-2, BILDN :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, BILDN 2015-03-04 16:00"

Transkript

1 -2, BILDN :00 Möteskallelse Onsdag kl , Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku Pukkinen, viceordförande Vaula Vilppola Håkan Forss Johan Karjaluoto Erik Nyberg Marina Lundkvist Brita Brännbacka-Brunell Kristina Saari Conny Englund Aykut Saka Päivi Lester Vesa Berg Jacob Storbjörk Ulrika Rönnback Lasse Perhiö Eija Vähäsöyrinki Anita Petterson Seppo Kangas Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Övriga deltagare Peter Boström, stadsstyrelsens ordförande Kurt Hellstrand, stadsstyrelsens representant Isak Hellström, ungdomsfullmäktiges representant Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Jan Levander, bildningsdirektör, sekreterare Juha Paasimäki, bildningsdirektörens ersättare Tom Enbacka, dagvårdschef Guy Björklund, museichef Tove Jansson, idrottsdirektör Taija Mikkola-Rönkkä, ekonomiplanerare Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Annica Haldin ordförande

2 7, BILDN :00 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

3 8, BILDN :00 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förslag Bildningsdirektören: Föreslås Anita Petterson och Conny Englund.

4 9, BILDN :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Övriga brev Pietarsaaren Sydänyhdistys Ruusulehdon koulun säilyttämisen puolesta Förslag Bildningsdirektören: Antecknas för kännedom.

5 10, BILDN :00 TJÄNSTEMANNABESLUT Bildningsdirektören har gjort tjänstemannabeslut under januari februari 2015 enligt bifogad bilaga: Bilaga 10 A Dagvårdschefen och ungdomssekreteraren har gjort tjänstemannabeslut under januari februari 2015 enligt bifogad bilaga: Bilaga 10 B Förslag Bildningsdirektören: Antecknas för kännedom.

6 11, BILDN :00 UBV: 196/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; ÖSTMAN-KUPILA TERESA Dagvårdschefen: Ped.kand. Teresa Östman-Kupila innehar en deltidsbefattning 27,5 t/v som barnträdgårdslärare. Östman-Kupila anställdes som barnträdgårdslärare till Öppet daghem. Eftersom verksamheten upphört så borde Östman-Kupila överföras till en ledig heltidsbefattning som barnträdgårdslärare. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand Teresa Östman-Kupila flyttas med samtycke från sin deltidsbefattning som barnträdgårdslärare till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare fr.o.m Nuvarande placering vid Västermalm daghem.

7 12, BILDN :00 UBV: 197/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; STORBACKA JOHANNA Dagvårdschefen: Ped.kand. Johanna Storbacka innehar en deltidsbefattning 27,5 t/v som barnträdgårdslärare. Storbacka anställdes som barnträdgårdslärare till Öppet daghem. Eftersom verksamheten upphört så borde Storbacka överföras till en ledig heltidsbefattning som barnträdgårdslärare. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand. Johanna Storbacka flyttas med samtycke från sin deltidsbefattning som barnträdgårdslärare till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare från och med Nuvarande placering vid Vestersundsby daghem.

8 13, BILDN :00 UBV: 199/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; ERIKSSON JENNIE Dagvårdschefen: Ped.kand. Jennie Eriksson innehar en deltidsbefattning 25 t/v som barnträdgårdslärare inom dagvården. Eriksson anställdes som barnträdgårdslärare vid Viktoria daghem så länge språkbadet fungerade som halvdagsverksamhet. Efter att språkbadet omorganiserades och blev heldagsverksamhet, flyttades Eriksson till en ledig barnträdgårdslärabefattning på heltid. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand. Jennie Eriksson flyttas med samtycke från sin befattning som barnträdgårdslärare på deltid till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare från och med Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem.

9 14, BILDN :00 UBV: 200/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; SULKAKOSKI CLARA Dagvårdschefen: Clara Sulkakoski anställdes som familjedagvårdare i eget hem Sulkakoski har sedan dess varit studieledig och erhållit närvårdarexamen. Efter det har hon ännu via läroavtal erhållit examen med inriktningen Barn- och ungdom. Under och efter läroavtalsutbildningen har Sulkakoski arbetat som barnskötare på daghem. I praktiken har hennes anställningsförhållande inte upphört, trots att hon valde att inte gå tillbaka till familjedagvårdarbefattningen efter studieledigheten. Eftersom Sulkakoski innehar den behörighet som fordras är det skäl att överföra henne till en ledig barnskötarbefattning. Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem. Förslag Bildningsdirektören: Närvårdare Clara Sulkakoski flyttas med samtycke från familjedagvården till en ledig barnskötarbefattning från och med Nuvarande placering Maria-Marjala daghem.

10 15, BILDN :00 UBV: 201/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; CEDERBERG NINA Dagvårdschefen: Nina Cederberg anställdes som familjedagvårdare i eget hem Av hälsoskäl vidareutbildade hon sig på arbetsgivarens uppmaning via läroavtal till närvårdare och har sedan dess innehaft en vakant barnskötarbefattning inom dagvården. Förslag Bildningsdirektören: Närvårdare Nina Cederberg förflyttas med samtycke till en ledig barnskötarbefattning inom dagvården från och med Nuvarande placering Kyrkostrands daghem.

11 16, BILDN :00 UBV: 198/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; KÄLDMAN ANNA-KARIN Dagvårdschefen: Ped.kand. Anna-Karin Käldman innehar en deltidsbefattning 25 t/v som barnträdgårdslärare inom förskolans dagvård. Av arbetsmässiga orsaker har Käldman omplacerats till arbete på daghem, heltid. Därför är det skäl att i detta läge även överföra Käldman till en ledig barnträdgårdslärarbefattning på heltid. Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand. Anna-Karin Käldman flyttas med samtycke från sin deltidsbefattning som barnträdgårdslärare till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare från och med Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem.

12 17, BILDN :00 UBV: 225/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNINGAR Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. Tjänstebenämningen när det gäller arbetarinstitutens kanslister föreslås bli kurssekreterare. Detta motsvarar enligt rektorerna den benämning som idag är vedertagen inom instituten. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att för både arbetarinstitutet och työväenopisto ändra tjänstebenämningen kanslist till kurssekreterare. Tjänsterna ändras samtidigt till befattningar.

13 18, BILDN :00 UBV: 229/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. För bibliotekets del vore benämningen byråsekreterare en mera lämplig benämning. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att inom biblioteksverksamheten ändras benämningen kanslist till en befattning som byråsekreterare. Befattningen innehas idag av Tarja Ahonen.

14 19, BILDN :00 UBV: 228/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. För idrottsbyråns del vore benämningen byråsekreterare en mera lämplig benämning. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att inom idrottsbyrån ändras benämningen kanslist till en befattning som byråsekreterare. Befattningen innehas idag av Mariakaisa Tyni.

15 20, BILDN :00 UBV: 234/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. För museets del vore benämningen museisekreterare en mera lämplig benämning. Benämningen används i många museer i Finland. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att inom museiverksamheten ändras tjänsten som kanslist till en befattning som museisekreterare. Befattningen innehas för närvarande av Carola Karf.

16 21, BILDN :00 CFV: 13/2015 ÖSTERBOTTENS REGIONALBYRÅ: UPPBÅDSNÄMNDERNA FÖR ÅR 2015 Stst Stadssekreteraren: Staden ombeds utse två ledamöter och två suppleanter i uppbådsnämnden för uppbådet som äger rum i Jakobstad Till ledamöter och suppleanter bör, så vitt möjligt, utses personer med kännedom om de förhållanden som råder under beväringstjänstgöringstiden och vilka själva avtjänat sin värnplikt. Dessutom önskar militärstaben att kommunen bjuder på kaffe med bulle åt de närvarande vid uppbådet. Uppbådet gäller unga som fyller 18 år och tillfället hålls på Tobaksmagasinet. Därför kan man anse att uppbådet borde skötas av bildningsnämnden och ungdomsväsendet. Förslag Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar ge bildningsnämnden i uppdrag att utse två ledamöter till uppbådsnämnden samt suppleanter för dem. Stadsstyrelsen beslutar bekosta serveringen under dagarna. Beslut Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Bildn Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden utser Hannu Sulkakoski och Johan Nygård till ordinarie ledamöter i uppbådsnämnden med Jan Levander och Juha Paasimäki som suppleanter.

17 22, BILDN :00 UBV: 235/2015 AVSKRIVNING AV GAMLA FORDRINGAR I försäljningsreskontran finns en del gamla fordringar. Fordringarna, varav de flesta är från gäller dagvårdsavgifter ,72 och hyror inom idrottsverksamheten 137,21. Upprepade betalningskrav har varit resultatlösa. Förslag Bildningsdirektören: Gamla fordringar avskrives till ett belopp om ,93.

18 23, BILDN :00 UBV: 227/2015 BILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT PRELIMINÄRA BOKSLUT FÖR ÅR 2014 Enligt kommunallagen 69 skall i verksamhetsberättelsen ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige uppställt i budgeten har nåtts. Den utvärdering som ska göras i verksamhetsberättelsen för år 2014 bör grunda sig på strategin och på de framgångsfaktorer som ingår i den. Förvaltningsenheterna bör framlägga en redogörelse för hur man uppnått den målsättningsnivå som fastställts. En utvärdering skall således ingå i verksamhetsberättelsen för varje förvaltningsenhet. Förutom en utvärdering av målen bör man också presentera nyckeltal för verksamheten samt göra relevanta jämförelser. Bildningsnämndens verksamhetsberättelse medföljer som bilaga. Bilaga 23 A Ekonomichefen: Den av fullmäktige fastställda nettobudgeten slutar på 40,33 milj. euro och nettoresultatet blev 40,26 miljoner euro, alltså euro lägre än budgeten. Bland de större budgetavvikelserna kan nämnas att: - Verksamhetsintäkterna blev högre än budgeterat försäljnings- och avgiftsintäkterna blev högre än budgeterat i externt finansierade understöd och bidrag inflöt euro mer än budgeterat - Kostnaderna för verksamheten blev högre än budgeterat personalkostnaderna underskrider det budgeterade med köptjänster överskreds med övriga verksamhetskostnader överskreds med Den största orsaken till att verksamhetsintäkterna blev bättre än budgeterat beror på högre inkomster från försäljning av tjänster gällande morgon- och eftermiddagsverksamheten på Jungmans skola. Dessutom överskred de beviljade projektbidragen från bl.a. undervisnings- och kulturministeriet märkbart det budgeterade. Bland verksamhetskostnaderna överskreds köp av tjänster samt köp av tjänster från kommuner och samkommuner. Bilaga 23 B Resultatområdena i korthet: Utbildningsförvaltning

19 23, BILDN :00 UBV: 227/2015 Underskrider nettoanslaget med Verksamhetskostnaderna underskrider det budgeterade på nästa varje moment och kostnaderna har gått ner med ca 14 % jämfört med föregående år. Morgon- och eftermiddagsverksamheten Överskrider nettoanslaget med På grund av ett kraftigt ökat intresse för denna verksamhet blev vi tvungna att köpa mera tjänster av församlingen och Folkhälsan. Förskolan Överskrider budgeten med Personalkostnaderna överskrider budgeten med trots att de budgeterats på föregående års nivå. Speciellt ökade pensionsavgifter har höjt personalkostnaderna. Grundläggande utbildningen Är med sina 16,9 miljoners nettokostnader nämndens största verksamhetsområde. Resultatenheten visar ett nettounderskott som är Personalkostnaderna överskrider budgeten med trots en minskning på ca från föregående år. Verksamhetsintäkterna för olika projekt överskrids med Obudgeterade lönekostnader för de olika projekten, köptjänster och IT anskaffningar förklarar till en del överskridningarna inom projekten. Skjutskostnaderna överskrider budgeten med ca Gymnasieutbildningen Visar ett nettoöverskott på Kostnaderna för gymnasieutbildningen har minskat med ca 10 %. Musikverksamheten Musikinstitutet visar en nettoöverskridning om Verksamhetsintäkterna är lägre än budgeterat och speciellt försäljningsintäkterna underskrider det budgeterade märkbart. Verksamhetskostnaderna för både musikinstitutet och sinfoniettan överskrids märkbart när det gäller köp av tjänster. Balatako underskrider sin nettobudget med Vuxenutbildningen Arbetarinstitutet underskrider sin nettobudget med Verksamhetsintäkterna är högre än budgeterat. Personalkostnaderna har varit mindre än budgeterat. Työväenopisto som hade två obudgeterade integrationsgrupper överskrider anslagen med trots större inkomster än budgeterat. Höjningen av interna hyror under året har inte uppmärksammats i budgeten. Ungdomsverksamheten Underskrider budgeten med främst beroende av lägre personalkostnader.

20 23, BILDN :00 UBV: 227/2015 Barndagvården Dagvården underskrider budgeten med Försäljningsintäkterna är högre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna är mindre än budgeterat inom de flesta momenten. Kulturbyrån Verkställigheten har skett enligt budget. Museiverksamheten Museiverksamheten överskrider budgeten med Verksamhetsintäkterna är mindre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna överskrids mest inom momentet anskaffning av material. Biblioteksverksamheten Nettoinbesparing på Verksamhetsintäkterna är högre än budgeterat speciellt beroende av erhållna stöd och understöd. Verksamhetskostnaderna underskrider budgeten med Idrottsverksamheten Tack vare lägre verksamhetskostnader gör idrottsverksamheten ett nettoöverskott på Kostnaderna underskrider budgeten speciellt när det gäller köp av interna underhållstjänster. Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och det preliminära bokslutet för år Bildningsnämnden skickar ärendet till vidare behandling i stadsstyrelsen.

21 BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden gällande dagvård och utbildning. Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i fostringsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna förvaltningsområden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN I samband med pensionering har administrationens verksamhet utvärderats och all kanslipersonals arbetsuppgifter har genomgåtts. Tjänstebenämningen på kansliterna har ändrats till administrativa sekreterare, avdelningssekreterare och skolsekreterare. Benämningarna motsvarar bättre dagens arbetsuppgifter. Personalen inom administrationen har utökats med en person efter omplacering inom staden.

22 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Arbetsplatsmöten hålls regelbundet och utvecklingssamtal med varje arbetstagare Arbetsplatsmöten hålls en gång i månaden och utvecklingssamtal en gång per år Bildningsdirektören Dagvårdschefen Arbetsplatsmöten har hållits 8 st vilket motsvarar kraven enligt personalstrategin. Utvecklingssamtal har förverkligats till 60 %. Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Genom delaktighet i arbetsgemenskapen - möjlighet att påverka det egna arbetet, genom medverkan i Tyhy, Tyky, friluftseftermiddagar, mm Samtliga arbetstagare deltar Uppföljning av förslag /beslut på arbetsplatsmöten och i utvecklingssamtal Bildningsdirektören Personalen har deltagit i Tyhy/Tyky verksamhet som ordnats. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) En fungerande, effektiv förvaltning ledningsgruppsmöten Ledningsgruppen har samlats

23 inom bildningssektorn, ledningsgrupper Bildningsdirektören regelbundet varannan vecka

24 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Årsverken 10,5 10,5 9,5 9,0 8,5 8,0

25 Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förskoleundervisning, skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld. Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och befrämjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN En ny lag gällande elev- och studerandevård i Finland (1287/2013) har trätt i kraft Lagen medför en hel del förändringar i elevvårdsarbetet. Den största förändringen gäller den individuella elevvården som skall skötas av mångprofessionella expertgrupper. Elevernas och vårdnadshavarnas insyn och påverkningsmöjligheter förbättras. Rent konkret blir även skolkuratorernas roll central. En nyhet är även att kommunen står som arrangör för kuratorsverksamheten som ordnas för andra stadiets studerande i staden. Det här innebär att Jakobstad ordnar kuratorsverksamheten även för Optima och YA. Arbetet med ny läroplan för förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasierna har startat. Läroplanerna förnyas genom samarbete med grannkommunerna i regionen. Skolornas morgon - o eftermiddagsverksamhet Verksamheten gäller eleverna i årskurs 1-2 samt alla elever överförda till special undervisningen. Utbildningsväsendet ordnar morgonverksamheten på skolorna. Eftermiddagsverksamheten ordnas förutom i egna grupper (Kyrkostrand-Jungmans, Vestersundsby o Länsinummi) i huvudsak av församlingen 11 grupper och Folkhälsan 2 grupper. Dessa erhåller stöd för verksamheten. Grundläggande utbildning: Den förberedande undervisningen för invandrare fortsätter. De barn som är asylsökande får sin undervisning på finska och kvotflyktingarna undervisas på svenska. För närvarande har vi grupper med förberedande undervisning på Itälä skola och Etelänummi skola. De flesta av våra skolor ordnar klubbverksamhet. Samarbetet med Wau ry i fråga om motionsklubbsverksamhet för lågstadiebarn i Jakobstad har fortsatt. Verksamheten stöds av utbildningsstyrelsen. Staden deltar fortsättningsvis i ett projekt för att utveckla romska barns grundläggande utbildning. Projektet finansieras genom ett special statsunderstöd av utbildningsstyrelsen. Staden deltar även i Kunnig-projektet för båda språkgrupperna. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Norra Österbotten. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland finansierar projektet.

26 Gymnasieutbildningen I Finland planeras studentskrivningarna att genomföras elektroniskt fr.o.m. våren Förberedelserna och planerningen inför denna utmaning har fortsatt. Övrigt Inom kommunstruktur utredningarna har bildningsnämndens verksamhetsområden utretts i samarbetet med Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby och Evijärvi.

27 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Kvalitetskriterier inom den grundläggande utbildning; 1. Ekonomiska resurser, timresurs Jämförelse regionalt Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider. Skoldirektörerna Skolvis utredning, rektorn Jämförelse material har tagits fram. Jakobstad ligger lågt i jämförelse med grannkommunerna. 2. Undervisningsgruppernas storlek Möjligheter att utveckla verksamheten i framtiden. Skolvis redovisning, rektorn, skoldirektören Gruppstorlekarna jämförs kommunsvis i regionen. Gruppstorlekarna ligger på en bra nivå i hela regionen. Gymnasieutbildningen; 1.Profilering av gymnasieutbildningen och marknadsföring Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider Skolvis utredning, rektorn, skoldirektör Rapport inlämna i samband med skolornas utvärdering i juni Utvecklande av IT-pedagogiken

28 NYCKELTAL Prestationer Elever inom förskolundervisningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Elever inom den grundläggande utbildningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Morgon- och eftermiddagsverksamhet - svenskspråkiga - finskspråkiga Gymnasieutbildning - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Årsverken

29 Rektor: Bo-Anders Sandström VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstadsnejdens musikinstitut VERKSAMHETSIDÉ Musikinstitutets grundutbildning skall: - ge grundutbildning i musik på likartade grunder till nejdens barn och ungdomar - ge färdighet för yrkesinriktade studier i musik men även sträva till att fostra medvetna musikkonsumenter och hobbymusiker - samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens och medlemskommunernas övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella musik- och kulturorganisationer. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Barnkonstskolan Balatako, som administrativt ligger under musikinstitutet, växer år för år och vi kommer att behöva mera utrymmen. Balatako verkstadens användningskapacitet överskreds redan hösten -13 med 115 elever och det löstes genom tilläggsutrymmen i Yrkeshögskolan Novias föreläsningssal i Allegro. Barnkonstskolan har en given plats i Campus Allegro som en del av den visuella konstens utbildning på tre nivåer. Arbetet med att bygga Konsthuset, en motsvarighet till Musikhuset, kommer att intensifieras under Då kan vi på bästa sätt få synergieffekter med gemensamma utrymmen, materialanskaffningar och personal. Enligt planerna kommer det att så småningom finnas ca 350 svenska och finska barn inskrivna i konstskolan. Det betyder att arbetet med en utökad finansiering måste påbörjas under Undervisnings- och kulturministeriet vill främja barns och ungas likvärdiga möjligheter att delta i och skapa kultur bl.a. genom att sätta upp mål för ett barnkulturpolitiskt program. Målet med utvecklingsprogrammet för stöder de planer vi har med Balatako och det ger möjligheter till finasiering via ministeriets olika stödsystem.konstruktiva diskussioner har förts med sekreterare Iina Berden från UKM som på ort och ställe bekantat sej med vår verksamhet. Musikinstitutet har ända sedan starten 1974 haft en egen rektor och kanslist. Verksamheten har växt genom åren och arbetsuppgifter kommit till. Idag är rektorn vid Jakobstadsnejdens musikinstitut ledare för c. 660 barn inom musik och bildkonst, 45 lärare och Jakobstads Sinfonietta. Situationen börjar bli ohållbar och en tilläggsresurs till adminstrationen är ett måste. Arbetet med en långsiktig lösning för institutets administration kommer att ha en hög prioritet under Musikinstitutet fyller 40 år läsåret och kommer att uppmärksamma händelsen med olika tillställningar. Huvudfesten, som ordnas våren 2015, blir en musikal med inbjudna gäster och historik. Historiken sammanställs av Kaj Ahlsved medan musikalen ännu söker upphovsman.

30 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Nöjda elever, bra kvalitet på undervisningen samt en medveten satsning på gruppspel och gruppdynamik. Att få allt flere elever att ingå i ensembler och utvecklas både individuellt och som deltagare i grupp. Enkätundersökning som mäter hur nöjda elever vi har samt vilka önskemål de har. Fortsatta satsningar på fortbildning och projektundervisning. Rektor ansvarar JMI utförde en gallup undersökning v-14 enligt en omarbetad modell utgående från Virvatuli programmet. Resultatet visade på nöjda elever. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Ordna konserter som berikar kulturlivet i Jakobstad med omnejd. Ca 50 konserter varav minst 10 utlokaliseras till medlemskommunerna. Konserternas ordnas både i konsertsalar och skolor, daghem och pensionärshem. Målet är att vi också ska synas och höras i en vardaglig miljö. Hög teknisk utrustningsnivå i Allegro samt kreativa och kunniga lärare. Rektor planerar tillsammans med personalen konserter terminsvis. Rektor betonar nödvändigheten med verksamhetens sociala roll. 45 konserter runtom i Jakobstadsnejden. I samband med ansökningatider besökte elever och lärare skolor i Jakobstadsnejden. Skolkonserterna under Allegro Viva veckan för inbjudbna lågstadier från Jakobstad blev en succé

31 Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Hög teknisk utrustningsnivå i Allegro samt kreativa och kunniga lärare. Att mera aktivt utnyttja den teknik som finns i Musikhuset genom kreativa projekt. Ordna egna skolningstillfällen. Planera tillsammans med personalen projektveckor med målet att gå in i bandningsstudion, samarbeta med bildkonsten och delta i workshops 12.8 ordnades skolningstillfälle tillsammans med Kuulainstitutet, Korsholms musikskola, musikskolan Legato vid Pörkenäs lägergård. Ian Plaude, rektor vid Stocholms Musikpedagogiska institut föreläste om "Gruppundervisning och dynamik". Barnkören Doradus producerade cd-skivan Sjung dig glad. Skolningsdag för personalen i Musikhuset som handlade om den tekniska utrustningen i Allegro ordnades i januari. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Lärarna och olika arbetsgrupper kommer med initiativ och idéer till lärarmöten och rektor. Vid behov förs ärendena till ledningen eller direktionen. Aktiva och kreativa lärare som initierar projekt. Vid behov aktiverar rektor kollegierna eller tillsatta arbetsgrupper och kommer med inputs. Kollegierna/arbetsgrupper möts spontant men mera aktivt vid förestående projekt. Vissa ämnsekollegier höll regelbundet möten medan andra träffades mera sporadiskt. Kollegierna bestod av lärare från alla tre stadier i Musikhuset. RESURSER OCH EKONOMI

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2016-02-17 16:00 Möteskallelse Onsdagen 17.2.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-03-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.3.2016 kl. 19.00, Oxhamns skola Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors Jacob Storbjörk,

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2015-03-11 16:00 Möteskallelse Onsdag 11.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

-2, BILDN 2015-10-21 14:00

-2, BILDN 2015-10-21 14:00 -2, BILDN 2015-10-21 14:00 Möteskallelse Onsdag 21.10.2015 kl. 14.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BOKSLUT 2014. Del II

STADEN JAKOBSTAD BOKSLUT 2014. Del II STADEN JAKOBSTAD BOKSLUT 2014 Del II 0 Innehåll 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall... 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING... 1 STADSSTYRELSEN... 2 CENTRALVALNÄMNDEN... 19 REVISIONSNÄMNDEN...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 2016-2017 www.inga.fi www.eftis.fi www.oph.fi Lagstiftningen är en trygghet för varje barn Ett av de viktigaste målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2016-12-20 17:00 Möteskallelse Tisdagen 20.12.2016 kl. 17.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Marina Lundkvist Markku

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2015-06-22 16:00 Möteskallelse Måndagen 22.6.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

-2, BILDN 2015-05-26 16:00

-2, BILDN 2015-05-26 16:00 -2, BILDN 2015-05-26 16:00 Möteskallelse Tisdagen 26.5.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING savdelningen snämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg Verksamhet Verksamheten omfattar svenskspråkig förskolundervisning, förmiddags- och eftermiddagsvård, grundläggande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD Korsholms familjedagvård erbjuder småbarnsfostran i en hemlik och trygg miljö. Målet med en kvalitativ vård och fostran är att ge barnen en lycklig

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013. Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU)

Utvärderingsrapport 2013. Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU) 0 Utvärderingsrapport 2013 Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU) Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Utbildningsresultat... 3 2.1 Utvärdering av inlärningsresultat i hälsokunskap...

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

Kaskö stads informationsstrategi

Kaskö stads informationsstrategi Godkänd i stadsfullmäktige 24.5.2007 32 Kaskö stads informationsstrategi 1. Bakgrund I kommunallagens 29 sägs: Kommunen skall informera invånarna om ärenden som är anhängiga i kommunen, planer som gäller

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 4590/07.01.01/2014 100 Registeransvariga och ansvarspersoner för register inom undervisning och dagvård Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel. 09 816 83861

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014.

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014. Inledning DENNA ENKÄT GENOMFÖRS för att kartlägga mängden invandrarutbildning, invandrar och också invandrarpersonal vid läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet 2014. Kartläggningen har beställts

Läs mer

Vad händer på kommunal nivå och riksnivå inom utbildningssektorn och hur påverkar det gymnasiet? Direktör Terhi Päivärinta 4.9.

Vad händer på kommunal nivå och riksnivå inom utbildningssektorn och hur påverkar det gymnasiet? Direktör Terhi Päivärinta 4.9. Vad händer på kommunal nivå och riksnivå inom utbildningssektorn och hur påverkar det gymnasiet? Direktör Terhi Päivärinta 4.9.2015 Härmä Regeringsprogrammet: KOMPETENS OCH UTBILDNING Mål och hur de mäts

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologens och skolkuratorns arbete har bestått dels av arbete inom skolans mångprofessionella elevvårdsgrupp, konsultation

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 1 UTBILDNINGSSTYRELSEN REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 31.1.2013

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 Innehåll 1. Tyngdpunkter i fostrings- och undervisningsarbetet 2 2. Undervisningsarrangemang 3 2.1 Undervisningsgrupper och gruppstorlekar 3 2.2 Timresursen

Läs mer

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN Utbildningsnämndens svenska sektion 10.12.2008 2 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORDNANDET AV VERKSAMHETEN... 3 1.1. Lagstiftning... 3

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 20.05.2009 1 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 09.00 Observera tiden!! Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 31 Laglighet och beslutförhet 32

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever Utbildningsstyrelsen Till kommunstyrelserna DNR 5/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas DATUM 27.2.2004 Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2004

Läs mer

En livskraftig och lärande stadsregion. Kulturtjänster; mål och projekt för fullmäktigeperioden

En livskraftig och lärande stadsregion. Kulturtjänster; mål och projekt för fullmäktigeperioden En livskraftig och lärande stadsregion Strategiskt mål framgångsfaktor En mångsidig och attraktiv kultur- och utbildningscentral Staden är föregångare inom kultur och motion Uppdatering av kultur- och

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 4. Önskemål om att kunna utnyttja det gamla biblioteket vid Gnarps skola

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 4. Önskemål om att kunna utnyttja det gamla biblioteket vid Gnarps skola NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret, Bergsjö Tid: Onsdagen den 21 februari 2007 klockan 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSSTYRELSEN 1 CENTRALVALNÄMNDEN 30 REVISIONSNÄMNDEN 32 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (stadens andel) 36 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 Tid Torsdag 11.09.2014, kl. 13.00 Plats: Stadskansli Ärenden 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42 Val av protokolljusterare 43 Dagens gäst 44 Föregående mötesprotokoll 45 Utveckling av äldrerådens

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Esbo stad. Utvärderingsrapport. Svenska bildningstjänster

Esbo stad. Utvärderingsrapport. Svenska bildningstjänster Esbo stad Utvärderingsrapport 2016 Svenska bildningstjänster Innehåll Inledning... 2 UTBILDNINGSRESULTAT OCH UTVÄRDERING AV INLÄRNINGSRESULTAT... 3 Den grundläggande utbildningen 2016-2017... 3 Studentskrivningsresultat...

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015 Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Tid 17:00-18:05, avbrutet 18:04-18:05 Plats Arbis, Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors Närvarande Ledamöter Stormbom, Peter von Martens, Christel Tiusanen, Pekka Työrinoja,

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad 1.8.2016 -> 20 Godkänd i Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 19.5.2016, 25 1. Den lokala läroplanen Läroplanen utarbetas och godkänns på finska och svenska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO Verksamhetsplan fastställd och godkänd av Bildningsnämndens svenska utbildningssektion 5.9.2011 9 Innehållsförteckning sidan 1. Utgångspunkterna för

Läs mer