Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Vd Kerstin Neld har ordet 2014 var ett omvälvande år i mediebranschen. Besparingsplanerna, personalneddragningarna, förvärven och sammanslagningarna har avlöst varandra. Mediebranschen, och därmed också tidskrifterna, är en industri i stor förändring. Förändringen drivs på av publikens och annonsörernas nya digitala vanor och de möjligheter och hot som uppstår i och med detta. I dag har fler än sju av tio svenskar en smart mobil och mer än hälften har tillgång till en surfplatta. Det öppnar givetvis för en lång rad nya möjligheter, både för den enskilde mediekonsumenten och annonsörerna men även för tidskrifterna. Vi talar ofta om just de digitala möjligheterna men vi får inte glömma att det hela tiden lanseras nya och efterfrågade tidskrifter på papper. Bara inom kategorierna Idrott, motion och hälsa, Hem och trädgård samt Aktivitet-fritid startades det under nya titlar. Totalt kom det 92 nya titlar. Allt sammantaget tryckta tidskrifter, event, sociala medier och andra digitala plattformar gör att det aldrig varit lättare att ta del av tidskrifternas journalistik än vad det är i dag. Vid sidan av den digitala utvecklingens utmaningar präglades året också av den så kallade tryckerimomshärvan. En härva där Skatteverket riktat mångmiljonkrav mot bland annat våra medlemmar i och med att EU-domstolen 2010 slog fast att kopiering utgör leverans av vara, inte tillhandahållande av tjänst. Skatteverket beslöt då att sänka momsen på tryckeritjänster med 19 procentenheter retroaktivt. Tryckerierna fick tillbaka pengar, men Skatteverket riktade sedan kravet vidare mot tryckeriernas kunder. Vi var många som under våren hoppades att Högsta förvaltningsdomstolen skulle sätta stopp för återbetalningskraven, vilka hotat våra medlemmar under en längre tid. Landets kammarrätter var ju överens om att Skatteverket saknade lagstöd för sin hantering. Men Högsta förvaltningsdomstolen gjorde en annan bedömning och förvärrade därmed situationen. I två pilotmål beslutade man att Skatteverket har rätt att ändra momsen för tryckerikunder om kunderna inte kan visa att det är orimligt svårt att i sin tur kräva in pengarna från tryckerierna. Därmed klonades tryckerimomsmålen, genom att varje mål där tryckeriet inte betalat tillbaka till sin kund måste drivas civilrättsligt. Nu är inte bara skattejurister och förvaltningsdomstolar involverade, utan också en lång rad advokatbyråer och allmänna domstolar. Kostnaderna för härvan bara stiger. Flera av parterna har därför redan gått i konkurs eller riskerar att göra det. Sveriges Tidskrifter har lagt stora resurser på att stötta våra medlemmar i denna process, både genom juridisk hjälp och opinionsbildning. Ett ljusare minne från 2014 är den festliga diplomering som ägde rum i maj månad. Då examinerades fler än 350 annonssäljare efter att ha genomgått Sveriges Tidskrifters tvååriga och EU-finansierade utbildning Diplomerad Flerkanalssäljare. Säljutbildningen är ett av Sveriges Tidskrifters steg för att möta branschens behov av kompetensutveckling. Vår ambition är att satsningen ska få en efterföljare under kommande år. Positivt är också att suget efter tidskrifter är stort. Tidskriftsläsarna lägger nämligen mer tid på sina tryckta och digitala tidskrifter i dag än vad de gjorde för några år sedan. Och de lägger mer pengar på digitala tidskrifter. Betalningsviljan ser alltså ut att vara i uppåtgående. Kerstin Neld, vd sveriges tidskrifter 3

3 Verksamhetsberättelse 2014 Sveriges Tidskrifter är en ideell förening (Föreningen Sveriges Tidskrifter) som bildades 1997 när Föreningen Svensk Fackpress (Fackpressen) och Veckotidningarnas utgivareorganisation (VECTU) gick samman. Föreningen Svensk Fackpress bildades Verksamheten bedrivs i huvudsak genom det helägda Sveriges Tidskrifter AB. Verksamhetsberättelsen beskriver det gångna årets arbete, oberoende av om verksamheten fallit inom föreningens eller dess bolags ansvarsområde. KONTOR Sveriges Tidskrifter har kontor på Vasagatan 50 i centrala Stockholm. Personalen har bestått av Kerstin Neld, vd, Mia Dahl, Hanna Hallerheim, Anette Persson (deltid) projektledare, Tobias Lindberg (deltid), omvärldsanalytiker och Federica Palombo, administratör. Win Win Ekonomi AB ansvarar för ekonomi och bokföring. AVGIFTER Medlems- och serviceavgiften var oförändrad under Serviceavgiften för tryckta tidskrifter till Sveriges Tidskrifter AB beräknas utifrån respektive titels upplaga och annonsintäkt. För digitala tidskrifter beräknas serviceavgiften utifrån unika besökare per vecka/digitala prenumeranter och respektive titels annonsintäkt. Avgifterna för 2014 har tagits ut enligt följande:.medlemsavgift per tryckt eller digital titel kr SERVICEAVGIFT FÖR TRYCKT TIDSKRIFT: 1. Avgift baserad på upplaga per utgivningstillfälle färre än 1500 ex...0 kr 1500 och ex kr ex kr ex kr fler än ex kr 2. Avgift baserad på årlig annonsintäkt mindre än kr...0 kr kr kr kr kr kr kr över kr kr SERVICEAVGIFT FÖR DIGITAL TIDSKRIFT: 1. Avgift baserad på unika besökare per vecka/digitala prenumeranter färre än unika besökare...0 kr unika besökare kr unika besökare kr fler än unika besökare kr 2. Avgift baserad på årlig annonsintäkt: mindre än kr...0 kr kr kr kr kr över kr kr FÖRLAGSRABATT Förlagsrabatt på serviceavgifterna utgår när ett förlag har minst sex titlar som medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Rabatten är 3 procent per titel från den första titeln till och med den tionde. För varje tillkommande tidskrift utöver de tio första tillkommer 1 procents rabatt. Minsta nettoavgift för en tillkommande titel är kronor. Vid nytt medlemskap under året beräknas årsavgiften fr o m månaden efter inträdesmånaden. Avgifterna för tryckta tidskrifter gäller från och med den 29 mars 2007 och tills årsmötet beslutar om ändring. Avgifterna för digitala tidskrifter gäller från och med den 10 september 2010 och tills årsmötet beslutar om ändring. MEDLEMMAR Under 2014 blev fem tidskrifter nya medlemmar. Vid årsskiftet 2014/15 var medlemsantalet 343 titlar. Följande medlemmar har tillkommit: Arbetsvärlden, Mediatrender, Medievärlden, Parnass, och Psoriasistidningen Följande titlar har begärt utträde: Barnbladet, Dietistaktuellt, Gjuteriet, Gaudeamus, Nyliberalen, Svensk Geriatrik, Tobak & Mer och Utemiljö. Följande titlar har lagts ner: Planera Bygga Bo, Riksdag & Departement, Studentliv, och TCO-tidningen. Följande titlar har bytt namn: Hus & Hem Retro har bytt namn till Scandinavian Retro Servicehandlaren har bytt namn till Convenience Stores News Skandinavisk sjukvårdsinformation har bytt namn till Omtanke - tidningen för vård och omsorg Svensk handelstidning justitia har bytt namn till BIZ Svensk Handikapptidskrift har bytt namn till Funktionshinderpolitik. Följande titlar har uteslutits ur föreningen: Pappa Magazine. ARRANGEMANG 6 februari: Unga och deras mediekonsumtion Frukostmöte med Anders Hallgren, Ungdomsbarometern. 4 mars: Skriva för Google Halvdagsseminarium med Urban Lindstedt, Jajja Magazine och Travel News. 5 mars: Medlemsmöte om tryckerimomsen Informationsmöte med Mattias Fri, Svalner. För 14:e året i rad arrangerade Sveriges Tidskrifter motionsloppet Medieruset. 12 mars: Bäst i text Heldagskurs med Tomas Dalström. 31 mars: Sveriges Tidskrifters årsmöte Medverkande: Niclas Hammarström och Staffan Heimerson intervjuades av Ove Joanson. 10 april: Digifrukost #1: Digital bildrätt så funkar praxis Frukostmöte med Jeanette Gustafsdotter, Utgivarna. 11 april: Frilansdagen Sveriges Tidskrifter deltog med en liten monter. 6 maj: Bli bättre på sociala medier från läsare till digitala ambassadörer Halvdagskurs med Brit Stakston, mediestrateg, Staktson PR AB. 7 maj: Digifrukost #2: Datajournalistik Frukostmöte med Erik Söderholm, frilansjournalist på Auto Motor & Sport. 14 maj: Betalväggen så funkar den Halvdagsseminarium med Olle Lidbom, Oxys. 22 maj: Diplomeringsfest Diplomering av dem som gått utbildningen Diplomerad Flerkanalssäljare. 26 maj: Utdelning av BUS-priset och Årets konstförklarare Galleri Ping Pong, Malmö, tilldelades 2014 års BUS-pris på kr. Priset delas ut i syfte att premiera arbete På Sveriges Tidskrifters årsmöte intervjuades Staffan Heimerson och Niclas Hammarström av Ove Joanson. 4 sveriges tidskrifter sveriges tidskrifter 5

4 för bildkonsten och ges till person eller organisation som utmärkt sig genom sina insatser på detta område det gångna året. Priset Årets konstförklarare på kr tilldelades Peter Cornell, författare och konstkritiker på Expressen. Priset går till person som genom journalistik, pedagogik eller på annat sätt bidrar till att öka allmänhetens delaktighet i konstlivet. Priserna delades ut av Sveriges Tidskrifter och BUS (Bildkonst och Upphovsrätt i Sverige). I Sveriges Tidskrifters stora monter var det alltid full fart. Den fullmatade tidskriftskiosken lockade en strid ström av människor som gladdes åt att köpa tidningar och magasin till mycket bra priser. På vår egen scen avhandlades intressanta ämnen om allt från typografi till riktlinjer mot textreklam och förstås, Göteborgs stolthet, Carl-Einar Häckner var där och trollade och läste krönikor. 3 juni: Digifrukost #3: Cookies Frukostmöte med Jeanette Kronwall, Post- och telestyrelsen och Axel Tandberg, Swedma. 8 oktober: Tänk som en företagare och hitta nya lönsamma ben för din tidskrift Heldagskurs med Camilla Björkman och Anders Andersson, Driva Eget. 10 juni: Älska omslag Lunchseminarium med Otto Degerman och Kajsa Isenberg, A4. 16 oktober: Redesign i praktiken Heldagskurs med Morten Postrup, designstrateg 4 juni: Medieruset Sveriges Tidskrifter arrangerade motionsloppet Medieruset för 14:e året i rad. Som vanligt var det start och mål på Stockholms Stadion och picknick efter loppet på Idrottshögskolan (GIH). Nästan 600 personer var anmälda till 2014 års lopp. Mediakraft & Vänner - killarna vann lagklassen. I tjejlagsklassen tog Råd & Rön hem segern. I damklassen hette segraren Maria Larsson, Team DA och BG Nilensjö Mediakraft & Vänner - killarna vann herrklassen. Snabbast i mördarbacken var Robert Fricke från Tidningskungen. 27 augusti: Digifrukost #4: Betalningsvilja i en digital värld Frukostmöte med John Severinson, Egmont Publishing och Camilla Björkman, Driva Eget. 28 augusti: Betalar du rätt pris för tryckningen av din tidskrift? Halvdagsseminarium med Peter Söderstam, Media Sjutjugo. 13 november: Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan Seminarium och galamiddag på Münchenbryggeriet i Stockholm. Läs mer längre ner.. 16 december: Återträff Diplomerad Flerkanalssäljare Återträff för dem som gått utbildningen Diplomerad Flerkanalssäljare. Medverkande: Per Sundin, Universal Music Group. 17 december: Digifrukost #5: Så bygger du ditt personliga varumärke Frukostmöte med Jackie Kothbauer. 17 december: Julöl hos Sveriges Tidskrifter. TIDSKRIFTSDAGEN OCH TIDSKRIFTSGALAN Den 13 november arrangerades Tidskriftsdagen och 19 september: Älska omslag Lunchseminarium med Kajsa Isenberg och Sara Hörberg, A4 6 sveriges tidskrifter Tidskriftsdagen: Thomas Mattson och Jan Helin livepoddade. Nästan 700 personer var med på Tidskriftsgalans middag där vi delade ut Tidskriftspriset. Tidskriftsgalans flygande reporter Frida Boisen intevjuar Malou von Sivers som är ordförande i juryn Årets Tidskrift Populärpress. 17 oktober: Nomineringsfrukost Frukost för alla nominerade till Tidskriftspriset Moderator var Henrik Frenkel. 16 september: Konjunkturfrukost Frukostmöte med Gunnar Tersman, SHB, Madeleine Thor, IRM och Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter september: Bok & bibliotek i Göteborg Tidskriftsdagens programpunkt om bloggare. Tidskriftsgalan på Münchenbryggeriet i Stockholm. Syftet med Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan, som engagerar stora delar av branschen, är att sätta tidskrifterna på dagordningen, att inspirera medlemmarna och att premiera goda insatser. Eftermiddagens konferensprogram besöktes av cirka 500 personer. På kvällens galamiddag deltog nästan 700 personer. Bland de medverkande på dagen fanns Tomas Franzén, Linda Öhrn Lernström och Jan Gradvall. Thomas Mattsson och Jan Helin livepoddade. Dagens konferencier var Frida Boisen. Årets sidekicks var Helle Klein och Patrik Hadenius. Galakvällens programledare var Kodjo Akolor. Under galamiddagen var det stor prisutdelning av Tidskriftspriset Årets prisutdelare var Jan Gradvall, Staffan Heimerson, Betlehem Isaak och Belinda Olsson. TIDSKRIFTSPRISET 2014 premierades följande personer/tidskrifter: Gösta Vestlund, 101 år nominerad till Årets Krönikör blir intervjuad på nomineringsfrukosten. Sveriges Tidskrifters Stora Pris: Mattias Göransson och Tobias Regnell, Offside Press Låten "Fågelsång" för Dawit Isaak framfördes live på Tidskriftsgalan. Årets Tidskrift Fackpress ( kr): Form Årets Tidskrift Populärpress ( kr): Svensk Damtidning Årets Tidskrift Digitala Medier ( kr): Dagenssamhalle.se Årets Journalist ( kr): Birgitta Forsberg, Affärsvärlden Årets AD ( kr): Nina Oja, Styleby sveriges tidskrifter 7

5 och magasin till mycket bra priser. På vår egen scen avhandlades intressanta ämnen om allt från typografi till riktlinjer mot textreklam och, förstås, Göteborgs stolthet Carl-Einar Häckner var där och trollade och läste krönikor. Gratispallen spred närmare tidningar. Rekordet var Icakuriren som delades ut i exemplar. VÅRA PUBLIKATIONER Sveriges Tidskrifter gav under året ut fyra publikationer: Tidskriftsboken, magasinet Allt om tidskrifter, nyhetsbrevet Allt om tidskrifter och Tidskriftsfakta. Syftet med dessa är att erbjuda branschen och andra intresserade ökade kunskaper om tidskrifterna och deras roll i samhället. Tidskriftsboken 2014 gav annonsörer och medierådgivare en möjlighet att enkelt finna information om våra medlemmars upplagor, periodicitet redaktionella program mm. Allt om tidskrifter kom ut med fyra utgåvor hade under Under 2014 gav Sveriges Tidskrifter ut 22 nummer av nyhetsbrevet Nyheter från Allt om tidskrifter. Syftet med nyhetsbrevet är att ge aktuella och nyttiga inblickar i mediebranschen. Antal mottagare är ca Tidskriftsfakta 2014 bjöd på statistik över tidskrifternas annonsintäkter, upplagor, antal anställda, läsvanor och mycket annat. Vinnarna av Tidskriftspriset Årets Krönikör ( kr): Johan Norberg, Tidningen Vi Årets Genombrott ( kr): Christian Geijer, Bonnier Tidskrifter Årets Annonssäljare ( kr): Magdalena Egelin, Bonnier Tidskrifter Årets Omgörning ( kr): Mobil Årets Omslag ( kr): Filter nr 3, 2014 Årets Innovativa satsning ( kr): Tidningen Chef, Battle of the numbers Årets Medierådgivare ( kr): Karoline Olsson, Vizeum Årets Skoltidskrift ( kr): HGY Magazine, Huddingegymnasiet AKTIVITETER RIKTADE TILL ANNONSMARKNADEN I maj 2014 diplomerades cirka 350 tidskriftssäljare som genomgått Sveriges Tidskrifters stora utbildningssatsning Diplomerad flerkanalssäljare. Utbildningen som finansierades av medel från ESF-stiftelsen fick mycket höga poäng av deltagarna. Tack vare EU-finansieringen har vi kunnat erbjuda alla branschens annonssäljare 16 dagars kostnadsfri utbildning. Man behövde således inte vara medlem i Sveriges Tidskrifter för att genomgå utbildningen. Under året har vår referensgrupp av printchefer från de största mediebyråerna träffats regelbundet och ut- 8 sveriges tidskrifter Carl-Einar Häckner i vår monter på bokmässan. bytt erfarenheter samt diskuterat trender på marknaden. Under hösten 2014 nystartade vi även en grupp bestående av annonsdirektörer från de största kommersiella förlagen. Gruppen kommer att fortsätta träffas under 2015 för att identifiera eventuella samverkansområden inom branschen. BOK & BIBLIOTEK Årets Bokmässa besöktes av drygt personer. Av dessa uppger 25 procent att tidningar och tidskrifter är det som är mest intressant och 89 procent uppger att de är mycket intresserade av att besöka mässan nästa år. Ca 70 procent av besökarna är kvinnor. I Sveriges Tidskrifters stora monter var det alltid full fart. Den fullmatade tidskriftskiosken lockade en strid ström av människor som gladdes åt att köpa tidningar TIDSKRIFTEN I SKOLAN För att lyfta fram tidskriftens roll som kunskapskälla, opinionsbildare och underhållning bland ungdomar delas utmärkelsen Årets Skoltidskrift ut varje år i samarbete med Posten. Till 2014 års skoltidskrift utsågs HGY Magazine utgiven av Huddingegymnasiet. Vinnarna tilldelas ett diplom, en prissumma om kr och möjlighet till ett studiebesök vid en av Postens tidningshanteringsenheter. KOSTNADSFRI RÅDGIVNING Sveriges Tidskrifter har en rad experter knutna till sig inom områden av betydelse för tidskriftsutgivning. Av dessa experter kan medlemmarna få kostnadsfri telefonrådgivning i frågor som behandlar annonsförsäljning, management, medie- och immaterialrätt, moms, affärsjuridik, reklamjuridik och tryck- och yttrandefrihet. sveriges tidskrifter 9

6 PRESSKORT OCH ID-KORT 98 journalister från våra medlemstidskrifter är anslutna till Sveriges Tidskrifters system för presskort. Under 2014 utställdes 20 nya presskort. Presskorten, som bär respektive medlemstidskrifts titel, utfärdas till anställda journalister efter intyg av chefredaktören. För övriga anställda såsom t ex annonssäljare, kan ID-kort utfärdas med tidskriftens namn. UPPLAGEKONTROLL För medlemstidskrifter med en annonsintäkt över 23 prisbasbelopp ( kronor kr 2013) är det enligt våra stadgar obligatoriskt att låta TS (TS Mediefakta) revidera upplagan genom TS-upplaga. Även många medlemstidskrifter med en annonsintäkt under 23 prisbasbelopp väljer att revidera sin upplaga. Tycker man att en mindre detaljerad revision räcker, erbjuder vi dessa tidskrifter den förenklade revisionen, TS-distribution. Under 2014 valde 31 medlemstidskrifter att göra TS-distribution. LOBBYING OCH OPINIONSBILDNING Sveriges Tidskrifters lobbyingverksamhet syftar till att skapa positiva förutsättningar för våra medlemmars långsiktiga utveckling. Via vårt medlemskap i Utgivarna bedrivs lobbyingarbete kring branchgemensamma publicistiska frågor. Under 2014 har frågan om den s k tryckerimomsen varit fortsatt aktuell. I februari 2014 kom fyra prejudicerande domar från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD gick emot underliggande instanser och gick istället på Skatteverkets (SKV) linje. HFD menade att SKV hade rätt att följdändra och därmed kräva in de pengar som de betalat ut till tryckerierna från tryckeriernas kunder (bl a våra medlemmar). Under 2014 har vi skrivit ett flertal debattartiklar om detta. Sveriges Tidskrifter tog även initiativet till ett samarbete med andra branschorganisationer vars kunder drabbats. Tillsammans uppvaktade vi SKV samt kammarrätterna. Vi lyckades därmed åstadkomma ett temporärt anståndbeviljande. Detta upphävdes dock i o m att HFD tog upp ytterligare fall och inte heller här ändrade sitt synsätt. Våra medlemmar har i och med detta tvingats inleda civilrättsliga processer mot sina tryckerier. Tryckerimomsproblematiken drabbar vår bransch hårt i en tid när fokus och pengar borde läggas på andra saker. Under hela denna process har vi erbjudit våra medlemmar juridiskt stöd via vår momsexpert på Svalner Skatt & Transaktion. Under tre månader ingick vi även avtal med advokatbyrån Salc och Bertil Hübinette. Tack vare detta kunde våra medlemmar få kostnadsfria råd i de civilrättsliga tryckerimomsfrågorna. Under 2014 har vi tillsammans med TU fortsatt lobbyingarbetet kring digitalmomsen, med ambitionen att förmå våra svenska politiker att ta ställning för och driva frågan om teknikneutral moms i Bryssel. Svensk mervärdesskatt styrs av EU:s sjätte momsdirektiv. Direktivet säger att medlemsstaterna får ha en normalskattesats samt två reducerade momsskattesatser för vissa, i en bilaga till direktivet särskilt angivna, varor och tjänster. För att ändra på vår svenska moms krävs det alltså att EU:s momsdirektiv ändras och öppnar för medlemsstaterna att göra det. EU-kommissionen inledde i slutet av 2011 en översyn av momsdirektivet. Huvudsyftet var att skapa ett så likformigt system som möjligt med så få undantag som möjligt. Detta resulterade i ett sk Green Paper motsvarigheten till en svensk utredning men där man också särskilt pekade på inkonsekvensen i att liknande varor och tjänster beskattas olika. Om detta yttrade sig den svenska riksdagen enhälligt. Man tyckte att samma reducerade moms som tillämpas på tryckta tidningar, tidskrifter och böcker skulle tillämpas också på samma produkter i digital form. EU-parlamentet uttryckte samma ståndpunkt med en överväldigande majoritet. EU-kommissionen har sedan arbetat vidare med frågan. Vi hade förväntat oss att kommissionen under 2014 skulle ha lagt fram ett förslag till ett nytt momsdirektiv. Men något förslag från kommissionen kom inte under Detta innebär att frågan skjutits över på den nya kommissionen, där den sannolikt inte står högst upp på agendan. Under Almedalsveckan i Visby ordnade Sveriges Tidskrifter och TU ett gemensamt frukostmöte kring digitalmomsen där ett flertal oppositionspolitiker deltog. Efter valet i september har vi försökt få ett möte med vår nya kulturminister Alice Bah Kuhnke. I det parlamentariska läge som uppstod efter valet visade det sig vara svårt. I februari 2015 kommer dock Sveriges Tidskrifter och TU att träffa representanter på kulturdepartementet.. INTERNATIONELLT SAMARBETE Det internationella samarbetet sker främst genom vår Europaorganisation EMMA (European Magazine Media Association), där vi också har en styrelseplats. EMMA:s kontor ligger i Bryssel och de jobbar intensivt på plats med lobbyingarbetet gällande frågor som är viktiga för tidskriftsbranschen. Deras jurister håller oss löpande uppdaterade om ärenden som förbereds och behandlas i Bryssel och som kan komma att ha inverkan på våra medlemmars verksamhet. Sveriges Tidskrifter är också medlem i FIPP, tidskriftsbranschens världsorganisation, med säte i London. Genom EMMA och FIPP får vi kontakter runt om i världen som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan länderna. I augusti 2014 besökte vårt kansli kollegorna på den norska Fagpressen. Detta möte ledde bland annat till att vi nu har beslutat oss för ett nordiskt samarbete i form av årliga konferenser. Den första kommer att hållas i Stockholm i januari PRESSFRIHET Pressfrihet och pressetik är mycket viktiga och prioriterade frågor för vår organisation. Sveriges Tidskrifter är en av finansiärerna av Sveriges självsanerande pressetiska system. Det pressetiska systemet består av allmänhetens pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON). Regelverket kring PO och PON:s verksamhet styrs av Pressens Samarbetsnämnd där vi är representerade med tre ledamöter. I PON utser Sveriges Tidskrifter två ordinarie ledamöter samt två suppleanter. PO hjälper personer som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar, på tidningars hemsidor eller vissa konton på sociala medier. Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en tidningspublicering kan vända sig till PO. Överinstans till PO är PON som slutligt avgör om en tidning ska fällas eller frias för en publicering. Under 2012 var Sveriges Tidskrifter med och grundade samarbetsorganisationen Utgivarna. Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. I Utgivarna samverkar medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Övriga medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och Tidningsutgivarna. Det gångna året har utredningen kring ett nytt pressetiskt system fortsatt och lett till att Utgivarnas styrelse har enats om att organisationen ska begära en lagändring av regeringen. Begäran ska lämnas in till kulturdepartementet under Vi kommer att rekommendera en lösning med frivillighet som bygger på ändringar i sändningsvillkoren för public service i kombination med ändring av radio- och tv-lagen. Den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak har suttit fängslad i Eritrea utan rättegång sedan den 23 september Sveriges Tidskrifter har under många år varit aktiv i stödgruppen som arbetar för hans frigivning. Den 27 oktober 2014 fyllde Dawit 50 år. Hans 50-årsdag firades med en tillställning arrangerad av Journalistförbundet. Under 2014 skrevs ens särskild sång till Dawit; Fågelsång. I videon medverkar ett antal välkända svenska artister. Fågelsång fick stor spridning i sociala medier. Den framfördes även i en akustiskt version på Tidskriftsgalan. Stödgruppen Free Dawit sökte och beviljades under 2014 bidrag från Postkodlotteriets kulturfond. Tack vare dessa pengar har hemsidan kunnat göras om, samt att en mer långsiktig strategi för gruppens arbete har kunnat tas fram. AVTAL MED BUS Sveriges Tidskrifter har sedan många år ett medlemsavtal med BUS Bildkonst och upphovsrätt i Sverige. I samarbete med BUS delar vi även årligen ut det s k BUS-priset som syftar till att premiera arbetet för bildkonsten. Vi delar också ut Årets konstförklarare ihop 10 sveriges tidskrifter sveriges tidskrifter 11

7 Gert-Olle Göransson, Galleri Ping Pong som vann BUS-Priset och Peter Cornell, konstkritiker och förtattare som blev Årets konstförklarare. med BUS. Avtalet ger våra medlemmar rätt att till kraftigt rabatterat pris publicera ett antal konstnärers konstverk och bilder i tryckt och digitalt redaktionellt material. Avtalet administreras av Sveriges Tidskrifter och bekostas av de berörda tidskrifterna. Avtalet ska omförhandlas inför 2015 och förhandlingar kring ett nytt avtal inleddes under hösten UPPHOVSRÄTT OCH KOPIERINGSAVTAL Sveriges Tidskrifter bevakar och beslutar i vissa upphovsrättsfrågor på uppdrag av sina medlemmar. Genom beslut på föreningens årsmöte är kopieringsrättigheterna för undervisningsändamål i bland annat skolor, universitet och högskolor samt på arbetsplatser med licensavtal överlåtna på Sveriges Tidskrifter AB. Sveriges Tidskrifter AB är i sin tur medlem i upphovsrättsorganisationen Bonus copyright access (BCA), tidigare BONUS Presskopia. BCA som ägs av 15 medlemsorganisationer och företräder sina medlemmar i förhandlingar med olika motparter, ansvarar för inkasserade medels förvaltning och fördelar medlen bland medlemmarna enligt fastlagda principer. Den största avtalspartnern är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som tecknar avtal för de komliga tidskrifter. Föreningen delar årligen ut stipendier, projektbidrag och ett särskilt pris, Lars Salvius-priset. Även författare och utgivare som inte är medlemmar i eller på annat sätt är knutna till stiftarorganisationerna har rätt att söka och erhålla stipendier och projektbidrag från föreningen. Prissumman för Lars Salvius-priset är kr. Föreningen delade ut 20 stipendier á kr och två projektbidrag på 40 resp kronor. Lars Salviuspriset för 2013/14 på kr delades ut till Nina Björk, författare, skribent och filosofie doktor vid Göteborgs universitet. SÅ ANVÄNDS UPPHOVSRÄTTSERSÄTTNINGARNA Sveriges Tidskrifter har drygt 340 tidskrifter som medlemmar. Dessa står för uppskattningsvis procent av omsättningen för magasin och tidskrifter i Sverige. Siffran är inofficiell, men nästan alla titlar som har någon större ekonomisk omsättning är medlemmar i organisationen. Avtalslicensen för kopiering av upphovsrättsligt skyddat material ur bl a tidskrifter som finns inom utbildningsområdet och intern information på företag är utformad så att den organisation som representerar huvuddelen av tidskrifterna representerar samtliga. Det innebär att Sveriges Tidskrifter ska använda de medel man erhåller till aktiviteter som gynnar hela branschen, inte bara de egna medlemmarna. Här nedan följer några exempel på hur Sveriges Tidskrifter använder upphovsrättsersättningarna för ändamål som gynnar hela branschen. Sveriges Tidskrifter driver ett omfattande lobbyarbete för att få momsen för digitala tidskrifter sänkt till samma nivå som den för papperspublikationer. Sveriges Tidskrifter driver en omfattande kampanj för att en ändrad tillämpning av momslagstiftningen för tryckeritjänster inte ska belasta tidskrifterna orättvist. Sveriges Tidskrifter är en av de organisationer som finansierar det pressetiska systemet med Pressens Opinions och Pressombudsmannen (PO). Sveriges Tidskrifter är också en av de organisationer som var med och grundade samt finansierar Utgivarna. I Utgivarna samverkar medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Sedan flera år genomför Sveriges Tidskrifter en kvalificerad utbildning för landets medierådgivare. Målet är att uppmärksamma medierådgivarna på tidskriftermunala skolorna förskolan, grundskolan och gymnasieskolan gav avtalet med skolsektorn BCA:s medlemsorganisationer drygt 113 miljoner kronor var det andra året av ett treårigt avtal med SKL. Avtalet ger skolorna rätt att använda den moderna digitala tekniken och det ger medlemsorganisationerna ökade inkomster under avtalsperioden. Ersättningen från landets friskolor var 2014 drygt 16 miljoner kronor. Även avtalet med SHUF (Sveriges Högskole- och Universitetsförbund) är treårigt och med 2014 som det andra avtalsåret. Avtalet ger lärosätena möjligheter till digital kopiering och även möjligheter till exempelvis den högre utbildningens distansundervisning. Även detta avtal ger medlemsorganisationerna ökade ersättningar under avtalsperioden. Under 2014 uppgick ersättningen inom denna sektor till nästan 54 miljoner kronor. Sedan många år upplåter även BCA, enligt en särskild frivillig licens, kopieringsrätt ur tidningar, tidskrifter och böcker för intern information inom företag, organisationer och myndigheter. Upplåtelsen sker genom att abonnenterna tecknar separata avtal. Under 2014 var inkasseringen 6 miljoner kronor. Från och med 2014 omfattar denna licens en rad nya digitala möjligheter som t ex att ladda ner, skriva ut, skanna och kopiera för att lägga in i presentationer för utbildning, internkonferenser, etc. Det är också tillåtet att spara digitala kopior på exempelvis interna nätverk och USB. Den nya licensen började marknadsföras på allvar under våren Förutom de uppräknade avtalen tillkommer vissa mindre avtal för kopiering i de kommunala musikskolorna, för arbetsmarknadsutbildning och för studiecirkelverksamhet. Slutligen inkasserade BCA under året drygt 8 miljoner kronor för kopiering ur utländska medier ersättningar som slussas vidare till utländska upphovsrättsinnehavare. Totalt inkasserade BCA (inklusive utländska medel) miljoner kronor. Huvuddelen av ersättningen fördelas till organisationer inom läromedelsområdet. Sveriges Tidskrifters andel är cirka fyra procent. Genom Lars Salvius-föreningen, som drivs gemensamt av Sveriges Tidskrifter, Förläggareföreningen och Författarförbundet, administreras upphovsrättsmedel för kopiering av särskilt känsligt material ur vetenskapnas fördelar när det gäller att få ut företagens reklambudskap. Sveriges Tidskrifter genomför årligen ett evenemang under namnet Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. Evenemanget innehåller föredrag, underhållning och utdelning av Tidskriftspriset (läs mer på sidan 6). Tävlingen är öppen för alla i Sverige utgivna tidskrifter. Sveriges Tidskrifter är med och finansierar Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM). Sveriges Tidskrifter bedrev under 2013 och 2014 en långsiktig utbildningsinsats riktad till alla annonssäljare i tidskriftsbranschen. Efter genomgången utbildning blev alla säljarna diplomerade flerkanalssäljare. STYRELSE, REVISORER MM Sveriges Tidskrifters styrelse, som har haft fem sammanträden under året har bestått av Unn Edberg (Finansliv) ordförande, Mats Carleson (Bonnier Tidskrifter) 1:e vice ordförande, Susanna Skarrie (Hem & Hyra) 2:a vice ordförande, Maria Croon (Forma Publishing Group), Anders Forsström (Spearhead Production), Ruben Jacobsson (LRF Media) Per Kjellander (Egmont Publishing), Stig L Sjöberg (Albinsson & Sjöberg), och Åsa Tengvall (Aller media) som ordinarie ledamöter. Suppleanter har varit: Cissi Elwin Frenkel (Chef), Lars Grafström (Fokus), Devrim Mavi (Hotellrevyn) och Sofia Wadensjö Karén (Tidningen Vi). Revisorer har varit: Auktoriserade revisorn Gunilla Hedqvist och Bettan Andersson (PRO Pensionären) med auktoriserade revisorn Leif Lüch och Helena Ingvarsdotter (Förskolan, Uttryck, mivida). Verkställande direktör har varit Kerstin Neld. Granskningsnämnden har utgjorts av: Jan Rosén (Stockholms universitet), ordförande, Unn Edberg (Finansliv), Lilian Ottosson (Aller media) och Kerstin Neld. Valnämnden har utgjorts av: Carl-Axel Fall (Sveriges Natur) ordförande, Åsa Rydgren (Bonnier Tidskrifter) och Ann Spaak (Lärartidningar Produktion). 12 sveriges tidskrifter sveriges tidskrifter 13

8 Pressens samarbetsnämnd: Unn Edberg, Finansliv, Karin Lennmor, Svensk Damtidning och Kerstin Neld. TS Mediekommitté: Carola Faulkner, Bonnier Tidskrifter, Ulf Jansson, Läkartidningen och Karin Stare, Egmont Publishing. GRUPPER Inom Sveriges Tidskrifter finns flera rådgivande refensgrupper. Under 2014 har följande personer ingått. Sveriges Tidskrifters styrelse: Bakre raden från vänster: Susanna Skarrie, Åsa Tengvall, Mats Carleson, Per Kjellander, Anders Forsström och Sofia Wadensjö Karén. Främre raden från vänster: Unn Edberg, Ruben Jacobsson, Kerstin Neld, Lars Grafström och Cissi Elwin Frenkel. Saknas på bilden: Maria Croon, Devrim Mavi och Stig L Sjöberg. SVERIGES TIDSKRIFTER HAR REPRESENTERATS AV FÖLJANDE PERSONER I: BONUS Copyright access styrelse: Lars Strandberg (andre vice ordförande). Kerstin Neld (ledamot). Utgivarnas styrelse: Unn Edberg, Finansliv (ledamot), Kerstin Neld (ledamot). Mats Carleson, Bonnier Tidskrifter (suppleant), och Hans Larsson (suppleant). Styrelsen för European Magazine Media Association (EMMA): Kerstin Neld (ledamot). BONUS Copyright access pressförvaltningsgrupp: Lars Strandberg. IRM:s styrelse: Kerstin Neld (ledamot). Grafiska Kammaren: Anders Forsström, Spearhead Production. Styrelsen för Lars Salvius-föreningen: Björn Fjæstad, Sans Magasin (ledamot) och Birgitta Bruzelius (suppleant). Lars Salvius-föreningens stipendiejury: Henrik Höjer, Forskning och Framsteg. Föreningen NIX-telefons styrelse: Kerstin Neld (ledamot). TS Styrelse: 14 sveriges tidskrifter Kommittén för tidskriftsannonsering (KTA): Kerstin Neld. Papperskretsens referensgrupp: Kerstin Neld. Pressens Opinionsnämnd: Ordinarie ledamöter: Lena Hörngren och AnnaBritt Benjour. Suppleanter: Hans Larsson och Per Melander, Egmont Publishing. Referensgrupp med printchefer på mediebyråer: Anna Fröberg Eriksson, Starcom Anna-Karin Ström, MEC Björn Fransén, AdOn Elisabeth Söderstam, TBS Eva Thorstenson, MediaCom Frida Åberg, PHD Linda Walving Zenith Karoline Olsson, Vizeum Monica Tuominen, Maxus Nicklas Grundström, IUM Ramona Reander Buckholt, Mindshare Sofia Muregård, OMD Ulrika Jangblad, OMD Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter Mia Dahl, Sveriges Tidskrifter Digitalrådet: Peter Alexandersson, Forma Publishing Group Unn Edberg, Finansliv Katarina Ellemark, Talentum Kajsa Medin Hansen, Aller media Björn Molander, LRF Media Emma Norén, Bonnier Tidskrifter John Severinson, Egmont Publishing Digitalrådet har letts av konsultföretaget Cordial. Organisationstidningsgruppen: Alexander Armiento, Publikt Ylva Bergman, Veteranen Örjan Björklund, Tandläkartidningen Eva Brandsma, Chefstidningen Susanna Lundell, Kommunalarbetaren Per Manns, Spoon Nicklas Mattsson, Entreprenör Devrim Mavi, Hotellrevyn Susanna Skarrie, Hem & Hyra, styrelserepresentant Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, sammankallande. Redaktionella gruppen: Camilla Björkman, Driva Eget Dag Bremberg, Position Jonas Eklöf, Vi Läser Calle Fleur, Chef Isak Krantz, Dagen Arbete Henrik Nygård, Elinstallatören Mikael Sagström, Svenska Media Docu Caroline Swartling, Gård & Torp Maria Torshall, Hälsa Johan Såthe, Besöksliv Sara Valfridsson, Hälsa & Fitness Kerstin Weyler, Skolledaren Sofia Wadensjö Karén, Tidningen Vi, styrelserepresentant Jennie Sjögren, Bonnier Tidskrifter, sammankallande. Annonsdirektörsgruppen Lotta Cederbom, Aller media Cecilia Cherif, Bonnier Tidskrifter Heikki Lampinen, Egmont Publishing Helena Taube Rehnmark, Forma Publishing Group Johan Gahlin, Talentum Henrik Olsson, LRF Media Maria Croon, Forma Publishing Group, styrelserepresentant Maria Trenter, sammankallande. Referensgrupp för Tidskriftsdagen: Ingrid Hegg, Forma Publishing Group Robert Borssén, Runner s World Helle Klein, Dagens Arbete Karolina Roslund, LRF Media Fredrik Svedjetun, Dagens Media Karin Lennmor, Svensk Damtidning Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter Hanna Hallerheim, Sveriges Tidskrifter Marius Bratten, producent, Tidskriftsdagen Henrik Frenkel, redaktör, Tidskriftsdagen, sammankallande. sveriges tidskrifter 15

9 Årsredovisning för Föreningen Sveriges Tidskrifter Styrelsen och verkställande direktören för Föreningen Sveriges Tidskrifter (org.nr: ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till uppgift att främja en utveckling inom massmediesektorn där utgivning av tidskrifter med en seriös och bred eller specialiserad inriktning tillgodoser medborgarnas olika intressen och yrkesbehov. Föreningen ska tillvarata medlemmarnas särskilda intressen och verka för samarbete mellan medlemmarna i marknadsföring och i redaktionella, tekniska och ekonomiska frågor samt bedriva vidareutbildning för branschens anställda. Därtill ska föreningen främja ett gott förhållande till andra utgivare- och branschorganisationer. Föreningens serviceverksamhet bedrivs inom föreningens helägda servicebolag. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kr): balanserad vinst årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultatoch balansräkning med tilläggsupplysningar. Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Not 2 Specifikation andelar i koncernföretag Sveriges Tidskrifter AB Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Org.nr Säte Eget kapital Resultat Stockholm Resultaträkning Not Rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Årsredovisning för Sveriges Tidskrifter AB Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Tidskrifter AB ( ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Sveriges Tidskrifter AB bedriver utbildnings- och PRverksamhet, utvecklar och tillhandahåller tjänster som främjar medlemstidskrifterna i ekonomiskt, tekniskt och redaktionellt hänseende. Verksamheten finansieras huvudsakligen av serviceavgifter från medlemmar och kopieringsersättningar från Bonus Copyright Access. Intäkterna från Bonus Copyright Access används till aktiviteter som gynnar hela branschen, inte enbart medlemmarna. Exempel på detta är det självsanerande pressetiska systemet, medlemskapet i Utgivarna samt branschevenemanget Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. Under året har Sveriges Tidskrifter AB bedrivit ett utbildningsprojekt som finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet avslutades under sommaren Ägarförhållanden Företaget är ett moderföretag till ett helägt vilande dotterföretag. Med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 upprättas ingen koncernredovisning. Moderföretag för hela koncernen är Föreningen Sveriges Tidskrifter. org.nr Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper. Stockholm den 29 januari 2015 Unn Edberg, Ordförande Mats Carleson Per Kjellander Ruben Jacobsson Anders Forsström Stig L Sjöberg Maria Croon Åsa Tengvall Susanna Skarrie Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 februari Gunilla Hedqvist Bettan Andersson Auktoriserad revisor STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16 sveriges tidskrifter sveriges tidskrifter 17

10 Resultaträkning Not Balansräkning Not TILLGÅNGAR Rörelseintäkter, lagerförändringar mm Nettoomsättning Anläggningstillgångar Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm Immateriella anläggningstillgångar Digitala anläggningstillgångar Rörelsekostnader Kursverksamhet och projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR sveriges tidskrifter sveriges tidskrifter 19

11 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 9 Preiodiseringsfonder Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret Avskrivning Tillämpade avskrivningstider: 5 år Digitala anläggningstillgångar : 20% Inventarier: 20 % Not 2 Övriga rörelseintäkter/rörelsens kostnader Bidrag utbildningsverksamhet Mediekompetens ESF Projekt Erhållna EU-bidrag Direkta kostnader för ESF-projekt. Dessa ingår i rörelsens kostnader Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 5 5 Män Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar 20 % Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % Not 5 Digitala anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 6 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde sveriges tidskrifter sveriges tidskrifter 21

12 Not 7 Specifikation andelar i koncernföretag Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Svensk Upplagekontroll AB 100 % 100 % Org.nr Säte Eget kapital Resultat Svensk Upplagekontroll AB Stockholm Not 8 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 9 Obeskattade reserver Periodiseringsfond vid 2011 års taxering Periodiseringsfond vid 2012 års taxering Stockholm den 29 januari Unn Edberg, Ordförande Mats Carleson Per Kjellander Ruben Jacobsson Anders Forsström Stig L Sjöberg Maria Croon Åsa Tengvall Susanna Skarrie Kerstin Neld, Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 17 februari Gunilla Hedqvist, Auktoriserad revisor 22 sveriges tidskrifter sveriges tidskrifter 23

13 Vasagatan 50, Stockholm, telefon , e-post: Foton: Anette Persson och Gustav Kaiser. Omslagsfoto: Åsa Liffner.

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2005 Omslagsfoto: Hans Strand/briljans.se Innehåll Verksamhetsberättelse Sid 3 År 2005 i sammanfattning Sid 4 VD har ordet: Mycket bra resultat för 2005

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

koncernen eskilstuna-kuriren

koncernen eskilstuna-kuriren 2012 koncernen eskilstuna-kuriren Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Brovakten i Nyköping AB 100 % Södermanlands Nyheter AB 100 % Fastighetsförvaltning Eskilstuna-Kuriren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2011 GodEl

Årsredovisning 2011 GodEl Årsredovisning 2011 GodEl Tanken bakom GodEl Källa omslagsbilder: SOS Barnbyar, RäddaBarnen (foto: Cleis Nordfjell) och Hand in Hand Innehållsförteckning Källa: GoodCause Foto: Ulrika Bäärnhielm Källa:

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

BUS årsstämma 2015. För att få materialet hemsänt i pappersform kontakta bus@bus.se eller ring 08-545 533 80.

BUS årsstämma 2015. För att få materialet hemsänt i pappersform kontakta bus@bus.se eller ring 08-545 533 80. BUS årsstämma 2015 Tid fredagen den 22 maj klockan 13.00. Plats Bildorganisationernas lokaler på Hornsgatan 103, plan 10. OSA till osa@bus.se eller skicka in talongen i den kallelse du fick per post. För

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer