Vilja - Våga - Välja - Kunna SÄLJ- UTBILDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilja - Våga - Välja - Kunna SÄLJ- UTBILDNING"

Transkript

1 Vilja - Våga - Välja - Kunna Ledarskap- nej tack SÄLJ- UTBILDNING Innan du flyger upp i skyn med din ballong i jakten på honung, måste du se till att de bin du letar efter är rätt sorts bin

2 sida nr Innehållsförteckning 1 Vilja-Våga-Välja-Kunna 2 Innehållsförteckning 3 4 Grunderna för försäljning 5 Sälja 6 Säljteknik 7 Komplex - enkel försäljning 8 Vad vi producerar 9 Vad koncenterar du dig på? 10 Försäljningsproble m - Sjukdomsproblem 11 Det beror på 12 OK-hagen 13 Självkänsla 14 Vad hindrar mig 15 Ditt eget uppträdande 16 Säljaren 17 Balansräkning 18 Säljarens relationer 19 Verktygslåda 20 Företagskultur 21 Min tid är mitt liv (1) 22 Min tid är mitt liv (2) 23 På väg mot målet 24 Vart är du på väg 25 Det är resultaten som räknas 26 Tidsplanering 27 Utveckling 28 Mentalt program 29 Maslows behovshierarki 30 Behov & köpmotiv 31 Behovsutveckling enkel - komplex försäljning 32 Indirekta och specifika behov 33 Beteende 34 Hur ser kunden ut 35 Relationen säljare - köpare 36 Besöksframgång 37 Säljsamtalet 38 Telefonsamtalet 39 Kundbesöket 40 Vad vi minns av en presentation 41 SPIN -metoden 42 EFIN 43 EFIN exempel 44 Informationsflödet 45 Säljbesök sammanfattning 46 Värdeekvation 47 Utforskande och Utvecklande frågor 48 Situation- och Proble mfrågor 49 Inverkan- och Nyttofrågor 50 Träna 51 Läsa mera 52 Christer Schertell Ledarskap- nej tack

3 Innehållsförteckning Innehållet kommer att förändras efterhand, men jag hänvisar också till den samling jag kallat Affärskommunikation, Kommunikations- och reklameffekter samt Retorik

4 Ledarskap- nej tack Grunderna för all Dina tjänster/varor skall fylla ett kundbehov. försäljning Du måste lyssna aktivt för att kunna analysera vilka behov kunden har. Behov analyseras med hjälp av frågor Säljaren måste lämna bekvämlighetsoch trygghets-zonen Du bör ha ett positivt kroppsspråk kunna vilja våga välja målinriktad Du kan själv välja att tänka positivt i stället för negativt. Kunden måste först acceptera dig innan han köper produkten/ tjänsten/budskapet

5 UTBILDNING PROBLEMLÖSNING SÄLJA EFI-N Frågeteknik - SPIN Delförsäljning Köpsignaler Invändningar Avslut SÄLJTEKNIK PLANERING MINA EGENSKAPER SÄLJARYRKET HUR MAN PÅVERKAR SÄLJA KUNDVÅRD UPPFÖLJNING KUNDANSKAFFNING KONTAKTER HUR MAN GÖR INTRYCK KOMMUNIKATION SJÄLVFÖRTROENDE SJÄLVKÄNSLA TM - DM SÄLJPSYKOLOGI BEHOV KÖPMOTIV REGISTER ÄNDLÖSA KEDJAN Ledarskap- nej tack

6 INVÄNDNINGAR KÖPSIGNALER AVSLUTSTEKNIK HANDLINGS- PROGRAM Ledarskap- nej tack DELFÖRSÄLJNING ÅTERBESÖKS- TEKNIK SÄLJTEKNIK SAMTALSBALANS? FRÅGETEKNIK INLEDNINGSTEKNIK BEHOVSANALYS

7 Ledarskap- nej tack KOMPLEX - ENKEL FÖRSÄLJNING Komplex försäljning utmärks av bl.a. följande: LÅNG SÄLJCYKEL STORT KUNDÅTAGANDE FÖRNUFTSMÄSSIGA BESLUT DOMINERAR FORTSATT RELATION FLERA BESLUTSSTEG Enkel försäljning utmärks av bl.a. följande: KORT SÄLJCYKEL MINDRE KUNDÅTAGANDE KÄNSLOMÄSSIGA OCH FÖRNUFTSMÄSSIGA BESLUT OFTAST ETT BESLUTSSTEG Observera att komplex resp. enkel försäljning är olika säljmetoder. Ingen av metoderna kan sägas vara enklare eller svårare än den andra!

8 Ledarskap- nej tack Vad vi producerar KUNSKAP Datorförsäljning Fotohandel Bilförsäljning Organisationskonsulter Advokater Arkitekter INNEHÅLL Hotell Fastighetsservice SERVICE Restauranger Städföretag Vaktbolag VARU- TJÄNSTE- INNEHÅLL Gränsen mellan vara och tjänst kan ofta vara svår att dra. Inköp av en dator kan t.ex. också omfatta rådgivning och även utbildning. Innehållet i en produkt kan därför sägas ligga någonstans mellan vara och tjänst. Vid restaurangbesöket utgörs varan av maten och tjänsten av den service jag får eller den lokal jag sitter i. På 1980-talet infördes begreppet kunskapsföretag (Karl-Erik Sveiby). Uppdelningen står här mellan begreppen service- och kunskapstjänster

9 Vad koncentrerar du dig på? Ledarskap- nej tack Produktens tekniska egenskaper Produkten som Problemlösare

10 Försäljningsproblem = Sjukdomsproblem Ledarskap- nej tack ORSAK SYMTOM Finn och behandla orsaken snarare än symtomen

11 DET BEROR PÅ: Ledarskap- nej tack KUNSKAP PERSONLIGHET KOMMUNIKATIONS- FÖRMÅGA

12 OK - HAGEN Min livsinställning Vi hoppar i positionerna, men har troligtvis en favoritposition. - + DU ÄR OK + + UNDERLÄGSEN nollreaktion överanpassning VINNARE ANSVAR RESPEKT JAG ÄR INTE OK JAG ÄR OK - - allting är värdelöst drastiskt beteende FÖRLORARE DU ÄR INTE OK ÖVERLÄGSEN Agitation Ledarskap- nej tack

13 SJÄLVKÄNSLA ELLER HUR MAN BLIR EN HEL MÄNNISKA Ledakap- nej tack KUNSKAP TEORETISK PRAKTISK MATTE TYSKA IT SJÄLVINSIKT Då Nu - Sen RELATIONER VÄRDERINGAR ANALYS LOGIK FAKTA KÄNSLOR

14 Vad hindrar mig? Mina förutfattade meningar Vad ska det här vara bra för? Min rädsla oro Ledakap- nej tack

15 Ditt eget uppträdande Du som människa 60 Kroppsspråk 30 Hur du säger det 10 Vad du säger DU Hela budskapet 90% är känslomässigt!! Ledarskap- nej tack Se till att det du menar är detsamma som den andre uppfattar. Du har hela ansvaret! People buy people before they buy products (Richard Levy) De måste först acceptera dig innan de accepterar dina kunskaper. PACING ICING LUGN GLAD POSITIV Positiv anpassning Hänsyn Omtanke Rätt klädsel vid rätt tillfälle! Se till att du tillhör gruppen!

16 + Väljer att tänka positivt Undviker Jantelagen VIP-person ser företagets framtid tjänar företaget och kunderna skapar arbetstillfällen Ledakap- nej tack Analyserar Intresserar Övertygar Anpassningsbar Jag är OK Du är OK

17 Ledakap- nej tack BALANSRÄKNING Tillgångar Maskiner Inventarier Säljare * informerar kunder * gör avslut * tar hem order * påverkar beslut * inhämtar information från marknaden Skulder & eget kapital Eget kapital

18 Säljledning Kunder Kollegor Prospects Produkter Kunskap Varor Tjänster Kundämnen Service Organisation Ledakap- nej tack

19 Verktygslåda Högre grundutbildning Intelligentare system för att leta i databaser Projektorganisation Successiv fortbildning i arbetslivet Specialisering och konsulter Ny företagspedagogik Ledakap- nej tack

20 Gemensamt mål God kommunikation Laganda Teamkänsla Glädje Företagskulturen Ledakap- nej tack

21 Min tid är mitt liv Ledarskap- nej tack Ett dygn = 24 timmar En vecka = 168 timmar En månad = 730 timmar Ett år = timmar 65 år = timmar 80 år = timmar 100 år = timmar mitt liv = mina timmar Viktigt eller Brådskande Jag vill göra Jag vill inte göra Jag gör Jag gör inte

22 MIN TID = MITT LIV en vecka = 168 timmar VIKTIGA SAKER BRÅDSKANDE SAKER Ledarskap- nej tack MINDRE VIKTIGA EJ BRÅDSKANDE SKICKA VIDARE TILL ANDRA ELLER ATT SPARA ATT LÄSA Vem fattar besluten i ditt eget liv?

23 PÅ VÄG MOT MÅLET Det är inte fel att ha det bekvämt, det är inte fel att ha det tryggt, men om du vill lyckas nå det där lilla extra så måste du lämna det bekväma och trygga och söka möjligheterna., åtminstone tillräckligt ofta. Som enskild människa är det svårt att påverka den yttre verkligheten. Den inre verkligheten, d.v.s. dina tankar kan du däremot påverka. Du kan själv bestämma om du vill tänka positivt eller negativt, att se möjligheter i stället för svårigheter. Jag skall försöka i stället för det går inte BEKVÄMLIGHETS ZON Ledarskap- nej tack Hög energi TRYGGHETSZON MÖJLIGHETSZON låg energi

24 Dit vägarna bär Oplanerat hapsi flapsi Vart är du på väg? Målet klart eller diffust På väg mot ett mål som jag själv valt Ledakap- nej tack Bakåt det var bättre förr ungdomsåren uppväxttiden skoltiden åka på vagnen eller köra vagnen kusk eller passagerare Inte ur fläcken

25 alltid blir bättre Träna produkt- träna säljkunskap. Träna så att du än bara bra. kunskap och Ledakap- nej tack Viktiga saker & brådskande saker Välj dina kunder Se till att du får säljtid Se till att säljtiden är effektiv Låt inte de brådskande sakerna ta hela din tid! Varje vecka innehåller 168 timmar, planera dessa!

26 Börja veckan med att planera veckan. Se till att du besöker beslutsfattaren Ledakap- nej tack Se till att säljsamtalet följer en plan/mall Låt målet styra samtalet (order/nytt besök) Delegera det som kan delegeras, så får du mer tid hos kunderna. Ha goda kontakter i din egen organisation

27 UTVECKLING vad det egentligen handlar om Att utveckla ett företag, organisation eller en individ handlar om att förändra människors beteende. För att förända en människas BETEENDE måste du först förändra hennes ATTITYDER För att förändra en människas attityder måste du först förändra hennes VÄRDERINGAR Ledakap- nej tack

28 Mentalt program Behovstillfredsställelse Individuell ARV & MILJÖ & Din egen insats Ledakap- nej tack Kollektiv Universell

29 Maslows behovshierarki Ledakap- nej tack Estetiska Förståelse Självförverkligande Uppskattning Samhörighet och kärlek Trygghet Fysiologiska (tolkningsmodell efter Rubenovitz)

30 MILDRA - FRUKTAN - RISKER 2. TRYGGHETSBEHOV ÖKA SINA INKOMSTER 1. GÖRA EN FÖRTJÄNST VINSTBEHOV SJÄLVUPP- SKATTNING SOCIALT ACCEPTERAD IMITERA OCH ÖVERTRÄFFA ANDRA BEHOV & KÖPMOTIV Ledarskap- nej tack NÖJESBEHOV AVKOPPLING REKREATION 5. SJÄLVBEVARELSE BEHOV TILLFREDSSTÄLLA KROPPSLIGA BEHOV FÖRBÄTTRA HÄLSAN BEKVÄMLIGHETS BEHOV BEKVÄMLIGHET

31 Eget behov Känslor väger tyngre än förnuft Små konsekvenser Enkel försäljning Ledakap- nej tack Komplex försäljning Utvecklas långsamt STORA konsekvenser Flera personers behov

32 Behov Omedveten Indirekta behov Problem Missnöje Svårigheter Specifika behov Starka krav och önskemål Mycket medveten

33 Utgångspunkt Rationellt Kunskap Attityd Handling Kunskap Handling Attityd Inlärt Handling Kunskap Attityd Handling Attityd Kunskap Socialt Attityd Kunskap Handling Attityd Handling Kunskap

34 Ledakap- nej tack Hur ser din kund ( inköparen) ut? ( Den moderne kunden) Ingår i en organisation, i en företagskultur Fattar ofta beslut tillsammans med andra Oftast välutbildad Öppen för nya förslag, intresserad av alternativ Motiverad att hänga med utvecklingen inom och utanför branschen Ingår i en beslutsgrupp och påverkas av gruppen

35 Relationen säljare - köpare Marknad Sälj Kvalitet Inköp Funktionschefer Konstruktion Konstruktion Kvalitet Ledning Funktionschefer Ledning Service Service (Industriell försäljning: Fallstudier av personlig försäljning till strategiska kunder, Lennart Persson, 1995) Ledarskap- nej tack Vad skall du som säljare göra? vara projektledare hålla samman projektet leda arbetet sammanföra rätt personer med rätt funktioner

36 F R A M G Å N G Besöksframgång Enkel försäljning Order Komplex försäljning Order Beslutssteg M I S S L Y C K A N D E Ingen överenskommelse Ny kontakt Ingen överenskommelse

37 Sakkunskap Produktkunskap Förnuftsmässigt plan dominerar Ledakap- nej tack Social kunskap Beslutspåverkan Känslomässigt plan dominerar Viljemässigt plan Målstyrda samtal Kundnyttan styr Värderingar

38 TELEFONSAMTALET Ledarskap- nej tack Telefonsamtalets faser: 1. Förberedelser 2. Målsättning före samtalet 3. Planering Presentera dig 5. Sök beslutsfattaren genomförandet 6. Genomför samtalet enligt samtalsmallen a b M A L L 7. Avsluta samtalet med ev. sammanfattning. d e 8. Uppföljning efter samtalet

39 KUNDBESÖKET Ledarskap- nej tack 1. Förberedelser 2. Målsättning Före besöket 3. Planering.. 4. Kontaktetablering Besöket 5. Genomförande av säljsamtalet (se mall) 6. Beslut/Avslut 7. Uppföljning Efter besöket

40 Hur mycket kommer åhörare ihåg av en presentation? (N. Rackham) Tänk noga igenom vad du ska säga. Se till att åhörarna kommer ihåg det viktigaste! Information är färskvara! VID PRESENTATIONEN AV 8 NYCKEL - PUNKTER MINNS ENDAST Ledarskap- nej tack DIREKT EFTER MINNS VI 5,7 2,5!!! EN VECKA SENARE

41 SPIN-METODEN? Fakta rörande kundens situation SITUATIONSFRÅGOR Vilken sorts maskiner använder ni? Hur lång omloppstid har lagret? Har ni problem med sjukfrånvaro? PROBLEMFRÅGOR Ledarskap- nej tack INVERKANFRÅGOR Berör kundens problem, svårigheter eller missnöje effekter, konsekvenser eller inverkan på kundens problem Är ert nuvarande datasystem svårt att använda? Är ni nöjda med utbildningen hos personalen? Vilken effekt har det på produktionen? Kan det leda till onödigt höga kostnader? Kommer detta att leda till missnöje bland viss personal? NYTTOFRÅGOR Nyttan eller användbarheten hos en föreslagen lösning På vilket sätt skulle detta kunna hjälpa er? Genom att ställa frågor får du reda på kundens behov. All försäljning går ut på att uppfylla kundens behov. SPIN-METODEN är en metod utarbetad av Neil Rackham vid Huthwaite Inc. Vilka fördelar ser ni med detta? Är det viktigt att det här problemet blir löst?

42 Förklaring av fackuttryck, EFIN Det betyder att... De flesta uttryck som vi använder är fackuttryck! Ordet familj kan tolkas olika av en ensamstående utan barn och en småbarnsförälder. Lagstiftningen ger olika definitioner. Se till att kunden och du menar samma sak! 60 E F I N E : egenskap (teknisk egenskap) hos varan/tjänsten F : fördel för kunden I : innebörd för kunden N : nytta för kunden Ledarskap- nej tack

43 Egenskap-Fördel- Innebörd-Nytta Svetsmaskin Kunden köper endast om han får nytta av produkten E F I N Elektronik i stället för mekanik Inga speciella verktyg behövs Alla klarar det Låga underhålls kostnader Ni sparar X antal kr per år Ledarskap- nej tack

44 Ledakap- nej tack Informationsflödet och val av information Om du skriver ut denna bild i svartvitt så kan du notera att texten Informationsflödet är skrivet i rött, att val av information är skrivet i grönt och att av de 16 pilarna är 4 gröna (de börjar med en cirkel) Hälften av alla existerande artiklar har publicerats under den senaste tioårsperioden. Varje generation tycker att turbulensen aldrig varit kraftigare och detta är vad vi i varje historisk period har att vänta oss

45 SÄLJBESÖK 1 Inledning 1. Presentation (vem du är) 2. Varför du är där 3. Du har rätt att ställa frågor Söka information Ge information Uppnå en överenskommelse Viktigaste säljfärdigheten! Avgörande för resultatet SPIN - metoden 1. Visa en lösning på kundens problem 2. Värdefullt bidrag Beslutssteg eller Order

46 Utbildnings kostnader Personalomsättning Värdeekvation Kvalitetsförluster Övertid Svår att använda Kronor Problemets omfattning Kostnad för lösning Köp Köp inte

47 ??? FRÅGOR för att söka information??? Utforskande frågor Utvecklande frågor Situationsfrågor Inverkanfrågor Problemfrågor Nyttofrågor Tar reda på kundens problem eller Indirekta behov Utvecklar indirekta behov till Direkta behov

48 SITUATIONSFRÅGOR Vilken utrustning använder ni? Hur många anställda har ni? PROBLEMFRÅGOR Hur gammal är maskinen? tar reda på fakta rörande kundens situation används oftare vid misslyckade besök används alltför mycket av oerfarna säljare bakgrundsinformation Är er maskin svår att använda? Har ni problem med kvaliteten? Är ni nöjda med.? berör kundens problem, svårigheter eller missbelåtenhet används mer vid framgångsrika försök ställs oftare av erfarna säljare??????

49 INVERKANFRÅGOR Vilken effekt har det på produktionen behandlar effekter, konsekvenser eller inverkan på kundens problem Kan det leda till ökade kostnader strakt knutna till framgångsrik komplex försäljning bygger upp kundens medvetenhet om nyttan svårare att ställa än Situation- eller Problem frågor På vilket sätt skulle detta hjälpa er? NYTTOFRÅGOR Varför är det viktigt att lösa problemet? Vilka fördelar kan ni se? handlar om nyttan eller användbarheten hos föreslagen lösning starkt knutna till framgångsrik komplex försäljning ökar mottagligheten för din lösning speciellt effektiva då beslutspåverkare skall presentera lösningen för beslutsfattare

50 DU MÅSTE TRÄNA FÖR ATT FÅ RESULTAT Träna på det du vill uppnå. Sätt upp mål, klä målen i bilder. Kvantitet (träning) ger kvalitet. Träning stärker självförtroendet som stärker självkänslan Ledarskap- nej tack Jag är OK FYRA GYLLENE REGLER FÖR ATT TRÄNA FÄRDIGHETER TRÄNA PÅ ETT BETEENDE I TAGET KVANTITET SNARARE ÄN KVALITET! PRÖVA DET NYA BETEENDET VID MINST TRE TILLFÄLLEN Kvalitet kommer ur kvantitet! (N. Rackham) TRÄNA I SÄKRA SITUATIONER

51 Om du vill läsa mera: Ledarskap- nej tack Det räcker med 15 minuter varje dag! Det ska bli av! Carnegie, D (1984) Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning, Natur och kultur. Eriksson, D m.fl. &TBV (1995) Det handlar om kommunikation. Hogedal, L (1996) Två och två blir fem, SISU idrottsböcker. Fast, J (flera utgåvor) Kroppsspråket, Forum. Lyle, J (1994) Kroppens språk, Wahlströms Peiffer, V (1993) Tänk positivt, Liber-Hermods. Holmqvist, T (1992), Presentationsteknik, Almqvist&Wiksell Rackham, N (1999) Personlig försäljning - komplex försäljning, från tro till vetande, Liber-Hermods. Selin, G (1994) Sälj!, Liber-Hermods. Laurelli R & Cras B-Å (1996) Handbok för personlig försäljning, Liber-Hermods. Lingmark, U (1986) Framgångsrik telefonförsäljning, Liber Kahn, A (1995) Kundvård, Liber-Hermods. King, B (1995) Psycho-Selling - Fördubbla din försäljning på 8 veckor, Docendo Läromedel. Railo, W (1996) Först till framtiden, Van Boekhoven-Bosch BV Blomqvist m.fl. (1999) Det kundnära företaget, Liber Ekonomi Milne A.A. (1996) Nalle Puhs lilla instruktionsbok, Brain Books

52 Praktisk erfarenhet: Ledarskap- nej tack 1 års som lärare i grundskolan 5 år som revisor 14 år som säljare och utbildare i försäkringsbranschen 12 år som egen företagare (försäkringstjänster i fyra år och sedan föreläsning/utbildning i kommunikation av vilket säljträning utgör en del.) Teoretisk erfarenhet: 120 akademiska poäng (40 poäng i företagsekonomi, 40 poäng vid juristlinje och 40 poäng i matematik och informationsbehandling) IFU (Institutet för försäkringsutbildning) med examen i livförsäkring 1979 sakförsäkring 1980) Säljerfarenheten omfattar egen försäljning, försäljning via kontakter samt utbildning av säljare. Bland kunderna finns bl.a. Större och medelstora företag Utbildningsföretag Kommuner och landsting Öppna föreläsningar, där kunderna utgörs av privatpersoner eller som anställda från olika företag/organisationer. Adress: Camu Consult Box Rödeby , e-post:

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

FÖRSÄLJNING. Företag Tel. nr. Namn Postition Möte Datum Kommentar Ab AB Anna Janzon. Jätteintresserad. Marknadschef JA

FÖRSÄLJNING. Företag Tel. nr. Namn Postition Möte Datum Kommentar Ab AB Anna Janzon. Jätteintresserad. Marknadschef JA Grunden i sunt företagande Många har svårt att identifiera sig i rollen som säljare, men vi på Drivhuset vill avdramatisera detta och visa på att försäljning inte är något magiskt eller konstigt. Inom

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

Våga slarva. En föreläsning om perfektionistbeteende. Ola Olefeldt Kurator, Studenthälsan STUDENTHÄLSAN

Våga slarva. En föreläsning om perfektionistbeteende. Ola Olefeldt Kurator, Studenthälsan STUDENTHÄLSAN Våga slarva En föreläsning om perfektionistbeteende Ola Olefeldt Kurator, Studenthälsan STUDENTHÄLSAN Agenda Vad är perfektionism? Kartlägga perfektionismen Förslag på strategier för förändring STUDENTHÄLSAN

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring

Affärsutveckling och marknadsföring Affärsutveckling och marknadsföring Bok 5 Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Internationalisering Strandgatan 13 B, 1tr 070-662

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5 tränare fokus Hur samverkar gruppens och ledarens egenskaper? Vad är motivationsklimat? Vilka skillnader finns mellan prestations- och resultatorienterat

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Konflikthantering hemma och i skolan Familjestödsenheten, Göteborg, den 14 mars 2012. Karin Utas Carlsson www.tradet.org

Konflikthantering hemma och i skolan Familjestödsenheten, Göteborg, den 14 mars 2012. Karin Utas Carlsson www.tradet.org Konflikthantering hemma och i skolan Familjestödsenheten, Göteborg, den 14 mars 2012 Karin Utas Carlsson www.tradet.org www.tradet.org/ksa Ross Greene. Explosiva barn och Vilse i skolan (rekommenderas

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

Sälj definitioner. SMART mål Paretos lag Cialdini; 6 principer Personlighets typer Frågemetodik Säljprocessen. Powersales Communica0on

Sälj definitioner. SMART mål Paretos lag Cialdini; 6 principer Personlighets typer Frågemetodik Säljprocessen. Powersales Communica0on Sälj definitioner SMART mål Paretos lag Cialdini; 6 principer Personlighets typer Frågemetodik Säljprocessen Powersales Communica0on Välkommen Frågeteknik Henrik Mannerstråle Powersales Communica0on Försäljningens

Läs mer

Insikt & Utveckling Renée Ohlson

Insikt & Utveckling Renée Ohlson Insikt & Utveckling Renée Ohlson ta kontakt; www.insiktutveckling.se E-post: renee@insiktutveckling.se Tel. 0709 22 44 95 Mottagning i centrala Gbg Insikt & Utveckling Renée Ohlson Bakgrund; civilekonom

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Provar du någon n glasögon gon ibland? Fler nivåer att hantera. Kommunikation. Vad är kommunikation? Olika nivåer att hantera samtidigt

Provar du någon n glasögon gon ibland? Fler nivåer att hantera. Kommunikation. Vad är kommunikation? Olika nivåer att hantera samtidigt Firma Margareta ivarsson Föreläsning vid KY-examen Södra Vårdskolan, Halmstad 22 maj 2007 Provar du någon n annans glasögon gon ibland? Att se världen med sina egna glasögon och andras Olika nivåer att

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

"Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni.

Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni. "Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni. Theresa B Moyers och Steve Martino Översättning Paul Harris och Carina Bång Att använda

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare?

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? Projektnätverk - Förändringsledning Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? 1 www.minspiro.se Hur motiverar man andra? Hur blir du motiverad? 1 Yttre och inre motivation Yttre motivation Handling ->

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Sälj mindre och dubbla din försäljning

Sälj mindre och dubbla din försäljning Sälj mindre och dubbla din försäljning Sammanfattning Tack för att du kom på föreläsningen. Här får du en summering av föreläsningen samt en del bonusmaterial. Du får också en varning: Kom ihåg att kunskap

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books Minska din oro öka ditt lugn Nina Jansdotter Brain Books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2008 Nina Jansdotter Utgåva enligt avtal med Loud Literary Agency, Malmö Kopieringsförbud.

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Svåra eller nödvändiga samtal Olle Persson, Psykologiska inst., 2014-11-06

Svåra eller nödvändiga samtal Olle Persson, Psykologiska inst., 2014-11-06 Svåra eller nödvändiga samtal Olle Persson, Psykologiska inst., 2014-11-06 Typexempel: oönskade beteenden; ge besked Om handledning Självinsikt Kontinuerlig återkoppling och självobservation Att tänka

Läs mer

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013 RF Elitidrott 2013 Elittränarkonferens 2013 Prestera i vardag och mästerskap Tankar, känslor och beteende Göran Kenttä & Karin Moesch Teknikern /Metoder Teknikerna: ACT, exponering, visualisering, avslappning,

Läs mer

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå www.lektion.se RETORIK EN PROCESS I SEX STEG Intellectio - har med förståelse att göra Inventio - har med innehåll

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi.

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi. SÄLJ & SERVICE För frontpersonal inom besöksnäringen. Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar. Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju.

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju. Kompis Sverige Kan du berätta lite om Kompis Sverige? Absolut! Kompis Sverige vi jobbar med kompis förmedling. Ok! Vi vill att folk ska träffas och vi tycker idag att det är jättesvårt i Sverige att få

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Införande av perspektiv i kursen PV7200, "Examensprojekt"

Införande av perspektiv i kursen PV7200, Examensprojekt Införande av perspektiv i kursen PV7200, "Examensprojekt" tisdag den 9 november 2004 Föreberedd för Malmö högskola Teknik och samhälle ITAL Datavetenskap Förberedd av Steve Dahlskog steve.dahlskog@ts.mah..se

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Föreningstränare - Ledarskap

Föreningstränare - Ledarskap 1. Ledarskap Du tillhör säkert en del olika grupper: Jobbet, familjen, skytteföreningen, konstklubben mm. Det är säkert så att de grupper du tillhör har kommit olika långt i sin utveckling. De fungerar

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera?

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? Presentationens syfte -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? People buy people before they buy products (results)! Förberedelser manus, att träna in presentationen, rätt tid, att använda

Läs mer

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte Om mentorskap Soroptimisternas Unionsmöte Luleå den 10 april 2011 Mona Odhnoff Sundström Moderna mentorskapet Tidigare kunskapsöverföring Nu - lärande process Båda deltagare utvecklas Mentorn tränad i

Läs mer

F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -?????

F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -????? F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -????? VERKSAMHETSOMRÅDEN COACHING MENTORSKAP HANDLEDNING VERKSAMHETS- UTVECKLING VERKSAMHETS UTVECKLING UTBILDNING TEAMUTV BOLLPLANK

Läs mer