74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31."

Transkript

1 Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: Dnr: Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux 1 (23> Vi erbjuder oss att på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, anordna utbildning i enlighet med fz5rfrågningsunderlag med dnr: Genom detta anbuds svar accepteras i fzrfrågningsunderlaget föreskrivna villkor. Undertecknat anbud är också ett intyg på att lämnade uppgifter är sanningsenliga. UPPGIFTER OM UTBILDNINGSANORDNARENIANBUDSGIVAREN Namn på anbudsgivande företag/organisation: Organisationsnummer: Vuxenutbildningen i Partille Adress: Postadress: Firmatecknare: Box 603 (besöksadress: Kulturum, G:a Kronvägen 56, Partille) Partille Bengt Randén Nedan lämnas kontaktuppgifter till vilken all kommunikation ska ske under anbudstiden fram till och med daq för tilldelninqsbeslut: Kontaktperson: Bosse Andersson Telefonnummer: Mobiltelefonnummer: E-postadress: som ovan se Anbudet består av Anbudsformuläret, bilaga 1, och två referenser inskrivna i bilaga 2, Behövs ytterligare bilaga ska denna märkas bilaga j,h/år ende utgöa t A4-ark. Tillsammans utgör dessa doicument vårt bästa anbu. n U ÖPPNAT Göteborgsregionens kommunalförbund, GR Box 5073 Besök: Gårdavägen Göteborg Webbplats: wwwgr.to av och Tel: , fax: E-post: grgrkom.se

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANBEDSFORMULÄR 1 UPPGIFTER OM UTBILDNVGSAVORDN.4RE.VA\BUDSGfVdRE.V 1 AKVJSMNGAR 1, OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER 3 2,SKALLKRAV 8 3. KVALITETSKRITERJER A D 9 Kvalitetslcriterium A. Pedagogik och metodik 9 Kvalitetskriterium B. Samverkan med arbetslivet 15 Kvahterskriterium C. Referenser 18 Kvalitetskriterium D. Kompetens och erfarenhet OFFERERADE PRISER FOR GYMNASIAL YRKESUTBILDNING 22 UNI ERTECKNANLE 23 ANVISNINGAR Utbildningsanordnaren ombeds lämna sitt anbudssvar enligt fi5lj ande struktur: 1. Offererade utbildningar och orter Utifrån de nationella gymnasieprogram som är aktuella för denna upphandling lämnar utbildningsanordnaren här uppgifter om vilka karaktärsämneskurser som kan erbjudas, samt förslag på yrkesinriktade kurspaket. Dessutom lämnas uppgifter om de orter, inom GR, där de offererade utbildningarna kan genomföras från avtalets start. 2. Skallkrav Anbudsgivaren sätter kryss i ja- respektive nej-rutan beroende på om utbildningsanordnaren uppfyller dessa krav eller inte. Om svaret är nej medför det att anbudet diskvalificeras. 3. Kvalitetskriterier A 1) Utvärdering avseende kvalitetskriterier omfattar 50 % vid anbudsutvärderingen. Här lämnar anbudsgivaren redogörelse för sitt bästa anbud inom fyra kvalitetsområden. 4. Offererade priser för gymnasial yrkesutbildning Här lämnas anbudsgivarens bästa anbudspriser. Ett genomsnittligt pris per verksamhetspoäng lämnas för gymnasiala ämneskurser. som ingår i respektive gymnasieprogram, samt pris per verksamhetspoäng för Orienteringskurser allmänt och Orienteringskurser i yrkessvenska. Utvärdering avseende pris omfattar 50 % vid anbudsutvärderingen. Undertecknande och anbudskopia Sist i anbudsformuläret undertecknas anbudet av behörig firmatecknare. Anbudsformuläret utgör, tillsammans med referensbilagan, ett anbud. Lämna ett pappersexemplar av originalanbudet och en anbudskopia på CD eller usb-minne. 1 / Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23)1, /

3 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER Rurorna expanderar vid i/i llandet. Vi erbjuder följande gvmnasiala karaktärsämneskurser, samt föreslår yrkesinriktade kurspaket enligt beskrivning nedan: Observera att i ett yrkesinriktat kurspaket kan även andra nationella och lokala gvmnasiala kurser utöver karaktärsämneskurser ingå. Placera ert kurspaket 1 den prograniruta där ni anser att det bäst passar in utifrån kursinnehåll. Utbildningarna kan erbjudas på följande orter inom Göteborgsregionen: Barn och Fritid, karaktärsämneskurser: Barn och Fritid, yrkesinriktade kurspaket: Bygg, karaktärsämneskurser: Bygg, yrkesinriktade kurspaket: El. karaktärsämneskurser: El, yrkesinriktade kurspaket: Eventtekniker, 1100 poäng (med tillval 1200 p) 40 veckor. Utbildningen riktar sig till dig med viss kunskap och intresse för arbete med ljud, ljus och bildteknik vilket används vid eventarrangemang. Med utbildningen får du erfarenhet, breddning och fördjupning av dina kunskaper. Utbildningen innehåller bl a montering och användning av ljudanläggning med digitalt mixerbord, riggning av utrustning och programmering av rörligt ljus via datorbaserat ljusbord. Du får lära dig hantera komponenter som ingår i system för storbild, rörlig bild och stillbild, vid ett event. Du får också fördjupad kunskap i kundorienterat och målinriktat sälj arbete. Som studerande disponerar du en egen dator (laptop) under hela utbildningstiden. Förkunskaper: Grundskola, grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande. Datorvana (Officepaket). Utbildningen förutsätter att du är tekniskt intresserad. Innehåll: ENSY Eventteknik loop ENSY 1214 Ljudproduktionsteknik 150p ENSY 1213 Ljudanläggningar 1 OOp ENSY 1203 Digitala ljudutrustningar 50p MUM12O1 Multimedia loop ENSY 1219 Videoproduktionsteknik l5op ENSY 1218 Videobandspelare och videokameror loop ENK 1201 Analoga kretsar loop ELI 1201 Belysningsteknik 50p STRI2O2 Avancerade styrsystem loop HNDL 1209 Personlig försäljning 50p Teknisk engelska (orienteringskurs) 5Op Partille Bilaga 1: AN8UDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: O (23)

4 tre Tillval: Yrkessvenska loop Energi. karaktärsämnesknrser: Energi. yrkesinriktade kurspaket: Drift- och energitekniker. 800 poäng (med tillval 900 pi 40 veckor. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter för arbete inom energidistribution/energiproduktion och energitekniska anläggningar. Utbildningen innehåller bl a kunskap om elektriska storheter, mätteknik och felsökning i system- och kontrollanläggningar samt insikt i energibesparande åtgärder. LTtbildningen ger även kunskap om elmaskiners, transformatorers och generatorers funktion och arbetssätt, reläskyddsfilosofi och dess tillämpningar. Utbildningens mål är att ge dig en helhetssyn och utveckla din personliga förmåga till systemtänkande. Förkunskaper: Genomförd grundskola, grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande, datorvana (Officepaketet). Goda kunskaper i svenska, engelska och matematik. Ett stort teknikintresse förutsätts. Innehåll: ELL 1201 Ellära loop ELL 1203 Växelström trefas 50p ENTE Energi 250p TEU 1205 Konstruktion loop VAKR 1201 Generatorer och transformatorer loop VAKR 1203 Kontrollanläggningar 200p Tillval: Yrkessvenska 1 OOp Fordon, karaktärsämneskurser: Partille Fordon, yrkesinriktade kurspaket: Handel och Administration, karaktärsämneskurser: Handel och Administration, yrkesinriktade kurspaket: Entreprenörsutbildning valbara inriktningar: småföretagare. säljare och e-handel. Sammanlagt poäng (med tillval 1300 p) veckor Partille Att vara entreprenör ställer stora krav på mångsidighet och kunnande inom många olika ämnes- och yrkesområden. Detta innebär att utbildningar som siktar mot entreprenörskap kan bestå av många olika kurserluirspaket där den enskildes speciella behov och förutsättningar blir avgörande för hur man sätter ihop sin utbildning. i vilken omfattning (heltid/halvtidi deltid) man avser att studera och under vilken tidsrymd \i i har darfor satt samman tre olika kurspaket som ger mojlighet till stor flexibilitet och kan kombineras eller läsas var för sig oberoende av varandra: Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23)

5 Förkunskaper: grundskola. grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande. Entreprenör. Småföretagare. 400 poäng. 20 veckor. Har du en affiirsidé som du vill utveckla? Eller vill du starta eget? Som egen företagare kan vardagen bli ganska ensam när det gäller att fatta egna affärsheslut. Du fir möjligheter att samarbete och att utveckla dina idéer med andra kursdeltagare i samma situation. Innehåll: FE 1208 Småföretagande loop HNDL 1201 Afffirsutveckling 5Op ARL 1202 Projekt och företagande 5Op HNDL 1205 Inköp och varuhantering IOOp ADM 1206 Information och layout 1 OOp Entreprenör/Sälj are. 400 poäng. 20 veckor. Utbildningen riktar sig till dig som vill eller behöver lära dig att sälja. Framförallt i din roll som entreprenör är det viktigt att kunna sälja sig själv och sina tjänster/produkter. Säljutbildningen är en allroundutbildning inom försäljning, utan knytning till någon speciell bransch. Innehåll: HNDL 1209 Personlig försäljning 50p HNDL 1213 Telefonförsäljning 50p HNDL 1203 Försäljning och service 5Op HNDL 1210 Praktisk marknadsföring 50p DAA 1203 Programhantering 1 OOp DTR121 1 Databashntering bop EntreprenörE-handel. 400 poäng. 20 veckor. Utbildningen ger dig kunskaper om olika former av e-handel och grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad. multimediala programvaror och kunskaper i hur text, bild och form sammanställs till en interaktiv presentation. Som studerande disponerar du en egn dator (laptop) under hela utbildningstiden. Innehåll. HNDL 1206 Näthandel 200p DTR 1210 Webbdesign 1 OOp MLTM 1201 Multimedia loop Tillval (möjlig i alla tre inriktningarna): Yrkessvenska 1OOp Hantverk, karaktärsämneskurser: Fiiintverk, yrkesinriktade kurspaket: Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (23)

6 - Hotell och Restaurang, karaktärsämneskurser: Hotell och Restaurang, yrkesinriktade kurspaket: Industri, karaktärsämneskurser: Industri, yrkesinriktade kurspaket: Livsmedel, karaktärsämneskurser: Livsmedel, yrkesinriktade kurspaket: Media, karaktärsämneskurser: Media, yrkesinriktade kurspaket: Webbredaktör, 1100 poäng (med tillval 1200 p) 40 veckor. Som webbredaktör ansvarar man för företagets/organisationens webbplats/er på Intemet eller i intranät. 1 arbetet ingår att följa upp så webbplatsen uppf1ler de behov dess användare har och att publicerad information är aktuell, relevant och korrekt. Webbredaktären har ofta även ansvar för underhåll av webbplatsen, dess utveckling och dess grafiska design och för detta krävs många och breda kompetenser. Yrket handlar i stor omfattning om förmåga till kommunikation, samarbete och flexibilitet. Arbetet förutsätter goda datakunskaper, förmåga att uttrycka sig i text och bild samt hög initiativförmåga och kreativitet. Som studerande disponerar du en egen dator (laptop) under hela utbildningstiden. Förkunskaper: Grundskola, grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande. Goda datorkunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska samt förmåga att uttrycka sig i text och bild. Inehåll: TEXK ± l203textkommunikation 300p GKO 1203 Grafisk kommunikation 200p MDK 1202 Mediekommunikation loop MUM 1202 Multimedia bop MPR 1202 Medieproduktion loop DTR 1210 Webbdesign loop FBL 1202 Fotografisk bild loop LJUM 1201 Ljudmedier bop Tillval: Yrkessvenska 1 OOp Naturbruk, karaktärsämneskurser: Partille Bilaga 1: ANBUDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23) -Ci

7 Naturbruk, yrkesinriktade kurspaket: Omvårdnad, karaktärsätuneskurser: Omvårdnad, yrkesinriktade kurspaket: Personlig assistent, 800 poäng (med tillval 100 p), 80 veckor, haivfart. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar som personlig assistent, Den sträcker sig Över rra terminer och består av 8 kurser. Kurserna är nationella och ingår i omvårdnadsprogrammet. Förkunskaper: Genomförd grundskola, grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande. Innehåll: OMV 1201 Medicinsk grundkurs, 100 p, SOMS 1201 Etik- och livsfrågor, 100 p SOMS 1206 Socialt behandlingsarbete, 100 p PS 1201 Psykologi A, 50 p SOMS 1206 Utvecklingsstörning!funktionshinder, 200 p SOMS 1203 Rehabilitering och habilitering, 100 p SOMS 1202 Människan socialt- och kulturellt, 100 p ARL 1201 Arbetsmiljö och säkerhet, 50 p Tillval: Yrkessvenska 1 OOp Teknik, karaktärsämneskurser: Partille Teknik, yrkesinriktade kurspaket: Bilaga 1: ANA UDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23)

8 2. SKALLKRAV Ja Nej Anbudsgivaren skall använda sig av digital lärplattform i kommunikationen med deltagarna. Varje kurs skall erbjuda distansinslag och flexibla lösningar såväl som fysiska träffar. Anbudsgivaren skall ha pedagogisk ledare på plats med erfarenhet från vuxenutbildning. Den pedagogiska kompetensen hos den eller de personer E som ansvarar för den operativa ledningen av utbildningsbeställningen skall motsvara kompetensen som krävs för en rektorstjänst inom det offentliga skolväsendet. Varje utbildning skall ha arbetsplatsförlagda inslag mot svarande minst 20 % av utbildningstiden. Validering skall erbjudas i kursmoment och/eller kurser. EJ Anbudsgivare skall lämna två referenser för utförda upp- fl drag inom motsvarande område som denna upphandling omfattar. Anbudsgivaren skall arbeta efter internt dokumenterad fl kvalitetssäkringsmodell. Bilaga 1: ANBUDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: O (23)

9 3. KVALITETSKRITERIER A D Utgör 50 % av anbudsutvärderingen. Kvalitetskriterium A. Pedagogik och metodik Utgör 25 % av anbudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska tydligt och kortfattat beskriva: Al. Verksamhetens pedagogiska grundsyn kopplat till yrkesutbildning. (Max tecken) All verksamhet vid Vuxenutbildningen i Partille vilar på en demokratisk värdegrund vilket för oss innebar: - att all utbildning skall gestalta och formedla manrnskolivets okrankbarhet, individens frihet och integntet, alla manrnskors lika varde, jamstalldhet mellan kvinnor och man samt sohdantet med svaga och utsatta - att all utbildning skall framja en hallbar utveckling, sa att nuvarande och kommande generationer tillförsakras en halsosam och god miljo - j att i all utbildningsverksamhet skall rada jamstalidhet dar kvinnors och mans lika ratt framjas Y aktivt och medvetet och traditionella konsrollsmonster motverkas - att verksamheten utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Den studerandes möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att utbildningens mål, innehåll och arbetsformer klargörs, liksom vilka rättigheter och skyldigheter de studerande har. Vår människosyn innebär att vi uppfattar människan som en lärande och nyfiken varelse med ständig beredskap att växa i kunskaper och färdigheter. Under rätt betingelser, som att individen ser en tydlig mening och tydliga mål med sitt lärande, att han eller hon är delaktig i lärprocessen, att hänsyn tas till den uppsättning av individuella lärstilar och den variation av lärandeprocesser som framträder, kommer individens lärande och utveckling till stånd. Det indnidanpassande larandet ar avgorande for framgang Den professionelle pedagogen anpassar sin uppsattrnng av pedaog1ska metoder till individn beho och frutsättiiingar HaIL eller hennes pedagogiska metoder kommer att innefatta arbete i grupp och enskilt, fältstudier, studiebesok, projektarbeten gastförelasare, tematiska studier, intervjuer av branschkunniga osv För att kunna svara upp mot alla olika lärstilar i en undervisningsgrupp är det viktigt att undervisningen är flexibel. Pedagogen ger föreläsningar, gör genomgångar av olika kursmoment och anpassar uppgifter i grupp och enskilt, men fungerar också som handledare och motiverar och stöttar sina studerande. Pedagogens uppgift är också att vara coach för sina studerande, att utmana och driva på. Till varje kurs finns detaljerade studiehandledningar upplagda på vår lärportal. 1 studiehandledningen framgår progressionen för kursen, tidspianering för de olika kursmomenten, arbetsuppgifter och förslag på arbetsformer. 1 portalen finns också kursrum med möjlighet till diskussionsfora, e-post och anslagstavla men också möjlighet att lägga upp uppgifter och annan information samt att spara egna arbeten. Portalen ger den studerande effektiva möjligheter till överblick, att själv välja arbetssätt, t ex om delar av kursen kan göras på distans eller halvdistans, vad som behöver hämtas in om man kommit efter osv. Samtidigt måste pedagogen skapa en medvetenhet hos den studerande om begränsningnniht enbart förlita S) Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandhng Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: O9134, (23> \. 1v

10 sig till elektroniska hjälpmedel, att lärandet i rummet och i grupp eller en kombination av dessa ger bättre förutsättningar till goda studieresultat. Till utbildningarna kqxnmr tt kopplas referensfhretag för att ge möjlighet till ett problembaserat och verklighetsförankrat lärande, där man kommer att utgå från och arbeta med uppgifter eller delar av uppdrag som finns inom företagets verksamhet. På så sätt får pedagogerna möjlighet att stärka kopplingen mellan teori och praktik och likaså kopplingen mellan den studerande. APU-handledaren på företaget och utbildningen. Det ger också goda möjligheter för den studerande att reflektera över sitt eget kunnande. vrkesrollen samt att få insikt om egna styrkor och vad som behöver utvecklas. Att utbildningarna kopplas till referensföretag ger också pedagogerna bättre möjligheter att utveckla ett validerande förhållningssätt i arbetet med de studerande. att se var den studerande befinner sig i sin kunskapsutveckling, vilka förutsättningar, erfarenheter och kunskaper han eller hon har med sig sedan tidigare och vilka specifika behov den studerande har för att uppnå sina mål. Den kontinuerliga kontakten mellan referensföretag och utbildning förbättrar också möjligheten att göra den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen mera lyckosam genom att den underlättar den studerandes förberedelse inför APU :n i form av t ex relevanta praktikuppgifter samt genom att återkopplingen. uppföljningen och utvärderingen stärks. A2. Hur deltagarna introduceras i studierna: hur kursplan och kursmål presenteras etc. (Max tecken) Samtliga vrkesutbildningar/kurser börjar med en introduktionsperiod på 1-2 veckor. För introduktionsperioden finns en tydlig dag-för-dagplanering där innehåll. arbetsformer och tidsramar framgår. Under introduktionsperioden kartläggs tillsammans med den studerande dennes lång- och kortsiktiga mål, skolbakgrund. tidigare studie- och yrkeserfarenhet. j valideringsmöjligheter, lärstil. stödbehov, t ex språkstöd, och annat. Kartläggningen innehåller också personliga samtal och intervjuer med den studerande och har som sammantaget mål att mynna ut i en individuell fördjupad studieplan, IFS. IFS dokumenteras och läggs upp i den studerandes rum i lärportalen för återkommande revidering, uppföljning och utvärdering och den gör det möjligt för den studerande att följa sina resultat under utbildningens gång. Vidare under introduktionen presenteras kurspianer. kursmål och programmål. Man diskuterar, förklarar och penetrerar dessa och relaterar dem till utbildningens övergripande mål och innehåll men lägger också stor vikt vid vilken relevans de har för yrkes- och branschkunskapen. Kursplanerna. kursmålen och betygskriterierna kopplas till studiehandledningarna i lärportalen och till den studerandes IFS. En väsentlig del av introduktionen går ut på att föra in den studerande i studiemiljön. att göra honom/henne delaktig i gruppen och hemmastadd där, att få vetskap om tillgängliga studieverktvg och att ge insikt i vad utbildningen går ut på och vad den kommer att kräva för ett lyckat resultat. Frågor som vad? hur? och varför? kommer att vara vägledande. Vidare kommer att ägnas mycket tid åt att diskutera lärstilar. motivation och studieteknik samt hur man jobbar med studiehandledningar och lärportalen. Lokaler. studiehallar. bibliotek, informationssökning. kurslitteratur, studiematerial etc presenteras. För varje yrkesutbildning kurspaket kommer att finnas en ansvarig projektiedare. Projektiedaren är en a pedagogerna som undervisar i utbildningen men som dessutom har ett övergripande ansvar för hur utbildningen introduceras. hur den hålls samman. följs upp och utvärderas, Projektledaren har också det kontinuerliga ansvaret för kontakten med de studerande vid frågor Bilaga 1: ANBUDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr; (23)

11 om utbildningen och fungerar som mentor. Det är naturligt att projektiedaren har en avgörande roll vid introduktionen men också i samverkan med de övriga pedagogerna. Under introduktionen får de studerande också tillfälle att träffa skolledning. SYV och övrig administrativ personal. De fär allmän information om Vuxenutbilningen i Partille. hjälp med studieekonomiska och studiesociala frågor samt information om hur Alvis. Vuxenutbildningens webbaserade administrationsprogram. fungerar och kan användas. Al Hur deltagarnas framsteg kommer att fi5ljas upp och hur betygsprocessen genomförs. (Max tecken) Den studerandes individuella studieplan och hur den är nedbruten i IFS är utgångspunkten för att följa upp den studerandes framsteg. Framstegen dokumenteras i IFS. relateras kontinuerligt till kurspianema och kursmålen och ger kontinuerligt underlag för betygsättningen. 1 studiehandledningarna fär den studerande detaljerade hänvisningar om kursens alla delmoment och om hur dessa kommer att gås igenom, följas upp och examineras. Där finns förslag på arbets- och redovisningsformer och där finns en föreslagen tidsplan. Den studerande kommer i många delar att kunna välja dessa beroende på egna behov, lärstil och eget arbetssätt men alltid i kommunikation med pedagogen som ansvarar för kursen/utbildningen. Regelbundna avstämningar tillsammans med de studerande, enskilt och i grupp, finns inplanerade i tidspianen för kursen, likaså betygs- och utvecklingssamtal. Dessa dokumenteras och följs upp i IFS så att den studerande kontinuerligt fär möjlighet att ställa sina resultat och arbetsinsatser i relation till mål och delmål och kursens och utbildningens krav. Av dokumentationen skall framgå vilka framsteg den studerande gjort och vad som behöver utvecklas och förbättras i förhållande till mål och delmål och sluta i en tydlig överenskommelse med den studerande om vad som behöver göras framåt för att uppnå dessa. De kontinuerliga avstämningarna och dokumentationen skapar förståelse för och transparens i bedömningen och gör de studerande medvetna om att betygsättning/bedömning sker som en kontinuerlig och påverkbar process under kursen/utbildningen. Redovisning och examination av kurser och delkurser kommer att ske i olika former: muntliga och skriftliga prov, enskilt och i grupp. inlämningsuppgifter, praktiska övningar. problemonenterade uppgifter eller case utifrån vad som beskrivs i förhållande till s.k referensföretag i A. 1 ovan osv. Redovisningar och arbetsuppgifter enligt referensföretagsmodellen kommer också ge goda möjligeter att arbeta ämnesövergripande och underlätta för pedagogerna att samarbeta kring bedömning och utvärdering i de olika kurserna som ingår i utbildningen. 1 den sammanlagda bedömningen av den studerandes framsteg utgör APU:n en viktig del. Det är därför viktigt att handledaren för APU:n tillsammans med pedagogerna deltar i bedömningen av; studerandens resultat och tillsammans med den studerande går igenom målen för APU:n och hur den hör ihop med utbildningens övriga delar. Målen och bedömningskriterier för APU:n kommer att finnas på lärportalen tillsammans med övrig dokumentation. Projektiedaren för utbildningen har tillsammans med skolledningen också ett övergripande ansvar för att återkommande betygsdiskussioner och bedömningssamtal sker mellan pedagogerna i utbildningen. Ytterligare ett viktigt led i de studerandes förutsättningar att göra framsteg i sina studier är deras möjligheter till inflytande och påverkan. Pedagogerna genomför återkommande muntliga utvärderingar i ina kurser utbildningar. Dessutom genomförs två gånger per termin skriftliga kursutvärderingar i form av studerandeenkäter. Vid skolkonferensen som möts två gånger per termin deltar representanter för skolledning, fackliga företrädare och dc studerande för att diskutera förbättringar. Vi har också ett aktivt studerandeforum - de studerandes eget forum - Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: 09434, 713\ 11 (23)

12 hur där studerande från alla våra olika utbildningar möts för att diskutera och utfonna förslag på förbättringar i utbildningarna och i skolan i övngt. A4. Konkreta exempel på hur IFS kommer att användas. (Max tecken) Som det har sagts ovan i A.3 är den individuella fördjupade studieplanen, IFS, en detaljerad nedbrytning av den individuella studieplanen till kurs- och delkursnivå, Den beskriver den studerandes mål och delmål, behov av stöd/coachning, lärstil, arbetssätt etc och relaterar dessa till kurs- och utbildningsmål. IFS revideras kontinuerligt genom avstämningar mellan den studerande och ansvarig pedagog. Avstämningarna och dokumentationen av dessa i IFS gör det möjligt för den studerande och pedagogen att följa upp den studerandes framsteg men också att göra nödvändiga förändringar, påkalla behov av olika stödinsatser som t ex coachning. språkstöd och hjälp med studieteknik, samt att ändra och utveckla sitt arbetssätt. IFS måste också kontinuerligt relateras till branschens och yrkets krav och till APU:n. Här kommer den studerande att ha stöd av sina pedagoger, studie- och yrkesvägledare och APU handledaren för att i IFS kunna formulera sina egna förväntningar på APU:n och yrket och sätta in dem i ett sammanhang: - Hur ser mitt drömjobb ut? - Vad förväntas av mig? - Vad vill jag uppnå? - Ar mina förväntningar realistiska? - Hur fungerar kopplingen mellan teori och praktik? - Vad behöver jag utveckla och förbättra för att göra mig anställningsbar? - Hur utvecklar jag ett entreprenörskap? - Hur kan jag ta tillvara mina tidigare studie- och yrkeserfarenheter? - Saknas det något i utbildningen som jag behöver i min framtida yrkesroll in det? kan jag få Genom att låta frågeställningar som de ovanstående ha en framträdande och återkommande roll i IFS under hela utbildningen utmanas den studerande att se sin egen utveckling, göra omprövningar och få nya insikter. Frågeställningarna kommer i IFS också att kopplas till den studerandes tidigare arbetslivserfarenheter och kunskaper för att se vilka valideringsmöjligheter som finns. På samma sätt som IFS gör det möjligt för den studerande att relatera till yrket, får han eller hon genom IFS möjlighet att formulera sina förväntningar på utbildningen i övrigt och ta upp sina specifika behov. Det kan som nämnts vara stöd av olika slag beroende på svårigheter i kurserna men också att den studerande med hjälp av sin IFS fur hjälp att se hur han eller hon kan hushålla med sina resurser. Vissa delkurser eller kurser kan valideras och ge mera tid till andra moment eller kurser eller göra så att utbildningen kan avslutas tidigare. Likaså kan mera tid läggas på kurser eller kursmoment där den studerande har svårigheter och tas ifrån kurser där det går undan. Den studerande kan också komplettera sin utbildning med kurser från Vuxenutbildningens övriga utbud på grundläggande och gvmnasial nivå, både allmänna ämnen, orienteringskurser. kurser i entreprenörskap och vrkessvenska. Bilaga 1: ANBUDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23) f4

13 Genom att den studerande i IFS loggar det egna lärandet och stämmer av tillsammans med sina pedagoger flir den studerande insikt i det egna lärandet och möjlighet att påverka det och pedagogerna kan föra in de didaktiska grundfragorna. Den studerande flir med hjälp av IFS möjlighet att ta ställning till och formulera sig kring fragor som: - Hur lärjag? - Hur lär mina kurskamrater? - Vilka arbetssätt passar mig? - Vad är lärande? * Varför gör jag som jag gör? - Hur tar jag eget ansvar för mitt lärande? IFS blir på det här sättet ett redskap för utveckling där den studerande övas i att betrakta sig själv utifrån och få en helhetsuppfattning om sitt lärande. Den bidrar vidare till att tillsammans med övrig dokumentation skapa en tydlig struktur över utbildningen. Samtidigt blir den ett redskap som underlättar för pedagogerna i utbildningen att samverka och att ta ett helhetsansvar för den studerande. AS. Möjligheter till kontinuerlig antagning. (Max tecken) De sammanhållna yrkesutbildningar kurspaket som ingår i detta anbud har olika karaktär, upplägg och organisation. Till utbildningarna, personlig assistent och entreprenörskap inom omvårdnads- respektive handelsprogrammet, har vi möjlighet att genomföra kontinuerlig antagning efter hand som de i kurspaketet ingående kurserna startar. Dessa kurspaket är uppbyggda så att de ingående kurserna kan genomföras i stor utsträckning oberoende av varandra vad gäller tidsföljd, progression och sammansättning. Utbildningarna till drift- och energitekniker, eventtekniker och webbredaktör förutsätter, i vårt upplägg. ett större mått av tematiskt arbete, ämnes- och kursintegration samt helhetssyn och behöver därför genomföras i en sammanhållen grupp. 1 dialog med uppdragsgivaren kan vi genomföra kontinuerlig antagning, med ett varierat antal kursstarter utöver terminsstarterna. till samtliga våra kurspaket. A6. Hur validering genomförs mot kursmål samt mot anställningsbarhet. (Max tecken) Validering inom ramen för de yrkesutbildningar som ingår i detta anbud kommer att genomföras som ett led i den studerandes pågående utbildning. Valideringen kommer därför att syfta till att klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och eller förkorta studietiden för den studerande, Vidare skall valideringen utforska och synliggöra den studerandes kompetenser inom det aktuella yrkesområdet och relatera dessa till arbetslivets och branschens kompctenskra. Valideringsmöjlighetema kommer att tas upp och beskrix as under introduktionen till utbildningen/kurserna. Det är i sammanhanget viktigt att pedagogema har ett validerande förhållningssätt och att de stöttar och motiverar de studerande som vill genomfdra en validering. Bilaga 1: ANBUDSFQRMU1R upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: / 13 (23)

14 Vill den studerande validera sina kunskaper och flirdigheter i en kurs gör pedagogen tillsammans med den studerande först en översiktlig kartläggning över den studerandes kunskaper och tar reda på hur stora delar a kursen som kan valideras. Kartläggningen dokumenteras i ett sammanfattande utlatande över vad man kommit fram till och skrivs in i den studerandes IFS. Efter den första kartläggningen får den studerande ett antal arbetsuppgifter att arbeta med. Uppgifterna kommer att vara utförmade så att de konkretiserar styrdokumentens kunskapssyn. kursmål och programmål. Vissa av arbetsuppgifterna kommer att vara skriftliga och muntliga redovisningar. Andra kommer att innefatta praktiska inslag, moment och delar av kurser vilka kommer att genomföras ute på en arbetsplats i samarbete med en yrkesbedömare/handledare. Uppgifterna kommer i de delar där så är möjligt att kunna genomföras digitalt och eller distansbaserat. Utifrån den studerandes arbete med de olika uppgifterna bedömer pedagogerna vad den studerande behöver arbeta mera eller mindre med för att uppnå målen. Det är viktigt att det finns en detaljerad handlingspian för valideringen så att den studerande ges möjlighet till lärande under processens gång. Pedagogerna kommer att använda mallar och bedömningsmatriser över det som skall bedömas för att kunna uppnå en så systematisk och förutsägbar bedömning som möjligt. Pedagogema dokumenterar den genomförda valideringen, beskriver vad som validerats och hur den har genomförts samt av vem. 1 de fall valideringen har påvisat tillräckligt underlag för betygsättning avslutas valideringen som en prövning och betygsätts. Det är viktigt att det kunnande den studerande har uppnått är likvärdigt med det/de kursmål som man avsett att uppnå. Det är också viktigt att den studerande får en så rättvis beskrivning av sitt kunnande och sin kompetens som möjligt, oavsett om valideringen slutat i en betygsättning. Pedagogerna kommer utöver vad som beskrivits ovan också att använda det nätbaserade servicematerial som finns tillgängligt på Yrkesprovbanken hos Skolverket. för validering och yrkesbedömning. Bedömningsmatrisema bygger på gymnasieskolans styrdokument och arbetsuppgiftema till karaktärsämneskurserna är problemorienterade och utgår från autentiska situationer i arbetslivet. Olika medietekniker som film, ljud. bilder m m används för att få en så verklighetstrogen känsla som möjligt i uppgifterna. Materialet är också avsett att pröva väsentliga kvaliteter i den studerandes kunnande som ibland kan vara svåra att synliggöra. Det blir därigenom ett värdefullt komplement till övriga bedömningar som görs. Vid valideringen av den studerandes anställningsbarhet kommer vi kring det yrkesspecifika att samarbeta med av branschorganisationen godkända yrkesbedömare och efter de nationella branschkriterier som finns beskrivna, där sådana finns. Inom nya branscher yrken där sådana kriterier saknas kommer vi att arbeta efter kriterier som finns beskrivna lokalt och regionalt inom branschen/yrket eller efter vad som kommer fram i dialog med bransch- och yrkeskunniga företrädare. näringsliv och arbetsmarknad. Anställningsbarheten kommer också att valideras utifrån de tio generella kompetenser som arbetats fram av Valideringsdelegationen och Skolverket och som anses ha betydelse inom alla vrkessektorer: - att hantera information - att handla språkligt och kommunikativt - att lösa problem. planera och organisera uppgifter - att genomföra uppgifter och lösa praktiska problem - att samarbeta - att använda utrustning - att vara kvalitetsmedveten - att ha ett estetiskt förhållningssätt - att ha ett etiskt förhållningssätt - utvecklingsinriktning. att kurma med erka till förbättring av den egna vrkesutövningen BiIega 1: ANBUDSFORMULÄR upphandllng Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23)

15 Kvalitetskriterium B. Samverkan med arbetslivet Utgör 10 % av anbudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska kortfattat och tydligt beskriva: 1 Bl. Hur det arbetspiatsförlagda lärandet kommer att genomföras ur ett studerandeperspektiv. (Max tecken) ju Vi har under Al. tagit upp att till varje utbildning/kurspaket kommer att kopplas ett antal referensföretag. Den didaktiska tanken med detta är att de studerande får möjlighet till ett problembaserat och verklighetsförankrat lärande utifrån de frågeställningar och uppgifter som referensföretaget har i sin verksamhet samt att kopplingen mellan teori och praktik stärks. Referensföretagsmodellen ger ocksa battre fbrutsattnrngar för en levande dialog mellan företag och utbildning Genom att de studerande tillsammans med sina pedagoger arbetar med att losa uppgifter i foretagets dagliga verksamhet uppstar en vmn-vmn-situation som starker samarbetet mellan utbildmngen/de studerande och företaget En naturlig fortsattning pa samarbetet mellan utbildning och referensforetag blir att det skapas goda förutsättningar för att referensföretagen blir de företag där de studerande genomför sin arbetsplatsförlagda utbildning, APU eller att de studerande fr tillgång till kontakter och nätverk inom branschen som gör det möjligt för dem att söka sig till andra företag för APU. Det är utbildningsanordnarens ansvar att tillhandahålla APU-platser och att se till att APU handledaren har nödvändig utbildning för att fullgöra sitt uppdrag men vi kommer att uppmuntra de studerande att ta ett eget ansvar för att finna APU-platser då det kan göras till en viktig del i lärandet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen kommer att utgöra minst 20 % av den studerandes totala utbildningstid och vara uppdelad på två perioder, en kortare om två veckor under den första delen av utbildningen och en längre om sex veckor i slutet av utbildningen. Vår tidigare erfarenhet från ett organiserat samarbete med företag och näringsliv kring APU är att en sådan uppdelning ger de studerande de bästa möjligheterna att tillgodogöra sig det arbetsplatsförlagda lärandet och att göra sig anställningsbara. Företagen uttrycker att det är mot slutet av utbildningen som de studerande har den kunskapsbas och den mognad som krävs för att komma in i yrket och att det är då företaget har bäst möjligheter att bedöma om man kan erbjuda praktikanten anställning, vikariat, provanställning etc. Den kortare perioden ska således ge en första yrkeskännedom och vara motivationsskapande men framförallt ge den studerande tillfälle att formulera frågor kring sina egna behov i förhållande till yrket och utbildningen. Frågor som tas in i IFS och blir vägledande i den studerandes fortsatta studier och som tillsammans med pedagogerna relateras till kurs- och utbildningsmål och arbetsuppgifter i förhållande till referensfi5retagen. Den längre perioden i slutet av utbildningen är i huvudsak inriktad mot anställningsbarheten. Här övar den studerande att bli allt mera självständig, att ta ett allt större ansvar och att tillämpa och utveckla sitt yrkeskunnande. Här utvecklar den studerande sina möjligheter till branschknnedom och skapar sig nätverk inom branschen och får möjlighet att visa upp sig och öppna dörrar in i yrket och branschen. Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphandhng Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr ( 1 5, ( 1 5 (23) J

16 En mycket viktig förutsättning för en lyckad APL är hur samverkan sker i form av förberedelse. uppföljning och utvärdering mellan utbildningen och APU-platsen. Projektiedaren och pedagogerna i utbildningen förbereder och stöttar den studerande genom att koppla samman teori och praktik, bl a genom referensföretagsmodellen. Vidare genom att ha ett validerande förhållningssätt och genom att anpassa praktik- och uppföljningsuppgifter till den studerandes behov och yrkets krav. Projektiedaren och pedagogerna har även ansvar för att APl -handledaren är insatt i den studerandes studiemål och mål med APU:n. De följer upp APIJ:n genom praktikplatsbesök och genomför tillsammans med den studerande och dennes handledare uppföljningssamtal kring APU:n. Samtalen dokumenteras och relateras till den studerandes IFS och läggs upp där som en del av IFS. Efter avslutad APU görs p samma sätt en utvärdering i form av ett utvärderings- och bedömningssamtal. Utvärderingen av APU:n fortsätter och följs upp i den sista delen av utbildningen när de studerande kommer tillbaka till skolan. Här blir pedagogemas främsta uppgift att ge de studerande möjlighet att tillsammans med sina kurskamrater bearbeta sina nya kunskaper. erfarenheter och intryck och fu hjälp med att sätta in dem i sitt sammanhang. 1 denna del av utvärderingen och uppföljningen medverkar också studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedling och branschfolk då den har som mål att stötta de studerande att så snabbt som möjligt hitta en anställning eller andra vägar in i branschen som t ex entreprenörskap. B2. Hur samverkan med företag och branschorganisationer kommer att ske för att garantera att erbjudna utbildningar håller efterfrågad kvalitet och aktualitet. Uppge i redovisningen vilka ni kommer att samverka med. (Max tecken) Vi arbetar med lokala branschråd för varje yrkesutbildning. Vårt arbete utifrån referensföretagsmodellen som vi beskrivit ovan tillsammans med arbetet kring validering och det arbetsplatsförlagda lärandet har gett oss goda möjligheter att bygga sådana branschråd. Branschråden består av företagsrepresentanter. fackliga företrädare. yrkeskunniga, studerande, projektledare och skolledning. Det främsta syftet med branschrådens arbete är att förankra utbildningarna i arbetslivet samt att fokusera på deras kvalitet och aktualitet men också att ge företagen ett forum att påverka utbildningarna. Genom dialogen i branschråden fr vi värdefulla synpunkter på kursplaner, övergripande mål för utbildningarna, innehåll. verklighetsförankring och förändringar som behöver göras. Dialogen i branschråden ger oss också möjlighet att som utbildningsanordnare informera om och klargöra vår pedagogiska grundsyn. hur vi arbetar samt den bärande idén bakom utbildningarna. Vi avser även att skapa ett övergripande branschråd för samtliga yrkesutbildningar vid Vuxenutbildningen i Partille. Detta kan arbeta mer generellt och framtidsinriktat och även ha med representanter för våra påhvggnadsutbildningar och KY-utbildningar och representanter för arbetsförmedling och bemanningsföretag. Vi ser också möjligheten att få med politiska företrädare och kommunens näringslivssekreterare i arbetet då vi arbetar i en politiskt styrd organisation. Företag och föreningar som vi samarbetar med: Elprojekt AB. konsulter inom el- och energianvändning PartilleBo. kommunalt bostadsbolag. förvaltare ax bostäder och lokaler KSE-gruppen. konsulter inom ljud och ljus Röda_Sten,_event och_utställningar 8/laga 1 ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23>

17 Menigo Foodservice, grossistföretag mot storhushåll och restauranger Musikbörsen. e-handel Partille kommun, informationsenheten Partille kommun. vård- och omsorgsförvaltningen Partille kommun, näringslivssekretariatet Företagarffireningen i Partille Sävehof, idrottsförening (samarbete kring hemsidesproduktion) Bilaga 1. ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr (23)

18 Kvalitetskriterium C. Referenser Utgör 10 % av anbudsutvärderingen. Utvärdering av referenser avser den person hos anbudsgivaren som kommer att vara pedagogisk ledare och ha det operativa ansvaret för offererad utbildning. Personen ska ha utfört uppdragen inom vuxenutbildning under de senaste fem åren. De referenter som lämnas på bilaga 2 fr inte vara privatpersoner utan ska vara, eller ha varit, ansvariga företrädare för vuxenutbildning. Under utvärderingsfasen kontaktar GR två referenter som får svara på följande frågor och avge svar enligt betygsskalan vilken grad har X visat sig vara flexibel, tillmötesgående och lyhörd när det gäller de studerandes behov? 1 i mindre utsträckning än förväntat 2. tillfredsställande, både de studerande och vi har varit nöjda 3. bättre än förväntat, både de studerande och vi har varit mycket nöjda 2. Har X utfört administrationen av vuxenutbildningen på ett effektivt, enkelt och korrekt sätt? 1. i mindre utsträckning än förväntat, vi har behövt kontinuerliga samtal och åtgärder för att uppnå full funktion. 2. tillfredsställande, det har fungerat bra 3. bättre än förväntat, det har fungerat mycket bra 3. Har arbetet som X utfört inneburit att nytänkande och utvecklingsförmåga bidragit till goda resultat? 1. i mindre utsträckning än förväntat, den pedagogiska ledningen har inte visat på någon utveckling inom vuxenutbildningsuppdraget 2. tillfredsställande, utbildningarna har anpassats efter de behov som uppkommit 3. bättre än förväntat, X har visat en pedagogisk ledningsförmåga som inneburit en mycket positiv utveckling Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23)

19 Kvalitetskriterium D. Kompetens och erfarenhet Utgör 5 % av anbudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska kortfattat och tydligt beskriva: Dl ilken kompetens larama har och hur/pa vilket satt den kommer de studerande till del sa att individen når målen för sin utbildning på ett effektivt sätt. (Max 4600 tecken) Så gott som alla av våra pedagoger har lärarbehörighet. 1 några fall där sådan saknas, har de lång yrkeserfarenhet från branschen och har fungerat som arbetsledare eller har haft andra uppgifter som ställt krav på pedagogiskt kunnande. Samtliga pedagoger har lång branscherfarenhet och flera av dem är samtidigt som de undervisar yrkesverksamma inom yrket/branschen de utbildar till De har darmed, förutom i sitt pedagogiska kunnande, ocksa genom sitt yrkes- och branschkunnande goda förutsattningar att sa al stotta som utveckla sina studerandes larande men aven att hj alpa dem att bygga natverk och kontaktvagar in i yrket/branschen 4O Vara pedagoger har lang erfarenhet av vuxenutbildning oceller annan utbildrnngsverksaet De har stor vana vid att arbeta med alla de olika målgrupper av vuxenstuderande (exempelvis studievana, studieovana, deltagare med behov av särskilt stöd, studerande med annat modersmål än svenska) som kan finnas närvarande i en undervisningsgrupp/utbildning. Pedagogema ingår i arbetslag som är vana vid att arbeta med individualisering, att möta de studerande med ett validerande förhållningssätt, att handleda, att motivera och att coacha. De har lång erfarenhet av att arbeta med studiehandledningar, vår lärportal, individuella studieplaner och IFS. Likaså att arbeta tematiskt, problemorienterat och ämnesövergripande och med flexibla undervisningsformer. Pedagogema är väl insatta i och deltar kontinuerligt i skolans kvalitets-, uppföljnings- och utvärderingsarbete. 1 arbetslagen sker också ett kontinuerligt arbete med betygs- och bedömningsfrågor och där tar man också upp och arbetar med skolans olika styrdokument, 1 arbetslagen tas också det gemensamma kompetensutvecklingsbehovet upp, som sedan ligger till grund för skolledningens fortsatta arbete med personalens kompetensutveckling. Arbetslagen har bl a genomfört kompetensutveckling i betygs- och bedömningsfrågor, i hur man kan föra in ett ökat miljömedvetande i undervisningen och i coachning. För samtliga pedagoger finns också en individuell kompetensutvecklingspian upprättad. Denna revideras årligen i medarbetarsamtalet och innehåller pedagogens utbildningsbehov när det gäller t ex ämnesfördjupning och pedagogisk utveckling. Våra pedagoger har i det är sammanhanget också haft möjlighet att ffi professionell handledning när de arbetat med studerandegrupper med behov av särskilt stöd. Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: \ 19 (23)

20 / ett positivt sätt. mer än 30 ar. Vi deltog med full kraft i utbildningssatsningen Kunskapslyftet och genomförde volymer på mellan deltagare på årsbasis. För niirvarande genomför vi, inom ramen för GR-samverkan kring yrkesutbildningar, assistent (GY) och webbredaktör (GY). Våra yrkesutbildningar drivs i en projketorganisation. Vuxenutbildningen i Partille har varit utförare av den kommunala vuxenutbildningen i Partille i (Max tecken) rättssäker kursadministration. verksamheten till de studerandes behov, normer och värden i studiemiljö och samvaro, likvärdig tillgång till utbildning, personalens utbildning och kompetensutveckling. styrelsens ansvar. rektorns ansvar. kvalitetsarbete i rapport från inspektionen av Vuxenutbildningen framkommer i helhetsbedömningen bl a att erhöll Bilaga 1: ANBUDSFORMUR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (23) Inspektionens bedömningar redovisas utifrån en frrgradig kvalitetsskala: mycket god. god. mindre god och ej godtagbar kvalitet. Inom samtliga bedömningsområden kunskapsresultat. uppföljning och kommunikation av resultat, bedömning och betygssättning, genomförande av utbildning, anpassning av trygg lärmiljö. Helhetsbedömningen avslutas med att den nya ledningsorganisationen har Vuxenutbildningen prioriteras högt av den politiska ledningen och förvaltningsledningen för gymnasienämnden i Partille och att verksamheten bedrivs i huvudsak med god kvalitet i en intensifierat kvalitetsarbetet samt att kvalitetsredovisningen för komvux och sfi har utvecklats pä Våren 2008 genomförde Skolverket utbildningsinspektion i Partille kommun. Av Skolverkets kommunala gymnasieskolan i Partille som erbjuder utbildningar inom flertalet gymnasieprogram såväl teoretiska program som yrkesinriktade. Vi har också ett mycket nära och utvecklat samarbete med Porthälla gymnasium, den erfarenhetsutbyte kring vuxenutbildningsfrågor i allmänhet. kursprogram. Avtalet har också inneburit samverkan kring kompetensutveckling av vår personal, såväl pedagoger som skolledare och administratörer samt ett organiserat För att kunna bredda och nischa vårt gemensamma utbildningsutbud samt höja kvaliteten och öka flexibiliteten har vi sedan flera år tillbaka ett samverkansavtal med Lerums vuxenutbildning. Avtalet ger våra respektive kommuninvånare möjlighet att fritt söka kurser ur ett gemensamt som näringslivet. sjukvårdsadministration (GY). omvårdnadsprogrammet (GY) samt en tvåårig utbildning till byggnadsvårdstekniker (KY). Vi utför eller har utfört uppdragsutbildningar för såväl kommunen Vi har tidigare under 2000-talet genomfört yrkesutbildningar inom Hälso- och industriminnesvård. avsluta snabbt och med kort varsel. Detta ger möjlighet till flexibla lösningar med stor förmåga att ställa om t ex att starta och Inom ramen för KY-utbildningar pågår fn en tvåårig utbildning i byggnads- och D2. Personalens erfarenhet från kommunal vuxenutbildning och hur de skapar en effektiv och kurssekreterare har lång erfarenhet av kursadministration och rättssäkerhetsfrågor som uppstar i 1 Skolverkets granskning innefattas även den administrativa personalen. Tilläggas kan att vära påbyggnadsutbi Idning (PU), kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt uppdragsutbildningar. Vi erbjuder uthildningar kurser inom särvux (i samarbete med gymnasiesärskolan i Partille). Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning (GY). Vuxenutbildningen bedömningsresultatet god kvalitet. utbildningar till barnskötare (PU). eventtekniker (GY). drift- och energitekniker (GY). personlig

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia Lindholmen och utbildningarna: Lager och logistik GRLAL-1108 och 1110, Svets GRSVT-1110 Individuell anpassning

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1 Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia AP-gatan och utbildningarna: Butik och handel GRBOH-1110-12, Butiksförsäljning GRBUT-1108, Livsmedelsförsäljning

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist Förvaltningsledningen Åke Hallberg Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist 1. Sammanfattning Hantverksprogrammet syftar till

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Vägga Vuxenutbildning ITiS-projekt Väggaskolan Vårterminen 2002 Karlshamn Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Författare Lotta Holmgren Karin Svensson Ove Svensson Handledare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer