KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad"

Transkript

1 KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad

2

3 INLEDNING 4 PROCESS OCH DIALOG 4 MÖTESPLATSER 4 STADSFORM 8 EKONOMI Steg för steg 14 MOBILITET 10 HÅLLBARHET OCH EKOLOGI 12 Kiruna 4-ever Innehållsförteckning

4 NU BÖRJAR DET! STORMÖTE 12/ ALLA ÄR BJUDNA! NU BÖRJAR DET! KIRUNADIALOGEN NU BÖRJAR KIRUNADIALOGEN! Mönsterstaden 2.0 En stad är en plats med koncentrerad bebyggelse men framförallt ett koncentrerat innehåll av människor och verksamheter. Här kan man hitta sin livskamrat, arbete och ett socialt sammanhang. En stad där mångfald inom olika områden skapar livschanser för alla. En stad där det öppna vida arktiska landskapet möter den täta, mänskliga gemenskapen. En stad i nära kontakt med landskapet, med friluftsliv och turism, med rennäring och gruvor. Kiruna står inför stora utmaningar och det är vi ödmjuka inför. Flytten väcker många frågor och när vi tar hand om den fysiska miljön är det lika viktigt att värnar om Kirunaborna och deras sociala och kulturella miljö. För den som flyttar ställs livsfrågorna på sin spets. Var ska jag och mina närmaste bo, arbeta och gå i skola? Finns sjukvård och BB och det där badhuset vi så väl behöver? Så är det för var och en när Kiruna flyttar? De som redan bor här frågar sig: Vad gör jag med mina minnen när gator och byggnader försvinner? Kommer Kiruna fortfarande vara Kiruna. Alla frågar sig; vad är egentligen det Kiruna vi flyttar? under en del av livet eller under hela livet. Kiruna ska bli en världsunik arena av möjligheter! Möjligheten för Kiruna är att utveckla denna unika mix av människor, kulturer och livsval till den globala staden men med närhet och intimitet Den globla stadsbyn! År 2030 är Kiruna:» En unik mix av människor, kulturer och livsval en välkomnande global stad» En stad där det öppna, vida arktiska landskapet möter den täta, mänskliga gemenskapen» En stad där mångfald skapar livschanser för alla» En stad i nära kontakt med landskapet, med friluftsliv och turism, med rennäring och gruva.» En global mötesplats för stadsutveckling Kirunas styrka är att invånarna är från när och fjärran; att de finns där för att de vill finnas där! Kiruna är en global och internationell stad. Människor söker sig till varandra i arbete, politik, föreningsliv, skolor och friluftsliv.kirunas möjlighet är att föra samman all denna kraft till en tät och nära stad som skapar ett överflöd av möjligheter för Kirunaborna till vardags och fest, Sid. 5 Kiruna 4-ever Inledning

5 Process och dialog Kiruna använder tre verktyg i världens mest demokratiska stadsomvandling:» Kirunadialogen - för att ge rika inspel och välgrundad riktning åt den långsiktiga planeringen» Kirunaportalen - för alla som på olika sätt vill förverkliga Kiruna. Det aktuella planläget och odling av stadens sociala och professionella nätverk.» Kirunabiennalen - fest och test kring Kirunas och global stadsutveckling. Kirunadialogen - Kiruna utvecklas tillsammans! Kirunas framtid är beroende av Kirunabornas kunskap, kraft och engagemang. De som bor och verkar i Kiruna idag kan visa på möjligheterna och potentialen i Kiruna. Det lockar i sin tur andra människor och företag att flytta hit. Så kan en livfull och attraktiv stad växa fram! För att fullt ut utnyttja kraften hos de som bor och verkar i Kiruna upprättas den långsiktiga Kirunadialogen. Dialogen förs mellan de som bor och verkar i Kiruna, de som på olika sätt kan komma att förverkliga Kiruna och de som ansvarar för planeringen, Kirunas politiker och tjänstemän. Dialogen når till alla grupper i samhället genom att den sker på flera platser men alltid är väl synlig. Förutsättningarna för engagemang varierar. Därför skaps flera brukarfokuserade processer i det nya. Dialogen bjuder in och söker upp för att höra allas röster så ingen lämnas bakom utvecklingen. Så kommer berättelser från olika grupper av människor att göra anspråk på det nya Kiruna det är bra! Sid. 6 Kiruna 4-ever Process och dialog

6 Kirunaportalen Kirunabiennalen Kirunaportalen skapas för att göra det lätt att förverkliga Kiruna. Det är en handlingsinriktad portal som gör det lätt för invånare och aktörer att handla att sätta omvandlingen i verket. Kirunaportalen är en fysisk och en virtuell mötesplats som superåskådligt visar visionen och planen för Kirunas utveckling. Den är till för gamla och nya invånare, föreningar, handelsaktörer, näringsliv, fastighetsutvecklare, mäklare och byggföretag. Portalen syftar till att få Kiruna att gå från idé till verklighet. Den är till för byggföretag och näringsliv. Kirunaportalen är till för alla Kirunabor vars bostäder ska lösas in och ersättas. Här skapas och möts nätverk och intressentgrupper kring idéer och projekt. Kirunaportalen är den mötesplats där privatpersoner och företag hittar en plats att utvecklas i det nya Kiruna. Kirunaportalen etableras så fort som möjligt. Till en början Lilla Kirunaportalen vid Folketshus. Innan 2016 har man etablerat den stora på en ledig tomt i befintliga industriområdet. Här återvinner man byggmaterial och minnen från de stadsdelar som monteras ner. Här prefabriceras byggelement till nya Kiruna. Här finns en stor miniatyrmodell av den planerade staden som man kan gå runt i. Här visas det aktuella planläget, utbudet och efterfrågan på bostäder, kommersiella lokaler, service. På så sätt bjuds ännu fler in, från när och fjärran, för att se de möjligheter som Kiruna erbjuder. Kiruna berättar sin fantastiska historia för sig själv och för andra. Historien om världens mest demokratiska stadsomvandling och den framtid som staden tar Steg för steg. Kirunabiennalen är en återkommande utställning som vartannat år bjuder in nyfikna från städer i hela världen. Så utvecklas Kiruna i ett starkt nätverk! Vartannat år är Kirunabiennalen ett lokalt evenemang med ett lokalt fokus. På Kirunabiennalen dryftas det som händer i stadsbyggnad, arkitektur och konst i städer från hela världen men mot särskild bakgrund av den märkvärdiga stadsomvandling som sker här. Det är ett ramverk där Kiruna som kollektiv och individer även kan hantera oro över framtiden, sorg över det som försvinner och samtidigt känna glädje, förtröstan och trygghet över det som kommer i dess ställe. Det är inte en ny stad som ska byggas och de som ska bo och verka där är i stor utsträckning inga okända människor det är Kirunaborna som befolkar även den framtida staden. I Kirunabiennalens regi finns överallt spår i verkligheten, av det som är på gång på ritborden. De nya centrala platserna är i dag okända eller till och med ökända. Genom fullskaletester och andra evenemang etableras den framväxande staden tidigt i Kirunabornas medvetande. Stadsutveckling tar tid. Utvecklingen av Kiruna därför måste starta nu, visionen måste komma till liv redan från dag ett! Sid. 7 Kiruna 4-ever Process och dialog

7 PROCESS Folkets Hus! Nya Stadshuset! Snusdosan Transformation Vänortstorget Sjukhuset Kyrkan DIALOGEN PORTALEN BIENNALEN (framtid) BIENNALEN (förtid) Hjalmar Lundboms gården Portalen! Malmgatan Stations torget Bläckhornen! Turism! Utbildning! Biennalen: Ger festivaler, konst och kulturevenemang. Stadshuset flyttas, parker etableras med Landart projekt och isinstallationer vintertid Dialog: Aktuella teman är stadens utveckling, identitet och framtida innehåll. Punkter för information och reflektion markers med sk. pratbubblor på aktuella punkter. Portalen: Första position är vid folkets hus, ett offentligt rum med en miniatyrmodell Biennalen: Tema är offentliga rum och byggproduktion. Dialog: Pratbubblor för diskussioner och samråd sprids ut på tomten, fokus på aktiva bruksområden och vilka aktiviteter som bör etableras först. Portalen: Fokuserar på byggandet av offentliga rum och noderna. Återvinner allt från kakelugnar till gedigna spegeldörrar till nybyggda hus. Biennalen: Fokuserar på gaturummet som ett sammanhängande centralt organ. Dialog: sprids runt staden och är öppna för nya riktningar. Portalen: lägger fokus på stadsgatans byggnation och utveckling. Sid. 10 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

8 Samtinget Rekreations nätverk Nya NODER! Framtida utvecklingsområden LKAB Nya Stadsdelar Research Deformationen Kanten Österleden Turism! Kiruna I F? Biennalen: Flera offentliga projekt ligger bakom i västra Kiruna. Biennalen diskuterar den utbyggda staden i relation till naturen. Dialog: Pratbubblor om stadens identitet och växt, tid för reflektion. Portalen: Producerar nya lösningar på kantförhållandet mellan staden och naturen. Förbredelser för Vinter OS i Kiruna - Narvik. Biennalen: Det förändrade landskapet. Framtida områden för utveckling och deformationszonen får fokus. Dialog: Om stadens fortsatta utvidgning. Portalen: Fortsatt förtätning och utbyggnad av nya noder i ett större fält Biennalen: återbruk av Kirunavaara som turistmagnet och research center för grön gruvdrift och det industriella landskapet. Dialog: Kirunavaara utvecklas till forskningscenter, turism och industripark Portalen: Konstruerar olika kontakter till Kirunavaara. Sid. 11 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

9 Mötes platser En stads attraktivitet skapas till stor del av stadens mötesplatser och offentliga rum. Nätverk och infrastruktur skapar flöden med korsningspunkter och kontakt mellan människor. I framtidens Kiruna ser vi staden med ett pärlband av intressanta offentliga rum och händelser, maximalt integrerade och sammankopplade med den nya stadsgatan Malmgatan. Här hänger allt ihop och det ska finnas mötesplatser och attraktioner för alla; inte minst för barn, ungdomar, turister och pensionärer. Vi knyter samman centrala Kiruna med Lombolo och Tuolluvaara. Strukturen ger Kiruna under hela förändringsprocessen en sammanhängande stad med förbättrad integration och möte mellan Kirunas idag utspridda bostadsområden. Tuolluvaara Kirunavaara Lombolo Flygplats Pärlband av offentliga rum och funktioner. Sid. 12 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

10

11 LILLA KIRUNA PORTALEN BO 14 GRUVSTADSPARKEN KIRUNA OBSERVATORIUM GRUVDALEN ALA LOMPOLO FRILUFTSOMRÅDE Sid. 16 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

12 KIRUNA KYRKA INGENJÖRSVILLAN STADSHUS TUOLLOVAARAPARKEN TREASURY PARK LÄNSMANSBOSTADEN KIRUNA TORG PORTALEN KONSTHALL SAMETING B5:AN BLÄCKTORNSKVARTEREN KIRUNA SJUKHUS ISHALL SPORTHALL H. LUNDBOHMSGÅRD KIRUNA STATION OCH BAD SKOTERVELODROM KIRUNA GYMNASIUM SVEDBERGSKA HUSET KIRUNA HÖGSKOLA FRYSHUSET-KIRUNA I G:A JÄRNVÄGSSTATIONEN Sid. 17 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

13 STADSFORM Riktningen och de första noderna och hörnstenarna placeras Förtätning av industriområdet och definition av gaturum Staden är ihopväxt med Tuolluvaara Sid. 18 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

14 Bandet av stadsstruktur förtätas och fullt innan framtida expansioner österut. Staden utvidgas med nya noder i nord-sydlig riktning. Kiruna har en tydlig kärna och staden växer med fingrar längs med nord-sydliga gator och kopplingar. Sid. 19 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

15 Stadsform Ett nytt stadsband knyter samman centrala Kiruna med Lombolo, Tuolluvaara, flygplatsen och Kiirunavaara. Strukturen ger Kiruna under hela förändringsprocessen en sammanhängande stad. För varje steg som tas blir Kiruna mer sammanhängande och attraktiv. Bandet består av en huvudgata som omgärdas av bebyggelse som är tre kvarter bred på ömsom sida. På detta sätt har man i nya Kiruna max tre kvarter ut till fri natur och samtidigt max tre kvarter in till huvudgatan med stadsliv och service. Stadsgatan flätar samman ett pärlband av mer intensiva noder. Stadsstrukturen ger en god orienterbarhet på gator och platser. Bebyggelsen på kanten mot naturen är sammanhängande och har en förskjutning i lokalgatorna. Detta ger Kiruna ett effektivt skydd mot de förhärskande kalla vindarna från norr och söder. Sid. 20 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

16 >10 m/s MALMGATAN MALMGATAN VINDROS-KIRUNA Vindrosen visar att de kyliga vidarna kommer från söder och från norr. Genom att bygga sammanhängand mot ytterkanterna och naturen så skapas ett bra, vindskyddat mikroklimat på gårdar och längs Malmgatan. 0 m/s Vindberäkning utförd i 15m/ s. Skala från 0 (mörkblått) till minst 10m/s (rött) Bra lokalklimat och flera läplatser kring Malmgatan E 10 KJEDJEHUS VIND VILLA VIND RADHUS KANT MOT NATUR VARIERAD BEBYGGELSE SLUTNA KVARTER E 10 FLERBOSTADSHUS STAD En linjär struktur med tydligt definierade gränser mot sprawl växer mot öst. En central huvudgata (nuvarande Malmvägen) sammanlänkar en serie noder i ett kontinuerligt pärlband. Noderna är placerade i viktiga korsningar och har sin specifika karaktär/identitet. De huvudsakliga kopplingarna organiserar längden i väl definierade distrikt. DISTRIKT Tydligt kanter mot offentliga platser och huvudstråk. Publika verksamheter i bottenvåning längs med huvudgatan och vid noder. Centralt i distrikter finns service & verksamheter såsom förskola och föreningslokaler. Mindre och tätare kvarter mot huvudgatan. Större och öpnnare kvarter mot utkanten. Kalla vindarna blockeras kantbebyggelse och de skiftande gatorna i nordsydlig riktning. KVARTER Kverter mot huvudgatan är varierade mellan ca 4-8 våningar. Lokaler i bottenplan mot hududstråk. Tak anpassas med fall för snö mot innergårdar. Parkering i parkeringsgarage, kantstensparkering samt markparkering intill främst radhus och villor. Ledord är Diversitet och flexibilitet Sid. 21 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

17 Om integrationsanalysen Space syntax-forskningen har visat att det finns en tydligt samband mellan stadens övergripnde struktur och hur människor rör sig och vistas i stadsrummen. Genomströmning i gaturummen gynnar handel och servicefunktioner, spontana möten och social integration. Segregerade platser saknar dessa grundläggande rumsliga egenskaper och har svårt att utvecklas till populära platser även om man med olika insatser försöker höja deras attraktionsvärde. Analysen beräknar hur många riktningsförändringar som behövs mellan två punkter i ett system. Den axiallinje som har närmast till alla andra linjer i systemet är bäst integrerad och blir på axialkartan rödast. Ju kallare färg en axiallinje har, desto mer segregerad är platsen i 2012 stadsstrukturen. Dagens centrumkärna är lokaliserad vid sidan av de mest välintegrerade stråken. Detta medför att en naturlig genomströmning till stor del saknas, vilket i sin tur påverkar stadsliv, handel och servicefunktioner negativt. Malmgatan Malmgatan Malmgatan Nya kopplingar stärker Malmvägen, vilket är en grundförutsättning för att vägen ska kunna omvandlas till stadsgata. Mellan åren 2018 och 2023 stärks Malmvägen ytterligare med hjälp av nya kopplingar som binder samman ny och befintlig bebyggelse på bägge Ett sammankopplat gatunät har byggts upp kring Malmvägen där stadslivet blir allt mer påtagligt kring de viktigaste noderna. Sid. 22

18 Malmgatan Malmgatan Malmgatan Malmgatan stärks som Kirunas hjärta. Gatan kantas av handelsoch serviceverksamheter som gynnas av den naturliga genomströmningen. Kring Malmvägen har ett nät av välintegrerade gator byggts upp. Den nya stadskärnan har växt sig stark ända bort till den befintliga bebyggelsen kring Tuolluvaaravägen som nu görs om till stadsgata. Ett starkt Kiruna, uppbyggt kring ett finmaskigt nät av centrala stadsgator. Sid. 23 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

19 TÄTHET & MÖTESPLATSER Steg för steg >Folkets hus Sporthallen Sametinget Österleden Portalen Stationstorget. En stadsgata för folkliv etableras mellan Österleden och Stationstorget. Fram till 2018 byggs 100 lägenheter samt kvadratmeter kommersiella och offentliga lokaler utöver de som försvinner. Detta innebär att det redan kring 2018 bildas en ny täthetskärna kring den centrala Malmgatan och det nya stadshuset. Stadsgatan fortsätter att utvecklas mellan noderna. TresuryPark är fullt etablerad, fylls på med minnen från flyttade Kiruna. Allt från Bläcktornsvillor, föreningslokaler ned till gatusten och fotbollsmål. Mellan åren 2018 och 2023 rivs och byggs endast kring kvadratmeter bostads- och lokalyta. Tätheten i den nya centrumnoden ökar därför endast marginellt. Noderna fortätter etableras österut. Pärlbandet växer. Efter 2023 börjar markdeformeringen påverka dagens centrala Kiruna på allvar. En stor mängs bostäder och funktioner omlokaliseras kring Malmgatan som får allt större betydelse i staden som helhet. Om täthetsanalysen Tätheten, det vill säga koncentrationen av människor, har stor betydelse för attraktiviteten i en stadsmiljö. Antalet boende och arbetande inom 500 meters gångavstånd korrelerar starkt med utbudet av handel och service. En högre befolkningstäthet, medför således en möjlighet att öka utbudet av kommersiella och offentliga verksamheter. Analysen beräknar hur stor täthet som nås inom 500 meters gångavstånd. Tätheten mäts i detta fall i form av BTA. Den nya bebyggelsen har en täthet motsvarande den som rivs i deformationszonen. Endast i det första tidsspannet, fram till 2018, byggs något mer än vad som rivs ( BTA). Analysen av nuläget visar att den största tätheten återfinns i centrala Kiruna. Täthetenskärnan sträcker sig i sydöstlig riktning längs Adolf Hedinsvägen. Sid. 24 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

20 Gatan och de offentliga rummen smälter samman till ett kontinuerligt strukturerande stadsrum med sekvenser. Kring år 2033 har samtliga centrumfunktioner flyttat till Malmgatan och ett nytt livskraftigt centrum har bildats. Staden expanderar nord - sydligt med fler noder, stadsrummen får flera kontakter. Vid år 2050 har rivningarna nått Lombolo. Det nya centrum förstärks ytterligare och når allt längre österut. Kirunas stadstruktur består av stora och små landskapsrum som strukturerar staden och säkerställer stadskvalitéer och dess närhet till natur och friluftsliv. Vid år 2100 har i princip hela dagens Kiruna rivits och bebyggelsen vid Luossavaara har separerats från den övriga staden. Malmvägen är fortfarande den centrala gatan men staden växer nu i huvudsak på bredden. Bostäder Offentlig service Kommersiell service Privata verksamheter m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m2 Sid. 25 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

21 Ekonomisteg för steg LKAB Recycle Portalen INDUSTRI Barn & äldreomsorg Rymd FORSKNING / Hälsosjukvård UTBILDNING / VÅRD Gruvan Byggindustri Vårdhotell Folkskola Rymd Högskola Samerna Post Industriella Landskap Äventyr / Rekreation TURISM & TJÄNSTEINDUSTRI Handel Vindkraftverk LANDSKAP / HÅLLBARHET Opcon Powerbox Station / Resecentrum Is arkitektur Industriell Geologi Plantskola Konst / Kultur Rennäring Genom att utveckla Kiruna i väldefinierade Steg för steg skapas förutsättningar för att dagens handel, serviceutbud och näringsliv ska leva vidare och utvecklas. Kirunas omvandling Steg för steg tar hänsyn till principer om ekonomisk effektivitet. En kritisk faktor i det nya stadsbyggandet är att redan från början välja rätta lägen som ger goda förutsättningar för handel, service och kultur. Annars blir riskerna för de som investerar i det nya för stora så att ingen eller få är beredda att börja. I utbyggnaden koncentreras utbudet på ett medvetet sätt i centrala noder med relativt stora flöden av gång och biltrafik. Efterfrågan på handel och service bestäms av hur många människor som bor och arbetar i närheten samt hur flödena relaterar till den fysiska lokaliseringen. Handel och service mår också bäst om många olika verksamheter samlokaliseras. Så minskas risken att skillnader i kostnader och hyror i dagens Kiruna jämfört med det nya Kiruna blir större än vad näringsidkarna kan bära. Steg för steg -principen innebär att den första utbyggnadsetappen är tillräckligt stor för att nå den kritiska tröskel där stadslivet och stadens innehåll stöds av varandra och blir framgångsrika. Den öppnar också möjligheten till en successiv utveckling där en gigantisk flytt skulle riskera att förlama. På lång sikt kommer stora delar av tävlingsområdet och vissa delar av det utbyggda Kiruna att beröras av deformationen efter år Investeringarna i framtida Kiruna bör sorteras där efter. På mark som påverkas av framtida deformationer görs mer kortsikta eller flyttbara investeringar. På mark som inte kommer att beröras, inte heller på lång sikt, placeras lämpligen tyngre och långsiktiga investeringar, så som järnvägsstation, sjukhus, stadshus etc. En stor samhällsekonomisk vinst av vårt förslag är den höga graden utnyttjning av befintlig infrastruktur, vägar, teknik och fastigheter. Detta sparar tid och ger lägre kostnader i utbyggnadsskedet. Många fastigheter framförallt befintlig handel och lätt indus- Sid. 26 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

22 tri längs Malmvägen ges en möjlighet att utvecklas och dra nytta av sitt nya alteftersom sitt mer och mer centrala sammanhang. Dessa fastighetsägare ges möjlighet till en ökad exploatering för ett mer urbant innehåll, dvs. bostäder, kontor, service och handel riktad ut mot nya stadsgator. samnytta kan ges genom smarta och täta lokalisering av framtida investeringar. Olika näringar och branscher ges då störst möjlighet till att maximera gemensamma synergieffekter. Det utbyggda Kiruna byggs tät och funktionsblandad. Detta ger goda förutsättningar till en trivsam och socialt hållbar stad. Men också till synergieffekter i stadens ekonomi & näringsliv. Stor Sid. 27 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

23 EKONOMI HANDEL KULTUR HANDEL KUNSKAP UTBILDNING+RESEARCH TURISM BLANDAT PROGRAM SPORT DIALOG HEM INDUSTRI KIRUNA PORTALEN FAS1 HANDEL PORTALEN STATIONEN HANDEL PORTALEN STATIONEN SJUKHUS KIRUNA DIALOGEN HANDEL PORTALEN HÄLSOVÅRD INFOBOX CENTRUM Lilla Kirunaportalen vid Folkets hus intruduceras som den första noden i stadsförvandlingen. Kommersiell aktivitet utvecklas gradvis mera på Malmgatan. Början av ett pärlbandbildas av det exsiterande handelsområdet, portalen och stadshuset. Tyngdpunkten i västra Kiruna skiftas mot östra med en ny nod för hälsovård och sjukhus kommer till. Flera mindre program relaterade till turism, research, kultur och sport. Portalen stimulerar industriområdet och återvinnings relaterade ekonomier. Kommersiell aktivitet i väst börjar avta och Malmgatans utbud börjar bli komplett. Biennalen och Portalen har stimulerat nya lokala företag. Sid. 28 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

24 PORTALEN HANDEL UTBILDNING HANDEL NOD PORTALEN HÄLSOVÅRD CENTRUM NOD LKAB RESEARCH CENTRUM SPORT SPORT STATIONEN NOD NOD NOD NOD LKAB BESÖKS CENTER NOD NOD UTBILDNING UR DEL SKAP LDNING+RESEARCH SM NDAT PROGRAM RT OG STRI OVÅRD RYMDOBSERVATORIUM PORTALEN NOD NOD NOD SPORT UTBILDNING NOD Malmgatan framstår som ett pärlband med flera aktiva noder som förankrar aktiviteter och variation i staden. Noderna är aktiva möteplatser i staden med olika fokus på Kirunas framtida identitet. Noder förstärks och förändras. Nya noder i nord-sydlig riktning utvecklas Pärlbandet har blivit ett nätverk av platser och aktiviteter. Kiirunavaaras industrilokaler har omprogrammerats till kunskapscenter, turism och forskning. Sid. 29 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

25 Mobilitet Järnvägssamhället Kirunas ursprungliga stadsplan av PO Hallman var tät och funktionsblandad, den gav stöd till möten mellan människor, trafikslag och infrastruktur. Som i många andra städer har man även i Kiruna sedan 1900-talets mitt låtit bilens styra stadens utveckling. Kiruna är idag en till ytan utbredd stad där bilen dominerar färdsättet och det finns många tendenser till polarisering av funktioner och verksamheter som negativa effekter av en ökad trafikseparering. Inte minst stadens kärna vittnar om ett svagt och utspritt offentligt liv som en negativ konsekvens av stadens utbyggnad. Erfarenheter från modernismen ideal att separera trafikslag, människor och verksamheter har visat sig vara förödande. Dessa städer är långt från socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Vi vet nu att en trivsam stad är tät och funktionsblandad, detta gynnar människor, näringsliv och ekologi. En god stadsmässighet kan därför beskrivas som en balansering av trafikslag, verksamheter, invånare och möjligheter. Rätt balansering innebär att olika trafikslag och då också människor kan mötas. Detta är grunden för en trivsam och social hållbar stad. Men också en förutsättning för ett bärkraftigt lokalt näringsliv. Järnvägen spås få en ökad roll framtidens städer. Merparten experter är eniga om att vi i framtiden går mot snabbare och effektivare tåg medan flyg blir dyrare och mer begränsat. För Kirunas attraktivitet och flexibilitet inför framtiden ser vi det som en självklarhet att Järnvägstationen för persontrafik förläggs i staden och inte i dess periferi. Då Kiruna inte idag eller i prognoser har trängselproblematik utan snarare behöver befolkas är vår Sid. 30 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

26 MOBILITET E10 E10 E E10 och 870 kopplas till Malmgatan. Järnvägen sträcks in till stations torget. Adolf Hedins väg introduceras som huvud gata genom gamla Kiruna. Linbanans första stopp kommer på plats; Flygplatsen Stationstorget Portalen - Österleden Kiirunavaara. En sektion av Malmvägen konverterastill stadsgata och förbreds för butiker och folkliv. Östleden kopplar samman med E10. Ny genomgående kontakt planeras längs med Jägaregatan och lappgatan. Extra järnvägspår läggs till för industriell verksamhet till öst för Lombolo. Malmgatans gatusnitt tillpassas vidare för en huvudgata med folkliv och stadsmässighet. Linbanan skapar kontakt till Kirunavaara. Flera kopplingar i nord-sydlig riktning etableras. Lokalgator med särdrag utvecklas. Gång-, cykel- och scooternätverk introduceras i stadsbilden. Sid. 32 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

27 E10 E10 E Gatunätet har utvidgats och integreras mer med Tuolluvaara. Järnväg ges möjlighet att under staden fortsätter till gruvområden i norr, Lappmalmen, Rektorn, Toulluvaara mfl. Bypass kontakt till 870 genom flygfältsvägen. Ringväg runt Kiirunavaara med gruvstadsparkens väg som centralt element. Bypass till E10. Sid. 33 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

28 Hållbarhet och Ekologi NUKUTUSVAARA Utmaningarnas århundrade Mänskligheten står detta århundrade för större utmaningar än någonsin. Vi har allvarlig påverkan på nästan alla processer på jorden, vilket i sin tur allvarligt påverkar vår möjlighet till framtida existens. Det är i detta århundrade vi måste skapa det hållbara samhället. Klarar vi det inte nu klarar vi det aldrig! Vi vill fortsätta stärka det Kiruna som dyrkar förhållandet mellan natur och stad. Kiruna Extrema förutsättningar och unika möjligheter I Kiruna finns både Sveriges största gruva, Sveriges största energianvändare och Europas största järnproducent. Dessutom ska man i flera steg flytta en hel stad i ett extremt klimat. Detta ger unika förutsättningar för ett nytt tänkande inom hållbar stadsbyggnad, men kräver även att vi tänker mycket långsiktigt. Worldwatch institute i Washington spår att tillgången på järnmalm kommer att sina inom 64 år baserat på 2% ökad utvinning per år. Kanske blir det inte så dramatiskt men det är högst sannolikt att utvinningen och deformationen fortsätter efter år Vi väljer att tänka ett perspektiv om 100 år, när järnmalmen är slut i Kiirunavaara och när staden flyttat bortom hela deformationszonen. Den totala möjliga framtida deformationen kan bla. ses i Riksantikvarieämbetets rapport 2008:8 om det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna. Hållbarhet kräver helhet En socialt hållbar stadsmiljö är en förutsättning för de människor som lever och verkar där. Den ekonomi som malmfyndigheten genererar är en förutsättning för Kirunas existens som stad och ännu mer grundläggande för både människans och planetens framtid är att vara varsam om ekosystem, klimat och resurser. I en miljö som Kirunas blir det extra tydligt hur mycket de beror av varandra. Vi vill skapa en stad med mycket höga ambitioner inom alla dessa områden. Hållbart samhällsbyggande kräver sytematik och helhetstänkande i alla steg. Med stöd i BREEAM communities som greppar över alla hållbarhetsområden genom hela stadsbyggnadsprocessen, säkerställer vi ett strukturerat angreppssätt. Genom att korsa två av de mest omtalade begreppen för de globala utmaningarna inom ekonomisk och ekologisk hållbarhet - planetära begränsningar och peak everything - med de sociokulturella förutsättningarna i Kiruna har vi identifierat de viktigaste områdena för att skapa ett hållbart Kiruna: Ekologisk hållbarhet Flexibelt och resurseffektivt Resurs- och klimatproblematiken är i lika hög grad ekonomisk hållbarhet som ekologisk. Vi väljer dock att här lägga in dem under den ekologiska rubriken. Vi tror att staden, med gruvan som en viktig samverkanspart och resursbas, kan byggas på klimatpositiv och resurseffektiv grund. För att lyckas med detta krävs ett tankesätt baserat på högsta flexibilitet över tiden. Befintliga och eventuella framtida gruvor VISCARIA LUOSSAVAARA KIRUNA KIRUNAVAARA KONSULN SIGRID VIKTOR - Klimatpositivt och energieffektivt Kiruna: De kanske viktigaste elementen i den klimatpositiva staden är byggnaderna, transporterna och energikällorna. Att byggnaderna har låg energianvändning är en självklarhet idag (även om vi vill nå extra långt här), men att en betongstomme kan ha större klimatpåverkan än energianvändningen under husets hela livstid är mindre känt. Vi förordar därför trästommar, vilket även fungerar bra i det kalla klimatet. - Transportsystemet klimat optimeras i och med att vi HENRY REKTORN LAPPMALMEN HAUKIVAARA TUOLLOVAARA 10km VIETNAM 20km JUKKASJÄRVI KUOSANEN bygger upp staden kring järnvägen, föreslår bilpooler, ladd-stolpar för elfordon etablerar en linbana mellan stad och gruva. Energianvändningen fokuserar på att maximera utnyttjandet av de enorma mängder spillvärme med gruvindustrin både nu och i framtiden. Det finns så stora mängder spillvärme att även en låg verkningsgrad räcker för att skapa en klimatneutral stad. Utöver självklara delar som vindkraft och sammankoppling av LKABs och TNABs fjärrvärmesystem vill vi använda Sid. 34 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

29 KLIMATFÖRÄNDRINGAR FÖRSURNING AV HAVEN MILJÖGIFTUTSLÄPP BEFINTLIGT NÄT UTBYGGNAD UTTUNNING AV OZONLAGRET AEROSOLER I ATMOSFÄREN BIOGEOKEMISKT FLÖDE) BIOLOGISK MÅNGFALD KVÄVE- KRETSLOPP (BEGRÄNSNING AV FÖRLUST AV FOSFOR- KRETSLOPP VATTENANVÄNDNING MARKANVÄNDNING FÖRÄNDRAD LKAB TNAB LKAB nya kreativa sätt att utnyttja överskottsvärme från gruvdriften. T.ex. föreslår vi Norra Europas största bergvärmelager i någon Kirunas alla gruvgångar. Dessutom storskalig elproduktion typ opcon powerbox, sk. Grön el från spill och restvärme. Princip kraft och fjärrvärmenät Planetens 9 utmaningar - Superflexibelt och resurseffektivt Kiruna: Kiruna är extremt även geografiskt. Allt som inte finns på platsen måste ofta transporteras mycket långt. Att utnyttja lokala material och maximera återanvändning är nyckel i att skapa en resurseffektiv stad. Detta innebär att: Befintliga byggnader/infrastruktur som måste rivas demonteras och återanvänds så effektivt som möjligt i portalen. Alla nya byggnader/infrastruktur ska byggas med stor flexibilitet. Både så att de som står inom deformationszonen ännu lättare går att demontera och återanvända i framtiden. De som inte står inom deformationsområdet ska ändå ha flexibiliteten att kunna ända användningsområde allteftersom stadskärnan flyttar sig. Alla byggnader som har förutsättningar att finnas kvar länge ska ha ett hundraårsperspektiv. Detsamma gäller stadsbyggnadsidén som utgår från just detta. Lokal- och mikroklimatanalyser optimerar staden utifrån t.ex. vind, sol, drivbildning mfl aspekter. Gruvan och gruvområdet är en viktig resurs även efter brytningen. Dels genom att mineraler som idag inte är brytvärda i sannolikt blir det i framtiden, dels genom möjlighet att utnyttja den stabila miljön i gruvgångarna på olika sätt, allt från odlingar, energiprocesser mm. När all malm är utvunnen kan gruvan och dess anläggningar bli en turistmagnet som historisk industripark, zon för landart och hotell (jmfr. Zeche Sollverein) Biologisk och social mångfald i samverkan Vår förlust av bioologisk mångfald är det område där forskarna bedömer att vi allra mest överskrider planetens säkra gränser. Kiruna är ett område där människans förhållande till ekosystemet är särskilt starkt. Såväl samer som Kirunabor lever ett naturnära liv och samspelet mellan människa och miljö är påtagligare här än på många andra håll. Naturområden är inte den största bristvaran, men vi vill sätta fokus på hur naturen bäst kan ge oss ekosystemtjänster, som är ett begrepp som snabbt vinner gehör i samhällsplaneringen. Vårt förslag vill maximera ekosystemtjänster som fiske, renbetesleder mfl som tydliggörs under arbetets gång. Vi stöttar biologisk mångfald genom specifika växtval och utformande av grönytorna utifrån ett spridningstänkande. Vi väger även in vad klimatförändringar kan innebär både i form av hot och möjligheter för naturen kring Kiruna, t.ex. genom varmare växtzoner. Träd som björk och poppel är snabbväxande och kan effektivt förbättra vindförhållandena i den nya staden. I gatumiljö föreslås främst tall och björk, men även hägg och sibirisk ärtbuske kan planteras i mindre grupper. På gårdarna där ett bättre mikroklimat kan uppnås kan ett större urval av träd och buskar planteras. Kirunas nya grönstruktur av parker och gröna stråk utnyttjas öppen dagvattenhantering (LOD). Lågpunkter bereds och används frö snöupplag på vintern och blir på våren dammar för dagvattenhantering. Gårdarna i Kirunas nya kvarter planeras för en naturlig infiltration av dagvatten. Social hållbarhet Samverkan för positiv samhällsutveckling I det nya Kiruna finns möjligheter att samverka för en positiv samhälsutveckling. Ett Kiruna där alla som vill får ta plats i den fortsatta utvecklingen av staden. På så sätt skapas jämlika livschanser för alla. Nya Kiruna har välplanerade urbana miljöer med socioekonomisk och kulturell funktionsblandning. Miljöerna avspeglar invånarnas intressen för ett bredare kulturutbud, ökad idrottsverksamheter och ett utökat friluftsliv. Kultur, natur och motion bidrar till Kirunabornas folkhälsa. Detta bygger vi vidare på genom att skapa hälsosamma miljöer med god tillgänglighet, med fokus trygghet och trivsel. Steg för steg skapas inbjudande offentliga rum för att stärka Kirunabornas sociala sammanhållning. Kirunadialogen ser till så att det är Kirunaborna som inspirerar och sätter agendan för en vidareutveckling av stadens innehåll. I Kirunadialogen får dessa sociala aspekter en större kraft. Invånarna kan genom sitt deltagande öka kvalitén på planering. I Kirunadialogen skapas en gemensam plattform för stadens och invånares sociala behov. På så sätt sammaförs deltagandet med genomförandet. Sid. 35 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

30 EKOLOGI Landskapet kartläggs och framtida tomter och parker förbereds och planteras. Plantskola etableras. Programmering av grönytor. Temporära och fasta aktiviteter får plats. Biodiversitet stimuleras. Forskning om arktisk växtförädling. Nya parker förbreds och planteras. Sid. 36 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik 0

31 Grönstråk och gröna fingrar kopplar upp mot och genom staden. Återetablerad natur i deformationsområdet. Utveckling av gruvstadsparken för att stimulera biologisk mångfald. Gröna fingrar utvidgas och parkkvalitéer förstärks. Renleder öppnas genom deformationsområdet. Kiirunavaara blir ett landmärke för hållbarhet och destination för forksning och kultur. Sid. 37 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

32 KEN FRILUFTSLIV FISKE TUOLLUVAARA INDUSTRIOMRÅDE PARK FRILUFTSLIV KIRUNA FLYGPLATS Sid. 39 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

33

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET

3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET 3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET Med en Space syntax-analys beräknas den rumsliga

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling Bilaga Hållbar stadsutveckling Förslag Komplettering till miljöprogrammet Kapitlet kommer att biläggas som en riktlinje till nuvarande miljöprogram 2008-2011 och ingå i underlaget för stadens miljöprogram

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN 080529 Spatiala analyser & strategisk design Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun Konsult: Spacescape AB Uppdragsansvarig: Alexander

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Kvarter 2 - K2A Jeff AB

Kvarter 2 - K2A Jeff AB Kvarter 1 - KBAB Detta kvarter ligger centralt i förhållande till resecentrum och har därmed en mycket god tillgänglighet. Detta faktum och ambitionen att skapa en ändamålsenlig och attraktiv helhet i

Läs mer

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Urbana analyser & strategisk design 2005-12-06 2 Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys Innehåll INLEDNING 7 Uppdraget Medverkande

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ

SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUPPENS UPPDRAG...3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING...3 ARBETSGRUPPSMÖTEN...4 ARBETSPROCESS...4 VÅRT RAMVERK...4 AKTIVITETER...4 NULÄGE...5 SLUTSATSER/SAMMANFATTANDE

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Yttrande över programförslag för Södra Gårda

Yttrande över programförslag för Södra Gårda Yttrande över programförslag för Södra Gårda YimbyGBG YimbyGBG är ett ekonomiskt och politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill genom positiv, konstruktiv feedback

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen Pressmeddelande Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Paradis? Hur då? Vår tanke bakom PapyrusParadis är att erbjuda bra bostäder åt Mölndalsbor, i ett centralt beläget område med goda förbindelser till både Mölndal och Göteborg samtidigt som området blir

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

RegionCity Workshop 2

RegionCity Workshop 2 RegionCity Workshop 2 Förslag från Kanozi Arkitekter, februari 2013 Gatan och stationens skikt Stadskvalité/Källare Sammanfattande feedback och instruktion framåt från Jernhusen och intressenter Fokusera

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Modellen Amazi. Amazi. Uppbyggnad

Modellen Amazi. Amazi. Uppbyggnad Amazi Uppbyggnad Vår stad, Amazi, ligger flytande på vattnet utanför kusten. Anledningen till att den ligger på vattnet är att en dag i framtiden så kommer länder bli översvämmade och därmed minska landyta.

Läs mer