ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER"

Transkript

1 tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA Målmedvetna nytänkare driver Peabs miljöarbete. sid 22 NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER Malmö stad tar krafttag för att få fram fler bostäder. Peab ska påbörja lägenheter på sex år. Sid 30

2 6 innehåll Stockholms och Solnas arenor...6 I december förra året sattes spaden i jorden för nya nationalarenan i Solna. I år går startskottet för utbyggnad av Globenområdet. Skatteverket och Peab...11 Peab har länge verkat för att skapa en sundare konkurrens inom byggsektorn. I höstas togs ett historiskt steg. Fast hand ger nöjda kunder...12 Paret Grahn är jättenöjda. Inte undra på det deras lägenhet överträffar förväntningarna. Peab en betydande aktör för ungdomar...15 Samarbetet med Mentor är ytterligare. ett steg i Peabs arbete med att hjälpa utsatta ungdomar. Peab i Toyotas fotspår...16 Det gäller att nå högsta möjliga kvalitet genom att alla gör rätt från början. Samhällsbyggaren Peab...18 Södertälje kommun startar gemensamt. byggbolag med Peab. Energibesparing...21 Att optimera energianvändningen i. produktionen är ett av Peabs miljömål. Profilerna...22 Målmedvetna kvinnor driver Peabs miljöarbete. Finlands största byggprojekt...24 Det handlar om nybyggnation av sjukhus. i staden Seinäjoki i västra Finland. Trivsamma stadsdelar är ingen slump...26 Arkitekten Lena Steffner har tagit fram en. metod för att mäta hur vi upplever stadsmiljö. Hälsostaden Ängelholm...29 Läs om hur den nya hälsostaden sätter. patientens behov i centrum genom att. kombinera behandlingar, friskvård och. rekreation i privat och offentlig regi. Nu är det hyresrätter som gäller...30 Malmö tar krafttag för att få fram fler bostäder. Peab ska påbörja lägenheter inom sex år. Lönerörelsen hotar islossning...32 Det frusna förhållandet mellan Svergies. Byggindustri och Byggnads håller på att tina. Islossningen hotas dock av lönerörelsen. Bara vinnare när Peab lättar på gasen...34»plattan i mattan«kan kosta uppåt kronor och onödiga utsläpp av växthusgaser och föroreningar. I varje nummer Notiser... 4 Analys av Anders Haskel...32 Bokslutskommuniké Skrönikan av Gösta Sjöström...36 peabjournalen är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR Corporate Communication, Repro och tryck Holmbergs, Malmö. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn P E A B J O U R N A L E N 1 /

3 ledare Vad vill kunden ha? 22 Under 2009 märkte vi ett tydligt ökat intresse för att bygga hyresrätter i Sverige. Detta intresse kommer med största säkerhet att bestå under många år framöver. I det stora flertalet kommuner är bostadsbristen så pass allvarlig att den tenderar att hindra investeringar och övrig utveckling. Det är därför glädjande att se hur intresset för att råda bot på detta nu konkretiserats i Helsingborg, Kristianstad, Sigtuna, Karlstad, Göteborg, Halmstad, Stockholm med kranskommuner och många andra kommuner land och rike runt. I Malmö till exempel förbereds nu byggandet av hyresrätter under en femårsperiod. I Lund med grannkommuner är behovet av fler bostäder mycket stort, med tanke på de omfattande investeringar som planeras där de närmaste åren. I Södertälje har kommunägda Telge och Peab bildat ett gemensamt byggbolag, som under våren 2010 ska börja bygga nya bostäder. Telge Peab erbjuder jobb och lärlingsplatser åt arbetslösa invandrare och byggnadsarbetare, samt personer med försörjningsstöd. Samarbetet har ambitionen att vara både affärsmässigt och långsiktigt. Läs mer om detta på sidan 18. Det finns många fler exempel på hur Peab i samverkan med kommuner och fastighetsbolag agerar samhällsbyggare och bidrar till samhällsnyttan. Till syvende og sidst är det kunden och beställaren som bestämmer. Vi måste vara lyhörda för trender och nytänkande när det gäller till exempel boende och de ständigt aktuella frågorna vi söker svaren på är: Vad vill kunden ha? Vad är kunden beredd att betala för? Det är som alltid efterfrågan som styr och därför tar Peab nu ytterligare ett steg i utvecklandet av boenden för olika skeden i livet. Det rör sig om hela ålderssegmentet från studentlägenheter till seniorboende. Det som förenar dessa boenden är det krav på kvalitet som kunden ställer och som vi ska leva upp till. Den demografiska utvecklingen går dithän att andelen äldre blir allt större i vårt samhälle. Efterfrågan på anpassat boende ökar och därför har Peab tagit fram ett koncept för seniorboende alternativt trygghetsboende. Konceptet är utformat med hänsyn till individuella behov av social gemenskap och trygghet. Erfarenheten visar att boende i dessa bostäder har ett minskat behov av övrig omsorg. Peabs seniorboende erbjuder trygghet, tillgänglighet och god funktionell inre miljö till rimliga boendekostnader. Låg energianvändning, energismarta lösningar och modern miljöanpassning är standard och lägenheterna utvecklas i nära samarbete med de människor som ska bo där. Marknadens krav på ett modernt och uppdaterat miljöarbete har lett till att Peab nu omstrukturerat sin miljöorganisation. Se sidan 22. Efter en lång och kall vinter, ser vi nu fram emot vår, värme och grönska. Det är roligare och lättare att bygga då. Mats Paulsson, VD Peab 24 Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 35 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. P E A B J O U R N A L E N 1 /

4 Energieffektivt småhusbyggande ett dubbelprisat ex-jobb Från trist till trendigt Betong har länge fört tankarna till 60-talets trista miljonprogram. Under senare år har branschen därför jobbat hårt för att lyfta fram betongens goda egenskaper. Idag uppfattas betong som trendigt och modernt inom såväl exteriör som interiör. Karin Pettersson, chef för teknik och utveckling på Swerock AB, har det senaste året arbetat mycket aktivt med att informera om betongens fördel aktiga egenskaper. Betong är ju ett naturmaterial och har flera positiva funktioner som brandsäkerhet, fukttålighet och förmåga att lagra värme. Vi vill lyfta fram betongen som ett miljöväniigt och hållbart alternativ när man bygger hus idag. Genom en serie seminarium har man försökt öka kunskapen hos kunderna vad gäller betongens fördelar med avseende på miljö samt industrialiserat byggande. Fokus har varit på hållbart byggande vilket inkluderar miljö, ekonomi och sociala aspekter. Betong är ett beständigt material som kräver lite underhåll och därmed också ger en liten påverkan på miljön. Vi har naturligtvis haft tema utifrån vilka av våra kunder som inbjudits till respektive seminarium men alltid pratat hållbarhet, säger Karin Pettersson. Betong är ett tungt material, vilket betyder att vi får behagligt inneklimat i hus med betongstomme. Det behövs inte heller så mycket extern tillförsel av värme eftersom betongen är värmelagrande. Man kan säga att vi bygger små kraftverk när stommen i en- eller flerfamiljshus består av betong. En vision är att man i framtiden kommer att kunna sälja energi från betonghusen, dvs från dagens energisnåla passivhus till aktivhus. Intresset för seminarierna har varit stort. Under kommande år kommer man från Swerocks sida därför fortsätta att arbeta i seminarieform, men fokusera på den självkompakterande betongen. Självkompakterande betong, menar Karin Pettersson, kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö, men också ett mer effektivt och rationellt byggande. Swecos studentpris delas ut till ett examensarbete som visar på smarta lösningar för ett bättre klimat. John Helmfridsson och Mikael Mangold har genomfört sitt examensarbete i samarbete med Peab i Göteborg. Målet har varit att få fram modeller som kan inspirera Peab att skapa energieffektiva och kostnadseffektiva småhus i framtiden. John Helmfridsson och Mikael Mangold har lyckats skapa och modellera en villa som klarar de nya kraven på passivhus till en merkostnad på endast fem procent. De har gjort ett gediget arbete och på ett intressant sätt samarbetat över yrkesgränserna, säger Karin Annerwall Parö på Sweco. Vår strävan var att belysa energioch miljöfrågor ur ett brett perspektiv. Vi ifrågasatte sanningar inom passivhus-byggande i Sverige för att skapa en kreativ diskussion kring hur man kan spara energi i byggsektorn, säger pristagarna. I motiveringen kan man bland annat läsa: Johns och Mikaels examensarbete visar på möjligheterna för energieffektivt byggande att få ett genombrott på marknaden. Peab bygger ut energinätet i Göteborg Peab är en av tre entreprenörer som fått uppdraget att genomföra en utbyggnad av Göteborgs nät för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. I uppdraget ingår även reparations- och underhållsarbete. Beställare är Göteborgs Energi AB och Peabs andel av kontraktssumman uppgår till 200 Mkr. Avtalet omfattar fem år med option på ytterligare två år. Peab utför broarbete i Trollhättan Peab har fått uppdraget att utföra underhållsarbete av Stallbackabron i Trollhättan. Beställare är Vägverket och kontraktssumman uppgår till 106 Mkr. Stallbackabron är meter lång och går över Göta Älv. Arbetet ska utföras i tre etapper för att minimera störningar i trafiken över bron. Arbetet ska påbörjas under våren 2010 och det beräknas vara klart i augusti Professor Maria Nyström och astronauten Christer Fuglesang delade ut priset. 4 P E A B J O U R N A L E N 1 /

5 notiser Ny modern koncernwebbplats för Peab Nyligen lanserade Peab sin nya koncernwebbplats Webbplatsen är uppbyggd i EpiServer och skiljer sig rejält från den tidigare versionen från början av 2000-talet. Nya peab.se har arbetats fram av Peabs informationsavdelning och webbyrån Dropit i syfte att skapa ett affärsstödjande verktyg snarare än som tidigare en anslagstavla. Kunder, arbetssökande, studenter och mediabevakare hör till de primära målgrupperna. Vi har legat efter våra konkurrenter vad gäller närvaron på nätet, säger Sanna Skoog som är ansvarig för peab.se, men nu vill vi visa att vi är lika konkurrenskraftiga där som på andra områden. Våra målgrupper finns givetvis även på internet, och därför vill vi göra peab.se till navet för vår externa kommunikation. Peabkoncernen med ett stort antal dotterbolag spänner över en enorm bredd av produkter och tjänster. Med den nya webbplatsen visar Peab upp hela sitt omfattande erbjudande med konkreta referensexempel på ett helt nytt sätt än tidigare. Den lokala närvaron är emellertid fortsatt stark och närheten till kunden vill man slå vakt om med hjälp av tydliga kontaktvägar. Det personliga värderar vi högt i Peab, förklarar Sanna. Därför vill vi också vara öppna med det som skrivs om oss av andra. Via en bloggbevakningstjänst hos företaget Twingly låter vi alla våra besökare på peab.se ta del av det som bloggas om oss. Med nya peab.se känns det som att Peab tar ett ordentligt steg i riktning mot det nya sociala samhället. Kunglig invigning Drottning Silvia som är engagerad i äldre frågor tyckte själv det kändes prioriterat att kunna medverka vid invigningscermonin av ett nytt äldreboende i Uppsala. Peab vann kommunens markanvisningstävling och efter genomfört projekt såldes fastigheten till Kungsleden. Sedan december 2009 driver vårdföretaget Kosmo äldreboendet. P E A B J O U R N A L E N 1 /

6 tockholms 6 P E A B J O U R N A L E N 1 /

7 samhällsbyggarna nya arenor I december förra året sattes spaden i jorden för Arenastaden och Sveriges nya nationalarena Swedbank Arena i Solna. I år går startskottet för Stockholmsarenan och utbyggnaden av Globenområdet. PeabJournalen tänker i en serie titta på olika aspekter av stora byggprojekt, allt från hur man får inköp och logistik att fungera till om det verkligen finns en marknad för två så stora arenor. Text: Lena Breitner P E A B J O U R N A L E N 1 /

8 » Visst kommer Solna och vi att konkurrera om vissa evenemang, men samtidigt måste de ses som komplement till varandra.«mats Grönlund, VD för SGA Fastigheter som äger evenemangsarenorna i Globenområdet där Stockholmsarenan ska ingå. Peab bygger åt både Stockholm och Solna 2012 ska två toppmoderna arenor stå klara i Stockholmsområdet. En i Solna och en intill Ericsson Globe. Peab ska bygga dem båda. Som om det inte var nog har Peab och Fabege gått och köpt Råsundastadion. PeabJournalen reder ut hur allt hänger ihop. Och om hur de olika aktörerna ser på framtiden. Det är Arena-tider för Peab. Arena-nyheterna duggar minst sagt tätt. Ta den andra veckan i december förra året som ett exempel: På måndagen tar kronprinsessan Victoria ett historiskt första spadtag för Sveriges nya nationalarena Swedbank Arena i den nya stadsdelen Arenastaden i Solna. Dagen efter tecknar Peab avtal om totalentreprenaden på ännu en arena, den här gången i Globenområdet i Stockholm. På fredagen offentliggörs det att Peab och Fabege köper Råsundastadion i Solna av Svenska Fotbollförbundet. Moderna arenor Hur många arenor behövs egentligen i huvudstadsområdet? Svenska Fotboll- förbundets tidigare generalsekreterare Sune Hellströmer är förbundets representant i Arenabolaget som ska bygga den nya nationalarenan. Han har sin åsikt klar. För elitfotboll behöver vi två stycken moderna arenor varav den ena absolut måste vara större, säger han. Underförstått är att de nuvarande arenorna, Råsunda och Söderstadion, inte håller måttet. Så som det ser ut nu får man inte några stora internationella fotbollsevenemang till huvudstadsregionen. Kraven på åskådarplatser, mediafaciliteter och säkerhet har ökat. Med Stockholmsarenan och Swedbank Arena ska detta uppfyllas. Antalet åskådarplatser kommer i princip att dubbleras. Stor befolkningsökning Men de nya arenorna i Stockholm och Solna ska användas till mycket mer än fotboll. De ska vara flexibla anläggningar som ska kunna användas till mässor och rockkonserter. Oavsett väder. Men finns det en marknad för ytterligare två aktörer? Kommer det en stor artist till Göteborg kan Ullevi ta åskådare, säger ordföranden för kommunstyrelsen i Solna, Lars-Erik Salminen (m). Ericsson Globe kan ta upp till vid konserter. Det betyder att drygt en halv procent av vår befolkning kan gå på en konsert. SGA Fastigheter, som äger evenemangsarenorna Globen, Annexet, Söderstadion och Hovet i Globenområdet, är ett bolag inom Stockholms stad. Dess VD Mats Grönlund håller med Salminen. Rent konkret handlar det om att ersätta gamla arenor. Invånarantalet har växt mer än publikkapaciteten, säger han. Om trycket är stort på evenemangsverksamheten i dag så kommer det att bli ännu större. Under de närmaste 25 åren 8 P E A B J O U R N A L E N 1 /

9 » Har du inga arenor och simhallar kommer samhället att se ut därefter. Med den nya stadsdelen Arenastaden med arenan, Skandinaviens största shoppingcenter och flera huvudkontor kommer Sverige att få ett utbud som vi inte har i dag. Stockholmsarenan planeras för cirka 45 större evenemang per år varav 20 ska vara för fotboll. Lars-Erik Salminen, Solnas kommunalråd. Den 7 december förra året tog kronprinsessan Victoria första spadtaget för Arenastaden och Sveriges nya nationalarena i Solna. kommer Stockholmsregionen att växa med uppskattningsvis invånare. Nya typer av evenemang Visserligen har Mats Grönlunds bolag en privat aktör som sköter själva evenemangsverksamheten, men han följer utvecklingen noga. Allt fler sporter och stora konserter väljer inomhusarenor. Mycket handlar om att öka komforten för åskådarna och inte göra evenemanget så väderkänsligt, säger Mats Grönlund. En annan utveckling är att det har tillkommit nya typer av evenemang som vi kanske inte hade för tio år sedan. Monster Jam, som gått i Stockholm fyra-fem år, är en fartfylld motorshow där stuntmän gör sitt bästa för att roa publiken. Ett nyare tillskott är familjeevenemanget Walking with dinousars där man får uppleva jätteödlor i fullformat. Båda visas på Ericsson Globe och lockar storpublik. I höstas hade man sju föreställningar av Walking with dinosaurs. Under en och samma helg. För denna typ av evenemang har Ericsson Globe helt enkelt blivit för liten, konstaterar Mats Grönlund. Samtidigt finns behoven av mindre arenor. En artist som Bruce Springsteen kan välja Hovet med åskådare för att behålla intimiteten med publiken. För oss är det viktigt att kunna erbjuda olika typer av arenor som passar olika evenemang. Damfotbolls-EM 2013 Även för Swedbank Arena i Solna är flexibiliteten viktig. Invändigt ska arenan snabbt kunna ställas om för att klara omkring 90 evenemang per år. Sune Hellströmer hoppas på att få använda den nya nationalarenan till damfotbolls-em En ansökan för att hålla evenemanget ska Svenska Fotbollförbundet lämna in till sommaren. Förutom fotboll och andra typer av sporter ska även Swedbank Arena inrikta sig på konserter, mässor och konferenser. Arenabolaget har tecknat kontrakt med Live Nation, vilket betyder att bolaget har företräde till alla större konserter i Skandinavien. Men alla evenemang drar inte publik på över personer. Därför byggs anläggningen så att den kan sektioneras av och passa till exempel en stor företagskonferens. Två arenor ska bort Söderstadion och Råsunda är finansiella brickor i det stora spelet. Båda ska nämligen rivas. Söderstadion ska försvinna från Globenområdet. På den och annan ledig mark i området vill Stockholms stad ha kontor, handel och ett hotell. Enligt kalkylerna ska två tredjedelar av Stockholmsarenan finansieras med dessa byggrätter. Kontraktet för att driva Stockholmsarenan har gått till den aktör som i dag sköter evenemangsverksamheten i Globenområdet Stockholm Globe Arenas, ett bolag inom Anschutz Entertainment Group. Avtalet har inte offentliggjorts i detalj, men det står klart att delar av evenemangsverksamheten ska finansiera den sista tredjedelen. Tar över Råsunda 2012 I köpeavtalet om Råsundastadion framgår det att Svenska Fotbollförbundet ska fortsätta driva stadion fram till dess att den nya nationalarenan, Swedbank Arena, står klar. Avtalet innebär dels att Fotbollförbundet får loss pengar till att betala sin andel i Swedbank Arena, dels att Peab och Fabege får nya byggrätter i Solna. P E A B J O U R N A L E N 1 /

10 Till viss del är finansieringsmodellerna mellan de två arenorna lika. Men det finns också skillnader. Globenområdet är etablerat för idrott och evenemang. Arenastaden i Solna blir ett helt nytt område som förutom arenan även ska innehålla Skandinaviens största shoppingcenter, hotell, kontor och bostäder. Vi förädlar ett gammalt industriområde till ett av norra Europas mest attraktiva områden, säger Lars-Erik Salminen. Kommunalt åtagande skiljer En annan skillnad är det kommunala engagemanget. Swedbank Arena har fem ägare som ska dela på ansvaret för byggande och drift. Stockholmsarenan är helt och hållet en kommunal angelägenhet. Det Solna lägger in i pengar kommer vi att få tillbaka i byggrätter, säger Lars-Erik Salminen. På så sätt tar vi inte skattepengar i anspråk. Ansvaret behöver inte heller vara för evigt. I avtalet om nationalarenan finns en klausul där Solna stad kan sälja sina sexton procent fem år efter att Swedbank Arena står klar. Lars-Erik Salminen Konkurrens och komplement Stockholm stads kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) anser inte att de tar alltför stora risker. Trycket på evenemang växer och vi har gjort väldigt försiktiga kalkyler, säger hon. Vår bedömning är att vi behöver en arena som är ungefär dubbelt så stor som Ericsson Globe. Jag känner mig trygg med besluten kring vår arena. Visst kommer Stockholmsarenan och Swedbank Arena att vara konkurrenter om vissa evenemang. Samtidigt kommer de också att spela i olika divisioner, just på grund av sin storlek. I det stora hela kommer de att komplettera varandra. För att få hålla en stor turnering som EM i damfotboll 2013 krävs flera stora arenor. Kort och gott: det kanske finns plats för dem båda. Stockholmsregionen växer så det knakar och intresset för arenaevenemang likaså. Byggprojekten rullar på Under tiden går byggprojekten vidare. Swedbank Arena och Arenastaden i Solna ligger steget före. Den blivande Solnabon på Haga slott tog ju som bekant ett första symboliskt spadtag redan förra året. Under februari börjar nationalarenans byggstenar i form av prefabricerade betongelement att levereras. I Globenområdet har Peab påbörjat rivnings- och markarbeten. Projektering och planering för Stockholmsarenan pågår och byggstart är planerad till efter semestern. När det formellt första spadtaget tas är inte klart ännu. Detaljplanen ska nämligen tas nu i vår. Även om det kan bli överklaganden räknar Stockholms stad med att anläggningen ska stå klar i slutet av och 2013 ska Stockholm stå värd för hockey-vm. Åtminstone en match är planerad för nya Stockholmsarenan. Swedbank arena Projektet: Sveriges nya nationalarena som ska uppfylla UEFAs krav på att arrangera Champions League och EM-slutspel. Ett skjutbart tak möjliggör för arrangemang även vintertid. Läktare för åskådare vid fotbollsmatcher och vid konserter. Ägare: Svenska Fotbollförbundet, Solna stad, Jernhusen, Fabege och Peab, som tillsammans även äger bolaget som ska driva själva arenan. Byggstart: 2009 Invigning: 2012 Entreprenör: Peab. Kontraktssumman är på drygt 2 miljarder kronor. Mer information på Stockholmsarenan Projektet: Ny idrotts- och evenemangsarena i Globenområdet. Ska uppfylla UEFA:s och FIFA:s krav på internationella matcher. Ett skjutbart tak möjliggör för evenemang även vintertid. Läktare för sittande vid fotbollsmatcher och upp till åskådare vid konserter. Ägare: SGA Fastigheter AB Byggstart: andra halvåret 2010 Invigning: december 2012 Entreprenör: Peab. Kontraktssumman är på cirka 2 miljarder kronor. Mer information på Råsundastadion Status: Sveriges nuvarande nationalarena med plats för åskådare. Byggår: Framtid: Skall rivas när Swedbank Arena står klar 2012 Ägare: Svenska Fotbollförbundet, som 2009 sålde Råsunda till Peab och Fabege. Överlåtelsen sker när Swedbank Arena står klar. Pris summan beror på utformningen av kommande detaljplan, men ligger på cirka 490 miljoner kronor. Söderstadion Status: Utomhusarena som kan ta åskådare vid fotbollsmatcher. Byggår: 1966 Framtid: Skall rivas när Stockholmsarenan står klar. Ägare: SGA Fastigheter AB 10 P E A B J O U R N A L E N 1 /

11 Ökad säkerhet Skatteverket och Peab i gemensam attack mot fusk Peab har länge verkat för att skapa en sundare konkurrens inom byggsektorn. I höstas togs ett historiskt steg. Text: Sven Vejde Från att tidigare ha bedrivit gemensam skattekontroll på enstaka större projekt har Peab och Skatteverket nu skrivit ett övergripande avtal om att i år aktivt förebygga ekonomisk brottslighet på alla byggen i Peabs regi i Stockholmsregionen. Målet är att stoppa oseriösa underleverantörer från start och förhindra ekonomisk brottslighet under hela byggets gång. Med det nya avtalet blir vi föregångare i vår ambition att försvåra ekonomisk brottslighet, säger Jan-Olof Nordin, Divisionschef på Stockholm Hus. Våra kunder känner sig tryggare genom att vi aktivt samarbetar med Skatteverket. Dessutom stärker det vårat varumärke. Avtalet med Skatteverket är unikt. Det är första gången som Skatteverket skrivit ett samarbetsavtal med ett enda bolag i byggbranschen om gemensamma skattekontroller av företagets alla byggprojekt. Det nya avtalet gäller Division Stockholm Hus, Division Bostad och Anläggning Region Öst. De första kontakterna mellan Peab och Skatteverket togs förra året. Det tog närmare ett halvår att gemensamt utarbeta detaljerna i avtalet och hur kontrollerna skulle genomföras, berättar Håkan Ericsson, inköpschef på Division Stockholms Hus. Vi har i många år gjort traditionella skattekontroller på årsbasis av våra underleverantörer i samband med upphandlingarna, säger Håkan Ericsson. Men vi har länge känt att de kontrollerna inte räckt till. Det nya är att vi nu kommer göra löpande skattekontroller av alla våra underentreprenörer och deras underentreprenörer. Peab och Skatteverket har gemensamt tagit fram en ny skattekontrollblankett. Kvartalsvis kommer Peab inhämta uppgifter från Skatteverket för att se om den anlitade underleverantören sköter sina skatteinbetalningar månadsvis. Med denna kontroll kan också Peab se om inbetalningen av skatter och arbetsgivaravgifter står i proportion till uppgivet antalet anställda. De tidigare kontrollerna gjorde det svårt att uppskatta hur många underleverantörer den anlitade ursprungsleverantören i sin tur anlitat för att klara jobbet. Den tidigare årsvisgamla kontrollen gjorde det nästan omöjligt att få kontroll över hur underleverantörens underleverantör skött sig. Det har varit blandade reaktioner på våra nya kontroller. En golvläggare som jag trodde hade 30 anställda visade sig med de nya kontrollmetoderna inte ha det, berättar inköpschefen Håkan Ericsson. Då gick det inte att anlita honom mer. Den nya skattekontrollen leder till att Peab också får större vetskap över vilka som arbetar ute på byggena helt i linje med ID06. Det här är ett lyckat avtal, säger skatteinformatör Daniel Nilsson på Skatteverket. På det här sättet tränger vi undan dem som vill jobba svart. Målet för oss på Skatteverket är att övriga byggbolag ska följa Peabs exempel och införa den fortlöpande skattekontrollerna som Peab nu har i Stockholm. Regionskattechefen Christina Gellerbrant Hagberg och Jan-Olof Nordin, Peab, är båda nöjda med avtalet. P E A B J O U R N A L E N 1 /

12 Kundnytta Fast hand ger nöjda kun Lars-Erik och Inger Grahn är jättenöjda. Och inte undra på det. Deras nya lägenhet med en strålande utsikt över Munksjön är svårslagen. Bättre än så här blir det inte i Jönköping. Text och foto: Roland Fransson Lars-Erik och Inger Grahn är väldigt förtjusta i sin takterrass med utsikt över Munksjön i centrala Jönköping. 12 P E A B J O U R N A L E N 1 /

13 der Roy Johansson och Conny Lundström utanför Brf Östra Kajen i centrala Jönköping. I bakgrunden skymtas den nya Munksjöbron som förbinder den östra stadsdelen med den västra. Men även de som bor i mindre lägenheter och längre ned i huset är nöjda. Det finns det siffror på. På en femgradig skala är det genomsnittliga Nöjd-Kund-Indexet bland de boende 4,17, vilket är ovanligt högt. Det är två år sedan som Roy Johansson, byggledare på JM i Jönköping och Conny Lundström, arbetschef på Peab i samma stad, undertecknade avtalet om att uppföra bostadsrättsföreningen Östra Kajen med 53 lägenheter. JM i Jönköping är ett mindre kontor med en handfull anställda, som driver olika byggprojekt med hjälp av entreprenörer. I det här fallet alltså Peab. Vi träffas hemma hos Lars-Erik och Inger Grahn och slår oss ned runt köksbordet. Utanför har vinterkylan slagit till och isen ligger tjock på Munksjön. Tillsammans försöker vi bena ut varför de boende är så nöjda med hur bygget har genomförts. Roy Johansson har fungerat som kontaktpersonen mellan lägenhetsköparna och utföraren Peab. Han säger något överraskande att det gäller att inte lova för mycket när en kund vill göra en ändring eller kommer med något klagomål. Det låter kanske lite märkligt, men säger du ja till allting bara för att hålla kunderna på gott humör, så blir de bara besvikna när det sedan inte går att utföra, eller att det uppstår något fel. Exempelvis går jag aldrig med på några stomändringar, för det drar ofta med sig andra problem. Den typen av förändringar är svåra att överblicka, säger Roy Johansson.» Det låter kanske lite märkligt, men säger du ja till allting bara för att hålla kunderna på gott humör, så blir de bara besvikna när det sedan inte går att utföra, eller att det uppstår något fel«conny Lundström nickar instämmande och betonar vikten av att ha en kontaktperson som Roy, som har lång byggerfarenhet. Han förstår konstruktionen och känner till de olika materialen. Han vet vad som är rimliga ändringar och lovar därför aldrig för mycket, säger Conny. En person Roy Johansson menar vidare att det är otroligt viktigt att alla kundkontakter när det gäller bygget slussas via honom. Kunderna går ofta på arbetsledaren eller hantverkaren direkt och vill ha något utfört. Då måste de hänvisa kunden till mig. Jag måste höra det själv och veta vad som sagts och lovats. Annars kan det lätt bli missförstånd, där exempelvis kunden och hantverkaren har helt olika uppfattning om vad de har kommit överens om, säger Roy. Något som Conny Lundström är tacksam över är att JM även håller i alla tillval som lägenhetsinnehavaren kan göra. Där har JM en inredningssäljare som väldigt noggrant går igenom tillvalslistan med kunden. Allt för att minska möjligheter till missförstånd. Vi har lång erfarenhet när det gäller tillval och vet vad som fungerar. En bra inredningssäljare är en viktig faktor för att få nöjda kunder. Då blir det rätt från början, anser Roy Johansson. Lars-Erik Grahn bekräftar den bild som Conny och Roy målar upp av ett strikt men P E A B J O U R N A L E N 1 /

14 Lars-Erik gillar att bada bastu och såg till att lägenheten utrustades med en sådan. Än finns det möjlighet att få en lägenhet i Östra Kajen. JMs visningslägenhet är ännu inte såld eftersom den behövs inför nästa byggprojekt i staden.» Det är viktigt att ha gott om tid för att hinna med att göra de ändringar och justeringar som behövs efter förbesiktningen. Vi har som målsättning att det ska vara helt rena protokoll när lägenhetsinnehavaren flyttar in.«conny Lundström, Roy Johansson och Lars-Erik Grahn försöker bena ut varför bygget gick så bra. Öppen planlösning. Lägenheten är i etage med vardagsrum och kök högst upp. Ytan är 139 kvm. proffsigt bemötande genom att berätta om hans och Ingers takterrass. En viktig orsak till att Inger och jag valde den här lägenheten var den vackra uteplatsen. Men det vi redan från början tyckte var obegripligt var att det inte fanns något takutskjut att sitta under, säger Lars-Erik, som tog kontakt med Roy Johansson, som tyckte att familjen Grahn hade rätt. Efter några turer med stadsbyggnadskontoret och arkitekten ritades det till ett tak över en del av den 70 kvm stora takterrassen. Därefter har Lars-Erik och Inger även fått uteplatsen inglasad med öppningsbara väggar. Något som de är oerhört förtjusta över. Hålla tiderna Samtliga runt bordet ger även arbetsledningen och hantverkarna på plats en eloge för att de höll tiderna och gjorde ett proffsigt jobb. Det är viktigt att ha gott om tid för att hinna med att göra de ändringar och justeringar som behövs efter förbesiktningen. Vi har som målsättning att det ska vara helt rena protokoll när lägenhetsinnehavaren flyttar in, säger Conny Lundström. Enligt projektplanen skulle bygget vara klart sex veckor innan de boende fick tillträde, vilket det också var. Det är väldigt lätt att man mitt i ett projekt låter saker glida iväg därför att man tycker att man har gott om tid. Då är det viktigt att verkligen hålla sig till den uppgjorda planen och driva på, säger Roy Johansson. Ett annat knep för att få nöjda kunder är att i samband med inflyttningen se till att varje lägenhetsinnehavare får några timmars snickarhjälp. Det skriver vi in i samband med upphandlingen. Och det är väldigt uppskattat att få professionell hjälp med att sätta upp hyllor, tavlor eller annat, försäkrar Roy Johansson. 14 P E A B J O U R N A L E N 1 /

15 samhällsansvar Peab blir en betydande aktör för ungdomar Mentor är en ideell organisation som arbetar förebyggande för att förhindra att ungdomar börjar använda alkohol och andra droger. Organisationen har funnits sedan 1994 och samarbetar med företag som Peab som vill ta sitt samhällsansvar. Mentor vänder sig primärt till ungdomar i åldern 13 till 17 år eftersom det är under den perioden man danar sin identitet. Framförallt 14-åringen befinner sig i en riskgruppsålder där man behöver andra vuxna förebilder än sina föräldrar. Det är viktigt att bli sedd. Vi vill bli en betydande aktör för att stärka ungdomar. Världen krymper och det kommer alltid finnas tillgång till droger. Vi på Mentor arbetar förebyggande för att stärka ungdomars självkänsla så att de kan säga nej, säger Mentors generalsekreterare Karin Jordås. Tyvärr är det alltför många unga i Sverige som saknar en vuxen i sin närhet. Mentor erbjuder därför ungdomar vuxna förebilder. Här kan företag vara med och tillföra ungdomarna en positiv utveckling. Tidigare var det nog många som tänkte att staten skulle ta hela ansvaret för att förhindra att ungdomar hamnar snett. Idag är många företag medvetna om att de också måste vara med och stötta ungdomar och deras föräldrar för att skapa ett bra samhälle, menar Karin Jordås. Peabs VD Mats Paulsson har alltid haft ett starkt intresse och samhällsengagemang med exempelvis en egen stiftelse som bland annat stödjer förebyggande arbete mot drogmissbruk hos unga. Därför föll det sig naturligt att Mats Paulsson och Peab engagerade sig i Mentor när de kontaktades av Jan Carlzon, ordförande i Mentors styrelse. Året var 2007 och Peab tyckte genast att tanken bakom organisationen och arbetet som Mentor utför var tilltalande för Peab som inte bara vill vara byggare, utan även samhällsbyggare. I anslutning till Valborg som av tradition är en helg där många ungdomar kommer i kontakt med alkohol och droger kommer Mentor tillsammans med bland annat Peab att genomföra en kampanj. Mentor arbetar för att ungdomar ska stå emot våld och droger och kampanjen syftar till att väcka opinion i denna viktiga fråga. Peab tycker att det är viktigt att vara med och ta ansvar, säger Annika Spångberg, kampanjansvarig från Peabs sida. Dessutom vill vi stödja våra anställda som är föräldrar till ungdomar i den åldern som Mentor vänder sig till, att stå emot de krav som man kanske upplever finns. Fakta Mentor HM Drottning Silvia är styrelsens hedersledamot och grundare av Mentor Foundation. För mer information om Mentor: Det föll sig naturligt att Mats Paulsson och Peab engagerar sig i Mentor eftersom Mats alltid haft ett starkt intresse att och samhällsengagemang att bland annat hjälpa ungdomar på olika sätt. P E A B J O U R N A L E N 1 /

16 MILJÖ Peab rullar i To Det gäller att nå högsta möjliga kvalitet genom att alla gör rätt från början. Sedan kan man öka produktiviteten. Gör man tvärtom kan det sluta med katastrof, som i Chryslers fall. Text: Roland Fransson Bra kvalitet ger automatiskt högre produktivitet. Det är ett axiom inom industrin, säger Lars Gutwasser, projektledare på Peab. Han driver sedan tiotalet år tillbaka ett utvecklingsarbete för att höja produktiviteten inom Peab. Och det behövs onekligen. Flera rapporter visar att när industrin ständigt förbättrar sig står byggsektorn still och stampar. Enligt en undersökning utförd av Chalmers är en tredjedel av arbetstiden på bygget improduktiv. Det beror främst på att arbetsdagen oftast är väldigt splittrad med förflyttningar, väntan, förberedelser och arbete. Enligt rapporten är mindre än en femtedel av tiden direkt värdehöjande arbete för kunden. Alltså av arbetsdagens åtta timmar är det ungefär en och en halv timma som driver bygget vidare. Med andra ord är möjligheterna till effektivisering stora. Enligt Chalmers-rapporten är en fördubblad produktivitet inom räckhåll. För att bena upp problemet och få struktur på åtgärderna har Lars Gutwasser låtit sig inspireras av Toyotas produktionsmodell med en inbyggd strävan efter ständiga förbättringar. Bilar och hus Nu är det inte helt enkelt att överföra biltillverkning på ett löpande band i en verkstadshall till att bygga hus i guds fria natur. En början är att försöka föra in och bygga så mycket som möjligt i industrimiljö, vilket Peab gör i sitt dotterbolag PGS AB. Ett annat viktigt led är att standardisera stommar, balkongfronter, takhöjder och annat så långt det går. Det behöver inte bli tråkigt bara för att vissa vitala delar på ett hus är standardiserade. Om takhöjden är den samma blir även trappornas längd och hisschakten lika. Vi måste lära oss att tänka i moduler på samma sätt som bilindustrin gör. Där har olika märken och modeller gemensamma komponenter utan att det upplevs som trist, säger Lars Gutwasser. Hans vision är att Peabs byggnormer i en framtid ska finnas tillgängliga över internet. Då kan arkitektkontoren enkelt ladda ned anvisningar och på sätt tidigt få in standardmåtten i sina ritningar. Vi har faktiskt testat den här idén på en handfull arkitektkontor. Det var slående så lite kritik våra normer fick. De viktigaste för arkitekterna var att veta förutsättningarna. Att exempelvis fönstren skulle sitta på en 16 P E A B J O U R N A L E N 1 /

17 yotas hjulspår viss höjd var inget som störde deras kreativitet, säger Lars Gutwasser. Sex byggen I enlighet med Chalmers-rapporten har Peab i ett första steg gjort en egen undersökning på sex olika byggen på skilda orter. Där fick alla hantverkare och arbetsledare mäta sina prestationer och notera vad som inte fungerade. Peab sammanställde alla data och utifrån resultatet identifierade Lars Gutwasser och hans kollegor fyra verksamhetsområden där företaget kan bli bättre. De fyra områdena är: Projektering, Planering och beredning, Materialförsörjning och samarbete med underentreprenörer och slutligen Lagandan. Tanken är att utveckla ett arbetssätt inom dessa områden där varje enskild hantverkare och tjänsteman gör rätt från början. Då blir det mindre omarbete, förflyttningar, väntan och annat som drar ned produktiviteten. I steg två valde vi ut åtta olika byggprojekt över hela landet. Egentligen ville vi testa alla fyra delområdena på varje projekt, men då hade vi tagit död på den platsdelningen, säger Lars Gutwasser och skrattar. Den mer rimliga lösningen blev att byggprojekten fick ett verksamhetsområde att förbättra sig på. Lars Gutwasser håller just nu på att sammanställa rapporterna, som ska ligga klara under våren. Tanken är att det så småningom ska resultera i en handledning för ökad produktivitet. Längst har han hunnit med Lagandan, där han sammanställt en delrapport. Kvarteret Riga Ett av de två byggena där projektet Lagandan drevs var Kvarteret Riga i Värtahamnen i Stockholm. Där drog man i några omgångar i samband med byggstarten iväg med alla 150 som skulle jobba på Kvarteret Riga. Under en arbetsdag fick de möjlighet att vara med och forma en målbild för arbetsplatsen Riga. Hantverkare, arbetsledning och underentreprenörer fick svara på frågan om vad som skapar ett vinnande lag. Svaren skrev de ned på postitlappar som samlades in. Utifrån dessa byggdes sedan en målbild upp där alla kände att de hade varit med och deltagit. Det medvetna arbetet, som fortsatte under hela bygget, med att skapa en god laganda har resulterat i mätbara resultat som exempelvis lägre sjukfrånvaro än på andra byggen. Lars Gutwasser (tv) tillsammans med Claes Dalman och Lars Östberg (th) som tillsammans sammanställer medarbetarnas målbild av kvarteret Riga. När du blir uppmärksammad känner du dig betydelsefull och förstår att just det du gör är viktigt för hela bygget. Då går du kanske iväg till jobbet fast att det tar emot, säger Lars Gutwasser. Dåligt exempel Och hur var det då med Chrysler? Jo, när USA översköljdes av japanska bilar i slutet av 1970-talet bestämde sig Chryslers ledning för att göra dubbelt så många bilar. Men inget gjordes åt den dåliga kvaliteten. Chrysler tappade i försäljning och företaget hamnade i en djup kris. P E A B J O U R N A L E N 1 /

18 samhällsbyggarna Peab och Södertälje startar byggbolag Vad gör man som kommun om man både har en stor skara arbetslösa människor med byggerfarenhet och en skriande bostadsbrist? Kanske som kommunledningen i Södertälje. De bestämde sig helt enkelt för att starta ett byggbolag tillsammans med Peab. Text: Johan Bergquist I Södertälje har det inte byggts några bostäder på tre år. Trots att kommunen har ett skriande behov av både hyres rätter och bostadsrätter. Många ungdomar är på väg att flytta hemifrån och Södertälje har också haft en stor flyktingtillströmning. Samtidigt råder det en hög arbetslöshet bland kommunens invånare. En del av dessa har tidigare arbetat som hantverkare, antingen i Sverige eller i sitt forna hemland. Vi behöver bygga bostäder och vi har en mängd kompetenta personer med byggerfarenhet som idag är utan arbete. Det var så vi kom på tanken att starta ett byggbolag, berättar Kjell Hasslert, VD i Telge AB, ett bolag som är helägt av Södertälje kommun. Det första steget blev att kontakta Peab för att se om de var intresserade av att delta i projektet. Vi funderade över vem vi ville ha med som partner och då kändes Peab som ett naturligt förstaval. De är en av våra största 18 P E A B J O U R N A L E N 1 /

19 vinjett Kjell Hesslert och Tomas Andersson ser båda fram emot samarbetet som genom det gemensamma byggbolaget främst ska bygga bostäder inom Södertälje kommun. byggare och de har ett socialt engagemang som bland annat visat sig genom Peabskolan. Kjell Hasslert pratade med Tomas Anderson, VD i Peab Bostäder och presenterade idén. Sedan gick allt mycket snabbt. Det lät väldigt intressant och passade bra med vårt engagemang i samhället, berättar Tomas Anderson. Vi drog det för Mats Paulson som blev eld och lågor. Sedan fortsatte vi diskussionerna med Södertälje kommun och projektet blev allt mer intressant ju mer vi studerade det. Resultatet blev att Telge AB och Peab startade ett gemensamt byggbolag, Telge- Peab AB, där de delar på risken. Bolaget ägs till 51 procent av Peab och drivs affärsmässigt. Tanken är att de enbart ska bygga bostäder. En utmaning på många sätt Redan under våren räknar man med att vara 100 anställda. En tredjedel kommer att vara byggarbetare som idag är arbetslösa, en tredjedel personer har försörjningsstöd och en tredjedel flyktingar med kompetens inom byggande. Det blir en utbildningsresa för de som kommit hit som flyktingar, menar Kjell Hasslert. Genom att få en anställning i bolaget kommer de att kunna ta sig från utanförskap till en egen försörjning. För Peabs del handlar det om att kunna återanställa personer som de tvingats säga upp samtidigt som de kan hjälpa till att få ut nyanlända invandrare i arbetslivet. Dessutom är det intressant även inför framtiden, för när konjunkturen vänder upp behöver vi nyanställa en hel del, säger Tomas Anderson En annan fördel är möjligheten att få in nya tankar och erfarenheter kring byggande. Tomas Anderson är säker på att många av invandrarna kommer att föra med sig nya idéer från sina hemländer och ha andra tankar kring hur en bostad kan byggas eller se ut. Samtidigt blir det naturligtvis en stor utmaning att skapa en grupp som fungerar tillsammans trots att många har olika bakgrund och erfarenheter. När det blev officiellt att vi skulle starta det här projektet blev vi snabbt uppvaktade av många andra kommuner som ville att vi skulle inleda liknande projekt tillsammans med dem, berättar Tomas Anderson. Men än så länge håller vi oss i Södertälje eftersom de kom med idén. Dessutom är det ett komplext projekt så vi vill gärna se att det fungerar som vi tänkt. Bland annat finns det helt andra rutiner kring arbetsmiljö och säkerhet i Sverige och det är viktigt att hålla samma höga kvalitet i alla led. Naturligtvis måste vi kvalitetssäkra verksamheten, menar Kjell Hasslert. Det är viktigt att vi får in en bra blandning av människor. Just nu håller vi på att rekrytera genom Arbetsförmedlingen, Arbetslivs- P E A B J O U R N A L E N 1 /

20 Telge Peab sätter spaden i jorden Bolagets första projekt blir att bygga drygt 80 välplanerade bostadsrättslägenheter om 1 5 rum och kök i Kv Körsbäret vid Södertälje Sjukhus i Södertälje. Säljstart planeras till mars 2010 och i april börjar man bygga. Rekrytering av personal kommer att ske med början i februari med hjälp av bland annat Manpower Telge AB, Södertäljes arbetslivskontor och Arbetsförmedlingen. Lägenheterna finns i varierande storlekar om 1 5 rum och kök från kvm och husen kommer präglas av harmoniska fasadfärger som skapar ett unikt stadskvarter. Säljstart planeras till mars 2010 med inflyttning preliminärt från hösten Läs mer och anmäl ditt intresse på kontoret och Manpower Telge Jobbstart, ett bolag som Telge och Manpower driver gemensamt. Som ett Kinderägg Under hösten har en projektledare från respektive bolag arbetat fram en gemensam affärsplan och alla formella beslut var klara innan jul då även ledningen tillsattes. Bolaget har också förvärvat en tomt i centrala Södertälje, säger Kjell Hasslert. Här kommer att byggas mellan hyresrätter under nästa år. Att det finns ett uppdämt behov av bostäder i Södertälje beror bland annat på att det varit svårt att få lönsamhet i hyresrätter. VD Kjell Hasslert, i det gemensamma byggbolaget Telge Peab AB. Problemet har också varit att betalningsförmågan bland de som behöver bostäderna är låg, menar Tomas Anderson. Tack vare det här upplägget kan vi skapa en rimlig prissättning så att de som verkligen behöver bostäderna också har råd att bo i dem. Därför kommer Telge Peab att använda de statliga medel som finns avsatta för arbetsmarknadsåtgärder, vilket skapar möjligheter till en mer anpassad prisbild. Tanken är att vi ska utnyttja de medel som finns för detta hos Arbetsförmedlingen och andra parter, säger Kjell Hasslert. Målet är ju att vi ska ge människor möjlighet att i förlängningen komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Idag måste en flykting arbeta i minst timmar innan de kan sitt jobb och är redo för den reguljära arbetsmarknaden. Det innebär att de efter två år i bolaget kan söka jobb hos andra arbetsgivare. Tack vare Telge Peab får vi på sikt både lägre försörjningskostnader och fler bostäder. Det är som ett Kinderägg, fast utan överraskningen, säger Kjell Hasslert. Fördelar när två världar möts Hur många lägenheter som kan byggas beror på tillgången till tomtmark och befintliga objekt, men i dagsläget räknar de med att det nya bolaget ska kunna bygga cirka 100 lägenheter per år. Däremot ska bolaget inte fungera som fastighetsägare. Telge Peab är ett rent byggbolag så efterhand som projekten är färdigställda och uthyrda kommer vi att sälja dem vidare till de som vill köpa, säger Tomas Anderson. Antingen till de boende i form av som bostads- och äganderätter eller som hyresfastigheter till ett fastighetsbolag. Idag finns ingen tidsbegränsning utan bolaget är tänkt att verka så länge det finns lönsamhet. För även om verksamheten på många sätt gynnar Södertälje kommun och dess invånare ska den drivas på affärsmässiga grunder. Det här är ett nytt sätt att skapa bolag och det finns många fördelar av att våra två världar möts, menar Kjell Hasslert. Samtidigt har det hörts röster som menat att Telge Peab kan komma att hämma konkurrensen, något som varken Kjell Hasslert eller Tomas Anderson kan hålla med om. Det byggs ju faktiskt inga bostäder i Södertälje dag, menar Kjell Hasslert. Vi utnyttjar de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns för att sätta folk i arbete, vilket ju är tanken med de medel som är avsatta. Det finns en bred politisk uppslutning bakom det här projektet i Södertälje kommun. För Peabs del kan bolaget även betraktas som en konkurrent till dem själva enligt Tomas Anderson. Delvis konkurrerar det ju med oss, men vi ser bara konkurrens som något nyttigt. Dessutom har ju ingen velat bygga bostäder i Södertälje på tre år, så det är ju på tiden att någon försöker göra något. 20 P E A B J O U R N A L E N 1 /

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Januari - Mars 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena April Juni 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Välkommen till ett smartare byggande!

Välkommen till ett smartare byggande! Smartare byggande Välkommen till ett smartare byggande! Strängbetong är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande. Vi har drivit tanken med att bygga i moduler ett steg längre och förvandlat

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se Mean. Green. Lean Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011 Ett familjeföretag i fjärde generation Företaget grundades 1924 Från Byasåg till industriellt byggande LINDBÄCKS GROUP LINDBÄCKS PORSÖN AB LINDBÄCKS

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Svenska Vårdfastigheter AB, Box 55 642, 102 14 Stockholm. www.svenskavardfastigheter.se

Svenska Vårdfastigheter AB, Box 55 642, 102 14 Stockholm. www.svenskavardfastigheter.se Svenska Vårdfastigheter AB bygger och hyr ut högkvalitativa och miljövänliga fastigheter till Sveriges kommuner och vårdbolag. Genom att fokusera på ekologiskt, mänskligt och ekonomiskt hållbara fastighetsprojekt

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011 Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011 Arenastaden med Swedbank Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Mars september 2011

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Mars september 2011 Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Mars september 2011 Arenastaden med Swedbank Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Personal för yttre skötsel

Personal för yttre skötsel FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Personal för yttre skötsel ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN FUTURUM FASTIGHETER, ÖREBRO KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Personal för yttre skötsel 1 Personal för yttre skötsel

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox.

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox. Snabba Hus Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare Bild Spacebox www.spacebox.nl Genomförd av Vanda Kehr och Anna Svensson 2009 Sammanfattning Den rådande

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD Stockholm 2012-10-01 Student/ungdomsbostäder i Nacka kommun, Dnr KFKS 2012/213-219 Intresseanmälan förslag Farstukvist/Alphyddan Härmed anmäler vi vårt intresse för att uppföra student-/ungdomsbostäder

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj UEFA DAM-EM 2013 Kalmar 6 maj DAM- OCH FLICKFOTBOLL I SVERIGE OCH VÄRLDEN Vilka associationer ger detta? Positiva? Negativa? Allmänt intresse? Publiksiffror? Utövande? Framtid? DAM- OCH FLICKFOTBOLL I

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Adress Pyramidvägen 7

Adress Pyramidvägen 7 Fina kontorsytor med bra ljusinsläpp mitt i Arenastaden! Typ Kontor Storlek 283 kvm Adress Pyramidvägen 7 Område Solna/Arenastaden Omgivning Arenastaden är under utveckling och inom några år kommer Sveriges

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Företaget. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag

Företaget. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag 2 Restaurang J, Nacka Strand.Generalentreprenad 1995. Företaget Bilhall, Bromma. Totalentreprenad i egen regi 2004. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag som är etablerat i Stockholmsregionen

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

och Värmdö Sammanfattning Hemställan

och Värmdö Sammanfattning Hemställan Förbud mot kommunala gym i Stockholm och Värmdö Sammanfattning Sveriges Riksdag beslutade hösten 2009 att ändra konkurrenslagen, i syfte att undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer