EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN"

Transkript

1 EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN

2 En starkare Stockholmsregion med Alliansen Stockholm är en av Europas mest attraktiva, gröna och snabbväxande storstadsregioner. Fler väljer varje år att flytta till Stockholms län för det unika utbud av upplevelser, arbetstillfällen och möten som regionen har att erbjuda. Regionens attraktionskraft ökar, vilket också ställer krav på en service och infrastruktur som ska klara av att behålla kvalitet och kapacitet för alla regionens medborgare. Det går också bra för Stockholm. Aldrig har fler i Stockholms län haft ett jobb att gå till. Fler företag startas än någon annanstans i landet. När jobben blir fler blir också skatteintäkterna större. Aldrig har resurserna till landstingets verksamheter varit större än under de år då Alliansen har fått fatta besluten både på riks- och länsnivå och i flertalet av Stockholmsregionens kommuner. Stockholms läns landsting har kommit en lång väg sedan mandatperioden , då de rödgröna senast styrde. Då hade landstinget stora ekonomiska problem trots rekordstora skattehöjningar. Vårdköerna ringlade långa både till sjukhusen och till husläkarna. I de fall det alls genomfördes mätningar av väntetider så var de i flera fall mångfalt längre än i dag. Det var i praktiken omöjligt för patienterna att välja en doktor de hade förtroende för. Det byggdes inte en enda meter spår i kollektivtrafiken. Såväl Södertälje som Norrtälje sjukhus levde under nedläggningshot och vårdcentralerna minskade i antal. Under snart åtta år har Alliansen axlat ansvaret för Stockholmsregionen och Stockholms läns landsting. På område efter område har vår politik inneburit att landstingets verksamheter har stärkts, utvecklats och förbättrats. Både landstinget och regionen i stort har rönt internationell uppmärksamhet för vår kombination av miljömedvetande och tillväxtsatsningar. Mycket återstår att göra, dels för att omvärlden ständigt förändras, dels för att vi blir allt fler medborgare i Stockholms län och därmed fler tunnelbaneresenärer, patienter och blivande föräldrar. Vi ser att Stockholm behöver tillväxt. Det ger resurser för att utveckla både sjukvård och trafik. Därför kräver framtiden en politik som bejakar både miljö, tillväxt och företagande. Vi får allt mer pålästa och engagerade patienter. Därför vill vi också kommande mandatperiod öka möjligheterna för patienten att kunna ställa krav och påverka vården genom att välja vem som utför den. Stockholms län kommer också att fortsätta att växa befolkningsmässigt. Därför måste utbyggnaden och moderniseringen av länets sjukhus fortsätta, liksom satsningen på vårdens medarbetare. Då behövs också en politik för kommunikationer och bostäder för hela regionen. Vi ska göra vår del i att bygga ut T-banan och andra delar av kollektivtrafiken men även Förbifarten och Bromma flygplats är viktiga delar för en modern tillväxtregion. Vi vill fortsätta att utveckla Stockholmsregionen med valfrihet och patientinflytande och tillgänglighet i kollektivtrafiken. I vitboken redovisas vad vi har åstadkommit hittills. Stockholm i juni 2014, Torbjörn Rosdahl, gruppledare för Moderaterna i Stockholms Läns Landsting Birgitta Rydberg, gruppledare för Folkpartiet Liberalerna i Stockholms Läns Landsting Stig Nyman, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Läns Landsting Gustav Hemming, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms Läns Landsting

3 En sund ekonomi en förutsättning för vård och trafik För att kunna möta framtida utmaningar och fortsätta att utveckla en välfärd i världsklass krävs det att vi har ordning och reda i landstingets finanser. Under den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet har alliansen utan att höja skatten lyckats ta ansvar för landstingets finanser. Under Alliansens ledning har landstingets samlade skatteintäkter ökat med 35 procent de senaste 8 åren ett starkt bevis på en framgångsrik ekonomisk politik. En viktig del av landstingets uppdrag är att värna och utveckla Stockholmsregionens attraktionskraft. Länet har en växande befolkning och en starkare ekonomisk tillväxt än andra delar av Sverige. Men när ekonomin i omvärlden viker ökar utmaningarna för Stockholm. Regionens ekonomi undgår inte att påverkas om vår omvärld och de marknader som vi har kopplingar till får en sämre ekonomisk utveckling. Det är därför viktigare än någonsin att vi har ordning och reda i vår egen ekonomi. Alliansen i Stockholms läns landsting har presenterat åtta budgetar i rad i balans. Vi har sett en positiv utveckling i de kreditbetyg som landstinget erhåller, vilka har gått från AA till AA+ under Alliansens ledning. För att klara av satsningar på bättre och utbyggd välfärd och kollektivtrafik krävs en ekonomi i balans. Det är en grundbult i Alliansens politik som gör att vi kan garantera tillräckliga resurser för sjukvården och kollektivtrafiken i ett växande Stockholms län. Vi vill använda varje skattekrona på bästa möjliga sätt. Det är nödvändigt om inte skatten ska höjas. Utöver ordning och reda i ekonomin pågår kontinuerligt ett arbete för att se över hur landstingets kostnader kan sänkas. En del i detta handlar om att minska byråkratin. Landstinget planerar för omfattande investeringsvolymer på mer än 68 miljarder kronor under kommande år. Mot den bakgrunden Alliansen har lagt åtta budgetar i rad i balans. Vi har presenterat sju raka bokslut med överskott och är på väg mot ett åttonde. Rekordstora investeringar har genomförts och påbörjats utan skatthöjningar. Alliansen har åstadkommit en positiv utveckling i de kreditbetyg som landstinget erhåller, från AA till AA+. Landstingets samlade skatteintäkter har ökat med 35 procent de senaste 8 åren ett starkt bevis på en framgångsrik ekonomisk politik. Vi har tagit fram en framtidsplan för Hälso- och sjukvården (FHS) som lägger inriktningen för framtidens strukturer inom hälso- och sjukvårdsområdet. I genomförandet ingår även en tioårig investeringsplan som omfattar samlade investeringar på drygt 28 miljarder kronor under perioden

4 har Alliansen under mandatperioden infört en investeringsstrategi. Den syftar till att utifrån god ekonomisk hushållning bättre styra, samordna, utvärdera och följa upp landstingets investeringar. Investeringar för framtiden Våra investeringar ger oss möjlighet att rusta upp och stärka kvaliteten i vår gemensamma välfärd. Det ger oss också möjligheten att göra ambitiösa satsningar, som den största utbyggnaden av tunnelbanan på 30 år och bygget av världens modernaste universitetssjukhus för sjukvård, forskning och utbildning. För att stärka regionens utveckling och attraktionskraft ytterligare satsar vi även på forskning och innovation. Vi har infört en investeringsstrategi i syfte att utifrån god ekonomisk hushållning bättre styra, samordna, utvärdera och följa upp landstingets investeringar. Sedan år 2010 och fram till år 2018 lägger vi mer än 115 miljarder i investeringar för att bygga ut och stärka hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken under kommande fyraårsperiod satsar vi 68,3 miljarder kronor enbart i investeringar i vård och kollektivtrafik. Vi har fattat ett historiskt beslut om den största utbyggnaden av tunnelbanan på 40 år. Totalt investerar vi 25,7 miljarder kronor för utbyggd tunnelbana med nio nya t-banestationer, nya bostäder och cirka nya påstigningar per dygn. Alliansen har påbörjat bygget av Nya Karolinska Solna (NKS). Sedan första spadtaget har arbetet gått helt enligt tidtabell och i slutet av 2016 tar NKS emot den första patienten. Stockholms nya sjukhus kommer att kunna producera uppemot vårdtillfällen per år och ha totalt 730 vårdplatser. Planering pågår på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge för att bygga 24 nya operationssalar vilket kommer att öka mängden operationer med 25 procent över tid. Även här finns planer på en ny akutmottagning, samtidigt som vi bygger moderna vårdavdelningar och skapar nya och effektivar lokaler för våra patienter och medarbetare. Här skapas 36 nya vårdplatser och fler vårdtillfällen till år Vi har satt spaden i marken på Södersjukhuset för en ny akutmottagning och nya vårdoch behandlingsbyggnader, bland annat för operationsverksamhet. Under 2013 öppnades ett helt nytt patienthotell som bland annat tar emot nyblivna mammor och pappor. Målet är att till år 2018 skapa 51 nya vårdplatser och fler vårdtillfällen på SÖS. Vi har påbörjat arbeten på Danderyds sjukhus för en helt ny akutmottagning och nya vård- och behandlingsbyggnader, samt ombyggnation för att skapa flera moderna vårdavdelningar och upprustning av flera byggnader. Arbeten har påbörjats på S:t Görans sjukhus för ny akutmottagning, nya vård- och behandlingsbyggnader och en omfattande upprustning för att skapa flera moderna vårdavdelningar. På S:t Görans sjukhus har alliansen även fattat beslut om att bygga en helt ny förlossningsklinik som ska stå klar år 2018 och då kunna ta emot förlossningar per år. Alliansen har påbörjat arbeten på Södertälje sjukhus med att bygga både ny akutmottagning, ny behandlingsbyggnad och ombyggnation av befintliga vårdavdelningar för att skapa moderna vårdplatser. Det ger bland annat 20 nya vårdplatser och fler vårdtillfällen. Närmare 1 miljard kronor har satsats på att rusta upp och modernisera våra övriga sjukhus det handlar bland annat om Sabbatsberg, Sollentuna och Dalens sjukhus men även Bromma, Nacka, Jakobsberg, och Löwenströmska sjukhuset. Vi har invigt och driftsatt en helt ny anläggning för rättspsykiatri i Flemingsberg, Helix. Det innebär en utökning av antalet vårdplatser med så mycket som 40 procent och inkluderar en öppenvårdsavdelning.

5 En förbättrad och utvecklad sjukvård Kortare köer, nöjdare patienter och en mer jämlik vård. Efter åtta år med Alliansen har sjukvården för länets invånare kort och gott blivit mycket bättre. Vårdvalet har gjort det betydligt enklare för människor att komma till doktorn, särskilt i områden där det tidigare var svårt att komma i kontakt med vården. En växande befolkning kräver också mer vård. Tack vare en välskött ekonomi har vi råd att både rusta upp och bygga ut våra sjukhus, samtidigt som Nya Karolinska universitetssjukhuset byggs för att bli ett av världens mest moderna och högteknologiska sjukhus. Större inflytande och valfrihet för patienterna Vården ska alltid utgå i från patienten. Den ska finnas där när du behöver den och på dina villkor. Alla har rätt till ett bra bemötande och möjlighet att välja en doktor man har förtroende för, oavsett var i Stockholms län man bor. Någon vill besöka vården nära hemmet, en annan nära arbetsplatsen. En tredje vill att vården ska finnas tillgänglig på kvällstid, eller ha extra bra tillgänglighet på telefon. För oss är det en självklarhet att patienten har rätt att själv få välja till och välja bort. Med 40 nya hysläkarmottagningar har det blivit enklare för patienterna att få träffa en doktor. Hela 89 procent av invånarna i Stockholm anser att vården de har fått på husläkarmottagningar varit bra, mycket bra eller utmärkt. Vårdval inom 30 olika vårdområden har gett hundratals nya vårdgivare som hjälper till och erbjuder vård i Stockholms län. Öppna redovisningar av mottagningarnas kvalitet redovisas på för att alla patienter och invånare ska kunna ta del av resultatet. Patienten erbjuds ekonomisk kompensation vid inställd operation eller behandling, av andra skäl än medicinska. Vi har byggt upp första linjens psykiatri. Alla länets 200 husläkarmottagningar erbjuder idag psykosociala insatser till sina patienter. Betydligt fler stockholmare kan i dag få en läkarbedömning i hemmet. Jourläkarbilar har införts i hela länet. Prioriterade patientgrupper är barn och äldre. Sjukvårdsrådgivningen Vårdguiden/1177 har byggts ut och erbjuds på fler olika språk, exempelvis arabiska och somaliska. Vi har förbättrat tillgängligheten på kvällar och helger. Flera nya närakuter har öppnat. I dag finns 16 närakuter som har öppet till alla dagar i veckan. Vårdcoacher, ett stöd för de svårast sjuka, har införts Alliansen har infört kvalitetsstyrd vård ett nytt sätt att ersätta vården som utgår från det medicinska resultatet. Det har gett mycket goda resultat. På detta sätt betalar landstinget vårdgivaren för den kvalitet som patienten får. Bättre kvalitet ger högre ersättning.

6 Kortare vårdköer En av de största och viktigaste utmaningarna Alliansen i Stockholms läns landsting stod inför efter maktskiftet 2006 var att ta sig an den stora vårdskuld som arbetats upp under flera års tid. Tack vare ordning och reda i ekonomin har vi kunnat öka anslagen till sjukvården. Vi har infört vårdval, skärpt vårdgarantin och ställer nu högre krav på vården än tidigare. Det har lett till att väntetiderna till vården minskat drastiskt. Patienterna har i dag 40 nya vårdcentraler att välja mellan. Stockholms län har fått flera nya närakuter. Patienterna har blivit mer nöjda, samtidigt som köerna har minskat med tre fjärdelar. Målet är en hälso- och sjukvård helt fri från köer. Vårdköerna har minskat. I april 2006 fick över 40 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar för att få en operation eller behandling. I april 2014 har andelen patienter som har fått vänta längre än 90 dagar minskat till 5 procent! I Stockholm har vi en vårdgaranti som sträcker sig längre än den nationella. När det gäller specialistvård ställer vi i Stockholm krav på tid inom 30 dagar, vilket är att jämföra med den nationella vårdgarantin som accepterar 90 dagar. Vårdval för gråstarroperationer och knä- och höftplastikoperation infördes i januari 2009 och antalet mottagningar ökade. Under det första året försvann nästan alla köer. En bättre och utbyggd akutsjukvård Stockholmsregionen växer. Därför har Alliansen beslutat att bygga nya akutmottagningar på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, S:t Görans sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Alliansen har också genomfört den enskilt största satsningen på ambulanssjukvården i modern tid. Det innebär 16 nya ambulanser, högre krav på larmcentralen hos 112, bättre IT-verktyg och fler snabbspår för direktintag på sjukhusens olika kliniker. Vårdcoacher till svårt sjuka patienter har införts. Vårdcoachen riktar sig till patienter med stora vårdbehov och många vårdkontakter, vilket leder till en ökad livskvalitet och förbättrad hälsa.

7 16 nya ambulanser har införskaffats, en ökning med 30 procent. Alla ambulanser har utrustats med EKG-utrustning för att redan på vägen till sjukhus kunna ge akuten information om patientens tillstånd Ny akutmottagning byggs vid S:t Görans sjukhus Vi har påbörjat bygget av ny akutmottagning och nya operationslokaler vid Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus Alliansen har tagit beslut om att bygga en ny akutmottagning och nya operationslokaler vid Huddinge sjukhus Lättakuter har startats vid Danderyds och Huddinge sjukhus Jourläkarbilar har införts i hela länet. Fokus ligger på att utföra fler medicinska bedömningar i hemmet. Vi har infört screening av bukaortaaneurysm (bråck på koppspulsådern). Varje år dör drygt 800 personer i Sverige av brustet kroppspulsåderbråck.en extra ambulanshelikopter på sommaren har införts. Barnsjukvård som sätter barnens behov främst Barnsjukvården ska finnas tillgänglig när den behövs. Barnens behov ska styra, därför har vi öppnat två nya närakuter för barn. Närakuterna har avlastat akuten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vi har startat en närakut för barn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och ytterlige en i Huddinge som har öppet alla dagar kl till Vårdval inom barn- och ungdomsvård (BUMM) har införts. Målgruppen är barn 0-17 år, som har behov av specialistbedömning eller vård inom öppenvård. Alliansen har öppnat ett barnhospice för vård i livets slutskede. I september 2010 öppnade Nordens första hospice för barn, särskilt anpassat för barnet och dess familj. Vården bedrivs i en hemlik miljö i en vacker miljö i Nacka. Vårdval har införts för första linjens psykiatri för barn och ungdomar 0-17 år. Uppdraget innebär att bota eller lindra psykisk ohälsa som påverkar vardagslivet och hämmar barnet och den unges normala utveckling. Glasögonbidraget har återinförts. Alla barn upp till nio år får 500 kronor i bidrag, som nu gäller alla typer av synfel. Pneumokocker, Hepatit B- och rotavaccin har införts i det allmänna vaccinationsprogrammet. Vi har infört vårdval logopedi. Barn med skriv- och lässvårigheter kunde tidigare få vänta i upp till två år på en dyslexiutredning. Fler mottagningar har gjort att väntetiden i dag är två veckor. Jourläkarbilar har införts i hela länet. En av de prioriterade målgrupperna är barn. Vi har infört POX-screening. En tidig upptäckt av svåra medfödda hjärtfel är viktigt för prognosen för det nyfödda barnet En utbyggd och tryggare Förlossningssjukvård Under de senaste åren har förlossningsvården byggts ut och familjevårdsavdelningar införts på alla länets neonatalavdelningar. Nu kan båda föräldrarna stanna med sina för tidigt födda barn. Tack vare vårdvalet kan blivande mammor i Stockholm själva välja förlossningsklinik att föda på. Det är en viktig trygghet för Stockholms kvinnor. Dessutom innebär vårdval att alla förlossningskliniker arbetar på samma villkor, vilket skapar en jämlik och rättvis vård i hela länet. Genom vårdvalet har också fler mödra- och barnavårdscentraler öppnats.

8 BB Sophia fick klartecken att öppna i början på mars Det innebär möjlighet att kunna ta hand om ytterligare förlossningar per år. Ytterligare ett BB på S:t Görans akutsjukhus planeras till Den nya förlossningskliniken ska i full kapacitet kunna hantera förlossningar per år. Vi har genomfört en satsning på höjda löner till barnmorskor. För att fler ska välja barnmorskeyrket behöver kompetensen synas i lönekuvertet. Förlossningsvården har fått extra resurser. Förlossningsklinikerna behöver kunna anställa ytterligare medarbetare och förbättra arbetsmiljön. Därför har ersättningen höjts i vårdval för förlossning. Alliansregeringen satsar på 150 nya platser på barnmorskeutbildningen runtom i landet. Det betyder att Stockholms barnmorskeutbildning kan byggas ut. Vårdval har införts för mödravårdcentraler och flera nya mottagningar har startat. Cancervården under samma tak Tack vare våra utvecklade screeningprogram har Stockholm de högsta överlevnadssiffrorna för cancer i landet. Ett regionalt cancercentrum (RCC) har öppnats som har uppgiften att utveckla, samordna och förbättra cancervården. Fokus kommer att ligga på att ge högre överlevnad, bättre förebyggande insatser och framsteg inom forskningen. Cancervården ska ges samlad och i en sammanhållen vårdprocess, över professions- och klinikgränser. Patienten ska vara i centrum istället för att underkastas stelbenta vårdstrukturer. Med hjälp av en kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan blir det maximalt patientfokus. Patienten och anhöriga blir tryggare och kan följa och förstå sjukdomen. Vi har infört 170 nya kontaktsjuksköterskor som fungerar som en fast punkt i vården för länets cancerpatienter. De bidrar med kontinuitet och trygghet för patienten. Mammografiscreeningen har byggts ut med deltagande av nya åldersgrupper. Det gäller kvinnor som är år och år. All screening har gjorts avgiftsfri för att sänka trösklarna så att fler går och undersöker sig. Vi har startat stora forskningsprojekt för att utveckla cancervården, Stockholm 3-studien om prostatacancer. Vi har infört screening för tidig upptäckt av ändtarmscancer. Vi har infört kostnadsfritt vaccin mot livmoderhalscancer. Ett regionalt cancercentrum har startats. Alliansen har drivit fram en cancerstrategi och en cancerplan för att förbättra cancersjukvården. Alliansen har beslutat att starta ett nytt centrum för cancerrehabilitering. Tandvården Sedan Alliansen tog över ansvaret för tandvården har vi genomfört stora reformer och kan börja se resultaten av dem. I dag har vi en tandvård med starka patienträttigheter och valfrihet på i stort sett alla områden, samtidigt som vi stärkt de riktade förebyggande åtgärderna med mycket goda resultat.

9 Vi har stärkt det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar med fokus på tidiga åldrar och områden där munhälsan är jämförelsevis dålig. Fluortanter och fluormän har gjort comeback. Under de senaste åtta åren har vi sett en klar förbättring av tandhälsan bland barn och unga. Vi har lanserat ett av världens mest ambitiösa preventionsprogram Stop Caries Stockholm som erbjuds till alla barn från ett års ålder i områden där tandhälsan är sämre. Alliansen har genomfört valfrihet inom specialisttandvården för barn och ungdomar, med kraftigt förkortade väntetider. Vi har stärkt konkurrensen mellan tandvårdens aktörer med förbättrad kvalitet och stärkt inflytande för vuxna tandvårdspatienter. Insatserna har stärkts inom uppsökande verksamhet, utbildning och nödvändig tandvård för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Psykiatri Stockholms läns psykiatri är väl utbyggd jämfört med övriga landet, även om vi arbetar för att den ska bli ännu bättre. Antalet psykiatriker sysselsatta inom vården är högre än för landet och avsevärt högre än i de andra storstadsområdena. Det gäller också antalet patienter i psykiatriska öppenvården och antalet vårdtillfällen i psykiatrisk slutenvård. Den psykiska ohälsan har tyvärr ökat bland unga införs ett tilläggsuppdrag, omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa, till vårdvalsavtalen för Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar och Husläkarmottagningar. Detta brukar kallas första linjen och de mottagningar som uppfyller kraven ska kunna ta hand om unga som i dag inte får rätt insatser och därmed riskerar att må ännu sämre. Tanken är att avlasta BUP de patienter som inte kräver den specialiserade psykiatrins insatser men är inte en ersättning för basinsatser i skolan och skolhälsovården. Tillgängligheten till den psykiatriska vården har förbättrats och valfriheten för den enskilde patienten har ökat. Resurserna till psykiatrin har sedan 2006 ökat med nästan 30 procent. Andelen psykosociala besök på husläkarmottagningarna har ökat kraftigt. Syftet är att sätta in behandlingsåtgärder tidigt så att inte tillståndet utvecklas till en psykisk sjukdom. Mer än hälften av länets husläkarmottagningar har kompetens inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

10 Barn och unga vuxna En särskild allmänpsykaitrisk mottagning för unga vuxna år har startat på Riddargatan i Stockholm Alliansen har gjort en kraftfull ökning av resurserna till psykiatrin sedan Flera specialiserade mottagningar har startats för att möta behovet av mer komplicerade tillstånd. En särskild mottagning för unga med tvångssyndrom har startat. BUP Asylpsykiatrisk enhet har öppnats. Enheten riktar sig till asylsökande familjer med allvarlig barnpsykiatrisk problematik. Det kan handla om uppgivenhetssymtom, djupt deprimerade barn eller ensamkommande barn med allvarliga psykiatriska problem. Kvalitetskraven på BUP har skärpts, bl.a. ska vårdgivarna ha särskild verksamhet för unga patienter och ökade resurser till fördjupad utredning och behandling av barn med ADHD- och autismspektrumtillstånd. Väntetiderna för besök och behandling inom BUP har förbättrats. En särskild satsning har också gjorts av regeringen för att förbättra tillgängligheten för barn- och unga med psykisk ohälsa. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Forskning och utveckling inom BUP har förstärkts med bildandet av ett samlat BUP-forskningscentrum. Vuxenpsykiatri Brukarinflytandet inom den psykiatriska vården har vidareutvecklats. Brukarrådet har medverkat vid framtagandet av kvalitetsindikatorer vid upphandling av vuxenpsykiatrisk vård. Alliansen har infört en förbättrad ersättningsmodell för vuxenpsykiatri. Modellen stimulerar mottagningarna att ta emot fler patienter, skapa fungerande vårdkedjor och möjliggöra nationella jämförelser. Vi har påbörjat ett arbete för modernare vårdmiljöer inom psykiatrin som en del av Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS). Ett projekt med s.k. lugna rum har genomförts. Rummen är inredda så att de ger en optimalt lugnande effekt när patienten är orolig. Ny rättspsykiatrisk enhet, Helix, med 92 vårdplatser har skapats. Internetpsykiatri har införts för vuxna i form av internetbaserad behandling med psykolog. Det finns även en webbaserad svarstjänst Fråga psykiatrin.

11 Beroendevård En helt ny typ av beroendemottagning har startats på Riddargatan i Stockholm. Vid mottagningen behandlas personer med begynnande alkoholproblem som tidigare dragit sig för att söka sig till vården. Tretton MiniMarior har öppnat i länet de senaste åren. Det är öppenvårdsmottagningar för unga inom beroendevården som är integrerade med socialtjänsten. Mottagningarna är till för ungdomar som har problem med alkohol. Vi har tagit fram ett omfattande vårdprogram om narkotikamissbruk och dopning som är under godkännande. Även ett vårdprogram om läkemedelsberoende har tagits fram. Handlingsprogram mot missbruk av drogen kat har tagits fram med Stockholms stad och lokala invandrarföreningar. En mottagning för sprutbyte för injektionsmissbrukare har startats vid S:t Görans sjukhus. Jämlik vård och jämställdhet Utgångspunkten för all vårdverksamhet i Stockholms läns landsting är att alla invånare ska behandlas likvärdigt och individuellt. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning, etnisk/kulturell bakgrund, könsidentitet eller funktionsnedsättning. ar vi åstadkommit: Vi har tagit fram en särskild HBT-policy som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner. En särskild HBT-utbildning har genomförts för personal vid ungdomsmottagningarna. En regional strategi för jämställdhet har tagits fram i samarbete mellan länsstyrelsen, kommunerna och landstinget. Utgångspunkten är att jämställdhet är en förutsättning för en attraktiv storstadsregion. Läkemedel och smittskydd Läkemedel är en av de viktigaste behandlingsmetoderna inom hälso- och sjukvården. Läkemedel bidrar i allmänhet till bättre hälsa. Det är viktigt att patienten får tillgång till de läkemedel som innebär väsentliga förbättringar av patientens tillstånd och som är kostnadseffektiva. En ny läkemedelsstrategi gäller inom Stockholms läns landsting från år Strategin är ett stöd för beslut och för vilka satsningar som bör prioriteras inom läkemedelsområdet. Genom konsekvent arbete med Kloka listan har kostnaderna för receptförskrivna läkemedel minskats. Vi har påbörjat projekt för att minska underbehandling av läkemedel. Vi har genomfört att erbjudande om läkemedelsgenomgångar nu ges till alla äldre multisjuka patienter. Ett konsekvent arbete med Strama-gruppen för rationell antibiotikaanvändning har bidragit till att Stockholm för första gången klarat de nationella delmålen för minskning av antibiotikaanvändning.

12 En ny läkemedelsstrategi gäller inom Stockholms läns landsting från år Strategin är ett stöd för beslut och för vilka satsningar som bör prioriteras inom läkemedelsområdet. Genom konsekvent arbete med Kloka listan har kostnaderna för receptförskrivna läkemedel minskats. Vi har påbörjat projekt för att minska underbehandling av läkemedel. Vi har genomfört att erbjudande om läkemedelsgenomgångar nu ges till alla äldre multisjuka patienter. Ett konsekvent arbete med Strama-gruppen för rationell antibiotikaanvändning har bidragit till att Stockholm för första gången klarat de nationella delmålen för minskning av antibiotikaanvändning. Folkhälsa och e-hälsa En viktig uppgift för landstinget är att bidra till att medborgarna aldrig blir patienter att öka folkhälsan. Landstinget har antagit en Folkhälsopolicy och ett handlingsprogram Handling för Hälsa som i nuvarande version gäller för åren Prioriterade insatser är att arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård och att samverka kring hälsa med andra aktörer i länet, inklusive invånarna. Övervikt och fetma är ett växande problem och en viktig riskfaktor för sjukdom och ohälsa. I Stockholm är invånarna generellt sett mindre överviktiga än i övriga landet och bland barnen kan man märka en förbättring, exempelvis minskade andelen överviktiga/feta 8-åringar mellan 2003 och Vi har infört det tidigare nationella Riskbruksprojektet i landstingets ordinarie verksamhet. En särskild ersättning för distriktssköterskorna på vårdcentralerna har införts för förebyggande arbete samtal, gruppverksamhet utifrån de nationella riktlinjerna. En ny sluta röka-app finns nu att ladda ner från 1177/Vårdguiden Fysisk aktivitet på recept (FAR) kan sedan 2007 ordineras av legitimerad sjukvårdspersonal till patienter som behöver röra på sig mer. Alliansen har avskaffat alla avgifter i olika screeningprogram: kontroller för livmoderhalscancer, mammografi (40-74 år), tjock-och ändtarmscancer (från 60 år) och bukaortaaneurysm (bråck på aorta) på män 65 år. Vi har utvecklat och förbättrat ehälostjänsterna. Efterfrågan på invånarkonton via Mina Vårdkontakter(MVK) ökar stadigt; antalet invånare med konto har ökat med cirka per år sedan Forskning Stockholms läns landsting är sedan länge överlägset störst när det gäller medicinsk forskning i Sverige. Under Alliansens ledning har en tydlig FoUU-strategi (Forskning, Utveckling och Utbildning) tagits fram för att nå ännu bättre resultat. Som ett led i detta har samarbetet mellan landstinget, universiteten och näringslivet stärkts. Vårt samarbete med Karolinska institutet (KI) har förstärkts och fått tydligare ramar. Utöver det har samarbetet med fle-

13 ra andra högskolor inletts och fördjupats. Här är Sveriges första professur i patientsäkerhet vid KTH ett viktigt steg. Stockholm ska utvecklas till ett life science-kluster i världsklass. Bygget av NKS går framåt enligt plan och det finns ett stort intresse för företagsetableringar. Den medicinska forskningen har länge haft ett starkt fäste på de stora akutsjukhusen och inte minst Karolinska Sjukhuset. Alliansen har arbetat aktivt för att förstärka möjligheterna för den kliniska forskning där patienterna befinner sig inom hela den landstingsfinansierade verksamheten oavsett driftsformer. Den kliniskt inriktade forskningen ska kopplas tydligare till sjukvårdens behov. En viktig del av FoUU-arbetet i Stockholms läns landsting är vårt fokus på att göra vårdutbildningarna än mer ändamålsenliga och att se till att landstingets behov av välutbildad arbetskraft tillgodoses. Kompetensutvecklingen i hälso- och sjukvården ska stärkas genom att KI och landstinget gemensamt tar ansvar för utbildningen. Alliansen har fäst särskild vikt vid ökad samverkan mellan sjukvård, forskning och utveckling. Projektet 4D har lanserats. Detta bidrar till att skapa bättre förutsättningar för kunskapsbyggande och informationsöverföring mellan vård och forskning. I projektet ingår studier som förbättrar forskningen och vården för fyra av de vanligaste folksjukdomarna: bröstcancer, diabetes, hjärtsvikt och ledinflammation, så kallad artrit. Vi har inrättat Sveriges första patientsäkerhetsprofessur i samverkan med KTH. Samarbetsavtal har tecknats med AstraZeneca, Novartis och MSD. Vi har förbättrat uppföljning och utvärdering av forskningsresurserna genom bland annat forskningsbokslut. Alliansen har genomfört stora satsningar på FOU inom primärvård, geriatrik och specialistvård utanför specialistsjukhusen. Flera av dessa vårdgivare drivs av andra huvudmän än landstinget. Vi har kompletterat högskolornas utbildningar med egna utbildningssatsningar, inte minst gällande specialistsköterskor. Flera stora samarbetsprojekt har bedrivits, t ex SciLifeLab som ger stora möjligheter till förbättrad diagnos och terapi. Personalen sjukvårdens viktigaste resurs Sjukvårdens viktigaste resurs är dess anställda. Därför har Alliansen i landstinget på flera sätt arbetat aktivt för att förbättra utbildning och rekrytering samtidigt som de redan anställda ska ges möjlighet att utvecklas. Bland våra viktiga insatser finns en lönesatsning på totalt 118 miljoner kronor under 2014 och Syftet med lönesatsningen är att tydligare uppvärdera specialistutbildade sjuksköterskor och andra inom definierade bristyrken på akutsjukhusen. De yrken som omfattas är specialistsjuksköterskor som har utbildning för intensivvård, onkologi, operationssjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller anestesisjukvård, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Satsningen riktar sig till medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Vi har också genomfört ett landstingsövergripande arbete med att ta fram modeller och riktlinjer för att bedöma framtidens kompetensbehov så att kompetensförsörjningsarbetet kan anpassas efter det.

14 Alliansen har successivt utökat landstingets AT- och ST-läkartjänster. År 2014 utökas satsningen med 20 miljoner jämfört med ST-tjänster inom bristområden prioriteras. Antalet sjuksköterskor i landstinget har sedan 2009 ökat med drygt 500 trots att detta är ett bristyrke i hela landet. Det innebär att det nu är fler sjuksköterskor anställda än Vi har infört möjlighet för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning med studielön inom vissa bristspecialiteter. Alliansen har genom kontakter med regeringen bidragit till att totalt 720 fler platser på sjuksköterskeutbildningen har skapats. Vi har samverkat med Stockholms stad i ett Vård- och omsorgscollege, en gymnasieutbildning för blivande undersköterskor som också ger möjlighet för eleverna att söka vidare till sjuksköterskeutbildningen i framtiden. Landstinget centralt erbjuder nu sommarjobb till ungdomar årligen. För många är det första steget till en yrkeskarriär inom landstinget. Kollektivtrafiken Kollektivtrafiken har under Alliansens ledning byggts ut kraftigt i Stockholms län. Mängden resande i kollektivtrafiken ökar ungefär dubbelt så fort som befolkningstillväxten och Svensk kollektivtrafik rapporterar att vi har ökat kollektivtrafikens marknadsandel i Stockholm med 10 procent sedan Nöjdheten bland resenärer har ökat sedan vi tog över ansvaret för trafiken och ligger nu stadigt kring 74 procent nöjda resenärer. Detta innebär inte att vi är nöjda. Därför satsar vi ytterligare på bättre tidhållning och ett flertal nya infrastrukturprojekt. Tidigare har SL dragits med stora underskott men sedan Alliansen fick ansvaret för SL:s verksamhet har vi skapat en ekonomi i balans samtidigt som vi levererar en bättre tjänst till dem som reser med kollektivtrafiken. Nöjdare och fler resenärer är kvittot på att våra ansträngningar har gett resultat och att vi för att fortsätta förbättras måste satsa mer på att ha rätt kollektivtrafik på rätt plats i rätt tid till rätt pris.

15 Tvärbanor Vi har beslutat och inlett arbetet med uppgradering av Lidingöbanan och förberedelse för sammankoppling med linje 7. Arbetet beräknas vara klart första kvartalet Första etappen av uppgradering av Roslagsbanan med nya tåg och mer dubbelspår är avklarad. Etapp två har påbörjats, där samtliga stationer ska rustas upp 38 är klara och 5 återstår. Vi har byggt ut Tvärbanans Solnagren. Den nya sträckningen invigdes 2013 och kommer att vara helt klar hösten Vi har fattat beslut om att utöka Tvärbanan till Sickla station vilket knyter ihop Saltsjöbanan och Tvärbanan och skapar nya resmöjligheter att åka från Saltsjöbaden i Söder till Solna i norr. Arbetet inleds under 2014 och beräknas vara klart Alliansen har fattat beslut om att bygga Tvärbanan till Kista med byggstart Planering pågår för att bygga Spårväg syd som knyter ihop viktiga delar av Södra Stockholm, däribland de två regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva/skärholmen.

16 Tunnelbana Landstinget, staten och fyra kommuner har tillsammans skapat ett historiskt tunnelbanepaket som omfattar ca 25 miljarder kronor, flera nya sträckningar med 9 nya stationer och möjligheter till bostäder. Vi har fattat beslut om att uppgradera Röda linjen med nytt signalsystem och beställt nya tåg som levereras Detta ger fler tåg per timme och större kapacitet. Vi har sedan 2006 sett till att 20 tunnelbanestationer har rustats upp eller moderniserats. Alliansen har sedan 2006 årligen satsat i snitt över 1,3 miljarder på modernisering, upprustning och kapacitetsökningar i Tunnelbanan. Pendeltåg En ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö(/Tumba) via Arlanda invigdes i slutet av Vi har sett till att anlägga dubbelspår till Södertälje och Nynäshamn, vilket innebär bättre pendeltågstrafik. Alliansen har fattat beslut om att rusta upp Roslagsbanan och därigenom säkra kollektivtrafiken i de nordöstra delarna av Stockholmsregionen. Arbetet kring Citybanan, en omfattande pendelstågstunnel genom centrala Stockholm med tillhörande Mälarbanan, fortsätter för fullt samtidigt som nya stationer på Odenplan och vid centralen tar form. Citybanan öppnar 2017 och innebär kraftig ökning av antalet pendeltåg. Nya tåg är beställda och levereras i mitten av Sedan Alliansen tog över ansvaret för pendeltågen evter valet 2006 har andelen pendeltåg i tid ökat med tio procentenheter, från 81 till 91 procent. Andelen nöjda resenärer i pendeltågstrafiken nådde under 2006 en absolut bottennotering med 26 procent. I februari 2014 har vi nått rekordhöga 76 procent för pendeltågen. Bussar Vi har invigt en ny bussterminal i Täby Alliansen har sett till att andelen miljöbussar i SL-trafiken har utökats. Genom att kontinuerligt arbeta för bättre busstrafik har också antalet resor ökat kontinuerligt. I dag görs fler resor med SL-bussar varje dag jämfört med Färdtjänst och tillgänglighet Vi har i tre steg utökat färdtjänstresorna till dagens 198 per person och år efter vänsterpartiernas tidigare kraftiga sänkning. Alliansen har infört rullstolstaxi med kundval. Arbete pågår för att utöka valfriheten att välja leverantörer till att även omfatta taxi. Vi har arbetat för att förbättra ansökningsprocessen för färdtjänst mellan kommun och landsting. Rätt resenär ska få rätt tillstånd i rätt tid. Den allmänna kollektivtrafiken har tillgänglighetsanpassats för miljarder, bland annat spårjusteringar i tunnelbanetrafiken, taktila markeringar, låginstegs- och låggolvsbussar. Vi har infört resegaranti och tillgänglighetsgaranti inom färdtjänsten och den allmänna kollektivtrafiken.

17 Alliansen har infört en möjlighet för färdtjänstresenärer att även resa med WÅAB på det kombinerade färdtjänst/accesskortet. Vi har utrett en moderniserad färdtjänst för dem som reser sällan samt hur en utvecklad närtrafik ska kunna bli mer anropsstyrd för lokala resor. Sjötrafik Alliansen har infört en ny pendelbåtslinje, Sjövägen, mellan Frihamnen-Dalénum-Nacka strand-nybroplan. Försök med en eldriven pendelbåt på sträckan är på gång. Vi har moderniserat och tillgänglighetsanpassat den befintliga flottan. En harmonisering av land- och sjötrafiken för att underlätta hela resan har påbörjats. Alliansen har infört en ny ungdomsbiljett för 6 månader. Vi har infört möjligheten att ta med cykel på båten utan extra kostnad. Miljö inte bara en trafikfråga Stockholms läns landsting är Sveriges miljöbästa landsting enligt branschtidningen Miljöaktuellt. I sjutton av landets landsting är Miljöpartiet med och utformar politiken men det är alliansledda Stockholms läns landsting som är bäst på miljö. Alliansens miljömål för landstinget är progressiva och samtidigt realistiska. Det är det som gör att Stockholms läns landstings miljöarbete av experter inom miljöområdet bedöms vara framgångsrikt, ansvarstagande och banbrytande. Vårt mål är att gå före och utmana andra att följa efter. Vårt viktigaste område för miljöförbättringar är kollektivtrafiken där landstinget ligger långt fram, men även inom andra områden är landstinget långt framme. Vi har genomfört en kraftig utbyggnad och upprustning av kollektivtrafiken. Att få fler att resa kollektivt är den bästa investering landstinget kan göra för miljön. Alliansen har ökat andelen förnybart bränsle i skärgårdstrafiken. Vi har genomdrivit förbättrad körteknik för att minska bränsleåtgång. Vi har ökat andelen miljöbussar inom SL; nu är hela 82 procent av alla SL:s bussar miljöbussar. Användningen av farliga ämnen inom landstinget har minskat med ett ton per år och de allra farligaste ämnena är helt borta. Mellan åren 2007 och 2011 minskade användningen av farliga ämnen med drygt 90 procent. Vi har genomfört att samtliga förlossningsavdelningar i landstinget i dag har lustgasrening. Minskad miljöpåverkan från läkemedel har inneburit sjunkande nivåer av läkemedelsrester i våra vattendrag. En regional miljöstrategi för vatten som syftar till hållbar utveckling av länets vatten har tagits fram. Vi har genomfört satsningar för innovationer och teknikutveckling inom miljöområdet. Skärgården En levande skärgård är en viktig och självklar del av en attraktiv Stockholmsregion. Alliansen har på många sätt arbetat för att skapa levande skärgårdssamhällen, inte minst genom en fungerande skärgårdstrafik. Alliansen har tagit initiativ till en regional kraftsamling kring besöksnäringen i skärgården. Resultatet är att Stockholms skärgård nu är en av fem destinationer som Tillväxtverket satsar 10 miljoner på. Vi har genomfört en mängd olika projekt som upprustning av bryggor, kulturprojekt, tillgänglighetssatsningar och naturvård för att stödja Stockholms skärgårds utveckling.

18 Vi har gjort satsningar på Skärgårdsstiftelsen för att tillgängliggöra skärgården för besökare och vårda och bevara skärgårdens naturvärden och det kulturhistoriska byggnadsbeståndet. Alliansen har tagit initiativ till en regional kraftsamling kring besöksnäringen i skärgården. Resultatet är att Stockholms skärgård nu är en av fem destinationer som Tillväxtverket satsar 10 miljoner på. Vi har genomfört en mängd olika projekt som upprustning av bryggor, kulturprojekt, tillgänglighetssatsningar och naturvård för att stödja Stockholms skärgårds utveckling. Vi har gjort satsningar på Skärgårdsstiftelsen för att tillgängliggöra skärgården för besökare och vårda och bevara skärgårdens naturvärden och det kulturhistoriska byggnadsbeståndet. Kulturen Målet för landstingets kulturengagemang är att skapa ett fritt och tillgängligt kulturliv med hög kvalitet. Genom landstingets stöd till länets kultur- och föreningsliv erbjuds länsinvånarna ett större utbud av kultur och föreningsverksamhet av god kvalitet än vad som hade varit möjligt annars. Generellt prioriteras kultur för barn och unga som ska ha rätt till kulturupplevelser genom eget skapande och genom att kunna ta del av olika former av kulturellt och konstnärligt skapande. Kultur är även hälsa; tillgången till kultur gör att vi lever längre, mår bättre och påskyndar tillfrisknandet och är därför en viktig del i hälso- och sjukvården. Ett kulturliv av hög kvalitet bidrar till landstingets vision om att vara en av Europas attraktivaste regioner. Alliansen har genomfört kraftiga satsningar på kulturområdet som har stärkts med 82 miljoner kronor sedan En särskild satsning på 13 miljoner har gjorts för att förbättra akustik och ljus i Stockholms konserhus. Vi gör en historiskt stor konstinsats på Nya Karolinska sjukhuset, med konstnärlig utsmyckning för sammanlagt 118 miljoner kronor. Alliansen har gjort en satsning på kultur i vården som förstärkts med 1,6 miljoner kronor. Vi har genom att stötta och ställa krav på ansvarstagande hjälpt Stockholms läns blåsarsymfoniker och Länsmusiken att vända en ekonomiskt kritisk situation till en ekonomi i balans. En ny satsning, Den kulturella hjärnan, har genomförts i samarbete med Karolinska institutet. En webbportal om forskning kring kultur och hälsa har skapats. Seniorkulturprojektet har utvecklat nya kulturverksamheter riktade speciellt till personer i äldreomsorgen. Vi har gett stöd till Stockholm debut, ett projekt för unga filmtalanger i samarbete med Filmregionen som ger unga talanger möjlighet att utveckla sitt konstnärskap. Naturliga arenor för kulturell samverkan har skapats genom regelbundna möten mellan företrädare för landstinget och länets kommuner.

19

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Landstingsrådsberedningen 1 (10) Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Föredragande

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Stockholms läns landsting. Mål och budget Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting. Mål och budget Stockholms läns landsting 1 Mål och budget 2014 2 s huvuduppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Vi ansvarar också för regionplanering, att skapa förutsättningar

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget Framtidens hälso- och sjukvård Andra steget Sidan 2 Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare 350 000 invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel Rapport oktober 2016: Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod Exempel Invånarna i Kalmar län har högst förtroende för sjukvården i landet! (Vårdbarometern, mars -16) Oskarshamns

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 1. Mer resurser. 2. Anställ 2 000 fler i vården.

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Med största kompetens och med fokus på patienten EN PRESENTATION AV och varför välja att arbeta hos oss som undersköterska På sjukvårdskartan Ett av Europas största sjukhus Kombinerar bredd med spets Specialistsjukhus

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet Politiskt program Individens behov ska utgöra grunden för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård skall finansieras solidariskt och utföras på lika villkor för alla och kunna erbjudas av en mångfald

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 15(18) SNau 147 Nävaplatser Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackat föl informationen Ärende

Läs mer

Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget

Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget Framtidsplanen i korthet Framtidsplanen beskriver satsningarna som behövs för att möta behoven hos en växande och en allt äldre befolkning. Landstingsfullmäktige

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

Helene Hellmark Knutsson, kandidat till finanslandstingsråd 2 (9)

Helene Hellmark Knutsson, kandidat till finanslandstingsråd 2 (9) Den 14 september är det val i Sverige. Ett av de tre valen handlar om vem som ska styra landstinget i Stockholms län. Det är ett viktigt val. För även om Stockholm på många sätt utvecklas i en positiv

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Telefon: Fax: E-post:

Telefon: Fax: E-post: 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar med samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 09.30-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Sätta dagordningen och fokus

Sätta dagordningen och fokus Sätta dagordningen och fokus VÅRDLYFT FÖR DALARNA BRA VÅRD FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (5) En vård av hög kvalitet Vården

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov?

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Torsdag 16 oktober 2014 Florean Pietsch Verksamhetschef Geriatrik Medicin Södertälje Sjukhus AB 2014-10-15 Din nära specialistvård

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

På rätt väg i Halland

På rätt väg i Halland På rätt väg i Halland Utvecklingen i Halland är gynnsam och den ekonomiska utvecklingen är mycket god. Befolkningen ökar mest i Sverige och länet är numera det sjunde största. Halland är på rätt väg. Hälso-

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Bra, Bättre, Västernorrland. För tillgänglighet, delaktighet och kvalité i Landstinget Västernorrland

Bra, Bättre, Västernorrland. För tillgänglighet, delaktighet och kvalité i Landstinget Västernorrland Bra, Bättre, Västernorrland För tillgänglighet, delaktighet och kvalité i Landstinget Västernorrland Tillgänglighet Vården ska finnas när du som bäst behöver den. God tillgång till vård är en trygghet,

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn. 1 (4) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-02-03 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-18 PaN 1210-04469-52 K 2852-2012 HSN 1210-1310 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Förlossningsvården en framtidsfråga

Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården möter människor i en av livets största stunder Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att få god och säker hjälp när deras barn kommer till världen

Läs mer