Basfakta. Oslo. Landpromemoria: Konungariket Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-03. Basfakta. Oslo. Landpromemoria: Konungariket Norge"

Transkript

1 Oslo Landpromemoria: Konungariket Norge Basfakta Officiellt namn: Kongeriket Norge (bokmål), Kongeriket Noreg (nynorsk) Huvudstad: Oslo Språk: Officiella språk: norska (bokmål och nynorsk), samiska (likställt med norska i några kommuner i Troms och Finnmark). Minoritetsspråk: sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, kvänska, romanes (i Sverige kallat romani, officiellt romani chip) och norsk romani (i Sverige kallat svensk romani, officiellt rommani rakripa) Folkmängd ca 5,1 miljoner (juli 2014) Statsskick: Konstitutionell monarki Statschef: Kung Harald V Regeringschef: Statsminister Erna Solberg, Høyre Regeringspartier: Høyre, Fremskrittspartiet Parlament: Stortinget, en kammare med 169 platser Nästa allmänna val: Kommunal- och fylkesval hösten 2015 Valuta: Krone (NOK) 1 NOK = ca 1.12 SEK (oktober 2014) BNP: volymförändring 2013: +2 %; NOK per capita (2013) Viktigaste handelspartners: Sverige, Tyskland, Storbritannien, Kina, USA, Nederländerna (2013) Viktigaste exportprodukter: Olja, gas, metaller, fisk Inflation (KPI): 2,1 % (augusti 2013 augusti 2014) Styrränta: 1,5 % Budgetunderskott: 0 Bistånd: 32,8 miljarder NOK, 1,07 % av BNI (2013) Arbetslöshet: 3,4 % (juli 2014) Elproduktion: Vattenkraft 96,7 %, värmekraft 2,3 %, vindkraft 1 % (2012)

2 Historisk översikt Första steget mot ett enande av det norska riket brukar anses vara då Harald Hårfager runt år 885 vann ett sjöslag i närheten av dagens Stavanger. En längre maktkamp mellan lokala "småkungar" följde och Norge anses ha enats omkring år Inrikespolitisk svaghet gjorde att Norge blev underlägset Danmark i Kalmarunionen som inrättades år Sverige var en del av unionen fram till 1523, medan unionen mellan Norge och Danmark varade fram till 1814 då Danmark i och med Kielfreden tvingades avträda Norge till den svenske kungen. Under en kort tid fungerade Norge som en självständig stat i och med antagandet av Eidsvollförfattningen och upprättandet av Stortinget den 17 maj Utan stöd från utlandet och efter ett kort krig med Sverige tvingades dock Norge snart att återigen ingå i en union med en främmande makt, denna gång Sverige. Unionsvillkoren bestämdes genom förhandlingar mellan Stortinget och svenska representanter och innebar att Eidsvollsförfattningen bibehölls i stort sett oförändrad och att Sveriges kung, Karl XIII, utsågs till regent i Norge. Unionen begränsades dock till att enbart innefatta ett gemensamt kungahus och en gemensam utrikespolitik. Unionen upplöstes 1905 efter det att Stortinget den 7 juni förklarat att kung Oscar II upphört att fungera som Norges konung. Efter en folkomröstning utsågs den danske prinsen Carl till kung av Norge under namnet Haakon VII. Efter att vid andra världskrigets utbrott 1939 ha förklarat sig neutralt ockuperades Norge av Nazityskland från april 1940 fram till krigets slut. Kung Haakon VII flydde tillsammans kronprins Olav till London 1940 och upprättade där en exilregering som verkade aktivt för den norska motståndsrörelsen. Modern historia Efterkrigstidens Norge präglades av en återuppbyggnadsanda i samförstånd över partigränserna. Erfarenheterna från andra världskriget fick Norge att överge neutralitetspolitiken och ansluta sig till NATO år Fram till mitten av 1960-talet dominerades norsk politik av Arbeiderpartiet vars huvudfokus var att främja den ekonomiska tillväxten genom satsningar på storindustrin samtidigt som social rättvisa eftersträvades. Den förda politiken ledde till en strukturomvandling från jord- och skogsbruk till ett industri- och tjänstesamhälle, levnadsstandarden höjdes och utbildningssystemet byggdes ut. 2

3 I början av 1970-talet började Norge utvinna olja ur Nordsjön. Intäkterna från oljeutvinningen möjliggjorde sociala reformer, glesbygds- och jordbruksstöd samt sysselsättningsåtgärder. Samtidigt blev landets ekonomi och välstånd allt mer beroende av priset på olja, inte minst under den internationella oljekrisen , och frågan om oljeberoendet och hur oljeintäkterna skall användas har varit närvarande i den inrikespolitiska debatten sedan dess. De båda borgerliga partierna Høyre och Fremskrittspartiet hade framgångar i stortingsvalet 1981 och regeringsmakten har sedan 1980-talet växlat mellan de båda politiska blocken. Frågan om norskt EG-medlemskap har varit återkommande i politiska debatten under efterkrigstiden röstade 54 % av befolkningen nej till norskt EG-medlemskap. I den senaste folkomröstningen som hölls 1994 sade 53 % av norrmännen nej till medlemskap i EU. Den 17 maj 2014 var det 200 år sedan den norska grundlagen antogs av riksförsamlingen i Eidsvoll. Grundlagen är Europas äldsta och världens näst äldsta gällande konstitution. Idag är grundlagen en samlande symbol för frihet, självständighet och demokrati. Under 2014 uppmärksammas grundlagens 200- årsjubileum stort runt om i Norge. Jubiléet syftar till att stärka medvetenheten om folkstyrets utveckling under 200 år, vad grundlagen betyder idag och vilken roll den ska spela i framtidens demokrati. Inrikespolitik Vid Stortingsvalet hösten 2013 fick de borgerliga partierna Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti och Venstre en klar majoritet med 53,9 procent av rösterna. Høyre och Fremskrittspartiet bildar en minoritetsregering och det är första gången Fremskrittspartiet ingår i en regering. En gemensam politisk plattform ligger till grund för regeringens politik. Dokumentet inleds med en beskrivning av åtta områden som regeringen prioriterar: ökad konkurrenskraft och fler trygga jobb, en enklare vardag, kunskap, infrastruktur, trygghet och beredskap, välfärdslyft för äldre och sjuka, starkare socialt nätverk samt levande lokaldemokrati. Därefter kommer en omfattande genomgång av planerade åtgärder inom i stort sett samtliga politikområden. Minoritetsregeringen har ingått ett samarbetsavtal med Kristelig Folkeparti och Venstre som ska underlätta för regeringen att uppnå majoritet i Stortinget. Kristelig Folkeparti och Venstre har i avtalet fått genomslag för flera viktiga frågor, t.ex. att det inte ska öppnas för konsekvensutredningar om petroleumsveksamhet utanför Lofoten, Vesterålen och Senja. Att Kristelig Folkeparti och Venstre valde att stå utanför regeringen förklaras dels med att avståndet till Fremskrittspartiets politik i vissa frågor är för stort, dels med att 3

4 man bedömer möjligheterna att påverka som bättre från Stortinget än som små partier i en majoritetsregering tillsammans med två betydlig större partier. Mandatfördelning : (totalt 169) Arbeiderpartiet 55 Høyre 48 Fremskrittspartiet 29 Kristelig Folkeparti 10 Senterpartiet 10 Sosialistisk Venstreparti 7 Venstre 9 Miljøpartiet De Grønne 1 Regeringen oktober 2014 Regeringen består av 11 statsråd från Høyre och 7 statsråd från Fremskrittspartiet: Statsminister Erna Solberg (H) Finansminister Siv Jensen (Frp) Utrikesminister Børge Brende (H) Kommun- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) Statsråd vid Statsministerens kontor och europaminister Vidar Helgesen (H) Kommunikationsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Kultur- och kyrkominister Thorhild Widvey (H) Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (även ansvarig för nordiskt samarbete) (H) Miljöminister Tine Sundtoft (H) Närings- och handelsminister Monica Mæland (H) Barn-, jämställdhets- och integrationsminister Solveig Horne (Frp) Vård- och hälsominister Bent Høie (H) Arbetsminister Robert Eriksson (Frp) Justitie- och beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) Olje- och energiminister Tord Lien (Frp) Försvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) Jordbruks- och matminister Sylvi Listhaug (Frp) Kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Norges EU-politik Det norska folket har i två folkomröstningar (1972 och 1994) sagt nej till medlemskap i EU och motståndarna till EU-medlemskap har sedan dess dominerat i opinionsmätningarna. Av de nuvarande regeringspartierna är Høyre positivt inställd till ett EUmedlemskap på sikt medan Fremskrittspartiets folkvalda fritt får ta ställning till frågan. Båda partierna respekterar folkviljan och menar att frågan ska avgöras 4

5 genom en folkomröstning. Regeringsplattformen slår fast att EES-avtalet och övriga avtal med EU är fundamentet för regeringens Europapolitik. För att tillvarata de norska intressena vill regeringen föra en mer proaktiv politik och söka påverka utformningen av politik inom EU i ett tidigare skede. Genom EES-avtalet är Norge nära knutet till EU utan att vara medlem och samarbetet beskrivs av båda parter som mycket tätt och stabilt. EES-avtalet innebär bl.a. att Norge deltar i EU:s inre marknad och omfattar handel inom samtliga sektorer förutom jordbruk och fiske. Med tiden har fler avtal tillkommit och samarbetet med EU utvecklats till ytterligare områden, såsom Schengen, rättsliga och inrikes frågor, utrikes- och säkerhetspolitik. Norge är positivt till EU:s utvidgning och bidrar via de s.k. EES-medlen till social och ekonomisk utjämning i EU. För perioden uppgår Norges bidrag till ca 14 miljarder NOK. Norges andel motsvarar ca 97 % av de totala bidragen, Lichtenstein och Island står för resterande andelar. Förhandlingar om bidragen för nästa period pågår. Utrikes- och säkerhetspolitik Norsk utrikespolitik kännetecknas av ett starkt engagemang för fredsfrämjande aktiviteter och för vikten av uppslutning kring FN och folkrätten. Insatser för att stärka de mänskliga rättigheterna samt omfattande biståndsprogram för humanitära ändamål är framträdande drag i norsk utrikespolitik. Norge tillhör de länder som ger mest utvecklingsbistånd i världen i förhållande till bruttonationalinkomsten, vanligen runt 1 procent. Prioriterade områden för biståndet är: mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning, utveckling av civilsamhällen och god samhällsstyrning, global hälsa och humanitärt bistånd. Regeringen vill reformera biståndspolitiken och i den politiska plattformen framhålls att man vill reducera antalet mottagarländer och teman, genomföra bättre utvärderingar och uppföljningar, ha ökad öppenhet och resultatfokus för att effektivisera det norska biståndet. Norges bidrag till internationella freds- och krishanteringsoperationer skall vara förankrade i FN-stadgan och ha ett klart FN-mandat. Under de senaste åren har Afghanistan varit det klart ledande internationella engagemanget för Norges del och tillsammans med Brasilien och Palestina var Afghanistan den största mottagaren av norskt bistånd Norge har genom ett strategiskt partnerskapsavtal med Afghanistan åtagit sig att fortsätta sitt årliga bidrag om 750 miljoner NOK fram till Mot bakgrund av det säkerhetsavtal med USA och NATO som Afghanistans president Ashraf Ghani Ahmadzai nyligen skrev under planerar Norge att delta i NATO-operationen i Afghanistan även fortsättningsvis, något slutgiltigt beslut har dock inte fattats ännu. 5

6 Sedan Myanmar (Burma) började genomföra politiska reformer har Norge visat stort engagemang för landet. I januari 2013 avskrev Norge hela Myanmars skuld motsvarande 3,2 miljarder NOK. I kölvattnet av den norska statens stöd till Myanmar har norska företag, däribland Telenor, påbörjat etablering av verksamhet i landet. Norge stödjer EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och har bidragit militärt till flera EU-insatser. Man har också ingått ett samarbetsavtal med den europeiska försvarsbyrån (EDA). Medlemskapet i försvarsalliansen NATO och relationen till USA utgör centrala delar i norsk utrikes- och säkerhetspolitik. Samtidigt läggs stor vikt vid det nordiska samarbetet och samarbetet med EU. Arktis och nordområdena är Norges främsta strategiska prioritering, såväl med tanke på suveränitetsfrågor som frågor om hållbar utvinning och förvaltning av områdets resurser av petroleum, gas, fisk och andra marina tillgångar samt mineraler. De nya transportmöjligheter som alltmer öppnas i området p.g.a. klimatförändringarna för också med sig nya utmaningar i form av miljöförstöring, migration etc. De bilaterala relationerna med Ryssland präglas av samarbete kring energi- och miljö/klimatfrågor samt strävan att underlätta gränshandel. En milstolpe i förhållandet är den överenskommelse om gränsdragningen i Barentshavet som träffades 2010, efter mer än 40 års förhandlingar. Länderna har även enats om att underlätta gränspassage för boende inom 30 mil från den norsk-ryska gränsen. Det råder bred enighet mellan regering och opposition om att Norge tillsammans med EU och NATO-allierade måste reagera kraftfullt mot Rysslands folkrättsstridiga agerande i Ukraina. Samtidigt är man angelägen om att förena detta ställningstagande med det intresse man har av att på lämplig nivå upprätthålla det samarbete man har med Ryssland. Norge har hittills, med stöd av ett enigt Storting, anslutit sig till de sanktioner som EU vidtagit som reaktion mot Rysslands agerande i Ukraina. För norskt vidkommande har sanktionerna och de ryska motåtgärderna drabbat företag främst inom energisektorn samt fisket. När det gäller de senast antagna EU-sanktionerna har inget beslut fattats ännu, i avvaktan på konsultation av Stortinget. Ekonomi, näringsliv, handel och investeringar Norsk ekonomi är god och växer även fortsättningsvis, men tillväxttakten har avtagit. Under 2012 ökade BNP med 3,4 % medan 2013 innebar en ökning med 2 %. Enligt regeringens prognos förväntas BNP öka med 1,9 % under Arbetslösheten har stigit något sedan förra året men Norge ligger fortsatt på en lägstanivå i Europa med 3,4 %. Inflationen mätt i konsumentprisindex 6

7 (KPI) hade i augusti ökat med 2,1 % de senaste tolv månaderna. Styrräntan ligger sedan mars 2012 på 1,5 %. Centralbanken har signalerat att styrräntan kommer ligga kvar fram till sommaren 2015, för att därefter gradvis öka till en mer normal nivå till utgången av En faktor som påverkar den utplanande tillväxttakten är den höga kostnadsnivån för företag i landet, inklusive upprepade höga löneökningar, vilket skapar konkurrenssvårigheter i synnerhet för exportsektorn. Lönekostnaderna drivs upp av petroleumsektorn och sätter press på framför allt traditionella exportföretag vilka redan tidigare drabbats av minskad efterfrågan från Europa viss kompensation för detta ger dock den senaste tidens försvagning av den norska kronan. Ytterligare en faktor som påverkar tillväxttakten är att privatkonsumtionen avtar. Tänkbara förklaringar till detta är främst den norska kronans försvagning och de höga bostadspriserna i större städer, vilket medför att hushållens belåning ökar och benägenheten att konsumera minskar. Den offentliga sektorn har vuxit mycket snabbt under de senaste decennierna och sysselsätter idag ca 30 % av arbetskraften. Industrin, som periodvis har brottats med stora svårigheter till följd av höga kostnader och en stark krona, sysselsätter ca 9 %. Olje- och gassektorn är den främsta tillväxtmotorn i norsk ekonomi och utgjorde ca 21 % av BNP Olje- och gasexporten utgjorde nästan 60 % av den totala varuexporten. Den norska statens intäkter från petroleumindustrin placeras i Statens Pensionsfond Utland (SPU, den s.k. Oljefonden), vars värde nu uppgår till drygt miljarder NOK. En del av avkastningen från fonden förs varje år över till statsbudgeten. Överföringarnas omfattning styrs av den s.k. handlingsregeln, som innebär att överföringarna ska spegla fondens förväntade avkastning vilken över tid uppskattas till 4 % av fondens värde. Regeln möjliggör större överföringar i dåliga tider respektive mindre överföringar när ekonomin är god. Överföringarna från oljefonden förklarar att Norge inte har något budgetunderskott. Livsmedelspriserna ligger ca 83 % över genomsnittsnivån inom EU, vilket till stor del förklaras av ett mycket högt tullskydd för jordbruksvaror och livsmedel. Genom de höga tullmurarna förhindras många svenska livsmedelsföretag att exportera till Norge. Den tidigare starka norska kronan och de höga livsmedelspriserna bidrar i hög grad till den omfattande gränshandeln från Norge till Sverige ökade gränshandeln med ca 3,2 % jämfört med 2012 och omsatte 16,3 miljarder SEK, varav 9,6 miljarder dagligvaror och 6,7 miljarder sällanköpsvaror. 7

8 8 Norges förbindelser med Sverige Allmänt Få länder står varandra så nära varandra som Norge och Sverige. Grunden för relationerna är förutom den gemensamma historien den geografiska närheten, språkförståelsen, de starka ekonomiska och folkliga banden och ett gemensamt kulturarv. Även om Norge är medlem i NATO och har valt en annan väg än Sverige i Europapolitiken, råder samsyn i flertalet utrikespolitiska frågor. Kunskapsnivån om förhållandena i våra respektive länder är hög. Traditionellt är kunskaperna om Sverige mycket goda i Norge, medan svenskar har något sämre kunskaper om Norge. Inom kultursfären är kontakterna intensiva och mångfacetterade. Gränsen mellan Sverige och Norge är Europas längsta landgräns. Handel, investeringar, turism m.m. Sverige är en av Norges viktigaste handelspartners. De länder som Norge exporterar mest varor till är, i turordning, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Sverige. Om olje- och gasindustrin exkluderas utgör Sverige den största exportmarknaden. De länder från vilka Norge importerar mest är, i turordning, Sverige, Tyskland, Kina Storbritannien och Danmark. Norge utgör Sveriges största exportmarknad och är det näst största avsändarlandet för svensk varuimport efter Tyskland. Stora norska företag som investerar i Sverige är bl.a. Statoil, Norsk Hydro, Orkla (livsmedel), Narvesen (Pressbyrån), Schibsted (Aftonbladet och Svenska Dagbladet). Norge är det viktigaste ursprungslandet för utländsk turism i Sverige stod norrmännen för 3,3 miljoner gästnätter i Sverige. Ett stort antal svenskar arbetar i Norge och vice versa. Näringslivet i de två länderna blir alltmer integrerat, inte minst genom norska investeringar i Sverige. De två länderna ingår i en gemensam elcertifikatmarknad. Voksenåsen Kultur- och konferenscentret Voksenåsen överlämnades år 1955 av den norska regeringen till Sverige som nationalgåva och som tack för det svenska stödet till Norge under andra världskriget. Anläggningen invigdes år 1960 i närvaro av de två ländernas statschefer. Voksenåsen är en viktig mötesplats för dialog, kulturutbyte och samvaro mellan svenskar och norrmän. Voksenåsen drivs som ett norskt aktiebolag och ägs av svenska staten. Anläggningen är en central resurs för Sverigefrämjandet i Norge. Kulturverksamheten finansieras genom särskilda svenska och norska årliga bidrag.

9 9 Sverige i Norge Sveriges ambassadör i Norge är sedan september 2014 Axel Wernhoff. Tolv svenska honorärkonsulat lyder under ambassaden i Oslo (Arendal, Bergen, Bodö, Hamar, Kirkenes, Mandal, Narvik, Porsgrunn, Stavanger, Tromsö, Trondheim och Ålesund). Business Sweden, tidigare Exportrådet, har sedan 1975 ett handelskontor i Oslo. Visit Sweden genomför en rad aktiviteter för att ytterligare öka turismen från Norge och har nu kontor i Oslo. Norsk-Svensk Handelskammer bildades 1992 för att främja de kommersiella och industriella relationerna mellan Norge och Sverige. Norsk-Svenska Handelskammaren etablerades i Stockholm Det Norske Samfund finns i Sverige sedan Svenska kyrkan, Margaretakyrkan, verkar i Oslo sedan Den Norske Kirke invigdes i Stockholm 1976 och i Göteborg På grund av den öppna gränsen, Schengenavtalet och den nordiska passunionen, är det svårt att ange det exakta antalet svenskar som befinner sig i Norge, men uppskattningsvis rör det sig om svenskar som bor och arbetar i Norge. Antalet har ökat snabbt under de senaste åren framförallt när det gäller ungdomar, som till övervägande delen arbetar i Osloregionen inom service och handel. Även arbetspendlingen över gränsen är omfattande. Norge i Sverige Norges ambassadör i Sverige är sedan september 2014 Kai Eide. Tre generalkonsulat och åtta konsulat lyder under ambassaden i Stockholm (Göteborg, Malmö, Sundsvall, Kalmar, Karlstad, Kiruna, Norrköping, Umeå, Visby, Västerås och Östersund). Innovasjon Norge bildades 2004 genom en sammanslagning av verksamheten från Norges Turistråd, Norges Exportråd, Statens närings- och distriktsutvecklingsfond (SND) och Statens vägledningskontor för uppfinnare (SVO). Innovasjon Norge finns i över 30 länder, varav ett kontor ligger i Stockholm. Tillsammans med den norska ambassaden skall Innovasjon Norge bl.a. kunna bistå norska företag som vill bygga upp eller utveckla sin verksamhet i Sverige, samt svenska företag som intresserar sig för norska produkter.

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014

Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014 Rapport - Kunskapsmätning 23/12 2014 Rapport - Kunskapsmätning Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med mätningen är mäta den

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Västnorden. Västnorden ett alternativ till EU? Örebro, 5 februari 2005. av Tomas Larsson. Sidan 1 av 12

Västnorden. Västnorden ett alternativ till EU? Örebro, 5 februari 2005. av Tomas Larsson. Sidan 1 av 12 Sidan 1 av 12 ett alternativ till EU? Örebro, 5 februari 2005 av Tomas Larsson -e:/skandinavien/- Sidan 2 av 12 Inledning Sedan folkomröstningen om EU-medlemskap 1994 har diskussionen om Sveriges framtida

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system 1 Europeiska unionens historia 2 Europeiska unionens historia Utvecklingen som ledde till dagens Europeiska union uppstod ur ruinerna

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi OM SERIEN Filmserien Upptäck Norden är en filmserie som handlar om just Norden och dess länder. t med filmerna är att ge en faktagrund för att kunna resonera kring

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Praktikrapport. Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 + 372 640 56 00. Sveriges ambassad. Pikk 28, 150 55 Tallinn, Estland

Praktikrapport. Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 + 372 640 56 00. Sveriges ambassad. Pikk 28, 150 55 Tallinn, Estland Praktikrapport Praktikplats Ambassaden Tallinn Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 Handledare Kontaktuppgifter Anna Hamrell anna.hamrell@foreign.ministry.se + 372 640 56 00 Sveriges

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen. Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form

Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen. Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form 1 Historia 2 Utvecklingen som ledde till dagens Europeiska union uppstod ur

Läs mer

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET INNEHÅLL INLEDNING 3 NEDVÄXLAD GLOBAL TILLVÄXTTREND 4 PRODUKTIVITETSLYFTET ÄR ÖVER 5 SVENSK KONKURRENSKRAFT 5 SVAG ÅTERHÄMTNING FÖR INDUSTRIN EFTER

Läs mer

Maktbalans och alliansfrihet

Maktbalans och alliansfrihet NILS ANDRÉN Maktbalans och alliansfrihet Svensk utrikespolitik under 1900-talet NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Till läsaren 11 UTRIKESPOLITIK 13 Förutsättningar 13 Perspektiv på utrikespolitik 14 Realism och

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-9-1 Föregående 215-8-28 FLYG passagerarfrekvens Juli 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2013 Danmark

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2013 Danmark Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte 14.-15. november 2013 Danmark Nyckeltal för Island Folkmängd 325.010 Förväntad BNP-utveckling 2,2 % Inflationstakt 3,5 % Arbetslöshet 4,8 % Styrränta 7,0 % Bolåneskuld

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister 2007 Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors om att svenskt företag tog hem uppdrag att renovera FN Idag meddelades att Skanska har fått uppdraget att renovera FN:s högkvarter i New York.

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? VARFÖR? En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? En stark svensk säkerhets- och försvarsindustri stärker Sveriges internationella inflytande

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-12-7 Föregående 215-11-13 FLYG passagerarfrekvens Oktober 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR Stockholm maj 2016 Sammanfattning Ekonomiska bedömningar av ett brittiskt utträde ur EU, så kallad brexit, har hittills fokuserat

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-1-12 Föregående 215-9-1 FLYG passagerarfrekvens Augusti 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG 3 MARS 2015 Det talade ordet gäller Herr Republikens President och Fru Jenni Haukio, Excellenser, mina damer och

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Danmark. Total areal: 43 376 km². Strandlinje: 7 313 km. Högsta punkt: Yding Skovhøj 173 m. Största insjö: Arresø 41 km². Längsta älv: Gudenå 158 km

Danmark. Total areal: 43 376 km². Strandlinje: 7 313 km. Högsta punkt: Yding Skovhøj 173 m. Största insjö: Arresø 41 km². Längsta älv: Gudenå 158 km Fakta om Norden Danmark Total areal: 43 376 km² Strandlinje: 7 313 km Högsta punkt: Yding Skovhøj 173 m Största insjö: Arresø 41 km² Längsta älv: Gudenå 158 km Invånare: 5 400 000 (2006) Huvudstad: Köpenhamn

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit Kosmopolit Advisory Board Kosmopolit 1 Projekt Kosmopolit är regeringens satsning för att ta tillvara på utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt. Vill

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

c. Lyssna och kommentera (allt). Säg så mycket som möjligt! Vad/vem är det? (använd din eventuella förförståelse samt dra slutsatser av radioklippet)

c. Lyssna och kommentera (allt). Säg så mycket som möjligt! Vad/vem är det? (använd din eventuella förförståelse samt dra slutsatser av radioklippet) Lektion 1 SCIC 13/09/2013 A. Mordet på Anna Lindh a. Lyssna och rapportera (första delen) Förr (2003) Nu (2013) b. Lyssna och rapportera (andra delen) 1. Vem är Eva Frankell? 2. Vad säger hon om Anna Lindh?

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM historia 1521-1809Stormaktsdröm och småstatsrealiteter Innehåll Regentlängd Förord 1 Vasatiden och stormaktstiden av Lars-Olof Larsson och Eva

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna? 1 Maj-Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016 NATO vårt som är i himlen helgat varde ditt namn ske NATO- kommandots vilja i himlen så ock på jorden. Vår dagliga NATO-

Läs mer

EU OCH RYSSLAND 1/12. 3b 2010. EU och Ryssland

EU OCH RYSSLAND 1/12. 3b 2010. EU och Ryssland EU OCH RYSSLAND 1/12 3b 2010 EU och Ryssland 2/12 EU OCH RYSSLAND EU och Ryssland har definierat sina förbindelser som ett strategiskt partnerskap, där man med hjälp av samarbete vill främja stabilitet

Läs mer

Jokkmokksdeklarationen

Jokkmokksdeklarationen Jokkmokksdeklarationen Förklaring från den första sameparlamentarikerkonferensen Jokkmokk 24 februari, 2005 Den historiska och första Sameparlamentarikerkonferensen, sammansatt av representanter från Sametingen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer