SKR. Verksamhets berättelse. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren"

Transkript

1 SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera Verksamhets berättelse 1

2

3 Inledning Min resa tillsammans med SKR började egentligen innan augusti Som anställd på Alla Kvinnors Hus i Stockholm hade jag god inblick i vårt riksförbund och det var med stora förväntningar som jag tog mig an förbundssekreterarrollen för SKR på sensommaren Olga Persson Förbundssekreterare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Innehåll Inledning 1 Organisation 2 Fokus: Ny förbundssekretare 4 Medlemsstöd 5 Fokus: Barnperspektivet 8 Påverkan och synlighet 12 Fokus: Besök av Wallström 16 Fokus: Prostitution och sexköp 18 Fokus: Mailjouren 22 Samverkan 24 Fokus: Tjejjouren.se 25 Internationellt 28 Slutord 30 Bilagor 31 Jag visste att SKR var i framkant, att SKR växte så det knakade och att SKR hade kompetenta medlemsföreningar. Men att det var så roligt och så spännande att leda arbetet på förbundskansliet och att det var så mycket på gång i förbundet, det kunde jag aldrig föreställa mig. När jag ser tillbaka på 2010 så är det med stor stolthet. Vi har sjösatt en ny värdegrund som lägger grunden för det kvalitetsarbete som kommer underlätta enormt för jourerna att visa upp för omvärlden all den kunskap de har och hur den bidrar till ett jämställt, solidariskt samhälle. Arbetet med att synliggöra jourerna i sitt uppdrag tar aldrig slut och ju tydligare vi är med vad vi kan och vad vi är bra på desto enklare är det att samverka med andra. Vi har tagit ett stort steg framåt i det normkritiska arbetet med maskulinitetsnormer genom att färdigställa Machofabriken som lanserades under våren Vi har fått Tjejjouren.se att bli en permanent del av SKR:s verksamhet och därmed säkerställt att unga tjejer har en feministisk storasyster på nätet som finns där att utforska och hitta stöd hos närhelst man önskar. Vi har tagit klivet in i SIDA:s gigantiska värld och påbörjat två projekt som kommer att sprida SKR över världen, bokstavligt talat. Det är stort och det är roligt och det är på tiden att den svenska kvinno- och tjejjoursrörelsen på allvar sprider sin gedigna erfarenhet och kunskap utanför Sveriges gränser. När vi delar med oss av det vi kan är jag säker på att det ger tusenfalt tillbaka till oss här i Sverige i form av kraft att fortsätta arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. Allt detta och mer därtill har hänt utöver allt ordinarie arbete med att stötta och handleda medlemsföreningarna och att vara en samlad röst för er! Jag vill tacka alla medlemmar för era inlägg, era synpunkter, ert deltagande på utbildningar och konferenser och framför allt vill jag tacka er för ert vardagliga arbete. Det är ni som träffar kvinnorna, tjejerna och barnen och det är det som är det viktigaste av allt. Tillsammans tar vi oss an 2011, här hemma och i världen. Varma hälsningar Olga Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Bondegatan Stockholm Tel: Fax: Stöd oss SKR arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Du kan stödja SKR:s arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld på BG:

4 Organisation SKR:s styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och fem ledamöter. Vid årsmötet april omvaldes Carina Ohlsson till ordförande på två år och Catarina Andersson, Fariba Shojaei och Sabina Nilsson till styrelsen för ytterligare två år. Styrelsen har under året hållit elva protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande möte. Arbetsutskottet har utgjorts av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare och har haft särskilt ansvar för ekonomi, personal och fördelning av extra anslag. Arbetsutskottet har hållit tre protokollförda möten. Carina Ohlsson Lidköping, Ordförande Katarina Björkgren Göteborg, Vice ordförande Margaretha Olofsson Nyköping, Kassör Lotta Sonemalm Falkenberg, Sekreterare Sara Bäckström Stockholm, Ledamot Aisha Mussa Gaas Järfälla, Ledamot Sabina Nilsson Kristianstad, Ledamot Fariba Shojaei Malmö, Ledamot Catarina Andersson Eskilstuna, Ledamot 2

5 Kansli och personal Kansliet utför förbundets operativa arbete, däribland administration, omvärldsbevakning, kommunikation, kvalitetsutveckling och medlemsutbildning. Kansliet besvarar dagligen förfrågningar från hjälpsökande, journalister och allmänhet via telefon och e-post. Kansliet deltar också i samverkansmöten och gemensamma projekt med andra organisationer och myndigheter, samt bistår förbundsstyrelsen i dess arbete. Under året hade SKR följande anställda: Ingrid Rosmark Kanslichef t.o.m. april Maria Munkhammar Samordnare t.o.m. maj Susanne McCusker Samordnare för Mailjouren t.o.m. januari Ulla Andersson Samordnare för Mailjouren fr.o.m. februari Clara Christiansson Informatör (tjänstledig september 2009 mars 2011) Hannah Zackrisson Informatör t.o.m. april (vikarie för Clara Christiansson) Emma Söderström Informatör fr.o.m. maj (vikarie för Clara Christiansson, t.o.m september därefter fast tjänst.) Olga Persson Förbundssekreterare fr.o.m. augusti Linnéa Halvarsson Organisationsutvecklare och projektledare, föräldraledig t.o.m. juli Åse Wulcan Kanslist Carin Göransson Projektkoordinator Tjejjouren.se Margaretha Olofsson, Nyköping, ansvarade för förbundets bokföring, löner och övrig ekonomisk administration. Medlemmar Under 2010 kunde vi hälsa nio medlemsorganisationer välkomna till SKR; fem kvinnojourer, en kvinnooch tjejjour, två tjejjourer och en jour för personer utsatta för sexuella övergrepp. Medlemsstatistik Av de 87 föreningar som var medlemmar i SKR under år lämnade in uppgifter om kommunala anslag och om antalet kontakter med hjälpsökande för år Under 2010 hade SKR:s medlemsföreningar haft kontakter med hjälpsökande via telefon, besök, brev, fax och e-post. 794 kvinnor och 699 barn erbjöds skyddat boende. Siffrorna baseras på uppgifter från 38 medlemsföreningar som uppgivit att de erbjudit skyddat boende under kvinnor har övernattat dygn, dvs 37,36 i snitt. 699 barn har övernattat dygn, dvs 34,13 i snitt. Statistiken är ofullständig då alla jourer inte svarat på alla frågor. Årsmöte Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och har ordinarie sammanträde en gång per år. Årsmötet består av ombud från de anslutna föreningarna höll SKR:s årsmöte april i Ystad. Det lockade drygt 100 deltagare från SKR:s medlemsföreningar, varav 52 ombud. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna presenterades projekt som SKR är involverade i, däribland Ur barnens perspektiv, Machofabriken och Tjejjouren.se. Ett trevligt inslag var utdelandet av Idépriset till Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona samt till Stjärnjouren, Sundbybergs tjejjour. Tillsammans med årsmötet hade Brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne ett eget program på fredagen för att uppmärksamma sitt 20-års jubileum. Nya medlemmar 2010 Sollentuna kvinnojour Kvinno- och Tjejjouren Vändela, Västervik Kvinnojouren Nordvärmland, Torsby Kvinnojouren Kungsbacka Lidingö kvinnojour Novahuset, Linköping Ronneby kvinnojour Tjejjouren Astrid, Ystad Tjejjouren Kitty, Stockholm Vid verksamhetsårets slut var totalt 87 medlemsorganisationer anslutna till SKR: 59 kvinnojourer 3 kvinno- och tjejjourer 20 tjejjourer 2 anhörigföreningar 1 halvvägshus 1 länsförening 1 jour för personer utsatta för sexuella övergrepp Valberedning På årsmötet utsågs Gabriella Nilsson från Södertälje, Monika Anderson från Ystad/Sjöbo och Elisabeth Hätting från Skövde till valberedning. Medlemskap i andra organisationer SKR var vid utgången av 2010 medlem i följande organisationer för att bevaka och föra fram medlemsföreningarnas intressen. UNIFEM Forum Kvinnor och Funktionshinder ECPAT KFO Sveriges Kvinnolobby Forum för frivilligt socialt arbete KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd för alkohol- och narkotikafrågor) EAPN (European Anti Poverty Network), Sverige Nätverket för Barnkonventionen 3

6 FOKUS Förbundssekreterare Ny förbunds sekreterare I augusti tillträdde Olga Persson som SKR:s första förbundssekreterare. Fram till och med april hade kansliet letts av kanslichef Ingrid Rosmark. Skillnaden mellan rollerna kanslichef och förbundssekretare är att den senare har en mer utåtriktad funktion. Precis som förbundsordföranden är förbundssekreteraren talesperson för SKR. Tidigare arbetade Olga Persson som ansvarig för stöd- och kommunikationsverksamheten på Team för våldtagna kvinnor på Alla Kvinnors Hus. Alla Kvinnors Hus är Sveriges största kvinnojour och medlem i SKR. Så här sa Olga när hon precis tillträtt i augusti Har du någon egen hjärtefråga i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld? Alla frågor SKR jobbar med är mina hjärtefrågor. Min starkaste drivkraft är ökad samverkan och kunskapsspridning mellan olika aktörer som arbetar med de här frågorna. Jag brinner för att riva murar och sprida kunskap. För att barn och kvinnor som behöver stöd och skydd ska få bästa möjliga hjälp. Vad ser du för utmaningar framöver för SKR:s medlemsföreningar? Att dokumentera och presentera all kunskap, erfarenhet och engagemang som finns i kvinno- och tjejjoursrörelsen. Det behövs för att visa vad vi kan. Vi måste våga möta krav på kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering och våga tro att det i längden kommer att gynna oss som rörelse. En annan utmaning är barn som är utsatta för och bevittnar våld i hemmet. Vi är skyldiga att förebygga våld mot barn och motverka de stereotypa och förtryckande könsnormer som de växer upp med. Med barn menar jag alla personer under 18 år. Vilken bild tror du att folk i allmänhet har av kvinno- och tjejjoursrörelsen? Jag har föreläst om våldtäkt och mäns våld mot kvinnor till mängder med yrkesverksamma som arbetar med människor, till vården, socialtjänsten, rättsväsendet, lärare och allmänheten. Under mina föreläsningsresor runt om i landet har jag mött en oerhörd tilltro till vår kunskap, ödmjukhet och en vilja att lära sig mer. Men jag har också mött en rädsla för att tala om våldtäkt och våld i nära relationer. Kanske för att de ofta ligger oss så nära. Många har själva någon gång varit utsatt, förövare, kollega, bekant eller anhörig. Hur kan människor bidra till att stoppa mäns våld mot kvinnor? Våga fråga, våga vara jobbig om du misstänker något, våga lägg dig i och våga bry dig. Vi måste våga ta ett moraliskt ansvar och stå upp för det demokratiska rättssamhälle vi lever i. Vill vi ha ett samhälle fritt från våld måste vi också lägga oss i varandras liv, särskilt när det finns barn med i bilden. Våldtäkt och våld i nära relationer står under allmänt åtal och är inte en privatsak. Att misstänka något men inte agera är inte okej. Alla, både kvinnor och män, har också ett ansvar för att inte understödja de maskulinitetsnormer kring våld och makt som begränsar och påverkar så många människors liv. Vad ser du mest fram emot i din nya roll som förbundssekreterare för SKR? Att SKR inte bara ska påverka, utan ta kommando och väcka och ge svaren på viktiga politiska frågor. Jag vill också arbeta för att vi som rörelse ska vara självkritiska och reflektera kring våra egna låsningar kring det biologiska könet. Jag vill att alla som definierar sig som tjej eller kvinna ska känna sig välkomna ute hos jourerna. Och jag vill att alla ska känna sig välkomna att delta i kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld, och känna att de själva vinner på det. 4

7 Medlemsstöd SKR:s högsta prioritet är att stödja medlemsföreningarna och den lokala utvecklingen av jourer. Detta gör förbundet bland annat genom att erbjuda medlemmarna kompetensutveckling och omvärldsbevakning. SKR vill också underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan jourerna. Kvalitetssäkring, organisationsutveckling och ökad synlighet är också en viktig del av medlemsstödet. Värdegrund och policy Under 2010 fortsatte samarbetet med Erik Blennberger, docent och forskningsledare på Ersta Sköndal högskola, för att ta fram en värdegrund och policy för SKR. Under våren fick alla medlemsföreningar och några utomstående organisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på den text som Blennberger tillsammans med en arbetsgrupp inom SKR hade arbetat fram. Ett tiotal medlemsföreningar, BOJ och Barnombudsmannen inkom med synpunkter som togs i beaktande när den slutgiltiga versionen formulerades. Under sommaren färdigställdes dokumentet Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR. Dokumentet formgavs, trycktes och lagom till styrelsekonferensen i december kunde deltagarna få varsitt exemplar. En stor del av konferensen ägnades åt att låta deltagarna bekanta sig med dokumentet. Lagom till jul skickades Värdegrunden och ett tillhörande arbetsmaterial ut till alla medlemsföreningar. Interna utbildningar och konferenser Under 2010 genomförde SKR fem medlemsutbildningar. En med fokus på kvinnor i missbruk, en om prostitution, en tjejjourshelg, en styrelsekonferens och en inspirationshelg. Inspirationshelg Årets inspirationshelg hölls i ett vintrigt Nyköping februari och inleddes med att Ann Isaksson från Alla Kvinnors Hus höll ett föredrag om polisanmälan. Advokat Barbro Sjöqvist berättade om gången från brott till rättegång och gav en beskrivning av regler runt vårdnad, boende och umgänge. Inför helgen hade medlemsorganisationerna haft möjlighet att anmäla om de ville berätta om ett eget projekt. Vi fick lyssna till Kvinnojouren Liljan, Atsub Göteborg, Brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne, Stjärnjouren samt Jönköpings kvinnojour. Presentationerna var mycket uppskattade bland de närvarande. Medlemsutbildning: Kvinnor i missbruk med fokus på bemötande Ett fyrtiotal kvinnor från SKR:s medlemsorganisationer kom till utbildningen med många frågor och ett öppet sinnelag för att lära och få större kunskap för dessa särskilt utsatta kvinnor. Utbildningen hölls mars i Södertälje. Medverkade och berättade om sin verksamhet gjorde EWAmottagningen samt Stödcentrum för unga brottsoffer. Från SKR deltog medlemsorganisationen Q-jouren RFHL:s kvinnojour för kvinnor i missbruk. De höll en inspirerande föreläsning om jourens arbete, vi och dom-tänkande och att våld och missbruk är två olika huvudproblem. De lyfte också vikten av att reflektera över sin egen syn på missbrukande kvinnor. Söndagens avslutning av utbildningen var en mycket givande gruppdiskussion där alla fick möjlighet att komma till tals. Många bra tankar och åsikter delades bland de närvarande. 5

8 Tjejjoursutbildning: Mötas och Stärkas strategier och metoder för utåtriktat tjejjoursarbete Utbildningen, som skulle innehålla teori och praktiska övningar kring förebyggande verksamhet, rekrytering, marknadsföring, volontärvård och feministiskt ledarskap, fick ställas in på grund av för få anmälningar. Medlemsutbildning: Prostitution och människohandel Höstens medlemsutbildning om prostitution hölls i Södertälje november och samlade över 60 deltagare. Fyra föreläsare stod för innehållet; Kajsa Ekis Ekman (författare till Varat och varan), Charlotta Green (Tjejjouren.se och projektet Ses online!), Mia Jonsson (Karlskrona kvinnojour, Projekt Lilja) och Fataneh Nik-khakian (författare till SKR:s rapport Prostitution Ett fritt valt yrke?). Syftet med utbildningen var att ge en bred grund i det svåra och komplexa ämnet prostitution, samt att väcka nya tankar inför en vidare diskussion på den lokala jouren. Deltagarna fick lära sig om sex mot ersättning bland unga, jourernas ansvar när de möter offer för människohandel för sexuella ändamål, paralleller mellan surrogatmödraskap och prostitution och mycket mer. Utvärderingarna visade att deltagarna överlag var väldigt nöjda med utbildningen; 83 procent gav den 4 eller 5 på en skala av hur användbara kunskaperna är för den egna jourens arbete (där 5 betydde helt nödvändiga och 1 helt irrelevanta). Flera önskade mer tid för mindre grupparbeten. Många uppskattade att det lyftes fram att många kvinnor som befinner sig i prostitution också har ett missbruk och tvärtom. Styrelsekonferens Första helgen i december samlades runt 50 styrelseledamöter från SKR:s medlemsföreningar för årets styrelsekonferens på Lidingö. Helgen ägnades till stor del åt att prata om värderingar och jourernas uppdrag. Konferensen inleddes med arbete kring SKR:s värdegrund. Därefter gicks värdegrunden igenom punkt för punkt med Erik Blennberger, som fungerat som redaktör under arbetet med att ta fram detta dokument. Deltagarna fick möjlighet att vrida och vända på formuleringarna och få svar på varför det står på ett sätt in och ett annat. Under dag två berättade juristen Magdalena Giertz om varför man i flera kommuner väljer att upphandla kvinnojoursverksamhet. Hon förklarade när det kan vara aktuellt med upphandling och när man kan låta bli, och hur man gå kan gå in i samarbete med kommunen utan att verksamheten upphandlas. Slutligen fick deltagarna tillfälle att i grupp diskutera vad som är kvalitet på en kvinnojour, hur vi kan mäta vår kvalitet och visa på att det är kvalitet i det arbete som vi bedriver. Tjejjoursutbildning: Självförsvar för självkänsla En grupp på 17 personer deltog i medlemsutbildningen Självförsvar för självkänsla som hölls på Lidingö december. Inbjudan hade gått ut till både kvinno- och tjejjourer, och två av deltagarna kom från kvinnojourer. Konceptet bygger på metoder som används i så kallat feministiskt självförsvar, men tar självförsvarsbegreppet ett steg längre och fokuserar också på rollen som jourtjej och ledare. Deltagarna fick bland annat gå igenom fysiska och psykiska försvarsmetoder, ledarskap och retorik, självkänsla, självförtroende och självbild. Med sig fick de ett ökat självförtroende i sina roller som ledare och förebilder, samt nya metoder redo att användas i mötet med de unga tjejerna. Helgen fick ett mycket gott betyg utav deltagarna; snittbetyget i utvärderingarna var 4,6 av 5. Ledare för utbildningen var Pernilla Karlsson från Addgender, som i samarbete med studieförbundet Bilda tagit fram materialet som användes under helgen. Extra anslag till medlemsföreningar Varje år har SKR:s medlemsföreningar möjlighet att söka extra anslag för att genomföra mindre projekt. År 2010 inkom 115 ansökningar från 57 medlemsorganisationer. Det sökta beloppet översteg 6 miljoner. SKR beviljade medel till en summa av kr. Bland ansökningar som beviljades fanns projekt som gällde utbildning, nysatsningar, informationsmaterial, internationella utbyten, planeringsdagar, metodutveckling och mycket mer. Utvecklingsgruppen för tjejjourer Utvecklingsgruppen för tjejjourer i SKR fortsatte under 2010 sitt arbete med att stärka tjejjourerna och få dem mer delaktiga i förbundets arbete. Tyvärr ställdes två av årets tre planerade aktiviteter in. Deltagande i Hultsfredsfestivalen på grund av att festivalen gick i konkurs och vårens tjejjourshelg på grund av för få anmälningar. Den tredje aktiviteten, tjejjoursutbildning i Självförsvar för självkänsla, kunde dock genomföras med lyckat resultat. SKR:s grundkurs Under 2010 genomgick 38 personer SKR:s grundkurs. De som arrangerade grundkurser var Kvinnojouren i Höganäs, Kvinnojouren i Malmö, Kvinnojouren i Jönköping och Kvinnojouren Linnéan i Lidköping. 6

9 Innehållet i SKR:s grundkurs handlar till stor del om förhållningssätt och att som jourkvinna eller jourtjej reflektera över vad som händer med en själv i jourarbetet. Genom att uppmärksamma och förstå sina egna reaktioner kan deltagarna bli ett bättre stöd för andra. Kursen innehåller också grundläggande fakta om våldet och kvinno- och tjejjourernas uppdrag. Syftet med en gemensam grundkurs för SKR:s medlemmar är att ge jourerna möjlighet till en hög och jämn kompetens inom det verksamhetsområde som SKR verkar inom. Med hög kompetens menas att alla i en jour har kunskap och känner trygghet i sitt engagemang i jouren. Med jämn kompetens menas att likadan kunskap finns i alla jourer. Nyhetsbrev Under 2010 gav SKR ut sex nyhetsbrev, jämnt fördelade över året. De skickades ut via post och e-post till medlemsföreningarna. I nyhetsbreven fanns information om vad som var på gång inom förbundet och kvinno- och tjejjoursrörelsen. Debattunderlag Debattunderlag skickades ut till SKR:s medlemsföreningar inför Internationella kvinnodagen den 8 mars, samt Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november. Debattunderlagen användes fritt av jourerna, och ledde till flera publicerade debattartiklar i lokalpress. Juristjouren SKR hade under 2010 ett samarbete med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB för att kunna ge medlemsföreningarna svar på frågor av juridisk karaktär. Juristjouren användes av SKR:s medlemmar, förtroendevalda, anställda och frågesvararna på Mailjouren. Frekvensen av frågor minskade under året. Forskning Under 2010 påbörjades arbetet med att skriva SKR:s historia (de första 15 åren) tillsammans med forskaren Lars Svedberg på Ersta Sköndal Högskola. SKR:s besök hos medlemsorganisationer Under året besökte representanter från SKR följande medlemsorganisationer: Kvinnohuset Tranan, Skövde Systerjouren Somaya, Kista Stjärnjouren, Sundbyberg Alla Kvinnors Hus, Stockholm Lidingö kvinnojour Malmö kvinnojour Sörmlands länsförening Västerviks kvinnojour ATIM Kvinno- och tjejjour, Malmö Kvinnojouren Blenda i Växjö 7

10 Illustration: Moa Dunflak Fokus: Barnperspektivet Sedan bildandet 1996 har SKR haft ett starkt barnperspektiv. Det innebär att förbundet och dess medlemmar ser de barn som följer med sin mamma till kvinnojouren som individer med egna behov, önskemål och upplevelser av våldet. Många barn tar på sig ett stort ansvar för det som sker, och mår dåligt av att inte kunna stoppa våldet. Upplevelserna kan ge trauman som kräver psykiatrisk vård. Dessutom vet man att barn som lever i en familj där mamman blir misshandlad i högre grad blir utsatta för fysiskt våld själva, än vad andra barn blir. 8

11 FOKUS Barnperspektivet Fler och fler av SKR:s kvinnojourer har möjlighet att ta emot medföljande barn på det skyddade boendet. Några av jourerna har också särskild verksamhet, såsom samtalsgrupper, riktade till barnen. Både SKR som förbund, och de flesta av de enskilda jourerna, strävar efter att utveckla mer formaliserad verksamhet för de medföljande barnen. Under 2010 arbetade SKR på flera fronter med frågan om barn som upplever våld, bland annat genom utåtriktade projekt, samverkan och opinionsbildning. Listan för barnfrågor inom SKR För att underlätta erfarenhets- och kunskapsutbyte inom förbundet när det gäller barn som upplever våld, skapades en särskild e-postlista kallad barnlistan. Barnlistan fick snabbt prenumeranter och vid verksamhetsårets slut bestod den av 37 personer, alla verksamma i någon av SKR:s medlemsföreningar. På listan tipsades det under året om aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar inom ämnet. Flera använde också listan till att berätta om sig själva och hur den egna jouren arbetar med barnfrågan. Children in Law, Örebro september Den internationella konferensen Children in Law hölls på Örebro universitet den september. Fokus var barns juridiska rättigheter runt om i världen. Catarina Andersson, ledamot i SKR:s styrelse, deltog och SKR:s film Jag sa att jag hade en mardröm visades vid ett informationsbord. Under konferensen diskuterades bland annat ett europeiskt och gränsöverskridande perspektiv på barns behov av skydd och vilka juridiska problem som kan uppkomma då de rättigheter för barn och unga som Barnkonventionen fastslår ska säkerställas. Hjördis Flodström-Enquist presenterade en rapport om barns situation i det svenska rättsväsendet, med hänvisning till Barnkonventionens 12 om barnets rätt att bli hörd i det som berör dem. Även Brottsoffermyndighetens CURE-projekt presenterades. Våldets olika perspektiv Barn-Mamma-Pappa Projektet Våldets olika perspektiv Barn-Mamma-Pappa genomfördes i samarbete med Rädda Barnen, Rikskriscentrum (Sveriges professionella kriscentra för män) och Roks. Projektet innebar en pilotstudie i kommunerna Tyresö, Haninge och Trelleborg. Under en sexmånadersperiod kartlades antalet barn som upplevt våld samt vilket stöd de erbjudits. Syftet var att få en bild av de kontakter man haft med pappor som utövat våld, mammor som blivit utsatta för våld och barn som upplevt våld. Projektet ska ses som ett försök att undersöka och diskutera hur stödet och behandlingsarbetet bedrivs utifrån våldets olika perspektiv: barnets, den utsatta förälderns och den som utövat våldet. I de kommuner som projektet samarbetat med finns det stöd att erbjuda till alla tre. Kartläggningen visade bland annat att man i de tre kommunerna hade kännedom om sammanlagt 232 barn som upplevt våld mot sin mamma under de sex månader som kartläggningen avsåg. Av de 232 barnen fick 105 barn ett eget stöd. 85 barn bedömde man behövde mer stöd än det man hade erbjudit. För endast sex av barnen fanns en pågående parallell kontakt med någon av barnets föräldrar inom kvinnojour/ kvinnofridsmottagning. Barnen till de män de tre mansmottagningarna hade kontakt med var inte kända hos den verksamhet i kommunen som erbjuder barnen stöd. Efter att kartläggningarna sammanställts bjöds inblandade personer från berörda kommuner, kvinnojourer, barnverksamhet och mansverksamhet in till ett rundabordssamtal då de fick möjlighet att mötas och reflektera över resultaten. Seminarium om barn som brottsoffer Barn som brottsoffer var även detta år fokus för SKR under Almedalsveckan i juli, då ett panelsamtal med titeln Små brottsoffer stora sår arrangerades tillsammans med HOPP och BOJ. Evenemanget var en uppföljning av 2009 års Almedalsaktivitet då fem yrkanden hade överlämnats till socialminister Göran Hägglund och riksdagens tvärpolitiska barngrupp. I panelen deltog Thomas Bodström (s), ordförande i justitieutskottet, 9

12 FOKUS BARNPERSPEKTIVet SKR, BOJ och HOPP:s yrkanden 1. Inrätta en Barnbalk grundad på FN:s barnkonvention och Europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter 2. Gör det straffbart att misshandla inför barn 3. Inrätta ett Nationellt Riksbarnscentrum 4. Inrätta barnahus i hela landet 5. Förstärk rättsväsendet med sakkunniga på barn Foto: Amanda Säfström, BOJ Johan Pehrson (fp), ledamot i justitieutskottet och rättspolitisk talesman, Brottsoffermyndighetens generaldirektör Margareta Bergström och rikspolischef Bengt Svenson. Inför en fullsatt sal diskuterades hur skyddet för våldsutsatta barn kan förbättras. Samtalet modererades av BOJ:s förbundsordförande Sven- Erik Alhem som inledde med att konstatera att flera av de yrkanden för stärkta rättigheter för barn som organisationerna överlämnat 2009 nu fått gehör. I propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232) som regeringen överlämnade till riksdagen den 28 juni sägs bland annat att all lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med Barnkonventionen. Ett av de yrkanden som fördes fram 2009 var att barn som bevittnat våld ska betraktas som målsäganden i juridisk mening. Jag är positiv om vi hittar en rättssäker lagstiftning, sa Thomas Bodström, som framhöll svårigheterna kring att skapa en lagstiftning där alla enskilda barns bästa kommer till sin rätt. Jag tycker inte att man ska hasta förbi principen om barnets bästa. Det är inte alltid barnets bästa att komma in i rättssalen. Det kanske inte är bäst för Emma 16 år att processa mot sin pappa, förklarade Bodström vidare. Jag tror att man ska ha en skärpt syn på att man gör saker inför ögonen på barn. Men också se till att man gör vad man kan för att stötta, sa Johan Pehrson. Margareta Bergström berättade om Brottsoffermyndighetens arbete med brottsskadeersättning till barn som bevittnat våld. Ett jätteproblem har varit att det inte framgår i förundersökningarna att det finns barn. Det vore bättre att ta steget fullt ut och se det här som ett brott, sa hon. En fråga som också särskilt lyftes var polisens alltför långa handläggningstider vid brott mot barn. Tidsaspekten är urdålig. Vi är överens med åklagarna om att vi måste få barnförhör inom 14 dagar. Jag har sagt att vi måste prioritera alla våldsärenden. Det här är kända gärningsmän, det går inte att låta dem ligga, sa Bengt Svenson. Han framhöll också att polisen gjort satsningar med kompetenshöjningar. Jag vill ta tillfället i akt och tala om vad vi gör. Jag är inte nöjd jag är kritisk. Men jag tycker att vi gör en hel del, och det ska polisen ha cred för. Samtalet följdes av en engagerad publik som ställde många frågor till paneldeltagarna. Bland andra fanns justitiekansler Anna Skarhed, Åsa Landberg, psykolog på Rädda Barnen, och forskaren Eva Diesen på plats. 10

13 FOKUS Barnperspektivet Ur Barnens Perspektiv Under 2010 redovisades projektet Ur barnens perspektiv till Allmänna Arvsfonden. Samtidigt ansökte SKR om medel för ett andra år för att möjliggöra spridning av de metoder som projektet tagit fram. Ansökan beviljades då resultaten för år ett var mycket bra. Under hösten drog det andra projektåret igång och kontakter togs för att sprida verksamheten. SKR har bland annat inlett ett samarbete med medlemsföreningen ATIM Kvinno- och tjejjour i Malmö som syftar till att starta gruppverksamhet där. I Stockholm har steg tagits för att sprida kunskap och projektets metoder till fler organisationer och till kommunen. Jag sa att jag hade en mardröm SKR fortsatte under 2010 att marknadsföra och visa filmen Jag sa att jag hade en mardröm. I den animerade dokumentärfilmen medverkar fem barn som är mellan 3,5 och 8 år. De befinner sig på en kvinnojour och har alla upplevt våld mot sin mamma. Barnen intervjuas av Lotta Molander som arbetar med barnverksamheten på Alla Kvinnors Hus i Stockholm. Samtalen är autentiska. Under 2010 såldes 267 stycken exemplar av filmen, till bland andra socialtjänst, kommuner, elevhälsa, skolor och mödravård. 11

14 Påverkan och Synlighet SKR deltar i den offentliga debatten och informerar media och allmänhet om medlemsföreningarnas kunskaper, erfarenheter och arbete. Efterfrågan på SKR:s kunskap och erfarenhet växer för varje år. SKR som förbund omskrevs i media ungefär 2-3 gånger i månaden under Flera debattartiklar publicerades, däribland om det dödliga våldet mot kvinnor (SVT Debatt, maj), prostitution (ETC, juli) och om mäns våld mot kvinnor (Piteå-tidningen, Sundsvalls tidning m.fl.) Medlemsföreningar i media Under året gjorde SKR ett försök att samla pressklipp där medlemsföreningar omskrevs. Allt som gick att hitta via Internet samlades i en lista på hemsidan. Då det inte finns någon liknande samling från tidigare år är det svårt att säga om jourerna syntes mer eller mindre än tidigare under Tillsammans förekom jourerna i minst 75 artiklar i dagspress, TV och radio mellan maj och december, vilket visar att jourerna når ut till allmänheten med sitt arbete. Medieinslagen bestod till största delen av intervjuer och längre nyhetsartiklar. Framför allt är det lokaltidningarna och Sveriges Radios lokala stationer som gör rapporterar om SKR:s medlemsföreningar. Varumärkesbarometern För andra året i rad deltog SKR i Varumärkesbarometern, en marknadsundersökning av Svenska Marknadsundersökningar AB. SKR:s logotyp och namn publicerades i en tryckt version av TV-Bilagan i juli. Syftet med undersökningen är att ta fram analysmaterial för kännedom, omdömen och lojalitet - d.v.s. undersöka om allmänheten känner till SKR:s namn och verksamhet genom logotyp/varumärke. Resultaten är något svårtolkade för SKR:s del, då vi kan anta att många som svarat att de känner till SKR, snarare känner till en kvinnojour eller tjejjour. Målgruppen för undersökningen var de som köpt TV- Bilagan samt en frivillig svarspanel. Antalet respondenter i 2010 års undersökning var 1489 stycken. Vid frågan om man kände till företagen/ namnen/logotypen i undersökningen svarade 16,0 procent att de kände till SKR, vilket var en ökning från året innan då motsvarande siffra var 11,2 procent. Detta kan jämföras med The Body Shop som också deltog i 2010 års undersökning, och vars igenkänningsgrad var 68,8 procent. Ett viktigt resultat är att respondenterna även 2010 år gav SKR (eller troligtvis snarare kvinnooch tjejjourerna) uteslutande goda omdömen, såsom Kvalitet och God service. Inte en enda person angav något negativt. Ett annat intressant resultat är att kvinno- och tjejjourerna var mest kända bland dem som har en årsinkomst under kr. Slutligen så hade var femte bland dem som känner igen SKR uppgivit att de ibland, ofta eller alltid har kontakt med kvinno- eller tjejjourer. Detta utgjorde 3 procent av det totala antalet respondenter Representanter för SKR uttalade sig i riksmedia vid följande tillfällen: Mars: Katarina Björkgren om skyddade personuppgifter i P1 Morgon April: Carina Ohlsson om hemförsäkringar och stöd via facket i ETC och TV4 Nyhetsmorgon Maj: Carina Ohlsson om det dödliga våldet mot kvinnor i Aftonbladet Juli: Carina Ohlsson om ökningen av våld mot kvinnor i Dagens Nyheter Augusti: Carina Ohlsson om fotboja och besöksförbud i Aftonbladet September: Carina Ohlsson om prostitution i Expressen (vilka bestod av ungefär lika många kvinnor som män). Remissvar SKR bevakar utredningar, lagförslag och remisser inom kvinno- och tjejjourernas intresseområden. Under året lämnade SKR svar på följande remiss: SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst Internationella brottsofferdagen Internationella Brottsofferdagen arrangeras årligen av 12

15 Brottsoffermyndigheten i samverkan med SKR med flera organisationer som har erfarenheter av brottsofferarbete hölls konferensen 25 februari i Stockholm och tema var temat Vem tar ansvar för våldet? Flera av huvudföreläsningarna och seminarierna berörde våra områden, däribland Mauro Råkil som pratade om Utmaningar i att markera ansvar för våld i nära relationer och ett seminarium om Projekt Karin om utveckling av kvinnofridssamverkan i Malmö. Flera seminarier uppmärksammade också barns utsatthet ur olika perspektiv. Kampanj: Krafttag mot våldtäkt I början av 2010 genomförde SKR, RFSU, Amnesty, Män för Jämställdhet, Roks, Alla Kvinnors Hus, Unifem, RFSL och Sveriges Kvinnolobby en gemensam kampanj mot våldtäkt. I april överlämnade organisationerna en lista på över namnunderskrifter för krafttag mot våldtäkter till Nyamko Sabuni. Regeringen uppmandes i uppropet att: 1. Anta en särskild handlingsplan för att förebygga och bekämpa våldtäkter och annat sexuellt våld 2. Öka stödet till brottsoffren, bland annat genom att inrätta särskilda mottagningar för våldtagna och se till att långsiktigt professionellt stöd och rehabilitering finns tillgängligt för alla som utsatts för våldtäkt och annat sexuellt våld. 3. Inrätta en oberoende granskningskommission med uppgift att systematiskt samla in information om alla utredningar rörande våldtäkt som läggs ned eller leder till beslut om att inte väcka åtal. Kommissionen ska analysera utredningskvaliteten och identifiera brister så att rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden kan förbättras. Hultsfredsfestivalen Under sommaren skulle Hultsfredsfestivalen fira 25-års jubileum och givetvis skulle SKR:s tjejjourer som vanligt delta med ett tjejjourstält. De praktiska förberedelserna gjordes utav Malin Tilling i samarbete med utvecklingsgruppen för tjejjourer. Lagom till att alla pusselbitarna börjat falla på plats, en vecka innan festivalen skulle gå utav stapeln, begärde Rockparty (arrangörerna för festivalen) sig i konkurs. Festivalen blev inställd vilket innebar att SKR inte kunde delta. Stockholm Pride Tillsammans med HOPP, BOJ, Roks och RFSL:s brottsofferjour arrangerade SKR och Tjejjouren.se en rad aktiviteter under Stockholm Pride, 26 juli-1 augusti. Alla samarbetsorganisationer samlades kring den gemensamma kampanjen Om livet inte är en schlager längre, som riktade sig till våldsutsatta hbtpersoner. Under ett par veckor i juli fanns annonser i tunnelbanan med detta budskap och information om att stöd finns, och annonserna låg även på internetforumen Cruiser och QX. Samarbetsgruppen planerade tillsammans Bitterfittan goes gay, en teaterföreställning med efterföljande samtal om våld i hbt- respektive heterorelationer. Cirka 150 personer deltog i arrangemanget, som ägde rum i Pride house i Kulturhuset i Stockholm. Tillsammans förfogade gruppen också över ett tält i Pride park, där tjejjourer från SKR och Roks tillsammans hade aktiviteter och information en dag medan kvinnojourer från SKR och Roks arrangerade aktiviteter under en annan. Tjejjourerna och Tjejjouren.se hade dessutom ett informationsbord på ungdomssamlingspunkten Lava, en mobil tjejjoursskrinda och ett ekipage i Prideparaden. Hearing om regeringens handlingsplan I samband med att 2007 års handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer utvärderades, höll jämställdhetsminister Nyamko Sabuni en hearing för ideella organisationer. Inför hearingen i november träffades nätverket kring Krafttag mot våldtäkt för att utbyta erfarenheter och synpunkter på handlingsplanen. Gruppen var enig kring att man inför den kommande handlingsplanen måste inkludera mer förebyggande arbete, gå från projektstöd till organisationsstöd, samt särskilt lyfta det sexuella våldet. Det var också dessa krav SKR framförde under hearingen. Förbundet lyfte också att det måste bli tydligare vilken roll den ideella sektorn har och hur samverkan mellan olika aktörer kan se ut. 13

16 Synlighet och räckvidd SKR:s hemsida kvinnojour.com hade under 2010 i snitt cirka 3700 unika besökare per månad. Under sommaren och julen var besöksantalet lägst. De flesta besökare hittade till hemsidan via Google genom att söka på kvinnojouren, skr eller kvinnojour. Under hösten blev det vanligare att söka på skr än på kvinnojour vilket skulle kunna indikera att förbundets namn blivit mer känt. En annan positiv trend under året var att fler hittade till SKR:s hemsida via andra hemsidor, det vill säga att de länkade och hänvisade till kvinnojour.com. De populäraste sidorna på kvinnojour.com (förutom startsidan) var sidorna Om SKR, Hjälp finns och Kunskapsbanken. De allra flesta besökare var förstås från Sverige. I övrigt var de flesta besök från Finland, Norge och USA. Hemsida under omgörning SKR lanserade en ny hemsida i början av Tekniken uppdateras och förbättras dock snabbt och för att optimera hemsidan påbörjades en uppdatering under Hemsidan behövde moderniseras och anpassas efter förbundets och medlemsföreningarnas behov. Även formen var i behov av uppfräschning. För detta arbete knöt SKR till sig nya samarbetspartners: webbyrån Rabash (www.rabash.se) som har gjort hemsidor för bland andra Svenska Freds, Fair Trade Center, Arbetaren och Kvinna till Kvinna, samt formgivaren Louise Bååth (www.kingisland.se) som bland andra arbetat med Action Aid, LO, Norstedts, ABF och Kvinna till Kvinna. I slutet av året skickade kansliet ut en enkät till medlemsföreningarna för att få hjälp med vilken riktning den nya hemsidan skulle ha. Svaren visade bland annat att medlemmarna anser att hemsidan framförallt bör vända sig till stödsökande kvinnor och deras anhöriga. Där ska finnas fakta om våldet, om kvinno- och tjejjourernas arbete, och om hur man kan kontakta en jour eller få annan hjälp. Det framkom också att sökmotorn över landets alla kvinnooch tjejjourer är viktig i jourernas arbete och att medlemswebben inte används i särskild hög utsträckning. Sociala medier I slutet av april tog SKR klivet ut i de sociala medierna. En profil på microbloggen Twitter och en sida på det sociala nätverket Facebook skapades. Sammanlagt följde flera hundra personer och organisationer SKR:s flöden på Twitter och Facebook, där i genomsnitt ett inlägg om dagen publicerades. SKR:s sida på Facebook följdes vid årsskiftet av över 1400 användare och Twittersidan av över hundra stycken. Inläggen på Facebook genererade en hel del dialog, och ungefär 90 reaktioner i form av gillanden och kommentarer varje månad. Dessutom fungerade Facebook-sidan som en sluss till kvinnojour.com. Handböcker SKR:s handböcker hade under 2010 följande försäljningssiffror (2009 års siffra inom parantes) Barn på kvinnojour: 115 ex (78) Att starta och driva tjej-och kvinnojour: 104 ex (58) Våld i samkönade relationer: 139 ex (197) 14

17 Representation: SKR har under året deltagit som sakkunniga eller representerats vid bland andra följande seminarier, utbildningar och konferenser: Projekt Lilja, 13/1 Serbernas Riksförbunds kvinnoorganisation God vilja räcker inte, 23/1 Brukardelegationen, 27/1 Projektgrupp till Idéburen kvalitet (Överenskommelsen) 11/2 Det offentliga frivilliga arbetet, 2/2 Kvinna till Kvinnas filmvisning Kvinnornas krig, 2/2 Hearing om särlevande föräldrar, 11/2 Brottsofferdagen, 22/2 Stockholm stad, Allmänna råden och kvinnojoursutvärderingen, 23/2 Global Network arbetsmöte i New York, 25-26/2 CSW konferens, 1-5/3 Temadag om relationsvåld, 1/3 Regeringskansliet, möte om överenskommelsen om integration, 8/3 Möte med jämställdhetsrådet, 18/3 Föreläsning Unga flickor och läkemedel, 22/3 Ungdomsstyrelsen, möte om Internet och prostitution på nätet, 26/3 Sveriges Kvinnolobbys årsmöte, 27/3 Debatt i Riksdagen om bloggsfären angående tvåårsregeln, 8/4 Forum för frivilligt socialt arbete, 13/4 Kvinnors Nätverk, seminarium i Riksdagen, 14/4 Samverkansgruppen för brottsoffer, 14/4 Sveriges Kvinnolobby, arrangemang om Fruimport, 16/4 Socialstyrelsen om kvinnofridsuppdragen, 16/4 Möte med Länsstyrelsen om kampanj mot prostitution och trafficking, 19/4 Samverkan och ansvar vid våld i nära relationer, Hässleholm, 6/5 Barn och våld, landstinget Stockholm, 17/5 NCK, lansering av forskning om hedersvåld och förtryck, 20/5 Brukardelegationen, 20/5 Sveriges Kommuner och Landsting, konferens om nyanländas etablering, 26-27/5 Tänk om!, seminarium, 1/6 Jämställdhetsrådet (hedersvåld och tvångsäktenskap), 3/6 Ungdomsstyrelsens idéseminarium med temat insatser som kan förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja, 8/6 NCK, seminarium om våldtäkt, 8/6 Stora Rådet, Socialstyrelsen, 11/6 Allmänna Råden, 23/8 Röda Korsets och Slagfärdigas möte, 3/9 Stora Rådet, Socialstyrelsen, 10/9 Internationella Barndagen, 14/9 The 2010 International conference Children in Law, 16-17/9 KSAN ordförandekonferens, 13/10 BROM s saverkansgrupp, 13/10 Nyanländas engagemang i föreningslivet, MIP, 13-14/10 Projekt Liljas seminarium, 13-14/10 (Malmö), 4/11 (Stockholm), 9/11 (Karlskrona) Ending Violence Against Women. 12th WAVE Conference & Globala nätverket, Polen, 14-16/10 NKMV, Island, 22-23/10 Konferens, stiftelsen Allmänna Barnhuset, Sätra Bruk, 9-10/11 MR-dagarna, Örebro, 15-16/11 Unga kvinnors värn, Skyddat boende och sen?, 17/11 Konferens, How to fight violence against women, Belgien, 25-26/11 Hearing, uppföljning av handlingsplanen, 29/11 Arvsfonden, presentation av projekt, 3/12 Pressmeddelanden Följande pressmeddelanden skickades under 2010: SKR har nytt namn fr.o.m. januari Åtta organisationer kräver krafttag mot våldtäkter SKR stödjer BRIS kravställen Lansering av den annorlunda rapporten Prostitution Ett fritt valt yrke? Carina Ohlsson ordförande i Europarådets barnkommitté Små brottsoffer stora sår Olga Persson är SKR:s nya förbundssekreterare Margot Wallström och Thomas Bodström lär av kvinno- och tjejjoursrörelsen Margot Wallström talar om våldtäkt i krig och fred Järfälla Tjejjour och Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund hyllar sexköpslagen 8 dec! 15

18 Fokus: Jourbesök av Margot Wallström Den 23 augusti fick två av SKR:s medlemsföreningar besök av Margot Wallström, FN:s särskilda representant för arbete mot sexuellt våld mot kvinnor i konflikter. Med på besöken var också Thomas Bodström (s), dåvarande ordförande i justitieutskottet. På Systerjouren Somaya fick Wallström lära sig om hur jouren arbetar för att skydda och stärka de kvinnor och tjejer som söker sig dit. Jouren har särskild kompetens i att möta kvinnor med muslimsk och/eller utländsk bakgrund. Verksamhetschef Susanne Namaani ledde samtalet och besökarna fick inledningsvis delta i en kvinnojoursrunda då var och en fick presentera sig. På så sätt fick alla närvarande möjlighet att mötas på samma plan och komma in i samtalet. Wallström uppmärksammades på de svårigheter som jouren ofta upplever. För det första utgör den så kallade tvåårsregeln ett stort problem. Den säger att personer som kommer till Sverige på grund av anknytning har en prövotid på två år för att få permanent uppehållstillstånd. Somaya möter många våldsutsatta kvinnor som hämtats till Sverige av sina män, men som av rädsla för att bli utvisade 16

19 FOKUS Jourbesök stannar kvar hos männen. Att skickas tillbaka sitt hemland kan innebära en lika stor katastrof som att stanna hos sin våldsutövande make. Vidare beskrev Namaani ett annat mycket vanligt problem; muslimska kvinnors möjlighet till skilsmässa. Även om en kvinna och en man är skilda enligt svensk lag krävs ett intyg från en religiös företrädare för att skilsmässan ska vara giltig också i hemlandet. Bodström presenterade idén att de samfund som har vigselrätt också skulle göras skyldiga att erkänna skilsmässor och därmed underteckna detta intyg så att skilsmässan också godkänns i hemlandet. Efter besöket på Somaya åkte Wallström och Bodström vidare till Sundbybergs tjejjour Stjärnjouren. De togs emot av jourens två anställda, Kinen Erixon och Sandra Åslund, som gav dem en snabbkurs i tjejjourskunskap. Bland annat förklarade Erixon och Åslund hur tjejjourer arbetar förebyggande, så att de tjejer som söker sig dit förhoppningsvis aldrig ska behöva uppsöka en kvinnojour när de blir äldre. Wallström och Bodström fick också varsitt exemplar av Stjärnjourens metodbok Mötas och Stärkas, metoder och strategier för utåtriktat tjejjoursarbete. Under kvällen deltog Margot Wallström i ett samtal arrangerat av SKR och Alla Kvinnors Hus. Hon berättade att hon genom studiebesöken påmints om att de maktförhållanden och den brist på jämställdhet som ligger till grund för våldet i vardagen också ligger till grund för det sexuella våld i konflikter som hon möter i sitt uppdrag. Samtal med Margot Wallström SKR och Alla Kvinnors Hus arrangerade 23 augusti en samtalsstund med Margot Wallström på temat mäns våld mot kvinnor i krig och fred. Arrangemanget ägde rum på Alla Kvinnors Hus i Stockholm och var öppet för allmänheten. Runt 75 personer kom för att lyssna på samtalet som leddes av Johanna Palmström. Kvällen kom till stor del att handla om våld mot kvinnor i konflikter, då Wallström bjöd på flera berättelser från sitt uppdrag som FN:s särskilda representant för arbete mot sexuellt våld mot kvinnor i konflikter. Hon förklarade hur civilbefolkningen i hög grad är offer i en modern krigsföring och att kvinnor då hamnar i frontlinjen. Wallström beskrev hur sexuellt våld används kontinuerligt, systematiskt och beordrat. Det är ett mycket effektivt vapen vars syfte är att sprida skräck. Det sexuella våldet sänder signaler till männen att de inte kan skydda sina kvinnor och är ett sätt att säga att "ni ska vara rädda för oss och fly". En skräck sprids som varar i flera generationer framåt, då dessa handlingar ofta utförs inför en hel by. Wallström menade att det är viktigt att skilja mellan "vanligt" våld och sexuellt våld, eftersom det sexuella våldet historiskt har omgetts av tystnad och tabu. Handlingarna har därmed inte erkänts som brott, ingen har straffats och förövarna har gått fria. Sexuellt våld är en erkänd kriminell handling men det räknas som cole Laterale, det vill säga skador som sker vid sidan om den huvudsakliga konflikten. En likhet mellan sexuellt våld i krig och fred är kvinnans underordning; bristen på jämställdhet. Dessutom kan man se att män vars situation, position och/eller självuppfattning som ifrågasätts oftare använder våld mot kvinnor. I fredstid kan det handla om män som blivit arbetslösa, i en väpnad konflikt om soldater som tjänstgör som vapen och måltavlor. Att Säkerhetsrådet har fattat beslut om att ge Margot Wallström uppdraget som FN:s särskilda representant för arbete mot sexuellt våld mot kvinnor i konflikter såg Wallström själv som ett tecken på att den här frågan nu betraktas som ett säkerhetspolitiskt problem och ett hinder för fredsarbete. Hon framhöll vikten av att kvinnor släpps in i samhällets alla funktioner för att ett land ska kunna bygga en varaktig fred. Särskilt viktigt är det med kvinnor inom poliskåren, rättsväsendet och militären. 17

20 Illustration: Moa Dunflak Fokus: Prostitution och sexköp SKR arbetar mot prostitution på flera plan. Många tjejer och kvinnor som jourerna möter har erfarenhet av prostitution, särskilt vanligt förekommande är det bland kvinnor som lever med ett missbruk. Kvinnojourerna har en viktig roll både i mötet med enskilda individer som söker stöd och som samverkanspart i andra aktörers arbete. 18

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 2 Inledning Min resa

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011 BILAGA 1: Statistik och kommentarer ang. avvisningar av kvinnor och barn från kvinnojourernas boenden 2011 och sept-nov 2012 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinnojouren.se Kontakt:

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2016

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2016 Afrosvenskarna i Stockholm, ASR - Stockholm Projektet kapacitetshöjning mot hatbrott Alla Kvinnors Hus, Karlstad Alla kvinnors jour Grundutbildning för volontärer Alla kvinnors jour Alla kvinnors jour

Läs mer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 www.unizon.se info@unizon.se @unizonjourer Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer - Baserad på 2014 års enkätundersökning Författare: Siri Morawski, siri.morawski@gmail.com

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel Köpenhamn den 7 8 maj 2011 Förbud mot köp av sexuell tjänst Förbud mot köp av

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se Porrfritt Innehåll Ett porrfritt alternativ!... 1 Information om certifieringen Porrfritt... 2 Porrfritt märket... 3 Syftet med satsningen... 3 Hur vi kommer att marknadsföra porrfria hotell... 3 Villkor

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet.

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Förord Kvinnorörelsen har uppnått mycket i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle. Med nästa stora

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Folkbokföringen (SOU 2009:75) Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk

Läs mer

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor Nyhetsbrev nr 2 2015 Mäns våld mot kvinnor Här får du lite samlade nyheter och information om vad som är på gång i riket och länet. Länsgruppen mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015 Akillesjouren Volontärutbildning och informationsmaterial Alla Kvinnors Hus, Karlstad Kurs för våldsutsatta kvinnor Brottsoffer-, Kvinno- och Tjejjouren Södertälje Grundutbildning för vittnesstödjare Brottsofferjouren

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2009 ABF Västerås Konferens om hedersrelaterat våld Alla Kvinnors Hus, Karlstad Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor ATSU,

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm BROTT I NÄRA RELATIONER Illustration: Anders Worm Illustration: Anders Worm Inledning I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2015

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2015 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2015 ALVA Kvinnojour, Ale Grundutbildning för kvinnojourens medlemmar Gruppverksamhet för personer som har blivit utsatta för sexuella

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

REMISSVAR Dnr 3.9:0508/15

REMISSVAR Dnr 3.9:0508/15 REMISSVAR 2015-10-21 Dnr 3.9:0508/15 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtyck (SOU 2015:55) Inledning Barnombudsmannen välkomnar

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Utan uppehållstillstånd och utsatt för våld rättsliga perspektiv. Monica Burman Docent i straffrätt Juridiskt forum vid Umeå universitet

Utan uppehållstillstånd och utsatt för våld rättsliga perspektiv. Monica Burman Docent i straffrätt Juridiskt forum vid Umeå universitet Utan uppehållstillstånd och utsatt för våld rättsliga perspektiv Monica Burman Docent i straffrätt Juridiskt forum vid Umeå universitet Innehåll Statistik anhöriginvandring och internationella äktenskap.

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009 Verksamhetsberättelse för i Göteborg 2009 Det har tyvärr inte funnits någon som samordnat nätverket under året, men Nina har skött nätverkets e-postadress och kontakter med nya medlemmar och Ulla har ansvarat

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrunden antogs av Roks årsmöte 2007 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Stockholm

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Juni 2011 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB, Göteborg Föreläsningsdag om sexuella övergrepp mot barn Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska.

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska. 2013-01-13 Västerorts kvinnojour VKJ Verksamhetsplan 2013 1. Inledning Västerorts kvinnojour erbjuder skyddat boende för utsatta kvinnor och kvinnor med barn. Vårt verksamhetsområde erbjuder förutom boende

Läs mer

Sverige tillsammans regionala konferenser

Sverige tillsammans regionala konferenser Sida 1 av 5 22 februari 2016 Ser mejlet konstigt ut, klicka här. Webbplats Tipsa om nyhetsbrevet Prenumerera Avregistrera I detta nummer finns nyheter om: Jämställdhet Flyktingmottagning och ensamkommande

Läs mer

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min FILMGUIDE för samtal och diskussion En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min Filmproducent och distributör: Film and Tell Kontakt: info@filmandtell.com 08-55

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner är förslag från RFSU Stockholms styrelse. Alla medlemmar kan inför och under årsmötet lämna egna förslag. Det kan vara något helt nytt eller

Läs mer