ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER"

Transkript

1 tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA Målmedvetna nytänkare driver Peabs miljöarbete. sid 22 NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER Malmö stad tar krafttag för att få fram fler bostäder. Peab ska påbörja lägenheter på sex år. Sid 30

2 6 innehåll Stockholms och Solnas arenor...6 I december förra året sattes spaden i jorden för nya nationalarenan i Solna. I år går startskottet för utbyggnad av Globenområdet. Skatteverket och Peab...11 Peab har länge verkat för att skapa en sundare konkurrens inom byggsektorn. I höstas togs ett historiskt steg. Fast hand ger nöjda kunder...12 Paret Grahn är jättenöjda. Inte undra på det deras lägenhet överträffar förväntningarna. Peab en betydande aktör för ungdomar...15 Samarbetet med Mentor är ytterligare. ett steg i Peabs arbete med att hjälpa utsatta ungdomar. Peab i Toyotas fotspår...16 Det gäller att nå högsta möjliga kvalitet genom att alla gör rätt från början. Samhällsbyggaren Peab...18 Södertälje kommun startar gemensamt. byggbolag med Peab. Energibesparing...21 Att optimera energianvändningen i. produktionen är ett av Peabs miljömål. Profilerna...22 Målmedvetna kvinnor driver Peabs miljöarbete. Finlands största byggprojekt...24 Det handlar om nybyggnation av sjukhus. i staden Seinäjoki i västra Finland. Trivsamma stadsdelar är ingen slump...26 Arkitekten Lena Steffner har tagit fram en. metod för att mäta hur vi upplever stadsmiljö. Hälsostaden Ängelholm...29 Läs om hur den nya hälsostaden sätter. patientens behov i centrum genom att. kombinera behandlingar, friskvård och. rekreation i privat och offentlig regi. Nu är det hyresrätter som gäller...30 Malmö tar krafttag för att få fram fler bostäder. Peab ska påbörja lägenheter inom sex år. Lönerörelsen hotar islossning...32 Det frusna förhållandet mellan Svergies. Byggindustri och Byggnads håller på att tina. Islossningen hotas dock av lönerörelsen. Bara vinnare när Peab lättar på gasen...34»plattan i mattan«kan kosta uppåt kronor och onödiga utsläpp av växthusgaser och föroreningar. I varje nummer Notiser... 4 Analys av Anders Haskel...32 Bokslutskommuniké Skrönikan av Gösta Sjöström...36 peabjournalen är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR Corporate Communication, Repro och tryck Holmbergs, Malmö. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn P E A B J O U R N A L E N 1 /

3 ledare Vad vill kunden ha? 22 Under 2009 märkte vi ett tydligt ökat intresse för att bygga hyresrätter i Sverige. Detta intresse kommer med största säkerhet att bestå under många år framöver. I det stora flertalet kommuner är bostadsbristen så pass allvarlig att den tenderar att hindra investeringar och övrig utveckling. Det är därför glädjande att se hur intresset för att råda bot på detta nu konkretiserats i Helsingborg, Kristianstad, Sigtuna, Karlstad, Göteborg, Halmstad, Stockholm med kranskommuner och många andra kommuner land och rike runt. I Malmö till exempel förbereds nu byggandet av hyresrätter under en femårsperiod. I Lund med grannkommuner är behovet av fler bostäder mycket stort, med tanke på de omfattande investeringar som planeras där de närmaste åren. I Södertälje har kommunägda Telge och Peab bildat ett gemensamt byggbolag, som under våren 2010 ska börja bygga nya bostäder. Telge Peab erbjuder jobb och lärlingsplatser åt arbetslösa invandrare och byggnadsarbetare, samt personer med försörjningsstöd. Samarbetet har ambitionen att vara både affärsmässigt och långsiktigt. Läs mer om detta på sidan 18. Det finns många fler exempel på hur Peab i samverkan med kommuner och fastighetsbolag agerar samhällsbyggare och bidrar till samhällsnyttan. Till syvende og sidst är det kunden och beställaren som bestämmer. Vi måste vara lyhörda för trender och nytänkande när det gäller till exempel boende och de ständigt aktuella frågorna vi söker svaren på är: Vad vill kunden ha? Vad är kunden beredd att betala för? Det är som alltid efterfrågan som styr och därför tar Peab nu ytterligare ett steg i utvecklandet av boenden för olika skeden i livet. Det rör sig om hela ålderssegmentet från studentlägenheter till seniorboende. Det som förenar dessa boenden är det krav på kvalitet som kunden ställer och som vi ska leva upp till. Den demografiska utvecklingen går dithän att andelen äldre blir allt större i vårt samhälle. Efterfrågan på anpassat boende ökar och därför har Peab tagit fram ett koncept för seniorboende alternativt trygghetsboende. Konceptet är utformat med hänsyn till individuella behov av social gemenskap och trygghet. Erfarenheten visar att boende i dessa bostäder har ett minskat behov av övrig omsorg. Peabs seniorboende erbjuder trygghet, tillgänglighet och god funktionell inre miljö till rimliga boendekostnader. Låg energianvändning, energismarta lösningar och modern miljöanpassning är standard och lägenheterna utvecklas i nära samarbete med de människor som ska bo där. Marknadens krav på ett modernt och uppdaterat miljöarbete har lett till att Peab nu omstrukturerat sin miljöorganisation. Se sidan 22. Efter en lång och kall vinter, ser vi nu fram emot vår, värme och grönska. Det är roligare och lättare att bygga då. Mats Paulsson, VD Peab 24 Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 35 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. P E A B J O U R N A L E N 1 /

4 Energieffektivt småhusbyggande ett dubbelprisat ex-jobb Från trist till trendigt Betong har länge fört tankarna till 60-talets trista miljonprogram. Under senare år har branschen därför jobbat hårt för att lyfta fram betongens goda egenskaper. Idag uppfattas betong som trendigt och modernt inom såväl exteriör som interiör. Karin Pettersson, chef för teknik och utveckling på Swerock AB, har det senaste året arbetat mycket aktivt med att informera om betongens fördel aktiga egenskaper. Betong är ju ett naturmaterial och har flera positiva funktioner som brandsäkerhet, fukttålighet och förmåga att lagra värme. Vi vill lyfta fram betongen som ett miljöväniigt och hållbart alternativ när man bygger hus idag. Genom en serie seminarium har man försökt öka kunskapen hos kunderna vad gäller betongens fördelar med avseende på miljö samt industrialiserat byggande. Fokus har varit på hållbart byggande vilket inkluderar miljö, ekonomi och sociala aspekter. Betong är ett beständigt material som kräver lite underhåll och därmed också ger en liten påverkan på miljön. Vi har naturligtvis haft tema utifrån vilka av våra kunder som inbjudits till respektive seminarium men alltid pratat hållbarhet, säger Karin Pettersson. Betong är ett tungt material, vilket betyder att vi får behagligt inneklimat i hus med betongstomme. Det behövs inte heller så mycket extern tillförsel av värme eftersom betongen är värmelagrande. Man kan säga att vi bygger små kraftverk när stommen i en- eller flerfamiljshus består av betong. En vision är att man i framtiden kommer att kunna sälja energi från betonghusen, dvs från dagens energisnåla passivhus till aktivhus. Intresset för seminarierna har varit stort. Under kommande år kommer man från Swerocks sida därför fortsätta att arbeta i seminarieform, men fokusera på den självkompakterande betongen. Självkompakterande betong, menar Karin Pettersson, kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö, men också ett mer effektivt och rationellt byggande. Swecos studentpris delas ut till ett examensarbete som visar på smarta lösningar för ett bättre klimat. John Helmfridsson och Mikael Mangold har genomfört sitt examensarbete i samarbete med Peab i Göteborg. Målet har varit att få fram modeller som kan inspirera Peab att skapa energieffektiva och kostnadseffektiva småhus i framtiden. John Helmfridsson och Mikael Mangold har lyckats skapa och modellera en villa som klarar de nya kraven på passivhus till en merkostnad på endast fem procent. De har gjort ett gediget arbete och på ett intressant sätt samarbetat över yrkesgränserna, säger Karin Annerwall Parö på Sweco. Vår strävan var att belysa energioch miljöfrågor ur ett brett perspektiv. Vi ifrågasatte sanningar inom passivhus-byggande i Sverige för att skapa en kreativ diskussion kring hur man kan spara energi i byggsektorn, säger pristagarna. I motiveringen kan man bland annat läsa: Johns och Mikaels examensarbete visar på möjligheterna för energieffektivt byggande att få ett genombrott på marknaden. Peab bygger ut energinätet i Göteborg Peab är en av tre entreprenörer som fått uppdraget att genomföra en utbyggnad av Göteborgs nät för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. I uppdraget ingår även reparations- och underhållsarbete. Beställare är Göteborgs Energi AB och Peabs andel av kontraktssumman uppgår till 200 Mkr. Avtalet omfattar fem år med option på ytterligare två år. Peab utför broarbete i Trollhättan Peab har fått uppdraget att utföra underhållsarbete av Stallbackabron i Trollhättan. Beställare är Vägverket och kontraktssumman uppgår till 106 Mkr. Stallbackabron är meter lång och går över Göta Älv. Arbetet ska utföras i tre etapper för att minimera störningar i trafiken över bron. Arbetet ska påbörjas under våren 2010 och det beräknas vara klart i augusti Professor Maria Nyström och astronauten Christer Fuglesang delade ut priset. 4 P E A B J O U R N A L E N 1 /

5 notiser Ny modern koncernwebbplats för Peab Nyligen lanserade Peab sin nya koncernwebbplats Webbplatsen är uppbyggd i EpiServer och skiljer sig rejält från den tidigare versionen från början av 2000-talet. Nya peab.se har arbetats fram av Peabs informationsavdelning och webbyrån Dropit i syfte att skapa ett affärsstödjande verktyg snarare än som tidigare en anslagstavla. Kunder, arbetssökande, studenter och mediabevakare hör till de primära målgrupperna. Vi har legat efter våra konkurrenter vad gäller närvaron på nätet, säger Sanna Skoog som är ansvarig för peab.se, men nu vill vi visa att vi är lika konkurrenskraftiga där som på andra områden. Våra målgrupper finns givetvis även på internet, och därför vill vi göra peab.se till navet för vår externa kommunikation. Peabkoncernen med ett stort antal dotterbolag spänner över en enorm bredd av produkter och tjänster. Med den nya webbplatsen visar Peab upp hela sitt omfattande erbjudande med konkreta referensexempel på ett helt nytt sätt än tidigare. Den lokala närvaron är emellertid fortsatt stark och närheten till kunden vill man slå vakt om med hjälp av tydliga kontaktvägar. Det personliga värderar vi högt i Peab, förklarar Sanna. Därför vill vi också vara öppna med det som skrivs om oss av andra. Via en bloggbevakningstjänst hos företaget Twingly låter vi alla våra besökare på peab.se ta del av det som bloggas om oss. Med nya peab.se känns det som att Peab tar ett ordentligt steg i riktning mot det nya sociala samhället. Kunglig invigning Drottning Silvia som är engagerad i äldre frågor tyckte själv det kändes prioriterat att kunna medverka vid invigningscermonin av ett nytt äldreboende i Uppsala. Peab vann kommunens markanvisningstävling och efter genomfört projekt såldes fastigheten till Kungsleden. Sedan december 2009 driver vårdföretaget Kosmo äldreboendet. P E A B J O U R N A L E N 1 /

6 tockholms 6 P E A B J O U R N A L E N 1 /

7 samhällsbyggarna nya arenor I december förra året sattes spaden i jorden för Arenastaden och Sveriges nya nationalarena Swedbank Arena i Solna. I år går startskottet för Stockholmsarenan och utbyggnaden av Globenområdet. PeabJournalen tänker i en serie titta på olika aspekter av stora byggprojekt, allt från hur man får inköp och logistik att fungera till om det verkligen finns en marknad för två så stora arenor. Text: Lena Breitner P E A B J O U R N A L E N 1 /

8 » Visst kommer Solna och vi att konkurrera om vissa evenemang, men samtidigt måste de ses som komplement till varandra.«mats Grönlund, VD för SGA Fastigheter som äger evenemangsarenorna i Globenområdet där Stockholmsarenan ska ingå. Peab bygger åt både Stockholm och Solna 2012 ska två toppmoderna arenor stå klara i Stockholmsområdet. En i Solna och en intill Ericsson Globe. Peab ska bygga dem båda. Som om det inte var nog har Peab och Fabege gått och köpt Råsundastadion. PeabJournalen reder ut hur allt hänger ihop. Och om hur de olika aktörerna ser på framtiden. Det är Arena-tider för Peab. Arena-nyheterna duggar minst sagt tätt. Ta den andra veckan i december förra året som ett exempel: På måndagen tar kronprinsessan Victoria ett historiskt första spadtag för Sveriges nya nationalarena Swedbank Arena i den nya stadsdelen Arenastaden i Solna. Dagen efter tecknar Peab avtal om totalentreprenaden på ännu en arena, den här gången i Globenområdet i Stockholm. På fredagen offentliggörs det att Peab och Fabege köper Råsundastadion i Solna av Svenska Fotbollförbundet. Moderna arenor Hur många arenor behövs egentligen i huvudstadsområdet? Svenska Fotboll- förbundets tidigare generalsekreterare Sune Hellströmer är förbundets representant i Arenabolaget som ska bygga den nya nationalarenan. Han har sin åsikt klar. För elitfotboll behöver vi två stycken moderna arenor varav den ena absolut måste vara större, säger han. Underförstått är att de nuvarande arenorna, Råsunda och Söderstadion, inte håller måttet. Så som det ser ut nu får man inte några stora internationella fotbollsevenemang till huvudstadsregionen. Kraven på åskådarplatser, mediafaciliteter och säkerhet har ökat. Med Stockholmsarenan och Swedbank Arena ska detta uppfyllas. Antalet åskådarplatser kommer i princip att dubbleras. Stor befolkningsökning Men de nya arenorna i Stockholm och Solna ska användas till mycket mer än fotboll. De ska vara flexibla anläggningar som ska kunna användas till mässor och rockkonserter. Oavsett väder. Men finns det en marknad för ytterligare två aktörer? Kommer det en stor artist till Göteborg kan Ullevi ta åskådare, säger ordföranden för kommunstyrelsen i Solna, Lars-Erik Salminen (m). Ericsson Globe kan ta upp till vid konserter. Det betyder att drygt en halv procent av vår befolkning kan gå på en konsert. SGA Fastigheter, som äger evenemangsarenorna Globen, Annexet, Söderstadion och Hovet i Globenområdet, är ett bolag inom Stockholms stad. Dess VD Mats Grönlund håller med Salminen. Rent konkret handlar det om att ersätta gamla arenor. Invånarantalet har växt mer än publikkapaciteten, säger han. Om trycket är stort på evenemangsverksamheten i dag så kommer det att bli ännu större. Under de närmaste 25 åren 8 P E A B J O U R N A L E N 1 /

9 » Har du inga arenor och simhallar kommer samhället att se ut därefter. Med den nya stadsdelen Arenastaden med arenan, Skandinaviens största shoppingcenter och flera huvudkontor kommer Sverige att få ett utbud som vi inte har i dag. Stockholmsarenan planeras för cirka 45 större evenemang per år varav 20 ska vara för fotboll. Lars-Erik Salminen, Solnas kommunalråd. Den 7 december förra året tog kronprinsessan Victoria första spadtaget för Arenastaden och Sveriges nya nationalarena i Solna. kommer Stockholmsregionen att växa med uppskattningsvis invånare. Nya typer av evenemang Visserligen har Mats Grönlunds bolag en privat aktör som sköter själva evenemangsverksamheten, men han följer utvecklingen noga. Allt fler sporter och stora konserter väljer inomhusarenor. Mycket handlar om att öka komforten för åskådarna och inte göra evenemanget så väderkänsligt, säger Mats Grönlund. En annan utveckling är att det har tillkommit nya typer av evenemang som vi kanske inte hade för tio år sedan. Monster Jam, som gått i Stockholm fyra-fem år, är en fartfylld motorshow där stuntmän gör sitt bästa för att roa publiken. Ett nyare tillskott är familjeevenemanget Walking with dinousars där man får uppleva jätteödlor i fullformat. Båda visas på Ericsson Globe och lockar storpublik. I höstas hade man sju föreställningar av Walking with dinosaurs. Under en och samma helg. För denna typ av evenemang har Ericsson Globe helt enkelt blivit för liten, konstaterar Mats Grönlund. Samtidigt finns behoven av mindre arenor. En artist som Bruce Springsteen kan välja Hovet med åskådare för att behålla intimiteten med publiken. För oss är det viktigt att kunna erbjuda olika typer av arenor som passar olika evenemang. Damfotbolls-EM 2013 Även för Swedbank Arena i Solna är flexibiliteten viktig. Invändigt ska arenan snabbt kunna ställas om för att klara omkring 90 evenemang per år. Sune Hellströmer hoppas på att få använda den nya nationalarenan till damfotbolls-em En ansökan för att hålla evenemanget ska Svenska Fotbollförbundet lämna in till sommaren. Förutom fotboll och andra typer av sporter ska även Swedbank Arena inrikta sig på konserter, mässor och konferenser. Arenabolaget har tecknat kontrakt med Live Nation, vilket betyder att bolaget har företräde till alla större konserter i Skandinavien. Men alla evenemang drar inte publik på över personer. Därför byggs anläggningen så att den kan sektioneras av och passa till exempel en stor företagskonferens. Två arenor ska bort Söderstadion och Råsunda är finansiella brickor i det stora spelet. Båda ska nämligen rivas. Söderstadion ska försvinna från Globenområdet. På den och annan ledig mark i området vill Stockholms stad ha kontor, handel och ett hotell. Enligt kalkylerna ska två tredjedelar av Stockholmsarenan finansieras med dessa byggrätter. Kontraktet för att driva Stockholmsarenan har gått till den aktör som i dag sköter evenemangsverksamheten i Globenområdet Stockholm Globe Arenas, ett bolag inom Anschutz Entertainment Group. Avtalet har inte offentliggjorts i detalj, men det står klart att delar av evenemangsverksamheten ska finansiera den sista tredjedelen. Tar över Råsunda 2012 I köpeavtalet om Råsundastadion framgår det att Svenska Fotbollförbundet ska fortsätta driva stadion fram till dess att den nya nationalarenan, Swedbank Arena, står klar. Avtalet innebär dels att Fotbollförbundet får loss pengar till att betala sin andel i Swedbank Arena, dels att Peab och Fabege får nya byggrätter i Solna. P E A B J O U R N A L E N 1 /

10 Till viss del är finansieringsmodellerna mellan de två arenorna lika. Men det finns också skillnader. Globenområdet är etablerat för idrott och evenemang. Arenastaden i Solna blir ett helt nytt område som förutom arenan även ska innehålla Skandinaviens största shoppingcenter, hotell, kontor och bostäder. Vi förädlar ett gammalt industriområde till ett av norra Europas mest attraktiva områden, säger Lars-Erik Salminen. Kommunalt åtagande skiljer En annan skillnad är det kommunala engagemanget. Swedbank Arena har fem ägare som ska dela på ansvaret för byggande och drift. Stockholmsarenan är helt och hållet en kommunal angelägenhet. Det Solna lägger in i pengar kommer vi att få tillbaka i byggrätter, säger Lars-Erik Salminen. På så sätt tar vi inte skattepengar i anspråk. Ansvaret behöver inte heller vara för evigt. I avtalet om nationalarenan finns en klausul där Solna stad kan sälja sina sexton procent fem år efter att Swedbank Arena står klar. Lars-Erik Salminen Konkurrens och komplement Stockholm stads kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) anser inte att de tar alltför stora risker. Trycket på evenemang växer och vi har gjort väldigt försiktiga kalkyler, säger hon. Vår bedömning är att vi behöver en arena som är ungefär dubbelt så stor som Ericsson Globe. Jag känner mig trygg med besluten kring vår arena. Visst kommer Stockholmsarenan och Swedbank Arena att vara konkurrenter om vissa evenemang. Samtidigt kommer de också att spela i olika divisioner, just på grund av sin storlek. I det stora hela kommer de att komplettera varandra. För att få hålla en stor turnering som EM i damfotboll 2013 krävs flera stora arenor. Kort och gott: det kanske finns plats för dem båda. Stockholmsregionen växer så det knakar och intresset för arenaevenemang likaså. Byggprojekten rullar på Under tiden går byggprojekten vidare. Swedbank Arena och Arenastaden i Solna ligger steget före. Den blivande Solnabon på Haga slott tog ju som bekant ett första symboliskt spadtag redan förra året. Under februari börjar nationalarenans byggstenar i form av prefabricerade betongelement att levereras. I Globenområdet har Peab påbörjat rivnings- och markarbeten. Projektering och planering för Stockholmsarenan pågår och byggstart är planerad till efter semestern. När det formellt första spadtaget tas är inte klart ännu. Detaljplanen ska nämligen tas nu i vår. Även om det kan bli överklaganden räknar Stockholms stad med att anläggningen ska stå klar i slutet av och 2013 ska Stockholm stå värd för hockey-vm. Åtminstone en match är planerad för nya Stockholmsarenan. Swedbank arena Projektet: Sveriges nya nationalarena som ska uppfylla UEFAs krav på att arrangera Champions League och EM-slutspel. Ett skjutbart tak möjliggör för arrangemang även vintertid. Läktare för åskådare vid fotbollsmatcher och vid konserter. Ägare: Svenska Fotbollförbundet, Solna stad, Jernhusen, Fabege och Peab, som tillsammans även äger bolaget som ska driva själva arenan. Byggstart: 2009 Invigning: 2012 Entreprenör: Peab. Kontraktssumman är på drygt 2 miljarder kronor. Mer information på Stockholmsarenan Projektet: Ny idrotts- och evenemangsarena i Globenområdet. Ska uppfylla UEFA:s och FIFA:s krav på internationella matcher. Ett skjutbart tak möjliggör för evenemang även vintertid. Läktare för sittande vid fotbollsmatcher och upp till åskådare vid konserter. Ägare: SGA Fastigheter AB Byggstart: andra halvåret 2010 Invigning: december 2012 Entreprenör: Peab. Kontraktssumman är på cirka 2 miljarder kronor. Mer information på Råsundastadion Status: Sveriges nuvarande nationalarena med plats för åskådare. Byggår: Framtid: Skall rivas när Swedbank Arena står klar 2012 Ägare: Svenska Fotbollförbundet, som 2009 sålde Råsunda till Peab och Fabege. Överlåtelsen sker när Swedbank Arena står klar. Pris summan beror på utformningen av kommande detaljplan, men ligger på cirka 490 miljoner kronor. Söderstadion Status: Utomhusarena som kan ta åskådare vid fotbollsmatcher. Byggår: 1966 Framtid: Skall rivas när Stockholmsarenan står klar. Ägare: SGA Fastigheter AB 10 P E A B J O U R N A L E N 1 /

11 Ökad säkerhet Skatteverket och Peab i gemensam attack mot fusk Peab har länge verkat för att skapa en sundare konkurrens inom byggsektorn. I höstas togs ett historiskt steg. Text: Sven Vejde Från att tidigare ha bedrivit gemensam skattekontroll på enstaka större projekt har Peab och Skatteverket nu skrivit ett övergripande avtal om att i år aktivt förebygga ekonomisk brottslighet på alla byggen i Peabs regi i Stockholmsregionen. Målet är att stoppa oseriösa underleverantörer från start och förhindra ekonomisk brottslighet under hela byggets gång. Med det nya avtalet blir vi föregångare i vår ambition att försvåra ekonomisk brottslighet, säger Jan-Olof Nordin, Divisionschef på Stockholm Hus. Våra kunder känner sig tryggare genom att vi aktivt samarbetar med Skatteverket. Dessutom stärker det vårat varumärke. Avtalet med Skatteverket är unikt. Det är första gången som Skatteverket skrivit ett samarbetsavtal med ett enda bolag i byggbranschen om gemensamma skattekontroller av företagets alla byggprojekt. Det nya avtalet gäller Division Stockholm Hus, Division Bostad och Anläggning Region Öst. De första kontakterna mellan Peab och Skatteverket togs förra året. Det tog närmare ett halvår att gemensamt utarbeta detaljerna i avtalet och hur kontrollerna skulle genomföras, berättar Håkan Ericsson, inköpschef på Division Stockholms Hus. Vi har i många år gjort traditionella skattekontroller på årsbasis av våra underleverantörer i samband med upphandlingarna, säger Håkan Ericsson. Men vi har länge känt att de kontrollerna inte räckt till. Det nya är att vi nu kommer göra löpande skattekontroller av alla våra underentreprenörer och deras underentreprenörer. Peab och Skatteverket har gemensamt tagit fram en ny skattekontrollblankett. Kvartalsvis kommer Peab inhämta uppgifter från Skatteverket för att se om den anlitade underleverantören sköter sina skatteinbetalningar månadsvis. Med denna kontroll kan också Peab se om inbetalningen av skatter och arbetsgivaravgifter står i proportion till uppgivet antalet anställda. De tidigare kontrollerna gjorde det svårt att uppskatta hur många underleverantörer den anlitade ursprungsleverantören i sin tur anlitat för att klara jobbet. Den tidigare årsvisgamla kontrollen gjorde det nästan omöjligt att få kontroll över hur underleverantörens underleverantör skött sig. Det har varit blandade reaktioner på våra nya kontroller. En golvläggare som jag trodde hade 30 anställda visade sig med de nya kontrollmetoderna inte ha det, berättar inköpschefen Håkan Ericsson. Då gick det inte att anlita honom mer. Den nya skattekontrollen leder till att Peab också får större vetskap över vilka som arbetar ute på byggena helt i linje med ID06. Det här är ett lyckat avtal, säger skatteinformatör Daniel Nilsson på Skatteverket. På det här sättet tränger vi undan dem som vill jobba svart. Målet för oss på Skatteverket är att övriga byggbolag ska följa Peabs exempel och införa den fortlöpande skattekontrollerna som Peab nu har i Stockholm. Regionskattechefen Christina Gellerbrant Hagberg och Jan-Olof Nordin, Peab, är båda nöjda med avtalet. P E A B J O U R N A L E N 1 /

12 Kundnytta Fast hand ger nöjda kun Lars-Erik och Inger Grahn är jättenöjda. Och inte undra på det. Deras nya lägenhet med en strålande utsikt över Munksjön är svårslagen. Bättre än så här blir det inte i Jönköping. Text och foto: Roland Fransson Lars-Erik och Inger Grahn är väldigt förtjusta i sin takterrass med utsikt över Munksjön i centrala Jönköping. 12 P E A B J O U R N A L E N 1 /

13 der Roy Johansson och Conny Lundström utanför Brf Östra Kajen i centrala Jönköping. I bakgrunden skymtas den nya Munksjöbron som förbinder den östra stadsdelen med den västra. Men även de som bor i mindre lägenheter och längre ned i huset är nöjda. Det finns det siffror på. På en femgradig skala är det genomsnittliga Nöjd-Kund-Indexet bland de boende 4,17, vilket är ovanligt högt. Det är två år sedan som Roy Johansson, byggledare på JM i Jönköping och Conny Lundström, arbetschef på Peab i samma stad, undertecknade avtalet om att uppföra bostadsrättsföreningen Östra Kajen med 53 lägenheter. JM i Jönköping är ett mindre kontor med en handfull anställda, som driver olika byggprojekt med hjälp av entreprenörer. I det här fallet alltså Peab. Vi träffas hemma hos Lars-Erik och Inger Grahn och slår oss ned runt köksbordet. Utanför har vinterkylan slagit till och isen ligger tjock på Munksjön. Tillsammans försöker vi bena ut varför de boende är så nöjda med hur bygget har genomförts. Roy Johansson har fungerat som kontaktpersonen mellan lägenhetsköparna och utföraren Peab. Han säger något överraskande att det gäller att inte lova för mycket när en kund vill göra en ändring eller kommer med något klagomål. Det låter kanske lite märkligt, men säger du ja till allting bara för att hålla kunderna på gott humör, så blir de bara besvikna när det sedan inte går att utföra, eller att det uppstår något fel. Exempelvis går jag aldrig med på några stomändringar, för det drar ofta med sig andra problem. Den typen av förändringar är svåra att överblicka, säger Roy Johansson.» Det låter kanske lite märkligt, men säger du ja till allting bara för att hålla kunderna på gott humör, så blir de bara besvikna när det sedan inte går att utföra, eller att det uppstår något fel«conny Lundström nickar instämmande och betonar vikten av att ha en kontaktperson som Roy, som har lång byggerfarenhet. Han förstår konstruktionen och känner till de olika materialen. Han vet vad som är rimliga ändringar och lovar därför aldrig för mycket, säger Conny. En person Roy Johansson menar vidare att det är otroligt viktigt att alla kundkontakter när det gäller bygget slussas via honom. Kunderna går ofta på arbetsledaren eller hantverkaren direkt och vill ha något utfört. Då måste de hänvisa kunden till mig. Jag måste höra det själv och veta vad som sagts och lovats. Annars kan det lätt bli missförstånd, där exempelvis kunden och hantverkaren har helt olika uppfattning om vad de har kommit överens om, säger Roy. Något som Conny Lundström är tacksam över är att JM även håller i alla tillval som lägenhetsinnehavaren kan göra. Där har JM en inredningssäljare som väldigt noggrant går igenom tillvalslistan med kunden. Allt för att minska möjligheter till missförstånd. Vi har lång erfarenhet när det gäller tillval och vet vad som fungerar. En bra inredningssäljare är en viktig faktor för att få nöjda kunder. Då blir det rätt från början, anser Roy Johansson. Lars-Erik Grahn bekräftar den bild som Conny och Roy målar upp av ett strikt men P E A B J O U R N A L E N 1 /

14 Lars-Erik gillar att bada bastu och såg till att lägenheten utrustades med en sådan. Än finns det möjlighet att få en lägenhet i Östra Kajen. JMs visningslägenhet är ännu inte såld eftersom den behövs inför nästa byggprojekt i staden.» Det är viktigt att ha gott om tid för att hinna med att göra de ändringar och justeringar som behövs efter förbesiktningen. Vi har som målsättning att det ska vara helt rena protokoll när lägenhetsinnehavaren flyttar in.«conny Lundström, Roy Johansson och Lars-Erik Grahn försöker bena ut varför bygget gick så bra. Öppen planlösning. Lägenheten är i etage med vardagsrum och kök högst upp. Ytan är 139 kvm. proffsigt bemötande genom att berätta om hans och Ingers takterrass. En viktig orsak till att Inger och jag valde den här lägenheten var den vackra uteplatsen. Men det vi redan från början tyckte var obegripligt var att det inte fanns något takutskjut att sitta under, säger Lars-Erik, som tog kontakt med Roy Johansson, som tyckte att familjen Grahn hade rätt. Efter några turer med stadsbyggnadskontoret och arkitekten ritades det till ett tak över en del av den 70 kvm stora takterrassen. Därefter har Lars-Erik och Inger även fått uteplatsen inglasad med öppningsbara väggar. Något som de är oerhört förtjusta över. Hålla tiderna Samtliga runt bordet ger även arbetsledningen och hantverkarna på plats en eloge för att de höll tiderna och gjorde ett proffsigt jobb. Det är viktigt att ha gott om tid för att hinna med att göra de ändringar och justeringar som behövs efter förbesiktningen. Vi har som målsättning att det ska vara helt rena protokoll när lägenhetsinnehavaren flyttar in, säger Conny Lundström. Enligt projektplanen skulle bygget vara klart sex veckor innan de boende fick tillträde, vilket det också var. Det är väldigt lätt att man mitt i ett projekt låter saker glida iväg därför att man tycker att man har gott om tid. Då är det viktigt att verkligen hålla sig till den uppgjorda planen och driva på, säger Roy Johansson. Ett annat knep för att få nöjda kunder är att i samband med inflyttningen se till att varje lägenhetsinnehavare får några timmars snickarhjälp. Det skriver vi in i samband med upphandlingen. Och det är väldigt uppskattat att få professionell hjälp med att sätta upp hyllor, tavlor eller annat, försäkrar Roy Johansson. 14 P E A B J O U R N A L E N 1 /

15 samhällsansvar Peab blir en betydande aktör för ungdomar Mentor är en ideell organisation som arbetar förebyggande för att förhindra att ungdomar börjar använda alkohol och andra droger. Organisationen har funnits sedan 1994 och samarbetar med företag som Peab som vill ta sitt samhällsansvar. Mentor vänder sig primärt till ungdomar i åldern 13 till 17 år eftersom det är under den perioden man danar sin identitet. Framförallt 14-åringen befinner sig i en riskgruppsålder där man behöver andra vuxna förebilder än sina föräldrar. Det är viktigt att bli sedd. Vi vill bli en betydande aktör för att stärka ungdomar. Världen krymper och det kommer alltid finnas tillgång till droger. Vi på Mentor arbetar förebyggande för att stärka ungdomars självkänsla så att de kan säga nej, säger Mentors generalsekreterare Karin Jordås. Tyvärr är det alltför många unga i Sverige som saknar en vuxen i sin närhet. Mentor erbjuder därför ungdomar vuxna förebilder. Här kan företag vara med och tillföra ungdomarna en positiv utveckling. Tidigare var det nog många som tänkte att staten skulle ta hela ansvaret för att förhindra att ungdomar hamnar snett. Idag är många företag medvetna om att de också måste vara med och stötta ungdomar och deras föräldrar för att skapa ett bra samhälle, menar Karin Jordås. Peabs VD Mats Paulsson har alltid haft ett starkt intresse och samhällsengagemang med exempelvis en egen stiftelse som bland annat stödjer förebyggande arbete mot drogmissbruk hos unga. Därför föll det sig naturligt att Mats Paulsson och Peab engagerade sig i Mentor när de kontaktades av Jan Carlzon, ordförande i Mentors styrelse. Året var 2007 och Peab tyckte genast att tanken bakom organisationen och arbetet som Mentor utför var tilltalande för Peab som inte bara vill vara byggare, utan även samhällsbyggare. I anslutning till Valborg som av tradition är en helg där många ungdomar kommer i kontakt med alkohol och droger kommer Mentor tillsammans med bland annat Peab att genomföra en kampanj. Mentor arbetar för att ungdomar ska stå emot våld och droger och kampanjen syftar till att väcka opinion i denna viktiga fråga. Peab tycker att det är viktigt att vara med och ta ansvar, säger Annika Spångberg, kampanjansvarig från Peabs sida. Dessutom vill vi stödja våra anställda som är föräldrar till ungdomar i den åldern som Mentor vänder sig till, att stå emot de krav som man kanske upplever finns. Fakta Mentor HM Drottning Silvia är styrelsens hedersledamot och grundare av Mentor Foundation. För mer information om Mentor: Det föll sig naturligt att Mats Paulsson och Peab engagerar sig i Mentor eftersom Mats alltid haft ett starkt intresse att och samhällsengagemang att bland annat hjälpa ungdomar på olika sätt. P E A B J O U R N A L E N 1 /

16 MILJÖ Peab rullar i To Det gäller att nå högsta möjliga kvalitet genom att alla gör rätt från början. Sedan kan man öka produktiviteten. Gör man tvärtom kan det sluta med katastrof, som i Chryslers fall. Text: Roland Fransson Bra kvalitet ger automatiskt högre produktivitet. Det är ett axiom inom industrin, säger Lars Gutwasser, projektledare på Peab. Han driver sedan tiotalet år tillbaka ett utvecklingsarbete för att höja produktiviteten inom Peab. Och det behövs onekligen. Flera rapporter visar att när industrin ständigt förbättrar sig står byggsektorn still och stampar. Enligt en undersökning utförd av Chalmers är en tredjedel av arbetstiden på bygget improduktiv. Det beror främst på att arbetsdagen oftast är väldigt splittrad med förflyttningar, väntan, förberedelser och arbete. Enligt rapporten är mindre än en femtedel av tiden direkt värdehöjande arbete för kunden. Alltså av arbetsdagens åtta timmar är det ungefär en och en halv timma som driver bygget vidare. Med andra ord är möjligheterna till effektivisering stora. Enligt Chalmers-rapporten är en fördubblad produktivitet inom räckhåll. För att bena upp problemet och få struktur på åtgärderna har Lars Gutwasser låtit sig inspireras av Toyotas produktionsmodell med en inbyggd strävan efter ständiga förbättringar. Bilar och hus Nu är det inte helt enkelt att överföra biltillverkning på ett löpande band i en verkstadshall till att bygga hus i guds fria natur. En början är att försöka föra in och bygga så mycket som möjligt i industrimiljö, vilket Peab gör i sitt dotterbolag PGS AB. Ett annat viktigt led är att standardisera stommar, balkongfronter, takhöjder och annat så långt det går. Det behöver inte bli tråkigt bara för att vissa vitala delar på ett hus är standardiserade. Om takhöjden är den samma blir även trappornas längd och hisschakten lika. Vi måste lära oss att tänka i moduler på samma sätt som bilindustrin gör. Där har olika märken och modeller gemensamma komponenter utan att det upplevs som trist, säger Lars Gutwasser. Hans vision är att Peabs byggnormer i en framtid ska finnas tillgängliga över internet. Då kan arkitektkontoren enkelt ladda ned anvisningar och på sätt tidigt få in standardmåtten i sina ritningar. Vi har faktiskt testat den här idén på en handfull arkitektkontor. Det var slående så lite kritik våra normer fick. De viktigaste för arkitekterna var att veta förutsättningarna. Att exempelvis fönstren skulle sitta på en 16 P E A B J O U R N A L E N 1 /

17 yotas hjulspår viss höjd var inget som störde deras kreativitet, säger Lars Gutwasser. Sex byggen I enlighet med Chalmers-rapporten har Peab i ett första steg gjort en egen undersökning på sex olika byggen på skilda orter. Där fick alla hantverkare och arbetsledare mäta sina prestationer och notera vad som inte fungerade. Peab sammanställde alla data och utifrån resultatet identifierade Lars Gutwasser och hans kollegor fyra verksamhetsområden där företaget kan bli bättre. De fyra områdena är: Projektering, Planering och beredning, Materialförsörjning och samarbete med underentreprenörer och slutligen Lagandan. Tanken är att utveckla ett arbetssätt inom dessa områden där varje enskild hantverkare och tjänsteman gör rätt från början. Då blir det mindre omarbete, förflyttningar, väntan och annat som drar ned produktiviteten. I steg två valde vi ut åtta olika byggprojekt över hela landet. Egentligen ville vi testa alla fyra delområdena på varje projekt, men då hade vi tagit död på den platsdelningen, säger Lars Gutwasser och skrattar. Den mer rimliga lösningen blev att byggprojekten fick ett verksamhetsområde att förbättra sig på. Lars Gutwasser håller just nu på att sammanställa rapporterna, som ska ligga klara under våren. Tanken är att det så småningom ska resultera i en handledning för ökad produktivitet. Längst har han hunnit med Lagandan, där han sammanställt en delrapport. Kvarteret Riga Ett av de två byggena där projektet Lagandan drevs var Kvarteret Riga i Värtahamnen i Stockholm. Där drog man i några omgångar i samband med byggstarten iväg med alla 150 som skulle jobba på Kvarteret Riga. Under en arbetsdag fick de möjlighet att vara med och forma en målbild för arbetsplatsen Riga. Hantverkare, arbetsledning och underentreprenörer fick svara på frågan om vad som skapar ett vinnande lag. Svaren skrev de ned på postitlappar som samlades in. Utifrån dessa byggdes sedan en målbild upp där alla kände att de hade varit med och deltagit. Det medvetna arbetet, som fortsatte under hela bygget, med att skapa en god laganda har resulterat i mätbara resultat som exempelvis lägre sjukfrånvaro än på andra byggen. Lars Gutwasser (tv) tillsammans med Claes Dalman och Lars Östberg (th) som tillsammans sammanställer medarbetarnas målbild av kvarteret Riga. När du blir uppmärksammad känner du dig betydelsefull och förstår att just det du gör är viktigt för hela bygget. Då går du kanske iväg till jobbet fast att det tar emot, säger Lars Gutwasser. Dåligt exempel Och hur var det då med Chrysler? Jo, när USA översköljdes av japanska bilar i slutet av 1970-talet bestämde sig Chryslers ledning för att göra dubbelt så många bilar. Men inget gjordes åt den dåliga kvaliteten. Chrysler tappade i försäljning och företaget hamnade i en djup kris. P E A B J O U R N A L E N 1 /

18 samhällsbyggarna Peab och Södertälje startar byggbolag Vad gör man som kommun om man både har en stor skara arbetslösa människor med byggerfarenhet och en skriande bostadsbrist? Kanske som kommunledningen i Södertälje. De bestämde sig helt enkelt för att starta ett byggbolag tillsammans med Peab. Text: Johan Bergquist I Södertälje har det inte byggts några bostäder på tre år. Trots att kommunen har ett skriande behov av både hyres rätter och bostadsrätter. Många ungdomar är på väg att flytta hemifrån och Södertälje har också haft en stor flyktingtillströmning. Samtidigt råder det en hög arbetslöshet bland kommunens invånare. En del av dessa har tidigare arbetat som hantverkare, antingen i Sverige eller i sitt forna hemland. Vi behöver bygga bostäder och vi har en mängd kompetenta personer med byggerfarenhet som idag är utan arbete. Det var så vi kom på tanken att starta ett byggbolag, berättar Kjell Hasslert, VD i Telge AB, ett bolag som är helägt av Södertälje kommun. Det första steget blev att kontakta Peab för att se om de var intresserade av att delta i projektet. Vi funderade över vem vi ville ha med som partner och då kändes Peab som ett naturligt förstaval. De är en av våra största 18 P E A B J O U R N A L E N 1 /

19 vinjett Kjell Hesslert och Tomas Andersson ser båda fram emot samarbetet som genom det gemensamma byggbolaget främst ska bygga bostäder inom Södertälje kommun. byggare och de har ett socialt engagemang som bland annat visat sig genom Peabskolan. Kjell Hasslert pratade med Tomas Anderson, VD i Peab Bostäder och presenterade idén. Sedan gick allt mycket snabbt. Det lät väldigt intressant och passade bra med vårt engagemang i samhället, berättar Tomas Anderson. Vi drog det för Mats Paulson som blev eld och lågor. Sedan fortsatte vi diskussionerna med Södertälje kommun och projektet blev allt mer intressant ju mer vi studerade det. Resultatet blev att Telge AB och Peab startade ett gemensamt byggbolag, Telge- Peab AB, där de delar på risken. Bolaget ägs till 51 procent av Peab och drivs affärsmässigt. Tanken är att de enbart ska bygga bostäder. En utmaning på många sätt Redan under våren räknar man med att vara 100 anställda. En tredjedel kommer att vara byggarbetare som idag är arbetslösa, en tredjedel personer har försörjningsstöd och en tredjedel flyktingar med kompetens inom byggande. Det blir en utbildningsresa för de som kommit hit som flyktingar, menar Kjell Hasslert. Genom att få en anställning i bolaget kommer de att kunna ta sig från utanförskap till en egen försörjning. För Peabs del handlar det om att kunna återanställa personer som de tvingats säga upp samtidigt som de kan hjälpa till att få ut nyanlända invandrare i arbetslivet. Dessutom är det intressant även inför framtiden, för när konjunkturen vänder upp behöver vi nyanställa en hel del, säger Tomas Anderson En annan fördel är möjligheten att få in nya tankar och erfarenheter kring byggande. Tomas Anderson är säker på att många av invandrarna kommer att föra med sig nya idéer från sina hemländer och ha andra tankar kring hur en bostad kan byggas eller se ut. Samtidigt blir det naturligtvis en stor utmaning att skapa en grupp som fungerar tillsammans trots att många har olika bakgrund och erfarenheter. När det blev officiellt att vi skulle starta det här projektet blev vi snabbt uppvaktade av många andra kommuner som ville att vi skulle inleda liknande projekt tillsammans med dem, berättar Tomas Anderson. Men än så länge håller vi oss i Södertälje eftersom de kom med idén. Dessutom är det ett komplext projekt så vi vill gärna se att det fungerar som vi tänkt. Bland annat finns det helt andra rutiner kring arbetsmiljö och säkerhet i Sverige och det är viktigt att hålla samma höga kvalitet i alla led. Naturligtvis måste vi kvalitetssäkra verksamheten, menar Kjell Hasslert. Det är viktigt att vi får in en bra blandning av människor. Just nu håller vi på att rekrytera genom Arbetsförmedlingen, Arbetslivs- P E A B J O U R N A L E N 1 /

20 Telge Peab sätter spaden i jorden Bolagets första projekt blir att bygga drygt 80 välplanerade bostadsrättslägenheter om 1 5 rum och kök i Kv Körsbäret vid Södertälje Sjukhus i Södertälje. Säljstart planeras till mars 2010 och i april börjar man bygga. Rekrytering av personal kommer att ske med början i februari med hjälp av bland annat Manpower Telge AB, Södertäljes arbetslivskontor och Arbetsförmedlingen. Lägenheterna finns i varierande storlekar om 1 5 rum och kök från kvm och husen kommer präglas av harmoniska fasadfärger som skapar ett unikt stadskvarter. Säljstart planeras till mars 2010 med inflyttning preliminärt från hösten Läs mer och anmäl ditt intresse på kontoret och Manpower Telge Jobbstart, ett bolag som Telge och Manpower driver gemensamt. Som ett Kinderägg Under hösten har en projektledare från respektive bolag arbetat fram en gemensam affärsplan och alla formella beslut var klara innan jul då även ledningen tillsattes. Bolaget har också förvärvat en tomt i centrala Södertälje, säger Kjell Hasslert. Här kommer att byggas mellan hyresrätter under nästa år. Att det finns ett uppdämt behov av bostäder i Södertälje beror bland annat på att det varit svårt att få lönsamhet i hyresrätter. VD Kjell Hasslert, i det gemensamma byggbolaget Telge Peab AB. Problemet har också varit att betalningsförmågan bland de som behöver bostäderna är låg, menar Tomas Anderson. Tack vare det här upplägget kan vi skapa en rimlig prissättning så att de som verkligen behöver bostäderna också har råd att bo i dem. Därför kommer Telge Peab att använda de statliga medel som finns avsatta för arbetsmarknadsåtgärder, vilket skapar möjligheter till en mer anpassad prisbild. Tanken är att vi ska utnyttja de medel som finns för detta hos Arbetsförmedlingen och andra parter, säger Kjell Hasslert. Målet är ju att vi ska ge människor möjlighet att i förlängningen komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Idag måste en flykting arbeta i minst timmar innan de kan sitt jobb och är redo för den reguljära arbetsmarknaden. Det innebär att de efter två år i bolaget kan söka jobb hos andra arbetsgivare. Tack vare Telge Peab får vi på sikt både lägre försörjningskostnader och fler bostäder. Det är som ett Kinderägg, fast utan överraskningen, säger Kjell Hasslert. Fördelar när två världar möts Hur många lägenheter som kan byggas beror på tillgången till tomtmark och befintliga objekt, men i dagsläget räknar de med att det nya bolaget ska kunna bygga cirka 100 lägenheter per år. Däremot ska bolaget inte fungera som fastighetsägare. Telge Peab är ett rent byggbolag så efterhand som projekten är färdigställda och uthyrda kommer vi att sälja dem vidare till de som vill köpa, säger Tomas Anderson. Antingen till de boende i form av som bostads- och äganderätter eller som hyresfastigheter till ett fastighetsbolag. Idag finns ingen tidsbegränsning utan bolaget är tänkt att verka så länge det finns lönsamhet. För även om verksamheten på många sätt gynnar Södertälje kommun och dess invånare ska den drivas på affärsmässiga grunder. Det här är ett nytt sätt att skapa bolag och det finns många fördelar av att våra två världar möts, menar Kjell Hasslert. Samtidigt har det hörts röster som menat att Telge Peab kan komma att hämma konkurrensen, något som varken Kjell Hasslert eller Tomas Anderson kan hålla med om. Det byggs ju faktiskt inga bostäder i Södertälje dag, menar Kjell Hasslert. Vi utnyttjar de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns för att sätta folk i arbete, vilket ju är tanken med de medel som är avsatta. Det finns en bred politisk uppslutning bakom det här projektet i Södertälje kommun. För Peabs del kan bolaget även betraktas som en konkurrent till dem själva enligt Tomas Anderson. Delvis konkurrerar det ju med oss, men vi ser bara konkurrens som något nyttigt. Dessutom har ju ingen velat bygga bostäder i Södertälje på tre år, så det är ju på tiden att någon försöker göra något. 20 P E A B J O U R N A L E N 1 /

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Januari - Mars 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se Mean. Green. Lean Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011 Ett familjeföretag i fjärde generation Företaget grundades 1924 Från Byasåg till industriellt byggande LINDBÄCKS GROUP LINDBÄCKS PORSÖN AB LINDBÄCKS

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Nyhetsbrev från Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Maj 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 2015-09-29 SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Solnavägen 31-51, Solna/Solna Business Park 6 000 kvm En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Yta: 6 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Lagern

Läs mer

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar #1 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2014 Väggar för alla typer av hus Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar Aktuella projekt Nya kollegor Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria Lundgren,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Välkommen till ett smartare byggande!

Välkommen till ett smartare byggande! Smartare byggande Välkommen till ett smartare byggande! Strängbetong är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande. Vi har drivit tanken med att bygga i moduler ett steg längre och förvandlat

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena April Juni 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Vardagen blir roligare i kollektivhus

Vardagen blir roligare i kollektivhus Vardagen blir roligare i kollektivhus Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

HSB Bostad. i ord och siffror

HSB Bostad. i ord och siffror HSB Bostad i ord och siffror HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 1 Vår vision är att vi ska skapa framtidens bästa boende tillsammans med våra ägare // SKISSBILD // 2 HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 innehåll

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Våra kärnvärden din trygghet

Våra kärnvärden din trygghet Våra kärnvärden din trygghet JUPP är en förkortning av våra kärnvärden; Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Dessa värden är viktiga för oss och vi jobbar ständigt med dem, till och med när

Läs mer

Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017

Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017 Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017 Vi skapar smarta och hållbara hem till attraktiva priser i orter med bostadsbrist. 2 Bostadsutveckling sedan 2010 1 180 sålda varav 740 färdigställda Projektportfölj

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna.

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01. DET HÄR ÄR LAGEN DEN 1 JANUARI 2016 träder

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 2 Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 Framfast grundades 2011 med målet att skapa moderna och prisvärda hem för alla. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Branschkritik sprids i sociala medier

Branschkritik sprids i sociala medier Branschkritik sprids i sociala medier 1 av 5 Hem Redaktionsbloggen GOD FORTSÄTTNING MED NY SAJT! Branschkritik sprids i sociala medier Marie Bergström 22 Aug 2013 I ett debattinlägg på Byggvärlden går

Läs mer

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö.

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Vad är bakgrunden till TINYHOUSESWEDEN? Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Sökte lösning på ställa om till ny livsstil. Ett svar på vanliga omställningsfrågor; hur

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR Miljölagstiftningen kan vara krånglig men är något som angår alla inblandade parter på ett bygge. Visste du förresten att ansvaret för eventuella miljöskador kan vara

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Svenska Vårdfastigheter AB, Box 55 642, 102 14 Stockholm. www.svenskavardfastigheter.se

Svenska Vårdfastigheter AB, Box 55 642, 102 14 Stockholm. www.svenskavardfastigheter.se Svenska Vårdfastigheter AB bygger och hyr ut högkvalitativa och miljövänliga fastigheter till Sveriges kommuner och vårdbolag. Genom att fokusera på ekologiskt, mänskligt och ekonomiskt hållbara fastighetsprojekt

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25

Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25 Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Tidsplan... 3 Tillvägagångssätt... 3 Säkerhet... 4 Detta förväntas av lägenhetsinnehavaren...

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA VIA Egencia har flyttat från Kungsholmen till Liljeholmen i Stockholm. Ytan är nästan den dubbla och lokalerna profilskapande för det internationella resebolaget. Projektet

Läs mer

REFERENSPROJEKT. Bilaga 7 - till anbud till upphandling för Familjebostäder Göteborg: Visualisering Bostäder FB 3125/14

REFERENSPROJEKT. Bilaga 7 - till anbud till upphandling för Familjebostäder Göteborg: Visualisering Bostäder FB 3125/14 REFERENSPROJEKT Bilaga 7 - till anbud till upphandling för Familjebostäder Göteborg: Visualisering Bostäder FB 3125/14 Referensprojekt 1: Brf Skogsfalken för Riksbyggen Innehåller: - exempel på vardagsrumsbild

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer