Boende & bofinansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boende & bofinansiering"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 Boende & bofinansiering Kan vi vaccinera oss mot bolånekriser? Läs mer på sid. 4 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Stadsdel i kris fick nytt liv Läs mer på sid. 8-9 Lokal marknad styr lånevillkor Läs mer på sid. 10 Nu kommer ägarlägenheten Läs mer på sid. 6 Illustration: CHRISTOFFER PETTERSSON Välkommen till fullservicebyrån inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och arrenderätt! Advokatfirman Steinmann AB, Linnégatan 7, Box 5220, Stockholm. Tel Fax

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Inledning Boendet berör INFO: Tematidningen Boende & bofinansiering ges ut av Mediaplanet i samarbete med Sparbanks Akademin och Centrum för bank och finans vid KTH. Boende och bolånefrågor berör på ett eller annat sätt de flesta. Just i dessa dagar berör det mer än vanligt. Turbulensen på finansmarknaden skapar naturligt nog osäkerhet hos många med bolån. Därför blev vi med denna Boende och bofinansieringsbilaga mer aktuella än vi tänkt oss när vi i SparbanksAkademin, i samverkan med Centrum för bank och finans vid KTH, började planera den. Centrum för bank och finans (Cefin) är ett centrum för forskning, utbildning och tillämpning inom bank- försäkrings- och finansområdet och en viktig plattform för branschens praktiker. Verksamheten är mångvetenskaplig och hämtar sina frågeställningar från praktiken i nära samverkan med näringslivet. CeFin har sin hemvist vid KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och dess forskarskola. SparbanksAkademin är en ideell förening som verkar för att värna om sparbankssfärens gemensamma värderingar och historia. Det innebär bland annat att främja sparsamhet och att verka för det lokala samhällets utveckling och en långsiktigt hållbar ekonomi. SparbanksAkademin ska, genom samverkan med vetenskapen, arbeta för att synliggöra forskning inom samhälle och ekonomi. Vi vill skapa plattformar för våra medlemmar till kunskapsoch idéutveckling kring en långsiktigt hållbar ekonomi. Därför arrangeras i anslutning till bilagan ett seminarium för uteslutande branschfolk kring Boende och bofinansiering med perspektiv på kriser och potential i marknaden. Bilagans syfte är att för en bredare krets människor spegla samma ämne och bidra till en mer allmän kunskap om en hållbar ekonomi. Vi hoppas att vi med bilagan lyckas visa på vad som händer inom Boende- och bofinansieringsområdet i skärningspunkten mellan vetenskap och ekonomi. Christer Svedebäck, Verkställande ledamot i SparbanksAkademins styrelse Ingalill Söderberg, Centrum för bank och Finans, KTH PS. Medlemmar i SparbanksAkademin är sparbanker och sparbanksaktiebolag, sparbanksstiftelser och Swedbank. För mer information: Innehåll Ledare sid 2 Kan vi vaccinera oss mot bolånekriser? sid 4 Ägarlägenheter ett nytt boende sid 6 Krisområdet Gårdstens förvandling sid 8-9 Boköpares val kartläggs sid 10 Lokal marknad styr bolånevillkor sid 10 Nytt index för bostadspriser sid 12 Socialt kapital i bostadsrätter sid 13 Intervju: George Soros sid 14 BOENDE & BOFINANSIERING Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Bratislava Projektledare: Anna Larsson, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik För information, kontakta: Gustav Aspegren, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar:

3 Sänk dina utskriftskostnader.....och få levererat inom 24 timmar! Vi har allt till din fax, skrivare och kopiator och du handlar när det passar dig. Handla för 2000:- eller mer så får du en smart ipod Shuffle (1 Gb värde cirka 429 kr) Gäller endast nya kunder Upp till 50% lägre priser än i butik! Kampanjkod: 4421 Välkommen in i shopen: Skrivarförbrukning till kontoret

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Artikel Bolånen som skakade världen En bolånekris i USA blev den utlösande faktorn till den finanskris som nu spritt sig över världen. Finansiella institut faller som dominobrickor. Hur kunde det hända? Vad hände egentligen? Hade det kunnat förhindras? Men det hela startade för drygt tio år sedan De halvstatliga amerikanska låneinstituten Fanny Mae och Freddie Mac fick signaler från Clinton-administrationen att lätta på bolånerestriktionerna för folk med svag inkomst. De politiska kraven på Fanny och Freddie skärptes efterhand till att över hälften av lånen skulle gå till låginkomsttagare. Liknande krav infördes senare även gentemot andra banker. Samtidigt steg huspriserna. Kombinationen fördelaktiga lån och höga huspriser ledde till en bolåneboom. Nästa steg var att investmentban- Kan vi vaccinera oss mot bolånekriser? ker som Lehman Brothers och Bear Stearns började ta över de dåliga huslånen och förpacka dem till de nya former av värdepapper och fonder som marknaden då ropade efter. Temperaturen i branschen var hög och alla ville göra goda affärer. När andra tog över de dåliga huslånen kunde Fanny Mae och Freddie Mac ytterligare öka sin nyutlåning till bostadsköpare med låg inkomst De dåliga huslånen som förpackats av investmentbanker och andra hade bakomliggande säkerheter som ingen kunde överblicka. Dessa investmentprodukter spreds över världen. När sedan huspriserna började sjunka och de förmånliga lånen blev mindre förmånliga och husköparna inte längre kunde klara sina räntebetalningar, startade den dominoeffekt vi ännu inte sett slutet av. 4 frågor om krisen Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi vid KTH Martin Flodén, gästprofessor vid Stockholms Universitet samt docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm Lars Jonung, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, verksam som forskningsrådgivare vid EU-kommissionen. Thomas Pousette, chefsekonom SBAB 1. Vilka är de tre huvudorsakerna till att den aktuella krisen uppståttt? Krisen börjar i en i USA allt för låg styrränta allt för lång tid - det var alldeles för billigt att låna och alldeles för gott om pengar. Sedan har investmentbanker och andra packat om och sålt lån i flera led så att för en kanske obefintlig real säkerhet finns det fordringar i flera led. Krisen beror på en kombination av faktorer i USA: (a) politiska ambitioner att bredda möjligheterna att äga egna hem för hushållsgrupper med hög risk; (b) bristfällig övervakning och reglering av såväl finansiella institut som hushållssektorn; och (c) låga räntor under en längre tidsperiod. Det finns en grundläggande orsak: en alltför expansiv penningpolitik som ger ammunitionen för kreditbubblan, den långa uppgången under de senaste 10 åren. Denna penningpolitik har drivits fram av många faktorer, såväl inhemska i USA som internationella, främst relationen mellan USA och Kina. Grundproblemen, främst på den amerikanska marknaden, har varit slapp kreditgivning, otillräckligt regelsystem och alltför avancerade finansiella instrument. 2. Kan vi i grunden skydda oss mer eller mindre - från finansiella kriser? Svårt att skydda sig - finansiella kriser kommer alltid att uppstå. Mildring kan fås i ett mera konservativt beteende - som i Tyskland där marknadsvärdebegreppet har svårt att konkurrera ut bokförda värden baserat på ursprunglig investering. Ja, på flera sätt. Makroekonomiska obalanser (t ex växande statsskuld, underskott i bytesbalansen, hög inflation) får inte tillåtas bli alltför stora eller långvariga. Och de finansiella marknaderna behöver övervakning och väl genomtänkta regelverk. Men jag tror knappast att vi helt kan undvika nya kriser. Nej, finansiella kriser kommer och går. Vi skall inte tro på en krisfri framtid utan ha en mentala beredskap för nya finansiella kriser. En bra lagstiftning och en effektiv övervakning kan minska risken för finansiella kriser. Helt går de nog inte att undvika eftersom finanssektorn är innovativ och ingen kris blir den andra lik. Riskbenägenheten brukar också öka med avståndet till den senaste krisen. 3. Är det idag möjligt att minska det globala inflytandet på svensk ekonomi? Nej! Vi kommer att leva i en allt mera global iserad värld där landsgränserna allt mer suddas ut. Kontrollsystemet har inte följt med i den utvecklingen. Det är nog möjligt, men jag har svårt att se att det skulle vara önskvärt. Det är möjligt men det är inte önskvärt. Visst är det möjligt att minska internationaliseringen men det får då vägas mot de stora fördelar som globaliseringen ger. 4. Vilka effekter för troendemässig, regelmässigt och finansiellt kommer krisen att få på lite längre sikt? Förtroendet för avancerade finansiella upplägg har fått sig en knäck. Finansiell ingenjörskonst kommer under lång tid att betraktas med stor misstänksamhet. På kort sikt kommer vi att få mera regler och övervakning med en global dimension. Frågan är också om de något naiva kreditbedömningsrutinerna som stipuleras av Basel II kommer att överleva. Svårt att säga. Förhoppningsvis får vi bättre regleringar. Aktörerna på de finansiella marknaderna kommer nog också att självmant bli bättre på riskhantering. Men jag ser en risk att vi snarare får se mer regleringar än bättre regleringar. Det är för tidigt att säga. Varje kris medför som regel en ny uppsättning av regleringar. Dessa kan ibland lägga grunden för nästa kris. Det kommer att ta lång tid innan förtroendet för USA:s finanssektor återställs men den svenska finanssektorn berörs inte på samma sätt. Regelmässigt kommer mycket att hända när krisen klingar av; det gäller t ex ratinginstitutens roll, vad som ska ingå i balansräkningen och hur EU ska klara gränsöver skridande banker i finansiella kriser. Krisen är över när siste optimisten blir pessimist Köp en tulpan annars får du en snyting sjöng Lars Ekborg Inspirerades han kanske av krisen i Holland 1637 Tulipomanin? Vild spekulation i tulpanlökar utbröt och skapade en bubbla, som sprack. Förloppet för en bubbelkris kan schematiseras: kreditfinansierad spekulation leder till tro på evig värdetillväxt (eller att man skall kunna lura någon annan att köpa) leder till krasch och kris Spekulationsobjekt för finansbubblorna har varierat historiskt. Vanligast var råvaror (1637, 1763, 1819, 1836, 1857, 1907), men även institutioner som handelsbolag har drabbats: South Sea och Mississippi Companies 1720, kanaler och järnvägar under mitten av 1800-talet och IT-bolag på 2000-talet. Krascher i historisk tid, som berört fastig heter och mark är ovanliga men har förekommit. Den största moderna fastighets- och bankkrisen var den i Japan under talet, god tvåa är den den i USA i början av1980-talet. Kraschen i Florida 1925 var också allvarlig. Fastighetskriser av svenskt snitt är dock ovanliga i historien. Definitionen av kriser är grumlig. En veten skaplig allmänt accepterad definition saknas. Charles Kindleberger nestor bland kristeoretiker betonar vissa drag i en kris. En kris är en snabb, ultracyklisk och ger en kraftig urholkning av värdet på tillgångar. Detta leder till konkurser och att banker och andra finansiella institutioner får problem, som kan leda till att de får slå igen eller övertas. Krisen sker plötsligt och oväntat för de flesta. Detta leder till chock och osäkerhet. Därför kan en kris urarta till panik. I krisens karaktär av snabbhet och plötslighet ligger också att det finns en utlösande faktor. En enskild händelse sker, som tvingar marknaden att se sanningen. Då utlöses krisen. Historien är full av exempel. I Sveriges 1990-talskris brukar finansbolaget Nyckelns sammanbrott nämnas som en sådan faktor. Under 34 år i bankvärlden, upplevde jag ett dussintal finansiella kriser. Bretton Woodssamarbetet föll ihop, IOS kollapsade, U-ländernas finanser vacklade och två oljekriser inträffade under 70-talet kraschade börsen och under 90-talet kom fastighetskrisen i Sverige. Tequilakrisen i Mexico och krisen i Sydostasien samt Rysslands kris, innan oljeintäkterna ökade, präglade 90-talet. IT-kraschen inledde 2000-talet och nu har vi Subprimekrisen. Så världen har vana av att överleva kriser. Här är några egna slutsatser av min forskning i ekonomisk historia och min yrkesverksamhet: Kriser kommer att hända igen Det går att förutse att kriser skall inträffa, men inte när Inga kriser är lika, men förloppen har gemensamma drag Kriser går inte att reglera bort. Man kan möjligen förhindra excesser Det är viktigt att staten tar ett ansvar när en kris inträffar Och passa på när den siste optimisten blir pessimist. Då är krisen över. Tom Kärrlander Tekn. Lic. och fd bankdirektör Säkerhetsdörrar till marknadens bästa pris! a-door erbjuder högkvalitativa säkerhetsdörrar klass 3 från kronor exkl. moms! a-doors nya säkerhetsdörrar är både vackra och av mycket hög kvalitet och har dessutom marknadens bästa pris. Låssystemet är också unikt. Det har ett tiotillhållarlås med hela tolv, mot normalt två, stora säkerhetskolvar och gångjärnen är integrerade vilket innebär att de inte syns från utsidan utan sitter i dörrkarmen. Bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer, arkitekter, fastighetsbolag, byggbranschen: Välkommen att kontakta a-door! Tel: E-post:

5 Ägarlägenheter en helt vanlig sak För en gångs skull vill vi vara som alla andra På Veidekke Bostad går vi gärna våra egna vägar. Kanske är det vår norska bakgrund som gör att vi inte alltid tänker som en Svensson? Medbyggeri, TellHus och Kärnhusen är alla exempel på hur vi har utmanat den svenska byggbranschen med nyskapande lösningar som bidrar till ett bättre byggande och boende. När det gäller ägarlägenheter har vi emellertid ingenting emot att vara som alla andra. Och då menar vi som alla andra i Europa. Sverige är faktiskt nästan ensamt om att inte erbjuda möjligheten att äga sin lägenhet. En mångfald av boendeformer är viktigt för både bransch och boende. Som nordisk koncern har vi praktisk kunskap om ägarlägenheter. Den använder vi nu för att bidra till att Sverige får ett nytt, modernt sätt att bo. Vill du också öppna dörren för ägarlägenheter? Titta in på så får du veta mer. Sedan år 2000 har vi utmanat den svenska byggbranschen. Med tydliga värderingar, delägarskap och medarbetarinvolvering har vi befäst vår plats på kartan och på vägen har vi nog fått ett och annat ögonbryn att skjuta i höjden. Veidekke startade 1936 och är idag Nordens fjärde största byggföretag. Vår affärsidé är enkel men förbluffande unik. Vi bygger vackra, genomtänkta och funktionella hem till ett attraktivt pris. Nu fortsätter vi att satsa på bostäder som både är attraktiva för våra kunder och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi antar utmaningen Den som spar han har. Möjlighet att få lägre boendekostnad, till exempel. Ju mer du har sparat till din kontantinsats, desto lägre blir din månadskostnad när du tar ett bolån. Och nu när det är svajigt i finansvärlden så är det tryggast att ha sitt sparande hos en bank som inte tar onödiga risker. Med IKANO Sparkonto och IKANO Sparkonto Plus får du se dina pengar växa säkert och stabilt. Till räntor som är bland de bästa på marknaden. Välkommen till en trygg bank. *Obegränsat antal insättningar och uttag. **Över :- i sparkapital. 2 fria uttag per år. Öppna ditt konto redan idag på: eller Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. På ikanobanken.se uppdateras den aktuella räntan löpande.

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ägarlägenheter Fakta Andelslägenhet Lägenhet i ett flerfamiljshus som ägs av de boende. Andelsägaren äger en del av hela huset och fastigheten. Bostadsrätt Lägenheten ägs av en förening som upplåter nyttjanderätten på obegränsad tid. Innehavaren äger inte lägenheten eller fastigheten utan en del i föreningen. Hyreslägenhet Lägenhet där nyttjanderätt upplåten under en begränsad tid. Ägarlägenhet En lägenhet i form av en tredimensionell fastighet, där ägaren äger lägenheten och fastigheten, dvs inte en andel i en förening. När ägarlägenheter införs kan fastigheter som denna få många ägare. FOTO: THOMAS WESTER/SCANPIX Ägarlägenheter nytt sätt att bo Ägarlägenheter blir en ny upplåtelseform på svenska bomarknaden under Den som köper en ägarlägenhet kan bo där själv eller investera och hyra ut utan att behöva fråga en förening om lov. TEXT: GUNNAR HULTMAN I Sverige har vi hittills bara tre upplåtelseformer när det gäller lägenheter: hyresrätten, bostads rätten och andelslägenheten. Internationellt är dock ägarlägenheter vanliga. Nu är ägarlägen heten på väg till Sverige. Ägarlägenheten innebär att köparen äger lägenheten direkt, på samma sätt som ett hus. Ägaren står fri att bo själv i lägenheten eller att hyra ut den till en hyresgäst. Den som hyr lägenheten får dock räkna med att det kostar men slipper den vanliga bostadskön och behöver inte heller låsa pengar i en bostadsrätt. Producenter, konsumenter och forskare välkomnar den nya boendeformen. Men de tror inte att det är lösningen för alla. De upplåtelseformer vi redan har är bra men för en del kan ägarlägenheten bli en attraktiv lösning, säger Per-Martin Eriksson som är vd för Veideke Bostad. Människor går igenom olika faser i livet. En period passar kanske hyresrätten bäst, en annan det egna huset och nu blir ägar lägenheten ett nytt alternativ. Jenny Paulsson som är specialist på fastighetsvetenskap och knuten till KTH är försiktigt optimistisk. Det innebär ingen slutgiltig lösning på något stort problem, men ytterligare en upplåtelseform kan inte skada. Ny dimension I alla de nordiska grannländerna liksom på många andra håll i Europa finns redan ägarlägenheter, däremot inte bostadsrätter. Man äger den fysiska bostaden som fast egendom och kan bland annat både hyra ut och bygga om utan att fråga föreningen om lov. En förening eller förvaltare ansvarar för de gemensamma ytorna. En långivare får bättre säkerhet än med en bostadsrätt, eftersom inga fordringar behöver konkurrera med andra fordringsägares krav på föreningen. Nytt kapital bedöms strömma till marknaden. Här i landet har ägarlägenheten varit en snackis länge och den förra regeringen krattade manegen bland annat genom att införa tredimensionell fastighetsbildning. En fastighet kan sedan 2004 ligga både över och under en annan fastighet, vilket till exempel gör det möjligt att lägga ett parkeringsgarage i en särskild fastighet utan knytning till huset och fastigheten ovanpå. Lagförslaget från Mats Odell och Gunilla Carlsson begränsar inledningsvis möjligheten att skapa ägarlägenheter till nyproduktion och ett minimum av tre lägenheter i den särskilda fastigheten. Byggandet lite efter Bostadsbyggandet ökar inte riktigt i takt med befolkningsökningen. Tempot och inriktningen varierar. Hälften av landets kommuner uppger att de har bostadsbrist och i de tre storstadsområdena är det bara Stockholm som anser att byggproduktionen ligger på rätt nivå. Just nu finns det ungefär 4,5 miljoner bostäder i Sverige, varav knappt hälften i småhus. I flerbostadshusen ökar andelen bostadsrätter och snabbast ökar den i Stockholmsområdet, där närmare 40 procent av lägenheterna upplåts med bostadsrätt. Under 2007 såldes det bostadsrätter för 65 miljarder i Stockholm och 23 miljarder i Göteborg och Malmö. Hybridutspel från Uusman Alliansregeringen hävdar att ägarlägenheter innebär fördelar inte bara för ägare och långivare utan också för dem som vill hitta en hyres lägenhet. Ägaren kan ha lägen heten som en investering och finansiera den genom uthyrning. I exempelvis London står så kallade buy-and-let våningar för 10 procent av det uthyrda beståndet, en kraftig ökning jämfört med situationen bara fem år tillbaka. Hyresrätter är eftertraktade men omsättningen på den svenska marknaden är lägre än för villor och borätter. I många städer är ett förstahandskontrakt svårt att få. Oppositionen vill nu kringgärda uthyrning även av ägarlägenheter med skydd för hyresgästernas besittning och hyresnivåer. Förra statsrådet Ines Uusman och Boverkets Annika von Scheele lanserar hybriden hyrköpslägenheter som en möjlighet att ge fler en chans att få ett eget attraktivt boende. Hyresvärden ger med denna konstruktion hyresgästen option på att vid lämpligt tillfälle köpa den till en början hyrda lägenheten. Bruksvärdet i fokus Den svarta marknaden för förstahandskontrakt pekas ofta ut som ett bevis för att hyresmarknaden inte fungerar och pekar ut bruksvärdessystemet som den kanske främsta orsaken. Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman har en annan uppfattning. De som säger att det inte går att bygga hyresrätter på grund av för låga hyror blir allt färre. Förklaringen till den låga nyproduktionen ligger i branschens otillräckliga effektivitet. Bruksvärdet är kopplat till en effektiv produktion och det Bostadsmarknaden nu och då, % är där byggarnas svårigheter ligger. Tobias Olsson på jagvillhabostad.nu håller med: Det går att bygga billigare och det går dessutom att bygga mer yteffektivt. I Huddinge finns nya lägenheter på 48 kvadrat för fyra och tre i månaden, vilket visar att nyproduktion för 1600 per kvadrat är möjlig bara man vill. Varför inte? Barbro Engman spår att ägarlägenheter blir vad hon kallar en marginell företeelse och frågar vad det är för fel på vanliga bostadsrätter. Eftersom ny lagstiftning ger möjligheter att individualisera hyres- och prissättningen inom föreningen kan dessutom skillnaden gentemot ägarlägenheten bli mycket liten. KTH:s Jenny Paulsson får sammanfatta diskussionen om införandet av ägarlägenheter, där ingen verkar göra vågen och ingen rasar emot reformen. Varför inte? Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Sverige Småhus Flerbostadshus * * Storstockholm Småhus Flerbostadshus * avser främst andelslägenheter. Källa: SCB/Boverket

7 Glöm inte att i tid före årsskiftet boka: Värdering I årsbokslutet skall bolagets fastigheter tas upp till marknadsvärdet. Marknadsvärdet bedöms säkrast av auktoriserade fastighetsvärderare. Vi har auktoriserade fastighetsvärderare. Energideklaration Vid årsskiftet skall alla byggnader vara energideklarerade. Energideklarationer utfärdas endast av ackrediterade företag. Vi är ett ackrediterat företag med energiexperter. Densia AB Förresten gör vi värderingar av alla typer av fastigheter och hjälper både företag och enskilda att tekniskt kontrollera de fastigheter de köper. Och om du råkat bli osams med den du köpt av/sålt till har vi stor erfarenhet av värdering och tekniska utredningar i den situationen. Vi jobbar i hela landet, både åt svenska och utländska kunder Sjöbjörnsvägen 36 Gröndal Box Stockholm tfn fax

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Gårdsten Omvandling gav nytt liv åt krisområdet Gårdsten För drygt tio är sedan var bostadsområdet Gårdsten i Göteborg synonymt med många tomma lägenheter, hög omflyttning, kriminalitet och vantrivsel. Kort sagt, det var ett nedgånget bostadsområde i kris. Ett förändringsprogram med de boende inblandade vände bilden. TEXT: MARIA HULLGREN Fakta om Gårdsten Antal invånare: ca Antal bostäder: 3.086, varav kommunala hyreslägenheter i flerbostadshus Övriga bostäder: 150 bostadsrätter i flerbostadshus och 189 i småhus. Äganderätt i 91 småhus. I samband med ombyggnationerna byggdes några av flerfamiljshusen om till så kallade Solhus, där uppvärmningen av varmvatten till stor del är baserad på solvärme och där de boende själva kan påverka sina driftkostnader. Läge: 13 km nordost om Göteborgs centrum Byggnadstid: Gårdstensbostäder bildades 1997 och fick överta Bostadsbolagets och Bostads AB Poseidons fastigheter i Gårdsten. Gårdstensbostäder AB ingår nu i Förvaltnings AB Framtiden, helägd av Göteborgs Stad. Utmärkelser: Stora Samhällsbyggarpriset 2006 Årets byggen 2005: Östra Gårdsten World Habitat Award 2005 Rospriset 2005 av Kvinnors Byggforum SABO:s miljöpris för Gårdstensbostädes ungdomsarbete 2004 SEAS Solenergipris: Hedersomnämnande för Årets anläggning 2003 för solhusområde 2 Årets Stadsdelscentrum 2002: diplom som finalist för Gårdstens centrum Målarmästarnas pris för bästa färgmiljö 2001 för solhusområde 1 Årets byggen 2000: diplom för solhusområde 1 År 1997 bildar fastighetskoncernen Förvaltnings AB Framtiden aktiebolaget Gårdstensbo städer och den nya ägaren får ett tydligt uppdrag att utveckla stadsdelen. Och det gällde inte bara bostäderna, utan även den sociala delen, genom att till exempel hitta olika sätt att öka sysselsättningsgraden för de boende, säger Gårdstensbostäders nuvarande VD, Katarina Ahlqvist. Men det absolut viktigaste i den omdaningsprocess som Gårdsten har gått igenom är att det har skett genom att de boende har varit delaktiga på riktigt. Hyresgästerna kan sitt område och de måste känna att det är viktigt för bolaget att de förmedlar vad de tycker, samt att det är kul att engagera sig och inte minst att det märks. Katarina Ahlqvist konstaterar att bolaget har fått hitta sin egen modell av okonventionellt förnyelse arbete att arbeta utifrån eftersom det inte fanns några andra liknande då. Vi ville arbeta med utgångspunkt i ett underifrånperspektiv och söka oss fram till hur vi kunde jobba med hyresgästdemokrati. Generar nya jobb Hon berättar att helhetssynen har inkluderat såväl satsningar på kommunikationer nu finns äntligen en direktbuss till Göteborgs centrum som att de boende ska få jobb. Dessutom satsades det på att få företagare att vilja öppna butiker i Gårdsten centrum, som stått öde länge eftersom nästan ingen vågade satsa. De ombyggda trapphusen symboliserar den nya tiden i Gårdsten. Idag är det mer än 50 stycken företag i Gårdsten och centrat har blivit ett levande stadsdelstorg, säger Katarina Ahlqvist. Det har i sin tur genererat hundratals jobb. Jobbjakten har även pågått på andra sätt. Vid upphandlingar står det inskrivet att entreprenörerna gärna ska rekrytera arbetslösa från Gårdsten och det har bedrivits bygg- och detaljhandelsskola för att de boende ska få förutsättningar att bli anställda. Dessutom så anlitas områdets ungdomar för jobb med olika sysslor på loven och satsningarna på ungdomar ses som en av de viktigaste verksamheterna. Tillsammans har de många olika åtgärderna gjort att området mår bättre än någonsin. Kriminaliteten i området har mer än halverats, vi har skapat fler än 1000 jobb, alla lägenheter är uthyrda och våra årliga undersökningar visar att Gårdstenborna är lika nöjda, som boende i andra områden inom koncernen, säger Katarina Ahlqvist och fortsätter: Tidigare hade vi koncernbidrag, men nu har vi egen lönsamhet. För oss finns ekonomin framför allt i att Gårdsten har blivit ett långsiktigt väl fungerande bostadsområde som styrs av engagemang och delaktighet och där människor känner sig tryggare än tidigare. Framöver är uppdraget att utveckla, vårda och förstärka allt det positiva som genomförts. Bygger du bostäder? Kreditgarantier är ett statligt borgensåtagande som används för att underlätta för dig som bygger bostäder. Kreditgarantin är en försäkring för lånet. Garantin köps av din långivare. Genom kreditgarantin kan finansieringen underlättas och dina villkor bli bättre. En procent i hyreshöjning är en miljard mindre i köputrymme Hyresgästerna betalar årligen cirka 100 miljarder i hyra. Varje procents höjning innebär 1 miljard i minskat köputrymme för hyresgästerna. Orimligt höga hyror kan få mycket allvarliga konsekvenser. Regeringen funderar just nu på hur hyrorna ska sättas i framtiden. I en statlig utredning föreslås att marknaden ska styra hyrorna. Det innebär mycket kraftiga hyreshöjningar. Drygt 3 miljoner hyresgäster berörs av förslaget. Rimliga hyror är inte bara en plånboksfråga för hyresgästerna, de har också betydelse för hela samhällsekonomin. Du når oss på

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Kan det vara lönsamt att förnya ett slitet och problemtyngt miljonprogramsområde som Gårdsten i Göteborg? Beroende på vad vi menar med lönsamt är svaret både ja och nej. Det visar en rapport av Hans Lind och Stellan Lundström, professorer i Fastighetsekonomi vid KTH. Gårdstensprojektet startade för drygt tio år sedan med målet att omvandla ett område med drygt 2000 nedslitna lägenheter och hög vakans till en ur alla synvinklar väl fungerande stadsdel. Ombyggnadsarbeten har kompletterats med en social utvecklingsprocess som involverat de boende. Under åren har cirka 540 miljoner När omdaningen av Gårdsten skulle börja så fanns det inte så många liknande planer att inspireras av. Något liknande hade ju inte gjorts tidigare. Vi kunde hitta delar, som exempelvis förändrade utemiljöer i Holmaprojektet i Malmö, men det fanns ingen benchmark för helheten, säger Kurt Eliasson. För att kunna genomföra det på bästa sätt bildades Gårdstensbostäder, ett bolag med Kurt Eliasson som ordförande och övriga sex Gårdsten Samhället tjänar på att förnya problemområden De boendes engagemang gav viktig kunskap Det var verkligen illa ställt i Gårdsten Inget kunde egentligen bli värre, så vi behövde inte ha några gränser eller spärrar när vi skulle börja förändringsarbetet. Det säger Kurt Eliasson, då ordförande i Gårdstensbostäder och chef för Framtidskoncernen, idag VD för SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. kronor investerats i förvandlingen av området. Rent företags ekonomiskt må förnyelsen vara en förlustaffär, men mätt i en samhällsekonomisk kalkyl är det ett vinstprojekt. Det är slutsatsen i rapporten Affären Gårdsten har förnyelsen varit lönsam? Vi har analyserat projektet utifrån dels en företagsekonomisk värd ering, dels en samhällsekonomisk bedömning, säger Hans Lind. I den företagsekonomiska kalkylen ställs samtliga ekonomiska insatser mot det marknadsvärde som skapats under en tioårsperiod och våra beräkningar visar då ett minus motsvarande 200 miljoner kronor. Försiktig beräkning Däremot konstaterar Hans Lind att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är slutsatsen en helt annan. I vår kalkyl identifierar vi och värderar vilka effekter de sociala insatserna i området har haft. Det gäller faktorer som minskad brottslighet och skadegörelse, förbättrad hälsa, minskad arbetslöshet och liknande. Hans Lind poängterar att det naturligtvis innebär vissa problem styrelseledamöter var headhuntade bland boende som visat engagemang. Styrelsens medlemmar representerade olika kön, kulturer och religioner och samtliga fick utbildning i hur styrelsearbete går till. Det blev annor lunda, men väldigt positiva styrelsemöten Kurt Eliasson. som tog längre tid än jag var van vid eftersom vi behandlade allt från stort till smått. Det fanns en oerhörd kunskap och det jag upplevde starkast var att de beslut som togs verkligen på verkade de boendes framtid och hembygd, säger Kurt Eliasson. Han framhåller att styrelsen med tiden fick ett förtroende från Gårdstens övriga invånare, och där hämtades också mycket av kun skapen som behövdes för en lyckosam omvandling av området. Kurt Eliasson slutade sitt uppdrag sommaren 2007, och när han nu ser tillbaka på sina upplevelser under Gårdstenstiden kan han konstatera att det blev bra. Vad gäller ekonomin i projektet menar Kurt Eliasson att den utvärdering som gjorts visade att det rent samhällsekonomiskt gått ihop. Det var en ny och spännande ansats som Stellan Lundström och Hans Lind hade (se artikel ovan). att sätta ett värde på sådana effekter. För att inte överdriva resultatet har vi räknat försiktigt på ett flertal punkter och ändå ser vi att det samhällsekonomiska resultatet av åtgärderna ligger på nivån plus 300 miljoner kronor. Så sammantaget uppväger effekterna på samhållsnivån det negativa företagsekonomiska resultatet. Särskilt om vi tittar utifrån perspektivet hur det är att leva i området att många känner sig trygga och att fler arbetar. Hans Lind framhåller att han och Stellan Lundström endast har tittat på Gårdsten och att det självfallet innebär en begränsning av de slutsatser man kan dra. Det finns ett problem i alla mätningar av denna typ och det är De boende i Gårdsten har varit involverade i hela förändringsprocessen. När det sedan gäller den fastighetsekonomiska delen så anser jag att den kommer att visa sig positiv den också, men det kommer att ta längre tid. Det var inte en del i utvärderingsuppdraget, men vi kan till exempel se nu att Gårdsten de att man måste göra antaganden om hur området skulle utvecklats utan åtgärder. Vi har gjort jämförelser med liknande förortsområden i Göteborg, men det är svårt att veta hur relevanta sådana jämförelser är, säger Hans Lind och fortsätter: I Gårdstensprojektet har man gjort väldigt många olika åtgärder och vi kan konstatera att projektet i det stora hela har varit framgångsrikt. Men det viktiga nu är dock att identifiera exakt vad det är som har bidragit till framgången och fokusera på dem vid liknande framtida projekt, så kanske det går att hitta ännu bättre och mer kostnadseffektiva metoder. Det kanske visar sig att det inte är nödvändigt att plöja ner en halv miljard i varje område. senaste åren har fått 90 hus med äganderätt och ett antal småhus som sålts med bostadsrätt och äganderätt på marknaden, Det hade aldrig gått tidigare, utan visar att det finns en väldigt förändrad och mer positiv syn på stadsdelen i dag. Hur förädlas en fastighet så att fastighetsvärdet optimeras? Hur nås lyckade resultat av projektutvecklingar? Hur fylls fastigheten med hyresgäster? Med Arcona som partner drar ni nytta av vårt strukturerade arbetssätt och de metoder vi använder genom hela processen: - Inventering av objektets potential - Analys för idékoncept - Projektering för vidareutveckling - Genomförande av bygguppdrag Svårare än så behöver det inte vara att optimera fastighetens värde. l

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

SBAB, ETT SVENSKT FREDDIE MAC?

SBAB, ETT SVENSKT FREDDIE MAC? SBAB, ETT SVENSKT FREDDIE MAC? Per Nilsson 08.10. 27 Per Nilsson är fri skribent och Politices Magister i statsvetenskap och nationalekonomi. Han har tidigare arbetat som ledarskribent på Dagens Industri

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Skattesystemets betydelse risker och möjligheter ingemar.rindstig@se.ey.com 0705-24 33 00 Seniorvärldskonferensen, Göteborg 2015-04-22 Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Lars Frisell, chefsekonom Per Håkansson, chefsjurist 16 februari 2010 Slutsatser Systemet fungerar överlag väl Betalningsförmågan sätts i centrum

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

KRISER. Kriser. 90-tals krisen. 90-tals krisen

KRISER. Kriser. 90-tals krisen. 90-tals krisen Kriser KRISER Kris normalt och återkommande! Sverige gått igenom flera oljekrisen, fastighetskrisen och finanskrisen 2008 1990-tals krisen Finanskrisen 2008 90-tals krisen 1990-talets början djup kris

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter För dig som vill avancera i karriären KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter Utveckla ditt fastighetsoch humankapital tillsammans med KTH! KTH har sedan slutet av 1980-talet

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Mindre lån dyrare ränta

Mindre lån dyrare ränta Mindre lån dyrare ränta Resultat från Räntekollen Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet Finansiell stabilitet Riksgäldsdirektör Hans Lindblad Finansdagarna, 2014-05-22 Vad gör Riksgälden? Myndighet under regeringen med ansvar för statens centrala finansförvaltning Statsskulden ca 1250 mdr

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Vilka arbetar i utredningen? Hur bedrivs arbetet i en statlig utredning? Utredningens uppdrag Vilka arbetar i utredningen?

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Utvecklingen på bolånemarknaden

Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT DEN 21 FEBRUARI 2008 DNR 07-12625-399 2008:6 Utvecklingen på bolånemarknaden INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKT 2 Förutsättningar 2 Omfattning och kvalitet 2 Kreditrisk i utlåning mot småhus

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Gunnar Blomé Malmö Högskola Bakgrund Malmö Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan Urbana Studier Fastighetsvetenskap Nydisputerad Organizational and

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

ClueE: De boendes perspektiv

ClueE: De boendes perspektiv Hushåll ClueE: De boendes perspektiv Marie Thynell, Docent Freds och utvecklingsforskning, Globala studier, GU Hushåll Boendes förbrukning och inställning till hushållsel Individuell mätning av varmvatten

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Martin Andersson Bakgrund Finansinspektionens uppdrag: Stabilt och effektivt finansiellt system Konsumentskydd Finansinspektionens

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Rapport 2015-08-23 Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Sammanfattning Folkpartiet liberalernas partiledning har beslutat om tolv punkter

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO)

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) REMISSVAR 2007-07-26 Dnr 2007/1124 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) Riksgälden

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012.

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012 En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012 Svårt för

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer