Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008. med årsredovisning"

Transkript

1 1

2

3 Verksamhetsberättelse 2008 med årsredovisning

4 Verksamhetsberättelse för Svenska Seglarförbundet

5

6 4 Antal klubbar per distrikt Svenska Seglarförbundet är ett av 68 specialidrottsförbund som är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, RF, och ett av 35 olympiska specialförbund i Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Med medlemmar, fördelade på 416 klubbar, 17 distrikt och 85 klassförbund, är Svenska Seglarförbundet ett av de tio största förbunden i RF i antal medlemmar räknat. Svenska Seglarförbundet af Pontins väg 6, Stockholm Tel , fax E-post 4 Norrbotten Kansli Stefan Rahm, förbundsdirektör och sportchef Åsa Blomqvist-Jonsson, ekonomi och administration Magnus Grävare, förbundskapten Jakob Gustafsson, juniorkoordinator (fr.o.m 1 april) Jan Steven Johannessen, ass. förbundskapten (fr.o.m 15 september) Anders Larzon, utbildningsansvarig Johanna Lundeberg, informationsansvarig Kjell Marthinsen, teknik- och mätansvarig Thomas Rahm, ass. förbundskapten, ansvarig TSC 16 Mellannorrland 5 Västerbotten Styrelse Lena Engström, ordförande Michael Persson, vice ordförande Hans Liljeblad, skattmästare Charlotte Alexandersson Annika Ekman Pekko Svensson Victor Wallenberg Berndt Öjerborn Omslag OS-bronsmedaljörerna Fredrik Lööf/Anders Ekström. På stora bilden syns även förbundskapten Magnus Grävare och coachen Martin Gahmberg. Foto: Stefan Rahm Bilduppslag 76 Västkusten 24 Värmland- Västergötland 5 Dalarna Örebro 17 9 Västmanland Östergötland 20 3 Gästrikland Södermanland 18 Uppland Stockholm Produktion Svenska Seglarförbundet Tryckt hos AWJ Tryck 28 Småland 5 Gotland 9 50 Blekinge Skåne Sponsorer 2008 Suppliers 2008

7 5 Styrelsens arbete präglat av mål Under 2008 har SSF:s måldokument legat till grund för styrelsens arbete. Syftet var dels att fokusera på rätt saker men också att tydligare visa i vilken riktning vi vill gå. Hela SSF:s organisation ska vara delaktig och gemensamt bidra till att vi når våra mål, och därför är processen för hur vi tar fram dem från styrelsens förslag till distriktrordförandekonferensen och därefter beslut lika viktig som själva målen. Genom att involvera distrikt och klassförbund hoppas vi att vi ska kunna styra allt det engagemang och all energi som finns i svensk segling åt samma håll och därmed uppnå även våra högt satta mål. Vi har också lagt energi på att effektivisera styrelsearbetet och även startat ett tätare samarbete med våra distrikt, bland annat genom att regionvis träffa deras representanter. För att komma närmre den verksamhet som sker i klubbarna har vi i samband med regattor i olika delar av landet besökt flera av våra klubbar. I vårt internationella åtagande har vi gjort en del förändringar och beslutat att dra ner på vår internationella närvaro för att i stället lägga våra resurser på hemmaplan. Under året har vi lagt grunden för att nu kunna göra de förändringar vi vill åstadkomma under 2009, där kommer vi att prioritera utbildning, effektivare kommunikation i organisationen och ökad självfinansiering. Detta för att vi ska få resurser att bli ännu fler kappseglare och få en starkare elit. Lena Engström, ordförande

8 6 Arrangörskommittén Kommittén har haft sju protokollförda möten, varav sex telefonmöten och ett fysiskt. Kommitténs ledamöter har som aktiva funktionärer men även som åskådare besökt ett flertal svenska regattor. Under året har 577 kappseglingar sanktionerats, vilket är en ökning med 55 kappseglingar jämfört med Kommittén har bland annat arbetat med att utse arrangörer till exempelvis JSM. I syfte att bredda kommitténs kunskap har flera ledamöter aktivt deltagit i seglingsarrangemang runt om i världen, bland annat OS i Qingdao. Utbildning Kommittén har tillsammans med Håkan Larsson och föreläsare arbetat fram en ny utbildningsplan för tävlings- (TL) och seglingsledare (SL) enligt färgpyramidsmodellen samt anpassat titulaturen till ISAF:s anvisningar: Regional seglingsledare (blå SL) tidigare distriktslicens Nationell tävlingsledare (röd TL) tidigare förbundslicens Nationell seglingsledare (röd SL) tidigare förbundslicens Tävlingsreglementet Under året har endast mindre ändringar i reglementet utförts efter beslut av Seglardagen. Mallar och tävlingsreglementet har uppdateras på webben. Tävlings- och seglingsledarseminarium Seminariet för tävlings- respektive seglingsledare hölls i Göteborg med ett 80-tal deltagare. Temat var Format. Under seminariet behandlades olika format av kappsegling, till exempel kappsegling för funktionshindrade, matchracing, havskappsegling, brädsegling och radiostyrd kappsegling. Regelkommittén Kommittén har haft tre protokollförda sammanträden. Kommitténs ledamöter har deltagit som domare och matchdomare vid ett flertal tävlingar i Sverige och utlandet. Ledamöterna har under sommaren deltagit i schemalagd jour för att bistå protestkommittéer i samband med förhandlingar. Kappseglingsreglerna Racing Rules of Sailing offentliggjordes av ISAF i slutet av juni 2008, och kommitténs medlemmar har under sommaren och hösten arbetat med att översätta nyheterna och se över hela boken för att förbättra språket i den svenska översättningen. Därav har två arbetsmöten genomförts i Stockholm under hösten. Det andra mötet ägnades delvis åt att tillsammans med domarföreläsarna gå igenom hur de nya reglerna ska tolkas. Utbildning Tom Björkholm har genomfört en regelkurs och Tina Örtendahl en matchdomarkurs och en distriktsdomarkurs. Michael Zeeck har varit instruktör vid den

9 7 praktiska utbildningen av direktdomare i samband med Mästarnas Mästare i Sandhamn i oktober. Thord Elfström har varit handledare för två regelkurser på distans. Distanskurs Regler har uppdaterats av Thord Elfström och Tom Björkholm. Michael Zeeck har uppdaterat utbildningsmaterial och skriftliga prov inför fortbildningsomgången Överklagningsärenden Överklagningsgruppen har bestått av Michael Zeeck, samordnare, Tom Björkholm och Bo Samuelsson. Fyra överklaganden har behandlats under året. Tekniska kommittén Tekniska kommittén har haft två protokollförda möten. Klassregler Stor del av kommitténs arbete har ägnats åt att behandla förslag till ändringar i klassregler samt hjälpa nya klassförbund som vill bli medlemmar i SSF att ta fram klassregler. Arbetet med att revidera äldre klassregler för klasser med SM-status till ISAF:s standardmall, respektive till SSF:s förenklade mall för övriga klasser, har fortsatt. SweLYS En omarbetning av klassreglernas upplägg har påbörjats, och målet är att det ska bli tydligare vad som gäller för tabellbåtar, klassregelbåtar samt mätbrevsbåtar. Cirka 550 SweLYS-mätbrev har utfärdats, varav cirka 200 är nya för året. 19 nya båttyper har lagts till i tabellen och uppgifter i båtdatabladen har uppdaterats. Arbetet med organisation har fortsatt och ett huvudmål är att reducera leveranstiden för SweLYS-mätbrev. Tillverkare Kommittén har arbetat med att utvidga systemet med tillverkare som ges licens att godkänna egen produktion till att omfatta skrov, skrovbihang och rundhult. ISAF:s internationella system för egengodkännande kom på plats under 2008 och kommittén arbetar med en övergång från det svenska systemet till ISAF:s system. IRC Sedan SSF fick rättighet av RORC att utfärda IRC-mätbrev har 30 mätbrev utfärdats Tekniska kontoret Redskapsreglerna har översatts till svenska och förberetts för en tryckt version tillsammans med Kappseglingsreglerna. Tekniska kontoret har främst arbetat med att administrera klassregler samt att utfärda mätbrev. Antalet utfärdade mätbrev under året ligger kring Förberedelse pågår för att administrera mätbreven för två nya klasser, F18 och 420.

10 8 Historiska Utskottet Utskottet har haft fem protokollförda möten. Vårens Seglare Minns, som vanligt i Stockholm, hade 75 besökare. Börje Larsson intervjuade Gurra Krantz och Bosse långrygg Ahlström om deras seglarliv. Höstens Seglare Minns, det 25:e i ordningen, hade 50 besökare. Börje Larsson intervjuade Stefan Winberg och Thomas Lundkvist om deras seglarliv och om Stefans verksamhet som segelmakare. Stefan Rahm visade en film från en av svenskarnas delseglingar i America s Cup och kommenterade utifrån sin roll som taktiker ombord. Den 15:e Historiska dagen på Sjöhistoriska Museet i Stockholm lockade 87 personer. Dagen handlade om Skärgårdskryssarregeln som 2008 fyllde 100 år. Skärgårdskryssarförbundet stod för arrangemanget. Medverkade gjorde Per Thelander, Hans Samuelsson, Olle Madebrink, Rolf Herrström och Thomas Stavaeus. Utskottet har genom Lennart Runemo fortsatt sin medverkan i förberedelserna för några segelklubbars bidrag i Stockholms Idrottshistoriska Förenings (SIF:s) årsbok 2009 med temat segling. Arbetsgruppen för seglare med funktionshinder Arbetsgruppen driver frågor gällande seglare med funktionshinder. Målet är i första hand att skapa en öppnare attityd, bredare medvetenhet och fördjupad kunskap kring seglare med funktionshinder. Utbildning Arbetsgruppen har fortsatt att utveckla det utbildningsavsnitt som behandlar segling för personer med funktionshinder. Gruppen har varit delaktig i utvecklingen av specialinstruktörsutbildningen Seglare med funktionshinder som arrangeras i samarbete med Stiftelsen Skota Hem. Kursen är en del av SSF:s nya utbildningsplan. På årets kurs deltog 18 instruktörer från klubbar runt om i landet. Ett kompletterande utbildningsmaterial med fokus på seglare med funktionshinder har färdigställts. Internationellt Vid International Foundation for Disabled Sailors, IFDS, årsmöte valdes 2.4 mr och Sonar till en- respektive tremansklass för ytterligare två paralympiska spel. Ett nordiskt klassificeringsseminarium arrangerades av den norska paralympiska kommittén där svenska klassificeraren Marie Båge representerade arbetsgruppen. Klassificering En ny klassificeringskod har färdigställts av International Paralympic Commitee, IPC. Den ligger som grund för samtliga klassificeringar inom alla paralympiska idrotter. Inom seglingen har IFDS tagit fram klassificeringsregler utifrån koden som de nationella klassificerarna ska följa.

11 9 Projekt Arbetet med en projektplan har påbörjats i syfte att hjälpa klubbar att komma i gång med regelbundna tränings- och tävlingsmöjligheter för målgruppen. Internationella Rådet Internationella Rådets uppgift är att samordna den internationella verksamheten inom svensk segling med huvudsaklig inriktning på Skandinaviska Seglarförbundet, Internationella Seglarförbundet, Europeiska Seglarförbundet, International Foundation for Disabled Sailors samt Offshore Racing Congress. Alla som har internationella uppdrag ingår i SSF:s Internationella Råd som bereder motioner och övriga ärenden till respektive organisations årsmöte. Skandinaviska Seglarförbundet, Skand SF Skand SF och Grupp G i ISAF höll sitt vårmöte den 28 mars i Budapest, i anslutning till Eurosafs årsmöte, ett extramöte i Köpenhamn den 17 juni och årsmötet den 25 oktober i Tallinn. Representanter för seglarförbunden i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland och Island deltog. Vid årsmötet valdes Kurt Lönnqvist, Finland, och Stig Hvide Smith, Norge, att representera Grupp G i ISAF:s Council. Europeiska Seglarförbundet, Eurosaf Eurosaf höll sitt årsmöte i Budapest mars. I samband med mötet högtidlighölls Eurosafs tioårsjubileum. I samarbete med Franska seglarförbundet har ett prova-på-läger arrangerats, där deltagarna fått prova på bräda, jolle, flerskrov och kölbåt. Eurosaf Officials Exchange Programme fortsätter att utveckla utbytet av alla typer av tävlingsfunktionärer inom Europa. Internationella Seglarförbundet, ISAF ISAF:s Mid Year Meeting hölls 8 11 maj i Qingdao. ISAF:s årsmöte hölls i Madrid den 6 16 november. Mötet, som behandlade 175 motioner, dominerades av två frågor: valet av båtklasser till OS 2012 och valet av ordförande respektive vice ordförande för kommande fyraårsperiod. Båtklassfrågans enda nyhet blev att man valde en tre personers matchracingbåt för damernas OS-klass, elliot 6M. OS-klasserna 2012 fördelades enligt följande: Herr Vindsurfi ng RS:X Enmansjolle laser Enmansjolle, tung fi nnjolle Tvåmansjolle 470 Tvåmansjolle, skiff 49er Kölbåt starbåt Dam Vindsurfi ng RS:X Enmansjolle laser radial Tvåmansjolle 470 Kölbåt, matchracing elliott 6M Göran Petersson valdes till ordförande för ytterligare en fyraårsperiod. Beslut om en ny reklamregel fattades, liksom genomförandet av ISAF World Cup.

12 10 SWE Sailing Team 2008 Namn Moderklubb Klubb Klass Landslaget Karin Söderström Lerums SS GKSS Laser radial Rasmus Myrgren Rådasjöns SS GKSS Laser Arvid Claeson KSSS KSSS Laser Johan Wigforss Karlstads KF GKSS Laser Daniel Birgmark Lysekil SS Gullmar GKSS Finnjolle Johan Tillander JK Västerås JK Västerås Finnjolle Therese Torgersson Sandvik KS GKSS 470 Vendela Santén Kristinehamns KS GKSS 470 Fredrik Lööf Kristinehamns KS KSSS Starbåt Anders Ekström GKSS KSSS Starbåt Gustaf Fresk Norrköpings SS KSSS Skud 18 Birgitta Jacobsson Nilén KSSS Skud 18 Utvecklingslandslaget Kalle Suneson Domsands BS GKSS Laser Anton Dahlberg Växjö KK KSSS 470 Sebastian Östling SS Kaparen GKSS 470 Jonas Lindberg Rådasjöns SS GKSS 49er Kalle Torlén KSSS GKSS 49er Ungdomslandslaget Josefi n Olsson Oxelösunds SS GKSS Laser radial Sara Sigvardsdotter Stenungsunds SS GKSS Laser radial Cecilia Jonsson Rörvik SS GKSS Laser radial Emil Cedergårdh Lerums SS GKSS Laser Victor Västernäs SS Norderviken GKSS Laser Jesper Stålheim Skoghalls BS KSSS Laser Max Salminen SS Pinhättan KSSS Laser David Jonsson KSSS KSSS Laser Björn Allansson Motala SS GKSS Finnjolle Victor Bergström SS Kaparen GKSS 470 Marcus Dackhammar Hjuviks BK GKSS 470 Lisa Ericson Kullavik KKK GKSS 470 Astrid Gabrielsson GKSS GKSS 470 Filip Bolmgren Wikens BS GKSS 470 Emil Malmström Uppsala KF GKSS 470 Sandra Sandqvist Luleå SS KSSS 470 Karin Berg SS Åmålsviken KSSS 470 Carl Sylvan Henån BK GKSS 49er Niclas Düring Sigtuna BK GKSS 49er Elitverksamhet Elitverksamheten riktar sig till de seglare som etablerat sig på svart nivå i färgpyramiden och satsar på OS. Elitsatsningen har under året letts av Charlotte Alexandersson. Det operativa ansvaret för elitverksamheten ligger på Stefan Rahm, förbundsdirektör/sportchef, Magnus Grävare, förbundskapten, och de assisterande förbundskaptenerna Thomas Rahm och Jan Steven Johannessen. SWE Sailing Team SWE Sailing Team är det samlande namnet för svensk elitseglings tre landslag, vilket utgörs av landslaget, utvecklingslandslaget och ungdomslandslaget. Genom att samla alla inom ett lag ökar möjligheterna till kunskapsöverföring och till att visa vägen upp mot den yttersta eliten för lovande, yngre talanger. SWE Sailing Team är ett samarbete mellan SSF, Sveriges Olympiska Kommitté, SOK och de berörda klubbarna som alla medverkar till finansieringen. SWE Sailing Team har varit tillsammans ca 40 dagar under året, dels på träningsläger och tävlingar, men framför allt i Qingdao, Kina, för förberedelser inför och därefter under OS. Under året ingick tolv båtar och nio seglare i landslaget. Tre båtar och fem seglare var representerade i utvecklingslandslaget, och ungdomslandslaget bestod av 14 båtar och 19 seglare. En av de viktigaste uppgifterna för elitverksamheten är att säkerställa att det finns konkurrenskraftiga program för de seglare som ingår i landslaget. Dessa utvecklas och utvärderas kontinuerligt i samverkan mellan SOK, SSF, berörda seglare, tränare och klubbar. Till respektive program kopplas även annan expertis vid behov, som exempelvis fysiolog, meteorolog och regelexpert och mental rådgivare. Under året genomfördes ett antal ledarutvecklings- och lagutvecklingssammankomster framför allt för deltagarna i de olympiska spelen. Toppseglingscentret, TSC TSC har haft en mycket positiv utveckling under året med flera nya besättningar och stark utveckling hos de besättningar som varit med sedan starten Efter OS genomfördes träning tre fyra dagar i veckan långt in i december. Verksamheten skedde på Sveriges västkust, oftast i Långedrag, men också i havssjö i Lerkil eller Kullavik. Jan Steven Johannessen startade sin anställning som lasertränare i september och har en mycket stark grupp av seglare. Herrarna i klassen genomförde i november ett träningsläger på de blivande EM-vattnen i Borstahusen med seglare från TSC, danska landslaget och seglare och tränare från riksidrottsgymnasierna. Syftet med TSC är att underlätta steget in i seniorelitsegling på international toppnivå för seglare i åldern Bilder: Daniel Birgmark under OS. Johan Wigforss i SWE Sailing Team-tröja

13 11 OS-laget. Övre raden fr. v: Therese Torgersson, 470; Karsten Kaping, coach; Karin Söderström, laser radial; Jan Steven Johannessen, coach; Joakim Wilenius, coach; Jonas Lindberg, 49er, Thomas Rahm, coach; Peter Santén, coach; Karl Torlén, 49er; Sebastian Östling, 470; Vendela Santén, 470; Daniel Birgmark, fi nnjolle. Nedre raden fr. v: Stefan Rahm, coach; Fredrik Lööf, starbåt; Anders Ekström, starbåt; Magnus Grävare, förbundskapten; Anton Dahlberg, 470; Rasmus Myrgren, laser; Martin Gahmberg, coach; Charlotte Greppe, regelexpert; Tomas Mårtensson, meteorolog år. Genom verksamheten på TSC har SSF börjat uppnå en ökad träningsmängd på hemmaplan för hela SWE Sailing Team och därmed ökad kunskapsöverföring mellan seglarna. Olympiska spelen Qingdao, Kina Sverige var representerat i sju klasser i Qingdao. Elva seglare deltog, åtta herrar och tre damer. För sex av seglarna var detta OS-debuten, två deltog på sitt andra OS, en på sitt tredje och en för femte gången. Medelåldern på det svenska laget var 28 år. Bäst lyckades Fredrik Lööf, som tillsammans med Anders Ekström tog Sveriges enda seglingsmedalj, ett brons i starbåt. Även Daniel Birgmark i finnjolle och Rasmus Myrgren i laser var med på medaljplats fram till finalseglingarna, men slutade totalt fyra respektive sexa. Tävlingarna i Kina präglades som väntat av lätta vindar och stark ström även om tre seglingsdagar hade hårdare vindar och besvärlig sjö efter att ett lågtryck kommit in över Kinesiska sjön. OS-laget var väl förberett efter starkt stöd av SSF, SOK och klubbarna som seglarna representerade, GKSS och KSSS. Paralympiska spelen Qingdao, Kina Den svenska Skud 18-besättningen med rorsman Carl Gustaf Fresk och trimmer Birgitta Jacobsson genomförde en mycket fin satsning inför de paralympiska spelen som ett par veckor senare arrangerades på samma arena som OS-seglingarna. Carl Gustaf och Birgitta startade samarbetet med ett längre träningsläger i Miami i januari följt av Förparalympiska regattan i Qingdao i maj. Teamet coachades av Gunnar Hansson. Detta var Carl Gustafs tredje Paralympics och Birgittas första. De slutade på sjätte plats efter en stark avslutning på regattan. VM- och EM-medaljer Jesper Stålheim vann JEM i laser i Frankrike, Lisa Ericsson och Astrid Gabrielsson blev trea på JVM i 470 i Polen. Josefin Olsson vann VM i e-jolle och Charlie Ekberg blev trea i herrklassen. I junior-em i e-jolle tog Sverige brons både i pojk- och i flickklassen genom Philip Carlsson och Emma Oljelund. Sofia Engström och Frida Langenius blev tvåa i EM i RS feva och Beatrice Törnsten blev trea i VM i RS tera. Stellan Berlin vann VM i 2.4mR och Hans Asklund blev trea, och Jan Gustafson, Rickard Ivarsson och Karl Kristensen blev trea i VM i H-båt. Ralf Aspholm vann EM i ORC tillsammans med besättningen Matthew Humphries, Emil Wiberg, Johan Barne, Tore Lewander, Peter Krull, Christopher Brugge, Fredrik Aurell och Kimon Sfirs..

14 12 Mästarnas Mästare Mästarnas Mästare genomfördes i Sandhamn för tredje året. Intresset var ännu större än tidigare år, och 34 besättningar 32 svenska mästare och 2 wildcard i form av SWE Sailing Team herr respektive dam deltog i tävlingen som bestod av grundomgång, semifinal, uppsamlingrace och final. Mästarnas Mästare genomfördes under två dagar, till en början i lätta vindar som ökade inför den andra dagen. Mästartiteln vanns av laser master-besättningen Niklas Edler, rorsman, Jacob Jacobsson, Anders Jönsson och Anders Borg. I samband med den första dagens regattamiddag hölls en informationsträff om Volvo Ocean Race och Roger Nilson från den spanska båten Telefonica Black intervjuades via telefon. En dokumentär producerades under helgen och sändes senare i Viasat Sport vid två tillfällen. Även detta år var det möjligt att spela på besättningarna. Oddssättningen utökades till att denna gång omfatta alla besättningar. Det var också möjligt att satsa på olika dueller, det vill säga tippa vilken av två besättningar som skulle placera sig bäst. Matchracing I World Matchracing Tour som är matchracingens officiella VM deltog följande svenska skeppare: Magnus Holmberg, Mattias Rahm, Björn Hansen och Johnie Berntsson. Mattias Rahm med besättningen Johan Barne, Oscar Angervall, Daniel Björndal och Fredrik Aurell, vann deltävlingen i Marstrand, Match Cup Sweden, och Johnie Berntsson med besättningen Johan Backman, Daniel Wallberg och Björn Lundgren blev förste svensk att vinna deltävlingen Bermuda Gold Cup. Totalt blev Magnus Holmberg bäste svensk med en slutlig sjätteplats. Linda Rahm vann Lysekil Women s Match med besättniningen Skarenhed, Helena Barne, Annika Olsson, Anna Nordlander, Marie Öberg, och den för året nya Nordic Women s Matchracing Tour vanns av Anna Kjellberg. Volvo Ocean Race I oktober startade Volvo Ocetan Race 2008/2009 från Alicante, Spanien. På startlinjen fanns en båt, Ericsson 3, som seglar under nordisk flagg. I besättningen finns fyra svenskar, Martin Krite, Martin Strömberg, Anders Dahlsjö och Magnus Mange Olsson. Ytterligare en svensk, Roger Nilson, finns med i startfältet, på Telefonica Black. Tävlingen kommer att ha två stopp i Sverige, Marstrand och Stockholm före målgången i slutet av juni Bilder: Laser master-besättningen blev Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. E-jolle-besättningen under Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. Mattias Rahm under Match Cup Sweden. Foto: Stefan Rahm. Ericsson 3 under Volvo Ocean Race. Foto: Gustav Morin.

15 13 Juniorverksamhet Jakob Gustafsson har deltidsanställts som juniorkoordinator på SSF:s kansli. Hans uppgift är att koordinera och samordna svensk juniorsegling. Juniorbåtsrekommendation Med målsättningen att 2009 skapa en brädseglingsrekommendation för juniorer har SSF beslutat att närmare observera klasserna Kona samt BiC Techno. Klasstränare Sedan sommaren har SSF samordnat klasstränarrollen. Syftet med detta är att hitta en enhetlig struktur och skapa möjlighet till utbyten mellan klasstränarna. Seglargymnasierna, RIG och REG Riksidrottsgymnasierna, RIG, i Motala och Lerum har tagit in sex respektive fyra elever. Motala startade under hösten en ombyggnation av klubbstuga och bodar. Man investerade också i en ny sjösättningsramp. I Lerum har den tidigare ungdomslandslagsseglaren Magnus Nilsson anställts som tränare. Seglargymnasiet i Ängelholm har omformats till ett regionalt idrottsgymnasium, REG, i samarbete med Ängelholms SS. Regionalt seglingsgymnasium har även startats i Samskolan i Saltsjöbaden i samarbete med KSSS. JSM Junior-SM arrangerades i Båstad gemensamt av klubbarna Ängelholm-Skäldervikens SS, RSS, TBSK, BBSS, SS Delfinen och Ängelholm-Skäldervikens SS, Ramsjöstrands SS, SS Delfinen, Torekovs BSK, Båstad KS och Båstad BSS. JSM lockade ungefär 500 barn och ungdomar i klasserna optimist, e-jolle, laser, laser radial, zoom 8, RS feva, 420 och 29er. JSM invigdes av musik- och tv-profilen Dogge Doggelito. En dvd från mästerskapet producerades. SSF tog en aktiv del i årets JSM, vilket bland annat resulterade i en särskild webbplats för JSM, juniorsm. se, vilken kan nyttjas av kommande JSM-arrangörer. ISAF Youth Worlds Kvalen till ISAF Youth Worlds gick i Stockholm (hösten 2007) och Göteborg (våren 2008), och därifrån kvalificerade sig Niclas Düring, Sigtuna BK, i laser, Sara Sigvardsdotter, Stenungssunds SS, i laser radial, Johan Öjerborn och Marcus Jour, Rådasjöns SS, respektive Sara Engström och Hanna Dahlborg, Kullavik KKK, i 29er. ISAF Youth Worlds seglades i Århus, Danmark, och Jakob Gustafsson följde laget som coach. +19 En arbetsgrupp har tillsatts för att diskutera vilka aktiviteter som skulle kunna öka intresset för seglare äldre än 19 år. Bland de aktiviteter som projekterats finns ungdoms-sm match samt senior-sm. Bilder: JSM på Bjärehalvön. RIG i Motala. XX och yyy under ISAF Youth Worlds. Foto: OnEdition. ISAF Youth Worlds-laget.

16 14 Fördelning av bidrag från Idrottslyftet 2008 Totalt kronor 40% 40% 20% kr kr kr Klubbutveckling Ledarutveckling Materialköp Rekrytering En stor del av bidraget från Idrottslyftet har avsatts till klubb- och ledarutveckling, detta för att behålla så många seglare som möjligt i verksamheten. Under året har 45 olika klubbutvecklingsprojekt genomförts med coachning av distriktsförbundens regionala sailcoacher. Ungdomsvänliga klubben Antal klubbar som deltar i projektet ungdomsvänliga klubben ökade från 107 till 113. En revidering av regelverket för de ungdomsvänliga klubbarna reviderades i syfte att höja kvaliteten i projektet. SSF:s Seglarskola SSF:s Seglarskola har introducerats. Syftet är att öka kvaliteten på landets seglarskolor samt att hjälpa till att marknadsföra dessa för att på sikt få fler att prova på idrotten segling. Träffen För sjätte gången arrangerades Träffen, den årliga konferensen för ungdomsvänliga klubbar, rekommenderade juniorklassförbund och distriktsseglarförbund, på Bosön. Totalt deltog närmre 200 ledare och beslutsfattare. Årets tema var Från OS-medalj till seglarskola. Under helgen diskuterades i seminarieform bland annat förbättringar på respektive färgnivå. Även goda exempel från några klubbar presenterades. Volvo City Sailing Kappseglingsturnén Volvo City Sailing arrangerades på nio orter och därefter slutfinal i Båstad. Arrangör var Volvo i samarbete med SSF och de lokala segelklubbarna på respektive ort. SSF:s förhoppning var att tävlingsformen skulle bredda seglingsintresset i Sverige. Prova på-segling arrangerades i anslutning till tävlingen. Seglarna tävlade i tremannalag i CB66 Racer och banorna lades nära land. Finalen vanns av Patrik Blom, Kasimir Johansson och Niklas Roiha från Finland. Utbildning Målsättningen är att klubbarna själva ska ha den kompetens som krävs för de tävlingar man ska arrangera och de träningar man ska genomföra. Befintliga utbildningar har utvärderats, och arbetet med att färgkoda dem har fortsatt. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Per Frykholm, som går tredje året på GIH med inriktning segling, har skrivit en C-uppsats på temat Starter. Bilder: Laser master-besättningen blev Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. xxx-besättningen under Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. Mattias Rahm under Match Cup Sweden. Foto: Stefan Rahm. Ericsson 3 under Volvo Ocean Race. Foto: Gustav Morin.

17 15 Domarutbildning I takt med det ökande antalet direktdömda tävlingar har behovet av direktdomare ökat. Enligt 2008 års utbildningsplan blir tränare som utbildas på blå nivå i kombination med regelkurs därför även direktdomare på samma nivå. Sponsorer och information SSF har förlängt sina samarbetsavtal med bland andra Volvo, Musto och Sebago (Trendmark) samt Viamare för SWE Sailing Team. Under Mästarnas Mästare var bland annat Seglarhotellet Sandhamn, Volvo Ocean Race Stockholm Stopover och Atlantica Team Onboard samarbetspartners. Webbplatsen svensksegling.se SSF:s webbplats har utvärderats och ett förslag på omstrukturering har godkänts. Webbyrån Dromedar har kontrakterats för att göra den nya webbplatsens design och programmering. Den nya versionen av svensksegling. se har registrerats hos RF:s webblösning Idrott Online. Segling Tio nummer av Segling har givits ut. SSF har haft tio sidor i varje nummer (Svensk Segelsport), varav tre till fyra har varit reserverade för notiser från klassförbund. Sedan i höstas finns SSF:s sidor även tillgängliga på Seglings webbplats segling.biz. Detta för att fler ska ha möjlighet att ta del av vad som händer inom SSF:s verksamhet. Media Pressinformation har e-postats till media i samband med större evenemang samt olympiska regattor med representation från SWE Sailing Team. En stor insats gentemot media genomfördes inför och under OS, bland annat med en medieträff i Båstad tillsammans med OS-laget, respektive Mästarnas Mästare. Under OS direktsände Sveriges Television de tre medaljfinaler där Sverige var representerat. Finalen i starbåt, som slutade med ett svenskt brons, sågs av tittare. Båtsociala frågor SSF har via Stefan Nordström och Michael Persson varit representerade i Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD. SSD:s arbetsuppgifter är att på central nivå samordna båtlivets gemensamma intressen och därvid utgöra remissinstans för myndigheter och organisationer. Under året har SSD bland annat behandlat frågor om båtkörtkort och Sjöfartsverket förändring av uppdraget gentemot fritidsbåttrafiken. SSF är en av sju båtorganisationer i Båtförsäkringskommittén som har till uppgift att främja båtsporten genom att verka för sjösäkerhet och gott sjömanskap. Dett görs genom att företa utredningar och sprida information till klubbar och dess medlemmar samt att ansvara för Båtorganisationeras egen försäkring. (Svenska Sjö). SSF har företrätts av Hans Åke Fryklund, Michael Persson och Hans Liljeblad. NFB, Nämnden för båtlivsutbildning företräds för SSF räkning av Rolf Bladh och Anders Andrén. NFB faställer kunskapskrav, auktoriserar förhörsrättare och utfördar intyg gällande Förarintyg och Kustskepparintyg för båtlivet.

18 16 Utmärkelser Årets seglare Efter ett mindre lyckat OS i Aten 2004 lade Fredrik Lööf och Anders Ekström, KSSS, upp en strategi inför OS 2008 i Qingdao. Under en fyraårsperiod lade de all fokusering på Kina, där de efter en lysande grundserie ledde inför medaljfinalen. Där försvann dessvärre guldet men killarna får utmärkelsen efter att ha genomfört en professionell OS-satsning och tagit en mycket välförtjänt bronsmedalj. Årets seglare tilldelas den eller de seglare som under året enligt SSF:s styrelse gjort den bästa kappseglingsprestationen. Vinges Kanna Stellan Berlin vann tog sin femte VM titel i 2.4mR klassen när han vann VM på Gran Canaria, Spanien. Vinges Kanna tilldelas till den manlige seglare som gjort den främsta prestationen. Reimerspokalen Josefin Olsson, Oxelösunds SS, tog med en makalös nervkyla VM-guld i e-jolle. I tight strid med danskan Anne-Marie Rindom tog hon hem slutsegern med bara en poäng till godo. Josefin vann såväl SM som JSM i e-jolle och efter VM inledde hon sin nya karriär i laser radial med årets tredje SM-guld. Reimerspokalen tilldelas den kvinnliga kappseglare som gjort den främsta prestationen. Halvan Josefin Olsson, Oxelösunds SS, tog med en makalös nervkyla VM-guld i e-jolle. I tight strid med danskan Anne-Marie Rindom tog hon hem slutsegern med bara en poäng till godo Halvan tilldelas den junior eller det juniorlag som under året erhållit den bästa placeringen på ett VM, EM, JVM eller JEM. Geddapokalen Jesper Stålheim, KSSS, har genom hård träning, framför allt under sin tid på seglargymnasiet i Ängelholm, utvecklats till ett av Sveriges största framtidshopp. Han får Geddapokalen för sin seger i JEM i laser i Frankrike. Geddapokalen tilldelas den mest meriterade junioren. Lyftet Anna Kjellberg, med besättningen Annika Ölme, Ann

19 17 Dahlsten, Vanja Lundberg, Johanna Lyrstrand och Anna Nordlander fick ett wildcard till damtävlingen i Match Cup Sweden. De åkte dit med ambitionen att se och lära - och tog sig till final. Där blev emellertid världsettan Claire Leroy, Frankrike, för stark. Anna och hennes besättning blev med sin andraplats bästa svenskor i tävlingen. Under året har Anna och hennes besättning också tagit hem totalsegern i Nordic Women s Matchracing Tour. Lyftet tilldelas den eller de seglare som genomgått en dramatisk utveckling under året eller gjort ett imponerande lyft inom seglingen. Nakterhuset Med den imponerande serien (6)-3-1 vann Ralf Aspholm med besättning årets EM i havskappsegling enl ORCi-regeln och hade hela 36,25 poäng tillgodo på tvåan. Man blev även svenska mästare under året. Besättningen bestod av Ralf Aspholm, skeppare och pitman; Matthew Humphries; taktiker; Emil Wiberg, rorsman; Johan Barne, navigatör; Tore Lewander, stortrimmer; Peter Andersson, spinnakertrimmer; Christopher Brugge, försegelstrimmer; Fredrik Aurell, mastman; och Kimon Sfirs, fördäck. Nakterhuset delas ut till välförtjänta havskappseglare. Årets tränare Jimmy Talén har ställt om arbetet från riksidrottsgymnasium till regionalt gymnasium i Ängelholm och dessutom även utvecklat delar av verksamheten. Han har organiserat och genomfört flera uppskattade träningsläger och delat med sig av sina kunskaper till många seglare. Genom idogt sailcoacharbete har Jimmy en stor del i den tränarutbildning och klubbutveckling som skett i hans region. Årets Tränare tilldelas den tränare som under året bidragit med värdefull utveckling av en enskild seglare eller besättning men kan även tilldelas tränare/ledare för ett lag eller en förening. Årets arrangör SS Norderviken genomförde med bravur SM i laser master. Med en stor portion kraft och energi har SS Norderviken arrangerat ett gemytligt och proffsigt event såväl på vattnet som på land. Möjligheten att inför SM-dagarna kunna delta i träningsläger på plats gör också helhetsintrycket av tävlingen än bättre. Årets Arrangör tilldelas den klubb som på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt arrangerat en eller flera kappseglingar. I bedömningen ska hänsyn tas till hela arrangemanget, både på kappseglingsbanan och i land, liksom förberedelser, informationsspridning och mediehantering.

20 18 Resultat Resultaten är rapporterade till SSF av respektive arrangör (svenska tävlingar) eller klassförbund (tävlingar utomlands). Olympiska spelen, Kina 470 dam 1 AUS Elise Rechichi/Tessa Parkinson 2 NED Marcelien De Koning/Lobke Berkhout 3 BRA Fernanda Oliveira/Isabel Swan 15 SWE Therese Torgersson/Vendela Santén 470 herr 1 AUS Nathan Wilmot/Malcolm Page 2 GBR Nick Rogers/Joe Glanfi eld 3 FRA Nicolas Charbonnier/Olivier Bausset 15 SWE Anton Dahlberg/Sebastian Östling 49er 1 DEN Jonas Warrer/Martin Kirketerp Ibsen 2 ESP Iker Martinez de Lizarduy/ Xabier Fernandez Gaztañaga 3 GER Jan-Peter Peckolt/Hannes Peckolt 18 SWE Jonas Lindberg/Kalle Torlén Finnjolle 1 GBR Ben Ainslie 2 USA Zach Railey 3 FRA Guillaume Florent 4 SWE Daniel Birgmark Laser 1 GBR Paul Goodison 2 SLO Vasilij Zbogar 3 ITA Diego Romero 6 SWE Rasmus Myrgren Laser radial 1 USA Anna Tunnicliffe 2 LTU Gintare Volungeviciute 3 CHN Lijia Xu 14 SWE Karin Söderström Starbåt 1 GBR Iain Percy/Andrew Simpson 2 BRA Robert Scheidt/Bruno Prada 3 SWE Fredrik Lööf/Anders Ekström Paralympiska spelen, Kina Skud 18 1 USA Nick Scandone/Maureen McKinnon Tucker 2 AUS Daniel Fitzgibbon/Rachael Cox 3 CAN John Scott McRoberts/ Stacie Louttit 7 SWE Carl-Gustaf Fresk/Birgitta Jacobsson Nilén Världsmästerskap 2.4mR 1 SWE Stellan Berlin 2 FRA Damien Seguin 3 SWE Hans Asklund 4 SWE Peter Norlin 5 SWE Magnus Lidholm 6 SWE Lennart Heselius 8 SWE Peter Andersson 13 SWE Per Ahrbom 19 SWE Bo Hedensjö 21 SWE Jonas Palm 25 SWE Pekka Seitola 26 SWE Hans Ekholm 28 SWE Bertil Grandinson 31 SWE Jan Nordin 33 SWE Stellan Westerdahl 43 SWE Jan Hakefelt 44. Anders Jordal 470 dam, Australien 1 USA Erin Maxwell/ Isabelle Kinsolving 2 ITA Giulia Conti/ Giovanna Micol 3 AUS Elise Rechichi/Parkinson, Tessa 8 SWE Therese Torgersson/Vendela Santén 470 herr, Australien 1 GBR Nic Asher/ Elliot Willis 2 POR Álvaro Marinho/Nunes, Miguel 3 ISR Kliger, Gideon/Gal, Udi 51 SWE Anton Dahlberg/Sebastian Östling 49er, Australien 1 AUS Nathan Outteridge/Ben Austin 2 GBR Stephen Morrison/Ben Rhodes 3 UKR Rodion Luka/George Leonchuk 25 SWE Jonas Lindberg/Kalle Torlén Finnjolle, Australien 1 GBR Ben Ainslie 2 NZL Dan Slater 3 DEN Jonas Christensen 5 SWE Johan Tillander 17 SWE Daniel Birgmark

Elitserie :09 Arrangörsklubb:

Elitserie :09 Arrangörsklubb: 1 SWE 44 Oscar Claeson (82) KSSS 2 1 2 2 2 1 (14) 1 1 12 2 SWE 4 Arvid Claeson (84) KSSS 1 3 3 2 1 2 (6) 5 2 19 3 SWE 60 Fredrik Svensson (82) BRSS 1 2 1 1 1 3 3 (10) 8 20 4 SWE 3 Emma Jönsson (79) RJK

Läs mer

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden från årsmötet i Lerkil 2014 till årsmötet i Falun 2015 Solstaregattan 31 maj 2015 i Karlstad. Ulf Bjuréus / SWE 66 in

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Ordföranden har ordet oktober 2012

Ordföranden har ordet oktober 2012 Ordföranden har ordet oktober 2012 SM i Nynäshamn 28-31 juli 2012 Foto: Johan Forsman SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2012 Årets SM seglades i Nynäshamn 28-31 juli. Det var Nynäshamns Segelsällskap som arrangerade

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Ordförande har ordet. Hej alla Finnjolleseglare i Sverige!

Ordförande har ordet. Hej alla Finnjolleseglare i Sverige! Ordförande har ordet Hej alla Finnjolleseglare i Sverige! Foto: Tonny Nyrén Vintern är nu här med is, snö och kyla! Hoppas att allt är bra med er alla? Vi är nu inne i december och vintern omöjliggör segling

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Påskläger Marstrand. GP 1 Regionläger Marstrand 29er träning

Påskläger Marstrand. GP 1 Regionläger Marstrand 29er träning OPTIMIST EJOLLE LASER ZOOM8 RS FEVA 29ER VINDSURF 4,7 Radial Standard Kona, Bic, RS:X Onsdag 25 EM Torsdag 26 Fredag 27 Lördag 28 Träningsläger Söndag 29 V14 Måndag 30 Spanien Tisdag 31 Onsdag 1 APRIL

Läs mer

Juniorseminarium Seglarträffen 2014

Juniorseminarium Seglarträffen 2014 Juniorseminarium Seglarträffen 2014 Juniorseminarium Agenda När? Vad? Vem? 10.00-10.30 SSF Seglarskola & Gå På Vatten Theres 10.30-11.00 Ekonomi, Idrottslyft och andra bidrag Emelie 11.00-11.30 Junioraktiviteter

Läs mer

Lysekils VårCup Lysekils SS Gullmar MF-Båt, RS Feva Optimist, E-jolle, 29er, Kona, Zoom8, OK, Laser, Laser Ra, Feva, RS 200

Lysekils VårCup Lysekils SS Gullmar MF-Båt, RS Feva Optimist, E-jolle, 29er, Kona, Zoom8, OK, Laser, Laser Ra, Feva, RS 200 Ansökta sanktioner 2012-11-26 Datum Arrangemang Arrangör Klasser Cup 2013-04-06 Påsklovsracet Hjuvik BK Optimist, E-jolle 2013-04-20 2013-04-21 Liros Nordic Race Stenungsunds SS Optimister, Zoom8, E-jolle,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

Svenska Juniormästerskapen

Svenska Juniormästerskapen Resultat Svenska Juniormästerskapen 27-28 augusti 2005 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 28 augusti, 2005 Sida 1 av 15 Lördag

Läs mer

Opti/E-jolle. Juniorkalender 2015. 4,7 Radial Standard Kona, Bic, RS:X

Opti/E-jolle. Juniorkalender 2015. 4,7 Radial Standard Kona, Bic, RS:X OPTIMIST EJOLLE LASER ZOOM8 RS FEVA 29ER VINDSURF 4,7 Radial Standard Kona, Bic, RS:X Onsdag 25 EM Torsdag 26 Fredag 27 Lördag 28 Träningsläger Söndag 29 V14 Måndag 30 Spanien Tisdag 31 Onsdag 1 APRIL

Läs mer

Sammanställning resultat Tjörn Runt 2009

Sammanställning resultat Tjörn Runt 2009 10-i-topp Plac Segel nr Båttyp Skeppare Klubb Grupp Seglad Korr 1 S 8192 K 32 Kravell Arne Goksöyr SSF 10 4:38:39 4:38:39 2 SWE 8338 Starbåt Mats Johansson GKSS 7 4:08:24 4:43:10 3 S 1 One-Off SP 75 Olesimon

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Brommastafetten (8)

Brommastafetten (8) Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Söderala 705 468 1173 Helena Jansson 144 96 240 Stefan Burchardt 142 97 239 Örjan Bergström 140 92 232 Bengt Jansson 142 90 232 Lennart Sundh 137 93 230 2 Ununge (Lag 1) 701

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept.

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Match Kl Grp Lag 1 Lag Färg Poäng V/F Lag 2 Lag Färg Poäng V/F 101 10:00 B 2 RÖSS lag 1 Röd 22 BooSS Lag 2 Gul 102 10:10 B 7 HjBK lag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Roger Eriksson Bengt Olof Holmberg Margaretha

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Göran Andersson Roger Eriksson Bengt

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer. Klass Nybörjare Flickor. Distans km: 1

Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer. Klass Nybörjare Flickor. Distans km: 1 2003-08-12 Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer Klass Nybörjare Flickor Distans km: 1 1 1 Mirelle Filipsson -93 CK Antilopen 152 2 2 Erika Johansson Motala AIF CK 153

Läs mer

Västkusten. Planerade seglarskolor, seglarläger och sjöpiggekurser sommaren 2001. Arrangör Plats Kontaktperson Telefon

Västkusten. Planerade seglarskolor, seglarläger och sjöpiggekurser sommaren 2001. Arrangör Plats Kontaktperson Telefon Arrangör Plats Kontaktperson Telefon Björlanda Kile SS Per Erik Johansson 031-921839 De Tio Öarnas SS Anders Ryberg 031-968048 Sotefjordens SS Hunnebostrand Daniel Engström 0523-523 64 SS Viken Ägir Uddevalla

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Tobias Funk Björknäsgymnasiet Boden 33 13 21 Ulrika Funk Hampos Björk Björknäsgymnasiet Boden 25 8 15 Ella Hug Gällivare 48 18 Felicia Vikfjäll Gällivare

Läs mer

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam Ordförande har ordet Hej alla Finnjolleseglare i Sverige! När nu seglingssäsongen 2010 sjunger på sista versen och vi i Karlstad precis genomfört avslutningen för årets Sverige Cup, vill jag summera Svensk

Läs mer

Sparbanken Cup, Kristianstad

Sparbanken Cup, Kristianstad Klass L9 1 Dennis Oscarsson Åkarp spk 49 50 50 50 50 50 50 50 399 2 Isaac Högfeldt Ängelholm sks 50 50 50 50 48 50 50 50 398 3 Sara Trulsson Knislinge Skf 50 50 50 50 50 50 49 49 398 4 Maja Persson Hässlehoms

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 05-319 Bors Antikskytteklubb Oscarsson, Per 14 (09:44) A 3A 15-005 Borås Pistolskyttar Damberg, Josefin 15 (09:52) C D2C Damberg, Josefin

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Trollcup-Finalen

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Trollcup-Finalen juniorer A-final (Heat 55) Ej start 1 12 Sebastian Flink Nora MK Opel 7 7 7 2 20 Jonathan Andersson Ludvika MS Saab 7 5 7 Anmälare: www.rallyimport.se 3 14 Theres Wiborg SMK Örebro Saab 7 7 4 4 2 Olof

Läs mer

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006 Båtmässa Hollandsförläger Öckerö Regelkurs med Tom Easter Regatta Holland Upptaktsläger Team Östergötland Ostcupar LJS MTSS NSS WSK BRSS LJS Träningar inför Ostcup med Team Östergötland LJS Cup Vår/Höst

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

Zoom8, RS Feva, E-jolle, Laser Ra. 30-apr Majbrasan Ljungskile SS Laser, 2.4, 2-krona, RS Feva, RS Tera, RS 200, RS 500 Ljungskile Liros

Zoom8, RS Feva, E-jolle, Laser Ra. 30-apr Majbrasan Ljungskile SS Laser, 2.4, 2-krona, RS Feva, RS Tera, RS 200, RS 500 Ljungskile Liros Datum Tävling Arrangörer Klasser Plats Cup April 2-3 april Påsklovsrace Hjuviks Båtklubb Optimist, E-jolle Hjuvik 16-17 april Liros Nordic Race Stenungsunds SS E-jolle, optimist, Zoom8, OK-jolle Stenungsund

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Resultatlista SM TEMPO 2011-06-22

Resultatlista SM TEMPO 2011-06-22 Resultatlista SM TEMPO 2011-06-22 Klass Herrar Seniorer.Tempolopp.Distans: 50 km, Snitthast: 49,3 km/tim. 1 57 LARSSON Gustav Skoghalls Cykelklubb-Hamm 1:00:54,8 2 43 LÖFKVIST Thomas JHWC Cykelklubb 1:02:18,1

Läs mer

Resultatlista Hofvettempot 2015-05-03

Resultatlista Hofvettempot 2015-05-03 FREDRIKSHOFS IF CYKELKLUBB Pojkar Nybörjare 7 år Individuell start i Wira Bruk Distans: 0 km, Snitthast: 00,0 km/tim Resultatlista Hofvettempot 2015-05-03 1 304 FRYKBÄCK Philip Fredrikshofs IF CK 2:31,0

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

Officiell Resultatlista VOC Rally Xplosion Parrally 13/10 2012 Arrangör: Västerås MS

Officiell Resultatlista VOC Rally Xplosion Parrally 13/10 2012 Arrangör: Västerås MS VOC Elit A-förare Officiell Resultatlista VOC Rally Xplosion Parrally 13/10 2012 Arrangör: Västerås MS Placering Tot Klass Nr Förare/Kartläsare Klubb Bil/Anmälare SP1/SP3 SP2/SP4 1 1 16 Arne Rådström Mk

Läs mer

Storvretaklassikern löpning Resultat

Storvretaklassikern löpning Resultat Dam -8 år 1,7 km (resultat i boskatvsordning) Startnr Namn Klubb Mål 118 Almesjö Filippa 11:42 120 Andersson Agnes Storvreta IK 14:57 122 Andersson Klara Storvreta IK 14:28 119 Collby Rebecka 12:49 124

Läs mer

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 1A 1 Benny Lagerström Eksjö Skyttegille 55565566 43/20 26 B 2 Magnus Johansson Halmstad/Snöstorp PSF 56666454 42/22 28 B 3 Fredrik Petersson Jönköpings PSK 56465446 40/20

Läs mer

Startlist. Algutsrums Skytteförenin (SM) Algutsrums Skytteförenin (SM)

Startlist. Algutsrums Skytteförenin (SM) Algutsrums Skytteförenin (SM) Algutsrums Skytteförenin (SM) Algutsrums Skytteförenin (SM) Peter Fransson (KL 55) Saturday 2/7 Kl 12:15 Relay 4 Lane 20 Totalt = 1 Page 1 of 65535 Barkåkra-Hjärnarps Skytt (SK) Barkåkra-Hjärnarps Skytt

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

Skellefteå Motorsällskap - Midsommarrace 2015

Skellefteå Motorsällskap - Midsommarrace 2015 juniorer A-final (Heat 47) Ej start 1 91 David Hjertberg Älvsbyns MS Volvo 7 7 7 Anmälare: Norrbottens Bildemotering 2 87 Jens Högbom Vännäs MK Toyota 7 7 7 3 89 Anton Carlsson Lycksele MK Volvo 3 7 5

Läs mer

Ordföranden har ordet juli SWE 6, Björn Allansson in action under EM i Helsingfors 2011

Ordföranden har ordet juli SWE 6, Björn Allansson in action under EM i Helsingfors 2011 Ordföranden har ordet juli 2011 SWE 6, Björn Allansson in action under EM i Helsingfors 2011 SWE 11, Daniel Birgmark går i mål i ett av racen under EM i Helsingfors 2011 VM-Guld till Mikael Brandt - Grand/Grand/Master

Läs mer

Remiss 2 - Ny avgiftsstruktur 2016

Remiss 2 - Ny avgiftsstruktur 2016 Remiss 2 - Ny avgiftsstruktur 2016 Innehåll 1 Förutsättningar 2. Varför differentierad avgift? 3. Arbetsgruppens utgångspunkter 4. Insamling av underlagsgrundande data 5. Förslag på differentierade avgiftsmodeller

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund 1 TV-pucken 1997 U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund OMGÅNG 1 970919 10.00 1 ÅNGERMANLAND - JÄMTLAND/HÄRJED. 6-2 (4-1,2-1) 970919 11.45 2 VÄSTERGÖTLAND - VÄRMLAND 1-4 (1-2,0-2) 970919 13.30

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

Nya innovationer gynnar medlemmarna

Nya innovationer gynnar medlemmarna Nya innovationer gynnar medlemmarna SÄSONGEN ÄR I full gång. En säsong som känns lite av extra allt. Både flera stora internationella seglingsevent som kommer till Sverige och även svenska nyheter så som

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Anmälda Göteborg. Göteborg / Göteborgs Kvinnliga IK. Sofie Cedergrund

Anmälda Göteborg. Göteborg / Göteborgs Kvinnliga IK. Sofie Cedergrund Anmälda Göteborg William Sander Göteborg / Mölndals AIK Emil Krenauer Göteborg / Mölndals AIK Oskar Weidenholm Göteborg / Mölndals AIK Josef Wallenlind Göteborg / Mölndals AIK Vilmer Elovsson Göteborg

Läs mer

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida 1 Flickor 1750 meter 14 anmälda 1 Ebba Berglin OK Dacke 7:14 0:00 2 Frida Berglin OK Dacke 7:33 0:19 3 Hilda Lindell KA2 IF 7:44 0:30 4 Emma Zettervall OK Dacke

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016 Kvalresultat debutanter Sida Utskriven 206-06-0 2:0:0 Startnr Förare Kvalomgång Kvalomgång 2 Kvalomgång 3 Kvalomgång 33 Alexandra Karlsson - 7 - - 2 Anton Lind - 5 - - 2 Kvalresultat juniorer Sida 2 Utskriven

Läs mer

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant.

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant. Styrelse Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Christer Stenholm Stig Langner Kent Källström Pontus Tinnert Patrik Schander Jan Furemo Magnus Arnebjörk ordförande. ledam,

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 oo Sebastian Jansson Botkyrka Mk Saab Fullföljt Fullföljt Fullföljt St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac 2 Marcus Svärd

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär OL-SKEET SM, Bredareds SSK 2014 07 05-06 Junior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär 1 Rogne Martin 627053 Forshaga JSK Jun 23 21 24 20 21 109

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer