-2, BILDN :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, BILDN 2015-03-04 16:00"

Transkript

1 -2, BILDN :00 Möteskallelse Onsdag kl , Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku Pukkinen, viceordförande Vaula Vilppola Håkan Forss Johan Karjaluoto Erik Nyberg Marina Lundkvist Brita Brännbacka-Brunell Kristina Saari Conny Englund Aykut Saka Päivi Lester Vesa Berg Jacob Storbjörk Ulrika Rönnback Lasse Perhiö Eija Vähäsöyrinki Anita Petterson Seppo Kangas Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Övriga deltagare Peter Boström, stadsstyrelsens ordförande Kurt Hellstrand, stadsstyrelsens representant Isak Hellström, ungdomsfullmäktiges representant Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Jan Levander, bildningsdirektör, sekreterare Juha Paasimäki, bildningsdirektörens ersättare Tom Enbacka, dagvårdschef Guy Björklund, museichef Tove Jansson, idrottsdirektör Taija Mikkola-Rönkkä, ekonomiplanerare Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Annica Haldin ordförande

2 7, BILDN :00 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

3 8, BILDN :00 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förslag Bildningsdirektören: Föreslås Anita Petterson och Conny Englund.

4 9, BILDN :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Övriga brev Pietarsaaren Sydänyhdistys Ruusulehdon koulun säilyttämisen puolesta Förslag Bildningsdirektören: Antecknas för kännedom.

5 10, BILDN :00 TJÄNSTEMANNABESLUT Bildningsdirektören har gjort tjänstemannabeslut under januari februari 2015 enligt bifogad bilaga: Bilaga 10 A Dagvårdschefen och ungdomssekreteraren har gjort tjänstemannabeslut under januari februari 2015 enligt bifogad bilaga: Bilaga 10 B Förslag Bildningsdirektören: Antecknas för kännedom.

6 11, BILDN :00 UBV: 196/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; ÖSTMAN-KUPILA TERESA Dagvårdschefen: Ped.kand. Teresa Östman-Kupila innehar en deltidsbefattning 27,5 t/v som barnträdgårdslärare. Östman-Kupila anställdes som barnträdgårdslärare till Öppet daghem. Eftersom verksamheten upphört så borde Östman-Kupila överföras till en ledig heltidsbefattning som barnträdgårdslärare. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand Teresa Östman-Kupila flyttas med samtycke från sin deltidsbefattning som barnträdgårdslärare till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare fr.o.m Nuvarande placering vid Västermalm daghem.

7 12, BILDN :00 UBV: 197/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; STORBACKA JOHANNA Dagvårdschefen: Ped.kand. Johanna Storbacka innehar en deltidsbefattning 27,5 t/v som barnträdgårdslärare. Storbacka anställdes som barnträdgårdslärare till Öppet daghem. Eftersom verksamheten upphört så borde Storbacka överföras till en ledig heltidsbefattning som barnträdgårdslärare. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand. Johanna Storbacka flyttas med samtycke från sin deltidsbefattning som barnträdgårdslärare till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare från och med Nuvarande placering vid Vestersundsby daghem.

8 13, BILDN :00 UBV: 199/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; ERIKSSON JENNIE Dagvårdschefen: Ped.kand. Jennie Eriksson innehar en deltidsbefattning 25 t/v som barnträdgårdslärare inom dagvården. Eriksson anställdes som barnträdgårdslärare vid Viktoria daghem så länge språkbadet fungerade som halvdagsverksamhet. Efter att språkbadet omorganiserades och blev heldagsverksamhet, flyttades Eriksson till en ledig barnträdgårdslärabefattning på heltid. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand. Jennie Eriksson flyttas med samtycke från sin befattning som barnträdgårdslärare på deltid till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare från och med Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem.

9 14, BILDN :00 UBV: 200/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; SULKAKOSKI CLARA Dagvårdschefen: Clara Sulkakoski anställdes som familjedagvårdare i eget hem Sulkakoski har sedan dess varit studieledig och erhållit närvårdarexamen. Efter det har hon ännu via läroavtal erhållit examen med inriktningen Barn- och ungdom. Under och efter läroavtalsutbildningen har Sulkakoski arbetat som barnskötare på daghem. I praktiken har hennes anställningsförhållande inte upphört, trots att hon valde att inte gå tillbaka till familjedagvårdarbefattningen efter studieledigheten. Eftersom Sulkakoski innehar den behörighet som fordras är det skäl att överföra henne till en ledig barnskötarbefattning. Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem. Förslag Bildningsdirektören: Närvårdare Clara Sulkakoski flyttas med samtycke från familjedagvården till en ledig barnskötarbefattning från och med Nuvarande placering Maria-Marjala daghem.

10 15, BILDN :00 UBV: 201/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; CEDERBERG NINA Dagvårdschefen: Nina Cederberg anställdes som familjedagvårdare i eget hem Av hälsoskäl vidareutbildade hon sig på arbetsgivarens uppmaning via läroavtal till närvårdare och har sedan dess innehaft en vakant barnskötarbefattning inom dagvården. Förslag Bildningsdirektören: Närvårdare Nina Cederberg förflyttas med samtycke till en ledig barnskötarbefattning inom dagvården från och med Nuvarande placering Kyrkostrands daghem.

11 16, BILDN :00 UBV: 198/2015 FÖRFLYTTNING AV PERSONAL; KÄLDMAN ANNA-KARIN Dagvårdschefen: Ped.kand. Anna-Karin Käldman innehar en deltidsbefattning 25 t/v som barnträdgårdslärare inom förskolans dagvård. Av arbetsmässiga orsaker har Käldman omplacerats till arbete på daghem, heltid. Därför är det skäl att i detta läge även överföra Käldman till en ledig barnträdgårdslärarbefattning på heltid. Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem. Förslag Bildningsdirektören: Ped.kand. Anna-Karin Käldman flyttas med samtycke från sin deltidsbefattning som barnträdgårdslärare till en heltidsbefattning som barnträdgårdslärare från och med Nuvarande placering vid Maria-Marjala daghem.

12 17, BILDN :00 UBV: 225/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNINGAR Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. Tjänstebenämningen när det gäller arbetarinstitutens kanslister föreslås bli kurssekreterare. Detta motsvarar enligt rektorerna den benämning som idag är vedertagen inom instituten. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att för både arbetarinstitutet och työväenopisto ändra tjänstebenämningen kanslist till kurssekreterare. Tjänsterna ändras samtidigt till befattningar.

13 18, BILDN :00 UBV: 229/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. För bibliotekets del vore benämningen byråsekreterare en mera lämplig benämning. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att inom biblioteksverksamheten ändras benämningen kanslist till en befattning som byråsekreterare. Befattningen innehas idag av Tarja Ahonen.

14 19, BILDN :00 UBV: 228/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. För idrottsbyråns del vore benämningen byråsekreterare en mera lämplig benämning. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att inom idrottsbyrån ändras benämningen kanslist till en befattning som byråsekreterare. Befattningen innehas idag av Mariakaisa Tyni.

15 20, BILDN :00 UBV: 234/2015 OMÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING Enligt staden Jakobstads förvaltningsstadga 7.2 moment 2 handhar bildningsnämnden ärenden som gäller inrättande, indragande och omorganisering av gemensamma tjänster och befattningar. Vid senaste arbetsvärdering gällande kanslipersonalen inom dagvårds- och utbildningsverket framkom att tjänstebenämningarna inte motsvarar dagens arbetsuppgifter. Värderingen påvisade att benämningen kanslist som den omnämns i arbetsavtalet motsvarar endast en bråkdel av de arbetsuppgifter som hör till kanslipersonalen. En mer korrekt och modernare benämning skulle vara sekreterare. För museets del vore benämningen museisekreterare en mera lämplig benämning. Benämningen används i många museer i Finland. I detta läge är det här endast fråga om en ändring av själva benämningen av tjänsten/befattningen. Vid nästa arbetsvärdering och vid lokala löneförhandlingar tas även ställning till lönefrågorna. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden besluter att inom museiverksamheten ändras tjänsten som kanslist till en befattning som museisekreterare. Befattningen innehas för närvarande av Carola Karf.

16 21, BILDN :00 CFV: 13/2015 ÖSTERBOTTENS REGIONALBYRÅ: UPPBÅDSNÄMNDERNA FÖR ÅR 2015 Stst Stadssekreteraren: Staden ombeds utse två ledamöter och två suppleanter i uppbådsnämnden för uppbådet som äger rum i Jakobstad Till ledamöter och suppleanter bör, så vitt möjligt, utses personer med kännedom om de förhållanden som råder under beväringstjänstgöringstiden och vilka själva avtjänat sin värnplikt. Dessutom önskar militärstaben att kommunen bjuder på kaffe med bulle åt de närvarande vid uppbådet. Uppbådet gäller unga som fyller 18 år och tillfället hålls på Tobaksmagasinet. Därför kan man anse att uppbådet borde skötas av bildningsnämnden och ungdomsväsendet. Förslag Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar ge bildningsnämnden i uppdrag att utse två ledamöter till uppbådsnämnden samt suppleanter för dem. Stadsstyrelsen beslutar bekosta serveringen under dagarna. Beslut Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Bildn Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden utser Hannu Sulkakoski och Johan Nygård till ordinarie ledamöter i uppbådsnämnden med Jan Levander och Juha Paasimäki som suppleanter.

17 22, BILDN :00 UBV: 235/2015 AVSKRIVNING AV GAMLA FORDRINGAR I försäljningsreskontran finns en del gamla fordringar. Fordringarna, varav de flesta är från gäller dagvårdsavgifter ,72 och hyror inom idrottsverksamheten 137,21. Upprepade betalningskrav har varit resultatlösa. Förslag Bildningsdirektören: Gamla fordringar avskrives till ett belopp om ,93.

18 23, BILDN :00 UBV: 227/2015 BILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT PRELIMINÄRA BOKSLUT FÖR ÅR 2014 Enligt kommunallagen 69 skall i verksamhetsberättelsen ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige uppställt i budgeten har nåtts. Den utvärdering som ska göras i verksamhetsberättelsen för år 2014 bör grunda sig på strategin och på de framgångsfaktorer som ingår i den. Förvaltningsenheterna bör framlägga en redogörelse för hur man uppnått den målsättningsnivå som fastställts. En utvärdering skall således ingå i verksamhetsberättelsen för varje förvaltningsenhet. Förutom en utvärdering av målen bör man också presentera nyckeltal för verksamheten samt göra relevanta jämförelser. Bildningsnämndens verksamhetsberättelse medföljer som bilaga. Bilaga 23 A Ekonomichefen: Den av fullmäktige fastställda nettobudgeten slutar på 40,33 milj. euro och nettoresultatet blev 40,26 miljoner euro, alltså euro lägre än budgeten. Bland de större budgetavvikelserna kan nämnas att: - Verksamhetsintäkterna blev högre än budgeterat försäljnings- och avgiftsintäkterna blev högre än budgeterat i externt finansierade understöd och bidrag inflöt euro mer än budgeterat - Kostnaderna för verksamheten blev högre än budgeterat personalkostnaderna underskrider det budgeterade med köptjänster överskreds med övriga verksamhetskostnader överskreds med Den största orsaken till att verksamhetsintäkterna blev bättre än budgeterat beror på högre inkomster från försäljning av tjänster gällande morgon- och eftermiddagsverksamheten på Jungmans skola. Dessutom överskred de beviljade projektbidragen från bl.a. undervisnings- och kulturministeriet märkbart det budgeterade. Bland verksamhetskostnaderna överskreds köp av tjänster samt köp av tjänster från kommuner och samkommuner. Bilaga 23 B Resultatområdena i korthet: Utbildningsförvaltning

19 23, BILDN :00 UBV: 227/2015 Underskrider nettoanslaget med Verksamhetskostnaderna underskrider det budgeterade på nästa varje moment och kostnaderna har gått ner med ca 14 % jämfört med föregående år. Morgon- och eftermiddagsverksamheten Överskrider nettoanslaget med På grund av ett kraftigt ökat intresse för denna verksamhet blev vi tvungna att köpa mera tjänster av församlingen och Folkhälsan. Förskolan Överskrider budgeten med Personalkostnaderna överskrider budgeten med trots att de budgeterats på föregående års nivå. Speciellt ökade pensionsavgifter har höjt personalkostnaderna. Grundläggande utbildningen Är med sina 16,9 miljoners nettokostnader nämndens största verksamhetsområde. Resultatenheten visar ett nettounderskott som är Personalkostnaderna överskrider budgeten med trots en minskning på ca från föregående år. Verksamhetsintäkterna för olika projekt överskrids med Obudgeterade lönekostnader för de olika projekten, köptjänster och IT anskaffningar förklarar till en del överskridningarna inom projekten. Skjutskostnaderna överskrider budgeten med ca Gymnasieutbildningen Visar ett nettoöverskott på Kostnaderna för gymnasieutbildningen har minskat med ca 10 %. Musikverksamheten Musikinstitutet visar en nettoöverskridning om Verksamhetsintäkterna är lägre än budgeterat och speciellt försäljningsintäkterna underskrider det budgeterade märkbart. Verksamhetskostnaderna för både musikinstitutet och sinfoniettan överskrids märkbart när det gäller köp av tjänster. Balatako underskrider sin nettobudget med Vuxenutbildningen Arbetarinstitutet underskrider sin nettobudget med Verksamhetsintäkterna är högre än budgeterat. Personalkostnaderna har varit mindre än budgeterat. Työväenopisto som hade två obudgeterade integrationsgrupper överskrider anslagen med trots större inkomster än budgeterat. Höjningen av interna hyror under året har inte uppmärksammats i budgeten. Ungdomsverksamheten Underskrider budgeten med främst beroende av lägre personalkostnader.

20 23, BILDN :00 UBV: 227/2015 Barndagvården Dagvården underskrider budgeten med Försäljningsintäkterna är högre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna är mindre än budgeterat inom de flesta momenten. Kulturbyrån Verkställigheten har skett enligt budget. Museiverksamheten Museiverksamheten överskrider budgeten med Verksamhetsintäkterna är mindre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna överskrids mest inom momentet anskaffning av material. Biblioteksverksamheten Nettoinbesparing på Verksamhetsintäkterna är högre än budgeterat speciellt beroende av erhållna stöd och understöd. Verksamhetskostnaderna underskrider budgeten med Idrottsverksamheten Tack vare lägre verksamhetskostnader gör idrottsverksamheten ett nettoöverskott på Kostnaderna underskrider budgeten speciellt när det gäller köp av interna underhållstjänster. Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och det preliminära bokslutet för år Bildningsnämnden skickar ärendet till vidare behandling i stadsstyrelsen.

21 BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden gällande dagvård och utbildning. Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i fostringsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna förvaltningsområden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN I samband med pensionering har administrationens verksamhet utvärderats och all kanslipersonals arbetsuppgifter har genomgåtts. Tjänstebenämningen på kansliterna har ändrats till administrativa sekreterare, avdelningssekreterare och skolsekreterare. Benämningarna motsvarar bättre dagens arbetsuppgifter. Personalen inom administrationen har utökats med en person efter omplacering inom staden.

22 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Arbetsplatsmöten hålls regelbundet och utvecklingssamtal med varje arbetstagare Arbetsplatsmöten hålls en gång i månaden och utvecklingssamtal en gång per år Bildningsdirektören Dagvårdschefen Arbetsplatsmöten har hållits 8 st vilket motsvarar kraven enligt personalstrategin. Utvecklingssamtal har förverkligats till 60 %. Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Genom delaktighet i arbetsgemenskapen - möjlighet att påverka det egna arbetet, genom medverkan i Tyhy, Tyky, friluftseftermiddagar, mm Samtliga arbetstagare deltar Uppföljning av förslag /beslut på arbetsplatsmöten och i utvecklingssamtal Bildningsdirektören Personalen har deltagit i Tyhy/Tyky verksamhet som ordnats. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) En fungerande, effektiv förvaltning ledningsgruppsmöten Ledningsgruppen har samlats

23 inom bildningssektorn, ledningsgrupper Bildningsdirektören regelbundet varannan vecka

24 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Årsverken 10,5 10,5 9,5 9,0 8,5 8,0

25 Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förskoleundervisning, skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld. Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och befrämjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN En ny lag gällande elev- och studerandevård i Finland (1287/2013) har trätt i kraft Lagen medför en hel del förändringar i elevvårdsarbetet. Den största förändringen gäller den individuella elevvården som skall skötas av mångprofessionella expertgrupper. Elevernas och vårdnadshavarnas insyn och påverkningsmöjligheter förbättras. Rent konkret blir även skolkuratorernas roll central. En nyhet är även att kommunen står som arrangör för kuratorsverksamheten som ordnas för andra stadiets studerande i staden. Det här innebär att Jakobstad ordnar kuratorsverksamheten även för Optima och YA. Arbetet med ny läroplan för förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasierna har startat. Läroplanerna förnyas genom samarbete med grannkommunerna i regionen. Skolornas morgon - o eftermiddagsverksamhet Verksamheten gäller eleverna i årskurs 1-2 samt alla elever överförda till special undervisningen. Utbildningsväsendet ordnar morgonverksamheten på skolorna. Eftermiddagsverksamheten ordnas förutom i egna grupper (Kyrkostrand-Jungmans, Vestersundsby o Länsinummi) i huvudsak av församlingen 11 grupper och Folkhälsan 2 grupper. Dessa erhåller stöd för verksamheten. Grundläggande utbildning: Den förberedande undervisningen för invandrare fortsätter. De barn som är asylsökande får sin undervisning på finska och kvotflyktingarna undervisas på svenska. För närvarande har vi grupper med förberedande undervisning på Itälä skola och Etelänummi skola. De flesta av våra skolor ordnar klubbverksamhet. Samarbetet med Wau ry i fråga om motionsklubbsverksamhet för lågstadiebarn i Jakobstad har fortsatt. Verksamheten stöds av utbildningsstyrelsen. Staden deltar fortsättningsvis i ett projekt för att utveckla romska barns grundläggande utbildning. Projektet finansieras genom ett special statsunderstöd av utbildningsstyrelsen. Staden deltar även i Kunnig-projektet för båda språkgrupperna. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Norra Österbotten. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland finansierar projektet.

26 Gymnasieutbildningen I Finland planeras studentskrivningarna att genomföras elektroniskt fr.o.m. våren Förberedelserna och planerningen inför denna utmaning har fortsatt. Övrigt Inom kommunstruktur utredningarna har bildningsnämndens verksamhetsområden utretts i samarbetet med Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby och Evijärvi.

27 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Kvalitetskriterier inom den grundläggande utbildning; 1. Ekonomiska resurser, timresurs Jämförelse regionalt Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider. Skoldirektörerna Skolvis utredning, rektorn Jämförelse material har tagits fram. Jakobstad ligger lågt i jämförelse med grannkommunerna. 2. Undervisningsgruppernas storlek Möjligheter att utveckla verksamheten i framtiden. Skolvis redovisning, rektorn, skoldirektören Gruppstorlekarna jämförs kommunsvis i regionen. Gruppstorlekarna ligger på en bra nivå i hela regionen. Gymnasieutbildningen; 1.Profilering av gymnasieutbildningen och marknadsföring Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider Skolvis utredning, rektorn, skoldirektör Rapport inlämna i samband med skolornas utvärdering i juni Utvecklande av IT-pedagogiken

28 NYCKELTAL Prestationer Elever inom förskolundervisningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Elever inom den grundläggande utbildningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Morgon- och eftermiddagsverksamhet - svenskspråkiga - finskspråkiga Gymnasieutbildning - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Årsverken

29 Rektor: Bo-Anders Sandström VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstadsnejdens musikinstitut VERKSAMHETSIDÉ Musikinstitutets grundutbildning skall: - ge grundutbildning i musik på likartade grunder till nejdens barn och ungdomar - ge färdighet för yrkesinriktade studier i musik men även sträva till att fostra medvetna musikkonsumenter och hobbymusiker - samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens och medlemskommunernas övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella musik- och kulturorganisationer. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Barnkonstskolan Balatako, som administrativt ligger under musikinstitutet, växer år för år och vi kommer att behöva mera utrymmen. Balatako verkstadens användningskapacitet överskreds redan hösten -13 med 115 elever och det löstes genom tilläggsutrymmen i Yrkeshögskolan Novias föreläsningssal i Allegro. Barnkonstskolan har en given plats i Campus Allegro som en del av den visuella konstens utbildning på tre nivåer. Arbetet med att bygga Konsthuset, en motsvarighet till Musikhuset, kommer att intensifieras under Då kan vi på bästa sätt få synergieffekter med gemensamma utrymmen, materialanskaffningar och personal. Enligt planerna kommer det att så småningom finnas ca 350 svenska och finska barn inskrivna i konstskolan. Det betyder att arbetet med en utökad finansiering måste påbörjas under Undervisnings- och kulturministeriet vill främja barns och ungas likvärdiga möjligheter att delta i och skapa kultur bl.a. genom att sätta upp mål för ett barnkulturpolitiskt program. Målet med utvecklingsprogrammet för stöder de planer vi har med Balatako och det ger möjligheter till finasiering via ministeriets olika stödsystem.konstruktiva diskussioner har förts med sekreterare Iina Berden från UKM som på ort och ställe bekantat sej med vår verksamhet. Musikinstitutet har ända sedan starten 1974 haft en egen rektor och kanslist. Verksamheten har växt genom åren och arbetsuppgifter kommit till. Idag är rektorn vid Jakobstadsnejdens musikinstitut ledare för c. 660 barn inom musik och bildkonst, 45 lärare och Jakobstads Sinfonietta. Situationen börjar bli ohållbar och en tilläggsresurs till adminstrationen är ett måste. Arbetet med en långsiktig lösning för institutets administration kommer att ha en hög prioritet under Musikinstitutet fyller 40 år läsåret och kommer att uppmärksamma händelsen med olika tillställningar. Huvudfesten, som ordnas våren 2015, blir en musikal med inbjudna gäster och historik. Historiken sammanställs av Kaj Ahlsved medan musikalen ännu söker upphovsman.

30 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Nöjda elever, bra kvalitet på undervisningen samt en medveten satsning på gruppspel och gruppdynamik. Att få allt flere elever att ingå i ensembler och utvecklas både individuellt och som deltagare i grupp. Enkätundersökning som mäter hur nöjda elever vi har samt vilka önskemål de har. Fortsatta satsningar på fortbildning och projektundervisning. Rektor ansvarar JMI utförde en gallup undersökning v-14 enligt en omarbetad modell utgående från Virvatuli programmet. Resultatet visade på nöjda elever. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Ordna konserter som berikar kulturlivet i Jakobstad med omnejd. Ca 50 konserter varav minst 10 utlokaliseras till medlemskommunerna. Konserternas ordnas både i konsertsalar och skolor, daghem och pensionärshem. Målet är att vi också ska synas och höras i en vardaglig miljö. Hög teknisk utrustningsnivå i Allegro samt kreativa och kunniga lärare. Rektor planerar tillsammans med personalen konserter terminsvis. Rektor betonar nödvändigheten med verksamhetens sociala roll. 45 konserter runtom i Jakobstadsnejden. I samband med ansökningatider besökte elever och lärare skolor i Jakobstadsnejden. Skolkonserterna under Allegro Viva veckan för inbjudbna lågstadier från Jakobstad blev en succé

31 Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Hög teknisk utrustningsnivå i Allegro samt kreativa och kunniga lärare. Att mera aktivt utnyttja den teknik som finns i Musikhuset genom kreativa projekt. Ordna egna skolningstillfällen. Planera tillsammans med personalen projektveckor med målet att gå in i bandningsstudion, samarbeta med bildkonsten och delta i workshops 12.8 ordnades skolningstillfälle tillsammans med Kuulainstitutet, Korsholms musikskola, musikskolan Legato vid Pörkenäs lägergård. Ian Plaude, rektor vid Stocholms Musikpedagogiska institut föreläste om "Gruppundervisning och dynamik". Barnkören Doradus producerade cd-skivan Sjung dig glad. Skolningsdag för personalen i Musikhuset som handlade om den tekniska utrustningen i Allegro ordnades i januari. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Lärarna och olika arbetsgrupper kommer med initiativ och idéer till lärarmöten och rektor. Vid behov förs ärendena till ledningen eller direktionen. Aktiva och kreativa lärare som initierar projekt. Vid behov aktiverar rektor kollegierna eller tillsatta arbetsgrupper och kommer med inputs. Kollegierna/arbetsgrupper möts spontant men mera aktivt vid förestående projekt. Vissa ämnsekollegier höll regelbundet möten medan andra träffades mera sporadiskt. Kollegierna bestod av lärare från alla tre stadier i Musikhuset. RESURSER OCH EKONOMI

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Verksamhetsstrategi för Blankabiblioteken i Åboland Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Godkänd 19.11 2005 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Undervisningsministeriets biblioteksstrategi

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 Barn- och ungdomspolitiskt

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt.

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt. Folkhälsans rapporter 2/2012 Från integrering till inklusion Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt Projektrapport Innehåll Bakgrund och ramar... 1 Utgångspunkt... 3 Projektet...

Läs mer

God Mediekunnighet. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Nationella Riktlinjer 2013 2016

God Mediekunnighet. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Nationella Riktlinjer 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet God Mediekunnighet Nationella Riktlinjer 2013 2016 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer, Finland 2013:12 God Mediekunnighet

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer