Vilja - Våga - Välja - Kunna SÄLJ- UTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilja - Våga - Välja - Kunna SÄLJ- UTBILDNING"

Transkript

1 Vilja - Våga - Välja - Kunna Ledarskap- nej tack SÄLJ- UTBILDNING Innan du flyger upp i skyn med din ballong i jakten på honung, måste du se till att de bin du letar efter är rätt sorts bin

2 sida nr Innehållsförteckning 1 Vilja-Våga-Välja-Kunna 2 Innehållsförteckning 3 4 Grunderna för försäljning 5 Sälja 6 Säljteknik 7 Komplex - enkel försäljning 8 Vad vi producerar 9 Vad koncenterar du dig på? 10 Försäljningsproble m - Sjukdomsproblem 11 Det beror på 12 OK-hagen 13 Självkänsla 14 Vad hindrar mig 15 Ditt eget uppträdande 16 Säljaren 17 Balansräkning 18 Säljarens relationer 19 Verktygslåda 20 Företagskultur 21 Min tid är mitt liv (1) 22 Min tid är mitt liv (2) 23 På väg mot målet 24 Vart är du på väg 25 Det är resultaten som räknas 26 Tidsplanering 27 Utveckling 28 Mentalt program 29 Maslows behovshierarki 30 Behov & köpmotiv 31 Behovsutveckling enkel - komplex försäljning 32 Indirekta och specifika behov 33 Beteende 34 Hur ser kunden ut 35 Relationen säljare - köpare 36 Besöksframgång 37 Säljsamtalet 38 Telefonsamtalet 39 Kundbesöket 40 Vad vi minns av en presentation 41 SPIN -metoden 42 EFIN 43 EFIN exempel 44 Informationsflödet 45 Säljbesök sammanfattning 46 Värdeekvation 47 Utforskande och Utvecklande frågor 48 Situation- och Proble mfrågor 49 Inverkan- och Nyttofrågor 50 Träna 51 Läsa mera 52 Christer Schertell Ledarskap- nej tack

3 Innehållsförteckning Innehållet kommer att förändras efterhand, men jag hänvisar också till den samling jag kallat Affärskommunikation, Kommunikations- och reklameffekter samt Retorik

4 Ledarskap- nej tack Grunderna för all Dina tjänster/varor skall fylla ett kundbehov. försäljning Du måste lyssna aktivt för att kunna analysera vilka behov kunden har. Behov analyseras med hjälp av frågor Säljaren måste lämna bekvämlighetsoch trygghets-zonen Du bör ha ett positivt kroppsspråk kunna vilja våga välja målinriktad Du kan själv välja att tänka positivt i stället för negativt. Kunden måste först acceptera dig innan han köper produkten/ tjänsten/budskapet

5 UTBILDNING PROBLEMLÖSNING SÄLJA EFI-N Frågeteknik - SPIN Delförsäljning Köpsignaler Invändningar Avslut SÄLJTEKNIK PLANERING MINA EGENSKAPER SÄLJARYRKET HUR MAN PÅVERKAR SÄLJA KUNDVÅRD UPPFÖLJNING KUNDANSKAFFNING KONTAKTER HUR MAN GÖR INTRYCK KOMMUNIKATION SJÄLVFÖRTROENDE SJÄLVKÄNSLA TM - DM SÄLJPSYKOLOGI BEHOV KÖPMOTIV REGISTER ÄNDLÖSA KEDJAN Ledarskap- nej tack

6 INVÄNDNINGAR KÖPSIGNALER AVSLUTSTEKNIK HANDLINGS- PROGRAM Ledarskap- nej tack DELFÖRSÄLJNING ÅTERBESÖKS- TEKNIK SÄLJTEKNIK SAMTALSBALANS? FRÅGETEKNIK INLEDNINGSTEKNIK BEHOVSANALYS

7 Ledarskap- nej tack KOMPLEX - ENKEL FÖRSÄLJNING Komplex försäljning utmärks av bl.a. följande: LÅNG SÄLJCYKEL STORT KUNDÅTAGANDE FÖRNUFTSMÄSSIGA BESLUT DOMINERAR FORTSATT RELATION FLERA BESLUTSSTEG Enkel försäljning utmärks av bl.a. följande: KORT SÄLJCYKEL MINDRE KUNDÅTAGANDE KÄNSLOMÄSSIGA OCH FÖRNUFTSMÄSSIGA BESLUT OFTAST ETT BESLUTSSTEG Observera att komplex resp. enkel försäljning är olika säljmetoder. Ingen av metoderna kan sägas vara enklare eller svårare än den andra!

8 Ledarskap- nej tack Vad vi producerar KUNSKAP Datorförsäljning Fotohandel Bilförsäljning Organisationskonsulter Advokater Arkitekter INNEHÅLL Hotell Fastighetsservice SERVICE Restauranger Städföretag Vaktbolag VARU- TJÄNSTE- INNEHÅLL Gränsen mellan vara och tjänst kan ofta vara svår att dra. Inköp av en dator kan t.ex. också omfatta rådgivning och även utbildning. Innehållet i en produkt kan därför sägas ligga någonstans mellan vara och tjänst. Vid restaurangbesöket utgörs varan av maten och tjänsten av den service jag får eller den lokal jag sitter i. På 1980-talet infördes begreppet kunskapsföretag (Karl-Erik Sveiby). Uppdelningen står här mellan begreppen service- och kunskapstjänster

9 Vad koncentrerar du dig på? Ledarskap- nej tack Produktens tekniska egenskaper Produkten som Problemlösare

10 Försäljningsproblem = Sjukdomsproblem Ledarskap- nej tack ORSAK SYMTOM Finn och behandla orsaken snarare än symtomen

11 DET BEROR PÅ: Ledarskap- nej tack KUNSKAP PERSONLIGHET KOMMUNIKATIONS- FÖRMÅGA

12 OK - HAGEN Min livsinställning Vi hoppar i positionerna, men har troligtvis en favoritposition. - + DU ÄR OK + + UNDERLÄGSEN nollreaktion överanpassning VINNARE ANSVAR RESPEKT JAG ÄR INTE OK JAG ÄR OK - - allting är värdelöst drastiskt beteende FÖRLORARE DU ÄR INTE OK ÖVERLÄGSEN Agitation Ledarskap- nej tack

13 SJÄLVKÄNSLA ELLER HUR MAN BLIR EN HEL MÄNNISKA Ledakap- nej tack KUNSKAP TEORETISK PRAKTISK MATTE TYSKA IT SJÄLVINSIKT Då Nu - Sen RELATIONER VÄRDERINGAR ANALYS LOGIK FAKTA KÄNSLOR

14 Vad hindrar mig? Mina förutfattade meningar Vad ska det här vara bra för? Min rädsla oro Ledakap- nej tack

15 Ditt eget uppträdande Du som människa 60 Kroppsspråk 30 Hur du säger det 10 Vad du säger DU Hela budskapet 90% är känslomässigt!! Ledarskap- nej tack Se till att det du menar är detsamma som den andre uppfattar. Du har hela ansvaret! People buy people before they buy products (Richard Levy) De måste först acceptera dig innan de accepterar dina kunskaper. PACING ICING LUGN GLAD POSITIV Positiv anpassning Hänsyn Omtanke Rätt klädsel vid rätt tillfälle! Se till att du tillhör gruppen!

16 + Väljer att tänka positivt Undviker Jantelagen VIP-person ser företagets framtid tjänar företaget och kunderna skapar arbetstillfällen Ledakap- nej tack Analyserar Intresserar Övertygar Anpassningsbar Jag är OK Du är OK

17 Ledakap- nej tack BALANSRÄKNING Tillgångar Maskiner Inventarier Säljare * informerar kunder * gör avslut * tar hem order * påverkar beslut * inhämtar information från marknaden Skulder & eget kapital Eget kapital

18 Säljledning Kunder Kollegor Prospects Produkter Kunskap Varor Tjänster Kundämnen Service Organisation Ledakap- nej tack

19 Verktygslåda Högre grundutbildning Intelligentare system för att leta i databaser Projektorganisation Successiv fortbildning i arbetslivet Specialisering och konsulter Ny företagspedagogik Ledakap- nej tack

20 Gemensamt mål God kommunikation Laganda Teamkänsla Glädje Företagskulturen Ledakap- nej tack

21 Min tid är mitt liv Ledarskap- nej tack Ett dygn = 24 timmar En vecka = 168 timmar En månad = 730 timmar Ett år = timmar 65 år = timmar 80 år = timmar 100 år = timmar mitt liv = mina timmar Viktigt eller Brådskande Jag vill göra Jag vill inte göra Jag gör Jag gör inte

22 MIN TID = MITT LIV en vecka = 168 timmar VIKTIGA SAKER BRÅDSKANDE SAKER Ledarskap- nej tack MINDRE VIKTIGA EJ BRÅDSKANDE SKICKA VIDARE TILL ANDRA ELLER ATT SPARA ATT LÄSA Vem fattar besluten i ditt eget liv?

23 PÅ VÄG MOT MÅLET Det är inte fel att ha det bekvämt, det är inte fel att ha det tryggt, men om du vill lyckas nå det där lilla extra så måste du lämna det bekväma och trygga och söka möjligheterna., åtminstone tillräckligt ofta. Som enskild människa är det svårt att påverka den yttre verkligheten. Den inre verkligheten, d.v.s. dina tankar kan du däremot påverka. Du kan själv bestämma om du vill tänka positivt eller negativt, att se möjligheter i stället för svårigheter. Jag skall försöka i stället för det går inte BEKVÄMLIGHETS ZON Ledarskap- nej tack Hög energi TRYGGHETSZON MÖJLIGHETSZON låg energi

24 Dit vägarna bär Oplanerat hapsi flapsi Vart är du på väg? Målet klart eller diffust På väg mot ett mål som jag själv valt Ledakap- nej tack Bakåt det var bättre förr ungdomsåren uppväxttiden skoltiden åka på vagnen eller köra vagnen kusk eller passagerare Inte ur fläcken

25 alltid blir bättre Träna produkt- träna säljkunskap. Träna så att du än bara bra. kunskap och Ledakap- nej tack Viktiga saker & brådskande saker Välj dina kunder Se till att du får säljtid Se till att säljtiden är effektiv Låt inte de brådskande sakerna ta hela din tid! Varje vecka innehåller 168 timmar, planera dessa!

26 Börja veckan med att planera veckan. Se till att du besöker beslutsfattaren Ledakap- nej tack Se till att säljsamtalet följer en plan/mall Låt målet styra samtalet (order/nytt besök) Delegera det som kan delegeras, så får du mer tid hos kunderna. Ha goda kontakter i din egen organisation

27 UTVECKLING vad det egentligen handlar om Att utveckla ett företag, organisation eller en individ handlar om att förändra människors beteende. För att förända en människas BETEENDE måste du först förändra hennes ATTITYDER För att förändra en människas attityder måste du först förändra hennes VÄRDERINGAR Ledakap- nej tack

28 Mentalt program Behovstillfredsställelse Individuell ARV & MILJÖ & Din egen insats Ledakap- nej tack Kollektiv Universell

29 Maslows behovshierarki Ledakap- nej tack Estetiska Förståelse Självförverkligande Uppskattning Samhörighet och kärlek Trygghet Fysiologiska (tolkningsmodell efter Rubenovitz)

30 MILDRA - FRUKTAN - RISKER 2. TRYGGHETSBEHOV ÖKA SINA INKOMSTER 1. GÖRA EN FÖRTJÄNST VINSTBEHOV SJÄLVUPP- SKATTNING SOCIALT ACCEPTERAD IMITERA OCH ÖVERTRÄFFA ANDRA BEHOV & KÖPMOTIV Ledarskap- nej tack NÖJESBEHOV AVKOPPLING REKREATION 5. SJÄLVBEVARELSE BEHOV TILLFREDSSTÄLLA KROPPSLIGA BEHOV FÖRBÄTTRA HÄLSAN BEKVÄMLIGHETS BEHOV BEKVÄMLIGHET

31 Eget behov Känslor väger tyngre än förnuft Små konsekvenser Enkel försäljning Ledakap- nej tack Komplex försäljning Utvecklas långsamt STORA konsekvenser Flera personers behov

32 Behov Omedveten Indirekta behov Problem Missnöje Svårigheter Specifika behov Starka krav och önskemål Mycket medveten

33 Utgångspunkt Rationellt Kunskap Attityd Handling Kunskap Handling Attityd Inlärt Handling Kunskap Attityd Handling Attityd Kunskap Socialt Attityd Kunskap Handling Attityd Handling Kunskap

34 Ledakap- nej tack Hur ser din kund ( inköparen) ut? ( Den moderne kunden) Ingår i en organisation, i en företagskultur Fattar ofta beslut tillsammans med andra Oftast välutbildad Öppen för nya förslag, intresserad av alternativ Motiverad att hänga med utvecklingen inom och utanför branschen Ingår i en beslutsgrupp och påverkas av gruppen

35 Relationen säljare - köpare Marknad Sälj Kvalitet Inköp Funktionschefer Konstruktion Konstruktion Kvalitet Ledning Funktionschefer Ledning Service Service (Industriell försäljning: Fallstudier av personlig försäljning till strategiska kunder, Lennart Persson, 1995) Ledarskap- nej tack Vad skall du som säljare göra? vara projektledare hålla samman projektet leda arbetet sammanföra rätt personer med rätt funktioner

36 F R A M G Å N G Besöksframgång Enkel försäljning Order Komplex försäljning Order Beslutssteg M I S S L Y C K A N D E Ingen överenskommelse Ny kontakt Ingen överenskommelse

37 Sakkunskap Produktkunskap Förnuftsmässigt plan dominerar Ledakap- nej tack Social kunskap Beslutspåverkan Känslomässigt plan dominerar Viljemässigt plan Målstyrda samtal Kundnyttan styr Värderingar

38 TELEFONSAMTALET Ledarskap- nej tack Telefonsamtalets faser: 1. Förberedelser 2. Målsättning före samtalet 3. Planering Presentera dig 5. Sök beslutsfattaren genomförandet 6. Genomför samtalet enligt samtalsmallen a b M A L L 7. Avsluta samtalet med ev. sammanfattning. d e 8. Uppföljning efter samtalet

39 KUNDBESÖKET Ledarskap- nej tack 1. Förberedelser 2. Målsättning Före besöket 3. Planering.. 4. Kontaktetablering Besöket 5. Genomförande av säljsamtalet (se mall) 6. Beslut/Avslut 7. Uppföljning Efter besöket

40 Hur mycket kommer åhörare ihåg av en presentation? (N. Rackham) Tänk noga igenom vad du ska säga. Se till att åhörarna kommer ihåg det viktigaste! Information är färskvara! VID PRESENTATIONEN AV 8 NYCKEL - PUNKTER MINNS ENDAST Ledarskap- nej tack DIREKT EFTER MINNS VI 5,7 2,5!!! EN VECKA SENARE

41 SPIN-METODEN? Fakta rörande kundens situation SITUATIONSFRÅGOR Vilken sorts maskiner använder ni? Hur lång omloppstid har lagret? Har ni problem med sjukfrånvaro? PROBLEMFRÅGOR Ledarskap- nej tack INVERKANFRÅGOR Berör kundens problem, svårigheter eller missnöje effekter, konsekvenser eller inverkan på kundens problem Är ert nuvarande datasystem svårt att använda? Är ni nöjda med utbildningen hos personalen? Vilken effekt har det på produktionen? Kan det leda till onödigt höga kostnader? Kommer detta att leda till missnöje bland viss personal? NYTTOFRÅGOR Nyttan eller användbarheten hos en föreslagen lösning På vilket sätt skulle detta kunna hjälpa er? Genom att ställa frågor får du reda på kundens behov. All försäljning går ut på att uppfylla kundens behov. SPIN-METODEN är en metod utarbetad av Neil Rackham vid Huthwaite Inc. Vilka fördelar ser ni med detta? Är det viktigt att det här problemet blir löst?

42 Förklaring av fackuttryck, EFIN Det betyder att... De flesta uttryck som vi använder är fackuttryck! Ordet familj kan tolkas olika av en ensamstående utan barn och en småbarnsförälder. Lagstiftningen ger olika definitioner. Se till att kunden och du menar samma sak! 60 E F I N E : egenskap (teknisk egenskap) hos varan/tjänsten F : fördel för kunden I : innebörd för kunden N : nytta för kunden Ledarskap- nej tack

43 Egenskap-Fördel- Innebörd-Nytta Svetsmaskin Kunden köper endast om han får nytta av produkten E F I N Elektronik i stället för mekanik Inga speciella verktyg behövs Alla klarar det Låga underhålls kostnader Ni sparar X antal kr per år Ledarskap- nej tack

44 Ledakap- nej tack Informationsflödet och val av information Om du skriver ut denna bild i svartvitt så kan du notera att texten Informationsflödet är skrivet i rött, att val av information är skrivet i grönt och att av de 16 pilarna är 4 gröna (de börjar med en cirkel) Hälften av alla existerande artiklar har publicerats under den senaste tioårsperioden. Varje generation tycker att turbulensen aldrig varit kraftigare och detta är vad vi i varje historisk period har att vänta oss

45 SÄLJBESÖK 1 Inledning 1. Presentation (vem du är) 2. Varför du är där 3. Du har rätt att ställa frågor Söka information Ge information Uppnå en överenskommelse Viktigaste säljfärdigheten! Avgörande för resultatet SPIN - metoden 1. Visa en lösning på kundens problem 2. Värdefullt bidrag Beslutssteg eller Order

46 Utbildnings kostnader Personalomsättning Värdeekvation Kvalitetsförluster Övertid Svår att använda Kronor Problemets omfattning Kostnad för lösning Köp Köp inte

47 ??? FRÅGOR för att söka information??? Utforskande frågor Utvecklande frågor Situationsfrågor Inverkanfrågor Problemfrågor Nyttofrågor Tar reda på kundens problem eller Indirekta behov Utvecklar indirekta behov till Direkta behov

48 SITUATIONSFRÅGOR Vilken utrustning använder ni? Hur många anställda har ni? PROBLEMFRÅGOR Hur gammal är maskinen? tar reda på fakta rörande kundens situation används oftare vid misslyckade besök används alltför mycket av oerfarna säljare bakgrundsinformation Är er maskin svår att använda? Har ni problem med kvaliteten? Är ni nöjda med.? berör kundens problem, svårigheter eller missbelåtenhet används mer vid framgångsrika försök ställs oftare av erfarna säljare??????

49 INVERKANFRÅGOR Vilken effekt har det på produktionen behandlar effekter, konsekvenser eller inverkan på kundens problem Kan det leda till ökade kostnader strakt knutna till framgångsrik komplex försäljning bygger upp kundens medvetenhet om nyttan svårare att ställa än Situation- eller Problem frågor På vilket sätt skulle detta hjälpa er? NYTTOFRÅGOR Varför är det viktigt att lösa problemet? Vilka fördelar kan ni se? handlar om nyttan eller användbarheten hos föreslagen lösning starkt knutna till framgångsrik komplex försäljning ökar mottagligheten för din lösning speciellt effektiva då beslutspåverkare skall presentera lösningen för beslutsfattare

50 DU MÅSTE TRÄNA FÖR ATT FÅ RESULTAT Träna på det du vill uppnå. Sätt upp mål, klä målen i bilder. Kvantitet (träning) ger kvalitet. Träning stärker självförtroendet som stärker självkänslan Ledarskap- nej tack Jag är OK FYRA GYLLENE REGLER FÖR ATT TRÄNA FÄRDIGHETER TRÄNA PÅ ETT BETEENDE I TAGET KVANTITET SNARARE ÄN KVALITET! PRÖVA DET NYA BETEENDET VID MINST TRE TILLFÄLLEN Kvalitet kommer ur kvantitet! (N. Rackham) TRÄNA I SÄKRA SITUATIONER

51 Om du vill läsa mera: Ledarskap- nej tack Det räcker med 15 minuter varje dag! Det ska bli av! Carnegie, D (1984) Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning, Natur och kultur. Eriksson, D m.fl. &TBV (1995) Det handlar om kommunikation. Hogedal, L (1996) Två och två blir fem, SISU idrottsböcker. Fast, J (flera utgåvor) Kroppsspråket, Forum. Lyle, J (1994) Kroppens språk, Wahlströms Peiffer, V (1993) Tänk positivt, Liber-Hermods. Holmqvist, T (1992), Presentationsteknik, Almqvist&Wiksell Rackham, N (1999) Personlig försäljning - komplex försäljning, från tro till vetande, Liber-Hermods. Selin, G (1994) Sälj!, Liber-Hermods. Laurelli R & Cras B-Å (1996) Handbok för personlig försäljning, Liber-Hermods. Lingmark, U (1986) Framgångsrik telefonförsäljning, Liber Kahn, A (1995) Kundvård, Liber-Hermods. King, B (1995) Psycho-Selling - Fördubbla din försäljning på 8 veckor, Docendo Läromedel. Railo, W (1996) Först till framtiden, Van Boekhoven-Bosch BV Blomqvist m.fl. (1999) Det kundnära företaget, Liber Ekonomi Milne A.A. (1996) Nalle Puhs lilla instruktionsbok, Brain Books

52 Praktisk erfarenhet: Ledarskap- nej tack 1 års som lärare i grundskolan 5 år som revisor 14 år som säljare och utbildare i försäkringsbranschen 12 år som egen företagare (försäkringstjänster i fyra år och sedan föreläsning/utbildning i kommunikation av vilket säljträning utgör en del.) Teoretisk erfarenhet: 120 akademiska poäng (40 poäng i företagsekonomi, 40 poäng vid juristlinje och 40 poäng i matematik och informationsbehandling) IFU (Institutet för försäkringsutbildning) med examen i livförsäkring 1979 sakförsäkring 1980) Säljerfarenheten omfattar egen försäljning, försäljning via kontakter samt utbildning av säljare. Bland kunderna finns bl.a. Större och medelstora företag Utbildningsföretag Kommuner och landsting Öppna föreläsningar, där kunderna utgörs av privatpersoner eller som anställda från olika företag/organisationer. Adress: Camu Consult Box Rödeby , e-post:

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare?

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? Projektnätverk - Förändringsledning Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? 1 www.minspiro.se Hur motiverar man andra? Hur blir du motiverad? 1 Yttre och inre motivation Yttre motivation Handling ->

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Våga slarva. En föreläsning om perfektionistbeteende. Ola Olefeldt Kurator, Studenthälsan STUDENTHÄLSAN

Våga slarva. En föreläsning om perfektionistbeteende. Ola Olefeldt Kurator, Studenthälsan STUDENTHÄLSAN Våga slarva En föreläsning om perfektionistbeteende Ola Olefeldt Kurator, Studenthälsan STUDENTHÄLSAN Agenda Vad är perfektionism? Kartlägga perfektionismen Förslag på strategier för förändring STUDENTHÄLSAN

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

HR-perspektivets kärna/grundfråga:

HR-perspektivets kärna/grundfråga: HUMAN RELATIONS s kärna/grundfråga: Vi vill kunna matcha företagets behov med mänskliga behov! Frågan vi ställer oss är alltså: -Vilka behov har människor och vilka behov har organisationer? Hur ska vi

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on Presentationsteknik Jonas Möller Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on det är vad åhörarna tror a* du säger som är intressant! Hjälpmedel Dator - Power Point - OH kanon

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera?

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? Presentationens syfte -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? People buy people before they buy products (results)! Förberedelser manus, att träna in presentationen, rätt tid, att använda

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring.

Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring. Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring. Förändringspsykologi omfattar kunskapen om vad som gör människor benägna

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

Hur man motiverar klubbens medlemmar

Hur man motiverar klubbens medlemmar Hur man motiverar klubbens medlemmar Mål: Att förstå motivationsfaktorerna i klubben Att ge förslag till hur man skapar motivation Uppläggning: Det här dokumentet är indelat i olika kapitel som alla innehåller:

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på IKK, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU I stort

Läs mer

Kommunikation. En aptitretare från VisVires AB

Kommunikation. En aptitretare från VisVires AB Kommunikation En aptitretare från VisVires AB Inledning Vi använder ofta ganska slarvigt begreppet kommunikation, vi säger t.ex. ofta att ett beslut skall kommuniceras ut i organisationen och sedan skickar

Läs mer

Välkommen till en presentation om. som stärker och utvecklar din organisations säkerhet och välbefinnande

Välkommen till en presentation om. som stärker och utvecklar din organisations säkerhet och välbefinnande Välkommen till en presentation om Beteende Baserad Säkerhet och Ledarskap som stärker och utvecklar din organisations säkerhet och välbefinnande Den mänskliga faktorn Den mänskliga faktorn är ett begrepp

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete Studieplan målinriktat -ledarskap och organisationsarbete av Annika Grälls och Tomas Ekman Svensk damfotboll befinner sig i en spännande tid. Klubbarna satsar, vi har våra första yrkesspelare. Mer tid

Läs mer

Vad är en våga tala-kurs?

Vad är en våga tala-kurs? Vad är en våga tala-kurs? På de flesta universitet och högskolor ges idag våga tala-kurser. För att få gå en sådan kurs krävs att man är inskriven som student och att man har en rejäl oro inför att hålla

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Ändamål: Effektiv utbildning i presentationsförmåga är inte bara att lära sig att stå upp och presentera. Det innehåller skickligheter som är utomordentligt

Läs mer

"Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni.

Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni. "Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni. Theresa B Moyers och Steve Martino Översättning Paul Harris och Carina Bång Att använda

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Medvetet utförande av ledarskap

Medvetet utförande av ledarskap Medvetet utförande av ledarskap Ett avhandlingsarbete om att kartlägga och utveckla arbetsledande beteenden påverka medarbetares arbetsutförande och prestation Simon Elvnäs Industridoktorand Tillämpad

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Muntlig presentationsteknik Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda

Läs mer

Vi gör er bättre än tystnaden

Vi gör er bättre än tystnaden Vi gör er bättre än tystnaden Snacka Snyggt bildades 2010 av en av Sveriges mest anlitade retorik konsulter Elaine Bergqvist. Elaine har en fil kand i retorik och medverkar ofta som retorikexpert i tv-sofforna

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Mi Ridell Ditt professionella rykte Mi Ridell En sann inspiratör som med sprudlande glädje och unik kompetens gör det svåra enkelt. Mi har ett totalt

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Fixa studierna och må bra. Samtidigt.

Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Susanne Evertsson, kurator susanne.evertsson@akademihalsan.se Telefonrådgivning av: Sjuksköterska, Psykolog/kurator Ergonom/sjukgymnast Enskilda samtal Medicinsk/psykiatrisk

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 Att leda ett lag Christer Dreberg Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 1 Sammanfattning Att leda ett lag är ett väldigt brett område. Jag har valt att söka efter grunder för att nå framgång. Hur stort inflytande

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden.

ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden. 1 Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten Lösningar för ökad totaleffektivitet LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK ISL Institute är ett internationellt konsult-

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer