Handlingar till LinTeks fullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09"

Transkript

1 1 Handlingar till LinTeks fullmäktige Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the seven big technology student unions of Sweden KORK Kårordföranden inom Reftec Presidents within Reftec VORK Vice kårordföranden inom Reftec Vice presidents within Reftec RUBIK Reftecs utbildnings- och internationaliseringsansvariga Education and internationalization cooperation within Reftec STORK Studiesocialt ansvariga inom Reftec Cooperation for student support within Reftec ARG TORK Arbetsmarknadsansvarigas samarbetsorgan inom Reftec Tidningsredaktörernas samarbetsorgan inom Reftec The corporate relation cooperation within Reftec The Editor-In-Chief cooperation within Reftec SFS Sveriges förenade studentkårer The national association of student unions LUST LiU-kårernas samarbetsorgan Cooperation between the LiU student unions LUST-U Utbildningsansvariga inom LUST Education cooperation within LUST LUSTIG Informationsansvariga inom LUST Head of information within LUST SATAN Studiesocialt ansvariga inom LUST Cooperation for student support within LUST TFK Tekniska fakultetskansliet The office of the technical faculty SAINT LiUs internationaliseringsgrupp LiUs group for internationalisation SLV Strategigruppen för lika villkor på LiU Group for equal conditions on LiU HSV Högskoleverket National association of higher education LiQA LGU VA ECIU Projektgrupp för kvalitetssäkringssystem Ledningsgruppen för grundutbildning Utskott inom nämnden som hanterar mindre, mer akuta ärenden Ett finare ERASMUS, där LiU är med Project for quality system on LiU Board for undergrad. education Committee within the program board that handles minor problems Exchange program where LiU participates CUL Centrum för utbildning och lärande Centrum for education and learning Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

2 2 Svensk/engelsk ordlista med mötesord Svenska Acklamation Adjungeringar Bordläggning Dagordning Fakultet Fullmäktige Handuppräckning Institution Justeringsperson Kårobligatoriet Motion / Motionär Måldokument Omröstning Ordinarie Ordningsfråga Programnämnd Proposition Protokollsanteckning Reglementen och policys Replik Reservation Röstprotokoll Rösträkning Sakupplysning Stadga Streck i debatten Studentkår Studeranderepresentant Styrdokument Styrelse Suppleant Talarlista Talman Engelska Acclamation Co-options Table (tabling) Agenda Faculty Council Vote by show of hands Department Member to check the minutes Student union mandatory Member's bill / Mover The document of objectives Voting Ordinary Point of order Programme board Bill Statement entered in the minutes Regulations and policies Reply Reservation Minutes Vote count Factual information Statute End of discussion/debate Student union Student representative Steering documents Board Deputy, substitute List of speakers Speaker Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

3 3 Vakant / Vakans Verksamhetsplan Yrkanden Åsiktsprogram Åsiktstorg Vacant / Vacancy The operational plan Pleading The opinion program Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

4 4 Nominering av Johan Liljegren till Kårordförande för verksamhetsåret 2011/2012 Johan är en lugn, ödmjuk och balanserad person som inger stort förtroende. Med mångårig erfarenhet från olika delar av studentlivet bland annat som kassör i Clubmästeriet, Internrevisor för I-sektionen, ledamot i Fullmäktige och som studeranderepresentant i styrelsen för Ekonomiska Institutionen, besitter han nu de många egenskaper som Valberedningen värdesatt i sitt sökande efter nästa Kårordförande. Johan är en mycket omtyckt och social person med många vänner och kontakter, både inom och utanför universitetsvärlden. Han är duktig på att föra sig i sociala sammanhang och har en auktoritet som gör honom till en naturlig ledare. Med en ständig vilja att förbättra och leda organisationen framåt ser Valberedningen honom som ett naturligt steg i LinTeks utveckling. Under detta läsår har Johan satt sig in i problematiken kring kårobligatoriets avskaffande med stort intresse. Enligt Johan själv är LinTeks största utmaning vad som skall ingå i den framtida verksamheten och hur relationen till sektionerna ska se ut. Detta ser Johan även som sin största utmaning som Kårordförande, och är ivrig att ta upp diskussionen med sektioner och universitetsledningen. Valberedningen är övertygad om att Johan kommer göra ett utmärkt jobb, och står därför helhjärtat bakom denna nominering av Johan Liljegren till Kårordförande. Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

5 Personligt brev Adress: Skolgatan Linköping Johan Liljegren Mobil: +46 (0) Född: 11 Februari 1987 Det är med ett stort engagemang jag söker till kårordförande för LinTek. Jag studerar just nu mitt fjärde år till civilingenjör i industriell ekonomi. Mina tidigare engagemang är att under ettan hjälpte jag till under TEAM och LARM samt var med att sätta upp i-sektionens cabaré. I tvåan så var jag skattmästare i Clubmästeriet och anordnade mottagningen av nya studenter och fler större fester. Mitt tredje år var jag i Melbourne som utbytesstudent. För att sedan komma tillbaka och vara med i FuM, IEI institutionsstyrelse, internrevisor för I-sektionen och starta upp LiU Water & Wind. Jag har även varit med och utvärderat valbara kurser och kommer att vara lektionsassistent under vt2. Varför jag söker till kårordförande är mitt brinnande intresse för att utveckla Linköpings Universitet. Jag tror att det finns stora möjligheter för studenterna att få ett ännu rikare studentliv, bättre utbildning och till slut ett bra arbete. Kåren spelar en stor roll i det hela för det är kåren som äger NH, Kårallen, Örat, Hg, Trappan, samordnar Nolle-p, studiebevakningen och bedriver många andra viktiga verksamheter. Jag tycker att merparten av kårens arbete är relevant. Dock ställer jag mig frågande till om man ska bedriva så pass mycket rekryteringsverksamhet som man göra just nu. Jag har under läsåret 2010/2011 fört diskussioner med många personer om en bra lösning på LinTeks roll efter kårobligatoriets avskaffande. Det som är en av de gemensamma åsikterna är att det är sektionerna som är starka på LiTH och det är där som engagemang och sammanhållning finns. Därför kommer mitt största mål vara att se till att man hittar vad som ska vara LinTeks verksamhet och hur relationen till sektionerna ska vara. Min uppfattning är att LinTek inte ska konkurrera med sektionerna utan samarbete och stötta sektionerna. Just nu kan man se tendenser till att LinTek försöker ta en allt för stor roll och samma roll som sektionerna har. Jag trivs med att ha ansvar och få möjlighet att påverka. Min ledarskapsstil är demokratisk och delegerande, det finns ingen mening att ge uppgifter till någon som inte har en nytta av att utföra den eller ser syftet i att få det gjort. Jag försöker leva upp till det jag tycker är bra ledaregenskaper så som våga fatta beslut, följa upp besluten och ta ansvar för det som har gjorts och se till att engagera andra i beslutsprocessen. Som det säkert framgår trivs jag mycket bra att arbeta i grupp och är mån om att alla i gruppen får vara med och påverka. Vänliga hälsningar, Johan Liljegren

6 C u r r i c u l u m V i t a e Johan Liljegren Skolgatan 25, Linköping Stora Bergstorp, Norrköping Johan Liljegren Mobil: +46 (0) Född: 11 februari, 1987 UTBILDNING 0708 pågår Master i Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet, Linköping Förväntad examen juni Tekniskinriktning datateknik. Ekonomiskinriktning finansiering och ekonomiska informationssystem Utbytesstudent, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australien - Tredje året på min utbildning fick jag möjligheten till ett utbyte via Linköpings universitet Värnplikt, Försvarsmakten, Skövde Befattning: Vagnchef och ställföreträdande plutonchef på stridsvagn I min befattning lärde jag mig lösa problem, leda en grupp om 20 personer och ta ansvar för gruppen. Det gav också insikt i att under ständig tidspress ansvara för att gruppen löser uppgiften. Betyg Ja till utlandstjänst, befattning 8, kunskaper och färdigheter 8, samt ett mycket gott omdöme. Jag fick också möjligheten att vara kontraktsanställd under sommaren för utlandstjänst under stridsvagns-vm för Leopard (Stridsvagn 121/122) Gymnasieskola, Haga Gymnasium, Norrköping Inriktning: Naturvetenskaplig. FÖRTROENDEUPPDRAG 1010 pågår Ledamot, LiU Water & Wind, Linköping Grundare och ledamot av Linköpings Universitets segling, kite, surf och wakeboard förening. - Mycket givande att bygga en förening från grunden. Ger förståelse för hur man marknadsför och organiserar nya organisationer. Huvudansvar är hemsida och andra online medier pågår Ledamot, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings Universitet, Linköping Studentrepresentant i styrelsen för ekonomiska institutionen på Linköpings Universitet. - Jag har lärt mig hur professionellt styrelsearbete fungerar och tillsammans med mina andra förtroende uppdrag fått en mycket övergripande bild och insikt i universitetets organisation, mål, visioner och strategiska arbete pågår Internrevisor, Sektionen för Industriell Ekonomi, Linköping Granskar sektionens räkenskaper och verksamhet. Rådgivning till styrelsen. - Dagligen får jag frågor kring hur sektionen ska agera i olika situationer, det har gett mig god analytisk förmåga till problem och att försöka se problem ur olika personers och gruppers perspektiv pågår Ledamot, LinTeks fullmäktige, Linköping Fullmäktige är Linköpings tekniska studentkårs högsta beslutande organ och väljs av medlemmarna. - I och med det omfattande arbete kring riktlinjer, verksamhetsplaner, budgetar och styrdokument har jag lärt mig hur man kan styra stora organisationer och får människor att sträva mot samma mål Skattmästare, Clubmästeriet, I-sektionen, Linköping Clubmästeriet ansvarar för sektionens idrotts-, fest- och rekreationsverksamhet och mottagning av nya studenter - Som kassör ansvarade jag för bokföringen och budgeteringen för hela verksamheten, med en omsättning på 2 miljoner kr. Clubmästeriet arrangerar flera event med välkända svenska artister och med upp till 3500 besökare. Arbetet tog ca 25 timmar i veckan under hela perioden. Jag lärde mig att strukturera, prioritera och planera min tid för att kunna klara studierna. Det gav mig en stor insikt i hur jag fungerar som person i stressade situationer, men framförallt att arbeta i grupp. ARBETSLIVSERFARENHET Arbete, Volvo AB, Göteborg - Sommarjobba på Volvo i Göteborg Jordbrukare och butiksbiträde, Bergstorps trädgård, Norrköping Småskalig grönsaks och jordbruks företag med gårdsförsäljning. - Erfarenhet av enformigt jordbruks arbete och att jobba som butiksbiträde där man möter många människor Feriearbetare, Vrinnervisjukhuset, Norrköping Norrköpings sjukhus och en del i Landstinget i Östergötland. - I arbetet fick jag lära mig att möta många olika människor och ta ansvar för mina uppgifter. SPRÅKKUNSKAPER Svenska (modersmål), Engelska (avancerad), Tyska (grundläggande) DATAKUNSKAPER MS Office Word, Excel, Powerpoint (avancerad), MS Windows XP, Vista, 7 (avancerad), Visma Bokföring, SPCS (avancerad), Open Office Writer, Calc, Impress (bra), MS Visual Studio 2005 (bra), Eclipse (bra), MS Project (bra), MS Office Access (grundläggande), Programmerings språk, C#, Java, Ada, C++ (grundläggande), Databas Oracle PL/SQL (grundläggande), Reuters 3000 Xtra (grundläggande), MatLab (grundläggande). Referenser lämnas på begäran

7 5 Nominering av Pablo Karlsson till Vice Kårordförande för verksamhetsåret 2011/2012 Valberedningen väljer att nominera Pablo Karlsson till posten som Vice Kårordförande. Pablo är en glad och initiativrik person med många idéer. Han är snart färdig Civilingenjör i Teknisk Biologi och ser nu fram emot ett år som Vice Kårordförande, där han får chansen att jobba med engagerade studenter i Linköping likväl som i Norrköping. Han har tidigare erfarenhet från bland annat LARM-kommittén 2010 där han var huvudansvarig för IT/Webb. Sedan drygt två år har han suttit som styrelsemedlem i Sektionscafé Baljan. Utöver detta har han drivit sin egen webbyrå sedan juni Detta har gett honom ekonomisk medvetenhet och god förmåga att arbeta i grupp. Som programmeringshandledare har han även utvecklat sin ledarskapsförmåga och nått goda resultat. Pablo är social och har lätt för att skapa nya kontakter vilket resulterat i att han har ett brett kontaktnät, vilket Valberedningen tror kommer gynna honom i hans arbete som Vice Kårordförande. Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

8 Linköping är den bästa stad jag vet! Själv kommer jag från Stockholm, storstaden och rörelsen. I Stockholm finns mycket att göra, kulturutbudet är stort och nya människor tycks finnas runt varje hörn. Trotts detta var valet för mig när jag letade mig till högre studier självklart: LiU! Här finns studentlivet på riktigt, det finns en gemenskap och en vilja att förändra och engagera som ingen annanstans. Under tiden i Linköping har jag själv engagerat mig i olika föreningar: jag har arbetat mycket i baljan, två år som jobbare och två och ett halvt som styrelsemedlem. Jag har även engagerat mig i kåren genom LARM, som IT-ansvarig LARM2010. Under dessa tillfällen har jag utvecklats mycket som person och också fått en chans att ge något tillbaka till studentlivet. Jag har tack vare mina vänner i Norrköping haft turen att få besöka staden otaliga gånger. Norrköpings studenter är precis som Linköpings en del av det engagemang som finns inom LiU. Många av de studenter jag känner vid den delen av universitet brinner extra starkt för sin stad och för att integrera den mer i LiU. Nu är jag snart färdigutbildad men känner att jag inte vill överge studentlivet och studenterna riktigt än. Jag vill gärna bidra mer till det jag har hållit så kärt under min studietid. Och vilket bättre sätt finns det att engagera sig för studenterna än i kåren? Som vice kårordförande får jag chansen att jobba med engagerade studenter, i Linköping likväl som Norrköping. Då jag även har funderingar på att flytta till Norrköping känner jag mig extra engagerad att göra något bra för dessa studenter. Jag ser framemot att få träffa valberedningen personligen och berätta mer om mig själv. Hälsningar Pablo Karlsson

9 Pablo Karlsson Vallavägen Linköping Tel: Utbildning Civilingenjör i tekniskbiologi Linköpings Universitet Utöver grundläggande civilingenjörskurser har jag valt att inrikta mig mot biologisk produktion. I inriktningen har jag läst kurser inom bioteknisk tillverkningsteknik, genteknik och analysmetoder. Många av kurserna har varit laborativa, vilket inneburit att jag kommit ikontakt med tekniker såsom westernblot, phagedisplay, flödescytometri, masspektroskopi, hplc, southernblot, imunohistokemiska metoder, PCR, realtids PCR med flera. Naturvetenskapligt program Kärrtorpsgymnasium Arbetslivserfarenhet Programerings-handledare Under tre terminer arbetade jag vid linköpings universitet som handledare i programmering parallelt med mina studier. Det har inneburit ansvar för datorlabborationer och lektioner för en klass om ca 30 elever per termin. I arbetet har jag tränat min pedagogiska och sociala förmåga och lärt mig hur samarbetet på en arbetsplats kan fungera. Labbtjänst Cocacola drycker Sverige AB Juli 2006 Feriearbetade i juli på kvalitetskontrollavdelningen på Cocacola drycker Sverige AB. Arbetet innebar självständigt, laborativt arbete samt journal förande av resultat. Maskinoperatör Cocacola drycker Sverige AB Juni 2006 Feriearbete på Cocacola drycker Sverige AB i juni. Arbetet innebar skötsel av maskiner, städning av maskinparken och visst ansvar för att produktionen fortgående. Värd på Skrapans Tekinkutställning April 2010 Jobbade under en och en halv vecka som motagningsvärd vilket innebar ansvar för att ta emot konstnärerna som skulle ställaut. Jag hade även ansvar för teknik och el under själva eventet. Förtroende updrag Huvudansvarig IT/Webb LARM Under LinTeks arbetsmarknadsdagar (LARM2010) var jag huvudansvarig för IT och webb. Detta har inneburit utformning och programmering av hemsidan larmdagarna.se. Jag har även haft huvudansvar för uthyrning av teknik, dragning av el och nätverk till företagsmontrar, programmering och utveckling av kassasystem, taxisystem och värdanmälningssystem m.m.

10 Under arbetet med LARM har jag fått övning i mötesteknik, projektplanering, att arbeta i stressade situationer, grupparbete och serviceanda. Jag har även lärt mig vikten av samspel mellan universitet, företag och samhälle och fått en god kännedom om olika företag. Styrelsemedlem Sektionscafé Baljan Jag har varit med i sektionscafé baljan styrelse i 2,5 år på olika poster: datoransvarig och perosnalfestansvarig. Arbetet har inneburit ansvar för öppning, stängning, bankning, pengaräkning. Jag har deltagit i utveckling av organisationen i form av kontinuerliga möten samt även planerat och genomfört olika event så som exempelvis personalfest, nyinval av styrelse och jobbsläpp. Under min tid i styrelsen har jag lärt mig hur en organisation drivs och vad som krävs för att den skall utvecklas jag har också knytit många kontakter med folk från de flesta utbildningar. Språk SVENSKA Flytande i tal och skrift ENGELSKA Flytande i tal och skrift SPANSKA Kommunikativt Datorkunskaper MS WORD, MS EXCELL, GOOGLE DOCS, OPENOFFICE Mycket goda kunskaper MATLAB, MINITAB Goda kunskaper SRS, BLAST, PROSITE samt andra BIOINFORMATISKA VERKTYG Goda kunskaper PHP, MYSQL, JAVASCRIPT, HTML, CSS, AJAX, Jquery Goda kunskaper (exempel finns på ADA95, C++, C#, Ruby, Python Grundläggande kunskaper Referenser/Betyg Referenser och betyg lämnas på begäran. Kontakt Kontakta mig helst via telefon , i annat fall via mail till

11 6 Nominering av Marcus Ericsson till posten Studiesocialt ansvarig för verksamhetsåret 2011/2012 Marcus är en glad och social person som studerar sista året på Civilingenjör i Informationsteknologi. Han beskriver sig själv som en strukturerad och lugn person som arbetar bra i grupp, vilket stämmer väl överens med den bild Valberedningen fått av honom. Marcus var bland annat med och tog initiativ till utomhusfesten Block Party Colonia förra året. Sådana initiativ kombinerat med anställning som DJ & Gruppansvarig på Ryds Herrgård gör att han har visar prov på initiativförmåga och stort engagemang. Dessutom har Marcus efter sektionsengagemang, ett år som festerist i D-group samt bokningsansvarig i forte! fått värdefull erfarenhet som gör att vi i Valberedningen tror att han skulle passa mycket bra för posten som Studiesocialt ansvarig. Marcus har utöver detta uttryckt ett brinnande intresse för LinTeks arbete, vilket kombinerat med hans erfarenheter och fina personlighet gör att Valberedningen valt att nominera honom till posten som Studiesocialt ansvarig. Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

12 Hej Mitt namn är Marcus Ericsson och jag söker posten som Studiesocialt ansvarig. Jag studerar till civilingenjör med inriktning Informationsteknologi på Linköpings universitet. Jag är en social och trevlig person som brinner för studentlivet. Jag har varit engagerad inom olika föreningar och organisationer på universitetet. Under åren här på LIU har jag bla som festerist så har jag upplevt hur roligt det är att glädja andra med de fester man annordnat. Det är just därför jag valt forsätt att vara aktiv i olika föreningar och organisationer. Framförallt för att det är roligt att ha något att göra utanför studierna. Jag ville fortsätta att göra saker för studenterna på universitetet så jag gick med i Forte. Under min tid i Forte så har jag suttit med i styrelsen i 2 år som bokningsansvarig. Som bokningsansvarig har jag haft den första kontakten med festerier/fadderier som hyr utrustning av oss. Något som varit mycket lärorikt då jag har fått tagit mycket ansvar att se till att det alltid finns personal på plats. Förnärvarande jobbar jag på Ryds herrgård som DJ och ansvarig för DJ-Gruppen. Mottagningen av studenterna ser jag som en av de viktigaste sakerna på året, det är då man vill att alla ska trivas så bra som det går. Något som skulle vara oerhört roligt att både jobba med och att kunna förbättra arbetet. Jag tror jag skulle göra ett bra arbete som Studiesocialt ansvarig. Jag har det lätt för mig att ka kontakt med nya människor och tror det kan hjälpa mig i jobbet som Studiesocialt ansvarig. När jag hittar något som jag brinner för så lägger jag ner 110% på det. Just som studiesocialt ansvarig är något jag tycker verkar oerhört roligt och ser fram emot utmaningen, och skulle gå in och ge allt för att göra ett bra jobb. Jag hoppas att ni skulle vilja träffa mig, så kan jag berätta mer om mig själv. Vänliga hälsningar Marcus Ericsson

13 Marcus Ericsson Mårdtorpsgatan Linköping Tele: CV Anställningar DJ & Gruppansvarig, Ryds Herrgård. Spelar ca 3-4 gånger i månaden. Gruppansvarig för alla DJ's. Jag ansvarar för bokningar och håller bokningsmöten med övriga DJ's på [hg]. Sommaren 08 Scan AB Linköping, paketering. Paketering av Scans varor i industrimiljö. Sommaren 05,06,07 Anställd hos Säljsupoort, Inköp/Dryckesansvarig. Under min tid hos Säljsupport så ansvarade jag för inköp och uppackning av läsk och dryck på tre större matvarubutiker (Typ ICA MAXI). 2004/ /04 Värnplikt 10 mån. Boden I19. Befattning: Stridsfordons förare (Stridsfordon 9040). Utbildningar Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola, Informations Teknologi. 270 högskolepoäng Teknikprogramet. Sundsvalls Gymnasium. Förtroendeuppdrag Elevråds styrelseledamot Programråds ordförande Teknikprogramet. Föreningsverksamhet Bilansvarig D-Sektionen. Ansvar för underhåll och bokningen av bilen Bokningsansvarig forte! (Ljud, Ljus & DJ Studentförening). Ansvar för alla bokningar som görs med föreningen, samt håller kontakt med kunder och partners.

14 2007- Innebandydomare, LSIF. Domare i studentserien som spelas på Campushallen Verkställare, Datateknologsektionens studiesociala utskott. Hade ansvar för förråd/materiell, transport och inköp. Språkkunskaper Utmärkta kunskaper i svenska i tal och skrift. Goda kunskaper i engelska. Datakunskaper OS: MS Windows, UNIX, Linux. Dokument: Officepaketet, Openoffice. Programering: C++/C, Java, VHDL, SystemC, SystemVerilog, XHTML, Lisp/scheme. Intressen Stort sportintresse. Spelar hockey och fotboll på min fritid. Även intresserad av musik. Övrigt B Körkort Referenser Referenser lämnas på begäran.

15 7 Nominering av Fredrik Hylerstedt till Utbildningsansvarig, ordförande för utbildningsutskottet för verksamhetsåret 2011/2012 Valberedningen har valt att nominera Fredrik Hylerstedt till Utbildningsansvarig, ordförande för utbildningsutskottet. Fredrik är en energisk och engagerad person från Strängnäs i Södermanland. Han studerar nu tredje året på Civilingenjör i Industriell Ekonomi och har en bred erfarenhet från studiebevakning och förbättringsarbete inom universitetsvärlden. Fredrik har exempelvis i sin roll som ordförande för studienämnden på I-sektionen drivit frågan att skapa och implementera en ny kursutvärderingsmodell med stor framgång. Han ser att det finns en stor förbättringspotential inom Tekniska Högskolan. Med sin stora erfarenhet från ledaruppdrag, sin starka personlighet och sitt brinnande engagemang för ständig förbättring tror Valberedningen att Fredrik Hylerstedt kommer arbeta hårt för att göra studenterna hörda, och har därför valt att nominera honom till posten som Utbildningsansvarig, ordförande för utbildningsutskottet. Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

16 Fredrik Hylerstedt Ryds allé Linköping +46 (0) Ansökan avseende tjänsten som Utbildningsansvarig, ordförande för utbildningsutskottet. Mitt namn är Fredrik Hylerstedt och jag söker posten som Utbildningsansvarig, ordförande för utbildningsutskottet. Denna ansökan är en naturlig fortsättning på mitt engagemang inom utbildningsförbättring på universitetet. Ända sedan jag kom till Linköping har jag velat engagera mig ytterligare i arbetet att förbättra vår utbildning men känt att studierna har tagit för mycket tid för att det skulle vara möjligt. Mitt intresse för utbildning och utlärning går långt tillbaka och härstammar från min mamma som arbetar som rektor. När jag själv fick chansen att arbeta i skolan efter att jag tagit studenten tog jag den direkt och arbetade som elevassistent, vilket utan tvekan var det mest krävande jag gjort i hela mitt liv. Arbetet gav mig insyn i hur det är att arbeta med undervisning, något som har underlättat mycket för mig i mitt studienämndsengagemang och som jag kommer ta med mig om jag blir utbildningsansvarig. Som studienämndsordförande har jag sett hur stor förbättringspotential det finns på den tekniska högskolan, både vad gäller undervisningen och administrationen, men också inom sektionernas studienämndsverksamhet. Det var också här jag insåg att det är svårt att hitta tiden som behöver läggas ned för att verkligen kunna förbättra vår utbildning när man studerar på samma gång. Jag tycker att de två huvudfrågor som jag har drivit som ordförande karakteriserar vad jag vill uppnå inom förbättringsarbete på ett bra sätt: Den nya utvärderingsmodellen: vi har inom I-sektionens studienämnd skapat en modell i tre steg som bygger på feedback samt halv- och heltidsutvärderingar för att höja kvaliteten på vårt utvärderingsarbete. Vårt målsättningsarbete: vi har under terminen satt upp långsiktiga mål för att skapa kontinuitet i vår verksamhet och se till att den utvecklas. Som eventuell utbildningsansvarig är det tre områden jag vill prioritera: 1. Kontinuitet: mycket arbete har lagts ned av tidigare utbildningsansvariga och de har kommit långt i många frågor, det är viktigt att inte låta detta gå förlorat. 2. Ofta driver universitet egna förbättringsprocesser: det gäller att inte nöja sig med det utan att som student vara med och driva dessa framåt. När viljan finns går det att få till snabba och stora förbättringar på universitetet.

17 3. Det finns ett stort engagemang och en förbättringsvilja i många studienämnder. Det gäller att sätta upp mål för de som vill driva sin verksamhet framåt samt att ge dem inspiration, stöd och verktyg för att kunna göra detta. Jag ser fram emot att vid intervjun ytterligare få utveckla de saker jag i korthet beskrivit ovan. Med vänlig hälsning, Fredrik Hylerstedt

18 CV Född: UTBILDNING Aug 08 pågående FREDRIK HYLERSTEDT RYDS ALLÉ LINKÖPING +46 (0) Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet Årskurs 3 Teknisk inriktning: Datateknik Naturvetenskapliga gymnasiestudier, Europaskolan, Strängnäs Avancerade naturvetenskapliga kurser såsom materialfysik och analytiska metoder. Engagemang inom Elevrådet bland annat som ordförande. ARBETSLIVSERFARENHET Jun 10 Aug 10 Hamnvärd, Promarina AB, Strängnäs Jun 09 Aug 09 Heltid med 6-dagarsvecka under sommaren. Skötte i en mindre grupp den dagliga driften av en gästhamn med ca 50 gäst- och 250 fasta båtplatser. Arbetade självständigt och ofta ensam. Erbjöds rollen som platsansvarig inför säsongen Vikarierande förskollärare, Tosteröskolan, Strängnäs Arbetade efter ett flexibelt schema med dagliga förändringar. Arbetade med många olika sorters pedagogik Elevassistent och vikarierande fritidspedagog, Långbergsskolan, Strängnäs Arbetade ensam med en elev och utformade själv modeller för hans inlärning samt sociala utveckling. Erfarenhet av att arbeta i större arbetslag och formell struktur. Gick ett antal utbildningar som berörde pedagogik och hur man arbetar med människor med speciella behov. IDEELLA ENGAGEMANG 2010 nuvarande Ordförande och tillika vice ordförande, Studienämnden, Sektionen för Industriell Ekonomi, Linköping Arbetade under viceperioden huvudsakligen med den operativa verksamheten, t ex rekrytering av representanter, kursutvärderingar och förbättringar i det webbaserade kursutvärderingssystemet KURT. Har under ordförandeperioden arbetat med att skapa och implementera en ny kursutvärderingsmodell samt genomfört ett strategiskt målsättningsarbete Kassör, Griffins Lacrosse, Linköping Ekonomiansvarig för det nystartade lacrosselaget Griffins i Linköping. Administrerade inköp av utrustning, medlemsregister samt medlemsavgifter Klassrepresentant, Studienämnden, Sektionen för Industriell Ekonomi, Linköping Genomförde utvärderingar samt representerade klassens gentemot en studierektor från IEI när problem med en handledare uppdagades. juli aug 2008 Delegationsledare CISV-Summer Village, Stavanger, Norge Ledde den svenska delegationen till ett månadslångt internationell interkulturellt utbytesläger. 1/2

19 Scoutledare, Strängnäs Scoutkår, Strängnäs Ledde miniorscoutavdelningen med ca 20 scouter, hade planerings- samt operativt ansvar. Genomgick scouternas ledarskapsutbildning ALU. ÖVRIGA MERITER Maj 2008 Skrev 2.0 på högskoleprovet SPRÅKKUNSKAPER Svenska modersmål. Engelska behärskar i tal och skrift. ÖVRIGT Intressen: Lacrosse, segling, historia, scouting. Referenser lämnas efter önskemål. 2/2

20 8 Nominering av Jakob Pogulis till Utbildningsansvarig med studeranderepresentantansvar för verksamhetsåret 2011/2012 Jakob är en lugn och stabil person som uttrycker sig välformulerat. Han brinner för att föra studenternas talan och har ett genuint intresse för sektionernas och LinTeks arbete. Han är duktig på att hålla många bollar i luften och får sina medarbetare att fokusera på målet. Efter stundande examen vill Jakob fortsätta engagera sig i kåren och föra studenternas talan. Då han har ett stort intresse för samhällsfrågor och politik, samt en god förmåga att argumentera för sin sak tror Valberedningen att Jakob skulle göra ett mycket bra jobb på denna post. Jakob har genom mångårigt engagemang, bland annat som ordförande för C-sektionen och talman för Fullmäktige, skaffat sig stor insikt i studentlivet och LinTek. Han har dessutom under samma tidsperiod varit handledare i flera kurser vilket visar på hans förmåga att ta sig an många uppgifter och utföra dem med gott resultat. Han har utvärderat och omarbetat kursmaterial för en bättre överensstämmelse med kursplanen i enlighet med kursernas utbildningsmål, vilket gett honom bra erfarenhet för just denna post. Härmed nominerar Valberedningen Jakob Pogulis till posten som Utbildningsansvarig med studeranderepresentantansvar. Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Valberedningen har valt att nominera Karin Jerner till Kårordförande. Karin är en mycket strukturerad och stabil person som kan föra sig väl i olika sociala situationer och har god retorisk förmåga, något

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Enligt Tbi-sektionens reglemente punkt 3.1.3 står det följande: Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas räkning på sektionens konton.

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Promemoria om kompletterande handlingar

Promemoria om kompletterande handlingar PM Bilaga fumf13-7.5a Umeå, 2014-04-28 Promemoria om kompletterande handlingar De kompletterande handlingarna till FUM 7 2013/2014 utgörs av Bilaga fumf13-7.5a, denna PM Bilaga fumm13-7.3b, Meddelandebilaga

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Vice- /Ordförande. Valberedningen har valt att till posten som Vice/Ordförande 2016/2017 nominera Herman Svensk.

Vice- /Ordförande. Valberedningen har valt att till posten som Vice/Ordförande 2016/2017 nominera Herman Svensk. Vice- /Ordförande har valt att till posten som Vice/Ordförande 2016/2017 nominera Herman Svensk. Herman läser just nu sitt första år på Industriell Ekonomi. Han är en lugn, ambitiös och driftig person

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet)

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Läser sjuksköterskeprogrammet, första terminen. Har grundläggande

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Daniel Persson. Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp.

Daniel Persson. Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp. 1 Daniel Persson Front end utvecklare Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp.se CURRICULUM VITAE Yrkesmässiga

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

HUR OPTIMERAR DU DITT CV?

HUR OPTIMERAR DU DITT CV? HUR OPTIMERAR DU DITT CV? av Sara Birgerson och Karin Andersson INNEHÅLL INLEDNING... 3 INTERNATIONELLT... 4 SKILLNAD PÅ CV OCH MERITFÖRTECKNING... 5 Meritförteckning... 5 CV... 6 OLIKA SORTERS CV... 8

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Utbildningsföreningen EKEN. Årsmöte

Utbildningsföreningen EKEN. Årsmöte Agenda Formalia 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av sekreterare 4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 5 Behörighetsutlysande 6 Beslutsmässighet 7 Fastställande av dagordning Ärenden

Läs mer

Rapporter och Meddelanden

Rapporter och Meddelanden 2015-09-07 1 (4) Rapporter och Meddelanden Kårstyrelsen Kårstyrelsen har sedan början av augusti haft kontinuerliga träffar, två styrelsemöten och en strategihelg. Arbetet har präglats av diskussioner

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsplan för Uppsala Datavetare, 2016 3 Inledning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Användning 3 Organisationsmål 3 Mål gällande organisationen

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

5 anledningar till varför jag är intressant för ert företag:

5 anledningar till varför jag är intressant för ert företag: Göteborg 2004-11-01 Intresseanmälan Mitt namn är Johan Skoglund och jag vill med denna intresseanmälan anmäla intresse för tjänst hos er. Jag har läst till civilingenjör vid Chalmers, Datateknik med inriktning

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Samhällsvetenskapligaprogrammet vid Kungsholmens Gymnasium Internationella sektionen, samtliga ämnen studerades på engelska.

CURRICULUM VITAE. Samhällsvetenskapligaprogrammet vid Kungsholmens Gymnasium Internationella sektionen, samtliga ämnen studerades på engelska. CURRICULUM VITAE PERSONUPPGIFTER: Veronica Andersson Gråbrödragatan 12 nb 582 18 Linköping 013-14 93 83 0708 74 69 64/alt. 0735 42 19 20 veronica@stuff.liu.se UTBILDNING PÅ GYMNASIENIVÅ: Samhällsvetenskapligaprogrammet

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren strävar mot. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren skall arbeta med. De mäts på årsbasis genom indikatorer.

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc.

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc. Skriv ett CV! Vad är ett CV? Det latinska namnet Curriculum vitae (CV) betyder levnadslopp och är en personlig meritförteckning. Ditt CV ska alltså vara en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Höstmöte 2014 Tid: klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare samt två justerare, tillika rösträknare vid votering. 4. Upprättande

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Sök-Utskottspub Sök till:

Sök-Utskottspub Sök till: Sök-Utskottspub Sök till: AktU MafU NärU Webgruppen Yvette Valberedningen Näringslivsutskottet, NärU - Din väg till drömjobbet! Hej Ettan! Mitt namn är Albin Larsson och jag är Näringslivsansvarig på sektionen

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare Ordförande En ordförandes största uppgifter är att vara sektionens ansikte utåt, föra sektionens talan och se till att organisationen fortsätter att fungera. Det är viktigt att man som ordförande vågar

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

Rapporter och meddelanden Presidiet

Rapporter och meddelanden Presidiet 2015-04-10 1 (6) Rapporter och meddelanden Presidiet Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen.

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

SÖK TILL STYRELSEN 14/15! Sista ansökningsdagen 13/3

SÖK TILL STYRELSEN 14/15! Sista ansökningsdagen 13/3 SÖK TILL STYRELSEN 14/15! Sista ansökningsdagen 13/3 Hampus Fernström - Ordförande Som ordförande för /Stampus ser du till så att såväl det kortsiktiga som det långsiktiga arbetet med föreningen fortlöper

Läs mer