NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP"

Transkript

1 NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

2 VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda efter ert företags situation. Era förutsättningar och behov styr innehåll och upplägg - vilket leder till bättre och snabbare resultat. I den här katalogen presenterar vi ett brett sortiment av kurser och program inom bl.a. inköp, logistik och försäljning - samtliga har vi med framgång genomfört hos olika företag. Vi erbjuder även öppna utbildningar. Vi planerar in de schemalagda utbildningarna efter efterfrågan. Det betyder att utbildningarna kan variera under vår och höst. Vårt koncept är att göra utbildningarna så praktiska som möjligt, dvs. att väva ihop teori och praktiska moment så att man ska kunna tillämpa de nya kunskaperna när man går hem från utbildningen. För att göra utbildningarna så verklighetstrogna som möjligt hämtas exempel från er egen verksamhet. Vi anpassar dem till rätt nivå med hänsyn till förkunskaper och erfarenhet hos deltagarna. UTBILDNINGAR NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Vi utbildar nationellt och internationellt på svenska och engelska och våra lärare är några av de främsta inom sina områden. De skapar engagemang och motivation bland deltagarna att utvecklas inom det aktuella området. En hel del material översätter vi till det lokala språket för att underlätta inlärandet. PLANERA ER UTBILDNINGSINSATS Vi vill gärna hjälpa er med ert företags kompetensutveckling och vi är vana att utveckla och genomföra allt ifrån längre utbildningsprogram till enstaka dagar, eller seminarier för chef och ledningsgrupper. Vi agerar även som utbildningscoacher som hjälper deltagarna att komma igång med förändringsarbete eller olika följdprojekt som ibland är förväntat efter en utbildningsinsats. OLIKA TYPER AV UPPLÄGG Alla utbildningsprogram är skräddarsydda och inkluderar vanligtvis exempel och fall från kundens egen organisation. Dessa program kan genomföras på olika sätt: SEMINARIUM: En kort presentation av den senaste forskningen. UTBILDNING: Ämnet kommer att utbildas under 2-4 dagar. PROGRAM: Vi bygger ett skräddarsytt program för era anställda utifrån era unika behov. COACHING: Vi tränar dina anställda med våra specialister hur man gör jobbet by the book. Vi träffar personalen en gång i veckan eller varannan vecka. Vårt råd är att alltid tänka efter vad ni vill uppnå med utbildningen? Är det att deltagarna ska känna till, ha kunskap om eller ska deltagarna faktiskt kunna tillämpa de nya kunskaperna? Det påverkar starkt hur ett utbildningsupplägg ska planeras och vilka resultat företaget kan förvänta sig. OLIKA NIVÅER Vi har utbildningar på olika nivåer beroende på målgruppen. Vissa deltagare är specialister och andra har en mer supporterande roll eller är delvis inblandade i affärssituationerna. purchasing.se Copyright 2014, Scandinavian Purchasing Group AB. All rights reserved. SIGFRID RYTTEN, VD

3 Index MANAGEMENT SEMINARS 4 4MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING 5 LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN 6 Leda mig själv och andra Att leda ledare INKÖP 12 Affärsmässiga inköp Besparingsprojekt för direkt/indirekt material Sourcing Excellence Program Supplier Relationship Management e-sourcing Category Management JURIDIK 20 Köp- och avtalsrätt Kommersiella avtal och internationell handelsrätt COST MANAGEMENT 22 Cost Management Cost Management - Avancerad FÖRHANDLING 26 Förhandlingsteknik Avancerad förhandlingsteknik SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 30 Demand Chain Toolbox En metod i sju steg Lean Production Toyota KATA FÖRSÄLJNING 36 Säljförhandlingar Att sälja till offentlig sektor Säljlicensen Hur tänker inköparen? 5KOMPETENSMAPPNING 6 12 LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN INKÖP 22SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 36FÖRSÄLJNING

4 VI har tagit fram ett antal seminarier som kan användas internt i Er organisation. Dessa seminarier kan användas vid leverantörsdagar eller kunddagar där ett visst område skall säljas in. Exempel är Globala Inköpsmöten, Logistikdagar eller Säljkonferenser. Vi har ett flertal kunniga och erfarna föredragshållare som håller internationell klass inom sina områden. MANAGEMENT SEMINARS Inköpsseminarier Trender inom inköp Category Management Öka konkurrenskraften med förändrat inköpsbeteende Leverantörsstrategier E-Sourcing E-Auction Supplier Relationship Management KPI - Key Performance Indicators Riskanalyser inom inköp Relationsinriktade förhandlingar vs konkurrensinriktade Hur jobbar andra inom inköp? Länderunika inköpsseminarium Förhandlingsspel Logistikseminarier Trender inom supply chain Logistiksamarbete med strategiska leverantörer Försäljningsseminarier Hur tänker inköparen? Trender inom inköp Den rätta gnistan Sälja till offentlig sektor Inköpsstrategier Speed för säljchefer E-Sourcing - Hur påverkas säljavdelningen? E-Auction - Att hantera E-Auctions Tänk tvärtom Supplier Relationship Management Key Performance Indicators - hur mäts leverantören? 4

5 KOMPETENSMAPPNING När man ska ta ställning till större utbildningsinsatser, är en kompetensinventering ett utmärkt underlag. Utan en noggrann kartläggning av medarbetarnas kompetens är risken överhängande att man tar fel beslut om vilka utbildningsinsatser som är optimala för teamet. En kompetensinventering kan tydliggöra vilka personer som behöver förstärka kompetensen inom vissa områden men även tydliggöra vilka personer som har en högre kompetensnivå än yrkesrollen kräver. Hur kan företaget ta vara på denna kompetens? Känner du till ditt företags fulla potential? Vi kan hjälpa er att ta fram en helhetsbild över kompetensen i ditt team samt identifera eventuella gap mot den kravnivå som ni satt för teamet. Vår kompetenskartläggning ger er ett utmärkt verktyg att utgå från vid beslut om både kortsiktigt och långsiktigt utbildningsbehov. Informationen från kartläggningen är även ett bra stöd i löneoch utvecklingssamtal. Pålitlig kompetenskartläggning Våra konsulter har lång erfarenhet av att systematiskt kartlägga kompetens i inköps- och supply chain organisationer. Vi arbetar med strukturerade metoder och använder utöver vårt webbaserade verktyg även djupintervjuer för att få fram en så objektiv bild av individens kompetens som möjligt. Vår långa inköps och logistikerfarenhet garanterar en rättvis bild av teamets kompetensnivå. Skräddarsydda analyser Alla våra kartläggningar anpassas efter företagets branschspecifika krav på kompetens. Vi erbjuder kartläggning i upp till fyra steg. Individens närmaste chef får också skatta medarbetarens kompetens Täpp till kompetensluckorna! Ofta så visar kartläggningen kompetensluckor som behöver täppas till. Vi kan skräddarsy utbildningsinsatser som hjälper er lyfta ert teams kompetens till en nivå som motsvarar eller överträffar era krav. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Genomgång och översikt av kompetensnivån i teamet Identifikation av gap mellan önskad och verklig kompetens Mätning av motivationsnivån hos individen Mätning av kunskapsnivån hos individen Utvärdering av erfarenheten hos individen Nyckelkompetenserna - var finns de? Stöd för löne- och utvecklingssamtal Webbaserad kompetensinventering Strukturerad djupintervju Simulering av caseövningar & förhandlingar Ledarskapsförmågor kartläggs med bl.a. workshops KOMPETENSMAPPNING 5

6 LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN 6

7 Vi har tagit fram ett antal ledarskapsutbildningar för olika nivåer inom Supply Chain. De är alla anpassade till varje nivå och har ett sammanhängande innehåll genom de olika stegen. Kompetensutvecklingsprocessen i en lärande organisation består av flera steg steg. Våra utbildningar beskriver dessa steg och går noga igenom hur man praktiskt arbetar med dem. Vi arbetar med exempel och simuleringar från din arbetsmiljö inom Supply Chain och tar fram och presenterar praktiska verktyg för användning direkt på arbetsplatsen. I träningarna tittar vi bland annat på hur man tar fram tydliga ramar för vad som krävs och ingår i arbetsuppgiften som t.ex. strategisk inköpare, logistikchef eller inköpsdirektör. Kompetens består av kunskap, motivation och förmåga. Vi lär ut sätt att erhålla kunskaper och färdigheter för att klättra i kompetenstrappan. Deltagare får lära sig metoder för att utvärdera personliga insatser i föregående års affärsverksamheter. Vad är bra? Vad bör utvecklas? Hur ska det utvecklas? - tre frågor vi diskuterar och ger svar på. Vi går också igenom hur man utvärderar de olika aktiviteterna, har aktiviteten gett avsedd verkan för affären? Vilka kunskaper och färdigheter har uppnåtts under träningen? Våra ledarskapsträningar syftar till att ge alla medarbetare en grund att stå på vad gäller att ta ledarskap för sin egen uppgift samt att kunna påverka medspelare i värdekedjan. Målet är att stödja chefer i att också kunna ta ett ledarskap genom att fördjupa självförståelse och förstå dynamiken i ett team. Resultatet kan ses i att en arbetsgrupp utvecklas till ett effektivt team. Meningen är också att utveckla förmågan att leda en organisation genom att leda andra ledare. Ledarskapsträningarna består av två olika träningar - Leda mig själv och andra och Att leda chefer. Härutöver kan vi erbjuda träning i att ta personligt ledarskap (2+1 dag) samt personlig coaching (enligt ICF standard) som en egen utvecklingsaktivitet alternativt i samband med respektive program för att ytterligare stödja individens utveckling. Är det skillnad på en grupp och ett effektivt team? Vem ska gå vad? LEDA MIG SJÄLV Hur arbetar ett effektivt team? Vad är gemensamt respektive skillnad i att vara chef och ledare? LEDA ORGANISATIONER UTVECKLANDE LEDARSKAP LEDA ANDRA Hur ger du feedback? Vad betyder kulturen för ledarskapet? Vad är coaching bra för? LEDA LEDARE Behöver jag utveckla mig och hur stöder jag mina medarbetares utveckling? EN AV VÅRA TRÄNARE: Curt Temin är en erfaren chefsutvecklare från näringsliv och globala företag, bl.a som HR-chef och ansvarig för lärande och utveckling inom IKEA. Han har lång erfarenhet från internationellt arbete i Europa, Asien och Amerika och arbetar idag som senior ledarskapsutvecklare inom ett flertal internationella företag. LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN 7

8 Leda mig själv och andra 3+3 dagar Som chef och ledare vid ditt företag har du en viktig roll i att uppnå din enhets riktlinjer och mål. Som medarbetare har du också ansvaret att leda dig själv och dina uppgifter. Vi har utvecklat ett ledarskapsprogram som följer individen genom ledarskapsresan från det personliga ledarskapet till ledarskap på högre nivåer. Syfte och utbildningsmål Du kommer att öka din självinsikt, hur du använder ett coachande förhållningssätt och hur du bygger ditt eget lärkontrakt. Vi visar dig också hur du lär känna dina drivkrafter. När träningen är slut kommer du att förstå hur att leda och utveckla din grupp. Vem ska gå? Chef med minst 6 månaders erfarenhet i chef/ledarrollen. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Hur man ökar förutsättningarna för en bra konversation Att proaktivt skapa positiva mentala tankemönster Hur man effektivt kan ge och ta emot ett budskap Insikt i vilka motivatorer som driver en att utföra stordåd Förståelse för att vara chef och ledare Hur man ger verktyg för att få medarbetare att öka sin motivation Hur man använder ett anpassat ledarskap vid varje fas av en grupps utveckling Värdering av en grupps effektivitet Att delegera och använda effektiva beslutsmetoder Vilka verktyg att använda för att hantera alla slags konflikter Hur att arbeta med egen och andras kompetensutveckling Steg 1 Steg 2 En förutsättning för att kunna leda andra är att kunna Att leda mig själv leda sig själv. Den här träningen ger dig självinsikt och förståelse om vad som ger och tar din energi samt vad som är dina drivkrafter. Vi tar upp hur du ger och tar feedback och ökar din förståelse för hur du kan kommunicera direkt och klart. Meningen är att du efter träningen ska ha god självinsikt och vara motiverad för att fortsätta utvecklingen att leda dig själv. I mellantiden Mellan steg 1 och 2 utförs en 360 graders värdering av dig och ditt ledarskap som i steg 2 värderas och diskuteras. Den här delen bygger vidare från steg 1 och ger dig insikter, kunskaper och verktyg för att på bästa sätt kunna tillvarata medarbetarnas kompetens för att på ett optimalt sätt nå affärsmålen. Efter den här träningen kommer du att ha kunskaper i att inspirera andra och förståelse för vad som ger hög motivation, situations anpassat ledarskap och ökad självinsikt genom feedback från organisationen. Vi lär dig att förstå grundläggande faser i en grupps utveckling och mekanismerna bakom ett högpresterande team. Har du förmåga att aktivt använda coaching? Har du kunskap om olika beslutsmetoder och hur effektivt du delegerar? Dessa saker tar vi upp i den här träningen. Vi ökar också din förståelse för grunden i att leda förändring och för att effektivt hantera konflikter. 8

9 Att leda ledare Utnyttja resurserna i organisationen och utveckla morgondagens ledare 3 dagar Denna träning handlar om att skapa en mer effektiv organisation genom att bättre utnyttja de inneboende resurserna i organisationen och därigenom utveckla morgondagens ledare. Vi går igenom din egen utveckling, dina värderingar och ditt nätverk. Deltagaren får lära sig organisationsutveckling, strategiskt tänkande i affären, förhandling och prioritering. En viktig del i träningen är målstyrningen; att utveckla processtänkande och förmågan att leda projekt. Syfte och utbildningsmål Tanken med träningen är att ge kunskap och verktyg för att utveckla de tre grundstenarna; Affären, Människorna och Dig själv. Vem ska gå? Ledare som har går vidare i karriären för att leda sin organisation genom andra. Att leda mig själv Egen utveckling Värderingar Nätverk Att leda affären Organisationsutveckling Strategiskt tänkande Förändringsarbete Prioritering, planering och framförhållning Målstyrning Utveckla process tänkande Utveckla förmågan att leda projekt Att leda andra Att identifiera ledarpotentialer Teamutveckling och strategisk rekrytering Hur man genomför effektiva möten Att utveckla ett coachande beteende Träning i samtalsmetodik och konflikthantering Hur man leder en organisation i kris Leda andra Att identifiera ledarpotentialer Teamutveckling och strategisk rekrytering Hur man genomför effektiva möten Att utveckla ett coachande beteende Träning i samtalsmetodik och konflikthantering Hur man leder en organisation i förändring Att delegera ansvar Utveckla chef- och ledarskap i organisationen Stödja organisationens kompetensutveckling Säkerställa en daglig dialog med underlydande Kunna genomföra det svåra samtalet LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN 9

10 10

11 EN COACH ELLER MENTOR TILL DIG, EN RÅDGIVARE TILL DITT TEAM! Vi erbjuder erfarna coacher (enligt ICF) och mentorer för din personliga utveckling. Behöver din organisation eller grupp en erfaren expert som rådgivare kan rätt person erbjudas med ett stort batteri av modeller, arbetsmaterial och principer för att stödja och utveckla. Rådgivaren har en gedigen bakgrund som senior specialist och chef. 11

12 INKÖP De senaste åren har området inköp genomgått stora förändringar. Från att bara vara en serviceoch stödfunktion till produktion så har inköp fått en allt större strategisk betydelse i företagets affärsutveckling. Idag betraktas inköparna som strategiska affärs- män och kvinnor som skall göra goda affärer och skapa långsiktiga leverantörsrelationer. Rollen som bara materialförsörjare är borta tack och lov. Givetvis är det fortfarande skillnad mellan olika företag och branscher, men i ett modernt företag har inköp ett mycket större inflytande idag än tidigare. Det här kräver naturligtvis att det finns ett större behov av välutbildade medarbetare. Vårt inköpsprogram innehåller kurser på både grund- och avancerad nivå. 12

13 Affärsmässiga inköp 2 dagar Kursen Affärsmässiga inköp vänder sig till den som köper in och förhandlar utan att för den skull vara inköpare på heltid. En stor del av ett företags inköp och förhandling görs av personer som egentligen har andra huvuduppgifter. Om inte dessa deltidsinköpare har tillräckliga kunskaper kan dock följden bli att köpen genomförs utan tillräcklig kvalitets- och kostnadskontroll. Det är här kursen Affärsmässiga inköp kommer in i bilden. Du lär dig grunderna i en inköpsprocess utifrån aktuella och spännande praktikfall. Syfte och utbildningsmål Målet med kursen är att du som inte är inköpare på heltid får grundläggande förståelse för kritiska aspekter i inköpsprocessen och de kunskaper som behövs för att genomföra framgångsrika affärsupphandlingar. Vem ska gå? Kursen är på introduktionsnivå i inköp och förhandling och vänder sig till alla som i det dagliga arbetet beställer och köper in som t.ex. projektledare, chefer, assistenter, controllers, affärsansvariga, säljare, produktansvariga, tekniker och konstruktörer. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Inköpets betydelse i organisationen Inköpets roll och uppgift Förhandlingsprocessen steg för steg Affärsmässighet och etik Avtal/fullmakt/ramavtal Standardvillkor Inköpsekonomi Leverantörsrelationer Kalkyl- och prissättningsmetoder Hur arbetar säljaren? Besparingsprojekt för direkt och indirekt material Företagsanpassad En av de absolut viktigaste aktiviteterna hos inköpsfunktionen kommer för det framgångsrika företaget att vara, hur och med vilken effektivitet besparingsprojekt identifieras, drivs och följs upp. Här ges du den logiska processen och praktiska exempel på mallar och verktyg för hur du systematiskt agerar i olika typer av besparingsprojekt. Första steget är att identifiera och synliggöra inom vilka områden besparingspotentialerna finns. Därefter välja hur du skall göra för att mest effektivt ta fram besparingen. I nästa steg skall besparingspotentialerna värderas så att de blir rimligt realistiska. Därefter prioriteras projekten utifrån rimligt utfall och risk samt resursåtgång för att driva projektet. Du kommer också att få lära dig huvuddelarna i att starta, driva, följa upp och avsluta projekt. Syfte och utbildningsmål Syftet är att få en insikt i hur processen för ett besparingsprojekt fungerar från identifiering av potentialer till avslut och säkerställande av besparing. Målet är att du med hjälp av processen samt de mallar och verktyg du tränar i, själv skall kunna identifiera och driva besparingsprojekt. Vem ska gå? Inköpare, produktutvecklare, produktionsledare eller tekniker som kommer att driva eller delta i någon form av besparingsprojekt. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Grundprocessen för besparingsprojekt Mallar och verktyg för värdering av besparingspotentialer Mallar för riskvärdering verktyg och mallar för projektstyrning Mallar för uppföljning av projektutfall Praktisk träning i företagsunikt material eller i framtagna typexempel EN AV VÅRA TRÄNARE: Pontus Axelsson har lång erfarenhet av affärsutveckling, inköp och försäljning från ledande företag. Från posititioner som VD, Sales and Account Manager, CPO och Director of Sourcing inom ledande företag som Telia, Letsbuyit, TAC och IBX har Pontus en gedigen bakgrund inom inköpsområdet är en av våra specialister inom modernt inköp. INKÖP 13

14 The Sourcing Excellence Program 8 dagar Sourcing Excellence Program handlar om att göra bra aff ärer. Din förmåga att göra aff ärer på rätt sätt kan bli skillnaden mellan succé och fi asko för ditt företag. Scandinavian Purchasing Group har varit med och påverkat inköpsfunktionens utveckling de senaste 20 åren. Vi har örat mot marken eftersom vi dagligen träffar VD:ar, inköpschefer, kategorichefer och strategiska inköpare. Allt fler inköpschefer efterfrågar ett kompetensmässigt och gediget fundament att bygga vidare på. Nu har vi tagit fram ett sådant. Förvånansvärt få inköpare är nämligen utbildade för vad de ansvarar för att göra affärer. PROGRAMMET GER DIG FÖRDELAR SOM: Kompetens att driva strategiska inköp Hur du får maximalt värde ur leverantörsmarknaden Ett mer strategiskt arbetssätt som fungerar med andra funktioner Underlag för att utveckla kategoristrategier Erfarenheter av att testa några nya verktyg Förståelse för aff ärsmässighet och totalkostnad DESSUTOM FÅR DU: Praktiskt användbara mallar Tillgång till Sveriges mest erfarna inköpslärare Möjlighet att bilda nätverk för fortsatt utveckling En ipad laddad med kursmaterial och övningar HUR JOBBAR VI? Programmet är praktiskt tillämpbart dvs. alla deltagare kan direkt tillämpa de nya kunskaperna. För att utmana och uppmuntra viljan att förbättra sig väver vi in praktiska övningar med tester av nya verktyg. Parallellt med kurserna genomförs ett eget projektarbete. Det ger snabb feedback på deltagarnas ökade förmåga. SYFTE OCH UTBILDNINGSMÅL Kunna utveckla arbetssätt och medverka till utveckling Att självklart och naturligt kunna driva en egen inköpskategori Kompetens att ge de viktigaste sak-/behovsägarna i företaget ett strategiskt och affärsmässigt värde Inför företagsledningen ska du kunna; beskriva värdet av att arbeta strategiskt med inköp visa tillvägagångssätt för bästa kostnadsutfall visa på hur beslut utförs tillsammans med behovsägare presentera riskanalyser inför beslut planera och leda förhandlingar VEM SKA GÅ? Utbildningen blir ett viktigt steg i karriärutvecklingen mot att bli en professionell och globalt verksam aff ärsman/-kvinna inom företaget med specialinriktning på Sourcing- och/eller Category Management. 14

15 Upplägg och exempel på innehåll: SOURCING & CATEGORY MANAGEMENT (BLOCK 1) Lära dig sälja inköps strategiska värde Vägen till Best in Class Sourcing exempel på hur modernt förändringsarbete bedrivs inom inköp Implementera Category Management Lär dig hantera analysmodeller, utveckla kategoriplaner och strategier Hur du säkerställer ditt mandat i organisationer och grupper Uppnå strategiskt inköp Nyttan av och vägen till Global Sourcing Våga använda esourcing, eprocurement dina nya verktyg till framgång I block 1 går vi igenom begreppen Sourcing och Category Management. Du får lära dig metoder för att maximera värdet från din köpvolym och dina leverantörer. Du får lära dig att utveckla anpassade strategier och förstå möjligheterna i modernt inköpsarbete med Category Management. Genom en väl avvägd strategi mellan global och lokal sourcing och införande av moderna arbets-sätt får du möjlighet att leverera till dina sakägare. TOTAL COST MANAGEMENT (BLOCK2) Totalkostnadsperspektivet och kartläggning av värdekedjans kostnadsdrivare Off shoring - kalkylen för utvärdering av global vs local sourcing Den faktabaserade produktkostnadsanalysen Förståelse för kostnadsdrivare i tjänster Om kostnadsindex, hur de är uppbyggda och var du enkelt finner dessa I detta avsnitt fångar vi totalkostnaden ur ett värdekedjeperspektiv. Att kunna identifi era vilka kostnadsparametrar som är kritiska för exempelvis jämförelse mellan att köpa lokalt eller köpa i LLC länder. Varje inköpare måste kunna beskriva och beräkna skillnader i totalkostnader, inte bara skillnader i priser. Det innebär att risker måste kunna analyseras och beräknas. Viktigt är också att dela upp de kostnader och kostnadsdrivare som respektive vara och tjänst innehåller. Man måste få full kontroll över ingående kostnadsdelar för att kunna följa periodmässiga kostnadsändringar utan gissningar och skattningar. AFFÄREN & JURIDIKEN (BLOCK 3) De vanligaste avtalsfällorna Genomgång av olika avtalstyper ex. NDA, utvecklingsavtal, verktygsavtal, GPA, leveransavtal Vad innebär det att arbeta med internationella köp- och leveransavtal? Hur hanteras dröjsmål och felaktiga varor/tjänster från utlandet? Det är ofta bättre att integrera juridiken i själva affären. Att gå igenom de nödvändiga paragraferna och arbeta utifrån de specifika intressen och inte de traditionella ståndpunkterna. Det är lätt att låta de paragraferna man traditionellt använt sig av hänga kvar år ut och år in. Detta gynnar sällan parterna och det kan lätt bli obehagliga överraskningar. Efter detta block blir ditt arbete förmodligen både effektivare och roligare. Framförallt minskar du risken för eventuellt kostsamma tvister och konflikter. DU SOM FÖRHANDLARE (BLOCK 4) Kulturella skillnader/etik i Sverige och internationellt Förhållandet inköpsstrategier vs. förhandlingsstrategier Vad innebär Förberedelse Genomförande Uppföljning? Personkemi och påverkan. Personlighetstest för att lära känna dina egna styrkor och svagheter Förhandlingsövningar t ex förhandling från en svag position För att möta de ökade kraven på tillväxt i företaget är relationen och avtalen med leverantörerna och kunderna vitala. Oftast är det komplexa affärssituationer som ska lösas. Detta ställer höga krav på att de medarbetare som hanterar leverantörs- och kundrelationerna gör det på ett professionellt sätt. Syftet är att du ska få en grundlig kunskap om förhandlingsprocessens olika steg och hur de passar ihop. Målet är att du med stor säkerhet kan planera, genomföra och följa upp dina förhandlingar efter kursen. EN AV VÅRA TRÄNARE: Sigfrid Rytten är en av Sveriges mest rutinerade lärare och konsulter inom inköp, Category Management och förhandling. Han har drivit ett stort antal förändrings- och besparingsprojekt inom inköpsområdet, nationellt och internationellt, och har genom åren undervisat tusentals inköpare i inköpsoch förhandlingsteknik. INKÖP 15

16 Supplier Relationship Management 3 dagar Skapa konkurrenskraft med hjälp av leverantörerna Inköp och upphandlingar är av strategisk betydelse för de flesta företag idag och andelen köpta material och tjänster ökar. Detta leder naturligt till en ökad kontakt med leverantörer och samarbetspartners. På den globala marknaden blir dessa kontakter viktigare och kravet på snabbhet i kommunikationen ökar varför leverantörsrelationerna blir mer komplexa. Idag är det ganska uppenbart för de flesta företag att vi kan skapa konkurrenskraft för vår egen verksamhet med hjälp av våra leverantörer - inte trots våra leverantörer som har varit den traditionella uppfattningen. Leverantörerna är en viktig del av hur vi kan skapa kundnytta. Relationen med leverantörerna omfattar förberedelse, genomförande och uppföljning samt till slut eventuell avveckling och utfasning. Vi behöver en modell för att hantera relationen med leverantörerna under alla dessa faser. Vi kallar denna SRM - Supplier Relationship Management. Syfte och utbildningsmål Att ge kunskap om vad som är viktigt när det gäller bedömning och urval av leverantörer samt information om arbetsmetoder att använda under processen. Vi visar hur man hanterar leverantörsrelationer och övervakar prestationen hos leverantörerna. Hur kan vi skapa och upprätthålla och vidareutveckla ett gott samarbete med våra leverantörer? Vad ska vi tänka på när en relation med en leverantör går mot sitt slut? Vem ska gå? Du som har leverantörsrelationer och arbetar inom områden som inköp, kvalitetssäkring, produktutveckling eller produktion EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Vad är Supplier Relationship Management, SRM? Trender inom SRM Framtidens krav på leverantörskåren Leverantörsbedömning och leverantörsvärdering Hållbarhet som ett verktyg Finansiella nyckeltal och riskhantering Internationella affärer Risk Management Supplier scorecard Starta upp, utveckla och fasa ut leverantörer Kontrakt och juridiska aspekter Att gå från frustration till värdeutveckling Exempel från Östeuropa, Indien och Kina EN AV VÅRA TRÄNARE: Lars Lundberg har en lång erfarenhet inom tillverkande industri och har arbetat som chef inom Produktion, Logistik, Planering, Inköp, Kvalitet, Teknik och Produktutveckling samt varit VD inom fordonsindustrin. Lars har dessutom över 15 års erfarenhet som Managementkonsult där han ansvarat för ett storta antal förbättringsprojekt inom Operations samt utbildat inom Strategiskt Inköp, Supply Chain Management och Lean. 16

17 E-Sourcing - Upphandling med elektroniskt stöd Verktyget för den professionella inköpsorganisationen 2+2 dagar NYHET! Genom att använda ett elektroniskt stöd såsom esourcing i sin rätta bemärkelse kan upp till dubbelt så många upphandlingar och avtal levereras. Dessutom kan det konstateras att upphandling med stöd av esourcing ger större besparingsutfall. Den här kursen ger dig grunderna till att självständigt kunna driva en inköpsprocess, helt eller delvis driven med esourcing, ett elektroniskt verktyg som ger stora administrativa och kommersiella fördelar. Du får som deltagare stegvis lära dig och arbeta med ett esourcing-verktyg från ARIBA. Kursen är en grundläggande utbildning som leds av erfarna experter där vi varvar gruppvisa genomgångar med praktiska projekt, gärna hämtade från egen verksamhet. Under kursen går vi igenom hur RFI, RFP och RFQ utvecklas för både varor och tjänster. Kursen är delad i två omgångar på två dagar med praktiskt arbete mellan kurssessionerna. Vissa avsnitt kan komma att genomförs på engelska av extern föreläsare. Syfte och utbildningsmål Efter genomförd kurs skall du som deltagare självständigt kunna välja ut projekt och därefter genomföra enklare upphandlingar med stöd från ett esourcing verktyg. Målet är att du ska utvecklas till en modern inköpare och se potentialen i att effektivisera dina inköp och upphandlingar. Vem ska gå? Kursen vänder sig till dig som är aktiv inköpare eller ansvarig för upphandlingar och förhandlingar med leverantörer. Du har genomfört flertalet upphandlingar och är bekväm med inköpsprocessens alla steg och termologi. Du behöver inte ha vana från elektroniska hjälpmedel - men ha en god vana av Excel. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: E-Sourcing som stöd till modernt inköp Hur passar esourcing in i inköpsstrategin? Går allt att upphandla med esourcing? Kriterier som skall vara uppfyllda för att esourcing anses lämpligt? Hur fånga in leverantörer i processen Utveckling av RFI och RFP för komplexa varor och tjänster Praktikfall och övningar Utvärderingsscenarier Förhandling vs eauctions Hemuppgift med redovisning SOURCING EXPERT GLOBAL SOURCING EFFECTIVE SOURCING PROCESS LCC-SOURCING BENCHMARKING INKÖP 17

18 Category Management 3 dagar Detta är kursen för dig som arbetar eller kommer att arbeta som Strategisk inköpare, Category Manager, senior inköpare eller Key Commodity Manager. Vi ger dig verktygen och tar dig igenom processen på ett praktiskt sätt så att du efter utbildningen har kunskapen om hur du skall driva dina egna varugrupper eller kategorier. Utbildningen ger dig en metodik att identifiera, utveckla och maximera värdet som levereras från era leverantörer. Du får hjälp att ta fram väl anpassade strategier och aktiviteter riktade mot olika leverantörsgrupper. Denna kurs tar begreppet Category Management på allvar och hjälper dig som ansvarig för ett produkt- eller köpområde att utveckla de möjligheter som modern Supply Chain Management ger. Genom praktiska exempel och casestudier visas hur man systematiskt organiserar leverantörerna och väljer optimala sourcing- och relationsstrategier utifrån det egna företagets förutsättningar. Syfte och utbildningsmål Vi ger dig verktygen och tar dig igenom processen på ett praktiskt sätt så att du efter utbildningen har kunskapen om hur du skall driva dina egna varugrupper eller kategorier. Målet är att du ska få kunskap om hur du ska definiera din egen kategori-strategi och förstå grunderna i den strategiska processen att hantera dina varugrupper. Du ska också kunna driva det strategiska arbetet internt/lokalt/globalt genom dina Category-teams samt dokumentera, kommunicera och implementera din kategoristrategi. Vem ska gå? Utbildningen vänder sig till alla inköpsansvariga som har hand om en egen leverantörsportfölj, egen varugrupp eller driver leverantörsoch produktfrågor på en strategisk nivå. Utbildningen är speciellt användbar för dig som arbetar som Key Commodity Manager, Strategisk inköpare eller du som är senior inköpare och ansvarig för commodity teams. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Grundprinciperna för Category Management Segmentering Spendanalys Marknadsanalys Organisation Leverantörsbas - nuvarande och framtida Implementeringsstrategier Kostnadsanalyser - trender Marknadstrender Leverera besparingar Genomgång av vår Category Management Toolbox Olika upplägg på Category Management Seminarium för företagsledningen 1/2 dag Seminarium Category Management 1 dag Fokus på att hjälpa företagsledningen eller kategoriägaren att förstå konceptet med Category Management. Seminariet går igenom huvudprinciperna i CM och beslutsfattarens roll i denna process samt förslag på styrning och stöd från ledningen - för att uppnå maximal nytta och kostnadsreduktion. Detta seminarium ger en introduktion till den heltäckande processen och principerna för CM. Några av verktygen och case-övningar presenteras. Utbildning Category Management Denna utbildning ger en allmän introduktion av CM riktad mot både inköpare och intressenter. Deltagarna får gå igenom processen med målet att förstå och använda de mallar och verktyg som kursen presenterar. Workshop 3 dagar 3-5 dagar Vår mest populära kurs! Denna workshop riktar sig mot erfarna eller strategiska inköpare. Vi tar deltagarna igenom hela processen och huvudprinciperna i detalj med ett urval av case som används för att illustrera kraften i en effektiv användning av CM processen. Som en del av workshopen finns möjligheten att arbeta med verkliga kategorier inom ditt affärsområde. 18

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer