-2, BILDN :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, BILDN 2015-03-04 16:00"

Transkript

1 -2, BILDN :00 Möteskallelse Onsdag kl , Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku Pukkinen, viceordförande Vaula Vilppola Håkan Forss Johan Karjaluoto Erik Nyberg Marina Lundkvist Brita Brännbacka-Brunell Kristina Saari Conny Englund Aykut Saka Päivi Lester Vesa Berg Jacob Storbjörk Ulrika Rönnback Lasse Perhiö Eija Vähäsöyrinki Anita Petterson Seppo Kangas Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Övriga deltagare Peter Boström, stadsstyrelsens ordförande Kurt Hellstrand, stadsstyrelsens representant Isak Hellström, ungdomsfullmäktiges representant Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Jan Levander, bildningsdirektör, sekreterare Juha Paasimäki, bildningsdirektörens ersättare Tom Enbacka, dagvårdschef Guy Björklund, museichef Tove Jansson, idrottsdirektör Taija Mikkola-Rönkkä, ekonomiplanerare Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Annica Haldin ordförande

2 7, BILDN :00 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

3 8, BILDN :00 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förslag Bildningsdirektören: Föreslås Anita Petterson och Conny Englund.

4 9, BILDN :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Övriga brev Pietarsaaren Sydänyhdistys Ruusulehdon koulun säilyttämisen puolesta Förslag Bildningsdirektören: Antecknas för kännedom.

5 10, BILDN :00 TJÄNSTEMANNABESLUT Bildningsdirektören har gjort tjänstemannabeslut under januari februari 2015 enligt bifogad bilaga: Bilaga 10 A Dagvårdschefen och ungdomssekreteraren har gjort tjänstemannabeslut under januari februari 2015 enligt bifogad bilaga: Bilaga 10 B Förslag Bildningsdirektören: Antecknas för kännedom.

6 11, BILDN :00 UBV: 196/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; ÖSTMAN-KUPILA TERESA Dagvårdschefen: Ped.kand. Teresa Östman-Kupila innehar en deltidsbefattning 27,5 t/v som barnträdgårdslärare. Östman-Kupila anställdes som barnträdgårdslärare till Öppet daghem. Eftersom verksamheten upphört så borde Östman-Kupila överföras till en ledig heltidsbefattning som barnträdgårdslärare. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand Teresa Östman-Kupila flyttas med samtycke från sin deltidsbefattning som barnträdgårdslärare till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare fr.o.m Nuvarande placering vid Västermalm daghem.

7 12, BILDN :00 UBV: 197/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; STORBACKA JOHANNA Dagvårdschefen: Ped.kand. Johanna Storbacka innehar en deltidsbefattning 27,5 t/v som barnträdgårdslärare. Storbacka anställdes som barnträdgårdslärare till Öppet daghem. Eftersom verksamheten upphört så borde Storbacka överföras till en ledig heltidsbefattning som barnträdgårdslärare. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand. Johanna Storbacka flyttas med samtycke från sin deltidsbefattning som barnträdgårdslärare till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare från och med Nuvarande placering vid Vestersundsby daghem.

8 13, BILDN :00 UBV: 199/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; ERIKSSON JENNIE Dagvårdschefen: Ped.kand. Jennie Eriksson innehar en deltidsbefattning 25 t/v som barnträdgårdslärare inom dagvården. Eriksson anställdes som barnträdgårdslärare vid Viktoria daghem så länge språkbadet fungerade som halvdagsverksamhet. Efter att språkbadet omorganiserades och blev heldagsverksamhet, flyttades Eriksson till en ledig barnträdgårdslärabefattning på heltid. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand. Jennie Eriksson flyttas med samtycke från sin befattning som barnträdgårdslärare på deltid till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare från och med Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem.

9 14, BILDN :00 UBV: 200/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; SULKAKOSKI CLARA Dagvårdschefen: Clara Sulkakoski anställdes som familjedagvårdare i eget hem Sulkakoski har sedan dess varit studieledig och erhållit närvårdarexamen. Efter det har hon ännu via läroavtal erhållit examen med inriktningen Barn- och ungdom. Under och efter läroavtalsutbildningen har Sulkakoski arbetat som barnskötare på daghem. I praktiken har hennes anställningsförhållande inte upphört, trots att hon valde att inte gå tillbaka till familjedagvårdarbefattningen efter studieledigheten. Eftersom Sulkakoski innehar den behörighet som fordras är det skäl att överföra henne till en ledig barnskötarbefattning. Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem. Förslag Bildningsdirektören: Närvårdare Clara Sulkakoski flyttas med samtycke från familjedagvården till en ledig barnskötarbefattning från och med Nuvarande placering Maria-Marjala daghem.

10 15, BILDN :00 UBV: 201/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; CEDERBERG NINA Dagvårdschefen: Nina Cederberg anställdes som familjedagvårdare i eget hem Av hälsoskäl vidareutbildade hon sig på arbetsgivarens uppmaning via läroavtal till närvårdare och har sedan dess innehaft en vakant barnskötarbefattning inom dagvården. Förslag Bildningsdirektören: Närvårdare Nina Cederberg förflyttas med samtycke till en ledig barnskötarbefattning inom dagvården från och med Nuvarande placering Kyrkostrands daghem.

11 16, BILDN :00 UBV: 198/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; KÄLDMAN ANNA-KARIN Dagvårdschefen: Ped.kand. Anna-Karin Käldman innehar en deltidsbefattning 25 t/v som barnträdgårdslärare inom förskolans dagvård. Av arbetsmässiga orsaker har Käldman omplacerats till arbete på daghem, heltid. Därför är det skäl att i detta läge även överföra Käldman till en ledig barnträdgårdslärarbefattning på heltid. Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand. Anna-Karin Käldman flyttas med samtycke från sin deltidsbefattning som barnträdgårdslärare till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare från och med Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem.

12 17, BILDN :00 UBV: 225/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNINGAR Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. Tjänstebenämningen när det gäller arbetarinstitutens kanslister föreslås bli kurssekreterare. Detta motsvarar enligt rektorerna den benämning som idag är vedertagen inom instituten. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att för både arbetarinstitutet och työväenopisto ändra tjänstebenämningen kanslist till kurssekreterare. Tjänsterna ändras samtidigt till befattningar.

13 18, BILDN :00 UBV: 229/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. För bibliotekets del vore benämningen byråsekreterare en mera lämplig benämning. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att inom biblioteksverksamheten ändras benämningen kanslist till en befattning som byråsekreterare. Befattningen innehas idag av Tarja Ahonen.

14 19, BILDN :00 UBV: 228/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. För idrottsbyråns del vore benämningen byråsekreterare en mera lämplig benämning. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att inom idrottsbyrån ändras benämningen kanslist till en befattning som byråsekreterare. Befattningen innehas idag av Mariakaisa Tyni.

15 20, BILDN :00 UBV: 234/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. För museets del vore benämningen museisekreterare en mera lämplig benämning. Benämningen används i många museer i Finland. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att inom museiverksamheten ändras tjänsten som kanslist till en befattning som museisekreterare. Befattningen innehas för närvarande av Carola Karf.

16 21, BILDN :00 CFV: 13/2015 ÖSTERBOTTENS REGIONALBYRÅ: UPPBÅDSNÄMNDERNA FÖR ÅR 2015 Stst Stadssekreteraren: Staden ombeds utse två ledamöter och två suppleanter i uppbådsnämnden för uppbådet som äger rum i Jakobstad Till ledamöter och suppleanter bör, så vitt möjligt, utses personer med kännedom om de förhållanden som råder under beväringstjänstgöringstiden och vilka själva avtjänat sin värnplikt. Dessutom önskar militärstaben att kommunen bjuder på kaffe med bulle åt de närvarande vid uppbådet. Uppbådet gäller unga som fyller 18 år och tillfället hålls på Tobaksmagasinet. Därför kan man anse att uppbådet borde skötas av bildningsnämnden och ungdomsväsendet. Förslag Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar ge bildningsnämnden i uppdrag att utse två ledamöter till uppbådsnämnden samt suppleanter för dem. Stadsstyrelsen beslutar bekosta serveringen under dagarna. Beslut Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Bildn Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden utser Hannu Sulkakoski och Johan Nygård till ordinarie ledamöter i uppbådsnämnden med Jan Levander och Juha Paasimäki som suppleanter.

17 22, BILDN :00 UBV: 235/2015 AVSKRIVNING AV GAMLA FORDRINGAR I försäljningsreskontran finns en del gamla fordringar. Fordringarna, varav de flesta är från gäller dagvårdsavgifter ,72 och hyror inom idrottsverksamheten 137,21. Upprepade betalningskrav har varit resultatlösa. Förslag Bildningsdirektören: Gamla fordringar avskrives till ett belopp om ,93.

18 23, BILDN :00 UBV: 227/2015 BILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT PRELIMINÄRA BOKSLUT FÖR ÅR 2014 Enligt kommunallagen 69 skall i verksamhetsberättelsen ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige uppställt i budgeten har nåtts. Den utvärdering som ska göras i verksamhetsberättelsen för år 2014 bör grunda sig på strategin och på de framgångsfaktorer som ingår i den. Förvaltningsenheterna bör framlägga en redogörelse för hur man uppnått den målsättningsnivå som fastställts. En utvärdering skall således ingå i verksamhetsberättelsen för varje förvaltningsenhet. Förutom en utvärdering av målen bör man också presentera nyckeltal för verksamheten samt göra relevanta jämförelser. Bildningsnämndens verksamhetsberättelse medföljer som bilaga. Bilaga 23 A Ekonomichefen: Den av fullmäktige fastställda nettobudgeten slutar på 40,33 milj. euro och nettoresultatet blev 40,26 miljoner euro, alltså euro lägre än budgeten. Bland de större budgetavvikelserna kan nämnas att: - Verksamhetsintäkterna blev högre än budgeterat försäljnings- och avgiftsintäkterna blev högre än budgeterat i externt finansierade understöd och bidrag inflöt euro mer än budgeterat - Kostnaderna för verksamheten blev högre än budgeterat personalkostnaderna underskrider det budgeterade med köptjänster överskreds med övriga verksamhetskostnader överskreds med Den största orsaken till att verksamhetsintäkterna blev bättre än budgeterat beror på högre inkomster från försäljning av tjänster gällande morgon- och eftermiddagsverksamheten på Jungmans skola. Dessutom överskred de beviljade projektbidragen från bl.a. undervisnings- och kulturministeriet märkbart det budgeterade. Bland verksamhetskostnaderna överskreds köp av tjänster samt köp av tjänster från kommuner och samkommuner. Bilaga 23 B Resultatområdena i korthet: Utbildningsförvaltning

19 23, BILDN :00 UBV: 227/2015 Underskrider nettoanslaget med Verksamhetskostnaderna underskrider det budgeterade på nästa varje moment och kostnaderna har gått ner med ca 14 % jämfört med föregående år. Morgon- och eftermiddagsverksamheten Överskrider nettoanslaget med På grund av ett kraftigt ökat intresse för denna verksamhet blev vi tvungna att köpa mera tjänster av församlingen och Folkhälsan. Förskolan Överskrider budgeten med Personalkostnaderna överskrider budgeten med trots att de budgeterats på föregående års nivå. Speciellt ökade pensionsavgifter har höjt personalkostnaderna. Grundläggande utbildningen Är med sina 16,9 miljoners nettokostnader nämndens största verksamhetsområde. Resultatenheten visar ett nettounderskott som är Personalkostnaderna överskrider budgeten med trots en minskning på ca från föregående år. Verksamhetsintäkterna för olika projekt överskrids med Obudgeterade lönekostnader för de olika projekten, köptjänster och IT anskaffningar förklarar till en del överskridningarna inom projekten. Skjutskostnaderna överskrider budgeten med ca Gymnasieutbildningen Visar ett nettoöverskott på Kostnaderna för gymnasieutbildningen har minskat med ca 10 %. Musikverksamheten Musikinstitutet visar en nettoöverskridning om Verksamhetsintäkterna är lägre än budgeterat och speciellt försäljningsintäkterna underskrider det budgeterade märkbart. Verksamhetskostnaderna för både musikinstitutet och sinfoniettan överskrids märkbart när det gäller köp av tjänster. Balatako underskrider sin nettobudget med Vuxenutbildningen Arbetarinstitutet underskrider sin nettobudget med Verksamhetsintäkterna är högre än budgeterat. Personalkostnaderna har varit mindre än budgeterat. Työväenopisto som hade två obudgeterade integrationsgrupper överskrider anslagen med trots större inkomster än budgeterat. Höjningen av interna hyror under året har inte uppmärksammats i budgeten. Ungdomsverksamheten Underskrider budgeten med främst beroende av lägre personalkostnader.

20 23, BILDN :00 UBV: 227/2015 Barndagvården Dagvården underskrider budgeten med Försäljningsintäkterna är högre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna är mindre än budgeterat inom de flesta momenten. Kulturbyrån Verkställigheten har skett enligt budget. Museiverksamheten Museiverksamheten överskrider budgeten med Verksamhetsintäkterna är mindre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna överskrids mest inom momentet anskaffning av material. Biblioteksverksamheten Nettoinbesparing på Verksamhetsintäkterna är högre än budgeterat speciellt beroende av erhållna stöd och understöd. Verksamhetskostnaderna underskrider budgeten med Idrottsverksamheten Tack vare lägre verksamhetskostnader gör idrottsverksamheten ett nettoöverskott på Kostnaderna underskrider budgeten speciellt när det gäller köp av interna underhållstjänster. Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och det preliminära bokslutet för år Bildningsnämnden skickar ärendet till vidare behandling i stadsstyrelsen.

21 BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden gällande dagvård och utbildning. Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i fostringsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna förvaltningsområden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN I samband med pensionering har administrationens verksamhet utvärderats och all kanslipersonals arbetsuppgifter har genomgåtts. Tjänstebenämningen på kansliterna har ändrats till administrativa sekreterare, avdelningssekreterare och skolsekreterare. Benämningarna motsvarar bättre dagens arbetsuppgifter. Personalen inom administrationen har utökats med en person efter omplacering inom staden.

22 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Arbetsplatsmöten hålls regelbundet och utvecklingssamtal med varje arbetstagare Arbetsplatsmöten hålls en gång i månaden och utvecklingssamtal en gång per år Bildningsdirektören Dagvårdschefen Arbetsplatsmöten har hållits 8 st vilket motsvarar kraven enligt personalstrategin. Utvecklingssamtal har förverkligats till 60 %. Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Genom delaktighet i arbetsgemenskapen - möjlighet att påverka det egna arbetet, genom medverkan i Tyhy, Tyky, friluftseftermiddagar, mm Samtliga arbetstagare deltar Uppföljning av förslag /beslut på arbetsplatsmöten och i utvecklingssamtal Bildningsdirektören Personalen har deltagit i Tyhy/Tyky verksamhet som ordnats. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) En fungerande, effektiv förvaltning ledningsgruppsmöten Ledningsgruppen har samlats

23 inom bildningssektorn, ledningsgrupper Bildningsdirektören regelbundet varannan vecka

24 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Årsverken 10,5 10,5 9,5 9,0 8,5 8,0

25 Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förskoleundervisning, skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld. Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och befrämjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN En ny lag gällande elev- och studerandevård i Finland (1287/2013) har trätt i kraft Lagen medför en hel del förändringar i elevvårdsarbetet. Den största förändringen gäller den individuella elevvården som skall skötas av mångprofessionella expertgrupper. Elevernas och vårdnadshavarnas insyn och påverkningsmöjligheter förbättras. Rent konkret blir även skolkuratorernas roll central. En nyhet är även att kommunen står som arrangör för kuratorsverksamheten som ordnas för andra stadiets studerande i staden. Det här innebär att Jakobstad ordnar kuratorsverksamheten även för Optima och YA. Arbetet med ny läroplan för förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasierna har startat. Läroplanerna förnyas genom samarbete med grannkommunerna i regionen. Skolornas morgon - o eftermiddagsverksamhet Verksamheten gäller eleverna i årskurs 1-2 samt alla elever överförda till special undervisningen. Utbildningsväsendet ordnar morgonverksamheten på skolorna. Eftermiddagsverksamheten ordnas förutom i egna grupper (Kyrkostrand-Jungmans, Vestersundsby o Länsinummi) i huvudsak av församlingen 11 grupper och Folkhälsan 2 grupper. Dessa erhåller stöd för verksamheten. Grundläggande utbildning: Den förberedande undervisningen för invandrare fortsätter. De barn som är asylsökande får sin undervisning på finska och kvotflyktingarna undervisas på svenska. För närvarande har vi grupper med förberedande undervisning på Itälä skola och Etelänummi skola. De flesta av våra skolor ordnar klubbverksamhet. Samarbetet med Wau ry i fråga om motionsklubbsverksamhet för lågstadiebarn i Jakobstad har fortsatt. Verksamheten stöds av utbildningsstyrelsen. Staden deltar fortsättningsvis i ett projekt för att utveckla romska barns grundläggande utbildning. Projektet finansieras genom ett special statsunderstöd av utbildningsstyrelsen. Staden deltar även i Kunnig-projektet för båda språkgrupperna. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Norra Österbotten. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland finansierar projektet.

26 Gymnasieutbildningen I Finland planeras studentskrivningarna att genomföras elektroniskt fr.o.m. våren Förberedelserna och planerningen inför denna utmaning har fortsatt. Övrigt Inom kommunstruktur utredningarna har bildningsnämndens verksamhetsområden utretts i samarbetet med Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby och Evijärvi.

27 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Kvalitetskriterier inom den grundläggande utbildning; 1. Ekonomiska resurser, timresurs Jämförelse regionalt Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider. Skoldirektörerna Skolvis utredning, rektorn Jämförelse material har tagits fram. Jakobstad ligger lågt i jämförelse med grannkommunerna. 2. Undervisningsgruppernas storlek Möjligheter att utveckla verksamheten i framtiden. Skolvis redovisning, rektorn, skoldirektören Gruppstorlekarna jämförs kommunsvis i regionen. Gruppstorlekarna ligger på en bra nivå i hela regionen. Gymnasieutbildningen; 1.Profilering av gymnasieutbildningen och marknadsföring Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider Skolvis utredning, rektorn, skoldirektör Rapport inlämna i samband med skolornas utvärdering i juni Utvecklande av IT-pedagogiken

28 NYCKELTAL Prestationer Elever inom förskolundervisningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Elever inom den grundläggande utbildningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Morgon- och eftermiddagsverksamhet - svenskspråkiga - finskspråkiga Gymnasieutbildning - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Årsverken

29 Rektor: Bo-Anders Sandström VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstadsnejdens musikinstitut VERKSAMHETSIDÉ Musikinstitutets grundutbildning skall: - ge grundutbildning i musik på likartade grunder till nejdens barn och ungdomar - ge färdighet för yrkesinriktade studier i musik men även sträva till att fostra medvetna musikkonsumenter och hobbymusiker - samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens och medlemskommunernas övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella musik- och kulturorganisationer. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Barnkonstskolan Balatako, som administrativt ligger under musikinstitutet, växer år för år och vi kommer att behöva mera utrymmen. Balatako verkstadens användningskapacitet överskreds redan hösten -13 med 115 elever och det löstes genom tilläggsutrymmen i Yrkeshögskolan Novias föreläsningssal i Allegro. Barnkonstskolan har en given plats i Campus Allegro som en del av den visuella konstens utbildning på tre nivåer. Arbetet med att bygga Konsthuset, en motsvarighet till Musikhuset, kommer att intensifieras under Då kan vi på bästa sätt få synergieffekter med gemensamma utrymmen, materialanskaffningar och personal. Enligt planerna kommer det att så småningom finnas ca 350 svenska och finska barn inskrivna i konstskolan. Det betyder att arbetet med en utökad finansiering måste påbörjas under Undervisnings- och kulturministeriet vill främja barns och ungas likvärdiga möjligheter att delta i och skapa kultur bl.a. genom att sätta upp mål för ett barnkulturpolitiskt program. Målet med utvecklingsprogrammet för stöder de planer vi har med Balatako och det ger möjligheter till finasiering via ministeriets olika stödsystem.konstruktiva diskussioner har förts med sekreterare Iina Berden från UKM som på ort och ställe bekantat sej med vår verksamhet. Musikinstitutet har ända sedan starten 1974 haft en egen rektor och kanslist. Verksamheten har växt genom åren och arbetsuppgifter kommit till. Idag är rektorn vid Jakobstadsnejdens musikinstitut ledare för c. 660 barn inom musik och bildkonst, 45 lärare och Jakobstads Sinfonietta. Situationen börjar bli ohållbar och en tilläggsresurs till adminstrationen är ett måste. Arbetet med en långsiktig lösning för institutets administration kommer att ha en hög prioritet under Musikinstitutet fyller 40 år läsåret och kommer att uppmärksamma händelsen med olika tillställningar. Huvudfesten, som ordnas våren 2015, blir en musikal med inbjudna gäster och historik. Historiken sammanställs av Kaj Ahlsved medan musikalen ännu söker upphovsman.

30 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Nöjda elever, bra kvalitet på undervisningen samt en medveten satsning på gruppspel och gruppdynamik. Att få allt flere elever att ingå i ensembler och utvecklas både individuellt och som deltagare i grupp. Enkätundersökning som mäter hur nöjda elever vi har samt vilka önskemål de har. Fortsatta satsningar på fortbildning och projektundervisning. Rektor ansvarar JMI utförde en gallup undersökning v-14 enligt en omarbetad modell utgående från Virvatuli programmet. Resultatet visade på nöjda elever. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Ordna konserter som berikar kulturlivet i Jakobstad med omnejd. Ca 50 konserter varav minst 10 utlokaliseras till medlemskommunerna. Konserternas ordnas både i konsertsalar och skolor, daghem och pensionärshem. Målet är att vi också ska synas och höras i en vardaglig miljö. Hög teknisk utrustningsnivå i Allegro samt kreativa och kunniga lärare. Rektor planerar tillsammans med personalen konserter terminsvis. Rektor betonar nödvändigheten med verksamhetens sociala roll. 45 konserter runtom i Jakobstadsnejden. I samband med ansökningatider besökte elever och lärare skolor i Jakobstadsnejden. Skolkonserterna under Allegro Viva veckan för inbjudbna lågstadier från Jakobstad blev en succé

31 Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Hög teknisk utrustningsnivå i Allegro samt kreativa och kunniga lärare. Att mera aktivt utnyttja den teknik som finns i Musikhuset genom kreativa projekt. Ordna egna skolningstillfällen. Planera tillsammans med personalen projektveckor med målet att gå in i bandningsstudion, samarbeta med bildkonsten och delta i workshops 12.8 ordnades skolningstillfälle tillsammans med Kuulainstitutet, Korsholms musikskola, musikskolan Legato vid Pörkenäs lägergård. Ian Plaude, rektor vid Stocholms Musikpedagogiska institut föreläste om "Gruppundervisning och dynamik". Barnkören Doradus producerade cd-skivan Sjung dig glad. Skolningsdag för personalen i Musikhuset som handlade om den tekniska utrustningen i Allegro ordnades i januari. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Lärarna och olika arbetsgrupper kommer med initiativ och idéer till lärarmöten och rektor. Vid behov förs ärendena till ledningen eller direktionen. Aktiva och kreativa lärare som initierar projekt. Vid behov aktiverar rektor kollegierna eller tillsatta arbetsgrupper och kommer med inputs. Kollegierna/arbetsgrupper möts spontant men mera aktivt vid förestående projekt. Vissa ämnsekollegier höll regelbundet möten medan andra träffades mera sporadiskt. Kollegierna bestod av lärare från alla tre stadier i Musikhuset. RESURSER OCH EKONOMI

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BOKSLUT 2014. Del II

STADEN JAKOBSTAD BOKSLUT 2014. Del II STADEN JAKOBSTAD BOKSLUT 2014 Del II 0 Innehåll 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall... 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING... 1 STADSSTYRELSEN... 2 CENTRALVALNÄMNDEN... 19 REVISIONSNÄMNDEN...

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-06-22 18:00

-2, BILDN-SV 2015-06-22 18:00 -2, BILDN-SV 2015-06-22 18:00 Möteskallelse Måndagen 22.6.2015 kl. 18.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning Inom resultatområdet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

På väg mot den nya biblioteksla en

På väg mot den nya biblioteksla en På väg mot den nya biblioteksla en Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883 till sin Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Kronoby kommun Säbråvägen 2 68500 KRONOBY +358 (0)6 8343 000 Fax+358 (0)6 8343 200 kronoby.kommun@kronoby.fi www.kronoby.fi

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer