KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID."

Transkript

1 KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

2 Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: Text: Lars Edqvist Grafisk form: Ronny Östling Illustrationer: Karolina Lilliequist Foto: Knut Koivisto. Foton på intervjuade politiker tillhandahållna av desamma. December 2010.

3 INNEHÅLL EXPLOSIVT... 4 KARTLÄGGNING... 7 Fler jobb...7 Kreatören Kreativitet Entreprenörskap Kreatörernas behov...20 Attityder AKTIVITETER Mötesplatser...24 Kunskapsspridning...29 Samarbeten...30 EFFEKTER Ny attityd Framgångar...34 Motgångar...35 FRAMTIDEN Plattform Kreativa miljöer...39 Framgångsfaktorer...43 Nytt KRUT...44 LÄNKAR

4 EXPLOSIVT NÄR JOHN LENNON träffade Paul McCartney på en kyrklig fest den 6 juli 1957 var det ett möte som skulle komma att förändra både Liverpool och världen. Deras gemensamma kreativitet blev den tändande gnistan till en explosion av brittisk musik på export och en ny ungdomskultur. The Beatles har sålt 1,2 miljarder skivor, hittills. Beatlesturismen har bidragit till att ge den slitna hamnstaden Liverpool ett uppsving. Detta är inget enstaka exempel på hur kreativitet gynnar en region. Kreativa människor präglar världen. Kreativitet och kultur är starka krafter för att utveckla en plats eller en region. Därför skapades projektet KRUT. KRUT SKA skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och öka kunskapen om den kreativa sektorn. Det ska leda till att tillväxten ökar i regionerna. Målet är att skapa hållbar utveckling. Därmed ska sektorns ställning i samhället stärkas och få större betydelse som tillväxtfaktor. KRUT ska skapa bättre miljöer anpassade för att möta den kreativa sektorns behov. Under projekttiden har ett antal nätverk för kreativ utveckling vuxit fram. Det har också varit ett syfte med projektet. Finansieringen av projektet har skett genom medel från EU:s regionala utvecklingsfonder, från de deltagande regionerna och från vissa kommuner. Projektpartner i KRUT har varit Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet i Uppsala län, Landstinget Västmanland, Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Örebro och Regionförbundet Östsam. REFLEKTIONER Tretton år efter det första mötet skildes Lennon och McCartney åt. När upphör kreativa möten att vara kreativa? Hur kan kreativa processer väckas till liv? Vilka goda exempel på kreativa samarbeten finns i din region? 4

5 FEM SKÄL Att satsa på den kreativa sektorn är ett sätt att utveckla kommunen, regionen, nationen, ja, hela världen. Här är fem skäl att göra sådana satsningar: 1. Upplevelser. Människor söker i dag ständigt nya upplevelser. Kultur och kreativitet blir allt viktigare, både socialt och ekonomiskt. 2. Innovation. De kreativa näringarna skapar genom nya idéer sysselsättning och tillväxt. 3. Arbete. Den svenska kreativa branschen sysselsätter minst människor. 4. Tillväxt. Den kreativa sektorn växer i Europa och USA med 5 7 procent per år. I Asien är utvecklingen ännu snabbare. 5. Export. Svensk musik, svenskt mode och svenska spel har blivit starka exportbranscher.

6 Möjligheterna kan knappast överskattas Maria Lindelöf, kommunfullmäktige (KD), Västerås: KRUT-PROJEKTET har varit viktigt för att bygga upp nya samarbetsformer och nätverk för kreatörer. Däremot återstår en del att göra när det gäller att öka medvetenheten om hur viktig den kreativa sektorn är och vilken potential som finns. Här finns den i särklass största potentialen för att utveckla Västerås, och då har vi ändå en mycket omfattande teknisk utveckling också. Här i Västerås har satsningen på Kulturbyn blivit en del av kommunens näringslivsutveckling. Det är en markering som visar att den kreativa sektorn är mycket mer än kultur. Personligen tror jag att potentialen i den kreativa sektorn knappast kan överskattas. Därför har jag engagerat mig särskilt i den här frågan, bland annat genom att skriva debattartiklar och blogga. Kommunen kan göra mycket för att stimulera kreatörerna till att bli mer medvetna om sitt eget värde och för att få dem att tänka mer i entreprenörsbanor. Det finns många goda exempel på kreativ utveckling, som vi kan lära av både i Sverige och utomlands. I den närmaste framtiden är det nödvändigt att vi som vill utveckla den kreativa sektorn fortsätter att jobba för att visa fler politiker och tjänstemän vilka fantastiska möjligheter det finns. Kreatörerna måste också själva bli bättre på att berätta om vad de kan och på att inse sitt rätta värde. Uppfinningsrikedom skiljer ledaren från efterföljaren. STEVE JOBS 6

7 KARTLÄGGNING FLER JOBB OM NI anställer mig så skall jag se till att det blir jobb på fabriken. Det sa den tjugoårige konstfackstudenten Stig Lindberg när han sökte jobb på Gustavsbergs fabriker, som hade ekonomiska problem, sommaren Han fick rätt hans idéer ledde till många jobb. Stig Lindbergs kreativitet resulterade i ett stort uppsving för Gustavsberg som varumärke, för företaget och för hela orten Gustavsberg. Nu, på 2000-talet, är det fortfarande stor efterfrågan på produkter som har formgivits av Stig Lindberg. En rad av hans serviser nytillverkas, och porslinsmuseet i Gustavsberg har blivit ett populärt besöksmål. EN VIKTIG del inom KRUT-projektet har varit att kartlägga hur den kreativa sektorn ser ut. Kartläggningen visar en rad intressanta resultat. Det är ingen tvekan om att den kreativa sektorn har stor ekonomisk betydelse och att den växer människor var år 2006 sysselsatta i den kreativa sektorn i de sex regioner som ingår i KRUT-projektet. Det betyder att nästan var tionde medborgare arbetade här. De regionala skillnaderna i antalet sysselsatta kreatörer är små, bara någon procentenhet. Inom ramen för KRUT-projektet har också den kreativa sektorn definierats. Den kan delas upp i fyra huvudsektorer med en rad delsektorer. Se figuren här intill. Gränserna mellan dessa sektorer är flytande. Turism, rekreation, sport Sport, djur, natur, friluftsliv, turism, andlighet Medier, digital Tidningar, tidskrifter, mjukvara, etermedia, reklam, film, foto Konst, design Musik, mode, konst, litteratur, dans, teater, festivaler, arkitektur Kulturarv, informationshantering Museer, bibliotek, historiska platser, arkiv Den kreativa sektorns huvudsektorer och delsektorer. I några regioner räknas också restaurangbranschen in i den kreativa sektorn. MEDIER, DEN digitala branschen, turism, rekreation och sport står för ungefär två tredjedelar av sysselsättningen. 41 procent av dem som arbetar i den kreativa 7

8 sektorn är kreatörer och 25 procent arbetar med distribution. Inom de tre första huvudsektorerna är eget företagande vanligare än inom hela ekonomin. Inkomstnivån är högst inom medierna och den digitala branschen. Kreatörerna är kärnan i den kreativa sektorn, men de är också beroende av tillgång på material, reproduktion, distribution och utbildning. En långsiktig tendens är att allt fler kreatörer är egna företagare och allt färre är anställda. Det är inte minst tydligt inom medievärlden, där fler och fler reportage görs av frilansmedarbetare. Ett samarbete mellan den kreativa sektorn och traditionell industri kan gynna den gemensamma tillväxten. Bra exempel på detta är möbelindustrins och porslinsindustrins samarbete med nyskapande formgivare som Jonas Bohlin och Stig Lindberg. Mer moderna exempel är kreatörernas roll inom den digitala spelbranschen och inom modebranschen. EN STARK kreativ sektor gynnar tillväxten i en region. Det finns därför ett intresse av att arbeta med den kreativa sektorn som ett regionalt utvecklingsområde. Samhällets stora satsningar på entreprenörskap kan ge god effekt när de inriktas på den kreativa sektorn. Det finns ett starkt behov av mötesplatser för kreatörer, ett behov som inte ter sig oöverstigligt att tillgodose. Samtidigt finns en del svårigheter. Här finns många enmansföretag och entreprenörerna har svårt att själva avsätta tid för utvecklingsarbete. Deras främsta prioritering är att dra in pengar till sin försörjning denna månad. INOM ORGANISATIONER som främjar entreprenörskap finns det redan i dag en uppfattning att de arbetar med att främja den kreativa sektorn. Samtidigt finns i Sverige en tradition att utveckla tillverknings- och handelsföretag, men inte samma starka tradition att utveckla den kreativa sektorn. Kreativa entreprenörer vänder sig i liten utsträckning till de organisationer som arbetar med att främja entreprenörskap. 8

9 LÄS MER REFLEKTIONER Finns det fler kreativa branscher? Vilka branscher skulle tjäna på ett ökat samarbete med kreatörer? Hur kan kartläggningen av den kreativa sektorn leda till fler jobb? Richard Florida: Europe in the creative age Chris Anderson: The long tail Osho: Kreativitet Julia Cameron: Konsten att vara kreativ Pirjo Birgerstam: Skapande handling Fredrik Härén: Idébok Rollo May: Modet att skapa Lars Lindkvist och Lisbeth Lindeborg (redaktörer): Kulturens kraft för regional utveckling

10 Stora möjligheter för den lilla kommunen kan knappast överskattas Elisabeth Edlund, ordförande i kultur- och samhällsbyggnadsutskottet (S), Åtvidaberg: FÖR EN liten kommun som Åtvidaberg innebär den kreativa sektorn stora möjligheter att utvecklas för en ny tid. Vi är ett gammalt brukssamhälle som förr levde på Facit, en stor industri som lades ner för många år sedan. Den kreativa sektorn ger oss en möjlighet att bygga upp något helt nytt med besöksnäringen i nära samverkan med kulturen. Här i Åtvidaberg finns det en rad kreatörer inom olika branscher, men de sitter ofta ensamma och driver en liten verksamhet utan att nå ut till en bredare allmänhet. Därför håller vi nu på att planera ett helt nytt kulturcentrum i de gamla industrilokalerna. Här ska vi ha en del egen verksamhet som bibliotek och museer. Det ska också finnas lokaler för konstnärer och andra kreatörer. Vi vet att många kreatörer har svårt att betala en jättehög hyra. Därför funderar vi nu på att inte genomföra någon stor renovering av alla lokaler. Vissa lokaler ska kanske vara möjliga att hyra billigt och göra i ordning själv. Många kreatörer har svårt att identifiera sig som företagare och har svårt att utveckla alla möjligheter som finns i deras verksamheter. Därför har vi bestämt att vi i vårt kulturcentrum också ska erbjuda företag från andra branscher att hyra lokaler. Då finns möjlighet att utveckla det samlade entreprenörskapet. Ett annat bra sätt för oss att utveckla den kreativa sektorn är att samverka med andra kommuner och regioner. Vi har till exempel tagit hjälp av Östsam när det gäller konstnärlig utsmyckning av en stor rondell här. För mig som politiker på en liten ort har KRUT-projektet varit väldigt viktigt för att få upp ögonen och se den kreativa sektorn som en egen näring med stor potential. Projektet har också öppnat för viktiga nya samarbeten, och det har hjälpt kreatörerna att se sitt eget värde och inse att de ibland kan ta bättre betalt. Här i Åtvidaberg finns en stor framtidstro när det gäller den kreativa sektorn. Den ska bidra till att definitivt ta oss från att vara en bruksort in i kunskapssamhället. 10

11 KARTLÄGGNING KREATÖREN SÅNGERSKAN ROBYN startade som 25-åring ett eget skivbolag, Konichiwa Records. Då hade hon redan gjort succé i Sverige och utomlands med sin egen nyskapande populärmusik. Hon startade sitt eget skivbolag för att få frihet och kontroll över sin musik. Robyn är ovanlig som kreatör, inte bara på grund av sina framgångar. Hon är ovanlig därför att hon har gjort ett aktivt val att bli företagare. Många kreatörer som blir företagare gör det lite motvilligt, därför att det är enda sättet att utöva sitt yrke. ÄNDÅ ÄR många kreatörer egna företagare. Den kreativa sektorn består av många företag med få anställda. Särskilt inom konst och formgivning är andelen egna företagare stor. Skapandeprocessen fungerar sällan i stordrift. Viljan att växa är ofta begränsad i dessa företag. Många vill leva på sin kreativitet, men viljan att vara affärsmässig är inte alltid så stor. Kreatören står nära sitt uttryck och ser ofta sin egen person som sitt varumärke. Att agera kommersiellt ses ibland som ett hot mot trovärdigheten. Lönsamhetstänkande ses ibland som ett hot mot kreativiteten. Utbildningsnivån är hög inom de kreativa näringarna. Tre av fyra har högskolestudier bakom sig, dock inte så ofta i ekonomi. Kreatören är oftare en man än en kvinna och det gäller även övriga sysselsatta inom den kreativa branschen. För dem som arbetar inom kulturarv och bibliotek gäller dock det motsatta förhållandet där är kvinnor vanligast. Kreatören är oftast född i Sverige. Jämfört med Sveriges övriga ekonomi är andelen kreatörer som är födda utomlands liten. LÖNESPRIDNINGEN HOS kreatörerna är stor. Ett fåtal lyckosamma har mycket stora inkomster. Många andra tjänar väldigt lite, men väljer ändå att fortsätta att leva med små inkomster, hellre än att byta bana. År 2006 tjänade kreatörerna i KRUT-området i genomsnitt kronor i månaden. Bäst betalda var de som arbetade inom medierna och i den digitala branschen. De som arbetade 11

12 KREATÖRER Några internationellt framgångsrika svenska kreatörer: Pelle Almqvist (Hives), Benny Andersson (ABBA), Bibi Andersson, Ingemar Bergman, Maria Erixon (Nudie Jeans), Per Gessle (Roxette), Lasse Hallström, Bror Hjort, Stieg Larsson, Astrid Lindgren, Henning Mankell, Noomi Rapace, Carin Rodebjer (klädskapare), Izabella Scorupco, Alexander Skarsgård, August Strindberg och Robyn.

13 inom bibliotek och museer tjänade klart sämre. Det är inte ovanligt att kreatörer kombinerar sitt konstnärliga arbete med att arbeta för brödfödan på ett annat område. Det kan vara en jazzmusiker som spelar dansbandsmusik för att överleva eller poeter som försörjer sig i hemtjänsten. Kreatörerna fortsätter gärna i sitt yrke även sedan de uppnått pensionsåldern. REFLEKTIONER Hur kan kreatörerna bli mer kommersiella utan att ge avkall på sin integritet? Hur kan kreatörer uppmuntras att expandera sin verksamhet? Hur kan kreatörerna höja sin lön? 13

14 KARTLÄGGNING KREATIVITET DRAMATIKERN, REGISSÖREN och filmskaparen Susanne Osten fortsätter även som folkpensionär att regissera. Hon drivs av en lust att utforska det outforskade. Kreativiteten ger djup, skönhet och mening åt min inre värld, förklarar hon för tidskriften Tvärsnitt. Hon tror att hennes kreativitet hänger samman med att hon som barn hade tillräckligt mycket tid att utveckla sin skaparkraft och frihet i tanken. ÄR KREATIVITET något vi föds med, något vi tränar upp eller något som kan organiseras fram? Det finns många olika uppfattningar om vad kreativitet egentligen är och hur den uppstår. Det forskas kring kreativitet i en rad discipliner. Ordet kreativitet kommer från latinets creare, som betyder att skapa. Kreativitet kan ses som kraft att skapa något nytt. Vissa anser att kreativitet utgår från individen, andra att idéer uppstår i möten mellan individer. Eva Hoff, lektor i psykologi, forskar om kreativitet hos barn. Hon hävdar att barn behöver stimuleras att leka fantasilekar för att bli kreativa som vuxna. Kreativitet kräver att vi är mer benägna att vara i förändringsläget än i bevarandeläget. Barn leker med alternativa möjligheter tänk om. Det kan vuxna också göra. KREATIVITET BETYDER också att man kan bryta med det man brukar tänka och göra. Den kreative kan använda sin kreativitet till att se på världen från en annan synpunkt. Den kreative kan variera sitt sätt att lösa problem och att uttrycka sig. För att vara kreativ kan det vara nödvändigt att våga misslyckas och att riva murar. Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, har intresserat sig för människans kreativa förmåga. Hon hävdar att alla människor är kreativa och att konstnärer inte är mer kreativa än andra. De är bara mer hantverksskickliga. Konstnärer söker medvetet ett kreativt förhållningssätt. De lockas av det oväntade och har en lust att förändra. HUR UTVECKLAS kreativitet? Få tror att kreativitet kan beordras eller organiseras 14

15 fram. Snarare kan kreativa idéer uppstå ur kaos. Precis som kreatören kan se ut på många olika sätt, så kan kreativiteten också se ut på olika sätt. Ofta har den en koppling till såväl tanke som känsla och handling. REFLEKTIONER Går det att organisera fram kreativitet? Hur? Hur uppmuntras ett kreativt förhållningssätt? Hur gör du när du behöver nya idéer? 15

16 Den kreativa sektorn stärker oss i konkurrensen Ros-Marie Jönsson Neckö, regionfullmäktige (S), Markaryd: ENLIGT ALLA signaler så har den kreativa sektorn en stor betydelse för den regionala utvecklingen. I en allt hårdare internationell konkurrens stärker den kreativa sektorn oss genom att den gör oss unika. Den bidrar till att utveckla de upplevelser som gör oss unika. Kreativitet finns i högsta grad i alla branscher, men jag talar huvudsakligen om hur kultur i vid bemärkelse kan fungera som en stimulans i många branscher. Det vi politiker kan göra för att stimulera den kreativa sektorn är i huvudsak att vara med och bygga upp strukturer som gynnar den kreativa sektorn. Då menar jag exempelvis nätverk och utbildningar för kreatörer, som gör att de kan se sig själva som företagare och utveckla sin verksamhet. Ett exempel på det är ägardirektiven till Almi i vårt län, där det står att den kreativa sektorn är en prioriterad målgrupp. KRUT-projektet har bidragit till att väcka en medvetenhet om betydelsen av den kreativa sektorn. När projektet nu upphör så är det min förhoppning att det finns med i medvetandet hos beslutsfattare på olika nivåer, så att kreativitetens kraft kan tas till vara som en naturlig del i allt utvecklingsarbete. Utan konsten skulle den övriga, mer ekonomiskt lönsamma, sektorn inte kunna växa. Konsten får därför indirekt en ekonomisk roll. EMMA STENSTRÖM 16

17 KARTLÄGGNING ENTREPRENÖRSKAP NÄR DEN nittonårige smålänningen och resenären Björn Söderberg satt och såg hur sopbergen växte i Katmandu fick han en idé. Det borde gå att sälja julkort gjorda på återvunnet papper från Nepal. Han ringde hem till en kontakt i Sverige och sålde direkt julkort. Sedan kom han på att han inte visste hur man gör papper av sopor. Han tog snabbt reda på det och inom kort tid var produktionen igång. Han fortsatte med att börja sälja nepalesisk it-kompetens till Sverige. Sedan fortsatte han att sälja en mobiltelefonapplikation från Nepal till hela världen. Har man bara kunder är det bara att sätta igång är hans filosofi. ENTREPRENÖRER KAN beskrivas som människor som handlar först och tänker sedan. En annan bild är att entreprenören är någon som är initiativrik och klurig i vardagen. För att lyckas som entreprenör är visioner och handlingskraft viktigare än planering. Som entreprenör måste du vara experimentell och våga göra misstag. Entreprenörer är ofta människor som agerar som om allt vore möjligt. En entreprenör ropar inte på vaktmästaren när något praktiskt ska göras. Han eller hon gör det själv. BENGT JOHANNISSON, Sveriges första professor i entreprenörskap, hävdar att alla barn är entreprenörer, men att uppfostran tar ifrån dem en del av både handlingskraft och skaparkraft. Istället borde alla få hjälp att utveckla de entreprenörstalanger vi föds med, anser han. Många förknippar entreprenörskap med små privata företag och en strävan att tjäna pengar. Begreppet samhällsentreprenörskap visar på en annan sida. Den kraft som finns i entreprenörskapet kan också användas för att åstadkomma förändringar i samhället. Det finns en motsättning i samhällets engagemang för att stimulera entreprenörskap. En entreprenör kan uppleva att han eller hon drabbas av samhällets omsorg. Det är heller inte säkert att samhällets institutioner är bäst på att 17

18

19 avgöra hur entreprenörens energi ska kanaliseras. DET FINNS en rad utmaningar i att planera för att utveckla kombinationen entreprenörskap, kreativitet och kultur: Kulturens roll kan vara att ifrågasätta, inte att utveckla. Företagande sker ofta här och nu, inte långsiktigt. Det är svårt att planera i en allt mer oförutsägbar värld. I kombinationen regional planering och kreativitet ryms en rad paradoxer: stabilitet och förändring, planering och spontanitet, rationalitet och spontanitet. DET FINNS ändå en rad möjligheter att utveckla den kreativa sektorn mot ett fungerande entreprenörskap. Ett sätt är att stötta lokala kreativa miljöer. Att stimulera kontakter mellan den kreativa sektorn och övriga branscher är att öppna möjligheter för ett samspel. Ökade kontaktytorna mellan de organisationer som stöttar nyföretagande kan utveckla kreatörernas entreprenörskap. Likaså kan företagarnas egna organisationer stimuleras till att intressera sig mer för den kreativa sekorn. SIST MEN inte minst: Entreprenörskap är en fråga om attityder. Om samhället gör klart för individerna att allt är möjligt så kan allt bli möjligt. REFLEKTIONER Hur kan vi hjälpa kreatörer att utveckla sina entreprenörstalanger? Hur kan vi hjälpa barn att utveckla sin entreprenörskraft? Hur kan samhällets arbete med att stötta entreprenörskap lära av entreprenörens sätt att jobba? 19

20 KARTLÄGGNING KREATÖRERNAS BEHOV KRUT HAR också inventerat kreatörernas behov. Kreativa företagare efterlyser coachning, säljträning, kontorslokaler till rimliga kostnader, gemensam marknadsföring, träffar mellan teknik- och kulturföretag, mötesplatser för människor i kultursektorn och föreläsningar om entreprenörskap. HÄR ÄR några exempel på synpunkter från den kreativa sektorn: Jag hoppas att det här ska kunna bidra till att underlätta för små och kreativa verksamheter att kunna utveckla sig. Det handlar mycket om ekonomiska realiteter. Har man inga pengar kan man inte utvecklas. När det gäller kollektivtrafiken frågar man aldrig någonsin oss i besöksnäringen. Jag har aldrig någonsin blivit tillfrågad om hur mycket gäster vi har och när de vill åka. Det stör mig att ingen bryr sig om oss som är en stor och viktig näring i kommunen. Kommunala upphandlingar är ofta för krångligt skrivna för oss småföretagare. Där skulle det förenklas lite. Berätta hela sanningen om att starta egna företag. Det är betydligt mer komplicerat att driva ett företag än vad de flesta tror. HÄR ÄR några exempel på det som kreatörerna framför allt frågar efter för att framgångsrikt kunna driva företag: Lokaler till rimliga priser för att komma över den första svåra tiden som företagare. Nätverk för att få kontakter med kollegor och kunder. Mentorskap och coachning för att få guidning förbi företagandets grynnor och blindskär. I UPPSALA LÄN har gjorts en kartläggning av behoven hos olika centrumbildningar, till exempel Filmcentrum, Danscentrum riks och Centrum för fotografi. Slutsatserna av denna var att inom centrumbildningarna fanns bland annat behov av: att stärka kreatörernas yrkesroll. utbildning i marknadsföring, teknik och administration. 20

21 anpassad affärsrådgivning och förbättrande förutsättningar för företagande. bra infrastruktur i form av lokaler och arenor. Kreatörernas behov är ofta konkreta och sällan krångliga. Förutsättningen för att förstå dem är att lyssna förutsättningslöst. REFLEKTIONER Vad behöver kreatörerna mest för att utveckla och kommersialisera sina idéer? Krediter? Billiga lokaler? Nätverk? Hur kan offentliga upphandlingar förändras för att även små kreativa företag ska kunna delta? Hur kan ett uthålligt system för mentorskap utvecklas? 21

22 Kreativa sektorn viktig också för folkhälsan Anna Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (S), Laxå: DEN KREATIVA sektorn är av stor betydelse inte bara för att den ger möjligheter att skapa nya jobb. Den betyder också mycket för människornas liv. Jag är övertygad om att det är bra för folkhälsan att det finns en kreativ sektor. Men den kreativa sektorn är också spretig och svår att få grepp om och därför inte helt enkel att utveckla. Här i Laxå kunde vi ha gjort mer än vi har gjort hittills för att utveckla arbetet med den. KRUT-projektet har gjort mycket för att lyfta frågorna kring de kreativa näringarna, även om det haft lite svårt att nå ut här. Ett skäl till det är att vi inte vet riktigt vilka kreatörerna är, om de inte driver företag. Men vi arbetar vidare och nystar i olika trådar för att få ett bättre grepp om sektorn här i Laxå kommun. Att vi ännu inte har kommit så långt i den kreativa utvecklingen här i kommunen innebär att det finns en stor potential i att arbeta vidare med dessa frågor. Det är ett viktigt arbete och vi får acceptera att det tar tid. Jag tycker att det talas alldeles för lite om ledarskaps frågorna när kreativiteten kommer i fokus. I Sverige vill vi gärna ha folk som passar in, istället måste vi öppna upp och våga ta in ny kompetens. EVELINA WAHLQVIST 22

23 KARTLÄGGNING ATTITYDER GRUNDEN FÖR att arbeta vidare med utveckling av den kreativa sektorn är de attityder som finns inom den kreativa sektorn, inom övrigt näringsliv och inom den offentliga sektorn. Attityderna uppstår genom kunskap eller brist på kunskap. Att påverka attityder genom att sprida kunskap har varit en av de viktigaste uppgifterna för KRUT. Vid två tillfällen har också KRUT låtit göra attitydundersökningar om inställningen till och kunskaperna om den kreativa sektorn. De som har tillfrågats har arbetat inom den kreativa sektorn, näringslivet och i kommuner och regioner. NÅGRA AV resultaten av den första undersökningen: 87 procent ansåg att entreprenörskap driver utvecklingen framåt. 67 procent ansåg att den ideella sektorn driver utvecklingen framåt. 59 procent ansåg att kulturinstitutioner driver utvecklingen framåt. 42 procent ansåg att värdeskapande möten mellan personer är ett viktigt utvecklingsområde. Den första undersökningen gjordes hösten 2008 och andra undersökningen vintern Den andra undersökningen visade att kunskaperna om den kreativa sektorn hade ökat bland dem som svarade. Ännu fler ansåg att entreprenörskap driver utvecklingen framåt. Färre trodde på den ideella sektorn och kulturinstitutionerna. VID SIDAN av den attitydförändring som har skett inom KRUT-regionerna har den kreativa sektorn också fått ökad uppmärksamhet på nationell nivå och inom EU. Hösten 2010 utfärdade den Europeiska kommittén en rad rekommendationer till stöd för den europeiska kulturella och kreativa sektorn. REFLEKTIONER Hur kan den ökade kunskapen om den kreativa sektorn utnyttjas? 23

24 AKTIVITETER MÖTESPLATSER REJMYRE ÄR en bruksort i norra Östergötland, i skogarna mellan Katrineholm och Norrköping. Orten är känd för sitt 200 år gamla glasbruk. Det är inte en plats av den typ som växer på talet. Ändå sjuder det av liv här. Rejmyre har blivit en arena för experimentella konstprojekt. Hit kommer svenska och internationella konstnärer och lockar en publik från Katrineholm, Malmö och Milano. Det har blivit en mötesplats där det experimentella samsas med gammaldags hantverk. Mötesplatsen Rejmyre har varit en av de aktiviteter som har utvecklats som en del av KRUT-projektet. En vital del i KRUT-projektet har varit att skapa mötesplatser för kreatörer, näringsliv och samhälle. Genom detta arbete har förutsättningarna för kreatörernas entreprenörskap förbättrats. VAD KÄNNETECKNAR då en KRUTmötesplats? Här är några punkter: Det är ett nätverk för gränsöverskridande möten. Mötesplatsen har en kärngrupp som fungerar som motor. Det finns en gemensam tydlig inriktning. Inom mötesplatsen finns kunskap om och kontakter med såväl utbildningen i branschen som relevant forskning. Mötesplatsen har lokal förankring. Det finns kunskap och kontakter med såväl näringslivet som kulturella resurser. MÖTESPLATSARBETET HAR ofta koncentrerats till platser med särskilda förutsättningar för att vidareutveckla de kreativa miljöerna. Några fler exempel: Omberg, mötesplats för nya idéer om turism. Kärnan har varit en rad företag som utgår från Omberg som livsnerv för sin verksamhet. Nätverket har bildat en förening som har drivit en rad aktiviteter för att göra berget till ett attraktivt resmål. Verktygen som har använts har varit kopplade till natur, kultur och hälsa. Här har både ordnats ett hälsoår och speciella Ombergsdagar. Samarbetet har också resulterat i att nya företag har startats i området. 24

25

26 Älmhult, mötesplats mellan design och produktion. Ikeas närvaro i Älmhult innebär att här finns en unik kompetens när det gäller både form och tillverkning. Målet är att ta tillvara de goda förutsättningarna som finns i Älmhult och att vidareutveckla ett samarbete som kan leda till tillväxt för den kreativa sektorn i kommunen. Kulturbyn Västerås. I Västerås Science Park finns Kulturbyn, som ska koppla de kreativa näringarna till en teknisk företagsmiljö. I Kulturbyn finns till exempel bildkonstnärer, musiker, formgivare, poeter och skribenter. KRUTprojektet har varit en del av Kulturbyn, som har blivit ett centrum för kreativitet och företagande. Här har till exempel nya former testats för att rikta uppmärksamheten mot lokala kreatörer. Ett exempel är Pecha Kucha, en japansk metod för att presentera kultur och design i högt tempo. Den kreativa sektorn är i dag en av fyra profilområden inom Västerås Science Park. The Art of Sweden, Örebro. Konsten är viktigt i Örebro. Under senare år har konstnärer från hela världen samlats här för att visa bland annat videokonst och graffiti. KRUT-projektet i Örebro har uppmuntrat ett nätverk av konstnärer att bilda en ideell förening, the Art of Sweden. Det har lett till att kreativa människor i Örebro nu har en ny mötesplats för att utveckla sitt samarbete. Idea Plant, Eskilstuna. Idea Plant består av ett femtiotal företag som alla arbetar med formgiven kommunikation. Här finns copywriters, art directors, skribenter, grafiska producenter, illustratörer, scenografer, inredare, eventbyråer, tryckerier, reklambyråer, webbyråer, kommunikationscoacher och -konsulter, informatörer, fotografer, pr- och mediakonsulter och tidningsmakare. KRUTprojektet har varit en del av Idea Plant. Vallonbruk Uppland. På vallonbruken i Uppland inspireras konstnärer och innovatörer att tänka nytt sida vid sida med högteknologiska företag. Vallon- 26

27 bruken är också besöksmål, som hela tiden förnyas så att det går att komma tillbaka och uppleva något nytt varje år. Föreningen Vallonbruk i Uppland har i dag 200 medlemmar, företag, föreningar och privatpersoner. Nu skapas ett gemensamt besökscentrum i Österbybruk, där det ska finnas turistbyrå, utställningar och en stor hörsal. GEMENSAMT FÖR flera av de mötesplatser som varit framgångsrika under KRUTtiden har varit att de arbetat enligt den så kallade FUNK-modellen. FUNK står i det här sammanhanget för samarbete mellan forskning, utbildning, näringsliv och kultur. Genom att koppla kunskap på olika nivåer och kommersiella krafter har kulturen fått både en ny bredd och slagkraft. KRUT HAR lett till att bärkraften i en rad mötesplatser har kunnat prövas. Även om inte alla har visat sig bärkraftiga, så har även de försöken varit värdefulla för att öka kunskapen om den kreativa sektorn. REFLEKTIONER Vad är gemensamt för lyckosamma mötesplatser för kreatörer? Vilken faktor är viktigast för att skapa framtida mötesplatser? Vad ger en mötesplats bärkraft inför framtiden? 27

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Delrapport för KRUT projektet Ann Sidén Februari 2010 Regionförbundet Örebro KRUT-projektet 701 83 ÖREBRO E-post: matz.rysjo@regionorebro.se Tel:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Den kreativa sektorn

Den kreativa sektorn Den kreativa sektorn Ett verktyg utvecklat för att beskriva och förstå den kreativa sektorn - tillämpat på Norrköping Rapport 2006-03-14 Mia Sas, Fredrik Sunnergren och Heléne Jonsson Förord För några

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer