NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP"

Transkript

1 NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

2 VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda efter ert företags situation. Era förutsättningar och behov styr innehåll och upplägg - vilket leder till bättre och snabbare resultat. I den här katalogen presenterar vi ett brett sortiment av kurser och program inom bl.a. inköp, logistik och försäljning - samtliga har vi med framgång genomfört hos olika företag. Vi erbjuder även öppna utbildningar. Vi planerar in de schemalagda utbildningarna efter efterfrågan. Det betyder att utbildningarna kan variera under vår och höst. Vårt koncept är att göra utbildningarna så praktiska som möjligt, dvs. att väva ihop teori och praktiska moment så att man ska kunna tillämpa de nya kunskaperna när man går hem från utbildningen. För att göra utbildningarna så verklighetstrogna som möjligt hämtas exempel från er egen verksamhet. Vi anpassar dem till rätt nivå med hänsyn till förkunskaper och erfarenhet hos deltagarna. UTBILDNINGAR NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Vi utbildar nationellt och internationellt på svenska och engelska och våra lärare är några av de främsta inom sina områden. De skapar engagemang och motivation bland deltagarna att utvecklas inom det aktuella området. En hel del material översätter vi till det lokala språket för att underlätta inlärandet. PLANERA ER UTBILDNINGSINSATS Vi vill gärna hjälpa er med ert företags kompetensutveckling och vi är vana att utveckla och genomföra allt ifrån längre utbildningsprogram till enstaka dagar, eller seminarier för chef och ledningsgrupper. Vi agerar även som utbildningscoacher som hjälper deltagarna att komma igång med förändringsarbete eller olika följdprojekt som ibland är förväntat efter en utbildningsinsats. OLIKA TYPER AV UPPLÄGG Alla utbildningsprogram är skräddarsydda och inkluderar vanligtvis exempel och fall från kundens egen organisation. Dessa program kan genomföras på olika sätt: SEMINARIUM: En kort presentation av den senaste forskningen. UTBILDNING: Ämnet kommer att utbildas under 2-4 dagar. PROGRAM: Vi bygger ett skräddarsytt program för era anställda utifrån era unika behov. COACHING: Vi tränar dina anställda med våra specialister hur man gör jobbet by the book. Vi träffar personalen en gång i veckan eller varannan vecka. Vårt råd är att alltid tänka efter vad ni vill uppnå med utbildningen? Är det att deltagarna ska känna till, ha kunskap om eller ska deltagarna faktiskt kunna tillämpa de nya kunskaperna? Det påverkar starkt hur ett utbildningsupplägg ska planeras och vilka resultat företaget kan förvänta sig. OLIKA NIVÅER Vi har utbildningar på olika nivåer beroende på målgruppen. Vissa deltagare är specialister och andra har en mer supporterande roll eller är delvis inblandade i affärssituationerna. purchasing.se Copyright 2014, Scandinavian Purchasing Group AB. All rights reserved. SIGFRID RYTTEN, VD

3 Index MANAGEMENT SEMINARS 4 4MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING 5 LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN 6 Leda mig själv och andra Att leda ledare INKÖP 12 Affärsmässiga inköp Besparingsprojekt för direkt/indirekt material Sourcing Excellence Program Supplier Relationship Management e-sourcing Category Management JURIDIK 20 Köp- och avtalsrätt Kommersiella avtal och internationell handelsrätt COST MANAGEMENT 22 Cost Management Cost Management - Avancerad FÖRHANDLING 26 Förhandlingsteknik Avancerad förhandlingsteknik SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 30 Demand Chain Toolbox En metod i sju steg Lean Production Toyota KATA FÖRSÄLJNING 36 Säljförhandlingar Att sälja till offentlig sektor Säljlicensen Hur tänker inköparen? 5KOMPETENSMAPPNING 6 12 LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN INKÖP 22SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 36FÖRSÄLJNING

4 VI har tagit fram ett antal seminarier som kan användas internt i Er organisation. Dessa seminarier kan användas vid leverantörsdagar eller kunddagar där ett visst område skall säljas in. Exempel är Globala Inköpsmöten, Logistikdagar eller Säljkonferenser. Vi har ett flertal kunniga och erfarna föredragshållare som håller internationell klass inom sina områden. MANAGEMENT SEMINARS Inköpsseminarier Trender inom inköp Category Management Öka konkurrenskraften med förändrat inköpsbeteende Leverantörsstrategier E-Sourcing E-Auction Supplier Relationship Management KPI - Key Performance Indicators Riskanalyser inom inköp Relationsinriktade förhandlingar vs konkurrensinriktade Hur jobbar andra inom inköp? Länderunika inköpsseminarium Förhandlingsspel Logistikseminarier Trender inom supply chain Logistiksamarbete med strategiska leverantörer Försäljningsseminarier Hur tänker inköparen? Trender inom inköp Den rätta gnistan Sälja till offentlig sektor Inköpsstrategier Speed för säljchefer E-Sourcing - Hur påverkas säljavdelningen? E-Auction - Att hantera E-Auctions Tänk tvärtom Supplier Relationship Management Key Performance Indicators - hur mäts leverantören? 4

5 KOMPETENSMAPPNING När man ska ta ställning till större utbildningsinsatser, är en kompetensinventering ett utmärkt underlag. Utan en noggrann kartläggning av medarbetarnas kompetens är risken överhängande att man tar fel beslut om vilka utbildningsinsatser som är optimala för teamet. En kompetensinventering kan tydliggöra vilka personer som behöver förstärka kompetensen inom vissa områden men även tydliggöra vilka personer som har en högre kompetensnivå än yrkesrollen kräver. Hur kan företaget ta vara på denna kompetens? Känner du till ditt företags fulla potential? Vi kan hjälpa er att ta fram en helhetsbild över kompetensen i ditt team samt identifera eventuella gap mot den kravnivå som ni satt för teamet. Vår kompetenskartläggning ger er ett utmärkt verktyg att utgå från vid beslut om både kortsiktigt och långsiktigt utbildningsbehov. Informationen från kartläggningen är även ett bra stöd i löneoch utvecklingssamtal. Pålitlig kompetenskartläggning Våra konsulter har lång erfarenhet av att systematiskt kartlägga kompetens i inköps- och supply chain organisationer. Vi arbetar med strukturerade metoder och använder utöver vårt webbaserade verktyg även djupintervjuer för att få fram en så objektiv bild av individens kompetens som möjligt. Vår långa inköps och logistikerfarenhet garanterar en rättvis bild av teamets kompetensnivå. Skräddarsydda analyser Alla våra kartläggningar anpassas efter företagets branschspecifika krav på kompetens. Vi erbjuder kartläggning i upp till fyra steg. Individens närmaste chef får också skatta medarbetarens kompetens Täpp till kompetensluckorna! Ofta så visar kartläggningen kompetensluckor som behöver täppas till. Vi kan skräddarsy utbildningsinsatser som hjälper er lyfta ert teams kompetens till en nivå som motsvarar eller överträffar era krav. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Genomgång och översikt av kompetensnivån i teamet Identifikation av gap mellan önskad och verklig kompetens Mätning av motivationsnivån hos individen Mätning av kunskapsnivån hos individen Utvärdering av erfarenheten hos individen Nyckelkompetenserna - var finns de? Stöd för löne- och utvecklingssamtal Webbaserad kompetensinventering Strukturerad djupintervju Simulering av caseövningar & förhandlingar Ledarskapsförmågor kartläggs med bl.a. workshops KOMPETENSMAPPNING 5

6 LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN 6

7 Vi har tagit fram ett antal ledarskapsutbildningar för olika nivåer inom Supply Chain. De är alla anpassade till varje nivå och har ett sammanhängande innehåll genom de olika stegen. Kompetensutvecklingsprocessen i en lärande organisation består av flera steg steg. Våra utbildningar beskriver dessa steg och går noga igenom hur man praktiskt arbetar med dem. Vi arbetar med exempel och simuleringar från din arbetsmiljö inom Supply Chain och tar fram och presenterar praktiska verktyg för användning direkt på arbetsplatsen. I träningarna tittar vi bland annat på hur man tar fram tydliga ramar för vad som krävs och ingår i arbetsuppgiften som t.ex. strategisk inköpare, logistikchef eller inköpsdirektör. Kompetens består av kunskap, motivation och förmåga. Vi lär ut sätt att erhålla kunskaper och färdigheter för att klättra i kompetenstrappan. Deltagare får lära sig metoder för att utvärdera personliga insatser i föregående års affärsverksamheter. Vad är bra? Vad bör utvecklas? Hur ska det utvecklas? - tre frågor vi diskuterar och ger svar på. Vi går också igenom hur man utvärderar de olika aktiviteterna, har aktiviteten gett avsedd verkan för affären? Vilka kunskaper och färdigheter har uppnåtts under träningen? Våra ledarskapsträningar syftar till att ge alla medarbetare en grund att stå på vad gäller att ta ledarskap för sin egen uppgift samt att kunna påverka medspelare i värdekedjan. Målet är att stödja chefer i att också kunna ta ett ledarskap genom att fördjupa självförståelse och förstå dynamiken i ett team. Resultatet kan ses i att en arbetsgrupp utvecklas till ett effektivt team. Meningen är också att utveckla förmågan att leda en organisation genom att leda andra ledare. Ledarskapsträningarna består av två olika träningar - Leda mig själv och andra och Att leda chefer. Härutöver kan vi erbjuda träning i att ta personligt ledarskap (2+1 dag) samt personlig coaching (enligt ICF standard) som en egen utvecklingsaktivitet alternativt i samband med respektive program för att ytterligare stödja individens utveckling. Är det skillnad på en grupp och ett effektivt team? Vem ska gå vad? LEDA MIG SJÄLV Hur arbetar ett effektivt team? Vad är gemensamt respektive skillnad i att vara chef och ledare? LEDA ORGANISATIONER UTVECKLANDE LEDARSKAP LEDA ANDRA Hur ger du feedback? Vad betyder kulturen för ledarskapet? Vad är coaching bra för? LEDA LEDARE Behöver jag utveckla mig och hur stöder jag mina medarbetares utveckling? EN AV VÅRA TRÄNARE: Curt Temin är en erfaren chefsutvecklare från näringsliv och globala företag, bl.a som HR-chef och ansvarig för lärande och utveckling inom IKEA. Han har lång erfarenhet från internationellt arbete i Europa, Asien och Amerika och arbetar idag som senior ledarskapsutvecklare inom ett flertal internationella företag. LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN 7

8 Leda mig själv och andra 3+3 dagar Som chef och ledare vid ditt företag har du en viktig roll i att uppnå din enhets riktlinjer och mål. Som medarbetare har du också ansvaret att leda dig själv och dina uppgifter. Vi har utvecklat ett ledarskapsprogram som följer individen genom ledarskapsresan från det personliga ledarskapet till ledarskap på högre nivåer. Syfte och utbildningsmål Du kommer att öka din självinsikt, hur du använder ett coachande förhållningssätt och hur du bygger ditt eget lärkontrakt. Vi visar dig också hur du lär känna dina drivkrafter. När träningen är slut kommer du att förstå hur att leda och utveckla din grupp. Vem ska gå? Chef med minst 6 månaders erfarenhet i chef/ledarrollen. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Hur man ökar förutsättningarna för en bra konversation Att proaktivt skapa positiva mentala tankemönster Hur man effektivt kan ge och ta emot ett budskap Insikt i vilka motivatorer som driver en att utföra stordåd Förståelse för att vara chef och ledare Hur man ger verktyg för att få medarbetare att öka sin motivation Hur man använder ett anpassat ledarskap vid varje fas av en grupps utveckling Värdering av en grupps effektivitet Att delegera och använda effektiva beslutsmetoder Vilka verktyg att använda för att hantera alla slags konflikter Hur att arbeta med egen och andras kompetensutveckling Steg 1 Steg 2 En förutsättning för att kunna leda andra är att kunna Att leda mig själv leda sig själv. Den här träningen ger dig självinsikt och förståelse om vad som ger och tar din energi samt vad som är dina drivkrafter. Vi tar upp hur du ger och tar feedback och ökar din förståelse för hur du kan kommunicera direkt och klart. Meningen är att du efter träningen ska ha god självinsikt och vara motiverad för att fortsätta utvecklingen att leda dig själv. I mellantiden Mellan steg 1 och 2 utförs en 360 graders värdering av dig och ditt ledarskap som i steg 2 värderas och diskuteras. Den här delen bygger vidare från steg 1 och ger dig insikter, kunskaper och verktyg för att på bästa sätt kunna tillvarata medarbetarnas kompetens för att på ett optimalt sätt nå affärsmålen. Efter den här träningen kommer du att ha kunskaper i att inspirera andra och förståelse för vad som ger hög motivation, situations anpassat ledarskap och ökad självinsikt genom feedback från organisationen. Vi lär dig att förstå grundläggande faser i en grupps utveckling och mekanismerna bakom ett högpresterande team. Har du förmåga att aktivt använda coaching? Har du kunskap om olika beslutsmetoder och hur effektivt du delegerar? Dessa saker tar vi upp i den här träningen. Vi ökar också din förståelse för grunden i att leda förändring och för att effektivt hantera konflikter. 8

9 Att leda ledare Utnyttja resurserna i organisationen och utveckla morgondagens ledare 3 dagar Denna träning handlar om att skapa en mer effektiv organisation genom att bättre utnyttja de inneboende resurserna i organisationen och därigenom utveckla morgondagens ledare. Vi går igenom din egen utveckling, dina värderingar och ditt nätverk. Deltagaren får lära sig organisationsutveckling, strategiskt tänkande i affären, förhandling och prioritering. En viktig del i träningen är målstyrningen; att utveckla processtänkande och förmågan att leda projekt. Syfte och utbildningsmål Tanken med träningen är att ge kunskap och verktyg för att utveckla de tre grundstenarna; Affären, Människorna och Dig själv. Vem ska gå? Ledare som har går vidare i karriären för att leda sin organisation genom andra. Att leda mig själv Egen utveckling Värderingar Nätverk Att leda affären Organisationsutveckling Strategiskt tänkande Förändringsarbete Prioritering, planering och framförhållning Målstyrning Utveckla process tänkande Utveckla förmågan att leda projekt Att leda andra Att identifiera ledarpotentialer Teamutveckling och strategisk rekrytering Hur man genomför effektiva möten Att utveckla ett coachande beteende Träning i samtalsmetodik och konflikthantering Hur man leder en organisation i kris Leda andra Att identifiera ledarpotentialer Teamutveckling och strategisk rekrytering Hur man genomför effektiva möten Att utveckla ett coachande beteende Träning i samtalsmetodik och konflikthantering Hur man leder en organisation i förändring Att delegera ansvar Utveckla chef- och ledarskap i organisationen Stödja organisationens kompetensutveckling Säkerställa en daglig dialog med underlydande Kunna genomföra det svåra samtalet LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN 9

10 10

11 EN COACH ELLER MENTOR TILL DIG, EN RÅDGIVARE TILL DITT TEAM! Vi erbjuder erfarna coacher (enligt ICF) och mentorer för din personliga utveckling. Behöver din organisation eller grupp en erfaren expert som rådgivare kan rätt person erbjudas med ett stort batteri av modeller, arbetsmaterial och principer för att stödja och utveckla. Rådgivaren har en gedigen bakgrund som senior specialist och chef. 11

12 INKÖP De senaste åren har området inköp genomgått stora förändringar. Från att bara vara en serviceoch stödfunktion till produktion så har inköp fått en allt större strategisk betydelse i företagets affärsutveckling. Idag betraktas inköparna som strategiska affärs- män och kvinnor som skall göra goda affärer och skapa långsiktiga leverantörsrelationer. Rollen som bara materialförsörjare är borta tack och lov. Givetvis är det fortfarande skillnad mellan olika företag och branscher, men i ett modernt företag har inköp ett mycket större inflytande idag än tidigare. Det här kräver naturligtvis att det finns ett större behov av välutbildade medarbetare. Vårt inköpsprogram innehåller kurser på både grund- och avancerad nivå. 12

13 Affärsmässiga inköp 2 dagar Kursen Affärsmässiga inköp vänder sig till den som köper in och förhandlar utan att för den skull vara inköpare på heltid. En stor del av ett företags inköp och förhandling görs av personer som egentligen har andra huvuduppgifter. Om inte dessa deltidsinköpare har tillräckliga kunskaper kan dock följden bli att köpen genomförs utan tillräcklig kvalitets- och kostnadskontroll. Det är här kursen Affärsmässiga inköp kommer in i bilden. Du lär dig grunderna i en inköpsprocess utifrån aktuella och spännande praktikfall. Syfte och utbildningsmål Målet med kursen är att du som inte är inköpare på heltid får grundläggande förståelse för kritiska aspekter i inköpsprocessen och de kunskaper som behövs för att genomföra framgångsrika affärsupphandlingar. Vem ska gå? Kursen är på introduktionsnivå i inköp och förhandling och vänder sig till alla som i det dagliga arbetet beställer och köper in som t.ex. projektledare, chefer, assistenter, controllers, affärsansvariga, säljare, produktansvariga, tekniker och konstruktörer. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Inköpets betydelse i organisationen Inköpets roll och uppgift Förhandlingsprocessen steg för steg Affärsmässighet och etik Avtal/fullmakt/ramavtal Standardvillkor Inköpsekonomi Leverantörsrelationer Kalkyl- och prissättningsmetoder Hur arbetar säljaren? Besparingsprojekt för direkt och indirekt material Företagsanpassad En av de absolut viktigaste aktiviteterna hos inköpsfunktionen kommer för det framgångsrika företaget att vara, hur och med vilken effektivitet besparingsprojekt identifieras, drivs och följs upp. Här ges du den logiska processen och praktiska exempel på mallar och verktyg för hur du systematiskt agerar i olika typer av besparingsprojekt. Första steget är att identifiera och synliggöra inom vilka områden besparingspotentialerna finns. Därefter välja hur du skall göra för att mest effektivt ta fram besparingen. I nästa steg skall besparingspotentialerna värderas så att de blir rimligt realistiska. Därefter prioriteras projekten utifrån rimligt utfall och risk samt resursåtgång för att driva projektet. Du kommer också att få lära dig huvuddelarna i att starta, driva, följa upp och avsluta projekt. Syfte och utbildningsmål Syftet är att få en insikt i hur processen för ett besparingsprojekt fungerar från identifiering av potentialer till avslut och säkerställande av besparing. Målet är att du med hjälp av processen samt de mallar och verktyg du tränar i, själv skall kunna identifiera och driva besparingsprojekt. Vem ska gå? Inköpare, produktutvecklare, produktionsledare eller tekniker som kommer att driva eller delta i någon form av besparingsprojekt. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Grundprocessen för besparingsprojekt Mallar och verktyg för värdering av besparingspotentialer Mallar för riskvärdering verktyg och mallar för projektstyrning Mallar för uppföljning av projektutfall Praktisk träning i företagsunikt material eller i framtagna typexempel EN AV VÅRA TRÄNARE: Pontus Axelsson har lång erfarenhet av affärsutveckling, inköp och försäljning från ledande företag. Från posititioner som VD, Sales and Account Manager, CPO och Director of Sourcing inom ledande företag som Telia, Letsbuyit, TAC och IBX har Pontus en gedigen bakgrund inom inköpsområdet är en av våra specialister inom modernt inköp. INKÖP 13

14 The Sourcing Excellence Program 8 dagar Sourcing Excellence Program handlar om att göra bra aff ärer. Din förmåga att göra aff ärer på rätt sätt kan bli skillnaden mellan succé och fi asko för ditt företag. Scandinavian Purchasing Group har varit med och påverkat inköpsfunktionens utveckling de senaste 20 åren. Vi har örat mot marken eftersom vi dagligen träffar VD:ar, inköpschefer, kategorichefer och strategiska inköpare. Allt fler inköpschefer efterfrågar ett kompetensmässigt och gediget fundament att bygga vidare på. Nu har vi tagit fram ett sådant. Förvånansvärt få inköpare är nämligen utbildade för vad de ansvarar för att göra affärer. PROGRAMMET GER DIG FÖRDELAR SOM: Kompetens att driva strategiska inköp Hur du får maximalt värde ur leverantörsmarknaden Ett mer strategiskt arbetssätt som fungerar med andra funktioner Underlag för att utveckla kategoristrategier Erfarenheter av att testa några nya verktyg Förståelse för aff ärsmässighet och totalkostnad DESSUTOM FÅR DU: Praktiskt användbara mallar Tillgång till Sveriges mest erfarna inköpslärare Möjlighet att bilda nätverk för fortsatt utveckling En ipad laddad med kursmaterial och övningar HUR JOBBAR VI? Programmet är praktiskt tillämpbart dvs. alla deltagare kan direkt tillämpa de nya kunskaperna. För att utmana och uppmuntra viljan att förbättra sig väver vi in praktiska övningar med tester av nya verktyg. Parallellt med kurserna genomförs ett eget projektarbete. Det ger snabb feedback på deltagarnas ökade förmåga. SYFTE OCH UTBILDNINGSMÅL Kunna utveckla arbetssätt och medverka till utveckling Att självklart och naturligt kunna driva en egen inköpskategori Kompetens att ge de viktigaste sak-/behovsägarna i företaget ett strategiskt och affärsmässigt värde Inför företagsledningen ska du kunna; beskriva värdet av att arbeta strategiskt med inköp visa tillvägagångssätt för bästa kostnadsutfall visa på hur beslut utförs tillsammans med behovsägare presentera riskanalyser inför beslut planera och leda förhandlingar VEM SKA GÅ? Utbildningen blir ett viktigt steg i karriärutvecklingen mot att bli en professionell och globalt verksam aff ärsman/-kvinna inom företaget med specialinriktning på Sourcing- och/eller Category Management. 14

15 Upplägg och exempel på innehåll: SOURCING & CATEGORY MANAGEMENT (BLOCK 1) Lära dig sälja inköps strategiska värde Vägen till Best in Class Sourcing exempel på hur modernt förändringsarbete bedrivs inom inköp Implementera Category Management Lär dig hantera analysmodeller, utveckla kategoriplaner och strategier Hur du säkerställer ditt mandat i organisationer och grupper Uppnå strategiskt inköp Nyttan av och vägen till Global Sourcing Våga använda esourcing, eprocurement dina nya verktyg till framgång I block 1 går vi igenom begreppen Sourcing och Category Management. Du får lära dig metoder för att maximera värdet från din köpvolym och dina leverantörer. Du får lära dig att utveckla anpassade strategier och förstå möjligheterna i modernt inköpsarbete med Category Management. Genom en väl avvägd strategi mellan global och lokal sourcing och införande av moderna arbets-sätt får du möjlighet att leverera till dina sakägare. TOTAL COST MANAGEMENT (BLOCK2) Totalkostnadsperspektivet och kartläggning av värdekedjans kostnadsdrivare Off shoring - kalkylen för utvärdering av global vs local sourcing Den faktabaserade produktkostnadsanalysen Förståelse för kostnadsdrivare i tjänster Om kostnadsindex, hur de är uppbyggda och var du enkelt finner dessa I detta avsnitt fångar vi totalkostnaden ur ett värdekedjeperspektiv. Att kunna identifi era vilka kostnadsparametrar som är kritiska för exempelvis jämförelse mellan att köpa lokalt eller köpa i LLC länder. Varje inköpare måste kunna beskriva och beräkna skillnader i totalkostnader, inte bara skillnader i priser. Det innebär att risker måste kunna analyseras och beräknas. Viktigt är också att dela upp de kostnader och kostnadsdrivare som respektive vara och tjänst innehåller. Man måste få full kontroll över ingående kostnadsdelar för att kunna följa periodmässiga kostnadsändringar utan gissningar och skattningar. AFFÄREN & JURIDIKEN (BLOCK 3) De vanligaste avtalsfällorna Genomgång av olika avtalstyper ex. NDA, utvecklingsavtal, verktygsavtal, GPA, leveransavtal Vad innebär det att arbeta med internationella köp- och leveransavtal? Hur hanteras dröjsmål och felaktiga varor/tjänster från utlandet? Det är ofta bättre att integrera juridiken i själva affären. Att gå igenom de nödvändiga paragraferna och arbeta utifrån de specifika intressen och inte de traditionella ståndpunkterna. Det är lätt att låta de paragraferna man traditionellt använt sig av hänga kvar år ut och år in. Detta gynnar sällan parterna och det kan lätt bli obehagliga överraskningar. Efter detta block blir ditt arbete förmodligen både effektivare och roligare. Framförallt minskar du risken för eventuellt kostsamma tvister och konflikter. DU SOM FÖRHANDLARE (BLOCK 4) Kulturella skillnader/etik i Sverige och internationellt Förhållandet inköpsstrategier vs. förhandlingsstrategier Vad innebär Förberedelse Genomförande Uppföljning? Personkemi och påverkan. Personlighetstest för att lära känna dina egna styrkor och svagheter Förhandlingsövningar t ex förhandling från en svag position För att möta de ökade kraven på tillväxt i företaget är relationen och avtalen med leverantörerna och kunderna vitala. Oftast är det komplexa affärssituationer som ska lösas. Detta ställer höga krav på att de medarbetare som hanterar leverantörs- och kundrelationerna gör det på ett professionellt sätt. Syftet är att du ska få en grundlig kunskap om förhandlingsprocessens olika steg och hur de passar ihop. Målet är att du med stor säkerhet kan planera, genomföra och följa upp dina förhandlingar efter kursen. EN AV VÅRA TRÄNARE: Sigfrid Rytten är en av Sveriges mest rutinerade lärare och konsulter inom inköp, Category Management och förhandling. Han har drivit ett stort antal förändrings- och besparingsprojekt inom inköpsområdet, nationellt och internationellt, och har genom åren undervisat tusentals inköpare i inköpsoch förhandlingsteknik. INKÖP 15

16 Supplier Relationship Management 3 dagar Skapa konkurrenskraft med hjälp av leverantörerna Inköp och upphandlingar är av strategisk betydelse för de flesta företag idag och andelen köpta material och tjänster ökar. Detta leder naturligt till en ökad kontakt med leverantörer och samarbetspartners. På den globala marknaden blir dessa kontakter viktigare och kravet på snabbhet i kommunikationen ökar varför leverantörsrelationerna blir mer komplexa. Idag är det ganska uppenbart för de flesta företag att vi kan skapa konkurrenskraft för vår egen verksamhet med hjälp av våra leverantörer - inte trots våra leverantörer som har varit den traditionella uppfattningen. Leverantörerna är en viktig del av hur vi kan skapa kundnytta. Relationen med leverantörerna omfattar förberedelse, genomförande och uppföljning samt till slut eventuell avveckling och utfasning. Vi behöver en modell för att hantera relationen med leverantörerna under alla dessa faser. Vi kallar denna SRM - Supplier Relationship Management. Syfte och utbildningsmål Att ge kunskap om vad som är viktigt när det gäller bedömning och urval av leverantörer samt information om arbetsmetoder att använda under processen. Vi visar hur man hanterar leverantörsrelationer och övervakar prestationen hos leverantörerna. Hur kan vi skapa och upprätthålla och vidareutveckla ett gott samarbete med våra leverantörer? Vad ska vi tänka på när en relation med en leverantör går mot sitt slut? Vem ska gå? Du som har leverantörsrelationer och arbetar inom områden som inköp, kvalitetssäkring, produktutveckling eller produktion EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Vad är Supplier Relationship Management, SRM? Trender inom SRM Framtidens krav på leverantörskåren Leverantörsbedömning och leverantörsvärdering Hållbarhet som ett verktyg Finansiella nyckeltal och riskhantering Internationella affärer Risk Management Supplier scorecard Starta upp, utveckla och fasa ut leverantörer Kontrakt och juridiska aspekter Att gå från frustration till värdeutveckling Exempel från Östeuropa, Indien och Kina EN AV VÅRA TRÄNARE: Lars Lundberg har en lång erfarenhet inom tillverkande industri och har arbetat som chef inom Produktion, Logistik, Planering, Inköp, Kvalitet, Teknik och Produktutveckling samt varit VD inom fordonsindustrin. Lars har dessutom över 15 års erfarenhet som Managementkonsult där han ansvarat för ett storta antal förbättringsprojekt inom Operations samt utbildat inom Strategiskt Inköp, Supply Chain Management och Lean. 16

17 E-Sourcing - Upphandling med elektroniskt stöd Verktyget för den professionella inköpsorganisationen 2+2 dagar NYHET! Genom att använda ett elektroniskt stöd såsom esourcing i sin rätta bemärkelse kan upp till dubbelt så många upphandlingar och avtal levereras. Dessutom kan det konstateras att upphandling med stöd av esourcing ger större besparingsutfall. Den här kursen ger dig grunderna till att självständigt kunna driva en inköpsprocess, helt eller delvis driven med esourcing, ett elektroniskt verktyg som ger stora administrativa och kommersiella fördelar. Du får som deltagare stegvis lära dig och arbeta med ett esourcing-verktyg från ARIBA. Kursen är en grundläggande utbildning som leds av erfarna experter där vi varvar gruppvisa genomgångar med praktiska projekt, gärna hämtade från egen verksamhet. Under kursen går vi igenom hur RFI, RFP och RFQ utvecklas för både varor och tjänster. Kursen är delad i två omgångar på två dagar med praktiskt arbete mellan kurssessionerna. Vissa avsnitt kan komma att genomförs på engelska av extern föreläsare. Syfte och utbildningsmål Efter genomförd kurs skall du som deltagare självständigt kunna välja ut projekt och därefter genomföra enklare upphandlingar med stöd från ett esourcing verktyg. Målet är att du ska utvecklas till en modern inköpare och se potentialen i att effektivisera dina inköp och upphandlingar. Vem ska gå? Kursen vänder sig till dig som är aktiv inköpare eller ansvarig för upphandlingar och förhandlingar med leverantörer. Du har genomfört flertalet upphandlingar och är bekväm med inköpsprocessens alla steg och termologi. Du behöver inte ha vana från elektroniska hjälpmedel - men ha en god vana av Excel. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: E-Sourcing som stöd till modernt inköp Hur passar esourcing in i inköpsstrategin? Går allt att upphandla med esourcing? Kriterier som skall vara uppfyllda för att esourcing anses lämpligt? Hur fånga in leverantörer i processen Utveckling av RFI och RFP för komplexa varor och tjänster Praktikfall och övningar Utvärderingsscenarier Förhandling vs eauctions Hemuppgift med redovisning SOURCING EXPERT GLOBAL SOURCING EFFECTIVE SOURCING PROCESS LCC-SOURCING BENCHMARKING INKÖP 17

18 Category Management 3 dagar Detta är kursen för dig som arbetar eller kommer att arbeta som Strategisk inköpare, Category Manager, senior inköpare eller Key Commodity Manager. Vi ger dig verktygen och tar dig igenom processen på ett praktiskt sätt så att du efter utbildningen har kunskapen om hur du skall driva dina egna varugrupper eller kategorier. Utbildningen ger dig en metodik att identifiera, utveckla och maximera värdet som levereras från era leverantörer. Du får hjälp att ta fram väl anpassade strategier och aktiviteter riktade mot olika leverantörsgrupper. Denna kurs tar begreppet Category Management på allvar och hjälper dig som ansvarig för ett produkt- eller köpområde att utveckla de möjligheter som modern Supply Chain Management ger. Genom praktiska exempel och casestudier visas hur man systematiskt organiserar leverantörerna och väljer optimala sourcing- och relationsstrategier utifrån det egna företagets förutsättningar. Syfte och utbildningsmål Vi ger dig verktygen och tar dig igenom processen på ett praktiskt sätt så att du efter utbildningen har kunskapen om hur du skall driva dina egna varugrupper eller kategorier. Målet är att du ska få kunskap om hur du ska definiera din egen kategori-strategi och förstå grunderna i den strategiska processen att hantera dina varugrupper. Du ska också kunna driva det strategiska arbetet internt/lokalt/globalt genom dina Category-teams samt dokumentera, kommunicera och implementera din kategoristrategi. Vem ska gå? Utbildningen vänder sig till alla inköpsansvariga som har hand om en egen leverantörsportfölj, egen varugrupp eller driver leverantörsoch produktfrågor på en strategisk nivå. Utbildningen är speciellt användbar för dig som arbetar som Key Commodity Manager, Strategisk inköpare eller du som är senior inköpare och ansvarig för commodity teams. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL: Grundprinciperna för Category Management Segmentering Spendanalys Marknadsanalys Organisation Leverantörsbas - nuvarande och framtida Implementeringsstrategier Kostnadsanalyser - trender Marknadstrender Leverera besparingar Genomgång av vår Category Management Toolbox Olika upplägg på Category Management Seminarium för företagsledningen 1/2 dag Seminarium Category Management 1 dag Fokus på att hjälpa företagsledningen eller kategoriägaren att förstå konceptet med Category Management. Seminariet går igenom huvudprinciperna i CM och beslutsfattarens roll i denna process samt förslag på styrning och stöd från ledningen - för att uppnå maximal nytta och kostnadsreduktion. Detta seminarium ger en introduktion till den heltäckande processen och principerna för CM. Några av verktygen och case-övningar presenteras. Utbildning Category Management Denna utbildning ger en allmän introduktion av CM riktad mot både inköpare och intressenter. Deltagarna får gå igenom processen med målet att förstå och använda de mallar och verktyg som kursen presenterar. Workshop 3 dagar 3-5 dagar Vår mest populära kurs! Denna workshop riktar sig mot erfarna eller strategiska inköpare. Vi tar deltagarna igenom hela processen och huvudprinciperna i detalj med ett urval av case som används för att illustrera kraften i en effektiv användning av CM processen. Som en del av workshopen finns möjligheten att arbeta med verkliga kategorier inom ditt affärsområde. 18

THE SOURCING EXCELLENCE PROGRAM. Ett inspirerande och utmanande utbildningsprogram för dig som vill ta nästa steg inom inköp

THE SOURCING EXCELLENCE PROGRAM. Ett inspirerande och utmanande utbildningsprogram för dig som vill ta nästa steg inom inköp THE SOURCING EXCELLENCE PROGRAM Ett inspirerande och utmanande utbildningsprogram för dig som vill ta nästa steg inom inköp Modul 1 CATEGORY MANAGEMENT 8 DAGAR The Sourcing Excellence Program handlar om

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

UTBILDNINGSKATALOG SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP UTBILDNINGSKATALOG SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP 2016 1 Innehåll Vi ökar lönsamheten för våra kunder - varje dag Sigfrid Rytten, VD MASTER CLASSES 4 KOMPETENSMAPPNING 5 2 purchasing.se INKÖP 8 Affärsmässiga

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR1. Management Seminars. Kompetensinventering. Inköpsprogrammet.

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR1. Management Seminars. Kompetensinventering. Inköpsprogrammet. UTBILDNINGSKATALOG 2013 Management Seminars Kompetensinventering Inköpsprogrammet Juridikprogrammet Cost Management Förhandlingsprogrammet Supply Chain Management Säljprogrammet FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP UTBILDNINGSKATALOG 2014 NYHETER! LEDARSKAP INOM SUPPLY CH AIN E-SOURCIN G SUPPLIER R ELATIONSH IP MANAGEM ENT LEAN FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR 1 MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING LEDARSKAP

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

KPI för inköpsorganisationen

KPI för inköpsorganisationen KPI för inköpsorganisationen Inbjudan till konferens i Stockholm 26-27 augusti 2008 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Björn Axelsson IBM Nicklas Johansson Tetra Pak Lennart Aveling Seco Tools

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Inköp av indirekt material och tjänster

Inköp av indirekt material och tjänster Inköp av indirekt material och tjänster Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Tetra Pak Sture Karlsson Stokab AB Ann Bohlin IBM Niklas

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Vi hjälper chefer att lyckas!

Vi hjälper chefer att lyckas! Vi hjälper chefer att lyckas! shaper vill hjälpa företag att lyckas med sitt ledarskap. Att utveckla chefer är ett affärsbeslut! Ledarskap är att uppnå resultat genom andra! För att kunna leda andra måste

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Vi hjälper dig vidare. Utvecklas mitt i näringslivet. Vi finns för att vi levererar. Stimulerande miljö. Hårt arbete. Stor belöning.

Vi hjälper dig vidare. Utvecklas mitt i näringslivet. Vi finns för att vi levererar. Stimulerande miljö. Hårt arbete. Stor belöning. Utvecklas mitt i näringslivet. När du studerar på IHM går du inte i skolan. Du befinner dig mitt i näringslivet och i hetluften. Det är själva idén med IHM och den genomsyrar allt vi gör. Vi vill se våra

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team!

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! Case: Hur blev så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! ABC- gruppen okt 2013: Omsättning på 73 MSEK och vinst ca 9 MSEK efter skatt och har senaste året erhållit bl.a. nedanstående

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1 Om MLC360 FEEDBACK MLC 360 Feedback är framtagen för professionella användare som verktyg för utveckling av individer, grupper samt verksamheter inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Här finns

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD

HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD För att underlätta arbetet med övergången till FRIIs uppdaterade Kvalitetskod som antogs av årsmötet i maj 2013 har FRII tagit fram hjälpredor avseende några

Läs mer

Att bygga hållbara förändringar

Att bygga hållbara förändringar Att bygga hållbara förändringar Jag jobbar med individer, team och organisationer i förändring. Min roll är coachande. Jag utgår från att jag inte är svarsleverantör. Ni är specialisterna i er verksamhet.

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer