Indecap Fonder Årsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Indecap Fonder Årsberättelse 2013"

Transkript

1 Indecap Fonder Årsberättelse 2013

2 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Styrelsen 4-5 Året Guidefonderna 7 - Guide Hedgefond 7 - Guide Hedgefond Guide Multihedge 11 - Guide Aktiefond Sverige 13 - Guide Aktiefond Global 15 - Guide Tillväxtmarknadsfond 17 - Guide High Risk Dynamic 19 - Guide Företagsobligation 21 Innehåll Sida Sparbanksfonderna 23 - Sparbanken Aktiefond Sverige 23 - Sparbanken Global 25 - Sparbanken Tillväxt 27 - Sparbanken Bas 29 - Sparbanken Likviditetsförvaltning 31 Fondguidefonderna 33 - Fondguide Bas 33 - Fondguide Offensiv 35 Risk och kostnadsmått 37 Bolagsinformation och förvaltade fonder 38 Revisionsberättelser och styrelsens godkännande 39 INDECAP AB OCH FONDERNA Indecap är ett värdepappersbolag som arbetar som en oberoende investeringskonsult med inriktning på fonder och fondbolag. Rådgivningen förpackas i fonder (specialfonder) som placerar sina tillgångar i andra fonder. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevakning alltid vara investerad i de fonder som Indecap enligt sin analys och bedömning anser vara bästa val inom respektive placeringsinriktning. Fonderna erbjuder placeringar som ger tillgång till olika förvaltares kompetens och varierande förvaltningsstilar. Genom kontinuerliga analyser av marknadsförutsättningarna anpassas fondernas innehav löpande till de förvaltningsstilar som Indecap bedömer har störst chans till god utveckling. Diversifieringen av fondernas placeringar till olika förvaltare och förvaltningsstrategier, som utvecklas olika i olika konjunkturskeenden, bidrar också till att ge fondandelsfonderna lägre risknivå jämfört med investeringar i enskilda fonder. Indecap erhöll fondtillstånd, enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, den 22 december I samband med detta övertogs två fonder från Erik Penser Fonder AB: - Guide Hedgefond - Guide Aktiefond Sverige I början av 2006 startades nedanstående fonder: - Guide Aktiefond Global - Guide Tillväxtmarknadsfond - Guide Obligationsfond Sverige - Guide Hedgefond 2 Hösten 2008 startades ytterligare fem fonder med samlingsnamnet Sparbanken Syd-fonderna, vilka under våren 2009 bytte namn till Sparbanksfonderna: - Sparbanken Aktiefond Sverige - Sparbanken Global - Sparbanken Tillväxt - Sparbanken Bas - Sparbanken Hedge Under 2009 startades ytterligare en räntefond och två fonder övertogs och namnändrades från Whitebeam Fonder AB: - Sparbanksfond Likviditet (Avvecklad 2012) - Guide Multihedge - Guide Structured (Fonden är vilande). Under 2010 ändrades inriktning på Sparbanken Hedge och fonden bytte namn till: - Fondguide Bas Senare samma år startades ytterligare en Fondguidefond: - Fondguide Offensiv Under 2011 startades fonden : - Guide High Risk Dynamic 1:a mars 2013 ändrades inriktning på Guide Obligationsfond Sverige och fonden bytte namn till: - Guide Företagsobligation. Under hösten 2013 startades fonden : - Sparbanken Likviditetsförvaltning Marknadskommentarerna som ges i rapporten ger uttryck för Indecaps marknadsuppfattning under Tillgångarna har marknadsvärderats till periodens senaste notering. Indecap tillhandahåller inte finansiell rådgivning till privatpersoner utan endast information om de fonder som bolaget förvaltar. Årlig avgift avser kalenderåret Den kan variera från år till år. Avgiften utgör fondens förvaltningsavgift, depåavgift samt avgifter för underliggande fonder. Kostnaderna minskar fondens potentiella avkastning. På de följande sidorna kan du läsa mer om fonderna och hur de har utvecklats under rapportperioden. 2

3 Förvaltarteam ANSVARIG FÖRVALTARE AKTIE- OCH BLANDFONDER TOBIAS KOHL ANSVARIG FÖRVALTARE HEDGE OCH RÄNTEFONDER KARL WAHNBERG Civilekonom från Stockholms Universitet med inriktning på kapitalförvaltning (magisteruppsats). Tobias har tidigare arbetat inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar. Arbetat sedan 2002 som fondanalytiker på Indecap. Sedan 2006 ansvarig förvaltare av Indecaps aktie och blandfonder. Civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 via Risk Managementavdelningen på AB Svensk Exportkredit (SEK) och Wassum Investment Consulting (WIC). Sedan september 2003 är Karl anställd på Indecap AB, där han är analyschef och ansvarig förvaltare av Indecaps hedgefonder och räntefond, men är även delaktig i analysen och förvaltningen av övriga tillgångsslag. ANALYS DALIA AL SALMAN Civilekonom med logistikinriktning och skrev sin magisteruppsats vid Stockholms Universitet i ämnet Finansiell Ekonomi. Dalia har tidigare arbetat inom Swedbank, Swedbank Robur och Avanza Bank som bland annat kundansvarig för fondbolag. INVESTERINGSUTSKOTT MATS LAGERQVIST INVESTERINGSUTSKOTT NIKLAS LUNDBERG Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan Mats har bland annat varit VD och vvd för Swedbank Robur AB under tiden Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Mats är VD och partner i Indecap. Civilekonom och diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (CEFA). Niklas har varit verksam inom finanssektorn sedan 1989, bland annat som VD för fondutvärderingsföretaget WIN -Rating AB och Senior Manager hos Deloitte & Touche Financial Services. Dessförinnan hade han olika befattningar inom SEB koncernen. Niklas är partner och grundare av Indecap. 3

4 Styrelsen ROLF LYDAHL, STYRELSEORDFÖRANDE MIKAEL BOHMAN, LEDAMOT Rolf har erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet, bl.a. som VD i finansbolaget Probo, vice VD i Nordstiernan och medlem av företagsledningen i Retriva. Rolf driver egen verksamhet i fastighetsbranschen och har dessutom följande styrelseuppdrag: ordförande i fastighetsbolagen Atlasmuren och Bettna Kullagård samt ledamot i Vasakronan. Rolf har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mikael är VD för Sparbanken Västra Mälardalen. Mikael har en lång erfarenhet från olika chefsbefattningar inom banken. Dessförinnan arbetade Mickael bland annat som ekonomichef för ett IT-bolag och hade ledande befattning hos Nordea. DANIEL ERIKSSON, LEDAMOT STEFAN HOLM, LEDAMOT Daniel är produktdirektör och ingår i Folksams koncernledning. Daniel sitter i styrelsen för FIH Erhvervsbank A/S, KPA Pension och Folksam Fondförsäkring. Daniel Eriksson är civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm), jur.kand. (Stockholms universitet), MBA (INSEAD) och ingenjör (Arméns tekniska skola Stefan är vd för Folksam Fondförsäkring AB. Han var tidigare bl.a. affärsområdeschef för Folksams partnerverksamhet och vd för Förenade Liv. Han sitter i styrelsen för försäkringsbolaget Tre Kronor AB, Fonus och Familjens Jurist. Stefan är civilekonom från Lunds Universitet och har arbetat i mer än 25 år inom försäkringsbranschen. RICHARD JOSEPHSON, LEDAMOT Richard har arbetat inom den finansiella sektorn i över 20 år. Erfarenheten omfattar bland annat ansvar för corporate finance verksamheten inom Enskilda Securities, chef för Goldman Sachs Stockholmskontor samt partner på EQT Partners. Richard arbetar för närvarande med corporate finance frågor inom SEB. JACK JUNEL, LEDAMOT Jack har erfarenhet från flera av finansbranschens olika områden. Han har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Bland tidigare chefsbefattningar märks VD för dåvarande PKbankens fondbolag, VD för Jacobson & Ponsbach Fondkommission, finansdirektör Wasa Försäkring, VD för Länsförsäkringar Kapitalförvaltning. Jack har styrelseuppdrag och förtroendeuppdrag av olika karaktär. Han sitter i disciplinnämnderna för Stockholms fondbörs och Swedsec som licensierar kundrådgivare inom finansbranschen. 4

5 Styrelsen forts. MATS LAGERQVIST, LEDAMOT/VD JOACIM LINDGREN, LEDAMOT Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan Mats har bland annat varit VD och vvd för Swedbank Robur AB under tiden Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Joacim är civilekonom och VD för Sörmlands Sparbank sedan Han kom då närmast från tjänsten som VD för SkandiaBanken Fonder AB och ett antal ledande befattningar inom Skandia och PKbanken. Han har ett styrelseuppdrag i sparbanken och är ledamot i styrelser med anknytning till sparbankssfären samt i ett par mindre företag. NIKLAS LUNDBERG, LEDAMOT HÅKAN NORDBLAD, LEDAMOT Civilekonom och diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (CEFA). Niklas har varit verksam inom finanssektorn sedan 1989, bland annat som VD för fondutvärderingsföretaget WIN-Rating AB och Senior Manager hos Deloitte & Touche Financial Services. Dessförinnan hade han olika befattningar inom SEB koncernen. Håkan är VD för Westra Wermlands Sparbank sedan Han kom då från Nordea där han varit verksam sedan 1990 och hade ett flertal ledande befattningar, bland annat koncernansvarig för Segment Corporate och chef för Lean Banking. Håkan är ledamot i styrelser med anknytning till sparbankssfären samt i Ekoväst Invest och några mindre bolag. PETER BREDELIUS, STÄNDIG SEKRETERARE Peter är Advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl. Peter blev Jur Kand 1988 och efter tjänstgöring vid Nyköpings tingsrätt anställdes han 1990 vid Advokatfirman Lindahl. Peter har särskild erfarenhet inom allmän affärsjuridik, insolvensrätt, fastighetsrätt och processrätt. 5

6 Året 2013 Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbankerna världen över. Bland de dominerande ekonomierna noterades störst uppgångar i USA och Tyskland som vardera steg 30,0 procent. Japan och Frankrike ökade 25,5 respektive 24,7 procent, medan England uppvisade en uppgång på 19,1 procent. Vidare noterade tillväxtregionerna en svag trend. Latinamerika samt Östeuropa föll 8,0 procent, samtidigt som Asien backade 3,1 procent (allt uttryckt i svenska kronor). På Stockholmsbörsen var det stora skillnader mellan indexen för stora och små bolag under året. MSCI Sweden Net TR som består av de 32 största bolagen steg 22,9 procent medan Carnegie Small Cap Return Index ökade med 36,6 procent. På sektornivå var det framförallt Finanssektorn som stack ut med totalavkastning på nära 50 procent, medan verkstadssektorn rörde sig sidledes. Den starka utvecklingen för småbolagsindex drevs i hög grad av en ökad riskaptit bland placerarna. Under december valde Riksbanken att sänka reporäntan 0,25 procentenheter till 0,75 procent. Beslutet innebar första räntesänkningen på ett år. Sett till hela 2013 befann sig de svenska långräntorna i en stigande trend. Jämfört med den historiskt sett mycket låga nivå som rådde vid årets början, ökade den tioåriga svenska statsobligationsräntan med 100 baspunkter över året och uppgick vid utgången till 2,52 procent. Vidare lämnades den amerikanska styrräntan oförändrad inom intervallet 0,0-0,25 procent. Styrräntan ändrades senast 16 december 2008, då den sänktes från 1,0 procent. Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan uppvisade samma trend som den svenska och nådde i slutet av året 3,00 procent. Vidare beslutade Federal Reserve att påbörja neddragningen av de obligationsköp som centralbanken för närvarande genomför. Den 18:e december meddelade man att köptakten från och med januari 2014 minskas från 85 till 75 miljarder dollar i månaden. På valutamarknaden steg EUR-kursen under 2013 med drygt tre procent mot kronan och slutade året på 8,88 kr. USA-dollarn förblev däremot oförändrad på 6,51 kr. På råvarumarknaden hade såväl koppar som olja en svag utveckling under första halvåret Därefter inträdde en utplaning med tendens till återhämtning mot slutet av året. Mätt över hela 2013 föll kopparpriset knappt sju procent medan priset på olja förblev oförändrat. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå trots turer kring det amerikanska budgetunderskottet och att nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Tecken som pekar på en stabilisering i konjunkturen i kombination med en ökad riskaptit medförde att flera av våra fonder noterat betydande uppgångar under det gångna året. Av totalt förvaltat kapital Mkr (i fonderna) överträffade Mkr sitt jämförelseindex= 88,5% under åtet. Utav Indecaps 16 fonder som har historik från den 1/ överträffade 11 fonder sina respektive jämförelseindex= 68,8% under året. Guide Aktiefond Sverige steg med 25,5 procent vilket var 0,6 procentenheter bättre än jämförelseindex. Den årliga avkastningen sedan fonden startade den 2 maj 2002 summeras till 9,1 procent samtidigt som jämförelseindex avkastat 8,2 procent. Vidare avkastade Guide Aktiefond Global 21,6 procent samtidigt som MSCI World Index gick upp 24,7 procent. Guide Aktiefond Global, den globalfond som har längst historik, har sedan starten i november 2004 levererat en årlig positiv avkastning över indexutvecklingen på 0,7 procentenheter, vilket placerar fonden i den absoluta toppen bland samtliga globalfonder som finns att tillgå på den svenska marknaden. Guide High Risk Dynamic distanserade sitt jämförelseindex med 5,0 procentenheter efter en uppgång på 17,9 procent. Fonden har, sedan starten i oktober 2011, en årlig avkastning på 14,6 procent samtidigt som jämförelseindex gått upp 11,3 procent. Vidare gick Guide Tillväxtmarknadsfond starkt relativt jämförelseindex. Fonden distanserade MSCI Emerging Market med 1,7 procentenheter under året. Den årliga avkastningen sedan fonden startade den 30 januari 2006 summeras till 4,9 procent vilket är 1,5 procentenheter bättre än jämförelseindex som gått upp 3,4 procent. Mixfonderna, Sparbanken Bas, Fondguide Bas samt Fondguide Offensiv som samtliga erbjuder blandförvaltning har under delar av året varit överviktade mot aktier relativt hedge-/räntebärande tillgångsslag men har en neutral position vid utgången av årets fjärde kvartal. Vidare har förvaltningen genomsyrats av en generell övervikt mot tillväxtmarknader samt den svenska aktiemarknaden på bekostnad av utvecklade marknader. Samtidigt har portföljerna legat underviktade mot svenska statsobligationsfonder till förmån för hedgefonder samt företagsobligationsfonder. Avkastningen under året summeras till mellan 10,1 och 13,8 procent vilket är i paritet med respektive Peer group. Guide Företagsobligation, tidigare Guide Obligationsfond, startade 1 mars Fonden placerar i andra europeiska företagsobligationsfonder med fokus på den nordiska marknaden. Investeringar görs i huvudsak i företagsobligationer med mycket hög kreditvärdighet s.k. Investment Grade. Avkastningen sedan fonden startade uppgår till 3,5 procent vilket är 0,8 procentenheter bättre än jämförelseindex. Indecaps tre hedgefonder har givit positiv avkastning i 9 av årets 12 månader. Avkastningen uppgår till mellan 2,2 och 1,0 procent. Granskar man utvecklingen under de senaste fem åren uppgår den årliga avkastningen till mellan 3,3 och 5,0 procent där Guide Multihedge gått starkast. Värt att notera är att avkastningen är uppnådd med en årlig standardavvikelse på mellan 2,0 och 3,0 procent. Det ger Sharpekvoter på mellan 1,1 och 1,5 vilket placerar fonderna i den absoluta toppen relativt jämförbara produkter. 6

7 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 okt-03 apr-04 okt-04 apr-05 okt-05 apr-06 okt-06 apr-07 okt-07 apr-08 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 apr-13 okt-13 Guide Hedgefond FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Hedgefond placerar tillgångarna i andelar i andra hedgefonder, främst svenska, med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken totalt. Eventuella placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 10 och 25 olika hedgefonder. Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avkastningen för Guide Hedgefond uppgick under året till 2,0 procent. Denna avkastning skapades med risk mätt som standardavvikelse på 2,2 procent. De största positiva bidragen kom från fondens förvaltare inom Long/Short Equity och inom Systems Trading. Long/Short Equity-förvaltarna lyckades överlag att på ett bra sätt fånga upp de under året relativt kraftiga marknadsrörelserna. Inom Systems Trading tjänade förvaltarna pengar på att fånga upp de stigande trenderna inom de amerikanska- och japanska aktiemarknaderna. Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Guide Hedgefond OMRX T-Bill HELÅR , , , ,5 99 Guide Hedgefond OMRX T-Bill Fondförmögenheten har ökat från 1 017,1 miljoner kronor vid årets början till 1 036,4 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2013 var -0,94 miljoner kronor. Omsättningshastigheten uppgick till 0,06 ggr under året. Vid årsskiftet är Guide Hedgefond investerad i tretton underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom sex strategier. I dagsläget förefaller kompositionen av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Hedgefonds underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Valutarisken minimeras med hjälp av valutaswapar som handlas på termin. Swaparna sätts om vid varje månadsskifte och utgör fondens ända derivathantering. Vad det gäller valutarisken försöker den minimeras genom att Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Den absoluta risken har under de senaste 24 månaderna uppgått till 1,99 procent. 7

8 TILLGÅNGAR per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUMENT TKR FONDFMH V A LU TA TER M IN ER 0,0 EUR , Swedbank 601 0,0 HEGD EF ON D ER 9 2,5 Adapto Nordic 100 (A) CAP ,6 Alcur ,3 Excalibur ,7 Futuris Asset M. Futuris ,5 Keel Capital Foghorn SER ,3 Keel Capital Foghorn SER ,0 Harewood AM-VOL EDGE ,8 Lynx ,6 Nektar ,2 Nordkinn Fixed Income ,1 Nordic Absolute Return ,9 Skandia Global Hedge ,4 Tanglin ,9 Sentat Thyra ,2 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r regelbunden handel inom EES på en reglerad marknad ,5 SU M M A F IN A N SIELLA IN ST R U M EN T ,5 ÖV RIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO 7,4 Likvida medel ,3 Övriga tillgångar och skulder netto ,1 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs EUR 8,8768 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är: fast avgift 2,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 5,81% Transaktionskostnader: kr. Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift:1,04% TER:0,56% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 59:67 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 50:57 kr. RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % Totalrisk 1,99 1,81 1,85 Aktiv risk 1,99 1,81 1,87 Totalrisk för jämförelseindex 0,08 0,12 0,22 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 1,52 1,94 3,27 Genomsn. årsavkastning sedan start (030930) 4,53 4,33 3,05 FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 115,54 113,27 115,09 113,70 112,09 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - 3,04 1,81 2,45 8,22 Avkastning (%) 2,00% 1,04% 2,85% 3,69% 9,20% OMRX-TBILL (%) 0,88% 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 110,73 116,54 116,94 116,97 112,33 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 2,06 3,99 4,68 4,49 - Avkastning (%) -3,30% 3,19% 4,11% 8,43% 8,94% OMRX-TBILL (%) 4,35% 3,42% 2,21% 1,93% 2,59% Antal andelar avrundade till heltal. Guide Hedgefond RESULTATRÄKNING (TKR) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på OT C-derivat Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändr Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader - - Summa kostnader Skatt - - Periodens resultat BALANSRÄKNING (TKR) Tillgångar Fondandelar OT C-derivat med pos markn.värde S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OT C-derivat med neg markn.värde - 1 Skatteskulder - 71 Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Värdeförändring O TC derivat Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

9 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Guide Hedgefond 2 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Hedgefond 2 placerar tillgångarna i andelar i andra svenska och utländska hedgefonder med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 15 och 25 olika hedgefonder. Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avkastningen för Guide Hedgefond 2 uppgick under året till 1,0 procent. Denna avkastning skapades med risk mätt som standardavvikelse på 2,2 procent. Det enskilt största positiva bidraget stod fondens Systems Trading förvaltare för, där förvaltarna tjänade pengar på att fånga upp de stigande trenderna inom de amerikanskaoch japanska aktiemarknaderna Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för. FONDENS UTVECKLING SEDAN START HELÅR , , , , ,5 98 Guide Hedgefond 2 Guide Hedgefond 2 OMRX T-Bill OMRX T-Bill Fondförmögenheten har minskat från 888,0 miljoner kronor vid årets början till 352,5 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2013 var -541,7 miljoner kronor. Omsättningshastigheten uppgick till 0,14 ggr under året. Vid årsskiftet är Guide Hedgefond 2 investerad i fjorton underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom åtta strategier. I dagsläget förefaller kompositionen av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Hedgefond 2 underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Valutarisken minimeras med hjälp av valutaswapar som handlas på termin. Swaparna sätts om vid varje månadsskifte och utgör fondens ända derivathantering. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Den absoluta risken har under de senaste 24 månaderna uppgått till 2,12 procent. Marknadskommentarer se sid 6. 9

10 Tillgångar per F IN A N S IELLA A N TA L VÄRDE %A V IN S TR U M EN T TKR F ON D F M H V A LU TA TER M IN ER 0,2 EUR , Swedbank 322 0,1 USD , Swedbank 409 0,1 HED GEF ON D ER 8 9,5 Alcur ,3 Canosa Global Macro A ,5 Finisterre Global Opp E Ser ,0 Finisterre Sovereign Dept E ,7 Futuris ,7 Harewood AM-VOL EDGE ,9 Lynx ,6 Nektar ,8 Skandia Global Hedge ,9 Tanglin ,6 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r regelbunde handel inom EES på en reglerad marknad ,0 Pivot Global Value ,1 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r regelbunden handel utanför EES på en reglerad marknad ,1 Alexandra Glob Investm. F ,9 M. Safety Kleen Shares ,0 Persistent Alpha Enhanced F ,0 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,2 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r handel utanför EES på en reglerad marknad ,4 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,7 ÖV R IGA TILLGÅ N GA R OC H S KU LD ER N ETTO 10,3 Likvida medel ,3 Övriga tillgångar och skulder netto -72 0,0 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,4259 Kurs EUR 8,8768 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är: fast avgift 2,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 14,11% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 1,25% TER:0,51% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 54:27 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 50:25 kr. RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24MÅN) % Totalrisk 2,12 2,43 2,51 Aktiv risk 2,12 2,42 2,54 Totalrisk för jämförelseindex 0,08 0,12 0,22 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 0,61 1,08 3,50 Genomsn. årsavkastning sedan start (060131) 1,43 1,48 1,41 FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) Guide He dg e fo nd R ES ULTA TR Ä KN IN G (TKR ) Intä kte r o c h v ä rde fö rä ndring Värdefö rändr på OTC-derivat Värdefö rändr på fo ndandelar, no t Ränteintäkter Utdelningar Valutavins ter o ch -fö rlus ter netto Övriga finans iella intäkter - - Övriga intäkter S um m a intä kt o c h v ä rde fö rä ndr Ko s tna de r Fö rvaltnings ko s tnader Ers ättning till fö rvaltande bo lag Ers ättning till fö rvarings ins titut - - Ränteko s tnader Övriga finans iella ko s tnader Övriga ko s tnader S um m a ko s tna de r Skatt P e rio de ns re s ulta t B A LA N S R Ä KN IN G (TKR ) Tillg å ng a r Fo ndandelar OTC-derivat med po s markn.värde S :a fin ins tr m ed po s m arkn.värde Bank o ch ö vriga likvida medel Fö rutbet ko s tnader o ch uppl intäkter Övriga tillgångar 77 - S um m a tillg å ng a r S kulde r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skattes kulder - 30 Uppl ko s tnader o ch fö rutbet intäkter Övriga s kulder S um m a S kulde r F o ndfö rm ö g e nhe t N o t 1: Vä rde fö rä ndring på fo nda nde la r Realis atio ns vins ter Realis atio ns fö rlus ter Orealis erade vins ter/fö rlus ter S um m a Värdeförändring O TC derivat Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa N o t 2 : F ö rä ndring fo ndfm h NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 97,45 96,53 100,13 101,53 100,06 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - 3,9 3,25 3,52 2,42 Avkastning (%) 0,95% 0,28% 1,90% 5,13% 7,46% OMRX-TBILL (%) 0,88% 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 95,49 108,61 103,08 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 0,51 0,10 - Avkastning (%) -11,67% 5,47% 3,08% OMRX-TBILL (%) 4,35% 3,42% 2,04% Antal andelar avrundade till heltal. Fo ndfö rmö genhet vid årets bö rjan Andels utgivning Andels inlö s en Res ultat enligt res ultaträkningen Inbetald uppl utd vid andels utgivning - - Utbetald uppl utd vid andels inlö s en - - Lämnad utdelning F o ndfm h v id pe rio de ns s lut

11 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jun-05 dec-05 jun-06 dec-06 jun-07 dec-07 jun-08 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 jun-13 dec-13 Guide Multihedge FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Multihedge placerar tillgångarna i andelar i främst nordiska hedgefonder med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 5 och 25 olika hedgefonder. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avkastningen för Guide Multihedge uppgick under året till 2,2 procent. Denna avkastning skapades med risk mätt som standardavvikelse på 2,2 procent. Det enskilt största positiva bidraget stod fondens Systems Trading förvaltare för, där förvaltarna tjänade pengar på att fånga upp de stigande trenderna inom de amerikanskaoch japanska aktiemarknaderna Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för. HELÅR , , , , ,5 Guide Multihedge Guide Multihedge OMRX T-Bill OMRX T-Bill Fondförmögenheten har minskat från 370,2 miljoner kronor vid årets början till 261,1 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2012 var -116,0 miljoner kronor. Omsättningshastigheten uppgick till 0,05 ggr under året. Vid årsskiftet är Guide Multihedge investerad i elva underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom åtta strategier. I dagsläget förefaller kompositionen av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Multihedges underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Valutarisken minimeras med hjälp av valutaswapar som handlas på termin. Swaparna sätts om vid varje månadsskifte och utgör fondens ända derivathantering. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Den absoluta risken har under de senaste 24 månaderna uppgått till 2,34 procent. Marknadskommentarer se sid 6. 11

12 Tillgångar per F IN A N S IELLA A N TA L VÄRDE %A V IN S TR U M EN T TKR F ON D F M H V A LU TA TER M IN ER 0,2 EUR , Swedbank 264 0,1 USD , Swedbank 281 0,1 HED GEF ON D ER 73,4 Catella Nordic LS EQUITY CL ,7 Finisterre Global Opp.SER ,6 Finisterre Sovereign Dept. SER ,4 Foghorn X2 S ,8 Futuris ,6 Harewood AM-VOL ,6 Lynx ,1 Nordic Absolute Return ,6 Northern Light Event Fund ,2 Skandia Global Hedge ,8 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r regelbunden handel inom EES på en reglerad marknad ,4 Pivot Global Value ,0 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r regelbunden handel utanför EES på en reglerad marknad ,0 F2 Persistent Alpha Enhanced F ,0 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r handel utanför EES på en reglerad marknad 0 0 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,6 FONDENSUTVECKLING (SEDAN START) Guide M ultihe dg e R ES ULTA TR Ä KN IN G (TKR ) Intä kte r o c h v ä rde fö rä ndring NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 1235, , , , ,98 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) Avkastning (%) 2,20% -0,77% 1,56% 8,18% 16,95% OMRX-TBILL (%) 0,88% 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 975, , , ,48 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) Avkastning (%) -10,03% 2,21% 4,31% 1,95% OMRX-TBILL (%) 4,35% 3,42% 2,19% 1,81% Antal andelar avrundade till heltal Värdefö rändr på OTC-derivat Värdefö rändr på fo ndandelar, no t Ränteintäkter Utdelningar Valutavins ter o ch -fö rlus ter netto Övriga finans iella intäkter - - Övriga intäkter S um m a intä kt o c h v ä rde fö rä ndr ÖV R IGA TILLGÅ N GA R OC H S KU LD ER N ETTO 2 6,4 Likvida medel ,2 Övriga tillgångar och skulder netto ,2 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,4259 Kurs EUR 8,8768 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,2% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 10% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fondbestämmelserna ger även möjlighet att ta ut en insättningsavgift vilket dock inte har tillämpats under rapportperioden. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,2%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 2,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 5,19% Transaktionskostnader: kr. Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 1,85% TER:1,41% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 147,38 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 121,14 kr. RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24MÅN) % Totalrisk 2,34 2,35 1,97 Aktiv risk 2,35 2,33 2,03 Totalrisk för jämförelseindex 0,08 0,12 0,22 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 0,70 0,39 3,42 Genomsn. årsavkastning sedan start (050701) 2,29 3,11 2,84 Ko s tna de r Fö rvaltnings ko s tnader Ers ättning till fö rvaltande bo lag Ers ättning till fö rvarings ins titut - - Ränteko s tnader Övriga finans iella ko s tnader Övriga ko s tnader - - S um m a ko s tna de r Skatt P e rio de ns re s ulta t B A LA N S R Ä KN IN G (TKR ) Tillg å ng a r Fo ndandelar OTC-derivat med po s markn.värde S :a fin ins tr m ed po s m arkn.värde Bank o ch ö vriga likvida medel Fö rutbet ko s tnader o ch uppl intäkter Övriga tillgångar S um m a tillg å ng a r S kulde r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skattes kulder - - Uppl ko s tnader o ch fö rutbet intäkter Övriga s kulder S um m a S kulde r F o ndfö rm ö g e nhe t N o t 1: Vä rde fö rä ndring på fo nda nde la r Realis atio ns vins ter Realis atio ns fö rlus ter Orealis erade vins ter/fö rlus ter S um m a Värdeförändring O TC derivat Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa N o t 2 : F ö rä ndring fo ndfm h Fo ndfö rmö genhet vid årets bö rjan Andels utgivning Andels inlö s en Res ultat enligt res ultaträkningen Inbetald uppl utd vid andels utgivning - - Utbetald uppl utd vid andels inlö s en - - Lämnad utdelning - - F o ndfm h v id pe rio de ns s lut

13 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 nov-03 maj-04 nov-04 maj-05 nov-05 maj-06 nov-06 maj-07 nov-07 maj-08 nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 maj-11 nov-11 maj-12 nov-12 maj-13 nov-13 Guide Aktiefond Sverige FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Aktiefond Sverige placerar tillgångarna i andelar i andra svenska aktiefonder med olika placeringsstrategier. Genom placeringar i andra aktiefonder med skilda förvaltningsstilar (små- och stora bolag, värde- och tillväxtinriktade) strävar fonden efter att erbjuda en för svenska aktiefonder låg risknivå. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än MMSFfondindex, ett index som inkluderar de årliga utdelningarna och som visar utvecklingen för den genomsnittliga svenska aktiefonden. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Guide Aktiefond Sverige gick under året upp med 25,5 procent vilket var 0,6 procentenheter bättre än jämförelseindex som steg 24,9 procent. Sett över längre tid, de senaste fem åren, har fonden årligen överträffat jämförelseindexets utveckling med 0,9 procentenheter med en årlig avkastning på 18,4 procent mot jämförelseindex 17,5 procent. Branschmässigt var spridningen stor på Stockholmsbörsen. Stora uppgångar noterades i mediasektorn och finanssektorn som steg 67 respektive 40 procent. Råvarusektorn och industrisektorn hörde till förlorarna och avkastade 2 respektive 11 procent. Fondens utveckling har gynnats av ett framgångsrikt aktieval. Samtidigt har utvecklingen tyngts av en generell övervikt mot tillväxtförvaltare på bekostnad av värdeförvaltare. Denna inriktning har lett till att portföljen varit överviktad mot cykliska sektorer och underviktad defensiva sektorer. HELÅR Guide aktiefond Sverige Guide aktiefond Sverige MMSF Fondindex Sverige MMSF Fondindex Sverige Under året har en tillväxtförvaltare adderats på bekostnad av befintliga förvaltare. Omsättningshastigheten uppgick till 0,1 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 58,9 mkr vid årets början till 78,9 miljoner kronor vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden uppgick till 4,5 mkr och summan av årets resultat var 15,6 mkr (se not 2). Den svenska aktiemarknaden uppvisar i ett historiskt perspektiv hög volatilitet vilket ger fonden en relativt sett hög marknadsrisk. Fondens absoluta risk under de senaste 24 månaderna uppgick till 12,06 procent vilket är i paritet med den svenska marknadens risknivå. Den aktiva risken har uppgått till 2,86 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på sex underliggande förvaltare. Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbankerna världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinster är fallande. Risken har därmed gått upp på många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turer kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än under Marknadskommentarer se sid 6. 13

14 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 8,0 IN V ES TER IN GS F ON D ER 9 8,0 AMF Aktiefond Sverige ,9 Carnegie Sverigefond ,9 Cliens Absolut Akt. Sverige C ,6 Lannebo Sverige ,0 Prior Nilsson Sverige Aktiv A ,8 Robur Sverige MEGA ,8 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,0 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 2,0 Likvida medel ,8 Övriga tillgångar och skulder netto 158 0,2 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Samtliga innehav är noterade. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24MÅN) % Totalrisk 12,06 16,87 Aktiv risk 2,86 3,22 Totalrisk för jämförelseindex 10,15 15,65 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 21,11-1,36 Genomsn. årsavkastning sedan start (031031) 10,56 8,89 Guid e A kt ie f o nd S v e rig e R ES U LTA TR Ä KN IN G ( TKR ) Int ä kt e r o c h värd e f ö rä nd ring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utd elning ar Valutavinster och -förluster netto - - Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter S umma int ä kt o c h värd e f ö rä nd r Ko s t na d e r KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är: fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 10,17% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 1,13% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 59,16 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 56,88 kr. Fö rvaltning sko stnad er Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Ränteko stnad er - - Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader - - S umma ko s t na d e r Skatt P e rio d e ns re s ult a t B A LA N S R Ä KN IN G ( TKR ) Tillg å ng a r Fo nd and elar OTC-derivat med pos markn.värde - - S :a fin instr med pos markn.värde Bank o ch ö vrig a likvid a med el Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - S umma t illg å ng a r S kuld e r FONDENSUTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 133,61 106,45 138,27 172,91 145,32 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - 48,86 6,63 6,24 7,37 Avkastning (%) 25,51% 16,87% -16,75% 23,94% 53,61% MMSF Fondindex (%) 24,93% 15,53% -15,28% 23,42% 49,46% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 102,42 187,61 198,99 160,40 119,55 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 8,70 5,38 6,42 4,78 - Avkastning (%) -42,57% -3,16% 28,64% 39,43% 16,34% MMSF Fondindex (%) -38,77% -1,99% 25,52% 36,73%* 20,73%* OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskuld er Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - S umma S kuld e r F o nd f ö rmö g e nhe t N o t 1: V ä rd e f ö rä nd ring p å f o nd a nd e la r ( TKR ) Realisatio nsvinster Realisatio nsfö rluster Orealiserade vinster/förluster S umma N o t 2 : F ö rä nd ring f o nd f mh ( TKR ) Fondförmögenhet vid årets början And elsutg ivning And elsinlö sen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning F o nd f mh vid p e rio d e ns s lut

15 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Guide Aktiefond Global FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Aktiefond Global placerar tillgångarna i andelar i andra aktiefonder som placerar på utländska aktiemarknader. Fonden strävar efter att investera i globala aktiefonder men kan även placera i regionala och länderfonder för att öka exponeringen mot regioner/ marknader som bedöms intressanta. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Placeringarna i olika fonder som i sin tur placerar på olika geografiska marknader, med till viss del skilda förvaltningsstilar, innebär att Fonden erbjuder en för aktieplaceringar mycket god riskspridning. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Guide aktiefond Global MSCI The World Index (Net TR) Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än Morgan Stanley Capital World Index (NET TR), ett brett världsindex, omräknat till svenska kronor. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. HELÅR Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Guide Aktiefond Global gick under året upp med 21,6 procent samtidigt som jämförelseindex steg 24,7 procent. I ett längre perspektiv, de senaste fem åren, har fonden årligen avkastat 9,4 procent samtidigt som jämförelseindex stigit 10,3 procent. Fondens utveckling har framförallt tyngts av ett mindre bra aktieval både av en av portföljens tillväxtförvaltare samt en värdeförvaltare. Största bidragsgivare kom från ett starkt aktieval från en tillväxtförvaltare samt portföljens coreförvaltare Guide aktiefond Global MSCI The World Index (Net TR) Under året har ingen ny förvaltare adderats dock har det skett omallokeringar mellan befintliga förvaltare. Omsättningshastigheten uppgick till 0,31 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 685,5 mkr vid årets början till 749,8 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden var 81 mkr och summan av årets resultat var 145,3 mkr (se not 2). Fonden exponeras för marknads- och valutarisk. Genom spridningen av placeringarna till olika globala aktiefonder med varierande inriktning och som sprider sina placeringar till många olika aktiemarknader erbjuder fonden, en för aktierelaterade placeringar relativt låg risk. Den absoluta risken har under de senaste 24 månaderna uppgått till 6,95 procent vilket är i paritet med jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick under samma period till 2,76 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fyra underliggande förvaltare. Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbankerna världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinster är fallande. Risken har därmed gått upp på många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turer kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än föregående år. Marknadskommentarer se sid 6. 15

16 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 8,9 IN V ES TER IN GS F ON D ER 9 8,9 Skagen Global ,1 Saxo Invest Global Equities X ,3 Treetop Global Oppurtunity Fund ,7 Vontobel Global Value ,8 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,9 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 1,1 Likvida medel ,1 Övriga tillgångar och skulder netto -92 0,0 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,4259 Kurs EUR 8,8768 Samtliga innehav är noterade. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 31,18% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift:1,36% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 55:84 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 55:84 kr. FONDENSUTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 124,96 102,75 96,11 107,27 104,32 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - 1,07 1, Avkastning (%) 21,62% 8,07% -9,05% 2,83% 27,75% MSCI TWI (%) 24,76% 9,07% -4,01% 5,24% 17,38% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 81,66 108,71 101,67 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) Avkastning (%) -24,88% 7,45% 1,67% MSCI TWI (NET TR) (%) -29,30% 1,15% 1,50% RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24MÅN) % Totalrisk 6,95 8,10 Aktiv risk 2,76 2,94 Totalrisk för jämförelseindex 5,71 8,03 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 14,64-0,86 Genomsn. årsavkastning sedan start (060131) 3,27 0,76 Guid e A kt ie f o nd Glo b a l R ES U LTA TR Ä KN IN G ( TKR ) Int ä kt e r o c h värd e f ö rä nd ring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utd elning ar - - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter S umma int ä kt o c h värd e f ö rä nd r Ko s t na d e r Fö rvaltning sko stnad er Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Ränteko stnad er - - Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader -1 - S umma ko s t na d e r Skatt P e rio d e ns re s ult a t B A LA N S R Ä KN IN G ( TKR ) Tillg å ng a r Fo nd and elar OTC-derivat med pos markn.värde - - S :a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - S umma t illg å ng a r S kuld e r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskuld er - 2 Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - S umma S kuld e r F o nd f ö rmö g e nhe t N o t 1: V ä rd e f ö rä nd ring p å f o nd a nd e la r ( TKR ) Realisatio nsvinster Realisatio nsfö rluster 0 0 Orealiserade vinster/förluster S umma N o t 2 : F ö rä nd ring f o nd f mh ( TKR ) Fondförmögenhet vid årets början And elsutg ivning And elsinlö sen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning F o nd f mh vid p e rio d e ns s lut Antal andelar avrundade till heltal. 16

17 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Guide Tillväxtmarknadsfond FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Tillväxtmarknadsfond placerar främst tillgångarna i såväl globala som regionala tillväxtmarknadsfonder, men kan även placera i globala aktiefonder för att från tid till annan minska portföljens tillväxtexponering. Fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader, som Kina, Indien, Östeuropa, Latinamerika m.fl. ger den en för aktieplaceringar generellt sett hög risknivå. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Genom att dra nytta av olika förvaltares kompetens och genom att kombinera globala och regionala förvaltare med olika inriktning, strävar fonden efter att erbjuda en tillväxtorienterad placering med lägre risk. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett brett tillväxtmarknadsindex, omräknat till svenska kronor. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Guide Tillväxtmarknadsfond backade under året med 2,2 procent samtidigt som jämförelseindex föll 3,9 procent. Under de senaste fem åren har fondens årliga avkastning uppgått till 12,0 procent, vilket är 1,9 procentenheter bättre än jämförelseindex som under samma period stigit 10,1 procent. Fonden har framförallt gynnats av ett mycket bra aktieval av en av portföljens tillväxtförvaltare under året. Övriga förvaltare tyngdes av en generell övervikt i Indien och Brasilien samt ett mindre bra aktieval. Världens tillväxtmarknader föll överlag under året. Latinamerika rasade 16,9 procent följt av Östeuropa som föll 5,6 procent samtidigt som Asien backade 1,5 procent. HELÅR Guide Tillväxtmarknadsfond MSCI Emerging Market (Net TR) Guide Tillväxtmarknadsfond MSCI Emerging Market (Net TR) Under året har ingen ny förvaltare adderats dock har det skett mindre omallokeringar mellan befintliga förvaltare. Omsättningshastigheten uppgick till 0,09 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 485,9 mkr vid årets början till 590,1 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden under 2013 var 117,1 mkr. Summan av årets resultat uppgick till -12,8 mkr (se not 2). Fonden exponeras främst för marknads- och valutarisk och fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader innebär en högre risknivå än t ex en global aktiefond. Under innevarande år har dock denna risk mildrats av valutornas rörelser. Fondens absoluta risk under de senaste 24 månaderna uppgick till 10,93 procent vilket är lägre än motsvarande risk för jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick till 3,66 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fyra underliggande förvaltare. Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbankerna världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinster är fallande. Risken har därmed gått upp på många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turer kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än under Marknadskommentarer se sid 6. 17

18 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 8,7 RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % Totalrisk 10,93 12,98 Aktiv risk 3,66 3,65 Totalrisk för jämförelseindex 11,70 14,94 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 3,99-1,98 Genomsn. årsavkastning sedan start (060131) 4,86 5,83 IN V ES TER IN GS F ON D ER 9 8,7 Danske Invest Global Emerging Markets ,1 Schröder Emerging Markets ACC ,1 Skagen Kon-Tiki ,2 Vontobel Emerging Market I CAP-USD ,3 S UM M A FINANS IELLA INS TRUM ENT ,7 Guid e Tillväxt marknad s f o nd R ES U LTA TR Ä KN IN G ( TKR ) Int ä kt e r o c h värd e f ö rä nd ring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utd elning ar - - ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 1,3 Likvida medel ,3 Övriga tillgångar och skulder netto 204 0,0 Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter S umma int ä kt o c h värd e f ö rä nd r F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,4259 Kurs EUR 8,8768 Samtliga innehav är noterade. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. Ko s t na d e r Fö rvaltning sko stnad er Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Ränteko stnad er Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader S umma ko s t na d e r KOSTNADSMÅTT Skatt P e rio d e ns re s ult a t Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 9,22% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift:1,66% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 76:67 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 53:78 kr. B A LA N S R Ä KN IN G ( TKR ) Tillg å ng a r Fo nd and elar OTC-derivat med pos markn.värde - - S :a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter - - Övriga tillgångar S umma t illg å ng a r S kuld e r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskuld er - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder 14 - S umma S kuld e r FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 141,74 144,95 131,06 152,62 134,75 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - - 1,64 0,72 0,84 Avkastning (%) -2,21% 10,60% -13,13% 13,84% 64,91% MSCI EMI (%) -3,87% 12,30% -16,92% 11,93% 61,14% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 82,51 139,29 107,69 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 0, Avkastning (%) -40,76% 29,07% 7,69% MSCI EMI (NET TR) (%) -44,21% 28,89% 4,90% F o nd f ö rmö g e nhe t N o t 1: V ä rd e f ö rä nd ring p å f o nd a nd e la r ( TKR ) Realisatio nsvinster Realisatio nsfö rluster Orealiserade vinster/förluster S umma N o t 2 : F ö rä nd ring f o nd f mh ( TKR ) Fondförmögenhet vid årets början And elsutg ivning And elsinlö sen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - F o nd f mh vid p e rio d e ns s lut

19 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 okt-11 dec-11 feb-12 apr-12 jun-12 aug-12 okt-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 Guide High Risk Dynamic FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide High Risk Dynamic har möjlighet att placera tillgångarna i andelar i olika typer av aktiefonder, räntefonder och hedgefonder, såväl svenska som utländska. Genom placeringar i fonder inom olika tillgångsslag och med olika förvaltningsstilar erhålls en viss riskspridning, men fondens inriktning mot volatila aktiemarknader och möjligheten att begränsa placeringarna till fonder med likartad inriktning, t ex enbart branschfonder, ger fonden en hög risknivå. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa nedanstående sammansatta index omräknat till svenska kronor: - Morgan Stanley Capital Index Frontier Markets (NET TR), (75%) och OMRX-T Bill index (25%). Det ingående aktieindexet är ett globalt tillväxtmarknadsindex för nya tillväxtmarknader, t ex Argentina, Ukraina, Kenya, Nigeria m fl. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FONDENS UTVECKLING SEDAN START HELÅR High Risk Dynamic Index High Risk Dynamic Guide High Risk Dynamic gick starkt under året och steg 17,9 procent vilket var 5,0 procentenheter bättre än jämförelseindex som gick upp 12,9 procent. Under året har fonden haft en hög andel svenska aktiefonder på bekostnad av tillväxtmarknadsfonder vilket adderat ett mervärde. Även en framgångsrik strategisk allokering har bidragit starkt. Under året har vi adderat en frontier market-förvaltare på bekostnad av två svenska aktieförvaltare. Omsättningshastigheten uppgick till 0,91 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 183,6 mkr vid årets början till 217,6 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden under 2013 var 1,2 mkr. Summan av årets resultat uppgick till 32,8 mkr (se not 2). Fonden exponeras främst för marknads- och valutarisk och fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader innebär en högre risknivå än t ex en global aktiefond. Fondens absoluta risk under de senaste 24 månaderna uppgick till 9,3 procent vilket är 2,5 procentenhet högre än motsvarande risk för jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick till 9,4 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fyra underliggande förvaltare. Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbankerna världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinster är fallande. Risken har därmed gått upp för många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turer kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än under High Risk Dynamic Index High Risk Dynamic Marknadskommentarer se sid 6. 19

20 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 2,7 IN V ES TER IN GS F ON D ER 9 2,7 Cliens Absolut Sverige C ,0 Franklin Templeton IF Frontier Market ,5 Lannebo Corporate Bond ,0 Schröder Intl Frontier Markets Equity A ,2 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,7 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 7,3 Likvida medel ,1 Övriga tillgångar och skulder netto ,8 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,4259 Fonden har ej ställt några säkerheter. Samtliga innehav är noterade. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är: fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 91,37% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 0,33% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 123:34 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 55:06kr. FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 134, ,29 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) Avkastning (%) 17,85% 15,96% -1,71% Sammansatt jämförelseindex (%) 12,58% 11,28% 2,39% Guide Hig h R is k D yna m ic R ES ULTA TR Ä KN IN G (TKR ) Intä kte r o c h v ä rde fö rä ndring Värdefö rändr på fo ndandelar, no t Ränteintäkter Utdelningar Valutavins ter o ch -fö rlus ter netto Övriga finans iella intäkter - - Övriga intäkter S um m a intä kt o c h v ä rde fö rä ndr Ko s tna de r Fö rvaltnings ko s tnader Ers ättning till fö rvaltande bo lag Ers ättning till fö rvarings ins titut - - Ränteko s tnader Övriga finans iella ko s tnader - - Övriga ko s tnader S um m a ko s tna de r Skatt P e rio de ns re s ulta t B A LA N S R Ä KN IN G (TKR ) Tillg å ng a r Fo ndandelar OTC-derivat med po s markn.värde - - S :a fin ins tr m ed po s m arkn.värde Bank o ch ö vriga likvida medel Fö rutbet ko s tnader o ch uppl intäkter Övriga tillgångar S um m a tillg å ng a r S kulde r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skattes kulder - - Uppl ko s tnader o ch fö rutbet intäkter Övriga s kulder S um m a S kulde r F o ndfö rm ö g e nhe t N o t 1: Vä rde fö rä ndring på fo nda nde la r (TKR ) Realis atio ns vins ter Realis atio ns fö rlus ter - - Orealis erade vins ter/fö rlus ter S um m a N o t 2 : F ö rä ndring fo ndfm h (TKR ) Fo ndfö rmö genhet vid årets bö rjan Andels utgivning Andels inlö s en Res ultat enligt res ultaträkningen Inbetald uppl utd vid andels utgivning - - Utbetald uppl utd vid andels inlö s en - - Lämnad utdelning - - F o ndfm h v id pe rio de ns s lut RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % Totalrisk 9,24 - Aktiv risk 9,44 - Totalrisk för jämförelseindex 6,82 - Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 16,90 - Genomsn. årsavkastning sedan start (111026) 14,01 11,52 20

21 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-06 jun-06 nov-06 apr-07 sep-07 feb-08 jul-08 dec-08 maj-09 okt-09 mar-10 aug-10 jan-11 jun-11 nov-11 apr-12 sep-12 feb-13 jul-13 dec-13 Guide Företagsobligation FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Företagsobligation placerar tillgångarna i andelar i andra Sverigeplacerande eller Europaplacerande räntefonder, så att fonden får en genomsnittlig räntebindningstid som överstiger 1 år. Genom att utnyttja kompetensen hos olika ränteförvaltare har fonden som mål att erbjuda en hög långsiktig avkastning på räntemarknaden. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa NOMX Credit SEK Total Return Index, ett ränteindex som visar utvecklingen för företagsobligationer. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: FONDENS UTVECKLING SEDAN START HELÅR 2013 Guide Ftg obligation NOMX Cred (OMRX T-Bond) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avkastningen för Guide Företagsobligation stannade på 2,2 procent medan fondens jämförelseindex, fram till OMRX Treasury Bond och därefter NOMX Credit SEK Total Return Index, gav en avkastning på 0,7 procent. Fonden gynnades framförallt av en kort ränteduration samt ett framgångsrikt obligationsval Fonden har vid utgången av året en ränteduration på 1,6 år samt en yield på 3,4 procent. Vidare är 92 procent Investment Grade samt 8 procent High Yield. Under året har fonden adderat fyra företagsobligationsförvaltare på bekostnad av 3 svenska obligationsfonder. Omsättningshastigheten i fonden har varit 0,45 gånger. Guide Ftg obligation NOMX Cred (OMRX T-Bond) Fondens jämförelseindex, fram till var OMRX Treasury Bond och därefter NOMX Credit SEK Total Return Index. Fondförmögenheten har ökat från 219,5 mkr vid årets början till 720,9 mkr vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2013 var 484,3 miljoner kronor Fondens utveckling påverkas dels av ränterisk vilket är den risk som beskriver en räntefonds känslighet för ändrade marknadsräntor och dels av kreditrisk vilket innebär att en emittent eller motpart ställer in betalningarna. Priserna på företagskreditobligationer påverkas även av andra orsaker som t ex riskviljan eller framtida konjunkturutsikter. Fondens absoluta risk uppgick under året till 3,22 procent vilket är något lägre än risken för fondens jämförelseindex som uppgick till 3,85 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fyra underliggande förvaltare. Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbanker världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinster är fallande. Risken har därmed gått upp på många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turer kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än under Marknadskommentarer se sid 6. 21

22 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 6,7 IN V ES TER IN GS F ON D ER 9 6,7 Catella Nordic Corp Bond Flex ,9 Evli Euro Investment Grade ,3 Lannebo Corporate Bond ,3 SPP Företagsobligations Fond ,2 S UM M A FINANS IELLA INS TRUM ENT ,7 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 3,3 Likvida medel ,3 Övriga tillgångar och skulder netto 559 0,1 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Fonden har ej ställt några säkerheter. Samtliga innehav är noterade. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift endast en rörlig förvaltningsavgift på 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 0,5%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är: fast avgift 1,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 44,88% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 0,27% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 33:99 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 08:00 kr. FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 61,1 59,78 58,81 54,24 57,07 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - 0,80 1,79 4,67 1,47 Avkastning (%) 2,21% 3,03% 12,12% 3,31% 0,82% OMRX T-Bond (%) 0,70% 1,57% 13,27% 2,94% -0,93% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 58,08 100,07 101,04 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 50,44 2,67 - Avkastning (%) 14,69% 2,19% 0,98% OMRX T-Bond (%) 15,70% 1,63% 0,86% Antal andelar avrundade till heltal. RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % Totalrisk 3,23 4,07 Aktiv risk 0,82 0,70 Totalrisk för jämförelseindex 3,87 4,68 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 2,62 7,48 Genomsn. årsavkastning sedan start (060131) 4,83 5,11 Guide F ö re ta g s o blig a tio ns fo nd R ES ULTA TR Ä KN IN G (TKR ) Intä kte r o c h v ä rde fö rä ndring Värdefö rändr på fo ndandelar, no t Ränteintäkter Utdelningar Valutavins ter o ch -fö rlus ter netto - - Övriga finans iella intäkter - - Övriga intäkter S um m a intä kt o c h v ä rde fö rä ndr Ko s tna de r Fö rvaltnings ko s tnader Ers ättning till fö rvaltande bo lag Ers ättning till fö rvarings ins titut Ränteko s tnader Övriga finans iella ko s tnader -1-7 Övriga ko s tnader S um m a ko s tna de r Skatt P e rio de ns re s ulta t B A LA N S R Ä KN IN G (TKR ) Tillg å ng a r Fo ndandelar OTC-derivat med po s markn.värde - - S :a fin ins tr m ed po s m arkn.värde Bank o ch ö vriga likvida medel Fö rutbet ko s tnader o ch uppl intäkter - - Övriga tillgångar S um m a tillg å ng a r S kulde r OTC-derivat med neg markn.värde Skattes kulder Uppl ko s tnader o ch fö rutbet intäkter Övriga s kulder S um m a S kulde r F o ndfö rm ö g e nhe t N o t 1: Vä rde fö rä ndring på fo nda nde la r (TKR ) Realis atio ns vins ter Realis atio ns fö rlus ter Orealis erade vins ter/fö rlus ter S um m a N o t 2 : F ö rä ndring fo ndfm h (TKR ) Fo ndfö rmö genhet vid årets bö rjan Andels utgivning Andels inlö s en Res ultat enligt res ultaträkningen Inbetald uppl utd vid andels utgivning - - Utbetald uppl utd vid andels inlö s en - - Lämnad utdelning F o ndfm h v id pe rio de ns s lut

23 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 apr-13 okt-13 Sparbanken Aktiefond Sverige FONDENS PLACERINGSINRIKTNING FONDENS UTVECKLING Sparbanken Aktiefond Sverige placerar tillgångarna i andelar i andra svenska aktiefonder med olika placeringsstrategier. Genom placeringar i andra aktiefonder med skilda förvaltningsstilar (små- och stora bolag, värde- och tillväxtinriktad förvaltning) strävar fonden efter att erbjuda en för svenska aktiefonder låg risknivå. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. SEDAN START Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än MMSF-fondindex, ett index som inkluderar de årliga utdelningarna och visar utvecklingen för den genomsnittliga svenska aktiefonden Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: HELÅR 2013 Sparbanken Aktiefond Sverige MMSF Fondindex Sverige FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sparbanken Sverige gick under året upp med 26,1 procent vilket var 1,2 procentenheter bättre än jämförelseindex som steg 24,9 procent. Branschmässigt var spridningen stor på Stockholmsbörsen. Stora uppgångar noterades i mediasektorn och finanssektorn som steg 67 respektive 40 procent. Råvarusektorn och industrisektorn hörde till förlorarna och steg 2 respektive 11 procent. Fondens utveckling har gynnats av ett framgångsrikt aktieval. Samtidigt har utvecklingen tyngts av en generell övervikt mot tillväxtförvaltare på bekostnad av värdeförvaltare. Denna inriktning har lett till att portföljen varit överviktad mot cykliska sektorer och underviktad mot defensiva sektorer Sparbanken Aktiefond Sverige MMSF Fondindex Sverige Under året har en tillväxtförvaltare adderats på bekostnad av befintliga förvaltare. Omsättningshastigheten uppgick till 0,09 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 63,6 mkr vid årets början till 82,4 miljoner kronor vid årets slut. Nettot av in- och utflöde i fonden uppgick till 1,9 mkr och summan av årets resultat var 16,9 mkr (se not 2). Den svenska aktiemarknaden uppvisar i ett historiskt perspektiv hög volatilitet vilket ger fonden en relativt sett hög marknadsrisk. Fondens absoluta risk under de senaste 24 månaderna uppgick till 12,01 procent vilket är i paritet med den svenska marknadens risknivå. Den aktiva risken har uppgått till 2,74 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på sex underliggande förvaltare. Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbanker världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinsterna är fallande. Risken har därmed gått upp på många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turer kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än under Marknadskommentarer se sid 6. 23

24 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 9,2 IN V ES TER IN GS F ON D ER 9 9,2 AMF Aktiefond Sverige ,5 Carnegie Sverigefond ,7 Cliens Absolut Akt. Sverige C ,6 Lannebo Sverige ,3 Prior Nilsson Sverige Aktiv A ,4 Robur Sverige MEGA ,7 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,2 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 0,8 Likvida medel 633 0,8 Övriga tillgångar och skulder netto 41 0,0 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Fonden har ej ställt några säkerheter. Samtliga innehav är noterade. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder den placerar i tar ut. Hur kostnaden normalt beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,3%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är: fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 9,33% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 1,47% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har för de senaste 12 månaderna varit 149:43 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 148,29 kr S pa rba nke n A ktie fo nd S v e rig e R ES ULTA TR Ä KN IN G (TKR ) Intä kte r o c h v ä rde fö rä ndring Värdefö rändr på fo ndandelar, no t Ränteintäkter 9 14 Utdelningar Valutavins ter o ch -fö rlus ter netto - - Övriga finans iella intäkter - - Övriga intäkter S um m a intä kt o c h v ä rde fö rä ndr Ko s tna de r Fö rvaltnings ko s tnader Ers ättning till fö rvaltande bo lag Ers ättning till fö rvarings ins titut - - Ränteko s tnader - - Övriga finans iella ko s tnader Övriga ko s tnader - - S um m a ko s tna de r Skatt P e rio de ns re s ulta t B A LA N S R Ä KN IN G (TKR ) Tillg å ng a r Fo ndandelar OTC-derivat med po s markn.värde - - S :a fin ins tr m ed po s m arkn.värde Bank o ch ö vriga likvida medel Fö rutbet ko s tnader o ch uppl intäkter Övriga tillgångar - - S um m a tillg å ng a r S kulde r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skattes kulder - - Uppl ko s tnader o ch fö rutbet intäkter Övriga s kulder 13 5 S um m a S kulde r F o ndfö rm ö g e nhe t FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 195,08 154,71 140,49 174,80 145,50 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - 6,97 2,00 1,06 - Avkastning (%) 26,09% 15,63% -18,68% 20,97% 48,65% MMSF Fondindex (%) 24,93% 15,53% -15,28% 23,42% 49,46% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 97,87 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - Avkastning (%) -2,13% RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % MMSF Fondindex (%) 1,82% N o t 1: Vä rde fö rä ndring på fo nda nde la r (TKR ) Realis atio ns vins ter Realis atio ns fö rlus ter Orealis erade vins ter/fö rlus ter S um m a N o t 2 : F ö rä ndring fo ndfm h (TKR ) Fo ndfö rmö genhet vid årets bö rjan Andels utgivning Andels inlö s en Res ultat enligt res ultaträkningen Inbetald uppl utd vid andels utgivning - - Utbetald uppl utd vid andels inlö s en - - Lämnad utdelning F o ndfm h v id pe rio de ns s lut Antal andelar avrundade till heltal Totalrisk Aktiv risk 2,74 2,55 Totalrisk för jämförelseindex 10,2 15,65 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 20,75 33,65 Genomsn. årsavkastning sedan start (081031) 15,30 12,66 24

25 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 apr-13 okt-13 Sparbanken Global FONDENS PLACERINGSINRIKTNING FONDENS UTVECKLING Sparbanken Global placerar tillgångarna i andelar i andra aktiefonder som placerar på utländska aktiemarknader. Fonden strävar efter att investera i globala aktiefonder men kan även placera i regionala och länderfonder för att öka exponeringen mot regioner/ marknader som bedöms intressanta. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Placeringarna i olika fonder som i sin tur placerar på olika geografiska marknader, med till viss del olika förvaltningsstilar, innebär att fonden erbjuder en för aktieplaceringar mycket god riskspridning. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. SEDAN START Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än Morgan Stanley Capital World Index (NET TR), ett brett världsindex, omräknat till svenska kronor. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. HELÅR 2013 Sparbanken Global MSCI The World Index (Net TR) Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sparbanken Global gick under året upp med 20,2 procent samtidigt som jämförelseindex steg 24,7 procent. Fondens utveckling har framförallt tyngts av ett mindre bra aktieval både av en av portföljens tillväxtförvaltare samt en värdeförvaltare. Största bidragsgivare kom från ett starkt aktieval från en tillväxtförvaltare samt portföljens coreförvaltare Under året har ingen ny förvaltare adderats. Omsättningshastigheten uppgick till 0,03 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 73,4 mkr vid årets början till 126,4 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöde i fonden var 35,2 mkr och summan av årets resultat var 17,7 mkr (se not 2). Fonden exponeras för marknads- och valutarisk. Genom spridningen av placeringarna till olika globala aktiefonder med varierande inriktning och som sprider sina placeringar till många olika aktiemarknader erbjuder fonden en för aktierelaterade placeringar relativt låg risk. Den absoluta risken har under de senaste 24 månaderna uppgått till 7,0 procent vilket är något högre än jämförelseindex som uppgick till 5,6 procent. Fondens aktiva risk uppgick under samma period till 2,8 procent Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fyra underliggande förvaltare. Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbankerna världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinsterna är fallande. Risken har därmed gått upp på många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turer kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än under Sparbanken Global MSCI The World Index (Net TR) Marknadskommentarer se sid 6. 25

26 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 8,2 IN V ES TER IN GS F ON D ER 9 8,2 Skagen Global ,5 Saxo Invest Gloval Equiyies X ,2 Treetop Global Oppurtunity Fund ,6 Vontobel Global Value ,9 S UM M A FINANS IELLA INS TRUM ENT ,2 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 1,8 Likvida medel ,9 Övriga tillgångar och skulder netto ,1 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,4259 Kurs EUR 8,8768 Fonden har ej ställt några säkerheter. Samtliga innehav är noterade. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden normalt beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,3%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är: fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 2,38% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 2,46% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har för de senaste 12 månaderna varit 145,42 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 144,31 kr. FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 144,13 119,95 112,30 126,71 123,58 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - 0, Avkastning (%) 20,16% 7,22% 11,37% 2,53% 25,23% MSCI TWI (NET TR) (%) 24,76% 9,07% -4,01% 5,24% 17,38% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 98,68 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - Avkastning (%) -1,32% MSCI TWI (NET TR) (%) -4,55% RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % Totalrisk 6,96 8,52 Aktiv risk 2,8 2,96 Totalrisk för jämförelseindex 5,71 8,03 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 13,5-2,52 Genomsn. årsavkastning sedan start (081031) 7,41 4,49 Sparbanken Global RESULTATRÄKNING (TKR) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar - - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändr Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Räntekostnader - - Övriga finansiella kostnader - -7 Övriga kostnader -1 - Summa kostnader Skatt Periodens resultat BALANSRÄKNING (TKR) Tillgångar Fondandelar OT C-derivat med pos markn.värde - - S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OT C-derivat med neg markn.värde - - Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar (TKR) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh (TKR) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

27 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 apr-13 okt-13 Sparbanken Tillväxt FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Sparbanken Tillväxt placerar främst tillgångarna i andelar i såväl globala som regionala tillväxtmarknadsfonder, men kan även placera i globala aktiefonder för att från tid till annan minska portföljens tillväxtexponering. Fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader, som Kina, Indien, Östeuropa, Latinamerika m.fl. ger den en för aktieplaceringar generellt sett högre risknivå. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Genom att dra nytta av olika förvaltares kompetens och genom att kombinera globala och regionala förvaltare med olika inriktning, strävar fonden efter att erbjuda en tillväxtorienterad placering med lägre risk. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett brett tillväxtmarknadsindex, omräknat till svenska kronor. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sparbanken Tillväxt backade under året med 2,5 procent samtidigt som jämförelseindex föll 3,9 procent. Fonden har under året framförallt gynnats av ett mycket bra aktieval av en av portföljens tillväxtförvaltare. Övriga förvaltare tyngdes av en generell övervikt i Indien och Brasilien samt ett mindre bra aktieval. Världens tillväxtmarknader föll överlag under året. Latinamerika rasade 16,9 procent följt av Östeuropa som föll 5,6 procent samtidigt som Asien backade 1,5 procent. Under året har ingen ny förvaltare adderats dock har det skett mindre omallokeringar mellan befintliga förvaltare. Omsättningshastigheten uppgick till 0,1 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 56,4 mkr vid årets början till 69,3 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöde i fonden under 2013 var 14,7mkr. Summan av årets resultat uppgick till 1,8 mkr (se not 2). Fonden exponeras främst för marknads- och valutarisk och fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader innebär en högre risknivå än t ex en global aktiefond. Under innevarande år har dock denna risk mildrats av valutornas rörelser. Fondens absoluta risk under de senaste 24 månaderna uppgick till 10,88 procent vilket är lägre än motsvarande risk för jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick till 3,8 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fyra underliggande förvaltare. Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbankerna världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinsterna är fallande. Risken har därmed gått upp på många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turer kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än under HELÅR Sparbanken Tillväxt Sparbanken Tillväxt MSCI Emerging Market (Net TR) MSCI Emerging Market (Net TR) Marknadskommentarer se sid 6. 27

28 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 7,9 INVES TERINGS FONDER 9 7,9 Danske Invest Global Emerging Markets ,8 Schröder Emerging Markets ACC ,3 Skagen Kon-Tiki ,7 Vontobel Emerging Market I CAP-USD ,1 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,9 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 2,1 Likvida medel ,2 Övriga tillgångar och skulder netto -89-0,1 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,4259 Kurs EUR 8,8768 Fonden har ej ställt några säkerheter. Samtliga innehav är noterade. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Hur kostnaden normalt beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,3%.Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är: fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 10,36% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 2,24% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har för de senaste 12 månaderna varit 129,53 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 127,57 kr. FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 165,93 170,24 156,41 182,17 162,53 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - 1,31 0, Avkastning (%) -2,53% 9,72% -13,99% 12,08% 59,88% MSCI EMI (NET TR) (%) -3,87% 12,30% -16,92% 11,93% 61,14% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 101,66 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - Avkastning (%) 1,66% MSCI EMI (NET TR) (%) -1,19% RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % Totalrisk 10,88 12,86 Aktiv risk 3,8 3,86 Totalrisk för jämförelseindex 11,7 14,94 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 3,41-2,85 Genomsn. årsavkastning sedan start (081031) 10,53 13,67 S pa rba nke n Tillv ä xt R ES ULTA TR Ä KN IN G (TKR ) Intä kte r o c h v ä rde fö rä ndring Värdefö rändr på fo ndandelar, no t Ränteintäkter Utdelningar - - Valutavins ter o ch -fö rlus ter netto Övriga finans iella intäkter - - Övriga intäkter S um m a intä kt o c h v ä rde fö rä ndr Ko s tna de r Fö rvaltnings ko s tnader Ers ättning till fö rvaltande bo lag Ers ättning till fö rvarings ins titut - - Ränteko s tnader - -4 Övriga finans iella ko s tnader - - Övriga ko s tnader S um m a ko s tna de r Skatt P e rio de ns re s ulta t B A LA N S R Ä KN IN G (TKR ) Tillg å ng a r Fo ndandelar OTC-derivat med po s markn.värde - - S :a fin ins tr m ed po s m arkn.värde Bank o ch ö vriga likvida medel Fö rutbet ko s tnader o ch uppl intäkter 44 - Övriga tillgångar - - S um m a tillg å ng a r S kulde r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skattes kulder - - Uppl ko s tnader o ch fö rutbet intäkter Övriga s kulder S um m a S kulde r F o ndfö rm ö g e nhe t N o t 1: Vä rde fö rä ndring på fo nda nde la r (TKR ) Realis atio ns vins ter Realis atio ns fö rlus ter Orealis erade vins ter/fö rlus ter S um m a N o t 2 : F ö rä ndring fo ndfm h (TKR ) Fo ndfö rmö genhet vid årets bö rjan Andels utgivning Andels inlö s en Res ultat enligt res ultaträkningen Inbetald uppl utd vid andels utgivning - - Utbetald uppl utd vid andels inlö s en - - Lämnad utdelning F o ndfm h v id pe rio de ns s lut

29 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 apr-13 okt-13 Sparbanken Bas FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Sparbanken Bas är en fondandelsfond som placerar sina tillgångar i andelar i andra fonder inom olika tillgångsslag, såväl svenska som utländska. Fonden har en blandstrategi och placeringarna ska i normalläget ha följande allokering: ränte-/hedgefonder 50%, svenska aktiefonder 20% och globala aktiefonder 30%. Fonden kan även placera en mindre del i tillväxtmarknadsfonder samt på konto hos kreditinstitut. Genom kontinuerlig analys av marknadsförutsättningar och fonder inom de olika tillgångsslagen anpassas fondens portfölj löpande till de tillgångsslag och de fonder inom varje tillgångsslag som bedöms ha störst chans till god utveckling. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fonden långsiktigt ska överträffa utvecklingen av nedanstående sammansatta index som motsvarar fondens placeringar i normalläget omräknat till svenska kronor: MMSF Fondindex Sverige (20%), Morgan Stanley Capital Index World (NET TR) (30%), OMRX-T Bond index (25%) och OMRX-T Bill index (25%). De ingående aktieindexen inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: Fondens absoluta risk har under de senaste 24 månaderna uppgått till 5,04 procent vilket är 1,62 procent högre än jämförelseindex och den aktiva risken har uppgått till 2,56 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på 15 underliggande förvaltare. Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbanker världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinsterna är fallande. Risken har därmed gått upp på många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turerna kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än under Marknadskommentarer se sid 6. FONDENS UTVECKLING SEDAN START FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sparbanken Bas gick upp med 10,1 procent och fondens jämförelseindex steg med 11,4 procent Underavkastningen är framförallt hänförlig till en generell övervikt mot tillväxtmarknadsfonder samt alternativa investeringar (hedgefonder) på bekostnad av globala aktiefonder samt svenska korträntefonder. Vidare har portföljens svenska aktieförvaltare adderat värde samt portföljens förvaltare som allokerar mot svenska företagsobligationer Sparbanken Bas Index Bas Under året har vi valt att avyttra tre av fyra hedgefonder till förmån för företagsobligationsfonder som i huvudsak opererar på den nordiska marknaden med fokus på Investment Grade. Omsättningshastigheten uppgick till 0,29 ggr under året HELÅR Fondförmögenheten har under året ökat, från 29,8 till 40,9 mkr. Nettot av in- och utflöden i fonden under 2013 var 7,8 mkr. Summan av årets resultat uppgick till 3,3 mkr (se not 2). Fonden exponeras för marknadsrisk på alla placeringar och för valutarisk på de aktierelaterade. Marknadsrisken i fondens aktiedel kan variera i storlek, högst risk utgörs av tillväxtmarknadsplaceringar och lägst av placeringar i globala aktiefonder. Fondens alternativa investeringar i hedgefonder, som i sin tur är investerade inom de flesta tillgångsslag, ger fonden en exponering mot marknadsrisker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna Sparbanken Bas Index Bas 29

30 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 7,7 INVES TERINGS FONDER 9 7,7 AMF Aktiefond Sverige ,5 Carnegie Sverigefond ,1 Catella Nordic Corporate Bond Flex ,4 Cliens Sverige C ,4 Danske Inv-Global Emerging Market ,2 Lannebo Sverige ,4 Lannebo Corporate Bond ,3 Prior & Nilsson Yield ,0 Robur Sverige MEGA ,9 SPP Företagsobligations Fond ,0 Saxo Invest Global Equities ,1 Skagen Global ,0 Skagen Kon-Tiki ,0 Treetop Global Oppurtunity Fund ,1 Vontobel Global Value ,3 RISK- OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % S pa rba nke n B a s R ES ULTA TR Ä KN IN G (TKR ) Intä kte r o c h v ä rde fö rä ndring Totalrisk 5,04 6,51 Aktiv risk 2,56 2,88 Totalrisk för jämförelseindex 3,37 4,57 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 7,32-1,51 Genomsn. årsavkastning sedan start (081031) 5,72 4, Värdefö rändr på fo ndandelar, no t Ränteintäkter Utdelningar Valutavins ter o ch -fö rlus ter netto Övriga finans iella intäkter - - Övriga intäkter S um m a intä kt o c h v ä rde fö rä ndr S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,7 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 2,3 Likvida medel 915 2,3 Övriga tillgångar och skulder netto 9 0,0 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,4259 Kurs EUR 8,8768 Fonden har ej ställt några säkerheter. Samtliga innehav är noterade. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden normalt beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,3%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är: fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 28,87% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 1,61% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har för de senaste 12 månaderna varit 145:42 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 136:89 kr. FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 128,17 116,37 113,71 123,03 119,38 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - 2,47 0,44 1,78 - Avkastning (%) 10,14% 4,56% -7,24% 4,55% 18,76% Sammansatt jämförelseindex (%) 11,25% 6,40% -0,34% 7,27% 15,65% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 100,52 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - Avkastning (%) 0,52% Sammansatt jämförelseindex (%) 1,19% 30 Ko s tna de r Fö rvaltnings ko s tnader Ers ättning till fö rvaltande bo lag Ers ättning till fö rvarings ins titut Ränteko s tnader Övriga finans iella ko s tnader Övriga ko s tnader S um m a ko s tna de r Skatt P e rio de ns re s ulta t B A LA N S R Ä KN IN G (TKR ) Tillg å ng a r Fo ndandelar OTC-derivat med po s markn.värde - - S :a fin ins tr m ed po s m arkn.värde Bank o ch ö vriga likvida medel Fö rutbet ko s tnader o ch uppl intäkter 55 6 Övriga tillgångar - - S um m a tillg å ng a r S kulde r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skattes kulder - - Uppl ko s tnader o ch fö rutbet intäkter Övriga s kulder - 55 S um m a S kulde r F o ndfö rm ö g e nhe t N o t 1: Vä rde fö rä ndring på fo nda nde la r (TKR ) Realis atio ns vins ter Realis atio ns fö rlus ter Orealis erade vins ter/fö rlus ter S um m a N o t 2 : F ö rä ndring fo ndfm h (TKR ) Fo ndfö rmö genhet vid årets bö rjan Andels utgivning Andels inlö s en Res ultat enligt res ultaträkningen Inbetald uppl utd vid andels utgivning - - Utbetald uppl utd vid andels inlö s en - - Lämnad utdelning F o ndfm h v id pe rio de ns s lut

31 okt-13 nov-13 dec-13 Sparbanken Likviditetsförvaltning FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond som har möjlighet att placera i alla olika typer av räntefonder, hedgefonder, råvarufonder genom ETF:er samt aktiefonder (som t. ex. länderfonder, regionalaoch globala fonder, tillväxtmarknadsfonder och branschfonder), såväl svenska som utländska. Genom att placera i andra fonder med olika förvaltningsstilar och som placerar i olika tillgångsslag på flera geografiska marknader erhålls en god riskspridning. Förvaltningen av fonden målstyrs mot en konstant årlig standardavvikelse på 4 procent. Fonden liknar en traditionell blandfond. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. FONDENS UTVECKLING FONDEN STARTADE , ,5 99 Placering på konto hos kreditinstitut, som kan utnyttjas för att öka Fondens avkastning, får inte överstiga 20 procent av fondförmögenheten. SPB Likviditet Index STIBOR + 1% Målsättningen är att genom investeringar i ränte-, hedge-, aktiefonder samt olika typer av derivat och aktiv förvaltning av dessa, med tanke på såväl uppnådda resultat som inriktning och framtida möjligheter, erbjuda en placering med en långsiktigt konkurrenskraftig avkastning till en begränsad risknivå. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avkastningen för Sparbanken Likviditetsförvaltning, vilken startade 22:a november 2013, stannade på -0,05 procent medan fondens jämförelseindex gav en avkastning på 0,20 procent. Fonden missgynnades framförallt av stigande marknadsräntor. Fondförmögenheten har ökat från 0 mkr vid årets början till 225,0 mkr vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2013 var 225,0 miljoner kronor Fonden exponeras för marknadsrisk på alla placeringar och för valutarisk på de ohedgade aktierelaterade placeringarna. Marknadsrisken i fondens aktiedel kan variera i storlek, högst risk utgörs historiskt av tillväxtmarknadsplaceringar och lägst av placeringar i globala aktiefonder. Fondens möjliga alternativa investeringar ger fonden en exponering mot marknadsrisker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaruoch kreditmarknader. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på sju underliggande förvaltare. Tillföljda av fondens mycket korta historik anges inga riskmått. Ambitionen är dock att målstyra risken mot en årlig standardavvikelse på nära 3 procent +- 1 procentenhet. Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbankerna världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinsterna är fallande. Risken har därmed gått upp på många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turer kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än under Marknadskommentarer se sid 6. 31

32 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 8 1,3 INVES TERINGS FONDER 8 1,3 AMF Räntefond Lång ,6 Franklin Templeton US Opportunities A ACC H ,0 Nordea Obligationsfond ,4 Schröder Emerging Markets ACC ,9 SPP Företagsobligation ,1 Öhman Obligationsfond ,5 Öhman Penningmarknadsfond ,8 S UM M A FINANS IELLA INS TRUM ENT ,3 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 18,7 Likvida medel ,7 Övriga tillgångar och skulder netto -47 0,0 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,4259 Samtliga innehav är noterade. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. RISK-OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % S pa rba nke n Likv idite ts fö rv a ltning R ES ULTA TR Ä KN IN G (TKR ) Intä kte r o c h v ä rde fö rä ndring Värdefö rändr på fo ndandelar, no t1 80 Ränteintäkter 35 Utde lninga r - Valutavins ter o ch -fö rlus ter netto -115 Övriga finans iella intäkter - Övriga intäkter 39 S um m a intä kt o c h v ä rde fö rä ndr 39 Ko s tna de r Fö rvaltnings ko s tnader Ers ättning till fö rvaltande bo lag -160 Ers ättning till fö rvarings ins titut - Ränteko s tnader - Övriga finans iella ko s tnader - Övriga ko s tnader - S um m a ko s tna de r -160 Skatt Totalrisk 10,88 Aktiv risk 3,8 Totalrisk för jämförelseindex 11,7 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren - Genomsn. årsavkastning sedan start (131122) - Fonden startades (131122) varför årsavkastning inte beräknas - P e rio de ns re s ulta t -121 KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,45% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden normalt beräknats framgår på sid. 37. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är: fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 36,38% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 2,19% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har för de senaste 12 månaderna varit 141:56 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 134:72 kr. B A LA N S R Ä KN IN G (TKR ) Tillg å ng a r Fo ndandelar OTC-derivat med po s markn.värde - S :a fin ins tr m ed po s m arkn.värde Bank o ch ö vriga likvida medel Fö rutbet ko s tnader o ch uppl intäkter 39 Övriga tillgå nga r - S um m a tillg å ng a r S kulde r OTC-derivat med neg markn.värde - Skattes kulder - Uppl ko s tnader o ch fö rutbet intäkter 87 Övriga s kulder - S um m a S kulde r 87 F o ndfö rm ö g e nhe t FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 99,95 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - Avkastning från (%) -0,05% Sammansatt jämförelseindex (%) 0,20% N o t 1: Vä rde fö rä ndring på fo nda nde la r (TKR ) Realis atio ns vins ter - Realis atio ns fö rlus ter - Orealis erade vins ter/fö rlus ter 80 S um m a 80 N o t 2 : F ö rä ndring fo ndfm h (TKR ) Fo ndfö rmö genhet vid årets bö rjan - Ande ls utgivning Andels inlö s en - Res ultat enligt res ultaträkningen -121 Inbetald uppl utd vid andels utgivning - Utbetald uppl utd vid andels inlö s en - Lämnad utdelning - F o ndfm h v id pe rio de ns s lut

33 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 Fondguide Bas FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Fondguide Bas är en fondandelsfond som placerar sina tillgångar i andelar i andra fonder inom olika tillgångsslag, såväl svenska som utländska. Fonden har en blandstrategi och placeringarna ska i normalläget ha följande allokering: ränte-/hedgefonder 50%, svenska aktiefonder 20% och globala aktiefonder 30%. Fonden kan även placera en mindre del i tillväxtmarknadsfonder. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Genom kontinuerlig analys av marknadsförutsättningar och fonder inom de olika tillgångsslagen anpassas fondens portfölj löpande till de tillgångsslag och de fonder inom varje tillgångsslag som bedöms ha störst chans till god utveckling. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fonden långsiktigt ska överträffa utvecklingen av nedanstående sammansatta index som motsvarar fondens placeringar i normalläget omräknat till svenska kronor: MMSF Fondindex Sverige (20%). Morgan Stanley Capital Index World (NET TR) (30%), OMRX-T Bond index (25%) och OMRX-T Bill index (25%). De ingående aktieindexen inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbankerna världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinsterna är fallande. Risken har därmed gått upp på många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turer kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än under Marknadskommentarer se sid 6. FONDENS UTVECKLING SEDAN START AV FONDENS NYA INRIKTNING Fondguide Bas gick upp med 10,33 procent och fondens jämförelseindex steg med 11,4 procent. Underavkastningen är framförallt hänförlig till en generell övervikt mot tillväxtmarknadsfonder samt alternativa investeringar (hedgefonder) på bekostnad av globala aktiefonder samt svenska korträntefonder. Vidare har portföljens svenska aktieförvaltare adderat värde samt portföljens förvaltare som allokerar mot svenska företagsobligationer. Under året har vi valt att avyttra tre av fyra hedgefonder till förmån för företagsobligationsfonder som i huvudsak opererar på den nordiska marknaden med fokus på Investment Grade. Omsättningshastigheten uppgick till 0,29 ggr under året Fondförmögenheten har under året minskat, från 25,0 till 22,6 mkr. Nettot av in- och utflöde i fonden under 2013 var 4,7 mkr. Summan av årets resultat uppgick till 2,3 mkr (se not 2). Fonden exponeras för marknadsrisk på alla placeringar och för valutarisk på de aktierelaterade. Marknadsrisken i fondens aktiedel kan variera i storlek, högst risk utgörs av tillväxtmarknadsplaceringar och lägst av placeringar i globala aktiefonder. Fondens alternativa investeringar i hedgefonder, som i sin tur är investerade inom de flesta tillgångsslag, ger fonden en exponering mot marknadsrisker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknader. HELÅR Fondguide Bas Fondguide Bas Index Bas Index Bas Fondens absoluta risk har under de senaste 24 månaderna uppgått till 4,78 procent vilket är 1,3 procent högre än jämförelseindex och den aktiva risken har uppgått till 2,4 procent Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på 13 underliggande förvaltare. 33

34 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 9,4 IN V ES TER IN GS F ON D ER 9 9,4 AMF Aktiefond Sverige ,7 Carnegie Sverigefond ,7 Catella Nordic Corporate Bond Flex ,9 Danske Invest Global Emerging Markets ,8 Lannebo Sverige ,4 Lannebo Corporate Bond ,4 Prior & Nilsson Yield ,0 SPP Företagsobligations Fond ,9 Saxo Invest Global Equities ,1 Skagen Global ,1 Skagen Kon-Tiki ,5 Treetop Global Oppurtunity Fund ,1 Vontobel Global Value ,8 S UM M A FINANS IELLA INS TRUM ENT ,4 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 0,6 Likvida medel 173 0,8 Övriga tillgångar och skulder netto -42-0,2 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,4259 Kurs EUR 8,8768 Fonden har ej ställt några säkerheter. Samtliga innehav är noterade. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 2,25% av den genomsnittliga fondförmögenheten. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden normalt beräknats framgår på sid. 37. (Högsta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 2,5%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 28,72% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 2,50% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har för de senaste 12 månaderna varit 246:66 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 237:18 kr. FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 93,67 84,91 82,19 90,11 86,80 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - - 1,32 1,91 - Avkastning (%) 10,33% 3,30% -7,40% 6,09% 6,95% Sammansatt jämförelseindex (%) 11,25% 6,40% -0,32% 2,60% 0,44% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 81,16 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - Avkastning (%) -18,84% Sammansatt jämförelseindex (%) 0,70% Antal andelar avrundade till heltal. 34 RISK-OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % Totalrisk 4,78 5,78 Aktiv risk 2,56 2,88 Totalrisk för jämförelseindex 3,37 4,57 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 6,76-2,19 Genomsn. årsavkastning sedan start (081031) 5,21 0,43 Beräknade sedan start av fondens nya placeringsinriktning Fondguide Bas RESULTATRÄKNING (TKR) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter 4 17 Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändr Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Räntekostnader - - Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader - - Summa kostnader Skatt Periodens resultat BALANSRÄKNING (TKR) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde - - S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter 4 - Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar (TKR) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh (TKR) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondfmh vid periodens slut

35 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 Fondguide Offensiv FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Fondguide Offensiv är en fondandelsfond som placerar sina tillgångar i andelar i andra fonder inom olika tillgångsslag, såväl svenska som utländska. Fonden har en blandstrategi och placeringarna ska i normalläget vara fördelade på ränte-/hedgefonder 20%, svenska aktiefonder 20%, globala aktiefonder 50% och tillväxtmarknadsfonder 10%. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Genom kontinuerlig analys av marknadsförutsättningar och fonder inom de olika tillgångsslagen anpassas fondens portfölj löpande till de tillgångsslag och de fonder inom varje tillgångsslag som bedöms ha störst chans till god utveckling. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fonden långsiktigt ska överträffa utvecklingen av nedanstående sammansatta index som motsvarar fondens placeringar i normalläget omräknat till svenska kronor: - MMSF Fondindex Sverige (20%). Morgan Stanley Capital Index World (NET TR) (50%), Morgan Stanley Capital Index Emerging Market (NET TR) (10%), OMRX-T Bond index (10%) och OMRX-T Bill index (10%) De ingående aktieindexen inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fondguide Offensiv gick upp med 13,8 procent och fondens jämförelseindex steg med 16,5 procent. Året har präglats av en fortsatt expansiv penningpolitik med extremt låga räntor samt fortsatta stimulanser från centralbankerna världen över. En majoritet av de större aktiemarknaderna har stigit under året samtidigt som trenden för bolagsvinsterna är fallande. Risken har därmed gått upp på många aktiemarknader. Inför 2014 förväntas den amerikanska konjunkturen upprätthålla en relativt god nivå, trots att turer kring det amerikanska budgetunderskottet samt nedtrappning av stimulanserna bedöms skapa oro från tid till annan. Europa bedöms vända runt samtidigt som Kina behåller en relativt sett hög tillväxttakt. Vidare antas en fortsatt stigande trend på räntemarknaden dock något svagare än under Marknadskommentarer se sid 6. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Underavkastningen är framförallt hänförlig till en generell övervikt mot tillväxtmarknadsfonder samt alternativa investeringar (hedgefonder) på bekostnad av globala aktiefonder samt svenska korträntefonder. Vidare har portföljens svenska aktieförvaltare adderat värde samt portföljens förvaltare som allokerar mot svenska företagsobligationer. HELÅR Fondguide Offensiv Index Offensiv Under året har vi valt att avyttra tre av fyra hedgefonder till förmån för företagsobligationsfonder som i huvudsak opererar på den nordiska marknaden med fokus på Investment Grade. Omsättningshastigheten uppgick till 0,15 ggr under året Fondförmögenheten har under året minskat, från 32,9 till 31,4 mkr. Nettot av in- och utflöde i fonden under 2013 var 5,6 mkr. Summan av årets resultat uppgick till 4,1 mkr (se not 2) Fonden exponeras för marknadsrisk på alla placeringar och för valutarisk på de aktierelaterade. Marknadsrisken i fondens aktiedel kan variera i storlek, högst risk utgörs av tillväxtmarknadsplaceringar och lägst av placeringar i globala aktiefonder. Fondens alternativa investeringar i hedgefonder, som i sin tur är investerade inom de flesta tillgångsslag, ger fonden en exponering mot marknadsrisker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Fondens absoluta risk har under de senaste 24 månaderna uppgått till 6,79 procent samtidigt som jämförelseindex ligger på 5,0 och den aktiva risken har uppgått till 2,52 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på 17 underliggande förvaltare. Fondguide Offensiv Index Offensiv 35

36 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 9,6 IN V ES TER IN GS F ON D ER 9 9,6 AMF Aktiefond Sverige ,5 Carnegie Sverigefond ,0 Catella Nordic Corporate Bond Flex ,4 Cliens Absolut Akt. Sverige C ,4 Danske Invest Global Emerging Markets ,4 Lannebo Sverige ,0 Prior & Nilsson Yield ,8 Prior Nilsson Sverige Aktiv A ,6 Robur Sverige MEGA ,6 Saxo Invest Global Equities ,3 Skagen Global ,2 Skagen Kon-Tiki ,1 Treetop Global Oppurtunity Fund ,7 Schröder Emerging Markets ACC ,9 Vontobel Emerging Market I CAP-USD ,1 Vontobel Global Value ,6 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,6 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 0,4 Likvida medel 149 0,4 Övriga tillgångar och skulder netto -12 0,0 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,4259 Kurs EUR 8,8768 Fonden har ej ställt några säkerheter. Samtliga innehav är noterade. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 2,25% av den genomsnittliga fondförmögenheten. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden normalt beräknats framgår på sid. 37, (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 2,5%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är: fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 14,62% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 2,93% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har för de senaste 12 månaderna varit 251:65 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 241:97 kr. FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 112,26 98,67 92,79 105,29 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) Avkastning (%) 13,77% 6,34% -4,44% 5,29% Sammansatt jämförelseindex (%) 16,45% 9,09% -5,04% 4,77% RISK-OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % Totalrisk 6,79 8,71 Aktiv risk - - Totalrisk för jämförelseindex - - Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 9,99-3,19 Genomsn. årsavkastning sedan start (101031) 3,63-0,61 Fondguide O ffensiv RESULTATRÄKNING (TKR) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter 4 17 Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändr Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Räntekostnader - - Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader - - Summa kostnader Skatt Periodens resultat BALANSRÄKNING (TKR) Tillgångar Fondandelar OT C-derivat med pos markn.värde - - S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OT C-derivat med neg markn.värde - - Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar (TKR) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh (TKR) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondfmh vid periodens slut

37 Redovisningsprinciper REDOVISNINGSPRINCIPER Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings riktlinjer samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används. RISK - OCH KOSTNADSMÅTT Totalrisk Det traditionella sättet att mäta hur stora kurssvängningar en fond har eller, om man så vill, risken att förlora pengar, är att mäta fondens totalrisk. Totalrisken visar hur stora förändringar i fondvärdet varit i genomsnitt över en viss tidsperiod omräknat till ett årsvärde. Indecap följer här Fondbolagens Förenings rekommendation om att 24 månader skall användas vid mätningen. Ett annat namn är standardavvikelse beräknat på årsbasis och volatilitet. Totalrisken kan variera betydligt mellan olika fondkategorier, beroende på vilka tillgångar fonden har investerat i. Aktiefonder med svenska aktier har exempelvis högre totalrisk än räntefonder. Totalrisken är ett bra mått vid jämförelser av olika fondkategorier men också vid jämförelser av fonder inom samma kategori. Totalrisken i en fond ger en indikation om den historiska risknivån, men är inget säkert prognosverktyg för framtida risk. Aktiv risk En annan typ av risk är att fonden utvecklas bättre eller sämre än tillgångarna på den marknad på vilken man investerar. Den som köper en aktiefond med t ex svenska aktier vill troligen kontrollera hur stort risktagande fonden har haft i sina placeringar jämfört med det index som den jämförs med. Ett mått för detta är aktiv risk eller tracking error, d.v.s. den risk som fonden tagit genom att dess kursutveckling avvikit från dess jämförelseindex. Omsättningshastighet Omsättningshastigheten är inte något kostnadsmått, men kan ändå användas för att bedöma fondens transaktionskostnader. Måttet beräknas på det lägsta värdet av köpta respektive sålda värdepapper, dividerat med den genomsnittliga förmögenheten under året. VÄRDERINGSPRINCIPER Fondernas tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondernas innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs. Om sådana kurser saknas eller om en kurs, enligt värdepappersbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske på objektiva grunder. De marknadskommentarer som ges i rapporten ger uttryck för Indecaps marknadsuppfattning under Tillgångarna har marknadsvärderats till periodens senaste notering. Indecap tillhandahåller inte finansiell rådgivning till privatpersoner utan endast information om de fonder som bolaget förvaltar. Årlig avgift avser kalenderåret Den kan variera från år till år. Avgiften utgör fondens förvaltningsavgift, depåavgift samt avgifter för underliggande fonder. Kostnaderna minskar fondens potentiella avkastning. Transaktionskostnader Transaktionskostnader är de kostnader som fonden betalar för köp respektive försäljning av värdepapper. Eftersom våra fonder endast investerar i andra fonder utgår ingår inget courtage. Transaktionskostnaden utgör därför enbart av en kostnad till banken för utförd affär. Årlig kostnad Alla avgifter och betalningar som kan tas ur fondens medel på basis av lag, föreskrifter, fondbestämmelser samt informationsbroschyren. Avgiften ska ange totalbeloppet av sådana kostnader men exkludera särskilda identifierade poster. Kostnader som omfattas är till exempel fasta förvaltningsavgifter, förvaringsavgifter och avgift till tillsynsmyndigheten. Kostnader som inte omfattas är till exempel insättnings - och uttagsavgifter samt prestationsbaserade avgifter som betalats till Indecap. Fonden Guide Structured har under hela året varit vilande. Fonden har inga andelsägare och endast ett innehav (obligation emitterad av Lehman Brothers) värderat till noll. Fonden redovisas därför inte i denna rapport. 37

38 Bolagsinformation Förvaltade fonder INDECAP AB Indecap AB ( ) ägs, till 22,56 procent av Forsby Förvaltning i Vingåker AB ( ), till 7,08 procent av ABML Holding AB ( ), till 3,78 procent av Berg Kohl Holding AB ( ), till 20,04 procent av Folksam Sak( ), till 8,04 procent av Svensk Handel Pensionskassa ( ) och resterande 38,51 procent ägs av 18 Sparbanker. Aktiekapitalet är 5 mkr. Indecap har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse och fondverksamhet för specialfonder. STYRELSE Rolf Lydahl (Ordförande), VD AB Spero Daniel Eriksson, Produktdirektör Folksam Håkan Nordblad, VD Westra Wermlands Sparbank Jack Junel, Direktör JJ Advisor AB Joacim Lindgren, VD Sörmlands Sparbank Mats Lagerqvist, VD IndecapAB, partner Mikael Bohman, VD Sparbanken Västra Mälardalen Niklas Lundberg, vvd, partner Richard Josephson, Direktör SEB Enskilda Stefan Holm, Affärsområdeschef Folksam FÖRETAGSLEDNING Mats Lagerqvist, VD, partner Niklas Lundberg, vvd, partner KLAGOMÅLSANSVARIG GUIDEFONDER Fond Tillstånd Start Guide Hedgefond Guide Hedgefond Guide Multihedge Guide Aktiefond Sverige Guide Aktiefond Global Guide Tillväxtmarknadsfond Guide High Risk Dynamic Guide Företagsobligation Guide Hedgefond och Guide Aktiefond Sverige övertogs från Erik Penser Fonder AB den 13 december Guide Multihedge övertogs från Whitebeam Fonder AB den 1 oktober SPARBANKSFONDER Fond Tillstånd Start Sparbanken Aktiefond Sverige Sparbanken Global Sparbanken Tillväxt Sparbanken Bas Sparbanken Likviditetsförvaltning Mats Lagerqvist, VD, partner REVISOR Helene Willberg, KPMG AB FÖRVARINGSINSTITUT FONDGUIDEFONDER Fond Tillstånd Start Fondguide Bas Fondguide Offensiv Swedbank AB (Publ.) 38

39 Styrelsen GUIDE HEDGEFOND ( ) GUIDE HEDGEFOND ( ) Revisionsberättelse Rolf Lydahl Mikael Bohman Richard Josephson Ordförande Jack Junel Mats Lagerqvist Joacim Lindgren VD Niklas Lundberg Daniel Eriksson Håkan Nordblad Stefan Holm Till andelsägarna i Guide Hedgefond Rapport om årsberättelse Jag har i egenskap av revisor i Indecap AB, organisationsnummer , reviderat årsberättelsen för Fonden Guide Hedgefond för år Värdepappersbolagets ansvar för årsberättelsen Det är värdepappersbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som värdepappersbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Mitt ansvar är att uttala mig om årsberättelsen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur värdepappersbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i värdepappersbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i värdepappersbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Enligt min uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar Utöver min revision av årsberättelsen har jag även reviderat värdepappersbolagets förvaltning för år Värdepappersbolagets ansvar Det är värdepappersbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om investeringsfonder. Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om värdepappersbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Värdepappersbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. KPMG AB Helene Willberg Auktoriserad revisor 39

Indecap Fonder Årsberättelse 2014

Indecap Fonder Årsberättelse 2014 Indecap Fonder Årsberättelse 2014 Avseende perioden 2014-01-01-2014-12-31 Indecap AB 556622-4480 1 Innehållsförteckning: Indecap AB och Fonderna 3 Förvaltarteam 4 Året 2014 5 Fonderna Guide Hedgefond 6

Läs mer

Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30

Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30 Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30 Avseende perioden 2015-01-01-2015-06-30 Indecap AB 556622-4480 1 Indecap AB och fonderna Innehåll Indecap AB och fonderna 3 Indecaps förvaltarteam 4 Första

Läs mer

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2014

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2014 Indecap Fonder Halvårsberättelse 2014 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Marknadsutvecklingen 4 Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond 2 7 - Guide Multihedge

Läs mer

Indecap Fonder Årsberättelse 2012

Indecap Fonder Årsberättelse 2012 Indecap Fonder Årsberättelse 2012 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Året 2012 4 Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond 2 7 - Guide Multihedge 9 - Guide

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE Avseende perioden Indecap Fonder AB

HALVÅRSBERÄTTELSE Avseende perioden Indecap Fonder AB HALVÅRSBERÄTTELSE 2016 Avseende perioden 2016-01-01-2016-06-30 Indecap Fonder AB 556971-7340 1 Indecap Fonder AB Under våren 2016 har Indecap Fonder fusionerat Indecap Guide Sverige med Sparbanken Sverige,

Läs mer

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2012

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2012 Indecap Fonder Halvårsberättelse 2012 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Marknadsutvecklingen 4 Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond 2 7 - Guide Multihedge

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Indecap. Fondguidefonder. Informationsbroschyr

Indecap. Fondguidefonder. Informationsbroschyr Indecap Fondguidefonder Informationsbroschyr Indecap är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare fram till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Guidefonder Årsberättelse 2009

Guidefonder Årsberättelse 2009 Guidefonder Årsberättelse 2009 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Guide Hedgefonder 4 - Guide Hedgefond 4 - Guide Hedgefond 2 6 - Guide Hedgefond 3 8 - Guide Multihedge

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Indecap AB. Informationsbroschyr

Indecap AB. Informationsbroschyr Indecap AB Informationsbroschyr Indecap är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort intresse för kapitalförvaltning

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Informationsbroschyr. Bilagor: Fondbestämmelser samt faktablad. Indecap Guide Sverige. Indecap Guide Global. Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond

Informationsbroschyr. Bilagor: Fondbestämmelser samt faktablad. Indecap Guide Sverige. Indecap Guide Global. Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Informationsbroschyr Indecap är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort intresse för kapitalförvaltning

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-02-16 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-01-20 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-11-17 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör I takt

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-10-08 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör I takt

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en hedgefond registrerad i Sverige som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer