Årsredovisning Vd har ordet 3. Vår affärsidé, mål och strategi 5. Vårt varumärke 7. Crosskey 2011 i korthet 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Vd har ordet 3. Vår affärsidé, mål och strategi 5. Vårt varumärke 7. Crosskey 2011 i korthet 8"

Transkript

1

2 Årsredovisning 2011 Vd har ordet 3 Vår affärsidé, mål och strategi 5 Vårt varumärke 7 Crosskey 2011 i korthet 8 Våra affärsområden Banking and System Development Produktområdet Core Banking 13 Produktområdet Payments 15 Produktområdet Channel Solutions 17 Card Solutions 19 Capital Market Solutions 21 Operations Management 23 Vår personal 25 Vår ledningsgrupp 27 Vd har ordet Vår ekonomi Resultaträkning 30 Balansräkning 31 Historien om Crosskey 32 Foto: Daniel Eriksson Formgivning: Maridea Tryckning: Mariehamns Tryckeri 2012

3 Vd har ordet En marknad i förändring Visste du att sju av tio svenskar och finländare fortfarande tar ut pengar i en bankomat? Siffrorna är hämtade från vår återkommande marknadsundersökning som 2011 handlade om betalkortsanvändning. Själv blev jag faktiskt förvånad, då vi lever i en digital, uppkopplad värld. Dock börjar fler och fler att vänja sig vid tanken att ha ett inbyggt betalkort i mobilen. Det bådar gott för framtiden! Det är tydligt att den europeiska marknaden har skakats om under året. En positiv effekt är att nya aktörer, som idag inte bedriver bank, nu börjat efterfråga våra tjänster. Därmed har vi breddat vår kundbas. En mindre bra effekt är att våra kunders marginaler minskar, vilket givetvis leder till strypta kostnader. Lyckade lanseringar Crosskeys år har präglats av utvecklingssatsningar, framför allt på den svenska marknaden och inom områdena kort, internet- och mobilbank. Vårt nya betalkortssystem har tagits emot mycket väl. Produktens flexibilitet har visat sig skapa möjligheter även i andra sammanhang, som exempelvis mobila betalningar och profilering inom digitala transaktioner. Precis som våra nya version av Internet Bank 2.0, som ger ännu bättre användarupplevelse och nya möjligheter att göra affärer mobilt. Även denna nyhet rullades ut under året i Sverige och Finland. Långsiktiga samarbeten En av årets milstolpar var konverteringen av Ålandsbankens finländska banksystem till den svenska marknaden. Det omfattande projektet var framgångsrikt och har gjort att nya aktörer, både inom och utanför Norden, har fått upp ögonen för Crosskey. Dessutom förlängdes vårt samarbete med Tapiola Bank. Ett för Crosskey betydande avtal på ytterligare fem år som innebär att banken fortsätter att använda vår kompletta produktportfölj. Crosskey a great place to work Vi har ihärdigt arbetat med konceptet A great place to work, med målet att stärka Crosskey både som arbetsgivare och arbetsplats. Vi har också inlett dialog med flera skolor och lärosäten för att närma oss unga IT-användare och samtidigt komma i kontakt med potentiella framtida medarbetare. I samband med att vi lanserade en ny företagsprofil i oktober berättade vi även om vår nya kontorshytt ombord på M/S Rosella där våra medarbetare både kan resa och arbeta bekvämt. Spännande framtidsutsikter Det finns signaler som visar att vår hittills ganska smala väg inom finanssektorn nu kan bli betydligt bredare. Mycket tack vare nya aktörer, e-handel och mobila lösningar. Ett fokusområde under 2012 är lanseringen av nya tjänster för Back Officeprocesser som på ett effektivt sätt knyter ihop den kommunikation och de aktiviteter som beställarna har mot sina kunder. Ny vd för Crosskey Jag vill avslutningsvis passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla medarbetare, kunder, samarbetspartners, ägare och styrelse för sex utmanande, spännande, händelserika och givande år på Crosskey. Nu när Thomas Lundberg har tagit över rollen som vd den 2 april 2012 så önskar jag honom all lycka och framgång i sina nya uppgifter. Tack för mig! Carita Weiss Verkställande direktör 3

4 Vår affärsidé, mål och strategi Vi ska vara våra kunders mest värdefulla partner Crosskeys affärsidé Vi utvecklar, levererar och förvaltar banksystem på den nordiska marknaden med fokus på helhetslösningar och effektiva bankprocesser. Crosskeys personal Vi är ett team dokumenterat erfarna specialister som brinner för att hitta nya lösningar, sätter kvalitet högst och älskar att inspirera varandra att både utveckla nya idéer och utvecklas tillsammans. Crosskeys tillväxtmål Vårt mål är att väsentligt öka antalet kunder inom en femårsperiod, samtidigt som vi fortsätter att förse våra befintliga kunder med nya innovativa lösningar. Vår tillväxt finansieras med egna medel och ska ske med målmedvetenhet, kvalitet och fortsatt hög lönsamhet. Crosskeys värderingar Vi drivs av professionalism, engagemang och tillgänglighet och vår ledstjärna är innovation. Crosskey bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete Det ska kännas tryggt att samarbeta med oss och som din leverantör och partner ska du veta att vi alltid sätter kvalitet i första hand. Vårt ISO 9001:2008-certifikat är ett konkret bevis på detta. 5

5 Vårt varumärke Crosskey får ny företagsidentitet Världen förändras. Bankvärlden likaså. Globalisering, nya regelverk och tekniker, ökad konkurrens, branschglidning och inte minst nya kund- och konsumentbeteenden innebär att även Crosskey måste förändras. Förändringarna påverkar vår affärsidé, vårt erbjudande, vår kommunikation och inte minst organisation. Kompassen i vårt förändringsarbete är varumärkesplattformen som definierar Crosskeys identitet och visar riktningen. För att återspegla det nya Crosskey lanserade vi den 24 oktober 2011 en helt ny grafisk identitet och en ny hemsida. En tydlig och synlig manifestation av vår förändring både för oss som jobbar på Crosskey och för omvärlden. Vår nya logotyp består av en ny symbol och en ny ordbild. Symbolen är en stilisering av de korslagda nycklarna från vår gamla logotyp. Tydligare, kraftfullare, större särart och mer modern dock med ett arv från förr. Dessutom är symbolen utvecklad för att fungera i de små, digitala gränssnitt som blir en allt viktigare del av våra kunders och inte minst våra slutkunders vardag. Ordbilden i logotypen bygger på typsnittet Univers som genom avsaknaden av klackar har en samtida prägel. Den gula färgen är näst intill den samma som förut och är en tydlig igenkänningsfaktor för vårt varumärke. Naturligtvis kan den grafiska identiteten inte berätta hela historien om vilka vi är och vilka vi är på väg att bli. Däremot kan den leda människors associationer i riktningar mot värden som professionalism, tillgänglighet och engagemang. Och över tid kommer den precis som grafiska identiteter är avsedda att göra att fyllas med människors åsikter om Crosskey. Sari Venho Marketing Coordinator 7

6 Crosskey 2011 i korthet Förnyat avtal med Tapiola Bank Samarbetet mellan Crosskey och Tapiola Bank inleddes under Den 14 oktober 2011 tecknade båda parter ett nytt avtal som löper under de kommande fem åren. Det nya avtalet innebär att Tapiola Bank under de närmaste fem åren fortsätter använda Crosskeys kompletta produktportfölj vilken omfattar allt från basbank, betalningar och kapitalmarknadssystem till kortsystem och internetbank. Internet Bank 2.0 i produktion Den 21 mars lanserades Ålandsbanken Sveriges nya internetbank på den svenska marknaden, och i oktober produktionssattes även den nya internetbanken för Ålandsbanken Finland. Ålandsbanken kan härmed erbjuda sina svenska och finländska slutanvändare en internetbank med ett modernt och användarvänligt gränssnitt. Tack vare lanseringarna kan banken nu på ett mycket flexibelt sätt kommunicera bild, text och video till olika slutanvändare. Lansering av nytt banksystem för Ålandsbanken Sverige När Ålandsbanken i februari 2009 förvärvade Kaupthing Bank Sverige medföljde det tidigare banksystemet, som låg på en annan plattform än Crosskeys. Ålandsbanken fattade tidigt det strategiska beslutet att använda samma banksystem på den svenska marknaden som i Finland. Den 21 mars 2011 gick Ålandsbanken Sveriges nya banksystem live. Lanseringen var ett stort steg för Crosskey som systemleverantör och innebär att man nu har en plattform även för den svenska marknaden. Dessutom är det första gången som Crosskey startar en ny bank i ett nytt land. Ny identitet Fredagen den 21 oktober lanserades den nya företagsidentiteten internt på Crosskey-dagen i Alandica Kultur och Kongress, och externt några dagar senare, den 24 oktober. Den nya företagsidentiteten är en tydlig och synlig manifestation av Crosskeys förändringsarbete, både för oss som jobbar på Crosskey och för omvärlden. Ny hemsida De korslagda nycklarna från företagets gamla logotyp finns kvar, precis som den gula färgen, som är en tydlig igenkänningsfaktor för Crosskeys varumärke. Tillsammans med den nya företagsidentiteten lanserades den 24 oktober en ny och modern hemsida. Hemsidan är ett samarbete mellan Crosskey, Pihlström Brandlab, webbyrån Bazooka, designbyrån Kurppa Hosk och kommunikationsbyrån Hero. Ny kreditkortslösning I februari kom Crosskeys nya kreditkortslösning i produktion. Lanseringen innebär att våra kunder nu även kan ge ut kreditkort i full skala. Systemet hanterar allt från ansökan till fakturering och har utökad flexibilitet till slutkunderna via bankernas internetbank. Systemet hanterar även kombinationskort, så kallade Dual PAN-kort, som har två applikationer installerade på kortet, Debit och Credit. I september lanserades funktionalitet för företagsdebitkort. Detta innebär att Crosskeys kunder kan erbjuda kort till sina företag och koppla kortet till företagets konto. Produktionssättningarna gjordes för det av Ålandsbanken och Tapiola Bank samägda kortbolaget Compass Card som idag administrerar drygt kort i Crosskeys nya kortsystem. 8 Nya rekryteringar Under 2011 anställdes 24 nya medarbetare i Crosskey-familjen. Av dessa är sjutton placerade i Mariehamn, fyra i Stockholm, två i Vanda och en i Åbo. Vi önskar dem alla varmt välkomna till Crosskey. 9

7 Crosskey 2011 i korthet SEPA-lanseringar Crosskey har SEPA-anpassat och vidareutvecklat sina betalningssystem sedan 2008 då det blev klart att Finlands slutdatum för girobetalningar kommer att vara november Under de första åren låg fokus på att utveckla den egna SEPAmodulen för att ta emot och hantera transaktionerna till och från EBA-clearing. Crosskey anpassade och vidareutvecklade även betalningsgränssnitt, som internet- och mobilbanksbetalningar, mot slutanvändare. Under slutet av 2010 påbörjades anpassningen av kontorssystemen och i november 2011 levererades ett nytt kontorssystem för betalningar till våra kunder. Systemet har SEPA-anpassats och nya funktioner för att motse dagens krav och arbetssätt ute på kontoren har utvecklats. Vi har också modulariserat systemet för att kunna hantera olika typer av betalningar som SEPA-betalningar, interna betalningar och övriga betalningsformat som exempelvis svenska betalningar. Målsättningen med vidareutvecklingsprojektet har varit att utveckla ett system som ska vara möjligt att integrera med andra gränssnitt i framtiden. Nytt kontor ombord M/S Rosella Den 7 november fick Crosskey tillgång till en egen kontorshytt ombord på Viking Lines fartyg M/S Rosella som trafikerar mellan Mariehamn och Kapellskär. Hytten är skräddarsydd för Crosskey enligt Crosskeys nya företagsprofil. Utveckling av systemstöd för Ålandsbanken Private Banking För att möjliggöra ett smidigt förverkligande av Ålandsbankens strategi Placeringsbank med finansieringskunnande behövde systemstödet för Private Banking vidareutvecklas. Den ökade satsningen på placeringsbanken innebär direkt att antalet förvaltningskunder ökar och hanteringen av dessa bör därför säkerställas. Processen för hanteringen av Private Banking-kunderna innehöll flera manuella moment. Därför har Crosskey under 2011 arbetat tillsammans med Ålandsbanken med att automatisera flödet. Resultatet är en mer lättarbetad process med ett maskinellt systemstöd som minimerar antalet manuella moment och reducerar felkällor. Dessutom stöds arbetet hos Back Office och kundrådgivarna på ett mycket bra sätt. Den nya hytten används som arbetsplats under arbetsresor för Crosskeys cirka 220 anställda. Bank 2.0 Den 16 november samlades representanter för ett stort antal företag på mässan Bank 2.0 i Stockholm för att diskutera utmaningar, presentera nya lösningar, spana in de senaste trenderna och givetvis knyta nya kontakter. Under mässan talade Crosskeys försäljningschef Björn Tennström under rubriken Betalkort på nya sätt användarbeteenden och innovation. Presentationen grundade sig på en marknadsundersökning som Crosskey gjorde i oktober 2011 om kortanvändningen på den svenska respektive finländska marknaden. Ny kundportal I slutet av året togs Crosskeys första extranät, Crosskey Customer Portal, i bruk för Tapiola Bank. Med hjälp av extranätet förtydligas och förenklas informationsflödet mellan Crosskey och Tapiola Bank. I extranätet samlas information från ledningsgruppen, releaser, avbrotts- och underhållsinformation samt projekt- och uppdragsrapportering. Crosskey Customer Portal har nu testats under en tid med Tapiola Bank och utfallet har visat sig vara lyckat, varför övriga kunder kommer att få egna extranät under Fyra affärsområden Crosskey etablerade fyra affärsområden under Dessa affärsområden är Banking and System Development, Capital Market Solutions, Card Solutions och Operations Management. Orsaken till etableringen är att dessa affärsområden är strategiskt viktiga områden för Crosskey, där målsättningen är att utveckla egna stand alone - produkter. Affärsområdena leds av Barbro M Andersson/ Banking and System Development, Pekka Virtanen/ Capital Market Solutions, Monika Liikamaa/ Card Solutions och Niclas Jansson/Operations Management. Nytt kontor i Vanda Med anledning av utökad personalstyrka flyttade Crosskeys kontor i Helsingfors i oktober till nya och mer ändamålsenliga lokaler i Vanda. Den nya, fräscha lokalen är belägen nära flygfältet, vid omfartsleden norr om Helsingfors, vilket underlättar åtkomsten för både våra kunder och anställda såväl på fastlandet och Åland som i Sverige. Det är viktigt att finnas nära våra kunder och vi tror att det nya kontoret kommer att främja kontakten med både befintliga och nya kunder. Crosskey lanserar ny aktiehandelstjänst för Tapiola Bank Under våren 2010 beslöt Tapiola Bank att bredda sitt utbud av kapitalmarknadstjänster och Crosskey fick då uppdraget att implementera en plattform för aktiehandel, clearing och förvaring. Parallellt med detta utvecklades en helt ny placeringstjänst på internetbanken för Tapiola Banks slutkunder. Projektet var både kritiskt och komplext då många externa aktörer var involverade i lösningen. Projektet gick i mål framgångsrikt och i februari 2011 lanserades aktiehandel som en del av Tapiola Banks internetbank. Det lade därmed en framtida grund för ett breddat kapitalmarknadserbjudande

8 Våra affärsområden Banking and System Development Produktområdet Core Banking En bank behöver alltid en kärna som hanterar kunder och konton. Dessa två områden, tillsammans med myndighetsrapportering och redovisning, kallar vi för Core System. Lägger vi sedan till våra kompletta lösningar för inlåning och utlåning så har vi vårt produktområde Core Banking som är en del av affärsområdet Banking & System Development. Kort om 2011 Året 2011 började i ett högt tempo då vi den 21 mars gick live med vårt banksystem på den svenska marknaden för Ålandsbanken Sverige, numera filial till Ålandsbanken Abp. Övergången gick enligt plan, det gamla systemet stängdes på fredagen och banken öppnade på måndag morgon med Crosskeys svenska banklösning. Vi var nu redo på allvar för den svenska marknaden. Vi fokuserade även på förberedande arbete med Front Office 2.0 för att under kommande år kunna leverera en förbättrad användarupplevelse samt utökat säljstöd i banksystemet. Arbetet fortsatte även med IRB, vilket resulterade i att vår kund blev godkänd av Finansinspektionen i Finland att använda IRB-metoden för privatpersoner. Under 2011 har vi även utvecklat Covered Bonds, vilket möjliggör utgivning av säkerställda obligationer genom vilka en bank får möjlighet att stärka och utvidga sin Funding-bas. Tidsbundna depositioner förbättrades så att bankerna har möjlighet till en mer flexibel prissättning samt att bankens slutkund kan göra förtida lyft under depositionsperioden. Aktuellt under 2012 Inkommande år kommer vi att fokusera på att utöka säljstödsdelen i banksystemet, Front Office 2.0. Vi kommer även att arbeta med beslutstödssystem för krediter. IRB för företagskunder ska vidareutvecklas och IRB-modellen för den svenska marknaden implementeras. Vi kommer även att utöka vårt erbjudande kring Data Warehouse. Detta möjliggör i högre utsträckning ingående analyser av den stora mängden information som finns i banksystemet. Customer Core System Deposits Loans Våra produkter Madeleine Sandell Product Manager Antal anställda: Produktområdet Core Banking sysselsätter cirka 25 personer i Mariehamn, Stockholm och Åbo. 13

9 Våra affärsområden Banking and System Development Produktområdet Payments Vi rör oss snabbt mot ett internationellt betalningslandskap med elektroniska betalningar i fokus. De betalprodukter som finns i Crosskeys erbjudande ska tillgodose kostnadseffektiva betalningslösningar anpassade för banker och finansiella aktörer i både Sverige och Finland. Via vår betalningsplattform erbjuder vi betalningar anpassade både för den finländska och svenska marknaden för både företag och privatkunder. Vår lösning erbjuder säkra betalningsprocesser via olika kanaler så som Internet Bank, Mobile Bank, Front Office och Back Office. Produktutvecklingen sker enligt de internationella standarder och regelverk som gäller för respektive produkt. Kort om 2011 Under året har fokus legat på att färdigställa systemet enligt de sista anpassningarna för SEPA end date för girobetalningar i Finland. Från och med den 1 november 2011 är det SEPA som används för girobetalningar. Övergången gick smidigt i och med att arbetet pågått under lång tid och att anpassningarna av de olika funktionerna skett i kontrollerade och planerade lanseringar under åren har varit ett intensivt år med stort fokus på produktutveckling då vi i början av året trädde in på den svenska marknaden med nya verksamhetskrav på våra produkter. Att leverera en bankplattform till den svenska marknaden ställde krav på leveransförmåga, kompetens och flexibilitet beträffande betalningslösningarna. Utmaningarna till trots har vi nu tagit steget in i Sverige med vår betalningslösning och kan lägga svenska betalningar till vår produktportfölj. Under året har nya arbetsmetoder för hantering, insamling och dokumentation av krav införts. Tack vare det nya arbetssättet har vi idag en tydlig struktur och dokumentation över vår betalningslösning kan anses banbrytande beträffande vår kravhantering och 2012 får således symbolisera året då vi optimerar processen utgående från våra nya erfarenheter. Aktuellt under 2012 För 2012 kommer fokus att ligga på att leverera den resterande delen av vårt nya kontorssystem för att få ett konsoliderat kontorsbetalningssystem. Arbetet med vårt nya kassahanteringssystem som påbörjats under slutet av 2011 kommer att fortgå som ett led i att färdigställa vår betalningsplattform. Målet är att erbjuda våra kunder ett modulariserat och enhetligt betalsystem via våra kanaler. SEPA end date för de inhemska direktdebiteringarna är första kvartalet 2014, vilket betyder att arbetet med att migrera direktdebiteringar till andra betalningslösningar kommer att intensifieras under året. Utvecklingen av nya produkter, direkt betalning och uppdatering av den nuvarande e-fakturaprodukten som alternativ till inhemska direktdebiteringar kommer också att ske under I övrigt kommer vårt betalsystem att uppgraderas enligt de SEPA Rulebook-uppdateringar som är aktuella inför Utöver ett aktivt produktutvecklingsarbete kommer vi att förfina våra arbetssätt ytterligare och se över vilka verksamheter som kan vara av intresse att erbjuda för våra kunder. Vi ser en stor potential i till exempel verksamhetsanalys och kommer att utforska affärsmöjligheterna i denna typ av tjänsteerbjudande. Våra produkter FI National Payments SE National Payments SEPA Direct Debits FI National Direct Debits SEPA Payments International Payments Payment Core E-invoice E-services (e-payment, e-identification, e-salary) Corporate Banking Katarina Donning Product Manager Antal anställda: Produktområdet Payments sysselsätter 26 personer i Mariehamn, Stockholm och Åbo. 15

10 Våra affärsområden Banking and System Development Produktområdet Channel Solutions Crosskey Channel Solutions är en del av affärsområdet Banking and System Development. Våra kanaler utgör gränssnittet mot slutkund där våra kunder presenterar bankfunktioner och marknadsinformation. Internet Bank Internetbanken utvecklas snabbt. Det är den kanal de flesta av våra kunders slutanvändare använder i sin dagliga kontakt med sin bank. Vi erbjuder ett komplett virtuellt bankkontor där bankkunderna kan sköta sina bankärenden oberoende av tid och plats. Det är viktigt att de nya produkterna har en stark marknadsförankring och är användarvänliga. Därför har vi en tät dialog med våra uppdragsgivare. Systemets flexibilitet gör att våra kunder i hög utsträckning själva kan vara med och påverka internetbankens innehåll och utformning. Mobile Bank Som ett komplement till internetbanken växer mobilkanalen fram. I dag finns flera olika standarder och tillverkare av mobiltelefoner. De stöder som bekant inte alltid varandras lösningar. Mobiltjänsterna är därför fortfarande begränsade men väntas växa successivt i takt med gemensamma standarder och marknadsmognad. Front Office Internetbanken har sin egen interna motsvarighet i Front Office. Den används av våra kunders personal och har blivit ett viktigt verktyg för ökad merförsäljning i kontoren. Kort om 2011 Året 2011 var ett händelserikt år för Channel Solutions. I mars lanserades vår nya Internet Bank 2.0 för första gången någonsin på den svenska marknaden. Detta skedde i samarbete med Ålandsbanken Sverige. I oktober produktionsattes även den nya internetbanken för Ålandsbanken Finland. Marknadens förväntningar var stora och efter all positiv feedback kan vi konstatera att det blev två lyckade lanseringar. Ålandsbanken kan härmed, i båda verksamheter, erbjuda sina kunder en internetbank med ett modernt och användarvänligt gränssnitt. Tack vare lanseringen kan banken på ett mycket flexibelt sätt kommunicera bild, text och video till olika slutanvändare. Under året har vi också arbetat målinriktat med att standardisera utvecklingsmiljöerna samt skapat möjlighet för integration med tredjepartsprodukter och affärsområden. Aktuellt under 2012 Crosskey kommer att fokusera på att utveckla de mobila banktjänsterna. Ser man på marknaden märks en tydlig trend hos användarna att mobilbanken kommer att spela en mer central roll. Speciellt inom segmentet mobila betalningar förväntar vi oss en stor utveckling. Utmaningen där är förhållandet mellan säkerhet och användarvänlighet. Inom internetbanken fortsätter utvecklingen av nya tjänster. Vi eftersträvar att erbjuda attraktiva funktioner baserade på marknadens behov, som till exemepel implementering av ett PMF-system integrerat i internetbanken. PFM betyder Personal Finance Management, vilket i korthet innebär att användaren kan använda sig av ett sofistikerat budgetverktyg i internetbanken. Säkerhetslösningarna kommer att omstruktureras i såväl internet- som mobilbanken. Våra bankkunder ska ha möjlighet att fritt använda sig av olika tillförlitlighets- och identifieringslösningar. Målsättningen är att slutkunden ska känna sig trygg i användandet av våra mobila lösningar utan avkall på användarvänlighet. Internet Bank Mobile Bank Front Office Våra produkter Andreas Sjöström Product Manager Antal anställda: Produktområdet Channel Solutions sysselsätter cirka 26 personer i Mariehamn. 17

11 Våra affärsområden Card Solutions Card Solutions erbjuder ett nytt kortsystem anpassat för marknadens behov och arbetar kontinuerligt för att möta framtidens krav på kortprodukter. Det innefattar bland annat mobila lösningar för betalningar, mobila användargränssnitt för slutkund samt säkerhet. Kraven på vårt kortsystem är att det är flexibelt, användarvänligt och lätt att integrera med externa system. Kort om 2011 I februari lanserade Ålandsbanken och Tapiola Banks gemensamma kortbolag Compass Card för första gången kreditkort. Bankkunderna erbjuds kreditkorten via kontor och internetbank. I samband med detta utökades flexibiliteten för kortkunderna då utökad kort-, kredit- och transaktionsinformation tillgängliggjordes på internetbanken. Även en rad nya funktioner lanserades på internetbanken, bland annat kortändringar (bankkontonummer, uttags- och inköpsgränser), återbeställning av PIN-kod, motivändring med möjlighet till eget motiv på kortet samt ansökan om ändrad kreditlimit eller betalningsplan. Efter lanseringen i februari följde en omfattande konvertering av befintlig kortstock till de nya MasterCard-korten. I mars lanserades vårt banksystem för Ålandsbanken Sverige där kort var en viktig del. Den första juli blev kortgruppen ett eget strategiskt affärsområde med eget budget- och resursansvar: Card Solutions. I samband med detta kunde vi också hälsa vår affärsområdeschef Monika Liikamaa välkommen till Crosskey. I september lanserades företagskort med debitfunktion. Aktuellt under 2012 Under våren lanseras MasterCard SecureCode i ett steg mot säkrare betalningar på internet. Ett annat viktigt steg mot en säkrare betalmarknad är att vi påbörjat arbetet för att bli PCIcertifierade under Som samarbetspartner för att uppnå PCI Compliance har vi anlitat Verizon Business. Genom ett nära samarbete med Compass Card utvecklar vi kontinuerligt kortprodukten där en rad intressanta projekt lanseras till slutkund i juni och oktober. I juni lanseras även Co-brandingfunktioner som möjliggör även för mindre företag att lansera kort under eget namn och logotyp. Under 2012 arbetar vi parallellt med att ta oss in på nya marknader. Det ska möjliggöras med en i grunden stark produkt som med sitt generella gränssnitt enkelt kan integreras med andra affärssystem. Våra produkter Debit-kort Credit-kort Dual PAN-kort Företagskort Debit Co-branded CardLikeMe SPIN Tom Gråhn Product Manager Antal anställda: Affärsområdet Card Solutions sysselsätter cirka 25 personer i Mariehamn, Stockholm, Åbo och Vanda. 19

12 Våra affärsområden Capital Market Solutions Capital Market Solutions erbjuder lösningar för allt från trading och förvaring till värdering och rapportering av värdepappersrelaterade produkter och händelser. Det sker via våra kanaler Internet Bank, Mobile Bank, Brokers, Front Office och Back Office. Kort om 2011 År 2011 inleddes med en stor och strategisk produktionssättning då Tapiola Bank började med aktiehandel på Crosskeys plattform. Produktionssättningen var strategiskt viktig för Crosskey med tanke på framtida produktutveckling. Parallellt med detta lyckades vi genomföra en stor och viktig omstrukturering av årsskiftesarbetet Ṗrodukten LTS (Long Term Savings) färdigställdes under första halvan av 2011 och funktionaliteten för utbetalningar sattes i produktion till sommaren. Produkten fungerar bra men tyvärr har marknaden inte tagit den till sitt hjärta. Under sommaren och tidig höst genomfördes ett projekt för att kunna hantera Ålandsbankens nyemission, vilket fungerade utmärkt. Värt att notera är att vi numera har en modern internetbank med möjlighet att handla kapitalmarknadsprodukter i Finland. Det blev möjligt i och med att den nya internetbanken realiserades även för Finland. Andra viktiga projekt som startades under 2011 är utveckling av en lösning för att stödja Ålandsbankens Private Banking-produkt samt ett byte av deras portföljsystem. Till hösten ändrades organisationsformen för Crosskey så att Capital Market Solutions numera är ett eget affärsområde. I samband med det kunde vi också hälsa vår affärsområdeschef Pekka Virtanen välkommen till Crosskey. Aktuellt under inleddes med en stor strategisk systemstart: Tapiola Bank tog GMT (Global Market Trading) i produktion. Det är ett projekt som vi har arbetat med sedan hösten Parallellt med vårt ordinarie arbete kommer vi nu att genomföra några av strategierna för vårt affärsområde, bland annat avser vi att fokusera mer på Trading- och Back Office-funktionalitet för att lyfta dessa till nästa nivå vad gäller såväl innehåll som presentation. Fokus ligger också på att specialisera och förädla vårt erbjudande. Vi hoppas att vi under 2012 även kan nå nya marknader. Våra produkter Mutual Fund Manager Trading Long Term Savings Issues Capital Market Core Bjarne Gällros Product Manager Antal anställda: Affärsområdet Capital Market Solutions sysselsätter cirka 30 personer i Mariehamn, Stockholm, Åbo och Vanda. 21

13 Våra affärsområden Operations Management Vi vet att våra kunder har höga krav på infrastruktur. Det har vi också. Det viktigaste för oss är våra kunders bankdata och att säkerställa en kontinuerlig drift av våra kunders system. Vi har byggt vårt banksystem så att data alltid existerar och lagras på minst två olika ställen. Systemet övervakas dygnet runt, året runt, precis som alla våra moderna serverhallar. Underhåll sker regelbundet efter mycket noggranna rutiner. Vi tar alltså ett helhetsansvar för drift och förvaltning av våra kunders affärssystem. Vi ansvarar för exempelvis hårdvaruplattformar, prestanda, nätverk, support och övervakning av systemmiljöer. I vårt erbjudande finns också ändamålsenliga fysiska miljöer för våra kunders viktiga affärssystem i våra datacentraler. Kort om 2011 Vi har under 2011 sett stor aktivitet bland våra kunder där de är öppna för nya lösningar för sin tjänsteleverans. Det är positivt för vår verksamhet, att utvecklas tillsammans med våra kunder och göra oss ännu mera attraktiva som en tjänstepartner. Bland våra kunder har vi även framgångsrikt utvecklat kommunikationskanalerna. Allt för att göra det enkelt för kunden att ha ständig tillgång till relevant information och alltid känna till vad som är aktuellt. Aktuellt under 2012 Ytterligare utveckling av vår tjänsteleverans står i fokus även under 2012 och vi avser även att utvecklas mot ett allt tydligare funktionsfokus. Allt för att förenkla och tydliggöra vår leverans både internt och externt. Framöver kommer vi att fokusera starkt på utveckling och implementation av nya tekniker som gör det enklare och effektivare för våra kunder. Våra tjänster Hosting av systemmiljöer Drift och förvaltning/utveckling av systemplattformar Kundsupport och övervakning av kundernas affärssystem Leverans och förvaltning av bland annat tredjepartssystem, PC-klient och kontorsnätverk Niclas Jansson Department Manager Antal anställda: Affärsområdet Operations Management sysselsätter cirka 50 personer i Mariehamn, Stockholm och Åbo. 23

14 Vår personal Roligt att gå till jobbet Youssef Oujlouq Årets personalnöjdhetsmätning visar igen att Crosskeys personal tycker det är roligt att gå till jobbet. Hela 88 procent svarade på årets mätning och vi får starka siffror på att personalen är stolta över sitt arbete och trivs med sina arbetskamrater. Vi lyssnar på varandra och accepterar varandras åsikter samtidigt som vi har förtroende för närmaste chef. I Crosskey finns det gehör för nytänkande och kreativa idéer. Allt sammantaget är Crosskey en bra arbetsplats. Crosskey-dagar i Nådendal Årets Crosskey-dagar anordnades som en tvådagarskonferens i Nådendal. I år bjöd vi in gästföreläsaren Mikael Genberg, som inspirerade oss att tänka innovativt och utanför ramarna genom att berätta om sina egna innovativa projekt. Andra aktuella ämnen lyftes fram i form av föreläsningar av medarbetare inom Crosskey. Vi har som en rolig tradition att personalen har möjlighet att nominera kollegor inom Crosskey inom nedanstående kategorier, där man på förhand sänder in nomineringsförslag med motivering. Under Crosskey-dagarna utses sedan vinnarna. Följande personer vann årets utmärkelser: Årets kundambassadör Supporten Årets nytänkare Per Skaglund Årets teamplayer Sebastian Vestberg Årets nykomling Niklas Jansson Årets Booster of the Year Youssef Oujlouq Niklas Jansson Sebastian Vestberg Nya kontorslokaler Under 2011 flyttade Helsingforskontoret till en ny kontorslokal som ligger i närheten av Vanda flygplats. Även Åbo-kontoret har under våren 2012 flyttat till nya trivsamma lokaler på Lemminkäinengatan 32. Under året hyr vi även en egen, specialinredd hytt av Viking Line på fartyget M/S Rosella, som trafikerar mellan Mariehamn och Kapellskär. Balans mellan arbete och fritid Vi jobbar på att minimera resandet för personalen genom att mer och mer hålla interna möten via modern videokonferens mellan kontoren i Mariehamn, Stockholm, Åbo och Vanda. Vi vill gärna att personalen ska få mer balans mellan arbete och fritid genom att bland annat minska resandet mellan kontoren. Per Skaglund Monika Mansnerus HR Manager Supporten 25

15 Vår ledningsgrupp Carita Weiss Managing Director Född 1970 Anställd 2006 Tommy Grönlund Deputy Managing Director Född 1968 Anställd 2007 Monika Liikamaa Director, Card Solutions Född 1975 Anställd 2011 Pekka Virtanen Director, Capital Market Solutions Född 1956 Anställd 2011 Barbro M Andersson Department Manager, Banking & System Development Född 1957 Anställd i Ålandsbanken 1980, Crosskey 2004 Niclas Jansson Department Manager, Operations Management Född 1966 Anställd 2008 Christer Löwdahl Regional Manager, Sweden Född 1958 Anställd 2011 Eva-Lotta Söderqvist Department Manager, Management Services Född 1968 Anställd 2007 Eva Thelin Product Strategist Född 1963 Anställd 2008 Christian Hansén Department Manager, Project Management Född 1968 Anställd

16 Vd har ordet 2012 Crosskey får ny vd Den 2 april 2012 öppnade Thomas Lundberg porten till sin nya arbetsplats för första gången. Med passion och inspiration från elitidrottens värld ska han som vd leda Crosskey till nya framgångar. Här ger han sin syn på uppgiften: Trots att jag under drygt tio år varit bosatt utanför Åland har jag alltid varit stolt över det åländska näringslivet och entreprenörsandan. Mina sex år på Paf bland annat som vice vd och ansvarig för affärsområdet spel på internet har varit mycket lärorika. Inte minst genom att få jobba med tillväxtfrågor i fem olika länder samtidigt. Men jag är präglad av finansvärlden, och när erbjudandet att bli vd för Crosskey kom kände jag att det var dags för nya utmaningar. Att komma till Crosskey känns som att komma hem igen, och det är med stor energi och entusiasm jag ser fram emot mitt nya uppdrag. För mig är Crosskey ett åländskt exportföretag. Den resa som bolaget gjort, från en liten IT-avdelning till en av Nordens ledande utvecklare inom banking är imponerande. Crosskey har en nerv som tilltalar mig, och bolaget har vuxit kraftigt de senaste åren. Jag ser en stor tillväxtpotential även i framtiden. Helt enkelt för att efterfrågan på kundanpassade systemlösningar inom finanssektorn ökar. Tillsammans med alla medarbetare, kunder, samarbetspartner, ägare och styrelse ser jag fram emot ett spännande 2012! Thomas Lundberg Verkställande direktör 29

17 Vår ekonomi Koncernresultaträkning (tusen euro) Omsättning Tillverkning för eget bruk Koncernbalansräkning (tusen euro) Aktiva Bestående aktiva Immateriella tillgångar Övriga rörelseintäkter 5 33 Immateriella rättigheter Pågående projekt Material och tjänster Övriga utgifter med lång verkningstid Materialinköp Summa Immateriella tillgångar Köpta tjänster Summa Material och tjänster Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Personalkostnader Övriga tillgångar 16 1 Löner och arvoden Summa Materiella tillgångar Lönebikostnader Pensionskostnader Summa Bestående aktiva Övriga lönebikostnader Summa Personalkostnader Rörliga aktiva Kortfristiga fordringar Avskrivningar och nedskrivningar Summa Kortfristiga fordringar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva Summa Avskrivningar och nedskrivningar Kassa och bank Summa Rörliga aktiva Summa aktiva Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Passiva Finansiella intäkter och kostnader Eget kapital Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Summa Eget kapital Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Minoritetsandel 6 9 Summa Finansiella intäkter och kostnader Ackumulerade bokslutsdispositioner Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Obligatorisk reserv 119 Summa Ackumulerade bokslutsdispositioner Inkomstskatt Förändring latent skatt Minoritetsandel 3 Räkenskapsperiodens vinst Främmande kapital Kortfristigt främmande kapital Summa Kortfristigt främmande kapital Summa passiva

18 Historien om Crosskey 1919 Ålandsbanken grundas av dåtida åländska entreprenörer. Namnet var då Ålands Aktiebank Ålandsbanken introduceras på Helsingforsbörsen Ålandsbanken lanserar en första version av sin internetbank Satsningen på IT-branschen ökar och Ålandsbanken startar IT-verksamhet även i Åbo Ålandsbanken ingår samarbetsavtal med Tapiola Bank och Ålandsbankens banksystem definieras som ett strategiskt affärsområde Ålandsbanken ingår samarbetsavtal med DNB Satsningen på IT-branschen kulminerar och Ålandsbankens IT-avdelningar blir ett eget affärsområde. Crosskey Banking Solutions grundas Crosskey implementerar olika metoder för riskhantering (Basel II) i kreditsystemen. Crosskey ingår samarbetsavtal med S-Banken Crosskey öppnar kontor i Stockholm. Crosskey startar Swift-servicebyrå. Crosskey utökar sitt erbjudande med hosting- och drifttjänster Crosskey tar i bruk SEPA- och Target2- betalningar. Crosskey moderniserar sitt kapitalmarknadssystem Crosskey lanserar ny internetplattform Crosskey får sin första kund i Sverige. Crosskey öppnar kontor i Helsingfors. Crosskey utökar sitt erbjudande inom kapitalmarknad med ett egenutvecklat fondsystem Crosskey lanserar banksystem i Sverige. Crosskey lanserar fristående kortsystem. Crosskey utökar sitt erbjudande inom kapitalmarknad med system för individuellt pensionssparande Crosskey lanserar en ny version av internetbank (Internet Bank 2.0). Crosskey lanserar ny kreditkortslösning. Crosskey lanserar en ny Front Officeprodukt. Crosskey etablerar fyra affärsområden med målsättningen att utveckla egna stand alone -produkter.

19 Mariehamn Huvudkontor Elverksgatan 10 AX Mariehamn Tel [0] Stockholm Besöksadress: Kungsbron 1 Box SE Stockholm Tel. +46 [0] Åbo Lemminkäinengatan 32 FI Åbo Tel [0] Vanda Plaza Pilke, Örevägen 16 FI Vanda Tel [0]

Årsredovisning 2012. Kort om Crosskey 3. Vd har ordet 5. Året i korthet 6

Årsredovisning 2012. Kort om Crosskey 3. Vd har ordet 5. Året i korthet 6 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Kort om Crosskey 3 Vd har ordet 5 Året i korthet 6 Våra affärsområden Banking and System Development Produktområdet Core Banking 11 Produktområdet Payments 13 ebanking

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 2002-02-21 Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ) Omstrukturering är genomförd, varefter

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sammanfattning från vårt seminarium i Stockholm den 13 februari

Sammanfattning från vårt seminarium i Stockholm den 13 februari Mars 2014 Information till Programleverantörer Global Sammanfattning från vårt seminarium i Stockholm den 13 februari Den 13 februari arrangerade vi ett seminarium för programleverantörer med cirka 60

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Karlskrona, 29 januari 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2013 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer