Träffpunkt Uppsala slott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träffpunkt Uppsala slott"

Transkript

1 Träffpunkt Uppsala slott Visionen om ett besökscentrum vid Uppsala slott

2 Statens fastighetsverk tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt. Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa dem efter dagens behov och användning till nytta och glädje för både hyresgäst och allmänhet. Lika viktigt som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver vi därför även nya byggprojekt som på olika sätt representerar vårt land. Uppsala slott ägs av staten och är en av Sveriges kulturhistoriskt mest värdefulla nationalbyggnader. Statens fastighetsverk har i uppdrag att förvalta slottet, säkerställa dess kulturvärde samt hålla det tillgängligt för allmänheten. Uppsala slott har en stor potential och kan utvecklas och tillgängliggöras ännu mer. Tillsammans med en referensgrupp har Statens fastighetsverk tagit fram den här visionen på ett besöks- och upplevelsecentrum på borggården. Referensgruppen består av: Slottsarkitekt Håkan Langseth Brita Zetterberg Blom, Uppsala Tourism Magnus Elfwendahl, Kulturkontoret, Uppsala kommun Ilan Dahan, Ilalina Slottscafé Unn Torell, Pelle Svanslös Hus Mia Ulin, Vasaborgen Inledning Uppsala slott representerar ett unikt och ovärderligt stycke svensk historia som ännu inte riktigt fått den uppmärksamhet det förtjänar. Statens fastighetsverk ser att platsen har en stor utvecklingspotential och att slottet kan bli ett spännande, kraftfullt besöksmål en portal för staden och regionen. Historiskt har Uppsala slott varit en viktig del av Uppsalas utveckling. Trots detta har slottet inte riktigt fått den uppmärksamhet det förtjänar, och har hamnat lite vid sidan av Domkyrkan och Uppsala universitet. Området kring Uppsala slott ligger lite avsides, trots att avståndet inte är långt till varken Domkyrkan eller centrum. Just nu pågår en omfattande förändring av området; till exempel det nybyggda Pedagogicum i kvarteret Blåsenhus bredvid Botaniska trädgården, där cirka 3000 studenter och lärare vistas dagligen. Detta kommer att innebära en helt annan genomströmning av människor i slottsområdet än tidigare. Förutom att vara säte och bostad för Landshövdingen, används Uppsala slott idag för museiverksamhet, kontorslokaler och som festvåning. I många sammanhang ges tydliga indikationer på att det finns ett uttalat önskemål hos allmänheten att få en större tillgång till Uppsala slott. Ett nytt besökscentrum på borggården öppnar upp och tillgängliggör slottet och dess omgivningar och blir ett fönster mot omvärlden för Uppsala och regionen samt bidrar till långsiktig utveckling av besöksnäringen. Besökscentret på Uppsala slotts borggård skulle kunna bli navet i ett omfattande utbud av upplevelser, både i närmiljön, i Uppsala stad och i hela regionen. Samverkan mellan olika aktörer är nödvändigt för att sätta Uppsala på kartan. Detta kan ske genom strategisk och kreativ paketering där staden, länet och regionen samverkar för att besökaren ska få en så rik upplevelse och vistelse som möjligt. Uppsala slotts besökscentrum kan vara en viktig pusselbit i detta samarbete. Genom att samtidigt utveckla en historisk upplevelseattraktion i Vasaborgens 1500-talsruiner, får man i kombination med besökscentret en publikmagnet för besökare från hela världen samtidigt som man på ett intresseväckande sätt levandegör Uppsalas unika historia. Målet är att utveckla en långsiktig, hållbar verksamhet på borggården som stärker Uppsalas varumärke lokalt, regionalt och internationellt, till stolthet och glädje för alla invånare i regionen. Följande sidor är en presentation av våra visioner om hur vi vill utveckla Uppsala slott. Uppsala Jörgen Hammarstedt Mathias von Schlieben Lars-Erik Berglund Fastighetschef SFV Förvaltare SFV, Uppsala slott Fastighetsutvecklare SFV 2 3

3 Innehåll Träffpunkt Uppsala slott en vision... 6 Uppsala slott historik... 7 Statligt byggnadsminne Uppsala slott idag Samverkan ökar attraktionskraften Uppsala slott i framtiden Uppsalas fönster mot omvärlden Positiva samhällseffekter av besökscentrum Historiska upplevelser i Vasaborgen Ritningar och skisser Vägar till framgång...26 Sammanfattning Träffpunkt Uppsala slott...27 Bilder: Omslag: Jocke Gustafsson/F22 Sid 7: Ur Erik Dahlbergs Sveciaverk. KB. Ritningar och skisser: White arkitekter/phosworks Övriga bilder: Statens fastighetsverk. 4 5

4 Träffpunkt Uppsala slott en vision Uppsala slotts besökscentrum ska vara en öppen mötesplats för Uppsalabor och tillfälliga gäster. Varje person ska känna sig välkommen, sedd och väntad. Besökscentret ska vara en plats för upplevelser, inspiration, kunskapsinhämtande såväl som möjligheter till eftertanke, rekreation och förfriskningar. Här kan näringsliv, studie- och turistgrupper såväl som individer ta del av guidning, föredrag och utställningar om Uppsala slott, staden och regionen. Man kan också fika, äta, gå på toaletten och handla souvenirer samt på ett naturligt sätt finna en väg till fler av de upplevelser området erbjuder. I en auktoriserad turistbyrå kan turister och andra besökare också få information om vad Uppsala och Uppland i övrigt har att erbjuda. Besökscentret erbjuder också entré till en historisk upplevelseattraktion som blir en publikmagnet för hela området och kan tjäna som extra krydda åt en konferens med både långväga och lokala deltagare. Uppsala slott historik Sedan Gustav Vasa anlade den ursprungliga befästningen på Kasåsens topp har Uppsala slott brunnit, byggts till och byggts om ett flertal gånger. Här har också kröningsfester hållits, abdikationer skett och bestialiska mord ägt rum. RENÄSSANSSLOTTET Uppsala slott anlades av Gustav Vasa i mitten av 1500-talet som en strategisk, modern befästning med bastioner uppe på Kasåsen i utkanten av dåvarande Uppsala. Efter att ha skadats svårt vid stadsbranden 1572 byggdes borgen i slutet av och början av 1600-talet om till ett storslaget renässansslott med kungsvåning, rikssal och slottskyrka. Både utvändigt och invändigt var detta vita slott rikt dekorerat med stuckarbeten. Uppsala slott ska vara en självklar arena för upplevelser, kunskap och möten i en historisk miljö. EN VIKTIG PLATS FÖR RIKET Uppsala spelade under medeltiden en viktig roll i Sveriges utveckling som nation. Även efter att Stockholm övertagit rollen som rikets viktigaste stad behöll Uppsala sin ceremoniella betydelse. I nästan 200 år, från Gustav Vasa 1528 till Ulrika Eleonora 1719, var det i Uppsala domkyrka som Sveriges regenter lät sig krönas enda undantagen var drottning Kristina och Karl XII och det var på slottet som kröningsfestligheterna hölls. Det var också här som de så kallade Sturemorden ägde rum 1567, riksrådet beslutade gå med i trettioåriga kriget 1629 och drottning Kristina abdikerade

5 DEN STORA STADSBRANDEN Även i den stora stadsbranden 1702 skadades Uppsala slott. Men trots att skadorna denna gång sannolikt var måttliga dömdes hela slottet ut. Delar av huvudbyggnaden revs för att få material till andra byggen, bland annat till Stockholm slott som förstörts i en brand NYTT SLOTT EFTER BRANDEN På 1740-talet påbörjades en återuppbyggnad av Uppsala slott i franskklassig stil under ledning av Carl Hårleman. Vid återuppbyggnaden var dess viktigaste uppgift att ge en passande bostad och representationsvåning åt arvprins Adolf Fredrik, som emellertid hann bli kung och bosätta sig i Stockholm innan slottet blev färdigt. I början av 1760-talet avbröts arbetena i brist på pengar. Till det yttre såg slottet då i stort sett ut som det gör än idag. De planerade kungsvåningarna i långslottet kom emellertid aldrig till stånd. I långslottet var endast bottenvåningen inredd till landshövdingeresidens, ämbetsrum och magasin och delar av våningen ovanför till lägenheter. Resten av långslottet och nästan hela södra flygeln var oinredda. Det var först i början av 1900-talet som nuvarande representationsvåning inreddes och under 1900-talet inreddes även resterande delar av slottet. STUREVALVEN I RUINER I och med att ombyggnadsarbeta avbröts på 1760-talet revs aldrig bastionerna med kvarvarande delar av Vasaborgen, de så kallade Sturevalven, och nedrivna delar av renässansslottet. De kom att bevaras under stora jordhögar, som grävdes ut först i mitten av 1900-talet. Idag har ruinerna försetts med skyddstak och inklädnad för att säkerställa bevarandet för framtiden. Ruinerna är emellertid ouppvärmda och kalla och fuktiga vintertid. I källarvalven sitter kylan i året om. Uppsala slott Statligt byggnadsminne Uppsala slott är ett av Sveriges statliga byggnadsminnen och en del av vårt kulturarv. Genom byggnadsminnesförklaringen ska byggnaderna garanteras ett långsiktigt skydd och ett förstklassigt underhåll. Ansvaret för vården ligger hos Statens fastighetsverk. I de flesta Statliga byggnadsminnen (SBM) bedrivs verksamhet av olika slag. Det är den bästa garantin för god omvårdnad. Men användningen måste alltid ta hänsyn till anläggningens speciella förutsättningar. RAÄ HAR TILLSYN Förändringar måste genomföras på ett sådant sätt att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förstörs. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) prövar frågor om tillstånd till ändringar som strider mot skyddsföreskrifterna. För slott och vissa andra byggnader med behov av en särskilt noggrann och kvalificerad omvårdnad utses en slottsarkitekt som rådgivare. Uppsala slotts slottsarkitekt heter Håkan Langseth. NATIONELLT KULTURARV FÖR ALLA De statliga byggnadsminnen som haft en central funktion i den svenska historien eller som tillhört Kronan sedan urminnes tider har dessutom pekats ut som så kallade nationella kulturarv. Hit räknas i första hand fastigheter inom den statliga administrationen, försvaret, vetenskap, kultur och kungsgårds- och klosteregendom. Detta kulturarv tillhör svenska folket och förvaltas huvudsakligen av Statens fastighetsverk. Uppsala slott räknas som en del av vårt nationella kulturarv. TILLGÄNGLIGHET PRIORITERAS SFVs uppdrag är att bruka, bevara, förädla och levandegöra detta nationella kulturarv. Det innebär att det ska göras tillgängligt för allmänheten och även för människor med funktionshinder. 8 9

6 Uppsala slott idag Idag används Uppsala slott för olika typer av verksamhet; representation, museiverksamhet, kontorslokaler och som festvåning. I många sammanhang ges tydliga indikationer på att det finns ett uttalat önskemål hos allmänheten att få en ännu större tillgång till Uppsala slott. 1. Landshövdingebostad och representationsvåning I början av 1900-talet nyinreddes slottet till bostad och representationsvåning åt regeringsmaktens främste ställföreträdare i länet; landshövdingen. I Norra tornet finns även den rikt utsmyckade landstingssalen. 2. Rikssalen I Rikssalen hålls årligen många stora fester, då och då med kunglig inramning. Rikssalens verksamhet regleras av Rikssalsstiftelsen, och dess stadgar anger att Rikssalen inte får hyras ut till privata fester såsom bröllop eller födelsedagar, utan endast till offentlig förvaltning och näringsliv. Rikssalen drivs av restauratören Slottsduvan AB. 3. Konstmuseum Sedan 1994 huserar Uppsala konstmuseum i södra flygeln. Grunden utgörs av Uplands konstförenings donation men museet visar också permanenta utställningar med Uppsala universitets samling av renässanskonst, Bruno Liljefors, Ingegerd Gärtner och keramik från Uppsala Ekeby tillsammans med tillfälliga utställningar av främst samtidskonst. Uppsala konstmuseum anordnar varje år också en utställning där verk av stipendiaterna från stiftelsen Anna Lisa Thomson till Minne visas. Museet anordnar också föreläsningar, julmarknad och familjeverksamhet samt arkitekturhistoriska slottsvandringar där man får besöka Rikssalen och se resterna av den gamla slottskyrkan. Uppsala konstmuseum drivs av Uppsala kommun. 4. Ilalina Fest & Konferens Ilalina erbjuder festvåning och konferensverksamhet i södra slottsflygelns bottenvåning. Till lokalerna hör den gamla vaktstugan, två större rum i fil samt längst in Vasasalen som rymmer 150 personer. Här kan man anordna både små och stora fester som bröllop och födelsedagsfester. Ilalina drivs av Ilan Dahan. 5. Fredsmuseum Ett fredsmuseum är inhyst i den södra slottsflygelns källare och tar bland annat upp det svenska fredsarbetets historia samt olika teman om fred eller krig i världen. En centralgestalt i utställningen är Dag Hammarskjöld. I lokalerna låg tidigare ett slottsmuseum. Fredsmuseet drivs av den ideella föreningen Fredsmuseum på Uppsala Slott. 6. Vasaborgen Efter restaureringen av Sturevalven initierade Uppsala Tourism i början av 1990-talet en utställning med vaxdockor kallad Vasavinjetter som var öppen för besökare under sommarhalvåret. Utställningen drevs sedan under några år i början på 2000-talet av Uppsala konstmuseum innan den togs över av privata entreprenörer 2004 under namnet Vasaborgen kultur och upplevelser. Vasaborgen utvecklade verksamheten till att innefatta bl.a skulpturutställningar, dansuppvisningar, konserter, vigslar och spökvandringar, förutom de historiska visningar för allmänhet och skolor som var grunden för verksamheten. Sedan 2007 erbjuds endast förbokade visningar för företag och institutioner. Vasaborgen drivs för närvarande som ett projekt under Apostel kommunikation. 7. Kontorslokaler Sedan början av 2000-talet har slottet också erbjudit lokaler för olika typer av verksamheter; skeppsmäklare, reklambyrå, webbyrå, arkitektbyrå, datakonsulter, finansiell verksamhet och fastighetsmäklare bl.a

7 Samverkan ökar attraktionskraften Samverkan mellan besöksmålen i närområdet, i staden och i regionen bidrar till ett bättre utbud för besökarna och bättre intäktsmöjligheter för näringsidkare och offentliga institutioner. Uppsala slott ligger i en mycket kulturtät omgivning med flera intressanta besöksmål och lummiga parker. I en önskan att tillgängliggöra och marknadsföra hela området på ett bättre sätt startades 2004 en samverkansorganisation i form av en ideell förening kallat Slottsstråket. Denna samverkan ger besökare samordnad information och ett större utbud samt besöksmålen en mer kostnadseffektiv marknadsföring. VETENSKAP, KONST, HISTORIA OCH LITTERATUR I Slottsstråket ingår Botaniska trädgården, Pelle Svanslös Hus, Bror Hjorths Hus, Evolutionsmuseet, Konstmuseet, Vasaborgen, Fredsmuseum och Galleri Villavägen sju. En åskådlig akvarellkarta över området med alla besöksmål finns, och varje år arrangeras Slottsstråksdagen första helgen i juni. Från Uppsala slott är det nära till t.ex Carolina Rediviva, Gustavianum och Domkyrkan. STATISTIK ANTAL BESÖK 2008 Besöksstatistik från 2008, förutom Vasaborgen och Evolutionsmuseet vars siffror är från I snitt står turisterna för ca 50 % av besökssiffrorna i området. Bror Hjorths Hus (uppskattat antal tillresande 35 %) Botaniska trädgården (uppskattat antal tillresande 50 %) Tropiska växthuset (uppskattat antal tillresande 75 %) Uppsala konstmuseum (uppskattat antal tillresande 30 %) Pelle Svanslös Hus (uppskattat antal tillresande 30 %) Evolutionsmuseet (uppskattat antal tillresande 30 %) Vasaborgen (uppskattat antal tillresande 50 %) Siffror från några andra besöksmål Fyrishov Uppsala Domkyrka G:a Uppsala Fornminnesomr Ulva Kvarn HUR GÅR VERKSAMHETERNA IDAG? Av besöksmålen kring Uppsala slott drivs Vasaborgen, Pelle Svanslös Hus och Villavägen sju i privat regi, övriga är finansierade av stat (Uppsala universitet) eller kommun. Även slottscaféet Ilalina drivs av privat entreprenör och Fredsmuseum är en ideell förening. De privata alternativen har i förhållande till marknadsföringsinsatser och begränsad budget goda besökssiffror. Samtliga upplever att den respektive verksamheten har en stor potential till ökade intäkter, om man hade mer medel att nå ut till fler. Uppsala slott i framtiden Uppsala slott upplevs ligga avsides. Men området står inför stora förändringar vilket innebär en större genomströmning av människor och nya möjligheter för näringsidkare i området. Uppsala slott och dess borggård är idag en anonym plats som inte är fullt utvecklad. Besökare som kommer upp på borggården har svårt att hitta till det utbud som finns. Man tittar på utsikten och går sedan ner igen, utan att få lära sig något om den intressanta historien. Det saknas en angöringspunkt på borggården ett besökscentrum som tar emot besökare och ger dem upplevelser, kunskap och avkoppling. FLER MÄNNISKOR I RÖRELSE Just nu händer mycket i området kring Uppsala slott; flera nya studentbostäder har byggts och det nya Pedagogicum i kvarter Blåsenhus står färdigt. Ett Psykiatrins hus byggs på sjukhusområdet nedanför slottet. Detta kommer att innebära en helt annan genomströmning i området än det varit tidigare. ETT VÄRDEFULLT VARUMÄRKE MED UTVECKLINGSPOTENTIAL Tittar vi på besöksstatistiken från Uppsala Domkyrka och Fyrishov ser vi att de vida överstiger alla andra besöksmål. Även om man drar bort antalet regelbundna besökare är siffrorna imponerande. Vi har alltså en stor potential i den mängd tillresande besökare i Uppsala som ännu inte upptäckt Uppsala slott och dess omgivningar. Utmaningen är att få de som redan kommer hit att boka in fler besöksupplevelser och stanna längre. IDEER PÅ FÖRBÄTTRINGAR Befintliga hyresgäster och näringsidkare i området har identifierat några centrala hinder för utvecklingen av området samt förslag på hur de kan avhjälpas Bättre transporter Känslan av att det är långt upp till slottet kan avhjälpas med bussförbindelse upp till borggården. Bättre information och marknadsföring Bl.a visa med skyltar på det samlade utbudet av upplevelser i området redan innan man går upp för backen. Bättre utbud Fortsatt utveckling av besöksmålen på borggården. Många efterfrågar till exempel en fast basutställning om slottets historia som är öppen dagligen. Fasta öppettider Öppet året runt. Samordna öppettiderna. Samverkan kring trafikfrågor Tillsammans med kommunen hitta bra lösningar för parkeringar och andra trafikfrågor. Toaletter Fler offentliga toaletter. Café Café och servering med utskänkning året om. Ett inbjudande besökscentrum på borggården med intressant utbud och information om övrig verksamhet i området

8 Uppsalas fönster mot omvärlden Ett nytt besökscentrum på Uppsala slotts borggård blir ett naturligt fönster mot omvärlden, en portal till Uppsala stad och region som bidrar till långsiktig utveckling av besöksnäringen och övrig affärsverksamhet i området. Statens fastighetsverk har tillsammans med en referensgrupp (se sidan två) tagit fram ett förslag på ett besöks- och upplevelsecentrum på borggården. EN VÄLKOMNANDE PORTAL TILL UPPSALA Besökscentret är tänkt som en lätt byggnad, helt i glas, placerad i kanten av borggården framför den befintliga ruininklädnaden och ovanpå delar av Vasaborgens bevarade källarutrymmen. Även delar av ruinen innanför inklädnaden är tänkta att glasas in så att besökscentret kan vara öppet även vintertid och besökare kan se in i ruinerna. Entrén nås via en svagt sluttande ramp direkt från borggården och blir en välkomnande bro till alla upplevelser i Uppsala med omnejd. SAMVERKAN NÖDVÄNDIGT För att sätta Uppsala och regionen på kartan behövs stark samverkan mellan olika aktörer. Detta kan ske genom strategisk och kreativ paketering, både vad gäller utbud och marknadsföring. Att paketera hela upplevelseresor med t.ex dinosaurier, Uppsala högar och Linnés Hammarby eller Botaniska trädgården, Vasaborgen och Pelle Svanslös ger ett massivt avtryck i Sveriges besöksutbud. Viktigt i sammanhanget är att inte enbart tänka Uppsala stad utan se till att hela staden och regionen kan samverka, såsom Gamla Uppsala, Vallonbruken, vikingabyn på Birka, Roslagen, Skokloster, Grönsöö slott, med flera. Allt för att besökaren ska få en så rik upplevelse och vistelse som möjligt och välja att stanna längre. Uppsala slotts besökscentrum ska vara aktiv i detta samarbete. TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA Besökscentrum ska utformas så att alla människor ska kunna ta del av Vasaborgens ruiner och historien om Uppsala slott. 3. Entré till historisk upplevelseattraktion En historisk upplevelseattraktion presenterar händelser och människor från slottets tidigaste period på ett spännande och intressant sätt i de gamla ruinerna från 1500-talet. Se vidare sidan Unik butik för alla Slottsbutiken ska ha ett blandat utbud med kvalitet som honnörsord. Genuina presenter i olika prisklasser, alla besökare ska kunna hitta något att köpa med sig som minne. Produkterna kan gärna ha inspirerande information i form av foldrar eller kort, ett budskap att förmedla som lever kvar hos besökaren. 5. Mötesplats och vederkvickning I besökscentret ska också finnas ett café/restaurang med närproducerat och ekologiskt från t.ex Triller bröd, Väddö mejeri, Musko rökeri, Sju gårdars mjölk, Stora Ristens fisk, Slottskällans bryggeri, och så vidare. Genom att öppna upp mot Gräsgården ovanpå bastionen får caféet också en unik uteservering med utsikt över Botaniska trädgården och borggården. I caféet ges också konferensmöjligheter för mindre sällskap. 6. Folkbildande verksamhet Lokalerna öppnar upp för en utveckling av pedagogisk verksamhet och samarbete med skolor och förskolor från hela regionen, historiska institutionen, arkeologiska institutionen, lärarhögskolan med flera. Föredrag och evenemang kan också ske kvällstid, t.ex konserter, författarkvällar etcetera. Ambulerande utställningar om stuckaturkonst, skulpturkonst, fred, smideskonst och annat som anknyter till slottet kan också finnas här. 7. Arena för olika aktiviteter På Gräsgården, som tidigare var kunglig trädgård, kan också anordnas utomhuskoncerter, skådespel eller andra aktiviteter. BESÖKSCENTRET SKA INNEHÅLLA BL.A: 1. Basutställning om Uppsala slotts historia I Statens Fastighetsverks uppdrag ligger att tillgängliggöra och levandegöra svenska statens byggnader. SFV vill därför utveckla en basutställning som visar Uppsala slotts historia och berättar om människor och viktiga händelser på slottet, t.ex Drottning Kristinas abdikation, de olika byggnationerna, restaureringar med mera. Detta kan göras genom att visa några av de slottsmodeller som finns, genom interaktiva upplevelser, filmer, fotografier och så vidare. 2. Träffpunkt Uppland I besökscentret kan det finnas en auktoriserad turistbyrå med information om slottet och dess omgivning samt Uppsalas och Upplands övriga besöksmål med koppling till Gamla Uppsala, Birka, Vallonbruken m.fl. Slottets tydliga landmärke gör att det är lätt för besökare att hitta hit, vilket ger en bra utgångspunkt för guidade turer

9 Positiva samhällseffekter av besökscentrum Ett besökscentrum stärker attraktionskraften, ökar antalet besökare, ökar möjligheterna för hållbar näringsverksamhet och skapar många andra positiva samhällseffekter. År 2006 gjordes en omfattande utredning av besöksnäringen i uppsalaregionen, kallad Tillsammans mot elitserien. Undersökningen, som var beställd av Uppsala kommun och Regionförbundet, refererade till att turismen, även kallad besöksnäringen, är världens största näring. Den har stor tillväxtpotential och kan vara en kraft för regional utveckling som ger avsevärda samhällseffekter i form av bland annat ökad sysselsättning och mer skatteintäkter som kan gynna Uppsalas innevånare. SATSA PÅ UNGDOMAR Historia och kultur är ämnen som intresserar många barn och ungdomar och Uppsala slott har en viktig uppgift att fylla som kulturell mötesplats och arena för lärande. Är man förankrad i sin historia möter man också framtiden med öppnare sinne. Många ungdomar är också intresserade av live, teater, akrobatik och andra performancekonster vilket kan ordnas aktiviteter för i samarbete med skolor, HVB-hem och liknande. POSITIVA SAMHÄLLSEFFEKTER AV ETT BESÖKSCENTRUM PÅ UPPSALA SLOTT En modell* i nio steg som visar de tänkta positiva effekterna av ett besökscentrum. Modellen har tidigare tillämpats av SFV inom andra utvecklingsprojekt, t.ex Kalmar slott. KULTUR BIDRAR TILL TILLVÄXT I Uppsala kommuns kulturnämnds uppdragsplan för 2010 står bl.a Forskning visar att kulturen bidrar till regional tillväxt och konkurrensfördelar. Kulturarv och turism betraktas tillsammans med traditionella näringar som motorer i en regions ekonomiska och sociala utveckling. KULTUR FÖR UTVECKLING Kommunstyrelsen har beslutat om ett projekt som ska stärka bilden av Uppsala som kulturstad inför kulturhuvudstadsansökan Uppsala slott bör ha en större del i Uppsalas kulturella utveckling och ser kopplingar och synergieffekter med mycket av det som är föreslaget i programmet, såsom Fredsjubileet, Kulturstaden Uppsala, Kulturella spår i stadsrummet, Unga K-märker med mera. MÅNGA GODA SAMHÄLLSEFFEKTER Uppsala slott och dess omgivningar har en utvecklingspotential som kan ge många positiva samhällseffekter inte bara för Uppsala utan för regionen som helhet. Genom att utveckla slottet och borggården och bygga ett nytt besökscentrum skapar vi nya möjligheter för långsiktigt hållbara verksamheter. Ett nytt besökscentrum på borggården stärker Uppsala slotts position som besöksmål och arena i Mälarregionen. VARUMÄRKE UPPSALA Ett nytt besökscentrum vid Uppsala slott kan också stödja det pågående varumärkesarbetet för både uppsalabor, privatturism och affärsturism. Besökscentrum stärker ytterligare Uppsalas attraktionskraft, ökar antalet besökare, ger fler arbetstillfällen, ökade försäljningsintäkter för alla aktörer i området och en positiv rekreationsmiljö. *Weisglass m fl (2002). Paju, Martin (2002) Kulturmiljön och den regionala tillväxten. Länsantikvariernas syn på de regionala tillväxtavtalen. CERUM Working Paper 46:2002. VÄRLDSKLASS UPPSALA Världsklass Uppsala är ett samarbete mellan bl.a Uppsala universitet och Uppsala kommun där vetenskaps- och kulturevenemang ska göras mer tillgängliga för att stärka bilden av Uppsala

10 Historiska upplevelser i Vasaborgen Ritningar och skisser Genom att utveckla en spännande historisk upplevelseattraktion i Vasaborgens 1500-talsruiner får man i kombination med besökscentret en publikmagnet för både Uppsalas invånare och besökare från hela världen. FÖREBILDER I London finns turistattraktionen London Dungeon där besökarna får uppleva delar av Londons hårresande historia på ett mycket levande sätt med en väl avvägd blandning av avancerad ny teknik och duktiga guider. Det är en mycket populär turistattraktion och konceptet finns även i Hamburg, York, Edinburgh och Amsterdam. STORT INTRESSE FÖR VASABORGENS HISTORIA Motsvarigheterna till Londons historiska berättelser finns också i Uppsala. Under några år har Vasaborgen då och då arrangerat så kallade spökvandringar, som varit populära. Målet är att utveckla dem till ett Uppsala Dungeon och berätta Uppsalas historia om Långfredagsslaget, pesten, stadsbränderna, Gustav Vasa, Cecilia Vasa och inte minst Sturemorden på ett levande sätt i Vasaborgens ruiner. JU FLER BESÖKSMÅL, DESTO FLER BESÖKARE En historisk upplevelseattraktion i Vasaborgens 1500-talsruiner, inspirerad av London Dungeon, kan bli ytterligare en attraktion att addera till Linnéträdgården, Fyrishov, Uppsala Konsert & kongress, Domkyrkan och Slottsstråkets övriga besöksmål. Familjeturismen i Uppsala har en stor potential, och kan man erbjuda flera intressanta upplevelser får man på köpet hotellövernattningar, restaurangbesök och shopping som ger arbetstillfällen, skatteintäkter och fler goda samhällseffekter. Redan nu har till exempel Pelle Svanslös Hus samarbete med fyra Uppsalahotell och vi upplever att hotellen är mycket intresserade av utökat samarbete med besöksmålen. INTRESSE FÖR SPÄNNING Kombinationen av historiens vingslag och levande berättareteknik lockar. Kulturnatten 2006 hade Vasaborgen 700 besökare på fyra spökvandringar i fängelsehålorna vid Uppsala slott. Hösten 08 och vintern 09 arrangerade Vasaborgen åtta spökvandringar med sammanlagt cirka 400 besökare. Vid ca fem tillfällen 2008 har också genomförts företagsarrangemang. Det nya besökscentret smälter bra in i miljön på borggården

11 Den nya byggnaden placeras ovanpå delar av Vasaborgens bevarade källarutrymmen och fortsätter in i ruinerna. Besökscentret är tänkt som en lätt byggnad, helt i glas, placerad i kanten av borggården framför den befintliga ruininklädnaden

12 Inuti Vasaborgen finns utrymme för utställning, butik, turistinformation med mera. En glasöppning i trägolvet ger en skymt av den historiska upplevelseattraktionen i källarvalven och genom glasväggarna ser man ut i ruinen. Restaurangen rymmer utställnings- och möteslokaler med utsikt över Botaniska trädgården

13 TILL RUINEN På Gräsgården finns en skyddad uteservering med hänförande utsikt. Varma sommarkvällar ges konserter eller teaterföreställningar

14 Vägar till framgång För att en långsiktigt hållbar verksamhet i besökscentret ska kunna utvecklas bör en arbetsprojektgrupp bildas, vilken bevakar projektet och arbetar fram strategier för att nå uppsatta mål. Arbetsprojektgruppen bör bestå av representanter från SFV, hyresgästen i besökscentrum samt lokala intressenter. Gruppens uppgift blir att formulera strategier för och kvalitetssäkra verksamheten i besökscentrum. Gruppen ska också arbeta för att hela slottsområdets utvecklas till ett bra och intressant besöksmål samt att verksamheten byggs och drivs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. ATT SÄKERSTÄLLA Uppsala slotts unika förutsättningar, profil och kulturhistoriska värde tillvaratas. Hög kompetens, servicekänsla, effektivt arbetssätt, nätverksskapande och möjlighetstänkande. En ur estetik- miljö- och hållbarhetsaspekter väl fungerande byggnad för besökscentret. Ett starkt och genomarbetat koncept vad gäller Vasaborgen, slottsutställningen, café- och butiksutbud. Tillgänglighet för alla. Öppet året om. En hyresgästlösning som ger en effektiv, profilerande och intäktsskapande verksamhet. Infrastruktur som parkering, skyltar och toaletter. Finansiering som kan stå för kostnader tills verksamheten är självfinansierad. En häftig besöksattraktion i Vasaborgen. En intressant, inspirerande och interaktiv basutställning. En attraktiv mötesplats i en atmosfärrik miljö för nationella och internationella möten samt rekreation för kommunens och regionens invånare. En flerspråkig utställning, både i besökscentrum och i Vasaborgen. En god kommunikation med de intressenter som kan inverka och påverka slutresultatet. MÅL Uppsala slott ska bli den naturliga, första angöringspunkten för besökare i Uppsala län. Uppsala slott ska tre år efter starten vara ett av Uppsalas fyra mest populära besöksmål. MÅLGRUPPER Uppsalabor, besökare och alla som tycker om upplevelser och vill lära sig något om Uppsalas historia. VISION Uppsala slott ska vara en självklar arena för upplevelser, kunskap och möten i en historisk miljö. SAMMANFATTNING Träffpunkt Uppsala slott Ett nytt besökscentrum på borggården stärker Uppsala slotts position som besöksmål och arena i Mälarregionen för utveckling, kultur och samverkan. Sedan Gustav Vasa 1549 anlade den strategiskt belägna och för sin tid hypermoderna befästningen har slottet stått som värd för viktiga och spännande händelser i Uppsalas historia och är en värdefull del av Uppsalas och Sveriges kulturarv. MÅNGA FUNKTIONER UNDER ÅREN Slottet har och har haft många skepnader och många funktioner, till exempel landshövdingens representationsvåning, landshövdingebostad, fängelse, landsarkiv, universitetslokaler, konstmuseum, festsal, rockarena, fredsmuseum och företagarforum. Sedan snart tjugo år har det bedrivits utställningsverksamhet med historiska upplevelser i de gamla ruinerna. Sedan 2005 har cirka 40 brudpar vigts i tornrummet och ruinerna har också erbjudit koncerter, skulpturutställningar, spökvandringar med mera. NYA FÖRUTSÄTTNINGAR NYA MÖJLIGHETER Områdets förändring i och med byggnationen av det nya Pedagogicum och andra institutioner skapar nya förutsättningar och behov. Människors ökade vilja att interagera och uppleva skapar nya idéer och möjligheter. I takt med områdets utveckling växer också Uppsala slotts potential som besöksmål vilket kan ge positiva samhällseffekter för Uppsala och kringliggande region. Slottet står nu inför nästa utvecklingssteg att stärka sin roll som besöksmål och arena i Mälarregionen. BESÖKSCENTRUM MED UPPLEVELSER Statens fastighetsverk vill utveckla ett besöks- och upplevelsecentrum för att tillvarata Uppsala slotts potential till att väcka intresse för och sprida kunskap om slottet, dess omgivningar och allt annat Uppsala kan erbjuda såväl uppsalabor som andra besökare. UPPSALA SLOTTS BESÖKSCENTRUM SKA: Öka besökarnas kunskap om slottet, historien, Uppsala och Mälarregionen Innehålla entré till historisk upplevelseattraktion i Vasaborgen Bidra till Uppsalas och regionens samhällsutveckling Vara en arena i Mälarregionen för kultur, utveckling och samverkan Utvecklas till en naturlig nationell och internationell mötesplats Öka antalet intäktsskapande besökare för befintliga hyresgäster per år Vara tillgängligt för alla. Byggas och drivas utifrån ett hållbarhetsperspektiv 26 27

15 Uppsala slotts besökscentrum ska vara en öppen mötesplats för Uppsalabor och tillfälliga gäster. Varje person ska känna sig välkommen, sedd och väntad. Statens fastighetsverk

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Funkishus i kunskapens centrum

Funkishus i kunskapens centrum PROSPEKT Funkishus i kunskapens centrum Ett gult funkishus i Uppsala med 3000 kvm som passar till ca 150 arbetsplatser. Ett möjligheternas hus, där vi kan skapa lektionssalar, konferensrum och olika öppna

Läs mer

Kulturkraft Slaka. En förstudie maj 2008 - april 2009

Kulturkraft Slaka. En förstudie maj 2008 - april 2009 Kulturkraft Slaka En förstudie maj 2008 - april 2009 Innehåll 1. Förord. 3 2. Sammanfattning 4 3. Bakgrund: - Inledning.. 5 - Syfte. 6 - Mål. 6 4. Metod.. 7 4.1 Fas 1 Inventering 8 4.2 Fas 2 Utvärdering

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Förvaltarbostaden vid Tumba bruk

Förvaltarbostaden vid Tumba bruk PROSPEKT Förvaltarbostaden vid Tumba bruk Strax söder om Stockholm city ligger Tumba bruk. Mitt i den vackra bruksmiljön ligger Förvaltarbostaden. Det stora herrgårdsliknande huset lämpar sig väl för representation.

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation Det nya Glasriket Samverkan Tradition innovation Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 7 Utmaningar och fokusområden... 14 Lokal och regional ledning...16 Miljö och energi...

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. 2 Denna rapport är framtagen i samarbete

Läs mer

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med:

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med: Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism P 2004:20 Skydd av natur och kultur död hand eller lönsam upplevelseindustri? Turistföretagande i natur- och kulturmiljöer en framtidsbransch? 12 13

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer