BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A"

Transkript

1 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: 17:00 Plats: Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A Ordförande: Nino Vidovic Övrig information Företrädare för Moderaterna och Staffanstorpspartiet träffas den 9 april 2013 klockan 16:45 i lokal Särslöv, 5vån. Den socialdemokratiska gruppen träffas den 9 april 2013 klockan 16:15 i lokal Kyrkheddinge, 3 vån. Övriga representanter träffas den 9 april 2013 kl16:00 i lokal Lilla Cafeterian, 1 vån Dagordning l. Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Priser och stipendier Föredragande: Nino Vidovic Handlingar: Bun , Information om Kids2home i Skåne AB Föredragande: Kids2home Skåne AB Handlingar: Ca kl17:10 Ankie Almroth

2 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 2(2) DATUM: s. Ansökan om godkännande till Kids2home Skåne AB Föredragande: Handlingar: Inga-Britt Henriksson Tjänsteskrivelse och ansökan

3 STAFFANSTO RPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4{8) 27 Fastställande av tid och plats för justering av protoko...,._, Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(8) DATUM: Godkännande av föredragningslistan Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Föredragningslistan godkänns. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 6(8) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BUN-51 Priser och stipendier Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Med ändring av barn- och utbildningsnämnden beslut , 20 ska istället tredje och femte beslutspunkterna ha följande lydelser: Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5 i Staffanstorps kommun, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9 i Staffanstorps kommun, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. Kort sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens beslut , 20: 1. Ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 2. Lilla allmänbildningspriset och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis, fr.o. m. läsåret 2013/2014, instiftas. 3. Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. 4. Lilla allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 5. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. 6. Stora allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 7. Utdelning av ovanstående priser ska ske senast den 31 januari under aktuellt läsår. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(21) DATUM: BUN-51 Priser och stipendier Beslut 1. Ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 2. Lilla allmänbildningspriset och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis, fr.o.m. läsåret 2013/2014, instiftas. 3. Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. 4. Lilla allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 5. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. 6. Stora allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 7. Utdelning av ovanstående priser ska ske senast den 31 januari under aktuellt läsår. Kort sammanfattning Instiftande av Lilla och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis för att uppmuntra och befrämja skolornas arbete med elevernas intresse för allmänbildning och engagemang i det omgivande samhället. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Lilla allmänbildningspriset och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis, fr.o.m. läsåret 2013/2014, instiftas. Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5, i de skolor i Staffanstorps kornmun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. Ordförandens signatur l j / 1(/, 1.:/ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 0(21) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Lilla allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. Stora allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. Utdelning av ovanstående priser ska ske senast den 31 januari under aktuellt läsår. Pierre Sjöström (S): I första hand att ärendet återremitteras för att få en juridisk granskning av förslaget då priset enbart vänder sig till de skolor i Staffanstorp som bedrivs i kommunal regi. Pierre Sjöström (S): I andra hand att orden "som bedrivs i kommunal regi" i 2:a och 4:e punkten i lagt beslutsförslag tas bort. Ordföranden Nino Vidovic (M): Ärendet avgörs idag och avslag på Pierre Sjöströms (S) förslag om återremiss. Beslutsgång i omröstning om att avgöra ärendet idag Ordföranden Nino Vidovic (M) ställer eget förslag om avgörande idag och Pierre Sjöströms (S) förslag om återremiss mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller hans eget förslag. Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för Pierre Sjöströms (S) förslag. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande /.f.~!:

8 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11 (21) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Omröstningsresultat i omröstning om avgörande idag Med 5 ja-röster för ordförandens förslag och 4 nej-röster för Pierre Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla ordförandens förslag om att ärendet ska avgöras idag. Ordinarie ledamöter Ja Nej Nino Videvie (M) Pierre Sjöström (S) Ma Jörgensen (M) Magnus Lindberg (S) Magnus Olsson (M) Björn Larsson (C) Ingrid Oenby (M) Gunnar Lideli (SPI) Christel Estberg (M) Summa 5 4 Avstår Beslutsgång i omröstning om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset Ordföranden Nino Videvie (M) ställer eget förslag om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset och Pierre Sjöströms (S) förslag om att ta bort orden "som bedrivs i kommunal regi" i 2:a och 4:e punkten i lagt beslutsförslag mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller hans eget förslag. Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande bes l u tsgång: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för Pierre Sjöströms (S) förslag. Omröstningsresultat i omröstning om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset Med 5 ja-röster för ordförandens förslag och 4 nej-röster för Pierre Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla ordförandens förslag om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset Ordförandens signatur Justerandes signatur

9 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(21) DATUM: Ordinarie ledamöter Ja Nino Vidovic (M) Pierre Sjöström (S) Ma Jörgensen (M) Magnus Lindberg (S) Magnus Olsson (M) Björn Larsson (C) Ingrid Oenby (M) Gunnar Lideli (SPI) Christel Estberg (M) Summa 5 Nej 4 Avstår Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet. Ordförandens signatur ~~ {.r' Justerandes signatur ~tf Utdragsbestyrkande

10 Reservation priser och stipendier Den moderatledda majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden har valt att inrätta Lilla och Stora allmänbildningspriset för årskurs 5 och årskurs 7-9. Nämnas kan att Staffanstoq)s rektorer inte varit positiva till det moderata initiativet. Dc menar att det finns tillräckligt många priser och stipendier som delas ut av andra organisationer. Nämnden fick som så ofta förr ordförandeförslaget på sittande sammanträde (trots att förslaget är daterat den 25 februari dvs. en vecka tidigare) och hade ingen möjlighet att granska det i förväg. Vi Socialdemokrater (men även SPI och C) ansåg att förslaget skulle återremitteras för att få en juridisk granskning av förslaget då priset enbart vänder sig till dc skolor i Staffanstorp som bedrivs i kommunal regi. Ibland kan inte ett ärende återremitteras av tidsskäl. Någon sådan brådska fanns inte gällande det rubricerade ärendet. Vi menar att om Staffanstorps kommun ska instifta priser så ska alla skolor (eller snarare klasser) ha möjlighet att få del av priset. Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat". Principen innebär kort sagt att alla kommunmedlemmar är likställda, både i fråga om rättigheter men även i fråga om skyldigheter. Vi menar att beslutet inte uppfyller kommunallagen. Några sakliga skäl att inte följa likställighetsprincipen finns inte. I praktiken kan det bli så art l\1ontessori tävlar i "Vi i femman" mot en kommunal skola i vår kommun och vinner tävlingen men allmänbildningspriset går till tvåan då Montessoriskolan inte drivs i kommunal regi. Ett absurt beslut. Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt yrkande. Staffanstorp den 6 mars 2013 För socialdemokraterna ~ ~u~ ;MI Pierrf:tröm (S)

11 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(8) DATUM: Information om Kids2home i Skåne AB Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Informationen läggs till handlingarna. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(8) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: BUN-35 Ansökan om godkännande till Kids2ho Skåne AB Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 T JÄNSTESKRIVELSE (1) STAFFANSTORPS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Ansökan om Godkännande att starta förskoleverksamhet i Staffanstorps Kommun Ärende: Kids2home Skåne AB ansöker om godkännande att driva förskoleverksamhet för ca 80 barn i I Ijärup. Bakgrund: Verksamheten kommer att bedrivas i en nybyggd lokal avsedd för förskoleverksamhet i området Trädgårdslunden, 1-Ijärup, Staffanstorps Kommun. Starten är planerad till oktober Godkännande Strategerna Barn och utbildning gör bedömningen att ansökan uppfyller kraven för ett godkännande enligt skollagen (2010:800) I tjänsten Inga-Britt Henriksson Utvecklingsstrateg J ens J ording U tvecklingss tra teg

14 Stockholm den 18:e mars 2013 Ansökan att bedriva förskola i statfanstorp Kommun Ansökande bolag Kids2Home Skåne AB, org nr , Bolaget är ett dotterbolag till Kids2Home AB. Moderbolag och koncern Kids2Home AB är moderbolag till Kids2Home Seminariet AB, Kids2Home Årsta AB, Kids2Home Karlsro, Kids2Home Ekerö AB, Kids2Home skoldrift AB, samt Kids2Home Skåne AB. Kids2Homekoncernen har idag se förskolor i drift i städerna Uppsala, Ekerö, Stockholm och Östersund med totalt 26 avdelningar. Under 2013 kommer ytterligare förskolor att öppnas. Koncernen omsatte ca SOM under 2012 och prognosen för 2013 är ca 70M. Pedagogisk ansvarig Tills vidare är det Ankie Almrot koncernens Kvalitetschef. En ny färskolechef för statfanstorp kommer att rekryteras under våren 2013 vilken då blir pedagogisk ansvarig för driften. Om verksamheten i Staffanstorp Vi kommer Kids2Home att ha små barngrupper med snitt på 12,5 barn per grupp med barn i småbarnsavdelningarna och 14 barn på storbarnsavdelningarna. Vi kommer att anpassa planlösningen lokalen så vi kan ha etra små barngrupper för både barnens och personalens välbefinnande. lokal och öppning Lokalen blir en nybyggd lokal på 652kvm belägen i Hjärup med adress Heimdallsvägen 2,ägd och förvaltad av Hemsö. Lokalen kommer att ha 5 avdelningar varav en s. k. ute-avdelning förskolan kommer då ha ca barn. Fastighetsbetäckningen är del av Stora Uppåkra 12:2, del av Hjärup 4:2

15 Gården kommer att vara anpassad enl. ritning. Öppningsdatum är senast 15 oktober. Eakt datum meddelas under våren Personal och organisation Lokalen kommer att ha 7 avdelningar. Personalstrukturen blir enligt följande; l utbildade förskolelärare och 1-2 barnskötare per avdelning l kock l Förskalechef Supportpersonal från Kids2Homes övriga skolor Redovisning och löneadministrationkids2home AB, ekonomichef Hanna Ståhl. Utbildning av personal samt kvalitetssäkring: Kvalitetschef Ankie Almroth Finansiering Finansiering sker via egna medel och via bank. Byggkostnad är beräknad till 20M. Uppstart av förskoleverksamheten är beräknad till ca l,sm Dokument som skickas på begäran Likabehandlingsplan Krispärm Bygglov Pär Uppman VD Kids2Home bolagen Telefon Kids2Home AB Bo Stockholm

16 _\;y K1ds2 me Referenser Lena Hannertz, Uppdragsstrateg Uppsala Kommun E-post Tel: Göran Hedfalk, Barnomsorgsstrateg, Uppsala Kommun e-post: Telefon

17 rne Vad kännetecknar en Kids2Home förskola Bemötande Det ska vara positivt att träffa oss två gånger om dagen och därför anställer vi bara glad och se rviceinriktad personal. Vår personal har en mycket positiv livssyn och brinner för att utveckla och stimulera era barn. Vårt mål är att ha den trevligast e personalen av alla förskolor på orten där vi finns. Föräldern är kund En av våra viktigaste värderingar är att föräldern är kund hos oss. Ni är huvudanledningen t ill att vi finns då ni väljer oss. Vi strävar efter att överraska föräldrarna med en helt ny nivå av kundservice och positivt bemötande. Personalen Vi anställ er bara kompetent och korrekt utbildad personal. Personalen innefattar utbildade förskolelärare, barnskötare, idrottspedagoger, kostpedagoger, M ontessorilärare och Reggio Emilialärare. Vi har en utbildningsbudget som uppmuntrar personalen till att st ändigt fortutbilda sig för att höja kvaliten för att utveckla era barn. Barnens utveckling Kids2 Home är en plats där det finns tillräckligt många och utbildade vuna för att varje enskilt barn skall bli sett, bemött och st imulerat på sin nivå. En plats som är så trygg att man våga r göra misstag för att lära av dem, våga r undersöka och prova nya sa ker utan att vet a vad resultat et ska bli. Våga och vill vara sig själva. All verksa mhet splanering utgår från barn ens bästa. Familjetjänster För att underl ätta vardags livet och skapa mer fritid åt familjer erbjuder några av våra förskolor en del etra tjänst er (även Örebro). Dessa består av kaffe och smörgås, lunch- och middagslådor att ta med, samt barnpassning på kvällar och helger. Kosten Vi har en hög ambition och lägger stor omsorg på att all kost ska vara ekologisk och närodlad utan tillsat ser. Alla mellanmål innehåller minimalt med socker. Vid födelsedagar serverar vi

18 aldrig glass och godis utan fruktcocktails istället. Det ingår i vår metodik att utveckla barnens matintresse och lära sig bra och dålig kost. Föräldrakommunikation Som förälder hos oss får ni ett eget log-in till vår hemsida där ni kan följa ert barns utveckling via Utvecklingsmatriser som er avdelning lägger upp för varje pedagogiskt projekt. Ni får också termins- och månadsbrev så ni vet var det pedagogiska fokuset ligger på under året och hur vi följer upp detta. lokalerna Våra lokaler är nya och fräscha med samma färgsättning på alla orter. Vid entreerna finner ni tv-skärmar som visar bilder från veckans aktiviteter med barnen. Alla lokaler är anpassande för säker drift och möter de högsta kraven från både Miljökontoret och Brandförsvaret vilket garanterar högsta möjliga säkerhet för era barn.

19 Vårt kvalitetsarbete Kids2home har många arbetsprocesser som säkerställer hög kvalite och varje förskola har en egen Verksamhetsplan. För att ta del av planen för just din förskola, ta kontakt med respektive förskolechef. Här presenterar vi bara några eempel av vad som finns i dessa planer; Utvecklingsstrategier Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vår verksamhet genom egna utvärderingar, samtal och reflektioner kring vårt förhållningssätt och våra utvecklingsmål Vi har pedagogiska samtal på våra möten där pedagogerna kan ta upp frågeställningar som de behöver stöd och hjälp med. Alla avdelningar har planeringsmöten en gång per vecka där verksamheten utvärderas och planeras. Här är ett eempel på frågeställning som sker veckovis: Hur blev verksamheten föregående vecka? Kunde vi genomföra allt vi tänkt? Nådde vi måluppfyllelse? Hur vi ser på barnets lärande, utveckling, trygghet? Var det roligt? Skrattade vi mycket?/ stämningspunkten Om det inte gick som vi tänkt, vad berodde det på? Dokumentering: Fylla i barns matriser, ordna med portofolien, hänga upp på väggarna Elewård: Samtal kring enskilda barn Matematik: Vad var matematik i vår verksamhet? Samtala Språkutveckling: Vad var språkutveckling? Vilka böcker har vi läst för barnen? Likabehandling: Vad var likabehandlande arbete med barngruppen och familjerna? Personalens inflytande Utvärdering All personal gör en utvärdering varje termin av verksamheten, sig själva och ser hur och vad vi kan utveckla. Vi går igenom teman, traditioner, inskolningar, möten, verksamheten, arbetslaget och samarbetet på avdelningen. Vi ska se både ris och ros. Vi gör en sammanställning av utvärderingen och gör en plan för arbetssätt och metod för att nå våra mål. All personal har personalmöte en gång i månaden där vi pratar om verksamheten, planerar

20 Kids~ för kommande månad, går igenom utvecklingssamtal Vi går på föreläsningar och har pedagogiska samtal. Fortbildning Vårt intresse är att så långt det finns ekonomi låta personalen fortbilda sig inom områden som kan komma verksamheten till godo. Personalen deltar också i återkommande språkträffar som hålls av kommunens resursteam, talpedagog, psykolog, handledare och specialpedagog. Personalen får även lämna in intresseanmälningar till förskalechefen vid intresse av fortbildning, föreläsningar. Föräldrarnas inflytande Vi på Kids2Home har ett föräldraråd där föräldrar får göra sig hörda om önskemål, ideer och åsikter. Känna att dem är delaktiga i deras barns verksamhet, träffa andra föräldrar och nätverka, samt vara med och utveckla föräldrasamverkan. Förskalechefen och föräldrarådet träffas vid utsagda tillfällen under terminen. Dagordning ska finnas för varje möte samt protokoll ska skrivas för varje möte, som ska godkännas av förskalechefen samt ordförande. Protokollet ges sedan ut till samtliga föräldrar samt personal. Utvecklingssamtal Varje förälder och barn kommer att erbjudas utvecklingssamtal där vi talar om barnets utveckling och mål. Vi skriver om vart barnet befinner sig i dagsläget och vi gör även framåtblicka r. Vi talar om barnets intresse och trivsel. Vi jobbar med matriser där föräldrarna har möjlighet att följa sitt barns vardag och utveckling. Vi är lyhörda för föräldrars och barns önskemål och är även ett stöd i förälders roll. Vi är ärliga och ger information som är viktig både för pedagoger samt förälder. Föräldramöten Vi har föräldramöte en gång varje termin. Vi träffar alla föräldrar och vi presenterar oss för varandra så som förälder och pedagoger. Vi berättar om vår verksamhet, om hur och vad vi ska jobba med under den kommande terminen. Teman, utflykter, möten och andra händelser under terminen. Vi har teman under föräldramöten där föräldrar är med i diskussioner som personalen leder. Föräldraenkäter Syftet med utvärdering är att få kunskap om förskolans kvalite, verksamhetens organisation, innehåll och genomförande. Det handlar om att utveckla bättre arbetsprocesser, om arbetet

21 sker i enlighet med målen. Varje år får föräldrarna göra två utvärderingar av vår verksamhet genom en onlineenkät Barnens inflytande Varje barn skall lära sig att hon/han har rätt att påverka och att deras åsikt är viktig, samt utveckla förmågan till att kunna uttrycka sina känslor och åsikter. Varje barn skall utveckla en förståelse för att deras åsikt inte får trycka ner någon annans. Varje barn skall utveckla en respekt för andras åsikter och känslor. Genom diskussioner tillsammans med barnen vill vi få dem att känna ansvar för sitt agerande i olika situationer. Vi strävar efter att barnen skall förstå varför olika situationer blir som de blir på grund av de olika individernas handlingar och att barnen ska lära sig att stå för konsekvenserna av sitt handlande. Vi vill ge barnen utrymme och förmågan att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi villlåta barnen vara med och utforma och påverka sin vardag. Då vi på Kids2Home arbetar med barnet i fokus är vi lyhörda för barnens åsikter och önskemål. Att få möjlighet till eget val, det ger mer självständiga, glada och nöjda barn. Barn i behov av särskilt stöd Det är förskalechefens ansvar att se till att alla barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver för att klara av sin vardag på förskolan. Verksamheten ska vara så strukturerad, organiserad och med tydliggörande pedagogik att barn med uppmärksamhetsstörningar kan finna sig till rätta utan större svårigheter. Matriser och individuella studieplaner bygger på barnens styrkor, inte på svårigheter. Elevvården på Kids2homes förskolor sker sedan i fyra nivåer; på avdelningsnivå, arbetslagsnivå med föräldrar, Specialpedagogiskt stöd, handlingsplaner av ledningen med uppföljning.

22 Vår pedagogik Kids2Home förskolor skalllägga grunden till ett livslångt lärande där verksamheten är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. l samarbete med hemmet skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och socialt kompetenta samhällsmedlemmar främjas. Kids2Home pedagogiska arbete följer nya Läroplanen för förskolan Lpfö98/2011. Verksamheten utformas så att matematik, språk, naturvetenskap och teknik synliggörs för barnet och där dessa områden lyfts fram i barnens lek och aktiviteter. Normer och värden Kids2Home strävar efter att varje barn utvecklar; o Förmåga och modet att kunna utrycka sina åsikter och önskemål. o Ansvarskänsla för sina egna handlingar och åtaganden. o Förmåga att ta hänsyn till andra människor. o Empati för andra människors situation. o En vilja att hjälpa andra. o Respekt för andra människor och en övertygelse om att alla är lika värda oavsett kön, social status, etnisk bakgrund eller eventuella funktionshinder. o Omsorg om sin närmiljö och omvärld och respekt för allt som finns i den. Livskunskap Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den. o... utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. o... lär sig att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för gemensamma regler. o... utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. o... utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser och tankar i olika uttrycksformer genom lek, bild, rörelse, sång och musik. o... utvecklar sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

23 _\y Ktds2 Språklig och kommunikativ utveckling Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge utryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. o... utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt leker med ord, berättar,... uttrycker tankar, ställer frågor, argumenterar och kommunicerar med andra. o... utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa förmågor. o... utvecklar intresse för bilder, teter och olika medier samt sin förmåga att tolka och samtala om dessa. Matematisk utveckling Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp, samt för mätning och tid. o... utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar. o... utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. o... utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. Naturvetenskap och teknik Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människa, natur, och samhälle påverkar varandra. o... utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om väter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. o... utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap. o... utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. o... utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och red skap.

24 Kids2 me Vår värdegrund Kids2Home är en plats där varje enskilt barn skall bli sett, bemött och stimulerat på sin nivå. En plats som är så trygg att barnen vågar göra misstag för att lära av dem, vågar undersöka och prova nya saker utan att veta vad resultatet ska bli. Vågar och vill vara sig själva. Kids2Home är förskolor där hemmet och förskolan arbetar tillsammans mot gemensamma mål och där barnets olika världar kompletterar varandra och skapar en helhet. På Kids2Home vill vi att barnen ska vara nyfikna, framåtsträvande och trygga individer med mycket självförtroende i ryggsäcken och en stor lust att utvecklas på sin väg genom livet. Vi vill ge varje barn utrymme och övning nog att så småningom själva kunna bemästra sin vardag. Vi vill också ge alla barn möjlighet och verktyg att släppa fram och bejaka den starka driften att utforska, lära och utvecklas som finns inom varje barn. l Kids2Home förskolor är det självklart att alla är lika mycket värda. En plats där alla bemöter varandra med respekt oavsett ålder, kön, utseende, kultur eller särskilda behov. En plats där stora och små visar hänsyn mot varandra och gläds tillsammans åt alla de små och stora under som finns i vår vardag. Vi villlära barnen att använda ett artigt, respektfullt och trevligt bemötande och vårdat språk som leder till en viktig kunskap för livet.

25 Vårt säkerhetsarbete K\ds~ Kids2Home har ett omfattande program som garanterar barnens säkerhet. Här är några eempel; Dagliga hygienrutiner skyddsronder av inne- och utemiljö Årliga brandövningar, samt brandskyddsplan Personalutbildning i hjärt- och l ungräddning för barn Egenkontroller av bland annat; - skyddsronder - Utevistelseschema - Manual för klagomål -Ordningsregler och hygienrutiner - städrutiner - signeringsschema blöjbyte -Åtgärder buller - Skydd mot uv-strålning - Kemiska ämnen - Brandutrustning - Dokumenterade kontroller av vattnet Krispärm innehållande handlingsplaner för bland annat; - Telefonlista - Livräddande första hjälpen till barn - Brännskador - Giftinformation - Huvudskada -Allergi - Epilepsi, diabetes, astma - Brand - Barn som försvinner - Barn som inte blir hämtade -Hot om våld

26 Kids2 me -sos katastroflarm - Handlingsplan krissituationer - Handlingsplan för misstanke om övergrepp - Roller och ansvar -Checklista planering av krisarbete - Loggbok för tillbud - Kontaktblad för barn - Hjärt- och lungräddning

27 .~ ~..))) skatteverket l stallet för att fylla i denna blankett kan du använda skatteverkets e-tjanst på verksamt. se. Om du andå vill anvanda blanketten kan du läsa om hur du fyller l den l broschyren F Oretagsregistrering (SKV 418). Ansökan/anmälan avser Skatte- och avgiftsanmälan F A-skatt Registrering som arbetsgivare Momsregistrering A. Sökande (Fylls i av alla fysiska och juridiska personer) Namn Kids2Home Skåne AB Postadress, postnummer och ortnamn Persoll-/organisationsnummer Telelon dagtid (6ven riktnummer) Bo Eker ö uooooo B U Jppgt "ft er om f" aretaget (Fy Il s 1. av a Il a ) l FOralagsform Enskild 1 Annan form n Handels- n Ekonomisk ll Aktiebolag bolag förening n narlngsldkare Verksamheten 6r Tidigare person-/organisationsnummer FOrsta nlkenskapsåret (lr.o.m. - t.o.m.) Xlnystartad novertagen nombildad Företagets besöksadress lnkl. postnummer och ortnamn (om annan an postadressen) Bedrivs verksomhet på nere l osta odressor Il Ja [XlNej Sarskild skaheadress lnkl. postnummer och ortnamn dit moms- och arbetsgivardeklarationer samt kontoutdrag aka sändas (om annan!in postadressen) C. Uppgifter om verksamheten (Fylls i av alla) Du kan hitta SNI-koder på statistiska Centralbyråns webbplats, sni2007.scb.se Verksamhet 1 Andel av total SNI-kod (frivillig verksamhet(%) uppgift) Bolaget skall bedriva förskoleverksamhet 10 0% veiii&äiiiiiäi2... Väii<säiiiiiäi Om företaget bedriver kontanthandel ska du anmäla ditt kassaregister på skatteverkets webbplats, skatteverket.se/kassaregister. Du kan läsa mer om kassaregister i ett informationsblad (SKV 613) som finns på skatteverket.se. D. Beskrivning av verksamheten (Fylls endast i av enskild näringsidkare som ansöker om F- eller FA-skatt och som huvudsakligen utför tjänster) Beskriv din verksamhel så tydligt som möjligt Bolaget skall bedriva förskoleverksamhe t med utökad f öråldraserv ice och därmed f örenlig verksamhet. N l") o N!g E. Uppgifter om delägare (Fylls i av aktiebolag och handelsbolag) Namn Kids2Home AB Person..forg.-NAT-nummer Lars Magnus Britse Antal aktler/andelar Di DyMi Consulting AB Pär Uppman

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm HYRESAVTAL - avseende restaurang Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer Org-/Personnr Hyresgäst Org-/Personnr Hyresobjektets adress Gata Kommun Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

HYRESAVTAL - avseende lokal

HYRESAVTAL - avseende lokal HYRESAVTAL - avseende lokal Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer (er) Hyresobjektets adress Gata Trappor/hus Lägenhetsnr Kommun Fastighetsbeteckning Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr: Sid 1 (6) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller. 1. Parter Hyresvärd Namn: Polismyndigheten Personnr/orgnr: 202100-0076

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT Hyresvärd Namn: Bollnäs kommun, Teknik, service- och fritidsförvaltningen Personnr/orgnr: 212000-2361 Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sid 1 ( 4 ) Aviseringsadress: Lokalens adress m.m Lokalens

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr Hyreskontra kt Bowlingha ll dat 20L3-10-1L rev 2014-08-11 Nr 1 Kryss î ruta innebär att den texrgätler Sid 1 ( 5 ) 1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s6025-38s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje

Läs mer

Paragrafer: 27-32. Nino Vidovic (M)/ ordf Gisela Nilsson (FP) Pierre Sjöström (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL

Paragrafer: 27-32. Nino Vidovic (M)/ ordf Gisela Nilsson (FP) Pierre Sjöström (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL -a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(11 STAFFAN STOPPS. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00-18:10 Plats: Rådhuset Paragrafer: 27-32 Beslutande: Nino Vidovic

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial 1(2) 2015-10-02 RJL 2015/1952 Regionledningskontor Ekonomi Regionstyrelsen Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar godkänna hyresavtal avseende filial för Eksjö

Läs mer

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad (",4vtalet"): (i) Avalanche Capita) Arena AB (556903-3599), Barnhusgatan

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600 FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Landskrona kommun Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 82010079 Kryss

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning HYRESAVTAL - avseende lokal Datum 20131010 Objektsnummer 1068-0001 Kontraktsnummer 0001 Diarienummer 1(6) Hyresvärd Ängelholms kommun Hyresgäst( er) Vi i skolan Org-/Personnr 212000-0977 Org-/Personnr

Läs mer

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Språk och kommunikation

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA Innehållsförteckning Faktauppgifter 3 Normer och värden...4 Utveckling och lärande.5-6 Barns inflytande 7 Förskola och hem.8 Samverkan med förskoleklass...8

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Sankt Pauli förskola 2016-2017 Planering och genomförande: Genomgång av barngruppens sammansättning och behov Läroplanens mål grunden för planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergets förskola avdelning 1 2015/2016 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola,

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, läsåret: 2015-2016 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

Förskolan Klockarängens Arbetsplan

Förskolan Klockarängens Arbetsplan Förskolan Klockarängens Arbetsplan 1. Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling. Vår vision Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2017-2018 Vår vision Vi utbildar barn

Läs mer

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Ängen, Ljusne förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

förskolan FÅGELSÅNGS VERKSAMHETSPLAN

förskolan FÅGELSÅNGS VERKSAMHETSPLAN förskolan FÅGELSÅNGS VERKSAMHETSPLAN LÄSÅRET 2012-2013 Läsårets nyfikenhetsfråga: Vad kan hållbarhet vara? Vision Barnens utveckling och lärande i fokus: i en verksamhet som utgår från barnens intresse,

Läs mer

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning:

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning: Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan 2011-2013 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara trygg, utvecklande och lärorik för alla! Förskoleverksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Handlingsplan för 2012/2013

Handlingsplan för 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (16) Handlingsplan för Östers förskola 2012/2013 X X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret:

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors

Läs mer

Fyrklöverns förskolor

Fyrklöverns förskolor sid 1 (4) Fyrklöverns förskolor FÖRSKOLORNA TROLLESUNDSVÄGEN 120, ÖNSKEHEMSGATAN 13, SKÄRLINGEBACKEN 9 Förskolebarns framtidstro-vår utmaning På våra förskolor erbjuder vi heldagsomsorg i åldersindelade

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Lyckans mål 2016/2017

Lyckans mål 2016/2017 Lyckans mål 2016/2017 Innehållsförteckning Vårt tema- I böckernas värld 2 Matematik 3 Språk 4 Förskola-Hem 5 Värdegrundsarbete 6 Teknik-Naturvetenskap 7 Vårt tema Vårt tema för verksamhetsåret 2016/2017

Läs mer

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR Martina Lundström universitetsadjunkt LTU och pedagogista i Piteå kommun DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT BEDÖMNING bakgrund och begrepp VAD SKA

Läs mer

Exploateringsprojekt PROJEKTBUDGET Upprättad: 2014-05-26 Botkyrka Kommun Projekt: Tumba C 9120 Projektledare: Ulf Ekberg TOTAL PROJEKTBUDGET Kostnader Intäkter Netto EXPLOATERING TKr TKr TKr Mark 0 23

Läs mer

Näckrosens förskola. Verksamhetsplan

Näckrosens förskola. Verksamhetsplan Näckrosens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan Läsåret 2013-2014 Förskolan Lillåsen 1 Inledning Förskolan Lillåsen består av två avdelningar, en grupp med barn i ålder 1-3 år och en grupp med barn i ålder 3-5 år.

Läs mer

n hyra exklusive nedan markerade tillägg.

n hyra exklusive nedan markerade tillägg. Hyrestid/Uppsägning/Förlängning Från och med den 2014-10 - 01 till och med den 2021-09 - 30 Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 9 månad(er)

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5 C ( II 0 0,, e Tillståndsenheten E Ki5 t 03 SOCALFORVALTNINGEN SID () 20045 ANGÅENDE BEGÄRDA HANDLINGAR Skickar, enligt ert önskemål, hyreskontrakt och överlåtelseavtal avseende ägarskifte för restaurang

Läs mer

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la Denna dag har följande parter ("Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av gymnasieskola ("Avtalet"): (i) Avalanche Capital Education AB (556907-6283), Barnhusgatan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

FOKUS: ÄVENTYRSPEDAGOGIK. Verksamhetsplan Lövskatans förskola

FOKUS: ÄVENTYRSPEDAGOGIK. Verksamhetsplan Lövskatans förskola FOKUS: ÄVENTYRSPEDAGOGIK Verksamhetsplan Lövskatans förskola 2014-2015 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen

Läs mer

Välkommen till vår förskola Karamellen

Välkommen till vår förskola Karamellen Välkommen till vår förskola Karamellen Verksamhetsplan Innehållsförteckning Värdegrund och förskolans uppdrag utifrån Lpfö 98/10 Om Norlandias värdegrund Fakta om vår förskola Så arbetar vi med normer

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar).

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar). HYRESKONTRAKT Sid 1(4) BLOCKHYRA BOSTÄDER Nr 041-604- Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Hyresvärd Personnr/orgnr Hyresgäst(er)

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr: Sid 1 (4) 1151-0011-01 Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016 Innehållsförteckning Kommunens värdegrund... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 4 Förskolans

Läs mer