Nätverket för design och konsthantverk 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverket för design och konsthantverk 2012"

Transkript

1 Nätverket för design och konsthantverk 2012 Årsrapport för Röhsska museets nätverksansvar Årsredovisning för 2012 Föreläsningsprogram 2012 Utställningsprogram 2012

2 Årsredovisning för 2012 Inledning Röhsska museet har i snart hundra år varit Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk och har ett nationellt nätverksansvar inom sitt område. Röhsska museet har som den enda svenska institutionen i sitt slag funktionen av en samlande kraft bland aktörerna inom det vidsträckta området design, mode och konsthantverk. Under de senaste åren har museet också arbetat aktivt för att bredda sin publik och nå utanför de kretsar som traditionellt har utgjort huvuddelen av museets besökare. Museet har i denna process på många sätt förnyat sina arbetsformer vad gäller pedagogik och publikkontakt. Ett annat stort förändringsprojekt som löper under flera år är en total omgestaltning av museets andra våningsplan. Denna del av byggnaden, som länge använts enbart som magasin, kommer successivt att öppnas för publik fram till 2016 då hela våningen kommer att vara tillgänglig och visa design-, mode- och konsthantverkshistoria på ett nytt och spännande sätt utgör ett märkesår för Röhsska museet eftersom det då har gått ett sekel sedan museet öppnade för publiken. Som innehavare av ett nationellt nätverksansvar är Röhsska museet en given mötesplats och en samordnare för en rad intressenter inom design och konsthantverksområdet. Bland återkommande samarbetspartners finns museer och andra kulturinstitutioner i Sverige och utlandet, universitet, högskolor och yrkesskolor, design- och konsthantverksorganisationer, företag, föreningar och konstnärsgrupper. Med sin geografiska placering på västkusten stärker Röhsska museet på ett markant vis de nationella nätverken också utanför Stockholmsområdet. Detta är en aspekt av verksamheten som tenderar att öka i betydelse. Museet genomför sitt nätverksuppdrag bland annat genom att anordna föreläsningar och seminarier och initiera utställningsprojekt och andra typer av samarbeten inom museets bevakningsområde. Stor vikt läggs vid att sprida kunskap om ämnesområdet från olika utgångspunkter samt stimulera till möten och debatt. Nedan följer en redovisning av de olika aktiviteter museet genomfört under 2012, som helt eller delvis finansierats med de av staten anslagna medlen. Föreläsningar och seminarier Röhsska museet är en mötesplats mellan utövare och publik. Många av de utövande formgivare och konsthantverkare som ställer ut på museet får möta publiken i föreläsningar och visningar. Vid sidan av detta ges också föreläsningar och seminarier av mer teoretisk karaktär där publiken får möjlighet att ta del av aktuell forskning inom design- och konsthantverksområdet. Det genomförs även programpunkter av mer allmänkulturell karaktär som vänder sig till en bred publik i alla åldrar. Flera av årets arrangemang har genomförts i samarbete med Röhsska museets vänförening och Svensk Form Väst. Vidare har aktiviteter av olika slag genomförts på museet tillsammans med bland annat Kultur i väst, Hammarkullekarnevalen, Kulturkalaset, Vetenskapsfestivalen, HBTQ-festivalen, Grekiska föreningen, Finska seniorföreningen, Göteborgs Kalevalaförening, Rum för ung kultur, Nätverket Att åldras tillsammans, Göteborgs slöjdförening, Hembakningsrådet, Chalmers tekniska högskola, Textilhögskolan i Borås, NTI-gymnasiet, Burgårdens gymnasium och Lerums kommuns vuxenutbildning.

3 Pedagogik Den pedagogiska verksamheten på Röhsska museet syftar till att förmedla utställningarna och ge upplevelser till vår publik. Målet är också att genom ett rikt och mångskiftande program fånga upp nya målgrupper. Med ett varierat utbud vill museet kunna skapa lustfyllda upplevelser och kreativa möten som leder till ett inspirerande lärande. Merparten av utställningarna har specialanpassade pedagogiska program riktade till både barn och vuxna. Vid sidan av de vanliga guidade visningarna finns det också välbesökta barnvagnsvisningar och pensionärsvisningar i stort sett varje vecka. Programmet för pensionärer fortsätter att vidgas. Förutom att genomföra återkommande dropin-aktiviteter har Röhsska under året varit delaktig ibland annat i Kulturfestival för seniorer i Göteborg och i uppsökande verksamhet på träffpunkter för äldre. En pedagog från Röhsska sitter i ledningsgruppen för det av Statens kulturråd stöttade projektet Generationsmöten. Under hösten har en rad pedagogiska aktiviteter varit knutna till utställningen Ond design. Under Göteborgs kulturnatt genomförde Röhsska museet aktiviteter i utställningen tillsammans med Studiefrämjandet och nätverket Ställ om natta, i vilket ingår grupper som Jordens vänner och Staden vi vill ha. Lånegarderoben, ett bibliotek med kläder istället för böcker, fanns på plats för att visa hur vi kan få tillgång till mode och kläder utan att köpa nya. Ett pågående projekt är Röhsska Backstage, vars mål är att ge besökarna inblick i det arbete med konservering och restaurering som vanligtvis äger rum i museets icke-publika delar. Efter 2011 års framgångsrika restaurering och uppmontering av en svensk herrgårdsinteriör från 1700-talet påbörjades i Backstage-rummet under 2012 ett motsvarande arbete med en fransk salongsinteriör från samma epok, som en längre tid varit magasinerad. Den 1 april 2012 slog barnbiblioteket Miini upp sina dörrar på Röhsska. Det är Göteborgs stadsbiblioteks barnavdelning som under huvudbibliotekets om- och tillbyggnad kommer vara lokaliserat till en sal i museet. Biblioteksverksamheten har gett museet en ny och mycket ung publik och skapat förutsättningar för att kombinera bibliotekets och museets pedagogiska kompetenser. I biblioteket finns designföremål ur museets samlingar utställda och samarrangemang mellan de båda verksamheterna sker regelbundet. Ett exempel är de populära barnworkshoparna Formge din egen Miini och Skapa ditt eget bokomslag. I samarbete med Hemslöjd Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan genomfördes under året fyra omgångar av projektet Slöjdklubben. Varje omgång omfattande fem kurstillfällen för barn mellan 7 och 11 år som gavs möjligheter att prova på olika slöjdtekniker. För skollediga barn utvidgades utbudet detta år med Sommarklubben, en tre dagar lång aktivitet på temat Design möter natur. Klubben genomfördes i samarbete med Göteborgs botaniska trädgård och Naturhistoriska museet i Göteborg. Digitaliseringsarbete och tillgängliggörande via webben Digitaliseringen av museets föremålskatalog har fortsatt under 2012, och totalt har nu ca 4500 poster registrerats i databasen Museumplus, som under innevarande år kommer att göras tillgänglig på webben. Detta kommer att vara av stor nytta både vad gäller den allmänna publikens tillgänglighet till samlingarna och för det professionella utbytet med andra museer och kulturinstitutioner.

4 På ett lokalt plan är arbetet med databasen samordnat med Sjöfartsmuseet Akvariet och framför allt Göteborgs konstmuseum. Röhsska museet och Göteborgs konstmuseum delar en gemensam databas medan Sjöfartsmuseet Akvariet, som har en kultur- snarare än konsthistorisk samling, har en egen. Vid sidan av det lokala samarbetet kring Museumplus ingår Röhsska museet dessutom i ett nationellt nätverk tillsammans med de övriga museer i Sverige som använder databasen, bland annat Nationalmuseum. Under 2012 har forskningsprojektet Tillgängliggjord beståndsdatabas slutförts. Det har genomförts i samarbete med Göteborgs konstmuseum och finansierades av Riksbankens jubileumsfond. Vid sidan av att tillgängliggöra föremålskatalogen och samlingarna har fokus i projektet legat på att kvalitetssäkra överföringen av katalogdata vid skiftet från en pappersbaserad kortkatalog till den nya databasen. Under året har Röhsska satt samman en referensgrupp för det fortsatta digitaliseringsarbetet, bestående av externa forskare som ska bidra med sakkunskap inom sina specialområden. Digitaliseringen av museets föremålskatalog är samordnad med en pågående förnyelse av museets webbsida, där grunden utgörs av den nya struktur för webbsidan som togs fram under 2012 i samarbete med kommunikationsbyrån Matter och webbyrån Kokokaka och som började användas i januari Röhsska museet fortsätter att lägga ut föreläsningar som ljudfiler så att det går att lyssna på dem via nätet. Under 2012 har arbetet med att använda sociala media fortsatt, både genom den populära Facebookgruppen Club Röhsska och projektet Backstages egen blogg påbörjades Röhsskas del av det europeiska samarbetsprojektet Partage Plus som kretsar kring digitalisering och tillgängliggörande av museiföremål från jugendepoken och är finansierat av EU genom nätverkssatsningen Europeana. Röhsska museet har ca 400 föremål som kommer att digitaliseras i projektet och publiceras tillsammans med material från de andra 24 medverkande europeiska institutionerna i en gemensam webbportal. Projektet kommer att underlätta jämförelser mellan olika nationella varianter av jugendstilen och stimulera forskning kring tidens design. I Sverige är även Rörstrands museum i Lidköping med i projektet. Sedan 2010 deltar Röhsska museet i det internationella webbprojektet Virtual Collection of Masterpieces. I detta projekt visar mer än hundra museer runt om i världen upp ett urval av mästerverk var ur sina samlingar av asiatisk konst och konsthantverk. Utställningar Liksom tidigare år inledde Röhsska museet under 2012 samarbeten med en rad andra kulturinstitutioner kring olika former av utställningsprojekt, både inom landet och utomlands. Det på senare år allt viktigare mångfaldsarbetet har fortsatt genom samarbeten med en rad föreningar och intresseorganisationer. Röhsska museet har på olika sätt uppmärksammat det kinesiska nyåret, den persiska högtiden Now Rooz och internationella Romadagen. Röhsska museet valdes också ut att vara de nationella minoriteternas arena under Göteborgs kulturkalas, vilket var ett erkännande av museets långvariga arbete inom detta område. Målsättningen är att inte tappa någon grupp som samarbeten har startats tillsammans med samtidigt som vi årligen utökar nätverket.

5 I samband med samedagen invigdes en separatutställning med den samiska glaskonstnären Monica Edmondson, som även föreläste på det heldagsseminarium om samisk kultur och formgivning som arrangerades tillsammans med bland andra Svenska samernas riksförbund och Sameföreningen i Göteborg. I maj gavs i samarbete med Svensk Form Väst, med stöd av Västra Götalandsregionen, för tredje året en visning av designprototyper och produkter som västsvenska kreatörer visat på möbelmässan i Milano. Utställningen, med namnet Göteborg goes Milano goes Röhsska, återkommer även under Museets sommarutställning, med titeln Bilar, mode och inredning, var ett försök att i lättillgänglig form presentera kopplingar mellan olika designhistoriska epoker och nutiden. Tre designmässigt anslående bilar från till 1950-talet utgjorde navet i utställningen, som också innehöll mode, smycken och produktdesign. Volvos museum var en av utställningens samarbetspartners. En annan utställning som knöt an till design och trafik var Det våras för cykeln, som presenterade museets samling av cyklar från 1980-talet och framåt tillsammans med inlånade exempel på aktuellt cykelmode, cykelväskor och hjälmar. Här var Göteborgs stads trafikkontor och Cykelfrämjandet samarbetspartners liksom flera företag inom cykelbranschen. Årets mest omfattande utställningsprojekt var Ond design, som öppnade i september Utställningen vill vända på föreställningen om god design och i stället rikta ljuset mot hur design historiskt och i samtiden har använts i mer tvivelaktiga syften. Ett annat tema i utställningen är hur ondskan och dess symboler under lång tid utövat en lockelse för konstnärer och formgivare. Utställningen är resultatet av en lång process med många deltagare inom och utom huset och har bland annat inbegripit arbete i fokusgrupper och seminarier med internationella deltagare. Bland projektets bidragsgivare finns Statens kulturråd. Sedan 1994 delar museet årligen ut Torsten och Wanja Söderbergs pris, med en prissumma om en miljon kronor som ställs till förfogande av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. I juryn för detta nordiska designpris ingår cheferna för Röhsskas systermuseer i de nordiska länderna. Juryarbetet och de kontinuerliga kontakterna med de nordiska museikollegorna är värdefulla för museets nätverksarbete. Årets pristagare, den norske smyckekonstnären Sigurd Bronger, visade sitt arbete i en stor retrospektiv utställning på museet som också innehåll en nyproducerad film om konstnären. Ett viktigt internationellt projekt under året var Nordic Design Today, en utställning med de senaste fem årens mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris som producerades för EMMA, museet för modern konst i Esbo. Utställningen öppnade sommaren 2012 i samband med att Helsingfors var World Design Capital Efter Esbo vandrade utställningen vidare till Vandalorum i Värnamo hösten Tillsammans med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset producerades utställningen Ubuntu, som visades i Sahlgrenskas lokaler. Historiska föremål ur museets samlingar användes här för att skapa miljöer och situationer som ställde frågor kring omvårdnad och kommunikation. Utställningen länkades samman med olika vidareutbildningsprojekt för vårdpersonal. Ubuntu blev en inom den medicinska världen mycket uppmärksammad satsning och har öppnat dörren för fler samarbeten av detta slag.

6 Röhsska museet har under flera år arbetat med att aktivera det översta våningsplanets fasta utställningar av kinesiskt och japanskt konsthantverk. Under året visades där en större utställning med den japansk-svenske keramikern Ryozo Miki och en mindre retrospektiv med textilkonstnären Bibi Lovell. Samtidigt som deras arbeten visades fram i egen rätt gick vissa verk i direkt dialog med de historiska föremålen. Det kontinuerliga arbetet med att locka publiken till det ostasiatiska våningsplanet genom tillfälliga utställningar har gett resultat, och under 2013 kommer de pedagogiska insatserna för att tillgängliggöra ytterligare kunskap om denna del av samlingarna att intensifieras. Här kan museet dra nytta av det fleråriga samarbetet med föreningen Oriental Ceramics Society. Under året presenterade också museets konservator Kerstin Lekholm resultatet av ett mångårigt forskningsarbete kring museets högklassiga samling av japanska träsnitt. Forskningsrönen spreds genom en utställning samt boken Japanska träsnitt i Röhsska museets samlingar, tryckt med stöd av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Andra samarbeten Röhsska museet söker aktivt samarbete med olika intressenter inom design, konsthantverk och andra närliggande områden. En viktig lokal samarbetspartner har länge varit Göteborgs universitet. Framförallt är det med Konstnärliga fakulteten och Högskolan för design och konsthantverk som samarbeten kontinuerligt sker. Nya studenter på skolan får varje år komma till museet för en visning av museets utställningar och magasin. Under 2012 producerades också två utställningar i samarbete med Högskolan för design och konsthantverk som byggde på djupstudier av föremål i museets samlingar: Nya ögon på samlingarna: Steneby möbeldesign och HDK Goes Jugendstyle. I den förstnämnda hade studenter vid Stenebyskolan, den del av institutionen som ligger i Dals Långed, utgått från föremål i den permanenta Röhsska museets formhistoria, och i den senare fick jugendepoken omkring sekelskiftet 1900 spela rollen av inspirationskälla. Utställningarna visade resultaten av studenternas kurser, där studier vid museet varvas med eget skiss- och verkstadsarbete i vilket uppgiften är att göra parafraser av eller konstnärliga kommentarer till historiska föremål. Dessa kurser och de åtföljande utställningarna har blivit årligen återkommande och är en del av museets arbete med att sätta de historiska samlingarna i ett samtidsperspektiv. I april stod museet värd för tvådagarssymposiet Smyckekonst och korpussmide i Norden, som genomfördes i samarbete med nätverket Nordiskt forum för formgivningsstudier och lockade ett femtiotal deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Bland föreläsarna fanns både museifolk, akademiska forskare och konstnärliga utövare. Symposiet, som mottog stöd från bland annat Nordisk kulturfond, hade genom sitt ämnesval en koppling till det stora utställningsprojektet From the Coolest Corner: Nordic Jewellery som leds av Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur i Oslo och där Röhsska museet är en av flera nordiska samarbetspartners. Röhsska museet kommer att visa utställningen Lokala partners i detta projekt är bland andra Högskolan för design och konsthantverk, Konsthantverkscentrum och konstnärsgruppen Hnoss Initiative. Museet har sedan flera år samarbeten med flera akademiska institutioner vars studenter stimuleras att skriva b- och c-uppsatser om föremål i samlingarna eller andra ämnen knutna till museet. Under 2012 har museet tagit emot studenter från Internationella museiprogrammet vid Göteborgs universitet. Personal vid museet har också föreläst vid Högskolan för design och konsthantverk, Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och

7 Konstfack, Stockholm, samt deltagit som föreläsare i ett flertal seminarier, bland annat på Kulturverkstan, Göteborg; Tekniska museet, Stockholm; Historiska museet, Stockholm och Almedalsveckan i Visby. Mode är en väsentlig del i vår visuella kultur, men är inom den konstvetenskapliga forskningen ett i Sverige relativt nytt bevakningsområde. Röhsska museets engagemang för området har skapat intresse också i universitetsvärlden. Det multidisciplinära forskningsprojekt kring museets modesamling som 2010 initierades av Avdelningen för konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet har slutförts under 2012 i och med publikationen av den omfattande antologin Modets bildvärldar: Studier med utgångspunkt i Röhsska museets modesamling. I boken, som tryckts med bidrag av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse, medverkar sex disputerade forskare med specialskrivna artiklar som sammantagna utgör ett substantiellt bidrag till den ännu ganska blygsamma svenska modelitteraturen. Under året har flera aktiviteter genomförts av Röhsska Gunnebo Akademien. Detta samarbete mellan Röhsska museet och Gunnebo Slott och Trädgårdar stöds av Västra Götalandregionen, och är ett regionalt forum med fokus på omhändertagande och utveckling av historiska miljöer. Projektet syftar till att skapa former för nya samarbeten mellan olika aktörer inom besöks-, upplevelse- och kulturnäring. Under året har Röhsskas och Gunnebos samarbete utökats bland annat genom att smörgåsar och bakverk till museets café levereras från slottets välrenommerade kök. Akademien har under 2012 också presenterat sin andra större publikation, Tolv toner, i vilken åtta forskare och musiker berättar om sin relation till musik, toner, inspiration och upphovsrätt. Artiklarna belyser vidare hur vi historiskt sett njutit av musik, men även hur villkoren för musikutövande och musikkonsumtion ser ut idag. I samband med utgivningen invigdes ett permanent ljudverk i museets östasiatiska avdelning. Verket, som består av fyra delar, har komponerats av Åke Parmerud och Olle Niklasson. Tillsammans med Göteborg Organ Art Center vid Göteborgs universitet har Röhsska Gunnebo Akademien också lett rekonstruktionen av ett klavikordinstrument för Gunnebo slott, som stod färdigt under Under 2012 fortsatte Röhsska museet att på olika sätt samverka med näringslivet. Många företag hyr museets lokaler för att genomföra möten och andra arrangemang. En rad nydanande designföremål har också presenterats i mindre utställningar i museets butik och showroom, bland annat hållbart mode från Shoise, företagets Creatables produkter tillverkade av industrispill och den tysta väckarklockan Mutewatch. Viktiga kontakter inom näringslivet som Röhsska under längre tid haft ett fruktbart utbyte med är Arctic Paper, Göteborgtryckeriet och Happy F&B med vilka sponsorsamarbetena fortsatt under Designbiblioteket Röhsska museets bibliotek är ett av Sveriges få specialbibliotek inom design- och konsthantverksområdet och är en viktig kunskapsbank. Museet köper löpande in nyutkommen facklitteratur och har ett omfattande utbyte av publikationer med museer inom och utom landet, och samlar in småtryck som utställnings- och produktkataloger. Röhsska museets

8 bibliotek har sitt bestånd registrerat i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS och ingår i det nordiska samarbetsorganet ARLIS/Norden Art Libraries Society Norden. Under 2012 har tillgången till biblioteket varit begränsad på grund av en vattenläcka i lokalen, och under 2013 kommer biblioteket att tillfälligt vara stängt på grund av renoveringsarbeten och böckerna förvaras under tiden i ett externt magasin. Att åter göra biblioteket tillgängligt för forskare, yrkesverksamma formgivare, studenter och allmänhet har hög prioritet.

9 Föreläsningar och seminarier 2012 Tisdagen 7 februari Bortom underjorden Torsten Jurell, konstnär, Stockholm. Tisdag 28 februari 1960-talets konsthantverk Kerstin Wickman, professor, Stockholm. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 6 mars Fashion Stories Lars Wallin, modedesigner, i samtal med Anna Stina Lindén Ivarsson, designjournalist. I samarbete med Röhsska museets vänner. Lördagen 11 mars Det kinesiska porslinet i Europa Seminarium med bland andra fil dr Eva Ströber, intendent vid Museum Princessehof i Nederländerna och Lars Sjöberg, kulturhistoriker och författare. I samarbete med Oriental Ceramics Society och Röhsska museets vänner. Tisdagen 20 mars Tyra Lundgren konstnär, kosmopolit och kritiker Marika Bogren, fil dr och forskare vid Nationalmuseum, Stockholm. I samarbete med Röhsska konstslöjdmuseets vänner. Tisdagen 3 april Jewellery Unleashed! Liesbeth den Besten, curator, Amsterdam. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen10 april 1970-talet: en omprövningstid för konsthantverket Christina Zetterlund, fil.dr. och lektor vid Konstfack. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 17 april House of Worth: ett modeimperiums uppgång och fall Patrice Worth, Göteborg. I samarbete med Röhsska konstslöjdmuseets vänner. Onsdagen 18 april Snacka om klass Samtal mellan Ann-Sofie Back, modedesigner och Ruben Östlund, filmregissör. I samarbete med ADA/Business Region Göteborg. Torsdag-fredag april Smyckekonst och korpussmide i Norden Tvådagarsseminarium i samarbete med Nordiskt forum för formgivningsstudier.

10 Tisdagen 8 maj "Röster från Milano" Panelsamtal med Staffan Holm och Johan Kauppi, formgivare, Sara Wadskog, marknads- och exportansvarig vid Karl Andersson & Söner, Carl-Johan Skogh och Franz James, lärare vid Göteborgs universitets designutbildningar samt Mattias Westelius, projektledare för Inredia i Tibro. Moderator: Anna Stina Lindén-Ivarsson, designjournalist. I samarbete med Svensk Form Väst. Lördagen 11 augusti Wood-fired ceramics Internationellt seminarium med keramikerna Dick Lehman (USA), Nina Hole (Danmark) och Ching Yuen Chang (Taiwan). I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 11 september Barockfesten Annika Ekdahl, textilkonstnär, Kyrkhult. Tisdagen 25 september Craftivism Maria Diedrichs, redaktör för tidskriften Hemslöjd. Tisdagen 9 oktober Herrmode Lars Holmberg, forskare i modevetenskap vid Uppsala universitet. I samarbete med Röhsska konstslöjdmuseets vänner. Tisdagen 16 oktober Vart tog köket vägen? Henrik Otto, chefsdesigner vid Electrolux. Söndag 21 oktober Artist presentation Albert Paley, metallskulptör, USA I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 6 november 2012 års mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris Konstnärspresentation av Sigurd Bronger, Oslo. Lördagen 17 november Pärlor efter Sidenvägen Seminarium kring kinesiskt konsthantverk med Frances Wood, forskare vid British Library, sinologen Bertil Lundahl och författaren Karin Wallin. I samarbete med Oriental Ceramics Society och Röhsska museets vänner. Tisdagen 20 november The Social Life of Needles in Early Modern Japan Christine Guth, forskare vid Victoria & Albert Museum och Royal College of Art, London. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk.

11 Tisdagen 27 november Japanska träsnitt i Röhsska museets samlingar Kerstin Lekholm, konservator vid Röhsska museet. Torsdagen 29 november Kulturarv och främlingsfientlighet Panelsamtal med smyckekonstnärerna Hanna Hedman och Rut-Malin Barklund samt Klas Grinell fil.dr i idé- och lärdomshistoria och intendent för globala samtidsfrågor på Världskulturmuseet. Moderator: Seroj Ghazarian, utvecklingsledare på Stadsledningskontoret i Göteborg.

12 Utställningsprogram för 2012 KONSTHANTVERKSSTAFETT #12 Ditte Johansson, glaskonstnär Till 29 januari ALBERT PALEY Metallkonstnär, USA I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 24 januari till 19 februari HENRIK VIBSKOV Modedesigner, Danmark. Mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris 2011 Till 26 februari HELENA HÖRSTEDT: THE BLACK WHOLE Modedesign 4 februari och tills vidare MURRINI À LA GAVLOS Monica L Edmondson, glaskonstnär 6 februari till 8 april VARJE BILD BERÄTTAR EN HISTORIA Svensk och internationell textilkonst 24 mars till 5 augusti DET VÅRAS FÖR CYKELN Historisk och samtida cykeldesign 10 april till 10 september NYA ÖGON PÅ SAMLINGARNA: STENEBY MÖBELDESIGN Studentutställning i samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 17 april till 3 juni VÄSTRA GÖTALAND GOES MILANO GOES RÖHSSKA I samarbete med Svensk Form Väst 28 april till 20 maj TORSTEN JURELL BORTOM UNDERJORDEN Samtida konst i museets Kina- och Japanavdelning Till 29 april RYOZO MIKI: ELD OCH LERA Keramik 12 maj till 9 september BILAR, MODE OCH INREDNING 26 maj till 19 augusti

13 DEN FÖRBJUDNA FRUKTEN MED MERA Verk ur museets samlingar av tidigare studenter vid Högskolan för design och konsthantverk 5 juni till 7 oktober OND DESIGN 8 september till 8 september 2013 BIBI LOVELL: TIDSSPÅR Textilkonst 29 september till 20 januari 2013 ALLA Smyckekonst med motståndet mot främlingsfientlighet som tema 2 oktober till 9 december WOODFIRED LANDSCAPES Internationell vedbränd keramik I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 16 oktober 2012 till 6 januari 2013 KLÄDSEL: MÖRK KOSTYM Herrmode 23 oktober 2012 till 13 januari 2013 SIGURD BRONGER Smyckekonstnär, Norge. Mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris november 2012 till 3 mars JAPANSKA TRÄSNITT 27 november 2012 till 31 mars 2013 VI LEVER ALLA MED HIV 1 december 2012 till 2 juni 2013 I samarbete med World Aids Day-nätverket i Västra Götaland. HDK GOES JUGENDSTYLE Studentutställning i samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 11 december 2012 till 17 mars 2013

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET

ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg Telefon växel: 031-786 00 00 Webbplats: www.gu.se E-post: info@gu.se Produktion: Kommunikationsenheten

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm Berlingpriset Priset instiftades av geith och karl-erik forsberg på Karl- Eriks 75-årsdag 1989. Namnet Berlingpriset

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Referat och intryck från en konferens Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Morgon över Kattegatt Danska tåg på rätt spår Århus är en dejlig by Konferensens tema: Ny IKT och ny pedagogik

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 Vilken roll har slöjden idag? Ska man ens bry sig om det handgjorda skapandet, tekniker och material? Kan slöjdande vara på

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

inbjudan till Berlingdagen

inbjudan till Berlingdagen inbjudan till Berlingdagen Måndagen den 17 maj på Kungl. biblioteket i Humlegården i Stockholm. Välkommen! Q, ur typsnittet PARAD, AV KARL-ERIK FORSBERG 1938. Och Berlingpriset 2010 går till... Årets vinnare

Läs mer

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Detta är Stiftelsen Nordiska museet När språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833-1901) gjorde sin första insamlingsresa i Dalarna 1872 ville

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett HUR DET KOM TILL Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas framväxt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Seminarie- & monterprogram. Bok & Bibliotek 2012 Göteborg 27 30 september. Monter B03:72

Seminarie- & monterprogram. Bok & Bibliotek 2012 Göteborg 27 30 september. Monter B03:72 HEMSLÖJDEN Seminarie- & monterprogram Bok & Bibliotek 2012 Göteborg 27 30 september Monter B03:72 Hemslöjdens förlag Tidningen Hemslöjd Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Sveriges Hemslöjdskonsulenter

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Tropenmuseum for a change. Anteckningar av Klas Grinell

Tropenmuseum for a change. Anteckningar av Klas Grinell Tropenmuseum for a change Anteckningar av Klas Grinell För att fira och utvärdera slutförandet av sitt tioåriga arbete med att göra om sina basutställningar inbjöd Tropenmuseum ca 40 gäster till konferensen

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kulturhuvudstadsåret 2014 delas in enligt samernas åtta årstider: (December-Mars); vinter (Mars-April); (April-Maj); Försommar (Juni); Sommar (Juni-Juli);

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Susanne Torstensson van der Heeg

Susanne Torstensson van der Heeg Susanne Torstensson van der Heeg Född 1960 Lidköping. Bor och arbetar i Västerås och susannetorstensson.se info@susannetorstensson.se +46 (0)761 85 89 49 Utbildning 1994 1995 Kungliga Konsthögskolan, videoavdelningen,

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader Outplacement - Din karriär i fokus 6 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas vi

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader Outplacement - Vi följer dig i mål 12 månader Välkommen till ditt program - ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

När: Vad: Arrangör: Sammanställning av dokumentation: Mejllista deltagare Upplägg

När: Vad: Arrangör: Sammanställning av dokumentation: Mejllista deltagare Upplägg DOKUMENTATION När: 1000902 kl 13.30-16.00, på Göteborgs Stadsmuseum Vad: Openspace kring Barn och ungas delaktighet och möjlighet till eget skapande Arrangör: Kultursekretariatet Sammanställning av dokumentation:sofia

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till fortbildning för arkitekter på Capella gården i kreativitetens tecken. Vi utforskar

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Varsågoda att ta del av Dalston!

Varsågoda att ta del av Dalston! Dalston är en nystartad multidisciplinär designstudio. Vi levererar grafiska lösningar och Art Direction i tryck och digitala medier för stora och små kunder inom en rad olika områden. Vår syn på formgivning

Läs mer

Slug! Nr 3 2013. Här kommer Slug! med en försmak av hösten.

Slug! Nr 3 2013. Här kommer Slug! med en försmak av hösten. Slug! Nr 3 2013 Här kommer Slug! med en försmak av hösten. Bjärbomönstret traditionellt stickmönster på nytt sätt? Nu startar vandringsutställningen där bjärbomönstret är i fokus. Uppmaningen har varit

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Under året 2006 har vi haft en klart ökad aktivitet när det gäller arrangemang på biblioteket. Detta redovisas nedan i den kronologiska

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer