PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK"

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: FÖREGÅENDE MÖTE: Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander Hallberg Justerare #1 Linnea Risinger Justerare #2 1(77)

2 DAGORDNING 1. Formalia Antagna föreningar Rapport: Beslut i verkställande utskottet Rapport: Månadsvis Statistikrapport April Rapport: Månadsvis Statistikrapport maj Rapport: Ekonomi Rapport: Utvärdering FTW! Beslut: Nytt föreningsdirektiv Beslut: Crowdfunding Beslut: Fördelning av 2013-bidrag Diskussion: Inflytande Diskussion: Förenings- och medlemsantal 2014 och framåt Diskussion: Verksamhetsplan Beslut: IT-tjänster för föreningar och enskilda projekt Beslut: Medlemsförslag: Karttjänst...41 Justeras av Alexander Hallberg. 2(77)

3 1. FORMALIA HANDLINGAR Röstlängd Adjungeringsformer Dagordning (sidan 2) MÖTET BESLUTADE ATT 1...fastställa röstlängden till Rebecka Prentell, förbundsordförande, Alexander Hallberg1, vice förbundsordförande, Andreas Bogatic, Charles Metzmaa, Chris Jonasson, Emil Forslund, Linnea Risinger, förbundsstyrelseledamöter. Johan Groth och Elaine Boström var frånvarande. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja Charles Metzmaa till mötesordförande. 4...välja Emil Forslund till mötessekreterare. 5...välja Alexander Hallberg till justerare. Klockan 13:10 den 25e valdes Linnea Risinger till justerare då Alexander var tvungen att gå. 6...adjungera Jenny Petersson (kanslichef) som funktionär samt Sanna Hedlund (valberedare) som sakkunnig. 7...fastställa dagordningen med ändringar. 8...anta nya medlemsföreningar (se egen protokollspunkt). 9...gå igenom beslut i verkställande utskottet (se egen punkt) ratificera beslut som tagits per capsulam (se egna protokollspunkter när sådana beslut tagits) gå igenom och uppdatera uppdragslistan (rapportpunkt som inte dokumenteras i protokollet) lägga bilagda rapporter till handlingarna (se egna protokollspunkter) göra tillägg på uppdragslistan (dokumenteras inte i protokollet) 14...efter att alla ärenden på dagordningen behandlats, avsluta mötet klockan 14:55. KOMMENTAR Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet. Justeras av Alexander Hallberg. 1 Alexander var tvungen att gå klockan 12:04 söndagen den 25e. 3(77)

4 2. ANTAGNA FÖRENINGAR ANTAGNA FÖRENINGAR Luddkai...Ludvika...Dalarnas län...sverok GävleDala 2...SweKung...Gävle...Gävleborgs län...sverok GävleDala 3...GoT...Karlskrona...Blekinge län...sverok Kalmar-Blekinge 4...mattemagikerkonvergensen.Uppsala...Uppsala län...sverok Mälardalen 5...Uppsala Tea Party...Uppsala...Uppsala län...sverok Mälardalen 6...Uppsala Yugioh...Uppsala...Uppsala län...sverok Mälardalen 7...Alunda Airsoft Alliance...Östhammar...Uppsala län...sverok Mälardalen 8...Tidsresenärerna...Härnösand...Västernorrlands län...sverok Nedre Norrland 9...Twin Peaks Magic...Sundsvall...Västernorrlands län...sverok Nedre Norrland 10...Krokodilhammarkompaniet..Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 11...Den of evil...stockholm...stockholms län...sverok Stockholm 12...Gamedroid...Botkyrka...Stockholms län...sverok Stockholm 13...Games4Freedom...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 14...Stockholm Brawlers' Union...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 15...Allt på ett kort spelförening..stockholm...stockholms län...sverok Stockholm 16...Joy-Pad...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 17...Furluminati...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 18...SurpriseCatLove...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 19...Tramsmaffian...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 20...Kratertroppen...Stockholm...Stockholms län...sverok Stockholm 21...Ars amandi...stockholm...stockholms län...sverok Stockholm 22...S.A.S - Sparv AirSoft...Arvika...Värmlands län...sverok Svealand 23...Raised-Gaming...Örebro...Örebro län...sverok Svealand 24...ChuuouKai...Örebro...Örebro län...sverok Svealand 25...Svealand Airsoftförening...Örebro...Örebro län...sverok Svealand 26...Hertigömets Spelgille...Malmö...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 27...King of Lund...Lund...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 28...Digital Social Fritid...Malmö...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 29...Torsdagsklubben...Lund...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 30...Ärkegamers Lund...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 31...Blodförlust...Lund...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 32...Kaliforniespel...Helsingborg...Skåne län...sverok Södra Kulturdistriktet 33...Rebel Scum...Kungsbacka...Hallands län...sverok Väst 34...Spelfinnarna...Göteborg...Västra Götalands län...sverok Väst 35...Settlers of Häromdan...Göteborg...Västra Götalands län...sverok Väst 36...Spelhörnan...Göteborg...Västra Götalands län...sverok Väst 37...Mulligan...Alingsås...Västra Götalands län...sverok Väst 38...Team Orbit...Bollebygd...Västra Götalands län...sverok Väst 39...Steamworks...Göteborg...Västra Götalands län...sverok Väst 40...Göteborgs Magic & Spelsällskap...Göteborg...Västra Götalands län Sverok Väst 41...Pixbo Bräd- och Rollspelsförening...Härryda...Västra Götalands län Sverok Väst 42...The Saboteurs...Alingsås...Västra Götalands län...sverok Väst 43...Heat esports Spelförening...Alingsås...Västra Götalands län...sverok Väst 44...Åmåls Paintballförening...Åmål...Västra Götalands län...sverok Väst 45...VÄNTA...Umeå...Västerbottens län...sverok Västerbotten 46...TCG (Trainers in Cardgames) Linköping...Östergötlands län...sverok Östergötland 47...Iuvo Gaming...Norrköping...Östergötlands län...sverok Östergötland 48...Nominativ Plural...Linköping...Östergötlands län...sverok Östergötland Justeras av Alexander Hallberg. 4(77)

5 3. RAPPORT: BESLUT I VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 1. BESLUT OM MEDEL TILL DISTRIKT FÖR REGIONALA KONSULENTER På förra styrelsemötet fattades beslut om att delegera uppdraget om att handlägga och besluta om vilka distrikt som skulle få möjlighet att ta del av potten för regionala konsulenter till VU. Beslutet skulle fattas utifrån följande tre kriterier: 1. Behovsanalys av distriktskonsulent i regionen 2. Distriktets långsiktiga möjlighet att finansiera en distriktskonsulent 3. Distriktens möjlighet att tillgodose god arbetsmiljö och förutsättningar för den anställde VU har haft två möten tillsammans med Jenny och Chrisp på kansliet för att göra detta. Chrisp har haft kontakten med distrikten och Jenny har varit med i dialogen utifrån att hon var ansvarig för rekrytering och arbetsledning, budget mm. VU har fattat beslut om att fördela potten enligt följande: Sverok Stockholm kr Sverok Västerbotten kr Sverok SKuD kr Övriga distrikt som inkommit med ansökan: Sverok Väst, Sverok Östergötland och Sverok Gävle-Dala. Distrikt...Finansiering... Arbetsmiljö Sverok GävleDala...Lokal, spelbibliotek, telefon, ev dator...lokal i Falun Sverok SkuD....Spelens hus + 25% av anställningen...spelens hus i Malmö Sverok Stockholm kr... Förbundets Stockholmskontor möjligt. Sverok Väst...Kontor med dator... Spelens hus i Göteborg Sverok Västerbotten...Kontor med allt utom telefon...kontor Sverok Östergötland...Dator, lite resor, grundgarantin, ev lokal. Förbundets Linköpingskontor möjligt. Vi har utgått från de kriterium styrelsen satt upp, men även försökt se till en god spridning över landet och inom området arbetsmiljö prioriterat de distrikt där konsulenten kan arbeta tillsammans med andra, för att slippa ensamarbete. Möjligheterna att långsiktigt behålla den regionala konsulenten har bedömts som god i Sverok Stockholm, Medel i Sverok Väst och SkUD, begränsad i Östergötland, Gävle-Dala och Västerbotten. Att VU ändå beslutade om att tilldela medel till Västerbotten och inte Sverok Väst berodde på att man dels erbjuder kontorslokaler som delas med andra som 5(77)

6 finns där på dagtid (Studiefrämjandet), och att vi ville prioritera den geografiska spridningen så att även ett av våra norrlandsdistrikt fick möjlighet att göra detta, och inte bara storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg, Malmö). Det har inte varit enkelt att prioritera och bedöma behovet av en regional konsulent i de olika distrikten. Alla distrikt som inkommit med ansökan har dels viktiga skäl till att vilja göra satsningen och ett behov av att få en anställd. Det var däremot bara Stockholm och SKuD som hade möjlighet att själva stå för delar av lönekostnaderna. Rekryteringen av de första två konsulenterna: Umeå och Stockholm, ligger nu uppe på platsbanken, Sveroks hemsida mm. 2. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PROJEKTPLAN FÖR SPELLOVET Beslut fattat av VU: bifogad projektplan för Spellovet. 6(77)

7 Projektplan för Spellovet 2014 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Mål Omfattningar och begränsningar Tids- och aktivitetsplan Delmål och leveranser Personer Kostnader och förutsättningar Risker Styrning och uppföljning Referenser 7(77)

8 BAKGRUND OCH SYFTE Spellovet är en årlig satsning som syftar till att via Sveroks medlemsföreningar i bred mening synliggöra spelhobbyn runt om i Sverige. Spellovet är också en del av Sveroks arbete med att stödja och utveckla medlemsföreningarna och utgör därför också en del av Sveroks lokala verksamhet. Spellovet, som fram till 2012 kallades Spelveckan, har genomförts sedan 2001 och engagerar typiskt mellan föreningar per år. Spellovet genomförs sedan ett antal år under höstlovsveckan (vecka 44). Det står föreningarna fritt att arrangera Spellovsarrangemang under någon av de närliggande veckorna. Den traditionella Spellovetlådan skickas dock ut till deltagande medlemsföreningar vid ett och samma tillfälle (vanligen i början på oktober). De senaste årens utvärderingar visar att Spellovet är ett uppskattat arrangemang. En stor majoritet av de deltagande föreningarna kan tänka sig att medverka i framtida Spellov. (Se undersökningen Utvärdering Spellovet 2013 här). Spellovet har också lyckats attrahera externa finansiärer vilket är mycket positivt, framför allt när det gäller sponsring av spel till spellådan. Mediebevakningen var under 2013 god med ett tjugotal inslag i lokala radiokanaler och tidningar. Under 2013 gjordes också en extra satsning för att tipsa och visa föreningarna hur de kunde nå ut till sina lokala medier och på så sätt locka fler besökare. Syftet med Spellovet är först och främst att synliggöra och positionera spelhobbyn som en positiv fritidssyssla för barn och unga. Genom att Spellovet är en gemensam aktivitet som engagerar Sveroks medlemsföreningar, distrikt och förbundet kan vi stärka samhörigheten inom Sverok. Spellovet är också en anledning att initiera samarbeten med andra aktörer inom spelhobbyn. MÅL Spellovets övergripande mål är att: Synliggöra spelhobbyn Skapa en vi-känsla i förbundet genom ett evenemang som engagerar både föreningar och distrikt runt om i landet under samma tidpunkt Öppna för rekrytering av fler medlemmar, både de som upptäcker en existerande förening eller de som blir inspirerade att starta en egen För att kunna mäta effekten och utvärdera Spellovet har mer konkreta mål satts upp. Dessa är baserade på förra årets projektplan och hur väl målen nåddes då, såväl som erfarenheterna från projektledaren Charles Metzmaa samt de deltagande föreningarnas utvärdering. Grundläggande mål engagera minst 120 föreningar i Spellovet 8(77)

9 engagera minst 3 distrikt i Spellovet hantering av Spellovetlådan ska ske via Sveroks webbshop Ekonomiska mål hitta sponsorer som bidrar med spel, give aways etc. till ett värde motsvarande ca kr Mediala mål minst 35 inslag i lokala media kring Spellovet, medlemsföreningarna, distrikten och/eller Sverok öka frekvensen på hur ofta Spellovet och Sverok omnämns i dessa artiklar (de två orden nämns sällan vilket minskar känslan av en enhetlig satsning) skapa en digital mall för pressmeddelande som kan användas av föreningarna bifoga foldern Hur ska vi synas? i alla Spellovslådor ha en egen sändning från föreningar runt om i landet (à la Table Top Day) där minst fem föreningar ska delta Mål för långsiktighet etablera kontakter med minst 3 andra aktörer inom spelhobbyn som vill samarbeta med evenemang etc. under årets eller kommande Spellovet etablera ett starkare samarbete med distrikten för att kunna lyfta Spellovet ännu mer på lokal nivå OMFATTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR Projektets fokus ligger helt på veckorna Arbetet som sker innan är direkt kopplat till de föreningar och distrikt som deltar under Spellovet, sponsringen som ska ingå i Spellovslådan och samarbeten som ska inledas för att främja årets, och kommande års, Spellov. Begräsningar innebär att större förändringar i Spellovets utformning tas i beaktande men inte genomförs under året. Det gäller även förändringar i funktioner på hitta.sverok.se eller liknande. Detta tas separat från själva Spellovsprojektet, med ansvarig utvecklare. 9(77)

10 TIDS- OCH AKTIVITETSPLAN Vecka 19 Material om Spellovet på uppdateras och förenklas Vecka Inledande sponsorarbete Vecka 24 Huvuddelen av spelen i lådan ska vara ordnade Vecka 36 Leverans av sponsrade spel (tänk enkel deadline 1 september) Vecka 38 Alla spel i Spellovslådan läggs upp i webbshopen (sker löpande, men blir möjligt att beställa då) Vecka Lådan packas och skickas Vecka 42 Det landsomfattande pressmeddelandet om Spellovet går ut (13 oktober) Vecka Spellovet genomförs DELMÅL OCH LEVERANSER en spellovetlåda med spel, informationsmaterial och give aways som skickas till alla medverkande föreningar sidor på Sveroks webbplats som presenterar deltagande föreningar, deras arrangemang och Spellovets sponsorer en utvärdering av medlemsföreningarnas åsikter om Spellovet 2014 en sammanställning av finansiärer, sponsorer, samarbetspartners m.fl. som kan vilja engagera sig långsiktigt i Spellovet PERSONER Huvudansvarig för Spellovet är Malin Österman, Sveroks kommunikatör, med stöd av ansvarig styrelseledamot för projektet, Charles Metzmaa. Charles ansvarar för packningen av lådorna. BUDGET Intäkter Belopp Sponsring Spel Summa intäkter Kostnader Belopp 10(77)

11 Spel Frakt Spellovetbidrag (500 kr/förening) Give Aways Personalkostnader (10 %) Packgruppen (resor och kost) Summa kostnader Budgeten är beräknad på 120 deltagande föreningar. RISKER Att ansvarig inte får ihop tillräckligt med sponsormaterial. För att undvika detta startar sponsringsarbetet i maj, med löpande uppföljning med styrelseledamot Charles Metzmaa, tillika förra årets ansvarig för Spellovet. Utvärdering av sponsringsarbetet sker i början av juni, inför sommarsemestrar. Skulle det inte ha nått rätt nivåer för en bra Spellovslåda kan fler resurser, framför allt timmar, avsättas till projektet. Att avtalad sponsring uteblir, eller blir försenad. Att avtalad sponsring uteblir eller blir försenad motverkas genom att tidigarelägga leveransdatum för sponsringen (i jämförelse med året innan), så att direkt uppföljning med organisationer och företag som utlovat spons kan ges och lådan ändå skickas i god tid till deltagande föreningar. Att inte tillräckligt många föreningar deltar. Information om Spellovet inleds i maj, och kommer spridas till föreningarna på olika sätt under året. Mer visuellt material och en mer lättöverskådlig hemsideinformation tas fram för att göra det mer tilltalande att delta. Vi tar också hänsyn till förra årets utvärdering av Spellovet och kommer lyfta upp lådans innehåll mer, både det analoga och digitala, i kommunikation gentemot föreningarna. Vi kommer också att komplettera det med tydligare information om vilka positiva effekter de för med sig för föreningen att delta i Spellovet, och synas utåt. 11(77)

12 STYRNING OCH UPPFÖLJNING Spellovet har som projekt fått sina uppdrag och mål satta från Sveroks styrelse, i samarbete med kommunikatören. För den dagliga översikten ansvarar Malin Österman, som i första hand rapporterar till Charles Metzmaa. Uppföljning ska ske dels av de satta målen (se rubrik Mål) men även genom en undersökning efter Spellovet 2014 med de deltagande föreningarna och distrikten. Som en del av uppföljningen ska också själva Spellovslådan och dess användande följas upp. Är den relevant inför framtiden? Vad anser föreningarna? Skulle den vara aktuell att ersätta? Det kan också bli aktuellt att undersöka möjligheten att för 2015 göra en specialsatsning kring Spellovet utöver det vanliga, och söka bidrag för denna projektsatsning. Inkorporera med eventuellt förändrat upplägg på Spellovet. REFERENSER Projektplan för Spelveckan 2013 Utvärdering av Spellovet 2013 Justeras av Alexander Hallberg. 12(77)

13 4. RAPPORT: MÅNADSVIS STATISTIKRAPPORT APRIL 2014 Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna. Justeras av Alexander Hallberg. 13(77)

14 14(77)

15 15(77)

16 16(77)

17 17(77)

18 18(77)

19 19(77)

20 20(77)

21 21(77)

22 22(77)

23 23(77)

24 24(77)

25 5. RAPPORT: MÅNADSVIS STATISTIKRAPPORT MAJ 2014 Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna. Justeras av Alexander Hallberg. 25(77)

26 26(77)

27 27(77)

28 28(77)

29 29(77)

30 30(77)

31 31(77)

32 32(77)

33 33(77)

34 34(77)

35 35(77)

36 36(77)

37 6. RAPPORT: EKONOMI Mötet beslutade att lägga rapporterna för mars och april till handlingarna. Justeras av Alexander Hallberg. 37(77)

38 38(77)

39 39(77)

40 40(77)

41 41(77)

42 42(77)

43 43(77)

44 44(77)

45 45(77)

46 46(77)

47 47(77)

48 48(77)

49 49(77)

50 50(77)

51 51(77)

52 7. RAPPORT: UTVÄRDERING FTW! SAMMANFATTNING For the Win! finns på ftw.sverok.se. Skapa en användare och koppla dig till din förening (eller till föreningen SF Kansliet) för att se allt innehåll och prova funktioner. Se projektplanen för FtW! för mer detaljer och utgångspunkt. Problematiken som föranledde FtW! var avstämningarna med stora föreningar, där det var svårt att motivera personer i föreningarna till att genomföra momenten Sverok krävde. FtW! ansågs vara ett verktyg som kunde skapa motivation bland föreningarna och sprida ansvaret för föreningsarbetet till mer än en person. Målbilden var att förkorta tiden för en förening att genomgå sin avstämning på, samt att skapa föreningssamarbeten. Efter sex månader och en utvärdering med (få svarande) föreningar har det visat sig att systemet har använts i stor utsträckning redan från lanseringsdagen, men inte av de föreningar som omfattas i målbilden. Utvärderingen gav inga entydiga svar utan pekar på att enskilda spelare har olika uppfattning beroende på ingångsläge, men att FtW! överlag är bra för föreningar som saknar kunskap eller erfarenhet. För storföreningar behöver det bli tydligare att FtW! är en frivillig väg att gå. Många föreningar som inte är på avstämning har klarat av motsvarande kriterier via FtW! helt på eget bevåg, och det antal föreningar som utvecklas härigenom är långt större än vad arbetstiden skulle tillåta utan ett sådant här system. På frågan om huruvida FtW! ska fortsätta drivas visar engagemanget i spelet och de till största delen oinfriade riskerna att det vore lämpligt att låta spelet finnas kvar och underhållas. Viss vidareutveckling är önskad av spelarna och skulle ge spelet ytterligare en motivationsnivå som tidigare inte kommit med på grund av tids- och ekonomiska begränsningar. BAKGRUND Till grund för satsningen For the Win! ligger föreningsutvecklingen och de problembilder som noterats i kontakten med föreningarna. Sverok vill förebygga problematik som uppkommer när en förening växer mycket på kort tid eller saknar medel för att hantera det ökade ansvar en större förening innebär. Därför har avstämningar gjorts med föreningar som har 200 medlemmar eller mer, i olika nivåer. Det har varit svårt att motivera föreningar till detta, vilket har lett till att mycket arbetstid lagts på tjat medan föreningarna själva inte känt tillräcklig relevans för att utföra avstämningarna. Följande analys av problembilden togs fram till projektbeskrivningen: Föreningarna är inte motiverade att sköta sina administrativa rutiner. Det känns mest som tråkiga krav från Sverok. Föreningarna ser inte nyttan för sig själva. 52(77)

53 Utöver detta följer också andra problemställningar som ett motivationssystem som For the Win! ansågs kunna bidra till att lösa: Föreningar samarbetar inte så mycket som de skulle kunna göra. Små föreningar korrigerar inte sina stadgar så fort som de borde. Många föreningar står och faller med en eldsjäl. Föreningar saknar kunskap om föreningsarbete och Sverok. Det saknas i många fall en koppling till Sverok som inte utgörs av krav och pengar. Det saknas i många fall en vi-känsla mellan föreningarna inom Sverok. For the Win! togs fram utifrån motivationsproblematiken och möjligheten att informera samt utbilda kring det Sverok ser som viktiga delar i föreningsarbetet. Metoden kallas gamification (spelifiering) och handlar om att använda spelens motorer eller tekniker för att låta deltagarna själva utföra de moment de och spelutvecklaren önskar för att till exempel bli bättre på något. Vidare läsning om spelifiering: SYFTE Att skapa ett motivationssystem för föreningar som eliminerar känslan av att föreningsarbete är tråkigt eller svårt, samt minskar arbetsbördan vad gäller tjat för kanslipersonalen. Att inspirera och motivera föreningarna till att utvecklas till vardags utan särskilda, aktiva insatser från förbundet eller andra. Här ingår även att visa föreningarna hur de utvecklas och vad de klarar av. VISION Alla föreningar, stora som små, deltar i att utveckla sig själva som förening redan från dag ett. MÅL Föreningar med mer än 200 medlemmar ska genomföra sin filmfrågeavstämning inom 1 månad (istället för som nu, 2 månader). Föreningar med mer än 1000 medlemmar ska genomföra sin storföreningsavstämning inom 3 månader (istället för som nu, 6 månader). 53(77)

54 Minst 2 föreningssamarbeten ska uppnås. GENOMFÖRANDE Spelidé och -design Idén till spelet togs fram av Emma Ström utifrån problematiken nämnd ovan. Tanken var att bryta ned, konkretisera och bekräfta de saker som ideellt engagerade gör och därigenom visa på hur många goda insatser de faktiskt utför -något som kan vara svårt att se eller greppa. Dessutom var tanken att avdramatisera de krav eller förväntningar som Sverok ställer på större föreningar. I samtal med övriga kanslister kring vad som borde ingå och vad som var tekniskt möjligt att programmera, togs en skiss fram av systemet. Projektledaren träffade senare en konsult från Adludo, ett företag som arbetar just med gamification, och gick igenom skissen. Inget nytt framkom där, men idén bekräftades vara på ett bra spår. Därefter flyttades fokus till designen, vilken har inspirerats av olika onlinespel som också har till syfte att lära sig eller åstadkomma något. Duolingo har varit mest framträdande som inspirationskälla, men även sidor som RunKeeper, Instinct och Khan Academy är värda att notera. För layouten ansvarade webdesignbyrån Ariom, som Sverok samarbetat med kring den nya grafiska profilen. En design i två olika färgscheman togs fram, varav den som implementerats är en av just dessa. Ariom gjorde också utkast på några grafiska element i spelet, men i övrigt har sådana tagits fram av kansliets systemutvecklare Johan Söderberg. Under ett antal veckor på våren 2013 praktiserade Johanna Nyberg Hamrén på kansliet. En av hennes uppgifter var att bistå i det grafiska arbetet med FtW!, där hon bland annat skapade en uppsättning avatarer med tillhörande utrustning som var planerade att finnas med i spelet som en visuell representation av spelarna och levling. På grund av den ekonomiska och tidsmässiga begränsning som styrde projektet har de här elementen ännu inte implementerats. PROGRAMMERING OCH UPPBYGGNAD Kansliets systemutvecklare, Johan Söderberg, har programmerat systemet från grunden och implementerat den design som webbyrån Ariom levererat. Ursprungligen fanns 80 timmar avsatta för programmeringen, men på grund av svårigheter vid implementationen av design samt oförutsedda behov i systemet drog detta över något. När systemet ansågs färdigt för lansering hade ca 100 timmar lagts från systemutvecklaren, vilket var 20 timmar mer än avsatt. Programmeringen skedde löpande från och med april till november 2013, då prioriteringen av FtW! inte låg över Sveroks andra system och timmarna användes när tid fanns i övrigt. I uppbyggnadsarbetet ingick också att fylla systemet med texter och uppdrag. Dessa har skrivits av Emma Ström, med understöd av Johanna Nyberg Hamrén. Vid lansering av spelet fanns 84 uppdrag fördelade på nivåerna Idag finns 172 uppdrag fördelade 54(77)

55 på nivåerna Ett oräknat antal uppdragsförslag finns att plocka ifrån, liksom färdiga säsongsbaserade uppdrag som rör exempelvis Riksmötet, distriktsårsmöten eller Spelveckan. Då arbetet med detta räknats in under löpande föreningsutveckling är det svårt att säga något om tidsåtgång. Uppskattningsvis har ca 20 timmar lagts av föreningsutvecklaren på att skriva och implementera texter i systemet. BETATEST När systemet ansågs färdigt för betatestning i augusti 2013, erbjöds fem föreningar att prova och ha synpunkter på spelet. Föreningarna handplockades utifrån storlek, verksamhet och engagemang. Trots detta var det bara två av föreningarna som var inne och testade spelet, men gav å andra sidan mängder av bra feedback. Det gav också möjlighet att se hur spelarna interagerade med systemet och vilka eventuella blockeringar vi behövde åtgärda med en gång. Ytterligare en webdesigner som inte var från Ariom, Olle Axelsson, fick också tillträde till systemet för att kommentera design och struktur utifrån föreningarnas feedback. Detta skedde kostnadsfritt. Efter lanseringen av systemet har Charles Metzmaa från Shadowplayers också engagerat sig stort i FtW! och har givit både värdefull feedback och idéer till innehåll och/eller utveckling. LANSERING OCH RAPPORT Målet var att systemet skulle lanseras under hösten 2013 så att föreningarna hade hunnit göra sig en bild av det till Riksmötet. Av olika anledningar, främst rörande tidsprioritering, drog lanseringen ut på tiden och spelet öppnades upp för alla först veckan innan Riksmötet 2013, den 21 november. Informationen gick ut till föreningarna via förbundsbrevet samt i personligt mail från föreningsutvecklaren till de som betatestat såväl som de största föreningarna (som gör storföreningsutvecklingen). En rapport sammanställdes efter Riksmötet, då spelet varit öppet i knappt två veckor, med inledande statistik och en kort redogörelse för utvecklingsarbetet. Rapporten finns att läsa här. Under perioden från lansering till rapport hade 38 föreningar fått sammanlagt 252 uppdrag godkända. 121 användare fanns kopplade till en eller flera föreningar i systemet. Den förening som hade skickat in flest uppdrag hade vid tillfället för rapporten 60 godkända uppdrag och var på nivå 7 av 10. SPEL, FEEDBACK OCH UNDERHÅLL Spelet är uppbyggt så att en spelare registrerar sig på sidan, och kopplar sig till en eller flera föreningar. Spelarna samlar poäng åt sina föreningar genom att utföra uppdrag. Uppdragen är indelade i elva kategorier och fördelade på nivåerna 1-14 i dagsläget. Spelarna kan se vilka uppdrag som är påbörjade, och också en lista över vilka uppdrag som avklarats tidigare. En topplista visar föreningens placering med de närmast omgivande föreningarna synliga. Det går att gå in på andra föreningars startsidor i spelet och se deras poäng, presentationer, pågående uppdrag och topplisteplacering. 55(77)

56 Inledningsvis godkändes spelares kopplingar till sina föreningar manuellt av administratören (projektledaren), vilket blev spelstoppande. Den funktionen togs därför bort inom kort efter lansering och har inte varit saknad i spelet sedan dess. Fortfarande godkänns/underkänns dock uppdrag manuellt, vilket föranleder en rutin som löpande betar av inkomna uppdrag. Föreningsutvecklaren sköter detta dagligen på kontorstider, medan Charles Metzmaa som ideell admin sköter detta på kvällar och helger i mån av tid. Att hantera uppdragen går fort då de är formulerade med konkreta angivelser för vad som ska skickas in. FtW! innehåller också kontaktformulär där spelare kan skicka in hjälpförfrågningar, idéer och förslag eller rapportera buggar. Detta används en del, framförallt av nya spelare, och löpande feedback kan därför hanteras i det dagliga arbetet, eller läggas till i utvecklingskön för systemet. Moment där spelarna ska ge förslag eller feedback finns också inlagda i uppdrag, för att uppmuntra sådant. Underhåll av systemet sker löpande vid behov, på samma sätt som för buggar i andra system. Framför allt i samband med lanseringen krävdes det extra insatser som betatestningen inte kunnat förutse, men därefter flyter systemet på bra med de funktioner som finns idag. Självfallet finns en lista på funktioner som skulle höja spelupplevelsen, bland annat mer kommunikativa inslag mellan spelare på begäran av föreningarna själva, men detta behöver också prioriteras relativt Sveroks andra system. Vad gäller att lägga in och ta bort uppdrag, justera texter eller implementera nya uppdragsidéer så sköts det i föreningsutvecklarens löpande arbete. FÖRENINGSUTVECKLING Från och med lanseringen av FtW! har föreningar som fått mer än 200 respektive 1000 medlemmar erbjudits att göra sin avstämning via spelet istället för via mail och formulär med föreningsutvecklaren, som det tidigare varit. Se mer om detta under Diskussion nedan. Avstämningen för föreningar med mer än 200 medlemmar innebär att minst två personer ur föreningens styrelse ska titta på en kursfilm och svara på några kryssfrågor om innehållet. I FtW! finns ett uppdrag för varje kursfilm som Sverok i dagsläget presenterar på kurstestsidan. Filmuppdragen ligger på nivå 1-4 för att erbjuda grundkunskap och lätta poäng i spelet. Avstämningen för stora föreningar med mer än 1000 medlemmar är mer omfattande, och innebär en dialog med föreningen, en avstämning av deras ekonomi och årsmöte samt en utvecklingsplan med mål att uppnå under året. I FtW! matchas storföreningsutvecklingen av ett särskilt spår bland uppdragen, markerade med. betyder att uppdraget är ett av de tolv uppdrag som gör föreningen certifierad. Certifieringen innebär att föreningen uppfyller de grundläggande kriterierna för en välskött, ideell och demokratisk förening i Sverok, med tonvikt på organisation, ekonomi och demokrati. Certifieringen är årsbunden och gäller för ett kalenderår i taget. I samband med upprättandet av certifieringsspåret har också en likabehandlingsaspekt inkorporerats, vilken tidigare har saknats i storföreningsutvecklingen. 56(77)

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför Sveriges mest omfattande spelhändelse Er chans att visa upp er! Har ni någonsin velat visa er passion inför spelandet för andra? Har ni tänkt, Vi

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Låt fler forma framtiden!

Låt fler forma framtiden! Yttrande från Sverok 20160617 Ku2016/00504/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Sverok svarar på: Låt fler forma framtiden! Palett för ett stärkt civilsamhälle! SOU 2016:13 Ku2016/00504/D Sammanfattning

Läs mer

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats?

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Spelveckan Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Kort om förbundet Sverok är ett ungdomsförbund som organiserar spelhobbyn i Sverige. Förbundet har ca 135.000 medlemmar i ca 1000 föreningar. Vi representerar

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna)

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) 1. Inledning Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation som bygger

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

Styrelsemöte nr. 2 för Sverok Stockholm den 26/1-2015

Styrelsemöte nr. 2 för Sverok Stockholm den 26/1-2015 Styrelsemöte nr. 2 för Sverok Stockholm den 26/1-2015 Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz John Lundhgren Rasmus Storkamp Adjungerade till mötet Caroline Lina Brorson Ej Närvarande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Datum: 18 december 2012 Plats: Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund Närvarande: Henning Boström, Maria Lyth,

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Protokoll från förtroenderådet för AA i Sverige 2007-05-12 13 vid Servicekontoret (0703).

Protokoll från förtroenderådet för AA i Sverige 2007-05-12 13 vid Servicekontoret (0703). Protokoll från förtroenderådet för AA i Sverige 2007-05-12 13 vid Servicekontoret (0703). Närvarande: Jan B., Sten H., Gunnar L. och Sven R. Inbjudna: * Tillträdande FR-representanter: Helen W., Mellersta

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Styrelsemöte nr. 20 för Sverok Stockholm den 1/12-2014

Styrelsemöte nr. 20 för Sverok Stockholm den 1/12-2014 Styrelsemöte nr. 20 för Sverok Stockholm den 1/12-2014 Närvarande: Erland Nylund Sebastian Krantz Zishan Ahmad Agnes Ambrosiani Hedvig Lindström Rasmus Storkamp John Lundhgren Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Verksamhetesberättelse 2015

Verksamhetesberättelse 2015 VERKSAMHETBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅR 2015 Verksamhetesberättelse 2015 Inför år 2015 hade Sverok Mälardalen höga ambitioner gällande ökad synlighet samt utbildning. Förhoppningen var att öka spridningen kring

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verkställande utskottet 10-6

Verkställande utskottet 10-6 1 (5) Verkställande utskottet 10-6 Tid Söndag 2010-05-09 kl. 20:00 Plats Skype Närvarande, Robert Piehl-Fridqvist,, Berörda Förbundsstyrelsen, personal 1 Mötets öppnande att 1 att 2 att 3 2 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling.

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling. 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän och två rösträknare 7. Verksamhetsberättelse Under

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer