ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011"

Transkript

1 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, Stockholm /

2 GUDSTJÄNSTER & KONFERENSER Gudstjänster Under året har Elim City firat gudstjänst i Elimkyrkan varje söndag kl I Elimkyrkan har också YBC, Ryska församlingen och den nytillkomna Kongolesiska församlingen firat gudstjänster regelbundet på söndagar vid olika tidpunkter. Elim Skärholmen har haft egna gudstjänster i Skärholmens centrum med undantag för Celebration-söndagar (se nedan). Elim Helenelund firar regelbundet gudstjänst i Helenelundskyrkan och Elim Västerort firar egen gudstjänst en gång i månaden i Hallonbergens centrum. Som tidigare har vi fortsatt med att ha en gemensam gudstjänst i Elimkyrkan som kallas Celebration den sista söndagen i varje månad. Tidigare har dessa söndagar också varit nattvardsgudstjänster men för att stärka den lokala gemenskapen och av praktiska skäl har vi valt att låta de olika församlingsdelarna fira nattvard själva. I Elim City har utdelningen av nattvard förstärkts med personlig förbön för alla, något som uppskattas mycket. Förutom församlingens pastorer har även Mikael Hallenius, Andrew Thompson, Hans Wolfbrandt, Josef Forsling, Ingemar Nilsson, Kerry Shook och Evelina Lundkvist undervisat i gudstjänsterna. Vi har haft flera olika predikoserier såsom Kristna ateister vi som tror på Gud men lever som om Han inte finns, Ur djupen ropar jag till Dig ärliga böner för bra och dåliga dagar. Fokus i undervisningen under året har varit hur vår tro måste leda till handling för att vara relevant och vad det kan betyda för oss själva och samhället vi lever i. Under våren hade även Trinity egna gudstjänster på Södermalm med teman från Alphakursen. YBC och Ryska församlingen har fortsatt att fira sina gudstjänster i Elimkyrkan, liksom den kongolesiska församling som kommit med i Elimgemenskapen under året. I Elimgemenskapen som helhet firas alltså fem olika gudstjänster på fyra olika språk varje söndag! Under året har inte mindre än 13 bekännelsedop förrättats efter att pastorsteamet känt Guds ledning att i tro lysa ut fler doptillfällen. Vi har också haft glädjen att välsigna ett stort antal barn och deras familjer i våra gudstjänster. Transformation Under hösten har en lördagskväll i månaden varit vikt åt Transformation en kväll med Gud. Fokus ligger på bön och lovsång men undervisning är också en del av kvällen. Samlingen har en påtaglig påverkan på församlingen och det märks inte minst dagen efter på söndagsgudstjänsten att många har bett och lovsjungit Gud i lokalen kvällen innan! Det är viktiga kvällar där vi får söka Gud och också har tid att be för och med varandra. S i d a 2

3 Konferenser Församlingen har under 2011 varit medarrrangörer av två konferenser och därutöver har många medlemmar varit med på andra konferenser som på olika sätt har bidragit till församlingslivet. Några av dem presenteras här: Nordisk ledarkonferens 5-7 april Den 5-7 april arrangerade New Wine Sverige en ledarkonferens i Stockholm som hölls i Korskyrkan och St Clara kyrka. Temat var "Reaching by serving" och biskop David Carr från Birmingham betonade hur socialt engagemang och den Helige Andens kraft behöver vara integrerade i den kristna församlingen Familjekonferensen 15 oktober Tillsammans med Korskyrkan anordnade församlingen en konferens på temat Familjen ett team. Ingela och Lars-Gunnar Wahl var inbjudna som talare och både gemensamma och åldersindelade aktiviteter förekom under dagen. Initiativet var mycket lyckat och närmare 150 personer från Elimkyrkan och Korskyrkan deltog! Stockholm 2020 församlingsgrundarkonferens mars Församlingsgrundarnätverket Stockholm 2020 anordnade i mars en konferens med John Burke från Gateway Church i Austin, Texas som huvudtalare. Burke undervisade bland annat om hur man leder sekulariserade människor närmare Jesus. Många medlemmar i Elim deltog i konferensen och blev uppmuntrade att fortsätta arbeta med församlingsplantering och dela evangeliet med fler människor. New Wines helandeskola i Malmö augusti Helandeskolan i Malmö i somras har varit en av hörnstenarna i församlingens utveckling under året. Många lärdomar och tankar från de dagarna har börjat omsättas på olika håll i församlingen och vi ser idag mer av helande än vi gjort på ett tag. S i d a 3

4 FÖRSAMLINGSBYGGANDE Cellgrupper Det övergripande målet med cellgruppsarbetet är att varje medlem ska vara sedd och hörd, att allas andliga gåvor ska vara i bruk och att andliga, personliga och sociala behov ska kunna tillgodoses genom församlingen. Under året har ungefär 16 cellgrupper varit aktiva i församlingen varav fyra helt nya. Man träffas regelbundet för bön, bibelläsning, gemenskap och i viss mån praktiskt arbete. Var sjätte vecka träffas cellgruppsledarna i supportgrupper för ledarutbildning, lärjungaträning och information om vad som är på gång. Ett par gånger har man också haft storsamling för att prata vision och utveckling och inte minst för att bygga gemenskap. Cellgrupperna är också strategiskt kopplade till omsorgsteamet för att knyta kontakt med människor som finns i utkanten av församlingen och kanske behöver hjälp för att ta steg framåt. Teamledare/kontakt: Patricia Ask. Bön i församlingen Förebedjarteamet fortsätter att erbjuda förbön i samband med gudstjänsterna i Elimkyrkan. En viktig del i det arbetet är också den förberedande bönen innan gudstjänsten då man ber Gud om särskilda hälsningar till människor. Många människor har blivit uppmuntrade och fått svar på bön genom detta! Morgonbönen på Lagerhaus/Waynes Coffee Drottninggatan 31 fortsätter en gång i veckan med några trogna deltagare. Det andliga värdet i att träffas och be, oavsett hur många man är, ska inte underskattas. Elims bönerum i källaren på Storgatan användes flitigt på söndagar i början av året men används inte längre i samma omfattning som tidigare. Den som vill får komma och be för Stockholm och för församlingen. Rummet är helt avskilt för bön och kan användas när som helst. Nya böneinitiativ som förbön för församlingen och Stockholm på söndagar i samband med gudstjänstfirandet har vuxit fram. Under 2012 fortsätter denna förbön på söndagar kl 10. En gång i månaden anordnar S:ta Clara kyrka tillsammans med många olika Stockholmsförsamlingar ekumeniska bönesamlingar öppna för alla som vill be för Stockholm. Elim är inte med och arrangerar dessa samlingar men tanken har ändå varit att vi skulle vilja vara aktiva i dessa bönesamlingar på något sätt. Tyvärr har deltagandet varit väldigt lågt från Elims sida. Teamledare/kontakt: Patricia Ask. S i d a 4

5 Lovsång & Tillbedjan Ett 20-tal musiker och sångare har under året engagerat sig i lovsångsteamet, vars främsta uppgift är att leda församlingen i tillbedjan under gudstjänsten. Förutom arbetet under gudstjänsterna har teamet träffats en kväll i månaden för att fika, be, samtala, och öva. Elims lovsångsteam ledde tillsammans med Korskyrkan lovsången under New Winekonferensen i Korskyrkan i april. Några i teamet har också deltagit i den årliga konferensen, Lovsång 11, och blivit uppmuntrade och utmanade i arbetet. Den 1 oktober hade vi förmånen att tillsammans med Korskyrkan anordna lovsångskväll och seminarium med Sarah Kelly (nominerad till två stycken Grammy Awards) och hennes svenske man Jonas Ekman från Woodlands Church i Texas. Under hösten startade också Transformation, lördagskvällar med mycket tid i lovsång och bön som David Johansson har ansvarat för. Teamledare/kontakt: Erik Onelöv Församlingsplanteringar För att förverkliga församlingens vision arbetar vi strategiskt och långsiktigt med att utveckla strukturer och träna medarbetare och medlemmar med syfte att skapa goda förutsättningar för församlingsplantering, ett av Elimförsamlingens huvuduppdrag. Under 2011 har ledarna i de olika församlingsplanteringarna börjat träffas i ett särskilt pionjärteam för att stärka visionen, utbyta erfarenheter och stötta varandra. Det finns även ett antal andra församlingsplanteringsprojekt som pågår och som Elimförsamlingen stöttar men som inte räknas upp här. Elim Skärholmen Församlingsplanteringen firar gudstjänster i Röda korsets lokaler i Skärholmens centrum. Cirka 30 vuxna och ett tiotal barn brukar delta i gudstjänsterna. Man har också söndagsskoleundervisning för barnen i samband med gudstjänsten. I maj arrangerades ett FamiljeÄventyret i Skärholmen centrum med Lasse och Marie Nylén som föreläsare vilket var mycket uppskattat både för innehållet och för tillfället att stärka planteringens identitet. Ett uppskattat tillfälle till gemenskap i början på hösten var lägret på Kåfalla. Det är ett tillfälle till avslappnad gemenskap och gott om tid till samtal och umgänge. Det är också ett bra tillfälle att kunna bjuda med människor som församlingsplanteringen har kontakt med men som finns lite mer i periferin. Lite senare på hösten kom ett team från Belgien och besökte församlingsplanteringen under en vecka. Teamet har bett mycket för helande och fått se många människor bli helade efter förbön. De erfarenheterna delade de med sig av och deltog också i de arrangemang som Elim Skärholmen förberett för att kunna samtala med och be för människor. En person kom till tro och en stärkt tro på Guds vilja och makt att hela och upprätta människor samt flera dokumenterade helanden blev resultatet av veckan. S i d a 5

6 I Vårberg har man ordnat både Midsommar i Vårberg med dans kring midsommarstång och fika på midsommarafton och Jul i Vårberg den första advent som ytterligare en satsning att få människor aldrig går i kyrkan att komma till en gudstjänst. Mikael Hallenius från Mötesplatsen Örebro kom för att tala om Jesus. Båda tillfällena drog många Vårbergsbor, framför allt barnfamiljer och bidrog ytterligare till att stärka det förtroende för församlingen som finns lokalt. Utmaningen under 2011 har varit frågan om hur man kan nå nya människor i hela det område som har Skärholmen som centralort. Att flytta gudstjänsterna till Skärholmen centrum har varit ett sätt men har också gjort det lite svårare att nå fram till människor på grund av att centrumet och invånarantalet är så mycket större. Samtidigt ser vi människor komma till församlingen och under året har två personer låtit döpa sig. I slutet av året har behovet av en egen lokal vuxit sig allt starkare och vi har gott hopp om att få fira att Elim Skärholmen har fått ny lokal under 2012! Elim Skärholmen leds av pastorerna Charlotta Aginger och David Svensson Trinity Församlingsplanteringen Trinity fokuserade under första halvåret på Södermalm där man dels arbetade med Konnekt, dels hade gudstjänster utifrån Alphakursens teman på söndagar. Tanken från början var att ha en Alphakurs speciellt anpassad efter barnfamiljer (med särskilda barnaktiviteter) men då inga anmälningar kommit in efter introduktionskvällarna bestämdes att man istället skulle ha Alpha-baserad undervisning i gudstjänstform. Gudstjänsterna började med fika och fortsatte sedan med lovsång, bön och undervisning. En särskild satsning gjordes på barn i åldersgruppen 6-12 år med roliga aktiviteter och undervisning och de barn som deltog var mycket positiva. I början av hösten delades gruppen i två cellgrupper, en som samlades i Kungshamra (se Elimkyrkan Lighthouse)och en på Södermalm. Den satsning på Äktenskapskursen som var tänkt att hållas på Södermalm som ett led att stärka arbetet där ställdes också in efter för få anmälningar. Visionen att dela evangeliet på Södermalm finns kvar men Trinity är inte idag en aktiv församlingsplantering. David Johansson är anställd på deltid för att jobba med Trinity med bidrag från Evangeliska Frikyrkan (SST). S i d a 6

7 Elimkyrkan YBC Yewongle Berhan Church, YBC, är en amarinja/tigrinjatalande församling med ett fyrtiotal medlemmar. Gudstjänst firas varje söndag kl i Elimkyrkan och man träffas regelbundet för bön och bibelstudium under veckan har församlingen haft två dopförrättningar. Bön samt satsningar för att effektivt nå ut med evangeliet har alltsedan starten genomsyrat planteringens vision och verksamhet som bygger på Fyra F Följa den Helige Andes röst, Fokus på evangelisation och träning, Friendship Day (en festdag en gång i kvartalet då alla kan bjuda med sig vänner för att umgås och skapa närmare relationer) och Fasta och bön. Witness Group arbetar regelbundet med evangelisation kring olika centrum. Man har eget ungdomsarbete och har under året också haft läxläsningshjälp på lördagar för ungdomar som behöver hjälp med skolarbetet. En gång i kvartalet har man en särskild samling för ungdomar, YBC Youth. Flera gånger i veckan sänder YBC också TV-program på amarinja på Öppna Kanalen i Stockholm och på El-Shaddai TV Network som kan ses i Afrika och Europa, Programmen kan också ses via internet och kan alltså nå etiopier över hela världen. Det finns en dröm om att plantera nya församlingar både i Sverige och i Etiopien och under 2011 har en del av drömmen besannats då YBC hjälpt till att grunda två (!) församlingar i Etiopien i staden Zeway utanför Addis Abeba! Församlingen leds av pastorerna Mesfin och Meheret Kassaye Ryska församlingen Den rysktalande församlingen i Elim består av cirka 25 medlemmar som vill nå den stora rysktalande befolkningen i Stockholm med evangeliet. De firar gudstjänst på söndagar kl 16 i Elimkyrkan. Under året har man bland annat arrangerat en dockteaterföreställning med påskens budskap i Elimkyrkan på annandag påsk och en julvandring dit det kom många nya människor. Ryska församlingen anordnar också svenskundervisning för rysktalande, en mycket viktig hjälp för de ryssar som längtar efter att kunna komma in mer i det svenska samhället. Kontakt: Olga Grozman Kongolesiska församlingen Under 2011 knöts en fransktalande kongolesisk församlingsplantering med ett femtiotal aktiva medlemmar till Elim. De firar gudstjänster på franska varje söndag i Elimkyrkan och är mycket aktiva i bön och bibelstudier. Tyvärr fick deras pastor under hösten slutgiltigt avslag på sin asylansökan och frihetsberövades i väntan på utvisning som sedan till slut verkställdes i början av Många människor i olika delar av Elimgemenskapen har engagerat sig i frågan och försökt rädda pastor Jean och hans familj från utvisning. Även om det varit en svår tid har den också burit med sig en del god frukt då den öppnat upp för ökat socialt engagemang och även stärkt gemenskapsbanden. S i d a 7

8 Under 2012 ser vi fram emot att få ännu starkare gemenskap och att få tillbaka pastor Jean till Sverige! Elimkyrkan Västerort Elimkyrkan Västerort fortsätter sitt arbete I området med Hallonbergens centrum som bas. Där firar man gudstjänst en gång i månaden och där träffas man varje vecka i en lärjungagrupp för undervisning och bön. Lärjungagruppen är till för alla intresserade, även sådana som ännu inte tror. Cirka 15 personer deltar regelbundet. Varje lördag går man på bönepromenader för att be för området och för människor som bor där. Man bjuder också regelbundet på fika i Hallonbergens centrum för att lära känna människor och erbjuda samtal om kristen tro och förbön. Teamledare/kontakt: Patricia och Tomas Ask Elimkyrkan Helenelund Elim Helenelund är inte en församlingsplantering i egentlig mening men har under 2011 fortsatt att stödja Helenelundskyrkan (församlingsplantering kopplad till Korskyrkan) främst genom bön. Varannan vecka träffas en dagledigcellgrupp och några gånger i kvartalet leder grupper andakter på äldreboenden i Sollentuna. Kontakt: Håkan Axelsson Upplands-Väsby pionjärcellgrupp I Upplands-Väsby finns en pionjärcellgrupp som träffas och ber och läser Bibeln tillsammans med inriktning på att nå människor som är intresserade av kristen tro och av vad som står i Bibeln. Gemenskapen utgår från hemmen och upplägget är tänkt att passa hela familjen. Barnen får också egen undervisning vid dessa träffar. Förhoppningen är att man ska fortsätta växa och så småningom bli en etablerad församlingsplantering i Upplands-Väsbyområdet. Teamledare/kontakt: Tomas och Elisabeth Olsson Elimkyrkan Lighthouse Under hösten startade ytterligare en ny pionjärcellgrupp under namnet Elimkyrkan Lighthouse. Det är boende i studentbostadsområdet Kungshamra som utgör stommen i arbetet som riktar sig främst till internationella och svenska studenter. Glädjande nog har gruppen redan haft sin första dopförrättning! Teamledare/kontakt: Anders och Elin Solberg S i d a 8

9 Omsorg och själavård - Oasen Strukturerad omsorg och själavård är något som behövs i en större kristen gemenskap och i Elim finns detta under samlingsnamnet Oasen. Förutom detta finns det också mycket av spontan omsorg och själavård i vår församling i exempelvis cellgruppsgemenskap, olika former av teamarbete och genom personlig vänskap, något vi är mycket tacksamma för. Själavårdssamtal I församlingen finns möjlighet att få hjälp med själavård, förbön och vägledning. Förutom den hjälp som ges i vanliga vänrelationer finns också ett själavårdsteam bestående av några personer som finns tillgängliga för inbokade samtal. Under året har vi också fått vittnesbörd om vad sådan hjälp kan betyda och vi är tacksamma till Gud för vad Han gör i människors liv genom detta. På väg mot ett äktenskap - äktenskapsförberedande kurs En omgång av kursen På väg mot ett äktenskap har genomförts under året under ledning av Christina och Lars-Göran Sundberg. Målgruppen är par som planerar att gifta sig och vill förbereda sig för sitt nya liv tillsammans. Från nöd till lust Marriage Restoration Möjlighet till undervisning och samtal för par som behöver stöd och hjälp i smärtsamma knutpunkter i relationslivet har funnits under året under ledning av Britt- Inger och Olle Lindgren. Materialet som används heter Från nöd till lust och har använts under flera år i Elim. Omsorgsteamet Omsorgsteamet har under Håkan Axelssons ledning fortsatt bidra med stöd in i människors sårbara faser i livet framför allt genom fadder-relationer. Teamet, alltså faddrarna har mött, uppmuntrat och funnits som en hoppets närvaro för ett antal personer som, oftast på grund av ålder, inte kunnat möta andra i Elim regelbundet. Det finns också initiativ för att stötta människor praktiskt ekonomiskt och kunskapsmässigt i utsatta situationer. Förhoppningen är att det ska utvecklas mer under Vi behöver som församling ha beredskap att hjälpa och stötta varandra även när behoven är krävande. Teamledare/kontakt själavård: Lars-Göran Sundberg S i d a 9

10 Barn & Familjeverksamheten Antalet barn i församlingen fortsätter att öka och barn- och familjeverksamheten är en central del av församlingslivet. Målet med verksamheten är först och främst att barn ska bli efterföljare till Jesus och att föräldrar ska stärkas i hur viktiga de är för de egna barnens lärjungaskap. Ett annat mål är också att stärka gemenskapen mellan barnen i församlingen så att de ska känna att de har kompisar de längtar efter att träffa i kyrkan. Under året har också de flesta församlingsaktiviteter som till exempel Församlingsdagarna haft särskilda samlingar och aktiviteter för barnen. Vi försöker också på andra sätt välkomna barnen i våra gudstjänster (förutom de gudstjänster som barnen har själva varje söndag), bland annat genom att be för dem och då och då sjunga lovsånger de känner igen från Äventyret. I december framförde barnen ett bejublat julspel för oss andra som en påminnelse om Jesu födelse. Barnen är viktiga för oss och måste få känna att de har en plats även i den stora gemenskapen. Barnens kompisrelationer stärks hela tiden och vi hoppas att ännu fler barn ska komma regelbundet så att de får lära känna nya kompisar. Äventyret Äventyret är en gudstjänst för barn från tre år och uppåt på söndagar i Elimkyrkan med barn som regelbundet är med och får lära sig mer om Jesus. Vid några tillfällen har vi haft så många som 50 barn på Äventyret vilket är fantastiskt! I Äventyret används ett material från Pingst Ung som heter Leva Livet. Det är ett material som ger stor frihet till ledare att utforma samlingen samtidigt som det blir lättare att ha en samordnad och tematisk undervisning. Varje söndag samlar man också in pengar till barnhemmet Place of Restoration i Sydafrika. Söndagsskola finns också i Elim Skärholmen och i Upplands Väsby. XL En ny Äventyret-samling med undervisning och gemenskap för barn från 9 år och uppåt startades under året. De lite äldre barnen behöver få lite större utmaningar och XL är ett led i detta. Till en början erbjöds XL endast vid Celebration-söndagar men utökades sedan till att samlas varje söndag i Elimkyrkan. MiniÄventyret Barn under tre år har en kortare gudstjänst med sång och berättelse tillsammans med sina föräldrar. Varje söndag brukar ungefär 5-10 barn delta och sammanlagt finns det mer än 15 barn i den här åldersgruppen i församlingen. S i d a 10

11 FamiljeÄventyret FamiljeÄventyret har blivit ett uppskattat inslag i familjeverksamheten där familjer träffas för att umgås, leka, få undervisning och fira gudstjänst tillsammans med målet att varje familj, både barn och vuxna, ska få med sig gemensamma erfarenheter av Gud hem. Sex stycken lördagar under året har man träffats under teman som Good enough du har fått en gåva från Gud att vara förälder, Anknytning och känslor, Kommunikation och Hur bygger vi starka familjerelationer? Ett av årets FamiljeÄventyr hölls i Skärholmen med ett glädjande stort antal deltagare. Föreläsarna har varvat undervisning med tillfällen för reflektion och diskussion föräldrarna emellan. Under gudstjänsten har man både gemensam samling och andakter som varje familj har på egen hand för att stärka möjligheten att ha bön och andakt som familj även på hemmaplan. I oktober arrangerades också en heldagskonferens på temat Familjen ett team tillsammans med Korskyrkan som var mycket uppskattad. Tack vare fantastiska barnvakter, matlagare och undervisare har det blivit en kraftstation för många familjer. Det finns också ett stort intresse inom EFK för konceptet vilket bland annat har lett till att EFK under 2012 kommer att arrangera ett veckolångt Familjelivsläger med liknande format! Stråkundervisning för barn Under året har sammanlagt fem-sex barn deltagit i stråkundervisning i Elim, främst i fiol. Barnen har bland annat varit med och gjort ett bejublat framträdande på Äventyret en söndag! Visionen för undervisningen har varit: "Att barn ska få växa i gemenskap med Gud, formas som tillbedjare och få blomma som de unika personer Han har skapat dem till" Lärare: Marianne Carlerud Hoffsten. Smajl-läger på Hjälmargården Ett tiotal barn har under året varit med på Smajl-läger på Hjälmargården. Lägren riktar sig till barn mellan 8 och 12 år och innehåller undervisning, smågrupper, lekar, gemenskap och bön. Lägren betyder mycket både för barnens gemenskap och för deras lärjungaskap. Gud är påtagligt med och leder barnen! Lovsångsverkstad för tonåringar Under hösten startade en lovsångsverkstad för tonåringar i Elimkyrkan i syfte att utveckla kreativitet i lovsången och som ett tillfälle till gemenskap bland tonåringarna. Verkstaden leds av Nils Lundkvist. Teamledare/kontakt: Maria Furusand S i d a 11

12 Utbildning - Träning - Nätverk ElimAkademin ElimAkademin (EA) är ett paraplybegrepp för Elimkyrkans samlade träning och utbildning för livet och församlingen. Kurserna delas in under tre olika spår: Upptäck vägen ett spår för att upptäcka tron och församlingen Gå vägen ett spår för att växa som kristen Ledare på väg ett spår för att lära sig leda och tjäna Under 2011 genomfördes fyra kurser: ElimIntro, Filipperbrevet, Översikt över Bibeln och Församlingen får fötter. Den sistnämnda genomfördes i samarbete med cellgrupperna och hade runt 50 deltagare! Teamledare/kontakt: Lars-Göran Sundberg New Wine Training Partnership Samtalen mellan Elimförsamlingen och Korskyrkan angående den nya engelskspråkiga teologiska utbildningen New Wine Training Partnership (www.nwtp.org) som är tänkt att starta i Stockholm har fortsatt under 2011 och kursstarten är nu bestämd till mars Utbildningen kommer att ges i enskilda moduler där man kan välja att delta i en eller flera. Det är en klassisk teologisk utbildning med fokus på församlingstjänst och på den egna inre växten i relation till Gud. Sedan 2011 ingår David Johansson ingår också i New Wine Sveriges styrelse. Internationella kontakter Förutom New Wine har Elimkyrkan också nära kontakt med ett par andra församlingar i USA. Woodlands Church, Houston Texas Relationen till församlingen Woodlands Church har stärkts ytterligare under Under våren besökte Stefan och Ewa Swärd tillsammans med David Johansson församlingen under några dagar och fick se mer av församlingens verksamhet och struktur. De ber regelbundet för Sverige och är mycket intresserade av att stödja församlingsbyggande i Stockholm. I oktober kom Kerry Shook till Sverige för att hålla i en ledarretreat för pastorer och församlingsledare på Hjälmargården. Han predikade också bland annat i Elimkyrkan i samband med detta. Sarah Kelly, lovsångsledare i Woodlands Church, var också med och ledde lovsång på ett mycket uppmuntrande sätt. Bethel Church, Redding Kalifornien David Johansson och Daniel Wangler deltog i en ledarkonferens anordnad av Bethel Church i Kalifornien, en församling vi har haft kontakt med på många sätt. Resan var ett värdefullt tillfälle att stärka dessa relationer. Kontakt: David Johansson S i d a 12

13 Evangelisation i Stockholm & Världen Ungdomskyrkan Konnekt Ett tiotal personer från Elimförsamlingen har under året gått ut med ungdomskyrkan Konnekt som är ute på stan under fredagskvällar för att möta ungdomar, erbjuda förbön och samtal för den som vill och bjuda på pannkakor. Teamet rör sig i Tantolunden under sommarhalvåret och vid Slussen under vinterhalvåret. Trots att arbetet är uppskattat både av de ungdomar som finns där, av de som deltar från församlingarna och även av polis och socialtjänst har Konnekt ställts in ett antal gånger under hösten på grund av att deltagarantalet har vikit. Söderhöjdskyrkan, Elimkyrkan och Korskyrkan har gemensamt tagit på sig ansvaret för att driva arbetet och arbetar nu med att sätta ihop ett ledarteam som kan vidareutveckla Konnekt och fundera över hur vi kan gå vidare med detta viktiga, sociala arbete. Stureplan Varannan fredagskväll bjuds människor på Stureplan på fika och samtal om kristen tro för den som är intresserad. Många gånger får de som är där tillfälle att utmana festande stockholmare att pröva att be eller läsa Bibeln. I januari hade Stureplansgruppen och Konnektgruppen en gemensam träningskväll med Mikael Hallenius Alpha Alpha har legat ganska mycket på sparlåga under året. Några kurser har planerats men ställts in på grund av uteblivna anmälningar. Det finns planer på att genomföra en Alphakurs riktad mot affärsvärlden med namn Business Alpha någon gång under nästa år. Projektledare/kontakt: Stefan Swärd Sisters Night 26 februari Ett nytt initiativ med en festkväll för kvinnor i alla åldrar där alla kan bjuda med vänner och ha en trevlig kväll tillsammans i kyrkan. Kvällen avslutades med ett kort vittnesbörd och orsaker att tro på Gud. Kvällen var mycket uppskattad och en fortsättning planeras under Jordbruksprojektet i Maseno, Kenya Elimkyrkans engagemang inom Projektet "Farmers Field School" i Maseno i Kenya fortsätter att vara ett glädjeämne. I projektet utbildas kontinuerligt nya grupper jordbrukare i konsten att odla med hjälp av moderna, miljövänliga och effektiva jordbruksmetoder. I november 2011 reste några församlingsmedlemmar till Maseno för att besöka projektet, uppmuntra och uppmuntras. Under 2011 har församlingen samlat in kr till projektet. Teamledare/kontakt: Johannes Luiga S i d a 13

14 Mission Under år 2011 har Elimkyrkan byggt vidare på sitt missionsengagemang. Fyra olika långtidsprojekt inom mission har församlingen stöttat finansiellt, bett för och hållit kontakt med: Familjen Fållsten i Thailand Familjen Pärsson i Moçambique Familjen Samuelsson i Mellanöstern (t.o.m. sommaren 2011) Familjen Woodhouse i Sydafrika Inga missionsstipendier har delats ut under året. Barnen i Elim City och Skärholmen har förutom församlingens beslutade åtagande samlat in pengar under sina gudstjänster, som går till Place of Restoration i Sydafrika som drivs av familjen Woodhouse. Missionsteamet har under 2011 arbetat med att skapa ett långsiktigt, strategiskt fokus för Elims missionsarbete där slutsatsen blev att församlingen bör fokusera på följande områden: Mellanöstern/Nordafrika Afrika söder om Sahara Stöd till egna missionärer från Elim Missionsteamet har under året också arbetat med att sammanställa ett policydokument för Elimkyrkans tankar kring och arbete med mission. Dokumentet har tagits fram i samarbete med församlingsråd och pastorsteam. Ett särskilt fokus på förföljda kristna har iakttagits av församlingen Bland annat har material och inspiration tagits från organisationen Open Doors. Församlingen har deltagit i en bönesatsning för muslimer under ramadan. Kontakt samt visst samarbete har även funnits med nätverket Set my People Free. Under året har arbetet i Maseno och Masenoteamet knutits närmare församlingens missionsråd. Teamet sorterar nu organisatoriskt under missionsteamet och är representerat vid missionsteamets möten. Under 2012 planerar missionsteamet en intensiv och offensiv missionsverksamhet. Det innefattar bland annat mer bön för Guds verk runt om i världen, deltagande i och anordnande av olika interna och externa missionsaktiviteter, förslag på utökat missionsstöd i församlingens budget, tätare kontakter med de missionärer som Elim stödjer, besök på missionsfältet av församlingsmedlemmar från Elim och ökad uppmärksamhet på missionsstipendium med mera. Teamledare/kontakt: David Lorentzon S i d a 14

15 Kommunikation I en församling som vår ställs stora krav på en effektiv kommunikation. Utmaningen ligger i att hitta strukturer och förhållningssätt som kontinuerligt kan bidra till att förbättra och utveckla kommunikationen i hela vår gemenskap och i vårt utåtriktade arbete. Under 2011har arbetet med ny hemsida intensifierats och en helt ny hemsida lanserades 10 januari I samband med detta tog kommunikationsteamet även fram en ny logotype och grafiskt profil för Elimkyrkan i samarbete med webbyrån Worldwide Web Services. Syftet med hemsidan är att förbättra Elimkyrkans interna och externa kommunikation och presentera vilka vi är och vad vi tror för Stockholmare. Teamledare/kontakt: Martin Wärnelid ElimNytt Församlingens medlemsblad ElimNytt har under året kommit ut med 9 nummer. Fokus har varit att spegla olika delar av församlingsarbetet både i Elim City och i de olika planteringarna och nätverksförsamlingarna. I början av 2012 fattades beslutet att lägga ner ElimNytt i dess dåvarande form och övergå till digital publicering av något slag via församlingens nya webbplats. Teamledare/kontakt: Kent Mossheden. S i d a 15

16 Församlingsgemenskap och forum Församlingsdagar 29 januari och 10 september Församlingen har arrangerat två församlingsdagar under året med undervisning och tid för samtal och bön för Elimförsamlingens framtid. Den 29 januari kom Mikael Hallenius från Örebro och undervisade på temat Vardagen - ett slagfält med fokus på hur vi måste använda våra hem och vår vardagsgemenskap för att berätta om Jesus för andra. Det är först när människor blir inbjudna i en gemenskap som de får se Jesus i praktiken. Den 10 september hade församlingen en dag tillsammans på Ågesta Friluftsgård med tid för samtal om framtiden och vad vi vill se hända de närmaste åren. På eftermiddagen samlades vi i bön för att lägga fram alla våra tankar och idéer inför Fadern. Barnen hade egna aktiviteter under båda dessa dagar och fick ännu mer tid att leka tillsammans och lära känna varandra. Jesusmanifestationen 2011 Den 21 maj var det åter dags för Jesusmanifestationen i Stockholm med deltagare från hela landet. Elimkyrkan, tillsammans med andra EFK-församlingar i Stockholm, var med och arrangerade torgmötet på Mynttorget där vi bland annat bjöd förbipasserande på fika och samtal. Vad är kristen tro? Den 10 november ledde Stefan Swärd ett samtal mellan pastor Ulf Ekman och domprost Åke Bonnier om kristen tro. Många intresserade kom till Elimkyrkan och många engagerade samtal om vad som egentligen är den kristna trons kärna följde på detta. S i d a 16

17 Fastigheter & lokalfrågor Sökandet efter nya, mer ändamålsenliga lokaler har fortsatt under året. Under slutet av året intensifierades arbetet då en mycket intressant lokal dök upp som är bättre än våra nuvarande lokaler på alla de områden församlingen under 2010 angav som prioriterade: Större lokaler med ökad tillgänglighet för barnfamiljer och rullstolar Geografiskt tillgänglig med goda kommunikationer Större utrymme i kyrksal, servering, samlingsrum och arbetsrum Utgången är ännu inte känd men det har varit en stor uppmuntran för församlingen att se nya dörrar öppnade i denna fråga. Fastigheter Församlingen äger två fastigheter, Elimkyrkan på Storgatan och Helenelundskyrkan på Sollentunavägen. Vi har dessutom två bostadsrättslägenheter, en på Ringvägen och en på Dalagatan. Elimkyrkan Under 2011 har vi varit fortsatt återhållsamma med renoveringsprojekt eftersom sökandet efter nya lokaler pågår. Däremot har vi tagit fram en åtgärdsplan för förbättringar av brandskydd i kyrkobyggnaden. Åtgärdsplanen innehåller en rad planerade åtgärder för att förbättra brandskyddet under åren 2011 till Vi har tagit fram åtgärdsplanen på grund av krav från Stockholms brandförsvar/ Östermalms brandstation. Bernt Divander har utsetts att handlägga brandskyddsfrågor för Elimkyrkan. Inga övriga större reparationer har utförts i kyrkobyggnaden Helenelundskyrkan Skötseln av Helenelundskyrkan har som tidigare varit överlåten till Korskyrkan vilket har fungerat alldeles utmärkt. Under 2012 kommer Helenelundskyrkan att överlåtas till den församlingsplantering som träffats där i samband med att de tar steget att bli en egen församling. Överlåtelsen av fastigheten till en ny församling har varit en del av ett avtal vi haft med Svenska Baptistsamfundet. Avtalet mellan Elimförsamlingen och Baptistsamfundet upprättades i samband med att vi tog över fastigheten i Sollentuna Lägenheten på Ringvägen 147 Lägenheten på Ringvägen är fortsatt uthyrd till familjen David och Anna-Maria Johansson. Lägenheten på Dalagatan 78 C Lägenheten är fortsatt uthyrd till familjen Benjamin och Johanna Börefält. Teamledare/kontakt: Pär Edestav. S i d a 17

18 Organisation & Medlemmar Församlingsmedlemmar Under året har 17 nya medlemmar välkomnats i församlingen, varav 2 genom dop. Samtidigt har 15 personer flyttat till andra församlingar och 2 personer har begärt utträde ur församlingen. Två medlemmar har vi också fått ta tillfälligt avsked av då de fått flytta hem till Herren under året. En av dem var församlingens äldsta medlem Ruth Winander som dog brinnande i Anden trots att hon var över 100 år. Ett föredöme för oss alla! Medlemsantalet i Elim minskade således med sammanlagt 19 personer medan 17personer gick in som medlemmar och det totala antalet medlemmar i Elim sjönk från 325 den 31/ till 323 medlemmar den 31/ Enligt överenskommelse med EFK kommer även alla medlemmar i YBC att räknas in i Elimförsamlingens medlemsstatistik från och med årsskiftet vilket gör att medlemsantalet egentligen är 366 från den 1 januari Detta för att få en mer rättvisande statistik både av medlemsantalet och av de bidrag EFK ger som är kopplade till YBC. Service Management Team en organisationsförändring under 2011 Värt att nämna är också det nya Service Management Team, SMT, som tillkommit under året för att samordna en del praktiska arbetsinsatser såsom städ- och fikagrupper och mötesvärdar. De gamla handduksteamen har ersatts av ett antal städteam och fikateam där man fritt kan välja vilket team man vill tillhöra. Teamledare/kontakt: Linda Andersson Anställda Elimkyrkans medarbetarteam har under året bestått av ett flertal personer med olika inriktning och gåvor. Tjänstegraderna har förändrats en del under året men det gemensamma har varit att alla arbetat i Elim på deltid: Stefan Swärd, teampastor Lars-Göran Sundberg, själavård och familj Maria Furusand, barn- och familjepastor Patricia Ask, gudstjänstsamordning, administration och cellgruppsansvarig Martin Wärnelid, undervisning Håkan Axelsson, omsorg Julia Seger, gudstjänstsamordnare och administration, sjukskriven under 2011 David Johansson, Trinity, internationella kontakter m.m. David Svensson, Elim Skärholmen Charlotta Aginger, Elim Skärholmen Britt-Marie Berggren, bokföringsansvarig S i d a 18

19 Församlingsrådet I församlingsrådet ingick följande personer från årsmötet 2011: Daniel Wangler(tidigare Petersson), ordförande Liselotte Onelöv, vice ordförande Anders Solberg, sekreterare Stefan Swärd, teampastor Kristoffer Björkander Johan Eriksson Pär Edestav Lena Holmbom Tea Gustavsson Elisabet Svensson Josef Forsling Församlingsrådets arbete inriktning och processer Till församlingsrådets uppgifter hör det övergripande ansvaret för församlingen, vår vision, de anställda, ekonomin och församlingens framtid. Under 2011 har församlingsrådet bland annat påbörjat en översyn av församlingens värderingar efter att en särskild arbetsgrupp som arbetat med frågan uttryckt önskemål om en djupare bearbetning. Det arbetet fortsätter under Den arbetsgrupp som arbetat med lokalfrågan har lagt ner mycket tid och möda under året och Elimförsamlingen har fått flera nya ingångar till nya lokaler för både Elim City och Elim Skärholmen. Frågan om nya lokaler påverkar också församlingens framtid och inriktning vilket gör att även dessa frågor har aktualiserats. Bakom detta ligger många timmars bön och engagemang från många människor i församlingen och församlingsrådet kan bara glädjas över det vi ser en församling som fortsätter att växa både på djupet och bredden! Det är lång väg kvar men vi kan alla i tacksamhet rikta oss vidare mot kommande fantastiska år där allas vår önskan är att Guds vilja allt mer ska ske i Stockholm. Ordförande i församlingsrådet: Daniel Wangler. S i d a 19

20 Visioner, mål och strategi teampastorn summerar och blickar framåt Elimkyrkans vision är att göra stockholmare till medvetna, helt överlåtna Jesusefterföljare. Ett konkret mål vi har satt är att vi ska växa till medlemmar och minst 10 församlingsplanteringar till år Ett första steg är att bryta församlingens stagnation vad gäller numerär tillväxt de senaste fem åren. Elimförsamlingen ska börja växa igen! Stockholm behöver växande församlingar, och många nya församlingar, för att vi ska kunna vända trenden i vår stad när det gäller avkristningen. När det gäller strategi hur vi ska nå målet har vi under året poängterat några strategiska fokusområden som vi tror ska genomsyra Elimkyrkan. Särskilt fokus på församlingsplantering Tron på Andens gåvor och Guds närvaro i praktiken Att vara en kristen kyrka som präglas av barmhärtighet och radikalt kristet, socialt engagemang. Nå ut! Elimkyrkan gör en rad olika saker för att nå ut med evangeliet om Jesus. Våra församlingsplanteringar är evangelisationsinitiativ och vi når många olika människor. Men vi är inte nöjda! Vi vill att patosen att nå ut ska genomsyra hela församlingen. Vi kommer att fortsätta med Alpha, Konnekt och med att arrangera speciella events i Elimkyrkan som passar för att bjuda in människor som inte är vana att gå i kyrkan. Under 2011 var gudstjänsten den första advent ett sådant initiativ. Den 5 maj 2012 kommer vi att arrangera en talkshow med Marcus Birro i Elimkyrkan, ett event som syftar till att fylla kyrkan med människor som vanligtvis inte brukar komma på kristna sammankomster. Nya satsningar under 2011 har varit den pionjärcellgrupp som startats upp i Kungshamra med inriktning på studenter, under ledning av Anders och Elin Solberg. Ett helt nytt initiativ är arbetet tillsammans med den fransktalande kongolesiska församling som nu integreras i Elimkyrkan och har sitt andliga hem där. Det arbetet har uppmärksammats i TV-nyheterna, i den kristna pressen och i många andra medier på grund av att pastorn Jean Kabuidibuidi blev inlåst hos Migrationsverket i slutet av september för att utvisas tillbaka till Kongo. Utvisningen genomfördes i slutet av februari 2012, och har skapat en omfattande framför allt medial men även politisk uppmärksamhet. Elimkyrkan har fått stöd från hela svenska kristenheten och många flyktingengagerade människor i sin kamp för att pastorn ska få stanna i Sverige. Utifrån den bakgrunden har det varit naturligt att församlingens växande sociala engagemang har riktat in sig på flyktingfrågor och flyktingarbete. Ett antal S i d a 20

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll för församlingens årsmöte 2015 Folkungakyrkan Stockholm

Protokoll för församlingens årsmöte 2015 Folkungakyrkan Stockholm Protokoll för församlingens årsmöte 2015 Folkungakyrkan Stockholm Folkungakyrkan Stockholm, tidigare Elimförsamlingen i Stockholm, org nr 802003-9460 Antal närvarande: ca 50 personer. Plats: Folkungakyrkan,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Antal närvarande: ca 35 medlemmar Plats: Folkungakyrkan, Stockholm Datum: 2015-02-22 Tid: 13.00-14.40 82. Mötet öppnades med bön

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning för BRF KNOPPEN 15 Räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger härmed följande redovisning för förvaltningen av BRF KNOPPEN 15 för räkenskapsåret. Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand

Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand Årsredovisning för Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Underskrifter 8 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING 10 EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING Resultaträkning inkl delar av Mariakyrkans ekonomi 2015 2014 2014 2013 BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL INTÄKTER Offer 823 778 796 775 Kyrkoavgift 354 344 361 350 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer