FASHION MED FUNKTION. Stålmannen som skapar ett paradigmskifte. De byter forskarrock mot affärskostym. Vi kommer att skapa historia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASHION MED FUNKTION. Stålmannen som skapar ett paradigmskifte. De byter forskarrock mot affärskostym. Vi kommer att skapa historia"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 VBN COMPONENTS Stålmannen som skapar ett paradigmskifte NOVANDI CHEMISTRY De byter forskarrock mot affärskostym 123ON Vi kommer att skapa historia KINGS OF SWEDEN Tyskarnas nya designfavorit FACILITATE PARTNER FASHION MED FUNKTION ROI 11 / NIGHT NODE / INOSSIA / UIC I VÄRLDEN CAVIDI / MENTOR4RESEARCH / OPEROSE

2 2 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-ordet UIC får idéer och företag att växa 7 UICs affärsutvecklingsprogram 8 ROI 11 9 Hänt under Vi kommer att skapa historia 20 Fashion med funktion 23 De byter forskarrock mot affärskostym, ofta flera gånger om dagen 30 Pojkdrömmen blev verklighet på tre månader 33 Ny kur för skadade ryggkotor 36 Stålmannen som skapar ett paradigmskifte 42 Kläder för kvinnor som gillar smuts under naglarna 44 Fokus på bättre livskvalitet för HIV/AIDS-patienter Forskning som kan minska djurförsök vann guld i Mentor4Research 48 Kings of Sweden tyskarnas nya designfavorit 54 Internationellt intresse för UIC och UIC-bolagen 56 UIC-bolag UIC-bolagens resultat Om Uppsala Innovation Centre 65 Personal / Styrelse 66 About Uppsala Innovation Centre 23 PRODUKTION Ansvarig utgivare: UIC. Text och grafisk form: Matador kommunikation och UIC. Foto sid 6, 66: ooyoo/istock. Foto sid 9: Marknadsmedia. Foto sid 10: Stiftelsen SKAPA, Strandberg Guitarworks. Foto sid 11, 55: UIC. Foto sid 12: Plotagon. Foto sid 13: Alex&Martin. Foto sid 14, 17: 123on. Foto sid 20, 21: Facilitate Partner. Foto sid 30: Night Node. Foto sid 36 37: Capital Motion Animation. Foto sid 42: Operose. Foto sid 44: Cavidi. Foto sid 45: Luca Sage. Foto sid 46: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA); fotograf Johan Wahlgren. Foto sid 55: ÅAC Microtec. Foto, övriga foton samt omslag: Rikkard Häggbom. Tryck: TMG Tabergs, Taberg 2014.

3 VD-ORDET 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 3 VD-ORDET 2013 Hur heta blir innovationsfrågorna under valåret 2014? Det svaret får vi ju närmare vi kommer valdagen den 14 september. Redan nu har innovations politiken debatterats från olika håll gällande bristen på statligt tidigt sådd kapital, beslut om nytt nationellt inkubatorprogram, samordning mellan de statliga aktörerna, regionala satsningar kontra nationella, den nationella innovationsstrategin etc. Jag hoppas att denna debatt leder till att Sveriges nystartade bolag kommer i fokus, och att det resulterar i bra konkreta åtgärder som för landets tillväxtföretag framåt. 101 UIC-bolag och projekt UIC har under 2013 fått förtroendet att jobba tillsammans med 101 projekt varav 83 är företag. En kraftig ökning jämfört med tidigare mål om 20 företagsprojekt och 45 bolag per år. Det har satsats 315 miljoner kronor i UIC-bolagen varav 232 miljoner kronor är ägarkapital, och generellt har bolagen utvecklats mycket bra under året. Längre fram i UICs årsberättelse exemplifierar vi detta genom att kunna räkna upp ett flertal utmärkelser som våra projekt och bolag erhållit. Uppsala län och UIC-företagare tog hem båda priserna inom Sveriges största innovationspris från stiftelsen SKAPA under året. UIC-bolag fanns dessutom med på Almis BIG 29-lista och Affärsvärlden och NyTekniks 33-lista. Internationella besök på hög nivå UIC är en del i ett mycket väl fungerande innovationssystem i Uppsala. Några kallar det för ett ekosystem för kommersialisering. Ett samarbete som gör skillnad för de projekt och bolag som vi jobbar tillsammans med och som bygger mycket på de engagerade personer som finns inom respektive organisationer. UIC har nöjet att få ta emot ett flertal internationella besök på hög nivå där nyfikenheten på både UIC och tillväxtbolagen inom UIC är stor. Vi hoppas att våra internationella besök ska kunna resultera i ännu bättre affärer utanför Sveriges gränser för våra bolag på lång och kort sikt. UIC har synats i sömmarna UIC har utvärderats grundligt under det gångna året då våra ägare genomförde en utvärdering av UICs verksamhet för åren Utvärderingen genomfördes av Faugert & Co, ett dotterbolag till Technopolisgruppen. Resultatet visade på en välskött organisation och på att UIC sedan omstarten i allt väsentligt har bedrivit en utomordentligt framgångsrik verksamhet. Den gedigna rapporten utgör ett underlag för det fortsatta strategiska arbetet inom UIC, men också en stor och positiv energikick för oss på UIC. Jag vill rikta ett stort tack till alla UIC-bolag, partner, intressenter, affärscoacher, medarbetare, ägare och styrelse som varit behjälpliga i utvärderingen och för en mycket hög svarsfrekvens på de frågor som ställts via intervjuer och enkäter. Dessutom genomförde Almi en utvärdering, Assessment 2013, av UICs verksamhet i Uppsala län och i Södertälje vid halvårsskiftet Utvärderingen gav mycket höga betyg till verksamheten och de resultat som uppnås i bolag som genomfört UICs program. Utvärderingen ligger som grund för Almis finansiering av UICs verksamhet. Fortsatt samarbete med SKB i Östhammar Vid halvåret 2010 valdes UIC till partner i SKBs och Östhammars kommuns mervärdesprogram för spin-off i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet. Över 20 företag har ingått eller ingår i något av UICs program sedan start. Efter en utvärdering av UICs arbete i Östhammar valde SKB att förlänga avtalet fram till 2015 för att fler projekt, bolag eller spin-offs ska kunna utvecklas med stöd av UICs program, affärscoacher, partner och nätverk. Under första halvåret 2014 kommer också ett samarbete gällande idéscouting inom SKB att inledas. Det möjliggör att idéer inom SKB med kommersiell potential ges möjlighet att utvärderas och utvecklas. God utveckling för UIC Södertälje I Södertälje har UIC flyttat in i nya lokaler i Acturums Biovation Park, som tillsammans med Marknadsmedia i Uppsala är nya partner till UIC från och med Arbetet i Södertälje fortsätter att utvecklas mycket bra och samverkan med bland annat Södertälje kommun är stark. Life science är en stor bransch i Södertälje, liksom i Uppsala, och vi ser det som en stor fördel att ha kunnat introducera Uppsala BIO i Södertälje. I dag har Uppsala BIO ett kontor i Biovation Park. I ett gott samarbete med Södertälje kommun arbetar vi vidare med att stärka utvecklingen av fler tillväxtföretag. UIC en framtida rymdinkubator? Tillsammans med inkubatorerna Artic Business Incubator och Innovatum, med stöd från Rymdstyrelsen, har vi utarbetat en ansökan till European Space Agency (ESA) om att få utgöra ett europeiskt Business Incubation Center (BIC) för rymdapplikationer. Det är lätt att ta till det gamla ordspråket sikta mot stjärnorna, så når du trädtopparna. Det passar delvis in i detta sammanhang då en ESA BIC ska jobba med att applicera tekniker för rymdprojekt i mer jordnära projekt. Vid ett positivt besked på vår ansökan väntas en ESA BIC kunna startas under Arbetet har fått stöd av branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

4 4 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 VD-ORDET 2013 IVAs Innovationskraft Sverige i Uppsala Innovationskraft Sverige är ett projekt som drivits av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektets mål var att bidra till att innovationsstrategierna på nationell och regional nivå ska blir verklighet. IVA har genomfört ett flertal regionala möten där Sveriges innovationsstrategi diskuterats tillsammans med regionala aktörer och bolag för att konkretisera den regionala innovationsstrategin. I augusti 2013 genomfördes ett välbesökt regionalt möte i Uppsala, och STUNS tog rollen att vidareutveckla Uppsalas regionala innovationsstrategi. Inkubatorprogrammet övergår från Almi till VINNOVA Ett resultat av regeringens nationella innovationsstrategi var sammanslagningen av Innovationsbron och Almi i januari Syftet var att skapa en tydligare aktörsstruktur för marknadskompletterande finansiering i tidiga skeden. Almi fick därmed ansvaret för nationella inkubatorprogrammet BIG Sweden. Inom UIC ledde detta till att Almi Företagspartner Uppsala sålde sin aktiepost på 25 procent och undvek därmed att vara både ägare och utvärderare av UIC inom inkubatorprogrammet. De sålde sina aktier till Uppsala kommun under hösten BIG Sweden har haft en finansiering under tio års tid är det sista året av det nuvarande programmet. Det har orsakat oro bland Sveriges inkubatorer som ingår i BIG Sweden att vi saknar beslut om en fortsättning och vi har också förstått att det inte är helt klart vilken organisation som ska ansvara för ett inkubatorprogram. För oss väldigt viktiga frågor som riskerar att bli hängande på grund av att det sammanfaller med valår. Vi har varit flera som försökt påskynda ett beslut. VINNOVA har tillsammans med Almi gjort en utredning som grund för en fortsättning av BIG Sweden. Kort efter att denna utredning överlämnats till Närings departementet lämnade också Almi in en egen utredning. Näringsdepartementet har sedan tagit över det fortsatta arbetet av det nationella inkubatorprogrammet där också huvudmannaskapet utreds. Den 16 april 2014 gick regeringen ut med att VINNOVA övertar ansvaret för inkubation. Enligt VINNOVA är uppdraget välkommet tillbaka till organisationen och generaldirektör Charlotte Brogrens avsikt är att stödet till inkubatorerna och dess bolag ska ligga på minst samma nivå som under Fördelning av statligt riskkapital i tidig fas Parallellt med detta pågår en mycket intensiv debatt gällande avsaknaden av statligt riskkapital i tidig fas, så kallad såddfas. Detta är en fråga som lyfts under längre tid från flera håll och också från oss inkubatorer inom BIG 6, som utgörs av de sex främsta inkubatorerna inom BIG Sweden. Sammanlagningen av Almi och Innovationsbron skulle öka omfattningen på insatser för bolag i tidiga skeden. Det skulle också leda till ett enklare och tydligare system gentemot företagen som söker finansiering. Jag har i tidigare vd-ord skrivit att fördelningen av finansiering måste kunna dra bättre nytta av den kunskap som inkubatorer har om sina tidiga projekt och bolag inför beslut om tidig finansiering. Jag har stora förhoppningar om att detta kan ta flera steg i rätt riktning nu när VINNOVA och Almi ska samarbeta kring det statliga stödet för utveckling av affärsidéer och bolag hos inkubatorer. Den lokala kunskapen om projekt och bolag kan utnyttjas mycket bättre utan att för den skull tvinga centrala aktörer att släppa beslutsrätten. Det är också viktigt att man ser över olika former av statligt stöd. Det är inte självklart att fokusera på statligt ägarkapital då det ibland framtvingar för tidig bolagisering av projekt och därmed för tidiga och svåra bolagsvärderingar. De medel som i dag finns för tidig verifiering av affärsprojekt är i princip låsta till projekt med akademiskt ursprung. De medlen behövs absolut, men vi måste också få en lösning för de 2/3 som söker till oss och inte kommer från akademin. Rejäl minskning av möjliggörandepengar Jag inledde med att lyfta den summan som satsats i UIC-bolag under Hur kan jag då samtidigt tala om en brist på finansiering? Alla projekt är väl inte bra nog för att få finansiering? Det som oroar mig är att jag har observerat att det statliga kapital som tidigare gått in i tidiga skeden för verifiering och bolagsbildning har minskat. Det kapitalet ersätts inte med de senare och större investeringarna i våra bolag som kommit lite längre. Jag menar det stöd på några hundratusen kronor per projekt för att kunna testa och eventuellt gå vidare. Jag uppskattar att vi har tappat mellan miljoner kronor per år i denna fas för våra UIC-projekt. Avgörande pengar som i många fall utgör startskottet för något nytt. Det är möjliggörandepengar och de har minskat rejält. Vi har ett starkt samarbete med Connect Uppsala inom bland annat Uppsalas investerarnätverk. Men för att få fram kittlande investeringsobjekt behövs statliga möjliggörandepengar. Här kan staten komplettera mer. Riksrevisionens rapport Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget (RiR 2014:1) talar sitt tydliga språk. Det är generellt sämre med tillgången på tidigt statligt riskkapital och det kapital som finns är ofta låst regionalt som till exempel Inlandsinnovation på 3 miljarder kronor. Något som bland annat belysts i debattartikeln Uppsala hämmas i sin utveckling UNT där ordföranden i Regionförbundet Uppsala län Cecilia Forss och Uppsala läns landshövding Peter Egardt skriver För att utveckla de stora framtidsprojekten behöver vi en större del av de nationella medlen till regionen. Här i Uppsala län och Södertälje har vi många affärsidéer som kan leda till framtidens tillväxtföretag. Gör valet enkelt och låt oss så där det gror bäst, så att Sverige får en bättre och större skörd på sikt. Med önskan om en trevlig läsning av UICs årsberättelse för Uppsala maj 2014 Per Bengtsson Vd, Uppsala Innovation Centre

5 VD-ORDET 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 5

6 6 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 UIC FÅR IDÉER OCH FÖRETAG ATT VÄXA UIC FÅR IDÉER OCH FÖRETAG ATT VÄXA Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC erbjuder entreprenörer och tillväxtföretag kvalificerad rådgivning och stöd i deras affärsutveckling för ett framgångsrikt företagande. UIC-MODELLEN I KORTA DRAG UICs affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser. UICs affärscoachmodell med 50 affärscoacher i näringslivet kopplade till UIC. UIC hyr inte ut lokaler. UIC tar inga ägarandelar i bolagen. UIC är en neutral samarbetspartner till UIC-bolagen. UIC följer UICbolagens utveckling kontinuerligt. Uppsala Innovation Centre stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC är en neutral och branschoberoende företagsinkubator och erbjuder en dynamisk och väl beprövad process för att utveckla människor, affärer och företag. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen skapar framgångsrika företag UIC-modellen formades 2004 och har visat sig fungera bra än i dag då nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden. UIC-modellen innefattar sex affärsutvecklingsprogram för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget kunna ta nästa steg i sin affärsutveckling. Resultatet blir kortare tid till marknad. En viktig del i UIC-modellen är det framgångsrika affärscoachsystemet där 50 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Affärscoacherna stödjer de nystartade företagens ledning och styrelse och bidrar med sin kunskap, erfarenhet och sina etablerade kontakter med viktiga nätverk. Den stora bredden av affärscoacher gör det möjligt för UIC att vara branschoberoende och företagen kan därmed få expertstöd från en erfaren person inom deras specifika bransch. UIC har också en grupp specialister, till exempel industrialiseringscoacher, som har erfarenhet av att ta steget från prototyp till serieproduktion. UIC tar inte några ägarandelar i UIC-bolagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan UIC vara en neutral samarbetspartner till bolagen. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC har även ett brett spektrum av affärspartner inom olika branscher som bidrar med kunskap och kompetens till UIC-bolagen genom bland annat seminarier och individuell rådgivning. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden, B.I.G. Sweden. UIC är även medlem i Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som är en branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks.

7 UPPSALA INNOVATION CENTRES AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 7 UPPSALA INNOVATION CENTRES AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM BILJETTEN TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAGANDE UIC Business Start UIC Business Start riktar sig till personer som vill starta och driva företag. Programmet ger bred baskunskap för att utveckla affärsidén och ger möjlighet att bekräfta den affärsmässiga bärkraften. UIC Business Agile UIC Business Agile gör det möjligt för företag eller team med en IT-baserad produkt eller tjänst att gå från idé till kund på tre månader. Programmet ger den kunskap, vägledning och det nätverk som krävs för att snabbt komma ut på marknaden med en affärsidé. Bygger bland annat på koncepten Lean startup och Customer development. UIC Business Lab UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. Ger ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. UIC Business Prep UIC Business Prep är ett program för utvalda företag med hög potential. Företagen har specifika utvecklingsområden som behöver utvecklas och förberedas ytterligare för att uppfylla kriterierna för UIC Business Accelerator. UIC Business Accelerator UIC Business Accelerator vänder sig till bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bedöms ha en internationell marknadspotential. Programmet ger företaget tillgång till viktiga resurser i affärsutvecklingsprocessen såsom affärscoachning, rådgivning, stöd i finansieringsprocessen, seminarier samt ett omfattande nätverk. UIC Alumni UIC Alumni innefattar företag som avslutat UIC Business Lab eller UIC Business Accelerator. Ger fortsatt tillgång till UICs affärscoacher och skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom Uppsala Innovation Centre. UIC Business Start Inspirera och förbereda UIC Business Agile Från idé till kund på tre månader UIC Business Lab Utvärdera och förädla UIC Business Prep Utveckla och förbereda UIC Business Accelerator Genomföra UIC Alumni Återkoppla Affärscoacher UICs affärscoachmodell innefattar 50 handplockade affärscoacher från näringslivet som är kopplade till UIC. Affärscoacherna har ledande befattningar på företag inom alla olika typer av branscher och stöttar bolagen i deras affärsutveckling genom sin kunskap, erfarenhet och sitt nätverk. UIC-bolagen har även tillgång till UICs nätverk av specialister, exempelvis industrialiseringscoacher som vägleder bolagen från prototyp till serieproduktion. UIC Partner UIC har ett tjugotal affärspartner som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom att dela med sig av sin kunskap och kompetens vid seminarier och individuell rådgivning. Dessutom erbjuder de direkta tjänster till bolagen. UICs affärspartner bidrar till finansieringen av Uppsala Innovation Centre.

8 8 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 ROI RETURN ON INVESTMENT, ROI FÖR 2013 Offentlig ROI är ett mått på uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen som UIC fått i förhållande till de skatter och avgifter som UIC-bolagen återbetalat till staten under För varje satsad krona i UIC under 2013 har UIC-bolagen gett 11 gånger pengarna tillbaka under innevarande år.

9 ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 9 HÄNT UNDER 2013 Uppsala Innovation Centres mål är att fler livskraft iga tillväxtföretag utvecklas. Det går bra för många av UIC-bolagen, det vill säga de bolag som går eller gått något av UICs affärsutvecklingsprogram. Det visar sig inte minst med tanke på att nio av tio av de bolag som genomfört UIC Business Accelerator är fortsatt aktiva på marknaden. Det visar sig också genom den mängd nyheter som kommer från både UIC och UIC-bolagen. Här visar vi ett axplock. 40 tidigare AstraZeneca-forskare nu flygfärdiga företagare I november 2012 gick startskottet för UICs första affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab i Södertälje. Fyra månader senare blev cirka 40 tidigare forskare på Astra Zeneca, flygfärdiga företagare efter att ha slutfört programmet. Det finns ingen manual för hur man startar företag utan alla måste hitta sin egen väg. Stödet från UIC har varit ovärderligt, säger Dirk Weigelt, vd på KeytoLead som genomförde UIC Business Lab. Fyra UIC-bolag fick Bona Postulata-priset UIC-bolagen Sensebit, Episentec, Gradientech och Pophunters Film & TV tilldelades näringslivspriset Bona Postulata som delas ut till uppländska företag med stor tillväxtpotential. Bona Postulata är latin och betyder goda förutsättningar. Bakom priset står 16 välkända företag och näringslivsorganisationer i länet som vill bidra till att företag med god tillväxtpotential får den uppmärksamhet och draghjälp de förtjänar. Priset är instiftat av två av UICs affärspartner, Advokatfirman Lindahl och PwC. Novandi Chemistry och MetaSafe belönades av Stiftelsen Sten Gustafssons Fond UIC-bolagen Novandi Chemistry och MetaSafe i Södertälje belönades med vardera kronor från Stiftelsen Sten Gustafssons Fond. Fonden är instiftad av AB Astra och förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Nya partner och delägare i UIC Under 2013 fick UIC två nya partner i form av Södertälje kommun och den nordiska mediakoncernen Marknadsmedia. Samarbetet med Marknadsmedia innebär att dotterbolagen MediaView, Kenzaku, MXM Com och Searchmint kan arbeta för att stärka UICbolagens kommunikation genom marknadsföring, digitala medieköp och sökoptimering. Uppsala kommun blev ny delägare i UIC då de förvärvade Almi Företagspartner i Uppsalas aktieinnehav om 25 procent. Försäljningen genomfördes på grund av Almikoncernens sammanslagning med Innovationsbron, vilket innebär att Almi nu ansvarar för drift och finansiering av alla inkubatorföretag inom ramen för det nationella inkubatorprogrammet. Spelbolaget Night Node en av Europas topp 100 Indie-spelbolaget Night Node bildades av fyra spelintresserade kompisar i oktober Redan i december rankades de av den engelska tidningen Develop som en av Europas 100 bästa spelstartups. MAGNUS HASSELTEG ÄR koncernchef på Marknadsmedia, som är ny partner till UIC.

10 10 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 HÄNT UNDER 2013 VINNARE AV STIFTELSEN SKAPAs innovationspris. VBN Components medgrundare Martin Nilsson (t.v.) och Ulrik Beste samt Niklas Salomonsson. Två UIC-bolag tog emot Sveriges största uppfinnarpriser Ulrik Beste från UIC-bolaget VBN Components fick i oktober ta emot Sveriges största uppfinnar - pris, SKAPA Utvecklingsstipendium på kronor. VBN Components har utvecklat en avancerad 3D-printingteknik som kan skapa produkter av nötningsbeständigt stål. Första pris i kategorin SKAPA Framtidens Innovatör delades även det ut till en UIC-företagare, Niklas Salomonsson tog emot ett stipendium på kronor. Niklas har utvecklat ett sensorsystem för kolfiberrobot som möjliggör 3D-positionering i realtid som kompenserar flexning i robot armar. Isconova förvärvades av amerikanska Novavax Ett av de första bolagen som gick in i UIC var läkemedelsföretaget Isconova, som i dag ingår i UIC Alumni. Bolaget var också det första UIC-bolaget som listades på NASDAQ OMX First North. Under 2013 förvärvades Isconova av det amerikanska vaccinbolaget Novavax Inc. Bolaget har 23 anställda på kontoret i Uppsala och sammanslagningen kommer inte att innebära några större förändringar i organisationen. Resestipendium till Novortex och Strandberg Guitars I samband med UICs årliga julgransplundring i mitten av januari 2013 delade UICs företagspartner Nordea ut två stipendier på kronor vardera. Stipendierna går till UIC-bolag och är öronmärkta för en affärsresa som gagnar bolagens utveckling och tillväxt. Denna gång gick priset till Novortex och Strandberg Guitars. Novortex utvecklar, med stöd av Innovation Akademiska, en skena som ersätter gips vid fotledsfrakturer. Strandberg Guitars har kunder världen över och tillverkar specialbyggda gitarrer som gör det möjligt att spela längre och bättre genom låg vikt och ergonomisk utformning.

11 HÄNT UNDER 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 11 RM Medic-Tech blev Årets nybyggare Priset Årets nybyggare i Uppsala län tilldelades Pasha Razifar och Azita Monazzam på UIC-bolaget RM Medic-Tech på Uppsala slott i oktober. Vi är mycket hedrade över att få priset Årets nybyggare i Uppsala län. Vi har på kort tid byggt upp företaget och har i dag kunder över hela världen. Det gav också ett bra tillfälle att tacka UIC för allt stöd och all support under vår resa till framgång, sa Azita Monazzam. Medicinteknikföretaget erbjuder bland annat produktlösningar och utbildning inom Positron Emission Tomography, PET, och har en stor internationell marknad.

12 12 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 HÄNT UNDER 2013 UIC-entreprenörer rankade som Sveriges hetaste digitala entreprenörer När Internetworld för åttonde året i rad listade Sveriges 25 hetaste digitala entreprenörer fanns två UIC-entreprenörer rankade. Christopher Kingdon, grundare och dåvarande vd på Plotagon kom på fjärde plats. Plotagon har utvecklat ett interaktivt filmverktyg som gör det möjligt att skapa animerade filmer utifrån egna berättelser. Mikael Jansson, grundare av 123on rankades som nummer elva. 123on har utvecklat en global video plattform och mobilapp där sportsekvenser eller andra videoklipp spelas upp vid inkommande samtal och andra mobilfunktioner.

13 HÄNT UNDER 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 13 SKB förlänger avtal med UIC 2010 fick UIC i uppdrag att stödja framväxten av nya affärsidéer och tillväxtföretag i Östhammars kommun. Under 2013 förlängde SKB och SKBs ägare avtalet med UIC till 2015 inom ramen för samarbetet om mervärdesinsatser. Totalt investeras fyra miljoner kronor i satsningen där målet är att ytterligare 20 bolag eller projekt ska utvecklas under perioden. Vi är mycket glada över att kunna erbjuda våra företag i Östhammars kommun denna möjlighet. Hos oss finns flera företag med produkter och tjänster som kan utvecklas och bli mogna för genombrott både i Sverige och på exportmarknaden, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun. ScandiDos bland de 50 snabbast växande teknikföretagen För fjärde året i rad var ScandiDos med på Deloittes rankning Sweden Technology Fast 50 och deras internationella rankning Technology Fast 500 EMEA. Under året fick ScandiDos även finansiering från VINNOVA med 1,6 miljoner kronor för deras arbete med att utveckla röntgendetektorer med isotrop respons för förbättrad kvalitetskontroll av strål terapi. VBN Components stärkte kassan med 3,3 mkr från VINNOVA 2013 var ett positivt år för UIC-bolaget VBN Components. Det Uppsalabaserade företaget stärkte kassan med 3,3 miljoner kronor genom finansiering från VINNOVA för att vidareutveckla hårda och slitstarka stålkomponenter som byggs direkt från metallpulver i en 3D-skrivare. VBN Components fick även cirka kronor genom VINNOVAs program Forska&Väx. I oktober slutfördes dessutom det första pilottestet hos Volvo Construction Equipment i Eskilstuna där VBN Components, i samarbete med Primateria, utvecklat världens första 3D-utskriven kugghjulsfräs som också visade toppresultat i Volvos tester. Almi listade två UIC-bolag bland 29 starka inkubatorföretag Almis inkubatorprogram BIG Sweden innefattar landets ledande företagsinkubatorer, däribland UIC. När Almi tog fram listan BIG29 som visade 29 framgångsrika bolag som utvecklats med hjälp av en företagsinkubator fanns två UIC-bolag representerade. Med på listan var alumnbolagen ScandiDos och Halo Genomics, i dag Agilent Technologies. GÖRGEN NILSSON OCH Ingemar Wiberg på ScandiDos som topprankas av både Deloitte och Almi.

14 14 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE ON

15 123ON ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE ON VI KOMMER ATT SKAPA HISTORIA Som racingförare blev Mikael Jansson expert på att värdera ögonblicket. Han fick en kick av att sätta videon på repeat och se inspelningen om och om igen avgörandet, när däcken skrek mot asfalten. Nu har han tecknat imponerande avtal med NHL, La Liga, några av världens största sportligor och med iconcerts allt för att vi ska få uppleva våra favoritögonblick så ofta vi vill i mobilen. 123on ger oss en plattform som gör att vi kan dela och njuta av världens mest passionerade ögonblick på ett helt nytt sätt. Och företag har fått en ny kommunikationskanal direkt in i målgruppens hjärta.

16 16 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE ON MED 123ON:S MOBILAPP kan man njuta av sina favoritklipp på ett nytt sätt. Dessutom får företag en ny kommunikationskanal direkt till målgruppens hjärta. 123on är en mobilapp för Android och en global videoplattform, inte helt olik Youtube. Skillnaden är att du enkelt kan spara, använda och dela passionerade, världsomvälvande och klassiska ögonblick i form av rörliga bilder i mobilen. Istället för din vanliga mobilsignal kan du få ett videoklipp av det snyggaste Messimålet från La Liga när det ringer, när du har ställt in väckarklockan eller påminnelser. På sätt och vis låter det så självklart att Mikael Jansson ofta får frågan om den här möjligheten inte redan finns. Nej, vi är först och vårt koncept är unikt, svarar han lugnt. Men vi ser att vi är på rätt spår. Vi har avtal med spanska MediaPro som äger filmrättigheterna till La Liga, och de har nyligen tecknat avtal med Twitter. Här kan vi rida på vågen när också Twitter ser film som en ny kommunikationskanal, säger Mikael. Från TV till webb till mobil Mikael Jansson har alltid jobbat hårt. Efter racingkarriären som klingade av 2008 har han vunnit framgång i radio-, TV- och mediebranschen. Som reklamfilmsproducent jobbade han med några av Sveriges hetaste webbyråer. Det var fantastiskt att få vara med när kampanjerna på webben började ta fart, plötsligt gjorde vi video på nätet. Till skillnad från TV, kunde webben skapa interaktion och lojalitet på lång sikt. Så fort reklamfilmen visats klart på TV, var också kampanjen död, säger Mikael. När mobilen kom och Apple lanserade Iphone gick det upp för Mikael vad som saknades. Det blev möjligt att föra en dialog och skapa lojalitet på ett nytt sätt. Jag ville få kontakt med publiken. Kinesisk damfotboll och Barcelona Idén till att få företag och organisationer att använda videoklipp som en ny kommunikationskanal i mobilen dök upp under ett lite udda uppdrag: att göra en hyllningsfilm till damfotboll med en kinesisk artist och med FC Barcelona. Trots att det var en vanlig vardag samlades massor av folk när kameratruckarna åkte upp på Barcelonas arena Camp Nou. Fansen tog minsta chans att få en glimt av sina hjältar, berättar Mikael. Tiden var mogen Mikael kom till inspelningen i taxi. Jag glömmer aldrig taxichauffören. Han sa att han ärvt säsongsbiljetter och att sonen skulle få ärva hans i sin tur. Jag tänkte, den lojaliteten är fantastisk. Då insåg Mikael hur tokigt det är med ägandet av rättigheter. Reglerna gör det ju förbjudet att filma, fota och lägga upp videoklipp på nätet,

17 123ON ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 17 samtidigt som fansen aldrig kan få nog. Så han kom på ett enkelt sätt att stärka relationen mellan spelare och fans. Jag ville göra sportsekvenser för mobiler, eftersom alla bär dem med sig, säger Mikael. Så blev det. Genom en smart plan lyckades Mikael värva en skara ambassadörer över hela världen. Efter sex månaders ihärdigt arbete lyckades jag få möta ishockeylegendaren Peter Forsberg över en lunch. Han gillade idén. Vi flög till sammans till New York och träffade högsta ledningen på NHL som också gillade idén, berättar Mikael. Tiden var mogen. De som sitter på rättigheter i dag inser att det är tid att skaffa en ny intäktsström och 123on har en genial lösning. Rätt att dela Starkt innehåll attraherar människor. Och visst tittar vi på Youtube, men det här är ett annat sätt att exponera videoklipp. Konceptet bygger på att tillfredsställa människors behov av sport, nöjen och musik, utan att stjäla deras tid. Eller som Lars Dahlbom på UIC uttrycker det. 123on skapar inte bara nya möjligheter för mobilanvändaren att uppleva sitt favoritmål eller favoritlåten med Aerosmith i mobilen. Dessutom är det en klockren kommunikationskanal för företag som går direkt in i målgruppens hjärta. Tjänsten gör det även möjligt att dela videor på ett enklare sätt. Skapa bara en grupp, till exempel för familjen, som sedan kan dela inspelade videor från semestern eller på barnbarnen. Även om filmerna är tunga. Då kan ett klipp som annars kanske bara skulle ligga i datorn komma till glädje på ett nytt sätt. Klippet där min son sjunger Idas sommarvisa väger 50 megabyte, en tung fil som man inte kan skicka hur som helst. När jag snabbt och enkelt kan få filmen som min mobilsignal gör den mig lycklig så fort det ringer eller alarmet går igång, säger Mikael. Man ska äga sin IT-innovation När Lars Dahlbom på UIC träffade 123on första gången var det som bedömare av bolag ur ett investerarperspektiv. Jag tyckte inte de hade alla rätt den gången, eftersom de lagt ut programmeringen till Spanien. Har man en affär som bygger på en IT-innovation ska man äga den, säger Lars. Ett år senare, när deras vägar korsades igen hade 123on tagit kontroll över programmeringen som nu sker inom företagets väggar. Mikael har utvecklat sin egen roll och ser var det är viktigt att ha kontroll, och var det är bäst att släppa den, säger han. MIKAEL JANSSON PÅ 123on har en bakgrund som framgångsrik racingförare. MÅL! Snyggaste Messimålet från La Liga när det ringer eller vid påminnelser.

18 18 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE ON MIKAEL JANSSON OCH Stina Thor, UIC, diskuterar PR-strategier för 123on. UIC fick oss att växa med idén 123on antogs till UIC Business Prep under 2013 och har där fått stöd av Lars Dahlbom och UICs affärscoach Katarina Chowra. Mikael tycker att UIC varit väldigt konkreta och lösningsorienterade. Vi fick lära oss hur vi presenterar oss och hur vi bygger kärnvärden. Vi har kunnat bygga vidare på plattformen, skapa avtalen och färdigställa plattformen med bra stöd av Lars och Katarina. 123on uppskattar att de fått mycket konstruktiva förslag. Vi är sex personer på kontoret och ibland är det helt enkelt ensamt att ta besluten. Det rör sig fort, men också långsamt och det är värdefullt att kunna bolla besluten med en erfaren person, konstaterar Mikael. Tillsammans med Stina Thor, kommunikationsavsvarig på UIC, tittade 123on på en strategi för att nå ut i svensk och internationell press. Stina är kunnig på det hon gör, dessutom har hon ett förflutet i mobilbranschen, vilket gav trygghet. Jag kunde testa idéer och få snabb feedback av henne, säger Mikael. En av Sveriges hetaste IT-entreprenörer Lars Dahlbom har följt 123on:s utveckling. De visar prov på stor företagsamhet och tecknar avtal med stora aktörer. Jag är imponerad över hur en så liten organisation kan få deras öra och att få dem att teckna avtal om film i litet format, säger Lars. I dag har 123on avtal med bland andra La Liga, NHL och iconcerts. 123on är ett av fem startup-bolag som man ska ha koll på under 2014, enligt tidningen Internetworld utsågs Mikael Jansson till finalist i tävlingen Bully Awards, som går ut på att hitta Europas nästa stora Tech Stars. Dessutom utsågs han till Sveriges 11:e hetaste digitala entreprenör av Computer Sweden, inget som förvånar Lars. Mikael är målfokuserad och ihärdig. Jag vet inte hur han gör, men han har alltid ett resultat att visa och kan hela tiden rapportera nya saker. En del bakslag förstås, men ofta är det goda nyheter. Du föds in i en familj 123on kommer att skapa historia, säger Mikael segervisst. Och säkert glömmer vi aldrig första gången det händer: Det ringer i telefonen, filmen vi valt drar igång, vi njuter några sekunder. Sedan svarar vi kanske lite lyckligare i telefonen. Eller vaknar lite gladare när alarmet sätter igång. Förutom vägledningen genom UIC Business Prep har samarbetet med NHL bidragit till plattformens utveckling. De sa, du föds in i en familj som håller på ett hockeylag, du kommer att vara laget lojalt hela livet, därför måste tjänsten passa både barn och 60-åringar och vara enkel för alla. Och så har det blivit. Mikael tror att nyckeln in till de stora bolagen är att de är kreativa, ödmjuka och enkla människor som är duktiga på vad de gör. Det vi gör kan vara komplext inåt, men det ska vara enkelt för mobilanvändaren att uppleva sina bästa videoklipp i mobilen. 123on får stöd i sin affärsutveckling genom UICs program UIC Business Prep. Appen kan laddas ner på Google Play.

19 123ON ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE ON 123on is a mobile app for Android and a global video platform not unlike YouTube. The difference is that you can easily store, access and share passionate, world-changing and classic moments in the form of moving images on mobile phones. Instead of your regular ringtone, you can see a video clip of Messi s latest delicacy from La Liga when it rings, or when you set the alarm or reminders. Moreover, 123on is a spot-on business communication channel that goes directly to the heart of the target audience. Mikael Jansson, 123on Managing Director and founder, came up with the idea of getting businesses and organizations to use video as a new mobile phone communication channel when working on a film tribute to women s football and FC Barcelona. He realized how crazy the whole issue of ownership rights was. Rules prohibit filming, photo shoots and posting videos online, at the same time as fans can never get enough of this. So he came up with a simple way to strengthen the relationship between players and fans. I wanted to do sports sequences for mobile phones, because everyone carries them, says Mikael. Today, 123on has agreements with, among others, La Liga, NHL and iconcerts. It is also one of five start-up companies to keep an eye on in 2014, according to Internet World magazine. In 2013, Mikael Jansson was nominated as a finalist in the Bully Awards competition, which aims to find Europe s next big TechStars. In addition, he was named Sweden s 11th hottest digital entrepreneur by Computer Sweden. The app can be downloaded on Google Play.

20 20 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 FACILITATE PARTNER FACILITATE PARTNER FASHION MED FUNKTION Anna Sjöberg skulle starta ett designföretag för underkläder med fokus på hållbarhet, så fick hon tipset att göra en funktionslösning för diabetiker. Ett år senare säljer Facilitate Partner diabetesunderkläder i flera länder under varumärket AnnaPS. Processen har skett steg för steg med UIC Business Lab och UIC Business Prep som stöd.

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG Per Bengtsson vd 2017-02-01 Vad är UIC? En av landets främsta företagsinkubatorer. Världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Steget in på den största marknaden

Steget in på den största marknaden Steget in på den största marknaden I oktober 2008 är det 20 år sedan Konftel registrerades hos det svenska bolagsverket. 1998 var drömmen hos två affärsmän och två unga uppfinnare att deras konferenstelefon

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer.

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer. På Skånegatan mitt på Södermalm befinner sig den lilla mediebyrån Fast Forward Media. Tatsumi Suzuki och Carl Efvergren som är grundarna och delägarna i företaget har nu efter 1 år på Liljeholmen flyttat

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper. En virtuell webbyrå Vi skapar kostnadseffektiva digitala lösningar åt medelstora och stora företag. Er webbplats blir sökvänlig, responsiv och modern. Vårt koncept bygger på låga kostnader med god kvalité.

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

med passion och keramik Sublift skapar kunglig nyfikenhet Från idé till kund på tre månader Nya dörrar öppnas i Södertälje ÅRSBERÄTTELSE 2012 2013

med passion och keramik Sublift skapar kunglig nyfikenhet Från idé till kund på tre månader Nya dörrar öppnas i Södertälje ÅRSBERÄTTELSE 2012 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2012 2013 Sublift skapar kunglig nyfikenhet Från idé till kund på tre månader Nya dörrar öppnas i Södertälje läker ben med passion och keramik roi 13,4 / Strandberg guitars / chromogenics

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY INBJUDAN PROGRAMSTART DEN 9 MAJ 2017 Ser du Tyskland som nästa steg i den internationella satsningen? Eller känner du att befintliga affärer behöver utvecklas ytterligare?

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks SiSP Swedish Incubators & Science Parks Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks 2009 SiSPs syfte SiSP skall bidra till att utveckla optimala förutsättningar för Sveriges Inkubatorer

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

R M I Rätt Mental Inställning

R M I Rätt Mental Inställning R M I Rätt Mental Inställning För att coacha, hjälpa personer inom näringslivet, finns det en uppsjö av konsulter, som mer eller mindre effektivt sätter sin prägel på utvecklingen. En av de mer framgångsrika

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

INNOVATIONS AMBULANSEN. Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking

INNOVATIONS AMBULANSEN. Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking INNOVATIONS AMBULANSEN Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking Nya tider ställer nya och högre krav på ditt företag. Kollegor och kunder tänker och agerar på ett nytt och annorlunda

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Ett skridskoskär före. Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob

Ett skridskoskär före. Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob Ett skridskoskär före Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob NUTID 80% Hockey 100 % Klubbkänsla Drivkrafter: Organisation Affärsmöjligheter Kundnytta Stimulera omgivningen FRAMTID

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

Uppsala BIO 10 år senare. Madeleine Neil, Kommunikationsdirektör Uppsala BIO

Uppsala BIO 10 år senare. Madeleine Neil, Kommunikationsdirektör Uppsala BIO Uppsala BIO 10 år senare Madeleine Neil, Kommunikationsdirektör Uppsala BIO Vem är jag och vilka är ni? Vad är Uppsala BIO idag, och vad trodde vi då? Vad är en lyckad klustersatsning? Erfarenheter av

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer