KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad"

Transkript

1 KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad

2

3 INLEDNING 4 PROCESS OCH DIALOG 4 MÖTESPLATSER 4 STADSFORM 8 EKONOMI Steg för steg 14 MOBILITET 10 HÅLLBARHET OCH EKOLOGI 12 Kiruna 4-ever Innehållsförteckning

4 NU BÖRJAR DET! STORMÖTE 12/ ALLA ÄR BJUDNA! NU BÖRJAR DET! KIRUNADIALOGEN NU BÖRJAR KIRUNADIALOGEN! Mönsterstaden 2.0 En stad är en plats med koncentrerad bebyggelse men framförallt ett koncentrerat innehåll av människor och verksamheter. Här kan man hitta sin livskamrat, arbete och ett socialt sammanhang. En stad där mångfald inom olika områden skapar livschanser för alla. En stad där det öppna vida arktiska landskapet möter den täta, mänskliga gemenskapen. En stad i nära kontakt med landskapet, med friluftsliv och turism, med rennäring och gruvor. Kiruna står inför stora utmaningar och det är vi ödmjuka inför. Flytten väcker många frågor och när vi tar hand om den fysiska miljön är det lika viktigt att värnar om Kirunaborna och deras sociala och kulturella miljö. För den som flyttar ställs livsfrågorna på sin spets. Var ska jag och mina närmaste bo, arbeta och gå i skola? Finns sjukvård och BB och det där badhuset vi så väl behöver? Så är det för var och en när Kiruna flyttar? De som redan bor här frågar sig: Vad gör jag med mina minnen när gator och byggnader försvinner? Kommer Kiruna fortfarande vara Kiruna. Alla frågar sig; vad är egentligen det Kiruna vi flyttar? under en del av livet eller under hela livet. Kiruna ska bli en världsunik arena av möjligheter! Möjligheten för Kiruna är att utveckla denna unika mix av människor, kulturer och livsval till den globala staden men med närhet och intimitet Den globla stadsbyn! År 2030 är Kiruna:» En unik mix av människor, kulturer och livsval en välkomnande global stad» En stad där det öppna, vida arktiska landskapet möter den täta, mänskliga gemenskapen» En stad där mångfald skapar livschanser för alla» En stad i nära kontakt med landskapet, med friluftsliv och turism, med rennäring och gruva.» En global mötesplats för stadsutveckling Kirunas styrka är att invånarna är från när och fjärran; att de finns där för att de vill finnas där! Kiruna är en global och internationell stad. Människor söker sig till varandra i arbete, politik, föreningsliv, skolor och friluftsliv.kirunas möjlighet är att föra samman all denna kraft till en tät och nära stad som skapar ett överflöd av möjligheter för Kirunaborna till vardags och fest, Sid. 5 Kiruna 4-ever Inledning

5 Process och dialog Kiruna använder tre verktyg i världens mest demokratiska stadsomvandling:» Kirunadialogen - för att ge rika inspel och välgrundad riktning åt den långsiktiga planeringen» Kirunaportalen - för alla som på olika sätt vill förverkliga Kiruna. Det aktuella planläget och odling av stadens sociala och professionella nätverk.» Kirunabiennalen - fest och test kring Kirunas och global stadsutveckling. Kirunadialogen - Kiruna utvecklas tillsammans! Kirunas framtid är beroende av Kirunabornas kunskap, kraft och engagemang. De som bor och verkar i Kiruna idag kan visa på möjligheterna och potentialen i Kiruna. Det lockar i sin tur andra människor och företag att flytta hit. Så kan en livfull och attraktiv stad växa fram! För att fullt ut utnyttja kraften hos de som bor och verkar i Kiruna upprättas den långsiktiga Kirunadialogen. Dialogen förs mellan de som bor och verkar i Kiruna, de som på olika sätt kan komma att förverkliga Kiruna och de som ansvarar för planeringen, Kirunas politiker och tjänstemän. Dialogen når till alla grupper i samhället genom att den sker på flera platser men alltid är väl synlig. Förutsättningarna för engagemang varierar. Därför skaps flera brukarfokuserade processer i det nya. Dialogen bjuder in och söker upp för att höra allas röster så ingen lämnas bakom utvecklingen. Så kommer berättelser från olika grupper av människor att göra anspråk på det nya Kiruna det är bra! Sid. 6 Kiruna 4-ever Process och dialog

6 Kirunaportalen Kirunabiennalen Kirunaportalen skapas för att göra det lätt att förverkliga Kiruna. Det är en handlingsinriktad portal som gör det lätt för invånare och aktörer att handla att sätta omvandlingen i verket. Kirunaportalen är en fysisk och en virtuell mötesplats som superåskådligt visar visionen och planen för Kirunas utveckling. Den är till för gamla och nya invånare, föreningar, handelsaktörer, näringsliv, fastighetsutvecklare, mäklare och byggföretag. Portalen syftar till att få Kiruna att gå från idé till verklighet. Den är till för byggföretag och näringsliv. Kirunaportalen är till för alla Kirunabor vars bostäder ska lösas in och ersättas. Här skapas och möts nätverk och intressentgrupper kring idéer och projekt. Kirunaportalen är den mötesplats där privatpersoner och företag hittar en plats att utvecklas i det nya Kiruna. Kirunaportalen etableras så fort som möjligt. Till en början Lilla Kirunaportalen vid Folketshus. Innan 2016 har man etablerat den stora på en ledig tomt i befintliga industriområdet. Här återvinner man byggmaterial och minnen från de stadsdelar som monteras ner. Här prefabriceras byggelement till nya Kiruna. Här finns en stor miniatyrmodell av den planerade staden som man kan gå runt i. Här visas det aktuella planläget, utbudet och efterfrågan på bostäder, kommersiella lokaler, service. På så sätt bjuds ännu fler in, från när och fjärran, för att se de möjligheter som Kiruna erbjuder. Kiruna berättar sin fantastiska historia för sig själv och för andra. Historien om världens mest demokratiska stadsomvandling och den framtid som staden tar Steg för steg. Kirunabiennalen är en återkommande utställning som vartannat år bjuder in nyfikna från städer i hela världen. Så utvecklas Kiruna i ett starkt nätverk! Vartannat år är Kirunabiennalen ett lokalt evenemang med ett lokalt fokus. På Kirunabiennalen dryftas det som händer i stadsbyggnad, arkitektur och konst i städer från hela världen men mot särskild bakgrund av den märkvärdiga stadsomvandling som sker här. Det är ett ramverk där Kiruna som kollektiv och individer även kan hantera oro över framtiden, sorg över det som försvinner och samtidigt känna glädje, förtröstan och trygghet över det som kommer i dess ställe. Det är inte en ny stad som ska byggas och de som ska bo och verka där är i stor utsträckning inga okända människor det är Kirunaborna som befolkar även den framtida staden. I Kirunabiennalens regi finns överallt spår i verkligheten, av det som är på gång på ritborden. De nya centrala platserna är i dag okända eller till och med ökända. Genom fullskaletester och andra evenemang etableras den framväxande staden tidigt i Kirunabornas medvetande. Stadsutveckling tar tid. Utvecklingen av Kiruna därför måste starta nu, visionen måste komma till liv redan från dag ett! Sid. 7 Kiruna 4-ever Process och dialog

7 PROCESS Folkets Hus! Nya Stadshuset! Snusdosan Transformation Vänortstorget Sjukhuset Kyrkan DIALOGEN PORTALEN BIENNALEN (framtid) BIENNALEN (förtid) Hjalmar Lundboms gården Portalen! Malmgatan Stations torget Bläckhornen! Turism! Utbildning! Biennalen: Ger festivaler, konst och kulturevenemang. Stadshuset flyttas, parker etableras med Landart projekt och isinstallationer vintertid Dialog: Aktuella teman är stadens utveckling, identitet och framtida innehåll. Punkter för information och reflektion markers med sk. pratbubblor på aktuella punkter. Portalen: Första position är vid folkets hus, ett offentligt rum med en miniatyrmodell Biennalen: Tema är offentliga rum och byggproduktion. Dialog: Pratbubblor för diskussioner och samråd sprids ut på tomten, fokus på aktiva bruksområden och vilka aktiviteter som bör etableras först. Portalen: Fokuserar på byggandet av offentliga rum och noderna. Återvinner allt från kakelugnar till gedigna spegeldörrar till nybyggda hus. Biennalen: Fokuserar på gaturummet som ett sammanhängande centralt organ. Dialog: sprids runt staden och är öppna för nya riktningar. Portalen: lägger fokus på stadsgatans byggnation och utveckling. Sid. 10 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

8 Samtinget Rekreations nätverk Nya NODER! Framtida utvecklingsområden LKAB Nya Stadsdelar Research Deformationen Kanten Österleden Turism! Kiruna I F? Biennalen: Flera offentliga projekt ligger bakom i västra Kiruna. Biennalen diskuterar den utbyggda staden i relation till naturen. Dialog: Pratbubblor om stadens identitet och växt, tid för reflektion. Portalen: Producerar nya lösningar på kantförhållandet mellan staden och naturen. Förbredelser för Vinter OS i Kiruna - Narvik. Biennalen: Det förändrade landskapet. Framtida områden för utveckling och deformationszonen får fokus. Dialog: Om stadens fortsatta utvidgning. Portalen: Fortsatt förtätning och utbyggnad av nya noder i ett större fält Biennalen: återbruk av Kirunavaara som turistmagnet och research center för grön gruvdrift och det industriella landskapet. Dialog: Kirunavaara utvecklas till forskningscenter, turism och industripark Portalen: Konstruerar olika kontakter till Kirunavaara. Sid. 11 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

9 Mötes platser En stads attraktivitet skapas till stor del av stadens mötesplatser och offentliga rum. Nätverk och infrastruktur skapar flöden med korsningspunkter och kontakt mellan människor. I framtidens Kiruna ser vi staden med ett pärlband av intressanta offentliga rum och händelser, maximalt integrerade och sammankopplade med den nya stadsgatan Malmgatan. Här hänger allt ihop och det ska finnas mötesplatser och attraktioner för alla; inte minst för barn, ungdomar, turister och pensionärer. Vi knyter samman centrala Kiruna med Lombolo och Tuolluvaara. Strukturen ger Kiruna under hela förändringsprocessen en sammanhängande stad med förbättrad integration och möte mellan Kirunas idag utspridda bostadsområden. Tuolluvaara Kirunavaara Lombolo Flygplats Pärlband av offentliga rum och funktioner. Sid. 12 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

10

11 LILLA KIRUNA PORTALEN BO 14 GRUVSTADSPARKEN KIRUNA OBSERVATORIUM GRUVDALEN ALA LOMPOLO FRILUFTSOMRÅDE Sid. 16 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

12 KIRUNA KYRKA INGENJÖRSVILLAN STADSHUS TUOLLOVAARAPARKEN TREASURY PARK LÄNSMANSBOSTADEN KIRUNA TORG PORTALEN KONSTHALL SAMETING B5:AN BLÄCKTORNSKVARTEREN KIRUNA SJUKHUS ISHALL SPORTHALL H. LUNDBOHMSGÅRD KIRUNA STATION OCH BAD SKOTERVELODROM KIRUNA GYMNASIUM SVEDBERGSKA HUSET KIRUNA HÖGSKOLA FRYSHUSET-KIRUNA I G:A JÄRNVÄGSSTATIONEN Sid. 17 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

13 STADSFORM Riktningen och de första noderna och hörnstenarna placeras Förtätning av industriområdet och definition av gaturum Staden är ihopväxt med Tuolluvaara Sid. 18 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

14 Bandet av stadsstruktur förtätas och fullt innan framtida expansioner österut. Staden utvidgas med nya noder i nord-sydlig riktning. Kiruna har en tydlig kärna och staden växer med fingrar längs med nord-sydliga gator och kopplingar. Sid. 19 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

15 Stadsform Ett nytt stadsband knyter samman centrala Kiruna med Lombolo, Tuolluvaara, flygplatsen och Kiirunavaara. Strukturen ger Kiruna under hela förändringsprocessen en sammanhängande stad. För varje steg som tas blir Kiruna mer sammanhängande och attraktiv. Bandet består av en huvudgata som omgärdas av bebyggelse som är tre kvarter bred på ömsom sida. På detta sätt har man i nya Kiruna max tre kvarter ut till fri natur och samtidigt max tre kvarter in till huvudgatan med stadsliv och service. Stadsgatan flätar samman ett pärlband av mer intensiva noder. Stadsstrukturen ger en god orienterbarhet på gator och platser. Bebyggelsen på kanten mot naturen är sammanhängande och har en förskjutning i lokalgatorna. Detta ger Kiruna ett effektivt skydd mot de förhärskande kalla vindarna från norr och söder. Sid. 20 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

16 >10 m/s MALMGATAN MALMGATAN VINDROS-KIRUNA Vindrosen visar att de kyliga vidarna kommer från söder och från norr. Genom att bygga sammanhängand mot ytterkanterna och naturen så skapas ett bra, vindskyddat mikroklimat på gårdar och längs Malmgatan. 0 m/s Vindberäkning utförd i 15m/ s. Skala från 0 (mörkblått) till minst 10m/s (rött) Bra lokalklimat och flera läplatser kring Malmgatan E 10 KJEDJEHUS VIND VILLA VIND RADHUS KANT MOT NATUR VARIERAD BEBYGGELSE SLUTNA KVARTER E 10 FLERBOSTADSHUS STAD En linjär struktur med tydligt definierade gränser mot sprawl växer mot öst. En central huvudgata (nuvarande Malmvägen) sammanlänkar en serie noder i ett kontinuerligt pärlband. Noderna är placerade i viktiga korsningar och har sin specifika karaktär/identitet. De huvudsakliga kopplingarna organiserar längden i väl definierade distrikt. DISTRIKT Tydligt kanter mot offentliga platser och huvudstråk. Publika verksamheter i bottenvåning längs med huvudgatan och vid noder. Centralt i distrikter finns service & verksamheter såsom förskola och föreningslokaler. Mindre och tätare kvarter mot huvudgatan. Större och öpnnare kvarter mot utkanten. Kalla vindarna blockeras kantbebyggelse och de skiftande gatorna i nordsydlig riktning. KVARTER Kverter mot huvudgatan är varierade mellan ca 4-8 våningar. Lokaler i bottenplan mot hududstråk. Tak anpassas med fall för snö mot innergårdar. Parkering i parkeringsgarage, kantstensparkering samt markparkering intill främst radhus och villor. Ledord är Diversitet och flexibilitet Sid. 21 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

17 Om integrationsanalysen Space syntax-forskningen har visat att det finns en tydligt samband mellan stadens övergripnde struktur och hur människor rör sig och vistas i stadsrummen. Genomströmning i gaturummen gynnar handel och servicefunktioner, spontana möten och social integration. Segregerade platser saknar dessa grundläggande rumsliga egenskaper och har svårt att utvecklas till populära platser även om man med olika insatser försöker höja deras attraktionsvärde. Analysen beräknar hur många riktningsförändringar som behövs mellan två punkter i ett system. Den axiallinje som har närmast till alla andra linjer i systemet är bäst integrerad och blir på axialkartan rödast. Ju kallare färg en axiallinje har, desto mer segregerad är platsen i 2012 stadsstrukturen. Dagens centrumkärna är lokaliserad vid sidan av de mest välintegrerade stråken. Detta medför att en naturlig genomströmning till stor del saknas, vilket i sin tur påverkar stadsliv, handel och servicefunktioner negativt. Malmgatan Malmgatan Malmgatan Nya kopplingar stärker Malmvägen, vilket är en grundförutsättning för att vägen ska kunna omvandlas till stadsgata. Mellan åren 2018 och 2023 stärks Malmvägen ytterligare med hjälp av nya kopplingar som binder samman ny och befintlig bebyggelse på bägge Ett sammankopplat gatunät har byggts upp kring Malmvägen där stadslivet blir allt mer påtagligt kring de viktigaste noderna. Sid. 22

18 Malmgatan Malmgatan Malmgatan Malmgatan stärks som Kirunas hjärta. Gatan kantas av handelsoch serviceverksamheter som gynnas av den naturliga genomströmningen. Kring Malmvägen har ett nät av välintegrerade gator byggts upp. Den nya stadskärnan har växt sig stark ända bort till den befintliga bebyggelsen kring Tuolluvaaravägen som nu görs om till stadsgata. Ett starkt Kiruna, uppbyggt kring ett finmaskigt nät av centrala stadsgator. Sid. 23 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

19 TÄTHET & MÖTESPLATSER Steg för steg >Folkets hus Sporthallen Sametinget Österleden Portalen Stationstorget. En stadsgata för folkliv etableras mellan Österleden och Stationstorget. Fram till 2018 byggs 100 lägenheter samt kvadratmeter kommersiella och offentliga lokaler utöver de som försvinner. Detta innebär att det redan kring 2018 bildas en ny täthetskärna kring den centrala Malmgatan och det nya stadshuset. Stadsgatan fortsätter att utvecklas mellan noderna. TresuryPark är fullt etablerad, fylls på med minnen från flyttade Kiruna. Allt från Bläcktornsvillor, föreningslokaler ned till gatusten och fotbollsmål. Mellan åren 2018 och 2023 rivs och byggs endast kring kvadratmeter bostads- och lokalyta. Tätheten i den nya centrumnoden ökar därför endast marginellt. Noderna fortätter etableras österut. Pärlbandet växer. Efter 2023 börjar markdeformeringen påverka dagens centrala Kiruna på allvar. En stor mängs bostäder och funktioner omlokaliseras kring Malmgatan som får allt större betydelse i staden som helhet. Om täthetsanalysen Tätheten, det vill säga koncentrationen av människor, har stor betydelse för attraktiviteten i en stadsmiljö. Antalet boende och arbetande inom 500 meters gångavstånd korrelerar starkt med utbudet av handel och service. En högre befolkningstäthet, medför således en möjlighet att öka utbudet av kommersiella och offentliga verksamheter. Analysen beräknar hur stor täthet som nås inom 500 meters gångavstånd. Tätheten mäts i detta fall i form av BTA. Den nya bebyggelsen har en täthet motsvarande den som rivs i deformationszonen. Endast i det första tidsspannet, fram till 2018, byggs något mer än vad som rivs ( BTA). Analysen av nuläget visar att den största tätheten återfinns i centrala Kiruna. Täthetenskärnan sträcker sig i sydöstlig riktning längs Adolf Hedinsvägen. Sid. 24 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

20 Gatan och de offentliga rummen smälter samman till ett kontinuerligt strukturerande stadsrum med sekvenser. Kring år 2033 har samtliga centrumfunktioner flyttat till Malmgatan och ett nytt livskraftigt centrum har bildats. Staden expanderar nord - sydligt med fler noder, stadsrummen får flera kontakter. Vid år 2050 har rivningarna nått Lombolo. Det nya centrum förstärks ytterligare och når allt längre österut. Kirunas stadstruktur består av stora och små landskapsrum som strukturerar staden och säkerställer stadskvalitéer och dess närhet till natur och friluftsliv. Vid år 2100 har i princip hela dagens Kiruna rivits och bebyggelsen vid Luossavaara har separerats från den övriga staden. Malmvägen är fortfarande den centrala gatan men staden växer nu i huvudsak på bredden. Bostäder Offentlig service Kommersiell service Privata verksamheter m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m2 Sid. 25 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

21 Ekonomisteg för steg LKAB Recycle Portalen INDUSTRI Barn & äldreomsorg Rymd FORSKNING / Hälsosjukvård UTBILDNING / VÅRD Gruvan Byggindustri Vårdhotell Folkskola Rymd Högskola Samerna Post Industriella Landskap Äventyr / Rekreation TURISM & TJÄNSTEINDUSTRI Handel Vindkraftverk LANDSKAP / HÅLLBARHET Opcon Powerbox Station / Resecentrum Is arkitektur Industriell Geologi Plantskola Konst / Kultur Rennäring Genom att utveckla Kiruna i väldefinierade Steg för steg skapas förutsättningar för att dagens handel, serviceutbud och näringsliv ska leva vidare och utvecklas. Kirunas omvandling Steg för steg tar hänsyn till principer om ekonomisk effektivitet. En kritisk faktor i det nya stadsbyggandet är att redan från början välja rätta lägen som ger goda förutsättningar för handel, service och kultur. Annars blir riskerna för de som investerar i det nya för stora så att ingen eller få är beredda att börja. I utbyggnaden koncentreras utbudet på ett medvetet sätt i centrala noder med relativt stora flöden av gång och biltrafik. Efterfrågan på handel och service bestäms av hur många människor som bor och arbetar i närheten samt hur flödena relaterar till den fysiska lokaliseringen. Handel och service mår också bäst om många olika verksamheter samlokaliseras. Så minskas risken att skillnader i kostnader och hyror i dagens Kiruna jämfört med det nya Kiruna blir större än vad näringsidkarna kan bära. Steg för steg -principen innebär att den första utbyggnadsetappen är tillräckligt stor för att nå den kritiska tröskel där stadslivet och stadens innehåll stöds av varandra och blir framgångsrika. Den öppnar också möjligheten till en successiv utveckling där en gigantisk flytt skulle riskera att förlama. På lång sikt kommer stora delar av tävlingsområdet och vissa delar av det utbyggda Kiruna att beröras av deformationen efter år Investeringarna i framtida Kiruna bör sorteras där efter. På mark som påverkas av framtida deformationer görs mer kortsikta eller flyttbara investeringar. På mark som inte kommer att beröras, inte heller på lång sikt, placeras lämpligen tyngre och långsiktiga investeringar, så som järnvägsstation, sjukhus, stadshus etc. En stor samhällsekonomisk vinst av vårt förslag är den höga graden utnyttjning av befintlig infrastruktur, vägar, teknik och fastigheter. Detta sparar tid och ger lägre kostnader i utbyggnadsskedet. Många fastigheter framförallt befintlig handel och lätt indus- Sid. 26 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

22 tri längs Malmvägen ges en möjlighet att utvecklas och dra nytta av sitt nya alteftersom sitt mer och mer centrala sammanhang. Dessa fastighetsägare ges möjlighet till en ökad exploatering för ett mer urbant innehåll, dvs. bostäder, kontor, service och handel riktad ut mot nya stadsgator. samnytta kan ges genom smarta och täta lokalisering av framtida investeringar. Olika näringar och branscher ges då störst möjlighet till att maximera gemensamma synergieffekter. Det utbyggda Kiruna byggs tät och funktionsblandad. Detta ger goda förutsättningar till en trivsam och socialt hållbar stad. Men också till synergieffekter i stadens ekonomi & näringsliv. Stor Sid. 27 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

23 EKONOMI HANDEL KULTUR HANDEL KUNSKAP UTBILDNING+RESEARCH TURISM BLANDAT PROGRAM SPORT DIALOG HEM INDUSTRI KIRUNA PORTALEN FAS1 HANDEL PORTALEN STATIONEN HANDEL PORTALEN STATIONEN SJUKHUS KIRUNA DIALOGEN HANDEL PORTALEN HÄLSOVÅRD INFOBOX CENTRUM Lilla Kirunaportalen vid Folkets hus intruduceras som den första noden i stadsförvandlingen. Kommersiell aktivitet utvecklas gradvis mera på Malmgatan. Början av ett pärlbandbildas av det exsiterande handelsområdet, portalen och stadshuset. Tyngdpunkten i västra Kiruna skiftas mot östra med en ny nod för hälsovård och sjukhus kommer till. Flera mindre program relaterade till turism, research, kultur och sport. Portalen stimulerar industriområdet och återvinnings relaterade ekonomier. Kommersiell aktivitet i väst börjar avta och Malmgatans utbud börjar bli komplett. Biennalen och Portalen har stimulerat nya lokala företag. Sid. 28 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

24 PORTALEN HANDEL UTBILDNING HANDEL NOD PORTALEN HÄLSOVÅRD CENTRUM NOD LKAB RESEARCH CENTRUM SPORT SPORT STATIONEN NOD NOD NOD NOD LKAB BESÖKS CENTER NOD NOD UTBILDNING UR DEL SKAP LDNING+RESEARCH SM NDAT PROGRAM RT OG STRI OVÅRD RYMDOBSERVATORIUM PORTALEN NOD NOD NOD SPORT UTBILDNING NOD Malmgatan framstår som ett pärlband med flera aktiva noder som förankrar aktiviteter och variation i staden. Noderna är aktiva möteplatser i staden med olika fokus på Kirunas framtida identitet. Noder förstärks och förändras. Nya noder i nord-sydlig riktning utvecklas Pärlbandet har blivit ett nätverk av platser och aktiviteter. Kiirunavaaras industrilokaler har omprogrammerats till kunskapscenter, turism och forskning. Sid. 29 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

25 Mobilitet Järnvägssamhället Kirunas ursprungliga stadsplan av PO Hallman var tät och funktionsblandad, den gav stöd till möten mellan människor, trafikslag och infrastruktur. Som i många andra städer har man även i Kiruna sedan 1900-talets mitt låtit bilens styra stadens utveckling. Kiruna är idag en till ytan utbredd stad där bilen dominerar färdsättet och det finns många tendenser till polarisering av funktioner och verksamheter som negativa effekter av en ökad trafikseparering. Inte minst stadens kärna vittnar om ett svagt och utspritt offentligt liv som en negativ konsekvens av stadens utbyggnad. Erfarenheter från modernismen ideal att separera trafikslag, människor och verksamheter har visat sig vara förödande. Dessa städer är långt från socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Vi vet nu att en trivsam stad är tät och funktionsblandad, detta gynnar människor, näringsliv och ekologi. En god stadsmässighet kan därför beskrivas som en balansering av trafikslag, verksamheter, invånare och möjligheter. Rätt balansering innebär att olika trafikslag och då också människor kan mötas. Detta är grunden för en trivsam och social hållbar stad. Men också en förutsättning för ett bärkraftigt lokalt näringsliv. Järnvägen spås få en ökad roll framtidens städer. Merparten experter är eniga om att vi i framtiden går mot snabbare och effektivare tåg medan flyg blir dyrare och mer begränsat. För Kirunas attraktivitet och flexibilitet inför framtiden ser vi det som en självklarhet att Järnvägstationen för persontrafik förläggs i staden och inte i dess periferi. Då Kiruna inte idag eller i prognoser har trängselproblematik utan snarare behöver befolkas är vår Sid. 30 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

26 MOBILITET E10 E10 E E10 och 870 kopplas till Malmgatan. Järnvägen sträcks in till stations torget. Adolf Hedins väg introduceras som huvud gata genom gamla Kiruna. Linbanans första stopp kommer på plats; Flygplatsen Stationstorget Portalen - Österleden Kiirunavaara. En sektion av Malmvägen konverterastill stadsgata och förbreds för butiker och folkliv. Östleden kopplar samman med E10. Ny genomgående kontakt planeras längs med Jägaregatan och lappgatan. Extra järnvägspår läggs till för industriell verksamhet till öst för Lombolo. Malmgatans gatusnitt tillpassas vidare för en huvudgata med folkliv och stadsmässighet. Linbanan skapar kontakt till Kirunavaara. Flera kopplingar i nord-sydlig riktning etableras. Lokalgator med särdrag utvecklas. Gång-, cykel- och scooternätverk introduceras i stadsbilden. Sid. 32 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

27 E10 E10 E Gatunätet har utvidgats och integreras mer med Tuolluvaara. Järnväg ges möjlighet att under staden fortsätter till gruvområden i norr, Lappmalmen, Rektorn, Toulluvaara mfl. Bypass kontakt till 870 genom flygfältsvägen. Ringväg runt Kiirunavaara med gruvstadsparkens väg som centralt element. Bypass till E10. Sid. 33 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

28 Hållbarhet och Ekologi NUKUTUSVAARA Utmaningarnas århundrade Mänskligheten står detta århundrade för större utmaningar än någonsin. Vi har allvarlig påverkan på nästan alla processer på jorden, vilket i sin tur allvarligt påverkar vår möjlighet till framtida existens. Det är i detta århundrade vi måste skapa det hållbara samhället. Klarar vi det inte nu klarar vi det aldrig! Vi vill fortsätta stärka det Kiruna som dyrkar förhållandet mellan natur och stad. Kiruna Extrema förutsättningar och unika möjligheter I Kiruna finns både Sveriges största gruva, Sveriges största energianvändare och Europas största järnproducent. Dessutom ska man i flera steg flytta en hel stad i ett extremt klimat. Detta ger unika förutsättningar för ett nytt tänkande inom hållbar stadsbyggnad, men kräver även att vi tänker mycket långsiktigt. Worldwatch institute i Washington spår att tillgången på järnmalm kommer att sina inom 64 år baserat på 2% ökad utvinning per år. Kanske blir det inte så dramatiskt men det är högst sannolikt att utvinningen och deformationen fortsätter efter år Vi väljer att tänka ett perspektiv om 100 år, när järnmalmen är slut i Kiirunavaara och när staden flyttat bortom hela deformationszonen. Den totala möjliga framtida deformationen kan bla. ses i Riksantikvarieämbetets rapport 2008:8 om det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna. Hållbarhet kräver helhet En socialt hållbar stadsmiljö är en förutsättning för de människor som lever och verkar där. Den ekonomi som malmfyndigheten genererar är en förutsättning för Kirunas existens som stad och ännu mer grundläggande för både människans och planetens framtid är att vara varsam om ekosystem, klimat och resurser. I en miljö som Kirunas blir det extra tydligt hur mycket de beror av varandra. Vi vill skapa en stad med mycket höga ambitioner inom alla dessa områden. Hållbart samhällsbyggande kräver sytematik och helhetstänkande i alla steg. Med stöd i BREEAM communities som greppar över alla hållbarhetsområden genom hela stadsbyggnadsprocessen, säkerställer vi ett strukturerat angreppssätt. Genom att korsa två av de mest omtalade begreppen för de globala utmaningarna inom ekonomisk och ekologisk hållbarhet - planetära begränsningar och peak everything - med de sociokulturella förutsättningarna i Kiruna har vi identifierat de viktigaste områdena för att skapa ett hållbart Kiruna: Ekologisk hållbarhet Flexibelt och resurseffektivt Resurs- och klimatproblematiken är i lika hög grad ekonomisk hållbarhet som ekologisk. Vi väljer dock att här lägga in dem under den ekologiska rubriken. Vi tror att staden, med gruvan som en viktig samverkanspart och resursbas, kan byggas på klimatpositiv och resurseffektiv grund. För att lyckas med detta krävs ett tankesätt baserat på högsta flexibilitet över tiden. Befintliga och eventuella framtida gruvor VISCARIA LUOSSAVAARA KIRUNA KIRUNAVAARA KONSULN SIGRID VIKTOR - Klimatpositivt och energieffektivt Kiruna: De kanske viktigaste elementen i den klimatpositiva staden är byggnaderna, transporterna och energikällorna. Att byggnaderna har låg energianvändning är en självklarhet idag (även om vi vill nå extra långt här), men att en betongstomme kan ha större klimatpåverkan än energianvändningen under husets hela livstid är mindre känt. Vi förordar därför trästommar, vilket även fungerar bra i det kalla klimatet. - Transportsystemet klimat optimeras i och med att vi HENRY REKTORN LAPPMALMEN HAUKIVAARA TUOLLOVAARA 10km VIETNAM 20km JUKKASJÄRVI KUOSANEN bygger upp staden kring järnvägen, föreslår bilpooler, ladd-stolpar för elfordon etablerar en linbana mellan stad och gruva. Energianvändningen fokuserar på att maximera utnyttjandet av de enorma mängder spillvärme med gruvindustrin både nu och i framtiden. Det finns så stora mängder spillvärme att även en låg verkningsgrad räcker för att skapa en klimatneutral stad. Utöver självklara delar som vindkraft och sammankoppling av LKABs och TNABs fjärrvärmesystem vill vi använda Sid. 34 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

29 KLIMATFÖRÄNDRINGAR FÖRSURNING AV HAVEN MILJÖGIFTUTSLÄPP BEFINTLIGT NÄT UTBYGGNAD UTTUNNING AV OZONLAGRET AEROSOLER I ATMOSFÄREN BIOGEOKEMISKT FLÖDE) BIOLOGISK MÅNGFALD KVÄVE- KRETSLOPP (BEGRÄNSNING AV FÖRLUST AV FOSFOR- KRETSLOPP VATTENANVÄNDNING MARKANVÄNDNING FÖRÄNDRAD LKAB TNAB LKAB nya kreativa sätt att utnyttja överskottsvärme från gruvdriften. T.ex. föreslår vi Norra Europas största bergvärmelager i någon Kirunas alla gruvgångar. Dessutom storskalig elproduktion typ opcon powerbox, sk. Grön el från spill och restvärme. Princip kraft och fjärrvärmenät Planetens 9 utmaningar - Superflexibelt och resurseffektivt Kiruna: Kiruna är extremt även geografiskt. Allt som inte finns på platsen måste ofta transporteras mycket långt. Att utnyttja lokala material och maximera återanvändning är nyckel i att skapa en resurseffektiv stad. Detta innebär att: Befintliga byggnader/infrastruktur som måste rivas demonteras och återanvänds så effektivt som möjligt i portalen. Alla nya byggnader/infrastruktur ska byggas med stor flexibilitet. Både så att de som står inom deformationszonen ännu lättare går att demontera och återanvända i framtiden. De som inte står inom deformationsområdet ska ändå ha flexibiliteten att kunna ända användningsområde allteftersom stadskärnan flyttar sig. Alla byggnader som har förutsättningar att finnas kvar länge ska ha ett hundraårsperspektiv. Detsamma gäller stadsbyggnadsidén som utgår från just detta. Lokal- och mikroklimatanalyser optimerar staden utifrån t.ex. vind, sol, drivbildning mfl aspekter. Gruvan och gruvområdet är en viktig resurs även efter brytningen. Dels genom att mineraler som idag inte är brytvärda i sannolikt blir det i framtiden, dels genom möjlighet att utnyttja den stabila miljön i gruvgångarna på olika sätt, allt från odlingar, energiprocesser mm. När all malm är utvunnen kan gruvan och dess anläggningar bli en turistmagnet som historisk industripark, zon för landart och hotell (jmfr. Zeche Sollverein) Biologisk och social mångfald i samverkan Vår förlust av bioologisk mångfald är det område där forskarna bedömer att vi allra mest överskrider planetens säkra gränser. Kiruna är ett område där människans förhållande till ekosystemet är särskilt starkt. Såväl samer som Kirunabor lever ett naturnära liv och samspelet mellan människa och miljö är påtagligare här än på många andra håll. Naturområden är inte den största bristvaran, men vi vill sätta fokus på hur naturen bäst kan ge oss ekosystemtjänster, som är ett begrepp som snabbt vinner gehör i samhällsplaneringen. Vårt förslag vill maximera ekosystemtjänster som fiske, renbetesleder mfl som tydliggörs under arbetets gång. Vi stöttar biologisk mångfald genom specifika växtval och utformande av grönytorna utifrån ett spridningstänkande. Vi väger även in vad klimatförändringar kan innebär både i form av hot och möjligheter för naturen kring Kiruna, t.ex. genom varmare växtzoner. Träd som björk och poppel är snabbväxande och kan effektivt förbättra vindförhållandena i den nya staden. I gatumiljö föreslås främst tall och björk, men även hägg och sibirisk ärtbuske kan planteras i mindre grupper. På gårdarna där ett bättre mikroklimat kan uppnås kan ett större urval av träd och buskar planteras. Kirunas nya grönstruktur av parker och gröna stråk utnyttjas öppen dagvattenhantering (LOD). Lågpunkter bereds och används frö snöupplag på vintern och blir på våren dammar för dagvattenhantering. Gårdarna i Kirunas nya kvarter planeras för en naturlig infiltration av dagvatten. Social hållbarhet Samverkan för positiv samhällsutveckling I det nya Kiruna finns möjligheter att samverka för en positiv samhälsutveckling. Ett Kiruna där alla som vill får ta plats i den fortsatta utvecklingen av staden. På så sätt skapas jämlika livschanser för alla. Nya Kiruna har välplanerade urbana miljöer med socioekonomisk och kulturell funktionsblandning. Miljöerna avspeglar invånarnas intressen för ett bredare kulturutbud, ökad idrottsverksamheter och ett utökat friluftsliv. Kultur, natur och motion bidrar till Kirunabornas folkhälsa. Detta bygger vi vidare på genom att skapa hälsosamma miljöer med god tillgänglighet, med fokus trygghet och trivsel. Steg för steg skapas inbjudande offentliga rum för att stärka Kirunabornas sociala sammanhållning. Kirunadialogen ser till så att det är Kirunaborna som inspirerar och sätter agendan för en vidareutveckling av stadens innehåll. I Kirunadialogen får dessa sociala aspekter en större kraft. Invånarna kan genom sitt deltagande öka kvalitén på planering. I Kirunadialogen skapas en gemensam plattform för stadens och invånares sociala behov. På så sätt sammaförs deltagandet med genomförandet. Sid. 35 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

30 EKOLOGI Landskapet kartläggs och framtida tomter och parker förbereds och planteras. Plantskola etableras. Programmering av grönytor. Temporära och fasta aktiviteter får plats. Biodiversitet stimuleras. Forskning om arktisk växtförädling. Nya parker förbreds och planteras. Sid. 36 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik 0

31 Grönstråk och gröna fingrar kopplar upp mot och genom staden. Återetablerad natur i deformationsområdet. Utveckling av gruvstadsparken för att stimulera biologisk mångfald. Gröna fingrar utvidgas och parkkvalitéer förstärks. Renleder öppnas genom deformationsområdet. Kiirunavaara blir ett landmärke för hållbarhet och destination för forksning och kultur. Sid. 37 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

32 KEN FRILUFTSLIV FISKE TUOLLUVAARA INDUSTRIOMRÅDE PARK FRILUFTSLIV KIRUNA FLYGPLATS Sid. 39 Kiruna 4-ever Kapitelrubrik

33

KIRUNA ARKTISKT SUBLIMA

KIRUNA ARKTISKT SUBLIMA Kiruna Nya Stadskärna Kiruna Kyrka Kiruna Nya Stadshus Tuolluvaara-sjön Tuolluvaara Nya E10 B A Hotell-, Konferensoch Spaanläggning Varma bassänger Paviljongpark Bibliotek n e l a Bibliotekstorget n o

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10 Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Arktis 24 000 innevånare 20 000 km 2 6000 sjöar 6 stora älvar 220 km 250 km POSITIVA PROGNOSER RYMDINDUSTRIN

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS

NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS Gällivare idag Befolkningens beskrivning av hur de vill använda Gällivare Arkitekternas visioner av befolkningens beskrivningar och dagens Gällivare

Läs mer

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan Nr. 1 2013 PLANERING AV STAD & LAND Finansiell omtanke PLANERA FÖR BOSTÄDER Bostadsbehov Kontraproduktiva utredningsförslag Socialt blandat boende Service i samverkan Linking social capital, Praktisera

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET

3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET 3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET Med en Space syntax-analys beräknas den rumsliga

Läs mer

Hållbart byggande i arktiskt klimat - Utmaningarna för en byggare i nya Kiruna

Hållbart byggande i arktiskt klimat - Utmaningarna för en byggare i nya Kiruna Hållbart byggande i arktiskt klimat - Utmaningarna för en byggare i nya Kiruna Lena Furuhovde lena.furuhovde@ncc.se 2014-06-14 NCC Construction Sverige AB 1 Våra strategiska fokusområden Hållbarhet har

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING Värdering av stadskvaliteter för bostäder, Undertitel kontor och handel i Göteborgsregionen 161206 Datum METOD METOD Spatiala analyser Statistiska analyser Förklaringsmodell

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad På en åker står en mölla utan vingar och tittar ut över ett historisk åkerlandskap som inom snar framtid kommer förvandlas

Läs mer

Miljøvennlig transport i by

Miljøvennlig transport i by Miljøvennlig transport i by verktyg och metoder Linda Kummel, planeringsarkitekt Varför? Stockholm växer rekordsnabbt 2500000 Befolkning Stockholms län Befolkning Stockholms stad 2000000 1500000 1000000

Läs mer

Hållbara stadsutvecklingsprojekt 2012-01-25

Hållbara stadsutvecklingsprojekt 2012-01-25 Hållbara stadsutvecklingsprojekt 2012-01-25 Hammarby Sjöstad, Stockholm Inflyttning i området började år 2000 och pågår fortfarande Fullt utbyggt har området ca 25 000 boende Funktionsblandad med bostäder,

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Kiruna. Flytten av en stad - ett Feng Shui-perspektiv

Kiruna. Flytten av en stad - ett Feng Shui-perspektiv Kiruna Flytten av en stad - ett Feng Shui-perspektiv En stad skall flyttas, en tilldragelse som är ovanlig för oss i Sverige men historiskt sett inte unik. I det gamla Kina inträffade ibland liknande händelser.

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Krokslätts fabriker. Masthusen Breeam

Krokslätts fabriker. Masthusen Breeam Johanna Engberg, arkitekt, miljöspecialist med fokus hållbar stadsutveckling, White Hållbarhetssamordnare projektledare för hållbarhetsfrågor, formulera mål och krav och driva processen Masthusen Breeam

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt Helsingborg och Malmö Bygg tätt och grönt Två stadsträdgårdsmästare! Oh no Martin Hadmyr Helsingborg Ola Melin - Malmö Gemensam utmaning - Pågående urbanisering. 85% av befolkningen bor på 1,3% av Sveriges

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

Östra Sala backe. sammanfattning av planprogram. White

Östra Sala backe. sammanfattning av planprogram. White Östra Sala backe sammanfattning av planprogram 1 White Planprogram Östra Sala backe Östra Sala backe ligger knappt två kilometer från Uppsalas stadskärna i en av de mest expansiva delarna av Uppsala stad.

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Stadsmässighet definition för Upplands Väsby kommun

Stadsmässighet definition för Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-06 Fredrik Drotte 08-590 979 71 Dnr Fax 08-590 733 37 KS/2013:184 Fredrik.Drotte@upplandsvasby.se Stadsmässighet definition för Upplands Väsby

Läs mer

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker Ulleråker Möte om detaljplan för centrala Ulleråker 2016-08-24 Ulleråker en del av ett växande Uppsala Ny översiktsplan för Uppsala kommun Prioriteringar En drivande kraft i världen En kommun för alla

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

RESECENTRUM 1.4 RESECENTRUM 1.4 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM IDESKISS 2013 09 19

RESECENTRUM 1.4 RESECENTRUM 1.4 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM IDESKISS 2013 09 19 RESECENTRUM 1.4 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM NYA MÖJLIGHETER SYFTE MED LINKÖPINGS RESECENTRUM 1.4 NÅGRA KONSEKVENSER AV JÄRNVÄG I TUNNEL SOM JÄMFÖRELSE TILL BROALTERNATIVET Vi

Läs mer

Utmaningarna för en byggare i nya Kiruna. Lena Furuhovde, NCC. 2014-06-14 NCC Construction Sverige AB 1

Utmaningarna för en byggare i nya Kiruna. Lena Furuhovde, NCC. 2014-06-14 NCC Construction Sverige AB 1 Utmaningarna för en byggare i nya Kiruna Lena Furuhovde, NCC 2014-06-14 NCC Construction Sverige AB 1 Nya Kiruna Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm Vår ambition

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan

Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt och ekonomiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill

Läs mer

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret www.stadsutveckling.goteborg.se/arkitekturprogram 30 teser om hur vi bygger Göteborg Förord Göteborg står inför en väldig omvandling. Staden växer och utvecklas i snabbare takt

Läs mer

Attraktiva. städer. Antoni

Attraktiva. städer. Antoni Attraktiva städer Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena för upplevelser Från

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Ett regionalt perspektiv och exempel från Norrköping och Linköping Johan Mases, Region Östergötland Julia Stenström, Norrköpings kommun Ninnie Hedström,

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

OM MERVÄRDEN I STADSBYGGANDET WORKSHOP OM KRONANS UTVECKLINGSPOTENTIAL

OM MERVÄRDEN I STADSBYGGANDET WORKSHOP OM KRONANS UTVECKLINGSPOTENTIAL OM MERVÄRDEN I STADSBYGGANDET WORKSHOP OM KRONANS UTVECKLINGSPOTENTIAL 081222 1 INNEHÅLL Om Spacescape - det nya arkitektkontoret Roller och tjänster Vad är Space syntax? Rumsanalyser utifrån ett upplevelseperspektiv

Läs mer

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. vision 2022 Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Vision Mölndal 2022 när: Fler än två av tre invånare starkt rekommenderar

Läs mer

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling Bilaga Hållbar stadsutveckling Förslag Komplettering till miljöprogrammet Kapitlet kommer att biläggas som en riktlinje till nuvarande miljöprogram 2008-2011 och ingå i underlaget för stadens miljöprogram

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Reflektion från seminarieserien

Reflektion från seminarieserien Reflektion från seminarieserien Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från GOS projektets 6 seminarier Sammanhängande fysisk struktur Integration av marknader beror helt på hur systemet

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer