Nätverket för design och konsthantverk 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverket för design och konsthantverk 2012"

Transkript

1 Nätverket för design och konsthantverk 2012 Årsrapport för Röhsska museets nätverksansvar Årsredovisning för 2012 Föreläsningsprogram 2012 Utställningsprogram 2012

2 Årsredovisning för 2012 Inledning Röhsska museet har i snart hundra år varit Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk och har ett nationellt nätverksansvar inom sitt område. Röhsska museet har som den enda svenska institutionen i sitt slag funktionen av en samlande kraft bland aktörerna inom det vidsträckta området design, mode och konsthantverk. Under de senaste åren har museet också arbetat aktivt för att bredda sin publik och nå utanför de kretsar som traditionellt har utgjort huvuddelen av museets besökare. Museet har i denna process på många sätt förnyat sina arbetsformer vad gäller pedagogik och publikkontakt. Ett annat stort förändringsprojekt som löper under flera år är en total omgestaltning av museets andra våningsplan. Denna del av byggnaden, som länge använts enbart som magasin, kommer successivt att öppnas för publik fram till 2016 då hela våningen kommer att vara tillgänglig och visa design-, mode- och konsthantverkshistoria på ett nytt och spännande sätt utgör ett märkesår för Röhsska museet eftersom det då har gått ett sekel sedan museet öppnade för publiken. Som innehavare av ett nationellt nätverksansvar är Röhsska museet en given mötesplats och en samordnare för en rad intressenter inom design och konsthantverksområdet. Bland återkommande samarbetspartners finns museer och andra kulturinstitutioner i Sverige och utlandet, universitet, högskolor och yrkesskolor, design- och konsthantverksorganisationer, företag, föreningar och konstnärsgrupper. Med sin geografiska placering på västkusten stärker Röhsska museet på ett markant vis de nationella nätverken också utanför Stockholmsområdet. Detta är en aspekt av verksamheten som tenderar att öka i betydelse. Museet genomför sitt nätverksuppdrag bland annat genom att anordna föreläsningar och seminarier och initiera utställningsprojekt och andra typer av samarbeten inom museets bevakningsområde. Stor vikt läggs vid att sprida kunskap om ämnesområdet från olika utgångspunkter samt stimulera till möten och debatt. Nedan följer en redovisning av de olika aktiviteter museet genomfört under 2012, som helt eller delvis finansierats med de av staten anslagna medlen. Föreläsningar och seminarier Röhsska museet är en mötesplats mellan utövare och publik. Många av de utövande formgivare och konsthantverkare som ställer ut på museet får möta publiken i föreläsningar och visningar. Vid sidan av detta ges också föreläsningar och seminarier av mer teoretisk karaktär där publiken får möjlighet att ta del av aktuell forskning inom design- och konsthantverksområdet. Det genomförs även programpunkter av mer allmänkulturell karaktär som vänder sig till en bred publik i alla åldrar. Flera av årets arrangemang har genomförts i samarbete med Röhsska museets vänförening och Svensk Form Väst. Vidare har aktiviteter av olika slag genomförts på museet tillsammans med bland annat Kultur i väst, Hammarkullekarnevalen, Kulturkalaset, Vetenskapsfestivalen, HBTQ-festivalen, Grekiska föreningen, Finska seniorföreningen, Göteborgs Kalevalaförening, Rum för ung kultur, Nätverket Att åldras tillsammans, Göteborgs slöjdförening, Hembakningsrådet, Chalmers tekniska högskola, Textilhögskolan i Borås, NTI-gymnasiet, Burgårdens gymnasium och Lerums kommuns vuxenutbildning.

3 Pedagogik Den pedagogiska verksamheten på Röhsska museet syftar till att förmedla utställningarna och ge upplevelser till vår publik. Målet är också att genom ett rikt och mångskiftande program fånga upp nya målgrupper. Med ett varierat utbud vill museet kunna skapa lustfyllda upplevelser och kreativa möten som leder till ett inspirerande lärande. Merparten av utställningarna har specialanpassade pedagogiska program riktade till både barn och vuxna. Vid sidan av de vanliga guidade visningarna finns det också välbesökta barnvagnsvisningar och pensionärsvisningar i stort sett varje vecka. Programmet för pensionärer fortsätter att vidgas. Förutom att genomföra återkommande dropin-aktiviteter har Röhsska under året varit delaktig ibland annat i Kulturfestival för seniorer i Göteborg och i uppsökande verksamhet på träffpunkter för äldre. En pedagog från Röhsska sitter i ledningsgruppen för det av Statens kulturråd stöttade projektet Generationsmöten. Under hösten har en rad pedagogiska aktiviteter varit knutna till utställningen Ond design. Under Göteborgs kulturnatt genomförde Röhsska museet aktiviteter i utställningen tillsammans med Studiefrämjandet och nätverket Ställ om natta, i vilket ingår grupper som Jordens vänner och Staden vi vill ha. Lånegarderoben, ett bibliotek med kläder istället för böcker, fanns på plats för att visa hur vi kan få tillgång till mode och kläder utan att köpa nya. Ett pågående projekt är Röhsska Backstage, vars mål är att ge besökarna inblick i det arbete med konservering och restaurering som vanligtvis äger rum i museets icke-publika delar. Efter 2011 års framgångsrika restaurering och uppmontering av en svensk herrgårdsinteriör från 1700-talet påbörjades i Backstage-rummet under 2012 ett motsvarande arbete med en fransk salongsinteriör från samma epok, som en längre tid varit magasinerad. Den 1 april 2012 slog barnbiblioteket Miini upp sina dörrar på Röhsska. Det är Göteborgs stadsbiblioteks barnavdelning som under huvudbibliotekets om- och tillbyggnad kommer vara lokaliserat till en sal i museet. Biblioteksverksamheten har gett museet en ny och mycket ung publik och skapat förutsättningar för att kombinera bibliotekets och museets pedagogiska kompetenser. I biblioteket finns designföremål ur museets samlingar utställda och samarrangemang mellan de båda verksamheterna sker regelbundet. Ett exempel är de populära barnworkshoparna Formge din egen Miini och Skapa ditt eget bokomslag. I samarbete med Hemslöjd Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan genomfördes under året fyra omgångar av projektet Slöjdklubben. Varje omgång omfattande fem kurstillfällen för barn mellan 7 och 11 år som gavs möjligheter att prova på olika slöjdtekniker. För skollediga barn utvidgades utbudet detta år med Sommarklubben, en tre dagar lång aktivitet på temat Design möter natur. Klubben genomfördes i samarbete med Göteborgs botaniska trädgård och Naturhistoriska museet i Göteborg. Digitaliseringsarbete och tillgängliggörande via webben Digitaliseringen av museets föremålskatalog har fortsatt under 2012, och totalt har nu ca 4500 poster registrerats i databasen Museumplus, som under innevarande år kommer att göras tillgänglig på webben. Detta kommer att vara av stor nytta både vad gäller den allmänna publikens tillgänglighet till samlingarna och för det professionella utbytet med andra museer och kulturinstitutioner.

4 På ett lokalt plan är arbetet med databasen samordnat med Sjöfartsmuseet Akvariet och framför allt Göteborgs konstmuseum. Röhsska museet och Göteborgs konstmuseum delar en gemensam databas medan Sjöfartsmuseet Akvariet, som har en kultur- snarare än konsthistorisk samling, har en egen. Vid sidan av det lokala samarbetet kring Museumplus ingår Röhsska museet dessutom i ett nationellt nätverk tillsammans med de övriga museer i Sverige som använder databasen, bland annat Nationalmuseum. Under 2012 har forskningsprojektet Tillgängliggjord beståndsdatabas slutförts. Det har genomförts i samarbete med Göteborgs konstmuseum och finansierades av Riksbankens jubileumsfond. Vid sidan av att tillgängliggöra föremålskatalogen och samlingarna har fokus i projektet legat på att kvalitetssäkra överföringen av katalogdata vid skiftet från en pappersbaserad kortkatalog till den nya databasen. Under året har Röhsska satt samman en referensgrupp för det fortsatta digitaliseringsarbetet, bestående av externa forskare som ska bidra med sakkunskap inom sina specialområden. Digitaliseringen av museets föremålskatalog är samordnad med en pågående förnyelse av museets webbsida, där grunden utgörs av den nya struktur för webbsidan som togs fram under 2012 i samarbete med kommunikationsbyrån Matter och webbyrån Kokokaka och som började användas i januari Röhsska museet fortsätter att lägga ut föreläsningar som ljudfiler så att det går att lyssna på dem via nätet. Under 2012 har arbetet med att använda sociala media fortsatt, både genom den populära Facebookgruppen Club Röhsska och projektet Backstages egen blogg påbörjades Röhsskas del av det europeiska samarbetsprojektet Partage Plus som kretsar kring digitalisering och tillgängliggörande av museiföremål från jugendepoken och är finansierat av EU genom nätverkssatsningen Europeana. Röhsska museet har ca 400 föremål som kommer att digitaliseras i projektet och publiceras tillsammans med material från de andra 24 medverkande europeiska institutionerna i en gemensam webbportal. Projektet kommer att underlätta jämförelser mellan olika nationella varianter av jugendstilen och stimulera forskning kring tidens design. I Sverige är även Rörstrands museum i Lidköping med i projektet. Sedan 2010 deltar Röhsska museet i det internationella webbprojektet Virtual Collection of Masterpieces. I detta projekt visar mer än hundra museer runt om i världen upp ett urval av mästerverk var ur sina samlingar av asiatisk konst och konsthantverk. Utställningar Liksom tidigare år inledde Röhsska museet under 2012 samarbeten med en rad andra kulturinstitutioner kring olika former av utställningsprojekt, både inom landet och utomlands. Det på senare år allt viktigare mångfaldsarbetet har fortsatt genom samarbeten med en rad föreningar och intresseorganisationer. Röhsska museet har på olika sätt uppmärksammat det kinesiska nyåret, den persiska högtiden Now Rooz och internationella Romadagen. Röhsska museet valdes också ut att vara de nationella minoriteternas arena under Göteborgs kulturkalas, vilket var ett erkännande av museets långvariga arbete inom detta område. Målsättningen är att inte tappa någon grupp som samarbeten har startats tillsammans med samtidigt som vi årligen utökar nätverket.

5 I samband med samedagen invigdes en separatutställning med den samiska glaskonstnären Monica Edmondson, som även föreläste på det heldagsseminarium om samisk kultur och formgivning som arrangerades tillsammans med bland andra Svenska samernas riksförbund och Sameföreningen i Göteborg. I maj gavs i samarbete med Svensk Form Väst, med stöd av Västra Götalandsregionen, för tredje året en visning av designprototyper och produkter som västsvenska kreatörer visat på möbelmässan i Milano. Utställningen, med namnet Göteborg goes Milano goes Röhsska, återkommer även under Museets sommarutställning, med titeln Bilar, mode och inredning, var ett försök att i lättillgänglig form presentera kopplingar mellan olika designhistoriska epoker och nutiden. Tre designmässigt anslående bilar från till 1950-talet utgjorde navet i utställningen, som också innehöll mode, smycken och produktdesign. Volvos museum var en av utställningens samarbetspartners. En annan utställning som knöt an till design och trafik var Det våras för cykeln, som presenterade museets samling av cyklar från 1980-talet och framåt tillsammans med inlånade exempel på aktuellt cykelmode, cykelväskor och hjälmar. Här var Göteborgs stads trafikkontor och Cykelfrämjandet samarbetspartners liksom flera företag inom cykelbranschen. Årets mest omfattande utställningsprojekt var Ond design, som öppnade i september Utställningen vill vända på föreställningen om god design och i stället rikta ljuset mot hur design historiskt och i samtiden har använts i mer tvivelaktiga syften. Ett annat tema i utställningen är hur ondskan och dess symboler under lång tid utövat en lockelse för konstnärer och formgivare. Utställningen är resultatet av en lång process med många deltagare inom och utom huset och har bland annat inbegripit arbete i fokusgrupper och seminarier med internationella deltagare. Bland projektets bidragsgivare finns Statens kulturråd. Sedan 1994 delar museet årligen ut Torsten och Wanja Söderbergs pris, med en prissumma om en miljon kronor som ställs till förfogande av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. I juryn för detta nordiska designpris ingår cheferna för Röhsskas systermuseer i de nordiska länderna. Juryarbetet och de kontinuerliga kontakterna med de nordiska museikollegorna är värdefulla för museets nätverksarbete. Årets pristagare, den norske smyckekonstnären Sigurd Bronger, visade sitt arbete i en stor retrospektiv utställning på museet som också innehåll en nyproducerad film om konstnären. Ett viktigt internationellt projekt under året var Nordic Design Today, en utställning med de senaste fem årens mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris som producerades för EMMA, museet för modern konst i Esbo. Utställningen öppnade sommaren 2012 i samband med att Helsingfors var World Design Capital Efter Esbo vandrade utställningen vidare till Vandalorum i Värnamo hösten Tillsammans med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset producerades utställningen Ubuntu, som visades i Sahlgrenskas lokaler. Historiska föremål ur museets samlingar användes här för att skapa miljöer och situationer som ställde frågor kring omvårdnad och kommunikation. Utställningen länkades samman med olika vidareutbildningsprojekt för vårdpersonal. Ubuntu blev en inom den medicinska världen mycket uppmärksammad satsning och har öppnat dörren för fler samarbeten av detta slag.

6 Röhsska museet har under flera år arbetat med att aktivera det översta våningsplanets fasta utställningar av kinesiskt och japanskt konsthantverk. Under året visades där en större utställning med den japansk-svenske keramikern Ryozo Miki och en mindre retrospektiv med textilkonstnären Bibi Lovell. Samtidigt som deras arbeten visades fram i egen rätt gick vissa verk i direkt dialog med de historiska föremålen. Det kontinuerliga arbetet med att locka publiken till det ostasiatiska våningsplanet genom tillfälliga utställningar har gett resultat, och under 2013 kommer de pedagogiska insatserna för att tillgängliggöra ytterligare kunskap om denna del av samlingarna att intensifieras. Här kan museet dra nytta av det fleråriga samarbetet med föreningen Oriental Ceramics Society. Under året presenterade också museets konservator Kerstin Lekholm resultatet av ett mångårigt forskningsarbete kring museets högklassiga samling av japanska träsnitt. Forskningsrönen spreds genom en utställning samt boken Japanska träsnitt i Röhsska museets samlingar, tryckt med stöd av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Andra samarbeten Röhsska museet söker aktivt samarbete med olika intressenter inom design, konsthantverk och andra närliggande områden. En viktig lokal samarbetspartner har länge varit Göteborgs universitet. Framförallt är det med Konstnärliga fakulteten och Högskolan för design och konsthantverk som samarbeten kontinuerligt sker. Nya studenter på skolan får varje år komma till museet för en visning av museets utställningar och magasin. Under 2012 producerades också två utställningar i samarbete med Högskolan för design och konsthantverk som byggde på djupstudier av föremål i museets samlingar: Nya ögon på samlingarna: Steneby möbeldesign och HDK Goes Jugendstyle. I den förstnämnda hade studenter vid Stenebyskolan, den del av institutionen som ligger i Dals Långed, utgått från föremål i den permanenta Röhsska museets formhistoria, och i den senare fick jugendepoken omkring sekelskiftet 1900 spela rollen av inspirationskälla. Utställningarna visade resultaten av studenternas kurser, där studier vid museet varvas med eget skiss- och verkstadsarbete i vilket uppgiften är att göra parafraser av eller konstnärliga kommentarer till historiska föremål. Dessa kurser och de åtföljande utställningarna har blivit årligen återkommande och är en del av museets arbete med att sätta de historiska samlingarna i ett samtidsperspektiv. I april stod museet värd för tvådagarssymposiet Smyckekonst och korpussmide i Norden, som genomfördes i samarbete med nätverket Nordiskt forum för formgivningsstudier och lockade ett femtiotal deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Bland föreläsarna fanns både museifolk, akademiska forskare och konstnärliga utövare. Symposiet, som mottog stöd från bland annat Nordisk kulturfond, hade genom sitt ämnesval en koppling till det stora utställningsprojektet From the Coolest Corner: Nordic Jewellery som leds av Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur i Oslo och där Röhsska museet är en av flera nordiska samarbetspartners. Röhsska museet kommer att visa utställningen Lokala partners i detta projekt är bland andra Högskolan för design och konsthantverk, Konsthantverkscentrum och konstnärsgruppen Hnoss Initiative. Museet har sedan flera år samarbeten med flera akademiska institutioner vars studenter stimuleras att skriva b- och c-uppsatser om föremål i samlingarna eller andra ämnen knutna till museet. Under 2012 har museet tagit emot studenter från Internationella museiprogrammet vid Göteborgs universitet. Personal vid museet har också föreläst vid Högskolan för design och konsthantverk, Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och

7 Konstfack, Stockholm, samt deltagit som föreläsare i ett flertal seminarier, bland annat på Kulturverkstan, Göteborg; Tekniska museet, Stockholm; Historiska museet, Stockholm och Almedalsveckan i Visby. Mode är en väsentlig del i vår visuella kultur, men är inom den konstvetenskapliga forskningen ett i Sverige relativt nytt bevakningsområde. Röhsska museets engagemang för området har skapat intresse också i universitetsvärlden. Det multidisciplinära forskningsprojekt kring museets modesamling som 2010 initierades av Avdelningen för konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet har slutförts under 2012 i och med publikationen av den omfattande antologin Modets bildvärldar: Studier med utgångspunkt i Röhsska museets modesamling. I boken, som tryckts med bidrag av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse, medverkar sex disputerade forskare med specialskrivna artiklar som sammantagna utgör ett substantiellt bidrag till den ännu ganska blygsamma svenska modelitteraturen. Under året har flera aktiviteter genomförts av Röhsska Gunnebo Akademien. Detta samarbete mellan Röhsska museet och Gunnebo Slott och Trädgårdar stöds av Västra Götalandregionen, och är ett regionalt forum med fokus på omhändertagande och utveckling av historiska miljöer. Projektet syftar till att skapa former för nya samarbeten mellan olika aktörer inom besöks-, upplevelse- och kulturnäring. Under året har Röhsskas och Gunnebos samarbete utökats bland annat genom att smörgåsar och bakverk till museets café levereras från slottets välrenommerade kök. Akademien har under 2012 också presenterat sin andra större publikation, Tolv toner, i vilken åtta forskare och musiker berättar om sin relation till musik, toner, inspiration och upphovsrätt. Artiklarna belyser vidare hur vi historiskt sett njutit av musik, men även hur villkoren för musikutövande och musikkonsumtion ser ut idag. I samband med utgivningen invigdes ett permanent ljudverk i museets östasiatiska avdelning. Verket, som består av fyra delar, har komponerats av Åke Parmerud och Olle Niklasson. Tillsammans med Göteborg Organ Art Center vid Göteborgs universitet har Röhsska Gunnebo Akademien också lett rekonstruktionen av ett klavikordinstrument för Gunnebo slott, som stod färdigt under Under 2012 fortsatte Röhsska museet att på olika sätt samverka med näringslivet. Många företag hyr museets lokaler för att genomföra möten och andra arrangemang. En rad nydanande designföremål har också presenterats i mindre utställningar i museets butik och showroom, bland annat hållbart mode från Shoise, företagets Creatables produkter tillverkade av industrispill och den tysta väckarklockan Mutewatch. Viktiga kontakter inom näringslivet som Röhsska under längre tid haft ett fruktbart utbyte med är Arctic Paper, Göteborgtryckeriet och Happy F&B med vilka sponsorsamarbetena fortsatt under Designbiblioteket Röhsska museets bibliotek är ett av Sveriges få specialbibliotek inom design- och konsthantverksområdet och är en viktig kunskapsbank. Museet köper löpande in nyutkommen facklitteratur och har ett omfattande utbyte av publikationer med museer inom och utom landet, och samlar in småtryck som utställnings- och produktkataloger. Röhsska museets

8 bibliotek har sitt bestånd registrerat i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS och ingår i det nordiska samarbetsorganet ARLIS/Norden Art Libraries Society Norden. Under 2012 har tillgången till biblioteket varit begränsad på grund av en vattenläcka i lokalen, och under 2013 kommer biblioteket att tillfälligt vara stängt på grund av renoveringsarbeten och böckerna förvaras under tiden i ett externt magasin. Att åter göra biblioteket tillgängligt för forskare, yrkesverksamma formgivare, studenter och allmänhet har hög prioritet.

9 Föreläsningar och seminarier 2012 Tisdagen 7 februari Bortom underjorden Torsten Jurell, konstnär, Stockholm. Tisdag 28 februari 1960-talets konsthantverk Kerstin Wickman, professor, Stockholm. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 6 mars Fashion Stories Lars Wallin, modedesigner, i samtal med Anna Stina Lindén Ivarsson, designjournalist. I samarbete med Röhsska museets vänner. Lördagen 11 mars Det kinesiska porslinet i Europa Seminarium med bland andra fil dr Eva Ströber, intendent vid Museum Princessehof i Nederländerna och Lars Sjöberg, kulturhistoriker och författare. I samarbete med Oriental Ceramics Society och Röhsska museets vänner. Tisdagen 20 mars Tyra Lundgren konstnär, kosmopolit och kritiker Marika Bogren, fil dr och forskare vid Nationalmuseum, Stockholm. I samarbete med Röhsska konstslöjdmuseets vänner. Tisdagen 3 april Jewellery Unleashed! Liesbeth den Besten, curator, Amsterdam. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen10 april 1970-talet: en omprövningstid för konsthantverket Christina Zetterlund, fil.dr. och lektor vid Konstfack. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 17 april House of Worth: ett modeimperiums uppgång och fall Patrice Worth, Göteborg. I samarbete med Röhsska konstslöjdmuseets vänner. Onsdagen 18 april Snacka om klass Samtal mellan Ann-Sofie Back, modedesigner och Ruben Östlund, filmregissör. I samarbete med ADA/Business Region Göteborg. Torsdag-fredag april Smyckekonst och korpussmide i Norden Tvådagarsseminarium i samarbete med Nordiskt forum för formgivningsstudier.

10 Tisdagen 8 maj "Röster från Milano" Panelsamtal med Staffan Holm och Johan Kauppi, formgivare, Sara Wadskog, marknads- och exportansvarig vid Karl Andersson & Söner, Carl-Johan Skogh och Franz James, lärare vid Göteborgs universitets designutbildningar samt Mattias Westelius, projektledare för Inredia i Tibro. Moderator: Anna Stina Lindén-Ivarsson, designjournalist. I samarbete med Svensk Form Väst. Lördagen 11 augusti Wood-fired ceramics Internationellt seminarium med keramikerna Dick Lehman (USA), Nina Hole (Danmark) och Ching Yuen Chang (Taiwan). I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 11 september Barockfesten Annika Ekdahl, textilkonstnär, Kyrkhult. Tisdagen 25 september Craftivism Maria Diedrichs, redaktör för tidskriften Hemslöjd. Tisdagen 9 oktober Herrmode Lars Holmberg, forskare i modevetenskap vid Uppsala universitet. I samarbete med Röhsska konstslöjdmuseets vänner. Tisdagen 16 oktober Vart tog köket vägen? Henrik Otto, chefsdesigner vid Electrolux. Söndag 21 oktober Artist presentation Albert Paley, metallskulptör, USA I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk. Tisdagen 6 november 2012 års mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris Konstnärspresentation av Sigurd Bronger, Oslo. Lördagen 17 november Pärlor efter Sidenvägen Seminarium kring kinesiskt konsthantverk med Frances Wood, forskare vid British Library, sinologen Bertil Lundahl och författaren Karin Wallin. I samarbete med Oriental Ceramics Society och Röhsska museets vänner. Tisdagen 20 november The Social Life of Needles in Early Modern Japan Christine Guth, forskare vid Victoria & Albert Museum och Royal College of Art, London. I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk.

11 Tisdagen 27 november Japanska träsnitt i Röhsska museets samlingar Kerstin Lekholm, konservator vid Röhsska museet. Torsdagen 29 november Kulturarv och främlingsfientlighet Panelsamtal med smyckekonstnärerna Hanna Hedman och Rut-Malin Barklund samt Klas Grinell fil.dr i idé- och lärdomshistoria och intendent för globala samtidsfrågor på Världskulturmuseet. Moderator: Seroj Ghazarian, utvecklingsledare på Stadsledningskontoret i Göteborg.

12 Utställningsprogram för 2012 KONSTHANTVERKSSTAFETT #12 Ditte Johansson, glaskonstnär Till 29 januari ALBERT PALEY Metallkonstnär, USA I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 24 januari till 19 februari HENRIK VIBSKOV Modedesigner, Danmark. Mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris 2011 Till 26 februari HELENA HÖRSTEDT: THE BLACK WHOLE Modedesign 4 februari och tills vidare MURRINI À LA GAVLOS Monica L Edmondson, glaskonstnär 6 februari till 8 april VARJE BILD BERÄTTAR EN HISTORIA Svensk och internationell textilkonst 24 mars till 5 augusti DET VÅRAS FÖR CYKELN Historisk och samtida cykeldesign 10 april till 10 september NYA ÖGON PÅ SAMLINGARNA: STENEBY MÖBELDESIGN Studentutställning i samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 17 april till 3 juni VÄSTRA GÖTALAND GOES MILANO GOES RÖHSSKA I samarbete med Svensk Form Väst 28 april till 20 maj TORSTEN JURELL BORTOM UNDERJORDEN Samtida konst i museets Kina- och Japanavdelning Till 29 april RYOZO MIKI: ELD OCH LERA Keramik 12 maj till 9 september BILAR, MODE OCH INREDNING 26 maj till 19 augusti

13 DEN FÖRBJUDNA FRUKTEN MED MERA Verk ur museets samlingar av tidigare studenter vid Högskolan för design och konsthantverk 5 juni till 7 oktober OND DESIGN 8 september till 8 september 2013 BIBI LOVELL: TIDSSPÅR Textilkonst 29 september till 20 januari 2013 ALLA Smyckekonst med motståndet mot främlingsfientlighet som tema 2 oktober till 9 december WOODFIRED LANDSCAPES Internationell vedbränd keramik I samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 16 oktober 2012 till 6 januari 2013 KLÄDSEL: MÖRK KOSTYM Herrmode 23 oktober 2012 till 13 januari 2013 SIGURD BRONGER Smyckekonstnär, Norge. Mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris november 2012 till 3 mars JAPANSKA TRÄSNITT 27 november 2012 till 31 mars 2013 VI LEVER ALLA MED HIV 1 december 2012 till 2 juni 2013 I samarbete med World Aids Day-nätverket i Västra Götaland. HDK GOES JUGENDSTYLE Studentutställning i samarbete med Högskolan för design och konsthantverk 11 december 2012 till 17 mars 2013

Nätverket för design och konsthantverk 2011

Nätverket för design och konsthantverk 2011 Nätverket för design och konsthantverk 2011 Årsrapport för Röhsska museets nätverksansvar Årsredovisning för 2011 Föreläsningsprogram 2011 Utställningsprogram 2011 Årsredovisning 2011 Inledning Röhsska

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation Bidra till framtiden genom gåva eller donation GÖTEBORGS VIKTIGASTE HUS FYLLER 100 ÅR MED DIN HJÄLP BLIR NÄSTA 100 ÅR ÄNNU VIKTIGARE Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Projektfinal 21-27 november 2015

Projektfinal 21-27 november 2015 Projektfinal 21-27 november 2015 Projektet Olika avtryck har genomförts i Arvika, Eda och Årjäng under åren 2013-2015. Arvsfonden har finansierat projektet och de samverkande organisationerna har varit

Läs mer

Nordiska måltidsberättelser

Nordiska måltidsberättelser 2009-05-07 Nordiska måltidsberättelser 1. Projektledare, e-post och telefon Tomas Carlsson, tomas.carlsson@hellefors.se, 070-2122591, 0591-64136 2. Projektstart och slut samt erhållna medel från NNM Tiden

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Program våren januari kl Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Gary Svensson,

Program våren januari kl Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Gary Svensson, Program våren 2017 25 januari kl. 1800 Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Föreläsare: Gary Svensson, bitr professor och docent i Konstvetenskap och visuell

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

ANHÅLLAN OM KOMPLETTERING AV VERKSAMHETSBIDRAG FÖR 2015

ANHÅLLAN OM KOMPLETTERING AV VERKSAMHETSBIDRAG FÖR 2015 TILL KULTURNÄMNDEN I MALMÖ ANHÅLLAN OM KOMPLETTERING AV VERKSAMHETSBIDRAG FÖR 2015 BAKGRUND Under perioden 2011-2014 beviljade årligen Malmö stad ett utvecklingsbidrag om 500 000 SEK. Detta bidrag har

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda

Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda OPEN - EN SALUHALL FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK Det hela började i en potatislada i Båstad. I en lada full av sättpotatis formulerades idéen om en sommarbutik

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET

ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg Telefon växel: 031-786 00 00 Webbplats: www.gu.se E-post: info@gu.se Produktion: Kommunikationsenheten

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken SAMMANFATTNING Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken Seminariedagen innehöll information

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

DETEKTOR. workshops och spel som på ett smart och roligt sätt gör ungdomar delaktiga och låter dem tänka själva kring rasism.

DETEKTOR. workshops och spel som på ett smart och roligt sätt gör ungdomar delaktiga och låter dem tänka själva kring rasism. DETEKTOR workshops och spel som på ett smart och roligt sätt gör ungdomar delaktiga och låter dem tänka själva kring rasism. Projektets mål När du spelar internetspelet Detektor ska du lära dig att se

Läs mer

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Referat och intryck från en konferens Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Morgon över Kattegatt Danska tåg på rätt spår Århus är en dejlig by Konferensens tema: Ny IKT och ny pedagogik

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014!

Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014! Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014! Jan O.M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap, kursledare

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

ANNA OLSSON September 2015

ANNA OLSSON September 2015 ANNA OLSSON September 2015 Anna Olsson är textilkonstnär och arbetar främst med bildvävar där berättandet står i centrum. Hon har genom sitt arbete mött människor som befinner sig i en av de mest utsatta

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008 Stiftelsen Nordiska museet är nationellt museum för kulturhistoria med uppgift att fördjupa perspektivet på samhällsutvecklingen. Museets utställningar, slott

Läs mer

Stort intresse i hela landet

Stort intresse i hela landet Stort intresse i hela landet Konferensen om den digitala plattformen visade på ett stort intresse i hela landet. 85 personer från 32 kommuner kom för att se vad plattformen kan erbjuda för en ännu bättre

Läs mer

Kunskap förändrar 2011

Kunskap förändrar 2011 Kunskap förändrar 2011 Estetiskt program med inriktningen Bild och Form (designprofil) Estetiskt program med inriktningarna Dans, Musik och Teater (musikalprofil) Liten skola med personlig atmosfär Folkuniversitetets

Läs mer

Ämneslärarprogram. inriktning gymnasiet

Ämneslärarprogram. inriktning gymnasiet Ämneslärarprogram inriktning gymnasiet Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan omfattar 5 års studier, det vill säga 300 högskolepoäng (hp). Du kan välja mellan dessa två

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken?

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? 1. Organisation 3. Kartläggning 5. Samråd och nätverk 7. Fokus på barn 2. Information och kommunikation 4. Fortbildning 6. Fokus

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm Berlingpriset Priset instiftades av geith och karl-erik forsberg på Karl- Eriks 75-årsdag 1989. Namnet Berlingpriset

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Tisdag den 26 april LCA-5703 Vi skriver och talar om konst på svenska

Tisdag den 26 april LCA-5703 Vi skriver och talar om konst på svenska Tisdag den 26 april LCA-5703 Vi skriver och talar om konst på svenska Jessica Rosenberg jessica.rosenberg@aalto.fi Att uttrycka åsikter Vad säger ni? http://webhotel2.tut.fi/kie/svenska/grundkurs_i_svenska

Läs mer

PLAYGROUND - VÄRLDSKULTURMUSEET

PLAYGROUND - VÄRLDSKULTURMUSEET PLAYGROUND - VÄRLDSKULTURMUSEET FÖRSÄTTSBLAD Utställningsplatsen: Världskulturmuseet, Göteborg Utställningens titel: Playground Utställningens varaktighet: 6 mars 2016-28 februari 2016 (planerad förlängning

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Vietnamesisk konst - teknik

Vietnamesisk konst - teknik Vietnamesisk konst - teknik ett förstudium till lektions upplägg PM, Examensarbete i Konst 20p Yen Le Hoang, BI4 VT, Konstfack 2009 Innehållsförteckning 1.1 Bakgrund och Syfte s. 3-4 1.2 Frågeställning

Läs mer

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 7 september 2015 Klockan

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 7 september 2015 Klockan HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 7 september 2015 Klockan 13.00 17.00 Kan det handgjorda skapandet och andra kreativa processer leda till ett ökat välbefinnande och en positiv utveckling för människor

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5) REMISSVAR DATUM BETECKNING 2001-06-15 620-299-2001 ERT DATUM ER BETECKNING Ku2001/341/Ka Kulturdepartementet Enheten för kulturarvsfrågor 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Läs mer

Styrelsemöte svenska ICOM 2015-10-20/21

Styrelsemöte svenska ICOM 2015-10-20/21 Styrelsemöte svenska ICOM 2015-10-20/21 Plats: Vasamuseet, Stockholm Deltagare: Stefan Bohman (SB), Elina Nygård (EN), Monica Gustafsson(MG), Susanne Beckman (SBE), Magnus Olofsson (MO), Lina Ahtola (LA)

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Gothenburg Green World 2016 - höjdpunkter i programmet

Gothenburg Green World 2016 - höjdpunkter i programmet Gothenburg Green World 2016 - höjdpunkter i programmet Detta är ett urval av höjdpunkter i programmet. Se ännu fler utställningar och programpunkter som presenteras under året på gothenburggreenworld.com

Läs mer

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till fortbildning för arkitekter på Capella gården i kreativitetens tecken. Vi utforskar

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Print Visby 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund Riksutställningar ska enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 utforma en strategi för sin barn- och

Läs mer

Projektbeskrivning Eco Local in a Global World

Projektbeskrivning Eco Local in a Global World Arbetsmaterial till kollegor i Norrbottens museum, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Jamtli (Jämtlands museum) och Västerbottens museum Projektbeskrivning Eco Local in a Global World Bakgrund om SJCD

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kulturdepartementet STOCKHOLM

Kulturdepartementet STOCKHOLM Yttrande Vårt Dnr 294/5/103 Ert Dnr Ku2015/02481/KL Datum 2016-03-11 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad livsmiljö (SOU 2015: 88) Kulturdepartementet har översänt

Läs mer

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur Kulturen Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson och Lars Westrup FÖREMÅLEN OMKRING OSS handlar om föremålens designhistoria under 1900- talet.

Läs mer

Foto: Mattias Lindbäck

Foto: Mattias Lindbäck Foto: Mattias Lindbäck PROGRAM HÖSTEN 2015 KONTAKTINFORMATION ÖREBRO LÄNS MUSEUM Besöksadress: Engelbrektsgatan 3 Telefon: 019-602 87 00 Webb: www.olm.se E-post: info@olm.se FRI ENTRÉ @lansmuseum @orebrolansmuseum

Läs mer

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 DILE II me Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 Arbetet med planeringen av projektet startade under våren 2017. Ansvarig institution är Högskolan i Halmstad. Projektledare är Lektor Anniqa

Läs mer

BRODERIER från 50- och 60-talen

BRODERIER från 50- och 60-talen 22 november 2015 3 januari 2016 BRODERIER från 50- och 60-talen VÄLKOMMEN ATT UPPTÄCKA ETT FÄRGSPRAKANDE KULTURARV! Under de senaste årens retrotrend har 50- och 60-talens formgivning kommit i ropet.

Läs mer

KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen

KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen Program KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen KONSTVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN VID UPPSALA UNIVERSITET KUNGLIGA PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UU INNOVATION 13 14 november 2014 WWW.KONSTVET.UU.SE Vi vill ta

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Standarder för ett bevarat kulturarv

Standarder för ett bevarat kulturarv Standarder för ett bevarat kulturarv Ett europeiskt och nationellt samarbete CEN/TC 346 och SIS/TK 479 Inom kulturmiljövården uppstår möten mellan olika branscher och kompetenser, mellan myndigheter, offentlig

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer