BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A"

Transkript

1 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: 17:00 Plats: Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A Ordförande: Nino Vidovic Övrig information Företrädare för Moderaterna och Staffanstorpspartiet träffas den 9 april 2013 klockan 16:45 i lokal Särslöv, 5vån. Den socialdemokratiska gruppen träffas den 9 april 2013 klockan 16:15 i lokal Kyrkheddinge, 3 vån. Övriga representanter träffas den 9 april 2013 kl16:00 i lokal Lilla Cafeterian, 1 vån Dagordning l. Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Priser och stipendier Föredragande: Nino Vidovic Handlingar: Bun , Information om Kids2home i Skåne AB Föredragande: Kids2home Skåne AB Handlingar: Ca kl17:10 Ankie Almroth

2 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 2(2) DATUM: s. Ansökan om godkännande till Kids2home Skåne AB Föredragande: Handlingar: Inga-Britt Henriksson Tjänsteskrivelse och ansökan

3 STAFFANSTO RPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4{8) 27 Fastställande av tid och plats för justering av protoko...,._, Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(8) DATUM: Godkännande av föredragningslistan Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Föredragningslistan godkänns. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 6(8) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BUN-51 Priser och stipendier Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Med ändring av barn- och utbildningsnämnden beslut , 20 ska istället tredje och femte beslutspunkterna ha följande lydelser: Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5 i Staffanstorps kommun, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9 i Staffanstorps kommun, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. Kort sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens beslut , 20: 1. Ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 2. Lilla allmänbildningspriset och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis, fr.o. m. läsåret 2013/2014, instiftas. 3. Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. 4. Lilla allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 5. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. 6. Stora allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 7. Utdelning av ovanstående priser ska ske senast den 31 januari under aktuellt läsår. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(21) DATUM: BUN-51 Priser och stipendier Beslut 1. Ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 2. Lilla allmänbildningspriset och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis, fr.o.m. läsåret 2013/2014, instiftas. 3. Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. 4. Lilla allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 5. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. 6. Stora allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 7. Utdelning av ovanstående priser ska ske senast den 31 januari under aktuellt läsår. Kort sammanfattning Instiftande av Lilla och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis för att uppmuntra och befrämja skolornas arbete med elevernas intresse för allmänbildning och engagemang i det omgivande samhället. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Lilla allmänbildningspriset och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis, fr.o.m. läsåret 2013/2014, instiftas. Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5, i de skolor i Staffanstorps kornmun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. Ordförandens signatur l j / 1(/, 1.:/ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 0(21) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Lilla allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. Stora allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. Utdelning av ovanstående priser ska ske senast den 31 januari under aktuellt läsår. Pierre Sjöström (S): I första hand att ärendet återremitteras för att få en juridisk granskning av förslaget då priset enbart vänder sig till de skolor i Staffanstorp som bedrivs i kommunal regi. Pierre Sjöström (S): I andra hand att orden "som bedrivs i kommunal regi" i 2:a och 4:e punkten i lagt beslutsförslag tas bort. Ordföranden Nino Vidovic (M): Ärendet avgörs idag och avslag på Pierre Sjöströms (S) förslag om återremiss. Beslutsgång i omröstning om att avgöra ärendet idag Ordföranden Nino Vidovic (M) ställer eget förslag om avgörande idag och Pierre Sjöströms (S) förslag om återremiss mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller hans eget förslag. Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för Pierre Sjöströms (S) förslag. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande /.f.~!:

8 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11 (21) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Omröstningsresultat i omröstning om avgörande idag Med 5 ja-röster för ordförandens förslag och 4 nej-röster för Pierre Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla ordförandens förslag om att ärendet ska avgöras idag. Ordinarie ledamöter Ja Nej Nino Videvie (M) Pierre Sjöström (S) Ma Jörgensen (M) Magnus Lindberg (S) Magnus Olsson (M) Björn Larsson (C) Ingrid Oenby (M) Gunnar Lideli (SPI) Christel Estberg (M) Summa 5 4 Avstår Beslutsgång i omröstning om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset Ordföranden Nino Videvie (M) ställer eget förslag om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset och Pierre Sjöströms (S) förslag om att ta bort orden "som bedrivs i kommunal regi" i 2:a och 4:e punkten i lagt beslutsförslag mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller hans eget förslag. Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande bes l u tsgång: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för Pierre Sjöströms (S) förslag. Omröstningsresultat i omröstning om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset Med 5 ja-röster för ordförandens förslag och 4 nej-röster för Pierre Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla ordförandens förslag om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset Ordförandens signatur Justerandes signatur

9 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(21) DATUM: Ordinarie ledamöter Ja Nino Vidovic (M) Pierre Sjöström (S) Ma Jörgensen (M) Magnus Lindberg (S) Magnus Olsson (M) Björn Larsson (C) Ingrid Oenby (M) Gunnar Lideli (SPI) Christel Estberg (M) Summa 5 Nej 4 Avstår Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet. Ordförandens signatur ~~ {.r' Justerandes signatur ~tf Utdragsbestyrkande

10 Reservation priser och stipendier Den moderatledda majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden har valt att inrätta Lilla och Stora allmänbildningspriset för årskurs 5 och årskurs 7-9. Nämnas kan att Staffanstoq)s rektorer inte varit positiva till det moderata initiativet. Dc menar att det finns tillräckligt många priser och stipendier som delas ut av andra organisationer. Nämnden fick som så ofta förr ordförandeförslaget på sittande sammanträde (trots att förslaget är daterat den 25 februari dvs. en vecka tidigare) och hade ingen möjlighet att granska det i förväg. Vi Socialdemokrater (men även SPI och C) ansåg att förslaget skulle återremitteras för att få en juridisk granskning av förslaget då priset enbart vänder sig till dc skolor i Staffanstorp som bedrivs i kommunal regi. Ibland kan inte ett ärende återremitteras av tidsskäl. Någon sådan brådska fanns inte gällande det rubricerade ärendet. Vi menar att om Staffanstorps kommun ska instifta priser så ska alla skolor (eller snarare klasser) ha möjlighet att få del av priset. Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat". Principen innebär kort sagt att alla kommunmedlemmar är likställda, både i fråga om rättigheter men även i fråga om skyldigheter. Vi menar att beslutet inte uppfyller kommunallagen. Några sakliga skäl att inte följa likställighetsprincipen finns inte. I praktiken kan det bli så art l\1ontessori tävlar i "Vi i femman" mot en kommunal skola i vår kommun och vinner tävlingen men allmänbildningspriset går till tvåan då Montessoriskolan inte drivs i kommunal regi. Ett absurt beslut. Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt yrkande. Staffanstorp den 6 mars 2013 För socialdemokraterna ~ ~u~ ;MI Pierrf:tröm (S)

11 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(8) DATUM: Information om Kids2home i Skåne AB Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Informationen läggs till handlingarna. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(8) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: BUN-35 Ansökan om godkännande till Kids2ho Skåne AB Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 T JÄNSTESKRIVELSE (1) STAFFANSTORPS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Ansökan om Godkännande att starta förskoleverksamhet i Staffanstorps Kommun Ärende: Kids2home Skåne AB ansöker om godkännande att driva förskoleverksamhet för ca 80 barn i I Ijärup. Bakgrund: Verksamheten kommer att bedrivas i en nybyggd lokal avsedd för förskoleverksamhet i området Trädgårdslunden, 1-Ijärup, Staffanstorps Kommun. Starten är planerad till oktober Godkännande Strategerna Barn och utbildning gör bedömningen att ansökan uppfyller kraven för ett godkännande enligt skollagen (2010:800) I tjänsten Inga-Britt Henriksson Utvecklingsstrateg J ens J ording U tvecklingss tra teg

14 Stockholm den 18:e mars 2013 Ansökan att bedriva förskola i statfanstorp Kommun Ansökande bolag Kids2Home Skåne AB, org nr , Bolaget är ett dotterbolag till Kids2Home AB. Moderbolag och koncern Kids2Home AB är moderbolag till Kids2Home Seminariet AB, Kids2Home Årsta AB, Kids2Home Karlsro, Kids2Home Ekerö AB, Kids2Home skoldrift AB, samt Kids2Home Skåne AB. Kids2Homekoncernen har idag se förskolor i drift i städerna Uppsala, Ekerö, Stockholm och Östersund med totalt 26 avdelningar. Under 2013 kommer ytterligare förskolor att öppnas. Koncernen omsatte ca SOM under 2012 och prognosen för 2013 är ca 70M. Pedagogisk ansvarig Tills vidare är det Ankie Almrot koncernens Kvalitetschef. En ny färskolechef för statfanstorp kommer att rekryteras under våren 2013 vilken då blir pedagogisk ansvarig för driften. Om verksamheten i Staffanstorp Vi kommer Kids2Home att ha små barngrupper med snitt på 12,5 barn per grupp med barn i småbarnsavdelningarna och 14 barn på storbarnsavdelningarna. Vi kommer att anpassa planlösningen lokalen så vi kan ha etra små barngrupper för både barnens och personalens välbefinnande. lokal och öppning Lokalen blir en nybyggd lokal på 652kvm belägen i Hjärup med adress Heimdallsvägen 2,ägd och förvaltad av Hemsö. Lokalen kommer att ha 5 avdelningar varav en s. k. ute-avdelning förskolan kommer då ha ca barn. Fastighetsbetäckningen är del av Stora Uppåkra 12:2, del av Hjärup 4:2

15 Gården kommer att vara anpassad enl. ritning. Öppningsdatum är senast 15 oktober. Eakt datum meddelas under våren Personal och organisation Lokalen kommer att ha 7 avdelningar. Personalstrukturen blir enligt följande; l utbildade förskolelärare och 1-2 barnskötare per avdelning l kock l Förskalechef Supportpersonal från Kids2Homes övriga skolor Redovisning och löneadministrationkids2home AB, ekonomichef Hanna Ståhl. Utbildning av personal samt kvalitetssäkring: Kvalitetschef Ankie Almroth Finansiering Finansiering sker via egna medel och via bank. Byggkostnad är beräknad till 20M. Uppstart av förskoleverksamheten är beräknad till ca l,sm Dokument som skickas på begäran Likabehandlingsplan Krispärm Bygglov Pär Uppman VD Kids2Home bolagen Telefon Kids2Home AB Bo Stockholm

16 _\;y K1ds2 me Referenser Lena Hannertz, Uppdragsstrateg Uppsala Kommun E-post Tel: Göran Hedfalk, Barnomsorgsstrateg, Uppsala Kommun e-post: Telefon

17 rne Vad kännetecknar en Kids2Home förskola Bemötande Det ska vara positivt att träffa oss två gånger om dagen och därför anställer vi bara glad och se rviceinriktad personal. Vår personal har en mycket positiv livssyn och brinner för att utveckla och stimulera era barn. Vårt mål är att ha den trevligast e personalen av alla förskolor på orten där vi finns. Föräldern är kund En av våra viktigaste värderingar är att föräldern är kund hos oss. Ni är huvudanledningen t ill att vi finns då ni väljer oss. Vi strävar efter att överraska föräldrarna med en helt ny nivå av kundservice och positivt bemötande. Personalen Vi anställ er bara kompetent och korrekt utbildad personal. Personalen innefattar utbildade förskolelärare, barnskötare, idrottspedagoger, kostpedagoger, M ontessorilärare och Reggio Emilialärare. Vi har en utbildningsbudget som uppmuntrar personalen till att st ändigt fortutbilda sig för att höja kvaliten för att utveckla era barn. Barnens utveckling Kids2 Home är en plats där det finns tillräckligt många och utbildade vuna för att varje enskilt barn skall bli sett, bemött och st imulerat på sin nivå. En plats som är så trygg att man våga r göra misstag för att lära av dem, våga r undersöka och prova nya sa ker utan att vet a vad resultat et ska bli. Våga och vill vara sig själva. All verksa mhet splanering utgår från barn ens bästa. Familjetjänster För att underl ätta vardags livet och skapa mer fritid åt familjer erbjuder några av våra förskolor en del etra tjänst er (även Örebro). Dessa består av kaffe och smörgås, lunch- och middagslådor att ta med, samt barnpassning på kvällar och helger. Kosten Vi har en hög ambition och lägger stor omsorg på att all kost ska vara ekologisk och närodlad utan tillsat ser. Alla mellanmål innehåller minimalt med socker. Vid födelsedagar serverar vi

18 aldrig glass och godis utan fruktcocktails istället. Det ingår i vår metodik att utveckla barnens matintresse och lära sig bra och dålig kost. Föräldrakommunikation Som förälder hos oss får ni ett eget log-in till vår hemsida där ni kan följa ert barns utveckling via Utvecklingsmatriser som er avdelning lägger upp för varje pedagogiskt projekt. Ni får också termins- och månadsbrev så ni vet var det pedagogiska fokuset ligger på under året och hur vi följer upp detta. lokalerna Våra lokaler är nya och fräscha med samma färgsättning på alla orter. Vid entreerna finner ni tv-skärmar som visar bilder från veckans aktiviteter med barnen. Alla lokaler är anpassande för säker drift och möter de högsta kraven från både Miljökontoret och Brandförsvaret vilket garanterar högsta möjliga säkerhet för era barn.

19 Vårt kvalitetsarbete Kids2home har många arbetsprocesser som säkerställer hög kvalite och varje förskola har en egen Verksamhetsplan. För att ta del av planen för just din förskola, ta kontakt med respektive förskolechef. Här presenterar vi bara några eempel av vad som finns i dessa planer; Utvecklingsstrategier Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vår verksamhet genom egna utvärderingar, samtal och reflektioner kring vårt förhållningssätt och våra utvecklingsmål Vi har pedagogiska samtal på våra möten där pedagogerna kan ta upp frågeställningar som de behöver stöd och hjälp med. Alla avdelningar har planeringsmöten en gång per vecka där verksamheten utvärderas och planeras. Här är ett eempel på frågeställning som sker veckovis: Hur blev verksamheten föregående vecka? Kunde vi genomföra allt vi tänkt? Nådde vi måluppfyllelse? Hur vi ser på barnets lärande, utveckling, trygghet? Var det roligt? Skrattade vi mycket?/ stämningspunkten Om det inte gick som vi tänkt, vad berodde det på? Dokumentering: Fylla i barns matriser, ordna med portofolien, hänga upp på väggarna Elewård: Samtal kring enskilda barn Matematik: Vad var matematik i vår verksamhet? Samtala Språkutveckling: Vad var språkutveckling? Vilka böcker har vi läst för barnen? Likabehandling: Vad var likabehandlande arbete med barngruppen och familjerna? Personalens inflytande Utvärdering All personal gör en utvärdering varje termin av verksamheten, sig själva och ser hur och vad vi kan utveckla. Vi går igenom teman, traditioner, inskolningar, möten, verksamheten, arbetslaget och samarbetet på avdelningen. Vi ska se både ris och ros. Vi gör en sammanställning av utvärderingen och gör en plan för arbetssätt och metod för att nå våra mål. All personal har personalmöte en gång i månaden där vi pratar om verksamheten, planerar

20 Kids~ för kommande månad, går igenom utvecklingssamtal Vi går på föreläsningar och har pedagogiska samtal. Fortbildning Vårt intresse är att så långt det finns ekonomi låta personalen fortbilda sig inom områden som kan komma verksamheten till godo. Personalen deltar också i återkommande språkträffar som hålls av kommunens resursteam, talpedagog, psykolog, handledare och specialpedagog. Personalen får även lämna in intresseanmälningar till förskalechefen vid intresse av fortbildning, föreläsningar. Föräldrarnas inflytande Vi på Kids2Home har ett föräldraråd där föräldrar får göra sig hörda om önskemål, ideer och åsikter. Känna att dem är delaktiga i deras barns verksamhet, träffa andra föräldrar och nätverka, samt vara med och utveckla föräldrasamverkan. Förskalechefen och föräldrarådet träffas vid utsagda tillfällen under terminen. Dagordning ska finnas för varje möte samt protokoll ska skrivas för varje möte, som ska godkännas av förskalechefen samt ordförande. Protokollet ges sedan ut till samtliga föräldrar samt personal. Utvecklingssamtal Varje förälder och barn kommer att erbjudas utvecklingssamtal där vi talar om barnets utveckling och mål. Vi skriver om vart barnet befinner sig i dagsläget och vi gör även framåtblicka r. Vi talar om barnets intresse och trivsel. Vi jobbar med matriser där föräldrarna har möjlighet att följa sitt barns vardag och utveckling. Vi är lyhörda för föräldrars och barns önskemål och är även ett stöd i förälders roll. Vi är ärliga och ger information som är viktig både för pedagoger samt förälder. Föräldramöten Vi har föräldramöte en gång varje termin. Vi träffar alla föräldrar och vi presenterar oss för varandra så som förälder och pedagoger. Vi berättar om vår verksamhet, om hur och vad vi ska jobba med under den kommande terminen. Teman, utflykter, möten och andra händelser under terminen. Vi har teman under föräldramöten där föräldrar är med i diskussioner som personalen leder. Föräldraenkäter Syftet med utvärdering är att få kunskap om förskolans kvalite, verksamhetens organisation, innehåll och genomförande. Det handlar om att utveckla bättre arbetsprocesser, om arbetet

21 sker i enlighet med målen. Varje år får föräldrarna göra två utvärderingar av vår verksamhet genom en onlineenkät Barnens inflytande Varje barn skall lära sig att hon/han har rätt att påverka och att deras åsikt är viktig, samt utveckla förmågan till att kunna uttrycka sina känslor och åsikter. Varje barn skall utveckla en förståelse för att deras åsikt inte får trycka ner någon annans. Varje barn skall utveckla en respekt för andras åsikter och känslor. Genom diskussioner tillsammans med barnen vill vi få dem att känna ansvar för sitt agerande i olika situationer. Vi strävar efter att barnen skall förstå varför olika situationer blir som de blir på grund av de olika individernas handlingar och att barnen ska lära sig att stå för konsekvenserna av sitt handlande. Vi vill ge barnen utrymme och förmågan att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi villlåta barnen vara med och utforma och påverka sin vardag. Då vi på Kids2Home arbetar med barnet i fokus är vi lyhörda för barnens åsikter och önskemål. Att få möjlighet till eget val, det ger mer självständiga, glada och nöjda barn. Barn i behov av särskilt stöd Det är förskalechefens ansvar att se till att alla barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver för att klara av sin vardag på förskolan. Verksamheten ska vara så strukturerad, organiserad och med tydliggörande pedagogik att barn med uppmärksamhetsstörningar kan finna sig till rätta utan större svårigheter. Matriser och individuella studieplaner bygger på barnens styrkor, inte på svårigheter. Elevvården på Kids2homes förskolor sker sedan i fyra nivåer; på avdelningsnivå, arbetslagsnivå med föräldrar, Specialpedagogiskt stöd, handlingsplaner av ledningen med uppföljning.

22 Vår pedagogik Kids2Home förskolor skalllägga grunden till ett livslångt lärande där verksamheten är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. l samarbete med hemmet skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och socialt kompetenta samhällsmedlemmar främjas. Kids2Home pedagogiska arbete följer nya Läroplanen för förskolan Lpfö98/2011. Verksamheten utformas så att matematik, språk, naturvetenskap och teknik synliggörs för barnet och där dessa områden lyfts fram i barnens lek och aktiviteter. Normer och värden Kids2Home strävar efter att varje barn utvecklar; o Förmåga och modet att kunna utrycka sina åsikter och önskemål. o Ansvarskänsla för sina egna handlingar och åtaganden. o Förmåga att ta hänsyn till andra människor. o Empati för andra människors situation. o En vilja att hjälpa andra. o Respekt för andra människor och en övertygelse om att alla är lika värda oavsett kön, social status, etnisk bakgrund eller eventuella funktionshinder. o Omsorg om sin närmiljö och omvärld och respekt för allt som finns i den. Livskunskap Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den. o... utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. o... lär sig att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för gemensamma regler. o... utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. o... utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser och tankar i olika uttrycksformer genom lek, bild, rörelse, sång och musik. o... utvecklar sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

23 _\y Ktds2 Språklig och kommunikativ utveckling Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge utryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. o... utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt leker med ord, berättar,... uttrycker tankar, ställer frågor, argumenterar och kommunicerar med andra. o... utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa förmågor. o... utvecklar intresse för bilder, teter och olika medier samt sin förmåga att tolka och samtala om dessa. Matematisk utveckling Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp, samt för mätning och tid. o... utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar. o... utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. o... utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. Naturvetenskap och teknik Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människa, natur, och samhälle påverkar varandra. o... utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om väter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. o... utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap. o... utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. o... utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och red skap.

24 Kids2 me Vår värdegrund Kids2Home är en plats där varje enskilt barn skall bli sett, bemött och stimulerat på sin nivå. En plats som är så trygg att barnen vågar göra misstag för att lära av dem, vågar undersöka och prova nya saker utan att veta vad resultatet ska bli. Vågar och vill vara sig själva. Kids2Home är förskolor där hemmet och förskolan arbetar tillsammans mot gemensamma mål och där barnets olika världar kompletterar varandra och skapar en helhet. På Kids2Home vill vi att barnen ska vara nyfikna, framåtsträvande och trygga individer med mycket självförtroende i ryggsäcken och en stor lust att utvecklas på sin väg genom livet. Vi vill ge varje barn utrymme och övning nog att så småningom själva kunna bemästra sin vardag. Vi vill också ge alla barn möjlighet och verktyg att släppa fram och bejaka den starka driften att utforska, lära och utvecklas som finns inom varje barn. l Kids2Home förskolor är det självklart att alla är lika mycket värda. En plats där alla bemöter varandra med respekt oavsett ålder, kön, utseende, kultur eller särskilda behov. En plats där stora och små visar hänsyn mot varandra och gläds tillsammans åt alla de små och stora under som finns i vår vardag. Vi villlära barnen att använda ett artigt, respektfullt och trevligt bemötande och vårdat språk som leder till en viktig kunskap för livet.

25 Vårt säkerhetsarbete K\ds~ Kids2Home har ett omfattande program som garanterar barnens säkerhet. Här är några eempel; Dagliga hygienrutiner skyddsronder av inne- och utemiljö Årliga brandövningar, samt brandskyddsplan Personalutbildning i hjärt- och l ungräddning för barn Egenkontroller av bland annat; - skyddsronder - Utevistelseschema - Manual för klagomål -Ordningsregler och hygienrutiner - städrutiner - signeringsschema blöjbyte -Åtgärder buller - Skydd mot uv-strålning - Kemiska ämnen - Brandutrustning - Dokumenterade kontroller av vattnet Krispärm innehållande handlingsplaner för bland annat; - Telefonlista - Livräddande första hjälpen till barn - Brännskador - Giftinformation - Huvudskada -Allergi - Epilepsi, diabetes, astma - Brand - Barn som försvinner - Barn som inte blir hämtade -Hot om våld

26 Kids2 me -sos katastroflarm - Handlingsplan krissituationer - Handlingsplan för misstanke om övergrepp - Roller och ansvar -Checklista planering av krisarbete - Loggbok för tillbud - Kontaktblad för barn - Hjärt- och lungräddning

27 .~ ~..))) skatteverket l stallet för att fylla i denna blankett kan du använda skatteverkets e-tjanst på verksamt. se. Om du andå vill anvanda blanketten kan du läsa om hur du fyller l den l broschyren F Oretagsregistrering (SKV 418). Ansökan/anmälan avser Skatte- och avgiftsanmälan F A-skatt Registrering som arbetsgivare Momsregistrering A. Sökande (Fylls i av alla fysiska och juridiska personer) Namn Kids2Home Skåne AB Postadress, postnummer och ortnamn Persoll-/organisationsnummer Telelon dagtid (6ven riktnummer) Bo Eker ö uooooo B U Jppgt "ft er om f" aretaget (Fy Il s 1. av a Il a ) l FOralagsform Enskild 1 Annan form n Handels- n Ekonomisk ll Aktiebolag bolag förening n narlngsldkare Verksamheten 6r Tidigare person-/organisationsnummer FOrsta nlkenskapsåret (lr.o.m. - t.o.m.) Xlnystartad novertagen nombildad Företagets besöksadress lnkl. postnummer och ortnamn (om annan an postadressen) Bedrivs verksomhet på nere l osta odressor Il Ja [XlNej Sarskild skaheadress lnkl. postnummer och ortnamn dit moms- och arbetsgivardeklarationer samt kontoutdrag aka sändas (om annan!in postadressen) C. Uppgifter om verksamheten (Fylls i av alla) Du kan hitta SNI-koder på statistiska Centralbyråns webbplats, sni2007.scb.se Verksamhet 1 Andel av total SNI-kod (frivillig verksamhet(%) uppgift) Bolaget skall bedriva förskoleverksamhet 10 0% veiii&äiiiiiäi2... Väii<säiiiiiäi Om företaget bedriver kontanthandel ska du anmäla ditt kassaregister på skatteverkets webbplats, skatteverket.se/kassaregister. Du kan läsa mer om kassaregister i ett informationsblad (SKV 613) som finns på skatteverket.se. D. Beskrivning av verksamheten (Fylls endast i av enskild näringsidkare som ansöker om F- eller FA-skatt och som huvudsakligen utför tjänster) Beskriv din verksamhel så tydligt som möjligt Bolaget skall bedriva förskoleverksamhe t med utökad f öråldraserv ice och därmed f örenlig verksamhet. N l") o N!g E. Uppgifter om delägare (Fylls i av aktiebolag och handelsbolag) Namn Kids2Home AB Person..forg.-NAT-nummer Lars Magnus Britse Antal aktler/andelar Di DyMi Consulting AB Pär Uppman

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5 C ( II 0 0,, e Tillståndsenheten E Ki5 t 03 SOCALFORVALTNINGEN SID () 20045 ANGÅENDE BEGÄRDA HANDLINGAR Skickar, enligt ert önskemål, hyreskontrakt och överlåtelseavtal avseende ägarskifte för restaurang

Läs mer

n hyra exklusive nedan markerade tillägg.

n hyra exklusive nedan markerade tillägg. Hyrestid/Uppsägning/Förlängning Från och med den 2014-10 - 01 till och med den 2021-09 - 30 Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 9 månad(er)

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Dokumentera med ipad i förskolan

Dokumentera med ipad i förskolan Dokumentera med ipad i förskolan "Via pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnet på nytt - om och om igen - och vi gör oss synliga för oss själva." Monica Niemi Dokumentera med text och bild

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Information från Förskola & Grundskola 2012-12-01 Välkommen till kommunal förskola i Kungsbacka I den här broschyren kan Du läsa

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

at~k. 2015-07- 0 8 Till forvaltningsratten ilinkoping OVERKLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Syssleback den 6 juli 2015

at~k. 2015-07- 0 8 Till forvaltningsratten ilinkoping OVERKLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Syssleback den 6 juli 2015 ENERGIMA~KN~,DSlNSPEKTIONEN at~k. 2015-07- 0 8 DiDnr Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Syssleback den 6 juli 2015 Till forvaltningsratten ilinkoping OVERKLAGANDE Klagande: Nackans Elnat

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer