Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008"

Transkript

1 Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Harald Mårtensson Gunnar Wetterberg

2 Omslag: Michael Jäderlind är personalvetare och utbildad vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit anställd som projektledare och i olika linjebefattningar i ITkonsultföretag men är sedan ett år VD och huvudägare i webbyrån Nansen. Michael har alltid varit intresserad av management- och organisationsfrågor. Att starta en webbyrå tillsammans med några riktigt duktiga kollegor är bland det mest spännande och stimulerande jag gjort i mitt yrkesliv hittills och jag vill verkligen uppmuntra fler att prova att starta och driva ett företag. Michael Jäderlind är medlem i Saco-förbundet Jusek

3 Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln

4 Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Harald Mårtensson Gunnar Wetterberg Citera gärna ur rapporten, men ange källa Författarna och Saco 2008 Grafisk form C-Convert Papper Lessebo Naturvit Tryckeri M.E. Produkter Upplaga 1000 ex ISBN

5 Innehållsförteckning Inledning 7 Långt arbetsliv = högre pension 9 När ska man börja? 11 Hur mycket behöver jag? 12 Vilken sparform? 13 Hur mycket garanti? 15 Vad ska jag placera i? 17 Avgifter vad får man för pengarna? 18 Avkastning och solvens 20 Avkastning långt efter Flytträttens fallgropar 22 Löneväxling till pension 25 Familjeskydd 26 Uttag vid 61, sedan aktiefond? 28 Pensionskontroll 29 Prognoser 31 Ansökan om pension 33

6 Pension känns för mig som är nuvarande ung student väldigt avlägset. Men jag ser min utbildning som en investering vilken i förlängningen kan ge mig en tryggad tillvaro genom garanterad inkomstkälla, som förhoppningsvis även ger en bra pension i slutändan. Jag vet också att det är viktigt att skaffa sig kunskaper om den kommande pensionen och att skaffa dessa kunskaper tidigt, säger Maryam Khatibi som är medlem i Tandläkarförbundet.

7 Inledning För en facklig organisation står ersättningen för utfört arbete i centrum. Fackföreningarnas upprinnelse var den gemensamma kampen för lönen och det dagliga brödet, men perspektiven har successivt vidgats. Saco var den första fackliga organisationen i Sverige som riktade uppmärksamheten mot livsinkomsten (Björnsson, 2007). Under de senaste tio åren har livslönebegreppet fått en ny dimension. I takt med att medellivslängden ökat spelar pensionen en allt större roll. Allt fler människor lever allt längre tid efter det organiserade arbetslivet och då blir den uppskjutna lönen avgörande för vårt välstånd. Samtidigt har pensionernas sammansättning och villkor förändrats. Övergången från ATP till det nya allmänna pensionssystemet innebär en starkare koppling mellan de pensionsavgifter man betalar under sitt yrkesliv och den pension man sedan får ut, men innebörden är också att de flesta måste arbeta längre för att få samma pensionsnivå i förhållande till de yrkesaktiva som ATP tidigare gav.1 Men den allmänna pensionen är inte allt. För framtidens pensionärer kommer andra inkomster och tillgångar att spela en allt större roll. Många sparar i sitt eget boende, småhus eller bostadsrätter, som de kan realisera eller belåna när de blir äldre. De senaste åren har det finansiella sparandet vuxit i omfattning, främst i olika slags fonder. Framför allt kommer många att få en stor del av sin inkomst från andra pensioner än den allmänna försäkringen. Praktiskt taget alla som varit löntagare har tjänat in avtalspension under sitt yrkesliv; många bortåt hälften har dessutom sparat i någon form av privat pensionsförsäkring. Av dessa tillskott är det normalt avtalspensionerna som kommer att spela störst roll. Den allmänna pensionen betalas med avgifter på 18,5 procent av 1 Ibland uttrycks detta som att pensionerna kommer att bli lägre med det nya systemet, men det är missvisande. Eftersom produktivitetsutvecklingen stadigt höjer reallönerna med ungefär två procent om året de senaste årtiondena kommer varje procent att bli betydligt mer värd i framtiden. Det betyder att t.ex. 55 procent av de yrkesaktivas lön 2030 antagligen kommer att betyda mer pengar än 65 procent 2007.

8 » Den som vid 65 år funderar på att arbeta vidare i ytterligare två år belönas med en allmän pension som då är c:a 17 procent högre! «lönen, avtalspensionerna med 4,5 procent. Av den allmänna pensionsavgiften går 2,5 procentenheter till det system som administreras av Premiepensionsmyndigheten (PPM), där varje pensionsberättigad själv kan välja i vilka av PPM-systemets 800 fonder han eller hon vill placera sina pengar. För många löntagare kommer emellertid avtalspensionerna att bli viktigare än så. Dels kan avtalspensionen placeras och förvaltas på ett sätt som innebär att kapitalet förräntas med en högre procent än den som tillämpas vid uppräkningen av inkomstpensionen i det allmänna pensionssystemet; dels omfattar avtalspensionerna också hela eller stora delar av lönen över taket i det allmänna pensionssystemet, vilket betyder att pensionsavgifterna blir högre än för lönedelarna under taket. På så vis har utformningen av pensionssystemen blivit en allt viktigare del av det fackliga uppdraget. När parterna gör upp om förändringar av avtalspensionerna handlar det om beslut med verkningar under flera årtionden framöver. När Saco-S hösten 2007 förhandlade fram en ökning av pensionsavsättningen från 4,3 till 4,5 procent betyder det att det framtida pensionskapitalet växer några hundralappar snabbare varje år än det annars skulle ha gjort. Med ränta på ränta får detta större betydelse för 40-åringens standard på äldre da r än man spontant förknippar med ett par promille. I de nya systemens utformning ligger också att individen kan påverka utfallet genom sina egna val. Avtalspensionerna blir allt mer lika de individuella pensionsförsäkringarna. Löntagaren kan välja mellan olika slags pensionssparande, mellan olika förvaltare och mellan olika villkor för den framtida pensionen. Problemet är att det är ont om oberoende information i samband med valen. Den mesta informationen kommer från pensionsbolagen eller pensionsmäklarna, som ofta har bestämda syften och egna intressen med den upplysning de lämnar. Ibland tas pensionsfrågor upp i massmedia, men sällan på något systematiskt och uttömmande sätt, åtminstone inte i breda media med stor spridning. Den här skriften är ett blygsamt försök att ta upp några frågor av betydelse för bland annat valet av pensionssparande. Den gör inte anspråk på att vara heltäckande, men om det visar sig finnas ett intresse är det Sacos mål att regelbundet med ett par års mellanrum se över och fylla på innehållet. Resonemangen är i många delar tillämpliga både på avtalspensioner och privata pensionsförsäkringar.

9 Långt arbetsliv = högre pension Både den allmänna pensionen och avtalspensionen har numera en allt starkare koppling till livslönen och inte som tidigare till slutlönen. De flesta anställda har i dag avgiftsbestämda pensionsrätter inte bara från den allmänna pensionen utan också från avtalspensionen. Full effekt får man först då man arbetat heltid under omkring 40 år, vilket innebär att man kan räkna med att få en total pension som totalt uppgår till mellan procent av slutlönen. Om man bara arbetat t.ex. 25 år med pensionsrätt kommer den totala pensionen bara att uppgå till drygt hälften av slutlönen. Det betyder att antalet år med pensionsgrundande inkomster är avgörande för den kommande pensionens storlek. Om man kommit sent in i arbetslivet måste man överväga om man också kan stanna kvar längre upp i åren. Den allmänna pensionen är dessutom konstruerad så att pensionen blir lägre när medellivslängden ökar. Om prognoserna slår in kommer den som går i pension år 2035 att behöva arbeta till 67 års och sju månaders ålder för att få samma pension som den som gick i pension vid 65 års ålder år Den som vid 65 år funderar på att arbeta vidare i ytterligare två år belönas med en allmän pension som då är ca 17 procent högre. Försäkringskassan eller försäkringsbolaget kan hjälpa till att räkna på olika alternativ.

10 Vad tänker du på när du hör ordet pension? Avlägset men ändå så nära. Det berör inte mig eller gör det det? Jag ska ju arbeta i mer än 30 år till innan det är dags Varför måste det vara så krångligt? Kommer jag att få något kvar att leva på eller kommer jag tvingas ge upp hoppet om en fri och skön pension? Min dröm är som pensionär kunna bo på en vingård i Sydafrika Thomas Laurell arbetar som pressekreterare på RFSL och är medlem i Naturvetareförbundet. 10

11 När ska man börja? Ibland publicerar försäkringsbolagen undersökningar om hur många unga som börjat fundera på sin pension. Siffrorna ter sig ibland chockerande låga. Samtidigt levererar bolagen beräkningar av hur mycket en sparad 100-lapp hinner bli på 40 år. Då kan det tyckas dumt att inte sätta av så mycket som möjligt så tidigt som möjligt. Men det är inte självklart vad som är klokt och oklokt. Många människor har stora utgifter tidigt i livet, innan de börjat tjäna särskilt mycket. Mellan 25 och 40 års ålder ska lönen ofta räcka till bostad, barn och bil för ett växande hushåll. I valet mellan en skön semester och en månatlig hundralapp i pensionssparande kan avkopplingen många gånger vara den klokaste investeringen för en utschasad småbarnsfamilj. Även om det betyder att det privata pensionssparandet bara får år på sig, så räcker det ändå för att dra ihop ett rejält kapital.» För framtidens pensionärer kommer andra inkomster och tillgångar, än den allmänna pensionen, att spela en allt större roll! «11

12 Hur mycket behöver jag? Mycket av pensionsdebatten handlar om hur mycket pengar man kommer att få i pension jämfört med vad man tjänade som yrkesaktiv. Men för att få en bild av vilken inkomst man behöver för att leva gott på äldre dar måste man ta med några fler faktorer i beräkningen. Först och främst bör man fundera över vilka utgifter man har som 55-åring och vilka som blir kvar när man är 70. En hel del av de löpande utgifterna är knutna till arbetslivet: resor, måltider utanför hemmet, ibland också en del av klädkontot och andra k0stnader i gränslandet mellan privat- och arbetsliv. Andra utgifter faller bort efterhand som barnen blir vuxna, lämnar hemmet och klarar sig själva. Ofta betyder det att man kan spara en rejäl del av sin inkomst under de sista tio åren i arbetslivet men hur mycket behöver man spara sedan man väl gått i pension? För det andra kommer en hel del människor att gynnas av skatteeffekten. För dem som betalar statlig inkomstskatt betyder inte minskningen från 100 till 60 eller 65 procent av bruttoinkomsten att leda till en lika stor nedgång av den disponibla inkomsten efter skatt och det är trots allt den som räknas, när levnadsomkostnaderna ska betalas. För det tredje måste man fundera över vilka tillgångar man byggt upp under livets gång och vad man tänker göra av dem. Den som sparat en stor del av sin livsinkomst i sitt boende har en rejäl reserv att ta av, antingen genom att sälja och flytta eller genom att belåna boendet och leva upp en del av sparkapitalet medan man bor kvar. Slutsatsen är att många kan klara sig ganska bra, även om deras bruttopension är ett antal procent lägre än slutlönen. 12

13 Vilken sparform? Pensionssparandet är inte det enda sättet att trygga ålderdomen. Att satsa pengar i sin egen bostad kan ofta vara lika lönsamt, åtminstone om man bor i en del av landet där bostadsmarknaden är någorlunda stark och kan väntas förbli det även framgent. Den unga familjen som amorterar på huset sparar i praktiken samtidigt till sin ålderdom, även om den inte lyckas klämma in en pensionsförsäkring i budgeten. För den unga familjen finns det också skäl att fundera över bindningstiden. 30-åringen som pensionssparar kommer normalt inte åt sina pengar förrän han fyller 55 år. Hur pass lätt är det att överblicka alla utgiftsbehov som kan uppstå dessförinnan? Reklamen har länge propagerat för det privata pensionssparandet som skatteplanering. Avdragsrätten innebär att den som sparar får ränta på ett större belopp än om han hade satt in beskattade pengar. Det är ett argument som gäller även framöver, men det avdragsgilla sparandet begränsas fr.o.m. år 2008 till kr om året. Ett annat argument handlar om att skatten kan bli olika stor vid avdraget och uttaget. Om spararen betalar värnskatt som löntagare men inte som pensionär kan han vinna åtskilliga procent i lägre skatt när beloppet betalas ut. Men det är ett argument som bygger på att dagens skatteregler och skatteuttag består, och att spararen verkligen får en lägre taxerad inkomst som pensionär.. På ett par årtiondens sikt är det inga självklarheter. Skatteregler ändras, kommunalskatten kan höjas, och spararen kan mycket väl ligga över gränsen för värnskatt även när han börjar lyfta pensionen. Slutsatsen är att man ska tänka sig noga för innan man binder sina pengar på alltför lång sikt. Åtminstone fram till 40-årsåldern kan andra sparformer vara väl så attraktiva som privata pensionsförsäkringar, inte minst därför att de är lättare tillgängliga och därför att de flesta ändå p.g.a. sin anställning sparar i de snarlika avtalspensionerna. 13

14 Pension förknippar jag med känslor av stor osäkerhet och oro. Jag vet inte alls vad som väntar mig, säger Anna Gatti. Anna doktorand vid Uppsala universitet och är medlem i Sveriges universitetslärarförbund, SULF. Många känner säker som Anna men det är viktigt att tidigt skaffa sig kunskaper om den framtida pensionen. 14

15 Hur mycket garanti? Länge fanns det bara ett slags pensionssparande. Spararen betalade en premie, bolaget förvaltade kapitalet, garanterade en avkastning (normalt 3 eller 4 procent) och bokförde den överskjutande avkastningen som återbäring. Sedan försäkringstagaren fyllt 55 år kunde han eller hon komma överens med bolaget när och under hur lång tid pensionen skulle tas ut. Så småningom öppnades möjligheten till ett helt annat slags sparande. Försäkringstagaren betalade in sin premie, men bestämde själv hur kapitalet skulle placeras. Till en början handlade det om att välja mellan ett antal olika fonder som bolaget tillhandahöll. Med denna konstruktion kan pensionsspararen ta en betydligt större risk och därmed få en väsentligt högre avkastning än i en traditionell pensionsförsäkring (tradliv), men risken innebär också att en kraftig nedgång på aktiemarknaderna kan äta upp stora delar av kapitalet, så att spararen i värsta fall får ut betydligt mindre pengar än han satt in. Efter hand har de ursprungliga huvudformerna kompletterats med olika varianter. Numera kan man öppna aktiedepåer inom ramen för pensionssparandet och själv bestämma vilka värdepapper man vill köpa, utan någon fonds- eller tradlivförvaltares förmedling. Det finns hybrider mellan fondförsäkringar och tradliv, där försäkringsbolaget garanterar det insatta kapitalet men inte mer. Det innebär att förvaltarna kan ta väsentligt större risker än i tradlivsparandet, men samtidigt riskerar inte spararen att det insatta kapitalet försvinner. En annan variant är att bolaget dels garanterar det insatta kapitalet, dels med jämna mellanrum justerar upp det garanterade kapitalet med en del av den värdestegring som ägt rum. Den som funderar över en sådan blandning av garanti och värdestegring bör visserligen undersöka avgifterna jämfört med de mer renodlade formerna, men blandningen av olika formers fördelar kan vara värd ett något högre pris.» Slutsatsen är att man ska tänka sig noga för innan man binder sina pengar på alltför lång sikt! «15

16 När jag hör ordet pension tänker jag: Det är många som skall dela på pensionspengarna. En ekvation som är svår att få ihop. Lars Strömgren läser till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm, men har upphåll nu just nu för att gå på Stockholm Operastudio på Kulturama. Han är studerandemedlem i Sacoförbundet Civilekonomerna. 16

17 Vad ska jag placera i? De flesta rådgivare rekommenderar sparare att placera i olika slags tillgångar. Många har placerat mycket i fastigheter, den egna bostaden och sommarstugan; aktier brukar lyftas fram som ett mer riskabelt alternativt, men som över tiden gett högre avkastning, än räntebärande papper obligationer och liknande som istället anses som tryggast. En tumregel är att fundera över hur snart man vill komma åt pengarna. Den som ska gå i pension relativt snart och vill trygga sitt kapital löper minst risk genom att placera i räntebärande papper. Den som sparar mer långsiktigt (>20 år) har historiskt tjänat mest på att placera i aktier. Men alla sådana råd måste ges med reservation. Efter Wall Street-kraschen och dess efterdyningar i slutet av 1920-talet tog det flera årtionden innan aktiemarknaden nådde sina nivåer från tiden före kraschen. Då hade det varit bättre att satsa på obligationer. Å andra sidan kan även de som ställer ut obligationer gå omkull. Många småsparare som köpte Kreugers utländska obligationslån under mellankrigstiden råkade illa ut när t.o.m. stater hade svårt att betala vad de var skyldiga. Ett annat råd är att fördela sina investeringar inom varje sparform. Olika slags aktiefonder kan ge olika avkastning, beroende på hur den ena eller andra sektorn eller världsregionen klarar sig under en tid. Haken är dock att globaliseringen innebär att olika ekonomier blir alltmer sammanflätade med varandra. Även om olika länders börser utvecklas något olika, så slår en nedeller uppgång antagligen igenom över hela linjen. För den som tror på sitt företag eller sin bygd kan det vara lockande att också placera en del av sina sparmedel där. Det finns dock skäl att utfärda en varning. Om man har både sitt jobb och en stor del av sitt sparkapital i ett och samma företag löper man risken att mista båda, om något oförutsett inträffar och företaget hamnar på obestånd.» En tumregel är att fundera över hur snart man vill komma åt pengarna! «17

18 Avgifter vad får man för pengarna? Försäkringsbolagen och fondförvaltarna tar betalt för att hantera pensionssparandet. Skillnaden mellan knappt en och två-tre procent blir stor på eller ännu fler års sikt. Om förvaltningen kostar 0,15 procent motsvarar det efter 40 år 5 procent av pensionen. En kostnad på 0,50 procent motsvarar 15 procent, medan en kostnad på 1 procent motsvarar 28 procent av den totala pensionen efter 40 år. Därför är det viktigt att ta reda på avgifternas nivå. Ibland staplas avgifterna ovanpå varandra. Under de senaste åren har det blivit populärt att spara i fond-i-fondlösningar, som innebär att en förvaltare flyttar spararnas pengar mellan olika fonder, beroende på vilken som för ögonblicket verkar ha de bästa utsikterna. Problemet för spararen är att man då betalar två förvaltningsavgifter, dels till varje enskild fond, dels till fondi-fondförvaltaren. Då måste förvaltarna lyckas betydligt bättre än placeraren hade gjort på egen hand. Även indexfonder brukar vara betydligt billigare än andra alternativ. Det har även dykt upp möjligheter att själv slippa valsituationen genom att placera pengarna i fonder med allokeringstjänster. Men det blir ännu dyrare. I PPM-systemet är kostnadsuttaget mycket olika både vad avser sättet och storleken. Oftast är det en kombination av flera avgifter. Försäkringsbolagets/ fondbolagets kostnader kan tas ut som ett procenttal av det intjänade kapitalet, vilket betyder att kostnaden i kronor stiger i takt med att kapitalet stiger. Den kan även tas ut som ett procenttal av premien, som ett fast krontal eller en kombination av dessa. PPM har nyligen presenterat information om kostnadernas betydelse i PPM-systemet. PPM:s egen avgift ligger på c:a 0,13 procent (2007). Härtill tillkommer fondförvaltarens kostnad som kan skilja sig avsevärt i storlek mellan fonderna. I genomsnitt ligger kostnaden för PPM-fonderna på 0,8 procent. De rabatter som PPM kan ge innebär idag en reducering med 0,5 procentenheter. Kostnaden ligger i snitt således på 0,3 procent. I en del av PPM-fonderna hamnar den emellertid betydligt högre, liksom i många av de fonder som erbjuds inom avtalspensionernas eller det individuella pensionssparandets ram. 18

19 För få ner den totala kostnaden bör man hellre välja fonder som tar mer av sin förvaltningskostnad direkt på premien än fonder som mjölkar det samlade pensionskapitalet varje år på mer och mer. Som motiv för att ta ut en hög förvaltningskostnad hävdar fonderna ibland att en aktiv och dyrare förvaltning ger en högre avkastning än annars. Ibland är det så, men generellt sett har det inte gått att belägga att höga kostnader ger så mycket högre avkastning att det väger upp merutgiften. Det är inte heller säkert att den fond som gett hög avkastning tidigare också kommer att gå bäst framöver. Dels kan en placeringsstrategi lyckas bra i en konjunktur och sämre i en annan, dels är förvaltarna inte alltid trogna sina bolag. Under de senaste dryga två åren har 29 av 52 förvaltare av svenska aktiefonder bytt arbetsgivare eller gått till andra arbetsuppgifter.» Det är inte heller säkert att den fond som gett hög avkastning tidigare också kommer att gå bäst framöver! «19

20 Avkastning och solvens Men avgifterna är bara den ena sidan av saken. I en traditionell livförsäkring är det också viktigt att veta vilken möjlighet pensionsbolaget har att ta risker, eftersom det normalt är risktagandet som kan ge högre avkastning. Bolagens möjligheter att ta risker beror på hur väl konsoliderade de är, dvs. hur stort deras kapital är i förhållande till deras åtaganden gentemot spararna. Om bolaget har en låg konsolidering kan det i stort sett bara placera i säkra, räntebärande papper som innebär att kapitalet växer med den garanterade räntan. Om bolaget har en god konsolidering kan det placera en större andel av sitt kapital i aktier och andra högavkastande tillgångar, eftersom det då har bättre förutsättningar att klara en nedgång och ändå betala den garanterade räntan. Bolag med hög konsolidering har generellt sett större chans att ge en god värdestegring på spararnas pengar, medan bolag med en låg konsolidering ofta har svårt att ge mer än den garanterade räntan eller strax därutöver. Därför är det lika viktigt för tradlivspararen att ta reda på konsolideringen som på avgiftsnivån. Bolag med höga solvenstal har större möjligheter att ge god avkastning. Bolag med mycket gammalt kapital har ofta större handlingsutrymme än relativt nygrundade bolag, som måste placera en stor andel av spararnas kapital i säkra men lågavkastande räntepapper för att leverera den garanterade avkastningen. Men även dessa bolag kommer naturligtvis på sikt att få stora utbetalningar, som - om inte kundstocken med nya sparare ökar- kommer att medföra att solvensen sjunker. När du undersöker bolagets solvens och konsolidering ta även reda på hur stora utbetalningarna kommer att bli inom en viss tidshorrizont.» Bolag med hög konsolidering har generellt sett större chans att ge en god värdestegring! «20

21 Avkastning långt efter 65 Flera försäkringsbolag har lanserat olika slags generationsfonder. Tanken är att fondernas aktieandel trappas av, ju närmare pensionsåldern man kommer. Genom att flytta över mer och mer av kapitalet i räntebärande papper minskar man risken för att fonden tappar i värde precis innan den ska betalas ut. En hake i sammanhanget är emellertid att generationsfonderna ofta siktar in sig på 65-årsdagen. Det är inte alldeles självklart att det ligger i spararens intresse. Den allmänna pensionen och tjänstepensionerna är livsvariga, medan privata pensioner ofta betalas ut under ett visst antal år (vanligen 5 eller 10 år). De flesta börjar lyfta sin allmänna pension och tjänstepension vid 65 års ålder, men utbetalningarna kommer att pågå under många år därefter. Vid 75 års ålder kommer många att ha kvar en betydande del av sitt sparkapital. Om man då flyttat över huvuddelen av sitt sparande i räntebärande papper kommer man att gå miste om mycket av den värdestegring som antagligen skett under de första 10 pensionsåren. Därför kan det vara klokt att fundera igenom hur stor del av sitt sparande man ska säkra i generationsfonder. Kanske ska man dela upp kapitalet i olika delar, någon del med sikte på 65-årsdagen, andra delar med första utbetalningsdag 5 eller 10 år senare? Det ökar möjligheten att dryga ut pensionen med en god avkastning även efter 65, utan att för den skull ta alltför stor risk.» Det är inte alldeles självklart att det ligger i spararens intresse! «21

22 Flytträttens fallgropar Om avkastningen på sparandet är låg kan det vara frestande att använda bolagens flytträtt. Under en tid har det rått flyttstopp, men från den 1 maj 2008 kan försäkringsbolagen tillåta spararna att flytta sina försäkringar, mellan sparformer eller till andra bolag. För den som sparat i fondförsäkringar är det en relativt okomplicerad fråga, om man är beredd att acceptera den avgift som bolaget eventuellt tar ut för hanteringen. För den som sparar i en traditionell pensionsförsäkring finns det dock en sällan uppmärksammad hake. Tradlivbolagen skiljer mellan spararnas garanterade kapital och deras återbäring. Det garanterade kapitalet består i princip av de ursprungliga insättningarna och den garanterade avkastningen. Vad som tillkommit därutöver räknas som återbäring. Återbäringen är inte skyddad på samma sätt som det garanterade kapitalet. Vid den kraftiga börsnedgången 2001 gjorde flera pensionsbolag återtag, dvs. de minskade återbäringens storlek. I en del fall gjorde man detta även för sparare vars pensioner börjat betalas ut, dvs. utbetalningarna skars ned. När en sparare utnyttjar flytträtten lär regeln vara att det mottagande bolaget tar emot det flyttade kapitalet och fördelar det mellan garanterat kapital och återbäring enligt genomsnittet för det egna sparkollektivet. Problemet är att flyttaren då kan förlora en betydande del av sitt garanterade kapital. Om hon flyttar därför att hon är missnöjd med avkastningen i det bolag hon lämnar, så betyder det antagligen att hennes sparande kanske till nästan 100 procent är garanterat kapital. Om hon kommer till ett framgångsrikt bolag kan den genomsnittliga återbäringen i dettas sparkollektiv vara betydligt större, kanske procent. Om flyttaren då har otur och hamnar i en lågkonjunktur, så kan en del av det flyttade men omdefinierade garantikapitalet stryka med i ett återtag. Det är många om. Risken för att de ska inträffa är inte så stor, i synnerhet inte som 2001 års återtag lärde många bolag en läxa (och kanske även Finansinspektionen, som inte hållit igen de höga återbäringarna åren dessförinnan). Men den som funderar på att flytta gör klokt i att undersöka hur fördelningen 22

23 garanti/återbäring blir i det nya bolaget. Mottagaren kan vara förhandlingsbar och gå med på att behålla samma proportioner som spararen hade i det ursprungliga bolaget; eller kanske spararen ska nöja sig med att bara börja nyspara hos den mer framgångsrike förvaltaren, och låta det äldre kapitalet stå kvar. I synnerhet för den som relativt snart ska börja lyfta pensionen kan det vara en försiktighetsåtgärd. 23

24 24

25 Löneväxling till pension En del arbetsgivare erbjuder sina medarbetare att avstå från en del av lönen eller från en löneökning för att i stället placera pengarna i någon form av pensionssparande. Fördelen är att ett sådant sparande inte är lika hårt belastat av arbetsgivaravgifter som vanlig lön. Arbetsgivaravgiften på lönen uppgår till 32,42 procent, medan man bara betalar särskild löneskatt på 24,26 procent om man i stället sätter in pengarna i ett pensionssparande. Det betyder att arbetsgivaren kan öka ersättningen till arbetstagaren med mellanskillnaden. Löneväxlingen kan dock bara ske när det gäller framtida inkomster, inte retroaktivt för sådant som redan betalas ut. För den som tjänar mindre än 8,07 inkomstbasbelopp per år eller kr/mån (under 2008) är det dock ogynnsamt att löneväxla till pensionssparande. Om man minskar sin bruttolön så att den hamnar under detta tak påverkas både den allmänna pensionen och avtalspensionen negativt. Om man år 2008 har en bruttolön över kr/mån och önskar växla lön till pension är det även viktigt att se till att det löneväxlade beloppet även i fortsättningen ingår i underlaget för avtalspensionen, så att denna inte blir mindre än den annars skulle ha varit. 25

26 Familjeskydd När det gäller försäkringsskyddet för efterlevande finns det många saker att ta med i bedömningen. Å ena sidan måste man fundera igenom hur stort behovet av ett sådant skydd är, å andra sidan hur mycket skydd man redan har - via den allmänna pensionen, genom avtalspensionen och genom grupplivförsäkringen, som liksom avtalspensionen tillkommit genom kollektivavtal mellan facket och arbetsgivaren. De flesta avtalspensionsplanerna ger en familjepension (ett månadsbelopp) under en begränsad tid efter dödsfallet, men det förekommer även livsvariga familjepensioner. Grupplivförsäkringen ger vid dödsfall ett engångsbelopp till de efterlevande. Storleken varierar beroende på hur gammal man är vid dödsfallet och kretsen efterlevande. Utöver den kollektivavtalade grupplivförsäkringen kan man teckna flera sådana frivilliga grupplivförsäkringar. Ditt förbund förmedlar normalt sådana gruppförsäkringar. Det är ett billigt alternativ om det är ett engångsbelopp som är huvudsaken. Sammantaget kanske många redan har ett fullgott skydd genom dessa gruppliv- och pensionssystem, om man bara undersöker hur det ligger till. För den som inte är nöjd med detta kan man även välja s.k. återbetalningsskydd eller familjeskydd hos de försäkringsbolag där man placerat sin valbara avtalspension eller sitt individuella pensionssparande. Oavsett vilket slags skydd man väljer kostar det pengar, vilket betyder att ålderspensionen blir mindre än den annars skulle ha varit. I många pensionsavtal t.ex. för de kommunalt och statligt anställda gäller att i de s.k. icke-valsalternativen ingår redan från början ett återbetalningsskydd. Man kan också välja bort det. I andra tjänstepensionsförsäkringar kan man normalt aktivt välja ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att det försäkringskapital som finns kvar när spararen dör utbetalas till de efterlevande. Kostnaden för detta riskskydd tas från ålderspensionen som därmed blir lägre. Normalt sker det genom att spararen inte får ta del av de s.k. arvsvinsterna som försäkringsbolaget delar ut till sina försäkringstagare. Den kommande ålderspensionen blir därmed c:a 3 8 procent lägre, beroende på hur gammal spararen var när återbetalnings- 26

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 2 2014 VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER TIPS FÖR PENSIONSSPARANDET:

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen I den här broschyren är det samlat många av

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Ska jag byta studielån mot bostadslån?

Ska jag byta studielån mot bostadslån? 37 FRÅGA Kan jag placera aktiebolagsvinsten i fonder? Jag driver konsultbolag i aktiebolagsform och har stora vinster i bolaget. Kan jag placera dessa i fonder och efter pensionen fortsätta min verksamhet

Läs mer

2009 Lena Granqvist. Inte bara lön. En studie av akademikernas löneförmåner och bonus

2009 Lena Granqvist. Inte bara lön. En studie av akademikernas löneförmåner och bonus 2009 Lena Granqvist Inte bara lön En studie av akademikernas löneförmåner och bonus Inte bara lön En studie av akademikernas löneförmåner och bonus Författare: Lena Granqvist Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Hur klarar jag mig? Rapport om pensioner och ersättningar till efterlevande ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG. P ensions f orum

Hur klarar jag mig? Rapport om pensioner och ersättningar till efterlevande ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG. P ensions f orum Ekonomin förändras oftast drastiskt för många när de blir änkor, änklingar eller förlorar sin sambo. Många vet inte vilket ekonomiskt skydd de har, varken från samhället eller från avtalsförsäkringen.

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

_ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen

_ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen _ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen Under höga tak ryms alla Rapport av Anna Hedborg Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Kommunals krav: höjda tak...6 Under höga tak ryms alla Tillit byggs

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer