Profilen. Vännplatsen. lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar. bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT. Second hand och socialt arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Profilen. Vännplatsen. lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar. bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT. Second hand och socialt arbete"

Transkript

1 Profilen TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I iogt-nto GöteBorGS och BohuSlänS distrikt # lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar + bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT Vännplatsen Second hand och socialt arbete

2 IOGT-NTO-rörelsens grundsatser IOGT-NTO-rörelsen bygger sin verksamhet på principen att alla människor har lika rätt till frihet, personlig utveckling och lycka. Rörelsens arbete har sin grund i viljan att medverka till bättre levnadsbetingelser för alla. IOGT-NTO-rörelsen hävdar att samförstånd och samarbete mellan jordens folk är de bästa förutsättningarna för mänskligt framåtskridande. IOGT-NTO-rörelsen vill genom sin verksamhet främja internationell gemenskap på demokratisk grund. IOGT-NTO-rörelsen anser att den mänskliga miljön måste utformas och samhället planeras med utgångspunkt från människans behov av gemenskap och trygghet. IOGT-NTO-rörelsen hävdar att social och kulturell utveckling främjas av att materiella tillgångar fördelas så att alla människor får del av välfärd och trygghet. IOGT-NTO-rörelsen hävdar att soldaritet och känsla av gemensamt medmänskligt ansvar hos den enskilde till fullo kan utvecklas endast i ett fritt samhälle, byggt på principen om alla människors lika rätt och värde. Alkohol, narkotika och andra droger med berusande effekt utgör en belastning för den enskilda människan och samhället. IOGT-NTO-rörelsen vill därför genom sin verksamhet tränga tillbaka bruket av dessa gifter och kräver för medlemskap helnykterhet och avhållsamhet från narkotika Profilen IOGT-NTO Göteborgs och Bohusläns distrikt Arvid Hedvalls Backe Göteborg utgivning Nr utkommer i månadsskiftet augusti/september. Manusstopp 15 maj. manus skickas till IOGT-NTO Göteborg Arvid Hedvalls Backe Göteborg E-post: ansvarig utgivare Sven Söderman redaktionskommitté Barbro Ohlson, tel Kenneth Eriksson, Sven Söderman grafisk form Mathias Lövström prenumeration 75 kronor per år Pg IOGT-NTO Göteborgs distrikt annonspriser Helsida 750: Halvsida 400: Fjärdedels sida 200: Baksidan 800: Föreningsannonser 50 procent rabatt. omslagsbild Sven Hallbert på Vännplatsen, fotograferad av Kenneth Eriksson. 2 profilen

3 INNehÅll profilen FöreninGArnAS AktiViteter sid BIldkaValkad. Bilder från höstens verksamhet, 14 bland annat ljusmanifestationen och Engelbrekts jubileum. Och så nyöppnade Vännplatsen. ledare. Göteborg behöver inga nattöppna krogar. 8 det naturliga är att stänga vid midnatt, skriver Inger Linde i ledaren. lennart YnGfORS. Han gick med i rörelsen 18 som 16-åring och erhöll i år 80-års diplom. Profilen fick en pratstund med jubilaren. 18 program. Läs om allt som händer i vår. Det blir sång och musik, studiecirklar, utflykter, tävlingar och förstås: årsmöten! biskopsgården 22 bosniska församlingen 23 bosniska ungdomsföreningen 22 brastads framtid 21 endräkt 24 engelbrekt 19 fast vänskap 19 friska viljor 25 heimdals bygdegille 25 klippan 18 kul ålder 23 kvillebäcken 18 manhem 24 mimer 24 mölndal 20 Norden 19 Nya bohus 21 Nya stjärnan 25 raneborg, Dingle 21 sillviks sommarhem 26 sillviks hopp 26 skatås 20 skatåsstugan 21 sln 26 Tisdagsgruppen 19 vikingen 21 Yngve 25 Profilen 3

4 NOTeraT Narkokoll Narkokoll är ett studiematerial framtaget i samarbete med IOGT-NTO och RNS. Materialet bygger på en artikelserie på fem artiklar som publicerats i RNS tidskrift Narkotikafrågan. rubrikerna är: Internationellt arbete mot narkotika Den narkotikapolitiska utvecklingen i Sverige Vad är narkomani? Narkotika och hjärnan Vägen till beroende Prevention Lena Andersson och Siw Hallbert letar svar. narkokoll. Ett studiematerial. Steve Slättmyr har hittat ett svar. Hela gänget samlat för en sista genomgång. Till de olika artiklarna finns studiefrågor, begreppsförklaringar och en litteraturlista för fördjupningsstudier. Materialet är både studiematerial och studieplan i ett. Kontakta Salam Kaskas på NBV för mer information. Salam Kaskas, , Göteborgslag vann pumpen Göteborgslaget Klippan/Skatås lyckades få alla rätt i Pumpen och kammade hem en förstaplacering. Först efter att den slutgiltiga rättningen var färdig stod det klart att göteborgslaget Klippan/Skatås tagit hem full pott, och därmed hamnade på första plats i Pumpen Två andra lag lyckades också få full pott, nämligen Lf Juni i Stockholm och 2010 Trots allt!/arken i Uppsala. 4 Profilen

5 distriksstyrelsen Här är distriktsstyrelsen. Inger linde Ordförande, Mölnlycke sven söderman Vice ordförande, Göteborg Tony klargren Kassör, Göteborg eva Nilsson Sekreterare, Göteborg anneli simu Gunnarsson Studieledare, Mölnlycke Gull-britt arvidsson Ledamot, Kungälv ulla Y Gustavsson Ledamot, Göteborg bo bergman Ersättare, Torslanda stefan ström Ersättare, Torslanda Qarin johansson, ersättare, Göteborg (ej bild) IOGT-NTO får ny webbplats Vi bygger om sajten iogt.se. Eller, vi bygger inte om utan börjar bara på ett nytt blad. Buden är lite olika när det handlar om IOGT-NTO:s närvaro på internet. Klart är att webbyrån Spiro i Göteborg ska ta fram en ny webbplats baserad på de önskemål som kommit in, den planeras vara igång under våren I dag är iogt.se plus alla enskilda föreningssajter byggda på en plattform som heter Episerver. Den nya sajten kommer att byggas på plattformen Wordpress, som generellt beskrivs som enklare att administrera. Ambitionen är också att ta fram ytterligare en ny plattform som gör att föreningar och kamratstödsgrupper enkelt kan skapa en egen hemsida, dock är arbetet där mer oklart. Föreningar och distrikt som redan har fungerande hem sidor behöver inte göra något, allt material kommer att flyttas över till den nya plattformen. IOGT-NTO:s webbplats som den ser ut i dag. Profilen 5

6 noterat EU-nej till momsfrihet EU-kommissionen vill inte göra några undantag för att svenska föreningar ska slippa att betala moms. Om de nya reglerna införs i Sverige blir föreningar tvingade att redovisa och betala in moms. Alla intäkter är dock inte momspliktiga, medlemsavgifter är det inte, men inte till exempel fikaförsäljning. IOGT-NTO håller på att ta fram konsekvensanalyser för vad det skulle innebära för organisationen, både ekonomiskt och när det gäller att kunna rekrytera till exempel kassörer till styrelseuppdrag. Heimdal vann Vi som vet bäst När krutröken lagt sig i finalen av Vi som vet bäst hade det här gänget från Heimdal tagit hem segern. Inför sista frågan låg laget på tredje plats, men visade sig veta mest om våra kommande sedlar och vilka personligheter som ska pryda dessa. Som nyblivna mästare får Heimdal äran att arrangera Vi som vet bäst Tvåa blev Mölndal, trea Sillviks Hopp och Friska Viljor kom på fjärde plats. Foto: Kenneth Eriksson IOGT NTO aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor en kort rapport om nuläget: Drogsamordnare med på folkhälsoprojekt Projektet, som är treårigt, har som syfte att etablera IOGT-NTO som partner i ett fördjupat alkohol- och drogarbete som sätter fokus på goda levnadsvanor och trygga och goda uppväxtvillkor. Både arbetet mot bruk, missbruk och beroende är tillsammans med aktivitet i civilsamhället sociala mötesplatser, viktigt för folkhälsoarbetet. Projektet har kommit igång i Uddevalla, vilket har resulterat i tätt samarbete med bland annat drogsamordnaren. Två föreläsningar om internetdroger har genomförts och fler föreläsningar med andra teman planeras. Drogkampen med politiker ska genomföras under våren Drogsamordnarna i Kungälv och Tjörn är även inkopplade i projektet. Just nu planerar vi hur detta ska se ut i dessa kommuner. Vill man engagera sig i projektet, vill man veta mer, har frågor eller tankar så går det bra att kontakta projektledaren Daniel Carlryd: eller profilen

7 Vännplatsen Second Hand onsdagar Lördagar Gamla Flygplatsvägen 38 Torslanda I tidigare mopedbutiken mitt emot Ica Maxis parkering Föreningen Vännplatsen är ett socialt företag utan vinstintresse som drivs av IOGT-NTO i Torslanda. Vi kommer att ha försäljning av Second Hand, allt ifrån böcker, porslin och möbler mm. Vill ni skänka? Vi tar gärna emot! Du lämnar eller vi hämtar. I samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt sociala myndigheter kommer vi att bereda arbetsträning för personer med tidigare sociala funktionshinder. Kontakt: Stefan eller Bosse VÄLKOMNA! profilen 7

8 ledare / DIsTrIKTsOrDFöraNDe INGer linde StÄnG krogarna klockan Ett! Göteborg behöver inga nattöppna krogar. Det naturliga är att stänga vid midnatt och på sin höjd tillåta några öppethållanden fram till 01 krogar som väljs ut efter kriteriet extra skötsamma krögare. Alkohollagen som reglerar dessa frågor är en skyddslag som ska skydda medborgarna mot alkoholens effekter. Samhället gör undantag när det gäller alkohol. Sett till dess effekter på människor skulle den förbjudas om den betraktas som en vanlig vara. Men alkohol är ingen vanlig vara för då skulle den jämföras med andra droger, som är förbjudna eller narkotikaklassade. För vem är krogen nattöppen och varför måste någon dricka på lokal fram till tre eller fem på natten? Svaret är enkelt: Besökaren är i mycket hög grad de med uttalat skadlig alkoholkonsumtion och har beroende eller missbruk. Vän av ordning brukar säga att det också är unga som inte är beroende, och det är rätt. Med ett tillägg, det handlar i många fall om unga aggressivt utåtagerande våldsbenägna män som ännu inte är beroende. OK! Då är det väl inte så farligt? Dessa personer har redan fått eller är på väg att få sina alkoholskador. Men det finns två faktorer till som bör vägas in. Nattöppna dryckesställen, så kallade restauranger, leder till gatuvåld ofta oprovocerat som har sin grund i berusningens negativa effekter. I anslutning till krogarna florerar mycket annan kriminalitet med narkotikaförsäljning, påtryckarverksamhet och där finns grunden till den organiserade brottsligheten. Här sker mycket av rekryteringen till de kriminella nätverken. Risken för svartkrogar brukar vara ett argument för att hålla vanliga krogar öppna om natten. Jag tror och litar på att polisen både kan spana på dessa ställen och åtgärda dem i sitt intensiva arbete mot den organiserade kriminaliteten. Kommunen har viktigt ansvar. De ska inte bevilja tillstånd som kan leda till obehag för de som besöker restaurangerna och att genom noggrann tillsyn se till att så inte sker. Om obehag uppstår ska tillståndet dras in. Det bästa är att det aldrig ges. vem är krogen nattöppen och varför måste någon dricka på lokal fram till tre eller För fem på natten? 8 Profilen

9 Fakta om alkohol och missbruk Slutligen lite om alkoholproblemet i stort. De allra flesta svenskar (ca 6 miljoner vuxna) kan sköta sina alkoholvanor eller dricker inte alls. De besöker med mycket få undantag krogen efter 1 på natten personer har tungt missbruk och har i de flesta fall inte råd att gå på krogen eftersom de letar efter billigast tänkbara alkohol är alkoholberoende men lever ändå någon typ av socialt liv i de flesta fall i arbete eller på bidrag eftersom deras arbetsförmåga är nedsatt. Ytterligare har ett skadligt alkoholbeteende och de dricker ofta mer för varje tillfälle. Dessa grupper är nattöppna krogars målgrupp. Inte en köpstark grupp i allmänhet, men en som prioriterar alkoholköp före andra varor och därför är attraktiv för dem som vill sälja alkohol för att tjäna lätta pengar. Ytterligare cirka 1 miljon har vad som brukar betecknas som riskkonsumtion. Det betyder att de dricker mera än vad kroppen tål och att de på sikt kommer att fylla på i tidigare beskrivna grupper. (Källa den statliga missbruksutredningen) Seriösa matkrogar Det finns också seriösa matkrogar som vill servera ett gott vin eller en god öl till vällagad mat. Det är känt att de är kritiska till oseriösa krogar och till överetablering. De smutsas ner av krogar som enbart vill sälja alkohol till utsatta grupper. Det vore på sin plats att de gav sin stämma tillkänna i debatten. Vågar de inte eller är de falskt lojala mot kollegor som varken kan eller vill laga mat? Inger Linde Distriktsordförande profilen 9

10 INTerVJu / lennart YNGFOrs har VarIT medlem I 80 År lennart YnGfORS, 96 Still GOinG StROnG I Göteborg, närmare bestämt i föreningen 2944 engelbrekt, har vi glädjen att ha en medlem som är 96 år. han gick med i rörelsen som 16-åring och erhöll i år 80-års diplom. Vi träffades en dag och han berättade om sitt långa medlemskap. Lennart berättade att hans morfar hade en gård i Hinneryd i Småland men den sköttes mest av hans hustru och barnen, bland andra Lennarts mamma. Morfadern åkte nämligen till Amerika och jobbade för att skaffa pengar och kom hem ungefär vartannat år. Då hans söner blev större tog han med sig flera av dem till Amerika och således har Lennart många släktingar over there. Lennarts mamma Sigrid stannade dock i Sverige och gifte sig med Vilhelm Svensson. Lennart föddes 2 juli 1915 och fick också en lillasyster Lisbeth. första världskriget pågick och det var ont om livsmedel och även mjölk. Eftersom Lennarts föräldrar båda hade vuxit upp på landet beslutade de sig för att skaffa ett eget litet jordbruk så att Hinneryd deras barn skulle få det drägligare och också få dricka mjölk. Förberedelserna för julen var något extra. När grisen slaktades skickades barnen iväg till grannen men sedan gjorde man korv och allt annat som hörde julen till. Lennart berättar att han och hans syster fick hjälpa till vid baket, som skedde i en murad bakugn i brygghuset. Man började med grovbröd och vörtbröd och sedan blev det vitt bröd och sist kaffebröd med levar och kringlor. Närmare julafton gjordes hemlagade karameller och julgranskonfekt, som virades in i silkes- och glanspapper och försågs med änglabilder. Lennart gick i skolan i Markaryd, en stor fin tegelbyggnad som fortfarande finns kvar. Hans far arbetade på möbelfabriken och efter avslutad skolgång fick Lennart springpojksjobb där. Han hjälpte också till med enklare sysslor som att skruva i beslag. Mamma Sigrid ville att Lennart skulle gå med i någon förening. Hans kamrat 10 Profilen

11 Lennart fyllde 95 år under 2010 och tog emot släkt, vänner och bekanta på sitt sommarställe i Åsa. Han bjöd på egenhändigt tillverkade smörgåsar och fluffig tårta. Barn och barnbarn hjälpte till med serveringen. Från Engelbrekt kom givetvis medlemmar som gratulerade sin ålderman. Här med Gert Ohlson. Foto: Per Liljeström profilen 11

12 Mästaren i arbete. Han formar till ämnen för marsipangrisarna och instruerar här Gert, Eilert och Solvig hur man sätter dit knorr, öron och silverkulor till ögon samt ett rött äpple i trynet. Grisen är färdig för gottebordet. Torsten var med i nykterhetslogen och det föll sig då naturligt att Lennart också blev medlem där. Logen hette 2798 Seklets början av IOGT och hade över 100 medlemmar Lennart blev snart sekreterare i logen och lärde känna många och fick många vänner. lennart Och hans kamrat fick höra talas om Wendelsbergs Folkhögskola utanför Göteborg och då även föräldrarna ansåg att han skulle förkovra sig ytterligare, sökte de båda vännerna till skolan i Mölnlycke. Lennarts kamrat kom in men inte Lennart, då han var för ung. Istället blev det så att Lennart genom en logemedlem fick låna läromaterial från Hermods, som han sedan rättade. Lennart gick även aftonkurser i olika ämnen som JUF anordnade. Arbetslösheten var stor på 30-talet och det var inte så lätt att få jobb. Lennart hade dock en släkting som hade ett konditori i Strömsnäsbruk och där fick han börja som lärling. Senare sökte han jobb i ett bageri i Kristianstad i Skåne för han ville lära sig att baka spettekaka. Lennart hade lite tur. Ytterligare en släkting hjälpte honom att komma till Göteborg, där släktingen drev Algotssons Mejeri i Majorna, som också bakade och levererade bröd till olika affärer. Här fick Lennart ta hand om lite av varje och då särskilt försäljningen. Han lärde känna en affärsman i Göteborg som ansåg att Lennart borde öppna eget bageri. Lennart menade då att det inte var så lätt ekonomiskt att starta eget. Då kom turen in igen. Hans gode vän lånade ut pengar till Lennart så att han kunde ta över Halländska Bageriet, som de visste var till salu. Lennart bosatte sig i Göteborg och drev Halländska Bageriet i 40 år. I Göteborg träffade han Vivianne, som var från Södra Ljunga i Småland. Hon 12 Profilen

13 john lennart Yngfors Född 2 juli 1915 i Markaryd, Småland Hustru Vivianne, 2 söner, 6 barnbarn jobbade i Stockholm men var på tillfälligt besök i Göteborg med sin mamma. Vivianne hade gått på Ljungskile Folkhögskola och fick jobb i en möbelaffär i Göteborg. De gifte sig 1941 och fick två söner. På alla platser som Lennart arbetat sökte han upp IOGT. Han anser att det var en enastående förmån att på så sätt lära känna människor och få många vänner. I Göteborg gick han över på klareringskort (som det hette på den tiden) till logen Engelbrekt, som han tillsammans med Vivianne sedan varit trogen i alla år. efter epoken Halländska Bageriet ägde han så Yngfors Konditori som hade bageri och affär på Opaltorget i Tynnered med filial vid Wieselgrensplatsen på Hisingen. Vivianne hjälpte naturligtvis till i konditoriet. Sönerna Jan och Lars utbildade sig dock inom andra områden och fortsatte inte i bageribranschen. Lennart har under alla år bakat lussekatter, semlor, wienerbröd och tårtor m m till logens olika möten och aktiviteter. Han har dessutom under många år förhöjt julstämningen för oss genom att på sista mötet innan jul göra marsipangrisar och annat marsipangodis och det har givit oss övriga medlemmar oförglömliga minnen. Vivianne gick bort år Ett gemensamt intresse som Lennart och Vivianne hade var trädgård och blommor. De kopplade av i sitt fritidshus i Åsa med att odla potatis och grönsaker och inte minst blommor och buskar. Lennart har högt upp i åren varit oerhört flitig med spade och spett men numera har han minskat något på växtlighetens omfattning. Vi önskar Lennart fortsatt skönt pensionärsliv med besök bl a på möten med Engelbrekt och Kul Ålder. Text barbro Ohlson Foto per liljeström Profilen 13

14 bilder / hösten 2011 händelserik höst i distriktet Daniel Carlryd och Ola Österlund trotsade regnet och grillade kött och hamburgare utomhus. Foto: Kenneth Eriksson Under höstupptakten på Sillviks Sommarhem den 10 september underhöll Kungälvs Dragspelsklubb med Bo Bergman på bas. Sven Hallbert, Leif Skårman och Barbro Ohlson minglar en stund före informationen. 14 profilen

15 FOTO: per liljeström, eva NilssON Engelbrekts 110-årsjubileum firades den 30/ Högtidstalare och diplomutdelare var Jan Linde. Underhållning av Nils Zandhers och Inger Bratell. Distriktsordförande Inger Linde delade ut de nya medlemsnålarna. Styrelseledamoten för Engelbrekt Ullabritt Nilsson hälsade välkommen. Jan Linde, till vänster, och Ullabritt Nilsson, till höger, omger diplommottagarna Kerstin Liljeström, Lennart Yngfors, Sven-Gustav Nilsson, Ulla Nordström och Rut Pantzar. Vännplatsen ute vid gamla Torslanda flygfält är vår nya Second Hand-butik. Här kan man botanisera sig igenom väldigt många hyllor och prylar. Kom ut och fynda! FOTO: KeNNeTh eriksson Även Nya Stjärrnan på Tjörn har firat 110-årsjubileum i höst. Medlemmar och gäster samlades kring festbordet. Till höger ser vi ordf Vilgoth Wilhelmsson, som mottog gratulationer och blommor till föreningen. Sven Hallbert är en av de frivilliga krafterna som gör att Vännplatsen kan hålla öppet. Profilen 15

16 forts / bilder Sofia Cervell underhöll på ljusmanifestationen till minne av narkotikans offer i Brunnparken i Göteborg. Linda Adolfsson, sekreterare i förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund höll tal. 16 profilen

17 Kvällens konferencier var Marie Larsson. Martin Johansson, ordförande KRIS (Kriminellas revansch i samhället) Göteborg, höll tal. Piet de Boer, Stadsmissioinen, höll i en ceremoni. Dario Espiga, politiker, sa några tänkvärda ord. KaleNDer: AktiViteter biskopsgården 22 bosniska församlingen 23 bosniska ungdoms föreningen 22 brastads framtid 21 endräkt 24 engelbrekt 19 fast vänskap 19 friska viljor 25 heimdals bygdegille 25 klippan 18 kul ålder 23 kvillebäcken 18 manhem 24 mimer 24 mölndal 20 Norden 19 Nya bohus 21 Nya stjärnan 25 raneborg, Dingle 21 sillviks sommarhem 26 sillviks hopp 26 skatås 20 skatåsstugan 21 sln 26 Tisdagsgruppen 19 vikingen 21 Yngve 25 Profilen 17

18 kalendarium klippan 1 lokal NBV, Arvid Hedvalls Backe 6 mötestid Måndagar kl om inget anges. kontakt Viveca Terneby, , Legendgatan 78, Hisings Backa, 17 Torsdag. Folknykterhetens dag 27 Söndag. Resa Gårdarna runt sjön med Torpa stenhus. Arr Lf Skatås september 10 Kl 18. Promenad och myskväll vid Skatåsstugan. Lf Skatås inbjuds januari 16 Studiecirkel inför Musikleken. NBV 22 Söndag Nyårsrevy på Wendelsberg. Se Lf Skatås 23 Studiecirkel inför Musikleken. NBV 30 Studiecirkel inför Musikleken. NBV februari 7 Tisdag Kl 19. Musikleken hemma hos Hallbert på Arkivgatan 8. Uppladdning med soppa kl 18. Samarr med Lf Skatås 13 Årsmöte. NBV 27 Vi studerar föreningens historia. Studiecirkel. NBV mars 4 Söndag. Vi besöker ett Museum tillsammans med Lf Skatås 12 Vi berättar sannolika och osannolika historier för varandra. NBV. Lf Skatås inbjuds 26 Vi studerar föreningens historia. Studiecirkel. NBV april 15 Söndag. Rundtur i Jonsered tillsammans med Lf Skatås 23 Kl 18. Studiebesök hos tapetsör Anna-Karin Nilsson på Tusen Nålar, Burgårdsgatan 18. Lf Skatås inbjuds maj 7 Kl 18. Promenad och uteaktiviteter vid Skatåsstugan. Lf Skatås inbjuds KVILLEBÄCKEN 2527 lokal Lundby församlingshem, Gamla Lundbygatan 35 mötestid Onsdagar kl kontakt Nils Olof Karlsson, Vårbäcksvägen 7 E, Torslanda, , januari 18 Musik och sångprogram med Ingvar Grahn. Servering februari 15 Årsmöte. Ann-Marie Lutti berättar minnen ur Kvillebäckens historia. Servering mars 14 Musikunderhållning med Olle Köhler. Musikgissningstävling. Servering. april 18 Sjung med Vi sjunger med Barbro o Gert Ohlson Servering. maj 9 Föreningsmöte. Frågesport. Servering september 12 Programkväll. Servering. 18 profilen

19 KaleNDarIum EnGElBREkt 2944 lokal Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg mötestid Söndagar kl kontakt Eric Svensson, Knapehall 27, Askim, januari 15 Grötfest med glada julsånger 22 Alkokoll vad vet vi om läget? 29 Min favoritmusik ta med en CD så lyssnar vi till den och flera andra. februari 5 Årsmöte 7 Tisdag. Musikleken. Vi samlas hos Nilssons på Sigtunagatan 8 kl Gamla ting berättar! Ta med dig ett kärt minne. 19 Albert Engström-afton med hans finurliga texter och teckningar. 26 Morgonsol Nils Zandhers berättar om ett barnhemsliv. mars 4 En stockholmare kommer till Västkusten redaktör Lars Borke, Lerum, kåserar. 11 Kretsens årsmöte på Nordengården kl Värdförening Engelbrekt. 18 Eva Nilsson och Leif Skårman visar bilder från Jämtland. 24 Lördag. Distriktets årsmöte på Nordengården. Mer information sista sidan. 25 Damtrion med Gert sjunger in våren. april 1 Påsksupé 15 Musikcafé Marianne och Harry Persson underhåller. maj 6 Utflykt till Solvik, Kuggavik. Kl träffas vi på Kuggavik i Åsa. Medtag lunchkorg. Vi samåker så gott det går. Mer info senare. juni 2 Västsvenska träffen på Sillvik. Se mer info sista sidan. september 16 Höststart på Skatås. Vi träffas kl för promenad, lekar och korvgrillning. fast VÄnSkap lokal Valbogatan 9, Lysekil tider Fredagar kl lördagar kl kontaktpersoner Gunnar Karlsson, Yngve Klang, Nicklas Gustafson, Inga planerade träffar i dagsläget norden 58 tisdagsgruppen mötestid Första måndagen i månaden lokal Nordengården, Sockholmsgatan 16, Göteborg kontakt Lennart Eriksson tel Profilen 19

20 kalendarium Mölndal 90 mötestid Onsdagar kl om inte annat anges lokal Katrinebergsgården, Baazg 7, Mölndal kontakt Bo Andersson, Nybyggaregatan 21, Mölndal, , På vår hemsida får du fortlöpande information om vad som sker i vår förening. januari 25 Terminsstart. Hur blir framtiden för IOGT- NTO-rörelsen? I Mölndal? Vi samtalar om framtiden för vår lokalförening. Om möjligt med distriktsmedverkan februari 7 Musikleken. Obs! Tisdagskväll. 15 Årsmöte. Traditionsenligt bjuder föreningen på tårta denna afton. 29 Vi är värd för Vi som vet bäst tävlingen mars 14 Föreningens årshögtid, där Ulla Britt och Bosse underhåller oss med ett spännande bildspel. 28 Centralförsamlingens årsmöte, där programmet blir Magins underbara värld. Niels Carno förbryllar oss med sina konster april 11 Medlemmarnas afton 25 Curt Caspersson En bildkavalkad med musik maj 9 Utflykt Mer information om resmål etc. lämnas senare. Skatås 5608 lokal och tid Mötestid och lokal varierar kontakt Lena Andersson, Nedre Fjällstigen 1, Jonsered, , På vår hemsida får du fortlöpande information om aktiviteter och nyheter. Du är också välkommen att delta i studiecirklar som Lf Klippan anordnar under våren. Läs mer om detta i lf Klippans vårprogram. januari 22 Söndag. Nyårsrevy och söndagsmiddag på Wendelsberg. Anmälan till Lena Andersson. februari 7 Tisdag. Vi deltar i Musikleken tillsammans med lf Klippan. Uppladdning med soppa kl inför tävlingen som börjar kl Plats: Arkivgatan 8. Anmälan till Marianne och Sven Hallbert. 19 Söndag. Föreningens årsmöte kl på Nordengården. mars 4 Söndag. Vi besöker ett aktuellt museum. Mer information senare. 12 Måndag. Lf Klippan inbjuder oss till programpunkten Vi berättar sannolika och osannolika historier för varandra. Arvid Hedvalls backe 6 kl Söndag. Vårpromenad och föreningsmöte med planering. Vi träffas vid Skatåsstugan kl april 15 Söndag. Kulturvandring i Jonsered. Samling vid Jonsereds fabriker kl Anmälan till Sten och Lena Andersson. 17 Tisdag. Vi tävlar i Vi som vet mest. Sillvik kl profilen

21 KaleNDarIum 23 Måndag. Tillsammans med Lf Klippan gör vi ett studiebesök hos tapetsör Anna Karin Nilsson (medlem i Klippan). Plats och tid: Ateljé Tusen nålar på Burgårdsgatan 18, kl maj 7 Måndag. Promenad och uteaktiviteter vid Skatåsstugan kl Vi inbjudes av Lf Klippan. 17 Torsdag. Vi uppmärksammar Folknykterhetens dag. 27 Söndag. Gårdarna runt sjön och Torpa stenhus. Vi gör en vårutflykt tillsammans med lf Klippan. Mer information senare. BRaStadS framtid 4746 kontakt Siv Fagerberg, Björkvägen 21, Brastad, , nya BOhuS 2248 kontakt Barbro Larsson, Lokalföreningens möten meddelas per brev och annonsering i Kungälvsposten. Beträffande litteraturcirklarna kontakta Kerstin Nilsson, VikinGEn 73 kontakt Jan Gunnarsson, Siri Olavs gata 35, Uddevalla, , lokal Riddartemplet Knapes Lokaler, Kålgårdsbergsgatan 2. datum för möten och program, se föreningsspalten i Bohusläningen. RanEBORG, dingle 5146 kontakt Bertil Sohlberg, Kallkärrsvägen 7, Dingle, Närmare programinnehåll annonseras i Föreningsbiten i tidningen Bohusläningen. januari 26 kl Föreningsmöte februari 23 kl Årsmöte mars 29 kl Föreningsmöte maj 17 Utflykt SkatåSStuGan adress Skatås Friluftsområde, Göteborg bokning d-exp Profilen 21

22 kalendarium BISKOPSGÅRDEN 5563 lokal Göteborgs Folkhögskola (fd Treröseskolan) Mildvädersgatan 7, Göteborg Hpl Mildvädersgatan mötestid Onsdagar kl om ej annat anges kontakt Kjell Källbark, Rimfrostgatan 45, Göteborg, Alla är välkomna på våra träffar. januari 18 Föreningsmöte 25 Studiecirkel 29 Kl Vi tävlar i Vi som vet bäst hos Bosniska Församlingen, Gamla Tuvevägen 20. februari 1 Filmkväll med Gösta Rynvall 7 Tisd Musikleken 15 Studiecirkel 22 Årsmöte 29 Studiecirkel mars 7 Kathrine al Faro informerar om Världens Barn -kampanjen. Allmänheten och övriga föreningar inbjudes. 14 Föreningsmöte 21 Studiecirkel 28 Vi gnuggar våra geniknölar en klurig kväll med skojiga frågor. april 4 Påskfest med ägg och sill och mycket mera, anmäl dig så blir vi flera. Anmälan till Kjell tel eller Evelyn tel Föreningsmöte 18 Studiecirkel 22 Söndag. Poängpromenad kl Servering ingår i startavgiften. Allmänheten och övriga föreningar hälsas välkomna. 25 Nostalgikväll: Var det bättre förr? Några av föreningens medlemmar berättar barndomsminnen. Kom och lyssna! maj 2 Aktivitetskväll i Skatåsstugan. Alla föreningar välkomna. 9 Elisabeth Bergström, utvecklingskonsulent i förbundet, informerar om IOGT-NTO:s framtidsplaner. 17 Folknykterhetens Dag 23 Föreningsmöte 30 Vårresa. Resmål bestäms senare. Bosniska ungdomsföreningen 6322 Gamla Tuvevägen 20, Göteborg kontakt Armel Ahbasic, Vi har verksamhet som till exempel lägerverksamhet och föreläsningar. Vi träffar andra föreningar och har olika aktiviteter för de yngre. 22 profilen

23 KaleNDarIum kul ålder lokal Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg mötestid torsdagar kl kontakt Solvig Eriksson, N Fjädermolnsgatan 22, Göteborg, , Vi börjar vår trivsamma samvaro med en fika. Står det inte servering på programmet tar var och en med sig eget dopp. Efter en halvtimme följer ett intressant program framfört av någon av våra egna medlemmar eller av någon inbjuden gäst. Vänner och bekanta är också välkomna till alla våra möten och vår gemytliga samvaro. januari 12 Vi dansar ut julen med Barbro och Gert. Grötfest. 19 Skämt och allvar i vårt språk. Rune Agård. 26 Muslimska traditioner och helger. NBV ansv. februari 02 Skämt och allvar i vårt språk. Rune Agård. 09 Årsmöte. Video/DVD-underhållning. 16 Skämt och allvar i vårt språk. Rune Agård. 23 Ur Kurts musikskatt. Kurt Abrahamsson. mars 01 Skämt och allvar i vårt språk. Rune Agård. 08 Den litterära visan vad är det? Lennart Thorstensson spelar, sjunger och berättar. 15 Skämt och allvar i vårt språk. Rune Agård. 22 Dela lika dag. 29 Gunborg Salmins visar en del av sin stora docksamling. april 12 Påskfest. Lotteri med skänkta vinster. 19 Medlemmarna medverkar. 26 Vårprogram. Evelyn Ericsson. maj 03 Vårutflykt. september 13 Sommarminnen. BOSniSka församlingen möteslokal Generalsgatan 2 B, Göteborg ordförande Midhat Crnic, kontakt Ismet Bukvica, Vår verksamhet består av föreningsträffar, studiecirklar och utflykter. Undervisning för vuxna, ungdomar och barn. Olika föreningsaktiviteter som kunskap, tradition och kultur. Kvinnoaktiviteter på måndagar och torsdagar. Familjeverksamhet: vad och hur vi kan göra mot droger, alkohol och våld. Deltar i verksamheten i andra, liknande organisationer Profilen 23

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Kustvärnet nr 2 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 2 2015. IOGT-NTO Halland

Kustvärnet nr 2 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 2 2015. IOGT-NTO Halland Kustvärnet nr 2 /2015 Medlemstidning för Nr 2 2015 2 Kustvärnet nr 2 /2015 IOGT-NTO:s Lundakongress kan bli historisk Om valberedningens förslag blir kongressens beslut blir Johnny Mostacero förste hallänning

Läs mer

accent Var fjärde amerikan är nykterist Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING MED BILDER AV JH ENGSTRÖM

accent Var fjärde amerikan är nykterist Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING MED BILDER AV JH ENGSTRÖM Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 2/07 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET Var fjärde amerikan är nykterist MED

Läs mer

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden?

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden? Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 5 2012 / pris 40 kr sverigeresan: Vi besöker Katrineholm! Hjälp för utsatta Så kan ni bli familjehem Sociala företag En rörelse

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 4-07 Masthugget Dags att välja internetleverantör Naturen inspirerar avancerad amatör Gå och bada bastu Inspirerande utflyktsbok Gårdsombuden på slottsbesök Cyklarna

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen 2013 / Nr 2 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I DETTA NUMMER: #krisialmedalen KRIS första muckhämtning utomlands Porträttet med Peter Klang på Gran Canaria Unga KRIS tillbringade

Läs mer

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering...

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... OBS! NY TIDNING! OBS! Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... Bli en framgångsrik småföretagare nr 2 2012 ISSN 1404-5028 På glada fötter... Kvinnorna

Läs mer

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

VEM KAN JAG LITA PÅ? Sanna Lundell gör dokumentär om medberoende med Ann Söderlund

VEM KAN JAG LITA PÅ? Sanna Lundell gör dokumentär om medberoende med Ann Söderlund SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 6 2014 / PRIS 40 KR MÖRDANDE REKLAM Alkoholreklamen ökar kraftigt men tillsynen haltar VÄRLDENS BARN Accent besöker gatubarnsprojekt

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003 Träskoposten Nr 2 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 2 maj 2003 Kaffeservering Hembygdstugan Oj vad ett år går fort, snart är det dags igen. Den 23 juni börjar vi som vanligt att brygga

Läs mer

Sommarkvällar UR INNEHÅLLET: EN VÄXTPLATS FÖR HELA MÄNNISKAN ÅRETS STIPENDIAT TALADE OM VÄXANDE LIV NÄR MUSIKVERKSTAN SPELADE I HJO

Sommarkvällar UR INNEHÅLLET: EN VÄXTPLATS FÖR HELA MÄNNISKAN ÅRETS STIPENDIAT TALADE OM VÄXANDE LIV NÄR MUSIKVERKSTAN SPELADE I HJO NU FÖLJ MED BLAND DE SENASTE NYHETERNA OCH AKTIVITETERNA FRÅN FURUBODA KOMMER UT 4 GÅNGER PER ÅR NR 2 2015 UR INNEHÅLLET: EN VÄXTPLATS FÖR HELA MÄNNISKAN ÅRETS STIPENDIAT TALADE OM VÄXANDE LIV NÄR MUSIKVERKSTAN

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan.

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan. 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Nr 3 Hösten 2012. Nyhetsblad för. Långasjö socken

Nr 3 Hösten 2012. Nyhetsblad för. Långasjö socken p Träsko osten Nr 3 Hösten 2012 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Hållbar utveckling 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post:

Läs mer

PENSIONSSYNDEN DEN SVENSKA. Dina pensionspengar investeras i tobak och alkohol. ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul

PENSIONSSYNDEN DEN SVENSKA. Dina pensionspengar investeras i tobak och alkohol. ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 9 10 2014 / PRIS 40 KR NY SERIE: RUNES PLANERINGS- SKOLA ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul SRI LANKA

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

SIDAN 17 Barn från Snäckebergets skola tittar på lokaliseringen av den planerade nya energihamnen vid Risholmen utanför Torsviken.

SIDAN 17 Barn från Snäckebergets skola tittar på lokaliseringen av den planerade nya energihamnen vid Risholmen utanför Torsviken. TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN VECKA 10 ONSDAG 4 MARS 2015 ÅRG 23 UPPLAGA 18.500 TIDNINGEN.SE Hockeykusiner Jennifer Carlsson och Nathalie Carlsson Mattila från Torslanda kommer att representera

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Rune Johansson. Undersöks dina fötter regelbundet? Föreningens hedersmedlem. G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet

Rune Johansson. Undersöks dina fötter regelbundet? Föreningens hedersmedlem. G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 3 2012 Årgång 14 Undersöks dina fötter regelbundet? Läs mer på sid 22-23 Rune Johansson Föreningens hedersmedlem Läs mer på sid 20-21

Läs mer