Vilja - Våga - Välja - Kunna SÄLJ- UTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilja - Våga - Välja - Kunna SÄLJ- UTBILDNING"

Transkript

1 Vilja - Våga - Välja - Kunna Ledarskap- nej tack SÄLJ- UTBILDNING Innan du flyger upp i skyn med din ballong i jakten på honung, måste du se till att de bin du letar efter är rätt sorts bin

2 sida nr Innehållsförteckning 1 Vilja-Våga-Välja-Kunna 2 Innehållsförteckning 3 4 Grunderna för försäljning 5 Sälja 6 Säljteknik 7 Komplex - enkel försäljning 8 Vad vi producerar 9 Vad koncenterar du dig på? 10 Försäljningsproble m - Sjukdomsproblem 11 Det beror på 12 OK-hagen 13 Självkänsla 14 Vad hindrar mig 15 Ditt eget uppträdande 16 Säljaren 17 Balansräkning 18 Säljarens relationer 19 Verktygslåda 20 Företagskultur 21 Min tid är mitt liv (1) 22 Min tid är mitt liv (2) 23 På väg mot målet 24 Vart är du på väg 25 Det är resultaten som räknas 26 Tidsplanering 27 Utveckling 28 Mentalt program 29 Maslows behovshierarki 30 Behov & köpmotiv 31 Behovsutveckling enkel - komplex försäljning 32 Indirekta och specifika behov 33 Beteende 34 Hur ser kunden ut 35 Relationen säljare - köpare 36 Besöksframgång 37 Säljsamtalet 38 Telefonsamtalet 39 Kundbesöket 40 Vad vi minns av en presentation 41 SPIN -metoden 42 EFIN 43 EFIN exempel 44 Informationsflödet 45 Säljbesök sammanfattning 46 Värdeekvation 47 Utforskande och Utvecklande frågor 48 Situation- och Proble mfrågor 49 Inverkan- och Nyttofrågor 50 Träna 51 Läsa mera 52 Christer Schertell Ledarskap- nej tack

3 Innehållsförteckning Innehållet kommer att förändras efterhand, men jag hänvisar också till den samling jag kallat Affärskommunikation, Kommunikations- och reklameffekter samt Retorik

4 Ledarskap- nej tack Grunderna för all Dina tjänster/varor skall fylla ett kundbehov. försäljning Du måste lyssna aktivt för att kunna analysera vilka behov kunden har. Behov analyseras med hjälp av frågor Säljaren måste lämna bekvämlighetsoch trygghets-zonen Du bör ha ett positivt kroppsspråk kunna vilja våga välja målinriktad Du kan själv välja att tänka positivt i stället för negativt. Kunden måste först acceptera dig innan han köper produkten/ tjänsten/budskapet

5 UTBILDNING PROBLEMLÖSNING SÄLJA EFI-N Frågeteknik - SPIN Delförsäljning Köpsignaler Invändningar Avslut SÄLJTEKNIK PLANERING MINA EGENSKAPER SÄLJARYRKET HUR MAN PÅVERKAR SÄLJA KUNDVÅRD UPPFÖLJNING KUNDANSKAFFNING KONTAKTER HUR MAN GÖR INTRYCK KOMMUNIKATION SJÄLVFÖRTROENDE SJÄLVKÄNSLA TM - DM SÄLJPSYKOLOGI BEHOV KÖPMOTIV REGISTER ÄNDLÖSA KEDJAN Ledarskap- nej tack

6 INVÄNDNINGAR KÖPSIGNALER AVSLUTSTEKNIK HANDLINGS- PROGRAM Ledarskap- nej tack DELFÖRSÄLJNING ÅTERBESÖKS- TEKNIK SÄLJTEKNIK SAMTALSBALANS? FRÅGETEKNIK INLEDNINGSTEKNIK BEHOVSANALYS

7 Ledarskap- nej tack KOMPLEX - ENKEL FÖRSÄLJNING Komplex försäljning utmärks av bl.a. följande: LÅNG SÄLJCYKEL STORT KUNDÅTAGANDE FÖRNUFTSMÄSSIGA BESLUT DOMINERAR FORTSATT RELATION FLERA BESLUTSSTEG Enkel försäljning utmärks av bl.a. följande: KORT SÄLJCYKEL MINDRE KUNDÅTAGANDE KÄNSLOMÄSSIGA OCH FÖRNUFTSMÄSSIGA BESLUT OFTAST ETT BESLUTSSTEG Observera att komplex resp. enkel försäljning är olika säljmetoder. Ingen av metoderna kan sägas vara enklare eller svårare än den andra!

8 Ledarskap- nej tack Vad vi producerar KUNSKAP Datorförsäljning Fotohandel Bilförsäljning Organisationskonsulter Advokater Arkitekter INNEHÅLL Hotell Fastighetsservice SERVICE Restauranger Städföretag Vaktbolag VARU- TJÄNSTE- INNEHÅLL Gränsen mellan vara och tjänst kan ofta vara svår att dra. Inköp av en dator kan t.ex. också omfatta rådgivning och även utbildning. Innehållet i en produkt kan därför sägas ligga någonstans mellan vara och tjänst. Vid restaurangbesöket utgörs varan av maten och tjänsten av den service jag får eller den lokal jag sitter i. På 1980-talet infördes begreppet kunskapsföretag (Karl-Erik Sveiby). Uppdelningen står här mellan begreppen service- och kunskapstjänster

9 Vad koncentrerar du dig på? Ledarskap- nej tack Produktens tekniska egenskaper Produkten som Problemlösare

10 Försäljningsproblem = Sjukdomsproblem Ledarskap- nej tack ORSAK SYMTOM Finn och behandla orsaken snarare än symtomen

11 DET BEROR PÅ: Ledarskap- nej tack KUNSKAP PERSONLIGHET KOMMUNIKATIONS- FÖRMÅGA

12 OK - HAGEN Min livsinställning Vi hoppar i positionerna, men har troligtvis en favoritposition. - + DU ÄR OK + + UNDERLÄGSEN nollreaktion överanpassning VINNARE ANSVAR RESPEKT JAG ÄR INTE OK JAG ÄR OK - - allting är värdelöst drastiskt beteende FÖRLORARE DU ÄR INTE OK ÖVERLÄGSEN Agitation Ledarskap- nej tack

13 SJÄLVKÄNSLA ELLER HUR MAN BLIR EN HEL MÄNNISKA Ledakap- nej tack KUNSKAP TEORETISK PRAKTISK MATTE TYSKA IT SJÄLVINSIKT Då Nu - Sen RELATIONER VÄRDERINGAR ANALYS LOGIK FAKTA KÄNSLOR

14 Vad hindrar mig? Mina förutfattade meningar Vad ska det här vara bra för? Min rädsla oro Ledakap- nej tack

15 Ditt eget uppträdande Du som människa 60 Kroppsspråk 30 Hur du säger det 10 Vad du säger DU Hela budskapet 90% är känslomässigt!! Ledarskap- nej tack Se till att det du menar är detsamma som den andre uppfattar. Du har hela ansvaret! People buy people before they buy products (Richard Levy) De måste först acceptera dig innan de accepterar dina kunskaper. PACING ICING LUGN GLAD POSITIV Positiv anpassning Hänsyn Omtanke Rätt klädsel vid rätt tillfälle! Se till att du tillhör gruppen!

16 + Väljer att tänka positivt Undviker Jantelagen VIP-person ser företagets framtid tjänar företaget och kunderna skapar arbetstillfällen Ledakap- nej tack Analyserar Intresserar Övertygar Anpassningsbar Jag är OK Du är OK

17 Ledakap- nej tack BALANSRÄKNING Tillgångar Maskiner Inventarier Säljare * informerar kunder * gör avslut * tar hem order * påverkar beslut * inhämtar information från marknaden Skulder & eget kapital Eget kapital

18 Säljledning Kunder Kollegor Prospects Produkter Kunskap Varor Tjänster Kundämnen Service Organisation Ledakap- nej tack

19 Verktygslåda Högre grundutbildning Intelligentare system för att leta i databaser Projektorganisation Successiv fortbildning i arbetslivet Specialisering och konsulter Ny företagspedagogik Ledakap- nej tack

20 Gemensamt mål God kommunikation Laganda Teamkänsla Glädje Företagskulturen Ledakap- nej tack

21 Min tid är mitt liv Ledarskap- nej tack Ett dygn = 24 timmar En vecka = 168 timmar En månad = 730 timmar Ett år = timmar 65 år = timmar 80 år = timmar 100 år = timmar mitt liv = mina timmar Viktigt eller Brådskande Jag vill göra Jag vill inte göra Jag gör Jag gör inte

22 MIN TID = MITT LIV en vecka = 168 timmar VIKTIGA SAKER BRÅDSKANDE SAKER Ledarskap- nej tack MINDRE VIKTIGA EJ BRÅDSKANDE SKICKA VIDARE TILL ANDRA ELLER ATT SPARA ATT LÄSA Vem fattar besluten i ditt eget liv?

23 PÅ VÄG MOT MÅLET Det är inte fel att ha det bekvämt, det är inte fel att ha det tryggt, men om du vill lyckas nå det där lilla extra så måste du lämna det bekväma och trygga och söka möjligheterna., åtminstone tillräckligt ofta. Som enskild människa är det svårt att påverka den yttre verkligheten. Den inre verkligheten, d.v.s. dina tankar kan du däremot påverka. Du kan själv bestämma om du vill tänka positivt eller negativt, att se möjligheter i stället för svårigheter. Jag skall försöka i stället för det går inte BEKVÄMLIGHETS ZON Ledarskap- nej tack Hög energi TRYGGHETSZON MÖJLIGHETSZON låg energi

24 Dit vägarna bär Oplanerat hapsi flapsi Vart är du på väg? Målet klart eller diffust På väg mot ett mål som jag själv valt Ledakap- nej tack Bakåt det var bättre förr ungdomsåren uppväxttiden skoltiden åka på vagnen eller köra vagnen kusk eller passagerare Inte ur fläcken

25 alltid blir bättre Träna produkt- träna säljkunskap. Träna så att du än bara bra. kunskap och Ledakap- nej tack Viktiga saker & brådskande saker Välj dina kunder Se till att du får säljtid Se till att säljtiden är effektiv Låt inte de brådskande sakerna ta hela din tid! Varje vecka innehåller 168 timmar, planera dessa!

26 Börja veckan med att planera veckan. Se till att du besöker beslutsfattaren Ledakap- nej tack Se till att säljsamtalet följer en plan/mall Låt målet styra samtalet (order/nytt besök) Delegera det som kan delegeras, så får du mer tid hos kunderna. Ha goda kontakter i din egen organisation

27 UTVECKLING vad det egentligen handlar om Att utveckla ett företag, organisation eller en individ handlar om att förändra människors beteende. För att förända en människas BETEENDE måste du först förändra hennes ATTITYDER För att förändra en människas attityder måste du först förändra hennes VÄRDERINGAR Ledakap- nej tack

28 Mentalt program Behovstillfredsställelse Individuell ARV & MILJÖ & Din egen insats Ledakap- nej tack Kollektiv Universell

29 Maslows behovshierarki Ledakap- nej tack Estetiska Förståelse Självförverkligande Uppskattning Samhörighet och kärlek Trygghet Fysiologiska (tolkningsmodell efter Rubenovitz)

30 MILDRA - FRUKTAN - RISKER 2. TRYGGHETSBEHOV ÖKA SINA INKOMSTER 1. GÖRA EN FÖRTJÄNST VINSTBEHOV SJÄLVUPP- SKATTNING SOCIALT ACCEPTERAD IMITERA OCH ÖVERTRÄFFA ANDRA BEHOV & KÖPMOTIV Ledarskap- nej tack NÖJESBEHOV AVKOPPLING REKREATION 5. SJÄLVBEVARELSE BEHOV TILLFREDSSTÄLLA KROPPSLIGA BEHOV FÖRBÄTTRA HÄLSAN BEKVÄMLIGHETS BEHOV BEKVÄMLIGHET

31 Eget behov Känslor väger tyngre än förnuft Små konsekvenser Enkel försäljning Ledakap- nej tack Komplex försäljning Utvecklas långsamt STORA konsekvenser Flera personers behov

32 Behov Omedveten Indirekta behov Problem Missnöje Svårigheter Specifika behov Starka krav och önskemål Mycket medveten

33 Utgångspunkt Rationellt Kunskap Attityd Handling Kunskap Handling Attityd Inlärt Handling Kunskap Attityd Handling Attityd Kunskap Socialt Attityd Kunskap Handling Attityd Handling Kunskap

34 Ledakap- nej tack Hur ser din kund ( inköparen) ut? ( Den moderne kunden) Ingår i en organisation, i en företagskultur Fattar ofta beslut tillsammans med andra Oftast välutbildad Öppen för nya förslag, intresserad av alternativ Motiverad att hänga med utvecklingen inom och utanför branschen Ingår i en beslutsgrupp och påverkas av gruppen

35 Relationen säljare - köpare Marknad Sälj Kvalitet Inköp Funktionschefer Konstruktion Konstruktion Kvalitet Ledning Funktionschefer Ledning Service Service (Industriell försäljning: Fallstudier av personlig försäljning till strategiska kunder, Lennart Persson, 1995) Ledarskap- nej tack Vad skall du som säljare göra? vara projektledare hålla samman projektet leda arbetet sammanföra rätt personer med rätt funktioner

36 F R A M G Å N G Besöksframgång Enkel försäljning Order Komplex försäljning Order Beslutssteg M I S S L Y C K A N D E Ingen överenskommelse Ny kontakt Ingen överenskommelse

37 Sakkunskap Produktkunskap Förnuftsmässigt plan dominerar Ledakap- nej tack Social kunskap Beslutspåverkan Känslomässigt plan dominerar Viljemässigt plan Målstyrda samtal Kundnyttan styr Värderingar

38 TELEFONSAMTALET Ledarskap- nej tack Telefonsamtalets faser: 1. Förberedelser 2. Målsättning före samtalet 3. Planering Presentera dig 5. Sök beslutsfattaren genomförandet 6. Genomför samtalet enligt samtalsmallen a b M A L L 7. Avsluta samtalet med ev. sammanfattning. d e 8. Uppföljning efter samtalet

39 KUNDBESÖKET Ledarskap- nej tack 1. Förberedelser 2. Målsättning Före besöket 3. Planering.. 4. Kontaktetablering Besöket 5. Genomförande av säljsamtalet (se mall) 6. Beslut/Avslut 7. Uppföljning Efter besöket

40 Hur mycket kommer åhörare ihåg av en presentation? (N. Rackham) Tänk noga igenom vad du ska säga. Se till att åhörarna kommer ihåg det viktigaste! Information är färskvara! VID PRESENTATIONEN AV 8 NYCKEL - PUNKTER MINNS ENDAST Ledarskap- nej tack DIREKT EFTER MINNS VI 5,7 2,5!!! EN VECKA SENARE

41 SPIN-METODEN? Fakta rörande kundens situation SITUATIONSFRÅGOR Vilken sorts maskiner använder ni? Hur lång omloppstid har lagret? Har ni problem med sjukfrånvaro? PROBLEMFRÅGOR Ledarskap- nej tack INVERKANFRÅGOR Berör kundens problem, svårigheter eller missnöje effekter, konsekvenser eller inverkan på kundens problem Är ert nuvarande datasystem svårt att använda? Är ni nöjda med utbildningen hos personalen? Vilken effekt har det på produktionen? Kan det leda till onödigt höga kostnader? Kommer detta att leda till missnöje bland viss personal? NYTTOFRÅGOR Nyttan eller användbarheten hos en föreslagen lösning På vilket sätt skulle detta kunna hjälpa er? Genom att ställa frågor får du reda på kundens behov. All försäljning går ut på att uppfylla kundens behov. SPIN-METODEN är en metod utarbetad av Neil Rackham vid Huthwaite Inc. Vilka fördelar ser ni med detta? Är det viktigt att det här problemet blir löst?

42 Förklaring av fackuttryck, EFIN Det betyder att... De flesta uttryck som vi använder är fackuttryck! Ordet familj kan tolkas olika av en ensamstående utan barn och en småbarnsförälder. Lagstiftningen ger olika definitioner. Se till att kunden och du menar samma sak! 60 E F I N E : egenskap (teknisk egenskap) hos varan/tjänsten F : fördel för kunden I : innebörd för kunden N : nytta för kunden Ledarskap- nej tack

43 Egenskap-Fördel- Innebörd-Nytta Svetsmaskin Kunden köper endast om han får nytta av produkten E F I N Elektronik i stället för mekanik Inga speciella verktyg behövs Alla klarar det Låga underhålls kostnader Ni sparar X antal kr per år Ledarskap- nej tack

44 Ledakap- nej tack Informationsflödet och val av information Om du skriver ut denna bild i svartvitt så kan du notera att texten Informationsflödet är skrivet i rött, att val av information är skrivet i grönt och att av de 16 pilarna är 4 gröna (de börjar med en cirkel) Hälften av alla existerande artiklar har publicerats under den senaste tioårsperioden. Varje generation tycker att turbulensen aldrig varit kraftigare och detta är vad vi i varje historisk period har att vänta oss

45 SÄLJBESÖK 1 Inledning 1. Presentation (vem du är) 2. Varför du är där 3. Du har rätt att ställa frågor Söka information Ge information Uppnå en överenskommelse Viktigaste säljfärdigheten! Avgörande för resultatet SPIN - metoden 1. Visa en lösning på kundens problem 2. Värdefullt bidrag Beslutssteg eller Order

46 Utbildnings kostnader Personalomsättning Värdeekvation Kvalitetsförluster Övertid Svår att använda Kronor Problemets omfattning Kostnad för lösning Köp Köp inte

47 ??? FRÅGOR för att söka information??? Utforskande frågor Utvecklande frågor Situationsfrågor Inverkanfrågor Problemfrågor Nyttofrågor Tar reda på kundens problem eller Indirekta behov Utvecklar indirekta behov till Direkta behov

48 SITUATIONSFRÅGOR Vilken utrustning använder ni? Hur många anställda har ni? PROBLEMFRÅGOR Hur gammal är maskinen? tar reda på fakta rörande kundens situation används oftare vid misslyckade besök används alltför mycket av oerfarna säljare bakgrundsinformation Är er maskin svår att använda? Har ni problem med kvaliteten? Är ni nöjda med.? berör kundens problem, svårigheter eller missbelåtenhet används mer vid framgångsrika försök ställs oftare av erfarna säljare??????

49 INVERKANFRÅGOR Vilken effekt har det på produktionen behandlar effekter, konsekvenser eller inverkan på kundens problem Kan det leda till ökade kostnader strakt knutna till framgångsrik komplex försäljning bygger upp kundens medvetenhet om nyttan svårare att ställa än Situation- eller Problem frågor På vilket sätt skulle detta hjälpa er? NYTTOFRÅGOR Varför är det viktigt att lösa problemet? Vilka fördelar kan ni se? handlar om nyttan eller användbarheten hos föreslagen lösning starkt knutna till framgångsrik komplex försäljning ökar mottagligheten för din lösning speciellt effektiva då beslutspåverkare skall presentera lösningen för beslutsfattare

50 DU MÅSTE TRÄNA FÖR ATT FÅ RESULTAT Träna på det du vill uppnå. Sätt upp mål, klä målen i bilder. Kvantitet (träning) ger kvalitet. Träning stärker självförtroendet som stärker självkänslan Ledarskap- nej tack Jag är OK FYRA GYLLENE REGLER FÖR ATT TRÄNA FÄRDIGHETER TRÄNA PÅ ETT BETEENDE I TAGET KVANTITET SNARARE ÄN KVALITET! PRÖVA DET NYA BETEENDET VID MINST TRE TILLFÄLLEN Kvalitet kommer ur kvantitet! (N. Rackham) TRÄNA I SÄKRA SITUATIONER

51 Om du vill läsa mera: Ledarskap- nej tack Det räcker med 15 minuter varje dag! Det ska bli av! Carnegie, D (1984) Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning, Natur och kultur. Eriksson, D m.fl. &TBV (1995) Det handlar om kommunikation. Hogedal, L (1996) Två och två blir fem, SISU idrottsböcker. Fast, J (flera utgåvor) Kroppsspråket, Forum. Lyle, J (1994) Kroppens språk, Wahlströms Peiffer, V (1993) Tänk positivt, Liber-Hermods. Holmqvist, T (1992), Presentationsteknik, Almqvist&Wiksell Rackham, N (1999) Personlig försäljning - komplex försäljning, från tro till vetande, Liber-Hermods. Selin, G (1994) Sälj!, Liber-Hermods. Laurelli R & Cras B-Å (1996) Handbok för personlig försäljning, Liber-Hermods. Lingmark, U (1986) Framgångsrik telefonförsäljning, Liber Kahn, A (1995) Kundvård, Liber-Hermods. King, B (1995) Psycho-Selling - Fördubbla din försäljning på 8 veckor, Docendo Läromedel. Railo, W (1996) Först till framtiden, Van Boekhoven-Bosch BV Blomqvist m.fl. (1999) Det kundnära företaget, Liber Ekonomi Milne A.A. (1996) Nalle Puhs lilla instruktionsbok, Brain Books

52 Praktisk erfarenhet: Ledarskap- nej tack 1 års som lärare i grundskolan 5 år som revisor 14 år som säljare och utbildare i försäkringsbranschen 12 år som egen företagare (försäkringstjänster i fyra år och sedan föreläsning/utbildning i kommunikation av vilket säljträning utgör en del.) Teoretisk erfarenhet: 120 akademiska poäng (40 poäng i företagsekonomi, 40 poäng vid juristlinje och 40 poäng i matematik och informationsbehandling) IFU (Institutet för försäkringsutbildning) med examen i livförsäkring 1979 sakförsäkring 1980) Säljerfarenheten omfattar egen försäljning, försäljning via kontakter samt utbildning av säljare. Bland kunderna finns bl.a. Större och medelstora företag Utbildningsföretag Kommuner och landsting Öppna föreläsningar, där kunderna utgörs av privatpersoner eller som anställda från olika företag/organisationer. Adress: Camu Consult Box Rödeby , e-post:

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG KONSTEN ATT VISA VILKEN SLIPAD DIAMANT DU ÄR! AV JAN KRONKVIST, UTGIVEN AV MÖTESBRANSCHEN.SE VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV DENNA E-BOK Detta är en e-bok där du får värdefulla

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Innehåll Förord 1 Inledning 4 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 4 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 4 Checklista kostnader 4 Hushålla med pengar 5 Vad kostar

Läs mer