Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning

2

3 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat på försäkringsbolag, på banker som ägs av försäkringsbolag och på försäkringsförmedlare. FTFs idé är att samla alla anställda på en arbetsplats, oavsett yrke och utbildning, i ett och samma fack eftersom det innebär styrka. Att finnas nära medlemmarna är också en grundläggande tanke för FTF. Därför finns det lokala FTF-föreningar på många arbetsplatser i branschen, med förtroendevalda som väl känner till förutsättningarna där. FTFs vision är att vara det självklara valet för alla anställda inom försäkringsbranschen och stå för trygghet, utveckling och arbetsglädje. 3

4

5 Tack för ett fantastiskt bra år! År 2012 började med buller och bång. FTF varslade om konflikt eftersom parterna inte kunde enas om ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Med hjälp av medlare kunde knuten lösas upp och vi fick så småningom ett nytt avtal. Lika trassligt som året började, lika smidigt gick det sedan när parterna vid slutet av året, återigen träffades för att förhandla var också ett år då FTF fortsatte att växa. Det är glädjande eftersom fler medlemmar innebär ett starkare FTF. Duktiga lokala företrädare och att alltid kunna visa på medlemsnytta är en del av det vinnande konceptet. Ingolf Lundin Förbundsstyrelsens ordförande

6 Förbundsstyrelsen Presidium Ingolf Lundin (ordförande) Ulla-Britt Lundqvist (1:e vice ordförande) Anders Johansson (2 :e vice ordförande) Ingolf Lundin Ordförande Ulla-Britt Lundqvist 1:e vice ordförande Anders Johansson 2:e vice ordförande Carola Ahlberg FS-suppleanter Madeleine Bergman Pernilla Jönsson Johan Sjöstedt Gert-Ove Zettergren Fyllnadsvalda under året Jane Olofsson (suppleant) Linda Törnkvist (suppleant) Susanna Bergdahl Josefin Deiving Personalrepresentant Anna Gramming Claes Hansson Avgångna FS-ledamöter under året Håkan Haraldsson Pontus Andersson (suppleant) Revisorer Åsa Thelin (auktoriserad revisor) Håkan Skogsberg Elisabeth Rudolphie Hans Pettersson (suppleant) 6 Göran Hrisanfow Kerstin Kujala Verksamhetsåret präglades av de prioriteringar som förbundsstyrelsen gjort för stämmoperioden, samt av det konfliktvarsel som förbundsstyrelsen lade i januari, i samband med att siffran för nödutgången i kollektivavtalet om löner och anställningsvillkor skulle förhandlas. På KFO-området gick förhandlingarna om nödutgången smärtfritt. En del svårigheter uppstod i samband med att alternativ i pensionsplanen skulle upphandlas. Under hösten arbetade styrelsen med den stressenkät som genomfördes vintern Ett samverkansprojekt med Finansförbundet utmynnade Susanne Lindberg Linda Pettersson i slutsatsen att momsregler gör en begränsad samverkan olönsam. Efter sommaren påbörjades arbetet med riksstämman Bland annat beslutades att kompetensutveckling och livsbalans ska vara viktiga frågor på stämman. En arbetsgrupp tillsattes för att se över förbundets stadgar. De stora politiska frågorna under året var försäkringsförmedlingsdirektivet, a- kassan och flytträttsutredningen. Styrelsen hade ett flertal externa gäster, bland annat Malin Björkmo, Finansinspektionen, Annika Strandhäll, Vision och Jonas Nordling, Journalistförbundet. Valberedning Kjell Arnberg Birgitta Hultfeldt (sammankallande) Peter Karlsson Magnus Lögdahl Anna-Lena Muisyo Leif Ockestam Susan Persson Siewerth G Stegdahl Kristina Ottosson (adjungerad) Daniel Cederberg (suppleant)

7 Kansliet Stab Björn Lundmark Kanslichef Andreas Westerius Förbundssekreterare Raija Strömberg Serviceavdelnignen Åsa Bjugård Bengt Ericson Camilla Johansson Annelie Möllergren Margaretha Nillgård Anna Söderqvist Birgitta Wrede Utvecklingsavdelningen Josefin Deiving Pegah Fard Anna Forslin Lotta Linderson Viola Zabeti Förbundskansliet genomgick under året en omorganisation. Lotta Linderson och Bengt Ericson tillförordnades som chefer för de två nya avdelningarna, utvecklingsavdelningen respektive serviceavdelningen. Göran Andersen, Kenny Ståhl, Anna Mariager och Gert-Ove Andreasson slutade sina anställningar, liksom Olov Norin vars tidsbegränsade anställning löpte ut. Raija Strömberg var partiellt tjänstledig, varför Magnus Åsman och Elisabeth Lönnberg från Ekomentor förstärkte ekonomifunktionen. Åsa Bjugård, Finansförbundet, förstärkte förhandlingsverksamheten temporärt. Birgitta Wrede anställdes som ny ombudsman liksom Britt Bisell, som dock började sin anställning i januari

8

9 Värvning Lite vassare värvning Med Lensway på Skandia och LF En av årets stora lokala synlighetsaktiviteter kombinerade värvning och facklig förnyelse. I samband med värvnignsaktiviteter på Skandia och Länsförsäkringar, var Lensway med och erbjöd FTF-medlemmar utprovning och rabatt på glasögon. På Skandia i Stockholm träffade FTFs förbundsordförande Ingolf Lundin och TCOs ordförande Eva Nordmark ledningen på Skandia. På eftermiddagen föreläste Eva Nordmark för medlemmar om stress i försäkringsbranschen. Arbetsmarknadsdag på Folksam I april anordnades en arbetsmarknadsdag på Folksam i Stockholm. Den lokala FTF-klubben var med som utställare. FTFs utställningsmonter var mycket uppskattad och lockade många besökare. Ingolf Lundin och Eva Nordmark. Peer to peer Flera FTF-klubbar anordnade under året peer to peer-tävlingar, eller "kollega värvar kollega". De medlemmar och förtroendevalda som värvade flest nya medlemmar hade chansen att vinna olika priser. Tävlingen var mest omfattande inom LF-gruppen som satsade på peer to peer under hela november och december. FTFs monter på Folksams arbetsmarknadsdag. 9

10 Värvning Värvningstävling FTFs värvningstävling pågick 1 mars till 31 december Även i år tävlade FTFs klubbar/föreningar i kategorierna relativ och absolut tillväxt. Nytt för året var att tävlingen hölls på månadsbasis, med vinnare varje månad i kategorierna relativ och absolut tillväxt. Därutöver utsågs vid årets slut pristagare i kategorin Juryns pris. Juryn gjorde en helhetsbedömning av värvningsinsatserna under året. Faktorer som tillväxt, hur man arbetar med värvning, planerat arbete, innovativa sätt att värva och organisation vägdes in i bedömningen. Juryns pris 1. Trygg-Hansas FTF-klubbar i Stockholm och Sundsvall Trygg-Hansas FTF-förening med klubbarna Stockholm och Sundvall har under Thomas Roséns, Linda Törnkvists och Lola Telins ledning lyckats arbeta innovativt med värvning och vård av befintliga medlemmar under år Organisatoriskt har Trygg-Hansas FTF-förening gjort ett gediget arbete med att engagera medlemmar och förtroendevalda och synas bättre på arbetsplatserna. Trygg-Hansas Stockholmsklubb var huvudorganisatör av FTFs Lite Vassare Inspirationsdag. De båda klubbarna får dela på kronor. 2. FTF-klubbarna på LF Stockholm och LFAB FTF-klubbarna på LF Stockholm och LFAB tilldelas juryns andra plats för ett outtröttligt långsiktigt värvningsarbete. Klubbarna var även initiativtagare till Lite Vassare inspirationsdag och har varit måna om att sprida goda värvningskunskaper till andra FTF:are. Under november och december ordnade klubbarna en stor peer-to-peer aktivitet under Lars Dahl och Susanne Lindbergs ledning, som engagerade samtliga FTF-klubbar inom Länsförsäkringsgruppen. Klubbarna får dela på kronor. 3. Zürich FTF-förening Trots små resurser och ont om tid har Zürichs FTF-förening kontinuerligt arbetat med att synas och försöka värva nya medlemmar. Eldsjälen Jill Alm Sköld har tillsammans med sin styrelse arrangerat flera medlemsaktiviteter. Juryn anser att det är beundransvärt att fortsätta ett synlighetsarbete trots mindre resurser. Prissumman är kronor. 10 Cashboxen. TCOs Cashbox FTF-föreningarna på AFA försäkring, Trygg-Hansa i Stockholm och If klubb Öst använde TCOs cashbox för att sätta fokus på fackligt medlemskap, värvning och medlemsvård. Cashboxen är en stor låda där man tävlar om att fånga pengar som flyger omkring. Detta illustrerar att det är tufft när det blåser hårt på arbetsplatsen, samt vad kollektivavtalet är värt. Workshops Vid flera tillfällen under våren hölls värvning- och marknadsförings workshop med fokus på hur man motiverar medlemmar att stanna kvar i FTF och hur man värvar fler. Studerandemedlemskap Samarbetet med YH-utbildningarna i Stockholm fortsatte under året. Tre besök gjordes för att ge information om FTF och studerandemedlemskapet.

11 Medlemskap för 50 kronor Kampanjerbjudandet från 2010, om att testa FTF under ett halvår för endast 50 kronor i månaden fortsatte även under Erbjudandet gäller nya medlemmar som tecknar autogiro. Statistik visar att majoriteten av dem som blir medlem till rabatterat pris, blir fullt betalande FTF-medlemmar när de sex månaderna är slut. FTF och Lensway på Skandia. 50 kronor i månaden det första halvåret Medlemsutveckling (Aktiva medlemmar) Kvinnor Män FTF forsätter ATT växa Under 2012 ökade FTF med 201 medlemmar. Vid årsskiftet hade FTF aktiva medlemmar. Dessutom hade förbundet 759 pensionärsmedlemmar och 75 studerandemedlemmar. tatistik Susanne Lindberg. 11

12 Medlemsstatistik Ftf-föreningar Föreningens namn Medlemmar Medlemmar Förändring AFA försäkrings FTF-förening AkademikerFörsäkrings FTF-förening Alectas FTF-förening AMFs FTF-förening Arbetsplats utan lokal FTF-förening Arbetssökande Assuransföreningens FTF-förening Brandskyddsföreningens FTF-förening Collectums FTF-förening Crawford & Companys FTF-förening Dina Sverige FTF-förening 1) ERVs FTF-förening 2) Folksams Personalförening Foras FTF-förening Gjensidiges FTF-förening GM Direktkommunikations FTF-förening Hannover Res FTF-förening IFs FTF-förening Kansliets FTF-förening KPAs FTF förening 3) LFs Personalförening LO-TCO Rättskydds FTF-förening LÖFs FTF-förening Moderna försäkringars FTF-förening SFISs FTF-förening Sirius FTF-förening Skandias FTF-förening Skandias Fältmannaförening, FSF Stöldskyddsförenings FTF-förening Sv Handel Försäkringars FTF-förening Sweden Res FTF-förening Svelands FTF-förening Trygg Hansas FTF-förening Bojen Zürichs FTF-förening Totalt aktiva medlemmar ) FTF-föreningarna Dina försäkringar Mellannorrland, Dina försäkringar Ångermanland, Dina försäkringar och Dina Mellanbygden gick under året samman och bildade Dina Sverige FTF-förening.. 2) Hette tidigare Europeiskas FTF-förening. 3) Upphörde som egen förening. Medlemmarna tillhör nu Folksams Personalförening. 12

13 Folksams personalförenin FTF-klubbar Dina Sverige FTF-förening Antal medlemmar Dina AB FTF-klubb 53 Dina Nord FTF-klub 25 Dina Ångermanland FTF-klubb 13 Dina-medlemmar utan klubb 86 Folksam FTF-förening Folksam Region Norr 450 Folksam Region Syd 447 Folksam Region Stockholm 1191 Folksam Region Mellan 269 If FTF-förening If FTF-klubb nord 278 If FTF-klubb syd 71 If FTF-klubb väst 327 If FTF-klubb öst 358 If Fältmannaklubben 64 FTF-föreningen inom Skandia Skandia FTF-klubb Norr 256 Skandia FTF-klubb Öst 391 Skandia FTF-klubb Väst 177 Skandias Fältmannaförening, FSF 219 Trygg-Hansas FTF-förening Bojen Trygg-Hansa Skåne FTF-klubb 284 Trygg-Hansa Stockholm FTF-klubb 352 Trygg-Hansa Sundsvall FTF-klubb 111 Trygg-Hansa Umeå-Luleå FTF-klubb 102 Trygg-Hansamedlemmar utan klubb 201 Länsförsäkringsgruppens personalförening (LFP) Antal medlemmar LFABs Personalklubb 690 LF Göinge-Kristianstad Personalklubb 77 LF Bergslagens Personalklubb 161 LF Blekinges Personalklubb 54 LF Dalarnas Personalklubb 177 LF Gotlands Personalklubb 35 LF Gävleborgs Personalklubb 130 LF Gbg och Bohusläns Personalklubb 234 LF Hallands FTF-klubb 132 LF Jämtlands Personalklubb 77 LF Jönköpings Personalklubb 138 LF Kalmars Personalklubb 115 LF Kronobergs Personalklubb 61 LF Norrbottens Personalklubb 67 LF Skaraborgs FTF-klubb 130 LF Skånes Personalklubb 278 LF Stockholms Personalklubb 315 LF Södermanlands Personalklubb 89 LF Uppsalas Personalklubb 121 LF Värmlands Personalklubb 61 LF Västerbottens Personalklubb 121 LF Västernorrlands Personalklubb 86 LF Älvsborgs Personalklubb 209 LF Östgöta Personalklubb 245 LF Mäklarservice 77 Föreningsbildning Fyra Dina-föreingar gick under året samman och bildade föreningen Dina Sverige, som i nuläget har tre underliggande klubbar. FTF-ombud har utsetts på de Dina-bolag där det ännu inte finns någon klubb. FTFs efterfrågestyrda arbetsätt när det gäller föreningsbildning ledde under året inte till att några nya föreningar bildades. Tre blivande föreningar valde att avvakta med bildande till efter nyår. 13

14 Stress, mätsystem och kompetens De senaste åren har FTF gjort ett par undersökningar som pekar i samma riktning den arbetsrelaterade stressen, att ständigt mätas i sin prestation och möjligheten till kompetensutveckling är viktiga frågor för medlemmarna. Under hösten låg fokus på metodutveckling och strategiskt arbete i syfte att framöver kunna flytta fram positionerna inom dessa områden. En viktig utgångspunkt i arbetet var att de anställda, facket och arbetsgivarna delar intresse för att de anställda mår bra och kan göra ett bra jobb. Som anställd bör man till exempel ta ansvar för sin kompetensutveckling och se till att hänga med när branschen utvecklas och förändras. Men man måste också ges reella möjligheter att göra det. Ungefär en av tre som svarat på undersökningarna upplever dock att de inte får den kompetensutveckling som de behöver. Det kan i förlängningen leda till stress. Andra betydande stressfaktorer i vår bransch är att ständigt mätas och arbeta med uppsatta mål samt bristen på inflytande och kontroll över de egna arbetsuppgifterna, till exempel i när de ska utföras och hur. Pegah Fard och Lotta Linderson höll i Framtidsforum. 14 Framtidsforum Under hösten arrangerade förbundet så kallade Framtidsforum workshops med förtroendevalda. Fokus var att diskutera hur FTF kan jobba lokalt och centralt i förhållande till arbetsgivare och medlemmar för att minska stress och ohälsa i branschen och lyfta kompetensutvecklingens betydelse för både medlemmar och företag. Ett 70-tal FTFare deltog. Ett diskussionsmaterial togs fram. Materialet utformades så att det även kunde användas vid lokala Framtidsforum. Vem har ansvar för Kalles livspussel? Vem h Evas ar ansvar komp etensför?

15 FTF vill att du ska trivas på jobbet, ha en schyst arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Du ska ha möjligheter att utvecklas och växa i din uppgift och få lagom stora utmaningar att bita i. I de här frågorna har FTF, arbetsgivare och medarbetare gemensamt intresse. Medarbetare som mår bra, gör ett bra flyer.indd :20:39 Kampanjmånad Parallellt med de interna diskussionerna om stress och kompetensutveckling, synliggjordes frågorna lokalt under en kampanjmånad med värvande inslag. Temat för kampanjen var En bransch att växa och må bra i. Karriärcoachning, tipspromenader, pulsmätning och föredrag om stress och livsbalans var några av aktiviteterna som genomfördes. Kampanjen ägde rum under november månad. På Länsförsäkringar, Folksam, Trygg-Hansa och If fanns doktor David Krantz och karriärcoacherna Jörgen Kihlgren och Eva Mirsch från Verto på plats. Doktorn mätte pulsen på medlemmar och pratade om hälsans grundpelare. Karriärcoacherna vässade till FTFs medlemmar genom att väcka tankar om hur man investerar i sig själv och karriären och vad man behöver för att utveckla sitt personliga varumärke. FTFs förtroendevalda träffade medlemmar och pratade om det fackliga medlemskapets värde, Mindre föreningar skapade egna aktiviteter kring stress- och kompetensutveckling, med aktivitetstöd från kansliet. En bransch att växa och må bra i jobb och då går företaget bra. Stabila företag ger trygga jobb. 15

16 Panelen, från vänster: Thomas Rosén, Maria Flodqvist Marianne Cederquist, Susanne Lindberg, Marcus Gustavsson och Elisabeth Sandblom. TCOs ordförande Eva Nordmark och Thomas Rosén, FTF-ordförande på Trygg-Hansa. Inspirationsdag Ett behov av att skapa en gemensam inspirationsdag blev allt tydligare under året och förtroendevalda på LF och Trygg-Hansa vände sig till FTF med önskemålet att få en inspirationsdag. Kansliet sydde ihop ett förslag på innehåll efter de förtroendevaldas önskemål och bjöd in inspiratörer med erfarenhet av ledarskap. I september ägde Lite Vassare inspirationsdagen rum på Trygg-Hansa. Över 50 förtroendevalda var på plats för att lyssna på Marcus Gustavsson (ordförande Vision Göteborg), TCOs ordförande Eva Nordmark, Marcus Marjasin (verksamhetschef på Svenskt Näringsliv), Roger Grönroos (Hyresgästföreningen) och en facklig panel med förtroendevalda från FTF. 16 Mats Nelin, ordförande i If Nord FTF-klubb och Per Holknekt. Gemensam middag I februari höll FTF-klubbarna på If, Skandia, Trygg-Hansa och LF i Sundsvall årsmöten med gemensam middag efteråt. Arrangemanget blev en succé och totalt 163 medlemmar närvarande. De förtroendevalda som organiserade själva arrangemanget poängterade att de alltid har haft ett gott regionalt samarbete i Sundsvallstrakten. Att få hjälp från kansliet i form av aktivitetsstöd gjorde det även möjligt att bjuda in Odd Mollys grundare Per Holknekt som föreläsare.

17 Marcus Gustavsson, Lars Dahl, Viola Zabeti och Daniel Petersson. Lotta Linderson, Viola Zabeti, Linda Pettersson och Anders Johansson. Pride Under våren fattades beslut om att FTF skulle medverka på Pridefestivalen. Initiativet kom från förtroendevalda FTFare. FTF var ett av de TCO-förbund som var mest aktiva under Pride. De förtroendevalda skötte FTFs bloggande och twittrande från festivalen. FTF fick över 400 besök på Facebook på Pridetågets dag. Almedalen För första gången deltog FTF i Almedalsveckan. Kanslianställda och FS-ledamöter åkte till Almedalen för att fördjupa sig i hur FTF skulle kunna synas för att opinionsbilda och utöka samarbetet med övriga TCO-förbund. Under veckan var FTF på många branschseminarier och mingel och syntes även i TCO-parken. Nya kontakter med branschen och andra fackförbund etablerades. 17

18 Avtal & förhandling

19 Avtal & förhandling Kollektivavtal FTF förhandlar med två olika arbetsgivarorganisationer om kollektivavtal: Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisatin, FAO, och Arbetsgivarföreningen KFO. Den större delen av FTFs medlemmar jobbar på bolag som är medlemmar i FAO. De medlemmarna omfattas av kollektivavtalet mellan FTF och FAO. Anställda på Folksam och LO-TCO Rättsskydd omfattas av kollektivavtalet mellan FTF och KFO. FAO När kollektivavtalet träffades 2011, ersattes lönesamtalsmodellen med lokal lönebildning. Avtalet var treårigt men det återstod att avtala om innehållet i det som kallats nödutgången, vilket är de regler som gäller om de lokala parterna inte kommer överens om ett löneavtal. Att detta skulle bli så svårt att hantera som det faktiskt blev, hade nog ingen kunnat föreställa sig. En konsekvens blev också att FTF under 2012 förhandlade om kollektivavtalet två gånger, vilket sannolikt aldrig inträffat tidigare. Det blev också två avtalsomgångar med väldigt olika ansikten. Avtalsförhandlingar 2012 Förhandlingarna inleddes i december Märket på industrins område var för ,6 procent och det var också vad FTF yrkade. Detta accepterades inte av FAO, utan motbudet var 2,1 procent. Avtalet löpte ut den sista januari och i de kontakter som var mellan parterna i början av 2012 var positionerna helt fastlåsta. FTFs stora förhandlingsdelegation (förbundsstyrelsen) fann i detta läge ingen annan lösning än att stranda förhandlingarna. I samband med strandningen varslades också om strejk på vissa bolag. I detta skede begärde FAO att medlare skulle tillsättas. Medlingsinstitutet utsåg Bengt K Å Johansson och Kristina Nygårds till medlare. Medlingen kom snabbt igång och den 3 februari kom medlarna med sin slutliga hemställan. Den innebar att det avtalade löneutrymmet skulle vara 2,6 procent, samt vissa smärre justeringar i avtalstexten. Hemställan innebar också att det öppnades en möjlighet att säga upp hela avtalet inför 2013 senast den 30 september. Parterna fick också i uppdrag att gemensamt utvärdera avtalet senast 15 september. Parterna accepterade medlarnas förslag. Men när de lokala förhandlingarna nu snabbt skulle komma igång fanns det ett nytt problem. FAO ansåg att det fanns ett centralt avtalat löneutrymme på 2,6 procent som man inte fick avvika ifrån. FTFs uppfattning var att den synen helt strider mot ett avtal som handlar om lokal lönebildning. Det är alltid olyckligt när centrala parter har olika uppfattningar om vad som egentligen har överenskommits. Nu blev det FTFs lokala föreningar som hamnade i kläm mellan olika syn på avtalet. Trots detta lyckades alla föreningar träffa lokala avtal utan någon form av central medverkan. Detta kan inte ses som något annat än en stark signal om att det lokala förhandlingsarbetet fungerat väldigt bra. 19

20 Avtal & förhandling 20 Avtalsförhandlingar 2013 I juni genomfördes en gemensam utvärdering av avtalet. I stort sett var både FTF och FAO nöjda med avtalet. Men FAO uttryckte också en stark oro för att hamna i en liknande situation som tidigare under året. Den synen kunde FTF helt dela. Visst har FTF och FAO ofta olika åsikter eftersom vi som parter företräder olika intressen. Det innebär att det ofta kan bli tuffa diskussioner. Men det finns i branschen också en väldigt stark tradition att hitta gemensamma och långsiktigt hållbara lösningar. Exemplen är många men för att bara nämna några: pensionsavtalet, omställningsreglerna och arbetstiderna. Detta är en tradition att vara stolt över, för den har gynnat både FTFs medlemmar och företagen. Den stora frågan efter sommaren var om hela avtalet skulle sägas upp eller om det fanns en lösning där frågan om löneutrymmet kunde hanteras i enlighet med det ursprungliga avtalet. I september var signalspråket sådant mellan parterna att det var dags att kalla in förhandlingsdelegationen. Redan inledningsvis i förhandlingarna kunde parterna konstatera att det fanns två gemensamma grundvärderingar: att vi tror på lokal lönebildning och att försäkringsbranschen över tide ska följa det märke som sätts i industriavtalen. Dessutom konstaterades det i förhandlingsprotokollet att 2012 var ett avsteg från principen om lokal lönebildning. Överens om dessa grundläggande principer gick sedan förhandlingarna i rekordfart. Med vissa justeringar i det som en gång kallades nödutgången var avtalet för 2013 på plats. Parterna valde också att förlänga avtalet till den 31 mars Syftet med detta är att i framtiden ligga på motsvarande avtalsperioder som industrin. Pensionsavtal Under året trädde den något omarbetade FTPplanen i kraft då FTP 08 blev FTP 12. Den enda praktiska förändringen var egentligen att fler bolag blev valbara. Det ligger oerhört mycket arbete bakom att ett relativt litet kollektiv som FAO-området har en egen pensionsplan. Men pensioner är hemmaplan för vår bransch och det är därför egentligen självklart att ha en egen plan. Samarbetet kring pensionsplanen är också nära och konstruktivt med motparten FAO. KFO Avtalsförhandlingar 2012 Om det var komplicerat på FAO-området så var det raka motsatsen på KFO-området. Förhandlingarna hölls som vanligt sedan avtalet med FAO var klart. Det finns dessutom ett huvudavtal som säger att Stor förhandlingsdelegation Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter Liten förhandlingsdelegation löner/anställningsvillkor FAO Ingolf Lundin Ulla-Britt Lundqvist Anders Johansson Liten förhandlingsdelegation löner/anställningsvillkor KFO Ingolf Lundin Ulla-Britt Lundqvist Anders Johansson Bengt Ericson Pensionsnämnd FAO Ingolf Lundin Göran Hrisanfow Bengt Ericson Pensionsnämnd KFO Ingolf Lundin Göran Hrisanfow Bengt Ericson

21 KFO-området ska ha motsvarande villkor som branschen i övrigt har. Viktigast vid förhandlingarna var konstaterandet att det lokala arbetet med lönerna enligt avtalet som tecknades 2011, fungerat mycket bra. I motsats till avtalet med FAO fanns det ingen anledning till att öppna för att endera parten skulle kunna säga upp avtalets tredje år. Förhandlingarna om löneutrymme för 2013 inleddes i december men hann inte avslutas under verksamhetsåret. Pensionsförhandlingar Det nya pensionsavtal som trädde i kraft 1 juli 2011 levde temporärt vidare under Detta trots att det lever med en förutsättningsbrist. Sedan Swedbank stängt sin traditionella pensionsförsäkring finns inget sådant alternativ utanför Folksam, vilket avtalet förutsätter. Under 2012 fanns det kontinuerliga kontakter mellan parterna för att finna en lösning på problemet. Inbjudan till överläggningar om en enhetlig pensionsplan för hela KFO-området kom i december 2012 och dessa förhandlingar börjar FÖRHANDLINGAR En viktig uppgift för ett fackförbund är att vara medlemmarnas part i förhandlingar mellan de anställda och arbetsgivarna. Man brukar då skilja på centrala, lokala och enskilda förhandlingar. Lokala och enskilda förhandlingar sköts i regel av förtroendevalda där det finns FTF-föreningar. När det saknas föreningar sköts förhandlingarna av förbundets ombudsmän. Centrala förhandlingar sköts av förbundet inte bara när det gäller kollektivavtalsförhandlingar, utan också när de lokala parterna inte har kunnat komma överens. Ibland medverkar också förbundet som stöd i lokala förhandlingar. Förbundet genomförde totalt 76 centrala förhandlingar under Det mest udda ärendet under året var kanske nedläggningen av Brandförsäkringsverket. I själva förhandlingen fanns inga konstigheter, för avgångsvillkoren för de två anställda var mycket generösa. Men av förhandlingsprotokollet framgår också att denna nedläggning var av historiska mått. Bolaget var nämligen bildat 1782!

22 Förbundsmöte FTFs förbundsmöte ägde rum i september. Över 70 deltagare samlades på Olof Palmes gata för att diskutera olika frågor, framförallt lön och ledarskap. Förmiddagen leddes av Ingolf Lund och Bengt Ericson som satte fokus på lönefrågan och avtalet som FTF fick igenom år Eftermiddagen leddes av Alexis Wicklin från Ledarinstitutet. Han talade om ledarskap i idéburna organisationer och om hur man kan sikta framåt tillsammans. Ombuden fick därefter diskutera fackligt ledarskap i olika gruppkonstellatitoner och skapa en gemensam målbild: vilka svårigheter och möjligheter finns det i fackliga organisationer? SFUK Stiftelsen försäkringsbranschens understödskassa, SFUK, är en stiftelse som omfattar FTFs medlemmar. Stiftelsens verksamhet består främst i att subventionera uthyrning av semesterlägenheter i La Serra i Italien. Stiftelsen subventionerar också transferkostnaderna från flygplatser till semesterbyn. Styrelse: Carola Ahlberg (ordförande) Raija Strömberg Andreas Westerius 22 Lag & Avtal Under året förstärkte FTF stödet till de medlemmar som har en arbetsledande funktioner på jobbet, genom ett inleda ett samarbetemed den opartiska tidningen Lag & Avtal. Det innebär att chefsmedlemmarna får tidningen och tillgång till ett webbaserat HR-verktyg med mallar och checklistor. Ny medlemsförmån Ett samarbete med träningsanläggningen Actic inleddes under året. Actic har över 103 anläggningar över hela Sverige och på vissa platser även tillgång till simhallar. Medlemsförmånen via Actic fick mycket bra respons från medlemmar. Under synlighetskampanjen i november hade vi med oss Actic på Länsförsäkringar Stockholm. Många medlemmar fick testa sin fysiska ålder på en våg och prata med en personliga tränare.

23 FÖRSÄKINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA, FPK Fullmäktige Ordinarie 2012: Susanne Lindberg Henrik Herlin Bill-Owe Johansson Jan Nilsson Lars Nordin Ny webbplats Den 2 maj var det premiär för FTFs nya webbplats. I arbetet med den nya webbplatsen har FTF anlitat webbyrån Metamatrix. Deras uppdrag har bland annat bestått av att ta fram informationsstruktur, interaktionsdesign och webbplatsens form. Hösten 2011 påbörjade Metamatrix den tekniska utvecklingen av webbplatsen, samtidigt som kansliets webbgrupp bestående av Anna Forslin (projektledare), Lotta Linderson och Olov Norin producerade innehåll och byggde sidor. Arbetet med ny webbplats inleddes under 2010, parallellt med ett projekt för att uppgradera och utöka funktioner i FTFs medlemsregister. Samtidigt med premiären av den nya webbplatsen, togs ett antal nya system kopplade till medlemsregistret i bruk. Ett nytt ärendehanteringssystem för kansliet infördes, liksom ett nytt system för att administrera kurser. De förtroendevalda fick också ett nytt verktyg för att hantera det lokala medlemsregistret. Anna Forslin. Ordinarie 2013: Johan Sjöstedt Anders Carlsson Kjell Arnberg Suppleanter 2012: Christine Sundh Andreas Westerius Camilla Nihlén Suppleanter 2013: Gunnar Ritter Ingemar Bodlund Ulf Hamrén Styrelse Ingolf Lundin (vice ordförande) Carl Johan Gezelius Ewa Kolmodin Suppleanter: Torleif Carlsson Linda Pettersson Mikael Hellsing Per-Anders Karmeroth Claes Hanson Peter Karlsson Anna Gramming Ola Martengård Bengt Ericson Annika Svensson Kooperationens pensionskassa, fullmäktige och stiftelse Anders Johansson Kerstin Kujala (suppleant) 23

24 Styrelseutveckling Under året har arbetet med att vässa våra förtroendevalda fortgått och alla klubbar och föreningar som har bett om det har fått fått coachning i effektivare arbetsformer. Under 2013 kommer en särskild prioritering ske på detta område där föreningar som har särskilt svårt att få sitt styrelsearbete att fungera går före föreningar med ett mer generellt behov. Under året fångades även behovet av att digitalt kunna tillfråga de lokala medlemmarna om deras åsikter upp och under 2013 kommer förbundet att jobba vidare med att få lösningar för detta på plats. Vi jobbar vidare med Årsmöten/ Möten via nätet. Vilket varit ett behov inte minst från de föreningar och klubbar där man sitter geografiskt splittrat. Utbildning Inför 2012 genomfördes en översyn av FTFs kursutbud. Inför översynen fick förtroendevalda, medlemmar och kanslianställda på olika sätt komma med synpunkter om vilket utbildningsbehov man upplevde hos de förtroendevalda. Kursprogrammet justerades genom att några helt nya kurser infördes, medan andra fick ett förändrat innehåll. FTF höll under året utbildningarna Introduktionsdag (vid två tillfällen), Grundkurs (två tillfällen), Löneladda (två tillfällen). Dessa kurser hade sammanlagt 158 deltagare. Vidare höll FTF i samverkan med Finansförbundet kurserna Representant i bolagsstyrelse (två tillfällen), Jämställdhet och mångfald, Grundläggande arbetsmiljökurs (två tillfällen) och Rehabdag (två tillfällen). Totalt hade FTF 72 deltagare på de kurser som hölls i samverkan med Finansförbundet. Två kurser, Fördjupningskurs samt Förhandling och svåra samtal, fick ställas in under året. Totalt utbildades 230 förtroendevalda inom FTFs ordinarie kursutbud. FTF genomförde dessutom ett antal utbildningar direkt riktade till enskilda förenings- och klubbstyrelser. 24

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 014 2014 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning4 Verksamhetsberättelse 2014Årsre 014 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2014 20 Foto: Andy Prhat Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2014 fortsatte

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen. Välkommen till Föreningsstämma för Ung Företagsamhet Kronoberg Tid: Den 17 november kl 15.00 Plats: Ung Företagsamhet, Kungsgatan 1B, 4 vån Växjö Deltagare: Medlemmar anmälda till stämman senast den 10

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer