Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning

2

3 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat på försäkringsbolag, på banker som ägs av försäkringsbolag och på försäkringsförmedlare. FTFs idé är att samla alla anställda på en arbetsplats, oavsett yrke och utbildning, i ett och samma fack eftersom det innebär styrka. Att finnas nära medlemmarna är också en grundläggande tanke för FTF. Därför finns det lokala FTF-föreningar på många arbetsplatser i branschen, med förtroendevalda som väl känner till förutsättningarna där. FTFs vision är att vara det självklara valet för alla anställda inom försäkringsbranschen och stå för trygghet, utveckling och arbetsglädje. 3

4

5 Tack för ett fantastiskt bra år! År 2012 började med buller och bång. FTF varslade om konflikt eftersom parterna inte kunde enas om ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Med hjälp av medlare kunde knuten lösas upp och vi fick så småningom ett nytt avtal. Lika trassligt som året började, lika smidigt gick det sedan när parterna vid slutet av året, återigen träffades för att förhandla var också ett år då FTF fortsatte att växa. Det är glädjande eftersom fler medlemmar innebär ett starkare FTF. Duktiga lokala företrädare och att alltid kunna visa på medlemsnytta är en del av det vinnande konceptet. Ingolf Lundin Förbundsstyrelsens ordförande

6 Förbundsstyrelsen Presidium Ingolf Lundin (ordförande) Ulla-Britt Lundqvist (1:e vice ordförande) Anders Johansson (2 :e vice ordförande) Ingolf Lundin Ordförande Ulla-Britt Lundqvist 1:e vice ordförande Anders Johansson 2:e vice ordförande Carola Ahlberg FS-suppleanter Madeleine Bergman Pernilla Jönsson Johan Sjöstedt Gert-Ove Zettergren Fyllnadsvalda under året Jane Olofsson (suppleant) Linda Törnkvist (suppleant) Susanna Bergdahl Josefin Deiving Personalrepresentant Anna Gramming Claes Hansson Avgångna FS-ledamöter under året Håkan Haraldsson Pontus Andersson (suppleant) Revisorer Åsa Thelin (auktoriserad revisor) Håkan Skogsberg Elisabeth Rudolphie Hans Pettersson (suppleant) 6 Göran Hrisanfow Kerstin Kujala Verksamhetsåret präglades av de prioriteringar som förbundsstyrelsen gjort för stämmoperioden, samt av det konfliktvarsel som förbundsstyrelsen lade i januari, i samband med att siffran för nödutgången i kollektivavtalet om löner och anställningsvillkor skulle förhandlas. På KFO-området gick förhandlingarna om nödutgången smärtfritt. En del svårigheter uppstod i samband med att alternativ i pensionsplanen skulle upphandlas. Under hösten arbetade styrelsen med den stressenkät som genomfördes vintern Ett samverkansprojekt med Finansförbundet utmynnade Susanne Lindberg Linda Pettersson i slutsatsen att momsregler gör en begränsad samverkan olönsam. Efter sommaren påbörjades arbetet med riksstämman Bland annat beslutades att kompetensutveckling och livsbalans ska vara viktiga frågor på stämman. En arbetsgrupp tillsattes för att se över förbundets stadgar. De stora politiska frågorna under året var försäkringsförmedlingsdirektivet, a- kassan och flytträttsutredningen. Styrelsen hade ett flertal externa gäster, bland annat Malin Björkmo, Finansinspektionen, Annika Strandhäll, Vision och Jonas Nordling, Journalistförbundet. Valberedning Kjell Arnberg Birgitta Hultfeldt (sammankallande) Peter Karlsson Magnus Lögdahl Anna-Lena Muisyo Leif Ockestam Susan Persson Siewerth G Stegdahl Kristina Ottosson (adjungerad) Daniel Cederberg (suppleant)

7 Kansliet Stab Björn Lundmark Kanslichef Andreas Westerius Förbundssekreterare Raija Strömberg Serviceavdelnignen Åsa Bjugård Bengt Ericson Camilla Johansson Annelie Möllergren Margaretha Nillgård Anna Söderqvist Birgitta Wrede Utvecklingsavdelningen Josefin Deiving Pegah Fard Anna Forslin Lotta Linderson Viola Zabeti Förbundskansliet genomgick under året en omorganisation. Lotta Linderson och Bengt Ericson tillförordnades som chefer för de två nya avdelningarna, utvecklingsavdelningen respektive serviceavdelningen. Göran Andersen, Kenny Ståhl, Anna Mariager och Gert-Ove Andreasson slutade sina anställningar, liksom Olov Norin vars tidsbegränsade anställning löpte ut. Raija Strömberg var partiellt tjänstledig, varför Magnus Åsman och Elisabeth Lönnberg från Ekomentor förstärkte ekonomifunktionen. Åsa Bjugård, Finansförbundet, förstärkte förhandlingsverksamheten temporärt. Birgitta Wrede anställdes som ny ombudsman liksom Britt Bisell, som dock började sin anställning i januari

8

9 Värvning Lite vassare värvning Med Lensway på Skandia och LF En av årets stora lokala synlighetsaktiviteter kombinerade värvning och facklig förnyelse. I samband med värvnignsaktiviteter på Skandia och Länsförsäkringar, var Lensway med och erbjöd FTF-medlemmar utprovning och rabatt på glasögon. På Skandia i Stockholm träffade FTFs förbundsordförande Ingolf Lundin och TCOs ordförande Eva Nordmark ledningen på Skandia. På eftermiddagen föreläste Eva Nordmark för medlemmar om stress i försäkringsbranschen. Arbetsmarknadsdag på Folksam I april anordnades en arbetsmarknadsdag på Folksam i Stockholm. Den lokala FTF-klubben var med som utställare. FTFs utställningsmonter var mycket uppskattad och lockade många besökare. Ingolf Lundin och Eva Nordmark. Peer to peer Flera FTF-klubbar anordnade under året peer to peer-tävlingar, eller "kollega värvar kollega". De medlemmar och förtroendevalda som värvade flest nya medlemmar hade chansen att vinna olika priser. Tävlingen var mest omfattande inom LF-gruppen som satsade på peer to peer under hela november och december. FTFs monter på Folksams arbetsmarknadsdag. 9

10 Värvning Värvningstävling FTFs värvningstävling pågick 1 mars till 31 december Även i år tävlade FTFs klubbar/föreningar i kategorierna relativ och absolut tillväxt. Nytt för året var att tävlingen hölls på månadsbasis, med vinnare varje månad i kategorierna relativ och absolut tillväxt. Därutöver utsågs vid årets slut pristagare i kategorin Juryns pris. Juryn gjorde en helhetsbedömning av värvningsinsatserna under året. Faktorer som tillväxt, hur man arbetar med värvning, planerat arbete, innovativa sätt att värva och organisation vägdes in i bedömningen. Juryns pris 1. Trygg-Hansas FTF-klubbar i Stockholm och Sundsvall Trygg-Hansas FTF-förening med klubbarna Stockholm och Sundvall har under Thomas Roséns, Linda Törnkvists och Lola Telins ledning lyckats arbeta innovativt med värvning och vård av befintliga medlemmar under år Organisatoriskt har Trygg-Hansas FTF-förening gjort ett gediget arbete med att engagera medlemmar och förtroendevalda och synas bättre på arbetsplatserna. Trygg-Hansas Stockholmsklubb var huvudorganisatör av FTFs Lite Vassare Inspirationsdag. De båda klubbarna får dela på kronor. 2. FTF-klubbarna på LF Stockholm och LFAB FTF-klubbarna på LF Stockholm och LFAB tilldelas juryns andra plats för ett outtröttligt långsiktigt värvningsarbete. Klubbarna var även initiativtagare till Lite Vassare inspirationsdag och har varit måna om att sprida goda värvningskunskaper till andra FTF:are. Under november och december ordnade klubbarna en stor peer-to-peer aktivitet under Lars Dahl och Susanne Lindbergs ledning, som engagerade samtliga FTF-klubbar inom Länsförsäkringsgruppen. Klubbarna får dela på kronor. 3. Zürich FTF-förening Trots små resurser och ont om tid har Zürichs FTF-förening kontinuerligt arbetat med att synas och försöka värva nya medlemmar. Eldsjälen Jill Alm Sköld har tillsammans med sin styrelse arrangerat flera medlemsaktiviteter. Juryn anser att det är beundransvärt att fortsätta ett synlighetsarbete trots mindre resurser. Prissumman är kronor. 10 Cashboxen. TCOs Cashbox FTF-föreningarna på AFA försäkring, Trygg-Hansa i Stockholm och If klubb Öst använde TCOs cashbox för att sätta fokus på fackligt medlemskap, värvning och medlemsvård. Cashboxen är en stor låda där man tävlar om att fånga pengar som flyger omkring. Detta illustrerar att det är tufft när det blåser hårt på arbetsplatsen, samt vad kollektivavtalet är värt. Workshops Vid flera tillfällen under våren hölls värvning- och marknadsförings workshop med fokus på hur man motiverar medlemmar att stanna kvar i FTF och hur man värvar fler. Studerandemedlemskap Samarbetet med YH-utbildningarna i Stockholm fortsatte under året. Tre besök gjordes för att ge information om FTF och studerandemedlemskapet.

11 Medlemskap för 50 kronor Kampanjerbjudandet från 2010, om att testa FTF under ett halvår för endast 50 kronor i månaden fortsatte även under Erbjudandet gäller nya medlemmar som tecknar autogiro. Statistik visar att majoriteten av dem som blir medlem till rabatterat pris, blir fullt betalande FTF-medlemmar när de sex månaderna är slut. FTF och Lensway på Skandia. 50 kronor i månaden det första halvåret Medlemsutveckling (Aktiva medlemmar) Kvinnor Män FTF forsätter ATT växa Under 2012 ökade FTF med 201 medlemmar. Vid årsskiftet hade FTF aktiva medlemmar. Dessutom hade förbundet 759 pensionärsmedlemmar och 75 studerandemedlemmar. tatistik Susanne Lindberg. 11

12 Medlemsstatistik Ftf-föreningar Föreningens namn Medlemmar Medlemmar Förändring AFA försäkrings FTF-förening AkademikerFörsäkrings FTF-förening Alectas FTF-förening AMFs FTF-förening Arbetsplats utan lokal FTF-förening Arbetssökande Assuransföreningens FTF-förening Brandskyddsföreningens FTF-förening Collectums FTF-förening Crawford & Companys FTF-förening Dina Sverige FTF-förening 1) ERVs FTF-förening 2) Folksams Personalförening Foras FTF-förening Gjensidiges FTF-förening GM Direktkommunikations FTF-förening Hannover Res FTF-förening IFs FTF-förening Kansliets FTF-förening KPAs FTF förening 3) LFs Personalförening LO-TCO Rättskydds FTF-förening LÖFs FTF-förening Moderna försäkringars FTF-förening SFISs FTF-förening Sirius FTF-förening Skandias FTF-förening Skandias Fältmannaförening, FSF Stöldskyddsförenings FTF-förening Sv Handel Försäkringars FTF-förening Sweden Res FTF-förening Svelands FTF-förening Trygg Hansas FTF-förening Bojen Zürichs FTF-förening Totalt aktiva medlemmar ) FTF-föreningarna Dina försäkringar Mellannorrland, Dina försäkringar Ångermanland, Dina försäkringar och Dina Mellanbygden gick under året samman och bildade Dina Sverige FTF-förening.. 2) Hette tidigare Europeiskas FTF-förening. 3) Upphörde som egen förening. Medlemmarna tillhör nu Folksams Personalförening. 12

13 Folksams personalförenin FTF-klubbar Dina Sverige FTF-förening Antal medlemmar Dina AB FTF-klubb 53 Dina Nord FTF-klub 25 Dina Ångermanland FTF-klubb 13 Dina-medlemmar utan klubb 86 Folksam FTF-förening Folksam Region Norr 450 Folksam Region Syd 447 Folksam Region Stockholm 1191 Folksam Region Mellan 269 If FTF-förening If FTF-klubb nord 278 If FTF-klubb syd 71 If FTF-klubb väst 327 If FTF-klubb öst 358 If Fältmannaklubben 64 FTF-föreningen inom Skandia Skandia FTF-klubb Norr 256 Skandia FTF-klubb Öst 391 Skandia FTF-klubb Väst 177 Skandias Fältmannaförening, FSF 219 Trygg-Hansas FTF-förening Bojen Trygg-Hansa Skåne FTF-klubb 284 Trygg-Hansa Stockholm FTF-klubb 352 Trygg-Hansa Sundsvall FTF-klubb 111 Trygg-Hansa Umeå-Luleå FTF-klubb 102 Trygg-Hansamedlemmar utan klubb 201 Länsförsäkringsgruppens personalförening (LFP) Antal medlemmar LFABs Personalklubb 690 LF Göinge-Kristianstad Personalklubb 77 LF Bergslagens Personalklubb 161 LF Blekinges Personalklubb 54 LF Dalarnas Personalklubb 177 LF Gotlands Personalklubb 35 LF Gävleborgs Personalklubb 130 LF Gbg och Bohusläns Personalklubb 234 LF Hallands FTF-klubb 132 LF Jämtlands Personalklubb 77 LF Jönköpings Personalklubb 138 LF Kalmars Personalklubb 115 LF Kronobergs Personalklubb 61 LF Norrbottens Personalklubb 67 LF Skaraborgs FTF-klubb 130 LF Skånes Personalklubb 278 LF Stockholms Personalklubb 315 LF Södermanlands Personalklubb 89 LF Uppsalas Personalklubb 121 LF Värmlands Personalklubb 61 LF Västerbottens Personalklubb 121 LF Västernorrlands Personalklubb 86 LF Älvsborgs Personalklubb 209 LF Östgöta Personalklubb 245 LF Mäklarservice 77 Föreningsbildning Fyra Dina-föreingar gick under året samman och bildade föreningen Dina Sverige, som i nuläget har tre underliggande klubbar. FTF-ombud har utsetts på de Dina-bolag där det ännu inte finns någon klubb. FTFs efterfrågestyrda arbetsätt när det gäller föreningsbildning ledde under året inte till att några nya föreningar bildades. Tre blivande föreningar valde att avvakta med bildande till efter nyår. 13

14 Stress, mätsystem och kompetens De senaste åren har FTF gjort ett par undersökningar som pekar i samma riktning den arbetsrelaterade stressen, att ständigt mätas i sin prestation och möjligheten till kompetensutveckling är viktiga frågor för medlemmarna. Under hösten låg fokus på metodutveckling och strategiskt arbete i syfte att framöver kunna flytta fram positionerna inom dessa områden. En viktig utgångspunkt i arbetet var att de anställda, facket och arbetsgivarna delar intresse för att de anställda mår bra och kan göra ett bra jobb. Som anställd bör man till exempel ta ansvar för sin kompetensutveckling och se till att hänga med när branschen utvecklas och förändras. Men man måste också ges reella möjligheter att göra det. Ungefär en av tre som svarat på undersökningarna upplever dock att de inte får den kompetensutveckling som de behöver. Det kan i förlängningen leda till stress. Andra betydande stressfaktorer i vår bransch är att ständigt mätas och arbeta med uppsatta mål samt bristen på inflytande och kontroll över de egna arbetsuppgifterna, till exempel i när de ska utföras och hur. Pegah Fard och Lotta Linderson höll i Framtidsforum. 14 Framtidsforum Under hösten arrangerade förbundet så kallade Framtidsforum workshops med förtroendevalda. Fokus var att diskutera hur FTF kan jobba lokalt och centralt i förhållande till arbetsgivare och medlemmar för att minska stress och ohälsa i branschen och lyfta kompetensutvecklingens betydelse för både medlemmar och företag. Ett 70-tal FTFare deltog. Ett diskussionsmaterial togs fram. Materialet utformades så att det även kunde användas vid lokala Framtidsforum. Vem har ansvar för Kalles livspussel? Vem h Evas ar ansvar komp etensför?

15 FTF vill att du ska trivas på jobbet, ha en schyst arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Du ska ha möjligheter att utvecklas och växa i din uppgift och få lagom stora utmaningar att bita i. I de här frågorna har FTF, arbetsgivare och medarbetare gemensamt intresse. Medarbetare som mår bra, gör ett bra flyer.indd :20:39 Kampanjmånad Parallellt med de interna diskussionerna om stress och kompetensutveckling, synliggjordes frågorna lokalt under en kampanjmånad med värvande inslag. Temat för kampanjen var En bransch att växa och må bra i. Karriärcoachning, tipspromenader, pulsmätning och föredrag om stress och livsbalans var några av aktiviteterna som genomfördes. Kampanjen ägde rum under november månad. På Länsförsäkringar, Folksam, Trygg-Hansa och If fanns doktor David Krantz och karriärcoacherna Jörgen Kihlgren och Eva Mirsch från Verto på plats. Doktorn mätte pulsen på medlemmar och pratade om hälsans grundpelare. Karriärcoacherna vässade till FTFs medlemmar genom att väcka tankar om hur man investerar i sig själv och karriären och vad man behöver för att utveckla sitt personliga varumärke. FTFs förtroendevalda träffade medlemmar och pratade om det fackliga medlemskapets värde, Mindre föreningar skapade egna aktiviteter kring stress- och kompetensutveckling, med aktivitetstöd från kansliet. En bransch att växa och må bra i jobb och då går företaget bra. Stabila företag ger trygga jobb. 15

16 Panelen, från vänster: Thomas Rosén, Maria Flodqvist Marianne Cederquist, Susanne Lindberg, Marcus Gustavsson och Elisabeth Sandblom. TCOs ordförande Eva Nordmark och Thomas Rosén, FTF-ordförande på Trygg-Hansa. Inspirationsdag Ett behov av att skapa en gemensam inspirationsdag blev allt tydligare under året och förtroendevalda på LF och Trygg-Hansa vände sig till FTF med önskemålet att få en inspirationsdag. Kansliet sydde ihop ett förslag på innehåll efter de förtroendevaldas önskemål och bjöd in inspiratörer med erfarenhet av ledarskap. I september ägde Lite Vassare inspirationsdagen rum på Trygg-Hansa. Över 50 förtroendevalda var på plats för att lyssna på Marcus Gustavsson (ordförande Vision Göteborg), TCOs ordförande Eva Nordmark, Marcus Marjasin (verksamhetschef på Svenskt Näringsliv), Roger Grönroos (Hyresgästföreningen) och en facklig panel med förtroendevalda från FTF. 16 Mats Nelin, ordförande i If Nord FTF-klubb och Per Holknekt. Gemensam middag I februari höll FTF-klubbarna på If, Skandia, Trygg-Hansa och LF i Sundsvall årsmöten med gemensam middag efteråt. Arrangemanget blev en succé och totalt 163 medlemmar närvarande. De förtroendevalda som organiserade själva arrangemanget poängterade att de alltid har haft ett gott regionalt samarbete i Sundsvallstrakten. Att få hjälp från kansliet i form av aktivitetsstöd gjorde det även möjligt att bjuda in Odd Mollys grundare Per Holknekt som föreläsare.

17 Marcus Gustavsson, Lars Dahl, Viola Zabeti och Daniel Petersson. Lotta Linderson, Viola Zabeti, Linda Pettersson och Anders Johansson. Pride Under våren fattades beslut om att FTF skulle medverka på Pridefestivalen. Initiativet kom från förtroendevalda FTFare. FTF var ett av de TCO-förbund som var mest aktiva under Pride. De förtroendevalda skötte FTFs bloggande och twittrande från festivalen. FTF fick över 400 besök på Facebook på Pridetågets dag. Almedalen För första gången deltog FTF i Almedalsveckan. Kanslianställda och FS-ledamöter åkte till Almedalen för att fördjupa sig i hur FTF skulle kunna synas för att opinionsbilda och utöka samarbetet med övriga TCO-förbund. Under veckan var FTF på många branschseminarier och mingel och syntes även i TCO-parken. Nya kontakter med branschen och andra fackförbund etablerades. 17

18 Avtal & förhandling

19 Avtal & förhandling Kollektivavtal FTF förhandlar med två olika arbetsgivarorganisationer om kollektivavtal: Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisatin, FAO, och Arbetsgivarföreningen KFO. Den större delen av FTFs medlemmar jobbar på bolag som är medlemmar i FAO. De medlemmarna omfattas av kollektivavtalet mellan FTF och FAO. Anställda på Folksam och LO-TCO Rättsskydd omfattas av kollektivavtalet mellan FTF och KFO. FAO När kollektivavtalet träffades 2011, ersattes lönesamtalsmodellen med lokal lönebildning. Avtalet var treårigt men det återstod att avtala om innehållet i det som kallats nödutgången, vilket är de regler som gäller om de lokala parterna inte kommer överens om ett löneavtal. Att detta skulle bli så svårt att hantera som det faktiskt blev, hade nog ingen kunnat föreställa sig. En konsekvens blev också att FTF under 2012 förhandlade om kollektivavtalet två gånger, vilket sannolikt aldrig inträffat tidigare. Det blev också två avtalsomgångar med väldigt olika ansikten. Avtalsförhandlingar 2012 Förhandlingarna inleddes i december Märket på industrins område var för ,6 procent och det var också vad FTF yrkade. Detta accepterades inte av FAO, utan motbudet var 2,1 procent. Avtalet löpte ut den sista januari och i de kontakter som var mellan parterna i början av 2012 var positionerna helt fastlåsta. FTFs stora förhandlingsdelegation (förbundsstyrelsen) fann i detta läge ingen annan lösning än att stranda förhandlingarna. I samband med strandningen varslades också om strejk på vissa bolag. I detta skede begärde FAO att medlare skulle tillsättas. Medlingsinstitutet utsåg Bengt K Å Johansson och Kristina Nygårds till medlare. Medlingen kom snabbt igång och den 3 februari kom medlarna med sin slutliga hemställan. Den innebar att det avtalade löneutrymmet skulle vara 2,6 procent, samt vissa smärre justeringar i avtalstexten. Hemställan innebar också att det öppnades en möjlighet att säga upp hela avtalet inför 2013 senast den 30 september. Parterna fick också i uppdrag att gemensamt utvärdera avtalet senast 15 september. Parterna accepterade medlarnas förslag. Men när de lokala förhandlingarna nu snabbt skulle komma igång fanns det ett nytt problem. FAO ansåg att det fanns ett centralt avtalat löneutrymme på 2,6 procent som man inte fick avvika ifrån. FTFs uppfattning var att den synen helt strider mot ett avtal som handlar om lokal lönebildning. Det är alltid olyckligt när centrala parter har olika uppfattningar om vad som egentligen har överenskommits. Nu blev det FTFs lokala föreningar som hamnade i kläm mellan olika syn på avtalet. Trots detta lyckades alla föreningar träffa lokala avtal utan någon form av central medverkan. Detta kan inte ses som något annat än en stark signal om att det lokala förhandlingsarbetet fungerat väldigt bra. 19

20 Avtal & förhandling 20 Avtalsförhandlingar 2013 I juni genomfördes en gemensam utvärdering av avtalet. I stort sett var både FTF och FAO nöjda med avtalet. Men FAO uttryckte också en stark oro för att hamna i en liknande situation som tidigare under året. Den synen kunde FTF helt dela. Visst har FTF och FAO ofta olika åsikter eftersom vi som parter företräder olika intressen. Det innebär att det ofta kan bli tuffa diskussioner. Men det finns i branschen också en väldigt stark tradition att hitta gemensamma och långsiktigt hållbara lösningar. Exemplen är många men för att bara nämna några: pensionsavtalet, omställningsreglerna och arbetstiderna. Detta är en tradition att vara stolt över, för den har gynnat både FTFs medlemmar och företagen. Den stora frågan efter sommaren var om hela avtalet skulle sägas upp eller om det fanns en lösning där frågan om löneutrymmet kunde hanteras i enlighet med det ursprungliga avtalet. I september var signalspråket sådant mellan parterna att det var dags att kalla in förhandlingsdelegationen. Redan inledningsvis i förhandlingarna kunde parterna konstatera att det fanns två gemensamma grundvärderingar: att vi tror på lokal lönebildning och att försäkringsbranschen över tide ska följa det märke som sätts i industriavtalen. Dessutom konstaterades det i förhandlingsprotokollet att 2012 var ett avsteg från principen om lokal lönebildning. Överens om dessa grundläggande principer gick sedan förhandlingarna i rekordfart. Med vissa justeringar i det som en gång kallades nödutgången var avtalet för 2013 på plats. Parterna valde också att förlänga avtalet till den 31 mars Syftet med detta är att i framtiden ligga på motsvarande avtalsperioder som industrin. Pensionsavtal Under året trädde den något omarbetade FTPplanen i kraft då FTP 08 blev FTP 12. Den enda praktiska förändringen var egentligen att fler bolag blev valbara. Det ligger oerhört mycket arbete bakom att ett relativt litet kollektiv som FAO-området har en egen pensionsplan. Men pensioner är hemmaplan för vår bransch och det är därför egentligen självklart att ha en egen plan. Samarbetet kring pensionsplanen är också nära och konstruktivt med motparten FAO. KFO Avtalsförhandlingar 2012 Om det var komplicerat på FAO-området så var det raka motsatsen på KFO-området. Förhandlingarna hölls som vanligt sedan avtalet med FAO var klart. Det finns dessutom ett huvudavtal som säger att Stor förhandlingsdelegation Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter Liten förhandlingsdelegation löner/anställningsvillkor FAO Ingolf Lundin Ulla-Britt Lundqvist Anders Johansson Liten förhandlingsdelegation löner/anställningsvillkor KFO Ingolf Lundin Ulla-Britt Lundqvist Anders Johansson Bengt Ericson Pensionsnämnd FAO Ingolf Lundin Göran Hrisanfow Bengt Ericson Pensionsnämnd KFO Ingolf Lundin Göran Hrisanfow Bengt Ericson

21 KFO-området ska ha motsvarande villkor som branschen i övrigt har. Viktigast vid förhandlingarna var konstaterandet att det lokala arbetet med lönerna enligt avtalet som tecknades 2011, fungerat mycket bra. I motsats till avtalet med FAO fanns det ingen anledning till att öppna för att endera parten skulle kunna säga upp avtalets tredje år. Förhandlingarna om löneutrymme för 2013 inleddes i december men hann inte avslutas under verksamhetsåret. Pensionsförhandlingar Det nya pensionsavtal som trädde i kraft 1 juli 2011 levde temporärt vidare under Detta trots att det lever med en förutsättningsbrist. Sedan Swedbank stängt sin traditionella pensionsförsäkring finns inget sådant alternativ utanför Folksam, vilket avtalet förutsätter. Under 2012 fanns det kontinuerliga kontakter mellan parterna för att finna en lösning på problemet. Inbjudan till överläggningar om en enhetlig pensionsplan för hela KFO-området kom i december 2012 och dessa förhandlingar börjar FÖRHANDLINGAR En viktig uppgift för ett fackförbund är att vara medlemmarnas part i förhandlingar mellan de anställda och arbetsgivarna. Man brukar då skilja på centrala, lokala och enskilda förhandlingar. Lokala och enskilda förhandlingar sköts i regel av förtroendevalda där det finns FTF-föreningar. När det saknas föreningar sköts förhandlingarna av förbundets ombudsmän. Centrala förhandlingar sköts av förbundet inte bara när det gäller kollektivavtalsförhandlingar, utan också när de lokala parterna inte har kunnat komma överens. Ibland medverkar också förbundet som stöd i lokala förhandlingar. Förbundet genomförde totalt 76 centrala förhandlingar under Det mest udda ärendet under året var kanske nedläggningen av Brandförsäkringsverket. I själva förhandlingen fanns inga konstigheter, för avgångsvillkoren för de två anställda var mycket generösa. Men av förhandlingsprotokollet framgår också att denna nedläggning var av historiska mått. Bolaget var nämligen bildat 1782!

22 Förbundsmöte FTFs förbundsmöte ägde rum i september. Över 70 deltagare samlades på Olof Palmes gata för att diskutera olika frågor, framförallt lön och ledarskap. Förmiddagen leddes av Ingolf Lund och Bengt Ericson som satte fokus på lönefrågan och avtalet som FTF fick igenom år Eftermiddagen leddes av Alexis Wicklin från Ledarinstitutet. Han talade om ledarskap i idéburna organisationer och om hur man kan sikta framåt tillsammans. Ombuden fick därefter diskutera fackligt ledarskap i olika gruppkonstellatitoner och skapa en gemensam målbild: vilka svårigheter och möjligheter finns det i fackliga organisationer? SFUK Stiftelsen försäkringsbranschens understödskassa, SFUK, är en stiftelse som omfattar FTFs medlemmar. Stiftelsens verksamhet består främst i att subventionera uthyrning av semesterlägenheter i La Serra i Italien. Stiftelsen subventionerar också transferkostnaderna från flygplatser till semesterbyn. Styrelse: Carola Ahlberg (ordförande) Raija Strömberg Andreas Westerius 22 Lag & Avtal Under året förstärkte FTF stödet till de medlemmar som har en arbetsledande funktioner på jobbet, genom ett inleda ett samarbetemed den opartiska tidningen Lag & Avtal. Det innebär att chefsmedlemmarna får tidningen och tillgång till ett webbaserat HR-verktyg med mallar och checklistor. Ny medlemsförmån Ett samarbete med träningsanläggningen Actic inleddes under året. Actic har över 103 anläggningar över hela Sverige och på vissa platser även tillgång till simhallar. Medlemsförmånen via Actic fick mycket bra respons från medlemmar. Under synlighetskampanjen i november hade vi med oss Actic på Länsförsäkringar Stockholm. Många medlemmar fick testa sin fysiska ålder på en våg och prata med en personliga tränare.

23 FÖRSÄKINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA, FPK Fullmäktige Ordinarie 2012: Susanne Lindberg Henrik Herlin Bill-Owe Johansson Jan Nilsson Lars Nordin Ny webbplats Den 2 maj var det premiär för FTFs nya webbplats. I arbetet med den nya webbplatsen har FTF anlitat webbyrån Metamatrix. Deras uppdrag har bland annat bestått av att ta fram informationsstruktur, interaktionsdesign och webbplatsens form. Hösten 2011 påbörjade Metamatrix den tekniska utvecklingen av webbplatsen, samtidigt som kansliets webbgrupp bestående av Anna Forslin (projektledare), Lotta Linderson och Olov Norin producerade innehåll och byggde sidor. Arbetet med ny webbplats inleddes under 2010, parallellt med ett projekt för att uppgradera och utöka funktioner i FTFs medlemsregister. Samtidigt med premiären av den nya webbplatsen, togs ett antal nya system kopplade till medlemsregistret i bruk. Ett nytt ärendehanteringssystem för kansliet infördes, liksom ett nytt system för att administrera kurser. De förtroendevalda fick också ett nytt verktyg för att hantera det lokala medlemsregistret. Anna Forslin. Ordinarie 2013: Johan Sjöstedt Anders Carlsson Kjell Arnberg Suppleanter 2012: Christine Sundh Andreas Westerius Camilla Nihlén Suppleanter 2013: Gunnar Ritter Ingemar Bodlund Ulf Hamrén Styrelse Ingolf Lundin (vice ordförande) Carl Johan Gezelius Ewa Kolmodin Suppleanter: Torleif Carlsson Linda Pettersson Mikael Hellsing Per-Anders Karmeroth Claes Hanson Peter Karlsson Anna Gramming Ola Martengård Bengt Ericson Annika Svensson Kooperationens pensionskassa, fullmäktige och stiftelse Anders Johansson Kerstin Kujala (suppleant) 23

24 Styrelseutveckling Under året har arbetet med att vässa våra förtroendevalda fortgått och alla klubbar och föreningar som har bett om det har fått fått coachning i effektivare arbetsformer. Under 2013 kommer en särskild prioritering ske på detta område där föreningar som har särskilt svårt att få sitt styrelsearbete att fungera går före föreningar med ett mer generellt behov. Under året fångades även behovet av att digitalt kunna tillfråga de lokala medlemmarna om deras åsikter upp och under 2013 kommer förbundet att jobba vidare med att få lösningar för detta på plats. Vi jobbar vidare med Årsmöten/ Möten via nätet. Vilket varit ett behov inte minst från de föreningar och klubbar där man sitter geografiskt splittrat. Utbildning Inför 2012 genomfördes en översyn av FTFs kursutbud. Inför översynen fick förtroendevalda, medlemmar och kanslianställda på olika sätt komma med synpunkter om vilket utbildningsbehov man upplevde hos de förtroendevalda. Kursprogrammet justerades genom att några helt nya kurser infördes, medan andra fick ett förändrat innehåll. FTF höll under året utbildningarna Introduktionsdag (vid två tillfällen), Grundkurs (två tillfällen), Löneladda (två tillfällen). Dessa kurser hade sammanlagt 158 deltagare. Vidare höll FTF i samverkan med Finansförbundet kurserna Representant i bolagsstyrelse (två tillfällen), Jämställdhet och mångfald, Grundläggande arbetsmiljökurs (två tillfällen) och Rehabdag (två tillfällen). Totalt hade FTF 72 deltagare på de kurser som hölls i samverkan med Finansförbundet. Två kurser, Fördjupningskurs samt Förhandling och svåra samtal, fick ställas in under året. Totalt utbildades 230 förtroendevalda inom FTFs ordinarie kursutbud. FTF genomförde dessutom ett antal utbildningar direkt riktade till enskilda förenings- och klubbstyrelser. 24

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer