polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid."

Transkript

1 polynews Nr Läs mer om julbordet på mittuppslaget... Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. 19

2 V d har ordet Jag, inte händelser, har beslutet över om jag är lycklig eller olycklig idag. Jag kan välja vilket det skall bli. Gårdagen är död, morgondagen har inte anlänt ännu. Jag har bara en dag, idag, och idag kommer jag att bli lycklig.* Groucho Marx Varje dag när de ljusblå slås upp finns det ett givet val för oss alla. Skall vi resignera och acceptera livet, marknaden, situationen som den beskrivs runt om oss eller skall vi försöka påverka den till det bättre? En bättre sammanfattning över hur jag tycker man skall se på dagen än det av mig översatta citatet från en av 1900-talets största komiker, Groucho Marx, känner jag inte till! Lycka är trots allt en definitionsfråga, men om lycka omfattar positivitet och självaktning genom handling, då är jag nog rätt lycklig varje dag! Perioden mitten av december 2008 till mitten av januari 2009, kan liknas vid att se på när en rullande lavin kommer emot sig. Inget kul, inget bra och framför allt oerhört frustrerande att inget kunna göra Alla, inklusive vi själva, stängde företagen, gick hem, firade helgerna och tog extra ledighet. Då händer inget! Bara väntan och funderande Idag, efter ca. 2 månaders idogt arbete med flödande kreativitet och öppenhet för att prova nya uppslag och återuppfinna glömda sanningar, känns livet oerhört mycket bättre än efter nyåret. Detta trots att situationen i marknad-en sedan årsskiftet är rejält sämre, än vad som vi tog höjd för i den omgjorda och slimmade budgeten för Skillnaden kan i sin tur beskrivas som att lavinen är över oss, men till skillnad mot vänteperioden är vi just nu igång med att skyffla snö för glatta livet och att göra något hjälper till att mildra effekterna av olyckan, eller hur? Listan över det som gjorts dessa dryga två månader är lång, bred och spetsig! Vi har genom detta lyckats se till att företagets kostnader för övertalig personal omsätts i effektivt, produktivt och lönsamt arbete, om än i andra uppgifter än de ordinarie. Tack alla som gör detta möjligt! Samarbetsvilligheten, kreativiteten, ansvarskännande, handlingskraften och inte minst lagandan som laget på Polykemi och Rondo visar, skulle ha fått vilken härförare eller coach som helst att bli tårögd. Lyckas vi omsätta detta till nya affärer, så vågar jag redan nu påstå, att vi kommer att klara oss igenom Den Jättestora Depressionen på ett sätt som, i konkurrenternas ögon, gör oss nästan odrägligt bra och effektiva den dagen när volymerna åter börjar komma Jag räknar med att bli sannspådd i detta om ett eller två år och tackar redan nu Dig för Din medverkan. På tal om medverkan så känns det oerhört rätt att uttrycka både beundran och respekt till de individer inom såväl Fackförbundet IF Metall som Arbetsgivarförbundet Industri- & Kemigruppen som förhandlat och överenskommit ramavtalet som Fotograf: Dick Lindström, Ystad ger lokala fackklubbar och företag möjligheten att: förkorta arbetstiden och att bevara svensk industris konkurrenskraft så att vi den dag det vänder snabbt kan komma tillbaks i arbete. Det handlar om att företag som har en möjlighet ska ges en chans att överleva och att så många löntagare som möjligt ska få behålla sina arbeten (citat från IF Metalls hemsida) Efter att ha medverkat under 20 års tid i branschstyrelsen för Allokemisk Industri, inser jag att avtalet har förhandlats i den dynamiska och kreativa anda som är verkligheten bakom mediala rökridåer och utspel. IF Metall (f.d. Industrifacket, f.d. Industriarbetarförbundet etc.) är värda en oerhörd respekt och beundran, för sitt sätt att tänka och handla långsiktigt. Jag tar därför av mig hatten för alla inblandade individer och parter för det som gjorts och vad det innebär för att kunna behålla svensk industri i Sverige. Tyvärr verkar inte omgivningen/ media förstått (eller vill inte förstå) vidden av omfånget av finanskrisens effekter på lång sikt om svenska företag, p.g.a. stelbenta avtal, lagar, attityder etc. inte kan minska sina omkostnader på annat sätt än att säga upp personal

3 Medialt har det mest varit skäll, gnäll och kortsiktiga uträkningar om hur mycket som en individ förlorar i inkomst, sjuk- & föräldrapenning och pension. Tyvärr har ingen redovisat kalkyler över hur mycket individen vinner på ramavtalet i jämförelse med långfristig arbetslöshet m.m. Är personligen övertygad om att den kalkylen inte är direkt rubrikskapande eftersom den är positiv och därför har den inte redovisats. Betänk effekterna av lång arbetslöshet, indraget dagis/fritids för barnen, skilsmässa, psykiska problem etc etc. Vad är detta i jämförelse med 12 månaders minskad lön och jobbet kvar? (Ramavtalet gäller bara ca. 12 månader framåt!) Alla medarbetare som lämnar företaget innebär för företaget en förlorad investering och en förlorad kunskap och i vårt fall vill jag påstå att kostnaden (investeringen) för nyanställning till en effektiv medarbetare är minst 12 månader för i princip alla grupper och för att nå expertstatus tar det säkert ytterligare månader (om individen är motiverad och aktiv). Det är lätt att mentalt räkna ut hur mycket som går förlorat och vad det kan tänkas kosta Polykemi/Rondo om vi hade minskat personalen med de personer som ett börsbolag (redan) hade tagit beslut om Nu är vi ett familjeägt bolag med policyn att inte vara som de andra i branschen och därför har ett sådant beslut inte tagits Vår intention har varit att i handling göra samma sak som IF Metall beskriver ovan, d.v.s. finna oortodoxa ovanliga men kreativa lösningar för att kunna behålla våra medarbetare i dessa dystra tider. I början av februari nåddes vi (Lars och jag) av hörsägen om att det florerade ett förslag och diskussion i fabriken om att på individuell basis begära tjänstledigt utan lön på fredagarna. Syftet skulle vara att hjälpa till att minska företagets personalkostnader så att så många som möjligt av med medarbetarna kan få behålla sina jobb Bara faktumet att en sådan diskussion spontant pågick, värmde mer i våra hjärtan och tilltufsade själar än någon medarbetare ens kan drömma om! Tack för omtanken! Hur framtiden kommer att teckna sig är som vanligt skrivet i stjärnorna. Det är dock så, att om vi lyckas uppnå den budgeterade lönsamheten, oavsett omsättning och produktionsvolymer, så är det vår avsikt att fortsätta på den inslagna vägen och försöka behålla alla medarbetare. Hur vi gör är likt framtiden oklart men med fortsatt laganda, samarbetsvillighet, kreativitet och okonventionellt tänkande kommer vi att nå vårt mål! Avslutningsvis, för jag avser inte att bli mer sentimental eller olycksbådande än vad som redan uttryckts, vill jag skicka med en liten bit hoppfull information. Ett mål inom marknadsavdelningen för 2009 är att erövra 109 nya affärer (fråga bara inte mig, hur detta ojämna tal fastställdes). Efter ca. 20% av året har vi uppnått 35% av målet! Bra gjort! Fortsätt på denna väg, så minskar trycket på systemet och vi närmar oss mera normala nivåer. En känd sanning är att ju fler kontakter, ju fler offerter och ju fler prover som vi skapar, ju fler affärer kommer till stånd. Med dessa förhoppningsvis positiva signaler om vår närmsta framtid ber jag att få önska alla polynews läsare en Glad Påsk!!! Ola Hugoson, VD *I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn t arrived yet. I have just one day, today, and I m going to be happy in it. Groucho Marx POLYKEMI AB RONDO PLAST AB Box 14, YSTAD Box 97, YSTAD Tfn: Tfn: Fax: polynews är en personaltidning Fax: för: E-post: E-post: polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson Redaktionskommittén: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. Skicka till Polykemi AB eller via e-post till: Besök gärna våra hemsidor:

4 F ullt fokus på nya affärer!!! Vi har på Polykemi rivstartat året med att fram till första veckan i mars ta 37 nya affärer. I dessa tider är det jätteviktigt att vi är aktiva på marknaden och försöker ta så många nya affärer som möjligt, samtidigt som vi arbetar hårt för att behålla de affärer vi har sedan tidigare. Inför 2009 satte vi ett gemensamt mål om att ta 109 nya affärer under året och starten har varit mycket positiv, de 37 nya affärer vi tagit motsvarar en årsvolym av 1576 ton. Mattias Persson En färgglad boll för varje ny affär, stoppas i plaströren Vårkänslor... Som ett litet tecken på vårens känslor, kan vi delge er en bild som inte föreställer hemvändande flyttfåglar, eller rabatter med tussilago utan något som vi valt att kalla Kerlighed po arbeided. polynewsredaktionen Martin Walfridsson & Peter Stougaard Olsen, två sköna snubbar som kommer bra överens, som synes

5 P 2008 Personalstatistik 2008 Sjukfrånvaro 2008 Sjukfrånvaro 2008 Sjukstatistiken för Polykemi (3,2%) ser relativt sett bra ut, då vi jämför med riksgenomsnittet för tillverkande industrier (3,45%). Jämfört med 2007 har vår sjukfrånvaro ökat något och snittet för tillverkande industrier har minskat. Det är därför viktigt att vi fortsätter arbeta förebyggande med sjukfrånvaron för att snabbt kunna gå in och stödja så att medarbetare inte hamnar i längre sjukskrivningar. Det är framför allt vår korta sjukfrånvaro (<14 dagar) som har ökat, men däremot har den långa sjukfrånvaron (>14 dagar) minskat. Till det kan också nämnas att vi inte har ett enda fall av rehabiliteringsskada, alltså skador som t.ex. beror på långvarig förslitning. Viktigt blir därför att fortsätta använda vår företagshälsovård och de förebyggande hälsoinsatser/ träningsmöjligheter och rehabiliterande åtgärder vi förfogar över på Total sjukfrånvaro i procent Sjukfrånvaro Kvartal Polykemi Tillverkande industri Sjukstatistiken ett tillfredställande för Polykemi (3,2 sätt. %) Snabba ser relativt sett bra ut, då vi jämför med riksgenomsnittet för tillver Personalomsättning 2008 industrier uppföljande (3,45 %). möten Jämfört med med respektive 2007 har vår sjukfrånvaro ökat något och snittet för tillverkande indust minskat. Det är därför viktigt att vi fortsätter arbeta förebyggande med sjukfrånvaron för att snabbt kunn chef för att stödja medarbetaren vid och stödja så att medarbetare inte hamnar i längre sjukskrivningar. Personalomsättning Det är framför baseras allt på vår fast korta sjukfrånv sjukskrivning vidare till åtgärder blir (<14 dagar) som har ökat, men däremot har den långa anställd sjukfrånvaron personal (>14 dagar) minskat. Till det kan oc nämnas fortsatt att vi viktigt. inte har ett enda fall av rehabiliteringsskada, alltså skador som t ex beror på långvarig förs Viktigt blir därför att fortsätta använda vår företagshälsovård Kvartal 1 och de 0,62% förebyggande hälsoinsatser/träningsmöjligheter och rehabiliterande Kvartal åtgärder 2 vi förfogar 2,45% över på ett tillfredställande sät Snabba uppföljande möten med respektive chef för Kvartal att stödja 3 medarbetaren 3,01% vid sjukskrivning vidare till blir fortsatt viktigt. Kvartal 4 2,52% Totalt 8,60% Personalomsättning 2008 Personalomsättning baseras på fast anställd personal Kvartal 1 0,62 % Kvartal 2 2,45 % Kvartal 3 3,01 % Kvartal 4 2,52 % Semester 2009/2010 Totalt 8,60 % Magnus Mohell Huvudsemestern ligger under perioden vecka och julledigheten från vecka 53 till den 11 januari 2010 då produktionen åter startar upp

6 E n styrelse i förändring Vid senaste styrelsemötet inom Polykemi skedde ett par förändringar i sammansättningen av styrelsen. Det kan vara åldern eller andra orsaker som gör att det blir en förändring. Det kan vara på sin plats att titta lite i backspegeln och se vad som egentligen har hänt i denna funktion inom företaget. Från början d.v.s så skötte vår dåvarande revisor Allan Persson i Tomelilla alla styrelseuppdrag. Det betyder att när det var dags att lämna uppgifter till Verket, som hade hand om registrering av företag, så skrev Allan ett snyggt protokoll från mötet som hållits vid hans skrivbord. Personerna var verkliga men inte närvarande. Detta gick bra i ganska många år, tills vi uppnått sådan storlek att när vi var skyldiga att ha en godkänd revisor så måste vi även ha en styrelse. Det blev personer inom ledningsgruppen och en deltagare från vår huvudbank som då var Skånska Banken. In kom även vår värderade rådgivare advokaten Magnus Bolmstrand. Banken är borta men advokaten kvar. Det var egentligen ingen verklig styrelse i den betydelsen som många lägger in i begreppet, utan närmast en ledningsgrupp som vid sammanträdena som skedde 3 gånger om året, även blev belönade med en middag. Jag var själv VD på den tiden och lyckades sitta kvar till 1997 när jag frivilligt avgick. Annars är detta ju en av punkter som blir mycket omskrivna d.v.s. att styrelsen sparkar VD. Efterhand blev behovet av ytterligare åsikter utifrån alltmer tydliga och det innebar att Sveriges plastguru Kenndy Nilsson kom med i styrelsen och det var ett samarbete som varade i ca. 15 år. I samband med decembermötet avgick Kenndy och avtackades för en betydelsefull insats under de här åren. Genom den s.k. helikoptersyn som Kenndy kunnat ha genom sin konsultfirma, så kunde företaget bredda sitt kunnande både tekniskt och kommersiellt. Uppdraget som styrelseledamot har betytt många besök i Ystad. Därför blev presenten som tack för mångårigt samarbete (som fortsätter) en litografiserie med Ystadmotiv som Jennifer Saxell framställt. Polykemi sätter på pränt ett hjärtligt tack till Kenndy för fina insatser under årens lopp. 35 ÅR I FÖRETAGETS TJÄNST är vad som kan läggas Mats Persson till last. Förtjänstfull insats som marknadschef och som en del av styrelsen. Brist på entusiasm har inte kunnat noteras under alla dessa år, varav deltagandet i styrelsen har uppgått till 26 år. Anställningen som representant för Polykemi fortsätter på halvtid ytterliggare någon tid. Vad gäller avtackningsgåvan så blev detta en målning med Ystadmotiv även denna av Jennifer Saxell. Med tanke på Mats stora intresse för konst kan det kanske ha blivit lite problem att hitta en ledig plats i villan på Blekegatan. TACK för ett inspirerande samarbete under så här många år. Sveriges plastguru Kenndy Nilsson avtackades vid styrelsens decembermöte. VI ÄR INTE SOM ANDRA Om det här läses av styrelseproffs så finns det nog de som tycker att det är helt barockt att ha en styrelse med den sammansättning som jag berättat om. Men som sagt Vi är inte som andra. Det har fungerat bra under många år och även Efter 26 års deltagande i styrelsen avtackades Mats Persson med en tavla med Ystadmotiv. om antalet utomstående deltagare i styrelsen är lite fler än tidigare, så är det fortfarande en styrelse där VD deltager hela tiden och där det diskuteras både vardagliga och framtidsåsikter. Ordförande i styrelsen är: Magnus Bolmstrand och det här inlägget har skrivits av: Hugo Jönsson Vice styrelseordf

7 arbeta vidare med och förbättra resultatet inom de ovan angivna områdena. Det här är den stora ed den nya Trivselbarometern. Företaget kan givetvis arbeta med att utveckla områden som gäller för get, men för att verkligen få en förändring och förbättring behöver arbetet utföras på varje avdelning, arje avdelning är unik och skiljer sig från andra avdelningar. T rivselbarometer närmaste tiden kommer resultaten från Trivselbarometern att skickas ut. Tanken är arje avdelning ska arbeta vidare med resultatet och diskutera hur de styrkor man har as och hur de svagare områdena kan utvecklas. Arbetssättet kommer att följa den ledarskap och förändringsarbete som vi under den sista tiden har arbetet med, på l inom företaget Engagera Prioritera Agera. E P A edarbetare kommer tillsammans att ta fram förslag till hur arbetssituationen kan Detta görs genom en brainstorming-övning där alla idéer tecknas ner utan att man ifrågasätter eller örslagen. Här är det alltså viktigt att alla idéer och tankar kommer fram och att alla får komma till tals ). I nästa steg gör alla tillsammans en bedömning av vilka insatser som kan leda till att tionen utvecklas och förbättras på bästa sätt (Prioritera). Slutligen bestäms hur, när och vem som ska r att åtgärden genomförs (Agera). Vem som genomför åtgärden varierar det kan vara chefen, en re eller, i vissa speciella fall, någon annan som har koppling till avdelningen. Trivselbarometern för 2008 är nu sammanställd och klar. I och med 2008 års Trivselbarometer har ett antal nyheter införts varje avdelning får nu ett resultat över sina egna styrkor och svagheter och allt sammanställs dessutom i ett antal index (ledarskap, team, samarbete, stress och arbetsmiljö). Tidigare har endast ett resultat sammanställts för hela företaget, där vi har kunnat arbeta vidare med åtgärder för hela företaget. Nu kan varje avdelning arbeta vidare med och förbättra resultatet inom de ovan angivna områdena. Det här är den stora fördelen med den nya Trivselbarometern. Företaget kan givetvis arbeta med att utveckla områden som gäller för hela företaget, men för att verkligen få en förändring och förbättring behöver arbetet utföras på varje avdelning, eftersom varje avdelning är unik och skiljer sig från andra avdelningar. Under den närmaste tiden kommer resultaten från Trivselbarometern att skickas ut. Tanken är sedan att varje avdelning ska arbeta vidare med resultatet och diskutera hur de styrkor man har kan behållas och hur de svagare områdena kan utvecklas. Arbetssättet kommer att följa den metod för ledarskap och förändringsarbete som vi under den sista tiden har arbetet med, på många håll inom företaget Engagera Prioritera Agera. Chef och medarbetare kommer tillsammans att ta fram förslag till hur arbetssituationen kan förbättras. Detta görs genom en brainstorming-övning där alla idéer tecknas ner utan att man ifrågasätter eller kritiserar förslagen. Här är det alltså viktigt att alla idéer och tankar kommer fram och att alla får komma till tals (Engagera). I nästa steg gör alla tillsammans en bedömning av vilka insatser som kan leda till att arbetssituationen utvecklas och förbättras på bästa sätt (Prioritera). Slutligen bestäms hur, när och vem som ska ansvara för att åtgärden genomförs (Agera). Vem som genomför åtgärden varierar det kan vara chefen, en medarbetare eller, i vissa speciella fall, någon annan som har koppling till avdelningen. et genomför vi Trivselbarometern i helt ny kostym. Det finns därför ingen information från tidigare år med, men till nästa år kommer vi att kunna se hur förbättringsarbetets som varje avdelning har arbetet ett utslag i Trivselbarometern. att ni alla känner att den nya utformningen av Trivselbarometern förbättrar möjligheterna att arbeta ndig förbättring av vår arbetsmiljö. ohell Det här året genomför vi Trivselbarometern i helt ny kostym. Det finns därför ingen information från tidigare år att jämföra med, men till nästa år kommer vi att kunna se hur förbättringsarbetet som varje avdelning har arbetet med, har gett utslag i Trivselbarometern. Vi hoppas att ni alla känner att den nya utformningen av Trivselbarometern förbättrar möjligheterna att arbeta med en ständig förbättring av vår arbetsmiljö. Magnus Mohell Mmm Vi har en kollega, Petter Schöld, som tycker om att överraska oss ibland, genom att baka en jättegod, gyllene sockerkaka som han bjuder på till eftermiddagsfikat. Den förra gången hade han använt en sockerkaksform i form av en dödskalle (antagligen inspiration från Sweden Rock festivalen), men tro mej, inte en ens en gång det, hindrade oss från att kasta oss över heavy-metal - sockerkakan. Nina Andersson - 7 -

8 Kvalitets- och miljömål Måluppfyllelse under 2008 I nedan tabell redovisas resultaten för Polykemis och Rondos huvudsakliga verksamhetsmål. I många fall har vi uppnått de uppsatta målen. I de fall målet inte uppnåtts har åtgärder satts in och vi arbetar vidare för att uppnå målet under För 2009 har antalet mål dessutom utökats. De nya och även de gamla reviderade målen presenteras i separat artikel. Kvalitetsmål Mål Resultat Mätmetod: Personalomsättning: < = 5% 7,5% Antal personer som slutat i relation till genomsnittligt antal anställda under året Sjukfrånvaro kort < = 2% 2,1% Totalt antal sjukdagar i relation till antalet möjliga lång < = 1,5% 1,1% persondagar Arbetsmiljömål: Antal: Mätes via tillbuds- och a-skaderapportering i rehabskador <=1 0 skyddskommittén olyckor med sjukfrånvaro <=2 3 mindre olycksfall <= 7 5 Resultat: > 6,0% 4,6% Mätes genom Resultatrapport Produktivitetsförändring: 470 kg 444 kg Antal producerade kilo från extrudrarna divideras med antalet insatta arbetstimmar Interna reklamationer: < = 0,85% 1,07% Antal kassationskilon i relation till antal producerade kilon Lager/transport: < 3 st 2 st Antal felaktiga leveranser. Konstruktion/utveckling: > = 5 projekt 7 st >5 projekt som resulterar i ny produkt eller betydande förbättring av befintlig produkt Inköpsavdelningen: < = 66,5% 66,8% Jämförelse mot budgetrapport Externa reklamationer: max 0,17% 0,24% Varuvärde i relation till faktureringsvärdet Antal ext. reklamationer per ton < 0,60 st 0,70 st Antal reklamationer per producerade ton Marknadsavdelning: ton ton Produktion och trading följs upp mot budgetrapport Miljömål Mål Resultat Mätmetod: Produktionsspill klump/granulat < = 3,0% 2,9% I relation till producerade ton Hanterad mängd Mätes genom Rondos resultatrapportering återvunnen vara: Rondo > ton ton Använd mängd åter- Andelen återvunna material av totala vunnen vara: Polykemi > 19% 20,1% mängden material i våra compunds Energiförbrukning: I relation till producerade ton Polykemi < 0,395 MWh/ton 0,396 MWh/ton Rondo < 0,75 MWh/ton 0,69 MWh/ton Vattenförbrukning: I relation till producerade ton Polykemi < 0,45 m3/ton 0,51 m3/ton Rondo < 4,0 m3/ton 5,7 m3/ton Externa transporter Samlastning i största - Mäts ej möjliga utsträckning Vi arbetar med fler mål än dessa. Vi har dock valt att presentera i urval, de mest intressanta samt många av de mål som vi har arbetat med länge i vårt certifierade miljöarbete. Vissa av målen som har varit med sedan ISO certifieringen 1998, är mer övergripande och långsiktiga mål. Thomas Pettersson & Jörgen Andersson - 8 -

9 P resenterades SCANFILL på konferens i Bryssel Den mars 2009 hölls en konferens i Bryssel med titeln Thermoformed Packaging De områden som togs upp var bland annat ny lagstiftning, hållbar utveckling, återvinning av termoformade förpackningar, nyheter från maskintillverkare och nyheter från materialleverantörer. I detta forum, med deltagare från stora delar av världen, presenterade jag SCANFILL ett miljömässigt hållbart material för förpackningsindustrin. Ett aktuellt ämne som diskuterades var den ekonomiska krisen och hur den påverkar förpackningsindustrin. Självklart har lågkonjunkturen påverkat även denna bransch, men tongångarna gick inte enbart i moll, som fallet är för många andra industrier. Anledningen till det tros vara, att konsumenterna är lite mer sparsamma med sina pengar, vilket innebär att de inte äter på restaurang så ofta, utan köper mer halvfabrikat i mataffären. Detta ökar förbrukningen av plastförpackningar. I diskussionen om en hållbar utveckling av plastförpackningar betonades att en minskning av förpackningar inte alltid är en fördel för miljön. En viktig faktor i den ekvationen, är hållbarheten på produkten som avsevärt förkortas om förpackningen tas bort. Den miljöpåverkan som livsmedelsindustrin har är mycket större än den som förpackningsindustrin bidrar med. Som exempel kan man ta 1 kg köttfärs som förpackas i en förpackning som bara väger några gram. Med en kontrollerad atmosfär innanför plastfilmen kan hållbarheten på köttet förlängas avsevärt och risken för att produkten slängs i onödan minskas. Detta är en miljöbesparing! Men självklart var jag där för att komma med ännu bättre miljöbesparingar. Även om mängden förpackningsmaterial är liten i förhållande till produkten den skyddar, kan stora besparingar göras genom att välja rätt material. Och rätt material i det här fallet är SCANFILL! Jag presenterade ett nyutvecklat material, marknadsfört av Polykemis nystartade dotterbolag SCANFILL AB, som har den miljömässiga fördelen att bara till hälften bestå av oljebaserade råvaror. Det kan låta som en obetydlig sak, men uträkningar har visat en helt annan bild. Om man byter ut 1 ton av polystyren, som är ett vanligt material i t.ex. crème fraîche-burkar, och istället använder SCANFILL, gör man en besparing på drygt kwh, 117 m3 färskvatten, och nästan 1700 kg koldioxid. Det blir, i siffror man lättare kan relatera till, mer än 2 års förbrukning av hushållsel för en medelstor villa, drygt 1,5 års vattenförbrukning för en person, och bilkörning tur/retur Ystad-Haparanda 3 gånger, och det är bara för att byta ut 1 ton. I Sverige används idag ton plastförpackningar. Presentationen mottogs väl och åhörarna hade många och bra frågor. Dessutom fick jag lära mig mycket om termoformning och vad som kan vara viktigt för den industrin. Intresset var stort för de detaljer jag hade tagit med mig för att visa upp, så jag slapp bära med mig dem hem igen. Karl Banke - 9 -

10 P olykemis hemsida i kraftigt förbättrad version! I förra numret av polynews informerades det om vår nya grafiska profil och att vi på ett planerat och mer professionellt sätt försöker marknadsföra oss, så att en allt större del av omvärlden får veta att Polykemi faktiskt existerar och känner till vår ambitiösa plan att erkännas som en World Class compounder Som ett ytterligare led i detta, och efter ett omfattande arbete som inleddes redan 2008, där även våra dotterbolag och agenter varit delaktiga i vilket principiellt utförande som skulle väljas, står vi nu inom kort äntligen inför urpremiären av den nya och förbättrade Polykemi-hemsidan. Vårt arbete har fokuserats på att hemsidan ska vara modern, informativ och även vara en riktig intresseväckare. Detta kan leda till att både gamla kontakter behålls och förbättras samt kanske ännu viktigare att ge nya kontakter som sin tur kan leda till nya förfrågningar och affärer för oss. Jämfört med gamla hemsidan har vi lyckats att göra stora förbättringar överallt men två områden förtjänar att nämnas speciellt:

11 Vi har gjort en kraftig satsning på att visa referenser på ett informativt sätt. Som alla vet levererar vi ju kundanpassade material till våra kunder i granulatform som de i sin tur sen formsprutar/extruderar till färdiga produkter. Vi har satsat på att ha en ikon referenser där vi visar och förklarar både med bilder och text vad våra granulat används till för intressanta slutprodukter. Detta tror vi kommer att leda till intresse och nya kontakter. Vår avsikt är givetvis att allt efterhand komplettera med ännu fler intressanta referenser, inom vitt skilda materialgrupper och applikationsområden. En annan kraftig förbättring finns på Produkter där vi utöver en exempelbild ger information om våra materialgrupper och dess fördelar, Polykemis sortiment, Polykemis specialiteter (PDF till våra produktfoldrar), numera finns möjligheten att se och printa ut datablad, körparametrar och säker-hetsdatablad direkt från hemsidan. Utvecklingen av hemsidan har skett i gott och tätt samarbete med Cloco AB Christer Löfgren och vi passar även på att ta tillfället i akt att tacka de kunder som hittills samverkat vid framtagandet av referenserna. Hemsidan lanserades i början av mars 2009; så välkomna in och ta en titt. Givetvis är vi tacksamma för alla kommentarer och tips för att förfina hemsidan ännu mer. Ulrik Nilsson & Boel Hugoson Ring rätt!!! Hej, svarar en liten flickas röst i telefonen - Hej vännen, det är pappa. Är mamma i närheten? säger Gunnar. - Nej, pappa. Hon är uppe i sovrummet med farbror Bosse. Efter en kort paus säger Gunnar: - Men du har ingen farbror Bosse, vännen! - Jo det har jag, och han är uppe i sovrummet med mamma! - Okej då. Jag vill att du gör en sak åt mig. Lägg ned luren, spring uppför trappan, knacka på dörren och ropa åt mamma och farbror Bosse att min bil precis körde upp på garageuppfarten. - Okej pappa! Några minuter senare kommer den lilla flickan tillbaka till telefonen. - Jag gjorde som du sa pappa. - Och vad hände? - Mamma hoppade upp ur sängen utan några kläder och sprang omkring och skrek hysteriskt. Sedan snubblade hon på mattan och föll nedför trappan. Nu ligger hon bara där och hennes nacke har vridit sig konstigt. - Åh herregud! Farbror Bosse då? - Han sprang också upp ur sängen utan några kläder. Han verkade jätterädd och hoppade ut genom fönstret och ned i swimmingpoolen. Men han måste ha glömt att du tömde den på vatten för att rengöra den. Han slog i botten och ligger där utan att röra sej. Efter en lång paus säger Gunnar: - Swimmingpool? Ursäkta, men då har jag ringt fel nummer. Inskickad av Frank Jonsson

12 Stiliga gossar: Martin Walfridsson, Markus Olofsson, Ulf Malm och Ola Hugoson som tittar fram bakom Anders Holmén. Glada miner hos Mattias Persson och hans Jonna. Mmm, vad gott, hur ska vi kunna välja? Oscar Johansson & Jonas Schor, Krzysztof Fatalski, Anja Fatalaska & Fredrik Nilsson ställde gärna upp på bild. Idel leenden hos kollegorna Magnus Sigge Nilsson och Annika Björk Thomas Pettersson var en av två som fyllt 50 år under Då han tyvärr inte kunde vara med på julbordet, så gratulerades han tidigare på eftermiddagen av företaget. Han har dessutom tjänstgjort i 30 år på företaget och fick mottaga en gratifikation för den bedriften. Sabrina var en av de som grattade Thomas. Lars Andersson var den andra personen som fyllde 50 år under Håkan Spade Jacobsson, Bitte Larsson och Johnny Olli Lindén.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5. polynews Nr 2 2010 Läs mer om Plastforums sa tsning på en artikels erie om Polykemi och kompound på sidan 14. 40 Plastforum år! nr 6 juni 2010 STÖr STA TiDn inge n FÖr ALL A SOM jobb Ar MED PL AST, GuM

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport Tryckerichefen om papperstidningens framtid. God Jul önskas med våra bästa julklappstips 70 65 10 Psssst!

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Fokiwa. NätSmart. Effektivisera logistiken Emballage. Succébloggerskan från Jokkmokk startade webshop sid 6. Så löser du upp dina kunders köpkramp

Fokiwa. NätSmart. Effektivisera logistiken Emballage. Succébloggerskan från Jokkmokk startade webshop sid 6. Så löser du upp dina kunders köpkramp En dag med: Partykungen.se Kvartalet i siffror: Så betalade vi på nätet FRÅGA EXPERTEN: Gäller samma sak för tjänster? NätSmart NUMMER 8 DEC JAN 2012 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Effektivisera logistiken

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Ser till att idéer blir verklighet

Ser till att idéer blir verklighet Nr 4/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- Revolution med jeans och mobiler Dejtingsajter för en ny ekonomi JAK-medlemmen Azam bygger plattform för folkfinansiering tema: Folkfinansiering

Läs mer

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 1 2013 YIF Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 Stora idrottsdagen Sponsorjakt på Glimmingehus När Olyckan är framme - Björn Grön, Gustav Thulin och Kristoffer Ohlson berättar Vi serverar Dagens

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

Linerbladet. nr 3 2012. Förbränning av slam en lönsam affär. Tave kom med oväntad dyrgrip. VERONICA ENGBERG - vår nya krönikör.

Linerbladet. nr 3 2012. Förbränning av slam en lönsam affär. Tave kom med oväntad dyrgrip. VERONICA ENGBERG - vår nya krönikör. nr 3 2012 Linerbladet EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA VID SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ Förbränning av slam en lönsam affär Sid 3 Daniels tuffa utmaning Sid 4-5 Tave kom med oväntad dyrgrip Sid 8 VERONICA ENGBERG

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer