polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid."

Transkript

1 polynews Nr Läs mer om julbordet på mittuppslaget... Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. 19

2 V d har ordet Jag, inte händelser, har beslutet över om jag är lycklig eller olycklig idag. Jag kan välja vilket det skall bli. Gårdagen är död, morgondagen har inte anlänt ännu. Jag har bara en dag, idag, och idag kommer jag att bli lycklig.* Groucho Marx Varje dag när de ljusblå slås upp finns det ett givet val för oss alla. Skall vi resignera och acceptera livet, marknaden, situationen som den beskrivs runt om oss eller skall vi försöka påverka den till det bättre? En bättre sammanfattning över hur jag tycker man skall se på dagen än det av mig översatta citatet från en av 1900-talets största komiker, Groucho Marx, känner jag inte till! Lycka är trots allt en definitionsfråga, men om lycka omfattar positivitet och självaktning genom handling, då är jag nog rätt lycklig varje dag! Perioden mitten av december 2008 till mitten av januari 2009, kan liknas vid att se på när en rullande lavin kommer emot sig. Inget kul, inget bra och framför allt oerhört frustrerande att inget kunna göra Alla, inklusive vi själva, stängde företagen, gick hem, firade helgerna och tog extra ledighet. Då händer inget! Bara väntan och funderande Idag, efter ca. 2 månaders idogt arbete med flödande kreativitet och öppenhet för att prova nya uppslag och återuppfinna glömda sanningar, känns livet oerhört mycket bättre än efter nyåret. Detta trots att situationen i marknad-en sedan årsskiftet är rejält sämre, än vad som vi tog höjd för i den omgjorda och slimmade budgeten för Skillnaden kan i sin tur beskrivas som att lavinen är över oss, men till skillnad mot vänteperioden är vi just nu igång med att skyffla snö för glatta livet och att göra något hjälper till att mildra effekterna av olyckan, eller hur? Listan över det som gjorts dessa dryga två månader är lång, bred och spetsig! Vi har genom detta lyckats se till att företagets kostnader för övertalig personal omsätts i effektivt, produktivt och lönsamt arbete, om än i andra uppgifter än de ordinarie. Tack alla som gör detta möjligt! Samarbetsvilligheten, kreativiteten, ansvarskännande, handlingskraften och inte minst lagandan som laget på Polykemi och Rondo visar, skulle ha fått vilken härförare eller coach som helst att bli tårögd. Lyckas vi omsätta detta till nya affärer, så vågar jag redan nu påstå, att vi kommer att klara oss igenom Den Jättestora Depressionen på ett sätt som, i konkurrenternas ögon, gör oss nästan odrägligt bra och effektiva den dagen när volymerna åter börjar komma Jag räknar med att bli sannspådd i detta om ett eller två år och tackar redan nu Dig för Din medverkan. På tal om medverkan så känns det oerhört rätt att uttrycka både beundran och respekt till de individer inom såväl Fackförbundet IF Metall som Arbetsgivarförbundet Industri- & Kemigruppen som förhandlat och överenskommit ramavtalet som Fotograf: Dick Lindström, Ystad ger lokala fackklubbar och företag möjligheten att: förkorta arbetstiden och att bevara svensk industris konkurrenskraft så att vi den dag det vänder snabbt kan komma tillbaks i arbete. Det handlar om att företag som har en möjlighet ska ges en chans att överleva och att så många löntagare som möjligt ska få behålla sina arbeten (citat från IF Metalls hemsida) Efter att ha medverkat under 20 års tid i branschstyrelsen för Allokemisk Industri, inser jag att avtalet har förhandlats i den dynamiska och kreativa anda som är verkligheten bakom mediala rökridåer och utspel. IF Metall (f.d. Industrifacket, f.d. Industriarbetarförbundet etc.) är värda en oerhörd respekt och beundran, för sitt sätt att tänka och handla långsiktigt. Jag tar därför av mig hatten för alla inblandade individer och parter för det som gjorts och vad det innebär för att kunna behålla svensk industri i Sverige. Tyvärr verkar inte omgivningen/ media förstått (eller vill inte förstå) vidden av omfånget av finanskrisens effekter på lång sikt om svenska företag, p.g.a. stelbenta avtal, lagar, attityder etc. inte kan minska sina omkostnader på annat sätt än att säga upp personal

3 Medialt har det mest varit skäll, gnäll och kortsiktiga uträkningar om hur mycket som en individ förlorar i inkomst, sjuk- & föräldrapenning och pension. Tyvärr har ingen redovisat kalkyler över hur mycket individen vinner på ramavtalet i jämförelse med långfristig arbetslöshet m.m. Är personligen övertygad om att den kalkylen inte är direkt rubrikskapande eftersom den är positiv och därför har den inte redovisats. Betänk effekterna av lång arbetslöshet, indraget dagis/fritids för barnen, skilsmässa, psykiska problem etc etc. Vad är detta i jämförelse med 12 månaders minskad lön och jobbet kvar? (Ramavtalet gäller bara ca. 12 månader framåt!) Alla medarbetare som lämnar företaget innebär för företaget en förlorad investering och en förlorad kunskap och i vårt fall vill jag påstå att kostnaden (investeringen) för nyanställning till en effektiv medarbetare är minst 12 månader för i princip alla grupper och för att nå expertstatus tar det säkert ytterligare månader (om individen är motiverad och aktiv). Det är lätt att mentalt räkna ut hur mycket som går förlorat och vad det kan tänkas kosta Polykemi/Rondo om vi hade minskat personalen med de personer som ett börsbolag (redan) hade tagit beslut om Nu är vi ett familjeägt bolag med policyn att inte vara som de andra i branschen och därför har ett sådant beslut inte tagits Vår intention har varit att i handling göra samma sak som IF Metall beskriver ovan, d.v.s. finna oortodoxa ovanliga men kreativa lösningar för att kunna behålla våra medarbetare i dessa dystra tider. I början av februari nåddes vi (Lars och jag) av hörsägen om att det florerade ett förslag och diskussion i fabriken om att på individuell basis begära tjänstledigt utan lön på fredagarna. Syftet skulle vara att hjälpa till att minska företagets personalkostnader så att så många som möjligt av med medarbetarna kan få behålla sina jobb Bara faktumet att en sådan diskussion spontant pågick, värmde mer i våra hjärtan och tilltufsade själar än någon medarbetare ens kan drömma om! Tack för omtanken! Hur framtiden kommer att teckna sig är som vanligt skrivet i stjärnorna. Det är dock så, att om vi lyckas uppnå den budgeterade lönsamheten, oavsett omsättning och produktionsvolymer, så är det vår avsikt att fortsätta på den inslagna vägen och försöka behålla alla medarbetare. Hur vi gör är likt framtiden oklart men med fortsatt laganda, samarbetsvillighet, kreativitet och okonventionellt tänkande kommer vi att nå vårt mål! Avslutningsvis, för jag avser inte att bli mer sentimental eller olycksbådande än vad som redan uttryckts, vill jag skicka med en liten bit hoppfull information. Ett mål inom marknadsavdelningen för 2009 är att erövra 109 nya affärer (fråga bara inte mig, hur detta ojämna tal fastställdes). Efter ca. 20% av året har vi uppnått 35% av målet! Bra gjort! Fortsätt på denna väg, så minskar trycket på systemet och vi närmar oss mera normala nivåer. En känd sanning är att ju fler kontakter, ju fler offerter och ju fler prover som vi skapar, ju fler affärer kommer till stånd. Med dessa förhoppningsvis positiva signaler om vår närmsta framtid ber jag att få önska alla polynews läsare en Glad Påsk!!! Ola Hugoson, VD *I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn t arrived yet. I have just one day, today, and I m going to be happy in it. Groucho Marx POLYKEMI AB RONDO PLAST AB Box 14, YSTAD Box 97, YSTAD Tfn: Tfn: Fax: polynews är en personaltidning Fax: för: E-post: E-post: polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson Redaktionskommittén: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. Skicka till Polykemi AB eller via e-post till: Besök gärna våra hemsidor:

4 F ullt fokus på nya affärer!!! Vi har på Polykemi rivstartat året med att fram till första veckan i mars ta 37 nya affärer. I dessa tider är det jätteviktigt att vi är aktiva på marknaden och försöker ta så många nya affärer som möjligt, samtidigt som vi arbetar hårt för att behålla de affärer vi har sedan tidigare. Inför 2009 satte vi ett gemensamt mål om att ta 109 nya affärer under året och starten har varit mycket positiv, de 37 nya affärer vi tagit motsvarar en årsvolym av 1576 ton. Mattias Persson En färgglad boll för varje ny affär, stoppas i plaströren Vårkänslor... Som ett litet tecken på vårens känslor, kan vi delge er en bild som inte föreställer hemvändande flyttfåglar, eller rabatter med tussilago utan något som vi valt att kalla Kerlighed po arbeided. polynewsredaktionen Martin Walfridsson & Peter Stougaard Olsen, två sköna snubbar som kommer bra överens, som synes

5 P 2008 Personalstatistik 2008 Sjukfrånvaro 2008 Sjukfrånvaro 2008 Sjukstatistiken för Polykemi (3,2%) ser relativt sett bra ut, då vi jämför med riksgenomsnittet för tillverkande industrier (3,45%). Jämfört med 2007 har vår sjukfrånvaro ökat något och snittet för tillverkande industrier har minskat. Det är därför viktigt att vi fortsätter arbeta förebyggande med sjukfrånvaron för att snabbt kunna gå in och stödja så att medarbetare inte hamnar i längre sjukskrivningar. Det är framför allt vår korta sjukfrånvaro (<14 dagar) som har ökat, men däremot har den långa sjukfrånvaron (>14 dagar) minskat. Till det kan också nämnas att vi inte har ett enda fall av rehabiliteringsskada, alltså skador som t.ex. beror på långvarig förslitning. Viktigt blir därför att fortsätta använda vår företagshälsovård och de förebyggande hälsoinsatser/ träningsmöjligheter och rehabiliterande åtgärder vi förfogar över på Total sjukfrånvaro i procent Sjukfrånvaro Kvartal Polykemi Tillverkande industri Sjukstatistiken ett tillfredställande för Polykemi (3,2 sätt. %) Snabba ser relativt sett bra ut, då vi jämför med riksgenomsnittet för tillver Personalomsättning 2008 industrier uppföljande (3,45 %). möten Jämfört med med respektive 2007 har vår sjukfrånvaro ökat något och snittet för tillverkande indust minskat. Det är därför viktigt att vi fortsätter arbeta förebyggande med sjukfrånvaron för att snabbt kunn chef för att stödja medarbetaren vid och stödja så att medarbetare inte hamnar i längre sjukskrivningar. Personalomsättning Det är framför baseras allt på vår fast korta sjukfrånv sjukskrivning vidare till åtgärder blir (<14 dagar) som har ökat, men däremot har den långa anställd sjukfrånvaron personal (>14 dagar) minskat. Till det kan oc nämnas fortsatt att vi viktigt. inte har ett enda fall av rehabiliteringsskada, alltså skador som t ex beror på långvarig förs Viktigt blir därför att fortsätta använda vår företagshälsovård Kvartal 1 och de 0,62% förebyggande hälsoinsatser/träningsmöjligheter och rehabiliterande Kvartal åtgärder 2 vi förfogar 2,45% över på ett tillfredställande sät Snabba uppföljande möten med respektive chef för Kvartal att stödja 3 medarbetaren 3,01% vid sjukskrivning vidare till blir fortsatt viktigt. Kvartal 4 2,52% Totalt 8,60% Personalomsättning 2008 Personalomsättning baseras på fast anställd personal Kvartal 1 0,62 % Kvartal 2 2,45 % Kvartal 3 3,01 % Kvartal 4 2,52 % Semester 2009/2010 Totalt 8,60 % Magnus Mohell Huvudsemestern ligger under perioden vecka och julledigheten från vecka 53 till den 11 januari 2010 då produktionen åter startar upp

6 E n styrelse i förändring Vid senaste styrelsemötet inom Polykemi skedde ett par förändringar i sammansättningen av styrelsen. Det kan vara åldern eller andra orsaker som gör att det blir en förändring. Det kan vara på sin plats att titta lite i backspegeln och se vad som egentligen har hänt i denna funktion inom företaget. Från början d.v.s så skötte vår dåvarande revisor Allan Persson i Tomelilla alla styrelseuppdrag. Det betyder att när det var dags att lämna uppgifter till Verket, som hade hand om registrering av företag, så skrev Allan ett snyggt protokoll från mötet som hållits vid hans skrivbord. Personerna var verkliga men inte närvarande. Detta gick bra i ganska många år, tills vi uppnått sådan storlek att när vi var skyldiga att ha en godkänd revisor så måste vi även ha en styrelse. Det blev personer inom ledningsgruppen och en deltagare från vår huvudbank som då var Skånska Banken. In kom även vår värderade rådgivare advokaten Magnus Bolmstrand. Banken är borta men advokaten kvar. Det var egentligen ingen verklig styrelse i den betydelsen som många lägger in i begreppet, utan närmast en ledningsgrupp som vid sammanträdena som skedde 3 gånger om året, även blev belönade med en middag. Jag var själv VD på den tiden och lyckades sitta kvar till 1997 när jag frivilligt avgick. Annars är detta ju en av punkter som blir mycket omskrivna d.v.s. att styrelsen sparkar VD. Efterhand blev behovet av ytterligare åsikter utifrån alltmer tydliga och det innebar att Sveriges plastguru Kenndy Nilsson kom med i styrelsen och det var ett samarbete som varade i ca. 15 år. I samband med decembermötet avgick Kenndy och avtackades för en betydelsefull insats under de här åren. Genom den s.k. helikoptersyn som Kenndy kunnat ha genom sin konsultfirma, så kunde företaget bredda sitt kunnande både tekniskt och kommersiellt. Uppdraget som styrelseledamot har betytt många besök i Ystad. Därför blev presenten som tack för mångårigt samarbete (som fortsätter) en litografiserie med Ystadmotiv som Jennifer Saxell framställt. Polykemi sätter på pränt ett hjärtligt tack till Kenndy för fina insatser under årens lopp. 35 ÅR I FÖRETAGETS TJÄNST är vad som kan läggas Mats Persson till last. Förtjänstfull insats som marknadschef och som en del av styrelsen. Brist på entusiasm har inte kunnat noteras under alla dessa år, varav deltagandet i styrelsen har uppgått till 26 år. Anställningen som representant för Polykemi fortsätter på halvtid ytterliggare någon tid. Vad gäller avtackningsgåvan så blev detta en målning med Ystadmotiv även denna av Jennifer Saxell. Med tanke på Mats stora intresse för konst kan det kanske ha blivit lite problem att hitta en ledig plats i villan på Blekegatan. TACK för ett inspirerande samarbete under så här många år. Sveriges plastguru Kenndy Nilsson avtackades vid styrelsens decembermöte. VI ÄR INTE SOM ANDRA Om det här läses av styrelseproffs så finns det nog de som tycker att det är helt barockt att ha en styrelse med den sammansättning som jag berättat om. Men som sagt Vi är inte som andra. Det har fungerat bra under många år och även Efter 26 års deltagande i styrelsen avtackades Mats Persson med en tavla med Ystadmotiv. om antalet utomstående deltagare i styrelsen är lite fler än tidigare, så är det fortfarande en styrelse där VD deltager hela tiden och där det diskuteras både vardagliga och framtidsåsikter. Ordförande i styrelsen är: Magnus Bolmstrand och det här inlägget har skrivits av: Hugo Jönsson Vice styrelseordf

7 arbeta vidare med och förbättra resultatet inom de ovan angivna områdena. Det här är den stora ed den nya Trivselbarometern. Företaget kan givetvis arbeta med att utveckla områden som gäller för get, men för att verkligen få en förändring och förbättring behöver arbetet utföras på varje avdelning, arje avdelning är unik och skiljer sig från andra avdelningar. T rivselbarometer närmaste tiden kommer resultaten från Trivselbarometern att skickas ut. Tanken är arje avdelning ska arbeta vidare med resultatet och diskutera hur de styrkor man har as och hur de svagare områdena kan utvecklas. Arbetssättet kommer att följa den ledarskap och förändringsarbete som vi under den sista tiden har arbetet med, på l inom företaget Engagera Prioritera Agera. E P A edarbetare kommer tillsammans att ta fram förslag till hur arbetssituationen kan Detta görs genom en brainstorming-övning där alla idéer tecknas ner utan att man ifrågasätter eller örslagen. Här är det alltså viktigt att alla idéer och tankar kommer fram och att alla får komma till tals ). I nästa steg gör alla tillsammans en bedömning av vilka insatser som kan leda till att tionen utvecklas och förbättras på bästa sätt (Prioritera). Slutligen bestäms hur, när och vem som ska r att åtgärden genomförs (Agera). Vem som genomför åtgärden varierar det kan vara chefen, en re eller, i vissa speciella fall, någon annan som har koppling till avdelningen. Trivselbarometern för 2008 är nu sammanställd och klar. I och med 2008 års Trivselbarometer har ett antal nyheter införts varje avdelning får nu ett resultat över sina egna styrkor och svagheter och allt sammanställs dessutom i ett antal index (ledarskap, team, samarbete, stress och arbetsmiljö). Tidigare har endast ett resultat sammanställts för hela företaget, där vi har kunnat arbeta vidare med åtgärder för hela företaget. Nu kan varje avdelning arbeta vidare med och förbättra resultatet inom de ovan angivna områdena. Det här är den stora fördelen med den nya Trivselbarometern. Företaget kan givetvis arbeta med att utveckla områden som gäller för hela företaget, men för att verkligen få en förändring och förbättring behöver arbetet utföras på varje avdelning, eftersom varje avdelning är unik och skiljer sig från andra avdelningar. Under den närmaste tiden kommer resultaten från Trivselbarometern att skickas ut. Tanken är sedan att varje avdelning ska arbeta vidare med resultatet och diskutera hur de styrkor man har kan behållas och hur de svagare områdena kan utvecklas. Arbetssättet kommer att följa den metod för ledarskap och förändringsarbete som vi under den sista tiden har arbetet med, på många håll inom företaget Engagera Prioritera Agera. Chef och medarbetare kommer tillsammans att ta fram förslag till hur arbetssituationen kan förbättras. Detta görs genom en brainstorming-övning där alla idéer tecknas ner utan att man ifrågasätter eller kritiserar förslagen. Här är det alltså viktigt att alla idéer och tankar kommer fram och att alla får komma till tals (Engagera). I nästa steg gör alla tillsammans en bedömning av vilka insatser som kan leda till att arbetssituationen utvecklas och förbättras på bästa sätt (Prioritera). Slutligen bestäms hur, när och vem som ska ansvara för att åtgärden genomförs (Agera). Vem som genomför åtgärden varierar det kan vara chefen, en medarbetare eller, i vissa speciella fall, någon annan som har koppling till avdelningen. et genomför vi Trivselbarometern i helt ny kostym. Det finns därför ingen information från tidigare år med, men till nästa år kommer vi att kunna se hur förbättringsarbetets som varje avdelning har arbetet ett utslag i Trivselbarometern. att ni alla känner att den nya utformningen av Trivselbarometern förbättrar möjligheterna att arbeta ndig förbättring av vår arbetsmiljö. ohell Det här året genomför vi Trivselbarometern i helt ny kostym. Det finns därför ingen information från tidigare år att jämföra med, men till nästa år kommer vi att kunna se hur förbättringsarbetet som varje avdelning har arbetet med, har gett utslag i Trivselbarometern. Vi hoppas att ni alla känner att den nya utformningen av Trivselbarometern förbättrar möjligheterna att arbeta med en ständig förbättring av vår arbetsmiljö. Magnus Mohell Mmm Vi har en kollega, Petter Schöld, som tycker om att överraska oss ibland, genom att baka en jättegod, gyllene sockerkaka som han bjuder på till eftermiddagsfikat. Den förra gången hade han använt en sockerkaksform i form av en dödskalle (antagligen inspiration från Sweden Rock festivalen), men tro mej, inte en ens en gång det, hindrade oss från att kasta oss över heavy-metal - sockerkakan. Nina Andersson - 7 -

8 Kvalitets- och miljömål Måluppfyllelse under 2008 I nedan tabell redovisas resultaten för Polykemis och Rondos huvudsakliga verksamhetsmål. I många fall har vi uppnått de uppsatta målen. I de fall målet inte uppnåtts har åtgärder satts in och vi arbetar vidare för att uppnå målet under För 2009 har antalet mål dessutom utökats. De nya och även de gamla reviderade målen presenteras i separat artikel. Kvalitetsmål Mål Resultat Mätmetod: Personalomsättning: < = 5% 7,5% Antal personer som slutat i relation till genomsnittligt antal anställda under året Sjukfrånvaro kort < = 2% 2,1% Totalt antal sjukdagar i relation till antalet möjliga lång < = 1,5% 1,1% persondagar Arbetsmiljömål: Antal: Mätes via tillbuds- och a-skaderapportering i rehabskador <=1 0 skyddskommittén olyckor med sjukfrånvaro <=2 3 mindre olycksfall <= 7 5 Resultat: > 6,0% 4,6% Mätes genom Resultatrapport Produktivitetsförändring: 470 kg 444 kg Antal producerade kilo från extrudrarna divideras med antalet insatta arbetstimmar Interna reklamationer: < = 0,85% 1,07% Antal kassationskilon i relation till antal producerade kilon Lager/transport: < 3 st 2 st Antal felaktiga leveranser. Konstruktion/utveckling: > = 5 projekt 7 st >5 projekt som resulterar i ny produkt eller betydande förbättring av befintlig produkt Inköpsavdelningen: < = 66,5% 66,8% Jämförelse mot budgetrapport Externa reklamationer: max 0,17% 0,24% Varuvärde i relation till faktureringsvärdet Antal ext. reklamationer per ton < 0,60 st 0,70 st Antal reklamationer per producerade ton Marknadsavdelning: ton ton Produktion och trading följs upp mot budgetrapport Miljömål Mål Resultat Mätmetod: Produktionsspill klump/granulat < = 3,0% 2,9% I relation till producerade ton Hanterad mängd Mätes genom Rondos resultatrapportering återvunnen vara: Rondo > ton ton Använd mängd åter- Andelen återvunna material av totala vunnen vara: Polykemi > 19% 20,1% mängden material i våra compunds Energiförbrukning: I relation till producerade ton Polykemi < 0,395 MWh/ton 0,396 MWh/ton Rondo < 0,75 MWh/ton 0,69 MWh/ton Vattenförbrukning: I relation till producerade ton Polykemi < 0,45 m3/ton 0,51 m3/ton Rondo < 4,0 m3/ton 5,7 m3/ton Externa transporter Samlastning i största - Mäts ej möjliga utsträckning Vi arbetar med fler mål än dessa. Vi har dock valt att presentera i urval, de mest intressanta samt många av de mål som vi har arbetat med länge i vårt certifierade miljöarbete. Vissa av målen som har varit med sedan ISO certifieringen 1998, är mer övergripande och långsiktiga mål. Thomas Pettersson & Jörgen Andersson - 8 -

9 P resenterades SCANFILL på konferens i Bryssel Den mars 2009 hölls en konferens i Bryssel med titeln Thermoformed Packaging De områden som togs upp var bland annat ny lagstiftning, hållbar utveckling, återvinning av termoformade förpackningar, nyheter från maskintillverkare och nyheter från materialleverantörer. I detta forum, med deltagare från stora delar av världen, presenterade jag SCANFILL ett miljömässigt hållbart material för förpackningsindustrin. Ett aktuellt ämne som diskuterades var den ekonomiska krisen och hur den påverkar förpackningsindustrin. Självklart har lågkonjunkturen påverkat även denna bransch, men tongångarna gick inte enbart i moll, som fallet är för många andra industrier. Anledningen till det tros vara, att konsumenterna är lite mer sparsamma med sina pengar, vilket innebär att de inte äter på restaurang så ofta, utan köper mer halvfabrikat i mataffären. Detta ökar förbrukningen av plastförpackningar. I diskussionen om en hållbar utveckling av plastförpackningar betonades att en minskning av förpackningar inte alltid är en fördel för miljön. En viktig faktor i den ekvationen, är hållbarheten på produkten som avsevärt förkortas om förpackningen tas bort. Den miljöpåverkan som livsmedelsindustrin har är mycket större än den som förpackningsindustrin bidrar med. Som exempel kan man ta 1 kg köttfärs som förpackas i en förpackning som bara väger några gram. Med en kontrollerad atmosfär innanför plastfilmen kan hållbarheten på köttet förlängas avsevärt och risken för att produkten slängs i onödan minskas. Detta är en miljöbesparing! Men självklart var jag där för att komma med ännu bättre miljöbesparingar. Även om mängden förpackningsmaterial är liten i förhållande till produkten den skyddar, kan stora besparingar göras genom att välja rätt material. Och rätt material i det här fallet är SCANFILL! Jag presenterade ett nyutvecklat material, marknadsfört av Polykemis nystartade dotterbolag SCANFILL AB, som har den miljömässiga fördelen att bara till hälften bestå av oljebaserade råvaror. Det kan låta som en obetydlig sak, men uträkningar har visat en helt annan bild. Om man byter ut 1 ton av polystyren, som är ett vanligt material i t.ex. crème fraîche-burkar, och istället använder SCANFILL, gör man en besparing på drygt kwh, 117 m3 färskvatten, och nästan 1700 kg koldioxid. Det blir, i siffror man lättare kan relatera till, mer än 2 års förbrukning av hushållsel för en medelstor villa, drygt 1,5 års vattenförbrukning för en person, och bilkörning tur/retur Ystad-Haparanda 3 gånger, och det är bara för att byta ut 1 ton. I Sverige används idag ton plastförpackningar. Presentationen mottogs väl och åhörarna hade många och bra frågor. Dessutom fick jag lära mig mycket om termoformning och vad som kan vara viktigt för den industrin. Intresset var stort för de detaljer jag hade tagit med mig för att visa upp, så jag slapp bära med mig dem hem igen. Karl Banke - 9 -

10 P olykemis hemsida i kraftigt förbättrad version! I förra numret av polynews informerades det om vår nya grafiska profil och att vi på ett planerat och mer professionellt sätt försöker marknadsföra oss, så att en allt större del av omvärlden får veta att Polykemi faktiskt existerar och känner till vår ambitiösa plan att erkännas som en World Class compounder Som ett ytterligare led i detta, och efter ett omfattande arbete som inleddes redan 2008, där även våra dotterbolag och agenter varit delaktiga i vilket principiellt utförande som skulle väljas, står vi nu inom kort äntligen inför urpremiären av den nya och förbättrade Polykemi-hemsidan. Vårt arbete har fokuserats på att hemsidan ska vara modern, informativ och även vara en riktig intresseväckare. Detta kan leda till att både gamla kontakter behålls och förbättras samt kanske ännu viktigare att ge nya kontakter som sin tur kan leda till nya förfrågningar och affärer för oss. Jämfört med gamla hemsidan har vi lyckats att göra stora förbättringar överallt men två områden förtjänar att nämnas speciellt:

11 Vi har gjort en kraftig satsning på att visa referenser på ett informativt sätt. Som alla vet levererar vi ju kundanpassade material till våra kunder i granulatform som de i sin tur sen formsprutar/extruderar till färdiga produkter. Vi har satsat på att ha en ikon referenser där vi visar och förklarar både med bilder och text vad våra granulat används till för intressanta slutprodukter. Detta tror vi kommer att leda till intresse och nya kontakter. Vår avsikt är givetvis att allt efterhand komplettera med ännu fler intressanta referenser, inom vitt skilda materialgrupper och applikationsområden. En annan kraftig förbättring finns på Produkter där vi utöver en exempelbild ger information om våra materialgrupper och dess fördelar, Polykemis sortiment, Polykemis specialiteter (PDF till våra produktfoldrar), numera finns möjligheten att se och printa ut datablad, körparametrar och säker-hetsdatablad direkt från hemsidan. Utvecklingen av hemsidan har skett i gott och tätt samarbete med Cloco AB Christer Löfgren och vi passar även på att ta tillfället i akt att tacka de kunder som hittills samverkat vid framtagandet av referenserna. Hemsidan lanserades i början av mars 2009; så välkomna in och ta en titt. Givetvis är vi tacksamma för alla kommentarer och tips för att förfina hemsidan ännu mer. Ulrik Nilsson & Boel Hugoson Ring rätt!!! Hej, svarar en liten flickas röst i telefonen - Hej vännen, det är pappa. Är mamma i närheten? säger Gunnar. - Nej, pappa. Hon är uppe i sovrummet med farbror Bosse. Efter en kort paus säger Gunnar: - Men du har ingen farbror Bosse, vännen! - Jo det har jag, och han är uppe i sovrummet med mamma! - Okej då. Jag vill att du gör en sak åt mig. Lägg ned luren, spring uppför trappan, knacka på dörren och ropa åt mamma och farbror Bosse att min bil precis körde upp på garageuppfarten. - Okej pappa! Några minuter senare kommer den lilla flickan tillbaka till telefonen. - Jag gjorde som du sa pappa. - Och vad hände? - Mamma hoppade upp ur sängen utan några kläder och sprang omkring och skrek hysteriskt. Sedan snubblade hon på mattan och föll nedför trappan. Nu ligger hon bara där och hennes nacke har vridit sig konstigt. - Åh herregud! Farbror Bosse då? - Han sprang också upp ur sängen utan några kläder. Han verkade jätterädd och hoppade ut genom fönstret och ned i swimmingpoolen. Men han måste ha glömt att du tömde den på vatten för att rengöra den. Han slog i botten och ligger där utan att röra sej. Efter en lång paus säger Gunnar: - Swimmingpool? Ursäkta, men då har jag ringt fel nummer. Inskickad av Frank Jonsson

12 Stiliga gossar: Martin Walfridsson, Markus Olofsson, Ulf Malm och Ola Hugoson som tittar fram bakom Anders Holmén. Glada miner hos Mattias Persson och hans Jonna. Mmm, vad gott, hur ska vi kunna välja? Oscar Johansson & Jonas Schor, Krzysztof Fatalski, Anja Fatalaska & Fredrik Nilsson ställde gärna upp på bild. Idel leenden hos kollegorna Magnus Sigge Nilsson och Annika Björk Thomas Pettersson var en av två som fyllt 50 år under Då han tyvärr inte kunde vara med på julbordet, så gratulerades han tidigare på eftermiddagen av företaget. Han har dessutom tjänstgjort i 30 år på företaget och fick mottaga en gratifikation för den bedriften. Sabrina var en av de som grattade Thomas. Lars Andersson var den andra personen som fyllde 50 år under Håkan Spade Jacobsson, Bitte Larsson och Johnny Olli Lindén.

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2010 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2010 Section 1, Part A Text 1 Och nu har jag nöjet att ha Magnus Nordin här i studion.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils the Blogg Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils Första dagen lördag 19/9 kl 12-16 Bengt Böhlin, från technichus var här och berättade hur vi skulle göra Lego bilar Emil

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8.

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8. polynews Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8. Vår försäljningschef Mattias Persson tillsammans med riksdagspolitikern Boriana Åberg. Lite ur innehållet Verksamhetsutveckling

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Best Kust Feskarna 03

Best Kust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Fröya 7:e resan 2003 Best Kust Feskarna 03 Uppresan till Fröya, Sördyröy Fisket inomskärs Fisket på storhavet med Frigg Robban, Lasse och Niklas första resa

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson.

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson. GNEJSENS SAMFALLIGHETSFORENING PROTOKOLL d Art: Extra föreningsstämma Plats: Carlskyrkan, Lilla salen Närvarande: Se bifogad närvarolista 2 8// 0 - O Y Ordförande Nils Haggström öppnade mötet och halsade

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

1 av 5 2011-06-16 12.29

1 av 5 2011-06-16 12.29 PROGRAM A-Ö / SVT PLAY / NYHETER HEM //7:00//STOCKHOLM////////////////////////////////////////////////////////////// / Man vill ju lära känna dom, säger Oscar Poulsen som ikväll ställer ut Ett porträtt

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Ta tuffa samtal på måndagen

Ta tuffa samtal på måndagen Ta tuffa samtal på måndagen Näringsliv SvD 2011-08-18 08.03 Torsdag den 18 augusti Dalarö 16 Klart.se Ta tuffa samtal på måndagen PROFIL Namn: Jenny Rosberg. Ålder: 44. Bor: Söder om söder. Familj: Man

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Landsbygdskonferensen Emmaboda. Omställning Sverige -en ny folkrörelse

Landsbygdskonferensen Emmaboda. Omställning Sverige -en ny folkrörelse Landsbygdskonferensen Emmaboda Omställning Sverige -en ny folkrörelse Transitionrörelsen Oljetoppen har inträffat - Peak oil Miljöbelastningarna ökar Världsekonomin är i turbulens Låt oss göra någonting

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Gisledagarna 2009. 29-31 maj

Gisledagarna 2009. 29-31 maj 29-31 maj Caroline af Ugglas Jessica Andersson Johan Becker från star pilots Mats Ronander Micke Rickfors Simon Norrsveden Zillah & Totte Molly Sandén - Full fart i Gislaved - Alla är hemma Snart är det

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Medlemsbrev Januari 2014

Medlemsbrev Januari 2014 Sid 1 av 5 Medlemsbrev Januari 2014 Naturfotografen Magnus Elander Magnus Elander är kanske mest känd för sina bilder från Arktis. Sammanlagt har han bott tre år på Grönland. Sedan sju år är han bosatt

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23

Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23 Hasslö, 2013-01-31 Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23 Närvarande: Jörgen Sandegård Carina Turesson Annika Jonasson Sandra Gustavsson Emil Karlsson Malin Magnusson Thore König Johan Olsson Jonas Åberg

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Svärtinge scoutkår. Protokoll för styrelsemöte i Svärtinge scoutkår

Svärtinge scoutkår. Protokoll för styrelsemöte i Svärtinge scoutkår Protokoll för styrelsemöte i Tid: Måndag 25e augusti 2014, kl 19.00 Plats: Scoutstugan, Svärtinge Närvarande: Tomas Nilsson, Mats Lundén, Kristina Karlsson, Anna Eidem, Christian Hagman, Inger Eék, Charlotte

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer