INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter. www.eumayors.eu 1"

Transkript

1 INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter 1

2 INNEHÅLLSFÖR TECKNING MISSA INGA FINANSIERINGSMÖJLIGHETER 1. LOKALA MYNDIGHETERS EGNA MEDEL 2. OFFENTLIG-PRIVAT SAMVERKAN 3. MOBILISERING AV MEDEL FRÅN LOKALA PARTNER VIA KOMMUNALA OCH REGIONALA SUBVENTIONER 4. NATIONELLA FONDER OCH PROGRAM 5. EUROPEISKA FONDER OCH PROGRAM Publikationen är sammanställd av Borgmästaravtalets sekretariat Grafisk design: Diane Morel / Bilder på omslaget och baksidan: Shutterstock Tryckt av Imprimerie Simon, Besançon (Frankrike) Borgmästaravtalets sekretariat stöds av programmet Intelligent energi Europa och genomförs av ett konsortium av lokala och regionala myndighetsnätverk ledda av Energy Cities, som består av CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES och Fedarene. Varken Europeiska kommissionen eller någon person som representerar kommissionen kan hållas ansvarig för hur informationen i denna publikation används eller för något fel som kvarstår i texterna trots att de färdigställts med största omsorg. FÖR ATT FINANSIERA DE OLIKA ÅTGÄRDERNA SOM FINNS I ER ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI: Byggnader, utrustning/anläggningar, industrier Transporter Lokal elproduktion Lokal fjärrvärme/kyla, kraftvärme Samhällsplanering Offentlig upphandling av produkter och tjänster Arbeta med invånare och intressenter Andra sektorer Det finns goda möjligheter att använda finansieringsmöjligheterna som presenteras på följande sidor flera gånger och de kan mycket väl inspirera avtalsparter att söka innovativa sätt att finansiera sina åtgärdsplaner för hållbar energi. 2 3

3 I N T R O D U K T I O N Avtalsparterna, som har åtagit sig att uppfylla och överskrida EU-målet på en minskning av CO 2 -utsläppen med 20 % senast år 2020 söker efter finansieringsmöjligheter som är mycket viktiga för att utveckla åtgärdsplaner för hållbar energi och finansiera de åtgärder de innehåller. I samarbete med lokala partner, banker, privata företag och civilsamhället uppfinner de innovativa finansieringssystem som på ett avgörande sätt får fart på planerade investeringar. Sådana nyskapande idéer och metoder gör att offentliga medel hanteras på ett effektivare sätt och får en betydande hävstångseffekt. Europeiska kommissionen anpassar och utvecklar för sin del specifika finansiella verktyg och program (t.ex. struktur- och sammanhållningsfonderna, ELENA, JESSICA, Smart Cities m.fl.) som finansieras via Europeiska unionens budget och är till för att stödja lokala myndigheter i fullgörandet av sina åtaganden och för att strömlinjeforma EU:s energi- och klimatpolicyer på lokal nivå. EU:s medlemsländer avgör själva i vilken utsträckning de prioriterar och ger behörighet till lokala myndigheter att stödja lokala, hållbara energilösningar. Det nationella stödet varierar mellan länderna, men frågor om t.ex. energieffektivitet eller förnyelsebar energi återfinns sällan högt på den politiska agendan. Bristen på prioriteringar inom energiområdet reflekteras i fördelningen av struktur- och sammanhållningsfonderna som förvaltas på nationell och regional nivå. Förhandlingar pågår för att fastställa EU:s framtida budget för programperioden Vi bör inte glömma att den bara representerar 1,13 % av BNP i EU-27 trots att den omfattar 130 miljarder euro per år. Därför kommer effektiv och innovativ förvaltning av lokala offentliga medel tillsammans med mobilisering av finansiering från offentlig-privat samverkan och från nationella eller regionala budgetar att vara ännu viktigare för att uppnå borgmästaravtalets mål. Dessa lokala, regionala och nationella resurser, kompletterade av finansiering från EU som tydligt öronmärkts för lokala åtgärder för hållbar energi, utgör en solid finansiell bas som bidrar till att påskynda övergången mot lågenergistäder, skapa lokala arbetsplatser och säkerställa en hög livskvalitet för alla. Handling säger mer än ord. I den andan försöker den här publikationen snarare visa läsaren en samling konkreta finansieringsmöjligheter som kan återanvändas och som har förverkligats av avtalsparter, än en fullständig beskrivning av EU:s finansiella landskap. Förhoppningsvis kommer den att inspirera lokala myndigheter och regioner som har investeringsplaner i vänteläge att använda sig av dessa exempel och börja genomföra sina projekt. På samma sätt försöker den uppmuntra offentliga institutioner på alla nivåer att skapa eller stödja system som redan har visat sig fungera, ge mera stimulans till tekniskt stöd och främja utvecklingen av innovativa finansieringslösningar. 4 5

4 LOKALA MYNDIGHETERS EGNA MEDEL LONDON (STORBRITANNIEN): Trängselavgifter Ett ökande antal lokala och regionala myndigheter öronmärker permanenta budgetposter eller intäkter från specifika lokala skatter för att finansiera energisparåtgärder. Koldioxidfonden i Hannover, den löpande fonden i Stuttgart, trängselavgifter i London och andra innovativa åtgärder visar mobiliseringen av städernas egna resurser för detta specifika ändamål. Förutsatt att det finns ett fast politiskt åtagande hör dessa till de mest tillgängliga och hållbara finansieringskällor som finns på lokal nivå. HANNOVER (TYSKLAND): Proklima - Enercity-fonden Att skapa en fond som är vikt åt finansiering av miljöskyddsåtgärder som vill åstadkomma mer än minimikraven enligt lagstiftningar eller praxis. En fond på cirka fem miljoner euro finns årligen tillgänglig för att stödja miljöskyddsåtgärder i privata hushåll, företag och offentliga institutioner. Lokala partners bidrar till fonden enligt följande: Stadtwerke Hannover AG allmännyttigt företag (ca 77 % av fondtillgångarna): försäljningsintäkter från gas som säljs till privathushåll och en del av vinsten som genereras av Stadtwerke. Staden Hannover (ca 20 % av fondtillgångarna): 3,25 % av vinsten från Stadtwerke överförs till offentliga medel för energiförsörjning och transporter (VV GmbH). Städerna Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg och Seelze (ca 3 % av fondtillgångarna): 2,5 % av licensavgifterna från el och/eller gas. Godkänd finansiering : över 45 miljoner euro. ProKlimas finansieringspolicy är framåtblickande och driver på innovationer. Mer information (DE): Att minska trafiknivåer och trafikstockningar i London genom att ta ut en vägavgift. En avgift på 10 brittiska pund (12 pund om den betalas före midnatt dagen därpå) uppbärs varje dag för alla fordon som rör sig i området mellan och (endast måndag till fredag). Ett bötesbelopp på 120 pund (minskas till 60 pund om det betalas inom 14 dagar) påförs för utebliven betalning (ökas till 180 pund om det inte betalas inom 28 dagar). Enligt lag ska alla nettoinkomster från avgiften (158,1 miljoner pund under räkenskapsåret ) användas till att förbättra transporterna i London. Ett antal förbättringar har nyligen gjorts i systemet: ett automatiskt betalningssystem, en ny rabatt för miljövändliga fordon för Euro 5 -bilar vars CO 2 -utsläpp är högst 100 g/ km eller mindre och en 100 % rabatt för elektriska fordon. Ett av de största systemen i sitt slag i världen det har minskat trafiknivåerna, möjliggjort bättre trafiktjänster och ökat trafiksäkerheten. Under de sista månaderna 2008 och under 2009 verkade trängseln i centrala London ha minskat något jämfört med tidigare studier på motsvarande månader. Mer information (EN): Shutterstock 6 7

5 STUTTGART (TYSKLAND): Intracting kontrakt inom staden Att skapa ett finansieringssystem för snabbt genomförande av kostnadseffektiva energisparåtgärder. Stuttgarts miljöskyddsdepartement skapade metoden interna kontrakt för finansiering av energisparprojekt i nära samarbete med finansdepartementet. Metoden baseras på idén om Energy Performance Contracting, men drivs helt inom stadens förvaltning. Miljödepartement beviljar ett öronmärkt, räntefritt lån till värddepartementet eller till ett företag som ägs av staden. Lånebeloppet beror som i konventionella kontrakt på de genomförda åtgärdernas energi- och kostnadsbesparingspotential. Besparingarna som gjorts genom dessa åtgärder överförs tillbaka till en särskild budgetpost en löpande fond tills investeringarna har betalats av. Fondens värde: 8,8 miljoner euro 273 avtal har slutits Genomsnittlig återbetalningstid: 7,2 år Intracting har stått modell för ett stort antal lokala myndigheter i Tyskland och Österrike. Mer information (DE, EN, FR, HU, PL, SK): Investeringar (mn /år) kommunala företag kommunala myndigheter totala investeringar (mn /år) 3,0 11 2,5 9 2,0 7 1,5 5 1,0 4 0,5 2 0, DIJON OCH BREST (FRANKRIKE): Gemensam offentlig upphandling Mer information (EN): 8 9 FÖRDELAR Inga ytterligare riskanknutna kostnader. Ingen ränta debiteras på det investerade kapitalet. Väsentlig minskning av transaktions- och administrationskostnader som hör till avtalshantering. En möjlighet att finansiera småskaliga projekt som inte hade varit intressanta för utomstående leverantörer. En möjlighet till delfinansiering av projekt. Minimal förberedelsetid: energisparåtgärder kan genomföras på en kortare tid. Att minska investeringskostnaderna genom gemensam upphandling av spårvagnslinjer. En sambeställning av 52 spårvagnslinjer till ett värde av 106 miljoner euro gjorde det möjligt att rationalisera investeringen och dela på behoven. Ekonomiska inbesparingar: 24 % Brest: 14,3 km spårvagnslinjer, 20 tåg Dijon: 18,9 km spårvagnslinjer, 32 tåg FÖRDELAR Kommunernas förhandlingsstyrka ökade, framför allt genom skalekonomiska argument. Det offentliga anbudsförfarandet delades vilket minskade arbetsbördan. Shutterstock

6 OFFENTLIG-PRIVAT SAMVERKAN REGIONEN PARDUBICE (TJECKIEN): Energy Performance Contracting Att minska energiförbrukningen i 51 offentliga byggnader skolor, sjukhus, social- och hälsovårdscentraler. VAD ÄR ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING? Energy Performance Contracting (EPC) är en form av långsiktigt avtal där kunden drar nytta av ny eller uppgraderad energiutrustning och där ersättningen till energitjänstföretaget (ESCO) är direkt knuten till besparingen som uppnås av den minskade energiförbrukningen. Kostnaden för investeringen betalas tillbaka från besparingarna, och om energitjänstföretaget inte lyckas uppnå sådana måste det stå för skillnaden mellan de faktiska kostnaderna och de kostnader som garanterats. Mer information om EPC (EN): BERLIN (TYSKLAND): Generera solenergi via tredjepartsfinansiering Pardubice-regionens urvalskriterier: Ombyggnad av värmesystem Förbättring av temperaturnivåerna i offentliga byggnader Ingen investering från regionens egna finansiella medel Långsiktig energihantering Photo: Wikimedia Commons Att hyra ut taken på offentliga byggnader till privata investerare och öka den lokala produktionen av förnyelsebar energi inom staden. för förnyelsebar energi. Detta har ökat den ekonomiska livskraften för solkraftsenergi vilket har lett till ett ökat intresse från privata investerare. Hyran är 3 7 % av de totala intäkterna från inmatningstariffen från produktionen av solenergi. Avtal: 13 år: 1 år för installation (i 3 faser under 2007) och 12 års avkastning på investeringen Investeringskostnader: 5,4 miljoner euro Garanterade årliga inbesparingar (driftskostnader): euro Levererade tjänster: koncept- och projektförslag, finansiering, leverans och genomförande, utbildning för de som använder byggnaderna, energihantering och garanti Energibesparingar: 24 % Minskning av koldioxidutsläpp: 23 % Besparingar i driftkostnaderna: euro Besparingsöverskottet efter att företagets avgifter dragits av allokeras till kunden Mer information (CS): Solardachbörse, takutbytesprojektet för solenergi, lanserades år 2002 för att uppmuntra privata investerare att bygga solkraftverk. År 2009 hade tak (skolor, administrativa byggnader, sporthallar) hyrts ut av staden till 25 investerare. Genom att använda ett tredjepartsfinansieringssystem lyckades kommunen överföra finansieringen av soltekniken och den tekniska kunskapen till privata investerare. Sedan januari 2004 har Tyskland höjt inmatningstarifferna År 2009 hade 64 installationer med en sammanlagd kapacitet på 4 MWt placerats ut i 10 distrikt. Självfinansierat projekt bygger enbart på privata investerare (inklusive invånare) som drar nytta av inmatningstarifferna. Nettovinst för kommunen då takhyran dragits av. Mer information (DE):

7 VAD ÄR EN INMATNINGSTARIFF? DELFT (NEDERLÄNDERNA): Samarbete med lokala energidistributörer En inmatningstariff är ett policyinstrument som gör det obligatoriskt för energibolag eller allmännyttor som ansvarar för driften av nationella elnät att köpa el från förnyelsebara energikällor till förutbestämda priser som är tillräckligt attraktiva för att stimulera till nya investeringar i den förnyelsebara energisektorn. Detta säkerställer i sin tur att de som producerar el från förnyelsebara energikällor, t.ex. sol, vind och andra förnyelsebara resurser har en garanterad marknad och en attraktiv avkastning på investeringarna för den producerade elen. Aspekter som vägs in i inmatningstariffen är tillgång till elnätet, långsiktiga elinköpsavtal och ett fast pris per kilowattimme (kwh). Att uppfylla ambitiösa klimatmål genom att etablera ett nytt lokalt fjärrvärmenätverk. Fjärrvärmeföretaget Eneco Delft Ltd är ett nytt specialföretag som har byggt, drivit och underhållit det nya fjärrvärmesystemet som initierats av kommunen Delft. Företaget förser uppskattningsvis hem med värme och varmvatten. Värmen produceras genom kraftvärme och användning av industriell restvärme med låg temperatur. Energidistributören Eneco New Energy är moderbolag till fjärrvärmeföretaget och äger 97 % av aktierna. Eneco kommer att bygga och driva systemet. Aktieägarna som äger 3 % av prioritetsaktierna omfattar: kommunerna Delft och Midden-Delfland, Eneco och tre bostadsföreningar. Investeringskostnader: cirka 120 miljoner euro (produktion och distribution). Förväntad minskning av koldioxidutsläpp jämfört med 2008 års nivåer: minst ton. Avkastning på investeringen för fjärrvärmeföretaget: minst 7,4 % inklusive beskattningsåtgärder och ett nationellt stöd för pumpstationen för restvärme. Projektet genomfördes inom ramen för det europeiska SESACprojektet och medfinansierades av CONCERTO-programmet. Mer information (EN): Photo: Municipality of Delft 12 13

8 MOBILISERA RESURSER FRÅN LOKALA PARTNER VIA KOMMUNALA OCH REGIONALA SUBVENTIONER Avtalsparterna i borgmästaravtalet åtar sig frivilligt att minska koldioxidutsläppen på sina territorier och riktar sig till både privat och offentlig sektor. För att uppnå borgmästaravtalets mål är det därför avgörande att motivera och aktivt engagera lokala intressenter och invånare. Lokala aktörer har egna visioner och strategier. De tar beslut och gör investeringar varje dag. Hushåll investerar i bostadsisolering eller köper fordon, privata företag investerar i byggnader, utrustning eller processer Det är mycket viktigt att anpassa dessa handlingar så att de bidrar till de lokala avtalsmålen. Lokala myndigheter och regioner har en stark och unik ställning för att förändra beteenden och på ett avgörande sätt mobilisera mänskliga och ekonomiska resurser genom olika incitament, t.ex. subventioner. COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE (FRANKRIKE): Kommunala subventioner ökar invånarnas investeringar Energieffektiv anpassning i efterhand av bostadshus och ökad användning av förnyelsebar energi. En specialfond på 1,1 miljoner euro för perioden har skapats av staden i samarbete med den största eldistributören Electricité de France, vars bidrag uppgick till euro. Planerad budget för perioden : 2,5 miljoner euro. Kommunen erbjuder direkta subventioner till hushåll: takisolering (10 12 euro/m 2 ), väggisolering (6 8 euro/ m 2 ), kombinerade solvärmesystem (1 400 euro), enskilda solvärmesystem för vatten (400 euro) och enskilda kondensorpannor ( euro) Kommunen utför en flygtermografi över alla byggnader i kommunen. Resultaten publiceras på kommunens webbplats. Kommunen organiserar en kostnadsfri miljölinje (telefon) för hushåll som vill konsultera termografiresultatet gällande energieffektiviteten för deras hus. Kostnadsfria konsulttjänster erbjuds till alla hushåll gällande: energisparåtgärder som lämpar sig för deras hus information om hur de får tillgång till de kommunala subventionerna Kommunen publicerar en lista över certifierade företag som utför energisparåtgärderna åt hushållen personer har träffat energikonsulterna ansökningar har tagits emot (296 för isoleringsarbeten, 23 för solpaneler, 703 för enskilda kondensorpannor) 372 ekonomiska subventioner har beviljats (77 för isoleringsarbeten, 8 för solpaneler, 280 för kondensorpannor) Två energiförvaltare och en projektkoordinator har anställts Mer information (FR): energie/index.html Photo: Communauté Urbaine de Dunkerque Beloppet som beviljas till hushållen är beroende av deras inkomster

9 PROVINSEN LIMBURG (BELGIEN): Tekniskt och finansiellt stöd till kommunerna REGIONEN PICARDIE (FRANKRIKE): Regionala subventioner i form av räntefria banklån Att engagera lokala myndigheter i borgmästaravtalet och vara klimatneutrala senast år Engagemang från lokala nyckelpartners: Dubolimburg, supportcenter för hållbara byggnader: anställning av två heltidsexperter för att ge tekniskt stöd för att formulera lokala åtgärdsplaner. Dessa finansieras genom Limburg SterkMerk ett specifikt stöd för initiativ i Limburg. Infrax, distributionsnätverksoperatör: tillhandahåller finansiellt stöd för ESCO-avtal, kostnadsfria energibesiktningar av kommunala byggnader, stöd för energibesparande investeringar till invånare och kommuner (2 4 euro/m² för värmeisolering), övervakningssystem för energiförbrukning i byggnader. Experterna medfinansieras av programmet Intelligent energi Europa inom ramen för projektet Come2CoM. BBL, en flamländsk paraplyorganisation som representerar cirka 140 lokala miljörörelser i Flandern: marknadsför borgmästaravtalet, organiserar informationskampanjer tillsammans med intressenter och erbjuder tekniskt stöd. Provinsen: Tillhandahåller stöd för småskaliga hållbarhetsprojekt ( euro per år) och undersöker möjligheterna att skapa en klimatfond för att finansiera större projekt inom förnyelsebar energi. Under 2011 kommer alla kommuner att göra ett politiskt åtagande att anta en klimatpolicy Mer information (NL,EN): Shutterstock Att tillhandahålla räntefria lån till hushåll under en femårsperiod (med början 2006) och uppnå energibesparingar för sammanlagt 20 miljoner euro. Nylansering av isoleringsmarknaden i Picardie genom att generera en arbetsvolym för hantverkare och byggföretag som är värd 100 miljoner euro och representerar arbetsplatser över en femårsperiod. Engagera bank- och finanssektorn i finansieringen av investeringar som ökar energieffektiviteten Partner: Picardie-regionen, GDF Suez, Solfea Bank, EDF, Domofinance och Crédit Agricole. Upp till euro per hushåll allokeras till isoleringsarbeten genom ett lån utan inkomstbaserade villkor och med en återbetalningstid på upp till sju år. Upp till euro per hushåll allokeras till förnyelsebara värmetekniker (värmepumpar, ved, sol) med en återbetalningstid på upp till tio år. Privatpersonen skickar låneansökningen till banken med en stämpel från den byggentreprenör som kommer att färdigställa arbetet. Banken svarar inom 48 timmar. Banken betalar byggentreprenören direkt då arbetet har färdigställts och efter att arbetsintyget som undertecknats av både kunden och företaget har lämnats in. Privatpersonen betalar ingen ränta till banken. Räntan betalas av regionen Picardie. Över ansökningar har behandlats under 3 år. År : finansiering av isoleringsarbeten (cirka euro per fall). År 2009: medfinansiering av arbeten gällande isolering och förnyelsebar energi (10 miljoner euro i regional medfinansiering). Byggnadsarbete som har genererats: 100 miljoner euro, med en hävstångseffekt på 10. Mer information (FR):

10 LAUSANNE (SCHWEIZ): Utbytesprogram för solenergi BIELSKO-BIALA (POLEN): Stöd till invånare Att göra det möjligt för invånarna att köpa grön el och att bidra till finansieringen av solcellskraftverk. Staden Lausanne genomförde år 1999 en marknadsundersökning gällande ekologiska avgifter. Elkonsumenterna var villiga att betala ett högre pris per kilowattimme för el som genererats från förnyelsebara energikällor. Priset sattes till 0,90 schweiziska franc (0,57 euro) per kilowattimme, vilket motsvarar kostnaden för att installera solceller utslaget årsvis över en livslängd på 20 år. Producenter av förnyelsebar energi finansierar, utformar och installerar solcellsenheter på privata byggnader. Lausannes energibolag förhandlar fram avtal med producenter för att köpa in hela deras solenergiproduktion över en tjugoårsperiod, även det till priset av 0,90 franc (0,57 euro) per kilowattimme kunder som representerar ungefär 4 % av bolagets elkunder har abonnerat på sammanlagt kilowattimmar som producerats av solcellskraftverk under I januari 2011 omvandlades utbytesprogrammet för solenergi till Nativa Plus en produkt som har certifierats av WWF. Elbolaget levererar nu per definition 100 % förnyelsebar energi till sina kunder och priserna har inte ökat sedan M e r i n f o r m a t i o n ( F R ) : w w w. l a u s a n n e. c h / v i e w. asp?docid=34459 Shutterstock Att uppmuntra medborgarna att byta ut koleldade pannor mot mera ekologiska alternativ. Ekonomiska incitament erbjuds i form av stöd för att byta ut värmeinstallationer. Stödnivåerna har varierat under de år programmet har pågått, och har legat mellan 65 och 72,5 %. Cirka 450 koleldade pannor har bytts ut Koldioxidutsläppen i Bielsko-Biala har minskat med mer än ton/år Föroreningar från gas och damm har minskat med mer än 350 ton/år Photo: Municipality of Bielsko Biala Modernisering som utförts fram till slutet av 2009 År Total Antal pannor Miljömässig inverkan CO 2 (ton/år) 344,6 1546,9 667, ,6 Annan minskning som SO 2 (ton/år) 65,9 202,2 89,8 357,9 Mer information (EN): en.pdf 18 19

11 NATIONELLA FONDER OCH PROGRAM EU-FONDER OCH PROGRAM TJECKIEN: Program för miljömässiga besparingar Att stimulera den offentliga sektorn och invånare att investera i tekniker gällande energieffektivitet och förnyelsebar energi. Stöd för projektutveckling: upp till 800 euro En lista över certifierade designers och byggföretag tillhandahålls till de sökande. Uppskattningsvis 36 % av EU:s budget för programperioden har fördelats till struktur- och sammanhållningsfonderna som förvaltas av nationella eller regionala förvaltningsmyndigheter som utsetts av medlemsländerna. Ungefär 22 % av EU:s budget går till program som förvaltas centralt av Europeiska kommissionen. Ett exempel inom energiområdet är programmet Intelligent energi Europa. Programbudgeten värd 1 miljard euro har erhållits från utsläppshandel med Japan. Medlen distribueras i form av direkta subventioner till kvalificerade mottagare hushåll, bostadsägarföreningar, bostadsrättsföreningar, kommuner (inklusive kommunala distrikt), företag och andra juridiska personer. Medborgare kan ansöka om stöd på ett av programmets regionkontor ( INFO-center ) och/eller på lokala filialkontor för 9 medverkande affärsbanker. Möjlighet finns att ändra programvillkoren om däri föreligger ett verkligt intresse för förmånstagarna Kvalitetsisolering i familjehus och flerbostadshus. Icke-miljövänliga värmesystem har bytts ut till utsläppssnåla pannor som eldas med biomassa och effektiva värmepumpar i nya lågenergibyggnader. Nya hus har byggts i enlighet med passiva energistandarder. EU:S MEDLEMSLÄNDER OCH REGIONER BESLUTAR OM ANVÄNDNINGEN AV: STRUKTURFONDERNA OCH SAMMANHÅLLNINGS- FONDEN TEKNISKT STÖD FRÅN JESSICA TEKNISKT STÖD FRÅN JASPERS SAMARBETSPROGRAMMEN INTERREG IV A OCH INTERREG IV B EUROPEISKA FONDER SOM FÖRVALTAS CENTRALT AV EUROPEISKA KOMMIS- SIONEN SAMARBETSPROGRAMMEN INTERREG IV C OCH URBACT PROGRAMMET INTELLIGENT ENERGI EUROPA (IEE) ELENA-FACILITETEN (FINANSIERAD AV IEE) SMART CITIES Godkännandet av projekten beror på energiprestandan före och efter renoveringen. Utveckling av förnyelsebara energitekniker (t.ex. solpaneler). Snabb procedur: 10 veckor från inlämnandet av ansökan tills avtalet skrivs på. Mer information (CS, EN): about-the-green-savings-programme/ 20 21

12 STRUKTURFONDERNA OCH SAMMANHÅLLNINGSFONDEN REGIONEN FRANCHE-COMTÉ (FRANKRIKE): Subventionerat lågenergiboende Renovering av 36 subventionerade bostadsenheter i kommunen Dole. STADEN KAUNAS (LITAUEN): Modernisering av fjärrvärme Modernisering av fjärrvärmenätverket i Kaunas genom användning av modern teknik. Utveckling av social och ekono- OPERATIVT PROGRAM misk infrastruktur FOND Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) TOTALA KOSTNADER euro MEDFINANSIERING FRÅN ERUF 70 % Mer information (LT, EN): sf_projects/map_of_projects/?prior=1&aps=1040 REGIONEN KARLOVARSKY (TJECKIEN): Fackutbildning för installatörer av solpaneler Photo: ISSTE Sokolov-Pavel Janus Solarter - fackutbildning för installatörer av förnyelsebara energitekniker EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGS- FONDEN (ERUF) för förbättringar i energieffektivitet och användning av förnyelsebar energi i befintliga bostäder I samtliga medlemsländer ska utgifter för förbättringar i energieffektivitet och för användning av förnyelsebar energi i befintliga bostäder kvalificeras för ett belopp på upp till 4 % av den sammanlagda allokeringen från ERUF.* Medlemsländerna måste ändra befintliga prioriteringar för att omfördela erhållna medel (ERUF) mot energisparåtgärder i befintliga bostäder. De operativa programmen behöver inte godkännas formellt av Europeiska kommissionen. Medlemsländerna behöver inte vänta till slutet av 2013 för att genomföra de nödvändiga ändringarna. OPERATIVT PROGRAM Regionen Franche-Comté FOND Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) TOTALA KOSTNADER euro FINANSIERING Medfinansiering från ERUF: 14 % Självfinansiering: 82 % Bonus för förbättring av hyresfastigheter: 4 % Mer information (FR): Mission%20 ope-%c3%a9nergie-150ppi_0.pdf Shutterstock OPERATIVT PROGRAM Utveckling av mänskliga resurser FOND Europeiska socialfonden (ESF) TOTALA KOSTNADER euro MEDFINANSIERING FRÅN ESF 80 % Mer information (CS, DE): *EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 397/2009 av den 6 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder

13 TEKNISKT STÖD FRÅN JESSICA JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ANDRA INVESTERARE (offentliga och privata) STAD Omfattar tillskott från lån och byggnader STADSUTVECKLING Investering (aktier, lånegarantier) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Stöd från strukturfonderna MEDLEMSLAND ELLER REGION via den utnämnda förvaltningsmyndigheten Holdingfond Lån Valfritt Internationella finansieringsinstitut och banker Projekt som är del av en integrerad plan för hållbar stadsutveckling LITAUEN: Holdingfond förbättrar energieffektiviteten i flerlägenhetshus Att förbättra energieffektiviteten i flerlägenhetshus genom att ge förmånliga lån till ägarna. En holdingfond på 227 miljoner euro upprättades av Litauens finans- och miljöministerier i juni 2009 och förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB). Finansierade projekt: Investeringar i energieffektivitet i flerlägenhetshus. Låneavtal undertecknades av EIB i egenskap av förvaltare för JESSICA:s holdingfond i Litauen, Šiaulių-banken och Swedbank. Båda bankerna kommer att tillhandahålla moderniseringslån för energieffektivitet till ett totalbelopp på 12 miljoner euro till enskilda lägenhetsägare. Ägarna kan ansöka om lån med en löptid på 20 år med låg och stabil ränta, som måste användas för investeringar i energieffektivitet som möjliggör väsentliga inbesparingar i elräkningarna. LONDON (STORBRITANNIEN): En JESSICA-fond på 100 miljoner brittiska pund för finansiering av hållbara energiprojekt Londons Jessica-fond utgörs av 50 miljoner pund från Europeiska regionala utvecklingsfonden, 32 miljoner pund från London Development Agency och 18 miljoner pund från London Waste and Recycling Board. Finansierade projekt: decentraliserad energiinfrastruktur med effektivare el- och värmeproduktion belägen närmare konsumenten (för att minska överföringsförlusterna), avfallsinfrastruktur med ökad återvinningskapacitet, användning av anläggningar som återanvänder avfallet för energiproduktion och produktion av förnyelsebar energi som minskar deponier och stimulerar till investeringar i miljösektorn. Projektfinansieringen kommer att koncentreras till förnyelseområden med väsentliga brister. FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA JESSICA- FONDER Återanvändning av medel: Medel som investerats i kvalificerade projekt kan återanvändas för nya investeringar, vilket ökar deras effektivitet väsentligt. Hävstångseffekt: JESSICA-medel kan engagera den privata sektorn, ge hävstångseffekter för vidare investeringar och dra nytta av utomstående kompetens i projektledningen. Flexibilitet: JESSICA erbjuder mer flexibilitet genom att erbjuda eget kapital, lån eller garantier för mer investeringar i hållbar stadsutveckling. Expertkunskaper: Medlemsländer, städer och regionala myndigheter kan dra nytta av expertkunskaper från bank- och privatsektorn. Mer information om JESSICA och befintliga fonder som har skapats: Shutterstock Flera Jessica-fonder har skapats i: Italien, regionen Moravia- Silesia (Tjeckien), Andalusien (Spanien), Grekland, Portugal, regionen Wielkopoloska (Polen) och andra länder och regioner Shutterstock

INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter. www.eumayors.eu 1

INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter. www.eumayors.eu 1 INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter www.eumayors.eu 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MISSA INGA FINANSIERINGSMÖJLIGHETER 1. LOKALA MYNDIGHETERS EGNA MEDEL 2. OFFENTLIG-PRIVAT SAMVERKAN

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI Från strategi till handling! www.eumayors.eu 1 Publikationen kommer från Covenant of Mayors Office och Generaldirektoratet för Energi,

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden , som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera

Läs mer

Borgmästaravtalet för klimat & energi

Borgmästaravtalet för klimat & energi Borgmästaravtalet för klimat & energi SV En unik rörelse som byggts underifrån Borgmästaravtalet för klimat och energi samlar lokala och regionala myndigheter som frivilligt åtar sig att implementera EU:s

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden , som samfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om EPC. Project Transparense.

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om EPC. Project Transparense. Utbildningsmodul 1. Grundläggande om EPC Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling III. EPC-processen från kontakt

Läs mer

Borgmästaravtalet (CoM) Göran Gustavsson

Borgmästaravtalet (CoM) Göran Gustavsson Borgmästaravtalet (CoM) Göran Gustavsson Vad är Borgmästaravtalet? Borgmästaravtalet är ett formellt åtagande att gå längre än EU:s mål 20-20-20 om att minska utsläppen av växthusgaser. EU:s energi- och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 30.3.2012 2011/0274(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

NYA STYRKONCEPT PÅ ENERGI- MARKNADEN

NYA STYRKONCEPT PÅ ENERGI- MARKNADEN M8 NYA STYRKONCEPT PÅ ENERGI- MARKNADEN Upphandling av leveranser Upphandling av tjänster Energitjänstbolag- ETB 1 Innehåll 1. // Energitjänstmodeller 3. // Energicenter som partner 1.1. Frågan 3.1. Aktörer

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,

Läs mer

Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011

Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011 Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011 Ulrika Hägred SABO 2011-09-10 Effekter av den ekonomiska krisen på social housing i olika EU-länder Påverkan på organisationsstrukturen? Nedskärningar i offentligt

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 FINANSIELLA INSTRUMENT I SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 Europeiska kommissionen antog lagstiftningsförslag för sammanhållningspolitiken 2014-2020 i oktober 2011 Det

Läs mer

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik 1.Lissabon, Göteborg G och Hela EU skall leva! 2. Perioden 2007-2013 2013 3. Nya utmaningar + verktyg 4. Partnerskap 5. Sveriges strategi 2007-2013 2013 6. JEREMIE

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Europeiska investeringsbanken (EIB) främjar Europeiska unionens målsättningar genom att erbjuda långsiktig projektfinansiering, garantier och rådgivning. EIB stöder projekt

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

HUR GÅR DET TILL ATT FINANSIERA LOKALA ENERGI- OCH KLIMATÅTGÄRDER? Låt dig inspireras av borgmästaravtalets städer och regioner!

HUR GÅR DET TILL ATT FINANSIERA LOKALA ENERGI- OCH KLIMATÅTGÄRDER? Låt dig inspireras av borgmästaravtalets städer och regioner! HUR GÅR DET TILL ATT FINANSIERA LOKALA ENERGI- OCH KLIMATÅTGÄRDER? Låt dig inspireras av borgmästaravtalets städer och regioner! Avtalsparterna i borgmästaravtalet för klimat och energi vidtar lokala åtgärder

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag.

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag. Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2012-09-01 till 2013-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Utbildningsmodul 5. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 5. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 5. för avancerade EPC-marknader Strategier för att stödja EPC Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

REK:S OCH OECD:S SAMRÅD 2015 OM

REK:S OCH OECD:S SAMRÅD 2015 OM REK:S OCH OECD:S SAMRÅD 2015 OM INFRASTRUKTURPLANERING OCH -INVESTERINGAR PÅ ALLA STYRESNIVÅER: AKTUELLA UTMANINGAR, ERFARENHETER OCH MÖJLIGA LÖSNINGAR Varför ska jag besvara det här frågeformuläret? FRÅGEFORMULÄR

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Sammanställning av EU:s policy och program inom turism

Sammanställning av EU:s policy och program inom turism Sammanställning av EU:s policy och program inom turism Av Christoffer Björkman Praktikant, Höstterminen 2009, North Sweden European Office Handledning: Mona Mansour 2009-12-10 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 2016/0287(COD) 17.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling Energikontor Sydost Hållbar offentlig upphandling är den allra viktigaste åtgärden för länder som strävar efter en grön ekonomi. Achim

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Europeiska revisionsrättens rapporter

Europeiska revisionsrättens rapporter 9 Europeiska revisionsrättens rapporter . 9 Europeiska revisionsrättens rapporter för verksamhetsåret 1995 9.1 Bakgrund Regeringen aviserade i prop. 1994/95:40 att riksdagen kommer att informeras om hur

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Ansökan om att bli signatär av den europeiska uppförandekoden för avtal om energiprestanda. Ansökningsprocess och formulär

Ansökan om att bli signatär av den europeiska uppförandekoden för avtal om energiprestanda. Ansökningsprocess och formulär Ansökan om att bli signatär av den europeiska för avtal om Ansökningsprocess och formulär för avtal om Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom ramen för projektet "Transparense Increasing

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95 Kommenterad dagordning rådet 2015-06-01 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TT(E) energi 8 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftning

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer