Träffpunkt Uppsala slott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träffpunkt Uppsala slott"

Transkript

1 Träffpunkt Uppsala slott Visionen om ett besökscentrum vid Uppsala slott

2 Statens fastighetsverk tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt. Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa dem efter dagens behov och användning till nytta och glädje för både hyresgäst och allmänhet. Lika viktigt som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver vi därför även nya byggprojekt som på olika sätt representerar vårt land. Uppsala slott ägs av staten och är en av Sveriges kulturhistoriskt mest värdefulla nationalbyggnader. Statens fastighetsverk har i uppdrag att förvalta slottet, säkerställa dess kulturvärde samt hålla det tillgängligt för allmänheten. Uppsala slott har en stor potential och kan utvecklas och tillgängliggöras ännu mer. Tillsammans med en referensgrupp har Statens fastighetsverk tagit fram den här visionen på ett besöks- och upplevelsecentrum på borggården. Referensgruppen består av: Slottsarkitekt Håkan Langseth Brita Zetterberg Blom, Uppsala Tourism Magnus Elfwendahl, Kulturkontoret, Uppsala kommun Ilan Dahan, Ilalina Slottscafé Unn Torell, Pelle Svanslös Hus Mia Ulin, Vasaborgen Inledning Uppsala slott representerar ett unikt och ovärderligt stycke svensk historia som ännu inte riktigt fått den uppmärksamhet det förtjänar. Statens fastighetsverk ser att platsen har en stor utvecklingspotential och att slottet kan bli ett spännande, kraftfullt besöksmål en portal för staden och regionen. Historiskt har Uppsala slott varit en viktig del av Uppsalas utveckling. Trots detta har slottet inte riktigt fått den uppmärksamhet det förtjänar, och har hamnat lite vid sidan av Domkyrkan och Uppsala universitet. Området kring Uppsala slott ligger lite avsides, trots att avståndet inte är långt till varken Domkyrkan eller centrum. Just nu pågår en omfattande förändring av området; till exempel det nybyggda Pedagogicum i kvarteret Blåsenhus bredvid Botaniska trädgården, där cirka 3000 studenter och lärare vistas dagligen. Detta kommer att innebära en helt annan genomströmning av människor i slottsområdet än tidigare. Förutom att vara säte och bostad för Landshövdingen, används Uppsala slott idag för museiverksamhet, kontorslokaler och som festvåning. I många sammanhang ges tydliga indikationer på att det finns ett uttalat önskemål hos allmänheten att få en större tillgång till Uppsala slott. Ett nytt besökscentrum på borggården öppnar upp och tillgängliggör slottet och dess omgivningar och blir ett fönster mot omvärlden för Uppsala och regionen samt bidrar till långsiktig utveckling av besöksnäringen. Besökscentret på Uppsala slotts borggård skulle kunna bli navet i ett omfattande utbud av upplevelser, både i närmiljön, i Uppsala stad och i hela regionen. Samverkan mellan olika aktörer är nödvändigt för att sätta Uppsala på kartan. Detta kan ske genom strategisk och kreativ paketering där staden, länet och regionen samverkar för att besökaren ska få en så rik upplevelse och vistelse som möjligt. Uppsala slotts besökscentrum kan vara en viktig pusselbit i detta samarbete. Genom att samtidigt utveckla en historisk upplevelseattraktion i Vasaborgens 1500-talsruiner, får man i kombination med besökscentret en publikmagnet för besökare från hela världen samtidigt som man på ett intresseväckande sätt levandegör Uppsalas unika historia. Målet är att utveckla en långsiktig, hållbar verksamhet på borggården som stärker Uppsalas varumärke lokalt, regionalt och internationellt, till stolthet och glädje för alla invånare i regionen. Följande sidor är en presentation av våra visioner om hur vi vill utveckla Uppsala slott. Uppsala Jörgen Hammarstedt Mathias von Schlieben Lars-Erik Berglund Fastighetschef SFV Förvaltare SFV, Uppsala slott Fastighetsutvecklare SFV 2 3

3 Innehåll Träffpunkt Uppsala slott en vision... 6 Uppsala slott historik... 7 Statligt byggnadsminne Uppsala slott idag Samverkan ökar attraktionskraften Uppsala slott i framtiden Uppsalas fönster mot omvärlden Positiva samhällseffekter av besökscentrum Historiska upplevelser i Vasaborgen Ritningar och skisser Vägar till framgång...26 Sammanfattning Träffpunkt Uppsala slott...27 Bilder: Omslag: Jocke Gustafsson/F22 Sid 7: Ur Erik Dahlbergs Sveciaverk. KB. Ritningar och skisser: White arkitekter/phosworks Övriga bilder: Statens fastighetsverk. 4 5

4 Träffpunkt Uppsala slott en vision Uppsala slotts besökscentrum ska vara en öppen mötesplats för Uppsalabor och tillfälliga gäster. Varje person ska känna sig välkommen, sedd och väntad. Besökscentret ska vara en plats för upplevelser, inspiration, kunskapsinhämtande såväl som möjligheter till eftertanke, rekreation och förfriskningar. Här kan näringsliv, studie- och turistgrupper såväl som individer ta del av guidning, föredrag och utställningar om Uppsala slott, staden och regionen. Man kan också fika, äta, gå på toaletten och handla souvenirer samt på ett naturligt sätt finna en väg till fler av de upplevelser området erbjuder. I en auktoriserad turistbyrå kan turister och andra besökare också få information om vad Uppsala och Uppland i övrigt har att erbjuda. Besökscentret erbjuder också entré till en historisk upplevelseattraktion som blir en publikmagnet för hela området och kan tjäna som extra krydda åt en konferens med både långväga och lokala deltagare. Uppsala slott historik Sedan Gustav Vasa anlade den ursprungliga befästningen på Kasåsens topp har Uppsala slott brunnit, byggts till och byggts om ett flertal gånger. Här har också kröningsfester hållits, abdikationer skett och bestialiska mord ägt rum. RENÄSSANSSLOTTET Uppsala slott anlades av Gustav Vasa i mitten av 1500-talet som en strategisk, modern befästning med bastioner uppe på Kasåsen i utkanten av dåvarande Uppsala. Efter att ha skadats svårt vid stadsbranden 1572 byggdes borgen i slutet av och början av 1600-talet om till ett storslaget renässansslott med kungsvåning, rikssal och slottskyrka. Både utvändigt och invändigt var detta vita slott rikt dekorerat med stuckarbeten. Uppsala slott ska vara en självklar arena för upplevelser, kunskap och möten i en historisk miljö. EN VIKTIG PLATS FÖR RIKET Uppsala spelade under medeltiden en viktig roll i Sveriges utveckling som nation. Även efter att Stockholm övertagit rollen som rikets viktigaste stad behöll Uppsala sin ceremoniella betydelse. I nästan 200 år, från Gustav Vasa 1528 till Ulrika Eleonora 1719, var det i Uppsala domkyrka som Sveriges regenter lät sig krönas enda undantagen var drottning Kristina och Karl XII och det var på slottet som kröningsfestligheterna hölls. Det var också här som de så kallade Sturemorden ägde rum 1567, riksrådet beslutade gå med i trettioåriga kriget 1629 och drottning Kristina abdikerade

5 DEN STORA STADSBRANDEN Även i den stora stadsbranden 1702 skadades Uppsala slott. Men trots att skadorna denna gång sannolikt var måttliga dömdes hela slottet ut. Delar av huvudbyggnaden revs för att få material till andra byggen, bland annat till Stockholm slott som förstörts i en brand NYTT SLOTT EFTER BRANDEN På 1740-talet påbörjades en återuppbyggnad av Uppsala slott i franskklassig stil under ledning av Carl Hårleman. Vid återuppbyggnaden var dess viktigaste uppgift att ge en passande bostad och representationsvåning åt arvprins Adolf Fredrik, som emellertid hann bli kung och bosätta sig i Stockholm innan slottet blev färdigt. I början av 1760-talet avbröts arbetena i brist på pengar. Till det yttre såg slottet då i stort sett ut som det gör än idag. De planerade kungsvåningarna i långslottet kom emellertid aldrig till stånd. I långslottet var endast bottenvåningen inredd till landshövdingeresidens, ämbetsrum och magasin och delar av våningen ovanför till lägenheter. Resten av långslottet och nästan hela södra flygeln var oinredda. Det var först i början av 1900-talet som nuvarande representationsvåning inreddes och under 1900-talet inreddes även resterande delar av slottet. STUREVALVEN I RUINER I och med att ombyggnadsarbeta avbröts på 1760-talet revs aldrig bastionerna med kvarvarande delar av Vasaborgen, de så kallade Sturevalven, och nedrivna delar av renässansslottet. De kom att bevaras under stora jordhögar, som grävdes ut först i mitten av 1900-talet. Idag har ruinerna försetts med skyddstak och inklädnad för att säkerställa bevarandet för framtiden. Ruinerna är emellertid ouppvärmda och kalla och fuktiga vintertid. I källarvalven sitter kylan i året om. Uppsala slott Statligt byggnadsminne Uppsala slott är ett av Sveriges statliga byggnadsminnen och en del av vårt kulturarv. Genom byggnadsminnesförklaringen ska byggnaderna garanteras ett långsiktigt skydd och ett förstklassigt underhåll. Ansvaret för vården ligger hos Statens fastighetsverk. I de flesta Statliga byggnadsminnen (SBM) bedrivs verksamhet av olika slag. Det är den bästa garantin för god omvårdnad. Men användningen måste alltid ta hänsyn till anläggningens speciella förutsättningar. RAÄ HAR TILLSYN Förändringar måste genomföras på ett sådant sätt att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förstörs. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) prövar frågor om tillstånd till ändringar som strider mot skyddsföreskrifterna. För slott och vissa andra byggnader med behov av en särskilt noggrann och kvalificerad omvårdnad utses en slottsarkitekt som rådgivare. Uppsala slotts slottsarkitekt heter Håkan Langseth. NATIONELLT KULTURARV FÖR ALLA De statliga byggnadsminnen som haft en central funktion i den svenska historien eller som tillhört Kronan sedan urminnes tider har dessutom pekats ut som så kallade nationella kulturarv. Hit räknas i första hand fastigheter inom den statliga administrationen, försvaret, vetenskap, kultur och kungsgårds- och klosteregendom. Detta kulturarv tillhör svenska folket och förvaltas huvudsakligen av Statens fastighetsverk. Uppsala slott räknas som en del av vårt nationella kulturarv. TILLGÄNGLIGHET PRIORITERAS SFVs uppdrag är att bruka, bevara, förädla och levandegöra detta nationella kulturarv. Det innebär att det ska göras tillgängligt för allmänheten och även för människor med funktionshinder. 8 9

6 Uppsala slott idag Idag används Uppsala slott för olika typer av verksamhet; representation, museiverksamhet, kontorslokaler och som festvåning. I många sammanhang ges tydliga indikationer på att det finns ett uttalat önskemål hos allmänheten att få en ännu större tillgång till Uppsala slott. 1. Landshövdingebostad och representationsvåning I början av 1900-talet nyinreddes slottet till bostad och representationsvåning åt regeringsmaktens främste ställföreträdare i länet; landshövdingen. I Norra tornet finns även den rikt utsmyckade landstingssalen. 2. Rikssalen I Rikssalen hålls årligen många stora fester, då och då med kunglig inramning. Rikssalens verksamhet regleras av Rikssalsstiftelsen, och dess stadgar anger att Rikssalen inte får hyras ut till privata fester såsom bröllop eller födelsedagar, utan endast till offentlig förvaltning och näringsliv. Rikssalen drivs av restauratören Slottsduvan AB. 3. Konstmuseum Sedan 1994 huserar Uppsala konstmuseum i södra flygeln. Grunden utgörs av Uplands konstförenings donation men museet visar också permanenta utställningar med Uppsala universitets samling av renässanskonst, Bruno Liljefors, Ingegerd Gärtner och keramik från Uppsala Ekeby tillsammans med tillfälliga utställningar av främst samtidskonst. Uppsala konstmuseum anordnar varje år också en utställning där verk av stipendiaterna från stiftelsen Anna Lisa Thomson till Minne visas. Museet anordnar också föreläsningar, julmarknad och familjeverksamhet samt arkitekturhistoriska slottsvandringar där man får besöka Rikssalen och se resterna av den gamla slottskyrkan. Uppsala konstmuseum drivs av Uppsala kommun. 4. Ilalina Fest & Konferens Ilalina erbjuder festvåning och konferensverksamhet i södra slottsflygelns bottenvåning. Till lokalerna hör den gamla vaktstugan, två större rum i fil samt längst in Vasasalen som rymmer 150 personer. Här kan man anordna både små och stora fester som bröllop och födelsedagsfester. Ilalina drivs av Ilan Dahan. 5. Fredsmuseum Ett fredsmuseum är inhyst i den södra slottsflygelns källare och tar bland annat upp det svenska fredsarbetets historia samt olika teman om fred eller krig i världen. En centralgestalt i utställningen är Dag Hammarskjöld. I lokalerna låg tidigare ett slottsmuseum. Fredsmuseet drivs av den ideella föreningen Fredsmuseum på Uppsala Slott. 6. Vasaborgen Efter restaureringen av Sturevalven initierade Uppsala Tourism i början av 1990-talet en utställning med vaxdockor kallad Vasavinjetter som var öppen för besökare under sommarhalvåret. Utställningen drevs sedan under några år i början på 2000-talet av Uppsala konstmuseum innan den togs över av privata entreprenörer 2004 under namnet Vasaborgen kultur och upplevelser. Vasaborgen utvecklade verksamheten till att innefatta bl.a skulpturutställningar, dansuppvisningar, konserter, vigslar och spökvandringar, förutom de historiska visningar för allmänhet och skolor som var grunden för verksamheten. Sedan 2007 erbjuds endast förbokade visningar för företag och institutioner. Vasaborgen drivs för närvarande som ett projekt under Apostel kommunikation. 7. Kontorslokaler Sedan början av 2000-talet har slottet också erbjudit lokaler för olika typer av verksamheter; skeppsmäklare, reklambyrå, webbyrå, arkitektbyrå, datakonsulter, finansiell verksamhet och fastighetsmäklare bl.a

7 Samverkan ökar attraktionskraften Samverkan mellan besöksmålen i närområdet, i staden och i regionen bidrar till ett bättre utbud för besökarna och bättre intäktsmöjligheter för näringsidkare och offentliga institutioner. Uppsala slott ligger i en mycket kulturtät omgivning med flera intressanta besöksmål och lummiga parker. I en önskan att tillgängliggöra och marknadsföra hela området på ett bättre sätt startades 2004 en samverkansorganisation i form av en ideell förening kallat Slottsstråket. Denna samverkan ger besökare samordnad information och ett större utbud samt besöksmålen en mer kostnadseffektiv marknadsföring. VETENSKAP, KONST, HISTORIA OCH LITTERATUR I Slottsstråket ingår Botaniska trädgården, Pelle Svanslös Hus, Bror Hjorths Hus, Evolutionsmuseet, Konstmuseet, Vasaborgen, Fredsmuseum och Galleri Villavägen sju. En åskådlig akvarellkarta över området med alla besöksmål finns, och varje år arrangeras Slottsstråksdagen första helgen i juni. Från Uppsala slott är det nära till t.ex Carolina Rediviva, Gustavianum och Domkyrkan. STATISTIK ANTAL BESÖK 2008 Besöksstatistik från 2008, förutom Vasaborgen och Evolutionsmuseet vars siffror är från I snitt står turisterna för ca 50 % av besökssiffrorna i området. Bror Hjorths Hus (uppskattat antal tillresande 35 %) Botaniska trädgården (uppskattat antal tillresande 50 %) Tropiska växthuset (uppskattat antal tillresande 75 %) Uppsala konstmuseum (uppskattat antal tillresande 30 %) Pelle Svanslös Hus (uppskattat antal tillresande 30 %) Evolutionsmuseet (uppskattat antal tillresande 30 %) Vasaborgen (uppskattat antal tillresande 50 %) Siffror från några andra besöksmål Fyrishov Uppsala Domkyrka G:a Uppsala Fornminnesomr Ulva Kvarn HUR GÅR VERKSAMHETERNA IDAG? Av besöksmålen kring Uppsala slott drivs Vasaborgen, Pelle Svanslös Hus och Villavägen sju i privat regi, övriga är finansierade av stat (Uppsala universitet) eller kommun. Även slottscaféet Ilalina drivs av privat entreprenör och Fredsmuseum är en ideell förening. De privata alternativen har i förhållande till marknadsföringsinsatser och begränsad budget goda besökssiffror. Samtliga upplever att den respektive verksamheten har en stor potential till ökade intäkter, om man hade mer medel att nå ut till fler. Uppsala slott i framtiden Uppsala slott upplevs ligga avsides. Men området står inför stora förändringar vilket innebär en större genomströmning av människor och nya möjligheter för näringsidkare i området. Uppsala slott och dess borggård är idag en anonym plats som inte är fullt utvecklad. Besökare som kommer upp på borggården har svårt att hitta till det utbud som finns. Man tittar på utsikten och går sedan ner igen, utan att få lära sig något om den intressanta historien. Det saknas en angöringspunkt på borggården ett besökscentrum som tar emot besökare och ger dem upplevelser, kunskap och avkoppling. FLER MÄNNISKOR I RÖRELSE Just nu händer mycket i området kring Uppsala slott; flera nya studentbostäder har byggts och det nya Pedagogicum i kvarter Blåsenhus står färdigt. Ett Psykiatrins hus byggs på sjukhusområdet nedanför slottet. Detta kommer att innebära en helt annan genomströmning i området än det varit tidigare. ETT VÄRDEFULLT VARUMÄRKE MED UTVECKLINGSPOTENTIAL Tittar vi på besöksstatistiken från Uppsala Domkyrka och Fyrishov ser vi att de vida överstiger alla andra besöksmål. Även om man drar bort antalet regelbundna besökare är siffrorna imponerande. Vi har alltså en stor potential i den mängd tillresande besökare i Uppsala som ännu inte upptäckt Uppsala slott och dess omgivningar. Utmaningen är att få de som redan kommer hit att boka in fler besöksupplevelser och stanna längre. IDEER PÅ FÖRBÄTTRINGAR Befintliga hyresgäster och näringsidkare i området har identifierat några centrala hinder för utvecklingen av området samt förslag på hur de kan avhjälpas Bättre transporter Känslan av att det är långt upp till slottet kan avhjälpas med bussförbindelse upp till borggården. Bättre information och marknadsföring Bl.a visa med skyltar på det samlade utbudet av upplevelser i området redan innan man går upp för backen. Bättre utbud Fortsatt utveckling av besöksmålen på borggården. Många efterfrågar till exempel en fast basutställning om slottets historia som är öppen dagligen. Fasta öppettider Öppet året runt. Samordna öppettiderna. Samverkan kring trafikfrågor Tillsammans med kommunen hitta bra lösningar för parkeringar och andra trafikfrågor. Toaletter Fler offentliga toaletter. Café Café och servering med utskänkning året om. Ett inbjudande besökscentrum på borggården med intressant utbud och information om övrig verksamhet i området

8 Uppsalas fönster mot omvärlden Ett nytt besökscentrum på Uppsala slotts borggård blir ett naturligt fönster mot omvärlden, en portal till Uppsala stad och region som bidrar till långsiktig utveckling av besöksnäringen och övrig affärsverksamhet i området. Statens fastighetsverk har tillsammans med en referensgrupp (se sidan två) tagit fram ett förslag på ett besöks- och upplevelsecentrum på borggården. EN VÄLKOMNANDE PORTAL TILL UPPSALA Besökscentret är tänkt som en lätt byggnad, helt i glas, placerad i kanten av borggården framför den befintliga ruininklädnaden och ovanpå delar av Vasaborgens bevarade källarutrymmen. Även delar av ruinen innanför inklädnaden är tänkta att glasas in så att besökscentret kan vara öppet även vintertid och besökare kan se in i ruinerna. Entrén nås via en svagt sluttande ramp direkt från borggården och blir en välkomnande bro till alla upplevelser i Uppsala med omnejd. SAMVERKAN NÖDVÄNDIGT För att sätta Uppsala och regionen på kartan behövs stark samverkan mellan olika aktörer. Detta kan ske genom strategisk och kreativ paketering, både vad gäller utbud och marknadsföring. Att paketera hela upplevelseresor med t.ex dinosaurier, Uppsala högar och Linnés Hammarby eller Botaniska trädgården, Vasaborgen och Pelle Svanslös ger ett massivt avtryck i Sveriges besöksutbud. Viktigt i sammanhanget är att inte enbart tänka Uppsala stad utan se till att hela staden och regionen kan samverka, såsom Gamla Uppsala, Vallonbruken, vikingabyn på Birka, Roslagen, Skokloster, Grönsöö slott, med flera. Allt för att besökaren ska få en så rik upplevelse och vistelse som möjligt och välja att stanna längre. Uppsala slotts besökscentrum ska vara aktiv i detta samarbete. TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA Besökscentrum ska utformas så att alla människor ska kunna ta del av Vasaborgens ruiner och historien om Uppsala slott. 3. Entré till historisk upplevelseattraktion En historisk upplevelseattraktion presenterar händelser och människor från slottets tidigaste period på ett spännande och intressant sätt i de gamla ruinerna från 1500-talet. Se vidare sidan Unik butik för alla Slottsbutiken ska ha ett blandat utbud med kvalitet som honnörsord. Genuina presenter i olika prisklasser, alla besökare ska kunna hitta något att köpa med sig som minne. Produkterna kan gärna ha inspirerande information i form av foldrar eller kort, ett budskap att förmedla som lever kvar hos besökaren. 5. Mötesplats och vederkvickning I besökscentret ska också finnas ett café/restaurang med närproducerat och ekologiskt från t.ex Triller bröd, Väddö mejeri, Musko rökeri, Sju gårdars mjölk, Stora Ristens fisk, Slottskällans bryggeri, och så vidare. Genom att öppna upp mot Gräsgården ovanpå bastionen får caféet också en unik uteservering med utsikt över Botaniska trädgården och borggården. I caféet ges också konferensmöjligheter för mindre sällskap. 6. Folkbildande verksamhet Lokalerna öppnar upp för en utveckling av pedagogisk verksamhet och samarbete med skolor och förskolor från hela regionen, historiska institutionen, arkeologiska institutionen, lärarhögskolan med flera. Föredrag och evenemang kan också ske kvällstid, t.ex konserter, författarkvällar etcetera. Ambulerande utställningar om stuckaturkonst, skulpturkonst, fred, smideskonst och annat som anknyter till slottet kan också finnas här. 7. Arena för olika aktiviteter På Gräsgården, som tidigare var kunglig trädgård, kan också anordnas utomhuskoncerter, skådespel eller andra aktiviteter. BESÖKSCENTRET SKA INNEHÅLLA BL.A: 1. Basutställning om Uppsala slotts historia I Statens Fastighetsverks uppdrag ligger att tillgängliggöra och levandegöra svenska statens byggnader. SFV vill därför utveckla en basutställning som visar Uppsala slotts historia och berättar om människor och viktiga händelser på slottet, t.ex Drottning Kristinas abdikation, de olika byggnationerna, restaureringar med mera. Detta kan göras genom att visa några av de slottsmodeller som finns, genom interaktiva upplevelser, filmer, fotografier och så vidare. 2. Träffpunkt Uppland I besökscentret kan det finnas en auktoriserad turistbyrå med information om slottet och dess omgivning samt Uppsalas och Upplands övriga besöksmål med koppling till Gamla Uppsala, Birka, Vallonbruken m.fl. Slottets tydliga landmärke gör att det är lätt för besökare att hitta hit, vilket ger en bra utgångspunkt för guidade turer

9 Positiva samhällseffekter av besökscentrum Ett besökscentrum stärker attraktionskraften, ökar antalet besökare, ökar möjligheterna för hållbar näringsverksamhet och skapar många andra positiva samhällseffekter. År 2006 gjordes en omfattande utredning av besöksnäringen i uppsalaregionen, kallad Tillsammans mot elitserien. Undersökningen, som var beställd av Uppsala kommun och Regionförbundet, refererade till att turismen, även kallad besöksnäringen, är världens största näring. Den har stor tillväxtpotential och kan vara en kraft för regional utveckling som ger avsevärda samhällseffekter i form av bland annat ökad sysselsättning och mer skatteintäkter som kan gynna Uppsalas innevånare. SATSA PÅ UNGDOMAR Historia och kultur är ämnen som intresserar många barn och ungdomar och Uppsala slott har en viktig uppgift att fylla som kulturell mötesplats och arena för lärande. Är man förankrad i sin historia möter man också framtiden med öppnare sinne. Många ungdomar är också intresserade av live, teater, akrobatik och andra performancekonster vilket kan ordnas aktiviteter för i samarbete med skolor, HVB-hem och liknande. POSITIVA SAMHÄLLSEFFEKTER AV ETT BESÖKSCENTRUM PÅ UPPSALA SLOTT En modell* i nio steg som visar de tänkta positiva effekterna av ett besökscentrum. Modellen har tidigare tillämpats av SFV inom andra utvecklingsprojekt, t.ex Kalmar slott. KULTUR BIDRAR TILL TILLVÄXT I Uppsala kommuns kulturnämnds uppdragsplan för 2010 står bl.a Forskning visar att kulturen bidrar till regional tillväxt och konkurrensfördelar. Kulturarv och turism betraktas tillsammans med traditionella näringar som motorer i en regions ekonomiska och sociala utveckling. KULTUR FÖR UTVECKLING Kommunstyrelsen har beslutat om ett projekt som ska stärka bilden av Uppsala som kulturstad inför kulturhuvudstadsansökan Uppsala slott bör ha en större del i Uppsalas kulturella utveckling och ser kopplingar och synergieffekter med mycket av det som är föreslaget i programmet, såsom Fredsjubileet, Kulturstaden Uppsala, Kulturella spår i stadsrummet, Unga K-märker med mera. MÅNGA GODA SAMHÄLLSEFFEKTER Uppsala slott och dess omgivningar har en utvecklingspotential som kan ge många positiva samhällseffekter inte bara för Uppsala utan för regionen som helhet. Genom att utveckla slottet och borggården och bygga ett nytt besökscentrum skapar vi nya möjligheter för långsiktigt hållbara verksamheter. Ett nytt besökscentrum på borggården stärker Uppsala slotts position som besöksmål och arena i Mälarregionen. VARUMÄRKE UPPSALA Ett nytt besökscentrum vid Uppsala slott kan också stödja det pågående varumärkesarbetet för både uppsalabor, privatturism och affärsturism. Besökscentrum stärker ytterligare Uppsalas attraktionskraft, ökar antalet besökare, ger fler arbetstillfällen, ökade försäljningsintäkter för alla aktörer i området och en positiv rekreationsmiljö. *Weisglass m fl (2002). Paju, Martin (2002) Kulturmiljön och den regionala tillväxten. Länsantikvariernas syn på de regionala tillväxtavtalen. CERUM Working Paper 46:2002. VÄRLDSKLASS UPPSALA Världsklass Uppsala är ett samarbete mellan bl.a Uppsala universitet och Uppsala kommun där vetenskaps- och kulturevenemang ska göras mer tillgängliga för att stärka bilden av Uppsala

10 Historiska upplevelser i Vasaborgen Ritningar och skisser Genom att utveckla en spännande historisk upplevelseattraktion i Vasaborgens 1500-talsruiner får man i kombination med besökscentret en publikmagnet för både Uppsalas invånare och besökare från hela världen. FÖREBILDER I London finns turistattraktionen London Dungeon där besökarna får uppleva delar av Londons hårresande historia på ett mycket levande sätt med en väl avvägd blandning av avancerad ny teknik och duktiga guider. Det är en mycket populär turistattraktion och konceptet finns även i Hamburg, York, Edinburgh och Amsterdam. STORT INTRESSE FÖR VASABORGENS HISTORIA Motsvarigheterna till Londons historiska berättelser finns också i Uppsala. Under några år har Vasaborgen då och då arrangerat så kallade spökvandringar, som varit populära. Målet är att utveckla dem till ett Uppsala Dungeon och berätta Uppsalas historia om Långfredagsslaget, pesten, stadsbränderna, Gustav Vasa, Cecilia Vasa och inte minst Sturemorden på ett levande sätt i Vasaborgens ruiner. JU FLER BESÖKSMÅL, DESTO FLER BESÖKARE En historisk upplevelseattraktion i Vasaborgens 1500-talsruiner, inspirerad av London Dungeon, kan bli ytterligare en attraktion att addera till Linnéträdgården, Fyrishov, Uppsala Konsert & kongress, Domkyrkan och Slottsstråkets övriga besöksmål. Familjeturismen i Uppsala har en stor potential, och kan man erbjuda flera intressanta upplevelser får man på köpet hotellövernattningar, restaurangbesök och shopping som ger arbetstillfällen, skatteintäkter och fler goda samhällseffekter. Redan nu har till exempel Pelle Svanslös Hus samarbete med fyra Uppsalahotell och vi upplever att hotellen är mycket intresserade av utökat samarbete med besöksmålen. INTRESSE FÖR SPÄNNING Kombinationen av historiens vingslag och levande berättareteknik lockar. Kulturnatten 2006 hade Vasaborgen 700 besökare på fyra spökvandringar i fängelsehålorna vid Uppsala slott. Hösten 08 och vintern 09 arrangerade Vasaborgen åtta spökvandringar med sammanlagt cirka 400 besökare. Vid ca fem tillfällen 2008 har också genomförts företagsarrangemang. Det nya besökscentret smälter bra in i miljön på borggården

11 Den nya byggnaden placeras ovanpå delar av Vasaborgens bevarade källarutrymmen och fortsätter in i ruinerna. Besökscentret är tänkt som en lätt byggnad, helt i glas, placerad i kanten av borggården framför den befintliga ruininklädnaden

12 Inuti Vasaborgen finns utrymme för utställning, butik, turistinformation med mera. En glasöppning i trägolvet ger en skymt av den historiska upplevelseattraktionen i källarvalven och genom glasväggarna ser man ut i ruinen. Restaurangen rymmer utställnings- och möteslokaler med utsikt över Botaniska trädgården

13 TILL RUINEN På Gräsgården finns en skyddad uteservering med hänförande utsikt. Varma sommarkvällar ges konserter eller teaterföreställningar

14 Vägar till framgång För att en långsiktigt hållbar verksamhet i besökscentret ska kunna utvecklas bör en arbetsprojektgrupp bildas, vilken bevakar projektet och arbetar fram strategier för att nå uppsatta mål. Arbetsprojektgruppen bör bestå av representanter från SFV, hyresgästen i besökscentrum samt lokala intressenter. Gruppens uppgift blir att formulera strategier för och kvalitetssäkra verksamheten i besökscentrum. Gruppen ska också arbeta för att hela slottsområdets utvecklas till ett bra och intressant besöksmål samt att verksamheten byggs och drivs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. ATT SÄKERSTÄLLA Uppsala slotts unika förutsättningar, profil och kulturhistoriska värde tillvaratas. Hög kompetens, servicekänsla, effektivt arbetssätt, nätverksskapande och möjlighetstänkande. En ur estetik- miljö- och hållbarhetsaspekter väl fungerande byggnad för besökscentret. Ett starkt och genomarbetat koncept vad gäller Vasaborgen, slottsutställningen, café- och butiksutbud. Tillgänglighet för alla. Öppet året om. En hyresgästlösning som ger en effektiv, profilerande och intäktsskapande verksamhet. Infrastruktur som parkering, skyltar och toaletter. Finansiering som kan stå för kostnader tills verksamheten är självfinansierad. En häftig besöksattraktion i Vasaborgen. En intressant, inspirerande och interaktiv basutställning. En attraktiv mötesplats i en atmosfärrik miljö för nationella och internationella möten samt rekreation för kommunens och regionens invånare. En flerspråkig utställning, både i besökscentrum och i Vasaborgen. En god kommunikation med de intressenter som kan inverka och påverka slutresultatet. MÅL Uppsala slott ska bli den naturliga, första angöringspunkten för besökare i Uppsala län. Uppsala slott ska tre år efter starten vara ett av Uppsalas fyra mest populära besöksmål. MÅLGRUPPER Uppsalabor, besökare och alla som tycker om upplevelser och vill lära sig något om Uppsalas historia. VISION Uppsala slott ska vara en självklar arena för upplevelser, kunskap och möten i en historisk miljö. SAMMANFATTNING Träffpunkt Uppsala slott Ett nytt besökscentrum på borggården stärker Uppsala slotts position som besöksmål och arena i Mälarregionen för utveckling, kultur och samverkan. Sedan Gustav Vasa 1549 anlade den strategiskt belägna och för sin tid hypermoderna befästningen har slottet stått som värd för viktiga och spännande händelser i Uppsalas historia och är en värdefull del av Uppsalas och Sveriges kulturarv. MÅNGA FUNKTIONER UNDER ÅREN Slottet har och har haft många skepnader och många funktioner, till exempel landshövdingens representationsvåning, landshövdingebostad, fängelse, landsarkiv, universitetslokaler, konstmuseum, festsal, rockarena, fredsmuseum och företagarforum. Sedan snart tjugo år har det bedrivits utställningsverksamhet med historiska upplevelser i de gamla ruinerna. Sedan 2005 har cirka 40 brudpar vigts i tornrummet och ruinerna har också erbjudit koncerter, skulpturutställningar, spökvandringar med mera. NYA FÖRUTSÄTTNINGAR NYA MÖJLIGHETER Områdets förändring i och med byggnationen av det nya Pedagogicum och andra institutioner skapar nya förutsättningar och behov. Människors ökade vilja att interagera och uppleva skapar nya idéer och möjligheter. I takt med områdets utveckling växer också Uppsala slotts potential som besöksmål vilket kan ge positiva samhällseffekter för Uppsala och kringliggande region. Slottet står nu inför nästa utvecklingssteg att stärka sin roll som besöksmål och arena i Mälarregionen. BESÖKSCENTRUM MED UPPLEVELSER Statens fastighetsverk vill utveckla ett besöks- och upplevelsecentrum för att tillvarata Uppsala slotts potential till att väcka intresse för och sprida kunskap om slottet, dess omgivningar och allt annat Uppsala kan erbjuda såväl uppsalabor som andra besökare. UPPSALA SLOTTS BESÖKSCENTRUM SKA: Öka besökarnas kunskap om slottet, historien, Uppsala och Mälarregionen Innehålla entré till historisk upplevelseattraktion i Vasaborgen Bidra till Uppsalas och regionens samhällsutveckling Vara en arena i Mälarregionen för kultur, utveckling och samverkan Utvecklas till en naturlig nationell och internationell mötesplats Öka antalet intäktsskapande besökare för befintliga hyresgäster per år Vara tillgängligt för alla. Byggas och drivas utifrån ett hållbarhetsperspektiv 26 27

15 Uppsala slotts besökscentrum ska vara en öppen mötesplats för Uppsalabor och tillfälliga gäster. Varje person ska känna sig välkommen, sedd och väntad. Statens fastighetsverk

Vasaborgen Uppsala slott. Historisk besöksattraktion i Uppsala slotts 1500-talsruiner

Vasaborgen Uppsala slott. Historisk besöksattraktion i Uppsala slotts 1500-talsruiner Vasaborgen Uppsala slott Historisk besöksattraktion i Uppsala slotts 1500-talsruiner Vasaborgen en port till historien Besökscentret på Uppsala slotts borggård är också tänkt att bli en ny entré till Vasaborgens

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Fastigheten Landshövdingen 16 omfattar idag nästan halva kvarteret och visar hur den regionala statsförvaltningens vuxit sedan mitten av 1600-talet. Det började med

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

UPPsala Experience www.uppsalaexperience.se

UPPsala Experience www.uppsalaexperience.se Träffpunkt Uppland Handels- och mötesplats E4:ans avfart vid Storvreta och Fullerö ligger strategiskt mitt i Uppsala län. Fullerögården Holding äger 77 000 m 2 byggklar mark invid avfarten med byggrätt

Läs mer

PROSPEKT. Gävle slott

PROSPEKT. Gävle slott PROSPEKT Gävle slott Gävle slotts historia sträcker sig ända till 1500-talet. Det uppfördes på direktiv av Johan III, ofta nämnd som vår mest byggnadsglada kung. På senare tid har slottet restaurerats

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation. Propositioner och motioner

Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation. Propositioner och motioner Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation Propositioner och motioner Proposition 1: Verksamhetsinriktning för Uppsalakretsen 2013 Inledning Kretsen är ett samarbetsorgan för de tolv partiföreningarna

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal

Läs mer

från törnrosasömn till ett levande Amiralen

från törnrosasömn till ett levande Amiralen från törnrosasömn till ett levande Amiralen 2 visionsdokument för kvarteret amiralen visionsdokument för kvarteret amiralen 3 Ett hus för möten Mellan människor och mellan många olika funktioner. Ett hus

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 Sammanställning av workshop Grupp nr 1 Risker och utmaningar Förvaltningen av reservatet och världsarvet. Personavhängigt ett fåtal personer. Det innebär

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2016-10-27 KTN-2016-0347 Werkmäster Daniel Rev 2016-11-15 Kulturnämnden Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

VISION 2016: Linnaeus Creativity Centre for Art and Science Ett händelsecentrum för överraskande kunskap

VISION 2016: Linnaeus Creativity Centre for Art and Science Ett händelsecentrum för överraskande kunskap VISION 2016: Linnaeus Creativity Centre for Art and Science Ett händelsecentrum för överraskande kunskap Linnaeus Creativity Centre of Art and Science är ett händelsecentrum med överraskande kunskap för

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Residenset i Visby PROSPEKT

Residenset i Visby PROSPEKT PROSPEKT Residenset i Visby På Strandgatan 1 ligger Visby residens en 1700-talspärla i anrik miljö. Byggnaden vilar vackert ovanför hamnområdet, lummigt och upplyst. Residenset kan med sitt unika läge

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Wallin Carl Datum 2016-11-16 Diarienummer KSN-2016-0572 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

THE CASTLE SLOTTSBACKEN 8 LETAR DU EFTER EN UNIK LOKAL FÖR ATT ARRANGERA EVENEMANG ELLER KONFERENSER? HYR ETT SLOTT I GAMLA STAN!

THE CASTLE SLOTTSBACKEN 8 LETAR DU EFTER EN UNIK LOKAL FÖR ATT ARRANGERA EVENEMANG ELLER KONFERENSER? HYR ETT SLOTT I GAMLA STAN! THE CASTLE SLOTTSBACKEN 8 LETAR DU EFTER EN UNIK LOKAL FÖR ATT ARRANGERA EVENEMANG ELLER KONFERENSER? HYR ETT SLOTT I GAMLA STAN! Välkommen till The Castle Slottet på Slottsbacken 8 i Gamla Stan. Här ligger

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Gotlands Museum prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under

Läs mer

Upplev universitetstaden Lund och dess historia. Good Morning Hotel Lund. Om Hotellet

Upplev universitetstaden Lund och dess historia. Good Morning Hotel Lund. Om Hotellet Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger bara 2.5 kilometer utanför centrala Lund med sin tusenåriga historia, många sevärdheter, restauranger och shopping. Med tåg är det bara 20 minuter till

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Robertsfors allaktivitetshus - visionsdokument

Robertsfors allaktivitetshus - visionsdokument Robertsfors allaktivitetshus - visionsdokument INLEDNING På bruksområdet i Robertsfors ligger gamla Brukskontoret, byggt 1905. I dagsläget står huset tomt, men det har potential för att bli en knutpunkt

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

Kulturdepartementet STOCKHOLM

Kulturdepartementet STOCKHOLM Yttrande Vårt Dnr 294/5/103 Ert Dnr Ku2015/02481/KL Datum 2016-03-11 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad livsmiljö (SOU 2015: 88) Kulturdepartementet har översänt

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

EN PLATS, EN SCEN OCH RÖST FÖR DEN SKAPANDE MÄNNISKAN

EN PLATS, EN SCEN OCH RÖST FÖR DEN SKAPANDE MÄNNISKAN EN PLATS, EN SCEN OCH RÖST FÖR DEN SKAPANDE MÄNNISKAN KULTUR FÖR ALLA POSITION Center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans MISSION En öppen mötesplats för den skapande människan 2 Musikverkets

Läs mer

Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen på Lekanders konferenscenter Turism i Bohuslän

Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen på Lekanders konferenscenter Turism i Bohuslän Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen 2008-01-12 på Lekanders konferenscenter Konferensen samlade 50 personer. Deltagarlistan finns som bilaga 1 Turism i Bohuslän, VD Björn

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

KS 24 10 SEPTEMBER 2014

KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2014-05-12 Diarienummer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm Telefonplan Generatorn, Dialoggatan 16 900 kvm Kontorsyta Ca 900 kvm Antal arbetsplatser 70 TILLTRÄDE Enligt överenskommelse Adress Dialoggatan 16/Tellusgatan 9 Fastighetsbeteckning Telefonfabriken 1 Byggår

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Kulturhistoriskt värde

Kulturhistoriskt värde FOTON: PRIVAT ÄGO Kulturhistoriskt värde Stort eller litet av alla de slag Vi pratar ofta om kulturhistoriskt värde men vad betyder det egentligen? Det handlar inte om pengar eller marknadsvärde, utan

Läs mer