PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK"

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: FÖREGÅENDE MÖTE: Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander Hallberg Justerare #1 Linnea Risinger Justerare #2 1(77)

2 DAGORDNING 1. Formalia Antagna föreningar Rapport: Beslut i verkställande utskottet Rapport: Månadsvis Statistikrapport April Rapport: Månadsvis Statistikrapport maj Rapport: Ekonomi Rapport: Utvärdering FTW! Beslut: Nytt föreningsdirektiv Beslut: Crowdfunding Beslut: Fördelning av 2013-bidrag Diskussion: Inflytande Diskussion: Förenings- och medlemsantal 2014 och framåt Diskussion: Verksamhetsplan Beslut: IT-tjänster för föreningar och enskilda projekt Beslut: Medlemsförslag: Karttjänst...41 Justeras av Alexander Hallberg. 2(77)

3 1. FORMALIA HANDLINGAR Röstlängd Adjungeringsformer Dagordning (sidan 2) MÖTET BESLUTADE ATT 1...fastställa röstlängden till Rebecka Prentell, förbundsordförande, Alexander Hallberg1, vice förbundsordförande, Andreas Bogatic, Charles Metzmaa, Chris Jonasson, Emil Forslund, Linnea Risinger, förbundsstyrelseledamöter. Johan Groth och Elaine Boström var frånvarande. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja Charles Metzmaa till mötesordförande. 4...välja Emil Forslund till mötessekreterare. 5...välja Alexander Hallberg till justerare. Klockan 13:10 den 25e valdes Linnea Risinger till justerare då Alexander var tvungen att gå. 6...adjungera Jenny Petersson (kanslichef) som funktionär samt Sanna Hedlund (valberedare) som sakkunnig. 7...fastställa dagordningen med ändringar. 8...anta nya medlemsföreningar (se egen protokollspunkt). 9...gå igenom beslut i verkställande utskottet (se egen punkt) ratificera beslut som tagits per capsulam (se egna protokollspunkter när sådana beslut tagits) gå igenom och uppdatera uppdragslistan (rapportpunkt som inte dokumenteras i protokollet) lägga bilagda rapporter till handlingarna (se egna protokollspunkter) göra tillägg på uppdragslistan (dokumenteras inte i protokollet) 14...efter att alla ärenden på dagordningen behandlats, avsluta mötet klockan 14:55. KOMMENTAR Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet. Justeras av Alexander Hallberg. 1 Alexander var tvungen att gå klockan 12:04 söndagen den 25e. 3(77)

4 2. ANTAGNA FÖRENINGAR ANTAGNA FÖRENINGAR Luddkai...Ludvika...Dalarnas län...sverok GävleDala 2...SweKung...Gävle...Gävleborgs län...sverok GävleDala 3...GoT...Karlskrona...Blekinge län...sverok Kalmar-Blekinge 4...mattemagikerkonvergensen.Uppsala...Uppsala län...sverok Mälardalen 5...Uppsala Tea Party...Uppsala...Uppsala län...sverok Mälardalen 6...Uppsala Yugioh...Uppsala...Uppsala län...sverok Mälardalen 7...Alunda Airsoft Alliance...Östhammar...Uppsala län...sverok Mälardalen 8...Tidsresenärerna...Härnösand...Västernorrlands län...sverok Nedre Norrland 9...Twin Peaks Magic...Sundsvall...Västernorrlands län...sverok Nedre Norrland 10...Krokodilhammarkompaniet..Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 11...Den of evil...stockholm...stockholms län...sverok Stockholm 12...Gamedroid...Botkyrka...Stockholms län...sverok Stockholm 13...Games4Freedom...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 14...Stockholm Brawlers' Union...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 15...Allt på ett kort spelförening..stockholm...stockholms län...sverok Stockholm 16...Joy-Pad...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 17...Furluminati...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 18...SurpriseCatLove...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 19...Tramsmaffian...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 20...Kratertroppen...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 21...Ars amandi...stockholm...stockholms län...sverok Stockholm 22...S.A.S - Sparv AirSoft...Arvika...Värmlands län...sverok Svealand 23...Raised-Gaming...Örebro...Örebro län...sverok Svealand 24...ChuuouKai...Örebro...Örebro län...sverok Svealand 25...Svealand Airsoftförening...Örebro...Örebro län...sverok Svealand 26...Hertigömets Spelgille...Malmö...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 27...King of Lund...Lund...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 28...Digital Social Fritid...Malmö...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 29...Torsdagsklubben...Lund...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 30...Ärkegamers Lund...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 31...Blodförlust...Lund...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 32...Kaliforniespel...Helsingborg...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 33...Rebel Scum...Kungsbacka...Hallands län...sverok Väst 34...Spelfinnarna...Göteborg...Västra Götalands län...sverok Väst 35...Settlers of Häromdan...Göteborg...Västra Götalands län...sverok Väst 36...Spelhörnan...Göteborg...Västra Götalands län...sverok Väst 37...Mulligan...Alingsås...Västra Götalands län...sverok Väst 38...Team Orbit...Bollebygd...Västra Götalands län...sverok Väst 39...Steamworks...Göteborg...Västra Götalands län...sverok Väst 40...Göteborgs Magic & Spelsällskap...Göteborg...Västra Götalands län Sverok Väst 41...Pixbo Bräd- och Rollspelsförening...Härryda...Västra Götalands län Sverok Väst 42...The Saboteurs...Alingsås...Västra Götalands län...sverok Väst 43...Heat esports Spelförening...Alingsås...Västra Götalands län...sverok Väst 44...Åmåls Paintballförening...Åmål...Västra Götalands län...sverok Väst 45...VÄNTA...Umeå...Västerbottens län...sverok Västerbotten 46...TCG (Trainers in Cardgames) Linköping...Östergötlands län...sverok Östergötland 47...Iuvo Gaming...Norrköping...Östergötlands län...sverok Östergötland 48...Nominativ Plural...Linköping...Östergötlands län...sverok Östergötland Justeras av Alexander Hallberg. 4(77)

5 3. RAPPORT: BESLUT I VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 1. BESLUT OM MEDEL TILL DISTRIKT FÖR REGIONALA KONSULENTER På förra styrelsemötet fattades beslut om att delegera uppdraget om att handlägga och besluta om vilka distrikt som skulle få möjlighet att ta del av potten för regionala konsulenter till VU. Beslutet skulle fattas utifrån följande tre kriterier: 1. Behovsanalys av distriktskonsulent i regionen 2. Distriktets långsiktiga möjlighet att finansiera en distriktskonsulent 3. Distriktens möjlighet att tillgodose god arbetsmiljö och förutsättningar för den anställde VU har haft två möten tillsammans med Jenny och Chrisp på kansliet för att göra detta. Chrisp har haft kontakten med distrikten och Jenny har varit med i dialogen utifrån att hon var ansvarig för rekrytering och arbetsledning, budget mm. VU har fattat beslut om att fördela potten enligt följande: Sverok Stockholm kr Sverok Västerbotten kr Sverok SKuD kr Övriga distrikt som inkommit med ansökan: Sverok Väst, Sverok Östergötland och Sverok Gävle-Dala. Distrikt...Finansiering... Arbetsmiljö Sverok GävleDala...Lokal, spelbibliotek, telefon, ev dator...lokal i Falun Sverok SkuD....Spelens hus + 25% av anställningen...spelens hus i Malmö Sverok Stockholm kr... Förbundets Stockholmskontor möjligt. Sverok Väst...Kontor med dator... Spelens hus i Göteborg Sverok Västerbotten...Kontor med allt utom telefon...kontor Sverok Östergötland...Dator, lite resor, grundgarantin, ev lokal. Förbundets Linköpingskontor möjligt. Vi har utgått från de kriterium styrelsen satt upp, men även försökt se till en god spridning över landet och inom området arbetsmiljö prioriterat de distrikt där konsulenten kan arbeta tillsammans med andra, för att slippa ensamarbete. Möjligheterna att långsiktigt behålla den regionala konsulenten har bedömts som god i Sverok Stockholm, Medel i Sverok Väst och SkUD, begränsad i Östergötland, Gävle-Dala och Västerbotten. Att VU ändå beslutade om att tilldela medel till Västerbotten och inte Sverok Väst berodde på att man dels erbjuder kontorslokaler som delas med andra som 5(77)

6 finns där på dagtid (Studiefrämjandet), och att vi ville prioritera den geografiska spridningen så att även ett av våra norrlandsdistrikt fick möjlighet att göra detta, och inte bara storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg, Malmö). Det har inte varit enkelt att prioritera och bedöma behovet av en regional konsulent i de olika distrikten. Alla distrikt som inkommit med ansökan har dels viktiga skäl till att vilja göra satsningen och ett behov av att få en anställd. Det var däremot bara Stockholm och SKuD som hade möjlighet att själva stå för delar av lönekostnaderna. Rekryteringen av de första två konsulenterna: Umeå och Stockholm, ligger nu uppe på platsbanken, Sveroks hemsida mm. 2. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PROJEKTPLAN FÖR SPELLOVET Beslut fattat av VU: bifogad projektplan för Spellovet. 6(77)

7 Projektplan för Spellovet 2014 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Mål Omfattningar och begränsningar Tids- och aktivitetsplan Delmål och leveranser Personer Kostnader och förutsättningar Risker Styrning och uppföljning Referenser 7(77)

8 BAKGRUND OCH SYFTE Spellovet är en årlig satsning som syftar till att via Sveroks medlemsföreningar i bred mening synliggöra spelhobbyn runt om i Sverige. Spellovet är också en del av Sveroks arbete med att stödja och utveckla medlemsföreningarna och utgör därför också en del av Sveroks lokala verksamhet. Spellovet, som fram till 2012 kallades Spelveckan, har genomförts sedan 2001 och engagerar typiskt mellan föreningar per år. Spellovet genomförs sedan ett antal år under höstlovsveckan (vecka 44). Det står föreningarna fritt att arrangera Spellovsarrangemang under någon av de närliggande veckorna. Den traditionella Spellovetlådan skickas dock ut till deltagande medlemsföreningar vid ett och samma tillfälle (vanligen i början på oktober). De senaste årens utvärderingar visar att Spellovet är ett uppskattat arrangemang. En stor majoritet av de deltagande föreningarna kan tänka sig att medverka i framtida Spellov. (Se undersökningen Utvärdering Spellovet 2013 här). Spellovet har också lyckats attrahera externa finansiärer vilket är mycket positivt, framför allt när det gäller sponsring av spel till spellådan. Mediebevakningen var under 2013 god med ett tjugotal inslag i lokala radiokanaler och tidningar. Under 2013 gjordes också en extra satsning för att tipsa och visa föreningarna hur de kunde nå ut till sina lokala medier och på så sätt locka fler besökare. Syftet med Spellovet är först och främst att synliggöra och positionera spelhobbyn som en positiv fritidssyssla för barn och unga. Genom att Spellovet är en gemensam aktivitet som engagerar Sveroks medlemsföreningar, distrikt och förbundet kan vi stärka samhörigheten inom Sverok. Spellovet är också en anledning att initiera samarbeten med andra aktörer inom spelhobbyn. MÅL Spellovets övergripande mål är att: Synliggöra spelhobbyn Skapa en vi-känsla i förbundet genom ett evenemang som engagerar både föreningar och distrikt runt om i landet under samma tidpunkt Öppna för rekrytering av fler medlemmar, både de som upptäcker en existerande förening eller de som blir inspirerade att starta en egen För att kunna mäta effekten och utvärdera Spellovet har mer konkreta mål satts upp. Dessa är baserade på förra årets projektplan och hur väl målen nåddes då, såväl som erfarenheterna från projektledaren Charles Metzmaa samt de deltagande föreningarnas utvärdering. Grundläggande mål engagera minst 120 föreningar i Spellovet 8(77)

9 engagera minst 3 distrikt i Spellovet hantering av Spellovetlådan ska ske via Sveroks webbshop Ekonomiska mål hitta sponsorer som bidrar med spel, give aways etc. till ett värde motsvarande ca kr Mediala mål minst 35 inslag i lokala media kring Spellovet, medlemsföreningarna, distrikten och/eller Sverok öka frekvensen på hur ofta Spellovet och Sverok omnämns i dessa artiklar (de två orden nämns sällan vilket minskar känslan av en enhetlig satsning) skapa en digital mall för pressmeddelande som kan användas av föreningarna bifoga foldern Hur ska vi synas? i alla Spellovslådor ha en egen sändning från föreningar runt om i landet (à la Table Top Day) där minst fem föreningar ska delta Mål för långsiktighet etablera kontakter med minst 3 andra aktörer inom spelhobbyn som vill samarbeta med evenemang etc. under årets eller kommande Spellovet etablera ett starkare samarbete med distrikten för att kunna lyfta Spellovet ännu mer på lokal nivå OMFATTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR Projektets fokus ligger helt på veckorna Arbetet som sker innan är direkt kopplat till de föreningar och distrikt som deltar under Spellovet, sponsringen som ska ingå i Spellovslådan och samarbeten som ska inledas för att främja årets, och kommande års, Spellov. Begräsningar innebär att större förändringar i Spellovets utformning tas i beaktande men inte genomförs under året. Det gäller även förändringar i funktioner på hitta.sverok.se eller liknande. Detta tas separat från själva Spellovsprojektet, med ansvarig utvecklare. 9(77)

10 TIDS- OCH AKTIVITETSPLAN Vecka 19 Material om Spellovet på uppdateras och förenklas Vecka Inledande sponsorarbete Vecka 24 Huvuddelen av spelen i lådan ska vara ordnade Vecka 36 Leverans av sponsrade spel (tänk enkel deadline 1 september) Vecka 38 Alla spel i Spellovslådan läggs upp i webbshopen (sker löpande, men blir möjligt att beställa då) Vecka Lådan packas och skickas Vecka 42 Det landsomfattande pressmeddelandet om Spellovet går ut (13 oktober) Vecka Spellovet genomförs DELMÅL OCH LEVERANSER en spellovetlåda med spel, informationsmaterial och give aways som skickas till alla medverkande föreningar sidor på Sveroks webbplats som presenterar deltagande föreningar, deras arrangemang och Spellovets sponsorer en utvärdering av medlemsföreningarnas åsikter om Spellovet 2014 en sammanställning av finansiärer, sponsorer, samarbetspartners m.fl. som kan vilja engagera sig långsiktigt i Spellovet PERSONER Huvudansvarig för Spellovet är Malin Österman, Sveroks kommunikatör, med stöd av ansvarig styrelseledamot för projektet, Charles Metzmaa. Charles ansvarar för packningen av lådorna. BUDGET Intäkter Belopp Sponsring Spel Summa intäkter Kostnader Belopp 10(77)

11 Spel Frakt Spellovetbidrag (500 kr/förening) Give Aways Personalkostnader (10 %) Packgruppen (resor och kost) Summa kostnader Budgeten är beräknad på 120 deltagande föreningar. RISKER Att ansvarig inte får ihop tillräckligt med sponsormaterial. För att undvika detta startar sponsringsarbetet i maj, med löpande uppföljning med styrelseledamot Charles Metzmaa, tillika förra årets ansvarig för Spellovet. Utvärdering av sponsringsarbetet sker i början av juni, inför sommarsemestrar. Skulle det inte ha nått rätt nivåer för en bra Spellovslåda kan fler resurser, framför allt timmar, avsättas till projektet. Att avtalad sponsring uteblir, eller blir försenad. Att avtalad sponsring uteblir eller blir försenad motverkas genom att tidigarelägga leveransdatum för sponsringen (i jämförelse med året innan), så att direkt uppföljning med organisationer och företag som utlovat spons kan ges och lådan ändå skickas i god tid till deltagande föreningar. Att inte tillräckligt många föreningar deltar. Information om Spellovet inleds i maj, och kommer spridas till föreningarna på olika sätt under året. Mer visuellt material och en mer lättöverskådlig hemsideinformation tas fram för att göra det mer tilltalande att delta. Vi tar också hänsyn till förra årets utvärdering av Spellovet och kommer lyfta upp lådans innehåll mer, både det analoga och digitala, i kommunikation gentemot föreningarna. Vi kommer också att komplettera det med tydligare information om vilka positiva effekter de för med sig för föreningen att delta i Spellovet, och synas utåt. 11(77)

12 STYRNING OCH UPPFÖLJNING Spellovet har som projekt fått sina uppdrag och mål satta från Sveroks styrelse, i samarbete med kommunikatören. För den dagliga översikten ansvarar Malin Österman, som i första hand rapporterar till Charles Metzmaa. Uppföljning ska ske dels av de satta målen (se rubrik Mål) men även genom en undersökning efter Spellovet 2014 med de deltagande föreningarna och distrikten. Som en del av uppföljningen ska också själva Spellovslådan och dess användande följas upp. Är den relevant inför framtiden? Vad anser föreningarna? Skulle den vara aktuell att ersätta? Det kan också bli aktuellt att undersöka möjligheten att för 2015 göra en specialsatsning kring Spellovet utöver det vanliga, och söka bidrag för denna projektsatsning. Inkorporera med eventuellt förändrat upplägg på Spellovet. REFERENSER Projektplan för Spelveckan 2013 Utvärdering av Spellovet 2013 Justeras av Alexander Hallberg. 12(77)

13 4. RAPPORT: MÅNADSVIS STATISTIKRAPPORT APRIL 2014 Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna. Justeras av Alexander Hallberg. 13(77)

14 14(77)

15 15(77)

16 16(77)

17 17(77)

18 18(77)

19 19(77)

20 20(77)

21 21(77)

22 22(77)

23 23(77)

24 24(77)

25 5. RAPPORT: MÅNADSVIS STATISTIKRAPPORT MAJ 2014 Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna. Justeras av Alexander Hallberg. 25(77)

26 26(77)

27 27(77)

28 28(77)

29 29(77)

30 30(77)

31 31(77)

32 32(77)

33 33(77)

34 34(77)

35 35(77)

36 36(77)

37 6. RAPPORT: EKONOMI Mötet beslutade att lägga rapporterna för mars och april till handlingarna. Justeras av Alexander Hallberg. 37(77)

38 38(77)

39 39(77)

40 40(77)

41 41(77)

42 42(77)

43 43(77)

44 44(77)

45 45(77)

46 46(77)

47 47(77)

48 48(77)

49 49(77)

50 50(77)

51 51(77)

52 7. RAPPORT: UTVÄRDERING FTW! SAMMANFATTNING For the Win! finns på ftw.sverok.se. Skapa en användare och koppla dig till din förening (eller till föreningen SF Kansliet) för att se allt innehåll och prova funktioner. Se projektplanen för FtW! för mer detaljer och utgångspunkt. Problematiken som föranledde FtW! var avstämningarna med stora föreningar, där det var svårt att motivera personer i föreningarna till att genomföra momenten Sverok krävde. FtW! ansågs vara ett verktyg som kunde skapa motivation bland föreningarna och sprida ansvaret för föreningsarbetet till mer än en person. Målbilden var att förkorta tiden för en förening att genomgå sin avstämning på, samt att skapa föreningssamarbeten. Efter sex månader och en utvärdering med (få svarande) föreningar har det visat sig att systemet har använts i stor utsträckning redan från lanseringsdagen, men inte av de föreningar som omfattas i målbilden. Utvärderingen gav inga entydiga svar utan pekar på att enskilda spelare har olika uppfattning beroende på ingångsläge, men att FtW! överlag är bra för föreningar som saknar kunskap eller erfarenhet. För storföreningar behöver det bli tydligare att FtW! är en frivillig väg att gå. Många föreningar som inte är på avstämning har klarat av motsvarande kriterier via FtW! helt på eget bevåg, och det antal föreningar som utvecklas härigenom är långt större än vad arbetstiden skulle tillåta utan ett sådant här system. På frågan om huruvida FtW! ska fortsätta drivas visar engagemanget i spelet och de till största delen oinfriade riskerna att det vore lämpligt att låta spelet finnas kvar och underhållas. Viss vidareutveckling är önskad av spelarna och skulle ge spelet ytterligare en motivationsnivå som tidigare inte kommit med på grund av tids- och ekonomiska begränsningar. BAKGRUND Till grund för satsningen For the Win! ligger föreningsutvecklingen och de problembilder som noterats i kontakten med föreningarna. Sverok vill förebygga problematik som uppkommer när en förening växer mycket på kort tid eller saknar medel för att hantera det ökade ansvar en större förening innebär. Därför har avstämningar gjorts med föreningar som har 200 medlemmar eller mer, i olika nivåer. Det har varit svårt att motivera föreningar till detta, vilket har lett till att mycket arbetstid lagts på tjat medan föreningarna själva inte känt tillräcklig relevans för att utföra avstämningarna. Följande analys av problembilden togs fram till projektbeskrivningen: Föreningarna är inte motiverade att sköta sina administrativa rutiner. Det känns mest som tråkiga krav från Sverok. Föreningarna ser inte nyttan för sig själva. 52(77)

53 Utöver detta följer också andra problemställningar som ett motivationssystem som For the Win! ansågs kunna bidra till att lösa: Föreningar samarbetar inte så mycket som de skulle kunna göra. Små föreningar korrigerar inte sina stadgar så fort som de borde. Många föreningar står och faller med en eldsjäl. Föreningar saknar kunskap om föreningsarbete och Sverok. Det saknas i många fall en koppling till Sverok som inte utgörs av krav och pengar. Det saknas i många fall en vi-känsla mellan föreningarna inom Sverok. For the Win! togs fram utifrån motivationsproblematiken och möjligheten att informera samt utbilda kring det Sverok ser som viktiga delar i föreningsarbetet. Metoden kallas gamification (spelifiering) och handlar om att använda spelens motorer eller tekniker för att låta deltagarna själva utföra de moment de och spelutvecklaren önskar för att till exempel bli bättre på något. Vidare läsning om spelifiering: SYFTE Att skapa ett motivationssystem för föreningar som eliminerar känslan av att föreningsarbete är tråkigt eller svårt, samt minskar arbetsbördan vad gäller tjat för kanslipersonalen. Att inspirera och motivera föreningarna till att utvecklas till vardags utan särskilda, aktiva insatser från förbundet eller andra. Här ingår även att visa föreningarna hur de utvecklas och vad de klarar av. VISION Alla föreningar, stora som små, deltar i att utveckla sig själva som förening redan från dag ett. MÅL Föreningar med mer än 200 medlemmar ska genomföra sin filmfrågeavstämning inom 1 månad (istället för som nu, 2 månader). Föreningar med mer än 1000 medlemmar ska genomföra sin storföreningsavstämning inom 3 månader (istället för som nu, 6 månader). 53(77)

54 Minst 2 föreningssamarbeten ska uppnås. GENOMFÖRANDE Spelidé och -design Idén till spelet togs fram av Emma Ström utifrån problematiken nämnd ovan. Tanken var att bryta ned, konkretisera och bekräfta de saker som ideellt engagerade gör och därigenom visa på hur många goda insatser de faktiskt utför -något som kan vara svårt att se eller greppa. Dessutom var tanken att avdramatisera de krav eller förväntningar som Sverok ställer på större föreningar. I samtal med övriga kanslister kring vad som borde ingå och vad som var tekniskt möjligt att programmera, togs en skiss fram av systemet. Projektledaren träffade senare en konsult från Adludo, ett företag som arbetar just med gamification, och gick igenom skissen. Inget nytt framkom där, men idén bekräftades vara på ett bra spår. Därefter flyttades fokus till designen, vilken har inspirerats av olika onlinespel som också har till syfte att lära sig eller åstadkomma något. Duolingo har varit mest framträdande som inspirationskälla, men även sidor som RunKeeper, Instinct och Khan Academy är värda att notera. För layouten ansvarade webdesignbyrån Ariom, som Sverok samarbetat med kring den nya grafiska profilen. En design i två olika färgscheman togs fram, varav den som implementerats är en av just dessa. Ariom gjorde också utkast på några grafiska element i spelet, men i övrigt har sådana tagits fram av kansliets systemutvecklare Johan Söderberg. Under ett antal veckor på våren 2013 praktiserade Johanna Nyberg Hamrén på kansliet. En av hennes uppgifter var att bistå i det grafiska arbetet med FtW!, där hon bland annat skapade en uppsättning avatarer med tillhörande utrustning som var planerade att finnas med i spelet som en visuell representation av spelarna och levling. På grund av den ekonomiska och tidsmässiga begränsning som styrde projektet har de här elementen ännu inte implementerats. PROGRAMMERING OCH UPPBYGGNAD Kansliets systemutvecklare, Johan Söderberg, har programmerat systemet från grunden och implementerat den design som webbyrån Ariom levererat. Ursprungligen fanns 80 timmar avsatta för programmeringen, men på grund av svårigheter vid implementationen av design samt oförutsedda behov i systemet drog detta över något. När systemet ansågs färdigt för lansering hade ca 100 timmar lagts från systemutvecklaren, vilket var 20 timmar mer än avsatt. Programmeringen skedde löpande från och med april till november 2013, då prioriteringen av FtW! inte låg över Sveroks andra system och timmarna användes när tid fanns i övrigt. I uppbyggnadsarbetet ingick också att fylla systemet med texter och uppdrag. Dessa har skrivits av Emma Ström, med understöd av Johanna Nyberg Hamrén. Vid lansering av spelet fanns 84 uppdrag fördelade på nivåerna Idag finns 172 uppdrag fördelade 54(77)

55 på nivåerna Ett oräknat antal uppdragsförslag finns att plocka ifrån, liksom färdiga säsongsbaserade uppdrag som rör exempelvis Riksmötet, distriktsårsmöten eller Spelveckan. Då arbetet med detta räknats in under löpande föreningsutveckling är det svårt att säga något om tidsåtgång. Uppskattningsvis har ca 20 timmar lagts av föreningsutvecklaren på att skriva och implementera texter i systemet. BETATEST När systemet ansågs färdigt för betatestning i augusti 2013, erbjöds fem föreningar att prova och ha synpunkter på spelet. Föreningarna handplockades utifrån storlek, verksamhet och engagemang. Trots detta var det bara två av föreningarna som var inne och testade spelet, men gav å andra sidan mängder av bra feedback. Det gav också möjlighet att se hur spelarna interagerade med systemet och vilka eventuella blockeringar vi behövde åtgärda med en gång. Ytterligare en webdesigner som inte var från Ariom, Olle Axelsson, fick också tillträde till systemet för att kommentera design och struktur utifrån föreningarnas feedback. Detta skedde kostnadsfritt. Efter lanseringen av systemet har Charles Metzmaa från Shadowplayers också engagerat sig stort i FtW! och har givit både värdefull feedback och idéer till innehåll och/eller utveckling. LANSERING OCH RAPPORT Målet var att systemet skulle lanseras under hösten 2013 så att föreningarna hade hunnit göra sig en bild av det till Riksmötet. Av olika anledningar, främst rörande tidsprioritering, drog lanseringen ut på tiden och spelet öppnades upp för alla först veckan innan Riksmötet 2013, den 21 november. Informationen gick ut till föreningarna via förbundsbrevet samt i personligt mail från föreningsutvecklaren till de som betatestat såväl som de största föreningarna (som gör storföreningsutvecklingen). En rapport sammanställdes efter Riksmötet, då spelet varit öppet i knappt två veckor, med inledande statistik och en kort redogörelse för utvecklingsarbetet. Rapporten finns att läsa här. Under perioden från lansering till rapport hade 38 föreningar fått sammanlagt 252 uppdrag godkända. 121 användare fanns kopplade till en eller flera föreningar i systemet. Den förening som hade skickat in flest uppdrag hade vid tillfället för rapporten 60 godkända uppdrag och var på nivå 7 av 10. SPEL, FEEDBACK OCH UNDERHÅLL Spelet är uppbyggt så att en spelare registrerar sig på sidan, och kopplar sig till en eller flera föreningar. Spelarna samlar poäng åt sina föreningar genom att utföra uppdrag. Uppdragen är indelade i elva kategorier och fördelade på nivåerna 1-14 i dagsläget. Spelarna kan se vilka uppdrag som är påbörjade, och också en lista över vilka uppdrag som avklarats tidigare. En topplista visar föreningens placering med de närmast omgivande föreningarna synliga. Det går att gå in på andra föreningars startsidor i spelet och se deras poäng, presentationer, pågående uppdrag och topplisteplacering. 55(77)

56 Inledningsvis godkändes spelares kopplingar till sina föreningar manuellt av administratören (projektledaren), vilket blev spelstoppande. Den funktionen togs därför bort inom kort efter lansering och har inte varit saknad i spelet sedan dess. Fortfarande godkänns/underkänns dock uppdrag manuellt, vilket föranleder en rutin som löpande betar av inkomna uppdrag. Föreningsutvecklaren sköter detta dagligen på kontorstider, medan Charles Metzmaa som ideell admin sköter detta på kvällar och helger i mån av tid. Att hantera uppdragen går fort då de är formulerade med konkreta angivelser för vad som ska skickas in. FtW! innehåller också kontaktformulär där spelare kan skicka in hjälpförfrågningar, idéer och förslag eller rapportera buggar. Detta används en del, framförallt av nya spelare, och löpande feedback kan därför hanteras i det dagliga arbetet, eller läggas till i utvecklingskön för systemet. Moment där spelarna ska ge förslag eller feedback finns också inlagda i uppdrag, för att uppmuntra sådant. Underhåll av systemet sker löpande vid behov, på samma sätt som för buggar i andra system. Framför allt i samband med lanseringen krävdes det extra insatser som betatestningen inte kunnat förutse, men därefter flyter systemet på bra med de funktioner som finns idag. Självfallet finns en lista på funktioner som skulle höja spelupplevelsen, bland annat mer kommunikativa inslag mellan spelare på begäran av föreningarna själva, men detta behöver också prioriteras relativt Sveroks andra system. Vad gäller att lägga in och ta bort uppdrag, justera texter eller implementera nya uppdragsidéer så sköts det i föreningsutvecklarens löpande arbete. FÖRENINGSUTVECKLING Från och med lanseringen av FtW! har föreningar som fått mer än 200 respektive 1000 medlemmar erbjudits att göra sin avstämning via spelet istället för via mail och formulär med föreningsutvecklaren, som det tidigare varit. Se mer om detta under Diskussion nedan. Avstämningen för föreningar med mer än 200 medlemmar innebär att minst två personer ur föreningens styrelse ska titta på en kursfilm och svara på några kryssfrågor om innehållet. I FtW! finns ett uppdrag för varje kursfilm som Sverok i dagsläget presenterar på kurstestsidan. Filmuppdragen ligger på nivå 1-4 för att erbjuda grundkunskap och lätta poäng i spelet. Avstämningen för stora föreningar med mer än 1000 medlemmar är mer omfattande, och innebär en dialog med föreningen, en avstämning av deras ekonomi och årsmöte samt en utvecklingsplan med mål att uppnå under året. I FtW! matchas storföreningsutvecklingen av ett särskilt spår bland uppdragen, markerade med. betyder att uppdraget är ett av de tolv uppdrag som gör föreningen certifierad. Certifieringen innebär att föreningen uppfyller de grundläggande kriterierna för en välskött, ideell och demokratisk förening i Sverok, med tonvikt på organisation, ekonomi och demokrati. Certifieringen är årsbunden och gäller för ett kalenderår i taget. I samband med upprättandet av certifieringsspåret har också en likabehandlingsaspekt inkorporerats, vilken tidigare har saknats i storföreningsutvecklingen. 56(77)

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför Sveriges mest omfattande spelhändelse Er chans att visa upp er! Har ni någonsin velat visa er passion inför spelandet för andra? Har ni tänkt, Vi

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats?

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Spelveckan Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Kort om förbundet Sverok är ett ungdomsförbund som organiserar spelhobbyn i Sverige. Förbundet har ca 135.000 medlemmar i ca 1000 föreningar. Vi representerar

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 3/2014 MÖTESDATUM: 2014-03-29--30 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-01-18--19 Vid protokollet, Justeras, Johan Groth Mötessekreterare Alexander Hallberg

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Styrelsemöte nr. 14 för Sverok Stockholm den 8/9-2014

Styrelsemöte nr. 14 för Sverok Stockholm den 8/9-2014 Styrelsemöte nr. 14 för den 8/9-2014 Närvarande: Agnes Ambrosiani, ordförande Sebastian Krantz, vice ordförande Hedvig Lindström, ledamot Zishan Ahmad, kassör Kajsa Harnesk, ledamot Erland Nylund, ledamot

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 7/2014 MÖTESDATUM: 2014-12-13--14 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-10-11--12 Vid protokollet, Justeras, Johan Groth Mötessekreterare Charles Metzmaa

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014 Styrelsemöte nr. 3 för 2014, den 10/3-2014 Närvarande: Agnes Ambrosiani Erland Nylund Kajsa Harnesk John Lundhgren Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Ej Närvarande Rasmus Storkamp 1 Inledande

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Protokoll 140411 Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander,

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer