VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Årsredovisning PLR och koncernredovisning 19 Revisionsberättelse PLR 37 Årsredovisning PLS 38 Revisionsberättelse PLS 48 Årsredovisning Pensionsstiftelsen 49 Revisionsberättelse Pensionsstiftelsen 56 Årsredovisning Entreprenörföretagen AB 57 Revisionsberättelse Entreprenörföretagen AB 66 2

3 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelsens struktur baseras på verksamhetsplanen och handlingsplanen och är uppdelad på sex övergripande verksamhetsområden: Medlemsvärvning och Allianser Medlemstjänster och Affärer Utbildning och Rekrytering Avtal och Juridik Organisation Kommunikation 3

4 VD har ordet Stockholm i april 2015 Före detta VD har ordet. När detta skrivs är jag inte längre VD men är fortfarande kvar i organisationen som Senior Advisor vilket översätts med äldre rådgivare, en erfaren person med tämligen fri ställning som rådgivare i en företagsledning. När ni får detta i er hand så har en önskan gått i uppfyllelse Entreprenörföretagen har blivit certifierade enligt FR2000 Verksamhetsledningssystem och jag är jättestolt över personalen som gjort detta möjligt genom engagemang och ett idogt arbete. Det känns bra att kunna lämna över en organisation som vet vad den vill och har rutiner för att åstadkomma ett bra arbete. Ett annat mycket bra initiativ av styrelsen var att förse medlemsföretagen med ett gratis kit för DNA märkning. Syftet med detta är att minska inbrott på arbetsplatser, verkstäder, bilar mm. Detta kan ni läsa mer om under Medlemstjänster och Affärer i verksamhetsberättelsen. Där kan ni också läsa om Skotta Säkert ett annat mycket lyckosamt koncept. Att ta fram en auktorisation för medlemmar inom Byggplåt är en stor utmaning och om branschen ska överleva tror jag det är en nödvändighet. Auktorisationen är ett projekt jag ska ägna mig åt under min kvarvarande anställning. På kongressen kommer projektet beskrivas mer ingående. Jag kommer också vara med att forma den nystartade föreningen Svensk Byggplåt som är en förening med grossister och tillverkare i byggplåtsbranschen. Det är nödvändigt att olika aktörer inom branschen arbetar tillsammans, för att marknadsföra plåtens förträfflighet i byggnationen, om plåten i framtiden ska ha en ledande roll som tak och fasadmateriel. Även detta år har det blivit förändringar personellt vilket ni kan läsa mer om under Organisation i verksamhetsplanen. Styrelsen startade under året en rekrytering av en ersättare till mig och som jag skrev i början är jag inte längre VD. Som många av er vet så har jag arbetat för organisationen ganska länge, 34 år och 4 månader, utan att någon gång känt att jag tröttnat på mitt arbete. Jag har varit allt från ombudsman till VD vilket jag är väldigt stolt över. Jag hoppas att ni medlemmar har känt att jag gjort nytta under mina år i organisationens tjänst. Till sist vill jag tacka er medlemmar, de olika styrelserna och sist men inte minst personalen för ett gott arbete och för ännu ett lyckosamt verksamhetsår. Jag kommer att delta på kongressen och kan då tacka er mer personligt. Med det sagt så lämnar jag med varm hand över pennan till vår nya VD Johan Lindström och önskar honom stort lycka till. Thomas Dahlberg 4

5 Ny VD har ordet Det skall bli spännande, men också utmanande att ta över efter Thomas. Jag hoppas mina erfarenheter från olika delar av näringslivet och branschorganisationer kommer väl till pass i den resa som nu påbörjas. Det är tydligt att vår omvärld, våra villkor och vårt affärsklimat genomgår snabba förändringar och ställer allt högra krav på PLR/Entreprenörföretagen och dess medlemsföretag. Skall vi vara framgångsrika i dessa tider av förändring måste vi ännu mer fokusera på medlemsnytta. Vad skall vi prioritera, och följaktligen vad skall vi inte prioritera, är viktiga frågor. Utmaningarna framöver är många. Hur skall branschen bli mer attraktiv i kampen om nya, duktiga medarbetare? Hur blir vi synliga och tar plats i debatten ett alltmer intensivt flöde av information och media? Hur ska vi lyckas i vårt påverkansarbete för att förbättra branschens villkor? Hur skall vi stödja medlemsföretagen att navigera i en värld där mer och mer handlar om juridik, avtal och ökade kundkrav? Hur skall vi förhålla oss till den fria rörligheten av arbetskraft i EU? Sist men inte minst viktigt är hur vi ska säkra ett klokt kollektivavtal För att ha en bra chans måste vi säkra en stark organisation med gott självförtroende. Att lyssna på våra ägare, medlemsföretagen, är därför avgörande. Samtidigt har det varit en hel del personalbyten under senaste året, men jag kan konstatera att vi har en taggad, kompetent och motiverad personal med bra mix i ålder och kön som är beredda att ta på sig alla dessa utmaningar. Hur uppnår vi våra mål? Jo, genom en effektiv organisation präglad av gott ledarskap och bra medlemsservice samtidigt som vi satsar på att bli bättre på att synas och höras kan vi uppnå vår vision. Sedan tror jag att projekt som auktorisation och certifiering är helt nödvändiga verktyg att utveckla och implementera om vi skall lyckas med att skapa lika konkurrensvillkor i en alltmer stökig marknad. Lyckas vi med detta så har vi vår vision inom räckhåll, Genom medlemsnyttan blir vi det självklara valet. Alla företag verksamma inom våra branscher, ska och vill vara våra medlemmar. Johan Lindström 5

6 Medlemsvärvning och Allianser Uppdraget inom verksamhetsområdet är att öka antalet medlemmar genom medlemsvärvning och medlemsvård. Vi ska stärka våra företag och branscher på marknaden genom att skapa allianser och nätverk. Under mars månad hade vi en säljutbildning med fokus på värvning där företagsrådgivarna med coachning fick ringa upp presumtiva medlemsföretag och boka möten. Utbildningen blev lyckad och det värvades många nya medlemmar. Tyvärr så tappar vi medlemmar, mest p.g.a. konkurser och nedläggning vilket innebär att nettoökningen inte blir så stor. Förbundet hade vid årsskiftet 930 medlemmar. Stål- & Lättbyggnadsföreningen har fortsatt sin samverkan med SBI (Stålbyggnadsinstitutet) och MVR (Mekaniska Verkstäders Riksförbund), där syftet är att gemensamt verka för att öka användningen av materialet stål inom byggbranschen, samt diskutera gemensamma frågor och beröringspunkter, och eventuella gemensamma projekt. Ventilationsföreningen har tillsammans med Swegon undersökt hur de ska kunna utbilda våra medlemsföretag inom deras system. Förbundet har medverkat på Funkis årsmöte, och berättade bl.a. om vårt arbete med certifiering av montörer. Vi har också medverkat på Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörers årsmöte och berättat om vårt branschgemensamma imkanalprojekt. Byggnadsplåtföreningen har fortsatt träffa byggplåtkonsulter och andra branschrepresentanter i Plåttekniskt Forum. De har också deltagit i Taksäkerhetskommitténs möten. Stål- & LättbyggnadsFöreningen medverkade tillsammans med MVR och SBI på Stålbyggnadsdagen. Förbundet har medverkat på ett par bostadsmässor och berättat om skotta säkert konceptet. De har också medverkat på Materialdagen, en mässa företrädesvis för designers, arkitekter och produktutvecklare. 6

7 Medlemstjänster och Affärer Verksamhetens uppdrag är att skapa förutsättningar för våra medlemsföretag att bli bättre företagare och att göra bättre affärer med ökad lönsamhet. Trots att användningen av Kreditupplysningstjänsten Järnkoll används flitigt har inkassotjänsten ökat påtagligt. Under 2014 har inkassotjänsten inkasserat kr till medlemsföretag vilket i sig är bra men innebär det att många struntar i att ta upplysning på sina kunder trots att möjligheten finns. I slutet på verksamhetsåret startades ett projekt för auktorisation av Byggnadsplåtslagerier. Syftet med auktorisationen är att stärka förbundets och branschens varumärke. Att anlita ett auktoriserat företag skall vara likställt med ett hantverk och företagande av högsta klass. Detta skapar förtroende för branschen och på så sätt ökar våra marknadsandelar. Även kunskapsnivån hos entreprenörerna höjs och skadorna minskas. Syftet är också att förändra konkurrensvillkoren som i sin tur leder till lönsammare företag. Ventilationsföreningen har tillsammans med Lindab i Umeå, Borlänge, Stockholm, Södertälje, Linköping, Jönköping och Helsingborg arrangerat branschdagar med teknisk information gällande brand i ventilationshänseende. Ventilationsföreningen har bjudit in olika berörda organisationer och myndigheter för att försöka få fram riktlinjer ur arbetsmiljösynpunkt för de som kommer i kontakt med ozon i ventilationssammanhang. Ventilationsföreningen har också tagit initiativ att uppdatera Imkanal 2012, så att skriften blir mer användarvänlig, och en snabbtabell och att tänka på-texter har införts. Stål- & Lättbyggnadsföreningen har arbetat för att ta fram underlag till medlemsföretagen, så att de ska kunna se om de berörs, så att de måste vara certifierade enligt SS-EN Dessutom har de via kontakter med branschexperter och Boverket försökt utröna i vilken omfattning olika arbeten berörs. Digitaliseringen av Teknikhandboken är nu klar. Klar blir den ju egentligen aldrig utan den kommer fortlöpande att uppdateras. Den finns idag kostnadsfritt tillgänglig på nätet och vi har besökare på sidan per vecka. I början av 2015 kommer vi att börja sälja banners till leverantörer inom respektive avsnitt. Branschföreningarna hade i oktober ett gemensamt möte, där de diskuterade kommande budget, eventuella gemensamma projekt, ståndpunkter mm. Vi har deltagit på Plåt 14, en mässa för främst arkitekter, för att öka deras kunskap om plåtmaterial, och vad det kan användas till i arkitekturen. Vi förevisade den digitala Teknikhandboken, ett mycket uppskattat sätt för arkitekter att tillgodogöra sig kunskap om plåt och plåtslageri. Vi deltog på Nordbygg med en monter dit branschens leverantörer bjöds in för att hålla seminarier om deras produkters förträfflighet. Av många ett uppskattat initiativ. Förbundet var även i år med på Almedalsveckan där vi hade ett välbesökt seminarium med titeln Individuell lönesättning ger ökad lönsamhet. I panelen fanns Torbjörn Hagelin, Byggnads, Anita Strandhäll, Vision numera Socialförsäkringsminister, Torbjörn Winther, Winther Bygg samt Thomas Dahlberg, Entreprenörföretagen. 7

8 Under året har arbetet med licensiering av takskottare fortsatt och resultatet är mycket positivt. Det totala antalet licensierade takskottare är nu närmare 6000 stycken. Syftet med projektet har hela tiden varit att öka kvalitén på snöskottningsarbeten och, som en konsekvens härav, minska antalet skador på person och egendom samt att få bort oseriösa aktörer från marknaden. Vi har nu nått en bra bit på vägen mot att uppnå dessa mål! Skotta säkert har under året fått stort utrymme i såväl bransch- som övrig media. Denna exponering har bestått av reportage, intervjuer och köpta reklamplatser. En konsekvens härav är att varumärket Skotta säkert i sig blivit väldigt starkt vilket tyvärr lett till att ett flertal företag använt loggan och marknadsfört sin verksamhet med Skotta säkert utan tillstånd och utan att ha genomgått utbildningen. I dessa fall har rättsliga åtgärder vidtagits från förbundets sida, åtgärder här även vidtagits innebärandes att licenser har återkallats. Skotta säkert anordnade ett julmingel som blev väldigt uppskattat av såväl försäkringsbolag som övriga aktörer vilka hjälpt till att arbeta med licensieringssystemet genom åren. Under året har ett licensavtal träffats med en stor fastighetsorganisation i Finland. Syftet med detta avtal är att implementera Skotta säkert även i Finland. Licensavtalet ska ses som en framgång och ett kvitto på att det vi arbetat fram såväl håller hög kvalitet som att det är attraktivt för andra att använda. Företagsrådgivarna har utbildat 129 handledare vid 29 kurstillfällen i Skotta Säkert. Utöver detta så har vi haft kurser inom Arbetsmiljö två kurser varav en fick ställas in, Arbetsrätt vid sex tillfällen och två fick vi ställa in, Entreprenadjuridik vid 10 kurstillfällen och glädjande nog ingen inställd och Taksäkerhet vid fyra kurstillfällen med en inställd. Totalt har vi utbildat 445 personer runt om i landet och vi kan konstatera att det är mycket trixande och knixande för att få medlemsföretagen att gå våra kurser. 8

9 Utbildning och Rekrytering Detta verksamhetsområde ska se till att det finns god och attraktiv yrkes-utbildning som motsvarar medlemmarnas behov. Möta medlemsföretagens behov av utbildning i andra kompetenser som tekniker, arbetsledare, civilingenjörer m.m. Tillsammans med PVF arbetar vi med projektet Ren luft Friskt liv. Projektet syftar till att förtydliga ventilationsbranschens värde, bl.a. genom att definiera branschens yrkesroller och kompetens, och genom att säkra vår kompetensförsörjning. Vi vill också förmedla budskapet om att alla människor påverkas av ventilation och att ren luft är en förutsättning för ett friskare liv. Därför kallar vi projektet Ren luft, friskare liv! En inventering av utbildningsvägarna inom ventilation har gjorts. Klart är att utbildningen till ventilationsplåtslagare som ingår i Bygg- och anläggningsprogrammet inte är särskilt efterfrågad, varken av elever eller arbetsgivare. En utbildning mer inriktad på montering, injustering och styrning och mindre tillverkning förmodas vara mer anpassad till vad företagen efterfrågar. Mycket arbete kvarstår med detta som inbegriper ändringar i Skolverkets gymnasieprogram och ingående kurser. I början av året blev den nya certifieringsordningen för ventilationsmontörer klar, och vi har under året både skrivit i tidning och nyhetsbrev, samt berättat för våra medlemsföretag om fördelarna med certifierad montör. Där de största vinsterna är att man får mer kunnig personal och att kunderna kan garanteras en viss kvalitet på utfört arbete. Projektet Strålande utsikter! som primärt syftar till att öka kännedomen om, och få fler att vilja utbilda sig till byggnadsplåtslagare, är inne på tredje året. Resultatet syns tydligt i lokaloch riksmedia och i antalet sökanden till utbildningarna över hela Sverige. Från vissa regioner rapporteras nu att insatserna måste dämpas för att branschen skall kunna tillgodose sökanden med utbildnings- och praktikplatser. När det gäller projekten Strålande Utsikter och Ren Luft Friskt Liv har såväl medlemmar som Företagsrådgivare gjort ett bra arbete. Företagare och unga plåtslagare från våra medlemsföretag har fungerat och kommer att fungera som ambassadörer i dessa projekt. Vi har också startat ett projekt tillsammans med våra grannländer som syftar till att växla lärlingar mellan länderna vilket kan vara en morot när ungdom ska välja yrke. På de lokala planen har vi medverkat i branschråd tillsammans med Arbetsförmedlingen för att bl.a. få fler vuxna att växla över till vårt yrke. Digitaliseringen av Teknikhandboken är nu klar. Den finns idag kostnadsfritt tillgänglig på nätet och vi har besökare på sidan per vecka. 9

10 Avtal och Juridik I linje med uppdraget har förbundet bistått medlemmar i enlighet med kollektivavtalens ordningar, erbjudit professionell juridisk rådgivning och företrätt såväl förbundet som medlemmarna inom följande områden. Vad gäller den centrala arbetsgivarverksamheten befinner sig PLR beträffande verksamhetsåret 2014 i mitten av pågående avtalsperiod. I avtalsrörelsen 2013 träffades som bekant ett treårigt avtal och PLR befinner sig just nu i mitten av denna period. Med hänsyn taget till detta har det centrala förhandlingsarbetet, i jämförelse med förra verksamhetsåret, ej varit särskilt omfattande. Dock pågår arbete i ett par arbetsgrupper med Byggnads för att utveckla det centrala kollektivavtalet. PLR är som bekant en del av byggsektorn och det gör att vi har en sektorsamverkan (utifrån vårt medlemskap i Svenskt Näringsliv). I denna Byggsektor ingår Byggindustrierna; BI, Elektriska Installatörsorg; EIO, Maskinentreprenörerna; ME, VVS Företagen; VVS F och vi PLR. Utöver detta är Glasbranschföreningen; GBF och Målarmästarnas Riksförening med i samverkan men inte i Svenskt Näringsliv. Målarmästarnas Riksförening blir medlemmar i Svensk Näringsliv från årsskiftet 2014, Denna sektorsamverkan, inom Svenskt Näringsliv, krävde under detta år mycket tid och resurser för att synkronisera de olika frågor som är aktuella får byggsektorn. Förberedelserna inför nästa avtalsrörelse 2016 hade under verksamhetsåret 2014 ej påbörjats i större omfattning. Detta arbete kommer att intensifieras under verksamhetsåret Arbetsgivarsamverkan sker även i stor omfattning inom Specialföretagen, där PLR, VVS Företagen och ME Maskinentreprenörerna samverkar i olika arbetsgivarfrågor för att bli en starkare röst i Byggsektorn. Skälet för denna samverkan är att samtliga nämnda arbetsgivarorganisationer är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har likt BI Bygg Industrierna Byggnads som motpart på kollektivsidan. Vad gäller tjänstemannaavtalet har det under verksamhetsåret startats en arbetsgrupp för översyn av arbetstidsreglerna. Arbetsgruppen genomför inte några förändringar i sak utan arbetar enbart med redaktionella förändringar. PLR har i sitt avtalsområde ca 1500 tjänstemän, av vilket de flesta återfinnes inom ventilation. På sikt förväntas dock antalet tjänstemän att stiga i förhållande till antalet arbetare. Totalt sett på både arbetarsidan och tjänstemannasidan var det i slutet av verksamhetsåret ca anställda. Antalet kollektivavtals- och arbetsrättsrelaterade tvister har ökat i förhållande till verksamhetsåret Detta beror sannolikt på det något hårdare förhandlingsklimat som varit inom byggsektorn generellt. PLR har under året bistått medlemsföretag vid överläggningar och lokala förhandlingar i allehanda arbetsrättsliga frågeställningar; både via våra företagsrådgivare ute i landet och från kansliet. Vid vissa tillfällen har även förhandlingsläget lokalt avlastats från central nivå för att tillsammans ge berört medlemsföretag maximal medlemsnytta och stöd i enskilt fall. PLR har vid enstaka fall biträtt medlemsföretag i Arbetsdomstolen. Vad gäller entreprenad- och konsumenträttsliga tvister och rådgivning har behovet av stöd från medlemsföretagen ökat från tidigare verksamhetsår. Förbundet har under verksamhetsåret på daglig basis svarat på frågor och granskat handlingar från medlemsföretag. Det är tydligt att det just nu sker en utveckling inom byggbranschen i stort 10

11 där kunskap om branschens grundläggande standardavtal är utav central betydelse för att företag skall kunna vara lönsamma. Därför är det viktigt att förbundets kompetens och resurser inom detta område förblir starka. Utöver tvisterna och den löpande juridiska rådgivningen har kursverksamheten inom arbetsrätt och entreprenadjuridik fortsatt likt föregående verksamhetsår. Dessa kurser från norr till söder har varit väldigt uppskattade av medlemsföretagen, vilket är glädjande. Förhoppningsvis skall detta fylla flera syften varav en är möjlighet att komma i direktkontakt med förbundets jurister och en annan är att dessa kurser på sikt skall minska antalet tvister. Framöver är tanken att kursutbudet skall utvecklas och förändras, i linje med vad medlemsföretagen efterfrågar. PLR och Entreprenörföretagen har även aktivt beivrat intrång vid ett par tillfällen för att säkerställa att varumärken och namn enbart används av medlemmar i förbundet. Sammantaget sker dock varumärkesmässiga intrång i relativt liten omfattning. Centrala Prislistenämnden (CPN) har haft ett protokollfört möte under året som avhandlade eventuella justeringar av isoleringspriser i prislistan för ventilationsarbeten och arbetsordning för hur justeringar i prislistan skall genomföras. Vår syn är att eventuella beslut i CPN alltid måste fastställas av respektive organisations förhandlingschef/avtalstecknare vilket motsvarar den tidigare ordningen där CPN:s beslut fastställdes i Centrala Avtalsnämnden (CAN) som numera formellt inte finns kvar. Inga beslut har fattats i vare sig frågan om isoleringspriser eller arbetsordning vilket innebär att frågorna kvarstår att lösas under kommande år. Centrala Arbetsmiljökommittén (CAK) har under 2014, via Taksäkerhetskommittén (TSK), fortsatt arbetet i projektet Branschstandard för taksäkerhet. Projektet är i slutskedet och marknadsförs nu på som har genomgått en omfattande uppdatering. Intresset för branschstandarden är mycket stort och planerade utbildningstillfällen bokas i snabb takt. Ännu återstår lite redigeringsarbete i Branschstandarden. Vid halvårsskiftet 2014 infördes sanktionsavgifter i stället för böter för en rad brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS. Förbundet har varit mycket aktiva i hela processen från remisstadiet till informationsinsatser om förändringen vilket är en av anledningarna till att införandet av sanktionsavgifterna vid fallrisker i AFS 1999:03 senarelades till årsskiftet 2014/2015. De betydande detaljregleringarna gällande takarbete har beaktats i Branschstandard för taksäkerhet och föranlett särskilda informationsinsatser på hemsida, i tidning och i cirkulär. Under 2014 hölls en medlemskurs i arbetsmiljö omfattande aktuella arbetsmiljöfrågor (sanktionsavgifter) och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Kursen var en pilotutbildning avsedd att fastställa ett lämpligt kursprogram inom arbetsmiljö som senare skall ingå i Entreprenörföretagens auktoriseringsprojekt. 11

12 Organisation Vi ska vara en tydlig och aktiv organisation som effektivt och kostnadsmedvetet tillhandahåller medlemmarna den service som efterfrågas. Vid verksamhetsårets början fanns 930 företag anslutna till förbundet. Dessa företag hade då 7059 anställda. Vid årets slut hade antalet medlemsföretag ökat till 942, antalet anställda hos dessa hade ökat till 7067, varav 5548 var arbetare och 1519 var tjänstemän, dessa fördelat på 964 arbetsplatser i PLRs medlemsstock. Vi har under året färdigställt verksamhetsledningssystemet och kommer i början på 2015 certifiera oss som första organisation inom Svenskt Näringslivssfären. Göran Hallin beslutade sig för att sluta som företagsrådgivare i region 5 den sista mars men fungerade som rådgivare på konsultbasis tills vi hittade en ny. Göran är nu en glad förtida pensionär. Lyckligtvis hittade vi en ny rådgivare i Charlotte Andersson med säte i Örebro. Charlotte har på ett bra sätt kommit in i rollen som företagsrådgivare. I slutet på verksamhetsåret lämnade tyvärr Maria Säterdahl oss för att prova sina vingar som anställd i Arlanda Express. Vi önskar Maria lycka till och tackar för ett gott arbete. Kongressen avhölls under maj månad i Halmstad på hotell Tylösand. En av medlemmarna uppskattad kongress med många kloka beslut. Årets ordförandekonferens hölls på Tammsvik Herrgård 9 10 oktober. Deltagarna fick denna gång göra ett grupparbete, och alla kunde göra sin röst hörd, vilket blev mycket uppskattat. Grupparbetet kommer till stor nytta för organisationens fortsatta arbete. Avgiftsgruppen Avgiftsgruppen har under året haft ett möte där man beslutade rekommendera styrelsen att föreslå styrelsen att i likhet med 2012, 2013 och 2014 halvera serviceavgiften för Motioner och styrelsens förslag Ärende 17 a)motion angående stärkande av ökad samhörighet på regional nivå. Kongressen beslutade att anta motionen. Styrelsen ansåg det prioriterat att samhörigheten mellan medlemsföretagen stärks och utifrån detta ges en ökad möjlighet till att göra sin röst hörd samtidigt som organisationen regionalt blir starkare i viktiga bransch- och arbetsgivarfrågor. Detta arbete måste ske på lokal nivå men Förbundet kan bistå med råd vid eventuella sammanslagningar av föreningar. Ärende 17 b) Motion angående framtagande av policy för hantering av medlemmar som missköter sig i förhållande till förbundets stadgar. Kongressen beslutade att anta motionen. Styrelsen har under året sett över de etiska reglerna som kompletterats med stadgebrott. De etiska reglerna återfinns på vår hemsida. Ärende 17 c)motion angående framtagande av policy för ombudsersättning. Kongressen beslutade att anta motionen. Styrelsen har arbetat fram en policy gällande ersättning för verksamma inom Förbundet, vilken återfinns på vår hemsida. Ärende 17 d) Motion angående framtagande av policy för enhetliga lokalföreningsavgifter. Kongressen beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen ansåg det är svårt tillika motstridigt att centralisera 12

13 denna typ av avgifter, då det är upp till respektive förening utifrån sin verksamhet bedöma ekonomiska behov och därigenom nivå på lokalföreningsavgift. Ärende 17 e)motion angående arvodering till Förbundsordförande. Kongressen beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen ansåg dels att det är Förtroenderevisorernas uppgift att föreslå eventuellt justerade arvoden till styrelsen, dels att det föreslagna arvodet är för högt samt dels att det ej bör vara ett fast belopp utan löpande utifrån arbete. Ärende 17 f) Motion angående namnändring på Plåtslageriernas Riksförbund till Plåtslageri och Ventilationsföretagen. Kongressen beslutade efter begärd och utförd votering att avslå med rösterna 91 för avslag och 9 för bifall till motion. Ärende 17 g)motion angående införande av en fjärde branschförening. Kongressen beslutade, efter diskussion för och emot lagd motion samt begärd och utförd votering, att avslå motionen med rösterna 68 för avslag och 33 för bifall till motionen. Ärende 17 h)motion angående införande av höjda styrelsearvoden. Kongressen beslutade efter diskussion för och emot lagd motion samt begärd och utförd votering, att avslå motionen med rösterna 62 för avslag och 33 för bifall till motion. Ärende 17 i)styrelsen proposition angående en fjärde branschförening. Kongressen beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen ansåg att dagens tre branschföreningar väl täcker in medlemsföretagens verksamhet. Även kollektivavtalen täcker in dessa typer av arbeten. Ärende 17 j)styrelsens proposition angående namnbyte på kongress till årsstämma. Kongressen beslutade att avslå proposition tvärt emot styrelsens förslag. Ärende 17 k)styrelsens proposition angående extern ordförande. Kongressen beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. Att kongressen ändrar stadgarna i denna del, extern ordförande. Ärende 17 l)styrelsens proposition angående namnbyte på förbundet PLR till Entreprenörföretagen. Kongressen fattade inget beslut i frågan, utan hänskjut frågan till kongressen Ärende 17 m)styrelsens proposition angående reducerad serviceavgift. Kongressen beslutade att anta motionen i enlighet med styrelsens förslag. Vår affärsidé, mission och vision har det putsats en del på sedan förra året. Den finns också att läsa på vår hemsida. Affärsidé Entreprenörföretagen erbjuder medlemsföretag rådgivning, avtal och utbildning. Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande. Vi verkar för att driva utvecklingen och säkra tillväxten i våra branscher. Mission Aktivt synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande. Vision Genom medlemsnyttan blir vi det självklara valet. Alla företag verksamma inom våra branscher, ska och vill vara våra medlemmar. 13

14 Förbundsstyrelsen Jörgen Rasmusson, Lund Ordförande Åke Johansson, Ljusdal Vice ordförande Leif Pettersson, Umeå Ledamot Catrin Elgemark, Sjöbo Ledamot Patrik Rydberg, Norrköping Ledamot Mats Jonaesson Ledamot Daniel Larsson, Göteborg Ledamot Peter Andersson, Halmstad Ledamot (fr.o.m. stämman 2014) Stefan Gardell, Visby Suppleant (fr.o.m. stämman 2014) Arbetsutskott (AU) Jörgen Rasmusson, Lund Åke Johansson, Ljusdal (t.o.m. stämman 2014) Leif Pettersson, Umeå Patrik Rydberg (fr.o.m. stämman 2014) Styrelse ByggnadsplåtFöreningen Daniel Larsson, Göteborg Ordförande Torbjörn Winther, Örnsköldsvik Ledamot Jorma Pitkänen, Hägersten Ledamot Jan Janse, Motala Ledamot (t.o.m. stämman 2014) Kristian Nilsson, Råå Ledamot (fr.o.m. stämman 2014) Leif Pettersson, Umeå Förbundsstyrelsens repr. Fredrik Lövgren, Grantofta suppleant (fr.o.m. stämman 2014) Styrelse VentilationsFöreningen Martin Andersson, Göteborg Ordförande Roger Ek, Krylbo Ledamot Jan Åsberg, Dingle Ledamot Håkan Lillis Sidén, Nyköping Ledamot (fr.o.m. stämman 2014) Åke Johansson, Ljusdal Förbundsstyrelsens repr. (t.o.m. stämman 2014) Peter Andersson, Halmstad Förbundsstyrelsens repr (fr.o.m. stämman 2014) Ulf Hallvede, Sundsvall Suppleant (fr.o.m. stämman 2014) Stål & LättbyggnadsFöreningen Bengt Modig, Lerum Ordförande Henry Svensson, Tollarp Ledamot Pål Gelang, Falköping Ledamot Jonny Svensson, Linköping Ledamot Patrik Rydberg, Norrköping Förbundsstyrelsens repr. Per Andersson, Skultorp Suppleant (fr.o.m. stämman 2014) 14

15 Revisorer Tord Wickmark, Glumslöv Ordinarie Per Ove Söderlind, Härnösand Ordinarie Lars-Inge Österman, Södertälje suppleant (t.o.m. stämman 2014) Cecilia Rising, Bjärred Suppleant (fr.o.m. stämman 2014) Hedersmedlemmar Bengt Andréasson Rolf-Åke Axelsson Leif Bäcklin Nils-Olof Hellman Bent Jeppesen Tor A Johansen Dan Kristiansen Nils Nyström Lars-Erik Olsson Roland Palmér Lars Sjöblom Personal (Entreprenörföretagen) Thomas Dahlberg Förbundsdirektör/VD Maria Säterdahl VD-assistent (t.o.m ) Henrik Boman Chefsjurist Claes Arenander Affärsjurist Peter Bolin Ekonomichef, Controller Hans Eriksson Arbetsmiljö/utbildning Annika Brännmark, Växjö Branschansvarig Franz Cedrins Assistent Medlemsregister/Medlemstjänster Heléna Spjuth Assistent Medlemsregister/Medlemstjänster (sjuk sedan 2011) Camilla Eek Assistent Medlemstjänster och Affärer Hans Bergström Företagsrådgivare Region 1 BFK Stål & Lättb. Ronny Nilsson Företagsrådgivare Region 2 & 3 Alexander Iliev Företagsrådgivare Region 4/jurist Göran Hallin, Linköping Företagsrådgivare Region 5 (t.o.m ) Charlotta Andersson, Örebro Företagsrådgivare Region 5 (fr.o.m ) Magnus Fredman, Göteborg Företagsrådgivare Region 6, BFK Byggnads Plåt Camilla Kjellsson, Växjö Företagsrådgivare Region 7, BFK Ventilation Torbjörn Johansson Företagsrådgivare Region 7 15

16 Kommunikation Uppdraget är att ta fram en hållbar kommunikationsplattform som rymmer både nuvarande och tillkommande medlemmar och som ökar medlemmarnas konkurrens- och attraktionskraft då de associeras med vårt förbund. Under 2014 har Tomas Skagerlind fortsatt sitt uppdrag som kommunikationsansvarig för Entreprenörföretagen/PLR, med cirka 50 procent arbetstid i månaden. Ett uppdrag som bland annat innebär ett övergripande, strategiskt ansvar för förbundets interna och externa kommunikation. Vilket till exempel innefattar kontakter med externa partners och leverantörer, framtagning av en kommunikationsplan, uppdatering och utveckling av förbundets hemsidor, produktion av pressmeddelanden och debattartiklar, produktion av nyhetsbrevet, med mera. PLR har precis som tidigare, tillsammans med övriga förbund, aktivt medverkat i olika arbeten inom byggsektorn samt via olika grupperingar i Svenskt Näringsliv för att bevaka och påverka branschens frågor och position i så väl bransch- som arbetsgivarfrågor. Detta arbete berör flera personer på olika nivåer, vilket inte bara inkluderar kommunikationsansvarig utan även styrelsens kontaktnät och arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv. Några av dessa grupper är BBIS och Installatörsrådet. Den 28 mars förra året lanserades Entreprenörföretagens nya hemsida. Arbetet med att ta fram den nya hemsidan har skett i samarbete med webbyrån Winston och ett samarbete, gällande förbättringar och justeringar, fortsatte under resten av året. Under våren togs också ett nytt annonsmaterial fram som på ett bättre sätt fungerade tillsammans med den nya hemsidans mer moderna framtoning. Entreprenörföretagens nya annonser har därefter synts i tidningar och på webbsidor som till exempel Fastighetstidningen, Byggindustrin, Energi & Miljö, Bo bättre och HSB uppdraget. Den 1 till 4 april medverkade Entreprenörföretagen med Plåttorget på Nordbygg på Stockholmsmässan i Älvsjö. Cirka besökare fanns på plats på Nordens största byggmässa och den 19 mars fanns också EPF med som en av arrangörerna då arkitekturdagen PLÅT14 genomfördes på Münchenbryggeriet i Stockholm. EPF var också medproducenter till SM för unga plåtslagare som avgjordes på ett välbesökt Yrkes-SM i Umeå den 16 maj. Den 3 juli, under Almedalsveckan i Visby, arrangerade Entreprenörföretagen ett välbesökt seminarium om företagsnära lönebildning. Under seminariet presenterades en undersökning från Svenskt Näringsliv i vilken Byggnads medlemmar hade tillfrågats om hur de ser på företagsnära lönebildning. I den efterföljande paneldebatten deltog bland annat Torbjörn Hagelin från Byggnads samt Annika Strandhäll, dåvarande förbundsordförande för Vision och numera socialförsäkringsminister. För tre år sedan sjösattes licensieringssystem för säker takskottning, Skotta säkert. Under hösten och vintern 2014 fortsatte arbetet med att marknadsföra Skotta säkert, bland annat med ett antal frukostmöten på olika ställen i landet, redaktionella artiklar, pressmeddelanden samt med annonsering i ett antal branschtidningar. Systemets positiva effekter har även gett projektet internationell uppmärksamhet, vilket bland annat har lett till att Skotta säkert under hösten 2014 infördes i Finland. Licensavtalet skrevs på den 23 september i Stockholm. 16

17 Den 2 oktober öppnade Hem & Villa-mässan på Stockholmsmässan i Älvsjö och Entreprenörföretagen fanns då på plats med en monter där framförallt Skotta säkert presenterades. Lättbyggnadsföreningen medverkade även med en monter på Stålbyggnadsdagen i Nacka Strand den 25 oktober. I oktober inleddes också ett samarbete med Andreassons PR och tanken med det är främst att Andreassons ska hjälpa förbundet att med lobbyarbete nå ut till målgrupper som vi annars inte har resurser nog för att nå ut till. Som till exempel politiker och andra beslutsfattare. I början av november fick också Entreprenörföretagen uppmärksamhet i branschmedia efter att förbundet, som första branschorganisation, gav samtliga medlemmar ett gratis startpaket för stöldskyddsmärkning. Den unika och spårbara dna-märkningen som penslas på värdesaker, ska minska antalet stölder och göra det lättare att återfå förlorade föremål. Entreprenörföretagen var också en av de åtta branschorganisationer, som tillsammans med Materialbiblioteket, arrangerade Materialdagen på Stockholmsmässan i Älvsjö den 20 november. Entreprenörföretagen närvaro på Facebook ökade under det gångna året, bland annat med fler besökare och gillare jämfört med år Plåt & Vent Magasinet Under 2014 har Tomas Skagerlind fortsatt sitt uppdrag som chefredaktör för Plåt & Vent Magasinet. Redaktionsrådet består av Jörgen Rasmusson (även ansvarig utgivare), Thomas Dahlberg och Tomas Skagerlind. Tidningen trycks hos Edita Västra Aros i Västerås och tidningens formgivning görs av Sundin Reklamstudio i Norrtälje. Samarbetet med Annonshuset har löpt på under 2014 med mycket gott resultat. De senaste fyra åren har intresset för Plåt & Vent Magasinet ökat från annonsörernas sida, vilket har gjort att sidantalet har utökats i stort sett varje nummer. Därmed har annonsintäkterna glädjande nog ökat men av förklarliga skäl har samtidigt även kostnaderna för att producera tidningen blivit högre. Annonsintäkterna för 2014 uppgick till totalt kronor vilket, jämfört med förra årets siffra kronor innebär en ökning med kronor. Med övriga intäkter (från bland annat prenumerationsavgifter) samt utgifter för exempelvis redaktionellt arbete, tryckkostnad och porto slutade resultatet på minus kronor. 17

18 Styrelsens slutord I början på året hade styrelsen tillsammans med personalen en tvådagars konferens där vi enades om förbundets affärsidé, vision, samt korta och långa mål, dessa återspeglas i verksamhetsplanen och handlingsplanen och ger oss en gemensam grund att stå på för styrelsens fortsatta strategiska arbete med en tydlig rollfördelning mellan styrelse och VD med syfte att skapa medlemsnytta. Det känns skönt för oss i styrelsen att kunna skriva check på ny hemsida som uppskattas och används av medlemmarna. Det finns naturligtvis mer att önska när det gäller hemsidan och eftersom den inte är statisk kommer den att bli ännu bättre. Vi hade i oktober den sedvanliga ordförandekonferensen på Tammsvik Herrgård. Nytt för året var att deltagarna fick arbeta i grupp och tycka till om vad förbundet ska lägga focus på. Styrelse och personal fick mycket matnyttiga tips med sig från konferensen inför verksamhetsåret Även denna gång fick styrelsen uppdraget namnbyte på förbundet. Uppdraget var att inför kongressen arbeta fram ett material som argumenterar för ett namnbyte. Vi håller tummarna för att det blir ett namnbyte så att det i fortsättningen blir lättare att kommunicera vårt förbund och servicebolag. Styrelsen och kanske främst AU har lagt mycket tid på rekrytering av ny VD. Även detta kan vi skriva check på eftersom vår nya VD är på plats när detta skrivs och Thomas Dahlberg finns med som rådgivare till Johan Lindström som vår nye VD heter. Glädjande är också att konjunkturen håller på att vända så att vi och ni medlemmar får fullt upp i våra orderböcker. Vi hoppas också att det nystartade auktorisationsprojektet ska hjälpa oss att öka plåtens marknadsandelar. Genom auktorisationen ökar kvalitén på våra arbeten och vi slipper läckande tak som i stor utsträckning beror på rent slarv. Styrelsen vill också rikta ett tack till PVF för arbetet de, tillsammans med oss och Byggnads, lagt ner på projektet Strålande Utsikter. Ett mycket lyckosamt projekt som lockat en hel del ungdomar till vår bransch. Nu är det upp till er medlemmar att ta hand om dessa ungdomar när de ska ut på praktik så att vi inte får ett bakslag på något så lyckosamt. Vi hoppas också att det nya projektet Ren Luft Friskt Liv ska bli lika framgångsrikt. Nu är det dags att släppa loss den kraft som finns i förbundet. Gör vi det är vi tillsammans ostoppbara för när vi väl bestämmer oss för att verka för medlemsnytta då händer det på riktigt. Stort tack till er alla för det gångna året och låt oss se fram emot ett lyckosamt Stockholm i april 2015 Jörgen Rasmusson Peter Andersson Catrin Elgemark Leif Pettersson Patrik Rydberg Daniel Larsson Mats Jonaesson 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65

66 66

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer