagar, avtal och föreskrifter som du kan stödja dig mot när det gäller din rätt att påverka och arbeta för att uppnå dina medlemmars mål. I första hand gäller de individuella avtal som träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare. I andra hand de lokala avtal som finns på arbetsplatsen. I tredje hand kollektivavtalet där sådant finns och i fjärde hand de övergripande lagar som reglerar arbetslivet. Det finns dock undantag till denna ordning, eftersom vissa av de övergripande lagarna inte är förhandlingsbara. Du kan ladda ned de lagar, avtal och föreskrifter som är relevanta för ditt arbete som förtroendevald från hemsidan. Lagarna De arbetsrättsliga lagarna är viktiga verktyg som du kan stödja dig mot när det gäller din rätt att påverka. På de arbetsplatser där det finns kollektivavtal, skrivna för att ytterligare förbättra villkoren på arbetsmarknaden för de anställda, så gäller dessa i första hand. Men de arbetsrättsliga lagarna är viktiga även om det finns kollektivavtal. Särskilt när det handlar om anställningsskydd, jämställdhet och diskrimineringsfrågor områden där det inte alltid finns stöd i kollektivavtalet. Nedan presenteras några av de viktigaste lagarna. Mer ingående information får du på hemsidan. Kontakta jouren på om du har frågor. Medbestämmandelagen (MBL) Medbestämmandelagen (MBL) innebär att arbetsgivaren: 1. Fortlöpande måste informera lokalavdelningen om viktiga förändringar i verksamheten. 2. Måste kalla till förhandling inför viktiga planerade förändringar i verksamheten gällande produktion, ekonomi eller personal. Lagen ger också den fackliga organisation som är avtalspart gentemot arbetsgivaren rätt att förhandla med arbetsgivaren i samband med förändringar på arbetsplatsen. MBL ger inte fackförbundet vetorätt, men förbundet får en viss möjlighet att utreda, inhämta information och utöva inflytande innan beslut genomförs. Om lokalavdelningen tecknat lokalt samverkansavtal (FAS05) är MBL:s regler om informations- och förhandlingsskyldighet ersatta av samverkansavtalets regler. 23

23 Lagen om anställningsskydd (LAS) Lagen om anställningsskydd reglerar anställning och uppsägning/avsked av arbetstagare, samt turordning vid uppsägning. Lagen reglerar också rätten till företräde till återanställning om man sagts upp på grund av arbetsbrist. Grundregeln är att anställning gäller tillsvidare dock är tidsbegränsade anställningar tillåtna om, i lagen särskilt angivna villkor är uppfyllda. Enligt LAS får en anställd inte sägas upp utan saklig grund. Saklig grund för uppsägning kan förekomma i två olika situationer, antingen vid arbetsbrist ( till exempel nedskärning av verksamhet eller minskat budgetutrymme) eller av personliga skäl ( misskötsel av olika slag). Om anställda sägs upp på grund av arbetsbrist ska det ske enligt turordningsregeln, även kallad Sist in först ut -regeln, vilket innebär att den som blev anställd sist blir uppsagd först. Lagen är till största delen tvingande, men från vissa av lagens bestämmelser kan avvikelse genom kollektivavtal göras. Inom kommuner/landsting är en del frågor om anställning, företrädesrätt och turordning vid uppsägning reglerade i centralt kollektivavtal (AB) Förtroendemannalagen (FML) Förtroendemannalagen (FML) ger dig rätt att arbeta och utbilda dig fackligt på betald arbetstid, så länge det fackliga arbetet förläggs så att det inte förorsakar hinder för verksamheten. Lagen innebär också att du har rätt till övertidsersättning om du inte hinner utföra uppgifterna på ordinarie arbetstid. Du har dessutom rätt till den ledighet som behövs för att kunna fullgöra det fackliga arbetet. Förtroendemannalagen förutsätter dock att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Arbetstidslagen Enligt arbetstidslagen får arbetstiden omfatta max 40 timmar i genomsnitt under en sjudagarsperiod, och en beräkningsperiod om en månad. Uppstår ett särskilt behov av utfört arbete har din arbetsgivare rätt att beordra övertidsarbete med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalender-månad. Enligt lagen får en arbetstagare arbeta max 200 timmars övertid per år. Arbetstidslagen kan ersättas med ett kollektivavtal, med särskilda bestämmelser om vilken arbetstid som gäller för dina medlemmar. Finns det kollektivavtal är ersättningsfrågan för arbetstidens längd och övertidsarbete i allmänhet reglerad där. Saknas kollektivavtal är det viktigt att medlemmarna kommer överens med arbetsgivaren om hur övertiden ska ersättas. Att, som många av förbundets medlemmar gjort, förhandla bort rätten till övertidsersättning till förmån för flexiblare arbetstid och lite extra i plånboken har i de flesta fall visat sig vara en dålig affär. Mer information om arbetstidslagen finns på förbundets hemsida och på arbetsmiljöverkets hemsida, 24

24 Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen förbjuder könsdiskriminering och anger vilka påföljder som kan drabba den arbetsgivare som bryter mot lagen. Lagen innehåller krav på att alla arbetsgivare i samråd med arbetstagarna vidtar så kallade aktiva åtgärder för att främja jämställdheten. Lagen gäller både kvinnor och män, men siktar främst till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. Mer information om jämställdhetslagen hittar du på Sveriges Ingenjörers hemsida, på och under rubriken Förhandling i denna handbok. Om du har frågor kring jämställdhet kan du kontakta jouren. Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några exempel. Arbetsmiljö är en av Sveriges Ingenjörer högt prioriterad fråga. Du som är förtroendevald spelar en mycket viktig roll. Du representerar de anställda även när det gäller arbetsmiljön och ska se till att arbetsgivaren verkligen uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagens krav. Ansvaret är arbetsgivarens Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön och ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att en god arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska också utreda arbetsskador, analysera arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Dessutom ingår att upprätta handlingsplaner och dokumentation samt ansvara för rehabilitering. Ofta är arbetsmiljöansvaret delegerat till personalansvariga chefer. De måste få utbildning, resurser och befogenheter. Skyddsombud Skyddsombudet har enligt Arbetsmiljölagen en rad befogenheter. Skyddsombudets uppgift är att inom sitt skyddsområde företräda medarbetarna, verka för en god arbetsmiljö ch påpeka brister i arbetsmiljön. På arbetsplatser där det finns kollektivavtal utser lokalavdelningen skyddsombud. Där det saknas kollektivavtal utses skyddsombudet av de anställda. Den som utses till skyddsombud ska anmälas till arbetsgivaren och förbundet. Som skyddsombud eller förtroendevald behöver du utbildning för att kunna verka effektivt. Lokalavdelningen måste aktivt samverka med arbetsgivarens arbetsmiljöorganisation. Arbetsmiljölagen har ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Du som förtroendevald kan > ta reda på vem som har ansvaret för arbetsmiljön och se till att det blir känt på arbetsplatsen > kräva att en riskanalys görs inför allt förändringsarbete > kontrollera att det arbetstidsavtal som gäller också följs, till exempel att all övertid bokförs 25

25 > påverka vilka företagshälsovårdtjänster som köps in och att det finns rutiner för rehabilitering > verka för att skyddsombud finns för akademiker > se till att skyddsombud och förtroendevalda får arbetsmiljöutbildning > verka för en bra samordning mellan lokalavdelningen och arbetsmiljöorganisationen > anmäla skyddsombud till förbundet Jämställdhet Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren samverka med arbetstagarna om vissa aktiva åtgärder för att främja jämställdhet. Denna samverkan ska bland annat förhindra osakliga löneskillnader på grund av kön. De aktiva åtgärderna ska också omfatta frågor om arbetsförhållanden, kombinationen förvärvsarbete/föräldraskap, förebyggande av sexuella trakasserier på grund av kön och en jämn könsfördelning inom olika typer av befattningar. Samverkansansvaret gäller också vid upprättande av jämställdhetsplan och handlingsplan för jämställda löner. Lagen innehåller också förbud mot både direkt och indirekt könsdiskriminering. Som förtroendevald är det viktigt att du övervakar arbetsgivarens jämställdhetsarbete. Ditt ansvar är att tillvarata medlemmarnas intressen och påtala om jämställdheten blir eftersatt. Mer information om jämställdhetsarbetet finns i broschyren Jämställdhet på arbetsplatsen som kan laddas ned på hemsidan. 26

26 Lönekartläggning Det är varje arbetsgivares ansvar att genom årliga kartläggningar försöka upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Inte alla arbetsgivare gör detta. Som förtroendevald har du en viktig roll att bevaka och påtala om osakliga löneskillnader uppstår. Oavsett om arbetsgivaren genomför sina åtaganden eller inte så är det därför bra om även lokalavdelningen analyserar lönerna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Arbetsgivarens uppgift Lagen kräver att arbetsgivaren gör en strukturerad genomgång av samtliga anställdas arbeten och bedömer om de löneskillnader som finns har direkt eller indirekt samband med kön. Arbetsgivarens bedömning ska särskilt avse skillnader: > Mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika > Mellan grupp med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupp med arbetstagare som utför likvärdigt arbete, men som inte anses kvinnodominerat > Kartläggningen ska även omfatta alla slags löneförmåner, det vill säga sådant som tjänstebil, reseförmåner och bonussystem I bedömningen är det själva tjänsten, inte den individ som utför arbetet, som är det centrala. Respektive arbetstagares skicklighet och prestation ska inte vägas in i bedömningen om ett arbete är att anse som likvärdigt med ett annat. Skillnader i arbetsprestationer spelar givetvis roll för lönen, men kommer först in vid ett senare skede i analysen. Utöver genomgången av löneskillnader ska de arbetsgivare som sysselsätter tio eller fler arbetstagare också sammanställa en handlingsplan för jämställda löner. I förekommande fall ska även en redovisning och utvärdering av föregående års handlingsplan finnas med. En beskrivning av hur du genomför en lönekartläggning hittar du på hemsidan. 27

27 28

28 Diskriminering Det finns lagar mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Mer om etnisk diskriminering finns i avsnittet etnisk diskriminering och mer om könsdiskriminering finns i avsnittet Jämställdhet. Lagarnas diskrimineringsförbud är till för att skydda enskilda arbetstagare och arbetssökande. Om en arbetsgivare diskriminerar en arbetstagare eller en arbetssökande kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot den enskilde. I lagarna finns definitionerna av direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering är det när en arbetstagare eller sökande utan giltigt skäl behandlas mindre förmånligt än en annan person, i en likartad situation. Indirekt diskriminering kan uppstå när en arbetsgivare ställer villkor som verkar neutrala, men som i praktiken missgynnar person med visst kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Som förtroendevald är det ditt ansvar att ta tillvara medlemmarnas intressen och eventuellt påkalla tvisteförhandling. När medlem vänder sig till Sveriges Ingenjörer ska vi, lokalt eller centralt, ge medlemmar individuellt stöd och som arbetsmarknadspart föra deras talan. Tolkar vi situationen som att arbetsgivaren har brutit mot lag eller avtal kan vi påkalla tvisteförhandling. Etnisk diskriminering Aktiva åtgärder Inom tre områden ställer lagen krav på arbetsgivarens aktiva arbete: arbetsförhållanden, rekrytering och trakasserier. Arbetet ska vara en del av ett organiserat samarbete mellan arbetsgivaren och fackliga företrädare på arbetsplatsen. De aktiva åtgärderna kan ingå i ett arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsmiljön granskas utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Det arbetsmiljöarbetet ska föras planmässigt, systematiskt och målinriktat. Som facklig företrädare kan du verka för att de aktiva åtgärderna samlas i en plan och att det aktiva arbetet alltid utvärderas och utvecklas. Där det finns möjlighet ska man söka förhandlingslösningar som slutar i avtal. Finns det skyddsombud på arbetsplatsen bör ni söka samarbete mellan er som förtroendevalda för lokalföreningen och skyddsombudsorganisationen på arbetsplatsen. 29

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn Löneprocessen som förtroendeman är du motorn LÖNEPROCESSEN är mycket mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår under hela året och som består av många delar:

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet 2006-03-21 Att bli utsatt för sexuella trakasserier... 1 - Trakasserier grundade på kön... 1 - Trakasserier av sexuell

Läs mer

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Dessa normalstadgar för lokalavdelning och denna instruktion för kontaktman är fastställda av förbundsstyrelsen med utgångspunkt i förbundets

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433); SFS 2000:773 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer