Strategi under april. Månadsbrev April I korthet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi under april. Månadsbrev April 2011. I korthet:"

Transkript

1 Strategi under april Säkerhetsavståndet till krutdurken var tillräckligt Krutdurken förblev oantänd av hotande gnistor under april. I arabvärlden fortsätter konflikten i Libyen på i princip oförändrad nivå, medan däremot nu läget allvarligt förvärrats i Syrien. Då landet är mycket slutet är det väldigt lite information som läcker ut, men i dagsläget verkar över 500 civila fått sätta livet till. Västvärlden är förvånansvärt tyst angående denna konflikt. Kan det bero på att Syrien inte är en stor producent av olja? Annars var den stora nyheten på det geopolitiska planet likvideringen av Usama Bin Laden, vilket gav ett glädjeskutt på börserna, men som sagt den enes död den andres bröd. Oron kring de skuldsatta länderna i södra Europa fortsatte. Efter att Portugal tidigare officiellt ansökt om stöd från EU så vändes fokus åter till Grekland, den första och största bland syndarna. Rykten florerar nu huruvida Grekland kommer att lämna eurosamarbetet, eller om det kommer att ske en sk hair cut dvs en avskrivning på en viss del av skulderna eller om de kommer att få fortsätta att kämpa för att få ordning på finanserna genom interna åtgärder. Vårt huvudscenario är det sistnämnda men osvuret är bäst i detta osäkra kapitel. Det står dock klart att man inte beredd att göra samma uppoffringar som t.ex i Baltikum när krisen var som allvarligast där. Ny all time high för Midas Vi fullföljde den strategi vi beskrev i förra månadsbrevet. Vi startade månaden med en hög aktieexponering på ca 85%. I takt med en stigande marknad grundad på starka företagsresultat reducerade vi succesivt vår aktieexponering till ca 55% vid månadens utgång. Då helårsesultaten presenterades hade marknaden redan ställt in sig på en god konjunktur med starka resultat som följd, vilket också leverades. Dock saknade vi för första gången sedan konjunkurvändningen det positiva överskningsmomentet, varför de positiva kursreaktionerna generellt uteblev. När nu resultatperioden för första kvartalet inletts var därför förväntansbilden generellt sett lägre ställd, varför de goda resultaten som presenterats gett positiva kursreaktioner. Månadsbrev April 2011 I korthet: Avkastning April: MIDAS 1,56% STOXX600 2,86% SSVX90 0,12% Avkastning 1 år: MIDAS 6,14% STOXX600 1,80% SSVX90 0,69% Avkastning sedan st art MIDAS 10,98% STOXX600-22,81% SSVX90 9,04% Sharpe 0,18 S tandardavvikelse: 12,74% NAV 98,2 Posit ionering: Reducerad Vår mark nadssyn: Positiv, med korrektionsrisk MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,5% Elring Klinger 6,8% Temenos 6,4% Andritz 6,2% Imtech 6,1% Största positivt bidrag Palfinger, Andritz Störst negativt bidrag Ser vi till de företag som Midas investerat i har samtliga utom Temenos och BG Group levt upp till eller överträffat Temenos, Hochtief förväntningarna. Beträffande Temenos så har man drabbats negativt av oroligheterna i arabvärlden då man är stor inom sk. islamic banking. Aktiekursen har reagerat 1

2 negativt men företaget står fast vid sin helårsprognos och vi ser den starka underliggande trenden inom mjukvara till bankindustrin som fortsatt positiv, framförallt drivet av stora förändringar inom regelområdet för banker. Vi har därför valt att öka vår position något i bolaget. Beträffande BG Group så var det framförallt högre skatter som gjorde resultatet något svagare än förväntat. Vi tror dock att naturgas kommer att bli en viktigare energikälla efter kärnkraftsolyckan i Japan varför vår långsiktiga syn kvartstår. Reduceringen av vår aktieexponering har skett genom att vi sålt hela vårt innehav i det tyska byggföretaget Hochtief, i det tyska flygbolaget Lufthansa och i det tyska kemiföretaget Wacker Chemie. Hochtief kom med en vinstvarning då deras australiensiska verksamhet drabbades av mycket stora och oväntade förluster. Vi valde då att direkt sälja hela vårt innehav trots en viss kursnedgång. Affären i sin helhet har dock resulterat i en mycket god vinst. Aktiekursen har fortsatt att falla efter vår försäljning. Lufthansa som var en mindre och kortsiktigare placering valde vi att sälja då oljepriset steg till rekordnivåer. Även den affären resulterade i en god vinst. Slutligen valde vi att sälja hela vårt innehav i Wacker Chemie, då det var en av de få aktier som gick upp kraftigt under katastrofen i Japan pga att en del av deras konkurrenter drabbades av produktionsbortfall. Vi ser fortfarande positivt på aktien men tror att det kan komma tillfälle att investera igen i ett mindre hypat läge. Vi har också sålt terminer på tyska DAX index motsvarande 20% av portföljvärdet då vi sett en viss kortsiktig risk i aktiemarknaden, för att på så sätt skydda portföljen. 23,3% 20,3% 4,2% 3,4% 4,2% 3,8% 0,5% 0,9% 2,4% 0,3% 0,4% 11,0% 9,0% -3,1% -11,3% -4,1% -22,8% -37,3% I år Sedan start MIDAS STOXX600 SSVX90 Avkastning 1 Mån 3 Mån 6 Mån I år 1 År 3 år Sedan start MIDAS 1,56% 3,29% 8,84% 0,88% 6,14% 12,80% 10,98% STOXX600 2,86% 1,33% 2,98% 2,44% 1,80% -15,52% -22,81% SSVX90 0,12% 0,32% 0,53% 0,43% 0,69% 4,05% 9,04% Källa: Peterson & Wagner fonder, All avkastning visas i SEK, alla avgifter inkluderade. 2

3 Strategi inför nästkommande period Stark konjunktur men risk för kortsiktig andhämtning på börsen Vi beskrev i förra månadsbrevet ett antal orosmoln i en annars mycket god konjunktur i form av Japan, Mellanöstern, PIIGS länderna och räntecykeln. I dagsläget tror vi dock att man kan avskriva utvecklingen i Japan som ett börshot. I Mellanöstern råder fortfarande en status quo situation, varför det hotet inte kan avskrivas. Beträffande PIIGS länderns så är den stora frågan just nu Greklands vara eller icke vara i eurosamarbetet. Det ser ut som om tidigare stödpaket inte räcker och den stora frågan är hur länge omvärlden är beredd att stötta Grekland, då man fortfarande inte gjort tillräckligt av strukturella ekonomiska reformer. Oavsett utgång kommer det förmodligen inte att ha alltför stora effekter på de globala finansmarknaderna långsiktigt, då dess betydelse för den globala ekonomin är av marginell betydelse. Den viktiga frågan att hantera är i stället det långsiktiga förtoendet för de större ekonomierna i eurosamarbetet där gränsen går vid Spanien. Beträffande räntecykeln tror vi att centralbankerna kommer att gå mycket varsamt fram och ser inte det som ett kortsiktigt hot. Slutsatsen av alla resultat som presenterats är att konjunkturen är mycket stark, framförallt drivet av utvecklingen i de sk BRIC länderna, men även norra Europa inklusive Tyskland drivs nu också av en stark inhemsk efterfrågan. Resultaten skvallrar i mångt och mycket om att företagen ligger ca ett år före i resultatutvecklingen mot vad man förväntade sig för ett och ett halvt år sedan och många presterar nu rekordresultat. Följer den ekonomiska utvecklingen skolboken kommer vi förmodligen att se nästa konjunkturtopp under 2013, varför vi förmodligen kan se fram emot 1-1,5 år god börsutveckling. Intressant att notera är dock den senaste veckans fall på råvarupriser och på den långa amerikanska räntan, vilket skvallrar om att någonstans framåt börjar man åtminstone att ana konjunkturtoppen. Då oljepriset fallit tillbaka med råvarupriserna generellt så har det också åtminstone temporärt tagit udden av just det som det främsta konjunkturhotet. Tittar vi på STOXX Europa 600 så ligger index nu på nästan exakt samma nivå som dagen innan Lehmann kollapsade hösten 2008, vilket inledde den avgrundslika finanskrisen på allvar. Vi anser att läget i ekonomin idag är avsevärt mycket bättre och ser därför fortsatt mycket goda förutsättningar för den europeiska aktiemarknaden. Värt att notera är att STOXX Europa 600 fortfarande befinner sig 30% under den nivå som rådde sommaren 2007, medan OMX befinner sig 10% under denna nivå. Vi tror att vinsterna i den här konjunkturcykeln kommer att överträffa vinsterna i den förra. Vilka konsekvenser ger då ovan beskrivna scenario för förvaltningen av Midas under den närmaste perioden. Vi har en fortsatt mycket positiv syn på aktiemarknaden, dock tror vi att när resultatperioden ebbar ut kommer vi att sakna positiva marknadsdrivande nyheter, vilket kan leda till en andhämtningspaus på börserna som mycket kortsiktigt ser överköpta ut. I praktiken innebär detta att vi inte blir förvånade över några procents korrektion, men att vi i så fall ser detta som ett nytt köptillfälle. Vi fortsätter att som tema investera i framförallt tysk exportindustri som nu är kraftigt valutadopad samtidigt som man under lågkonjunkturen gjort stora strukturella kostnadsbesparingar. 3

4 Positionering April % 75% 10% 35% Mars % 10% 4% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Korta aktiepositioner Terminer Aktier Räntebärande Likvida medel MIDAS utveckling och positionering över tid Positionering Utveckling jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 Nettoexponering mot marknaden(%) Stoxx Midas Källa: Peterson & Wagner fonder, All avkastning visas i SEK, alla avgifter inkluderade. Bakgrundsfärgen i diagrammet ovan visar MIDAS totala exponering mot aktiemarknaden, (inkl. korta positioner och terminer). Linjerna visar MIDAS utveckling i jämförelse med STOXX 600 sedan start. Avkastning i SEK, Källa: Utveckling: Peterson & Wagner Fonder, STOXX, Valutakurs: SEB, stängningskurs, sista dagen per månad. 4

5 Om ni har några frågor är ni mycket välkomna att höra av er. Med vänlig hälsning Jan Petersson Robert Wagner Tel: Tel: Förvaltas av: Petersson & Wagner Fonder AB 5

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 Chatt om skuldkrisen Publicerad 2011-10-04 17:52 Kommer eurosamarbetet stå pall för krisens påfrestningar? Hur ska Grekland räddas

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2009 Swedbanks nya vd gillar Apple 3 är aktier verkligen bäst på lång sikt? 8 pernilla wiberg trivs i monaco Planera i tid för kommande

Läs mer