Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler"

Transkript

1 Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Obs: presentationen baserar sig på uppgifterna i förberedelseskedet, och situationen kan ändras under anbudsförfarandet

2 Laglig grund för upphandlingen av tolkningstjänster Upphandlingslagen 348/07 Statsrådets förordning om offentlig upphandling 614/2007 Principer i upphandlingslagstiftningen Upphandlingar som överstiger tröskelvärdet ska konkurrensutsättas HILMA arbets- och näringsministeriets elektroniska annonseringskanal Rätt att överklaga till marknadsdomstolen (MD)

3 Ordnande av tolkningstjänster FPA kan ordna tolkningstjänsten antingen genom att producera den själv eller genom att upphandla den av andra serviceproducenter FPA ska ordna tolkningstjänster på det totalekonomiskt fördelaktigaste sättet men samtidigt också beakta kundernas individuella behov (Regeringens proposition med förslag till lagar om tolkningstjänst för handikappade personer) FPA konkurrensutsätter förmedlingscentralerna och de serviceproducenter som erbjuder tolkningstjänster

4 Förmedlingscentralerna Förmedlingscentralerna ska bl.a. ta emot kundernas tolkningsbeställningar förmedla en sådan tolk som kunden behöver på den tillställning för vilken tolkning har beställts Regionala anbudsförfaranden ordnas för förmedlingscentralerna Öppet förfarande Både privata och offentliga serviceproducenter kan delta i förfarandet Förmedlingscentralerna ska vara belägna inom området för konkurrensutsättningen (kundservice) Jämförelse mellan anbuden inom varje område Förmedlingscentralerna ordnar lokaler och utrustning Anbuden bedöms enligt hur totalekonomiskt fördelaktiga de är Poängsättningsgrunderna och hur de viktas anges i handlingarna för anbudsbegäran

5 Beslut om tolkningstjänst enligt område år 2008 Område 1 (Södra Finlands försäkringskrets) 1150 kunder Område 2 (Sydvästra Finlands försäkringskrets) 1079 kunder Område 3 (Västra Finlands försäkringskrets) 619 kunder 4 Område 4 (Norra Finlands försäkringskrets) 360 kunder Område 5 (Östra Finlands försäkringskrets) 513 kunder (Källa: SOTKAnet)

6 Tolkarna Anbudsförfarandet är öppet och följande producenter av tolkningstjänster kan delta i förfarandet både privata och offentliga serviceproducenter självständiga yrkesutövare som är införda i förskottsuppbördsregistret Anbuden bedöms enligt hur totalekonomiskt fördelaktiga de är (viktat pris/kvalitetsförhållande) Anbudsförfarandet är regionalt

7 Behörighetsvillkor Behörighetsvillkoren fastställs i anbudsbegäran Gäller anbudsgivaren och tjänsterna Anknyter till: 1) fastställandet av minimiinnehållet för tjänsten 2) säkerställandet av åtminstone en miniminivå på kvaliteten 3) genomförandet av upphandlingsprocessen (prisslag, beteckningar, blanketter)

8 Upphandlingsförfarandet regleras noggrant Upphandlingslagen är en processlag: den fastslår hur en upphandling ska göras Reglerna är till största delen tvingande: man kan inte avvika från dem Anbuden är slutgiltiga: komplettering är inte möjlig, endast precisering är möjlig inom vissa gränser De angivna behörighetsvillkoren ska uppfyllas antingen-eller urvalskriterium I anbudet ska en tillförlitlig utredning ges om underleverans

9 Upphandlingsbeslut och kontrakt Ett separat motiverat skriftligt upphandlingsbeslut + anvisning för hur man söker ändring Skriftligt upphandlingskontrakt, i fråga om vilket iakttas en väntetid på 21 dagar från det att parterna har fått del av beslutet (74 i upphandlingslagen)

10 Meddelande om anbudsförfarandena Enligt nuvarande information inleds anbudsförfarandena i mitten av december 2009 De annonseras i HILMA (annonseringskanal som upprätthålls av arbets- och näringsministeriet på FPA:s webbplats (www.fpa.fi>samarbetspartner>tolkningstjänster) i vissa tidningar en förteckning över tidningarna finns på FPA:s webbplats

11 Hur anbudsförfarandet framskrider 1 Informationsmöten (november) Kommentarer till materialet för anbudsförfarandet för kommentarer på FPA:s webbplats i novemberdecember 2009 Anbudsförfarandet inleds Annonser och information Hilma Tidningar FPA:s webbplats

12 Hur anbudsförfarandet framskrider 2 Handlingar för anbudsförfarandet Anbudsbegäran Blanketter Poängsättningsgrunder Kontraktsmodell Anbudsbilagor Kan skrivas ut på FPA:s webbplats (www.fpa.fi>tolkningstjänster) Blanketterna är i PDF-format, och de kan fyllas i och skrivas ut Kommersiellt program med möjlighet att spara dokument

13 Hur anbudsförfarandet framskrider 3 Svar på frågor som har kommit upp under anbudsförfarandet Svarstjänst där svaren på frågorna publiceras på FPA:s webbplats på utsatt dag Frågor i skriftlig form till den postlåda som har angetts Anbud till FPA (datum och klockslag har angetts i anbudsbegäran) Handläggning av anbud Granskning av behörighetsvillkoren Poängsättning Rangordning i enlighet med pris/kvalitetsförhållandet Viktigt, eftersom förmedlingssystemet plockar ut den som är totalekonomiskt fördelaktigast av de tolkar som passar kundens profil

14 Hur anbudsförfarandet framskrider 5 Meddelanden om upphandlingen Av tolkarna godkänns de som uppfyller behörighetsvillkoren och som har skickat in anbud i tid Placeringen i jämförelsetabellen inverkar på antalet beställningar Av förmedlingscentralerna godkänns en för varje konkurrensutsatt område Kontrakt Kontraktsperiodens längd är inte ännu fastslagen

15 Tack!

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE Innehåll: Tolktjänst är en lagstadgad rättighet Talhandikapp Alternativ och kompletterande kommunikation Vad som avses med tolktjänst för talhandikappade personer

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik I nbjudan & administrativa föresk rif ter För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik DEL I Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet

Läs mer

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet Upphandlingspolicy All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och präglas av: Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet All upphandling ska följa gällande lagar och bestämmelser.

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer