BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A"

Transkript

1 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: 17:00 Plats: Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A Ordförande: Nino Vidovic Övrig information Företrädare för Moderaterna och Staffanstorpspartiet träffas den 9 april 2013 klockan 16:45 i lokal Särslöv, 5vån. Den socialdemokratiska gruppen träffas den 9 april 2013 klockan 16:15 i lokal Kyrkheddinge, 3 vån. Övriga representanter träffas den 9 april 2013 kl16:00 i lokal Lilla Cafeterian, 1 vån Dagordning l. Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Priser och stipendier Föredragande: Nino Vidovic Handlingar: Bun , Information om Kids2home i Skåne AB Föredragande: Kids2home Skåne AB Handlingar: Ca kl17:10 Ankie Almroth

2 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 2(2) DATUM: s. Ansökan om godkännande till Kids2home Skåne AB Föredragande: Handlingar: Inga-Britt Henriksson Tjänsteskrivelse och ansökan

3 STAFFANSTO RPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4{8) 27 Fastställande av tid och plats för justering av protoko...,._, Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(8) DATUM: Godkännande av föredragningslistan Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Föredragningslistan godkänns. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 6(8) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BUN-51 Priser och stipendier Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Med ändring av barn- och utbildningsnämnden beslut , 20 ska istället tredje och femte beslutspunkterna ha följande lydelser: Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5 i Staffanstorps kommun, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9 i Staffanstorps kommun, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. Kort sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens beslut , 20: 1. Ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 2. Lilla allmänbildningspriset och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis, fr.o. m. läsåret 2013/2014, instiftas. 3. Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. 4. Lilla allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 5. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. 6. Stora allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 7. Utdelning av ovanstående priser ska ske senast den 31 januari under aktuellt läsår. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(21) DATUM: BUN-51 Priser och stipendier Beslut 1. Ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 2. Lilla allmänbildningspriset och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis, fr.o.m. läsåret 2013/2014, instiftas. 3. Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. 4. Lilla allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 5. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. 6. Stora allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. 7. Utdelning av ovanstående priser ska ske senast den 31 januari under aktuellt läsår. Kort sammanfattning Instiftande av Lilla och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis för att uppmuntra och befrämja skolornas arbete med elevernas intresse för allmänbildning och engagemang i det omgivande samhället. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Lilla allmänbildningspriset och Stora allmänbildningspriset att delas ut läsårsvis, fr.o.m. läsåret 2013/2014, instiftas. Lilla allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 5, i de skolor i Staffanstorps kornmun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans tävling under aktuellt läsår. Ordförandens signatur l j / 1(/, 1.:/ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 0(21) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Lilla allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. Stora allmänbildningspriset ska tilldelas den klass i årskurs 7-9, i de skolor i Staffanstorps kommun som bedrivs i kommunal regi, som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Dagens Nyheters Nutidsorientering under aktuellt läsår. Stora allmänbildningspriset ska bestå av en prissumma motsvarande 500 kr per elev, dock lägst kr, att användas till aktivitet företrädesvis med inslag av allmänbildande karaktär. Utdelning av ovanstående priser ska ske senast den 31 januari under aktuellt läsår. Pierre Sjöström (S): I första hand att ärendet återremitteras för att få en juridisk granskning av förslaget då priset enbart vänder sig till de skolor i Staffanstorp som bedrivs i kommunal regi. Pierre Sjöström (S): I andra hand att orden "som bedrivs i kommunal regi" i 2:a och 4:e punkten i lagt beslutsförslag tas bort. Ordföranden Nino Vidovic (M): Ärendet avgörs idag och avslag på Pierre Sjöströms (S) förslag om återremiss. Beslutsgång i omröstning om att avgöra ärendet idag Ordföranden Nino Vidovic (M) ställer eget förslag om avgörande idag och Pierre Sjöströms (S) förslag om återremiss mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller hans eget förslag. Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för Pierre Sjöströms (S) förslag. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande /.f.~!:

8 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11 (21) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Omröstningsresultat i omröstning om avgörande idag Med 5 ja-röster för ordförandens förslag och 4 nej-röster för Pierre Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla ordförandens förslag om att ärendet ska avgöras idag. Ordinarie ledamöter Ja Nej Nino Videvie (M) Pierre Sjöström (S) Ma Jörgensen (M) Magnus Lindberg (S) Magnus Olsson (M) Björn Larsson (C) Ingrid Oenby (M) Gunnar Lideli (SPI) Christel Estberg (M) Summa 5 4 Avstår Beslutsgång i omröstning om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset Ordföranden Nino Videvie (M) ställer eget förslag om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset och Pierre Sjöströms (S) förslag om att ta bort orden "som bedrivs i kommunal regi" i 2:a och 4:e punkten i lagt beslutsförslag mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller hans eget förslag. Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande bes l u tsgång: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för Pierre Sjöströms (S) förslag. Omröstningsresultat i omröstning om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset Med 5 ja-röster för ordförandens förslag och 4 nej-röster för Pierre Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla ordförandens förslag om att instifta Lilla och Stora allmänbildningspriset Ordförandens signatur Justerandes signatur

9 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(21) DATUM: Ordinarie ledamöter Ja Nino Vidovic (M) Pierre Sjöström (S) Ma Jörgensen (M) Magnus Lindberg (S) Magnus Olsson (M) Björn Larsson (C) Ingrid Oenby (M) Gunnar Lideli (SPI) Christel Estberg (M) Summa 5 Nej 4 Avstår Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet. Ordförandens signatur ~~ {.r' Justerandes signatur ~tf Utdragsbestyrkande

10 Reservation priser och stipendier Den moderatledda majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden har valt att inrätta Lilla och Stora allmänbildningspriset för årskurs 5 och årskurs 7-9. Nämnas kan att Staffanstoq)s rektorer inte varit positiva till det moderata initiativet. Dc menar att det finns tillräckligt många priser och stipendier som delas ut av andra organisationer. Nämnden fick som så ofta förr ordförandeförslaget på sittande sammanträde (trots att förslaget är daterat den 25 februari dvs. en vecka tidigare) och hade ingen möjlighet att granska det i förväg. Vi Socialdemokrater (men även SPI och C) ansåg att förslaget skulle återremitteras för att få en juridisk granskning av förslaget då priset enbart vänder sig till dc skolor i Staffanstorp som bedrivs i kommunal regi. Ibland kan inte ett ärende återremitteras av tidsskäl. Någon sådan brådska fanns inte gällande det rubricerade ärendet. Vi menar att om Staffanstorps kommun ska instifta priser så ska alla skolor (eller snarare klasser) ha möjlighet att få del av priset. Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat". Principen innebär kort sagt att alla kommunmedlemmar är likställda, både i fråga om rättigheter men även i fråga om skyldigheter. Vi menar att beslutet inte uppfyller kommunallagen. Några sakliga skäl att inte följa likställighetsprincipen finns inte. I praktiken kan det bli så art l\1ontessori tävlar i "Vi i femman" mot en kommunal skola i vår kommun och vinner tävlingen men allmänbildningspriset går till tvåan då Montessoriskolan inte drivs i kommunal regi. Ett absurt beslut. Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt yrkande. Staffanstorp den 6 mars 2013 För socialdemokraterna ~ ~u~ ;MI Pierrf:tröm (S)

11 STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(8) DATUM: Information om Kids2home i Skåne AB Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Informationen läggs till handlingarna. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(8) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: BUN-35 Ansökan om godkännande till Kids2ho Skåne AB Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 T JÄNSTESKRIVELSE (1) STAFFANSTORPS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Ansökan om Godkännande att starta förskoleverksamhet i Staffanstorps Kommun Ärende: Kids2home Skåne AB ansöker om godkännande att driva förskoleverksamhet för ca 80 barn i I Ijärup. Bakgrund: Verksamheten kommer att bedrivas i en nybyggd lokal avsedd för förskoleverksamhet i området Trädgårdslunden, 1-Ijärup, Staffanstorps Kommun. Starten är planerad till oktober Godkännande Strategerna Barn och utbildning gör bedömningen att ansökan uppfyller kraven för ett godkännande enligt skollagen (2010:800) I tjänsten Inga-Britt Henriksson Utvecklingsstrateg J ens J ording U tvecklingss tra teg

14 Stockholm den 18:e mars 2013 Ansökan att bedriva förskola i statfanstorp Kommun Ansökande bolag Kids2Home Skåne AB, org nr , Bolaget är ett dotterbolag till Kids2Home AB. Moderbolag och koncern Kids2Home AB är moderbolag till Kids2Home Seminariet AB, Kids2Home Årsta AB, Kids2Home Karlsro, Kids2Home Ekerö AB, Kids2Home skoldrift AB, samt Kids2Home Skåne AB. Kids2Homekoncernen har idag se förskolor i drift i städerna Uppsala, Ekerö, Stockholm och Östersund med totalt 26 avdelningar. Under 2013 kommer ytterligare förskolor att öppnas. Koncernen omsatte ca SOM under 2012 och prognosen för 2013 är ca 70M. Pedagogisk ansvarig Tills vidare är det Ankie Almrot koncernens Kvalitetschef. En ny färskolechef för statfanstorp kommer att rekryteras under våren 2013 vilken då blir pedagogisk ansvarig för driften. Om verksamheten i Staffanstorp Vi kommer Kids2Home att ha små barngrupper med snitt på 12,5 barn per grupp med barn i småbarnsavdelningarna och 14 barn på storbarnsavdelningarna. Vi kommer att anpassa planlösningen lokalen så vi kan ha etra små barngrupper för både barnens och personalens välbefinnande. lokal och öppning Lokalen blir en nybyggd lokal på 652kvm belägen i Hjärup med adress Heimdallsvägen 2,ägd och förvaltad av Hemsö. Lokalen kommer att ha 5 avdelningar varav en s. k. ute-avdelning förskolan kommer då ha ca barn. Fastighetsbetäckningen är del av Stora Uppåkra 12:2, del av Hjärup 4:2

15 Gården kommer att vara anpassad enl. ritning. Öppningsdatum är senast 15 oktober. Eakt datum meddelas under våren Personal och organisation Lokalen kommer att ha 7 avdelningar. Personalstrukturen blir enligt följande; l utbildade förskolelärare och 1-2 barnskötare per avdelning l kock l Förskalechef Supportpersonal från Kids2Homes övriga skolor Redovisning och löneadministrationkids2home AB, ekonomichef Hanna Ståhl. Utbildning av personal samt kvalitetssäkring: Kvalitetschef Ankie Almroth Finansiering Finansiering sker via egna medel och via bank. Byggkostnad är beräknad till 20M. Uppstart av förskoleverksamheten är beräknad till ca l,sm Dokument som skickas på begäran Likabehandlingsplan Krispärm Bygglov Pär Uppman VD Kids2Home bolagen Telefon Kids2Home AB Bo Stockholm

16 _\;y K1ds2 me Referenser Lena Hannertz, Uppdragsstrateg Uppsala Kommun E-post Tel: Göran Hedfalk, Barnomsorgsstrateg, Uppsala Kommun e-post: Telefon

17 rne Vad kännetecknar en Kids2Home förskola Bemötande Det ska vara positivt att träffa oss två gånger om dagen och därför anställer vi bara glad och se rviceinriktad personal. Vår personal har en mycket positiv livssyn och brinner för att utveckla och stimulera era barn. Vårt mål är att ha den trevligast e personalen av alla förskolor på orten där vi finns. Föräldern är kund En av våra viktigaste värderingar är att föräldern är kund hos oss. Ni är huvudanledningen t ill att vi finns då ni väljer oss. Vi strävar efter att överraska föräldrarna med en helt ny nivå av kundservice och positivt bemötande. Personalen Vi anställ er bara kompetent och korrekt utbildad personal. Personalen innefattar utbildade förskolelärare, barnskötare, idrottspedagoger, kostpedagoger, M ontessorilärare och Reggio Emilialärare. Vi har en utbildningsbudget som uppmuntrar personalen till att st ändigt fortutbilda sig för att höja kvaliten för att utveckla era barn. Barnens utveckling Kids2 Home är en plats där det finns tillräckligt många och utbildade vuna för att varje enskilt barn skall bli sett, bemött och st imulerat på sin nivå. En plats som är så trygg att man våga r göra misstag för att lära av dem, våga r undersöka och prova nya sa ker utan att vet a vad resultat et ska bli. Våga och vill vara sig själva. All verksa mhet splanering utgår från barn ens bästa. Familjetjänster För att underl ätta vardags livet och skapa mer fritid åt familjer erbjuder några av våra förskolor en del etra tjänst er (även Örebro). Dessa består av kaffe och smörgås, lunch- och middagslådor att ta med, samt barnpassning på kvällar och helger. Kosten Vi har en hög ambition och lägger stor omsorg på att all kost ska vara ekologisk och närodlad utan tillsat ser. Alla mellanmål innehåller minimalt med socker. Vid födelsedagar serverar vi

18 aldrig glass och godis utan fruktcocktails istället. Det ingår i vår metodik att utveckla barnens matintresse och lära sig bra och dålig kost. Föräldrakommunikation Som förälder hos oss får ni ett eget log-in till vår hemsida där ni kan följa ert barns utveckling via Utvecklingsmatriser som er avdelning lägger upp för varje pedagogiskt projekt. Ni får också termins- och månadsbrev så ni vet var det pedagogiska fokuset ligger på under året och hur vi följer upp detta. lokalerna Våra lokaler är nya och fräscha med samma färgsättning på alla orter. Vid entreerna finner ni tv-skärmar som visar bilder från veckans aktiviteter med barnen. Alla lokaler är anpassande för säker drift och möter de högsta kraven från både Miljökontoret och Brandförsvaret vilket garanterar högsta möjliga säkerhet för era barn.

19 Vårt kvalitetsarbete Kids2home har många arbetsprocesser som säkerställer hög kvalite och varje förskola har en egen Verksamhetsplan. För att ta del av planen för just din förskola, ta kontakt med respektive förskolechef. Här presenterar vi bara några eempel av vad som finns i dessa planer; Utvecklingsstrategier Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vår verksamhet genom egna utvärderingar, samtal och reflektioner kring vårt förhållningssätt och våra utvecklingsmål Vi har pedagogiska samtal på våra möten där pedagogerna kan ta upp frågeställningar som de behöver stöd och hjälp med. Alla avdelningar har planeringsmöten en gång per vecka där verksamheten utvärderas och planeras. Här är ett eempel på frågeställning som sker veckovis: Hur blev verksamheten föregående vecka? Kunde vi genomföra allt vi tänkt? Nådde vi måluppfyllelse? Hur vi ser på barnets lärande, utveckling, trygghet? Var det roligt? Skrattade vi mycket?/ stämningspunkten Om det inte gick som vi tänkt, vad berodde det på? Dokumentering: Fylla i barns matriser, ordna med portofolien, hänga upp på väggarna Elewård: Samtal kring enskilda barn Matematik: Vad var matematik i vår verksamhet? Samtala Språkutveckling: Vad var språkutveckling? Vilka böcker har vi läst för barnen? Likabehandling: Vad var likabehandlande arbete med barngruppen och familjerna? Personalens inflytande Utvärdering All personal gör en utvärdering varje termin av verksamheten, sig själva och ser hur och vad vi kan utveckla. Vi går igenom teman, traditioner, inskolningar, möten, verksamheten, arbetslaget och samarbetet på avdelningen. Vi ska se både ris och ros. Vi gör en sammanställning av utvärderingen och gör en plan för arbetssätt och metod för att nå våra mål. All personal har personalmöte en gång i månaden där vi pratar om verksamheten, planerar

20 Kids~ för kommande månad, går igenom utvecklingssamtal Vi går på föreläsningar och har pedagogiska samtal. Fortbildning Vårt intresse är att så långt det finns ekonomi låta personalen fortbilda sig inom områden som kan komma verksamheten till godo. Personalen deltar också i återkommande språkträffar som hålls av kommunens resursteam, talpedagog, psykolog, handledare och specialpedagog. Personalen får även lämna in intresseanmälningar till förskalechefen vid intresse av fortbildning, föreläsningar. Föräldrarnas inflytande Vi på Kids2Home har ett föräldraråd där föräldrar får göra sig hörda om önskemål, ideer och åsikter. Känna att dem är delaktiga i deras barns verksamhet, träffa andra föräldrar och nätverka, samt vara med och utveckla föräldrasamverkan. Förskalechefen och föräldrarådet träffas vid utsagda tillfällen under terminen. Dagordning ska finnas för varje möte samt protokoll ska skrivas för varje möte, som ska godkännas av förskalechefen samt ordförande. Protokollet ges sedan ut till samtliga föräldrar samt personal. Utvecklingssamtal Varje förälder och barn kommer att erbjudas utvecklingssamtal där vi talar om barnets utveckling och mål. Vi skriver om vart barnet befinner sig i dagsläget och vi gör även framåtblicka r. Vi talar om barnets intresse och trivsel. Vi jobbar med matriser där föräldrarna har möjlighet att följa sitt barns vardag och utveckling. Vi är lyhörda för föräldrars och barns önskemål och är även ett stöd i förälders roll. Vi är ärliga och ger information som är viktig både för pedagoger samt förälder. Föräldramöten Vi har föräldramöte en gång varje termin. Vi träffar alla föräldrar och vi presenterar oss för varandra så som förälder och pedagoger. Vi berättar om vår verksamhet, om hur och vad vi ska jobba med under den kommande terminen. Teman, utflykter, möten och andra händelser under terminen. Vi har teman under föräldramöten där föräldrar är med i diskussioner som personalen leder. Föräldraenkäter Syftet med utvärdering är att få kunskap om förskolans kvalite, verksamhetens organisation, innehåll och genomförande. Det handlar om att utveckla bättre arbetsprocesser, om arbetet

21 sker i enlighet med målen. Varje år får föräldrarna göra två utvärderingar av vår verksamhet genom en onlineenkät Barnens inflytande Varje barn skall lära sig att hon/han har rätt att påverka och att deras åsikt är viktig, samt utveckla förmågan till att kunna uttrycka sina känslor och åsikter. Varje barn skall utveckla en förståelse för att deras åsikt inte får trycka ner någon annans. Varje barn skall utveckla en respekt för andras åsikter och känslor. Genom diskussioner tillsammans med barnen vill vi få dem att känna ansvar för sitt agerande i olika situationer. Vi strävar efter att barnen skall förstå varför olika situationer blir som de blir på grund av de olika individernas handlingar och att barnen ska lära sig att stå för konsekvenserna av sitt handlande. Vi vill ge barnen utrymme och förmågan att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi villlåta barnen vara med och utforma och påverka sin vardag. Då vi på Kids2Home arbetar med barnet i fokus är vi lyhörda för barnens åsikter och önskemål. Att få möjlighet till eget val, det ger mer självständiga, glada och nöjda barn. Barn i behov av särskilt stöd Det är förskalechefens ansvar att se till att alla barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver för att klara av sin vardag på förskolan. Verksamheten ska vara så strukturerad, organiserad och med tydliggörande pedagogik att barn med uppmärksamhetsstörningar kan finna sig till rätta utan större svårigheter. Matriser och individuella studieplaner bygger på barnens styrkor, inte på svårigheter. Elevvården på Kids2homes förskolor sker sedan i fyra nivåer; på avdelningsnivå, arbetslagsnivå med föräldrar, Specialpedagogiskt stöd, handlingsplaner av ledningen med uppföljning.

22 Vår pedagogik Kids2Home förskolor skalllägga grunden till ett livslångt lärande där verksamheten är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. l samarbete med hemmet skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och socialt kompetenta samhällsmedlemmar främjas. Kids2Home pedagogiska arbete följer nya Läroplanen för förskolan Lpfö98/2011. Verksamheten utformas så att matematik, språk, naturvetenskap och teknik synliggörs för barnet och där dessa områden lyfts fram i barnens lek och aktiviteter. Normer och värden Kids2Home strävar efter att varje barn utvecklar; o Förmåga och modet att kunna utrycka sina åsikter och önskemål. o Ansvarskänsla för sina egna handlingar och åtaganden. o Förmåga att ta hänsyn till andra människor. o Empati för andra människors situation. o En vilja att hjälpa andra. o Respekt för andra människor och en övertygelse om att alla är lika värda oavsett kön, social status, etnisk bakgrund eller eventuella funktionshinder. o Omsorg om sin närmiljö och omvärld och respekt för allt som finns i den. Livskunskap Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den. o... utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. o... lär sig att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för gemensamma regler. o... utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. o... utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser och tankar i olika uttrycksformer genom lek, bild, rörelse, sång och musik. o... utvecklar sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

23 _\y Ktds2 Språklig och kommunikativ utveckling Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge utryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. o... utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt leker med ord, berättar,... uttrycker tankar, ställer frågor, argumenterar och kommunicerar med andra. o... utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa förmågor. o... utvecklar intresse för bilder, teter och olika medier samt sin förmåga att tolka och samtala om dessa. Matematisk utveckling Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp, samt för mätning och tid. o... utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar. o... utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. o... utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. Naturvetenskap och teknik Kids2Home strävar efter att varje barn; o... utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människa, natur, och samhälle påverkar varandra. o... utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om väter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. o... utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap. o... utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. o... utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och red skap.

24 Kids2 me Vår värdegrund Kids2Home är en plats där varje enskilt barn skall bli sett, bemött och stimulerat på sin nivå. En plats som är så trygg att barnen vågar göra misstag för att lära av dem, vågar undersöka och prova nya saker utan att veta vad resultatet ska bli. Vågar och vill vara sig själva. Kids2Home är förskolor där hemmet och förskolan arbetar tillsammans mot gemensamma mål och där barnets olika världar kompletterar varandra och skapar en helhet. På Kids2Home vill vi att barnen ska vara nyfikna, framåtsträvande och trygga individer med mycket självförtroende i ryggsäcken och en stor lust att utvecklas på sin väg genom livet. Vi vill ge varje barn utrymme och övning nog att så småningom själva kunna bemästra sin vardag. Vi vill också ge alla barn möjlighet och verktyg att släppa fram och bejaka den starka driften att utforska, lära och utvecklas som finns inom varje barn. l Kids2Home förskolor är det självklart att alla är lika mycket värda. En plats där alla bemöter varandra med respekt oavsett ålder, kön, utseende, kultur eller särskilda behov. En plats där stora och små visar hänsyn mot varandra och gläds tillsammans åt alla de små och stora under som finns i vår vardag. Vi villlära barnen att använda ett artigt, respektfullt och trevligt bemötande och vårdat språk som leder till en viktig kunskap för livet.

25 Vårt säkerhetsarbete K\ds~ Kids2Home har ett omfattande program som garanterar barnens säkerhet. Här är några eempel; Dagliga hygienrutiner skyddsronder av inne- och utemiljö Årliga brandövningar, samt brandskyddsplan Personalutbildning i hjärt- och l ungräddning för barn Egenkontroller av bland annat; - skyddsronder - Utevistelseschema - Manual för klagomål -Ordningsregler och hygienrutiner - städrutiner - signeringsschema blöjbyte -Åtgärder buller - Skydd mot uv-strålning - Kemiska ämnen - Brandutrustning - Dokumenterade kontroller av vattnet Krispärm innehållande handlingsplaner för bland annat; - Telefonlista - Livräddande första hjälpen till barn - Brännskador - Giftinformation - Huvudskada -Allergi - Epilepsi, diabetes, astma - Brand - Barn som försvinner - Barn som inte blir hämtade -Hot om våld

26 Kids2 me -sos katastroflarm - Handlingsplan krissituationer - Handlingsplan för misstanke om övergrepp - Roller och ansvar -Checklista planering av krisarbete - Loggbok för tillbud - Kontaktblad för barn - Hjärt- och lungräddning

27 .~ ~..))) skatteverket l stallet för att fylla i denna blankett kan du använda skatteverkets e-tjanst på verksamt. se. Om du andå vill anvanda blanketten kan du läsa om hur du fyller l den l broschyren F Oretagsregistrering (SKV 418). Ansökan/anmälan avser Skatte- och avgiftsanmälan F A-skatt Registrering som arbetsgivare Momsregistrering A. Sökande (Fylls i av alla fysiska och juridiska personer) Namn Kids2Home Skåne AB Postadress, postnummer och ortnamn Persoll-/organisationsnummer Telelon dagtid (6ven riktnummer) Bo Eker ö uooooo B U Jppgt "ft er om f" aretaget (Fy Il s 1. av a Il a ) l FOralagsform Enskild 1 Annan form n Handels- n Ekonomisk ll Aktiebolag bolag förening n narlngsldkare Verksamheten 6r Tidigare person-/organisationsnummer FOrsta nlkenskapsåret (lr.o.m. - t.o.m.) Xlnystartad novertagen nombildad Företagets besöksadress lnkl. postnummer och ortnamn (om annan an postadressen) Bedrivs verksomhet på nere l osta odressor Il Ja [XlNej Sarskild skaheadress lnkl. postnummer och ortnamn dit moms- och arbetsgivardeklarationer samt kontoutdrag aka sändas (om annan!in postadressen) C. Uppgifter om verksamheten (Fylls i av alla) Du kan hitta SNI-koder på statistiska Centralbyråns webbplats, sni2007.scb.se Verksamhet 1 Andel av total SNI-kod (frivillig verksamhet(%) uppgift) Bolaget skall bedriva förskoleverksamhet 10 0% veiii&äiiiiiäi2... Väii<säiiiiiäi Om företaget bedriver kontanthandel ska du anmäla ditt kassaregister på skatteverkets webbplats, skatteverket.se/kassaregister. Du kan läsa mer om kassaregister i ett informationsblad (SKV 613) som finns på skatteverket.se. D. Beskrivning av verksamheten (Fylls endast i av enskild näringsidkare som ansöker om F- eller FA-skatt och som huvudsakligen utför tjänster) Beskriv din verksamhel så tydligt som möjligt Bolaget skall bedriva förskoleverksamhe t med utökad f öråldraserv ice och därmed f örenlig verksamhet. N l") o N!g E. Uppgifter om delägare (Fylls i av aktiebolag och handelsbolag) Namn Kids2Home AB Person..forg.-NAT-nummer Lars Magnus Britse Antal aktler/andelar Di DyMi Consulting AB Pär Uppman

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 8 juni 2015 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Föredraganden Kultur-

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt 6287 1320 002 HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer