Nätverket för design och konsthantverk 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverket för design och konsthantverk 2012"

Transkript

1 Nätverket för design och konsthantverk 2012 Årsrapport för Röhsska museets nätverksansvar Årsredovisning för 2012 Föreläsningsprogram 2012 Utställningsprogram 2012

2 Årsredovisning för 2012 Inledning Röhsska museet har i snart hundra år varit Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk och har ett nationellt nätverksansvar inom sitt område. Röhsska museet har som den enda svenska institutionen i sitt slag funktionen av en samlande kraft bland aktörerna inom det vidsträckta området design, mode och konsthantverk. Under de senaste åren har museet också arbetat aktivt för att bredda sin publik och nå utanför de kretsar som traditionellt har utgjort huvuddelen av museets besökare. Museet har i denna process på många sätt förnyat sina arbetsformer vad gäller pedagogik och publikkontakt. Ett annat stort förändringsprojekt som löper under flera år är en total omgestaltning av museets andra våningsplan. Denna del av byggnaden, som länge använts enbart som magasin, kommer successivt att öppnas för publik fram till 2016 då hela våningen kommer att vara tillgänglig och visa design-, mode- och konsthantverkshistoria på ett nytt och spännande sätt utgör ett märkesår för Röhsska museet eftersom det då har gått ett sekel sedan museet öppnade för publiken. Som innehavare av ett nationellt nätverksansvar är Röhsska museet en given mötesplats och en samordnare för en rad intressenter inom design och konsthantverksområdet. Bland återkommande samarbetspartners finns museer och andra kulturinstitutioner i Sverige och utlandet, universitet, högskolor och yrkesskolor, design- och konsthantverksorganisationer, företag, föreningar och konstnärsgrupper. Med sin geografiska placering på västkusten stärker Röhsska museet på ett markant vis de nationella nätverken också utanför Stockholmsområdet. Detta är en aspekt av verksamheten som tenderar att öka i betydelse. Museet genomför sitt nätverksuppdrag bland annat genom att anordna föreläsningar och seminarier och initiera utställningsprojekt och andra typer av samarbeten inom museets bevakningsområde. Stor vikt läggs vid att sprida kunskap om ämnesområdet från olika utgångspunkter samt stimulera till möten och debatt. Nedan följer en redovisning av de olika aktiviteter museet genomfört under 2012, som helt eller delvis finansierats med de av staten anslagna medlen. Föreläsningar och seminarier Röhsska museet är en mötesplats mellan utövare och publik. Många av de utövande formgivare och konsthantverkare som ställer ut på museet får möta publiken i föreläsningar och visningar. Vid sidan av detta ges också föreläsningar och seminarier av mer teoretisk karaktär där publiken får möjlighet att ta del av aktuell forskning inom design- och konsthantverksområdet. Det genomförs även programpunkter av mer allmänkulturell karaktär som vänder sig till en bred publik i alla åldrar. Flera av årets arrangemang har genomförts i samarbete med Röhsska museets vänförening och Svensk Form Väst. Vidare har aktiviteter av olika slag genomförts på museet tillsammans med bland annat Kultur i väst, Hammarkullekarnevalen, Kulturkalaset, Vetenskapsfestivalen, HBTQ-festivalen, Grekiska föreningen, Finska seniorföreningen, Göteborgs Kalevalaförening, Rum för ung kultur, Nätverket Att åldras tillsammans, Göteborgs slöjdförening, Hembakningsrådet, Chalmers tekniska högskola, Textilhögskolan i Borås, NTI-gymnasiet, Burgårdens gymnasium och Lerums kommuns vuxenutbildning.

3 Pedagogik Den pedagogiska verksamheten på Röhsska museet syftar till att förmedla utställningarna och ge upplevelser till vår publik. Målet är också att genom ett rikt och mångskiftande program fånga upp nya målgrupper. Med ett varierat utbud vill museet kunna skapa lustfyllda upplevelser och kreativa möten som leder till ett inspirerande lärande. Merparten av utställningarna har specialanpassade pedagogiska program riktade till både barn och vuxna. Vid sidan av de vanliga guidade visningarna finns det också välbesökta barnvagnsvisningar och pensionärsvisningar i stort sett varje vecka. Programmet för pensionärer fortsätter att vidgas. Förutom att genomföra återkommande dropin-aktiviteter har Röhsska under året varit delaktig ibland annat i Kulturfestival för seniorer i Göteborg och i uppsökande verksamhet på träffpunkter för äldre. En pedagog från Röhsska sitter i ledningsgruppen för det av Statens kulturråd stöttade projektet Generationsmöten. Under hösten har en rad pedagogiska aktiviteter varit knutna till utställningen Ond design. Under Göteborgs kulturnatt genomförde Röhsska museet aktiviteter i utställningen tillsammans med Studiefrämjandet och nätverket Ställ om natta, i vilket ingår grupper som Jordens vänner och Staden vi vill ha. Lånegarderoben, ett bibliotek med kläder istället för böcker, fanns på plats för att visa hur vi kan få tillgång till mode och kläder utan att köpa nya. Ett pågående projekt är Röhsska Backstage, vars mål är att ge besökarna inblick i det arbete med konservering och restaurering som vanligtvis äger rum i museets icke-publika delar. Efter 2011 års framgångsrika restaurering och uppmontering av en svensk herrgårdsinteriör från 1700-talet påbörjades i Backstage-rummet under 2012 ett motsvarande arbete med en fransk salongsinteriör från samma epok, som en längre tid varit magasinerad. Den 1 april 2012 slog barnbiblioteket Miini upp sina dörrar på Röhsska. Det är Göteborgs stadsbiblioteks barnavdelning som under huvudbibliotekets om- och tillbyggnad kommer vara lokaliserat till en sal i museet. Biblioteksverksamheten har gett museet en ny och mycket ung publik och skapat förutsättningar för att kombinera bibliotekets och museets pedagogiska kompetenser. I biblioteket finns designföremål ur museets samlingar utställda och samarrangemang mellan de båda verksamheterna sker regelbundet. Ett exempel är de populära barnworkshoparna Formge din egen Miini och Skapa ditt eget bokomslag. I samarbete med Hemslöjd Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan genomfördes under året fyra omgångar av projektet Slöjdklubben. Varje omgång omfattande fem kurstillfällen för barn mellan 7 och 11 år som gavs möjligheter att prova på olika slöjdtekniker. För skollediga barn utvidgades utbudet detta år med Sommarklubben, en tre dagar lång aktivitet på temat Design möter natur. Klubben genomfördes i samarbete med Göteborgs botaniska trädgård och Naturhistoriska museet i Göteborg. Digitaliseringsarbete och tillgängliggörande via webben Digitaliseringen av museets föremålskatalog har fortsatt under 2012, och totalt har nu ca 4500 poster registrerats i databasen Museumplus, som under innevarande år kommer att göras tillgänglig på webben. Detta kommer att vara av stor nytta både vad gäller den allmänna publikens tillgänglighet till samlingarna och för det professionella utbytet med andra museer och kulturinstitutioner.

4 På ett lokalt plan är arbetet med databasen samordnat med Sjöfartsmuseet Akvariet och framför allt Göteborgs konstmuseum. Röhsska museet och Göteborgs konstmuseum delar en gemensam databas medan Sjöfartsmuseet Akvariet, som har en kultur- snarare än konsthistorisk samling, har en egen. Vid sidan av det lokala samarbetet kring Museumplus ingår Röhsska museet dessutom i ett nationellt nätverk tillsammans med de övriga museer i Sverige som använder databasen, bland annat Nationalmuseum. Under 2012 har forskningsprojektet Tillgängliggjord beståndsdatabas slutförts. Det har genomförts i samarbete med Göteborgs konstmuseum och finansierades av Riksbankens jubileumsfond. Vid sidan av att tillgängliggöra föremålskatalogen och samlingarna har fokus i projektet legat på att kvalitetssäkra överföringen av katalogdata vid skiftet från en pappersbaserad kortkatalog till den nya databasen. Under året har Röhsska satt samman en referensgrupp för det fortsatta digitaliseringsarbetet, bestående av externa forskare som ska bidra med sakkunskap inom sina specialområden. Digitaliseringen av museets föremålskatalog är samordnad med en pågående förnyelse av museets webbsida, där grunden utgörs av den nya struktur för webbsidan som togs fram under 2012 i samarbete med kommunikationsbyrån Matter och webbyrån Kokokaka och som började användas i januari Röhsska museet fortsätter att lägga ut föreläsningar som ljudfiler så att det går att lyssna på dem via nätet. Under 2012 har arbetet med att använda sociala media fortsatt, både genom den populära Facebookgruppen Club Röhsska och projektet Backstages egen blogg påbörjades Röhsskas del av det europeiska samarbetsprojektet Partage Plus som kretsar kring digitalisering och tillgängliggörande av museiföremål från jugendepoken och är finansierat av EU genom nätverkssatsningen Europeana. Röhsska museet har ca 400 föremål som kommer att digitaliseras i projektet och publiceras tillsammans med material från de andra 24 medverkande europeiska institutionerna i en gemensam webbportal. Projektet kommer att underlätta jämförelser mellan olika nationella varianter av jugendstilen och stimulera forskning kring tidens design. I Sverige är även Rörstrands museum i Lidköping med i projektet. Sedan 2010 deltar Röhsska museet i det internationella webbprojektet Virtual Collection of Masterpieces. I detta projekt visar mer än hundra museer runt om i världen upp ett urval av mästerverk var ur sina samlingar av asiatisk konst och konsthantverk. Utställningar Liksom tidigare år inledde Röhsska museet under 2012 samarbeten med en rad andra kulturinstitutioner kring olika former av utställningsprojekt, både inom landet och utomlands. Det på senare år allt viktigare mångfaldsarbetet har fortsatt genom samarbeten med en rad föreningar och intresseorganisationer. Röhsska museet har på olika sätt uppmärksammat det kinesiska nyåret, den persiska högtiden Now Rooz och internationella Romadagen. Röhsska museet valdes också ut att vara de nationella minoriteternas arena under Göteborgs kulturkalas, vilket var ett erkännande av museets långvariga arbete inom detta område. Målsättningen är att inte tappa någon grupp som samarbeten har startats tillsammans med samtidigt som vi årligen utökar nätverket.

5 I samband med samedagen invigdes en separatutställning med den samiska glaskonstnären Monica Edmondson, som även föreläste på det heldagsseminarium om samisk kultur och formgivning som arrangerades tillsammans med bland andra Svenska samernas riksförbund och Sameföreningen i Göteborg. I maj gavs i samarbete med Svensk Form Väst, med stöd av Västra Götalandsregionen, för tredje året en visning av designprototyper och produkter som västsvenska kreatörer visat på möbelmässan i Milano. Utställningen, med namnet Göteborg goes Milano goes Röhsska, återkommer även under Museets sommarutställning, med titeln Bilar, mode och inredning, var ett försök att i lättillgänglig form presentera kopplingar mellan olika designhistoriska epoker och nutiden. Tre designmässigt anslående bilar från till 1950-talet utgjorde navet i utställningen, som också innehöll mode, smycken och produktdesign. Volvos museum var en av utställningens samarbetspartners. En annan utställning som knöt an till design och trafik var Det våras för cykeln, som presenterade museets samling av cyklar från 1980-talet och framåt tillsammans med inlånade exempel på aktuellt cykelmode, cykelväskor och hjälmar. Här var Göteborgs stads trafikkontor och Cykelfrämjandet samarbetspartners liksom flera företag inom cykelbranschen. Årets mest omfattande utställningsprojekt var Ond design, som öppnade i september Utställningen vill vända på föreställningen om god design och i stället rikta ljuset mot hur design historiskt och i samtiden har använts i mer tvivelaktiga syften. Ett annat tema i utställningen är hur ondskan och dess symboler under lång tid utövat en lockelse för konstnärer och formgivare. Utställningen är resultatet av en lång process med många deltagare inom och utom huset och har bland annat inbegripit arbete i fokusgrupper och seminarier med internationella deltagare. Bland projektets bidragsgivare finns Statens kulturråd. Sedan 1994 delar museet årligen ut Torsten och Wanja Söderbergs pris, med en prissumma om en miljon kronor som ställs till förfogande av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. I juryn för detta nordiska designpris ingår cheferna för Röhsskas systermuseer i de nordiska länderna. Juryarbetet och de kontinuerliga kontakterna med de nordiska museikollegorna är värdefulla för museets nätverksarbete. Årets pristagare, den norske smyckekonstnären Sigurd Bronger, visade sitt arbete i en stor retrospektiv utställning på museet som också innehåll en nyproducerad film om konstnären. Ett viktigt internationellt projekt under året var Nordic Design Today, en utställning med de senaste fem årens mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris som producerades för EMMA, museet för modern konst i Esbo. Utställningen öppnade sommaren 2012 i samband med att Helsingfors var World Design Capital Efter Esbo vandrade utställningen vidare till Vandalorum i Värnamo hösten Tillsammans med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset producerades utställningen Ubuntu, som visades i Sahlgrenskas lokaler. Historiska föremål ur museets samlingar användes här för att skapa miljöer och situationer som ställde frågor kring omvårdnad och kommunikation. Utställningen länkades samman med olika vidareutbildningsprojekt för vårdpersonal. Ubuntu blev en inom den medicinska världen mycket uppmärksammad satsning och har öppnat dörren för fler samarbeten av detta slag.

6 Röhsska museet har under flera år arbetat med att aktivera det översta våningsplanets fasta utställningar av kinesiskt och japanskt konsthantverk. Under året visades där en större utställning med den japansk-svenske keramikern Ryozo Miki och en mindre retrospektiv med textilkonstnären Bibi Lovell. Samtidigt som deras arbeten visades fram i egen rätt gick vissa verk i direkt dialog med de historiska föremålen. Det kontinuerliga arbetet med att locka publiken till det ostasiatiska våningsplanet genom tillfälliga utställningar har gett resultat, och under 2013 kommer de pedagogiska insatserna för att tillgängliggöra ytterligare kunskap om denna del av samlingarna att intensifieras. Här kan museet dra nytta av det fleråriga samarbetet med föreningen Oriental Ceramics Society. Under året presenterade också museets konservator Kerstin Lekholm resultatet av ett mångårigt forskningsarbete kring museets högklassiga samling av japanska träsnitt. Forskningsrönen spreds genom en utställning samt boken Japanska träsnitt i Röhsska museets samlingar, tryckt med stöd av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Andra samarbeten Röhsska museet söker aktivt samarbete med olika intressenter inom design, konsthantverk och andra närliggande områden. En viktig lokal samarbetspartner har länge varit Göteborgs universitet. Framförallt är det med Konstnärliga fakulteten och Högskolan för design och konsthantverk som samarbeten kontinuerligt sker. Nya studenter på skolan får varje år komma till museet för en visning av museets utställningar och magasin. Under 2012 producerades också två utställningar i samarbete med Högskolan för design och konsthantverk som byggde på djupstudier av föremål i museets samlingar: Nya ögon på samlingarna: Steneby möbeldesign och HDK Goes Jugendstyle. I den förstnämnda hade studenter vid Stenebyskolan, den del av institutionen som ligger i Dals Långed, utgått från föremål i den permanenta Röhsska museets formhistoria, och i den senare fick jugendepoken omkring sekelskiftet 1900 spela rollen av inspirationskälla. Utställningarna visade resultaten av studenternas kurser, där studier vid museet varvas med eget skiss- och verkstadsarbete i vilket uppgiften är att göra parafraser av eller konstnärliga kommentarer till historiska föremål. Dessa kurser och de åtföljande utställningarna har blivit årligen återkommande och är en del av museets arbete med att sätta de historiska samlingarna i ett samtidsperspektiv. I april stod museet värd för tvådagarssymposiet Smyckekonst och korpussmide i Norden, som genomfördes i samarbete med nätverket Nordiskt forum för formgivningsstudier och lockade ett femtiotal deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Bland föreläsarna fanns både museifolk, akademiska forskare och konstnärliga utövare. Symposiet, som mottog stöd från bland annat Nordisk kulturfond, hade genom sitt ämnesval en koppling till det stora utställningsprojektet From the Coolest Corner: Nordic Jewellery som leds av Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur i Oslo och där Röhsska museet är en av flera nordiska samarbetspartners. Röhsska museet kommer att visa utställningen Lokala partners i detta projekt är bland andra Högskolan för design och konsthantverk, Konsthantverkscentrum och konstnärsgruppen Hnoss Initiative. Museet har sedan flera år samarbeten med flera akademiska institutioner vars studenter stimuleras att skriva b- och c-uppsatser om föremål i samlingarna eller andra ämnen knutna till museet. Under 2012 har museet tagit emot studenter från Internationella museiprogrammet vid Göteborgs universitet. Personal vid museet har också föreläst vid Högskolan för design och konsthantverk, Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och

7 Konstfack, Stockholm, samt deltagit som föreläsare i ett flertal seminarier, bland annat på Kulturverkstan, Göteborg; Tekniska museet, Stockholm; Historiska museet, Stockholm och Almedalsveckan i Visby. Mode är en väsentlig del i vår visuella kultur, men är inom den konstvetenskapliga forskningen ett i Sverige relativt nytt bevakningsområde. Röhsska museets engagemang för området har skapat intresse också i universitetsvärlden. Det multidisciplinära forskningsprojekt kring museets modesamling som 2010 initierades av Avdelningen för konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet har slutförts under 2012 i och med publikationen av den omfattande antologin Modets bildvärldar: Studier med utgångspunkt i Röhsska museets modesamling. I boken, som tryckts med bidrag av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse, medverkar sex disputerade forskare med specialskrivna artiklar som sammantagna utgör ett substantiellt bidrag till den ännu ganska blygsamma svenska modelitteraturen. Under året har flera aktiviteter genomförts av Röhsska Gunnebo Akademien. Detta samarbete mellan Röhsska museet och Gunnebo Slott och Trädgårdar stöds av Västra Götalandregionen, och är ett regionalt forum med fokus på omhändertagande och utveckling av historiska miljöer. Projektet syftar till att skapa former för nya samarbeten mellan olika aktörer inom besöks-, upplevelse- och kulturnäring. Under året har Röhsskas och Gunnebos samarbete utökats bland annat genom att smörgåsar och bakverk till museets café levereras från slottets välrenommerade kök. Akademien har under 2012 också presenterat sin andra större publikation, Tolv toner, i vilken åtta forskare och musiker berättar om sin relation till musik, toner, inspiration och upphovsrätt. Artiklarna belyser vidare hur vi historiskt sett njutit av musik, men även hur villkoren för musikutövande och musikkonsumtion ser ut idag. I samband med utgivningen invigdes ett permanent ljudverk i museets östasiatiska avdelning. Verket, som består av fyra delar, har komponerats av Åke Parmerud och Olle Niklasson. Tillsammans med Göteborg Organ Art Center vid Göteborgs universitet har Röhsska Gunnebo Akademien också lett rekonstruktionen av ett klavikordinstrument för Gunnebo slott, som stod färdigt under Under 2012 fortsatte Röhsska museet att på olika sätt samverka med näringslivet. Många företag hyr museets lokaler för att genomföra möten och andra arrangemang. En rad nydanande designföremål har också presenterats i mindre utställningar i museets butik och showroom, bland annat hållbart mode från Shoise, företagets Creatables produkter tillverkade av industrispill och den tysta väckarklockan Mutewatch. Viktiga kontakter inom näringslivet som Röhsska under längre tid haft ett fruktbart utbyte med är Arctic Paper, Göteborgtryckeriet och Happy F&B med vilka sponsorsamarbetena fortsatt under Designbiblioteket Röhsska museets bibliotek är ett av Sveriges få specialbibliotek inom design- och konsthantverksområdet och är en viktig kunskapsbank. Museet köper löpande in nyutkommen facklitteratur och har ett omfattande utbyte av publikationer med museer inom och utom landet, och samlar in småtryck som utställnings- och produktkataloger. Röhsska museets

8 bibliotek har sitt bestånd registrerat i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS och ingår i det nordiska samarbetsorganet ARLIS/Norden Art Libraries Society Norden. Under 2012 har tillgången till biblioteket varit begränsad på grund av en vattenläcka i lokalen, och under 2013 kommer biblioteket att tillfälligt vara stängt på grund av renoveringsarbeten och böckerna förvaras under tiden i ett externt magasin. Att åter göra biblioteket tillgängligt för forskare, yrkesverksamma formgivare, studenter och allmänhet har hög prioritet.

9 Föreläsningar och seminarier 2012 Tisdagen 7 februari Bortom underjorden Torsten Jurell, konstnär, Stockholm. Tisdag 28 februari 1960-talets konsthantverk Kerstin Wickman, professor, Stockholm. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 6 mars Fashion Stories Lars Wallin, modedesigner, i samtal med Anna Stina Lindén Ivarsson, designjournalist. I samarbete med Röhsska museets vänner. Lördagen 11 mars Det kinesiska porslinet i Europa Seminarium med bland andra fil dr Eva Ströber, intendent vid Museum Princessehof i Nederländerna och Lars Sjöberg, kulturhistoriker och författare. I samarbete med Oriental Ceramics Society och Röhsska museets vänner. Tisdagen 20 mars Tyra Lundgren konstnär, kosmopolit och kritiker Marika Bogren, fil dr och forskare vid Nationalmuseum, Stockholm. I samarbete med Röhsska konstslöjdmuseets vänner. Tisdagen 3 april Jewellery Unleashed! Liesbeth den Besten, curator, Amsterdam. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen10 april 1970-talet: en omprövningstid för konsthantverket Christina Zetterlund, fil.dr. och lektor vid Konstfack. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 17 april House of Worth: ett modeimperiums uppgång och fall Patrice Worth, Göteborg. I samarbete med Röhsska konstslöjdmuseets vänner. Onsdagen 18 april Snacka om klass Samtal mellan Ann-Sofie Back, modedesigner och Ruben Östlund, filmregissör. I samarbete med ADA/Business Region Göteborg. Torsdag-fredag april Smyckekonst och korpussmide i Norden Tvådagarsseminarium i samarbete med Nordiskt forum för formgivningsstudier.

10 Tisdagen 8 maj "Röster från Milano" Panelsamtal med Staffan Holm och Johan Kauppi, formgivare, Sara Wadskog, marknads- och exportansvarig vid Karl Andersson & Söner, Carl-Johan Skogh och Franz James, lärare vid Göteborgs universitets designutbildningar samt Mattias Westelius, projektledare för Inredia i Tibro. Moderator: Anna Stina Lindén-Ivarsson, designjournalist. I samarbete med Svensk Form Väst. Lördagen 11 augusti Wood-fired ceramics Internationellt seminarium med keramikerna Dick Lehman (USA), Nina Hole (Danmark) och Ching Yuen Chang (Taiwan). I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 11 september Barockfesten Annika Ekdahl, textilkonstnär, Kyrkhult. Tisdagen 25 september Craftivism Maria Diedrichs, redaktör för tidskriften Hemslöjd. Tisdagen 9 oktober Herrmode Lars Holmberg, forskare i modevetenskap vid Uppsala universitet. I samarbete med Röhsska konstslöjdmuseets vänner. Tisdagen 16 oktober Vart tog köket vägen? Henrik Otto, chefsdesigner vid Electrolux. Söndag 21 oktober Artist presentation Albert Paley, metallskulptör, USA I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 6 november 2012 års mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris Konstnärspresentation av Sigurd Bronger, Oslo. Lördagen 17 november Pärlor efter Sidenvägen Seminarium kring kinesiskt konsthantverk med Frances Wood, forskare vid British Library, sinologen Bertil Lundahl och författaren Karin Wallin. I samarbete med Oriental Ceramics Society och Röhsska museets vänner. Tisdagen 20 november The Social Life of Needles in Early Modern Japan Christine Guth, forskare vid Victoria & Albert Museum och Royal College of Art, London. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk.

11 Tisdagen 27 november Japanska träsnitt i Röhsska museets samlingar Kerstin Lekholm, konservator vid Röhsska museet. Torsdagen 29 november Kulturarv och främlingsfientlighet Panelsamtal med smyckekonstnärerna Hanna Hedman och Rut-Malin Barklund samt Klas Grinell fil.dr i idé- och lärdomshistoria och intendent för globala samtidsfrågor på Världskulturmuseet. Moderator: Seroj Ghazarian, utvecklingsledare på Stadsledningskontoret i Göteborg.

12 Utställningsprogram för 2012 KONSTHANTVERKSSTAFETT #12 Ditte Johansson, glaskonstnär Till 29 januari ALBERT PALEY Metallkonstnär, USA I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 24 januari till 19 februari HENRIK VIBSKOV Modedesigner, Danmark. Mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris 2011 Till 26 februari HELENA HÖRSTEDT: THE BLACK WHOLE Modedesign 4 februari och tills vidare MURRINI À LA GAVLOS Monica L Edmondson, glaskonstnär 6 februari till 8 april VARJE BILD BERÄTTAR EN HISTORIA Svensk och internationell textilkonst 24 mars till 5 augusti DET VÅRAS FÖR CYKELN Historisk och samtida cykeldesign 10 april till 10 september NYA ÖGON PÅ SAMLINGARNA: STENEBY MÖBELDESIGN Studentutställning i samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 17 april till 3 juni VÄSTRA GÖTALAND GOES MILANO GOES RÖHSSKA I samarbete med Svensk Form Väst 28 april till 20 maj TORSTEN JURELL BORTOM UNDERJORDEN Samtida konst i museets Kina- och Japanavdelning Till 29 april RYOZO MIKI: ELD OCH LERA Keramik 12 maj till 9 september BILAR, MODE OCH INREDNING 26 maj till 19 augusti

13 DEN FÖRBJUDNA FRUKTEN MED MERA Verk ur museets samlingar av tidigare studenter vid Högskolan för design och konsthantverk 5 juni till 7 oktober OND DESIGN 8 september till 8 september 2013 BIBI LOVELL: TIDSSPÅR Textilkonst 29 september till 20 januari 2013 ALLA Smyckekonst med motståndet mot främlingsfientlighet som tema 2 oktober till 9 december WOODFIRED LANDSCAPES Internationell vedbränd keramik I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 16 oktober 2012 till 6 januari 2013 KLÄDSEL: MÖRK KOSTYM Herrmode 23 oktober 2012 till 13 januari 2013 SIGURD BRONGER Smyckekonstnär, Norge. Mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris november 2012 till 3 mars JAPANSKA TRÄSNITT 27 november 2012 till 31 mars 2013 VI LEVER ALLA MED HIV 1 december 2012 till 2 juni 2013 I samarbete med World Aids Day-nätverket i Västra Götaland. HDK GOES JUGENDSTYLE Studentutställning i samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 11 december 2012 till 17 mars 2013

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik vad, vem, varför & hur Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik - vad, vem, varför & hur Sida 2 Innehållsförteckning Designpedagogik med barn och unga i fokus...3

Läs mer

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Nu gäller det. En avgörande tid för Svensk Form 2009 inleddes med inflyttningsfest i Prästgården, våra nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Sedan packade vi upp

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN 3 FOTO: IAN SERIYKOTIK (CC) D E N L I L L A, LILLA GUMMAN På mitt skrivbord står en liten rysk docka. En sådan där som rymmer flera dockor i olika storlekar.

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45)

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45) Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013 Moderna Museet

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer