Handlingar till LinTeks fullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09"

Transkript

1 1 Handlingar till LinTeks fullmäktige Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the seven big technology student unions of Sweden KORK Kårordföranden inom Reftec Presidents within Reftec VORK Vice kårordföranden inom Reftec Vice presidents within Reftec RUBIK Reftecs utbildnings- och internationaliseringsansvariga Education and internationalization cooperation within Reftec STORK Studiesocialt ansvariga inom Reftec Cooperation for student support within Reftec ARG TORK Arbetsmarknadsansvarigas samarbetsorgan inom Reftec Tidningsredaktörernas samarbetsorgan inom Reftec The corporate relation cooperation within Reftec The Editor-In-Chief cooperation within Reftec SFS Sveriges förenade studentkårer The national association of student unions LUST LiU-kårernas samarbetsorgan Cooperation between the LiU student unions LUST-U Utbildningsansvariga inom LUST Education cooperation within LUST LUSTIG Informationsansvariga inom LUST Head of information within LUST SATAN Studiesocialt ansvariga inom LUST Cooperation for student support within LUST TFK Tekniska fakultetskansliet The office of the technical faculty SAINT LiUs internationaliseringsgrupp LiUs group for internationalisation SLV Strategigruppen för lika villkor på LiU Group for equal conditions on LiU HSV Högskoleverket National association of higher education LiQA LGU VA ECIU Projektgrupp för kvalitetssäkringssystem Ledningsgruppen för grundutbildning Utskott inom nämnden som hanterar mindre, mer akuta ärenden Ett finare ERASMUS, där LiU är med Project for quality system on LiU Board for undergrad. education Committee within the program board that handles minor problems Exchange program where LiU participates CUL Centrum för utbildning och lärande Centrum for education and learning Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

2 2 Svensk/engelsk ordlista med mötesord Svenska Acklamation Adjungeringar Bordläggning Dagordning Fakultet Fullmäktige Handuppräckning Institution Justeringsperson Kårobligatoriet Motion / Motionär Måldokument Omröstning Ordinarie Ordningsfråga Programnämnd Proposition Protokollsanteckning Reglementen och policys Replik Reservation Röstprotokoll Rösträkning Sakupplysning Stadga Streck i debatten Studentkår Studeranderepresentant Styrdokument Styrelse Suppleant Talarlista Talman Engelska Acclamation Co-options Table (tabling) Agenda Faculty Council Vote by show of hands Department Member to check the minutes Student union mandatory Member's bill / Mover The document of objectives Voting Ordinary Point of order Programme board Bill Statement entered in the minutes Regulations and policies Reply Reservation Minutes Vote count Factual information Statute End of discussion/debate Student union Student representative Steering documents Board Deputy, substitute List of speakers Speaker Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

3 3 Vakant / Vakans Verksamhetsplan Yrkanden Åsiktsprogram Åsiktstorg Vacant / Vacancy The operational plan Pleading The opinion program Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

4 4 Nominering av Johan Liljegren till Kårordförande för verksamhetsåret 2011/2012 Johan är en lugn, ödmjuk och balanserad person som inger stort förtroende. Med mångårig erfarenhet från olika delar av studentlivet bland annat som kassör i Clubmästeriet, Internrevisor för I-sektionen, ledamot i Fullmäktige och som studeranderepresentant i styrelsen för Ekonomiska Institutionen, besitter han nu de många egenskaper som Valberedningen värdesatt i sitt sökande efter nästa Kårordförande. Johan är en mycket omtyckt och social person med många vänner och kontakter, både inom och utanför universitetsvärlden. Han är duktig på att föra sig i sociala sammanhang och har en auktoritet som gör honom till en naturlig ledare. Med en ständig vilja att förbättra och leda organisationen framåt ser Valberedningen honom som ett naturligt steg i LinTeks utveckling. Under detta läsår har Johan satt sig in i problematiken kring kårobligatoriets avskaffande med stort intresse. Enligt Johan själv är LinTeks största utmaning vad som skall ingå i den framtida verksamheten och hur relationen till sektionerna ska se ut. Detta ser Johan även som sin största utmaning som Kårordförande, och är ivrig att ta upp diskussionen med sektioner och universitetsledningen. Valberedningen är övertygad om att Johan kommer göra ett utmärkt jobb, och står därför helhjärtat bakom denna nominering av Johan Liljegren till Kårordförande. Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

5 Personligt brev Adress: Skolgatan Linköping Johan Liljegren Mobil: +46 (0) Född: 11 Februari 1987 Det är med ett stort engagemang jag söker till kårordförande för LinTek. Jag studerar just nu mitt fjärde år till civilingenjör i industriell ekonomi. Mina tidigare engagemang är att under ettan hjälpte jag till under TEAM och LARM samt var med att sätta upp i-sektionens cabaré. I tvåan så var jag skattmästare i Clubmästeriet och anordnade mottagningen av nya studenter och fler större fester. Mitt tredje år var jag i Melbourne som utbytesstudent. För att sedan komma tillbaka och vara med i FuM, IEI institutionsstyrelse, internrevisor för I-sektionen och starta upp LiU Water & Wind. Jag har även varit med och utvärderat valbara kurser och kommer att vara lektionsassistent under vt2. Varför jag söker till kårordförande är mitt brinnande intresse för att utveckla Linköpings Universitet. Jag tror att det finns stora möjligheter för studenterna att få ett ännu rikare studentliv, bättre utbildning och till slut ett bra arbete. Kåren spelar en stor roll i det hela för det är kåren som äger NH, Kårallen, Örat, Hg, Trappan, samordnar Nolle-p, studiebevakningen och bedriver många andra viktiga verksamheter. Jag tycker att merparten av kårens arbete är relevant. Dock ställer jag mig frågande till om man ska bedriva så pass mycket rekryteringsverksamhet som man göra just nu. Jag har under läsåret 2010/2011 fört diskussioner med många personer om en bra lösning på LinTeks roll efter kårobligatoriets avskaffande. Det som är en av de gemensamma åsikterna är att det är sektionerna som är starka på LiTH och det är där som engagemang och sammanhållning finns. Därför kommer mitt största mål vara att se till att man hittar vad som ska vara LinTeks verksamhet och hur relationen till sektionerna ska vara. Min uppfattning är att LinTek inte ska konkurrera med sektionerna utan samarbete och stötta sektionerna. Just nu kan man se tendenser till att LinTek försöker ta en allt för stor roll och samma roll som sektionerna har. Jag trivs med att ha ansvar och få möjlighet att påverka. Min ledarskapsstil är demokratisk och delegerande, det finns ingen mening att ge uppgifter till någon som inte har en nytta av att utföra den eller ser syftet i att få det gjort. Jag försöker leva upp till det jag tycker är bra ledaregenskaper så som våga fatta beslut, följa upp besluten och ta ansvar för det som har gjorts och se till att engagera andra i beslutsprocessen. Som det säkert framgår trivs jag mycket bra att arbeta i grupp och är mån om att alla i gruppen får vara med och påverka. Vänliga hälsningar, Johan Liljegren

6 C u r r i c u l u m V i t a e Johan Liljegren Skolgatan 25, Linköping Stora Bergstorp, Norrköping Johan Liljegren Mobil: +46 (0) Född: 11 februari, 1987 UTBILDNING 0708 pågår Master i Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet, Linköping Förväntad examen juni Tekniskinriktning datateknik. Ekonomiskinriktning finansiering och ekonomiska informationssystem Utbytesstudent, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australien - Tredje året på min utbildning fick jag möjligheten till ett utbyte via Linköpings universitet Värnplikt, Försvarsmakten, Skövde Befattning: Vagnchef och ställföreträdande plutonchef på stridsvagn I min befattning lärde jag mig lösa problem, leda en grupp om 20 personer och ta ansvar för gruppen. Det gav också insikt i att under ständig tidspress ansvara för att gruppen löser uppgiften. Betyg Ja till utlandstjänst, befattning 8, kunskaper och färdigheter 8, samt ett mycket gott omdöme. Jag fick också möjligheten att vara kontraktsanställd under sommaren för utlandstjänst under stridsvagns-vm för Leopard (Stridsvagn 121/122) Gymnasieskola, Haga Gymnasium, Norrköping Inriktning: Naturvetenskaplig. FÖRTROENDEUPPDRAG 1010 pågår Ledamot, LiU Water & Wind, Linköping Grundare och ledamot av Linköpings Universitets segling, kite, surf och wakeboard förening. - Mycket givande att bygga en förening från grunden. Ger förståelse för hur man marknadsför och organiserar nya organisationer. Huvudansvar är hemsida och andra online medier pågår Ledamot, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings Universitet, Linköping Studentrepresentant i styrelsen för ekonomiska institutionen på Linköpings Universitet. - Jag har lärt mig hur professionellt styrelsearbete fungerar och tillsammans med mina andra förtroende uppdrag fått en mycket övergripande bild och insikt i universitetets organisation, mål, visioner och strategiska arbete pågår Internrevisor, Sektionen för Industriell Ekonomi, Linköping Granskar sektionens räkenskaper och verksamhet. Rådgivning till styrelsen. - Dagligen får jag frågor kring hur sektionen ska agera i olika situationer, det har gett mig god analytisk förmåga till problem och att försöka se problem ur olika personers och gruppers perspektiv pågår Ledamot, LinTeks fullmäktige, Linköping Fullmäktige är Linköpings tekniska studentkårs högsta beslutande organ och väljs av medlemmarna. - I och med det omfattande arbete kring riktlinjer, verksamhetsplaner, budgetar och styrdokument har jag lärt mig hur man kan styra stora organisationer och får människor att sträva mot samma mål Skattmästare, Clubmästeriet, I-sektionen, Linköping Clubmästeriet ansvarar för sektionens idrotts-, fest- och rekreationsverksamhet och mottagning av nya studenter - Som kassör ansvarade jag för bokföringen och budgeteringen för hela verksamheten, med en omsättning på 2 miljoner kr. Clubmästeriet arrangerar flera event med välkända svenska artister och med upp till 3500 besökare. Arbetet tog ca 25 timmar i veckan under hela perioden. Jag lärde mig att strukturera, prioritera och planera min tid för att kunna klara studierna. Det gav mig en stor insikt i hur jag fungerar som person i stressade situationer, men framförallt att arbeta i grupp. ARBETSLIVSERFARENHET Arbete, Volvo AB, Göteborg - Sommarjobba på Volvo i Göteborg Jordbrukare och butiksbiträde, Bergstorps trädgård, Norrköping Småskalig grönsaks och jordbruks företag med gårdsförsäljning. - Erfarenhet av enformigt jordbruks arbete och att jobba som butiksbiträde där man möter många människor Feriearbetare, Vrinnervisjukhuset, Norrköping Norrköpings sjukhus och en del i Landstinget i Östergötland. - I arbetet fick jag lära mig att möta många olika människor och ta ansvar för mina uppgifter. SPRÅKKUNSKAPER Svenska (modersmål), Engelska (avancerad), Tyska (grundläggande) DATAKUNSKAPER MS Office Word, Excel, Powerpoint (avancerad), MS Windows XP, Vista, 7 (avancerad), Visma Bokföring, SPCS (avancerad), Open Office Writer, Calc, Impress (bra), MS Visual Studio 2005 (bra), Eclipse (bra), MS Project (bra), MS Office Access (grundläggande), Programmerings språk, C#, Java, Ada, C++ (grundläggande), Databas Oracle PL/SQL (grundläggande), Reuters 3000 Xtra (grundläggande), MatLab (grundläggande). Referenser lämnas på begäran

7 5 Nominering av Pablo Karlsson till Vice Kårordförande för verksamhetsåret 2011/2012 Valberedningen väljer att nominera Pablo Karlsson till posten som Vice Kårordförande. Pablo är en glad och initiativrik person med många idéer. Han är snart färdig Civilingenjör i Teknisk Biologi och ser nu fram emot ett år som Vice Kårordförande, där han får chansen att jobba med engagerade studenter i Linköping likväl som i Norrköping. Han har tidigare erfarenhet från bland annat LARM-kommittén 2010 där han var huvudansvarig för IT/Webb. Sedan drygt två år har han suttit som styrelsemedlem i Sektionscafé Baljan. Utöver detta har han drivit sin egen webbyrå sedan juni Detta har gett honom ekonomisk medvetenhet och god förmåga att arbeta i grupp. Som programmeringshandledare har han även utvecklat sin ledarskapsförmåga och nått goda resultat. Pablo är social och har lätt för att skapa nya kontakter vilket resulterat i att han har ett brett kontaktnät, vilket Valberedningen tror kommer gynna honom i hans arbete som Vice Kårordförande. Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

8 Linköping är den bästa stad jag vet! Själv kommer jag från Stockholm, storstaden och rörelsen. I Stockholm finns mycket att göra, kulturutbudet är stort och nya människor tycks finnas runt varje hörn. Trotts detta var valet för mig när jag letade mig till högre studier självklart: LiU! Här finns studentlivet på riktigt, det finns en gemenskap och en vilja att förändra och engagera som ingen annanstans. Under tiden i Linköping har jag själv engagerat mig i olika föreningar: jag har arbetat mycket i baljan, två år som jobbare och två och ett halvt som styrelsemedlem. Jag har även engagerat mig i kåren genom LARM, som IT-ansvarig LARM2010. Under dessa tillfällen har jag utvecklats mycket som person och också fått en chans att ge något tillbaka till studentlivet. Jag har tack vare mina vänner i Norrköping haft turen att få besöka staden otaliga gånger. Norrköpings studenter är precis som Linköpings en del av det engagemang som finns inom LiU. Många av de studenter jag känner vid den delen av universitet brinner extra starkt för sin stad och för att integrera den mer i LiU. Nu är jag snart färdigutbildad men känner att jag inte vill överge studentlivet och studenterna riktigt än. Jag vill gärna bidra mer till det jag har hållit så kärt under min studietid. Och vilket bättre sätt finns det att engagera sig för studenterna än i kåren? Som vice kårordförande får jag chansen att jobba med engagerade studenter, i Linköping likväl som Norrköping. Då jag även har funderingar på att flytta till Norrköping känner jag mig extra engagerad att göra något bra för dessa studenter. Jag ser framemot att få träffa valberedningen personligen och berätta mer om mig själv. Hälsningar Pablo Karlsson

9 Pablo Karlsson Vallavägen Linköping Tel: Utbildning Civilingenjör i tekniskbiologi Linköpings Universitet Utöver grundläggande civilingenjörskurser har jag valt att inrikta mig mot biologisk produktion. I inriktningen har jag läst kurser inom bioteknisk tillverkningsteknik, genteknik och analysmetoder. Många av kurserna har varit laborativa, vilket inneburit att jag kommit ikontakt med tekniker såsom westernblot, phagedisplay, flödescytometri, masspektroskopi, hplc, southernblot, imunohistokemiska metoder, PCR, realtids PCR med flera. Naturvetenskapligt program Kärrtorpsgymnasium Arbetslivserfarenhet Programerings-handledare Under tre terminer arbetade jag vid linköpings universitet som handledare i programmering parallelt med mina studier. Det har inneburit ansvar för datorlabborationer och lektioner för en klass om ca 30 elever per termin. I arbetet har jag tränat min pedagogiska och sociala förmåga och lärt mig hur samarbetet på en arbetsplats kan fungera. Labbtjänst Cocacola drycker Sverige AB Juli 2006 Feriearbetade i juli på kvalitetskontrollavdelningen på Cocacola drycker Sverige AB. Arbetet innebar självständigt, laborativt arbete samt journal förande av resultat. Maskinoperatör Cocacola drycker Sverige AB Juni 2006 Feriearbete på Cocacola drycker Sverige AB i juni. Arbetet innebar skötsel av maskiner, städning av maskinparken och visst ansvar för att produktionen fortgående. Värd på Skrapans Tekinkutställning April 2010 Jobbade under en och en halv vecka som motagningsvärd vilket innebar ansvar för att ta emot konstnärerna som skulle ställaut. Jag hade även ansvar för teknik och el under själva eventet. Förtroende updrag Huvudansvarig IT/Webb LARM Under LinTeks arbetsmarknadsdagar (LARM2010) var jag huvudansvarig för IT och webb. Detta har inneburit utformning och programmering av hemsidan larmdagarna.se. Jag har även haft huvudansvar för uthyrning av teknik, dragning av el och nätverk till företagsmontrar, programmering och utveckling av kassasystem, taxisystem och värdanmälningssystem m.m.

10 Under arbetet med LARM har jag fått övning i mötesteknik, projektplanering, att arbeta i stressade situationer, grupparbete och serviceanda. Jag har även lärt mig vikten av samspel mellan universitet, företag och samhälle och fått en god kännedom om olika företag. Styrelsemedlem Sektionscafé Baljan Jag har varit med i sektionscafé baljan styrelse i 2,5 år på olika poster: datoransvarig och perosnalfestansvarig. Arbetet har inneburit ansvar för öppning, stängning, bankning, pengaräkning. Jag har deltagit i utveckling av organisationen i form av kontinuerliga möten samt även planerat och genomfört olika event så som exempelvis personalfest, nyinval av styrelse och jobbsläpp. Under min tid i styrelsen har jag lärt mig hur en organisation drivs och vad som krävs för att den skall utvecklas jag har också knytit många kontakter med folk från de flesta utbildningar. Språk SVENSKA Flytande i tal och skrift ENGELSKA Flytande i tal och skrift SPANSKA Kommunikativt Datorkunskaper MS WORD, MS EXCELL, GOOGLE DOCS, OPENOFFICE Mycket goda kunskaper MATLAB, MINITAB Goda kunskaper SRS, BLAST, PROSITE samt andra BIOINFORMATISKA VERKTYG Goda kunskaper PHP, MYSQL, JAVASCRIPT, HTML, CSS, AJAX, Jquery Goda kunskaper (exempel finns på ADA95, C++, C#, Ruby, Python Grundläggande kunskaper Referenser/Betyg Referenser och betyg lämnas på begäran. Kontakt Kontakta mig helst via telefon , i annat fall via mail till

11 6 Nominering av Marcus Ericsson till posten Studiesocialt ansvarig för verksamhetsåret 2011/2012 Marcus är en glad och social person som studerar sista året på Civilingenjör i Informationsteknologi. Han beskriver sig själv som en strukturerad och lugn person som arbetar bra i grupp, vilket stämmer väl överens med den bild Valberedningen fått av honom. Marcus var bland annat med och tog initiativ till utomhusfesten Block Party Colonia förra året. Sådana initiativ kombinerat med anställning som DJ & Gruppansvarig på Ryds Herrgård gör att han har visar prov på initiativförmåga och stort engagemang. Dessutom har Marcus efter sektionsengagemang, ett år som festerist i D-group samt bokningsansvarig i forte! fått värdefull erfarenhet som gör att vi i Valberedningen tror att han skulle passa mycket bra för posten som Studiesocialt ansvarig. Marcus har utöver detta uttryckt ett brinnande intresse för LinTeks arbete, vilket kombinerat med hans erfarenheter och fina personlighet gör att Valberedningen valt att nominera honom till posten som Studiesocialt ansvarig. Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

12 Hej Mitt namn är Marcus Ericsson och jag söker posten som Studiesocialt ansvarig. Jag studerar till civilingenjör med inriktning Informationsteknologi på Linköpings universitet. Jag är en social och trevlig person som brinner för studentlivet. Jag har varit engagerad inom olika föreningar och organisationer på universitetet. Under åren här på LIU har jag bla som festerist så har jag upplevt hur roligt det är att glädja andra med de fester man annordnat. Det är just därför jag valt forsätt att vara aktiv i olika föreningar och organisationer. Framförallt för att det är roligt att ha något att göra utanför studierna. Jag ville fortsätta att göra saker för studenterna på universitetet så jag gick med i Forte. Under min tid i Forte så har jag suttit med i styrelsen i 2 år som bokningsansvarig. Som bokningsansvarig har jag haft den första kontakten med festerier/fadderier som hyr utrustning av oss. Något som varit mycket lärorikt då jag har fått tagit mycket ansvar att se till att det alltid finns personal på plats. Förnärvarande jobbar jag på Ryds herrgård som DJ och ansvarig för DJ-Gruppen. Mottagningen av studenterna ser jag som en av de viktigaste sakerna på året, det är då man vill att alla ska trivas så bra som det går. Något som skulle vara oerhört roligt att både jobba med och att kunna förbättra arbetet. Jag tror jag skulle göra ett bra arbete som Studiesocialt ansvarig. Jag har det lätt för mig att ka kontakt med nya människor och tror det kan hjälpa mig i jobbet som Studiesocialt ansvarig. När jag hittar något som jag brinner för så lägger jag ner 110% på det. Just som studiesocialt ansvarig är något jag tycker verkar oerhört roligt och ser fram emot utmaningen, och skulle gå in och ge allt för att göra ett bra jobb. Jag hoppas att ni skulle vilja träffa mig, så kan jag berätta mer om mig själv. Vänliga hälsningar Marcus Ericsson

13 Marcus Ericsson Mårdtorpsgatan Linköping Tele: CV Anställningar DJ & Gruppansvarig, Ryds Herrgård. Spelar ca 3-4 gånger i månaden. Gruppansvarig för alla DJ's. Jag ansvarar för bokningar och håller bokningsmöten med övriga DJ's på [hg]. Sommaren 08 Scan AB Linköping, paketering. Paketering av Scans varor i industrimiljö. Sommaren 05,06,07 Anställd hos Säljsupoort, Inköp/Dryckesansvarig. Under min tid hos Säljsupport så ansvarade jag för inköp och uppackning av läsk och dryck på tre större matvarubutiker (Typ ICA MAXI). 2004/ /04 Värnplikt 10 mån. Boden I19. Befattning: Stridsfordons förare (Stridsfordon 9040). Utbildningar Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola, Informations Teknologi. 270 högskolepoäng Teknikprogramet. Sundsvalls Gymnasium. Förtroendeuppdrag Elevråds styrelseledamot Programråds ordförande Teknikprogramet. Föreningsverksamhet Bilansvarig D-Sektionen. Ansvar för underhåll och bokningen av bilen Bokningsansvarig forte! (Ljud, Ljus & DJ Studentförening). Ansvar för alla bokningar som görs med föreningen, samt håller kontakt med kunder och partners.

14 2007- Innebandydomare, LSIF. Domare i studentserien som spelas på Campushallen Verkställare, Datateknologsektionens studiesociala utskott. Hade ansvar för förråd/materiell, transport och inköp. Språkkunskaper Utmärkta kunskaper i svenska i tal och skrift. Goda kunskaper i engelska. Datakunskaper OS: MS Windows, UNIX, Linux. Dokument: Officepaketet, Openoffice. Programering: C++/C, Java, VHDL, SystemC, SystemVerilog, XHTML, Lisp/scheme. Intressen Stort sportintresse. Spelar hockey och fotboll på min fritid. Även intresserad av musik. Övrigt B Körkort Referenser Referenser lämnas på begäran.

15 7 Nominering av Fredrik Hylerstedt till Utbildningsansvarig, ordförande för utbildningsutskottet för verksamhetsåret 2011/2012 Valberedningen har valt att nominera Fredrik Hylerstedt till Utbildningsansvarig, ordförande för utbildningsutskottet. Fredrik är en energisk och engagerad person från Strängnäs i Södermanland. Han studerar nu tredje året på Civilingenjör i Industriell Ekonomi och har en bred erfarenhet från studiebevakning och förbättringsarbete inom universitetsvärlden. Fredrik har exempelvis i sin roll som ordförande för studienämnden på I-sektionen drivit frågan att skapa och implementera en ny kursutvärderingsmodell med stor framgång. Han ser att det finns en stor förbättringspotential inom Tekniska Högskolan. Med sin stora erfarenhet från ledaruppdrag, sin starka personlighet och sitt brinnande engagemang för ständig förbättring tror Valberedningen att Fredrik Hylerstedt kommer arbeta hårt för att göra studenterna hörda, och har därför valt att nominera honom till posten som Utbildningsansvarig, ordförande för utbildningsutskottet. Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

16 Fredrik Hylerstedt Ryds allé Linköping +46 (0) Ansökan avseende tjänsten som Utbildningsansvarig, ordförande för utbildningsutskottet. Mitt namn är Fredrik Hylerstedt och jag söker posten som Utbildningsansvarig, ordförande för utbildningsutskottet. Denna ansökan är en naturlig fortsättning på mitt engagemang inom utbildningsförbättring på universitetet. Ända sedan jag kom till Linköping har jag velat engagera mig ytterligare i arbetet att förbättra vår utbildning men känt att studierna har tagit för mycket tid för att det skulle vara möjligt. Mitt intresse för utbildning och utlärning går långt tillbaka och härstammar från min mamma som arbetar som rektor. När jag själv fick chansen att arbeta i skolan efter att jag tagit studenten tog jag den direkt och arbetade som elevassistent, vilket utan tvekan var det mest krävande jag gjort i hela mitt liv. Arbetet gav mig insyn i hur det är att arbeta med undervisning, något som har underlättat mycket för mig i mitt studienämndsengagemang och som jag kommer ta med mig om jag blir utbildningsansvarig. Som studienämndsordförande har jag sett hur stor förbättringspotential det finns på den tekniska högskolan, både vad gäller undervisningen och administrationen, men också inom sektionernas studienämndsverksamhet. Det var också här jag insåg att det är svårt att hitta tiden som behöver läggas ned för att verkligen kunna förbättra vår utbildning när man studerar på samma gång. Jag tycker att de två huvudfrågor som jag har drivit som ordförande karakteriserar vad jag vill uppnå inom förbättringsarbete på ett bra sätt: Den nya utvärderingsmodellen: vi har inom I-sektionens studienämnd skapat en modell i tre steg som bygger på feedback samt halv- och heltidsutvärderingar för att höja kvaliteten på vårt utvärderingsarbete. Vårt målsättningsarbete: vi har under terminen satt upp långsiktiga mål för att skapa kontinuitet i vår verksamhet och se till att den utvecklas. Som eventuell utbildningsansvarig är det tre områden jag vill prioritera: 1. Kontinuitet: mycket arbete har lagts ned av tidigare utbildningsansvariga och de har kommit långt i många frågor, det är viktigt att inte låta detta gå förlorat. 2. Ofta driver universitet egna förbättringsprocesser: det gäller att inte nöja sig med det utan att som student vara med och driva dessa framåt. När viljan finns går det att få till snabba och stora förbättringar på universitetet.

17 3. Det finns ett stort engagemang och en förbättringsvilja i många studienämnder. Det gäller att sätta upp mål för de som vill driva sin verksamhet framåt samt att ge dem inspiration, stöd och verktyg för att kunna göra detta. Jag ser fram emot att vid intervjun ytterligare få utveckla de saker jag i korthet beskrivit ovan. Med vänlig hälsning, Fredrik Hylerstedt

18 CV Född: UTBILDNING Aug 08 pågående FREDRIK HYLERSTEDT RYDS ALLÉ LINKÖPING +46 (0) Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet Årskurs 3 Teknisk inriktning: Datateknik Naturvetenskapliga gymnasiestudier, Europaskolan, Strängnäs Avancerade naturvetenskapliga kurser såsom materialfysik och analytiska metoder. Engagemang inom Elevrådet bland annat som ordförande. ARBETSLIVSERFARENHET Jun 10 Aug 10 Hamnvärd, Promarina AB, Strängnäs Jun 09 Aug 09 Heltid med 6-dagarsvecka under sommaren. Skötte i en mindre grupp den dagliga driften av en gästhamn med ca 50 gäst- och 250 fasta båtplatser. Arbetade självständigt och ofta ensam. Erbjöds rollen som platsansvarig inför säsongen Vikarierande förskollärare, Tosteröskolan, Strängnäs Arbetade efter ett flexibelt schema med dagliga förändringar. Arbetade med många olika sorters pedagogik Elevassistent och vikarierande fritidspedagog, Långbergsskolan, Strängnäs Arbetade ensam med en elev och utformade själv modeller för hans inlärning samt sociala utveckling. Erfarenhet av att arbeta i större arbetslag och formell struktur. Gick ett antal utbildningar som berörde pedagogik och hur man arbetar med människor med speciella behov. IDEELLA ENGAGEMANG 2010 nuvarande Ordförande och tillika vice ordförande, Studienämnden, Sektionen för Industriell Ekonomi, Linköping Arbetade under viceperioden huvudsakligen med den operativa verksamheten, t ex rekrytering av representanter, kursutvärderingar och förbättringar i det webbaserade kursutvärderingssystemet KURT. Har under ordförandeperioden arbetat med att skapa och implementera en ny kursutvärderingsmodell samt genomfört ett strategiskt målsättningsarbete Kassör, Griffins Lacrosse, Linköping Ekonomiansvarig för det nystartade lacrosselaget Griffins i Linköping. Administrerade inköp av utrustning, medlemsregister samt medlemsavgifter Klassrepresentant, Studienämnden, Sektionen för Industriell Ekonomi, Linköping Genomförde utvärderingar samt representerade klassens gentemot en studierektor från IEI när problem med en handledare uppdagades. juli aug 2008 Delegationsledare CISV-Summer Village, Stavanger, Norge Ledde den svenska delegationen till ett månadslångt internationell interkulturellt utbytesläger. 1/2

19 Scoutledare, Strängnäs Scoutkår, Strängnäs Ledde miniorscoutavdelningen med ca 20 scouter, hade planerings- samt operativt ansvar. Genomgick scouternas ledarskapsutbildning ALU. ÖVRIGA MERITER Maj 2008 Skrev 2.0 på högskoleprovet SPRÅKKUNSKAPER Svenska modersmål. Engelska behärskar i tal och skrift. ÖVRIGT Intressen: Lacrosse, segling, historia, scouting. Referenser lämnas efter önskemål. 2/2

20 8 Nominering av Jakob Pogulis till Utbildningsansvarig med studeranderepresentantansvar för verksamhetsåret 2011/2012 Jakob är en lugn och stabil person som uttrycker sig välformulerat. Han brinner för att föra studenternas talan och har ett genuint intresse för sektionernas och LinTeks arbete. Han är duktig på att hålla många bollar i luften och får sina medarbetare att fokusera på målet. Efter stundande examen vill Jakob fortsätta engagera sig i kåren och föra studenternas talan. Då han har ett stort intresse för samhällsfrågor och politik, samt en god förmåga att argumentera för sin sak tror Valberedningen att Jakob skulle göra ett mycket bra jobb på denna post. Jakob har genom mångårigt engagemang, bland annat som ordförande för C-sektionen och talman för Fullmäktige, skaffat sig stor insikt i studentlivet och LinTek. Han har dessutom under samma tidsperiod varit handledare i flera kurser vilket visar på hans förmåga att ta sig an många uppgifter och utföra dem med gott resultat. Han har utvärderat och omarbetat kursmaterial för en bättre överensstämmelse med kursplanen i enlighet med kursernas utbildningsmål, vilket gett honom bra erfarenhet för just denna post. Härmed nominerar Valberedningen Jakob Pogulis till posten som Utbildningsansvarig med studeranderepresentantansvar. Postadress LinTek Tekniska Högskolan, Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3 Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 20 april, klockan 16:00 i H4, Ekonomikum Ordförande (1 post) Namn: Daniel Gustavsson Det här är jag: Här har ni ett 23 år gammalt energiknippe med rötter

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif. 1 2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.se Tryck: Ineko AB 2 3 Innehåll Inledning Farbod Rezania,

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Karriär & utveckling. Sida 1/2

Karriär & utveckling. Sida 1/2 Sida 1/2 Ditt kan se ut på olika sätt. Detta är våra rekommendationer. Det handlar helt enkelt om hur du vill förpacka din kompetens! Nedan följer fyra olika exempel på hur kan se ut. Det är tre kronologiska

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré ALUMNIUTGÅVA 2009 i n d u s t r i e l l e k o n o m i EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN i40 I-MYTER 1 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Hör av Dig! Det är en stor ära för mig och för resten

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Karriärcenter. Dags att söka jobb. -din guide i jobbsökardjungeln

Karriärcenter. Dags att söka jobb. -din guide i jobbsökardjungeln Karriärcenter Dags att söka jobb -din guide i jobbsökardjungeln Innehåll Viktiga begrepp 3 Att söka jobb idag 4 Identifiera din motivation och kompetens 5 Motivation 5 Kompetens 6 Dolda färdigheter 7 Generisk

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer