25-årsjubileum med mersmak inför framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "25-årsjubileum med mersmak inför framtiden"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 2 Årsredovisning VänerEnergi 2014

3 INNEHÅLL VD har ordet 4 Våra medarbetare 6 Vår miljö 8 Teknisk verksamhet 10 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Bokslutskommentarer 23 Revisionsberättelse 32 Granskningsrapport 33 Årsredovisning VänerEnergi

4 VD HAR ORDET 25-årsjubileum med mersmak inför framtiden 2014, då bolaget också firade 25 årsjubileum, blev det mest vinstrika året hittills med ett resultat efter finansiella poster på nästan 15 mkr. Detta trots ett vädermässigt mycket milt år vilket aldrig brukar vara positivt för ett energiföretags omsättning. Man måste ändå beakta att en orsak till det mycket goda resultatet är av engångskaraktär då vi haft stora intäkter för ett antal anslutningsavgifter inom Elnät, Fjärrvärme och Stadsnät. Stadsnätet Det affärsområde som för närvarande växer snabbast är vårt Stadsnät. Efterfrågan på att få fiberanslutning har fullkomligen exploderat de senaste åren och utbyggnaden av vårt Stadsnät går för närvarande på högvarv. Vår affärsidé och dessutom ägardirektiv pekar ut att kvalité, service, miljö och låga kundpriser är viktiga fokusområden för oss. Överlag så visar år 2014 toppresultat inom många av dessa områden. Nöjd med NKI-värdet i kundundersökningen Kundservicen mäter man ofta genom nöjd-kund-undersökningar, NKI-mätningar. Senaste mätningen i början av 2014 gav bolaget absolut toppbetyg, och det högsta NKI-värdet sedan starten med ett index på över 80 % där branschen som helhet ligger på strax över 60 %. Våra kunders åsikter och önskemål är alltid av största vikt för oss. Kvalitét i centrum Som ett företag som levererar samhällsviktiga varor och tjänster är givetvis kvalitetsbegreppet oerhört centralt. Kvalité mäter man genom att studera avbrottsfrekvenser 4 Årsredovisning VänerEnergi 2014

5 VD HAR ORDET och avbrottstider, och som tidigare har också 2014 varit ett mycket bra år med god leveranssäkerhet. Då vi bygger infrastruktur med i många fall livslängder på över 30 år så är det givetvis viktigt att det blir rätt från början. Solcellsanläggning på taket Vår strävan efter att ständigt förbättra vår gemensamma miljö samt intresse av att få praktisk erfarenhet, ledde till att vi under året har byggt en solcellsanläggning på taket till vår fastighet på Strandvägen. Projektet som stod klart till midsommar fick en rivstart med en av de soligaste somrarna på länge och anläggningen gick bokstavligen varm de första månaderna. Anläggningen kommer årligen att producera c:a kwh och utfallet av produktionen går att studera via en länk från vår hemsida. Katrinefors kraftvärmeverk producerar En avsevärt större miljöinvestering är naturligtvis den nya fastbränslepannan som vårt delägda Katrinefors Kraftvärme AB har byggt. Sedan december 2014 har det nya kraftvärmeblocket producerat energi och i skrivandets stund pågår de sista prestandatesterna inför ett övertagande av anläggningen. Anläggningen är mycket efterlängtad ur flera aspekter, där den ekonomiska och miljömässiga aspekten är de största. Inom kort kan vi därför stoltsera med att leverera i princip helt fossilfri fjärrvärme. Kunden alltid I fokus Ett fjärde fokusområde är inriktningen mot låga kundpriser. Trots en hög investeringstakt har vi lyckats hålla våra kundpriser på en jämförelsevis låg nivå. De landsomfattande prisundersökningar som årligen görs visar att Väner Energis elnäts-och fjärrvärmepriser ligger klart under rikets genomsnitt. Fjärrvärmepriset i Mariestad är som exempel på 25:e lägsta plats bland landets 290 kommuner. En förutsättning för att kunna ge våra kunder en god service är givetvis att vi har medarbetare som kan utföra detta. Lyckligtvis så har VänerEnergi gott om duktiga och engagerade medarbetare i sina led. Medarbetare som dessutom trivs mycket bra på sin arbetsplats och håller sig friska. Vi fortsätter hålla vår sjukfrånvaro på en låg nivå. Den totala sjukfrånvaron för året slutade på 1,8 %, varav korttidsfrånvaron utgjorde 1,0 %, tangerat lägsta sedan starten. Vi hoppas att vårt långsiktiga friskvårdarbete har bidragit till dessa jämförelsevis låga värden. Inom vår elhandel fortsätter vi att endast erbjuda elavtal från ursprungsmärkt nordisk vattenkraft. Vill du både handla lokalt och värna om miljön.. välj ett avtal med blå el från VänerEl. Rolf Åkesson, VD Årsredovisning VänerEnergi

6 2014 ut sedan 2005 för att se hur våra medarbetare mår och för att se vad vi som öra för att förbättra våra medarbetares hälsa och förutsättningar att klara de m ska utföras. VÅRA MEDAREBTARE g av 2014 frånvaron fortsatt Våra på en medarbetare mycket låg nivå. Inga långtidsjukskrivningar vid g. Målsättningen Våra uppnådd. medarbetare vår största resurs! kfrånvaron är Hälsobokslutet den lägsta någonsin käten (psykosociala Hälsobokslutet Vi gör skyddsronden) hälsobokslut 2014 sedan har under 2005 året för att visat se på hur det våra lika bästa många medarbetare betyget som är äldre mår som och yngre för än att 47 år. se Medelåldern vad vi som en. Trivseln Vi gör på arbetsgivare hälsobokslut arbetsplatsen sedan kan bedöms 2005 göra för för vara att att se mycket förbättra hur våra god. medarbetare arbetsuppgifter och mår motion och för att har se som införts vad ska vi utföras. som arbetsgivare bygger på kan större Under valfrihet 2014 pensionerades och 4 medarbetare och ytterligare våra medarbetares är 45 år (45). hälsa och förutsättningar att klara de stem för träning göra för att förbättra våra medarbetares hälsa och förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som ska utföras. sionsålder 65 år). Åldersstrukturen har efter de senaste g av friskvårdsbidrag. 3 medarbetare kommer att gå i pension inom 5 år (pen- ngre och friskare Sammanfattning personalstyrka är av kostvanor 2014 och andelen fysiskt aktiva årens generationsväxling förändrats rejält och medelåldern är idag alltså 45 år (54 år 2006). id tidigare Sammanfattning hälsoprofilbedömningar. Totala av sjukfrånvaron 2014 fortsatt på en mycket låg nivå. Inga långtidsjukskrivningar vid Totala sjukfrånvaron årets fortsatt utgång. på Målsättningen en mycket låg nivå. uppnådd. Inga ur långtidsjukskrivningar Korttidssjukfrånvaron vid årets utgång. Målsättningen är den lägsta någonsin. Sjukfrånvaron 4/2015 var uppnådd. vi 48 (47) tillsvidareanställda Personalenkäten (psykosociala och 1 (1) tidsbegränsat skyddsronden) Lagkravet anställda, på har att under redovisa året bolagets visat sjukfrånvaro på det bästa i årsredovisningen bedöms är vara numera mycket borttaget. god. Detta påverkar emellertid betyget ställda var Korttidssjukfrånvaron 14 (14) kvinnor. sedan är starten. den lägsta Trivseln någonsin. på arbetsplatsen ersoner tillsvidareanställts. Ett nytt inte vår inställning till att redovisa detta i vårt Hälsobokslut. Personalenkäten (psykosociala 7 personer system för skydds har träning ronden) slutat har sin och under anställning motion har varav införts 4 har som bygger på större valfrihet och n. året visat på det användning bästa betyget av sedan friskvårdsbidrag. starten. Trivseln på Den totala sjukfrånvaron blev 1,8 % (1,5 %), åter igen en 7 år (47). arbetsplatsen Med median bedöms Trots menas en vara att yngre mycket det är och god. lika friskare många personalstyrka som är äldre av de som är lägsta kostvanor yngre siffrorna och någonsin. andelen Korttidssjukskrivningen fysiskt aktiva har sjunkit ytterligare något och uppgick till 1,0 % (1,3 %). dern är 45 Ett år nytt (45). system för sämre träning än och vid motion tidigare har införts hälsoprofilbedömningar. som bygger medarbetare på större valfrihet och och ytterligare användning av 3 medarbetare friskvårdsbidrag. kommer Vårt att mål gå är i att hålla den totala sjukskrivningen under 3 %, onerades 4 vilket har uppnåtts med marginal. (pensionsålder Trots Personalstruktur en 65 yngre år). och Åldersstrukturen friskare personalstyrka har efter är kostvanor de senaste årens g förändrats och rejält andelen Vid och årsskiftet fysiskt medelåldern aktiva 2014/2015 sämre är än idag vid var tidigare alltså vi 48 hälsoprofilbedömningar. och av samtliga anställda var 14 (14) kvinnor. 45 (47) år tillsvidareanställda (54 år och 1 (1) tidsbegränsat anställda, Friskvården 2006). i VänerEnergi Bolaget har två friskvårdsombud utsedda. Deras uppgift Under året har 8 personer tillsvidareanställts. 7 personer har slutat sin anställning varav 4 har Personalstruktur är att: Åldersfördelning avgått med pension. Vid årsskiftet 2014/2015 var - anställda vi 48 (47) tillsvidareanställda Få så många som möjligt aktiva i de friskvårdsinsatser Medianåldern är 47 år (47). Med median menas att det är lika många som är äldre som yngre och 1 (1) tidsbegränsat anställda, och av samtliga anställda var än 1447 (14) år. kvinnor. Medelåldern är 45 år (45). del av personalen som är minst aktiv. som bolaget erbjuder och lägga särskild fokus på den Under 2014 pensionerades 4 medarbetare och ytterligare 3 medarbetare kommer att gå i Under året har 8 personer tillsvidareanställts. 7 personer Föreslå och följa upp de friskvårdsaktiviteter som Bolaget erbjuder. har slutat pension sin anställning inom 5 varav år (pensionsålder 4 har avgått med pension. 65 år). Åldersstrukturen har efter de senaste årens generationsväxling förändrats rejält och medelåldern är idag alltså 45 år (54 år 2006). Medianåldern är 47 år (47). Med median menas att det är Följa upp Hälsoprojektet. 9 Åldersfördelning - anställda Antal Antal Ålder Ålder 6 Årsredovisning VänerEnergi 2014

7 påverkar emellertid inte vår inställning till att redovisa detta i vårt Hälsobokslut. Den totala sjukfrånvaron blev 1,8 % (1,5 %), åter igen en av de lägsta siffrorna någonsin. Korttidssjukskrivningen har sjunkit ytterligare något och uppgick till 1,0 % (1,3 %). Vårt mål är att hålla den totala sjukskrivningen under 3 %, vilket har uppnåtts med marginal. 9,00 8,00 7,00 6,00 Sjukfrånvaro i % VÅRA MEDARBETARE 5,00 4,00 3,00 Långtidssjuka Korttidssjuka 2,00 1,00 0,00 År År År År År År År År År År År År År År År År År Aktiviteter Friskvården som erbjuds i VänerEnergi de anställda Från juli Bolaget 2014 erbjuder har två VänerEnergi friskvårdsombud de anställda utsedda. ett årligt Deras som uppgift tai chi, är qi-gong att: mm. friskvårdsbidrag Få att så användas många efter som eget möjligt önskemål aktiva förutsatt att det ryms särskild inom Skatteverkets fokus på regler den del för av motion personalen och som är minst aktiv. i de friskvårdsinsatser Speciella aktiviteter som som bolaget har arrangerats erbjuder under och lägga 2014: friskvård av enklare slag. Springtime motionslopp, löpning och gång. Föreslå och följa upp de friskvårdsaktiviteter som Bolaget erbjuder. Exempel på godkända Följa motionsformer upp Hälsoprojektet. är: Gymnastik, aerobics, spinning, simning, styrketräning mm. Dessutom racketsporter, de vanliga bollsporterna och bowling. Vidare också orientaliska rörelseaktiviteter Cykelutflykt i juni, runt Mariestad med avslutande prova-på-golf på Mariestads Golfklubb. Göta Kanal Triathlon, motionslopp i triathlon Aktiviteter som erbjuds de anställda Friskvårdseminarium med Avonova i september Från juli 2014 erbjuder VänerEnergi de anställda ett årligt friskvårdsbidrag att användas efter eget önskemål förutsatt att det ryms inom Skatteverkets regler för motion och friskvård av enklare slag. Exempel på godkända motionsformer är: Gymnastik, aerobics, spinning, simning, styrketräning mm. Dessutom racketsporter, de vanliga bollsporterna och bowling. Vidare också orientaliska rörelseaktiviteter som tai chi, qigong mm. Speciella aktiviteter som har arrangerats under 2014: Springtime motionslopp, löpning och gång. Cykelutflykt i juni, runt Mariestad med avslutande prova-på-golf på Mariestads Golfklubb. Göta Kanal Triathlon, motionslopp i triathlon Friskvårdseminarium med Avonova i september Årsredovisning VänerEnergi

8 VÅR MILJÖ Med miljön i fokus Allmänt VänerEnergi AB är sedan mitten av 2004 miljöcertifierade enligt ISO Certifieringen har utförts av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut). Den senaste omcertifieringsrevisionen enligt ISO 14001:2004 genomfördes i augusti Vi bedriver vår verksamhet på en lokal marknad och har en stor andel förnyelsebar energi i våra produkter ut till kund. Den positiva miljöeffekten av lokal närvaro förstärks genom att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp från våra transporter och anläggningsarbeten, samt att genom vår utbyggnad av fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten. Från och med 2013 är också all el miljöklassificerad ursprungsmärkt vattenkraftsel. Miljöpolicy VänerEnergi AB skall verka för en ekologiskt hållbar försörjning av produkter och tjänster inom bolagets affärsområden. Detta innebär att: Spara på naturresurserna genom att ersätta skadliga produkter med mindre skadliga, utveckla rutiner och på så sätt förebygga föroreningar. Lagar och förordningar betraktas som minimikrav. Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projekteringar och utförande av tjänster ta miljöhänsyn. Påverka leverantörer genom att ställa miljökrav vid upphandlingar. Våra miljömål De mål vi har arbetat med under året är följande: Vi ska minska vår miljöpåverkan genom att använda oss av egenproducerad el från solceller i vår dagliga verksamhet på Strandvägen 22. Hälften av våra fordon ska driftmässigt vara fossilbränslefria år Under 2014 ska minst ett fossilbränsle drivet fordon avvecklas och minst en eldriven bil skall införskaffas. Båda miljömålen för 2014 har uppfyllts. Under juni 2014 installerades en solcellsanläggning på 44,6 kw. Anläggningen har under perioden juli-december 2014 producerat kwh. I början på april införskaffades en elbil samtidigt som ett fossilbränsle drivet fordon avvecklades. Vår CO 2 balans För att bekräfta vår bedömning av vad som har en betydan- 8 Årsredovisning VänerEnergi 2014

9 VÅR MILJÖ de miljöpåverkan så har vi sedan 2008 valt att studera våra utsläpp/reducering av växthusgasen CO 2. Redovisningen är uppdelad i två områden. Det första berör vår interna verksamhet med utgångsläge från fastigheten på Strandvägen 22. Det andra är den CO 2 -påverkan våra produkter har i Mariestad och Töreboda kommuner. Summering Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och de produkter vi tillhandahåller/säljer gav 2014 en reducering av CO 2 med ca ton*. Överför vi detta till Kyotoavtalet så uppfyllde vi målet för en befolkningsmängd på drygt personer. och Töreboda kommuner ton Utsläpp av CO 2 internt i företaget All förbrukad el el sen 2013 är miljöklassificerad ursprungsmärkt vattenkraftsel, därav inget utsläpp av fossil CO 2. 3 Värme i egen fastighet Elförbrukning i egen fastighet Transporter, tjänstefordon, tjänsteresor Våra produkters inverkan på CO ton Förluster i överföring av El Produktion / inköp av fjärrvärme Borttagning av oljeeldning hos kund * Vi Vi uppskattar uppskattar att att 80% 80% av av värmeförsäljningen värmeförsäljningen ersatt ersatt oljeeldning oljeeldning ute ute hos hos kund kund med med en en verkningsgrad verkningsgrad på på 80%. 80%. Summering Årsredovisning VänerEnergi Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och de produkter vi tillhandahåller/

10 ELNÄT STADSNÄT ENTREPRENAD Elnät Stadsnät Entreprenad Kund/Marknad GWh. Den minskade energiöverföringen kan dels förklaras med en ovanligt varm avslutning på året och dels med ELNING NÄT. Stadsnät. Tillväxt Entreprenad att ny energisnål teknik såsom lågenergilampor m.m. får Antalet elnätskunder har ökat något jämfört med år allt större genomslag. Abonnerat effektuttag hos Fortum Vid utgången av 2014 hade vi kunder /Marknad 2014 var 51.0 MW och nätförlusterna hamnade på 3.4%. anslutna till vårt elnät jämfört med kunder vid utgången av Utav totalt kunder är det 27 xt. st. som är högspänningskunder. Totalt alla avbrott 2014 Antalet elnätskunder har ökat något jämfört med år Vid utgången av 2014 hade vi Entreprenad har förutom sin normala verksamhet med kunder drift anslutna och underhåll till vårt av gatubelysningsnät elnät jämfört med även 14 arbetat 207 kunder Distrib.nät vid utgången av Regionnät Tot inkl. VE.nät Utav totalt 14 med 268 en större kunder installationsentreprenad är det 27 st. som är åt högspänningskunder. KKAB. Entreprenaden innefattade bl.a. montage och anslutning av Leveranssäkerhet 0,9999 Avbrottstid kund/min/år 17, ,0504 Entreprenad nya har högspänningsfack. förutom sin normala verksamhet med drift och underhåll av gatubelysningsnät även Stadsnätet arbetat är med mer en expansivt, större installationsentreprenad här är det framväxten av åt KKAB. Entreprenaden innefattade bl.a. fiberföreningar montage och på landsbygden anslutning av som nya till högspänningsfack. mesta delen Driftstörningar elnätet står för den ökade tillväxten. Antalet anslutningar till Under året har vi varit relativt förskonade från större Stadsnätet är stadsnätet mer expansivt, vid utgången här är 2014 det var framväxten st. (656 av fiberföreningar st.). elnätsstörningar. på landsbygden Den totala avbrottstiden 2014 var 42 Fördelat på kundgrupper ser det ut så här. Företag som till mesta delen står för den ökade tillväxten. Antalet anslutningar minuter till fördelat stadsnätet per kund vid och år, varav 17.5 minuter och kommuner; 318 st. (269 st.) Privatkunder; 763 st. utgången 2014 kommer från regionnätet som vi inte kan påverka. Detta (387st.). var Tillväxten 1081 st. av (656 nya st.). kunder Fördelat både utfall på kundgrupper och prognos kan 318 också st. beskrivas (269 st.) enligt Privatkunder; nedanstående 763 diagram. st. (387st.). Tillväxten av nya kunder ser det ut så här. Företag och kommuner; innebär att vi har en leveranssäkerhet i vårt elnät som både utfall och prognos kan också beskrivas enligt nedanstående överstiger diagram %. Se sammanställning ovan Elnätsavgifter Vi har fortsatt mycket låga avgifter i vårt elnät. I senaste Nils Holgerson undersökningen år 2014 placerar sig avgifter. Mariestad och Töreboda kommuner på femtonde plats av regionens 49 kommuner. Som jämförelse kan nämnas att Gullspångs kommun som har Fortum som elnätsleverantör hamnade 49. på plats nade på plats 49. föring. Ombyggnad av Marieholm etapp 2 (6,0 mkr). Total investering minskar 2013/ är 13.0 till mkr. Elöverföring talt överförda Den energin totalt överförda till VänerEnergis, energin till VänerEnergis s nät i Mariestad nät i Ma-ocriestad med och 2013 Töreboda (217,6 minskar GWh) 2014 är till det 211,1 en GWh. minskning Jäm- med 6,5 Kablifiering GWh. Den av L2 minskade och L4 Töreboda (5,7 mkr). 20 km nytt Töreboda GWh. Jämfört överföringen fört kan med dels 2013 förklaras (217,6 GWh) med är det en ovanligt en minskning varm med avslutning 6,5 på jordkabelnät året och dels högspänning. med att rgisnål teknik såsom lågenergilampor m.m. får allt större genomslag. Abonnerat effektuts Fortum Årsredovisning var 51.0 MW VänerEnergi och nätförlusterna 2014 hamnade på 3.4%. Antal kundanslutningar Budgeterat antal Organisation Avdelningen är bemannad för att sköta drift- och underhåll för det egenägda elnätet, stadsnätet och belysningsnätet. Dessutom sköter vi drift och underhåll på belysningsnät åt Töreboda och Gullspångs kommun samt Trafikverket. Vi har åtta personer i vår beredskapslista som via ett rullande schema finns i beredskap för all VänerEnergis verksamhet. Personal Vid årsskiftet var vi 13 montörer och 13 tjänstemän anställda på avdelningen. Under året har det skett nyanställning av två montörer och två tjänstemän. Tre anställda har gått i pension och en har slutat sin anställning. fortsatt mycket låga avgifter i vårt elnät. I senaste Nils Holgerson undersökningen år lacerar sig Mariestad och Töreboda kommuner på femtonde plats Investeringar av regionens 49 kom-. Som jämförelse kan nämnas att Gullspångs kommun som har Fortum Vi har under som året elnätsleveran- reinvesterat 22,2 mkr i elnätet och ny/ reinvesterat 11,4 mkr i stadsnätet. De enskilt största investeringsposterna är.

11 ELNÄT STADSNÄT ENTREPRENAD Anslutning av KKABs nya produktionsanläggning (2,8 mkr ). Byte T2 Elektrolux (3,1 mkr). Stomnätsutbyggnad MT kommunerna (2,5 mkr). Väsentliga händelser under året De enskilt största händelserna under året har varit Anslutning av KKAB Ombyggnad av fördelningsstation Marieholm. Uppdraget att tillhandahålla nytt bredbandsnät i MT kommunerna. Efterfrågeökningen på anslutning till stadsnätet. Omstrukturering av lagret till konsignationslager ägt av Ahlsell. strategiska frånskiljare och brytare fortsätter enligt plan. Ombyggnad av störningskänsliga elnät ligger i reinvesteringsplan men kan komma att forceras p.g.a. fiberföreningars erbjudande om samförläggning på landsbygden. En stor fråga för elnät är framtida krav och föreskrifter från myndigheter på elmätningen för våra kunder. Detta kan innebära både ökade investerings- och driftkostnader för VänerEnergi. Fokus för stadsnätet ligger på färdigställande av MT-stomnätet, enligt det avtal som har tecknats med MT kommunerna. I takt med att fibernätet växer så ökar även efterfrågan på anslutning till nätet. Den stora utmaningen för stadsnät i framtiden, ligger i att klara den ökade efterfrågan på fiberanslutningar tekniskt och organisatoriskt kombinerat med lönsamhet i verksamheten. Framtid För elnätet kommer vi att ha fortsatt fokus på att öka leveranskvalité och driftsäkerhet. Ombyggnation av fördelningsstationer kommer att fortsätta. Närmast i tur står att renovera 40 kv frånskiljare i Töreboda Västra. Utbyggnaden av fjärkontrollsystemet för att styra Entreprenads stora verksamhet är drift och underhåll samt nyanläggning för gatubelysningsanläggningar. Våra kunder är Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommun samt Trafikverket. En stor utmaning för entreprenad i framtiden blir att möta den ökade efterfrågan på montage av LED-armaturer i belysningsnäten. Årsredovisning VänerEnergi

12 TELEKOM Telekom Kund/Marknad 2014 års budgeterade stora tillväxt uteblev till följd av att Töreboda/Gullspångs kommuner fick ta omtag avseende upphandling av telefoni. Även i övrigt var tillväxten blygsam jämfört med budget. Detta är förvånande i ljuset av att Telia lade ner leverans av tjänsten ISDN-Duo per årsskiftet 2014/2015. Tillväxten inom Fastbit AB:s nätområden har även under 2014 legat under budgeterad nivå. En förhoppning som är högst påtaglig finns ändå anledning att ha för framtiden då det mot slutet av 2014 kom in en del nya avtal från Fastbits försäljning. En svag marknad i stort speglas i resultatet för 2014 liksom det gjorde Förbrukningen av mobil data sköt ytterligare i höjden under Detta återspeglas inte i särskilt stor omfattning i resultatet då marginalen på mobil data också fortsatt är liten. Personal Telekom utökade med start personalen med en person för att svara upp i enlighet med det avtal som tecknades med Mariestads kommun om svarstjänster. Vid utgången av 2014 hade Telekom sex anställda med en 50%:s fördelning mellan män och kvinnor. Väsentliga händelser under året Rekrytering av ny personal för växelservice Tecknat avtal med Mariestads kommun om svarstjänst (tillägg till huvudavtal) Investeringar Investeringsutfallet blev väsentligt lägre än budgeterat till följd av att i stort hela investeringssumman upptagen i budget var relaterad till just tillväxt av nya kunder. Telekom investerade en del i utökningar avseende funktionalitet och kontroll i vårt debiteringssystem ProBill. Detta helt enligt budget. Framtid Telekom kommer att arbeta hårt med målstyrning, fokusering på kärnverksamheten och samarbete med närliggande nätägare för att ta större marknadsandelar under Samtidigt är det viktigaste målet att dels svara upp mot den upphandling som Töreboda och Gullspångs kommuner gör under våren Förutom det gäller också att tillsammans med Mariestads kommun se över avtalet som reglerar telekommunikations och svarstjänsterna. Behovet av fastprissatta tjänster på marknaden är stort. Telekom kommer därför under 2015 att tillsammans med överliggande operatör lansera ett antal nya paketeringar för att möta detta behov. 12 Årsredovisning VänerEnergi 2014

13 Fjärrvärme Kund/Marknad 2014 har varit ett rekordvarmt år med ca 2 C högre medeltemperatur än normalåret, vilket har resulterat i att den totala försäljningsvolymen varit nästan 15 % lägre än budget. Fjärrvärmen i VänerEnergi har länge varit en framgångsrik produkt, men står inför nya utmaningar under kommande år, där den kanske största utmaningen är att behålla en lönsam verksamhet trots en minskad försäljningsvolym beroende av den globala uppvärmningen, minskande industrileveranser och energibesparande åtgärder hos våra befintliga kunder. Mariestad Vi tecknade under året avtal om ett 30-tal nya värmeleveranser och summerade vid årets slut avtal om leverans av fjärrvärme och ånga. Töreboda Vi har koncentrerat oss på att i första hand bearbeta fastighetsägare och industrier längs befintligt fjärrvärmenät och anslöt under året 3 nya fastigheter till vår verksamhet. Antal anslutna fastigheter var vid årets utgång 119 st. FJÄRRVÄRME I Nils Holgersson rapporten förflyttas en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Fjärrvärmepriset under 2014 i våra nät/kommuner ligger fortfarande bland de lägsta i landet: Placering öre/kwh (inkl. moms) Fjärrvärmepriset Mariestad under 2014 i 25 våra (21) nät/kommuner ligger fortfarande 74,3 (70,9) bland de de lägsta i land Töreboda 33 (26) 76,0 (73,0) Placering öre/kwh (inkl. moms) Medelpriset Mariestad för alla landets (21) fjärrvärmekommuner 74,3 (70,9) 2014 var Töreboda 83,8 öre/kwh (26) 76,0 (73,0) Medelpriset för för alla landets fjärrvärmekommuner 2014 var 83,8 öre/kwh Värmeförsäljning Värmeförsäljning Värmeförsäljningen 2014 i Mariestad blev ( ) MWh varav försäljningen av av å Värmeförsäljningen 2014 i Mariestad blev ( (9 (9 462) MWh. 137) MWh varav försäljningen av ånga stod för (9 Lyrestad På grund av kapacitetsbrist i fastbränslepannan så har vi inriktat oss på att vårda befintliga kunder. Någon utbyggnad av nätet är för närvarande inte aktuellt. Totalt antal kunder är 26 st. Reko fjärrvärme Vi har under 2014 genomfört fyra stycken Reko- möten, två med våra kunder i Töreboda och två med våra kunder i Lyrestad och Mariestad. Vid Reko- mötena har kunderna fått information om vår verksamhet och beslutade framtida prisförändringar, samtidigt som vi fått ta del av kundernas syn på oss. 462) MWh. * Endast Endast andelen andelen fjärrvärme fjärrvärme är är väderkorrigerad. Motsvarande * Endast siffror andelen för för Töreboda fjärrvärme blev är 257 väderkorrigerad. (23 278) MWh. Prissättning Priset följer den allmänna kostnadsutvecklingen men hänsyn tas även till konkurrensen med andra uppvärmningsalternativ på den lokala värmemarknaden. Övergripande målsättning Vi ska med kunden och miljön i fokus tillhandahålla en effektiv leverans till ett konkurrenskraftigt pris. Konkurrenskraft över tiden utan kortsiktiga prissvängningar. Prisändringar max en gång per år vid årsskiftet, aviseras minst 60 dagar innan. Fjärrvärme ska vara det självklara valet inom våra fjärrvärmeområden vid val av uppvärmningsform. Motsvarande siffror för Töreboda blev (23 278) MWh. * Referensort Referensort för för korrigering korrigering är är Skara. Skara. * Referensort för korrigering är Skara. Kunderna i Lyrestad omsatte (2 446) MWh. Årsredovisning VänerEnergi

14 FJÄRRVÄRME Investeringar Årets investeringar har i stort sett enbart utgjorts av nyanslutningar. Både till nyproduktion och till förtätningar i de befintliga näten. Summa investeringar för Mariestad blev (5 457) kkr. och för Töreboda (1 844) kkr. Väsentliga händelser under året Ett nytt kraftvärmeblock vid KKAB har driftsatts under slutet av Det innebär att vi från och med 2015 räknar med att ha en nära nog helt fossilfri produktion och som dessutom säkrar fortsatt expansion av fjärrvärmen i Mariestad. Framtid Kunder Det vi, förutom nybyggnationer och förtätningar inom fjärrvärmeområdena, kommer att fokusera på är följande produkter och tjänster: Klimatneutral fjärrvärme Våra kunder blir allt mer miljömedvetna. De större kunderna miljödeklarerar sina verksamheter och uppvärmningen står då för en betydande del av miljöbelastningen. Målet är att få vår produkt klassad enligt Bra miljöval. Serviceavtal för företag Många av våra kunder är småhusägare. De äldsta installationerna är nu över tio år och det finns en efterfrågan av en årligt återkommande kontroll av fjärrvärmecentralen. Vi har tagit fram ett koncept som bygger på ett årligt återkommande servicebesök och har i dag dryga hundratalet tecknade avtal. Vi kommer i framtiden även att kunna erbjuda denna tjänst till våra företagskunder. Serviceavtal med övervakning Nästa steg är att låta oss ta över driften av anläggningen. Genom kontinuerlig insamling av data och uppföljning av kundens anläggning kan t ex avkylningen och effektuttag förbättras och fastighetens energikostnad minska. Drifttjänsten kompletteras med service. Komfortkyla Produceras antingen från fjärrvärmedriven absorptionskylanläggning eller från en fjärrvärmedriven sorptiv kylanläggning. Kan vi inte erbjuda detta så finns en risk att kundens alternativ blir en värmepump. Det kompenserar samtidigt en vikande värmemarknad i spåren på den effektivisering som kommer att ske i våra kunders fastigheter. Industrisamarbeten Det finns egentligen inga gränser för hur ett industrisamarbete kan se ut. En tänkbar möjlighet är att vi står för hela investeringen av ett nytt värmesystem hos kunden och dessutom sköter och äger t ex en fjärrvärmecentral med tillhörande komponenter i kundens fastighet. Kunden betalar en förhöjd avgift under tiden som anläggningen skrivs av. Sekundäranslutna lågtemperaturnät Det är svårt att få någon lönsamhet i att bygga traditionell fjärrvärme till nya villaområden. En möjlighet som vi kommer att titta närmare på är lågtemperaturnät med PEX-rör och en gemensam fjärrvärmecentral för ett helt område. Konceptet bygger på att exploatören av ett nytt område lägger ned sekundärrören i samband med etablering av nya vägar. Fjärrvärmedrivna vitvaror Istället för att använda el för att värma upp vatten till tvätt- och diskmaskiner eller luft till torktumlare och torkskåp används fjärrvärme. Markvärme Sänker kostnaderna för snöröjning. Håller ytor som cykel- och gångbanor, fotbollsplaner, torg med mera is- och snöfria. Solfångare kopplade till fjärrvärmenätet Förnybar solenergi producerar värme till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmesystemet används som ackumulator och kunderna tar ut energin när de har behov. Levererad energi avräknas mot uttagen energi. Vi ska även se över vår taxekonstruktion med målsättning att införa en ny taxa under 2016, där vi mäter effekt, flöde och energi, till skillnad mot nu, där vi beräknar effekten med kategoritals-metoden. Mariestad Under 2015 planerar vi att utföra en utredning för Haggårdens- och Horns industriområden, där vi undersöker kundintresse och möjlig ledningsdragning. Vi kommer även att söka ett fördjupat samarbete med våra befintliga kunder med förhoppning att kunna utöka våra leveranser eller tjänster. Lyrestad Vi behöver en billigare värmeproduktion i detta nät. Vi fortsätter att undersöka vilka alternativ som är möjliga. Töreboda I Töreboda finns fortfarande vita fläckar på fjärrvärmekartan. Vi kommer under året att kontakta presumtiva fjärrvärmekunder längs ledningssträckningen. Även här kommer vi att söka ett fördjupat samarbete med våra befintliga kunder med förhoppning att kunna utöka våra leveranser eller tjänster. Vi har även lyckats få till ett industrisamarbete med Källbergs industrier där vi under 2015 investerar i fyra fjärrvärmecentraler som vi ansluter till fjärrvärmenätet. VänerEnergi kommer att äga samt sköta drift och underhåll av dessa under den 10-åriga avtalstiden. Efter avtalstiden kommer centralerna att kostnadsfritt överlämnas till Källbergs. 14 Årsredovisning VänerEnergi 2014

15 Styrelsen och verkställande direktören för VänerEnergi AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning VänerEnergi

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Verksamheten VänerEnergi AB, organisationsnummer med säte i Mariestad, är moderföretag i en koncern som erbjuder varor och tjänster inom el, elnät, fjärrvärme, bredband, telefoni och entreprenad. Viktiga förhållanden Företaget ägs till 88 % av Mariestads kommun och till 12 % av Töreboda kommun. De hel- och delägda dotterbolagen består av VänerEl AB som ägs till 100 %, Katrinefors Kraftvärme AB 50 % och Fastbit AB 33,3 %. VänerEnergi AB bedriver elnätsverksamhet i två nätområden, Mariestads tätort och Torsöområdet i Mariestads kommun och i Töreboda tätort med omnejd i Töreboda kommun. Här finns c:a nätkunder. Dotterbolaget VänerEl AB bedriver elförsäljning företrädesvis inom sina ägarkommuner. Bolaget fungerar som återförsäljare av el till Mälarenergi AB, enligt ett avtal där VänerEl AB inte är utsatt för någon prisrisk för inköpen. Verksamheten riktas mot små och medelstora kunder inom ägarkommunerna och skall i första hand ses som service gentemot dessa. VänerEl AB har idag c:a elkunder. VänerEnergi AB bedriver vidare fjärrvärmedistribution i Mariestads och Töreboda tätort och i kransorten Lyrestad. Värmen i Mariestad inköps från intressebolaget Katrinefors Kraftvärme AB (ägarandel 50 %). Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB) driver sedan år 2002 kraftvärmeverket som använder skogsflis och returfiberslam som basbränslen. Värmeproduktionen i Töreboda och i Lyrestad sker från egna panncentraler med kutterspån och flis som bränsle i Töreboda och pellets i Lyrestad. I slutet av 1990-talet påbörjades anläggandet av ett stadsnät för att tillhandahålla data- och telekommunikationstjänster i Mariestads kommun. Nätet byggdes ursprungligen i syfte att sammanbinda kommunens fastigheter för att senare också erbjudas övriga intressenter. Idag erbjuds telefonikunderna också att ansluta till bolagets televäxeltjänst. Under 2012 delades verksamheten upp i två delar. Affärsområde Stadsnät, som är ägare till kommunikationsnäten, organiseras nu som en del av avdelning Nät, tillsammans med Elnät och Entreprenad. Telefonitjänster utgör däremot ett eget affärsområde under det tidigare namnet Telekom. Intressebolaget Fastbit AB levererar IT-tjänster såsom internet, Ip-telefoni och TV samt utgör kommunikationsoperatör i delägarnas stadsnät. Fastbit ägs av VänerEnergi, Skara Energi AB och Lidköpings kommun till lika delar. VänerEnergi AB äger också den offentliga belysningsanläggningen i Mariestad och utför elinstallationer och entreprenader i mindre omfattning. Verksamheten har bedrivits i enlighet med bolagsordningens angivna ändamål med bolaget. Ägarna har i ägardirektiv bland annat fastlagt att bolaget skall utgöra en framstående aktör inom sina affärsområden samt medverka till en positiv utveckling av ägarkommunerna. VänerEnergi skall i första hand prioritera utveckling av verksamheterna och för dessa nödvändiga investeringar, till gagn för kommuninvånare, näringsliv och ägare. Dessutom inrikta verksamheten mot attraktiva kundpriser kombinerat med god kvalité och service. Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2014 var bolagets andra år efter namnbytet till VänerEnergi och invigningen av nytt Kundcenter på Strandvägen. Förändringen har uppfattats som mycket positivt av samtliga intressenter och har inneburit en stor förbättring för bolagets kundfokus och möjlighet till utveckling av verksamheterna. Under året har en ny undersökning av vårt nöjd-kund-index (NKI) genomförts och resultatet var glädjande mycket bra. I klarspråk det bästa någonsin med ett NKI-värde på över 80 %, att jämföra med branschsnittet som ligger på c:a 65 %. I VänerEnergis intressebolag Katrinefors Kraftvärme AB har byggnationen av det nya kraftvärmeblocket pågått under hela året. Sedan december 2014 är pannan nu i drift och producerar värme. Kvarstår gör ett antal avtalsreglerade tester av pannan innan den kan slutgodkännas och övertas av KKAB. Med den nya pannan i drift har vi tryggat produktionen av fjärrvärme i Mariestad i ytterligare 25 år. Dessutom kan fjärrvärmen nu också klassificeras som fossilfri. Efterfrågan på att få bredband från vårt Stadsnät har fortsatt varit mycket stor, och bedöms vara fortsatt stor de närmaste åren. Detta gäller både i tätorten och på landsbygden via sk byalag. VänerEnergi har under året därför tillsatt extra personalresurser för att arbeta med projektering av fibernät. Dessutom fortgår arbetet med att anlägga den sk landsbygdsringen, som är ett nytt till stor del bidragsfinansierat fibernät på landsbygden i Mariestads och Töreboda kommun. Uppdraget, som innebär anläggning av c:a 160 km fiberkabel, erhölls efter att kommunerna upphandlat tjänsten. Arbetet med att skapa ett gemensamt elhandelsbolag tillsammans med geografiskt angränsande energibolag har fortsatt. Förhoppningen är att vi under 2015 ska kunna komma fram till någon form av inriktning. Aviserade förändringar i elmarknadens spelregler kommer i framtiden att göra det än viktigare att försöka ta en större andel av den lokala elförsäljningen. Investeringar Under året har investeringarna i moderbolaget totalt uppgått till tkr (30 970). Av dessa har tkr (7 301) investerats i fjärrvärmerörelsen. I elnätet gjordes investeringar för tkr (16 314), i Telekom investerades 302 tkr (171) och i Stadsnät tkr (6 699). I december 2013 kom Förvaltningsrättens domslut angående bolagets över- 16 Årsredovisning VänerEnergi 2014

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE klagan av Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsram för Elnätsverksamheten Förvaltningsrätten gav VänerEnergi rätt på alla punkter och fastställde intäktsramen till det belopp som bolaget tidigare ansökt om. Inspektionen överklagade domen hos Kammarrätten som i december 2014 kom med sin dom, i princip identisk med tidigare instans. EI har härefter begärt prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen som ännu inte har uttalat sig om fallet. Detta innebär att bolaget troligtvis inte kommer att få klart vilken intäktsram som gäller för perioden innan man tvingas söka ny intäktsram för nästa period, , under mars Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut I mars 2015 skall VänerEnergi, som ovan nämnts, ansöka om ny intäktsram för kommande fyraårsperiod, , hos Energimarknadsinspektionen. Förutsättningarna är inför denna perioden delvis förändrade och bland annat skall elnäten nu bedömas utifrån faktisk ålder istället för efter nuanskaffningsvärde. Det är i dagsläget inte helt fastlagt hur stor inverkan detta kommer att få på vår intäktsram. Flerårsöversikt * 2011* 2010* Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Kassaflöde från den löpande verksamheten Soliditet, % 23,9 23,2 24,1 22,8 24,3 Avkastning på eget kapital, % 13,3 4,9 11,8 2,7 9,4 Avkastning på totalt kapital, % 5,2 3,1 4,8 2,5 3,8 Antal anställda, * 2011* 2010* Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Justerat eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Soliditet, % 23,7 23,3 24, ,6 Avkastning på eget kapital, % 12,8 4,4 11,4 2,3 9,1 Avkastning på totalt kapital, % 5,1 3,1 4,7 2,5 3,8 Antal anställda, * Ej omräknad enligt K3 Definitioner av nyckeltal, se not 36 Försäljning och volym I slutet av 2014 hade VänerEnergi AB elnätabonnemang (14 207) och under året överfördes totalt 211,1 GWh el (217,6). Vid årsskiftet hade VänerEnergi AB fjärrvärmeanslutningar (1 488). Till värmekunderna i Mariestad och Lyrestad levererades 111,4 GWh (124,1) och till kunderna i Töreboda 20,2 GWh (23,3). Fjärrvärmen i Mariestad har trots ett rekordvarmt år lyckats hålla sitt resultat i nivå med budget. KKAB:s värmeproduktion har under året fungerat förhållandevis stabilt. I Töreboda har fjärrvärmen haft ytterligare ett tufft år. Låga energivolymer pga den milda vintern har gett underskott som är sämre än budget. Vår bedömning är nu att energivolymen i Töreboda är alltför låg för att klara nuvarande prisnivå och att vi kommer att behöva justera fjärrvärmetariffen uppåt under några år framöver för att nå ett nollresultat. Elnät gör 2014 sitt högsta årsresultat någonsin. Oförändrade kostnader för överliggande regionnät och fortsatt låga elpriser på nätförluster är de största orsakerna till detta. Dessutom är kostnaden för planenliga avskrivningar lägre då alla övertagna anläggningar från bolagets bildande 1989 nu är fullt avskrivna. Stora årliga investeringar utförs fortsatt i att vädersäkra våra elnät. Personal Bolaget bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt hälsobefrämjande arbete. I detta ingår regelbundna hälsoprofilbedömningar, hälsokontroller, friskvårdsarrangemang och medarbetarundersökningar. Senaste medarbetarundersökningen genomfördes våren 2014 och visar på det högsta värdet sedan starten för c:a 15 år sedan. Trivseln på arbetet har en klar relation med sjukfrånvaron, speciellt korttidssjukfrånvaron. Sjukfrånvaro VänerEnergi Korttidssjukfrånvaro, % 1,0 1,3 1,5 1,7 2,3 2,6 Total sjukfrånvaro, % 1,8 1,5 2,4 3,1 4,9 2,6 Miljö VänerEnergis intressebolag Katrinefors Kraftvärme AB bedriver tillståndspliktig verksamhet för utsläpp till luft enligt miljöskyddslagen. Tillståndspliktig verksamhet avser hela bolagets verksamhet. Bolaget har under året följt i tillståndet givna villkor och riktvärden. Den tillståndspliktiga verksamheten påverkar miljön i och med att el- och värmeproduktion förbränner trädbränslen, returträ och fiberslam. Årsredovisning VänerEnergi

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiell riskstyrning Elförsäljning Dotterbolaget VänerEl AB bedriver elförsäljning på återförsäljarbasis. Inköpen sker från vår partner Mälarenergi AB som tar alla risker vid inköpen av el. Finansiering av investeringar Finansieringen av moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar har skett via banklån och egna vinstmedel. Merparten av banklånen har kommunal borgen från ägarna som säkerhet. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt kr. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan: Utdelning Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande noter. 18 Årsredovisning VänerEnergi 2014

19 RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING tkr Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Regionnät, nätförluster, elkraft Inköp av värme/bränslen Övriga externa kostnader 5, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årsredovisning VänerEnergi

20 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fallrätter, ledningsrätter och andra nyttjanderätter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Elproduktionsanläggning Eldistributionsanläggning Fjärrvärmeanläggning Externa dataanläggningar Inventarier, verktyg och fordon Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning VänerEnergi 2014

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen Piteå Kommunföretag AB Moderbolaget & koncernen 2012 Innehåll VD-kommentar 3 Läsanvisning och organisationsschema 4 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Kassaflödesanalyser 8 Tilläggsupplysningar 9 Piteå

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer