LEDARSKAP CITAT, STILAR OCH FRAMGÅNGSFAKTORER MDH KPP306 MIKAEL JÄRVIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDARSKAP CITAT, STILAR OCH FRAMGÅNGSFAKTORER 2009-04-19 MDH KPP306 MIKAEL JÄRVIN"

Transkript

1 LEDARSKAP CITAT, STILAR OCH FRAMGÅNGSFAKTORER MDH KPP306 MIKAEL JÄRVIN

2 Ledarskap Det finns få ämnen det finns så många olika synsätt och åsikter om som just ledarskap, vilket såklart har bidragit till att det finns väldig många citat som fångar essensen i ämnet och som frammanar den egna tankeverksamheten. I den här essän har jag tänkt fånga många av de bra saker som har sagts genom åren och knyta an det till relevant litteratur inom ämnet. Jag kommer även dra egna slutsatser kring detta och försöka kärna ut innehållet för att få en djupare insikt i ämnet. Jag kommer också försöka finna vilka olika typer av ledarskap som existerar och om det går att kategorisera dessa. Kanske är ledarskap så personligt så det inte går att göra några generella uppdelningar. Om det går att göra detta, vilka typer av ledare är de vanligaste, och finns det egentligen ett idealt sätt att leda på eller krävs det olika ledarsätt i olika situationer? Kan en ledare ändra angreppssätt när det krävs, eller är ledarens personlighet det som styr? Jag kommer även undersöka om det finns sätt att utveckla sitt ledarskap och samtidigt sig själv som människa. Till att börja med så är det ofta diskussioner om vad en chef är och vad en ledare är, samt skillnader mellan dessa begrepp. Dessa punkter hittade jag i en pdf från Umeå Universitet 1 där de även skriver att chef och ledare är två olika positioner men inte alltid två olika personer. CHEFEN har en formell position är arbetsgivareföreträdare har en administrativ kontrollfunktion leder och fördelar arbetet innehar oftast, men inte alltid, en ledarroll tampas ibland med negativa bilder om positionen LEDAREN kan inneha en formell såväl som en informell position får sin roll genom följarnas acceptans påverkar andra genom sitt sätt att vara naturlig ledare har en mer strategiskt och relationellt inriktad roll är ofta mer positivt betraktad av sin omgivning Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation. Källa: Helge Brattgård En chef är alltså en person som blivit tillsatt att vara just en chef, där det ingår ansvarsområden på ett administrativt plan som att bland annat tilldela uppgifter bland medarbetarna. Denna person behöver då inte nödvändigtvis vara en ledare även om det oftast kräver att chefen ska leda medarbetarna på något sätt. En ledare är oftast just en ledare för att den har de egenskaper som gör att folk lyssnar på, respekterar och följer personen. Detta kan då såklart vara en chef, men det kan även vara en person som tack vare sitt 1 (Pedagogiska Instutitionen Umeå universitet)

3 engagemang och sin förmåga att skapa relationer till sina medarbetare får ett stort inflytande på sina kollegor och därför helt naturligt kommer ha ett stort inflytande. Om sådana egenskaper är medfödda eller om de skapas låter jag vara osagt då det råder delade meningar i den frågan. Men förmodligen så kan man inte utesluta varken det ena eller det andra. "Ledaren är den våg som driver skeppet framåt". - Leo Tolstoj "En sann ledare har självförtroendet att stå ensam, modet att ta svåra beslut, och medkänsla att lyssna på behoven hos andra. Han har inte som mål att bli en ledare, utan blir en ledare genom hans utmärkta insatser och integritet i sitt uppsåt. " Anonym

4 Det finns väl knappast någonstans i världen där det finns fler djupa filosofiska tankar och visdomsord än i det gamla Kina och Japan. Ena av Kinas religioner/filosofier är Taoismen. Denna bygger till mångt och mycket på en skrift som kallas Tao te ching, där Tao betyder vägen, te betyder dygd och ching står för klassiker. Denna skrift tecknades ned på 200 eller 300 talet före kristus och består av 81 verser om hur världen och mänskligheten fungerar. Denna text har översatts av John Heider 2 och han har tagit fram essensen i skriften och anpassat den till att vara användbart i vår tid. Dessa avsnitt är direkt citerade från Heiders bok och leder till mycket eftertanke. P rocessen i gruppen går av sig själv. Den är självreglerande. Ingrip inte. Den finner sina egna lösningar. Om man försöker styra processen misslyckas det nästan alltid. Antingen hindrar det processen eller gör den kaotisk. Lär dig att lita på det som sker. Om det är tyst i gruppen, låt då tystnaden växa; någonting kommer ur det. Om det stormar, låt då stormen rasa; den stillnar. Är gruppen missbelåten? Du kan inte göra den nöjd. Även om du kunde det, skulle dina ansträngningar antagligen ta ifrån gruppen en mycket fruktbar kamp. Visa ledare vet hur de ska underlätta den pågående processen i gruppen, för ledaren är också en process. Gruppens och ledarens process utvecklas på samma sätt, enligt samma princip. Ledaren kan konsten att utöva starkt inflytande utan att tvinga fram något. Till exempel finns det mer kraft i att underlätta det som sker än i att försöka tvinga fram det man önskar skulle ske. Att visa upp ett beteende, att uppträda som förebild, har större verkan än att tvinga på människor moralregler. Objektiva ståndpunkter är starkare än fördomar. Briljans uppmuntrar människor, men om du överglänser alla andra hämmar det dem. 2 (Heider, 1985)

5 Kraftfullt ledarskap är att vara medveten om det som sker i gruppen och handla därefter. Enskilda handlingar är mindre viktiga än ledarens klarhet eller medvetande. Det är därför det inte finns några övningar eller formler som garanterar framgång. Kraftfullhet kan inte kalkyleras eller manipuleras; inte heller är det fråga om att göra intryck. Här är tre exempel som belyser olika grad av kraftfullhet i ledarskap: 1. Kraftfullt: Ett medvetet men ändå spontant gensvar på det som händer här och nu; ingen beräkning, inga manipulationer. 2. Mindre kraftfullt: Att försöka göra rätt. Det är beräknat beteende som grundar sig på en föreställning om rätt och fel, och manipulerande beteende som grundar sig på en föreställning om vad som bör ske. 3. Minst kraftfullt: Påtvingad moral. Påtvingad moral stöder sig enbart på föreskrifter och förbud. Den är både beräknad och manipulerande och bemöter motstånd med bestraffningar. Den får ofta motsatt effekt. Ledaren som tappar kontakten med det som sker kan inte handla spontant, så de försöker göra det de tror är det rätta. Om det slår fel försöker de ofta med tvång. Men en vis ledare som förlorat känslan av omedelbarhet blir tyst, upphör med sina ansträngningar och väntar tills känslan av klarhet och medvetande kommer tillbaka. Som man kan förvänta sig av texter från det gamla Kina så handlar det mycket om vishet. Lugn och eftertanke är viktiga ingredienser enligt denna filosofi. En stark ledare uträttar mycket utan att för den delens skulle slita för det. En bra ledare ska alltså verka som en förebild och inte försöka styra sina medarbetare. Istället ska den skapa förutsättningar för framgång och låta det finnas utrymme för kreativitet och meningsskiljaktigheter.

6 Ledarskapsstilar I tidningen Affärsvärlden kan man läsa en artikel där de listar de 4 olika ledarstilar som den amerikanske forskaren Rensis Likerts delat upp ledarskap i. 3 Den utnyttjande auktoritära: Exemplifieras av Göran Persson & Jan Stenbäck (Kinnevik). En kontrollerande ledare som ofta är kunnig, men också bär på en osäkerhet. Den auktoritäre ledarens undersåtar är ofta rädda för ledaren och kreativiteten och det självständiga tänkandet avtar i en sådan organisation. Den välvilligt auktoritära: Exemplifieras av Jack Welch (GE) & Pehr Gyllenhammar (Volvo). Alla beslut fattas i toppen, där inställningen är att det är bäst för de underlydande att de gör som ledaren säger. Ofta används belöningar och ledaren vill självklart att den underordnade ska ha det bra men uppskattar inte motstridiga uppfattningar. Den konsultative: Exemplifieras av Lars Thunell. Denna ledartyp eftersträvar ett visst engagemang hos de underordnade, men inte heller här tar ledaren till sig speciellt mycket av det som strider mot ledarens personliga åsikter. Ledaren talar om att personalen är den viktigaste tillgången men tycker ofta att han/hon själv är lite mer brilliant än alla andra och därför har bristande tålamod gentemot andras åsikter. Detta är dock ett hyfsat framgångsrikt ledarskap då dessa ledare ofta omger sig med personer som är starka nog att säga nej ibland. Den engagerade: Exempelvis Alan Greenspan (USA:s centralbank). Den engagerade ledaren involverar hela gruppen i alla tänkbara frågor och beslut tas ute i organisationen. Detta kräver en platt organisation vilket gör att det är trots allt finns en del sådana chefer i Sverige. Ett exempel på ett land med en stark hierarkisk företagskultur är Frankrike. Den engagerade ledaren har bra självförtroende och vill vinna medarbetarnas respekt. De lyssnar gärna på cheferna under sig och låter medarbetarna få glänsa. Detta bidrar till att medarbetarna är starka och egensinniga, och tillåts också jobba runt om i världen utan att känna sig granskade. Detta gör att mycket kommunikation sker elektroniskt och där chefen får resa mycket. De skriver även om en femte ledarroll, Icke ledaren som inte leder allas och abdikerar från chefsrollen. Detta är dock inget som passar in på den engagerade ledaren, även om vissa kan tro det. En engagerad ledare har så att säga hårda nypor innanför silkesvantarna och har således en stor drivkraft och räds inte heller att trampa någon på tårna. Ofta har företag haft svårt att satsa på sådana ledartyper eftersom det går utanför den traditionella ledarstilen, och ofta har sådana ledare fått chansen i kristider när inget annat fungerat. Ett exempel på detta är att Tony Blair blev partiledare i Labourpartiet på 1990 talet. 3 (Affärsvärlden, 1999)

7 I boken Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv 4 har författaren utfört ett så kallat RONS test. Där står RONS för Resultatjägare, Organisatör, Nytänkare och Samordnare. Författaren har under åren gjort detta test på 572 chefer varav 461 är män och 111 kvinnor. Testet går ut på att cheferna får presentera sig själva i termer av olika egenskaper. Efter att testet utförts så kunde cheferna kategoriseras enligt någon av de fyra kategorierna, eller kombinationer av 2 olika kategorier. Resultatjägare Organisatör Nytänkare Samordnare Rons RoNs rons rons ROns rons rons RonS rons rons rons ROns Den operative genomföraren (n=109, 19%) Betonar tydlighet och klarhet gällande mål & planering. Följer upp beslut och behandlar medarbetare med respekt. Kan uppfattas som slavdrivare eftersom de är otåliga och därför kan uppfattas som auktoritära. rons Den sociale visionären (n=89, 16%) Har en förmåga att skapa engagemang för framtida projekt och visa på de framtida visionerna i ett helhetsperspektiv. Kan i stora drag staka ut strategier. Lägger tid och engagemang på att diskutera framtidsplaner med medarbetarna. Ofta en eldsjäl som har lite sämre koll på detaljer och pekar hellre ut riktningar för medarbetarna än styr de helt. Kan uppfattas som obeslutsam och vag när nya idéer kolliderar med befintliga planer. RonS Den lagspelande coachen (n=80, 14%) Vill vara vän med medarbetarna och ser sig som en i gänget. Ser till gruppens bästa och bidrar till en god stämning i gruppen. Ställer upp för andra men har koll på vad medarbetarna behöver för att fungera bra och kunna utvecklas i sitt arbete. Kan ha svårt att säga nej och själv ta på sig för mycket arbete. RoNs Den drivande entreprenören (n=71, 12%) Har experimentlusta och förändringsambitioner och vet vad som ligger i tiden. Är orädd och går egna vägar. Uppfattas som snabba, drivande och ambitiösa och är bra på att starta upp nya projekt. Det finns risk att även uppfattas som arrogant, nedlåtande och okänslig. Den stora ivern att få igenom egna idéer kan göra det svårt att hantera ledarrollen och ledaren kan behöva hjälp med teamtänkandet. 4 (Ahltorp, 2003)

8 rons Jämn stil (n=57, 10%) Den som har lika höga poäng i alla fyra kategorier kan man tolka på två sätt. Antingen så är personen väldigt allround och kan ta sig an olika roller, eller så kan det bero på en bristande självkänsla och dålig självinsikt. rons Den mänsklige förvaltaren (n=50, 9%) Principfast men mänsklig, lyhörd för andras åsikter och kompetent i sitt sätt agera. Ställer upp delmål både för sig själv och medarbetarna. Är krävande vad det gäller kvalitet och har oftast lika höga krav på sig själv som medarbetarna. Riskerar att bli för fast i det den byggt upp och blir därför mindre benägen att förändra när det krävs. rons Den extreme samordnaren (n=31, 5%) Välmenande och mänsklig vilket gör att medarbetarna känner sig omhändertagna. Bryr sig om andra, är mycket tolerant för olikt tänkande och gillar att få förtroende. Samordnaren är lyhörd och kan anpassa sig till vad andra tycker och tänker. Kan få svårt att fatta beslut som leder till att medarbetare kommer i kläm och är ofta konfliktundvikande i sin karaktär. De kan uppfattas vaga och otydliga i sina direktiv. rons Den extreme nytänkaren (n=28, 5%) Spontan, impulsiv och ständigt på språng. Vill knyta nya kontakter och förverkliga infall. Kan uppfattas aldrig vara på plats och pratar sällan förtroligt med sina medarbetare. Medarbetarna får stor frihet så länge deras engagemang inte krävs för det som engagerar nytänkaren för stunden. Förändring är viktigt men kan snabbt bytas mot ointresse. Kan uppfattas som nyckfulla, otydliga och inkonsekventa. Kan också lätt bli okänsliga för andras tankar och känslor. Rons Den extreme resultatjägaren (n=24, 4%) Aktiv och ständigt uträttande. Anser att tid är pengar och varje minut ska fyllas på ett effektivt sätt. Eftersom personen är ständigt sysselsatt är det svårt att delegera uppgifter och har därför en tendens att bli en ensamvarg. Det höga tempot gör att det kan vara svårt att prioritera och reflektera över vad som uppnåtts. Detta kan vara en svaghet då en situation kräver nya angreppssätt. rons Den analytiske strategen (n=20, 4%) Rationell och disciplinerad i sin inställning till arbetet och skapar underlag för beslut samt strukturerar förändringar. Personen är utredande och faktaorienterad med ett uttalat ordningssinne. Kan se runt hörnet och är ofta skickliga förhandlare. Ofta målinriktade och uppgiftsorienterade. Kan uppfattas som okänslig och specialistorienterad. rons Den extreme organisatören (n=13, 2%) Formell, välplanerad, konsekvent och principfast. Kan ofta vara traditionell i sitt sätt att betrakta omvärlden. Analytisk och uppgiftsorienterad i sin syn på arbetet. Organisatören är tydlig i sitt kommunikationssätt men kan vara distanserad i sättet att relatera till andra. Den formella uppgiftsinriktningen och sammanhängande faktaorienteringen riskerar att göra ledarskapet opersonligt och instrumentellt.

9 Som vi ser så är Den sociale visionären den ledartyp som verkar vara vanligast i Sverige följt av Den operative genomföraren, Den lagspelande coachen och Den drivande entreprenören. I Sverige verkar alltså cheferna ha ganska stora drag av resultatjägare i sig, men även blandat med de andra egenskaperna. Ledarna i Sverige verkar inte vara extrema i sina ledarstilar och de flesta behandlar sina medarbetare med respekt, är engagerade och bidrar med god stämning. Vissa ledare riskerar att ta på sig för mycket arbete och kan ibland vara lite otydliga i sin ledarstil. På fjärdeplatsen kommer den i Sverige kanske inte så förvånande jämna stilen, som kan tolkas är en allsidig ledare som kan anpassa sig efter olika situationer, vilket i sådana fall skulle betyda att det finns personer som kan fungera i olika situationer. Enligt författaren så skulle det också kunna innebära att ledaren karaktäriseras av lite sämre självkänsla. Är detta fallet så verkar inte en blandning av stilar vara att föredra, utan att en ledare ska ha en tyngdpunkt mot resultatjägare, nytänkare, organisatör eller samordnare. The message is that there are known knowns there are things that we know that we know. There are known unknowns - that is to say, there are things we know we don t know. But there are also unknown unknowns there are things we do not know we don t know. And each year we discover a few more of those unknown unknowns. Donald Rumsfeld, 2002 Som vi kan tyda av citat ovan så kommer det alltid finnas saker vi inte vet att vi inte vet. Ur ett ledarskapsperspektiv så kan man dra slutsatsen att om en ledare är för kontrollerande och alltid hävdar att det är ledaren själv som har alla svar så kommer den avfärda de åsikter som medarbetarna kommer med om dessa inte instämmer med vad ledaren anser är rätt. Då det hela tiden kommer nya saker att ha i åtanke måste man också vara medveten om detta och ha ett öppet sinne.

10 Framgångsfaktorer En del av uppgiften som tillfaller en ledare är att ta reda på och utveckla dolda talanger hos medlemmar, som av olika anledningar aldrig fått en verklig chans att visa upp sin ledarförmåga. - Clem Renouf, RI-president Kanske krävs det inte bara att cheferna är bra ledare. Kanske krävs det även att alla medarbetare innehar goda ledaregenskaper. Det personliga ledarskapet är därför så viktigt som något, och bör därför vara något som utforskas i en välmående organisation. Både för att leda och bli ledd krävs det att individen ska kunna leda sig själv. Har man t.ex. inte koll på sina egna styrkor och svagheter ska man inte försöka leda andra människor, och om de personer du ska leda i sin tur inte har full självinsikt kommer det förmodligen resultera i misstolkningar och att projektet tar in på fel spår. Det finns inom ett företag ofta människor som är antingen omedvetet kompetenta eller omedvetet inkompetenta 6. Det gäller då att få de människorna att granska sig själv och inse detta. En person som är omedvetet kompetent och inser detta kan komma att utvecklas starkt och även komma att fungera som en ledare bland sina kollegor. För en person som däremot är omedvetet inkompetent kan det däremot kännas tungt att inse detta, men med rätt stöd och engagemang så kan denna människa se till att ordna detta och komma ut stärkt ur det hela. Det är då viktigt att ha en ledare som inser vidden av att ha kompetent personal och därför kan vidta de åtgärder som behövs. Som grundaren till webbyrån Icon Medialabs säger Om du tror att kompetens kostar pengar vad tror du då inkompetens kostar? 7 Det gäller att skapa en hävstångseffekt inom företaget där de mest kompetenta människorna kan hjälpa till att höja mindre kompetenta medarbetare och i sin tur växa med den uppgiften. "Den människa, som inte med framgång tagit itu med sig själv, ska aldrig med framgång ta itu med någon annan." - Harry Emerson Fosdick Som författarna till boken Personligt entreprenörskap säger för att motivera till en personlig utveckling Det liv du lever idag är resultatet av beslut du tagit tidigare. Din framtid skapas av beslut du tar från och med idag. 8 Alla människor har en så kallad trygghetszon där allt som man känner sig trygg med och inte behöver så stor ansträngning för att klara av finns. Det kan gälla arbetsuppgifter, umgänge eller vad som helst. För att kunna utvecklas som människa måste man alltid försöka utvidga gränserna för denna zonen. Om man tar en chef som har problem med att vara förtrolig med sina medarbetare och inte riktigt klarar av att skapa en teamkänsla så behöver denna person jobba på sitt ledarskap. Personen måste våga gå utanför sin trygghetszon med små steg för att till slut nå sitt mål. Det kan vara saker som att ge någon beröm eller kanske bara visa sig bland personalen och visa intresse. 5 (Division) 6 ( Rolf Lövgren 2009) 7 (Ridderstråle & Nordström, 1999) 8 (Olsson & Frödin, 2007)

11 I dagens samhälle är det hjärnkraft och inte muskelkraft som dominerar i de moderna företagen. Ericsson består till 50% av service och kunskapsbaserat arbete, medans i företag som Hewlett Packard och IBM består 80-90% av renodlat kunskapsarbete. ABB:s tidigare VD sade att, vi har 300 ton hjärnkraft. Hur ska vi motivera våra anställda för att få dessa 300 ton att röra sig i en viss riktning? 9 I dagens företag så gäller det att inse att människan är den viktigaste resursen. Dagens människor är rastlösa och krävande, vilket gör att man som ledare måste se till att medarbetarna får utvecklas och att deras åsikter betyder något. En bra ledare i dagens företag måste kunna röra runt i grytan och se till alla kvaliteter och kunskaper som finns inom företag tas till vara på. Företaget måste vara öppet och se till att information kan spridas fritt inom företaget. "En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar." Jan Carlzon Som citat säger så är en människa som inte får någon information utan känner att allt går över dennes huvud och att dennes åsikter inte spelar någon roll, inte särskilt benägen att ta ansvar och visa framfötterna. Denna människa kommer istället dra sig tillbaka och göra sin sak utan större motivation. Får denna person istället tillgång till information, och det finns en ledning som tar sig tid att diskutera frågor med denna och ger den utmanande uppgifter så kommer personen känna sig delaktig och därmed växa med ansvaret. Det är lätt att fatta beslut när det inte finns dåliga alternativ. Källa: Robert Hall Genom att ha kompetenta medarbetare som genomsyrats av företagets visioner är det lätt att vara ledare. Med en bra kommunikation inom företaget kommer sämre alternativ gallras ut tidigare och med en ledare som kan ge sina medarbetare stöd och uppmuntran kommer lägstanivån på arbetet bli så hög att det blir svårt att fatta ett dåligt beslut. Ingenting är för människan så svårt att uthärda som ett liv utan uppgifter och mål. Källa: Blaise Pascal Det viktigaste av allt för att skapa en organisation som fungerar är att ha ett företagsklimat med meningsfulla uppgifter och mål för alla anställda, där var och en känner att det är meningsfullt att gå till jobbet. Det är också viktigt att en ledare kan förmedla företagets vision så medarbetarna får en känsla för vad de jobbar mot. 9 (Ridderstråle & Nordström, 1999)

12 "Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom där han är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mycket mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom." - Sören Kirkegaard, Dansk Filosof Ett ganska gott exempel på hur man inte ska leda.

13 Slutsatser Kan man nu dra några slutsatser angående ledarskap? Man kan definitivt säga att det är viktigt att alla inom ett företag är ledare. Alla ska såklart inte leda andra människor, men de ska absolut kunna leda sig själva. Det gäller för varje människa att våga utmana sin gränser och se varje dag som en chans att utvecklas. Man ska alltid ha ett mål att sträva mot. Lyckan är inte att nå målet. Lyckan är att vara på väg Ingvar Kamprad Ett företag ska ha en sådan kultur att den uppmuntrar och inspirerar de personer som jobbar inom företaget. Ingenting dödar en persons motivation som ett arbete utan inspiration, och en omotiverad person kommer aldrig göra exceptionellt ifrån sig vilket i dagens samhälle är en stor framgångsfaktor. Alla människor vill kunna utvecklas utan att kanske för den delen belönas med en chefstitel. Det gäller att ta till vara kärnkompetenserna i ett företag vart de än befinner sig inom organisationen. En person som fungerar som spindeln i nätet på en lägre position i företaget kanske är just en kärnkompetent på den platsen och ska kanske inte ska befordras utan belönas med en högre lön på samma tjänst. Det är just förmågan att hitta var person till var plats och kunna engagera de till att göra sitt absolut bästa som är en ledares kanske främsta uppgift. En ledare ska kunna förmedla företagets vision och fungera som drivkraft som för företaget framåt. Oavsett vilken ledartyp man än är så finns det saker som alla bör tänka på. En ledare måste kunna vara tydlig i sitt budskap, och det ska inte råda delade meningar om vad ledaren menar. En ledare måste kunna hantera konflikter och kunna diskutera med sina medarbetare. En ledare måste vara så stark i sig själv att den kan fördela arbetsmödan så den inte tar på sig för mycket själv. Det finns många sätt man kan jobba på för att utveckla sitt ledarskap, och om man aldrig är nöjd och vill fortsätta utvecklas så kommer man inte bara utveckla sig själv utan även sin omgivning.

14 Litteraturförteckning Affärsvärlden. (den 21 April 1999). Ledarskap En utnyttjande auktoritär. Hämtat från Affärsvärlden: den 6 April 2009 Ahltorp, B. (2003). Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv. Malmö: Wallin & Dalholm. Citat om ledarskap. (u.d.). Hämtat från Ledarskap.biz: den 15 April 2009 Division, L. E. (u.d.). Ledarutveckling. Hämtat från Rotary International: den 17 April 2009 Heider, J. (1985). Ledarskapets Tao: Lao Tzus Tao Te Ching Anpassad Till En NY Tid = The Tao of Leadership. HUMANICS PUBLISHING GROUP. Olsson, S., & Frödin, M. (2007). Personligt entreprenörskap att få saker att hända. Grafix, Gdansk, Polen: Universe Imagine Publishing. Pedagogiska Instutitionen Umeå universitet. (u.d.). Hämtat från Umeå universitet: den 14 April 2009 Ridderstråle, J., & Nordström, K. A. (1999). Funky Business. Stockholm: BookHouse Publishing. Bilderna i Essän är hämtade från och är så kallade Demotivators. Tanken är alltså att se ironin i budskapen och det egentliga budskapet är oftast det motsatta.

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning PUSSEL DISC Coaching En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning Analysdatum: 2013-03-22 Tid: 0 minuter Utskriftsdatum: 2013-04-09 Solleftegatan 15

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare -

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - HUR MÅNGA VERKLIGT BRA CHEFER HAR DU HAFT? HUR MÅNGA HAR/HAR HAFT VISITKORT? Marielle Palm Organisationskonsult/Strategisk Utvecklingspartner

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap En del föreställningar inom beteendevetenskapen är välmenade, men faller platt till marken. De ger dig en del goda idéer att tänka på, men de ger dig inte

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap UF 7 Ledarskap och samarbete Alla i UF tränar si8 ledarskap Ledarskap och samarbete Hur får vi alla a8 arbeta åt samma håll? Vad gör vi om någon avviker från den väg som vi har stakat ut? Hur är du själv

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management Leda i förändring Bengt Kallenberg Penna Human Capital Management 1 Det här handlar om... Det var enklare förr? VUCA - det nya landskapet Välj synsätt Ledarstilar Kommunikation Reaktioner du kan möta Hålla

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006.

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. NOTISAR från studiebesöket utifrån vad deltagarna spontant svarat på frågorna. Ingen har valt att komplettera eller ändra något i efterhand.

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Resultat från forskning inom regionen. Arbets-och Miljömedicin

Resultat från forskning inom regionen. Arbets-och Miljömedicin Ledarskap och hälsa Resultat från forskning inom regionen Lotta Dellve, docent Arbets-och Miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsofrämjande arbetsplats!

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Tankar om grupper och gruppdynamik

Tankar om grupper och gruppdynamik Tankar om grupper och gruppdynamik Produktutveckling med formgivning KN3060, Mälardalens högskola Av: Lejla Kuduzovic Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand När det händer att individer arbetar i grupper,

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Ledarskap Olika ledarstilar: Auktoritär Demokratisk Låt gå Situationsanpassad

Ledarskap Olika ledarstilar: Auktoritär Demokratisk Låt gå Situationsanpassad GUNNAR WISMAR Ledarskap Olika ledarstilar: Auktoritär Demokratisk Låt gå Situationsanpassad Auktoritär ledarstil Leder gruppen med fast hand mot målet Tar alla beslut och allt ansvar Sätter alla mål Kväser

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv.

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv. Inledning Att vara chef att vara ledare! Vad innebär det? Varför vill jag vara ledare? Och hur lär man sig att vara det? Viktiga frågor som inte alltid är så lätta att svara på. Delvis beroende på att

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Av Stefan Olsson, Marcus Frödin och Charles Franz

Av Stefan Olsson, Marcus Frödin och Charles Franz Påverka vem du vill Av Stefan Olsson, Marcus Frödin och Charles Franz Har du någonsin velat övertyga någon om en idé, men kommit på hur du borde ha sagt först efteråt? Eller frågat dig varför inte du fick

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer