Svenskt bistånd till skatteparadis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt bistånd till skatteparadis"

Transkript

1 r a p p o r t m a j Svenskt bistånd till skatteparadis Hur Tanzania förlorar skatteintäkter på Swedfunds investering

2 Innehållsförteckning Inledning s.3 Svenskt bistånd till skatteparadis s.4 Tanzania behöver skatteintäkter s.4 Swedfunds investering i Tanzania s.6 Avtalet som lurar Tanzania på skatteintäkter s.7 Vad Tanzania förlorar på att PanAfrica Energy finns i skatteparadisen s.8 Norska regeringens reaktion mot skatteflykt s.8 Swedfund och uppdraget att bekämpa fattigdom s.8 Swedfunds fondinvesteringar s.10 Andra exempel på investeringar i skatteparadis s.12 Vad är ett skatteparadis? s.12 Metoder för skattesmitning s.14 Kvinnors rättigheter s.14 ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor eftersom vi vet att jämställdhet och rättigheter är nyckeln till framgång i kampen mot fattigdom. ActionAid arbetar alltid i nära relation till de fattiga för att tillsammans med dem hitta vägar ut ur fattigdomen. Vårt arbete når idag över 13 miljoner människor i 40 länder. I maj 2006 öppnade ActionAid ett kontor i Sverige.

3 Inledning Statliga Swedfunds investeringar av biståndspengar har gått till att bygga upp företag som använder sig av avancerad skatteplanering, bland annat genom att utnyttja skatteparadis. En investering har resulterat i ett energiföretag som utvinner och säljer fossilgas i Tanzania och som har fört ut stora skattefria vinster ur landet till skatteparadis. Konsekvensen är att Tanzania inte får in skatt för de vinster landets fossilgas genererar. Det är ett tydligt exempel på att Swedfund glömt bort sitt uppdrag att bekämpa fattigdom genom hållbar ekonomisk tillväxt. Genom att investera biståndspengar i fonder i skatteparadis, ett indirekt ägande, har man gett upp sina möjligheter att påverka och utvärdera hur pengarna används. Samtidigt stödjer Swedfund verksamhet som går ut på att undvika att betala skatt i fattiga länder och skatteparadis som ofta är kopplade till korruption och skattefusk. Det statliga riskkapitalbolaget Swedfunds uppdrag är att investera svenska biståndspengar i utvecklingsländer. Det är skattepengar som är öronmärkta för fattigdomsbekämpning och som inte ska användas till något annat. Investeringarna ska enligt uppdraget vara lönsamma men i dagsläget genereras en del av vinsterna genom att man helt enkelt undviker att betala skatt i utvecklingsländer. Skatteintäkter som skulle behövas för en hållbar ekonomisk utveckling och effektiv fattigdomsbekämpning. Riksrevisionen riktade år 2009 skarp kritik mot Swedfund för att biståndspengar investerats via fonder i skatteparadis. Efter kritiken satte regeringen ett tillfälligt stopp för Swedfund att investera i fonder. Utrikesdepartementet utreder fortfarande om förbudet ska bli permanent eller inte. Samtidigt argumenterar Swedfund för att få fortsätta att investera i fonder baserade i skatteparadis. Kritiken till trots har regeringen fortsatt högt förtroende för Swedfund som fått ökade anslag sedan regeringsskiftet Regeringen motiverar det ökade fokuset på näringslivets roll inom biståndet bland annat med de skatteintäkter det genererar. Regeringen har också en ambition att öka transparensen och öppenheten inom biståndet. Mot den här bakgrunden är det mycket anmärkningsvärt att problemen med skatteflykt inom den kommersiella sektorn inte getts mer politisk uppmärksamhet. Att regeringen dessutom kanaliserar biståndsmedel på ett sätt som gör att utvecklingsländer förlorar skatteintäkter är helt oacceptabelt. ActionAid kräver att Swedfund slutar investera biståndspengar via skatteparadis eller i bolag som utnyttjar skatteparadis för skatteplanering. Kraven på rapportering och öppenhet måste skärpas. Det måste bli möjligt att se om investeringarna har bidragit till skatteintäkter i mottagarlandet och att skattesmitning inte förekommer i de företag Swedfund investerar i. Regeringen måste kräva att Swedfund ställer krav på företagen man samarbetar med att inte bedriva skatteplanering på fattiga länders bekostnad. 3

4 ActionAid vill att Sveriges regering: slutar investera biståndspengar via skatteparadis eller i företag som utnyttjar skatteparadis föregår med gott exempel genom att granska och ställa krav på samarbetspartners att inte utnyttja skatteregler på bekostnad av skatteintäkter i utvecklingsländer ökar transparensen och skärper rapporteringen kring hur svenska investeringar inom biståndet bidrar till skatteintäkter i mottagarlandet Svenskt bistånd till skatteparadis I den här rapporten berättar ActionAid om vilka som berövas sina grundläggande rättigheter när bistånd inte hamnar där det ska. Vi berättar också historien om när Swedfund finansierade ett projekt som mer gick ut på att göra vinst på Tanzanias fossilgasfyndigheter än att bidra till Tanzanias utveckling. Vi förklarar också vad skatteparadis är och varför ActionAid i likhet med OECD, FN och IMF anser att de måste bekämpas. Dessutom uppmanar vi Sverige att lära av den norska regeringen som går i spetsen i kampen mot skatteflykt från utvecklingsländer. I byn Kiharaka, bara fyra mil från Tanzanias största stad och tillika ekonomiska centrum Dar Es Salaam, finns inga grundläggande samhällsfunktioner. Det företag som Swedfund finansierade utvinner fossilgas och levererar den till ett kraftverk i Dar Es Salaam, men inte ens i en så centralt placerad by som Kiharaka finns elektricitet. Vatten måste bäras långt och för att komma till sjukhuset måste man färdas tolv kilometer på en lerig väg som är obrukbar när regnen kommer. Även under den torra säsongen krävs en fyrhjulsdriven jeep för att ta sig fram på vägen, som är full av gropar och sprickor. Tanzania behöver skatteintäkter Tanzania är ett av världens fattigaste länder, en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Enbart på grund av att 80 procent lever som självförsörjande jordbrukare kan svälten hållas på avstånd. Tanzania har en skriande brist på läkare. Sjukvården är avgiftsbelagd och otillgänglig för många. Vägnätet är uselt och delar av landet är avskärmat under regnperioderna. Både läkarbristen och vägnätet är problem som regeringen tar på allvar, men det saknas resurser att genomföra de förändringar som behövs. Satsningar på vägnät och sjukvård skulle leda till stora förbättringar för befolkningen, inte minst för landets kvinnor som nu ofta tvingas föda barn utan hjälp av mödravård eftersom de inte ens kan ta sig till sjukhuset. Tanzania har en liten skattebas och är därmed sårbart för skatteflykt. Dessutom lyckas många företag förhandla sig till förmånliga skatterabatter och till det kommer problematiken kring korruption. I dag finansieras nästan hälften av stadsbudgeten via bistånd från andra länder. Kvinnorna i byn upplever många svårigheter, till exempel när de är gravida. Särskilt jobbigt är det att det inte finns något apotek i byn. För kvinnornas skull menar byrådet att byn först och främst behöver en väg, i andra hand behövs ett apotek. Vägen skulle ge kvinnorna tillgång till sjukvård, men den skulle också innebära att kvinnorna skulle kunna transportera varor som de kan sälja på marknaden. Halima Rashidi Matola är 43 år och medlem i byrådet. - Vi försöker få ett apotek till byn, men andra säger att de skulle utnyttja apoteket 12 kilometer bort om det bara fanns än väg dit. Jag vill ha både och, både apotek och väg, säger Halima Rashidi Matola. Hon skjutsades på en pakethållare när hon skulle till sjukhuset, det var mycket plågsamt på den skumpiga vägen och hon fick även vada över en flod. När hon kom fram till sjukhuset var hon mycket medtagen och barnmorskan konstaterade att moderkakan redan hade lossnat från livmodern. 4

5 Halima Rashadi Matola och Amena Shamadi från Kiharaka bredvid floden Mpiji i Tanzania. Under regnperioden är det omöjligt för människorna i byn att ta sig över floden och komma till sjukhuset på andra sidan. 5

6 Swedfunds investering i Tanzania ett exempel på kontraproduktiv fattigdomsbekämpning De senaste åren har den svenska regeringen haft en uttalad ambition att stärka näringslivets roll i utvecklingssamarbetet. Swedfund ska på uppdrag av regeringen investera biståndspengar i företag som verkar i utvecklingsländer. Syftet är att få igång den privata sektorn och ge en ökad tillväxt som kan leda till utveckling i länderna. Swedfund ägs helt av svenska staten och verksamheten styrs via regleringsbrev från regeringen. Swedfund har fått kraftigt ökade anslag de senaste åren och får en allt större roll i Sveriges utvecklingspolitik. Regeringen har också haft ett tydligt fokus på att göra biståndet mer effektivt. Särskilt starkt reagerar man mot korruption i utvecklingsländer. Men den skatteflykt som sker inom den kommersiella sektorn uppmärksammas ytterst lite i den samlade övergripande svenska utvecklingspolitiken. År 2010 nämns problematiken med skatteflykt för första gången i Sveriges politik för global utveckling (PGU). År 2000 gick Swedfund in i den Mauritiusbaserade fonden Emerging Capital Partners (ECP) AfricaFund 1 med ett löfte om en investering om 90 miljoner kronor. ECP använde fondens pengar för att bland annat starta upp det nya bolaget PanAfrica Energy. PanAfrica Energy startades efter en förhandling melan ECP, det Jerseybaserade bolaget PanOcean och det på Caymanöarna baserade RMB Resources. Mauritius, Jersey och Caymanöarna har klassats av OECD och IMF som skatteparadis, eller offshore-ekonomier. De tre parterna startade ett nytt bolag, PanAfrica Energy, vars verksamhet bestod i att utvinna olja i Gabon och prospektering efter fossilgas i Tanzania. ECP investerade nästan 200 miljoner kronor i PanAfrica Energy som registrerades i Mauritius år Vid det här laget hade alltså PanAfrica Energy ännu inte börjat utvinna fossilgas i Tanzania utan låg i en prospekterings- och förhandlingsfas som tidigare hade ägts helt av Pan- Ocean. Det bolag som skötte prospekteringen var registrerat på Jersey och så fick det förbli även i den nya ägarformen. Två år senare, i juni 2003, sålde ECP tillbaka sin andel till PanOcean och Swedfund gick därmed ur som ägare. Strax efteråt såldes verksamheten i Gabon och VD:n och koncernchefen i PanOcean blev ensam ägare till PanAfrica Energy och verksamheten i Tanzania. PanAfricaEnergy 1, som startades med hjälp av Swedfunds kapital, fick därmed ett nytt moderbolag som registrerades i ytterligare ett skatteparadis, på Brittiska Jungfruöarna. Så ser bolagsstrukturen ut än idag. All gasutvinning och försäljning sker i Tanzania, men största delen av företagets kapital och värde finns i skatteparadis. PanAfrica Energys kommunikationsansvarige Nigel Friend berättar att det är skatteplanering som motiverar registreringen på Brittiska Jungfruöarna. Han skriver i ett mejl till ActionAid att bolagsstrukturen är införd på grund av skatteeffektivitet och att alla dokument och konton sköts från Dar Es Salaam i Tanzania. PanAfrica Energys bolag i skatteparadisen är pappersprodukter. Där har företaget en postbox som töms av ett annat företag som enligt sin hemsida har som företagsidé att vidarebefordra post, telefonsamtal och mejl. När fonden som Swedfund investerade i, ECP, gick ur som ägare i PanAfrica Energy gjorde Swedfund en vinst på 1,4 gånger pengarna de investerade i affären. Vinsten betalades ut från Jerseybaserade PanOcean och beskattades inte i varken Gabon eller i Tanzania. Trots att ECP deltog i beslutet om att använda skatteparadis som en del av PanAfrica Energys bolagsstruktur och inte på något sätt agerade för att utvinningen i Tanzania skulle skötas av ett tanzaniskt bolag har Swedfund fortsatt att investera i fonden sedan PanAfrica-affären. Avtalet som lurar Tanzania på skatteintäkter PanAfrica Energy har dessutom kommit undan alla skattekostnader i Tanzania på de vinster företaget gjort på landets gasfyndigheter. Det beror på ett 25-årigt avtal som PanAfrica Energy har med den tanzaniska staten, via det statliga energibolaget Tanzanian Petroleum Development Corporation (TPDC). Avtalet är mycket föredelaktigt för PanAfrica Energy. 6

7 PanAfrica Energy sköter gasutvinningen både åt sig självt och åt det statliga energibolaget som äger fossilgasfyndigheterna. Enligt avtalet ska mellan 45 och 75 procent av gasen levereras till TPDC som i gengäld ger 75 procent av sina intäkter till PanAfrica Energy. Därmed får PanAfrica Energy mellan 81 och 89 procent av alla intäkter från gasfältet på Songo Songo. Förutom att PanAfrica Energy får majoriteten av intäkterna så har det statliga energibolaget lovat att stå för PanAfrica Energys inkomstskatt. Enligt tanzanisk lag ska företag betala 30 procent av sin vinst i skatt, men PanAfrica Energy slipper undan skatten som istället betalas av TPDC. PanAfrica Energy kan bli skyldiga att betala en extra bolagsskatt, när deras vinster kommer upp i en viss nivå. Den extra bolagsskatten på ytterligare 25 procent blir aktuell när de fått tillbaka sina investeringar plus en årlig 25-procentig avkastning. Hittills har vinsten inte varit i närheten av den nivån och PanAfrica Energy har kunnat spara utrymme för att ta ut skattefria vinster i framtiden. Med den här utvecklingen är det tveksamt om de över huvud taget kommer behöva betala bolagsskatt innan avtalet går ut år År 2009 hade PanAfrica Energy en vinst på nästan 50 miljoner kronor, som skattefritt har förts över direkt till skalbolagens konton på Jersey och Brittiska Jungfru-öarna. Sedan gasutvinningen startade år 2004 har PanAfrica Energy fört ut vinster för över 100 miljoner kronor från Tanzania utan att betala skatt. Anläggningen är ny och bolaget räknar med en ordentlig produktionsökning de närmsta åren. Ju större produktionen är, desto större del av vinsten tillfaller PanAfrica Energy och förs därmed ut ur Tanzania. PanAfrica Energy har hittills sluppit undan skatter motsvarande minst 65 miljoner kronor, och mer ser det ut att bli 2. ActionAid lät en expert på området, Guttorm Schjelderup, professor i ekonomi på Norges Handelshögskola och ordförande i den norska regeringstillsatta kommittén om kapitalflykt från fattiga länder, titta igenom avtalet. Så här kommenterade han: Avtalet är ganska speciellt och mycket fördelaktigt för företaget. I västvärlden skulle vi inte acceptera ett sådant avtal eftersom det inte ger några intäkter. I Norge skulle vi inte ha accepterat avtalet enligt den norska oljelagstiftningen. Avtalet innebär att den naturresurs som Tanzania har inte ger något i form av uppbyggnad av en offentlig infrastruktur och fungerande institutioner. Därför bidrar avtalet till att ett fattigt land med stort behov av intäkter inte får något i gengäld för sina resurser. Det är inte god utvecklingspolitik att investera i sådana företag. Tanzanias behov av elektricitet och andra energiformer är enormt, men det saknas skattepengar för att bygga ut elnät. Utvecklingsfördelarna med PanAfricas verksamhet äts på så vis upp av bristen på offentliga medel. Trots att Tanzania har 43 miljoner invånare så kommer 70 procent av alla skatteinkomster från endast 286 företag. Det gör Tanzania extra sårbart för företags skatteflykt. Tanzaniska staten får enbart in 12 procent av landets BNP i skatter, i Sverige är motsvarande siffra 48 procent. Att stoppa kapital- och skatteflykt från utvecklingsländer är ett globalt ansvar. Det kräver internationellt samarbete och är inget som enskilda länder kan lösa på egen hand. 7

8 8 Om företag och individer tar sitt ansvar och betalar de skatter de borde och vi lyckas komma tillrätta med korruptionen, har Tanzania råd att själva bekosta sin fattigdomsbekämpning utan lån från andra länder. Albert Jimwaga, ActionAid Tanzania.

9 Vad Tanzania förlorar på att PanAfrica Energy finns i skatteparadisen Eftersom PanAfrica Energy är registrerat på Brittiska Jungfruöarna och i Jersey räknas alla deras investeringar i Tanzania som utländska, vilket varit centralt i förutsättningarna att förhandla till sig det fördelaktiga avtalet med det statliga energibolaget. Hade ECP istället investerat direkt i ett tanzaniskt bolag, eller via en fond baserad i Tanzania, skulle utgångsläget ha varit ett annat. PanAfrica Energy lyckas genom sin bolagsstruktur även undkomma skatter i nästa led. När pengarna väl befinner sig i ett skatteparadis slipper företaget skatta på löner, ersättningar och utdelningar. Medan Songo Songo töms på gas kan PanAfrica Energy föra över hundratals miljoner till skatteparadisen. Både utvinningen och försäljningen sker i Tanzania, ändå försvinner vinsterna ut ur landet. Utöver vinsten plockar PanAfrica Energy ut pengar ur Tanzania för administration, ersättningar till styrelsen och optionsprogram. Under 2009 handlade det om tiotals miljoner. Hade de betalats ut direkt från Tanzania hade förmånstagarna kunnat beskattas. Norska regeringens reaktion mot skatteflykt Till skillnad från i Sverige är problemet med skatteparadis och kapitalflykt från utvecklingsländerna ett flitigt diskuterat ämne i Norge. År 2008 tillsatte den norska regeringen en kommitté som studerade hur skatteparadisen fungerar och hur de påverkar de fattiga ländernas ekonomi. Kommittén leddes av ekonomiprofessorn Guttorm Schjelderup och medverkade i arbetet gjorde även bland andra den norskfranska juristen Eva Joly. Kommitténs slutsats var att det behövs kraftiga åtgärder från Norges och det internationella samfundets sida, på många plan och samtidigt. Kritiken mot Swedfunds motsvarighet Norfund och deras investeringar via skatteparadis var hård. Norges biståndsminister Erik Solheim sa i samband med att han mottog betänkandet i juni 2009: Vi kan inte låta Norfund investera norska biståndsmedel via skatteparadis samtidigt som vi vill bekämpa skatteparadisen. Kommittén kom med en rad förslag som gick ut på att den norska motsvarigheten till Swedfund Norfund skulle lägga om kursen för sitt agerande. Kommittén föreslog att Norfund inom tre år helt skulle sluta att investera via skatteparadis. Kommittén ville även ha bättre rapportering om vilka skatteintäkter i mottagarländer som investeringen leder till. Kommittén ansåg också att en del av biståndspolitiken ska användas för att stötta utvecklingsländerna med att bygga upp fungerande skattemyndigheter och för att hjälpa dem med att skriva bättre avtal med multinationella företag. Norska UD planerar också att starta arbetsgrupper för en internationell konvention som ska bekämpa den skatteflykt som sker via skatteparadisen. Målet är också att få upp frågan på dagordningen hos Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken. Norge ska ställa krav på att de skatteavtal som skrivs mellan länder bygger på att skatt betalas där verksamheten sker, inte som idag där den person som äger kapitalet bor. I dagsläget stjälper skatteavtalen mer än de hjälper utvecklingsländer som vill öka sina skatteinkomster. Frontpersoner och de som hjälper andra att flytta sina pengar till skatteparadis ska registreras. Kommittén föreslår att ett nytt register ska inrättas i samarbete med bolagsverket. Några av förslagen har redan blivit verklighet och diskussionen fortsätter med både finansminister och biståndsminister involverade. Norge har drivit frågan i såväl FN som Världsbanken. Man är också ledande inom det internationella nätverket Task Force on Illicit Financial Flows som består av organisationer och regeringar från både givar- och mottagarländer. Den svenska regeringen är inte med i nätverket. Norska regeringen försöker få med sig den svenska regeringen i ett samarbete mot kapitalflykt och har haft upprepad kontakt men enligt Harald Tollan, rådgivare till den norska regeringen, går det trögt. Sverige har uppenbarligen hittills inte identifierat olagliga finansiella flöden och skatteparadisfrågor som prioriterade områden. Vi vill ha med Sverige i detta arbete. I enlighet med traditionerna i det nordiska samarbetet och våra politiska system öppenhet, global styrning/reglering, rättvisa/ jämlikhet bör vi kunna finna en gemensam grund här. Swedfund och uppdraget att bekämpa fattigdom Swedfund är ett svenskt, statligt riskkapitalbolag vars uppdrag är att investera i utvecklingsländer och Östeuropa för att öka tillväxten i dessa länder. Fonden tilldelas pengar ur biståndsbudgeten och ska enligt direktiven generera en vinst. Swedfund startades 1979 och ägs till 100 procent av svenska staten. Sedan regeringsskiftet 2006 har Swedfund fått kraftigt ökade anslag. Mellan 2007 och 2010 fick Swedfund 1,4 miljarder kronor ur biståndsbudgeten, 2011 får Swedfund 250 miljoner. När Riksrevisionen presenterade sin granskning av Swefund i maj 2009 kritiserade man bolaget för att ställa lönsamhet framför utvecklingseffekter när man beslutade om investeringar. Riksrevisionen påpekade även stora brister i Swedfunds interna uppföljningar och redovisningar av vilken utveckling investeringarna lett till. Det saknades mätbara mål och utvärderingarna ansågs alltför övergripande varför effek- 9

10 terna på lokal nivå som till exempel arbetsförhållanden, antal anställda och miljöpåverkan missades. Riksrevisionen kritiserade även Swedfund för att inte redovisa hur jämställdheten påverkas av investeringarna. Först år 2008 ställde regeringen krav på offentlig redovisning av hur verksamheten leder till utveckling och förtydligade att målen i Sveriges politik för global utveckling (PGU) gäller även för Swedfund. Rapporteringen har också blivit något bättre på senare år, enligt Riksrevisionen. Swedfund bedriver inget aktivt arbete för att förhindra att bolag de investerar i ägnar sig åt aggressiv skatteplanering. Så här svarar Swedfunds kommunikationschef Maria Lannér på frågan hur Swedfund arbetar för att förhindra kapitalflykt - Swedfund följer tillämplig svensk och lokal lag på området samt gällande bilaterala dubbelbeskattningsavtal och det förväntas våra partners också göra. När ActionAid inför denna rapport intervjuat personal på Swedfund har de starkt ifrågasatt varför de ska svara på frågor kring sitt arbete mot kapitalflykt, de har argumenterat för att det inte är deras ansvar. Detta trots att projektens bidrag till skatteintäkter särskilt lyfts upp av Swedfund. På sin hemsida skriver Swedfund att företagen fyller flera centrala funktioner i ett utvecklingsland bland annat att de och deras anställda betalar skatt som kan användas för att utveckla landet. Swedfunds fondinvesteringar Majoriteten av de fonder Swedfund har investerat i har sitt säte i skatteparadis. Mauritiusbaserade Emerging Capital Partners (ECP) är den fondförvaltare hos vilken Swedfund placerat mest pengar. År 2008 investerade Swedfund över 100 miljoner kronor i en ny fond som förvaltas av ECP. Enligt Swedfund är fonderna ett bra sätt att nå små och medelstora företag i fattiga länder. Ett annat skäl som anges för att investera via fonder är att Swedfund sprider de egna ekonomiska riskerna. Riksrevisionen är extra hård i sin kritik just av investeringar via fonder och skriver att det är omöjligt att säga om dessa investeringar leder till utveckling eller inte. Det indirekta ägandet innebär att Swedfund inte kan påverka eller utvärdera företagens verksamhet. Revisorerna ser problem i att ett statligt bolag vars uppgift är att gynna utveckling investerar via skatteparadis som är hemvist för korruption och annan kriminalitet. Kritiken handlar också om att Swedfund troligtvis ökar sin vinst genom att undkomma skatt i utvecklingsländer. Riksrevisionen skriver I aktgranskningen har dock framkommit att även skattemässiga skäl har motiverat investeringar i fonder med säten i regioner och länder som av OECD benämnts som tax havens. Efter Riksrevisionens granskning har regeringen satt ett tillfälligt stopp för Swedfund att nyinvestera i alla typer av fonder i väntan på en översyn. Det är utrikesdepartementet som ansvarar för översynen och enligt tjänstemännen där borde det ha kommit ett besked i början av 2011, men än har inga förslag presenterats. Swedfund har efter regeringens skärpning av direktiven anammat en ny metod för bedömning och utvärdering av utvecklingseffekterna av sina investeringar. Nu tas de skatter som bolagen betalar i respektive utvecklingsland med i bedömningen. Tyvärr redovisar Swedfund bara hela bolagens skatteinbetalningar och inte hur stor Swedfunds investering i företaget varit. Även i de fall där Swedfunds investering bara varit några promille i ett stort bolag redovisas hela bolagets skatteinbetalningar. De bolag som Swedfund har investerat i via fonder betalade 1,2 miljarder kronor i skatt. För de bolag där Swedfund investerat direkt utan omvägen via en fond är redovisningen bättre, där redovisas även företagens skatter i proportion till deras vinst. Men samma problem finns här: Swedfunds andel redovisas inte. Att bolagen betalar skatt och att Swedfund begär in uppgifter är bra, men för att utvärdera förekomsten av kapitalflykt krävs mer detaljerade rapporter. Skatteplanering går ut på att inte redovisa några vinster i de länder där skatten ska betalas, vilket gör uppgiften om den totala vinstskatten relativt intetsägande. Företag som utvinner olja, gas eller mineraler kan, beroende på hur avtalet ser ut, ha höga skattesatser som betalning för naturresurserna vilket gör procent och exakta summor till ett trubbigt mätinstrument. För utomstående redovisas uppgifterna bara uppdelade på region för hela Swedfunds portfölj, vilket gör det omöjligt att dra någon slutsats om hur rimlig skatten är i förhållande till företagens verksamhet. Swedfund nämner inte problemet med kapitalflykt och skatteplanering varken i sina mål eller i sina rapporter och redovisar inte hur stor del av företagens omsättning i ett land som oskattat försvinner utomlands eller om företagen använder sig av skatteparadis. Swedfund har inte velat svara på några frågor om enskilda bolag när ActionAid kontaktat dem. Trots upprepade försök har företagets anställda hänvisat vidare till bolagen själva eller till fondförvaltarna. ActionAid har inte fått ta del av beslutsunderlag, utvärderingar eller uppföljningar av de enskilda investeringarna. Swedfund har mycket arbete kvar att göra för att uppnå biståndsministerns mål om öppenhet och transparens inom biståndet. 10

11 Studenter på Sanzale grundskola i Bagamoyo i Tanzania. De 65 miljoner kronor i skattekostnader som PanAfrica Energy har undkommit sedan 2004 skulle räcka till att låta barn gå i skolan i ett år. 11

12 Andra exempel på investeringar i skatteparadis Swedfund har gjort flera investeringar i bolag som använder sig av skatteparadis. All Africa Airways är ett Mauritiusbaserat bolag som det är mycket svårt att hitta information om. Varken Swedfund eller ECP ger mer information om bolaget än att man har investerat i det. En sökning på internet ger inga säkra träffar och eftersom företaget är registrerat i skatteparadiset Mauritius är det svårt att få ut information från myndigheterna där. Det ActionAid kunnat få reda på är att Swedfund investerade i bolaget via en av ECP:s fonder år Uppgifter tyder på att det är ett holdingbolag som Air France använder för att äga delar av Air Ivoire, Elfenbenskustens flygbolag. Mineral Deposits är ett gruvföretag som främst bryter guld och utvinner mineraler ur sand i Senegal. Företaget har en guldgruva i Senegal nära gränsen till Mali och ett sandprojekt längs kusten norr om Dakar. Huvudkontoret ligger i Australien men dotterbolagen i Senegal och Indien ägs via holdingbolag på Mauritius. Företaget är listat i Australien och Kanada och har en omsättning på över en miljard kronor. Swedfund investerade i företaget via ECP år 2007 och har i början av 2011 fortfarande kvar investeringen. Vad är ett skatteparadis? Ett skatteparadis är ett land som har som affärsidé att erbjuda låg eller ingen skatt och hög sekretess för utländska bolag. Skatteparadiset får intäkter genom att sälja finansiella tjänster och ta ut olika former av registreringsavgifter från de utländska bolagen. Skatteparadisen har ofta olika regler och skattesatser för inhemska bolag och för utländska. Meningarna är delade om vilka länder som ska klassas som skatteparadis, eller offshore-ekonomier som de också kallas. Men de flesta bedömare är eniga om ett antal länder, och de vi kallar skatteparadis i den här rapporten är sådana länder. Skatteparadisen är ofta önationer som Mauritius i Indiska oceanen något söder om Tanzania eller självstyrande territorier som Brittiska Jungfruöarna i Karibien och Jersey i Brittiska kanalen nära den franska kusten, men även större länder eller delar av länder räknas till skatteparadisen, däribland Hong Kong och Schweiz. Investeringar i skatteparadis leder till minskade skatteintäkter för alla länder, men de negativa konsekvenserna blir störst för utvecklingsländerna. Det är de fattigaste länderna som har störst behov av skatteintäkter för att kunna bekämpa fattigdom och bygga upp fungerande samhällen. Många invånare saknar utbildning, transporter, sjukvård och andra grundläggande funktioner som i den rikare världen i stor utsträckning betalas med skattepengar. En stark offentlig sektor är viktigast för de mest utsatta, för kvinnor och flickor. De låga skatteintäkterna i många fattiga länder gör invånarna extremt beroende av bistånd och minskar därmed både individers och nationers självbestämmande. Samtidigt har de fattigaste länderna sämre möjligheter än andra att stoppa kapitalflödet från det egna landet till skatteparadisen. Skatteparadisen lockar till sig investerare bland annat genom att göra det väldigt svårt för andra länders skattemyndigheter att få ut information om företag som registrerat sig i skatteparadiset. Ett exempel på detta är att myndigheter i skatteparadis sällan lagrar information om företag som är registrerade där och därmed ser till att det helt enkelt inte finns infortion att lämna ut. Det finns fall där västländer försökt få ut information om misstänkt skatteflykt från skatteparadis och där förundersökningar och rättegångar tagit år och enorma resurser i anspråk. Länder som har små resurser och svaga myndigheter har mycket liten möjlighet att ifrågasätta vad företag och privatpersoner gör i skatteparadisen. När myndigheterna inte kan granska är det riskfritt att smussla undan pengar. I låginkomstländer finns det färre företag och personer att ta ut skatt av, samtidigt som skattesmitningen är mer utbredd. De flesta invånare tjänar för lite för att vara skattepliktiga och det finns färre stora företag. De här länderna är, till skillnad från länder med större ekonomier, mer beroende av att beskatta kapital från de utländska bolag som verkar innanför deras gränser. Incitamenten för utländska företag att utnyttja skatteparadis är starkare och konsekvenserna per skattebetalare som försvinner utomlands större. Företag som har konton i ett skatteparadis kan med liten risk för upptäckt föra över pengar till en korrupt politiker eller tjänsteman, som i sin tur tryggt kan ha pengarna kvar i skatteparadiset. Skatteparadisens verksamhet leder till att fattiga länders myndigheter fortsätter att vara svaga eftersom den bidrar till ökad kapitalflykt och korruption som dränerar fattiga länders statskassor. Samtidigt vet man att få saker är så effektiva för att minska fattigdom och öka levnadsstandarden som starka, välfungerande, icke korrupta institutioner. För de företag som vill agera lagligt innebär svaga institutioner krångel, osäkerhet och ökade kostnader. Länder som är rika på naturresurser har generellt sett haft en sämre tillväxt de senaste 40 åren än de utan sådana tillgångar - det här fenomenet kallas the Paradox of Plenty. Skatteparadisens existens och den korruption de möjliggör bedöms vara en betydande orsak. Utvinning av naturresurser som olja, gas och metaller kantas ofta av korruption och det är stora värden som hanteras av få personer. Skatteparadisen används för att tvätta svarta pengar och dölja kriminalitet. Det är därför extra viktigt att vara uppmärksam på den här typen av korruption när det gäller företag som sysslar med råvaruutvinning. 12

13 Vanliga argument för att investera via skatteparadis är att det är nödvändigt för att det överhuvudtaget ska investeras i vissa regioner, att det leder till tillväxt, skatteinkomster och på sikt får igång ekonomierna. Men de här argumenten är ifrågasatta. Forskningen på området är fortfarande ny men mycket pekar på motsatsen, att skatteparadis leder till minskad tillväxt även i den privata sektorn. Förklaringen är att när det blir lönsammare för pigga entreprenörer att lägga sin energi på att jaga avkastning genom skatteplanering, än på att skapa nytt värde genom ökad produktion, så minskar tillväxten även i den privata sektorn. Fond Säte Branch Invest. Länder Invest. År Acacia Kenya Diverse Kenya 1997 AIG / African Infrastructure Fund Mauritius Infrastruktur Afrika 1999 Askembla Growth Fund Sverige Diverse Baltikum 2003 Baring India Private Equity Fund II Mauritius Diverse Indien 2005 CAIF Jungfruöarna Diverse Centralamerika 1996 Carlson Development Brittiska Facility Jungfruöarna Diverse Bolivia 1998 CEF III Caymanöarna Diverse Kina 2008 Corporacion Financiera Ambie ntal Costa Rica Diverse Centralamerika 1996 ECP Africa Fund II Mauritius Diverse Afrika 2006 ECP Africa Fund III Mauritius Diverse Afrika 2008 Fedha Fund Tanzania Diverse Tanzania 1998 Green Investment Asia Sustainable Fund I Mauritius Cleantech Asien 2007 Horizonte Nederländerna Diverse Bosnien 1997 Mint II Isle of Man Diverse Ryssland 2004 Sichuan Investment Fund Delaware Diverse Kina 2001 Swedfunds fondinvesteringar år

14 Metoder för skattesmitning En vanlig metod för att smita från skatten är att manipulera internprissättningen. För ett företag eller en person som vill smita från skatten med hjälp av ett skatteparadis gäller det att få dit så mycket som möjligt av vinsten eller inkomsten. Lyckas företagen med att inte göra någon vinst i det land som tar ut skatt, finns det inget kvar att beskatta. Företag kan utnyttja skatteparadisens särskilda villkor utan att flytta dit varken personal eller verksamhet, utan genom att enbart ändra i bokföringen. När ett multinationellt företag etablerar sig i ett nytt land eller utökar sin verksamhet, för det in nytt kapital från utlandet. I utvecklingsländerna kommer dessa investeringar ofta från bolag i skatteparadisen. Anledningen är att företag och riskkapitalbolag vill utnyttja skattefriheten när de plockar ut avkastningen eller när de investerar samma pengar igen. Många fattiga länder ger skatterabatter till utländska investerare för att få in nytt kapital i landet, en förmån som inhemska bolag inte får. Det finns även exempel på företag som avsiktligt sett till att få en rundgång i systemet, där avkastningen blir en ny investering i samma land så att vinsterna lagligt kan föras över till ett skatteparadis år ut och år in. Alla stora koncerner handlar mycket med sig själva. Ett dotterbolag odlar chokladen, ett annat står för frakten, ett tredje marknadsför den och ett fjärde säljer den i butik och så vidare. Multinationella företag kan bestå av hundratals bolag som har sina egna funktioner och säljer varor och tjänster till andra bolag i samma koncern. Enligt internationella skatteregler så ska priset på varorna och tjänsterna mellan dotterbolag vara marknadsmässiga. Alltså ska butiken i exemplet ovan betala dem som odlar chokladen lika mycket som ett helt annat företag kan förväntas betala för samma choklad och för marknadsföringen vad en reklambyrå skulle ta för liknande tjänster. Att lägga varumärken, marknadsföringsavdelningar eller företagsledning i ett lågskatteland och sedan ta kraftigt betalt för de tjänsterna från dotterbolagen i länder med högre skatt är en metod för att föra över pengar till skatteparadisen. Det fungerar lika bra tvärtom, att köpa in varor eller tjänster billigt till skatteparadisbolagen från egna bolag i länder med högre skatt. På så sätt hamnar vinsterna i det bolag som slipper skatt, medan vinsten där verksamheten bedrivs hålls låg. Ett annat sätt är att låna ut pengar via en egen bank förlagd i ett skatteparadis och kräva en hög ränta. Hokus pokus så har vinsten i det bolaget som utför verksamheten minskat och vinsten i skatteparadiset ökat. Ett företag kan lägga värdet hos ett väl inarbetat varumärke eller ge ett patent till ett bolag registrerat i ett skatteparadis. Den här lösningen kräver ingen faktisk verksamhet i skatteparadiset, bolaget kan ändå hämta in avgifter från andra dotterbolag i koncernen för användningen av varumärket och på så sätt år efter år ge en vinst som koncernen slipper skatta på. Ett vanligt upplägg i skatteparadisen är skalbolag där ett förvaltningsföretag används som bulvan. Förvaltningsföretaget sköter alla registreringar och står som formell ägare eller representant för bolaget. Detta försvårar för den som vill veta vem som har rätt till tillgångarna, det är enbart förvaltningsbolaget och de egentliga ägarna som vet vem kapitalet tillhör och när det betalas ut. Till exempel hittade den amerikanska senaten företag som var registrerade i det lilla kontorshuset Ugland House på Caymanöarna. Skalbolag som förvaltas av förvaltningsbolag kräver ingen närvaro av det egentliga bolaget i form av personal eller kontor, de är billiga och enkla att sätta upp. Skalbolagen har ingen verksamhet utan finns enbart till för att undkomma skatt på vinster och ersättningar till anställda, konsulter och styrelsemedlemmar. Effekten med förvaltningsbolag är dubbel, dels är det svårare för skattemyndigheterna i andra länder att komma åt företagen och dels kostar det koncernen väldigt lite att upprätta denna typ av bolag eller fonder. Kvinnors rättigheter Varje dag förnekas kvinnor och flickor som lever i fattigdom sina mänskliga rättigheter. Diskriminering av kvinnor och flickor är en grundläggande orsak till fattigdomen i världen. Jämställdhet är därför en nyckel till framgång i kampen mot fattigdom. I alla samhällen är det de fattigaste och mest utsatta som är i störst behov av de samhällsfunktioner som staten ska stå för, som sociala trygghetssystem, vård, omsorg och utbildning. När det inte finns tillräckliga resurser för staten att upprätt- hålla sådana funktioner är det de fattigaste som drabbas hårdast. Kvinnor utgör idag majoriteten av världens fattiga. Man räknar med att omkring två tredjedelar av världens en miljard fattiga är kvinnor och flickor. Bristen på inhemska resurser i utvecklingsländer drabbar därför särskilt kvinnor och flickor. Kvinnor lider dessutom ofta av den så kallade dubbla bördan, det vill säga att de ansvarar för både avlönat och oavlönat arbete, inklusive omsorgsarbete i hemmet. Ju mindre samhället kan erbjuda i form av omsorg för barn, gamla och sjuka, desto tyngre börda på kvinnor och flickor. 14

15 Många institutioner har en roll att spela för att bekämpa fattigdom, men ansvaret för att se till att alla medborgares mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls ligger i första hand hos länders egna regeringar. I synnerhet är detta viktigt när det gäller kvinnors och flickors rättigheter i utvecklingsländer eftersom de oftast utgör de fattigaste och mest marginaliserade. ActionAid arbetar mot skatteflykt, eftersom det handlar om att öka fattiga länders möjligheter att göra välfärdssatsningar som är särskilt viktiga för kvinnor. Offentliga utgifter till sådant som kvinnor och flickor är mest beroende av, som att till exempel avskaffa skolavgifter, har lett till att fler flickor går i skolan i många länder. Det har också visat sig att små socialbidrag riktade till kvinnan i familjen ökar sannolikheten att även döttrarna får möjlighet att gå i skolan. Alla ekomomiska reformer på såväl nationell som interntionell nivå kan antingen hindra eller förbättra jämställdheten i ett samhälle. På samma sätt är kvinnors lika möjligheter att bidra till ekonomin en förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt. Politiska åtgärder och finansieing för utveckling och fattigdomsbekämpning måste därför ta hänsyn till behoven hos både män och kvinnor för att vara effektiv och uppfylla alla medborgares männskliga rättigheter. Utvecklingsländer måste också investera tid, pengar och politisk vilja i att stärka sina skattemyndigheter för att en större del av statsbudgeten ska kunna finansieras med inhemska skatteintäkter och för att få en större statsbudget generellt. Det är nödvändigt för att de ska kunna uppnå sina internationella åtaganden om att bekämpa fattigdomen i det egna landet. För att uppnå detta krävs det att man ger särskild uppmärksamhet till kvinnors och flickors rättigheter. Sophie Lurumbi är gravid i sjunde månaden och undersöks av en barnmorska på en klinik i Makuyuni i Tanzania. 15

16 Foto: ActionAid International Noter: 1 PanAfrica Energy Tanzania är numer börsnoterat under namnet Orca Exploration och hette det East Coast Energy. För tydlighets skull kallar vi företaget PanAfrica Energy i denna rapport, vilket även företagets anställda gjort när ActionAid ringt till Orcas växel. 2 Siffran gäller även andra icke avdragsgilla kostnader och utgör PanAfrica Energys sammantagna uppskjutna skatter, enligt årsredovisningar sedan Roddargatan 15, Stockholm telefon PG

Svenskt bistånd till skatteparadis

Svenskt bistånd till skatteparadis r a p p o r t m a j 2 0 1 1 Svenskt bistånd till skatteparadis Hur Tanzania förlorar skatteintäkter på Swedfunds investering Innehållsförteckning Inledning s.3 Svenskt bistånd till skatteparadis s.4 Tanzania

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

RÄKNA MED FATTIGDOM. Hur internationella skatteregler håller folk i fattigdom

RÄKNA MED FATTIGDOM. Hur internationella skatteregler håller folk i fattigdom RÄKNA MED FATTIGDOM Hur internationella skatteregler håller folk i fattigdom KORT OM ACTIONAID ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 har arbetat i nära relation med fattiga och

Läs mer

SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK

SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK Stockholm 2011-12-08 SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK Det enda långsiktiga botemedlet mot arbetslöshet och fattigdom är lönsamma och väl fungerande företag. Det är så länder som Sydkorea,

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

En skatteparadisfri framtid

En skatteparadisfri framtid En skatteparadisfri framtid Eva Nilsson Attac och FBF, Åbo 25/10/2014 Frågor Vad innebär skatteparadisekonomin? Vem är egentligen boven? Hurdana problem möter länder i globala syd? Varför är det så svårt

Läs mer

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1566 av Hans Linde m.fl. (V) Kapitalflykt 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Hotet mot utveckling

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedfund International AB,

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedfund International AB, Kallelse till extra bolagsstämma i Swedfund International AB Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna V Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 AP-fonderna och samhällsnyttan...2

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB

Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU9 Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2008/09:52 Överlämnande

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

med anledning av prop. 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

med anledning av prop. 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3581 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet Förslag

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Samverkan mot internationella skatteupplägg. Seminarium 22 januari 2015

Samverkan mot internationella skatteupplägg. Seminarium 22 januari 2015 Samverkan mot internationella skatteupplägg Seminarium 22 januari 2015 Skatter en hållbarhetsfråga Vad är en skattepolicy? En skattepolicy kan innebära att företagets styrelse tar ställning i följande

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Vinster i den privata vården i Malmö en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Inledning Den här rapporten handlar om våra gemensamma skattepengar och hur de används idag.

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:3 2014-05-15 UF2014/32092/UD/USTYR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 1

Sammanfattning och slutsatser 1 1 Syftet med denna rapport är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv analysera hur Sverige bäst utnyttjar sina mineraltillgångar. Fokus ligger på fördelningen av vinsterna mellan staten och privata företag,

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

Dnr 2017:1287

Dnr 2017:1287 2017-09-21 Dnr 2017:1287 Hur stora investeringar har var och en av AP-fonderna (AP1-4 och AP7) i företag som är involverade i fossil energi respektive förnybar energi och hur har detta förändrats under

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FÖRSLAG från: inkom den: 26 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 626/2000, ingiven av Klaus Schuler (tysk medborgare), om dubbelbeskattning av ett arv 1. Sammanfattning

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara 1 Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara CAM-dagen 2013 Erik Winther & Wilhelm Henriksson 2 Mentometerfråga Passar ditt företags verksamhet på den Afrikanska marknaden? 1. Ja, vi finns redan på plats

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har. Ekonomi Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.) Ekonomi För vem? Privatpersoner/hushåll (privatekonomi)

Läs mer

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag Lektion 13 AcadeMedias Frågor om samhällsuppdrag allt möjligt 2 LEKTION 3 FRÅGOR OM ALLT MÖJLIGT Välkända argument Många har åsikter om friskolor. En del påståenden är rena myter, andra bygger på gammal

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om upphandling av konsulttjänster

Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om upphandling av konsulttjänster Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-11 LS 1412-1455 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om upphandling av konsulttjänster Föredragande

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Ekonomisk politik för en värld i rörelse

Ekonomisk politik för en värld i rörelse Ekonomisk politik för en värld i rörelse Inledning Centerpartiet är ett parti som va rnar a ganderaẗten, frihandeln och den fria konkurrensen. Fo retagsamhet, jobbskapande och en fri ekonomi a r grundla

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Seminarium tisdagen 3 april. Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas?

Seminarium tisdagen 3 april. Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas? Seminarium tisdagen 3 april Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas? Samhällsekonomiska effekter av riskkapitalinvesteringar Joacim Tåg IFN Investeringar i Sverige Källa: Capital IQ

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB HALVÅRSRAPPORT 2014

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB HALVÅRSRAPPORT 2014 HALVÅRSRAPPORT 2014 COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB VD HAR ORDET På makroperspektivet tycker vi att världsekonomin är svårbedömd och man kan lätt bli pessimistisk. Kriserna i bl. a Ukraina och Syrien tillsammans

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

Informationspaket. Val av bolagsform. Kontakt

Informationspaket. Val av bolagsform. Kontakt Informationspaket Val av bolagsform Kontakt Svensk Bolagsförmedling Engelbrektsgatan 29 114 32 Stockholm E-post: info@svenskbolagsformedling.se Telefon: 08-123 503 29 Tack för att du har beställt vårt

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Skatteflykt. Motion till riksdagen 2016/17:171. Förslag till riksdagsbeslut. av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) V621. Kommittémotion

Skatteflykt. Motion till riksdagen 2016/17:171. Förslag till riksdagsbeslut. av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) V621. Kommittémotion Kommittémotion V621 Motion till riksdagen 2016/17:171 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) Skatteflykt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det omedelbart

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie

Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie Erik Norrman 2012-02-15 Sammanfattning på svenska Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds universitet

Läs mer