Årsredovisning Vd har ordet 3. Vår affärsidé, mål och strategi 5. Vårt varumärke 7. Crosskey 2011 i korthet 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Vd har ordet 3. Vår affärsidé, mål och strategi 5. Vårt varumärke 7. Crosskey 2011 i korthet 8"

Transkript

1

2 Årsredovisning 2011 Vd har ordet 3 Vår affärsidé, mål och strategi 5 Vårt varumärke 7 Crosskey 2011 i korthet 8 Våra affärsområden Banking and System Development Produktområdet Core Banking 13 Produktområdet Payments 15 Produktområdet Channel Solutions 17 Card Solutions 19 Capital Market Solutions 21 Operations Management 23 Vår personal 25 Vår ledningsgrupp 27 Vd har ordet Vår ekonomi Resultaträkning 30 Balansräkning 31 Historien om Crosskey 32 Foto: Daniel Eriksson Formgivning: Maridea Tryckning: Mariehamns Tryckeri 2012

3 Vd har ordet En marknad i förändring Visste du att sju av tio svenskar och finländare fortfarande tar ut pengar i en bankomat? Siffrorna är hämtade från vår återkommande marknadsundersökning som 2011 handlade om betalkortsanvändning. Själv blev jag faktiskt förvånad, då vi lever i en digital, uppkopplad värld. Dock börjar fler och fler att vänja sig vid tanken att ha ett inbyggt betalkort i mobilen. Det bådar gott för framtiden! Det är tydligt att den europeiska marknaden har skakats om under året. En positiv effekt är att nya aktörer, som idag inte bedriver bank, nu börjat efterfråga våra tjänster. Därmed har vi breddat vår kundbas. En mindre bra effekt är att våra kunders marginaler minskar, vilket givetvis leder till strypta kostnader. Lyckade lanseringar Crosskeys år har präglats av utvecklingssatsningar, framför allt på den svenska marknaden och inom områdena kort, internet- och mobilbank. Vårt nya betalkortssystem har tagits emot mycket väl. Produktens flexibilitet har visat sig skapa möjligheter även i andra sammanhang, som exempelvis mobila betalningar och profilering inom digitala transaktioner. Precis som våra nya version av Internet Bank 2.0, som ger ännu bättre användarupplevelse och nya möjligheter att göra affärer mobilt. Även denna nyhet rullades ut under året i Sverige och Finland. Långsiktiga samarbeten En av årets milstolpar var konverteringen av Ålandsbankens finländska banksystem till den svenska marknaden. Det omfattande projektet var framgångsrikt och har gjort att nya aktörer, både inom och utanför Norden, har fått upp ögonen för Crosskey. Dessutom förlängdes vårt samarbete med Tapiola Bank. Ett för Crosskey betydande avtal på ytterligare fem år som innebär att banken fortsätter att använda vår kompletta produktportfölj. Crosskey a great place to work Vi har ihärdigt arbetat med konceptet A great place to work, med målet att stärka Crosskey både som arbetsgivare och arbetsplats. Vi har också inlett dialog med flera skolor och lärosäten för att närma oss unga IT-användare och samtidigt komma i kontakt med potentiella framtida medarbetare. I samband med att vi lanserade en ny företagsprofil i oktober berättade vi även om vår nya kontorshytt ombord på M/S Rosella där våra medarbetare både kan resa och arbeta bekvämt. Spännande framtidsutsikter Det finns signaler som visar att vår hittills ganska smala väg inom finanssektorn nu kan bli betydligt bredare. Mycket tack vare nya aktörer, e-handel och mobila lösningar. Ett fokusområde under 2012 är lanseringen av nya tjänster för Back Officeprocesser som på ett effektivt sätt knyter ihop den kommunikation och de aktiviteter som beställarna har mot sina kunder. Ny vd för Crosskey Jag vill avslutningsvis passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla medarbetare, kunder, samarbetspartners, ägare och styrelse för sex utmanande, spännande, händelserika och givande år på Crosskey. Nu när Thomas Lundberg har tagit över rollen som vd den 2 april 2012 så önskar jag honom all lycka och framgång i sina nya uppgifter. Tack för mig! Carita Weiss Verkställande direktör 3

4 Vår affärsidé, mål och strategi Vi ska vara våra kunders mest värdefulla partner Crosskeys affärsidé Vi utvecklar, levererar och förvaltar banksystem på den nordiska marknaden med fokus på helhetslösningar och effektiva bankprocesser. Crosskeys personal Vi är ett team dokumenterat erfarna specialister som brinner för att hitta nya lösningar, sätter kvalitet högst och älskar att inspirera varandra att både utveckla nya idéer och utvecklas tillsammans. Crosskeys tillväxtmål Vårt mål är att väsentligt öka antalet kunder inom en femårsperiod, samtidigt som vi fortsätter att förse våra befintliga kunder med nya innovativa lösningar. Vår tillväxt finansieras med egna medel och ska ske med målmedvetenhet, kvalitet och fortsatt hög lönsamhet. Crosskeys värderingar Vi drivs av professionalism, engagemang och tillgänglighet och vår ledstjärna är innovation. Crosskey bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete Det ska kännas tryggt att samarbeta med oss och som din leverantör och partner ska du veta att vi alltid sätter kvalitet i första hand. Vårt ISO 9001:2008-certifikat är ett konkret bevis på detta. 5

5 Vårt varumärke Crosskey får ny företagsidentitet Världen förändras. Bankvärlden likaså. Globalisering, nya regelverk och tekniker, ökad konkurrens, branschglidning och inte minst nya kund- och konsumentbeteenden innebär att även Crosskey måste förändras. Förändringarna påverkar vår affärsidé, vårt erbjudande, vår kommunikation och inte minst organisation. Kompassen i vårt förändringsarbete är varumärkesplattformen som definierar Crosskeys identitet och visar riktningen. För att återspegla det nya Crosskey lanserade vi den 24 oktober 2011 en helt ny grafisk identitet och en ny hemsida. En tydlig och synlig manifestation av vår förändring både för oss som jobbar på Crosskey och för omvärlden. Vår nya logotyp består av en ny symbol och en ny ordbild. Symbolen är en stilisering av de korslagda nycklarna från vår gamla logotyp. Tydligare, kraftfullare, större särart och mer modern dock med ett arv från förr. Dessutom är symbolen utvecklad för att fungera i de små, digitala gränssnitt som blir en allt viktigare del av våra kunders och inte minst våra slutkunders vardag. Ordbilden i logotypen bygger på typsnittet Univers som genom avsaknaden av klackar har en samtida prägel. Den gula färgen är näst intill den samma som förut och är en tydlig igenkänningsfaktor för vårt varumärke. Naturligtvis kan den grafiska identiteten inte berätta hela historien om vilka vi är och vilka vi är på väg att bli. Däremot kan den leda människors associationer i riktningar mot värden som professionalism, tillgänglighet och engagemang. Och över tid kommer den precis som grafiska identiteter är avsedda att göra att fyllas med människors åsikter om Crosskey. Sari Venho Marketing Coordinator 7

6 Crosskey 2011 i korthet Förnyat avtal med Tapiola Bank Samarbetet mellan Crosskey och Tapiola Bank inleddes under Den 14 oktober 2011 tecknade båda parter ett nytt avtal som löper under de kommande fem åren. Det nya avtalet innebär att Tapiola Bank under de närmaste fem åren fortsätter använda Crosskeys kompletta produktportfölj vilken omfattar allt från basbank, betalningar och kapitalmarknadssystem till kortsystem och internetbank. Internet Bank 2.0 i produktion Den 21 mars lanserades Ålandsbanken Sveriges nya internetbank på den svenska marknaden, och i oktober produktionssattes även den nya internetbanken för Ålandsbanken Finland. Ålandsbanken kan härmed erbjuda sina svenska och finländska slutanvändare en internetbank med ett modernt och användarvänligt gränssnitt. Tack vare lanseringarna kan banken nu på ett mycket flexibelt sätt kommunicera bild, text och video till olika slutanvändare. Lansering av nytt banksystem för Ålandsbanken Sverige När Ålandsbanken i februari 2009 förvärvade Kaupthing Bank Sverige medföljde det tidigare banksystemet, som låg på en annan plattform än Crosskeys. Ålandsbanken fattade tidigt det strategiska beslutet att använda samma banksystem på den svenska marknaden som i Finland. Den 21 mars 2011 gick Ålandsbanken Sveriges nya banksystem live. Lanseringen var ett stort steg för Crosskey som systemleverantör och innebär att man nu har en plattform även för den svenska marknaden. Dessutom är det första gången som Crosskey startar en ny bank i ett nytt land. Ny identitet Fredagen den 21 oktober lanserades den nya företagsidentiteten internt på Crosskey-dagen i Alandica Kultur och Kongress, och externt några dagar senare, den 24 oktober. Den nya företagsidentiteten är en tydlig och synlig manifestation av Crosskeys förändringsarbete, både för oss som jobbar på Crosskey och för omvärlden. Ny hemsida De korslagda nycklarna från företagets gamla logotyp finns kvar, precis som den gula färgen, som är en tydlig igenkänningsfaktor för Crosskeys varumärke. Tillsammans med den nya företagsidentiteten lanserades den 24 oktober en ny och modern hemsida. Hemsidan är ett samarbete mellan Crosskey, Pihlström Brandlab, webbyrån Bazooka, designbyrån Kurppa Hosk och kommunikationsbyrån Hero. Ny kreditkortslösning I februari kom Crosskeys nya kreditkortslösning i produktion. Lanseringen innebär att våra kunder nu även kan ge ut kreditkort i full skala. Systemet hanterar allt från ansökan till fakturering och har utökad flexibilitet till slutkunderna via bankernas internetbank. Systemet hanterar även kombinationskort, så kallade Dual PAN-kort, som har två applikationer installerade på kortet, Debit och Credit. I september lanserades funktionalitet för företagsdebitkort. Detta innebär att Crosskeys kunder kan erbjuda kort till sina företag och koppla kortet till företagets konto. Produktionssättningarna gjordes för det av Ålandsbanken och Tapiola Bank samägda kortbolaget Compass Card som idag administrerar drygt kort i Crosskeys nya kortsystem. 8 Nya rekryteringar Under 2011 anställdes 24 nya medarbetare i Crosskey-familjen. Av dessa är sjutton placerade i Mariehamn, fyra i Stockholm, två i Vanda och en i Åbo. Vi önskar dem alla varmt välkomna till Crosskey. 9

7 Crosskey 2011 i korthet SEPA-lanseringar Crosskey har SEPA-anpassat och vidareutvecklat sina betalningssystem sedan 2008 då det blev klart att Finlands slutdatum för girobetalningar kommer att vara november Under de första åren låg fokus på att utveckla den egna SEPAmodulen för att ta emot och hantera transaktionerna till och från EBA-clearing. Crosskey anpassade och vidareutvecklade även betalningsgränssnitt, som internet- och mobilbanksbetalningar, mot slutanvändare. Under slutet av 2010 påbörjades anpassningen av kontorssystemen och i november 2011 levererades ett nytt kontorssystem för betalningar till våra kunder. Systemet har SEPA-anpassats och nya funktioner för att motse dagens krav och arbetssätt ute på kontoren har utvecklats. Vi har också modulariserat systemet för att kunna hantera olika typer av betalningar som SEPA-betalningar, interna betalningar och övriga betalningsformat som exempelvis svenska betalningar. Målsättningen med vidareutvecklingsprojektet har varit att utveckla ett system som ska vara möjligt att integrera med andra gränssnitt i framtiden. Nytt kontor ombord M/S Rosella Den 7 november fick Crosskey tillgång till en egen kontorshytt ombord på Viking Lines fartyg M/S Rosella som trafikerar mellan Mariehamn och Kapellskär. Hytten är skräddarsydd för Crosskey enligt Crosskeys nya företagsprofil. Utveckling av systemstöd för Ålandsbanken Private Banking För att möjliggöra ett smidigt förverkligande av Ålandsbankens strategi Placeringsbank med finansieringskunnande behövde systemstödet för Private Banking vidareutvecklas. Den ökade satsningen på placeringsbanken innebär direkt att antalet förvaltningskunder ökar och hanteringen av dessa bör därför säkerställas. Processen för hanteringen av Private Banking-kunderna innehöll flera manuella moment. Därför har Crosskey under 2011 arbetat tillsammans med Ålandsbanken med att automatisera flödet. Resultatet är en mer lättarbetad process med ett maskinellt systemstöd som minimerar antalet manuella moment och reducerar felkällor. Dessutom stöds arbetet hos Back Office och kundrådgivarna på ett mycket bra sätt. Den nya hytten används som arbetsplats under arbetsresor för Crosskeys cirka 220 anställda. Bank 2.0 Den 16 november samlades representanter för ett stort antal företag på mässan Bank 2.0 i Stockholm för att diskutera utmaningar, presentera nya lösningar, spana in de senaste trenderna och givetvis knyta nya kontakter. Under mässan talade Crosskeys försäljningschef Björn Tennström under rubriken Betalkort på nya sätt användarbeteenden och innovation. Presentationen grundade sig på en marknadsundersökning som Crosskey gjorde i oktober 2011 om kortanvändningen på den svenska respektive finländska marknaden. Ny kundportal I slutet av året togs Crosskeys första extranät, Crosskey Customer Portal, i bruk för Tapiola Bank. Med hjälp av extranätet förtydligas och förenklas informationsflödet mellan Crosskey och Tapiola Bank. I extranätet samlas information från ledningsgruppen, releaser, avbrotts- och underhållsinformation samt projekt- och uppdragsrapportering. Crosskey Customer Portal har nu testats under en tid med Tapiola Bank och utfallet har visat sig vara lyckat, varför övriga kunder kommer att få egna extranät under Fyra affärsområden Crosskey etablerade fyra affärsområden under Dessa affärsområden är Banking and System Development, Capital Market Solutions, Card Solutions och Operations Management. Orsaken till etableringen är att dessa affärsområden är strategiskt viktiga områden för Crosskey, där målsättningen är att utveckla egna stand alone - produkter. Affärsområdena leds av Barbro M Andersson/ Banking and System Development, Pekka Virtanen/ Capital Market Solutions, Monika Liikamaa/ Card Solutions och Niclas Jansson/Operations Management. Nytt kontor i Vanda Med anledning av utökad personalstyrka flyttade Crosskeys kontor i Helsingfors i oktober till nya och mer ändamålsenliga lokaler i Vanda. Den nya, fräscha lokalen är belägen nära flygfältet, vid omfartsleden norr om Helsingfors, vilket underlättar åtkomsten för både våra kunder och anställda såväl på fastlandet och Åland som i Sverige. Det är viktigt att finnas nära våra kunder och vi tror att det nya kontoret kommer att främja kontakten med både befintliga och nya kunder. Crosskey lanserar ny aktiehandelstjänst för Tapiola Bank Under våren 2010 beslöt Tapiola Bank att bredda sitt utbud av kapitalmarknadstjänster och Crosskey fick då uppdraget att implementera en plattform för aktiehandel, clearing och förvaring. Parallellt med detta utvecklades en helt ny placeringstjänst på internetbanken för Tapiola Banks slutkunder. Projektet var både kritiskt och komplext då många externa aktörer var involverade i lösningen. Projektet gick i mål framgångsrikt och i februari 2011 lanserades aktiehandel som en del av Tapiola Banks internetbank. Det lade därmed en framtida grund för ett breddat kapitalmarknadserbjudande

8 Våra affärsområden Banking and System Development Produktområdet Core Banking En bank behöver alltid en kärna som hanterar kunder och konton. Dessa två områden, tillsammans med myndighetsrapportering och redovisning, kallar vi för Core System. Lägger vi sedan till våra kompletta lösningar för inlåning och utlåning så har vi vårt produktområde Core Banking som är en del av affärsområdet Banking & System Development. Kort om 2011 Året 2011 började i ett högt tempo då vi den 21 mars gick live med vårt banksystem på den svenska marknaden för Ålandsbanken Sverige, numera filial till Ålandsbanken Abp. Övergången gick enligt plan, det gamla systemet stängdes på fredagen och banken öppnade på måndag morgon med Crosskeys svenska banklösning. Vi var nu redo på allvar för den svenska marknaden. Vi fokuserade även på förberedande arbete med Front Office 2.0 för att under kommande år kunna leverera en förbättrad användarupplevelse samt utökat säljstöd i banksystemet. Arbetet fortsatte även med IRB, vilket resulterade i att vår kund blev godkänd av Finansinspektionen i Finland att använda IRB-metoden för privatpersoner. Under 2011 har vi även utvecklat Covered Bonds, vilket möjliggör utgivning av säkerställda obligationer genom vilka en bank får möjlighet att stärka och utvidga sin Funding-bas. Tidsbundna depositioner förbättrades så att bankerna har möjlighet till en mer flexibel prissättning samt att bankens slutkund kan göra förtida lyft under depositionsperioden. Aktuellt under 2012 Inkommande år kommer vi att fokusera på att utöka säljstödsdelen i banksystemet, Front Office 2.0. Vi kommer även att arbeta med beslutstödssystem för krediter. IRB för företagskunder ska vidareutvecklas och IRB-modellen för den svenska marknaden implementeras. Vi kommer även att utöka vårt erbjudande kring Data Warehouse. Detta möjliggör i högre utsträckning ingående analyser av den stora mängden information som finns i banksystemet. Customer Core System Deposits Loans Våra produkter Madeleine Sandell Product Manager Antal anställda: Produktområdet Core Banking sysselsätter cirka 25 personer i Mariehamn, Stockholm och Åbo. 13

9 Våra affärsområden Banking and System Development Produktområdet Payments Vi rör oss snabbt mot ett internationellt betalningslandskap med elektroniska betalningar i fokus. De betalprodukter som finns i Crosskeys erbjudande ska tillgodose kostnadseffektiva betalningslösningar anpassade för banker och finansiella aktörer i både Sverige och Finland. Via vår betalningsplattform erbjuder vi betalningar anpassade både för den finländska och svenska marknaden för både företag och privatkunder. Vår lösning erbjuder säkra betalningsprocesser via olika kanaler så som Internet Bank, Mobile Bank, Front Office och Back Office. Produktutvecklingen sker enligt de internationella standarder och regelverk som gäller för respektive produkt. Kort om 2011 Under året har fokus legat på att färdigställa systemet enligt de sista anpassningarna för SEPA end date för girobetalningar i Finland. Från och med den 1 november 2011 är det SEPA som används för girobetalningar. Övergången gick smidigt i och med att arbetet pågått under lång tid och att anpassningarna av de olika funktionerna skett i kontrollerade och planerade lanseringar under åren har varit ett intensivt år med stort fokus på produktutveckling då vi i början av året trädde in på den svenska marknaden med nya verksamhetskrav på våra produkter. Att leverera en bankplattform till den svenska marknaden ställde krav på leveransförmåga, kompetens och flexibilitet beträffande betalningslösningarna. Utmaningarna till trots har vi nu tagit steget in i Sverige med vår betalningslösning och kan lägga svenska betalningar till vår produktportfölj. Under året har nya arbetsmetoder för hantering, insamling och dokumentation av krav införts. Tack vare det nya arbetssättet har vi idag en tydlig struktur och dokumentation över vår betalningslösning kan anses banbrytande beträffande vår kravhantering och 2012 får således symbolisera året då vi optimerar processen utgående från våra nya erfarenheter. Aktuellt under 2012 För 2012 kommer fokus att ligga på att leverera den resterande delen av vårt nya kontorssystem för att få ett konsoliderat kontorsbetalningssystem. Arbetet med vårt nya kassahanteringssystem som påbörjats under slutet av 2011 kommer att fortgå som ett led i att färdigställa vår betalningsplattform. Målet är att erbjuda våra kunder ett modulariserat och enhetligt betalsystem via våra kanaler. SEPA end date för de inhemska direktdebiteringarna är första kvartalet 2014, vilket betyder att arbetet med att migrera direktdebiteringar till andra betalningslösningar kommer att intensifieras under året. Utvecklingen av nya produkter, direkt betalning och uppdatering av den nuvarande e-fakturaprodukten som alternativ till inhemska direktdebiteringar kommer också att ske under I övrigt kommer vårt betalsystem att uppgraderas enligt de SEPA Rulebook-uppdateringar som är aktuella inför Utöver ett aktivt produktutvecklingsarbete kommer vi att förfina våra arbetssätt ytterligare och se över vilka verksamheter som kan vara av intresse att erbjuda för våra kunder. Vi ser en stor potential i till exempel verksamhetsanalys och kommer att utforska affärsmöjligheterna i denna typ av tjänsteerbjudande. Våra produkter FI National Payments SE National Payments SEPA Direct Debits FI National Direct Debits SEPA Payments International Payments Payment Core E-invoice E-services (e-payment, e-identification, e-salary) Corporate Banking Katarina Donning Product Manager Antal anställda: Produktområdet Payments sysselsätter 26 personer i Mariehamn, Stockholm och Åbo. 15

10 Våra affärsområden Banking and System Development Produktområdet Channel Solutions Crosskey Channel Solutions är en del av affärsområdet Banking and System Development. Våra kanaler utgör gränssnittet mot slutkund där våra kunder presenterar bankfunktioner och marknadsinformation. Internet Bank Internetbanken utvecklas snabbt. Det är den kanal de flesta av våra kunders slutanvändare använder i sin dagliga kontakt med sin bank. Vi erbjuder ett komplett virtuellt bankkontor där bankkunderna kan sköta sina bankärenden oberoende av tid och plats. Det är viktigt att de nya produkterna har en stark marknadsförankring och är användarvänliga. Därför har vi en tät dialog med våra uppdragsgivare. Systemets flexibilitet gör att våra kunder i hög utsträckning själva kan vara med och påverka internetbankens innehåll och utformning. Mobile Bank Som ett komplement till internetbanken växer mobilkanalen fram. I dag finns flera olika standarder och tillverkare av mobiltelefoner. De stöder som bekant inte alltid varandras lösningar. Mobiltjänsterna är därför fortfarande begränsade men väntas växa successivt i takt med gemensamma standarder och marknadsmognad. Front Office Internetbanken har sin egen interna motsvarighet i Front Office. Den används av våra kunders personal och har blivit ett viktigt verktyg för ökad merförsäljning i kontoren. Kort om 2011 Året 2011 var ett händelserikt år för Channel Solutions. I mars lanserades vår nya Internet Bank 2.0 för första gången någonsin på den svenska marknaden. Detta skedde i samarbete med Ålandsbanken Sverige. I oktober produktionsattes även den nya internetbanken för Ålandsbanken Finland. Marknadens förväntningar var stora och efter all positiv feedback kan vi konstatera att det blev två lyckade lanseringar. Ålandsbanken kan härmed, i båda verksamheter, erbjuda sina kunder en internetbank med ett modernt och användarvänligt gränssnitt. Tack vare lanseringen kan banken på ett mycket flexibelt sätt kommunicera bild, text och video till olika slutanvändare. Under året har vi också arbetat målinriktat med att standardisera utvecklingsmiljöerna samt skapat möjlighet för integration med tredjepartsprodukter och affärsområden. Aktuellt under 2012 Crosskey kommer att fokusera på att utveckla de mobila banktjänsterna. Ser man på marknaden märks en tydlig trend hos användarna att mobilbanken kommer att spela en mer central roll. Speciellt inom segmentet mobila betalningar förväntar vi oss en stor utveckling. Utmaningen där är förhållandet mellan säkerhet och användarvänlighet. Inom internetbanken fortsätter utvecklingen av nya tjänster. Vi eftersträvar att erbjuda attraktiva funktioner baserade på marknadens behov, som till exemepel implementering av ett PMF-system integrerat i internetbanken. PFM betyder Personal Finance Management, vilket i korthet innebär att användaren kan använda sig av ett sofistikerat budgetverktyg i internetbanken. Säkerhetslösningarna kommer att omstruktureras i såväl internet- som mobilbanken. Våra bankkunder ska ha möjlighet att fritt använda sig av olika tillförlitlighets- och identifieringslösningar. Målsättningen är att slutkunden ska känna sig trygg i användandet av våra mobila lösningar utan avkall på användarvänlighet. Internet Bank Mobile Bank Front Office Våra produkter Andreas Sjöström Product Manager Antal anställda: Produktområdet Channel Solutions sysselsätter cirka 26 personer i Mariehamn. 17

11 Våra affärsområden Card Solutions Card Solutions erbjuder ett nytt kortsystem anpassat för marknadens behov och arbetar kontinuerligt för att möta framtidens krav på kortprodukter. Det innefattar bland annat mobila lösningar för betalningar, mobila användargränssnitt för slutkund samt säkerhet. Kraven på vårt kortsystem är att det är flexibelt, användarvänligt och lätt att integrera med externa system. Kort om 2011 I februari lanserade Ålandsbanken och Tapiola Banks gemensamma kortbolag Compass Card för första gången kreditkort. Bankkunderna erbjuds kreditkorten via kontor och internetbank. I samband med detta utökades flexibiliteten för kortkunderna då utökad kort-, kredit- och transaktionsinformation tillgängliggjordes på internetbanken. Även en rad nya funktioner lanserades på internetbanken, bland annat kortändringar (bankkontonummer, uttags- och inköpsgränser), återbeställning av PIN-kod, motivändring med möjlighet till eget motiv på kortet samt ansökan om ändrad kreditlimit eller betalningsplan. Efter lanseringen i februari följde en omfattande konvertering av befintlig kortstock till de nya MasterCard-korten. I mars lanserades vårt banksystem för Ålandsbanken Sverige där kort var en viktig del. Den första juli blev kortgruppen ett eget strategiskt affärsområde med eget budget- och resursansvar: Card Solutions. I samband med detta kunde vi också hälsa vår affärsområdeschef Monika Liikamaa välkommen till Crosskey. I september lanserades företagskort med debitfunktion. Aktuellt under 2012 Under våren lanseras MasterCard SecureCode i ett steg mot säkrare betalningar på internet. Ett annat viktigt steg mot en säkrare betalmarknad är att vi påbörjat arbetet för att bli PCIcertifierade under Som samarbetspartner för att uppnå PCI Compliance har vi anlitat Verizon Business. Genom ett nära samarbete med Compass Card utvecklar vi kontinuerligt kortprodukten där en rad intressanta projekt lanseras till slutkund i juni och oktober. I juni lanseras även Co-brandingfunktioner som möjliggör även för mindre företag att lansera kort under eget namn och logotyp. Under 2012 arbetar vi parallellt med att ta oss in på nya marknader. Det ska möjliggöras med en i grunden stark produkt som med sitt generella gränssnitt enkelt kan integreras med andra affärssystem. Våra produkter Debit-kort Credit-kort Dual PAN-kort Företagskort Debit Co-branded CardLikeMe SPIN Tom Gråhn Product Manager Antal anställda: Affärsområdet Card Solutions sysselsätter cirka 25 personer i Mariehamn, Stockholm, Åbo och Vanda. 19

12 Våra affärsområden Capital Market Solutions Capital Market Solutions erbjuder lösningar för allt från trading och förvaring till värdering och rapportering av värdepappersrelaterade produkter och händelser. Det sker via våra kanaler Internet Bank, Mobile Bank, Brokers, Front Office och Back Office. Kort om 2011 År 2011 inleddes med en stor och strategisk produktionssättning då Tapiola Bank började med aktiehandel på Crosskeys plattform. Produktionssättningen var strategiskt viktig för Crosskey med tanke på framtida produktutveckling. Parallellt med detta lyckades vi genomföra en stor och viktig omstrukturering av årsskiftesarbetet Ṗrodukten LTS (Long Term Savings) färdigställdes under första halvan av 2011 och funktionaliteten för utbetalningar sattes i produktion till sommaren. Produkten fungerar bra men tyvärr har marknaden inte tagit den till sitt hjärta. Under sommaren och tidig höst genomfördes ett projekt för att kunna hantera Ålandsbankens nyemission, vilket fungerade utmärkt. Värt att notera är att vi numera har en modern internetbank med möjlighet att handla kapitalmarknadsprodukter i Finland. Det blev möjligt i och med att den nya internetbanken realiserades även för Finland. Andra viktiga projekt som startades under 2011 är utveckling av en lösning för att stödja Ålandsbankens Private Banking-produkt samt ett byte av deras portföljsystem. Till hösten ändrades organisationsformen för Crosskey så att Capital Market Solutions numera är ett eget affärsområde. I samband med det kunde vi också hälsa vår affärsområdeschef Pekka Virtanen välkommen till Crosskey. Aktuellt under inleddes med en stor strategisk systemstart: Tapiola Bank tog GMT (Global Market Trading) i produktion. Det är ett projekt som vi har arbetat med sedan hösten Parallellt med vårt ordinarie arbete kommer vi nu att genomföra några av strategierna för vårt affärsområde, bland annat avser vi att fokusera mer på Trading- och Back Office-funktionalitet för att lyfta dessa till nästa nivå vad gäller såväl innehåll som presentation. Fokus ligger också på att specialisera och förädla vårt erbjudande. Vi hoppas att vi under 2012 även kan nå nya marknader. Våra produkter Mutual Fund Manager Trading Long Term Savings Issues Capital Market Core Bjarne Gällros Product Manager Antal anställda: Affärsområdet Capital Market Solutions sysselsätter cirka 30 personer i Mariehamn, Stockholm, Åbo och Vanda. 21

13 Våra affärsområden Operations Management Vi vet att våra kunder har höga krav på infrastruktur. Det har vi också. Det viktigaste för oss är våra kunders bankdata och att säkerställa en kontinuerlig drift av våra kunders system. Vi har byggt vårt banksystem så att data alltid existerar och lagras på minst två olika ställen. Systemet övervakas dygnet runt, året runt, precis som alla våra moderna serverhallar. Underhåll sker regelbundet efter mycket noggranna rutiner. Vi tar alltså ett helhetsansvar för drift och förvaltning av våra kunders affärssystem. Vi ansvarar för exempelvis hårdvaruplattformar, prestanda, nätverk, support och övervakning av systemmiljöer. I vårt erbjudande finns också ändamålsenliga fysiska miljöer för våra kunders viktiga affärssystem i våra datacentraler. Kort om 2011 Vi har under 2011 sett stor aktivitet bland våra kunder där de är öppna för nya lösningar för sin tjänsteleverans. Det är positivt för vår verksamhet, att utvecklas tillsammans med våra kunder och göra oss ännu mera attraktiva som en tjänstepartner. Bland våra kunder har vi även framgångsrikt utvecklat kommunikationskanalerna. Allt för att göra det enkelt för kunden att ha ständig tillgång till relevant information och alltid känna till vad som är aktuellt. Aktuellt under 2012 Ytterligare utveckling av vår tjänsteleverans står i fokus även under 2012 och vi avser även att utvecklas mot ett allt tydligare funktionsfokus. Allt för att förenkla och tydliggöra vår leverans både internt och externt. Framöver kommer vi att fokusera starkt på utveckling och implementation av nya tekniker som gör det enklare och effektivare för våra kunder. Våra tjänster Hosting av systemmiljöer Drift och förvaltning/utveckling av systemplattformar Kundsupport och övervakning av kundernas affärssystem Leverans och förvaltning av bland annat tredjepartssystem, PC-klient och kontorsnätverk Niclas Jansson Department Manager Antal anställda: Affärsområdet Operations Management sysselsätter cirka 50 personer i Mariehamn, Stockholm och Åbo. 23

14 Vår personal Roligt att gå till jobbet Youssef Oujlouq Årets personalnöjdhetsmätning visar igen att Crosskeys personal tycker det är roligt att gå till jobbet. Hela 88 procent svarade på årets mätning och vi får starka siffror på att personalen är stolta över sitt arbete och trivs med sina arbetskamrater. Vi lyssnar på varandra och accepterar varandras åsikter samtidigt som vi har förtroende för närmaste chef. I Crosskey finns det gehör för nytänkande och kreativa idéer. Allt sammantaget är Crosskey en bra arbetsplats. Crosskey-dagar i Nådendal Årets Crosskey-dagar anordnades som en tvådagarskonferens i Nådendal. I år bjöd vi in gästföreläsaren Mikael Genberg, som inspirerade oss att tänka innovativt och utanför ramarna genom att berätta om sina egna innovativa projekt. Andra aktuella ämnen lyftes fram i form av föreläsningar av medarbetare inom Crosskey. Vi har som en rolig tradition att personalen har möjlighet att nominera kollegor inom Crosskey inom nedanstående kategorier, där man på förhand sänder in nomineringsförslag med motivering. Under Crosskey-dagarna utses sedan vinnarna. Följande personer vann årets utmärkelser: Årets kundambassadör Supporten Årets nytänkare Per Skaglund Årets teamplayer Sebastian Vestberg Årets nykomling Niklas Jansson Årets Booster of the Year Youssef Oujlouq Niklas Jansson Sebastian Vestberg Nya kontorslokaler Under 2011 flyttade Helsingforskontoret till en ny kontorslokal som ligger i närheten av Vanda flygplats. Även Åbo-kontoret har under våren 2012 flyttat till nya trivsamma lokaler på Lemminkäinengatan 32. Under året hyr vi även en egen, specialinredd hytt av Viking Line på fartyget M/S Rosella, som trafikerar mellan Mariehamn och Kapellskär. Balans mellan arbete och fritid Vi jobbar på att minimera resandet för personalen genom att mer och mer hålla interna möten via modern videokonferens mellan kontoren i Mariehamn, Stockholm, Åbo och Vanda. Vi vill gärna att personalen ska få mer balans mellan arbete och fritid genom att bland annat minska resandet mellan kontoren. Per Skaglund Monika Mansnerus HR Manager Supporten 25

15 Vår ledningsgrupp Carita Weiss Managing Director Född 1970 Anställd 2006 Tommy Grönlund Deputy Managing Director Född 1968 Anställd 2007 Monika Liikamaa Director, Card Solutions Född 1975 Anställd 2011 Pekka Virtanen Director, Capital Market Solutions Född 1956 Anställd 2011 Barbro M Andersson Department Manager, Banking & System Development Född 1957 Anställd i Ålandsbanken 1980, Crosskey 2004 Niclas Jansson Department Manager, Operations Management Född 1966 Anställd 2008 Christer Löwdahl Regional Manager, Sweden Född 1958 Anställd 2011 Eva-Lotta Söderqvist Department Manager, Management Services Född 1968 Anställd 2007 Eva Thelin Product Strategist Född 1963 Anställd 2008 Christian Hansén Department Manager, Project Management Född 1968 Anställd

16 Vd har ordet 2012 Crosskey får ny vd Den 2 april 2012 öppnade Thomas Lundberg porten till sin nya arbetsplats för första gången. Med passion och inspiration från elitidrottens värld ska han som vd leda Crosskey till nya framgångar. Här ger han sin syn på uppgiften: Trots att jag under drygt tio år varit bosatt utanför Åland har jag alltid varit stolt över det åländska näringslivet och entreprenörsandan. Mina sex år på Paf bland annat som vice vd och ansvarig för affärsområdet spel på internet har varit mycket lärorika. Inte minst genom att få jobba med tillväxtfrågor i fem olika länder samtidigt. Men jag är präglad av finansvärlden, och när erbjudandet att bli vd för Crosskey kom kände jag att det var dags för nya utmaningar. Att komma till Crosskey känns som att komma hem igen, och det är med stor energi och entusiasm jag ser fram emot mitt nya uppdrag. För mig är Crosskey ett åländskt exportföretag. Den resa som bolaget gjort, från en liten IT-avdelning till en av Nordens ledande utvecklare inom banking är imponerande. Crosskey har en nerv som tilltalar mig, och bolaget har vuxit kraftigt de senaste åren. Jag ser en stor tillväxtpotential även i framtiden. Helt enkelt för att efterfrågan på kundanpassade systemlösningar inom finanssektorn ökar. Tillsammans med alla medarbetare, kunder, samarbetspartner, ägare och styrelse ser jag fram emot ett spännande 2012! Thomas Lundberg Verkställande direktör 29

17 Vår ekonomi Koncernresultaträkning (tusen euro) Omsättning Tillverkning för eget bruk Koncernbalansräkning (tusen euro) Aktiva Bestående aktiva Immateriella tillgångar Övriga rörelseintäkter 5 33 Immateriella rättigheter Pågående projekt Material och tjänster Övriga utgifter med lång verkningstid Materialinköp Summa Immateriella tillgångar Köpta tjänster Summa Material och tjänster Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Personalkostnader Övriga tillgångar 16 1 Löner och arvoden Summa Materiella tillgångar Lönebikostnader Pensionskostnader Summa Bestående aktiva Övriga lönebikostnader Summa Personalkostnader Rörliga aktiva Kortfristiga fordringar Avskrivningar och nedskrivningar Summa Kortfristiga fordringar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva Summa Avskrivningar och nedskrivningar Kassa och bank Summa Rörliga aktiva Summa aktiva Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Passiva Finansiella intäkter och kostnader Eget kapital Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Summa Eget kapital Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Minoritetsandel 6 9 Summa Finansiella intäkter och kostnader Ackumulerade bokslutsdispositioner Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Obligatorisk reserv 119 Summa Ackumulerade bokslutsdispositioner Inkomstskatt Förändring latent skatt Minoritetsandel 3 Räkenskapsperiodens vinst Främmande kapital Kortfristigt främmande kapital Summa Kortfristigt främmande kapital Summa passiva

18 Historien om Crosskey 1919 Ålandsbanken grundas av dåtida åländska entreprenörer. Namnet var då Ålands Aktiebank Ålandsbanken introduceras på Helsingforsbörsen Ålandsbanken lanserar en första version av sin internetbank Satsningen på IT-branschen ökar och Ålandsbanken startar IT-verksamhet även i Åbo Ålandsbanken ingår samarbetsavtal med Tapiola Bank och Ålandsbankens banksystem definieras som ett strategiskt affärsområde Ålandsbanken ingår samarbetsavtal med DNB Satsningen på IT-branschen kulminerar och Ålandsbankens IT-avdelningar blir ett eget affärsområde. Crosskey Banking Solutions grundas Crosskey implementerar olika metoder för riskhantering (Basel II) i kreditsystemen. Crosskey ingår samarbetsavtal med S-Banken Crosskey öppnar kontor i Stockholm. Crosskey startar Swift-servicebyrå. Crosskey utökar sitt erbjudande med hosting- och drifttjänster Crosskey tar i bruk SEPA- och Target2- betalningar. Crosskey moderniserar sitt kapitalmarknadssystem Crosskey lanserar ny internetplattform Crosskey får sin första kund i Sverige. Crosskey öppnar kontor i Helsingfors. Crosskey utökar sitt erbjudande inom kapitalmarknad med ett egenutvecklat fondsystem Crosskey lanserar banksystem i Sverige. Crosskey lanserar fristående kortsystem. Crosskey utökar sitt erbjudande inom kapitalmarknad med system för individuellt pensionssparande Crosskey lanserar en ny version av internetbank (Internet Bank 2.0). Crosskey lanserar ny kreditkortslösning. Crosskey lanserar en ny Front Officeprodukt. Crosskey etablerar fyra affärsområden med målsättningen att utveckla egna stand alone -produkter.

19 Mariehamn Huvudkontor Elverksgatan 10 AX Mariehamn Tel [0] Stockholm Besöksadress: Kungsbron 1 Box SE Stockholm Tel. +46 [0] Åbo Lemminkäinengatan 32 FI Åbo Tel [0] Vanda Plaza Pilke, Örevägen 16 FI Vanda Tel [0]

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 2 vd har ordet Ett starkt 2014 lägger grunden för framtiden Efter nio år i olika roller på Collector, varav de senaste fem som vice vd,

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Bank trender inom it, pengar och säkerhet Tillit och konkurrens på agendan Trots den svåra finanskrisen visar mätningar som gjorts under senhösten

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudande 6 Kunder 8 Hållbarhet 10 Marknader 12 Medarbetare 14 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

As real as it gets. Årsredovisning 2014

As real as it gets. Årsredovisning 2014 As real as it gets. A K 5 4 Årsredovisning 2014 K Q A EVOLUTION GAMING I KORTHET Evolution Gaming Årsredovisning 2014 Innehåll Evolution gaming i korthet 01 Året i korthet 02 VD har ordet 04 Affärsmodell

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer