Företaget som växer snabbast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företaget som växer snabbast"

Transkript

1 Gästkrönikör: Cecilia Reuterberg Handeln behövs för jobben. Nya regler om kassaregister för torghandeln från årsskiftet Årets kvinnliga stjärnskott i Västra Sverige finns i Alingsås. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Företaget som växer snabbast På bara några år har Klevefjords Transport ökat sin omsättning med 797 procent, och är det snabbast växande företaget i Almis tillväxtliga. Dessutom hamnar de på fjärdeplats i hela Västra Götaland i DI:s Gasell. Bakom tillväxtsiffrorna finns både tillfälligheter och en medveten strategi om att växa. Klevefjords Transport, med bas i Sollebrunn och verksamhet i Göteborg, har idag en omsättning på 16,5 miljon och 16 lastbilar som kör flytande transporter. Det har gått i ett sådant rasande tempo så vi har nästan inte hunnit andas emellan. Stundtals är 24 timmar för lite på ett dygn, konstaterar ägaren Marie Klevefjord, på bilden med den anställda Michael Johnsson. Omförhandlade avtal Politiska reformer krävs. Helgledigheter Vi reder ut regelverket kring ledigheter kring jul och nyårshelgerna. Positiv framtid Årets småföretagare i Västra Götaland tycker det ser positivt ut för framtiden. Det naturliga valet för dig och ditt företag , , lansforsakringar.se/alvsborg Utgiven av AlingsåsKuriren, verksam sedan 1969

2 DEBATT GÄSTKRÖNIKÖR Önskar en arbetsförmedling som är småföretagarvänlig GENOM ETT NYTT förhållningssätt och utvecklade metoder kan Arbetsförmedlingen nå småföretag och därmed kan Arbetsförmedlingen bidra till att finna fler jobb. Den slutsatsen drar Företagarna i rapporten En småföretagarvänlig Arbetsförmedling med ett antal förslag för att förbättra myndighetens arbete gentemot småföretag. Rapporten är en följd av projektet Jobbsökarna, ett RAPPORT Ökad produktivitet när LAS-reglerna ändrades framgångsrikt samarbete mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen. Under sex månader har förmedlare med bas på Företagarnas kontor kontaktat småföretag. Genom att ställa rätt frågor och skapa goda relationer till företagen har de på sex månader funnit närmare 600 jobb. Av de jobben har 1/3 tillsatts av personer utanför den reguljära arbetsmarknaden. DET HANDLAR OM ett perspektivskifte. I vårt projekt Jobbsökarna har vi sett att Arbetsförmedlingen kan hitta dolda jobb i småföretagen, om man arbetar uppsökande och ställer de rätta frågorna. Framgångarna från projektet borde alla Sveriges småföretag och arbetssökande få ta del av. Projektet har gett viktiga insikter om vad som konkret brister i arbetsmarknadspolitiken. Det handlar om processer som i bästa fall kan ske på några dagar, men arbetsanhopning och väntan på svar kan även leda till att den tar flera veckor. DET VIKTIGASTE FÖRSLAGET är att vidareutveckla småföretagskompetensen och avsätta resurser på varje Arbetsförmedlingskontor till att arbeta gentemot småföretagen. Myndigheten behöver också bli mer tydlig på vad som gäller kring respektive arbetssökande Det handlar om två saker. Att arbetsgivare bör få veta i högre utsträckning om sökande är berättigad till arbetsmarknadspolitiskt stöd eller om det på annat sätt är mer ekonomiskt fördelaktigt att välja en kandidat framför en annan, samt att småföretagarkompetensen behöver utvecklas mer på myndigheten. I rapporten lyfter vi i Företagarna även fram de politiska hindren för utvecklat samarbete med småföretag. Viktigast är att göra upp med krav på kollektivavtal eller villkor som är så detaljerade att de i praktiken blir ett krav på det. Ställ krav på löner och försäkringsskydd, men uteslut inte två tredjedelar av alla företag, säger ELISABETH THAND RINGQVIST vd Företagarna NÄR TURORDNINGSREGLERNA I Lagen om anställningsskydd, LAS, reformerades för småföretagare ledde det till att arbetsproduktiviteten ökade med 2,5 procent eller mer. Det visar en undersökning som nationalekonomen Carl Magnus Bjuggren utfört infördes ett undantag i LAS för företagare med högst tio anställda. Regeln innebär att ett företag kan undanta två personer från turordningslistorna vid en neddragning. På så vis kan småföretagaren behålla nyckelkompetens. Carl Magnus Bjuggren som disputerade i fredags har som en del i avhandlingen Family Matters Essays on Family Firms and Employment Protection undersökt effekterna av reformen. Jag har kommit fram till att reformen ökade arbetsproproduktiviteten för företag som omfattades av reformen. Förädlingsvärdet per anställd ökade med 2,5 procent eller mer jämfört med företag med anställda, säger han. När det gäller företagare som tvingades göra nedskärningar och som inte fick fler anställda än tio under den undersökta perioden var produktivitetsutvecklingen så hög som 6 procent. ENLIGT CARL MAGNUS Bjuggren talar två saker för att det verkligen var reformen, och inget annat, som ledde till ett ökat förädlingsvärde per anställd. Bland annat infördes undantaget vid en given tidpunkt, det var inte en långdragen process. Det finns inte heller något annat som inträffade vid samma tidpunkt och som skulle kunna påverka de två grupperna av företag annorlunda, säger Carl Magnus Bjuggren. Handel behövs för jobben ALINGSÅS ÄR EN gammal handelstad. Sedan lång tid har alingsåsare och utsocknes samlats på Stora torget för att handla med varandra (och säkert passa på att skvallra lite också). Handeln är i allra högsta grad en del av Alingsås själ. Den vackra stadskärnan är fint sammanhållen och det är inte många trästäder som når upp till Alingsås mysiga atmosfär. Alingsås har trots allt sjunkit i popularitet, om man ser till det som kallas handelsindex, ett mått på hur handeln utvecklas. Även om vi fortfarande har ett högt handelsindex för att vara en liten stad har vi tappat kraftigt jämfört med utvecklingen totalt inom de tretton GR-kommunerna. Det syns bl a på utvecklingen av sysselsättningen. Detta beror till stor del på att kunderna inte har kunnat hitta allt man behöver eller vill köpa i Alingsås. Därför behöver vi komplettera den handel som finns. Handel är ofta en eldfängd fråga. Externhandelns vara eller icke vara har orsakat fejd bland både forskare och fastighetsaktörer under många år. Många städer har problem med en utdöende stadskärna när man etablerat stora köpcenter ute på något gärde en bra bit utanför centrum. I Alingsås har man sagt nej till externhandel. Det tror jag är klokt! En aspekt på handel som inte alltid kommer fram är att den är både sysselsättningsintensiv och att handel föder mer handel. Alingsås har relativt höga arbetslöshetssiffror, inte minst bland unga och utrikesfödda. Handel kan vara ett sätt för nya grupper att komma in på arbetsmarknaden. Utvecklarna bakom Vimpeln talar om att man vill skapa en helt ny stadsdel och att man beräknar att 500 människor kommer att få sysselsättning inom området. De största företagen i övriga branscher i Alingsås ligger runt anställda idag. I KOMMUNENS HANDELSSTRATEGI talas det om att stadskärnan ska kompletteras med två handelsplatser i halvcentrala lägen. Vimpeln har kommit längst i planeringen, kvarteret Fodret något senare i planeringen. Från centrum till Vimpeln är det bara 800 meter, men det känns längre med dagens E 20 som skär av livet mitt genom staden. Broar måste skapas! När vi gör det blir området kring Gerdsken och gångoch cykelstråket utmed sjön och in till centrum vid Gerska ström hetare. På sikt kan centrum mycket väl bli större och sträcka sig längre ut mot Vimpeln. Alternativet till att utveckla handeln är inte att allt kommer att förbli som det alltid varit, utan att alingsåsare och utsocknes väljer bort Alingsås när vi handlar och att vi därmed sjunker tillbaka mer och mer i handelsindex, tappar ännu fler arbetstillfällen och att hela besöksnäringen drabbas. Fika och handel hör ihop. Därmed inte sagt att processen kommer att vara helt lätt. Det är därför som kommunen har engagerat sig ihop med näringslivet i projekt som ska stötta upplevelsen av att Alingsås är attraktivt. Vi kommer att fortsätta med att arbeta med event och annat som kan utveckla centrum och handeln i stadskärnan eftersom den är stadens viktigaste varumärkesbärare. CECILIA REUTERBERG CHEF HÅLLBAR TILLVÄXT OCH NÄRINGSLIV KOMMUNLEDNINGSKONTORET ALINGSÅS Alingsås Kuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås 2 Affärskuriren 2013

3 Affärsresor Bästa affärsresebyrå 2013 Hjorten Revision är en nystartad lokal revisionsbyrå med personal som har mycket stor yrkeserfarenhet Petra Maria Vi erbjuder alla förekommande tjänster inom följande arbetsområden: Revision Årsbokslut Upprättande av Årsredovisning Skattefrågor Deklarationer Bolagsbildning Företagsinriktad rådgivning och andra närliggande tjänster Spara tid och pengar! Boka din affärsresa hos våra proffsiga affärsresesäljare. Välkommen att kontakta oss för mer information. Stora Torget, Alingsås Vardagar 8 17 Affärsresor Karin Under november månad kommer vi att starta en avdelning som skall arbeta med löpande grundbokföring, momsredovisning, lönehantering, skattedeklarationer mm. Denna verksamhet kommer att bedrivas under namnet Alingsås Företagsservice Med ovanstående tjänsteutbud kommer vi att vara en komplett leverantör till företag och dess delägare avseende företagsekonomisk rådgivning med tillhörande administrativa tjänster Thorbjörn Wängvik Kjell Sjöberg Joakim Lindholm Auktoriserad Revisor Godkänd revisor Civilekonom Kenneth Stam Eva Johansson David Längström Godkänd revisor Civilekonom Civilekonom VÅRT ERBJUDANDE Kvalitets- och miljöarbetet har alltid prioriterats i West Cargo Vårgårdas verksamhet. Ett tecken på det är att vi är certifierade Inrikestransporter enligt ISO 9001 och Vår miljömedvetenhet avspeglar Utrikestransporter sig också i att 92 procent av vår fordonsflotta har Euroklass 5-motorer, våra förare är Heavy Eco Drive-utbildade och att det finns klara målsättningar för överhastigheter, tomgångskörning och däckslitage med mera. Specialtransporter LÄS MER PÅ Lager/Tredjepartslogistik Affärskuriren

4 Avtal omförhandlade UNDER 2013 OMFÖRHANDLADES 70 procent av kollektivavtalen och 2,6 miljoner löntagare fick nya avtal. Avtalen tog hänsyn till lågkonjunkturen, men det finns fortsatta utmaningar på arbetsmarknaden som inte kommer att lösas bara för att konjunkturen vänder uppåt. Varje år tar Konjunkturinstitutet fram sin Lönebildningsrapport som underlag för arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackföreningar. Huvudbudskapet var att avtalsrörelsen tog hänsyn till det allvarliga konjunkturella läget, men att vi bör göra mer för att minska trösklarna in på arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösheten och matchningen mellan arbetslösa och företag kommer att bli två av de största utmaningarna framöver. EN FRÅGA SOM parterna har kontroll över är lönespridningen. Den har varit konstant de senaste tio åren. Det finns enligt Konjunkturinstitutet goda skäl att tro att små löneskillnader bland de under medianlönen stänger ute personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Om lönespridningen tilläts öka mellan olika yrkesgrupper skulle det leda till att fler av de långtidsarbetslösa skulle få komma in på arbetsmarknaden. Mycket tyder på att det finns ett lönegolv i Sverige och Konjunkturinstitutet bedömer att högre lägstalöner skulle höja arbetslösheten. Det kan leda till brist inom vissa yrken vilket driver upp inflationen och då kan Riksbanken tvingas höja räntan även om arbetslösheten är hög. Enligt Konjunkturinstitutet kommer jämviktsarbetslösheten vara 6 procent först Idag ligger den kring sju procent. Konjunkturinstitutet konstaterar dessutom att det behövs politiska reformer för att öka anställningsbarheten hos de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det kan handla om utbildningsinsatser och ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer dessa personer. Föreslår nytt arbetsgivaravdrag FÖRETAGARNA HAR GJORT en studie om arbetsgivaravgifter och förslag om att införa ett arbetsgivaravdrag som sänker arbetsgivaravgifterna med knappt 10 procent. På tre års sikt kan det ge nya jobb i existerande och i nya företag. Arbetsgivaravdraget innebär att alla företag får del av sänkningen upp till en lönesumma på 3,2 miljoner kronor. Sverige har en internationellt sett mycket hög arbetsgivaravgift. År 2009 var arbetsgivaravgifterna inom EU-19 i genomsnitt 20,6 procent, det vill säga elva procentenheter lägre än i Sverige. Sveriges främsta konkurrentländer har mindre än hälften så höga arbetsgivaravgifter som Sverige. Om den allmänna löneavgiften tas bort skulle de svenska arbetsgivaravgifterna hamna på en mer jämbördig nivå med genomsnittet i Europa. Anders Borg och regeringen har varit tveksamma till generella sänkningar av arbetsgivaravgiften, förslagen har ansetts ineffektiva för att de leder till ökade lönekrav som äter upp kostnadssänkning. 6 av 10 av de fackliga ledare tror inte att deras löneanspråk skulle påverkas av sänkta arbetsgivaravgifter, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna. Marie Klevefjord driver Klevefjords Transport tillsammans med sin son Rickard. Foton: Henric Brednert Ett av Västra Götalands snabbast växande företag DI Gasell utsåg dem till Västra Götalands fjärde snabbast växande företag, och de vann Almis tillväxtliga i Sjuhäradsområdet. Klevefjords Transport, med säte i Sollebrunn, har på bara några år vuxit till en stor aktör i tankbilsbranschen och ökat sin omsättning med 797 procent sedan Det har gått i ett rasande tempo, erkänner ägaren Marie Klevefjord. Marie Klevefjord var egentligen på väg att sluta som lastbilschaufför, efter att ha drivit egen firma och haft en linjebil på sträckan Göteborg- Oslo. Men när hennes son ville köpa en egen bil blev det början till en snabb utveckling. Allt började i grunden med att Tonys Biltransport, som fraktade flytande transporter åt InterBulk, såldes till just InterBulk. Men då de såg sig snarare som speditörer än transportörer ville de få andra att ta över, och Maries son Rickard, som jobbade åt InterBulk som chaufför, tog då chansen att köpa en av bilarna. Han sa att han köper inte en bil för att bara bli en åkare, utan han ville ha ett helt åkeri, berättar Marie Klevefjord. Då var det 2009, och redan några månader senare köptes ytterligare en bil. Innan året var slut var även en tredje bil inköpt. Det fanns helt enkelt tillräckligt mycket att göra, och behövdes fler bilar på tanksidan. EFTER ATT HA kört mest åt InterBulk fick de även deras konkurrent Bulkcon som kund, vilket ytterligare ökade på trycket för Klevefjords. Idag har de en flotta av 17 lastbilar och 16 chassin. Totalt är idag 18 chaufförer anställda i företaget, plus en trafikdirigerare och så ägarna själva. Transporterna sker till största del i Sverige, men även mer och mer till Norge. Vi kör nästan allt som är flytande, det händer att vi även kör matprodukter. Det har blivit vår nisch. SEDAN DEN FÖRSTA tankbilen köptes 2009 har det gått, minst sagt, spikrakt uppåt för Klevefjords Transport. En stor del till att det har gått så bra är att vi har haft mycket hjälp av ägaren till Tonys Biltransport. Han har varit den stora stöttepelaren för oss. Han kände branschen efter att ha varit där i nästan hela sitt liv. Från dess tills idag har omsättningen ökat med 797 procent till 16,5 miljon. Det har gått i ett sånt rasande tempo så vi har nästan inte hunnit andas emellan. Stundtals är 24 timmar för lite på ett dygn, säger Marie Klevefjord. Det har gjort att de inte riktigt hunnit reflektera över hur snabbt de faktiskt har växt. Men DI:s Gasell och ALMI:s Tillväxtliga ger dem kvitto på hur fort det faktiskt har gått. Vi tänker inte på det, det är hela tiden så mycket annat att göra. Men vi hade aldrig kunnat drömma om detta, jag tror inte att varken jag Helena Fon Karlsson från Klevefjords Transport lastar tillsammans med Hans Freij hos en av företagets kunder. eller Rickard förstått var det här har tagit vägen. Marie Klevefjord tror dock inte riktigt på att de kommer fortsätta växa lika snabbt. I och med att det har gått så fort, så känns det som att det behövs stabiliseras lite nu. Vi behöver växa in i rollen, men det känns som att det börjar sätta sig nu. Samtidigt är hon ödmjuk inför att det snabbt även kan ändras och gå åt andra hållet. Det här är en väldigt lömsk bransch. Konkurrensen är hård och vi slåss inte minst mot utländska bilar. MATTIAS BACKLUND 4 Affärskuriren 2013

5 Fest på gång? Abonnera våra lokaler för personalevents & jubileumsfester med firstklassig mat och service! DIN SAMARBETSPARTNER NÄR DET GÄLLER TELEKOMMUNIKATION Telefonväxlar FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS Vi utför Ny-Byggnation, Om-Byggnation och Till-Byggnation Även schaktning och dränering Vi transporterar in och ut material som grus, sten, jord eller träd med fyrhjuling och släp, med dumperflak och gripskopa eller skotare med timmergrip Datanätverk Fast telefoni Mobil telefoni Mobil data Fibernät Mjölnaregatan 1, Alingsås. Tel Fax Öppet vardagar Välkomna! NYA CITROËN C4 PICASSO 7 PEK- OCH 12 INSTRUMENTSKÄRM PANORAMAVINDRUTA FR :- PARKERINGSHJÄLP NYA CITROËN C4 PICASSO DEN MODERNA KOMBIN Nya Citroën C4 Picasso erbjuder den senaste teknologin tillsammans med förstklassig komfort. Interiören är ljus och rymlig tack vare panoramavindrutan, via en 7-tums pekskärm och en 12-tums HD-instrumentskärm styr du bilens alla funktioner. Med sin nya teknik och design får du en oöverträffad körupplevelse, samtidigt förbrukar nya Citroën C4 Picasso från låga 0,38 l/mil när du väljer den som miljöbil. Lägg till 5 stjärnor i Euro NCAP 2013 och du kan köra säkert och njuta av en gränslös värld. Hitta din närmaste återförsäljare, boka provkörning och upplev ännu mer på citroen.se CRÉATIVE TECHNOLOGIE Bilen på bilden är extrautrustad. Citroën Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i produkt och pris. Bränsleförbrukning blandad körning fr 3,8 l/100 km, CO2-utsläpp fr 98 g/km. Utrustningen/funktioner varierar beroende på utrustningsnivå. Med reservation för lokala avvikelser. Öppet vardagar 7 17, lördag Affärskuriren

6 Läget i ekonomin BÖRSEN FORTSÄTTER ATT stiga och närmar sig rekordnoteringen från På vissa andra områden ser det inte lika positivt ut. Arbetslösheten är fortsatt hög och exporten går trögt. Det visar Ekonomifaktas senaste granskning av Konjunkturinstitutets Barometerindikator. En positiv signal i månadens utgåva av Läget i ekonomin är att Konjunkturinstitutets Barometerindikator stärktes i november. Detta tyder på ett förbättrat stämningsläge i ekonomin. Även börsen tuffar på uppåt och närmar sig rekordnoteringen från juli Tyvärr är dock den övergripande bilden, i likhet med dagens BNP-siffra, fortsatt tämligen dyster. Endast en indikator, Stockholmsbörsen, är att beteckna som stark, medan produktionsindex, konjunkturbarometer, exportläge och arbetslöshet är svaga. Digitala skolmaterial om företagande NU SLÄPPER SVENSKT Näringsliv och Ekonomifakta nya digitala skolmaterial. Välkommen att ladda ner serien Uppslaget med hittills fem titlar och den interaktiva e-boken Det har blivit bättre helt utan kostnad. Vilken betydelse har företagen och den offentliga sektorn? Varför är frihandel bra? Hur funkar upphovsrätten i en digital värld? Uppslaget är en serie publikationer som tar upp viktiga samhällsfrågor på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Varje nummer av Uppslaget diskuterar olika ämnen. Uppslaget är främst riktat till gymnasiet och ges ut av Svenskt Näringsliv. Det kan bli ett utmärkt komplement i undervisningen och fungera som ett inspirerande diskussionsmaterial. Kassaregister för torgoch marknadshandeln Från och med den 1 januari 2010 ska näringsidkare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller betalning med kontokort använda kassaregister. Syftet med reglerna är att skydda seriösa företag mot illojal konkurrens. Ytterligare åtgärder med samma syfte som införts av den borgerliga regeringen är kravet på personalliggare i frisör- och restaurangbranschen. Numera omfattas även tvätteribranschen av kravet på personalliggare, detta efter önskemål från branschen själva. På momsområdet har åtgärder vidtagits inom bygg- och skrotbranschen för att komma tillrätta med omfattande momsfusk. Utredningar som gjorts visar att resultatet av åtgärderna varit framgångsrika. REGLERNA OM KASSAREGISTER innebär att näringsidkaren vid kontantförsäljning eller vid betalning med kontokort alltid ska ta fram ett kassakvitto som alltid ska erbjudas kunden. Skatteverket är tillsynsmyndighet och sköter kontrollen genom kontrollbesök. Om Skatteverket vid ett besök finner att näringsidkaren inte fullgjort sina skyldigheter påförs en kontrollavgift på kronor vid varje kontrolltillfälle. Vid förnyad överträdelse inom ett år blir avgiften kronor. Det finns dock ett flertal undantag från skyldigheten att använda kassaregister, t ex för den som har kontant försäljning i obetydlig omfattning. Så är normalt fallet om kontantförsäljningen understiger ett riktvärde på fyra prisbasbelopp på ett år ( kronor för 2013). Undantag gäller också för ideella föreningar som är skattebefriade, taxinäringen, hemförsäljning med flera. Även torg- och marknadshandel har hittills generellt varit undantaget. UNDANTAGET FÖR TORG- och marknadshandel gäller även all försäljning som sker från gator, torg, marknader, mässor, loppmarknader, tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande. Mycket kritik har riktats mot undantaget för torghandel och tillfällig handel, bland annat av olika branschorganisationer. Redan när reglerna infördes konstaterades att inget tydde på att kontrollbehovet i torgoch marknadshandeln skulle vara mindre än i kontanthandeln generellt. Då var det främst tekniska problem som gjorde att torghandeln m m undantogs. Lars Samuelsson är expert på företagsbeskattning och har arbetat hos Tholin & Larsson sedan Han har tidigare arbetat inom Skatteverket och på revisionsbyrå. Tholin & Larsson har sedan början av 1970-talet arbetat med skatter och företagslagstiftning med nyhetsbevakning. NU HAR DEN tekniska utvecklingen medfört att det inte längre är orimligt att kräva att även torg- och marknadshandlare ska ha certifierade kassaregister. Dessutom är kostnaden för kassaregistren nu, enligt regeringen, betydligt lägre än när reglerna infördes. Detta har medfört att undantaget för torg- och marknadshandeln har slopats från och med den 1 januari Även dessa ska alltså efter årsskiftet ha ett certifierat kassaregister. Torg- och marknadshandlare kan naturligtvis fortfarande medges undantag på den grunden att kontant försäljning sker i obetydlig omfattning, det vill säga att kontantförsäljningen understiger fyra prisbasbelopp på ett år. Som alltid när man vidtar åtgärder mot fusk, i detta fall skattefusk, så slår reglerna blint, det vill säga det drabbar även de som inte fuskar. Det har framförts kommentarer, även i lokalpressen, om att kravet på kassaregister definitivt tar död på torghandeln. Om så är fallet återstår att se. Vad man kan konstatera är dock att det är den minoritet som systematiskt fuskar som har skapat detta krav och därmed de problem som seriösa företagare nu drabbas av. Ilskan borde alltså rikta sig mot fuskarna snarare än mot reglerna i sig. LARS SAMUELSSON Tholin & Larsson Antalet sysselsatta ökar MELLAN 2006 OCH 2012 ökade antalet sysselsatta i Sverige med år. Där ökade den totala sysselsättningen med personer mellan 2006 och Bland utrikes födda var dock ökningen personer. Av dessa var utrikes födda, vilket motsvarar 7 av 10. Det finns dock stora skillnader mellan olika hela personer, vilket innebär att inrikes födda minskade sin åldersgrupper. sysselsättning i denna åldergrupp med Trots finanskrisen har antalet personer som arbetar ökat i Sverige Lite tillspetsat skulle man alltså kunna säga att det är utrikes under senare år. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar rör det födda mitt i livet som ligger bakom sysselsättningsökningen i sig om fler sysselsatta mellan åren 2006 och Som Sverige under senare år. rapporterats i media av bland andra SvD har den stora merparten av ökningen skett bland utrikes födda. Men beroende på vilken åldersgrupp man tittar på finns det stora skillnader i hur utvecklingen sett ut. TILL EXEMPEL SVARAR gruppen utrikes födda endast för knappt fem procent av sysselsättningsuppgången bland ungdomar mellan år. Denna relativt svaga utveckling kan ställas i kontrast med hur det sett ut i det bredare åldersspannet, år. Där är nämligen proportionerna de omvända; gruppen utrikes födda svarar för 95 procent av uppgången i sysselsättningen, medan inrikes födda endast ligger bakom fem procent. Ännu tydligare blir mönstret om man tittar på åldersgruppen 6 Affärskuriren 2013

7 En modern maskinpark gör att vi är väl rustade för att kunna erbjuda uppdragstillverkning till konkurrenskraftiga priser. -Vi vill vara ert bemanningsföretag! På Söder & Co är vi vana vid att sätta kunden i fokus och arbeta fram Specialister på uppdragstillverkning i rostfri plåt. Hela förädlingskedjan från konstruktion, inköp och tillverkning till montering och logistik. Modern maskinpark med laserskärning, gradning, kantpress och lasersvets. Affärskuriren

8 Ledigt under jul och nyår Årets stjärnskott EY ENTREPRENEUR OF The Year har avgjorts. De entreprenörer som har lyckats komma ända till fi nal har skapat både tillväxt och historia genom nyskapande visioner, tydliga värderingar och socialt ansvar. Bland årets åtta fi nalister i region Väst återfi nns två med Alingsåsanknytning: Ola Serneke, SEFA, och Teea Lehtinen, Loipart. Vinnaren blev Stenhaga Invest i Vara. Årets kvinnliga stjärnskott blev Teea Lehtinen, Alingsås. LOIPART AB:S HISTORIA sträcker sig tillbaka till 70-talet då Teea Lehtinens föräldrar startade verksamheten i Finland. Teea Lehtinen startade med en kollega dotterföretaget i Alingsås köpte de loss företaget. Idag är de en världsledande serviceleverantör inom sjöfart. Loipart har över 800 kunder i 62 länder och omsätter drygt 320 miljoner kronor. I nomineringens motivering konstaterades att Teea Lehtinen är en entusiastisk och entusiasmerande entreprenör. Företagets huvudkontor ligger i Sverige men de är även verksamma i USA, Singapore, Finland och numera även i Sydkorea genom ett nystartat Joint Venture bolag. Just nu förhandlar företaget om uppdrag i Korea som kan komma att bli deras största projekt till dags datum. I år krävs det få lediga dagar för att en anställd ska kunna få en längre sammanhängande ledighet. Det innebär att många anställda kan ha önskemål om att ta ut semester, kompledighet eller föräldraledighet. Det är viktigt att arbetsgivaren har klara regler för hur de anställda kan få ledigt. Företaget kan ha inskrivet i en personalhandbok t ex hur långt i förväg arbetstagaren ska lämna in en ledighetsansökan. Tänk på att det är arbetsgivaren som bestämmer om de anställda ska få semester runt jul och nyår. Hur arbetstiden ska förläggas regleras antingen i företagets interna regler eller i kollektivavtal. FÖRETAGETS ÖNSKEMÅL Om företaget vill stänga verksamheten över jul- och nyårshelgerna bör de anställda ha fått besked om detta i samband med semesterplaneringen inför sommarsemestern. Det kan vara svårt att kräva att anställda ska ta ut obetald ledighet om de t ex redan tagit ut årets intjänade semesterdagar. DET ÄR ALLTID arbetsgivaren som bestämmer om och när en anställd kan ha semesterledigt. Om företaget har sammanfallande intjänande- och semesterår måste de anställda ta ut minst 20 dagar semester före den 31 december. En anställd som ännu inte tagit ut sina semesterdagar kan alltså begära att få ta ut dessa dagar innan årets slut. Om den anställde inte begärt ledigt bör arbetsgivaren i en sådan situation påpeka för arbetstagaren att dagarna måste tas ut i ledighet. Och på så vis blir man överens om när arbetstagaren ska få sin semester. Har företaget intjänandeår 1 april till 31 mars året därpå har den anställde möjlighet att ta ut semesterledighet fram till dess. Det är alltså inte något som säger att den arbetstagaren kan kräva att få ut outtagna semesterdagar under just jul- och nyårshelgen. Lördagar och söndagar betraktas normalt inte som semesterdagar vid uttag av semester. Varken julafton eller nyårsafton räknas här som helgdagar. Låt mig exemplifiera: Lisa, som arbetar måndag till och med fredag, har ansökt om semester under perioden den 23 december till 3 januari Det går då åt fem semesterdagar; 23, 27 och 30 januari samt 2 och 3 januari. Även om företaget skulle stänga tidigare några av dessa dagar går det åt fem semesterdagar, i och med att man endast kan ta ut hela semesterdagar. Särskilda regler kan gälla vid arbetstid även lördagar och söndagar. Samma sak gäller för anställda med skiftarbete eller nattarbete. Annika Westergren arbetar som arbetsrättsexpert på Tholin & Larsson. Hon har tidigare arbetat vid Sif Göteborg som ombudsman och har mångårig erfarenhet av personal- och arbetsmiljöfrågor. ANSTÄLLDA SOM HAR dagar med föräldrapenning kan ha önskemål om att få ta ut dessa dagar under jul och nyår. Enligt föräldraledighetslagen ska den anställda ansöka om föräldraledighet minst två månader i förväg. Varje förälder får vidare dela upp sin ledighet i högst tre perioder varje kalenderår. Om arbetstagaren uppfyller dessa krav kan det vara svårt att neka ledigheten. Uppfylls inte kraven kan arbetsgivaren neka den begärda ledigheten. Skulle det däremot passa företaget om arbetstagaren tar ut föräldraledighet är det inget som hindrar att ledigheten beviljas, även om förutsättningarna inte är uppfyllda. I flera kollektivavtal på privata tjänstemannasidan styrs ledighetsavdraget för ledigheten av hur många dagar den anställde har varit ledig. Avdraget kan variera beroende på om ledigheten är högst 5 arbetsdagar eller längre. Även företag som inte är bundna av kollektivavtal kan tillämpa de regler om löneberäkning som finns i de olika avtalen. ANNIKA WESTERGREN arbetsrättsexpert på Tholin & Larsson Anna-Karin Petrusson Nya företag i närområdet ALINGSÅS EL OCH TEKNIK AB, Alingsås. Hans Ola Bergqvist. Företaget ska bedriva el- och styrinstallationer. KRAN-UFFE AB, Alingsås. Ulf Johan Elon Evertsson. Företaget ska bedriva åkeriverksamhet, redovisning och administration. BLIDÈR INVEST AB, Sollebrunn. Jan Thomas Blidér. Företaget ska utföra konsulttjänster inom transport och logistik och därmed förenlig verksamhet. HENRIK SVENSSON RÖRENTREPRE- NAD AB, Alingsås. Henrik Arne Svensson. Företaget ska bedriva försäljning av vvsmaterial och tjänst inom rörbranschen. A & T IMPEX AB, Alingsås. Ilir Cufi. Företaget ska bedriva camping, äga fastigheter, bedriva import och export av byggmaterial och därmed förenlig verksamhet. KA I ALINGSÅS, Alingsås. Sven Håkan Svensson. Kontrollansvarig enl. PBL (plan- och bygglagen), byggrådgivning, projektledning. Behöver du hjälp med svetsning? Ring CMB så kommer vi, eller så kommer du till vår verkstad Mångårig erfarenhet av licenssvetsning Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en hjärnsjukdom. Östadkulle, Alingsås Stöd hjärnforskningen i jul och få en nyinspelning av jullåten Tänd ett ljus. tandljuset.hjarnfonden.se Personlig service Bg Pg Affärskuriren 2013

9 EN BRA SAMARBETSPARTNER Alingsås Brandskydd AB är ett företag med mer än 30 års samlad erfarenhet i branschen. Företaget har upp emot tusen nöjda kunder inom alla kategorier. Detta borgar för högsta kvalitet på utfört arbete samt utrustning. Vi utför underhåll och service till alla typer av kunder. Vi erbjuder tjänster och underhåll av allt inom brand- och utrymningssäkerhet, såsom: arbete) Målsättningen är ständig kompetensutveckling med fokus på kundens behov och krav på ett kostnads-effektivt brandskydd. Frågor? Kenneth Johansson -Lossning/lastning -Produktkontroll -Montering -Packning -Emballering -Orderplock -Administration -Transport Vi är ett bra alternativ med tredjepartslogistik antingen ni har egen tillverkning eller import. Vi skräddarsyr modellen till bästa möjliga i både hantering och ekonomi! Tel: ALINGSÅS BRANDSKYDD Erbjuder även vinterförvaring av fordon, bohag m.m. Söker du ny lokal eller tomtmark? Vi erbjuder lokaler i industriområdena: Fåglaviks Åkeri utför gräv- och shaktningsarbeten, urdikning, åkeritjänster, sopning av industriplaner och väggar mm. Fåglaviks Trädgårdstjänst utför alla former av trädgårdsunderhåll som lövblåsning, snöröjning, häckklippning, gräsrenovering mm. Hos oss kostar det inget att rådfråga! Fåglaviks Trädgårdstjänst och Åkeri Annebergsvägen 4, Herrljunga Tel (Jennie trädgårdsansvarig) (Daniel anläggningsansvarig) Affärskuriren

10 Nytt investeraravdrag införs ETT NYTT SÅ kallat investeraravdrag införs från och med den 1 december Det kommer att tillämpas på investeringar gjorda efter den 30 november Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst kronor per år. LÅTT SKATTEVERKET GE ett exempel: Företaget Mindre AB erbjuder befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget för 100 kronor styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Karl tecknar sig för 500 nya aktier, och han betalar kronor för dessa. Investeraravdragets storlek blir kronor (hälften av kronor), vilket ger en skattereduktion på kronor (25000 kronor gånger 30 procent). INVESTERARAVDRAGET INNEBÄR ATT du som är fysisk person och förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek när det bildas eller vid en nyemission får dra av hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Detta gäller även vid förvärv av andelar i så kallade lagerbolag. Ett företag är av mindre storlek om medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har arbetat i företaget är lägre än 50 och företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller balansomslutning för samma år, uppgår till högst 80 miljoner kronor. DU FÅR HÖGST dra av kronor per år, vilket motsvarar andelar som du förvärvat för 1,3 miljoner kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år. Överstiger betalningarna 20 miljoner kronor proportioneras avdraget. FÖR ATT DU ska kunna få avdraget gäller bland annat: Du ska betala andelarna kontant och inneha dem vid utgången av betalningsåret. Det ska vara fråga om ett svenskt aktiebolag eller svenska ekonomiska föreningar. Du kan även få avdrag för andelar i motsvarande utländska bolag som har fast driftställe i Sverige, om det hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal. Företaget ska så gott som uteslutande, bedriva rörelse. Det kan således inte enbart förvalta värdepapper. Företaget får inte vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindustrin. Företaget ska ha ett löneunderlag om minst kronor. Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter. Du får inte ha tagit emot någon värdeöverföring från företaget överstigande ett visst jämförelsebelopp under betalningsåret eller under de två åren närmast före betalningsåret. Företaget får under betalningsåret eller under de två åren närmast före betalningsåret inte ha genomfört vissa interna förvärv. Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna. I slutet av november avslöjades resultatet av årets Småföretagsbarometer. Presentationen ägde rum hos Linda Nydenfeldt hos Söder&Company bemanning i Vårgårda och gjordes av Mats Johansson, Sparbanken Alingsås, och Maria Derner från Företagarna i Västra Götaland. Foto: Rebecka Åsbrink Claesson Småföretagare ser positivt på framtiden Småföretagarna i Västra Götaland ser ljust på framtiden och mest positiva tongångar hörs från företagen i Sjuhäradsbygden. Det visar färska resultat från årets Småföretagsbarometer. Småföretagsbarometern mäter sysselsättning, orderingång och omsättning och redovisar hur Sveriges småföretagare uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och förväntningarna på den närmaste framtiden. Bakom undersökningen står Företagarna tillsammans med Swedbank. Barometern har genomförts sedan 1985 och bygger på intervjuer företag inom det privata näringslivet med färre än 50 anställda deltog i höstens undersökning och sammanvägt visar resultatet på en optimistisk om än försiktig framtidstro. Det är ett klart mycket mer positivt tonläge än i våras. Den förväntade uppgången man siade om då har infriats och det finns en fortsatt tro på uppgång under kommande år, både från företag i tjänstesektorn och tillverkningsindustrin, konstaterar Maria Derner, regionchef för Företagarna i Västra Götaland när hon tillsammans med Mats Johansson från Sparbanken i Alingsås presenterade årets resultat. I JÄMFÖRELSE MED småföretagen i Göteborg, Fyrbodal och Skaraborg uttrycker tillfrågade småföretag i Sjuhäradsbygden en större framtidsoptimism. Det gäller såväl sysselsättning som omsättning. Behovet av att anställa har stärkts sedan i våras, troligtvis är det ett släpande behov, man har inte vågat anställa helt enkelt. Fram till nu är det tjänstesektorn som stått för uppgången i sysselsättningen men framöver finns det däremot en väldig optimism i industrin. Sett till de olika regionerna i Västra Götaland är det företagen i Skaraborg som har den bästa konjunkturen gällande sysselsättning just nu. Svagast är utvecklingen i Fyrbodal. Däremot har vårens svaga situation i Göteborg vänt och förbättrats, berättar Maria Derner och fortsätter: Omsättningen i företagen har inte riktigt hängt med, förklaringen finns i tjänstesektorn där företagen ännu inte kan ta betalt på det sätt de skulle behöva. Däremot har samtliga regioner en positiv förväntan på det kommande året, inte minst Sjuhärad. Det ser bättre ut i beställningsböckerna men förväntningarna på det kommande årets orderingång är dock nedtonade inom både industri- och tjänstesektor i hela Västra Götaland, menar Maria Derner. Överlag ser det betydligt bättre ut än i våras, både i regionen och i landet. Sjuhärad har haft en rejäl orderuppgång sedan i våras men förväntningarna inför framtiden är dämpade, mest beroende på osäkerhet. Man litar inte riktigt på konjunkturen och den globala efterfrågan. Det är väldigt korta cykler som gör det svårt att sia om framtiden. Även gällande expansionsutsikter ser företagen i Västra Götaland ljust på framtiden, både inom industri och tjänstesektorn. Höstens mätning visar att 66 procent av de tillfrågade företagen anser att de har goda möjligheter att växa. Motsvarande siffra i våras var 57 procent. STÖRSTA HINDRET FÖR tillväxt utgörs av arbetskostnad visar Företagarna och Swedbanks mätning. I våras var det bristande efterfrågan men idag är det arbetskostnad som företagen i Västra Götaland upplever som det stora hindret. Det finns en pågående utredning som tittar på att skippa sjuklöneansvaret helt eller delvis men där har det tyvärr inte hänt något ännu vilket vi är lite frustrerade över. Det finns en optimism och en framtidstro, men då är det också väldigt viktigt, tycker vi, att regering och riksdag möter upp och ger de rätta förutsättningarna, säger Maria Derner. REBECKA ÅSBRINK CLAESSON I våras ansåg tillfrågade företag i Västra Götaland att svag efterfrågan utgjorde det största expansionshindret. I höstens undersökning rankas istället arbetskostnad som störst hinder för tillväxt. Källa: Småföretagsbarometern 2013 Västra Götalands län. 10 Affärskuriren 2013

11 Nya företag i närområdet WESTIN ÅTERVINNING AB, Alingsås. Jonas Erik Mickael Vestin. Företaget ska bedriva metallåtervinning samt handel med och skrotning av fordon. C-VÄSKAN AB, Alingsås. Carina Elisabeth Naess. Företaget har butikshandel med väskor och accessoarer samt grävmaskinstjänster. ARE B AB, Vårgårda. Are Bengtsson. Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisation, försäljning och marknadsföring, utveckling av affärskoncept, logistik, uthyrning av utrustning för bygg-, entreprenad-, jordbruks-, trädgårds- och eventverksamhet, bemanningsverksamhet med mera. KJELL ENTREPRENAD I Jordala AB, Vårgårda. Johan Martin Kjell. Företaget ska bedriva entreprenad med grävmaskiner. RINGTJÄNST FASTIGHETER I Ljung AB, Vårgårda. Leif Conny Karlsson. Företaget ska bedriva gummiverkstad, försäljning, reparation av däck, försäljning av drivmedel och tillbehör. MARTIN GUSTAVSSON DESIGN & Kommunikation AB, Alingsås. Martin Gustavsson. Företaget ska bedriva reklambyrå, media- och designverksamhet. FODER KUNGEN, Alingsås. Dennis Marquard. Företaget erbjuder djurfoder och tillbehör till hund och katt för hemleverans och lager. SWEVAC AB, Vårgårda. Herry Peter Thomas Johnsson. Handel med industriprodukter företrädesvis inom hemelektronik. SKATTEGÅRDEN JORD & skog handelsbolag, Vårgårda. Carl Fredrik Henningsson, Stig-Arne Viggo Henningsson. Företaget ska verka inom skogsvård och vallskötsel. Plantering, röjning och avverkning med motor- och röjsåg. Fällning av park- och tomtträd. Betesputsning och jordbearbetning. JAGO ALINGSÅS, Alingsås. Yavruz Qaraca. Företaget ska bedriva restaurang och bilrekonditionering. CREATIVE VISUALS PETER Oskarsson, Vårgårda. Peter Leif Rune Oskarsson. Företaget ska bedriva handel med varor och tjänster inom marknadsföring, promotion, golfbaneutrustning, elgolfbilar, elnyttobilar. ORNUNGA FRUKT & Grönt, Ornunga, Vårgårda. Jan Olof Artz. Företaget ska bedriva försäljning av frukt och grönsaker, byggnads- och snickeriarbeten. ERIK GÅRDESON, Alingsås. Erik Anders Gårdeson. Företaget ska bedriva konsulttjänster inom bränslebranschen. CAMALO CONSULTING, Alingsås. Carl- Magnus Löfgren. IT-konsultation inom hårdvaru- och mjukvaruinfrastruktur och webbutveckling innefattande elektronisk marknadsföring. BEAUTY FOR YOU Alingsås, Hemsjö, Alingsås. Heidi Helena Kahelin Halvardsson. Företaget ska bedriva skönhetsvård såsom nagelvård, fransförlängning och vaxning. Dålig mobiltäckning inomhus? Vi kan hjälpa dig! Komradio Backkamera Mobiltelefon Surfplatta Framtagna för att matcha världens bästa hockeylag. Tre Kronor Edition är våra mest välutrustade tjänstebilar. De innehåller nämligen allt du vill ha och behöver för under 7,5 basbelopp. ŠKODA Octavia Combi TDI 150 4x4 Tre Kronor Edition fr kr ŠKODA Superb Combi TDI 170 4x4 DSG Tre Kronor Edition fr kr Billån fr kr / mån Leasing fr kr / mån Förmånsvärde fr kr / mån Billån fr kr / mån Leasing fr kr / mån Förmånsvärde fr kr / mån Infotainment Navigation Columbus Bi-Xenon med AFS, LED fram och bak Lane Assist Adaptive Cruise Assistant Front Assist Driving Mode Selection 2-zons Climatronic Bluetooth handsfree 17 aluminiumfälgar Demon 3-ekrad multifunktionsratt Läder- / tygklädsel Färddator Maxi Dot med färgdisplay Parkeringssensorer fram och bak Uppvärmt baksäte Trötthetsvarnare Navigation Columbus med DAB Bi-Xenon med AFS, LED fram och bak Läderklädsel alt. läder- / alcantaraklädsel Farthållare 2-zons Climatronic Parkeringsassistans Bluetooth handsfree Elstolar fram med minne 3-ekrad multifunktionsratt 17 aluminiumfälgar Twister Webastovärmare Uppvärmt baksäte Trötthetsvarnare Lägg till ŠKODA Serviceavtal fr. 164 kr / mån Lägg till ŠKODA Serviceavtal fr. 194 kr / mån Kristineholmsvägen 8, Alingsås Tel Försäljning Öppet: Vard Lördagar Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 4,5 l/100 km CO2 från 119 g/km, Superb från 5,4 l/100 km CO2 från 141 g/km. SKODA Finansiering 36 mån, 30% kontant/särskild leasingavgift, 50% restskuld/restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 Juli 2013 (eff. ränta 4,46-4,87%). Leasingavgift exkl moms. Förmånsvärde är beräknat exklusive bränsle och redovisad netto per månad vid 50 % marginalskatt. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Affärskuriren

12 TACK FÖR FÖRTROENDET! När de allra flesta morgontidningar i landet går kräftgång visar de gratisutdelade tidningarna en motsatt utveckling. Orsaken är givetvis att upplaga och inte minst räckvidd ger annonsörerna en mer kostnadseffektiv marknadsföring. De senaste siffrorna från Orvesto konsument rörande Alingsås kommun talar sitt tydliga språk. Inga subjektiva åsikter, bara kalla fakta. Personliga penningutlägg Så mycket pengar spenderar invånarna i Alingsås kommun årligen på SKOR 49 MILJ BYGGMATERIAL 124 MILJ DAMKLÄDER 49 MILJ LEKSAKER 29 MILJ Varav Alingsåskurirens läsare står för... SPORT/ FRITIDS UTRUSTNING SKOR 37 MILJ 49 MILJ BYGGMATERIAL 101 MILJ MÖBLER 54 MILJ DAMKLÄDER 60 MILJ LEKSAKER 25 MILJ SPORT/ FRITIDS UTRUSTNING 34 MILJ MÖBLER 43 MILJ TNS 2012 Tel Helt nya Audi A3 Sedan Känn krafterna, lyssna på ljuden och njut av formerna. Välkommen och provkör nya och efterlängtade Audi A3 Sedan och lätta Audi A3 Sportback Ultra som klarar de nya tuffa miljöbilsreglerna, bara drar 0,33 l/mil och ger dig 5 års fri fordonsskatt. Helt nya Audi A3 Sedan.» Distinkt sportiga coupélinjer» God lastförmåga Leasing från kr/mån, förmånsv. från kr/mån. Proline-paket» MMI Radio» Mittarmstöd fram» 2-zons klimatanläggning» Audi Handsfree Bluetooth» Multifunktionsratt Audi A3 ultra, 0,33 l/mil. A3 Sportback Ultra 1.6 TDI 110 hk från kr inkl. Proline-paket» 150 mil på en tank» 5 års fri fordonsskatt Leasing från kr/mån, förmånsv. från kr/mån. Proline-paket» MMI Radio» Mittarmstöd fram» 2-zons klimatanläggning» Audi Handsfree Bluetooth» 16" aluminiumfälg» Multifunktionsratt A3 Sedan 1.4 TFSI 125 hk, bränsleförbr. bl. körning 5,3 l/100 km, CO₂ 122 g/km. A3 Sportback Ultra 1.6 TDI 110 hk, bränsleförbr. bl. körning 3,3 l/100 km, CO₂ 88 g/km. MILJÖKL. EU5. AUDI FINANSIERING 36 MÅN, 30% KONTANT/SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTSKULD/RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 SEP 2013 (EFF. RTA. 4,52). FÖRMÅNSVÄRDE ÄR BERÄKNAT EXKLUSIVE BRÄNSLE OCH REDOVISAD NETTO PER MÅNAD VID 50 % MARGINALSKATT. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. *MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICEKOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL. Häradsvägen/Boråsvägen Alingsås Tel: ÖPPET: Måndag-Fredag 9-18 Lördag 10-14

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn.

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn. Jörgen Oom om döda hästar, initiavtivstegen och att vilja vinna. En utredning föreslår nu att pensionsåldern höjs till 69 år. Skatteverket har lämnat ett antal förslag till förändring av reglerna om RUT-avdrag.

Läs mer

Vad är politikernas vision?

Vad är politikernas vision? Om rätten till ledigheter av skilda slag Du kan få skatta för privata mobilsamtal på jobbtelefon Välj rätt tjänstebil. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Vad är politikernas vision? Företagarnas styrelse i

Läs mer

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs.

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Gästkrönikör Marcus Jansson, VD Gäsene Mejeriförening, Ordförande i Företagarna i Herrljunga Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Viktigt skilja på anställd och uppdragstagare

Läs mer

Tema IT om moln och mobilitet

Tema IT om moln och mobilitet Krisavtal kan hjölpa företag att övervintra. Sidan 2 Bankerna ser på 2011 med tillförsikt. Sidan 6 Alingsåsförfattare uppmärksammas. Sidan 14 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3 Nummer 1 2011 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

Mål för att veta färdriktningen

Mål för att veta färdriktningen Gästkrönikören: Lön och belöning som gör skillnad Sidan 2 Per H Börjesson gästföreläser i Alingsås. Sidan 4 USB-användning har blivit säkerhetsrisk. Sidan 6 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3

Läs mer

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB MyBusiness no.3 no.4 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Starta Slopat revisionen? Så får du koll Driva Glöm inte din K10-bilaga 80 % av företagare vill ha enklare regler Affärsmodell

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET. Fokus fakta: känn dina medarbetare Sid 26. Nu även på webben www.fokusfyrstad.se

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET. Fokus fakta: känn dina medarbetare Sid 26. Nu även på webben www.fokusfyrstad.se FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET 6 2007 Livet leker för bröderna Olsson i Uddevalla Fokus fakta: känn dina medarbetare Sid 26 Nu även på webben www.fokusfyrstad.se Tänk det otänkta - och gör affär av det!

Läs mer

Stefan vet hur. det ska låta. Våga tro på framtiden TEMA: HANDEL NÄRINGSLIV. De fann formeln för framgång i Kalix

Stefan vet hur. det ska låta. Våga tro på framtiden TEMA: HANDEL NÄRINGSLIV. De fann formeln för framgång i Kalix NR 7 DECEMBER 2008 TEMA: HANDEL Handeln i övre Norrland förändras Utvecklingen PÅ GRÄNSEN fortsätter KRYSSNING MED KONFERENS ÖRNKOLL i KALVTRÄSK NÄRINGSLIV K A L I X I detta nummer av Näringsliv i Norr

Läs mer

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger NR 3 2008 G Västsveriges största företagstidning. Når adresserat till ca 70 000 företagare, VD och beslutsfattare i Göteborgsregionen och ca 15 000 i Sjuhärad. Så gör ditt företag affärer med FN Den som

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

FINANS & HANDEL / ARTIKLAR

FINANS & HANDEL / ARTIKLAR FINANS & HANDEL / ARTIKLAR LANTBRUKSBAROMETERN 2014: STORA VARIATIONER I LÖNSAMHET Årets barometer visar på stor geografisk spridning med kraftiga toppar och dalar när vi jämför de svenska böndernas lönsamhet.

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden!

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2011 Landets snabbast växande Krönikan: Alexandra Pascalidou om ditt varumärke. Störst, bäst och vackrast Juristen: Om konsten att skriva bra avtal 15 frågor:

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

färgglad Mia låter hjärtat styra karriären sidan 20-21 Löneförhandla med dig själv Sidan 12-13

färgglad Mia låter hjärtat styra karriären sidan 20-21 Löneförhandla med dig själv Sidan 12-13 Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to nummer 3.2012 Pris: 35kr Ny teknik norsk färgglad minidator Sidan 16-17 Jonas Arnström är vd för börsbolaget Stjärna Fyrkant i Sundsvall NOTERAD LEDARE Sidan

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik

Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 4/2010 tema: skatt & juridik så redovisar du momsen rätt skatta rätt inför årsskiftet därför är aktiebolag bättre 5 råd vid uppdrag utomlands Hotellkungen Pelle Lydmar: Så

Läs mer