Profilen. Vännplatsen. lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar. bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT. Second hand och socialt arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Profilen. Vännplatsen. lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar. bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT. Second hand och socialt arbete"

Transkript

1 Profilen TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I iogt-nto GöteBorGS och BohuSlänS distrikt # lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar + bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT Vännplatsen Second hand och socialt arbete

2 IOGT-NTO-rörelsens grundsatser IOGT-NTO-rörelsen bygger sin verksamhet på principen att alla människor har lika rätt till frihet, personlig utveckling och lycka. Rörelsens arbete har sin grund i viljan att medverka till bättre levnadsbetingelser för alla. IOGT-NTO-rörelsen hävdar att samförstånd och samarbete mellan jordens folk är de bästa förutsättningarna för mänskligt framåtskridande. IOGT-NTO-rörelsen vill genom sin verksamhet främja internationell gemenskap på demokratisk grund. IOGT-NTO-rörelsen anser att den mänskliga miljön måste utformas och samhället planeras med utgångspunkt från människans behov av gemenskap och trygghet. IOGT-NTO-rörelsen hävdar att social och kulturell utveckling främjas av att materiella tillgångar fördelas så att alla människor får del av välfärd och trygghet. IOGT-NTO-rörelsen hävdar att soldaritet och känsla av gemensamt medmänskligt ansvar hos den enskilde till fullo kan utvecklas endast i ett fritt samhälle, byggt på principen om alla människors lika rätt och värde. Alkohol, narkotika och andra droger med berusande effekt utgör en belastning för den enskilda människan och samhället. IOGT-NTO-rörelsen vill därför genom sin verksamhet tränga tillbaka bruket av dessa gifter och kräver för medlemskap helnykterhet och avhållsamhet från narkotika Profilen IOGT-NTO Göteborgs och Bohusläns distrikt Arvid Hedvalls Backe Göteborg utgivning Nr utkommer i månadsskiftet augusti/september. Manusstopp 15 maj. manus skickas till IOGT-NTO Göteborg Arvid Hedvalls Backe Göteborg E-post: ansvarig utgivare Sven Söderman redaktionskommitté Barbro Ohlson, tel Kenneth Eriksson, Sven Söderman grafisk form Mathias Lövström prenumeration 75 kronor per år Pg IOGT-NTO Göteborgs distrikt annonspriser Helsida 750: Halvsida 400: Fjärdedels sida 200: Baksidan 800: Föreningsannonser 50 procent rabatt. omslagsbild Sven Hallbert på Vännplatsen, fotograferad av Kenneth Eriksson. 2 profilen

3 INNehÅll profilen FöreninGArnAS AktiViteter sid BIldkaValkad. Bilder från höstens verksamhet, 14 bland annat ljusmanifestationen och Engelbrekts jubileum. Och så nyöppnade Vännplatsen. ledare. Göteborg behöver inga nattöppna krogar. 8 det naturliga är att stänga vid midnatt, skriver Inger Linde i ledaren. lennart YnGfORS. Han gick med i rörelsen 18 som 16-åring och erhöll i år 80-års diplom. Profilen fick en pratstund med jubilaren. 18 program. Läs om allt som händer i vår. Det blir sång och musik, studiecirklar, utflykter, tävlingar och förstås: årsmöten! biskopsgården 22 bosniska församlingen 23 bosniska ungdomsföreningen 22 brastads framtid 21 endräkt 24 engelbrekt 19 fast vänskap 19 friska viljor 25 heimdals bygdegille 25 klippan 18 kul ålder 23 kvillebäcken 18 manhem 24 mimer 24 mölndal 20 Norden 19 Nya bohus 21 Nya stjärnan 25 raneborg, Dingle 21 sillviks sommarhem 26 sillviks hopp 26 skatås 20 skatåsstugan 21 sln 26 Tisdagsgruppen 19 vikingen 21 Yngve 25 Profilen 3

4 NOTeraT Narkokoll Narkokoll är ett studiematerial framtaget i samarbete med IOGT-NTO och RNS. Materialet bygger på en artikelserie på fem artiklar som publicerats i RNS tidskrift Narkotikafrågan. rubrikerna är: Internationellt arbete mot narkotika Den narkotikapolitiska utvecklingen i Sverige Vad är narkomani? Narkotika och hjärnan Vägen till beroende Prevention Lena Andersson och Siw Hallbert letar svar. narkokoll. Ett studiematerial. Steve Slättmyr har hittat ett svar. Hela gänget samlat för en sista genomgång. Till de olika artiklarna finns studiefrågor, begreppsförklaringar och en litteraturlista för fördjupningsstudier. Materialet är både studiematerial och studieplan i ett. Kontakta Salam Kaskas på NBV för mer information. Salam Kaskas, , Göteborgslag vann pumpen Göteborgslaget Klippan/Skatås lyckades få alla rätt i Pumpen och kammade hem en förstaplacering. Först efter att den slutgiltiga rättningen var färdig stod det klart att göteborgslaget Klippan/Skatås tagit hem full pott, och därmed hamnade på första plats i Pumpen Två andra lag lyckades också få full pott, nämligen Lf Juni i Stockholm och 2010 Trots allt!/arken i Uppsala. 4 Profilen

5 distriksstyrelsen Här är distriktsstyrelsen. Inger linde Ordförande, Mölnlycke sven söderman Vice ordförande, Göteborg Tony klargren Kassör, Göteborg eva Nilsson Sekreterare, Göteborg anneli simu Gunnarsson Studieledare, Mölnlycke Gull-britt arvidsson Ledamot, Kungälv ulla Y Gustavsson Ledamot, Göteborg bo bergman Ersättare, Torslanda stefan ström Ersättare, Torslanda Qarin johansson, ersättare, Göteborg (ej bild) IOGT-NTO får ny webbplats Vi bygger om sajten iogt.se. Eller, vi bygger inte om utan börjar bara på ett nytt blad. Buden är lite olika när det handlar om IOGT-NTO:s närvaro på internet. Klart är att webbyrån Spiro i Göteborg ska ta fram en ny webbplats baserad på de önskemål som kommit in, den planeras vara igång under våren I dag är iogt.se plus alla enskilda föreningssajter byggda på en plattform som heter Episerver. Den nya sajten kommer att byggas på plattformen Wordpress, som generellt beskrivs som enklare att administrera. Ambitionen är också att ta fram ytterligare en ny plattform som gör att föreningar och kamratstödsgrupper enkelt kan skapa en egen hemsida, dock är arbetet där mer oklart. Föreningar och distrikt som redan har fungerande hem sidor behöver inte göra något, allt material kommer att flyttas över till den nya plattformen. IOGT-NTO:s webbplats som den ser ut i dag. Profilen 5

6 noterat EU-nej till momsfrihet EU-kommissionen vill inte göra några undantag för att svenska föreningar ska slippa att betala moms. Om de nya reglerna införs i Sverige blir föreningar tvingade att redovisa och betala in moms. Alla intäkter är dock inte momspliktiga, medlemsavgifter är det inte, men inte till exempel fikaförsäljning. IOGT-NTO håller på att ta fram konsekvensanalyser för vad det skulle innebära för organisationen, både ekonomiskt och när det gäller att kunna rekrytera till exempel kassörer till styrelseuppdrag. Heimdal vann Vi som vet bäst När krutröken lagt sig i finalen av Vi som vet bäst hade det här gänget från Heimdal tagit hem segern. Inför sista frågan låg laget på tredje plats, men visade sig veta mest om våra kommande sedlar och vilka personligheter som ska pryda dessa. Som nyblivna mästare får Heimdal äran att arrangera Vi som vet bäst Tvåa blev Mölndal, trea Sillviks Hopp och Friska Viljor kom på fjärde plats. Foto: Kenneth Eriksson IOGT NTO aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor en kort rapport om nuläget: Drogsamordnare med på folkhälsoprojekt Projektet, som är treårigt, har som syfte att etablera IOGT-NTO som partner i ett fördjupat alkohol- och drogarbete som sätter fokus på goda levnadsvanor och trygga och goda uppväxtvillkor. Både arbetet mot bruk, missbruk och beroende är tillsammans med aktivitet i civilsamhället sociala mötesplatser, viktigt för folkhälsoarbetet. Projektet har kommit igång i Uddevalla, vilket har resulterat i tätt samarbete med bland annat drogsamordnaren. Två föreläsningar om internetdroger har genomförts och fler föreläsningar med andra teman planeras. Drogkampen med politiker ska genomföras under våren Drogsamordnarna i Kungälv och Tjörn är även inkopplade i projektet. Just nu planerar vi hur detta ska se ut i dessa kommuner. Vill man engagera sig i projektet, vill man veta mer, har frågor eller tankar så går det bra att kontakta projektledaren Daniel Carlryd: eller profilen

7 Vännplatsen Second Hand onsdagar Lördagar Gamla Flygplatsvägen 38 Torslanda I tidigare mopedbutiken mitt emot Ica Maxis parkering Föreningen Vännplatsen är ett socialt företag utan vinstintresse som drivs av IOGT-NTO i Torslanda. Vi kommer att ha försäljning av Second Hand, allt ifrån böcker, porslin och möbler mm. Vill ni skänka? Vi tar gärna emot! Du lämnar eller vi hämtar. I samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt sociala myndigheter kommer vi att bereda arbetsträning för personer med tidigare sociala funktionshinder. Kontakt: Stefan eller Bosse VÄLKOMNA! profilen 7

8 ledare / DIsTrIKTsOrDFöraNDe INGer linde StÄnG krogarna klockan Ett! Göteborg behöver inga nattöppna krogar. Det naturliga är att stänga vid midnatt och på sin höjd tillåta några öppethållanden fram till 01 krogar som väljs ut efter kriteriet extra skötsamma krögare. Alkohollagen som reglerar dessa frågor är en skyddslag som ska skydda medborgarna mot alkoholens effekter. Samhället gör undantag när det gäller alkohol. Sett till dess effekter på människor skulle den förbjudas om den betraktas som en vanlig vara. Men alkohol är ingen vanlig vara för då skulle den jämföras med andra droger, som är förbjudna eller narkotikaklassade. För vem är krogen nattöppen och varför måste någon dricka på lokal fram till tre eller fem på natten? Svaret är enkelt: Besökaren är i mycket hög grad de med uttalat skadlig alkoholkonsumtion och har beroende eller missbruk. Vän av ordning brukar säga att det också är unga som inte är beroende, och det är rätt. Med ett tillägg, det handlar i många fall om unga aggressivt utåtagerande våldsbenägna män som ännu inte är beroende. OK! Då är det väl inte så farligt? Dessa personer har redan fått eller är på väg att få sina alkoholskador. Men det finns två faktorer till som bör vägas in. Nattöppna dryckesställen, så kallade restauranger, leder till gatuvåld ofta oprovocerat som har sin grund i berusningens negativa effekter. I anslutning till krogarna florerar mycket annan kriminalitet med narkotikaförsäljning, påtryckarverksamhet och där finns grunden till den organiserade brottsligheten. Här sker mycket av rekryteringen till de kriminella nätverken. Risken för svartkrogar brukar vara ett argument för att hålla vanliga krogar öppna om natten. Jag tror och litar på att polisen både kan spana på dessa ställen och åtgärda dem i sitt intensiva arbete mot den organiserade kriminaliteten. Kommunen har viktigt ansvar. De ska inte bevilja tillstånd som kan leda till obehag för de som besöker restaurangerna och att genom noggrann tillsyn se till att så inte sker. Om obehag uppstår ska tillståndet dras in. Det bästa är att det aldrig ges. vem är krogen nattöppen och varför måste någon dricka på lokal fram till tre eller För fem på natten? 8 Profilen

9 Fakta om alkohol och missbruk Slutligen lite om alkoholproblemet i stort. De allra flesta svenskar (ca 6 miljoner vuxna) kan sköta sina alkoholvanor eller dricker inte alls. De besöker med mycket få undantag krogen efter 1 på natten personer har tungt missbruk och har i de flesta fall inte råd att gå på krogen eftersom de letar efter billigast tänkbara alkohol är alkoholberoende men lever ändå någon typ av socialt liv i de flesta fall i arbete eller på bidrag eftersom deras arbetsförmåga är nedsatt. Ytterligare har ett skadligt alkoholbeteende och de dricker ofta mer för varje tillfälle. Dessa grupper är nattöppna krogars målgrupp. Inte en köpstark grupp i allmänhet, men en som prioriterar alkoholköp före andra varor och därför är attraktiv för dem som vill sälja alkohol för att tjäna lätta pengar. Ytterligare cirka 1 miljon har vad som brukar betecknas som riskkonsumtion. Det betyder att de dricker mera än vad kroppen tål och att de på sikt kommer att fylla på i tidigare beskrivna grupper. (Källa den statliga missbruksutredningen) Seriösa matkrogar Det finns också seriösa matkrogar som vill servera ett gott vin eller en god öl till vällagad mat. Det är känt att de är kritiska till oseriösa krogar och till överetablering. De smutsas ner av krogar som enbart vill sälja alkohol till utsatta grupper. Det vore på sin plats att de gav sin stämma tillkänna i debatten. Vågar de inte eller är de falskt lojala mot kollegor som varken kan eller vill laga mat? Inger Linde Distriktsordförande profilen 9

10 INTerVJu / lennart YNGFOrs har VarIT medlem I 80 År lennart YnGfORS, 96 Still GOinG StROnG I Göteborg, närmare bestämt i föreningen 2944 engelbrekt, har vi glädjen att ha en medlem som är 96 år. han gick med i rörelsen som 16-åring och erhöll i år 80-års diplom. Vi träffades en dag och han berättade om sitt långa medlemskap. Lennart berättade att hans morfar hade en gård i Hinneryd i Småland men den sköttes mest av hans hustru och barnen, bland andra Lennarts mamma. Morfadern åkte nämligen till Amerika och jobbade för att skaffa pengar och kom hem ungefär vartannat år. Då hans söner blev större tog han med sig flera av dem till Amerika och således har Lennart många släktingar over there. Lennarts mamma Sigrid stannade dock i Sverige och gifte sig med Vilhelm Svensson. Lennart föddes 2 juli 1915 och fick också en lillasyster Lisbeth. första världskriget pågick och det var ont om livsmedel och även mjölk. Eftersom Lennarts föräldrar båda hade vuxit upp på landet beslutade de sig för att skaffa ett eget litet jordbruk så att Hinneryd deras barn skulle få det drägligare och också få dricka mjölk. Förberedelserna för julen var något extra. När grisen slaktades skickades barnen iväg till grannen men sedan gjorde man korv och allt annat som hörde julen till. Lennart berättar att han och hans syster fick hjälpa till vid baket, som skedde i en murad bakugn i brygghuset. Man började med grovbröd och vörtbröd och sedan blev det vitt bröd och sist kaffebröd med levar och kringlor. Närmare julafton gjordes hemlagade karameller och julgranskonfekt, som virades in i silkes- och glanspapper och försågs med änglabilder. Lennart gick i skolan i Markaryd, en stor fin tegelbyggnad som fortfarande finns kvar. Hans far arbetade på möbelfabriken och efter avslutad skolgång fick Lennart springpojksjobb där. Han hjälpte också till med enklare sysslor som att skruva i beslag. Mamma Sigrid ville att Lennart skulle gå med i någon förening. Hans kamrat 10 Profilen

11 Lennart fyllde 95 år under 2010 och tog emot släkt, vänner och bekanta på sitt sommarställe i Åsa. Han bjöd på egenhändigt tillverkade smörgåsar och fluffig tårta. Barn och barnbarn hjälpte till med serveringen. Från Engelbrekt kom givetvis medlemmar som gratulerade sin ålderman. Här med Gert Ohlson. Foto: Per Liljeström profilen 11

12 Mästaren i arbete. Han formar till ämnen för marsipangrisarna och instruerar här Gert, Eilert och Solvig hur man sätter dit knorr, öron och silverkulor till ögon samt ett rött äpple i trynet. Grisen är färdig för gottebordet. Torsten var med i nykterhetslogen och det föll sig då naturligt att Lennart också blev medlem där. Logen hette 2798 Seklets början av IOGT och hade över 100 medlemmar Lennart blev snart sekreterare i logen och lärde känna många och fick många vänner. lennart Och hans kamrat fick höra talas om Wendelsbergs Folkhögskola utanför Göteborg och då även föräldrarna ansåg att han skulle förkovra sig ytterligare, sökte de båda vännerna till skolan i Mölnlycke. Lennarts kamrat kom in men inte Lennart, då han var för ung. Istället blev det så att Lennart genom en logemedlem fick låna läromaterial från Hermods, som han sedan rättade. Lennart gick även aftonkurser i olika ämnen som JUF anordnade. Arbetslösheten var stor på 30-talet och det var inte så lätt att få jobb. Lennart hade dock en släkting som hade ett konditori i Strömsnäsbruk och där fick han börja som lärling. Senare sökte han jobb i ett bageri i Kristianstad i Skåne för han ville lära sig att baka spettekaka. Lennart hade lite tur. Ytterligare en släkting hjälpte honom att komma till Göteborg, där släktingen drev Algotssons Mejeri i Majorna, som också bakade och levererade bröd till olika affärer. Här fick Lennart ta hand om lite av varje och då särskilt försäljningen. Han lärde känna en affärsman i Göteborg som ansåg att Lennart borde öppna eget bageri. Lennart menade då att det inte var så lätt ekonomiskt att starta eget. Då kom turen in igen. Hans gode vän lånade ut pengar till Lennart så att han kunde ta över Halländska Bageriet, som de visste var till salu. Lennart bosatte sig i Göteborg och drev Halländska Bageriet i 40 år. I Göteborg träffade han Vivianne, som var från Södra Ljunga i Småland. Hon 12 Profilen

13 john lennart Yngfors Född 2 juli 1915 i Markaryd, Småland Hustru Vivianne, 2 söner, 6 barnbarn jobbade i Stockholm men var på tillfälligt besök i Göteborg med sin mamma. Vivianne hade gått på Ljungskile Folkhögskola och fick jobb i en möbelaffär i Göteborg. De gifte sig 1941 och fick två söner. På alla platser som Lennart arbetat sökte han upp IOGT. Han anser att det var en enastående förmån att på så sätt lära känna människor och få många vänner. I Göteborg gick han över på klareringskort (som det hette på den tiden) till logen Engelbrekt, som han tillsammans med Vivianne sedan varit trogen i alla år. efter epoken Halländska Bageriet ägde han så Yngfors Konditori som hade bageri och affär på Opaltorget i Tynnered med filial vid Wieselgrensplatsen på Hisingen. Vivianne hjälpte naturligtvis till i konditoriet. Sönerna Jan och Lars utbildade sig dock inom andra områden och fortsatte inte i bageribranschen. Lennart har under alla år bakat lussekatter, semlor, wienerbröd och tårtor m m till logens olika möten och aktiviteter. Han har dessutom under många år förhöjt julstämningen för oss genom att på sista mötet innan jul göra marsipangrisar och annat marsipangodis och det har givit oss övriga medlemmar oförglömliga minnen. Vivianne gick bort år Ett gemensamt intresse som Lennart och Vivianne hade var trädgård och blommor. De kopplade av i sitt fritidshus i Åsa med att odla potatis och grönsaker och inte minst blommor och buskar. Lennart har högt upp i åren varit oerhört flitig med spade och spett men numera har han minskat något på växtlighetens omfattning. Vi önskar Lennart fortsatt skönt pensionärsliv med besök bl a på möten med Engelbrekt och Kul Ålder. Text barbro Ohlson Foto per liljeström Profilen 13

14 bilder / hösten 2011 händelserik höst i distriktet Daniel Carlryd och Ola Österlund trotsade regnet och grillade kött och hamburgare utomhus. Foto: Kenneth Eriksson Under höstupptakten på Sillviks Sommarhem den 10 september underhöll Kungälvs Dragspelsklubb med Bo Bergman på bas. Sven Hallbert, Leif Skårman och Barbro Ohlson minglar en stund före informationen. 14 profilen

15 FOTO: per liljeström, eva NilssON Engelbrekts 110-årsjubileum firades den 30/ Högtidstalare och diplomutdelare var Jan Linde. Underhållning av Nils Zandhers och Inger Bratell. Distriktsordförande Inger Linde delade ut de nya medlemsnålarna. Styrelseledamoten för Engelbrekt Ullabritt Nilsson hälsade välkommen. Jan Linde, till vänster, och Ullabritt Nilsson, till höger, omger diplommottagarna Kerstin Liljeström, Lennart Yngfors, Sven-Gustav Nilsson, Ulla Nordström och Rut Pantzar. Vännplatsen ute vid gamla Torslanda flygfält är vår nya Second Hand-butik. Här kan man botanisera sig igenom väldigt många hyllor och prylar. Kom ut och fynda! FOTO: KeNNeTh eriksson Även Nya Stjärrnan på Tjörn har firat 110-årsjubileum i höst. Medlemmar och gäster samlades kring festbordet. Till höger ser vi ordf Vilgoth Wilhelmsson, som mottog gratulationer och blommor till föreningen. Sven Hallbert är en av de frivilliga krafterna som gör att Vännplatsen kan hålla öppet. Profilen 15

16 forts / bilder Sofia Cervell underhöll på ljusmanifestationen till minne av narkotikans offer i Brunnparken i Göteborg. Linda Adolfsson, sekreterare i förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund höll tal. 16 profilen

17 Kvällens konferencier var Marie Larsson. Martin Johansson, ordförande KRIS (Kriminellas revansch i samhället) Göteborg, höll tal. Piet de Boer, Stadsmissioinen, höll i en ceremoni. Dario Espiga, politiker, sa några tänkvärda ord. KaleNDer: AktiViteter biskopsgården 22 bosniska församlingen 23 bosniska ungdoms föreningen 22 brastads framtid 21 endräkt 24 engelbrekt 19 fast vänskap 19 friska viljor 25 heimdals bygdegille 25 klippan 18 kul ålder 23 kvillebäcken 18 manhem 24 mimer 24 mölndal 20 Norden 19 Nya bohus 21 Nya stjärnan 25 raneborg, Dingle 21 sillviks sommarhem 26 sillviks hopp 26 skatås 20 skatåsstugan 21 sln 26 Tisdagsgruppen 19 vikingen 21 Yngve 25 Profilen 17

18 kalendarium klippan 1 lokal NBV, Arvid Hedvalls Backe 6 mötestid Måndagar kl om inget anges. kontakt Viveca Terneby, , Legendgatan 78, Hisings Backa, 17 Torsdag. Folknykterhetens dag 27 Söndag. Resa Gårdarna runt sjön med Torpa stenhus. Arr Lf Skatås september 10 Kl 18. Promenad och myskväll vid Skatåsstugan. Lf Skatås inbjuds januari 16 Studiecirkel inför Musikleken. NBV 22 Söndag Nyårsrevy på Wendelsberg. Se Lf Skatås 23 Studiecirkel inför Musikleken. NBV 30 Studiecirkel inför Musikleken. NBV februari 7 Tisdag Kl 19. Musikleken hemma hos Hallbert på Arkivgatan 8. Uppladdning med soppa kl 18. Samarr med Lf Skatås 13 Årsmöte. NBV 27 Vi studerar föreningens historia. Studiecirkel. NBV mars 4 Söndag. Vi besöker ett Museum tillsammans med Lf Skatås 12 Vi berättar sannolika och osannolika historier för varandra. NBV. Lf Skatås inbjuds 26 Vi studerar föreningens historia. Studiecirkel. NBV april 15 Söndag. Rundtur i Jonsered tillsammans med Lf Skatås 23 Kl 18. Studiebesök hos tapetsör Anna-Karin Nilsson på Tusen Nålar, Burgårdsgatan 18. Lf Skatås inbjuds maj 7 Kl 18. Promenad och uteaktiviteter vid Skatåsstugan. Lf Skatås inbjuds KVILLEBÄCKEN 2527 lokal Lundby församlingshem, Gamla Lundbygatan 35 mötestid Onsdagar kl kontakt Nils Olof Karlsson, Vårbäcksvägen 7 E, Torslanda, , januari 18 Musik och sångprogram med Ingvar Grahn. Servering februari 15 Årsmöte. Ann-Marie Lutti berättar minnen ur Kvillebäckens historia. Servering mars 14 Musikunderhållning med Olle Köhler. Musikgissningstävling. Servering. april 18 Sjung med Vi sjunger med Barbro o Gert Ohlson Servering. maj 9 Föreningsmöte. Frågesport. Servering september 12 Programkväll. Servering. 18 profilen

19 KaleNDarIum EnGElBREkt 2944 lokal Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg mötestid Söndagar kl kontakt Eric Svensson, Knapehall 27, Askim, januari 15 Grötfest med glada julsånger 22 Alkokoll vad vet vi om läget? 29 Min favoritmusik ta med en CD så lyssnar vi till den och flera andra. februari 5 Årsmöte 7 Tisdag. Musikleken. Vi samlas hos Nilssons på Sigtunagatan 8 kl Gamla ting berättar! Ta med dig ett kärt minne. 19 Albert Engström-afton med hans finurliga texter och teckningar. 26 Morgonsol Nils Zandhers berättar om ett barnhemsliv. mars 4 En stockholmare kommer till Västkusten redaktör Lars Borke, Lerum, kåserar. 11 Kretsens årsmöte på Nordengården kl Värdförening Engelbrekt. 18 Eva Nilsson och Leif Skårman visar bilder från Jämtland. 24 Lördag. Distriktets årsmöte på Nordengården. Mer information sista sidan. 25 Damtrion med Gert sjunger in våren. april 1 Påsksupé 15 Musikcafé Marianne och Harry Persson underhåller. maj 6 Utflykt till Solvik, Kuggavik. Kl träffas vi på Kuggavik i Åsa. Medtag lunchkorg. Vi samåker så gott det går. Mer info senare. juni 2 Västsvenska träffen på Sillvik. Se mer info sista sidan. september 16 Höststart på Skatås. Vi träffas kl för promenad, lekar och korvgrillning. fast VÄnSkap lokal Valbogatan 9, Lysekil tider Fredagar kl lördagar kl kontaktpersoner Gunnar Karlsson, Yngve Klang, Nicklas Gustafson, Inga planerade träffar i dagsläget norden 58 tisdagsgruppen mötestid Första måndagen i månaden lokal Nordengården, Sockholmsgatan 16, Göteborg kontakt Lennart Eriksson tel Profilen 19

20 kalendarium Mölndal 90 mötestid Onsdagar kl om inte annat anges lokal Katrinebergsgården, Baazg 7, Mölndal kontakt Bo Andersson, Nybyggaregatan 21, Mölndal, , På vår hemsida får du fortlöpande information om vad som sker i vår förening. januari 25 Terminsstart. Hur blir framtiden för IOGT- NTO-rörelsen? I Mölndal? Vi samtalar om framtiden för vår lokalförening. Om möjligt med distriktsmedverkan februari 7 Musikleken. Obs! Tisdagskväll. 15 Årsmöte. Traditionsenligt bjuder föreningen på tårta denna afton. 29 Vi är värd för Vi som vet bäst tävlingen mars 14 Föreningens årshögtid, där Ulla Britt och Bosse underhåller oss med ett spännande bildspel. 28 Centralförsamlingens årsmöte, där programmet blir Magins underbara värld. Niels Carno förbryllar oss med sina konster april 11 Medlemmarnas afton 25 Curt Caspersson En bildkavalkad med musik maj 9 Utflykt Mer information om resmål etc. lämnas senare. Skatås 5608 lokal och tid Mötestid och lokal varierar kontakt Lena Andersson, Nedre Fjällstigen 1, Jonsered, , På vår hemsida får du fortlöpande information om aktiviteter och nyheter. Du är också välkommen att delta i studiecirklar som Lf Klippan anordnar under våren. Läs mer om detta i lf Klippans vårprogram. januari 22 Söndag. Nyårsrevy och söndagsmiddag på Wendelsberg. Anmälan till Lena Andersson. februari 7 Tisdag. Vi deltar i Musikleken tillsammans med lf Klippan. Uppladdning med soppa kl inför tävlingen som börjar kl Plats: Arkivgatan 8. Anmälan till Marianne och Sven Hallbert. 19 Söndag. Föreningens årsmöte kl på Nordengården. mars 4 Söndag. Vi besöker ett aktuellt museum. Mer information senare. 12 Måndag. Lf Klippan inbjuder oss till programpunkten Vi berättar sannolika och osannolika historier för varandra. Arvid Hedvalls backe 6 kl Söndag. Vårpromenad och föreningsmöte med planering. Vi träffas vid Skatåsstugan kl april 15 Söndag. Kulturvandring i Jonsered. Samling vid Jonsereds fabriker kl Anmälan till Sten och Lena Andersson. 17 Tisdag. Vi tävlar i Vi som vet mest. Sillvik kl profilen

21 KaleNDarIum 23 Måndag. Tillsammans med Lf Klippan gör vi ett studiebesök hos tapetsör Anna Karin Nilsson (medlem i Klippan). Plats och tid: Ateljé Tusen nålar på Burgårdsgatan 18, kl maj 7 Måndag. Promenad och uteaktiviteter vid Skatåsstugan kl Vi inbjudes av Lf Klippan. 17 Torsdag. Vi uppmärksammar Folknykterhetens dag. 27 Söndag. Gårdarna runt sjön och Torpa stenhus. Vi gör en vårutflykt tillsammans med lf Klippan. Mer information senare. BRaStadS framtid 4746 kontakt Siv Fagerberg, Björkvägen 21, Brastad, , nya BOhuS 2248 kontakt Barbro Larsson, Lokalföreningens möten meddelas per brev och annonsering i Kungälvsposten. Beträffande litteraturcirklarna kontakta Kerstin Nilsson, VikinGEn 73 kontakt Jan Gunnarsson, Siri Olavs gata 35, Uddevalla, , lokal Riddartemplet Knapes Lokaler, Kålgårdsbergsgatan 2. datum för möten och program, se föreningsspalten i Bohusläningen. RanEBORG, dingle 5146 kontakt Bertil Sohlberg, Kallkärrsvägen 7, Dingle, Närmare programinnehåll annonseras i Föreningsbiten i tidningen Bohusläningen. januari 26 kl Föreningsmöte februari 23 kl Årsmöte mars 29 kl Föreningsmöte maj 17 Utflykt SkatåSStuGan adress Skatås Friluftsområde, Göteborg bokning d-exp Profilen 21

22 kalendarium BISKOPSGÅRDEN 5563 lokal Göteborgs Folkhögskola (fd Treröseskolan) Mildvädersgatan 7, Göteborg Hpl Mildvädersgatan mötestid Onsdagar kl om ej annat anges kontakt Kjell Källbark, Rimfrostgatan 45, Göteborg, Alla är välkomna på våra träffar. januari 18 Föreningsmöte 25 Studiecirkel 29 Kl Vi tävlar i Vi som vet bäst hos Bosniska Församlingen, Gamla Tuvevägen 20. februari 1 Filmkväll med Gösta Rynvall 7 Tisd Musikleken 15 Studiecirkel 22 Årsmöte 29 Studiecirkel mars 7 Kathrine al Faro informerar om Världens Barn -kampanjen. Allmänheten och övriga föreningar inbjudes. 14 Föreningsmöte 21 Studiecirkel 28 Vi gnuggar våra geniknölar en klurig kväll med skojiga frågor. april 4 Påskfest med ägg och sill och mycket mera, anmäl dig så blir vi flera. Anmälan till Kjell tel eller Evelyn tel Föreningsmöte 18 Studiecirkel 22 Söndag. Poängpromenad kl Servering ingår i startavgiften. Allmänheten och övriga föreningar hälsas välkomna. 25 Nostalgikväll: Var det bättre förr? Några av föreningens medlemmar berättar barndomsminnen. Kom och lyssna! maj 2 Aktivitetskväll i Skatåsstugan. Alla föreningar välkomna. 9 Elisabeth Bergström, utvecklingskonsulent i förbundet, informerar om IOGT-NTO:s framtidsplaner. 17 Folknykterhetens Dag 23 Föreningsmöte 30 Vårresa. Resmål bestäms senare. Bosniska ungdomsföreningen 6322 Gamla Tuvevägen 20, Göteborg kontakt Armel Ahbasic, Vi har verksamhet som till exempel lägerverksamhet och föreläsningar. Vi träffar andra föreningar och har olika aktiviteter för de yngre. 22 profilen

23 KaleNDarIum kul ålder lokal Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg mötestid torsdagar kl kontakt Solvig Eriksson, N Fjädermolnsgatan 22, Göteborg, , Vi börjar vår trivsamma samvaro med en fika. Står det inte servering på programmet tar var och en med sig eget dopp. Efter en halvtimme följer ett intressant program framfört av någon av våra egna medlemmar eller av någon inbjuden gäst. Vänner och bekanta är också välkomna till alla våra möten och vår gemytliga samvaro. januari 12 Vi dansar ut julen med Barbro och Gert. Grötfest. 19 Skämt och allvar i vårt språk. Rune Agård. 26 Muslimska traditioner och helger. NBV ansv. februari 02 Skämt och allvar i vårt språk. Rune Agård. 09 Årsmöte. Video/DVD-underhållning. 16 Skämt och allvar i vårt språk. Rune Agård. 23 Ur Kurts musikskatt. Kurt Abrahamsson. mars 01 Skämt och allvar i vårt språk. Rune Agård. 08 Den litterära visan vad är det? Lennart Thorstensson spelar, sjunger och berättar. 15 Skämt och allvar i vårt språk. Rune Agård. 22 Dela lika dag. 29 Gunborg Salmins visar en del av sin stora docksamling. april 12 Påskfest. Lotteri med skänkta vinster. 19 Medlemmarna medverkar. 26 Vårprogram. Evelyn Ericsson. maj 03 Vårutflykt. september 13 Sommarminnen. BOSniSka församlingen möteslokal Generalsgatan 2 B, Göteborg ordförande Midhat Crnic, kontakt Ismet Bukvica, Vår verksamhet består av föreningsträffar, studiecirklar och utflykter. Undervisning för vuxna, ungdomar och barn. Olika föreningsaktiviteter som kunskap, tradition och kultur. Kvinnoaktiviteter på måndagar och torsdagar. Familjeverksamhet: vad och hur vi kan göra mot droger, alkohol och våld. Deltar i verksamheten i andra, liknande organisationer Profilen 23

Profilen tidningen för dig som är medlem i

Profilen tidningen för dig som är medlem i Profilen tidningen för dig som är medlem i IOGT-NTO Göteborgs och Bohusläns distrikt #1 2 2013 bildkavalkad våren 2013 Kongress + Värvning Alkoholpolitik Wang Electronics CO., LTD. klubb på gång! innehåll

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Profilen. Västsvensk träff. Sillvik 70 år. bildkavalkad höstens program nytt & noterat. Stor uppslutning på Sillvik. Bohusläns distrikt #3 4 2012

Profilen. Västsvensk träff. Sillvik 70 år. bildkavalkad höstens program nytt & noterat. Stor uppslutning på Sillvik. Bohusläns distrikt #3 4 2012 Profilen tidningen för dig som är medlem i IOGT-NTO Göteborgs och Bohusläns distrikt #3 4 2012 kal & ADA Folknykterhetens vecka Sillvik 70 år + bildkavalkad höstens program nytt & noterat Västsvensk träff

Läs mer

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015 NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015 Profil VÅREN 2015 FOLKNYKTERHETENS VECKA FIKA FÖR ALLA AFTER WORK ATT VÄLJA NYKTER HET EN BALANSAKT I LIVET! INNEHÅLL

Läs mer

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #3-4 2014

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #3-4 2014 NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #3-4 2014 Profil HÖSTEN 2014 FAMILJEKVÄLLAR VÄRVNING NYKTERT LEVERNE EN BALANSAKT I LIVET! INNEHÅLL PROFILEN 3-4.2014 IOGT-NTO-rörelsens

Läs mer

Profilen. Solgerd Isalv. kuggavik öppet året runt. värvarkickoff. projektbildaren. vi som vet bäst aktiviteter lasse dahlquist

Profilen. Solgerd Isalv. kuggavik öppet året runt. värvarkickoff. projektbildaren. vi som vet bäst aktiviteter lasse dahlquist Profilen tidningen för dig som är medlem i iogt-nto göteborg / #1 2 2011 kuggavik öppet året runt värvarkickoff projektbildaren + vi som vet bäst aktiviteter lasse dahlquist Solgerd Isalv världsartisten

Läs mer

Februari Månadsblad 2014

Februari Månadsblad 2014 IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Februari Månadsblad 2014 Hej, Nu har vi landat i verksamheten. Full fart med aktiviteter i alla föreningar och förberedelser för alla föreningsårsmöten (FÅM) och

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Månadsblad för augusti

Månadsblad för augusti Månadsblad för augusti Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening) Vilken sommar det blev och fortfarande är med fina dagar och

Läs mer

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars:

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars: Mars månad 2014 Månadsblad Hejhej medlem! Nu är vi redan inne på den tredje fina månaden, fantastiskt vad det rullar på med verksamheten i vårt distrikt! Den här och de kommande vårmånaderna kommer bli

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Foto: Ann-Cathrine Kroon Sahlin

Foto: Ann-Cathrine Kroon Sahlin Göteborg frivilliga samhällsarbetare, GFS, är medlem i Foto: Ann-Cathrine Kroon Sahlin Våren 2014 GFS Varmt välkomna till vårens aktiviteter, hoppas Du ska finna något av intresse! Tipsa oss gärna om föredragshållare,

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Göteborgs och Bohusläns distrikt Årsmöteshandlingar 2013 Välkommen till Wendelsberg Lördag 16 mars 2013 1 Program 16 mars 09.30 Mötesbyrån öppnar. Fika 10.00 Öppnande Parentation 12.30 Lunch Förhandlingar

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund.

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Ärende 2 Föredragningslista vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Föredragande presenteras enligt principen: Huvudföredragande Second (Kansliresurs)

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad Behovet är stort Behovet av att öka människors medvetenhet om hur beroende, missbruk och droger styr och begränsar oss som individer är stort. Inte minst med tanke på ökande alkoholkonsumtion för både

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Medlemmarnas beslut Därför väljer vi styrelser. Gör dig hörd Andra vägar att påverka. Medlemmarna styr. Hur går det till egentligen?

Medlemmarnas beslut Därför väljer vi styrelser. Gör dig hörd Andra vägar att påverka. Medlemmarna styr. Hur går det till egentligen? E t t m at e r i a l f r å n I O G T- NT O 2012 Medlemmarnas beslut Därför väljer vi styrelser Gör dig hörd Andra vägar att påverka Medlemmarna styr Hur går det till egentligen? Har ni Demokratikoll? Medlemmen

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Välkommen till ett nytt år. och till nya lokaler. på Viskastrandsgatan 5. Nytt för i år!

Välkommen till ett nytt år. och till nya lokaler. på Viskastrandsgatan 5. Nytt för i år! Ny adress under våren! Reumatikerföreningen Borås Viskastrandsgatan 5 506 30 BORÅS Välkommen till ett nytt år Bussen stannar på Skaraborgsborgen. Hållplats Simonsland. Busslinje 1, 3, 11, 30 Gå ca 200

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping

5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping Kalendarium Dag Tid Januari Lördag 9 16.00 Stinsen Brinner Nyårsrevy på Globenteatern Söndag 10 10-13 Tipspromenad Februari Tisdag 2 18.30 Musikleken, Wavrinskysalen Söndag 7 10-13 Tipspromenad Söndag

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping

5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping Kalendarium Dag Tid Nov Torsd 11 20.00 Frågetävlingen Pumpen. Sid 3 Biblioteket i Skäggetorp.. Månd 15 18.00 Verksamhetsutveckling. NBV-huset. Sid 10 Lörd 20 10.30 Julmarknad med aktiviteter kring Sid

Läs mer

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO Arbetsplan 2008-2009 IOGT-NTO:s vision Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra dro- ger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO:s uppdrag IOGT-NTO är en modern

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Våren I SAMVERKAN MED

Våren I SAMVERKAN MED HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Emelie Andersson 0431 0723 68 16 17 I SAMVERKAN MED Bowling Måndagar 15.30 16.30 Nybörjare & Motion 16.30

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

1 PROGRAM VÅREN 2015

1 PROGRAM VÅREN 2015 1 PROGRAM VÅREN 2015 2 FÖRENINGEN NORDEN I LANDSKRONA Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Informerar om... www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund

Informerar om... www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund har en egen hemsida på Internet. Du som har tillgång till Internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar finns där. Umeå Skytteförening:

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

IOGT-NTO-RÖRELSENS KONGRESS E R

IOGT-NTO-RÖRELSENS KONGRESS E R KONGRESSE R 2015 VÄLKOMMEN TILL SKÅNE Vi i Skåne är väldigt glada över att få vara värdar för sommarens kongresser. Vidsträckta fält med pittoreska gårdsbutiker, närhet till sandstrand och hav, skogar

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011 Hejsan Alla Glada Ådror! Nu är det vår och försommar i ett slag. Syrener, äppelträd och liljekonvaljer står nu i full blom trots att det är en hel månad kvar till skolavslutningar och Ransäter. Det finns

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer