Kommunfullmäktige BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017"

Transkript

1 Kommunfullmäktige BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN Kfullm Kommunstyrelsen 13 oktober Bilaga Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna för uppgörande av budgeten gavs nämnderna en tidsfrist för inlämnande av sina budgetförslag till 22 september Förvaltningsoch ekonomisekreteraren har sammanställt nämndernas förslag. Enligt förslagen skulle årsbidraget 2015 vara ca och kommunens resultat visa ett underskott på ca 1,6 miljoner euro. Det kumulativa överskottet i balansräkningen i bokslutet för 2013 var ca euro. Det kumulativa överskottet minskar litet enligt resultatutsikterna för 2014 och resultatutsikterna för 2015 är jätte bekymrande. Enligt kommunstrategin måste kommunens ekonomi vara i balans. I servicestrategin konstaterades att kommunens ekonomi måste vara i bra skick och förutsägbar. Det som har betydligt påverkat att ekonomiska förhållanden har försämrats är utvecklingen av kommunens extern verksamhetsmiljön. Arbetslöshetsgrad har stigits och därmed har behovet av sociala understöd ökat. Staten har fortfarande flyttat och ska ännu flytta nya skyldigheter till kommuner men staten har inte förverkligat det lovade avvecklingen av skyldigheter. Samtidigt ska statsbidrag minskas och det nya statsandelssystemet ska försvaga kommunens ekonomi. För att nå de mål som har sätts i strategier betyder att den kostnadsnivån som förvaltningarnas sammansatta budgetförslag skapar inte kan godkännas. Åt andra sidan är skillnaden mellan kostnader och inkomster så stor att det är osannolikt att kunna balansera skillnaden endast med att skära kostnader. Det ostiliserade sammandraget av nämndernas förslag till budget för 2015 och ekonomiplan för finns som bilaga till föredragningslistan. Budgeten behandlas på fullmäktigeseminariet 16 oktober Kommunstyrelsen tecknar budgetförslag till kännedom och fortsätter ärendets behandling i nästa möte. Godkändes.

2 Kommunstyrelsen 3 november bilaga 42 Efter fullmäktigeseminariet har budgetet balanserats i kommunkansliet. Balanserade budgeten framställdes till fullmäktigen på informationssammankomst 23 oktober Balanseringåtgärder tycktes vara acceptabla. Balanserade förslag till anslag av budgeten 2015 och ekonomiplanen är som bilaga till föredragningslistan. Bugettexterna ska behandlas i nästa möte. Kommunstyrelsen godkänner anslagen av budgeten 2015 och ekonomiplanen Under diskussionen kompletterade kommundirektören sitt beslutsförslag så att från investeringsprogram ska tas bort som onödig projektanslaget av euro för att inlösa vägbelysning. Kari Huovila förslog understödd av Seija Halme och Pirkko Silta att bibliotekets anslag ska höjas så att det blir möjligt att anställa en biobliotekssekreterare i halvtids arbetsförhållande periodiskt till slutet av år Raul Lehto förslog att från investeringsprogrammet ska tas bort ett projektanslag av euro för att omvandla biblioteket till självständigt användbar bibliotek. Förslaget understöddes inte så ordföranden konstaterade att det har förfallit. Då Kari Huovila hade gjort ett understött förslag olik beslutsförslag måste omrösning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Kari Huovilas förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs fyra (4) JA och fem (5) NEJ röster. Ordföranden konstaterade som omröstningens resultat att Kari Huovilas förslag har blivit kommunstyrelsen beslut gällande den här delen av budgeten med röster 4-5. Ordföranden konstaterade att kommundirektörens kompletterade beslutsförslag gällande andra delar av budgeten har blivit kommunstyrelsens beslut. Omröstningsprotokoll är som bilaga 42.

3 Kommunstyrelsen 17 november Förslag till budgeten 2015 och ekonomiplan som har korrigerats enligt förra mötets beslut är som bilaga till föredragningslistan. Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att budgeten 2015 och ekonomiplanen ska godkännas. Under diskussionen förslog kommundirektören att befogenhet att ta kortfristiga lån ska höjas till 10 miljoner euro. Därtill gjordes några tekniska korrigeringar till budgetens textdel. Slutgiltig behandling uppsköts tillnästa mötet. Kommunstyrelsen 8 december Korrigerade förslag till budget 2015 och ekonomiplan är som bilaga till föredragningslistan. Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att budgeten 2015 och ekonomiplanen ska godkännas. Godkändes. Korrigerade förslag till budjet 2015 och ekonomiplan är som bilaga till föredragningslistan. Under diskussionen när det gällde bildningsverket driftsekonomi förslog Sami Saarinen understödd av Tuulikki Aksels att bibliotekssekreterares tjänst ska besättas som heltidstjänst för två års period. Då det hade gjorts ett understött förslag olik beslutsförslag måste omröstning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Sami

4 Saarinens förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs tjugoett (21) JA och sex (6) NEJ röster. Ordföranden konstaterade som omröstningens resultat att beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut med röster Omröstningsprotokoll som bilaga 19. Under behandling av tillsynsnämndens driftsekonomi förslog Mervi Liimatainen att till bilagan om kartläggning av risker ska inkluderas byggnadsinspektör som en person som kommunens ansvarsförsäkring gäller. Ordföranden frågade fullmäktigen om Mervi Liimatainens förslag kan enhälligt godkännas. Ordet bes inte så ordföranden konstaterade att Mervi Liimatainens förslag har enhälligt blivit fullmäktiges beslut gällande den här punkten av budgeten. Under behandling av investeringar förslog Mervi Liimatainen att ett anslag av euro ska beviljas för att reparera Ryöminsalmi år Motsvarande anslag ska tas bort från anslag för miljörenovering av Malminsuontie; därtill måste i ekonomiplanen beredas på att reparera Ryöminsalmi med euro år Ordföranden frågade fullmäktigen om Mervi Liimatainens förslag kan enhälligt godkännas. Ordet bes inte. Ordföranden konstaterade att Mervi Liimatainens förslag gällande den här punkten av budgeten har enhälligt blivit fullmäktiges beslut. Tuulikki Aksels förslog understödd av Sami Saarinen att projektanslag av euro för självmant fungerande bibliotek ska tas bort från budgeten och de medel som därmed befrias ska användas enligt följande: arbeten enligt trafiksäkerhetsplan , ombyggnad av gator , ombyggnad av vägbelysning , Hoivahovi och byggande av mattbrygga till Hirvikoski Då det hade gjorts ett understött förslag olik beslutsförslag måste omröstning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Tuulikki Aksels förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs tjugoett (21) JA och sex (6) NEJ röster. Ordföranden konstaterade som omröstningsresultat att beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut med röster Omröstningsprotokoll som bilaga 20. Taina Marttinen förslog att projektanslaget för Mogenpört ös vattenförsörjning ska tas bort från budgeten. Förslaget understöddes inte så ordföranden konstaterade att det har förfallit och beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut. Jarkko Ukkonen förslog understödd av Tuulikki Aksels att projektanslaget för att reparera Hirvikoski skola ska höjas med euro år Då det hade gjorts ett understött förslag olik beslutsförslag måste omröstning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som

5 understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Jarkko Ukkonens förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs tjugoett (21) JA och sex (6) NEJ röster. Ordföranden konstaterade att beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut med röster Omröstningsprotokoll som bilaga 21. Ordföranden konstaterade att beslutsförslag har blivit fullmäktiges beslut med de förändringar som Mervi Liimatainen hade förslagit. Tecknades i protokollet Taina Marttinens reservation, bilaga 22. nämnder avdelningar

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer