Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare"

Transkript

1 Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare Tips och förslag till modell för arbetet i kommunala arbetsgrupper

2 Innehåll Förord 3 Arbetsgrupp.. 3 Förankring. 4 Dag för information och inspiration 4 Utbildning av högläsare.. 4 Studiebesök på biblioteket och bokprat 5 Tystnadsplikt. 5 Sammankoppling högläsare boende/dagverksamhet/enskild 5 Kontaktpersoner och skriftlig överenskommelse. 5 Högläsning som kamratcirkel. 6 Återträffar med utvärdering. 6 Rapportera arbetsgrupperna och utbildade högläsare till CfLL 7 Hemsida. 7 Material att ladda hem. 7 Material att beställa.. 8 Kontaktuppgifter till projektledaren 8 Kontaktuppgifter till länsarbetsgrupperna. 8 Överenskommelse mellan högläsare och kontaktperson

3 Förord Under projekt Läskrafts första år, ht 2009-vt 2010, har arbetet skett i fyra pilotkommuner; Borås, Enköping, Vallentuna och Västervik. Tanken med att starta i ett begränsat antal kommuner var att en modell för arbetet i en kommunal arbetsgrupp skulle kunna tas fram för att sedan spridas vidare, län för län över landet, under projektår två och tre. I detta häfte försöker jag på ett enkelt och kortfattat sätt att beskriva arbetet i pilotkommunerna och den modell som utformades. Häftet är tänkt att vara ett stöd i ert arbete med att inspirera och utbilda frivilliga och anhöriga högläsare för personer med demens. Hur ni sedan väljer att lägga upp ert arbete är givetvis helt upp till er utifrån de idéer och förslag som ni själva har och beroende på de förutsättningar och möjligheter som finns i er kommun. Lycka till i ert arbete med att sprida Läskraft! Catharina Kåberg, projektledare Arbetsgrupp Samarbetspartners i projekt Läskraft! är Centrum för lättläst, Studieförbundet Vuxenskolan, Demensförbundet och landets bibliotek. Arbetsgrupperna i pilotkommunerna har därför bestått av representanter från den lokala demensföreningen där en sådan har funnits (tre av kommunerna), biblioteket (samtliga kommuner), Studieförbundet Vuxenskolan (tre kommuner), frivilligsamordnare (två kommuner) och en anhörigkonsulent eller en anhörigstödjare (två kommuner). Hur er arbetsgrupps sammansättning blir eller ser ut beror naturligtvis på vilka tjänster, verksamheter och föreningar som finns, och hur intresset för projektet är hos olika personer, i just er kommun. Arbetsgruppen för Läskraft! i pilotkommunen Västervik: Päivi från biblioteket, Elsebeth från Västerviks demensförening, Margareta, anhörigstödjare och Lotta från Studieförbundet Vuxenskolan. 3

4 Förankring Genom att presentera projektet vid olika nätverksmöten, möten för äldreomsorgschefer, pensionärsföreningar, Röda Korset, demensföreningar med flera, och genom kontakter med lokal press, radio och TV, har intresse väckts och projektet förankrats i kommunerna. Dag för information och inspiration En inspirationsdag har arrangerats i varje pilotkommun för att fånga upp personer som varit intresserade av att bli högläsare. Dagarnas innehåll har bestått av: information om projektet och högläsningens positiva effekter. information av bibliotekarierna i arbetsgrupperna om vad lättläst är och exempel på lättlästa böcker på olika nivåer. föredrag av en van högläsare och läsinspiratör om erfarenheter av och tips kring högläsning. en stunds högläsning för att bjuda åhörarna på en läsupplevelse och låta dem bekanta sig med en lättläst text. information om kommande utbildning av högläsare med möjlighet för intresserade att skriva upp sig på en intresselista. Information om inspirationsdagarna har spridits via annonser/notiser/reportage i de lokala tidningarna, gratistidningar, inslag/intervjuer i den lokala radion, affischer på biblioteken, direktutskick till medlemmarna i demensföreningarna, notiser i pensionärsföreningarnas månadsutskick, i kyrkans programtidning, till redan frivilliga via frivilligverksamheterna, till anhöriga via anhörigkonsulenterna o.s.v. Pressmeddelande skickades också ut inför dagarna. Utbildning av högläsare Utbildning av högläsarna har erbjudits i form av halvdagar (i tre av kommunerna) eller i studiecirkelform 3 x 3 tim (i en kommun). Arbetsgrupperna har ansvarat för halvdagsutbildningarna som har bestått av två delar: Information om demens. Vad är demens? Hur yttrar sig sjukdomen? Hur bemöter man personer med demens? Representanten från demensföreningen och/eller en person från kommunens demensteam har hållit i denna del. Hur skapar man en fin läsestund? Val av plats, gruppens storlek, att tänka på när man läser, information om lättläst, tips om vad man kan läsa m.m. Projektledaren har ansvarat för denna genomgång vid de första utbildningarna i kommunerna. Vid de nya utbildningar som sedan dess har varit, har arbetsgruppen ansvarat även för den delen. Vid utbildningarna har vi också tagit upp den tystnadsplikt som högläsarna har. I den kommun där utbildningen genomfördes som studiecirkel skedde det via Studieförbundet Vuxenskolan med avlönad cirkelledare. Samtliga utbildningar har utgått från det studiematerial som tagits fram och har varit avgiftsfria för deltagarna. Se under Beställning av material hur ni beställer studiematerialet. 4

5 Studiebesök på biblioteket och bokprat Bibliotekarierna i arbetsgrupperna har som en tredje del i utbildningen tagit emot högläsarna för studiebesök på det lokala biblioteket. De har visat högläsarna var de hittar LL-hyllan (de lättlästa böckerna), böckerna om den lokala historien, bildverken o.s.v. Högläsarna har i samband med studiebesöken fått särskilda högläsar-lånekort med ett par veckors förlängd lånetid. Efter utbildningen har bibliotekarierna i arbetsgrupperna fortsatt att erbjuda återkommande bokprat med nya lästips, antingen som ett eget arrangemang på biblioteket eller i samband med återträffarna. Till höger: Bokprat med Kerstin, bibliotekarie och medlem i arbetsgruppen för Läskraft! i Enköping. Tystnadsplikt Det är viktigt att i samband med utbildningarna betona att högläsarna har tystnadsplikt både under och efter sin tid som högläsare. Den information och den kännedom som de kan komma att få om enskilda personer får inte föras vidare. Samtliga högläsare har därför fått skriva på en tystnadsförsäkran. I de två kommuner där frivilligsamordnarna ingår i arbetsgrupperna har högläsarna fått skriva på samma papper om tystnadsplikt som alla frivilligarbetare måste göra. I de övriga två pilotkommunerna har högläsarna skrivit på samma tystnadsförsäkringar som gäller för personalen på det boende eller den dagverksamhet som de läser på. Sammankoppling högläsare boende/dagverksamhet/enskild Arbetsgrupperna har förmedlat kontakten mellan blivande högläsare och intresserade boenden, dagverksamheter samt enskilda. Högläsarna har fått framföra önskemål om var de vill läsa. Kanske bor de nära eller har en personlig koppling till ett särskilt boende eller dagverksamhet, eller så kanske någon har önskemål om att läsa för en enskild person som fortfarande bor kvar hemma istället för en grupp. Efter att boenden, dagverksamheter och enskilda har anmält sitt intresse för att få högläsning, har deras önskemål pusslats ihop med högläsarnas önskemål om plats eller person och sammankoppling har sedan skett. I två av pilotkommunerna har någon ur arbetsgruppen följt med högläsaren vid det första besöket och mötet med kontaktpersonen. I de två andra har medlemmar i arbetsgrupperna haft kontakt med platserna för högläsningen via telefon för att få veta vem som kommer att vara kontaktperson, och de har sedan förmedlat den informationen till högläsaren. Kontaktpersonen och högläsaren har sedan själva avtalat ett första möte för att diskutera när, var och för vilka som läsningen ska ske. Kontaktpersoner och skriftlig överenskommelse Varje ställe där högläsning sker har fått utse en kontaktperson till högläsaren bland personalen. Det är till denna person som högläsaren kan vända sig om det är något som inte fungerar som det är tänkt och för att meddela sjukdom eller förhinder. Högläsaren och kontaktpersonen kommer också överens om hur läsegruppen ska se ut och vilka som kan vara med. Kontaktpersonen själv, eller en annan 5

6 personal som kontaktpersonen vidtalat, ska också vara till hands under läsningen för att kunna bistå om någon behöver gå på toaletten, blir orolig eller inte mår bra. För att högläsarens och kontaktpersonens ömsesidiga åtaganden ska vara klara och tydliga har de fått göra en skriftlig överenskommelse. I överenskommelsen har man skrivit ned dag och tid för läsningen, vilka personer som ska vara med på den, vem som ansvarar för att alla är på plats om inte kontaktpersonen är där o.s.v. Förslag till överenskommelse bifogas sist i häftet. Högläsningen som kamratcirkel I de fall där högläsningen sker för minst tre personer, (utöver högläsaren), kan högläsningen genomföras som kamratcirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Det innebär att en viss summa pengar kan komma högläsaren till godo antingen i form av inköp av LL-böcker, resersättning, ersättning för fika eller så kan pengar gå till en pott för inspirationsträffar för högläsarna. Återträffar med utvärdering Högläsarna har samlats till återträffar minst en gång per termin för att stämma av och utvärdera hur det går för dem; känns det bra med högläsningen? Fungerar det med gruppen som de läser för? Finns personalen med eller i närheten vid läsestunderna? Hur har böckerna som de valt att läsa fungerat? Är det något som de behöver hjälp med? O.s.v. Återträffarna stärker nätverket och skapar sammanhållning, dels mellan högläsarna sinsemellan, dels mellan högläsarna och arbetsgruppen. Träffarna är också ett viktigt tillfälle för högläsarna att dela varandras erfarenheter och att utbyta tips och förslag på böcker m.m. med varandra. I Västervik kallar Studieförbundet Vuxenskolan högläsarna till återträffar tre gånger per termin och det sker då i form av en kamratcirkel. Återträffarna har skett i mindre grupper - som här för några av högläsarna i Enköping. 6

7 Rapportera arbetsgrupper och utbildade högläsare till Centrum för lättläst För att medlemmar i arbetsgrupperna och de som har gått utbildningen till högläsare ska få ta del av Centrum för lättlästs utskick av Boktidningen lättläst, Läsombudet och olika erbjudanden, måste namn och kontaktuppgifter rapporteras in till Centrum för lättlästs register över läsombud, högläsare och arbetsgrupper. Medlemmarna i arbetsgruppen och de utbildade högläsarna rapporteras till: Carina Nyström Centrum för lättläst Box Stockholm E-post: Tel. 08/ Meddela: kommun och län att det handlar om högläsare inom projekt Läskraft! medlemmarna i arbetsgruppen under rubrik Arbetsgrupp och högläsarna under rubrik Högläsare namn, postadress, mejladress och telefon till samtliga Hemsida Centrum för lättläst: Projekt Läskraft!: Material att ladda hem Gå in på projektets egen sajt via direktlänken På projektets första sida kan ni ladda ner artikeln Känslor behöver inte minnen ur Borås tidning. Klickar ni i vänstermarginalen på Länkar och material att ladda hem hittar ni följande: Läskraft-broschyren Läsdagbok för högläsare Här kan högläsaren föra in vilka böcker som hon/han har läst, vad åhörarna tyckte om böckerna, vilka som var med och lyssnade, samtalsämnen som kom upp, kommentarer från åhörarna o.s.v. Loggbok för kontaktpersoner Detta är kontaktpersonens motsvarighet till högläsarens Läsdagbok. Vilka effekter av läsningen, positiva eller negativa, ser kontaktpersonen/personalen? Kommenterar någon av åhörarna läsningen efteråt? Sker några förändringar hos personerna som är med på läsningen? Blir de t.ex. glada, upplivade, ledsna eller pratsamma? Demensförbundets punkter över Bemötande av personer med demens 7

8 I vänstermarginalen finns också länkar till: Lästips äldre faktaböcker Lästips äldre - skönlitteratur I högermarginalen har ni möjlighet att ladda ner rapporten över projekt Läskrafts första år. Material att beställa Inför informations- och inspirationsdagar, utbildningar, öppet-hus-dagar eller annat, kan ni beställa material utan kostnad från Centrum för lättläst. Material som finns att beställa är: Broschyren Läskraft! Högläsning för personer med demens ett projekt för ökad stimulans och livskvalitet i vardagen Studiematerialet Läskraft! bli högläsare för personer med demens Tidningen Läsombudet Boktidningen Lättläst Provexemplar av nyhetstidningen 8 Sidor Material beställer ni på mejladress Kontaktuppgifter till projektledaren Catharina Kåberg är anställd som projektledare t.o.m. augusti Fram till dess når ni henne på postadress: Centrum för lättläst, Box 9145, Stockholm Tel. 0722/ E-post: Kontaktuppgifter till länsarbetsgrupperna (mars 2011) Har ni frågor angående projektet i ert län så kontakta projektledaren (t.o.m. augusti 2012) eller er länsarbetsgrupp. Blekinge-Kronobergs län: Länsbibliotek Sydost: Länsbibliotek Sydost: SV Region Sydost: Lars Johansson Tel. 0455/ E-post: Maria Lundqvist Tel. 0455/ E-post: Leena Liljeqvist Tel. 0470/ E-post: 8

9 Catherine Bringselius Nilsson & Göran Nilsson Demensföreningen Värend: Tel / E-post Catherine: E-post Göran: Gävleborgs län: Länsbibliotek Gävleborg: SV Region Dalarna-Gävleborg för Hälsingland: SV Region Dalarna-Gävleborg för Gästrikland: Tinne Wennerholm Tel. 026/ , 0706/ E-post: Ellinor Lundström Tel. 0708/ E-post: Emelie Lundin Tel. 026/ E-post: Barbro Berger Gävle Demensförening: Tel. 026/ , 0730/ E-post: Kalmar län: Kalmar regionbibliotek: SV Region Sydost: Annette Mikkelsen Tel. 0702/ E-post Leena Liljeqvist Tel. 0470/ E-post Eleonor Wilhelmsson Kalmar demensförening: Tel. 0480/ E-post Regionförbundet i Kalmar län: Cecilia Nilsson Tel , E-post Norrbottens län: Norrbottens länsbibliotek: SV Region Norrbotten: Kalix Demensförening: Jimmy Gärdemalm Tel. 0920/ , 0722/ E-post: Kristina Henriksson Tel. 0923/666 38, 0705/ E-post: Anita Andersson Tel. 0923/ E-post: Demensvårdsutvecklare Dagny Wikström i Luleå Kommun: Tel. 0920/ , 0920/ vx, 0703/ E-post: Norrbottens läns landsting/ Kerstin Hamre ansvarig för Kultur & Hälsa: Tel. 0920/ , 0703/ E-post: 9

10 Uppsala län: Länsbibliotek Uppsala: SV Uppsala: Lisa Eriksson Tel. 018/ E-post: Elisabeth Liby Tel. 018/ E-post: Lillemor Erixon Enköpings demensförening: Tel. 0171/860 31, 0706/ E-post: Regionförbundet Uppsala län: Gudrun Tevell Tel. 018/ , E-post: Västra Götalands län: Regionbibliotek Västra Götaland: SV Region Västra Götaland: Heidi Carlsson-Asplund Tel. 031/ , 0703/ E-post: Anna Anteryd Tel. 0708/ E-post: Ruth-Maijde Rönngård föreningsstödjare: Tel. 031/ , 0736/ E-post: Birgitta Garnemark föreningsstödjare: Tel. 031/ , 0735/ E-post: 10

11 PROJEKT LÄSKRAFT! Överenskommelse mellan högläsare och kontaktperson BOENDE/VERKSAMHET:.. TELEFONNUMMER:. HÖGLÄSARE:.. TELEFONNUMMER:..... KONTAKTPERSON:.. TELEFONNUMMER:. ERSÄTTARE FÖR KONTAKTPERSONEN: TELEFONNUMMER:..... DAG OCH TID FÖR AKTIVITETEN:.... PLATS FÖR AKTIVITETEN:... ÖVRIGT:.. Dag och tid för läsningen, liksom gruppens storlek och sammansättning, bestäms av högläsare och kontaktperson i samråd. De personer som ingår i projektet skall vara på plats när högläsaren kommer. Någon ur personalen måste finnas tillgänglig om något inträffar, ex oro eller toalettbesök. Överenskommelsen undertecknas i två lika exemplar; ett till högläsaren, ett till kontaktpersonen. Överenskommelsen gäller tills dess att någon av dem vill avsluta eller förändra överenskommelsen. Datum:. Högläsare. Kontaktperson 11

Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare. Förslag till modell för arbetet i kommunala arbetsgrupper

Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare. Förslag till modell för arbetet i kommunala arbetsgrupper Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare Förslag till modell för arbetet i kommunala arbetsgrupper www.lattlast.se/laskraft Innehåll Förord 3 Arbetsgrupp..

Läs mer

Högläsning för personer med demenssjukdom

Högläsning för personer med demenssjukdom Läskraft! Högläsning för personer med demenssjukdom Delrapport efter projektår 1, ht 2009 - vt 2010 Ett samarbete mellan Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek.

Läs mer

Läsombud och högläsare

Läsombud och högläsare MTM:S INFORMATIONSSERIE Läsombud och högläsare För äldre och personer med funktionsnedsnedsättning Läsning är en viktig del av vår vardag De flesta av oss läser många gånger varje dag tidningar, böcker,

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Högläsning för personer med demenssjukdom

Högläsning för personer med demenssjukdom Läskraft! Högläsning för personer med demenssjukdom Delrapport efter projektår 2, ht 2010 - vt 2011 Ett samarbete mellan Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek.

Läs mer

Arbeta. för läsombud! litet PM. för. arbetsgrupper. pm för arbetsgrupper. centrum för lättläst

Arbeta. för läsombud! litet PM. för. arbetsgrupper. pm för arbetsgrupper. centrum för lättläst Arbeta för läsombud! litet PM för arbetsgrupper 1 Innehåll Förord 2 Vad ska arbetsgruppen göra? 3 Hur startar vi? 4 sammankallande adressansvarig arbetsplan Samarbete med projektledare och länsgrupp 4

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund: Ungefär 500 000 personer i Sverige har stora lässvårigheter av olika skäl: funktionshinder, ålderssvaghet, annorlunda kulturbakgrund eller bristande språkkunskaper.

Läs mer

Läskraft! Högläsning för personer med demenssjukdom Slutrapport. Projekttid sept 2009-aug 2013

Läskraft! Högläsning för personer med demenssjukdom Slutrapport. Projekttid sept 2009-aug 2013 Läskraft! Högläsning för personer med demenssjukdom Slutrapport. Projekttid sept 2009-aug 2013 Ett samarbete mellan Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan, landets bibliotek

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig LÄNKTIPS om demenssjukdomar och att vara anhörig Sammanställda av Jenny Eriksson, ung anhörig och föreläsare Kontakt: Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se Som anhörig till en person med demensdiagnos

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig LÄNKTIPS om demenssjukdomar och att vara anhörig Sammanställda av Jenny Eriksson, ung anhörig och föreläsare Kontakt: Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se Som anhörig kan det vara svårt att veta vart

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Anteckningar från Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Dagen inleddes med att Elisabeth Aquilonius redogjorde för rapporten Social ekonomi http://www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/social%20ekonomi%2007102

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar 1 MTMI 0017 Broschyr bibliotek.indd 1 2017-01-09 15:30 Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland Delar av slutrapporten som Jenny Tunedal, den första av två projektledare, håller på att skriva. När det inte

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

FUB SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND

FUB SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND Till Vuxennämnden i Katrineholms Kommun För ett år sedan genomfördes en läsundersökning bland läsombuden i Sörmland. En kort sammanfattning följer här men rapporten i sin helhet följer med brevet. I Katrineholms

Läs mer

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006 1 (5) Bilaga 3. Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006 Kommun Farsta stadsdelsförvaltning, Stockholm stad Kontaktperson Birgitta Livgård Andersson Telefon 08 508

Läs mer

[Titel på arbetsplan]

[Titel på arbetsplan] [Titel på arbetsplan] [Arbetsplan ämne] (Nedan en kort informationstext om studiecirkel och arbetsplan.) En studiecirkel kan läggas upp på många olika sätt, här är ett förslag på arbetsplan och upplägg,

Läs mer

RELÄ Regionen Läser

RELÄ Regionen Läser RELÄ Regionen Läser Ett samverkansprojekt mellan bibliotek, fritidsgårdar, studieförbund, SISU - idrottsutbildarna och Länskulturen med läsfrämjande insatser under 3 år. Tillbakablick år 1 Regionen läser

Läs mer

Lärandeseminarium 2 4/9 2008 Högläsning & Berättarkonst forts av rumslig miljö på intensivvårdsavdelning

Lärandeseminarium 2 4/9 2008 Högläsning & Berättarkonst forts av rumslig miljö på intensivvårdsavdelning Lärandeseminarium 2 4/9 2008 Högläsning & Berättarkonst forts av rumslig miljö på intensivvårdsavdelning Liselott Höjman Högläsning; ett verktyg i vården Att höra texter väcker känslor och kan vara lugnande.

Läs mer

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Dagen handlade om våra minsta biblioteksanvändare, bebisarna, och fokus för dagen var frågor som -Hur kommer jag igång med aktiviteter på biblioteket för bebisar?

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Delrapport gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008

Delrapport gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008 RAPPORT 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Margareta Helgesson, anhörigkonsulent 2008-12-08 704-15949-2008 Länsstyrelsen i Södermanlands län Att:

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Lennart Magnusson, verksamhetschef Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Stöd till anhöriga Kliniker Erbjuds

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många. Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV

Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många. Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV Vad är LL? Standardspråk Standardspråk är den språkform som är gemensam för olika ålders- och yrkesgrupper,

Läs mer

Medieriktlinjer. Luleå kommun

Medieriktlinjer. Luleå kommun Medieriktlinjer Luleå kommun 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Medieriktlinjer 2012-09-24 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Kommunikationschef

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt Lars Björklund & Hans Hartman Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt dikter och bilder för samtal om livet Samtalshandledningen vill ge inspiration och

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING TILL. Må bra med eller utan läkemedel

STUDIEHANDLEDNING TILL. Må bra med eller utan läkemedel STUDIEHANDLEDNING TILL Må bra med eller utan läkemedel Allmänt om studiecirkeln En studiecirkel består av deltagare som bestämt sig för att ge sin tid till att fördjupa sina kunskaper och dela med sig

Läs mer

Studiehandledning till boken HJÄRNA PARKINSON

Studiehandledning till boken HJÄRNA PARKINSON Studiehandledning till boken HJÄRNA PARKINSON av Emelie Lundin Inför studiecirkeln Studiehandledningen är upplagd på fem träffar. Beräknad tid är två tre studietimmar per träff. Varje träff är baserad

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård Studiehandledning Riktlinjer för god njursjukvård Välkommen till......en studiecirkel om våra riktlinjer Det här är en studiehandledning som kan användas för att planera och hålla i en studiecirkel kring

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

Se Tranströmer. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selén

Se Tranströmer. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selén Se Tranströmer Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selén Se Tranströmer dikter och bilder för samtal om dikt och liv Samtalshandledningen vill ge inspiration och idéer för det goda, fördjupande

Läs mer

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen.

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Startade 2007 Privat initiativ av bibliotekarie Nina Frid Drivs från och med hösten 2010 av Sveriges

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet

Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Cecilia Hurtig, 0554-191 01 cecilia.hurtig@kil.se MINNESANTECKNINGAR 2012-05-14 Kommunala pensionärsrådet Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet TID: Måndagen

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Plats och tid Strandpensionatet, Skummeslövsstrand, kl 08.30 13.30 Beslutande Mona Persson, SPF ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Birgit Hansson,

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Yhandledning LÄS FÖR MIG! LÄSSATSNING. för. studiecirkeln

Yhandledning LÄS FÖR MIG! LÄSSATSNING. för. studiecirkeln Yhandledning för studiecirkeln LÄS FÖR MIG! ARBETARRÖRELSENS LÄSSATSNING 2 H E J Den här handledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och kursledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Tisdagen den 4 mars samlades företrädare för bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt

Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt för demenssjuka och närstående PROJEKTPLAN Öppen träffpunkt för demenssjuka och närstående Bakgrund Den demografiska utvecklingen leder till att en ökande andel av

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nu är hösten här och alla börjar så smått komma tillbaka från sina sommarsemestrar. Som många av er säkert redan hört kommer internutbildningarna i Nyfiken på

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007 1 (7) Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007 Kommun Kontaktpersoner Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning Stockholm Stad Marianne Flynner, projektledare Birgitta

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 www.taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd erbjuder föreläsningar, nätverk och samtalsgrupper för dig som hjälper en närstående. Föreläsningar Du är välkommen

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss!

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss! Anhörigstöd - så här fungerar det hos oss! Vem finns anhörigstödet till för? Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter

Stöd till anhöriga Aktiviteter Stöd till anhöriga Aktiviteter Januari April 2018 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Anhörigstödet vänder sig till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer