74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31."

Transkript

1 Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: Dnr: Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux 1 (23> Vi erbjuder oss att på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, anordna utbildning i enlighet med fz5rfrågningsunderlag med dnr: Genom detta anbuds svar accepteras i fzrfrågningsunderlaget föreskrivna villkor. Undertecknat anbud är också ett intyg på att lämnade uppgifter är sanningsenliga. UPPGIFTER OM UTBILDNINGSANORDNARENIANBUDSGIVAREN Namn på anbudsgivande företag/organisation: Organisationsnummer: Vuxenutbildningen i Partille Adress: Postadress: Firmatecknare: Box 603 (besöksadress: Kulturum, G:a Kronvägen 56, Partille) Partille Bengt Randén Nedan lämnas kontaktuppgifter till vilken all kommunikation ska ske under anbudstiden fram till och med daq för tilldelninqsbeslut: Kontaktperson: Bosse Andersson Telefonnummer: Mobiltelefonnummer: E-postadress: som ovan se Anbudet består av Anbudsformuläret, bilaga 1, och två referenser inskrivna i bilaga 2, Behövs ytterligare bilaga ska denna märkas bilaga j,h/år ende utgöa t A4-ark. Tillsammans utgör dessa doicument vårt bästa anbu. n U ÖPPNAT Göteborgsregionens kommunalförbund, GR Box 5073 Besök: Gårdavägen Göteborg Webbplats: wwwgr.to av och Tel: , fax: E-post: grgrkom.se

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANBEDSFORMULÄR 1 UPPGIFTER OM UTBILDNVGSAVORDN.4RE.VA\BUDSGfVdRE.V 1 AKVJSMNGAR 1, OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER 3 2,SKALLKRAV 8 3. KVALITETSKRITERJER A D 9 Kvalitetslcriterium A. Pedagogik och metodik 9 Kvalitetskriterium B. Samverkan med arbetslivet 15 Kvahterskriterium C. Referenser 18 Kvalitetskriterium D. Kompetens och erfarenhet OFFERERADE PRISER FOR GYMNASIAL YRKESUTBILDNING 22 UNI ERTECKNANLE 23 ANVISNINGAR Utbildningsanordnaren ombeds lämna sitt anbudssvar enligt fi5lj ande struktur: 1. Offererade utbildningar och orter Utifrån de nationella gymnasieprogram som är aktuella för denna upphandling lämnar utbildningsanordnaren här uppgifter om vilka karaktärsämneskurser som kan erbjudas, samt förslag på yrkesinriktade kurspaket. Dessutom lämnas uppgifter om de orter, inom GR, där de offererade utbildningarna kan genomföras från avtalets start. 2. Skallkrav Anbudsgivaren sätter kryss i ja- respektive nej-rutan beroende på om utbildningsanordnaren uppfyller dessa krav eller inte. Om svaret är nej medför det att anbudet diskvalificeras. 3. Kvalitetskriterier A 1) Utvärdering avseende kvalitetskriterier omfattar 50 % vid anbudsutvärderingen. Här lämnar anbudsgivaren redogörelse för sitt bästa anbud inom fyra kvalitetsområden. 4. Offererade priser för gymnasial yrkesutbildning Här lämnas anbudsgivarens bästa anbudspriser. Ett genomsnittligt pris per verksamhetspoäng lämnas för gymnasiala ämneskurser. som ingår i respektive gymnasieprogram, samt pris per verksamhetspoäng för Orienteringskurser allmänt och Orienteringskurser i yrkessvenska. Utvärdering avseende pris omfattar 50 % vid anbudsutvärderingen. Undertecknande och anbudskopia Sist i anbudsformuläret undertecknas anbudet av behörig firmatecknare. Anbudsformuläret utgör, tillsammans med referensbilagan, ett anbud. Lämna ett pappersexemplar av originalanbudet och en anbudskopia på CD eller usb-minne. 1 / Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23)1, /

3 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER Rurorna expanderar vid i/i llandet. Vi erbjuder följande gvmnasiala karaktärsämneskurser, samt föreslår yrkesinriktade kurspaket enligt beskrivning nedan: Observera att i ett yrkesinriktat kurspaket kan även andra nationella och lokala gvmnasiala kurser utöver karaktärsämneskurser ingå. Placera ert kurspaket 1 den prograniruta där ni anser att det bäst passar in utifrån kursinnehåll. Utbildningarna kan erbjudas på följande orter inom Göteborgsregionen: Barn och Fritid, karaktärsämneskurser: Barn och Fritid, yrkesinriktade kurspaket: Bygg, karaktärsämneskurser: Bygg, yrkesinriktade kurspaket: El. karaktärsämneskurser: El, yrkesinriktade kurspaket: Eventtekniker, 1100 poäng (med tillval 1200 p) 40 veckor. Utbildningen riktar sig till dig med viss kunskap och intresse för arbete med ljud, ljus och bildteknik vilket används vid eventarrangemang. Med utbildningen får du erfarenhet, breddning och fördjupning av dina kunskaper. Utbildningen innehåller bl a montering och användning av ljudanläggning med digitalt mixerbord, riggning av utrustning och programmering av rörligt ljus via datorbaserat ljusbord. Du får lära dig hantera komponenter som ingår i system för storbild, rörlig bild och stillbild, vid ett event. Du får också fördjupad kunskap i kundorienterat och målinriktat sälj arbete. Som studerande disponerar du en egen dator (laptop) under hela utbildningstiden. Förkunskaper: Grundskola, grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande. Datorvana (Officepaket). Utbildningen förutsätter att du är tekniskt intresserad. Innehåll: ENSY Eventteknik loop ENSY 1214 Ljudproduktionsteknik 150p ENSY 1213 Ljudanläggningar 1 OOp ENSY 1203 Digitala ljudutrustningar 50p MUM12O1 Multimedia loop ENSY 1219 Videoproduktionsteknik l5op ENSY 1218 Videobandspelare och videokameror loop ENK 1201 Analoga kretsar loop ELI 1201 Belysningsteknik 50p STRI2O2 Avancerade styrsystem loop HNDL 1209 Personlig försäljning 50p Teknisk engelska (orienteringskurs) 5Op Partille Bilaga 1: AN8UDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: O (23)

4 tre Tillval: Yrkessvenska loop Energi. karaktärsämnesknrser: Energi. yrkesinriktade kurspaket: Drift- och energitekniker. 800 poäng (med tillval 900 pi 40 veckor. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter för arbete inom energidistribution/energiproduktion och energitekniska anläggningar. Utbildningen innehåller bl a kunskap om elektriska storheter, mätteknik och felsökning i system- och kontrollanläggningar samt insikt i energibesparande åtgärder. LTtbildningen ger även kunskap om elmaskiners, transformatorers och generatorers funktion och arbetssätt, reläskyddsfilosofi och dess tillämpningar. Utbildningens mål är att ge dig en helhetssyn och utveckla din personliga förmåga till systemtänkande. Förkunskaper: Genomförd grundskola, grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande, datorvana (Officepaketet). Goda kunskaper i svenska, engelska och matematik. Ett stort teknikintresse förutsätts. Innehåll: ELL 1201 Ellära loop ELL 1203 Växelström trefas 50p ENTE Energi 250p TEU 1205 Konstruktion loop VAKR 1201 Generatorer och transformatorer loop VAKR 1203 Kontrollanläggningar 200p Tillval: Yrkessvenska 1 OOp Fordon, karaktärsämneskurser: Partille Fordon, yrkesinriktade kurspaket: Handel och Administration, karaktärsämneskurser: Handel och Administration, yrkesinriktade kurspaket: Entreprenörsutbildning valbara inriktningar: småföretagare. säljare och e-handel. Sammanlagt poäng (med tillval 1300 p) veckor Partille Att vara entreprenör ställer stora krav på mångsidighet och kunnande inom många olika ämnes- och yrkesområden. Detta innebär att utbildningar som siktar mot entreprenörskap kan bestå av många olika kurserluirspaket där den enskildes speciella behov och förutsättningar blir avgörande för hur man sätter ihop sin utbildning. i vilken omfattning (heltid/halvtidi deltid) man avser att studera och under vilken tidsrymd \i i har darfor satt samman tre olika kurspaket som ger mojlighet till stor flexibilitet och kan kombineras eller läsas var för sig oberoende av varandra: Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23)

5 Förkunskaper: grundskola. grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande. Entreprenör. Småföretagare. 400 poäng. 20 veckor. Har du en affiirsidé som du vill utveckla? Eller vill du starta eget? Som egen företagare kan vardagen bli ganska ensam när det gäller att fatta egna affärsheslut. Du fir möjligheter att samarbete och att utveckla dina idéer med andra kursdeltagare i samma situation. Innehåll: FE 1208 Småföretagande loop HNDL 1201 Afffirsutveckling 5Op ARL 1202 Projekt och företagande 5Op HNDL 1205 Inköp och varuhantering IOOp ADM 1206 Information och layout 1 OOp Entreprenör/Sälj are. 400 poäng. 20 veckor. Utbildningen riktar sig till dig som vill eller behöver lära dig att sälja. Framförallt i din roll som entreprenör är det viktigt att kunna sälja sig själv och sina tjänster/produkter. Säljutbildningen är en allroundutbildning inom försäljning, utan knytning till någon speciell bransch. Innehåll: HNDL 1209 Personlig försäljning 50p HNDL 1213 Telefonförsäljning 50p HNDL 1203 Försäljning och service 5Op HNDL 1210 Praktisk marknadsföring 50p DAA 1203 Programhantering 1 OOp DTR121 1 Databashntering bop EntreprenörE-handel. 400 poäng. 20 veckor. Utbildningen ger dig kunskaper om olika former av e-handel och grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad. multimediala programvaror och kunskaper i hur text, bild och form sammanställs till en interaktiv presentation. Som studerande disponerar du en egn dator (laptop) under hela utbildningstiden. Innehåll. HNDL 1206 Näthandel 200p DTR 1210 Webbdesign 1 OOp MLTM 1201 Multimedia loop Tillval (möjlig i alla tre inriktningarna): Yrkessvenska 1OOp Hantverk, karaktärsämneskurser: Fiiintverk, yrkesinriktade kurspaket: Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (23)

6 - Hotell och Restaurang, karaktärsämneskurser: Hotell och Restaurang, yrkesinriktade kurspaket: Industri, karaktärsämneskurser: Industri, yrkesinriktade kurspaket: Livsmedel, karaktärsämneskurser: Livsmedel, yrkesinriktade kurspaket: Media, karaktärsämneskurser: Media, yrkesinriktade kurspaket: Webbredaktör, 1100 poäng (med tillval 1200 p) 40 veckor. Som webbredaktör ansvarar man för företagets/organisationens webbplats/er på Intemet eller i intranät. 1 arbetet ingår att följa upp så webbplatsen uppf1ler de behov dess användare har och att publicerad information är aktuell, relevant och korrekt. Webbredaktären har ofta även ansvar för underhåll av webbplatsen, dess utveckling och dess grafiska design och för detta krävs många och breda kompetenser. Yrket handlar i stor omfattning om förmåga till kommunikation, samarbete och flexibilitet. Arbetet förutsätter goda datakunskaper, förmåga att uttrycka sig i text och bild samt hög initiativförmåga och kreativitet. Som studerande disponerar du en egen dator (laptop) under hela utbildningstiden. Förkunskaper: Grundskola, grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande. Goda datorkunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska samt förmåga att uttrycka sig i text och bild. Inehåll: TEXK ± l203textkommunikation 300p GKO 1203 Grafisk kommunikation 200p MDK 1202 Mediekommunikation loop MUM 1202 Multimedia bop MPR 1202 Medieproduktion loop DTR 1210 Webbdesign loop FBL 1202 Fotografisk bild loop LJUM 1201 Ljudmedier bop Tillval: Yrkessvenska 1 OOp Naturbruk, karaktärsämneskurser: Partille Bilaga 1: ANBUDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23) -Ci

7 Naturbruk, yrkesinriktade kurspaket: Omvårdnad, karaktärsätuneskurser: Omvårdnad, yrkesinriktade kurspaket: Personlig assistent, 800 poäng (med tillval 100 p), 80 veckor, haivfart. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar som personlig assistent, Den sträcker sig Över rra terminer och består av 8 kurser. Kurserna är nationella och ingår i omvårdnadsprogrammet. Förkunskaper: Genomförd grundskola, grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande. Innehåll: OMV 1201 Medicinsk grundkurs, 100 p, SOMS 1201 Etik- och livsfrågor, 100 p SOMS 1206 Socialt behandlingsarbete, 100 p PS 1201 Psykologi A, 50 p SOMS 1206 Utvecklingsstörning!funktionshinder, 200 p SOMS 1203 Rehabilitering och habilitering, 100 p SOMS 1202 Människan socialt- och kulturellt, 100 p ARL 1201 Arbetsmiljö och säkerhet, 50 p Tillval: Yrkessvenska 1 OOp Teknik, karaktärsämneskurser: Partille Teknik, yrkesinriktade kurspaket: Bilaga 1: ANA UDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23)

8 2. SKALLKRAV Ja Nej Anbudsgivaren skall använda sig av digital lärplattform i kommunikationen med deltagarna. Varje kurs skall erbjuda distansinslag och flexibla lösningar såväl som fysiska träffar. Anbudsgivaren skall ha pedagogisk ledare på plats med erfarenhet från vuxenutbildning. Den pedagogiska kompetensen hos den eller de personer E som ansvarar för den operativa ledningen av utbildningsbeställningen skall motsvara kompetensen som krävs för en rektorstjänst inom det offentliga skolväsendet. Varje utbildning skall ha arbetsplatsförlagda inslag mot svarande minst 20 % av utbildningstiden. Validering skall erbjudas i kursmoment och/eller kurser. EJ Anbudsgivare skall lämna två referenser för utförda upp- fl drag inom motsvarande område som denna upphandling omfattar. Anbudsgivaren skall arbeta efter internt dokumenterad fl kvalitetssäkringsmodell. Bilaga 1: ANBUDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: O (23)

9 3. KVALITETSKRITERIER A D Utgör 50 % av anbudsutvärderingen. Kvalitetskriterium A. Pedagogik och metodik Utgör 25 % av anbudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska tydligt och kortfattat beskriva: Al. Verksamhetens pedagogiska grundsyn kopplat till yrkesutbildning. (Max tecken) All verksamhet vid Vuxenutbildningen i Partille vilar på en demokratisk värdegrund vilket för oss innebar: - att all utbildning skall gestalta och formedla manrnskolivets okrankbarhet, individens frihet och integntet, alla manrnskors lika varde, jamstalldhet mellan kvinnor och man samt sohdantet med svaga och utsatta - att all utbildning skall framja en hallbar utveckling, sa att nuvarande och kommande generationer tillförsakras en halsosam och god miljo - j att i all utbildningsverksamhet skall rada jamstalidhet dar kvinnors och mans lika ratt framjas Y aktivt och medvetet och traditionella konsrollsmonster motverkas - att verksamheten utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Den studerandes möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att utbildningens mål, innehåll och arbetsformer klargörs, liksom vilka rättigheter och skyldigheter de studerande har. Vår människosyn innebär att vi uppfattar människan som en lärande och nyfiken varelse med ständig beredskap att växa i kunskaper och färdigheter. Under rätt betingelser, som att individen ser en tydlig mening och tydliga mål med sitt lärande, att han eller hon är delaktig i lärprocessen, att hänsyn tas till den uppsättning av individuella lärstilar och den variation av lärandeprocesser som framträder, kommer individens lärande och utveckling till stånd. Det indnidanpassande larandet ar avgorande for framgang Den professionelle pedagogen anpassar sin uppsattrnng av pedaog1ska metoder till individn beho och frutsättiiingar HaIL eller hennes pedagogiska metoder kommer att innefatta arbete i grupp och enskilt, fältstudier, studiebesok, projektarbeten gastförelasare, tematiska studier, intervjuer av branschkunniga osv För att kunna svara upp mot alla olika lärstilar i en undervisningsgrupp är det viktigt att undervisningen är flexibel. Pedagogen ger föreläsningar, gör genomgångar av olika kursmoment och anpassar uppgifter i grupp och enskilt, men fungerar också som handledare och motiverar och stöttar sina studerande. Pedagogens uppgift är också att vara coach för sina studerande, att utmana och driva på. Till varje kurs finns detaljerade studiehandledningar upplagda på vår lärportal. 1 studiehandledningen framgår progressionen för kursen, tidspianering för de olika kursmomenten, arbetsuppgifter och förslag på arbetsformer. 1 portalen finns också kursrum med möjlighet till diskussionsfora, e-post och anslagstavla men också möjlighet att lägga upp uppgifter och annan information samt att spara egna arbeten. Portalen ger den studerande effektiva möjligheter till överblick, att själv välja arbetssätt, t ex om delar av kursen kan göras på distans eller halvdistans, vad som behöver hämtas in om man kommit efter osv. Samtidigt måste pedagogen skapa en medvetenhet hos den studerande om begränsningnniht enbart förlita S) Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandhng Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: O9134, (23> \. 1v

10 sig till elektroniska hjälpmedel, att lärandet i rummet och i grupp eller en kombination av dessa ger bättre förutsättningar till goda studieresultat. Till utbildningarna kqxnmr tt kopplas referensfhretag för att ge möjlighet till ett problembaserat och verklighetsförankrat lärande, där man kommer att utgå från och arbeta med uppgifter eller delar av uppdrag som finns inom företagets verksamhet. På så sätt får pedagogerna möjlighet att stärka kopplingen mellan teori och praktik och likaså kopplingen mellan den studerande. APU-handledaren på företaget och utbildningen. Det ger också goda möjligheter för den studerande att reflektera över sitt eget kunnande. vrkesrollen samt att få insikt om egna styrkor och vad som behöver utvecklas. Att utbildningarna kopplas till referensföretag ger också pedagogerna bättre möjligheter att utveckla ett validerande förhållningssätt i arbetet med de studerande. att se var den studerande befinner sig i sin kunskapsutveckling, vilka förutsättningar, erfarenheter och kunskaper han eller hon har med sig sedan tidigare och vilka specifika behov den studerande har för att uppnå sina mål. Den kontinuerliga kontakten mellan referensföretag och utbildning förbättrar också möjligheten att göra den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen mera lyckosam genom att den underlättar den studerandes förberedelse inför APU :n i form av t ex relevanta praktikuppgifter samt genom att återkopplingen. uppföljningen och utvärderingen stärks. A2. Hur deltagarna introduceras i studierna: hur kursplan och kursmål presenteras etc. (Max tecken) Samtliga vrkesutbildningar/kurser börjar med en introduktionsperiod på 1-2 veckor. För introduktionsperioden finns en tydlig dag-för-dagplanering där innehåll. arbetsformer och tidsramar framgår. Under introduktionsperioden kartläggs tillsammans med den studerande dennes lång- och kortsiktiga mål, skolbakgrund. tidigare studie- och yrkeserfarenhet. j valideringsmöjligheter, lärstil. stödbehov, t ex språkstöd, och annat. Kartläggningen innehåller också personliga samtal och intervjuer med den studerande och har som sammantaget mål att mynna ut i en individuell fördjupad studieplan, IFS. IFS dokumenteras och läggs upp i den studerandes rum i lärportalen för återkommande revidering, uppföljning och utvärdering och den gör det möjligt för den studerande att följa sina resultat under utbildningens gång. Vidare under introduktionen presenteras kurspianer. kursmål och programmål. Man diskuterar, förklarar och penetrerar dessa och relaterar dem till utbildningens övergripande mål och innehåll men lägger också stor vikt vid vilken relevans de har för yrkes- och branschkunskapen. Kursplanerna. kursmålen och betygskriterierna kopplas till studiehandledningarna i lärportalen och till den studerandes IFS. En väsentlig del av introduktionen går ut på att föra in den studerande i studiemiljön. att göra honom/henne delaktig i gruppen och hemmastadd där, att få vetskap om tillgängliga studieverktvg och att ge insikt i vad utbildningen går ut på och vad den kommer att kräva för ett lyckat resultat. Frågor som vad? hur? och varför? kommer att vara vägledande. Vidare kommer att ägnas mycket tid åt att diskutera lärstilar. motivation och studieteknik samt hur man jobbar med studiehandledningar och lärportalen. Lokaler. studiehallar. bibliotek, informationssökning. kurslitteratur, studiematerial etc presenteras. För varje yrkesutbildning kurspaket kommer att finnas en ansvarig projektiedare. Projektiedaren är en a pedagogerna som undervisar i utbildningen men som dessutom har ett övergripande ansvar för hur utbildningen introduceras. hur den hålls samman. följs upp och utvärderas, Projektledaren har också det kontinuerliga ansvaret för kontakten med de studerande vid frågor Bilaga 1: ANBUDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr; (23)

11 om utbildningen och fungerar som mentor. Det är naturligt att projektiedaren har en avgörande roll vid introduktionen men också i samverkan med de övriga pedagogerna. Under introduktionen får de studerande också tillfälle att träffa skolledning. SYV och övrig administrativ personal. De fär allmän information om Vuxenutbilningen i Partille. hjälp med studieekonomiska och studiesociala frågor samt information om hur Alvis. Vuxenutbildningens webbaserade administrationsprogram. fungerar och kan användas. Al Hur deltagarnas framsteg kommer att fi5ljas upp och hur betygsprocessen genomförs. (Max tecken) Den studerandes individuella studieplan och hur den är nedbruten i IFS är utgångspunkten för att följa upp den studerandes framsteg. Framstegen dokumenteras i IFS. relateras kontinuerligt till kurspianema och kursmålen och ger kontinuerligt underlag för betygsättningen. 1 studiehandledningarna fär den studerande detaljerade hänvisningar om kursens alla delmoment och om hur dessa kommer att gås igenom, följas upp och examineras. Där finns förslag på arbets- och redovisningsformer och där finns en föreslagen tidsplan. Den studerande kommer i många delar att kunna välja dessa beroende på egna behov, lärstil och eget arbetssätt men alltid i kommunikation med pedagogen som ansvarar för kursen/utbildningen. Regelbundna avstämningar tillsammans med de studerande, enskilt och i grupp, finns inplanerade i tidspianen för kursen, likaså betygs- och utvecklingssamtal. Dessa dokumenteras och följs upp i IFS så att den studerande kontinuerligt fär möjlighet att ställa sina resultat och arbetsinsatser i relation till mål och delmål och kursens och utbildningens krav. Av dokumentationen skall framgå vilka framsteg den studerande gjort och vad som behöver utvecklas och förbättras i förhållande till mål och delmål och sluta i en tydlig överenskommelse med den studerande om vad som behöver göras framåt för att uppnå dessa. De kontinuerliga avstämningarna och dokumentationen skapar förståelse för och transparens i bedömningen och gör de studerande medvetna om att betygsättning/bedömning sker som en kontinuerlig och påverkbar process under kursen/utbildningen. Redovisning och examination av kurser och delkurser kommer att ske i olika former: muntliga och skriftliga prov, enskilt och i grupp. inlämningsuppgifter, praktiska övningar. problemonenterade uppgifter eller case utifrån vad som beskrivs i förhållande till s.k referensföretag i A. 1 ovan osv. Redovisningar och arbetsuppgifter enligt referensföretagsmodellen kommer också ge goda möjligeter att arbeta ämnesövergripande och underlätta för pedagogerna att samarbeta kring bedömning och utvärdering i de olika kurserna som ingår i utbildningen. 1 den sammanlagda bedömningen av den studerandes framsteg utgör APU:n en viktig del. Det är därför viktigt att handledaren för APU:n tillsammans med pedagogerna deltar i bedömningen av; studerandens resultat och tillsammans med den studerande går igenom målen för APU:n och hur den hör ihop med utbildningens övriga delar. Målen och bedömningskriterier för APU:n kommer att finnas på lärportalen tillsammans med övrig dokumentation. Projektiedaren för utbildningen har tillsammans med skolledningen också ett övergripande ansvar för att återkommande betygsdiskussioner och bedömningssamtal sker mellan pedagogerna i utbildningen. Ytterligare ett viktigt led i de studerandes förutsättningar att göra framsteg i sina studier är deras möjligheter till inflytande och påverkan. Pedagogerna genomför återkommande muntliga utvärderingar i ina kurser utbildningar. Dessutom genomförs två gånger per termin skriftliga kursutvärderingar i form av studerandeenkäter. Vid skolkonferensen som möts två gånger per termin deltar representanter för skolledning, fackliga företrädare och dc studerande för att diskutera förbättringar. Vi har också ett aktivt studerandeforum - de studerandes eget forum - Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: 09434, 713\ 11 (23)

12 hur där studerande från alla våra olika utbildningar möts för att diskutera och utfonna förslag på förbättringar i utbildningarna och i skolan i övngt. A4. Konkreta exempel på hur IFS kommer att användas. (Max tecken) Som det har sagts ovan i A.3 är den individuella fördjupade studieplanen, IFS, en detaljerad nedbrytning av den individuella studieplanen till kurs- och delkursnivå, Den beskriver den studerandes mål och delmål, behov av stöd/coachning, lärstil, arbetssätt etc och relaterar dessa till kurs- och utbildningsmål. IFS revideras kontinuerligt genom avstämningar mellan den studerande och ansvarig pedagog. Avstämningarna och dokumentationen av dessa i IFS gör det möjligt för den studerande och pedagogen att följa upp den studerandes framsteg men också att göra nödvändiga förändringar, påkalla behov av olika stödinsatser som t ex coachning. språkstöd och hjälp med studieteknik, samt att ändra och utveckla sitt arbetssätt. IFS måste också kontinuerligt relateras till branschens och yrkets krav och till APU:n. Här kommer den studerande att ha stöd av sina pedagoger, studie- och yrkesvägledare och APU handledaren för att i IFS kunna formulera sina egna förväntningar på APU:n och yrket och sätta in dem i ett sammanhang: - Hur ser mitt drömjobb ut? - Vad förväntas av mig? - Vad vill jag uppnå? - Ar mina förväntningar realistiska? - Hur fungerar kopplingen mellan teori och praktik? - Vad behöver jag utveckla och förbättra för att göra mig anställningsbar? - Hur utvecklar jag ett entreprenörskap? - Hur kan jag ta tillvara mina tidigare studie- och yrkeserfarenheter? - Saknas det något i utbildningen som jag behöver i min framtida yrkesroll in det? kan jag få Genom att låta frågeställningar som de ovanstående ha en framträdande och återkommande roll i IFS under hela utbildningen utmanas den studerande att se sin egen utveckling, göra omprövningar och få nya insikter. Frågeställningarna kommer i IFS också att kopplas till den studerandes tidigare arbetslivserfarenheter och kunskaper för att se vilka valideringsmöjligheter som finns. På samma sätt som IFS gör det möjligt för den studerande att relatera till yrket, får han eller hon genom IFS möjlighet att formulera sina förväntningar på utbildningen i övrigt och ta upp sina specifika behov. Det kan som nämnts vara stöd av olika slag beroende på svårigheter i kurserna men också att den studerande med hjälp av sin IFS fur hjälp att se hur han eller hon kan hushålla med sina resurser. Vissa delkurser eller kurser kan valideras och ge mera tid till andra moment eller kurser eller göra så att utbildningen kan avslutas tidigare. Likaså kan mera tid läggas på kurser eller kursmoment där den studerande har svårigheter och tas ifrån kurser där det går undan. Den studerande kan också komplettera sin utbildning med kurser från Vuxenutbildningens övriga utbud på grundläggande och gvmnasial nivå, både allmänna ämnen, orienteringskurser. kurser i entreprenörskap och vrkessvenska. Bilaga 1: ANBUDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23) f4

13 Genom att den studerande i IFS loggar det egna lärandet och stämmer av tillsammans med sina pedagoger flir den studerande insikt i det egna lärandet och möjlighet att påverka det och pedagogerna kan föra in de didaktiska grundfragorna. Den studerande flir med hjälp av IFS möjlighet att ta ställning till och formulera sig kring fragor som: - Hur lärjag? - Hur lär mina kurskamrater? - Vilka arbetssätt passar mig? - Vad är lärande? * Varför gör jag som jag gör? - Hur tar jag eget ansvar för mitt lärande? IFS blir på det här sättet ett redskap för utveckling där den studerande övas i att betrakta sig själv utifrån och få en helhetsuppfattning om sitt lärande. Den bidrar vidare till att tillsammans med övrig dokumentation skapa en tydlig struktur över utbildningen. Samtidigt blir den ett redskap som underlättar för pedagogerna i utbildningen att samverka och att ta ett helhetsansvar för den studerande. AS. Möjligheter till kontinuerlig antagning. (Max tecken) De sammanhållna yrkesutbildningar kurspaket som ingår i detta anbud har olika karaktär, upplägg och organisation. Till utbildningarna, personlig assistent och entreprenörskap inom omvårdnads- respektive handelsprogrammet, har vi möjlighet att genomföra kontinuerlig antagning efter hand som de i kurspaketet ingående kurserna startar. Dessa kurspaket är uppbyggda så att de ingående kurserna kan genomföras i stor utsträckning oberoende av varandra vad gäller tidsföljd, progression och sammansättning. Utbildningarna till drift- och energitekniker, eventtekniker och webbredaktör förutsätter, i vårt upplägg. ett större mått av tematiskt arbete, ämnes- och kursintegration samt helhetssyn och behöver därför genomföras i en sammanhållen grupp. 1 dialog med uppdragsgivaren kan vi genomföra kontinuerlig antagning, med ett varierat antal kursstarter utöver terminsstarterna. till samtliga våra kurspaket. A6. Hur validering genomförs mot kursmål samt mot anställningsbarhet. (Max tecken) Validering inom ramen för de yrkesutbildningar som ingår i detta anbud kommer att genomföras som ett led i den studerandes pågående utbildning. Valideringen kommer därför att syfta till att klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och eller förkorta studietiden för den studerande, Vidare skall valideringen utforska och synliggöra den studerandes kompetenser inom det aktuella yrkesområdet och relatera dessa till arbetslivets och branschens kompctenskra. Valideringsmöjlighetema kommer att tas upp och beskrix as under introduktionen till utbildningen/kurserna. Det är i sammanhanget viktigt att pedagogema har ett validerande förhållningssätt och att de stöttar och motiverar de studerande som vill genomfdra en validering. Bilaga 1: ANBUDSFQRMU1R upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: / 13 (23)

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer