FASHION MED FUNKTION. Stålmannen som skapar ett paradigmskifte. De byter forskarrock mot affärskostym. Vi kommer att skapa historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASHION MED FUNKTION. Stålmannen som skapar ett paradigmskifte. De byter forskarrock mot affärskostym. Vi kommer att skapa historia"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 VBN COMPONENTS Stålmannen som skapar ett paradigmskifte NOVANDI CHEMISTRY De byter forskarrock mot affärskostym 123ON Vi kommer att skapa historia KINGS OF SWEDEN Tyskarnas nya designfavorit FACILITATE PARTNER FASHION MED FUNKTION ROI 11 / NIGHT NODE / INOSSIA / UIC I VÄRLDEN CAVIDI / MENTOR4RESEARCH / OPEROSE

2 2 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-ordet UIC får idéer och företag att växa 7 UICs affärsutvecklingsprogram 8 ROI 11 9 Hänt under Vi kommer att skapa historia 20 Fashion med funktion 23 De byter forskarrock mot affärskostym, ofta flera gånger om dagen 30 Pojkdrömmen blev verklighet på tre månader 33 Ny kur för skadade ryggkotor 36 Stålmannen som skapar ett paradigmskifte 42 Kläder för kvinnor som gillar smuts under naglarna 44 Fokus på bättre livskvalitet för HIV/AIDS-patienter Forskning som kan minska djurförsök vann guld i Mentor4Research 48 Kings of Sweden tyskarnas nya designfavorit 54 Internationellt intresse för UIC och UIC-bolagen 56 UIC-bolag UIC-bolagens resultat Om Uppsala Innovation Centre 65 Personal / Styrelse 66 About Uppsala Innovation Centre 23 PRODUKTION Ansvarig utgivare: UIC. Text och grafisk form: Matador kommunikation och UIC. Foto sid 6, 66: ooyoo/istock. Foto sid 9: Marknadsmedia. Foto sid 10: Stiftelsen SKAPA, Strandberg Guitarworks. Foto sid 11, 55: UIC. Foto sid 12: Plotagon. Foto sid 13: Alex&Martin. Foto sid 14, 17: 123on. Foto sid 20, 21: Facilitate Partner. Foto sid 30: Night Node. Foto sid 36 37: Capital Motion Animation. Foto sid 42: Operose. Foto sid 44: Cavidi. Foto sid 45: Luca Sage. Foto sid 46: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA); fotograf Johan Wahlgren. Foto sid 55: ÅAC Microtec. Foto, övriga foton samt omslag: Rikkard Häggbom. Tryck: TMG Tabergs, Taberg 2014.

3 VD-ORDET 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 3 VD-ORDET 2013 Hur heta blir innovationsfrågorna under valåret 2014? Det svaret får vi ju närmare vi kommer valdagen den 14 september. Redan nu har innovations politiken debatterats från olika håll gällande bristen på statligt tidigt sådd kapital, beslut om nytt nationellt inkubatorprogram, samordning mellan de statliga aktörerna, regionala satsningar kontra nationella, den nationella innovationsstrategin etc. Jag hoppas att denna debatt leder till att Sveriges nystartade bolag kommer i fokus, och att det resulterar i bra konkreta åtgärder som för landets tillväxtföretag framåt. 101 UIC-bolag och projekt UIC har under 2013 fått förtroendet att jobba tillsammans med 101 projekt varav 83 är företag. En kraftig ökning jämfört med tidigare mål om 20 företagsprojekt och 45 bolag per år. Det har satsats 315 miljoner kronor i UIC-bolagen varav 232 miljoner kronor är ägarkapital, och generellt har bolagen utvecklats mycket bra under året. Längre fram i UICs årsberättelse exemplifierar vi detta genom att kunna räkna upp ett flertal utmärkelser som våra projekt och bolag erhållit. Uppsala län och UIC-företagare tog hem båda priserna inom Sveriges största innovationspris från stiftelsen SKAPA under året. UIC-bolag fanns dessutom med på Almis BIG 29-lista och Affärsvärlden och NyTekniks 33-lista. Internationella besök på hög nivå UIC är en del i ett mycket väl fungerande innovationssystem i Uppsala. Några kallar det för ett ekosystem för kommersialisering. Ett samarbete som gör skillnad för de projekt och bolag som vi jobbar tillsammans med och som bygger mycket på de engagerade personer som finns inom respektive organisationer. UIC har nöjet att få ta emot ett flertal internationella besök på hög nivå där nyfikenheten på både UIC och tillväxtbolagen inom UIC är stor. Vi hoppas att våra internationella besök ska kunna resultera i ännu bättre affärer utanför Sveriges gränser för våra bolag på lång och kort sikt. UIC har synats i sömmarna UIC har utvärderats grundligt under det gångna året då våra ägare genomförde en utvärdering av UICs verksamhet för åren Utvärderingen genomfördes av Faugert & Co, ett dotterbolag till Technopolisgruppen. Resultatet visade på en välskött organisation och på att UIC sedan omstarten i allt väsentligt har bedrivit en utomordentligt framgångsrik verksamhet. Den gedigna rapporten utgör ett underlag för det fortsatta strategiska arbetet inom UIC, men också en stor och positiv energikick för oss på UIC. Jag vill rikta ett stort tack till alla UIC-bolag, partner, intressenter, affärscoacher, medarbetare, ägare och styrelse som varit behjälpliga i utvärderingen och för en mycket hög svarsfrekvens på de frågor som ställts via intervjuer och enkäter. Dessutom genomförde Almi en utvärdering, Assessment 2013, av UICs verksamhet i Uppsala län och i Södertälje vid halvårsskiftet Utvärderingen gav mycket höga betyg till verksamheten och de resultat som uppnås i bolag som genomfört UICs program. Utvärderingen ligger som grund för Almis finansiering av UICs verksamhet. Fortsatt samarbete med SKB i Östhammar Vid halvåret 2010 valdes UIC till partner i SKBs och Östhammars kommuns mervärdesprogram för spin-off i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet. Över 20 företag har ingått eller ingår i något av UICs program sedan start. Efter en utvärdering av UICs arbete i Östhammar valde SKB att förlänga avtalet fram till 2015 för att fler projekt, bolag eller spin-offs ska kunna utvecklas med stöd av UICs program, affärscoacher, partner och nätverk. Under första halvåret 2014 kommer också ett samarbete gällande idéscouting inom SKB att inledas. Det möjliggör att idéer inom SKB med kommersiell potential ges möjlighet att utvärderas och utvecklas. God utveckling för UIC Södertälje I Södertälje har UIC flyttat in i nya lokaler i Acturums Biovation Park, som tillsammans med Marknadsmedia i Uppsala är nya partner till UIC från och med Arbetet i Södertälje fortsätter att utvecklas mycket bra och samverkan med bland annat Södertälje kommun är stark. Life science är en stor bransch i Södertälje, liksom i Uppsala, och vi ser det som en stor fördel att ha kunnat introducera Uppsala BIO i Södertälje. I dag har Uppsala BIO ett kontor i Biovation Park. I ett gott samarbete med Södertälje kommun arbetar vi vidare med att stärka utvecklingen av fler tillväxtföretag. UIC en framtida rymdinkubator? Tillsammans med inkubatorerna Artic Business Incubator och Innovatum, med stöd från Rymdstyrelsen, har vi utarbetat en ansökan till European Space Agency (ESA) om att få utgöra ett europeiskt Business Incubation Center (BIC) för rymdapplikationer. Det är lätt att ta till det gamla ordspråket sikta mot stjärnorna, så når du trädtopparna. Det passar delvis in i detta sammanhang då en ESA BIC ska jobba med att applicera tekniker för rymdprojekt i mer jordnära projekt. Vid ett positivt besked på vår ansökan väntas en ESA BIC kunna startas under Arbetet har fått stöd av branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

4 4 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 VD-ORDET 2013 IVAs Innovationskraft Sverige i Uppsala Innovationskraft Sverige är ett projekt som drivits av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektets mål var att bidra till att innovationsstrategierna på nationell och regional nivå ska blir verklighet. IVA har genomfört ett flertal regionala möten där Sveriges innovationsstrategi diskuterats tillsammans med regionala aktörer och bolag för att konkretisera den regionala innovationsstrategin. I augusti 2013 genomfördes ett välbesökt regionalt möte i Uppsala, och STUNS tog rollen att vidareutveckla Uppsalas regionala innovationsstrategi. Inkubatorprogrammet övergår från Almi till VINNOVA Ett resultat av regeringens nationella innovationsstrategi var sammanslagningen av Innovationsbron och Almi i januari Syftet var att skapa en tydligare aktörsstruktur för marknadskompletterande finansiering i tidiga skeden. Almi fick därmed ansvaret för nationella inkubatorprogrammet BIG Sweden. Inom UIC ledde detta till att Almi Företagspartner Uppsala sålde sin aktiepost på 25 procent och undvek därmed att vara både ägare och utvärderare av UIC inom inkubatorprogrammet. De sålde sina aktier till Uppsala kommun under hösten BIG Sweden har haft en finansiering under tio års tid är det sista året av det nuvarande programmet. Det har orsakat oro bland Sveriges inkubatorer som ingår i BIG Sweden att vi saknar beslut om en fortsättning och vi har också förstått att det inte är helt klart vilken organisation som ska ansvara för ett inkubatorprogram. För oss väldigt viktiga frågor som riskerar att bli hängande på grund av att det sammanfaller med valår. Vi har varit flera som försökt påskynda ett beslut. VINNOVA har tillsammans med Almi gjort en utredning som grund för en fortsättning av BIG Sweden. Kort efter att denna utredning överlämnats till Närings departementet lämnade också Almi in en egen utredning. Näringsdepartementet har sedan tagit över det fortsatta arbetet av det nationella inkubatorprogrammet där också huvudmannaskapet utreds. Den 16 april 2014 gick regeringen ut med att VINNOVA övertar ansvaret för inkubation. Enligt VINNOVA är uppdraget välkommet tillbaka till organisationen och generaldirektör Charlotte Brogrens avsikt är att stödet till inkubatorerna och dess bolag ska ligga på minst samma nivå som under Fördelning av statligt riskkapital i tidig fas Parallellt med detta pågår en mycket intensiv debatt gällande avsaknaden av statligt riskkapital i tidig fas, så kallad såddfas. Detta är en fråga som lyfts under längre tid från flera håll och också från oss inkubatorer inom BIG 6, som utgörs av de sex främsta inkubatorerna inom BIG Sweden. Sammanlagningen av Almi och Innovationsbron skulle öka omfattningen på insatser för bolag i tidiga skeden. Det skulle också leda till ett enklare och tydligare system gentemot företagen som söker finansiering. Jag har i tidigare vd-ord skrivit att fördelningen av finansiering måste kunna dra bättre nytta av den kunskap som inkubatorer har om sina tidiga projekt och bolag inför beslut om tidig finansiering. Jag har stora förhoppningar om att detta kan ta flera steg i rätt riktning nu när VINNOVA och Almi ska samarbeta kring det statliga stödet för utveckling av affärsidéer och bolag hos inkubatorer. Den lokala kunskapen om projekt och bolag kan utnyttjas mycket bättre utan att för den skull tvinga centrala aktörer att släppa beslutsrätten. Det är också viktigt att man ser över olika former av statligt stöd. Det är inte självklart att fokusera på statligt ägarkapital då det ibland framtvingar för tidig bolagisering av projekt och därmed för tidiga och svåra bolagsvärderingar. De medel som i dag finns för tidig verifiering av affärsprojekt är i princip låsta till projekt med akademiskt ursprung. De medlen behövs absolut, men vi måste också få en lösning för de 2/3 som söker till oss och inte kommer från akademin. Rejäl minskning av möjliggörandepengar Jag inledde med att lyfta den summan som satsats i UIC-bolag under Hur kan jag då samtidigt tala om en brist på finansiering? Alla projekt är väl inte bra nog för att få finansiering? Det som oroar mig är att jag har observerat att det statliga kapital som tidigare gått in i tidiga skeden för verifiering och bolagsbildning har minskat. Det kapitalet ersätts inte med de senare och större investeringarna i våra bolag som kommit lite längre. Jag menar det stöd på några hundratusen kronor per projekt för att kunna testa och eventuellt gå vidare. Jag uppskattar att vi har tappat mellan miljoner kronor per år i denna fas för våra UIC-projekt. Avgörande pengar som i många fall utgör startskottet för något nytt. Det är möjliggörandepengar och de har minskat rejält. Vi har ett starkt samarbete med Connect Uppsala inom bland annat Uppsalas investerarnätverk. Men för att få fram kittlande investeringsobjekt behövs statliga möjliggörandepengar. Här kan staten komplettera mer. Riksrevisionens rapport Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget (RiR 2014:1) talar sitt tydliga språk. Det är generellt sämre med tillgången på tidigt statligt riskkapital och det kapital som finns är ofta låst regionalt som till exempel Inlandsinnovation på 3 miljarder kronor. Något som bland annat belysts i debattartikeln Uppsala hämmas i sin utveckling UNT där ordföranden i Regionförbundet Uppsala län Cecilia Forss och Uppsala läns landshövding Peter Egardt skriver För att utveckla de stora framtidsprojekten behöver vi en större del av de nationella medlen till regionen. Här i Uppsala län och Södertälje har vi många affärsidéer som kan leda till framtidens tillväxtföretag. Gör valet enkelt och låt oss så där det gror bäst, så att Sverige får en bättre och större skörd på sikt. Med önskan om en trevlig läsning av UICs årsberättelse för Uppsala maj 2014 Per Bengtsson Vd, Uppsala Innovation Centre

5 VD-ORDET 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 5

6 6 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 UIC FÅR IDÉER OCH FÖRETAG ATT VÄXA UIC FÅR IDÉER OCH FÖRETAG ATT VÄXA Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC erbjuder entreprenörer och tillväxtföretag kvalificerad rådgivning och stöd i deras affärsutveckling för ett framgångsrikt företagande. UIC-MODELLEN I KORTA DRAG UICs affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser. UICs affärscoachmodell med 50 affärscoacher i näringslivet kopplade till UIC. UIC hyr inte ut lokaler. UIC tar inga ägarandelar i bolagen. UIC är en neutral samarbetspartner till UIC-bolagen. UIC följer UICbolagens utveckling kontinuerligt. Uppsala Innovation Centre stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC är en neutral och branschoberoende företagsinkubator och erbjuder en dynamisk och väl beprövad process för att utveckla människor, affärer och företag. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen skapar framgångsrika företag UIC-modellen formades 2004 och har visat sig fungera bra än i dag då nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden. UIC-modellen innefattar sex affärsutvecklingsprogram för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget kunna ta nästa steg i sin affärsutveckling. Resultatet blir kortare tid till marknad. En viktig del i UIC-modellen är det framgångsrika affärscoachsystemet där 50 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Affärscoacherna stödjer de nystartade företagens ledning och styrelse och bidrar med sin kunskap, erfarenhet och sina etablerade kontakter med viktiga nätverk. Den stora bredden av affärscoacher gör det möjligt för UIC att vara branschoberoende och företagen kan därmed få expertstöd från en erfaren person inom deras specifika bransch. UIC har också en grupp specialister, till exempel industrialiseringscoacher, som har erfarenhet av att ta steget från prototyp till serieproduktion. UIC tar inte några ägarandelar i UIC-bolagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan UIC vara en neutral samarbetspartner till bolagen. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC har även ett brett spektrum av affärspartner inom olika branscher som bidrar med kunskap och kompetens till UIC-bolagen genom bland annat seminarier och individuell rådgivning. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden, B.I.G. Sweden. UIC är även medlem i Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som är en branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks.

7 UPPSALA INNOVATION CENTRES AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 7 UPPSALA INNOVATION CENTRES AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM BILJETTEN TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAGANDE UIC Business Start UIC Business Start riktar sig till personer som vill starta och driva företag. Programmet ger bred baskunskap för att utveckla affärsidén och ger möjlighet att bekräfta den affärsmässiga bärkraften. UIC Business Agile UIC Business Agile gör det möjligt för företag eller team med en IT-baserad produkt eller tjänst att gå från idé till kund på tre månader. Programmet ger den kunskap, vägledning och det nätverk som krävs för att snabbt komma ut på marknaden med en affärsidé. Bygger bland annat på koncepten Lean startup och Customer development. UIC Business Lab UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. Ger ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. UIC Business Prep UIC Business Prep är ett program för utvalda företag med hög potential. Företagen har specifika utvecklingsområden som behöver utvecklas och förberedas ytterligare för att uppfylla kriterierna för UIC Business Accelerator. UIC Business Accelerator UIC Business Accelerator vänder sig till bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bedöms ha en internationell marknadspotential. Programmet ger företaget tillgång till viktiga resurser i affärsutvecklingsprocessen såsom affärscoachning, rådgivning, stöd i finansieringsprocessen, seminarier samt ett omfattande nätverk. UIC Alumni UIC Alumni innefattar företag som avslutat UIC Business Lab eller UIC Business Accelerator. Ger fortsatt tillgång till UICs affärscoacher och skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom Uppsala Innovation Centre. UIC Business Start Inspirera och förbereda UIC Business Agile Från idé till kund på tre månader UIC Business Lab Utvärdera och förädla UIC Business Prep Utveckla och förbereda UIC Business Accelerator Genomföra UIC Alumni Återkoppla Affärscoacher UICs affärscoachmodell innefattar 50 handplockade affärscoacher från näringslivet som är kopplade till UIC. Affärscoacherna har ledande befattningar på företag inom alla olika typer av branscher och stöttar bolagen i deras affärsutveckling genom sin kunskap, erfarenhet och sitt nätverk. UIC-bolagen har även tillgång till UICs nätverk av specialister, exempelvis industrialiseringscoacher som vägleder bolagen från prototyp till serieproduktion. UIC Partner UIC har ett tjugotal affärspartner som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom att dela med sig av sin kunskap och kompetens vid seminarier och individuell rådgivning. Dessutom erbjuder de direkta tjänster till bolagen. UICs affärspartner bidrar till finansieringen av Uppsala Innovation Centre.

8 8 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 ROI RETURN ON INVESTMENT, ROI FÖR 2013 Offentlig ROI är ett mått på uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen som UIC fått i förhållande till de skatter och avgifter som UIC-bolagen återbetalat till staten under För varje satsad krona i UIC under 2013 har UIC-bolagen gett 11 gånger pengarna tillbaka under innevarande år.

9 ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 9 HÄNT UNDER 2013 Uppsala Innovation Centres mål är att fler livskraft iga tillväxtföretag utvecklas. Det går bra för många av UIC-bolagen, det vill säga de bolag som går eller gått något av UICs affärsutvecklingsprogram. Det visar sig inte minst med tanke på att nio av tio av de bolag som genomfört UIC Business Accelerator är fortsatt aktiva på marknaden. Det visar sig också genom den mängd nyheter som kommer från både UIC och UIC-bolagen. Här visar vi ett axplock. 40 tidigare AstraZeneca-forskare nu flygfärdiga företagare I november 2012 gick startskottet för UICs första affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab i Södertälje. Fyra månader senare blev cirka 40 tidigare forskare på Astra Zeneca, flygfärdiga företagare efter att ha slutfört programmet. Det finns ingen manual för hur man startar företag utan alla måste hitta sin egen väg. Stödet från UIC har varit ovärderligt, säger Dirk Weigelt, vd på KeytoLead som genomförde UIC Business Lab. Fyra UIC-bolag fick Bona Postulata-priset UIC-bolagen Sensebit, Episentec, Gradientech och Pophunters Film & TV tilldelades näringslivspriset Bona Postulata som delas ut till uppländska företag med stor tillväxtpotential. Bona Postulata är latin och betyder goda förutsättningar. Bakom priset står 16 välkända företag och näringslivsorganisationer i länet som vill bidra till att företag med god tillväxtpotential får den uppmärksamhet och draghjälp de förtjänar. Priset är instiftat av två av UICs affärspartner, Advokatfirman Lindahl och PwC. Novandi Chemistry och MetaSafe belönades av Stiftelsen Sten Gustafssons Fond UIC-bolagen Novandi Chemistry och MetaSafe i Södertälje belönades med vardera kronor från Stiftelsen Sten Gustafssons Fond. Fonden är instiftad av AB Astra och förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Nya partner och delägare i UIC Under 2013 fick UIC två nya partner i form av Södertälje kommun och den nordiska mediakoncernen Marknadsmedia. Samarbetet med Marknadsmedia innebär att dotterbolagen MediaView, Kenzaku, MXM Com och Searchmint kan arbeta för att stärka UICbolagens kommunikation genom marknadsföring, digitala medieköp och sökoptimering. Uppsala kommun blev ny delägare i UIC då de förvärvade Almi Företagspartner i Uppsalas aktieinnehav om 25 procent. Försäljningen genomfördes på grund av Almikoncernens sammanslagning med Innovationsbron, vilket innebär att Almi nu ansvarar för drift och finansiering av alla inkubatorföretag inom ramen för det nationella inkubatorprogrammet. Spelbolaget Night Node en av Europas topp 100 Indie-spelbolaget Night Node bildades av fyra spelintresserade kompisar i oktober Redan i december rankades de av den engelska tidningen Develop som en av Europas 100 bästa spelstartups. MAGNUS HASSELTEG ÄR koncernchef på Marknadsmedia, som är ny partner till UIC.

10 10 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 HÄNT UNDER 2013 VINNARE AV STIFTELSEN SKAPAs innovationspris. VBN Components medgrundare Martin Nilsson (t.v.) och Ulrik Beste samt Niklas Salomonsson. Två UIC-bolag tog emot Sveriges största uppfinnarpriser Ulrik Beste från UIC-bolaget VBN Components fick i oktober ta emot Sveriges största uppfinnar - pris, SKAPA Utvecklingsstipendium på kronor. VBN Components har utvecklat en avancerad 3D-printingteknik som kan skapa produkter av nötningsbeständigt stål. Första pris i kategorin SKAPA Framtidens Innovatör delades även det ut till en UIC-företagare, Niklas Salomonsson tog emot ett stipendium på kronor. Niklas har utvecklat ett sensorsystem för kolfiberrobot som möjliggör 3D-positionering i realtid som kompenserar flexning i robot armar. Isconova förvärvades av amerikanska Novavax Ett av de första bolagen som gick in i UIC var läkemedelsföretaget Isconova, som i dag ingår i UIC Alumni. Bolaget var också det första UIC-bolaget som listades på NASDAQ OMX First North. Under 2013 förvärvades Isconova av det amerikanska vaccinbolaget Novavax Inc. Bolaget har 23 anställda på kontoret i Uppsala och sammanslagningen kommer inte att innebära några större förändringar i organisationen. Resestipendium till Novortex och Strandberg Guitars I samband med UICs årliga julgransplundring i mitten av januari 2013 delade UICs företagspartner Nordea ut två stipendier på kronor vardera. Stipendierna går till UIC-bolag och är öronmärkta för en affärsresa som gagnar bolagens utveckling och tillväxt. Denna gång gick priset till Novortex och Strandberg Guitars. Novortex utvecklar, med stöd av Innovation Akademiska, en skena som ersätter gips vid fotledsfrakturer. Strandberg Guitars har kunder världen över och tillverkar specialbyggda gitarrer som gör det möjligt att spela längre och bättre genom låg vikt och ergonomisk utformning.

11 HÄNT UNDER 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 11 RM Medic-Tech blev Årets nybyggare Priset Årets nybyggare i Uppsala län tilldelades Pasha Razifar och Azita Monazzam på UIC-bolaget RM Medic-Tech på Uppsala slott i oktober. Vi är mycket hedrade över att få priset Årets nybyggare i Uppsala län. Vi har på kort tid byggt upp företaget och har i dag kunder över hela världen. Det gav också ett bra tillfälle att tacka UIC för allt stöd och all support under vår resa till framgång, sa Azita Monazzam. Medicinteknikföretaget erbjuder bland annat produktlösningar och utbildning inom Positron Emission Tomography, PET, och har en stor internationell marknad.

12 12 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 HÄNT UNDER 2013 UIC-entreprenörer rankade som Sveriges hetaste digitala entreprenörer När Internetworld för åttonde året i rad listade Sveriges 25 hetaste digitala entreprenörer fanns två UIC-entreprenörer rankade. Christopher Kingdon, grundare och dåvarande vd på Plotagon kom på fjärde plats. Plotagon har utvecklat ett interaktivt filmverktyg som gör det möjligt att skapa animerade filmer utifrån egna berättelser. Mikael Jansson, grundare av 123on rankades som nummer elva. 123on har utvecklat en global video plattform och mobilapp där sportsekvenser eller andra videoklipp spelas upp vid inkommande samtal och andra mobilfunktioner.

13 HÄNT UNDER 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 13 SKB förlänger avtal med UIC 2010 fick UIC i uppdrag att stödja framväxten av nya affärsidéer och tillväxtföretag i Östhammars kommun. Under 2013 förlängde SKB och SKBs ägare avtalet med UIC till 2015 inom ramen för samarbetet om mervärdesinsatser. Totalt investeras fyra miljoner kronor i satsningen där målet är att ytterligare 20 bolag eller projekt ska utvecklas under perioden. Vi är mycket glada över att kunna erbjuda våra företag i Östhammars kommun denna möjlighet. Hos oss finns flera företag med produkter och tjänster som kan utvecklas och bli mogna för genombrott både i Sverige och på exportmarknaden, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun. ScandiDos bland de 50 snabbast växande teknikföretagen För fjärde året i rad var ScandiDos med på Deloittes rankning Sweden Technology Fast 50 och deras internationella rankning Technology Fast 500 EMEA. Under året fick ScandiDos även finansiering från VINNOVA med 1,6 miljoner kronor för deras arbete med att utveckla röntgendetektorer med isotrop respons för förbättrad kvalitetskontroll av strål terapi. VBN Components stärkte kassan med 3,3 mkr från VINNOVA 2013 var ett positivt år för UIC-bolaget VBN Components. Det Uppsalabaserade företaget stärkte kassan med 3,3 miljoner kronor genom finansiering från VINNOVA för att vidareutveckla hårda och slitstarka stålkomponenter som byggs direkt från metallpulver i en 3D-skrivare. VBN Components fick även cirka kronor genom VINNOVAs program Forska&Väx. I oktober slutfördes dessutom det första pilottestet hos Volvo Construction Equipment i Eskilstuna där VBN Components, i samarbete med Primateria, utvecklat världens första 3D-utskriven kugghjulsfräs som också visade toppresultat i Volvos tester. Almi listade två UIC-bolag bland 29 starka inkubatorföretag Almis inkubatorprogram BIG Sweden innefattar landets ledande företagsinkubatorer, däribland UIC. När Almi tog fram listan BIG29 som visade 29 framgångsrika bolag som utvecklats med hjälp av en företagsinkubator fanns två UIC-bolag representerade. Med på listan var alumnbolagen ScandiDos och Halo Genomics, i dag Agilent Technologies. GÖRGEN NILSSON OCH Ingemar Wiberg på ScandiDos som topprankas av både Deloitte och Almi.

14 14 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE ON

15 123ON ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE ON VI KOMMER ATT SKAPA HISTORIA Som racingförare blev Mikael Jansson expert på att värdera ögonblicket. Han fick en kick av att sätta videon på repeat och se inspelningen om och om igen avgörandet, när däcken skrek mot asfalten. Nu har han tecknat imponerande avtal med NHL, La Liga, några av världens största sportligor och med iconcerts allt för att vi ska få uppleva våra favoritögonblick så ofta vi vill i mobilen. 123on ger oss en plattform som gör att vi kan dela och njuta av världens mest passionerade ögonblick på ett helt nytt sätt. Och företag har fått en ny kommunikationskanal direkt in i målgruppens hjärta.

16 16 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE ON MED 123ON:S MOBILAPP kan man njuta av sina favoritklipp på ett nytt sätt. Dessutom får företag en ny kommunikationskanal direkt till målgruppens hjärta. 123on är en mobilapp för Android och en global videoplattform, inte helt olik Youtube. Skillnaden är att du enkelt kan spara, använda och dela passionerade, världsomvälvande och klassiska ögonblick i form av rörliga bilder i mobilen. Istället för din vanliga mobilsignal kan du få ett videoklipp av det snyggaste Messimålet från La Liga när det ringer, när du har ställt in väckarklockan eller påminnelser. På sätt och vis låter det så självklart att Mikael Jansson ofta får frågan om den här möjligheten inte redan finns. Nej, vi är först och vårt koncept är unikt, svarar han lugnt. Men vi ser att vi är på rätt spår. Vi har avtal med spanska MediaPro som äger filmrättigheterna till La Liga, och de har nyligen tecknat avtal med Twitter. Här kan vi rida på vågen när också Twitter ser film som en ny kommunikationskanal, säger Mikael. Från TV till webb till mobil Mikael Jansson har alltid jobbat hårt. Efter racingkarriären som klingade av 2008 har han vunnit framgång i radio-, TV- och mediebranschen. Som reklamfilmsproducent jobbade han med några av Sveriges hetaste webbyråer. Det var fantastiskt att få vara med när kampanjerna på webben började ta fart, plötsligt gjorde vi video på nätet. Till skillnad från TV, kunde webben skapa interaktion och lojalitet på lång sikt. Så fort reklamfilmen visats klart på TV, var också kampanjen död, säger Mikael. När mobilen kom och Apple lanserade Iphone gick det upp för Mikael vad som saknades. Det blev möjligt att föra en dialog och skapa lojalitet på ett nytt sätt. Jag ville få kontakt med publiken. Kinesisk damfotboll och Barcelona Idén till att få företag och organisationer att använda videoklipp som en ny kommunikationskanal i mobilen dök upp under ett lite udda uppdrag: att göra en hyllningsfilm till damfotboll med en kinesisk artist och med FC Barcelona. Trots att det var en vanlig vardag samlades massor av folk när kameratruckarna åkte upp på Barcelonas arena Camp Nou. Fansen tog minsta chans att få en glimt av sina hjältar, berättar Mikael. Tiden var mogen Mikael kom till inspelningen i taxi. Jag glömmer aldrig taxichauffören. Han sa att han ärvt säsongsbiljetter och att sonen skulle få ärva hans i sin tur. Jag tänkte, den lojaliteten är fantastisk. Då insåg Mikael hur tokigt det är med ägandet av rättigheter. Reglerna gör det ju förbjudet att filma, fota och lägga upp videoklipp på nätet,

17 123ON ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE 17 samtidigt som fansen aldrig kan få nog. Så han kom på ett enkelt sätt att stärka relationen mellan spelare och fans. Jag ville göra sportsekvenser för mobiler, eftersom alla bär dem med sig, säger Mikael. Så blev det. Genom en smart plan lyckades Mikael värva en skara ambassadörer över hela världen. Efter sex månaders ihärdigt arbete lyckades jag få möta ishockeylegendaren Peter Forsberg över en lunch. Han gillade idén. Vi flög till sammans till New York och träffade högsta ledningen på NHL som också gillade idén, berättar Mikael. Tiden var mogen. De som sitter på rättigheter i dag inser att det är tid att skaffa en ny intäktsström och 123on har en genial lösning. Rätt att dela Starkt innehåll attraherar människor. Och visst tittar vi på Youtube, men det här är ett annat sätt att exponera videoklipp. Konceptet bygger på att tillfredsställa människors behov av sport, nöjen och musik, utan att stjäla deras tid. Eller som Lars Dahlbom på UIC uttrycker det. 123on skapar inte bara nya möjligheter för mobilanvändaren att uppleva sitt favoritmål eller favoritlåten med Aerosmith i mobilen. Dessutom är det en klockren kommunikationskanal för företag som går direkt in i målgruppens hjärta. Tjänsten gör det även möjligt att dela videor på ett enklare sätt. Skapa bara en grupp, till exempel för familjen, som sedan kan dela inspelade videor från semestern eller på barnbarnen. Även om filmerna är tunga. Då kan ett klipp som annars kanske bara skulle ligga i datorn komma till glädje på ett nytt sätt. Klippet där min son sjunger Idas sommarvisa väger 50 megabyte, en tung fil som man inte kan skicka hur som helst. När jag snabbt och enkelt kan få filmen som min mobilsignal gör den mig lycklig så fort det ringer eller alarmet går igång, säger Mikael. Man ska äga sin IT-innovation När Lars Dahlbom på UIC träffade 123on första gången var det som bedömare av bolag ur ett investerarperspektiv. Jag tyckte inte de hade alla rätt den gången, eftersom de lagt ut programmeringen till Spanien. Har man en affär som bygger på en IT-innovation ska man äga den, säger Lars. Ett år senare, när deras vägar korsades igen hade 123on tagit kontroll över programmeringen som nu sker inom företagets väggar. Mikael har utvecklat sin egen roll och ser var det är viktigt att ha kontroll, och var det är bäst att släppa den, säger han. MIKAEL JANSSON PÅ 123on har en bakgrund som framgångsrik racingförare. MÅL! Snyggaste Messimålet från La Liga när det ringer eller vid påminnelser.

18 18 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE ON MIKAEL JANSSON OCH Stina Thor, UIC, diskuterar PR-strategier för 123on. UIC fick oss att växa med idén 123on antogs till UIC Business Prep under 2013 och har där fått stöd av Lars Dahlbom och UICs affärscoach Katarina Chowra. Mikael tycker att UIC varit väldigt konkreta och lösningsorienterade. Vi fick lära oss hur vi presenterar oss och hur vi bygger kärnvärden. Vi har kunnat bygga vidare på plattformen, skapa avtalen och färdigställa plattformen med bra stöd av Lars och Katarina. 123on uppskattar att de fått mycket konstruktiva förslag. Vi är sex personer på kontoret och ibland är det helt enkelt ensamt att ta besluten. Det rör sig fort, men också långsamt och det är värdefullt att kunna bolla besluten med en erfaren person, konstaterar Mikael. Tillsammans med Stina Thor, kommunikationsavsvarig på UIC, tittade 123on på en strategi för att nå ut i svensk och internationell press. Stina är kunnig på det hon gör, dessutom har hon ett förflutet i mobilbranschen, vilket gav trygghet. Jag kunde testa idéer och få snabb feedback av henne, säger Mikael. En av Sveriges hetaste IT-entreprenörer Lars Dahlbom har följt 123on:s utveckling. De visar prov på stor företagsamhet och tecknar avtal med stora aktörer. Jag är imponerad över hur en så liten organisation kan få deras öra och att få dem att teckna avtal om film i litet format, säger Lars. I dag har 123on avtal med bland andra La Liga, NHL och iconcerts. 123on är ett av fem startup-bolag som man ska ha koll på under 2014, enligt tidningen Internetworld utsågs Mikael Jansson till finalist i tävlingen Bully Awards, som går ut på att hitta Europas nästa stora Tech Stars. Dessutom utsågs han till Sveriges 11:e hetaste digitala entreprenör av Computer Sweden, inget som förvånar Lars. Mikael är målfokuserad och ihärdig. Jag vet inte hur han gör, men han har alltid ett resultat att visa och kan hela tiden rapportera nya saker. En del bakslag förstås, men ofta är det goda nyheter. Du föds in i en familj 123on kommer att skapa historia, säger Mikael segervisst. Och säkert glömmer vi aldrig första gången det händer: Det ringer i telefonen, filmen vi valt drar igång, vi njuter några sekunder. Sedan svarar vi kanske lite lyckligare i telefonen. Eller vaknar lite gladare när alarmet sätter igång. Förutom vägledningen genom UIC Business Prep har samarbetet med NHL bidragit till plattformens utveckling. De sa, du föds in i en familj som håller på ett hockeylag, du kommer att vara laget lojalt hela livet, därför måste tjänsten passa både barn och 60-åringar och vara enkel för alla. Och så har det blivit. Mikael tror att nyckeln in till de stora bolagen är att de är kreativa, ödmjuka och enkla människor som är duktiga på vad de gör. Det vi gör kan vara komplext inåt, men det ska vara enkelt för mobilanvändaren att uppleva sina bästa videoklipp i mobilen. 123on får stöd i sin affärsutveckling genom UICs program UIC Business Prep. Appen kan laddas ner på Google Play.

19 123ON ÅRSBERÄTTELSE 2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE ON 123on is a mobile app for Android and a global video platform not unlike YouTube. The difference is that you can easily store, access and share passionate, world-changing and classic moments in the form of moving images on mobile phones. Instead of your regular ringtone, you can see a video clip of Messi s latest delicacy from La Liga when it rings, or when you set the alarm or reminders. Moreover, 123on is a spot-on business communication channel that goes directly to the heart of the target audience. Mikael Jansson, 123on Managing Director and founder, came up with the idea of getting businesses and organizations to use video as a new mobile phone communication channel when working on a film tribute to women s football and FC Barcelona. He realized how crazy the whole issue of ownership rights was. Rules prohibit filming, photo shoots and posting videos online, at the same time as fans can never get enough of this. So he came up with a simple way to strengthen the relationship between players and fans. I wanted to do sports sequences for mobile phones, because everyone carries them, says Mikael. Today, 123on has agreements with, among others, La Liga, NHL and iconcerts. It is also one of five start-up companies to keep an eye on in 2014, according to Internet World magazine. In 2013, Mikael Jansson was nominated as a finalist in the Bully Awards competition, which aims to find Europe s next big TechStars. In addition, he was named Sweden s 11th hottest digital entrepreneur by Computer Sweden. The app can be downloaded on Google Play.

20 20 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2013 FACILITATE PARTNER FACILITATE PARTNER FASHION MED FUNKTION Anna Sjöberg skulle starta ett designföretag för underkläder med fokus på hållbarhet, så fick hon tipset att göra en funktionslösning för diabetiker. Ett år senare säljer Facilitate Partner diabetesunderkläder i flera länder under varumärket AnnaPS. Processen har skett steg för steg med UIC Business Lab och UIC Business Prep som stöd.

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA. Odd Mollys skapare. Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram. från las vegas till kina

MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA. Odd Mollys skapare. Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram. från las vegas till kina HÖSTEN 2008 MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA Odd Mollys skapare Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram från las vegas till kina 02 ledaren styrelsen 03 Lågkonjunktur behöver nödvändigtvis

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel

Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel 2005 2006 VD har ordet Att lyckas som företagare är också att våga ge förtroende. UIC är stolt över att ha fått förtroendet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2014 Släppa det svenska?...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands LINDEX FICK KOLL PÅ SIN KUNDKLUBB HON TAR DEN SVENSKA TRÄSKON UT I

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

E T T J O B B B L I R T I L L

E T T J O B B B L I R T I L L ETT JOBB BLIR TILL Sid. 7 Förord Sid. 14 Sid. 8 4 av 5 jobb skapas i småföretag Sid. 10 Nätverksekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet Sid. 12 Mångfald av småföretag ger trygghet i en global

Läs mer