Tekst Rotary Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekst. 7. 2009. Rotary Norden"

Transkript

1 Nr. 7. okt/nov. 2009

2 Tekst 2 Nummer Rotary Norden

3 Innehåll Nummer 7 okt/nov - Rotary Norden - Utgivningsdag 27/ Tidskriften når adressaten inom en vecka från utgivningsdagen. Rotary Norden är de nordiska rotarianernas medlemstidskrift, auktoriserad av Rotary International. Rotary Norden redigeras enligt god journalistisk sed och belyser den internationella rotaryrörelsen ur nordisk synvinkel med nordiska värderingar. Nr. 7. okt/nov Försida Nyamko Sabuni föddes 1969 i Burundi fick hennes familj politisk asyl i Sverige. Nyamko läste juridik vid Uppsala universitet, imigrationspolitik vid Mälardalens högskola och medie och kommuniktion vid Berghs kommunikatins skola i Stockholm. Hon blev riksdagsledamot för folkpartiet 2002 och integrationsminister från 2006 i alliansregeringen (Foto: Pawel Flato) Nordiskt Ytterby gruva i Vaxholm är en historisk legend. Ytterby är den plats på jorden där det största antalet kemiska grundämnen påträffats. Vaxholms Rk har synliggjort platsen med en historisk skylt. RN rapporterar (s 4-5) Tema Nordisk migration är temat för detta nummer. Det handlar om invandring, flyktingproblematik men också framgångshistorier. Av Nordens befolkning på sammanlagt 25 miljoner är idag drygt 9 % invandrare (från sid. 8). Internationellt Montreal in motion, en beskrivelse af den canadiske storby, som bliver rammen om Rotary International Convention i juni 2010 (S 6) The clean water challenge An integrative approach can solve a threepronged problem that affects billions (s 59) Landssidor ART-träning i Backa ART står för Aggression Replacement Training. ART-projektet i Backa syftar till att stötta ungdomar för att bli bättre på att hantera sina aggressiva känslor och fungera ihop med sin sociala omgivning. Forskning har visat att det finns ett samband mellan olika typer av aggressivt beteende och kriminalitet (s 19) Asylmottaket i Kristiansand var ikke noen favoritt blant naboene, skepsisen var til å ta og føle på. Men så kom Kongsgaard rotaryklubb på banen, med Hans Fleischer og andre. Og så ble det smilende kontakt (s 30) everkkoklubi är Europas och Finlands första, världens fjärde virtualklubb inom Rotary. Vid COL våren 2010 säker eklubbarna, nu chartrade som pilotklubbar, fast status som rotaryklubbar (s 38) Camp Copenhagen, hvor 19 unge fra 14 lande lærte om demokrati i Danmark (s 48) Nye retningslinier for Rotary Youth Exchange drøftet på EEMA konference i Reykjavík. Hvordan kan Rotary Youth Exchange øge direkte forbindelser imellem distrikter i europæiske lande? Hvad kan man gøre for at forstærke deltagernes ligestilling hvad angår forsikringer? (s 54) Ledare Börje Alström 4 Nordiskt Ytterby Gruva 4 Rotary International Montreal in motion 6 Tema Nordisk invandring 8 Landssidor Sverige 16 Norge 30 Finland 38 Danmark 46 Island 54 Debatt Vimmel och debatt 56 Rotar Norden kontakt 57 RI:s Agenda John Kenny Glenn Estess 58 Rotary International Global Outlook 59 Abonnemang och adressering Abonnemanget på Rotary Norden ingår i medlemsavgiften. Rotary Norden utges åtta gånger per år i cirka exemplar som postas på abonnenternas hemadress. Adressförändringar görs i Norge, Finland och Danmark genom klubbsekreteraren, i Sverige genom klubbens medlemsregisteransvarige, i Danmark/Island även direkt genom Nummer Rotary Norden 3

4 Ledare 4 Integration - ett tema på agendan Integration är ett aktuellt men samtidigt svårt ämne. Ofta får känslorna styra, snarare än tanken och den eftertänksamma analysen. Rotary Norden har valt att belysa integrationen i ett brett perspektiv- såväl makrosiffror som enskilda verksamheter. De nordiska länderna är stora mottagarländer för såväl politiska flyktingar som människor som flyr undan krigets fasor eller sådana som är efterfrågade för sina yrkeskunskaper. Men skillnaden mellan de olika nordiska ländernas invandring är stor. Både vad gäller de länder som flyktingarna kommer från och antalet flyktingar som det enskilda landet tar emot. Påverkar detta möjligheterna till en framgångsrik integration? I dagarna har den svenska regeringen lagt ett förslag för att påskynda asylprocessen. I vissa fall har det i Sverige dröjt hela 7 år innan en invandrare får besked om uppehållstillstånd. En väntan som för vem som helst känns övermäktig. I Finland får man uppehålls- och arbetstillstånd, om man hart ett jobb, eftersom det förutsätts. Däremot behövs inte kunskap i landets officiella språk. Det finns hela tiden oavsett det enskilda landets officiella invandringspolitik en avvägning mellan den hjälpande handens värn om flyktingar och det nationella behovet av efterfrågad arbetskraft. Vilken faktor som väger tyngst varierar från tid till annan och från land till land. Omfattande invandring förutsätter en bra integrationspolitik, De nya medborgarna måste ges möjligheter till studier, till jobb, till bostad och andra livets nödvändigheter som ett mångkulturellt land kan erbjuda. Här skulle Rotary med sin internationella inriktning kunna bidra genom att öppna dörrarna för en ökad integration på alla de områden där vi som rotarianer känner att våra kunskaper skulle vara till gagn för våra nya medborgare. Integration - ett tema på agendan Börje Alström Vi (nationell grupp) och de andra (utlänningar) blir en klickbildning som ligger långt från verklig integration. Hur minglar vi rotarianer vid våra internationella sammankomster? Nummer Rotary Norden Ytterby gruva - en legend i Sveriges och Finlands kemihistoria En standardfråga när nobelpristagarna i kemi kommer till Stockholm för att ta emot sitt pris är: Var ligger Ytterby Gruva och är det möjligt att besöka den? Vaxholms kommun uppmanades därför för tio år sedan att på något sätt synliggöra denna historiska plats. Kommunen vände sig då till Waxholms Rotaryklubb och undrade om klubben kunde åta sig att medverka till detta. Jag, rotarianen Pontus Holmström, anmälde mig genast som frivillig projektledare. Mitt intresse för detta var stort, ty vid mina studier vid Tekniska Högskolans Kemitekniska Avdelning i Helsingfors hade jag ofta hört talas om denna märkliga plats av min lärare professor Olavi Erämetsä, som forskat mycket kring de sällsynta jordartsmetallerna. Slumpen gjorde att jag bosatt mig i Vaxholm och att gruvan så att säga fanns på hemmaplan. Klubbens projekt utmynnade i att en stor informationsskylt av metall, med både svensk och engelsk text, sattes upp vid den plats där gruvan låg, Historisk märkesplats Att Ytterby gruva verkligen är en historisk märkesplats av betydelse framgår Pontus Holmström och informationstavlan vid Ytterby gruva. (Foto: Andrea Holmström) kanske främst av att ASM American Society for Metals år 1990 utsåg Ytterby Gruva till årets ASM Historical Landmark. Dessa skall vara platser, byggnadsverk och liknande, som har haft en signifikativ historisk betydelse inom metall- eller metallbearbetningsområdet. Exempelvis är även Eiffeltornet i Paris ett sådant Historical Landmark. Ytterby Gruva var från mitten av 1600-talet en fältspatsgruva för järnbruken i norra Uppland och från slutet av 1700-talet för fajans- och porslinsindustrin. Den sista industriella ägaren var Rörstrand. Verksamheten vid gruvan upphörde år Gruvschaktet är 170 meter djupt. Gadolinit Sin vetenskapliga betydelse har gruvan fått genom upptäckten av mineralet gadolinit i slutet av 1780-talet. Det var den entusiastiske amatörgeologen löjtnant Carl Axel Arrhenius i Vaxholm som i varphögarna hittade ett speciellt tungt svart mineralstycke, som han klokt nog överlämnade till Uppsala Universitet för analys. Den som till slut lyckades genomföra en för den tiden mycket komplicerad analys av fyndet var professor Johan Gadolin vid Åbo Akademi år Han studerade kemi i

5 Professor Johan Gadolin( ) kunde 1794 påvisa att mineralet från Ytterby innehöll ett nytt grundämne vars egenskaper liknade aluminium och kalcium. Grundämnet fick namnet yttrium efter bynamnet Ytterby. Senare uppräcktes ytterligare ett flertal nya grundämnen i mineralet gadolinit. (Bild:Museiverket i Helsingfors KL 10000:1420. Miniatyrmålning) Ytterby gruva ligger på Resarö i Vaxholm (Karta: Berit Nordlund, Waxholms Rk) Uppsala redan som nittonåring med den då ledande europeiska kemisten Torben Bergman som mentor och utförde analysen efter återkomsten till Åbo. Gadolin kunde påvisa att stenen innehöll ett nytt grundämne vars egenskaper liknade aluminium och kalcium. Grundämnet fick namnet yttrium efter bynamnet Ytterby. Redan under Gadolins livstid fick det tunga svarta mineralet från Ytterby med den kemiska sammansättningen Y2FeBe2SiO10 namnet gadolinit. Så inleddes de sällsynta jordartsmetallernas upptäcktshistoria, som räckte 150 år, varunder ytterligare tre grundämnen, som senare upptäckts i gadolinit, fick namn med anknytning till Ytterby, nämligen terbium, erbium och ytterbium. Senare kunde ännu flera, tidigare okända grundämnen också påvisas i mineralet från Ytterby, nämligen holmium efter Stockholm, scandium efter Skandinavien och thulium efter Thule, romarnas namn på Norden. Rekord Ytterby är därigenom den plats på jorden där det största antalet grundämnen påträffats, och Sverige är det land vars kemister upptäckt det största antalet grundämnen 23 st. vilket utgör 25 % av totalantalet. Detta bl.a.tack vare landets framstående 1700-talskemister, t.ex. Jöns Jakob Berzelius, William Scheele och Torben Bergman, för att nämna de mest kända. Johan Gadolin å andra sidan - den finländska kemins portalfigur - utnämndes till en av de 100 främsta europeiska kemisterna av FECS European Chemical Society och har dessutom fått ge sitt namn till ett grundämne, nämligen jordartsmetallen gadolinium år High-tech beståndsdelar I en färsk artikel i The New York Times framhålls att Ytterbymetallerna och deras kusiner blivit betydelsefulla ämnen i modern teknologi och utgör viktiga beståndsdelar i många high-techprodukter som t.ex i vindkraftsturbiner.. I lågenergilampor, som skall ersätta de konventionella glödlamporna, är yttrium, terbium och europium nödvändiga komponenter. Yttrium förbättrar bränsleeffektiviteten i bilar och spelar en viktig roll för mikrovågskommunikation med satelliter. Neodym ingår i de permanenta magneter som finns i moderna hybridbilar. Toyotas Prius, t.ex. kräver 1 2 kg neodym. Neodym används även i mobiltelefoner, ABS-bromsar, och i reflexfritt bilglas. Lanthan används i oljeraffinaderier, bränsleceller och digitalapparater, och gadolinium ingår i kontrastvätskor för röntgenundersökningar. De sällsynta jordartsmetallerna har även fått en strategisk betydelse genom att de används vid tillverkning av missiler, smarta bomber, lasersystem och jetmotorer. Betydelsefulla gruvor för brytning av dessa grundämnen finns bl.a. i västra Australien, Kina, Kongo och Kalifornien. Man har nyligen uppmärksammat Kinas nästan totala dominans när det gäller tillgången till dessa strategiskt viktiga metaller och att Kina signalerar att deras export kommer att skäras ner eller rentav stoppas. Detta kan komma att skapa problem för bilindustrin, som har ett stort behov av dessa jordartsmetaller för sin satsning på grön teknologi. Vi kan dock lugna Vaxholmsborna med, att trots mångfalden av dessa ämnens förekomst i Ytterby gruva är koncentrationen så pass låg, att någon ny gruvdrift där är helt utesluten. Text: Pontus Homström, Waxholms Rk. Källor: R.Kiessling. Bergsmannen nr 1, 1990, sid 29 Torsten Holm, muntligt meddelande 2009 Nordiskt (Foto: Andrea Holmström) Nummer Rotary Norden 5

6 Internationellt Montreal in Motion Det ville være en teoretisk udfordring at skabe Montréal, Que., Canada, hvis byen ikke allerede eksisterede. Hvor mange af os ville opfinde et sted, hvor man kan høre 80 sprog? Eller gøre fransk til det officielle sprog i en større by i Nordamerika? Vise fire århundreders arkitektur og etablere 200 restauranter, butikker, 37 biografer og to jernbanestationer i en 20-mile underjordisk labyrint? Ville man knytte byens kvarterer sammen med en glimrende metro i næsten lydløse, gummi-trætte tog? Og, som noget ganske særligt: Ville det have god mening at gøre det til Nordamerikas tango hovedstad? Heldigvis har ingen planlæggere været nødt til at skabe Montréal, fordi byen udviklede sig så godt på egen hånd. Man kan gå to blokke og høre samtaler på fransk, engelsk, italiensk, spansk, arabisk, græsk, kinesisk, tysk, portugisisk, kreolsk, og vietnamesisk. Fransk er det officielle sprog, men engelsk er så udbredt, at en samtale startet på ét sprog, kan slutte i det andet. Montréal er den mest flydende tosprogede by på den nordlige halvkugle. Fortsat udvikling Der er to sæsoner i Montréal: vinter og byggeri. Montréal tager sine restaureringer alvorligt og viger ikke tilbage for store projekter. Ud over at bygge en underjordisk by, har man omdirigeret motortrafikveje og gravet dem ned, fremfor at ødelægge det urbane landskab. Byen hæger om sin historiske arkitektur, og når en bygning rives ned, sikrer man, at den erstattes med byggeri, som er stilmæssigt acceptabelt og i harmoni med omgivelserne. Byen har mange elementer, som minder om Paris: Den er et paradis at bevæge sig rundt i til fods. Der er et væld af restauranter og masser af interessante bygninger af ældre dato. Byens indbyggere er ikke sene til at påpege, at de absolut ikke er parisere og har deres helt egen - og meget positive - indstilling overfor omverdenen. Alt dette fortæller naturligvis, at Montréal er et yderst velegnet valg for 2010 RI-Convention, juni. (se også org/convention) for mere information, herunder frister for tidlig registrering samt 6 Nummer Rotary Norden Seth Taras palais de congres oplysninger om tilmeldingsgebyrer. Læs også om Host Organization Committee arrangementer på (www.rotary2010.com) Montreal er klar til at byde velkommen til forventet rotarianere, og borgmester Gérald Tremblay understregede på et maj møde i RC Montreal, hvor han er æresmedlem, sin glæde over, at Rotary havde valgt at afholde Convention i Montreal, og hvor meget byen ser frem til at byde de mange rotarianere velkommen. Ruestdenis mariellefrigault Koncentreret placering Montréal har bestræbt sig på at arrangere en koncentreret placering af aktiviteterne i forbindelse med Convention De officielle RI hoteller er i vid udstrækning grupperet i byens kommercielle centrum. De to mødesteder, Bell Center og Palais des Congrès, er inden for nem gå afstand fra hinanden, og kun to metrostationer fra hinanden. Man kan endda gå under jorden uden at tage metroen mellem lokaliteterne. Bell Center - hvor Montreal Canadiens spiller, og hvor store musikalske begivenheder afvikles - bliver hjemsted for plenarmøderne. Der er rigelig plads til alle deltagere med fremragende udsyn for alle. Palais des Congrès er en moderne, flerplans Convention facilitet, hvis flerfarvede glasfacade ændrer nuancer i løbet af dagen. Første sal er et indkøbscenter med shopping og restauranter, mens de øvrige etager, som vil rumme House of Friendship og breakout sessions, har mødelokaler i uendelig elastisk størrelse. En fascinerende by Efter 100 Conventions, ved rotarianere udmærket, hvad Rotary har at byde på. Lad os se nærmere på, hvordan Montréal kan medvirke. For det første er byen inddelt i mange områder. Hver etnisk gruppe ønskede fra starten at etablere sin egen kultur, og ønsket blev ofte udtrykt i form af bygning af kirker. Man

7 Underground shopping området i Montreal hører ofte: I Montreal, er der en kirke på hvert gadehjørne. Det er ikke længere så sandt som det engang kunne have været, men der er mange af dem, og flere er i verdensklasse. Basilique Notre-Dame i Vieux- Montréal, bygget i 1829, er opført i gotisk stil. De 75 meter høje tvillingetårne er et vartegn, og i kirken findes titusindvis af 24-karat guld stjerner langs det smukke, himmelblå loft. Interiøret er stort set skåret træ - et projekt, der tog 30 år. Dens mosaikvinduer er fra Limoges, Frankrig, prydet med motiver fra Montréal s historie samt fra Bibelen. Basilikaen kan fastholde opmærksomheden i timevis. Mangen en Montréaler påpeger, at den lokale diva, Céline Dion, blev gift her i I umiddelbar nærhed af basilikaen findes Vieux Séminaire de Saint-Sulpice, opført i 1685, som siges at være den ældste bygning i Montreal. Den anvendes stadig af Sulpician fædre, der også administrerer basilikaen. Den forrevne facade er lavet af lokale kampesten - et vidnesbyrd om Montréal s første tid. Den aflange S-formede jernkonstruktion afstiver bygningen, samtidig med at tilføje et funktionelt dekorativt indslag. Oratoire St-Joseph, på Mont-Royal, blev opført som et bjerg kapel, som Brother André Bessette ( ) dedikerede til Jomfru Marias ægtemand. Det blev hyppigt besøgt af Montréal s syge og invalide, og blev senere en religiøs magnet, da vidnesbyrd om mirakuløse helbredelser begyndte at cirkulere. Kirken, som nu har erstattet kapellet, har en af verdens største kupler (kun overgået af St. Peter s). Hvert år rejser pilgrimme til Oratory i håb om at få deres bønner opfyldt. Mont-Royal, hvorfra Montréal har fået sit navn, er geologisk set ikke noget virkeligt bjerg. Med sine kun 250 meter har det kun været et vejbump for gletschere fra flere istider. Dog har Montréalere den samme slags kærlighed til det som Pike havde til sit højdepunkt. Det er en oase, der er let at komme til, hvor du kan spadsere, klatre, løbe, eller bare se byen nedenfor. Parc Mont-Royal er på 500 hektar enge og skovarealer, designet af Frederick Law Olmsted. Han troede på de helbredende kræfter i naturen, og han udformede små stier i en stor del af parken, hvor de snoede sig gennem majestætiske klynger af løn- og egetræer. Vieux-Montréal er inden for nem gå afstand af de Palais de Congrès, og er alles første anbefalede stop. Det ser ud og føles som en Old World by, men med masser af postkort butikker. De mennesker, der grundlagde Montréal, bl.a. Paul de Chomedey de Maisonneuve, byggede Ville-Marie på bredden af St. Lawrence floden i Den katolske gruppe af grundlæggerne blev overskygget, da landsbyen blev en kommerciel succes, især med pelshandel. Place d Armes Sports rummer en flot statue af M. Chomedey. I 1644 dræbte han under et slag på dette sted en irokeser høvding, men blev selv såret ved lejligheden. Vieux-Montréal undergik en ansigtsløftning i løbet af 1980 erne efter mange års forsømmelse. De 18. og 19. århundreders bygninger, der fortsat eksisterer, er omdannet til restauranter, gallerier, butikker, og antikvitetsforretninger. Prøv at slentre ned ad Rue Notre-Dame og Rue St-Paul, det er oplevelsen værd. En tur i området bør også omfatte besøg på Hôtel de Ville (rådhuset), Marché Bonsecours (kortvarigt brugt af Canadas parlament), og Château Ramezay. Claude de Ramezay byggede det i 1705, da han var byens 11. guvernør. Han mistede sit hjem i Frankrig, og bestilte en tro kopi af et 18. århundredes normandisk château med tykke stenmure, kvistvinduer og et stejlt skrånende tag. Senere har det skiftet hænder, og blandt andre har Benedict Arnold og Benjamin Franklin opholdt sig på stedet, dog ikke på samme tid. Slottet huser nu et museum med militære og kulturelle artifakter fra denne æra. Det kan stærkt anbefales at besøge den restaurerede have bag museet, som bevarer det 18. århundredes stil. Sidder man der en stund, bliver man ofte i stand til at opfange de sammenfiltrede dufte, der kommer fra urtehaven eller plantagen. Prøv at forlade postkort og souvenir-butikkerne på Rue St-Paul, områdets hovedfærdselsåre, og gå en tur på de smalle fortove, mens de fleste andre stopper op for af få en isvaffel. Følg i stedet sidegaderne, som er oplyst af gamle gaslamper og spækket med århundredgamle kalkstens bygninger. Det er der, du finder butikker og gallerier, som er unikke for Montréal. For at få et overblik over byen, bør du snuppe en drink på Le 737, et bar-loungeterrasse-restaurant kompleks på toppen af en af skyskraberne nær Victoria Square. Tallet 737 henviser til højden, ikke dens adresse (som er 1. Place Ville-Marie). For at undgå at vente på elevatoren, bør du være der før kl. 17. Det er et populært sted for indtagelse af en efter-arbejde drink. Hvis du ønsker at se solnedgangen, anbefales et noget senere tidspunkt, og du finder måske pludselig dig selv dansende ind i natten i én af klubberne i området. Det er farligt at karakterisere en bys egenart, især en by af Montreals beskaffenhed, men det skader vel ikke at prøve. Nogle hævder, at Montréalerne lever deres liv udendørs (undtagen måske i januar). Disse mennesker peger på store områder af byen, som er afsat til afslapning og til store skarer af cyklende, som bevæger sig gennem parker og Ile Ste-Hélène. Desuden en kaskade af verdensklasse festivaler (bl.a. jazz og comedy) og den måde Montréalerne tager deres udendørs caféer (benævnt terrasser) alvorligt - selv i temperaturer, der ville drive resten af os indendørs. Du kan ikke altid afvise som en gåde alt det, du bare ikke kan finde ud af. Du kan erklære Montréal en by, hvor alle føler sig hjemme, hvilket er sandt nok. Der var dog et tidspunkt, hvor Montréal var i front af den til tider voldsomme kamp til fremme af Québec s adskillelse fra resten af Canada. Beboere, engelsktalende og fransktalende, kastede sig ud i debatten. Separatisternes bestræbelser er nu stort set ebbet ud, og Montreal er levende og pulserende, takket være dens evne til at tilpasse sig, og det er sandsynligvis noget, du vil mærke på din første dag i byen. Tekst John Rezek Oversat og bearbejdet af Per O. Dantoft Nummer Rotary Norden 7 Internationellt

8 Tema Finländsk invandring Välkommen på jobb invandringsorsaken. Man bör inte sätta likhetstecken mellan invandring och flyktingsproblematik. Flyktingströmmarna drivs av desperation och flyktinghjälpen handlar bland annat om att hjälpa nödlidande som kan bli föremål för människohandel. - Det finländska invandrarsystemet preciseras i regeringsprogrammet och Europapolitiken och är efterfrågerelaterat när det gäller arbete, inte speciellt reglerat och faktiskt ganska flexibelt. Uppehålls- och arbetstillstånd förutsätter ett jobb, däremot behövs inte kunskap i landets officiella språk. Språkkunskapen kommer in i bilden när det gäller medborgarskap, då förutsätts hjälpliga kunskaper i något av landets officiella språk, finska eller svenska. Även om européer har viss preferens är andra också välkomna till ett arbete. Vi har många fackspecialister från Indien och Kina och även studerande med engelska som studiespråk. - En negativt vinklad offentlig invandrardebatt ger en felaktig bild av verkligheten, säger Astrid Thors (51), riksdagsledamot och tidigare EU-parlamentariker ( ). Alla invandrare är heller inte flyktingar. - Arbetskraftens rörlighet inom Europa är sedan 2007 en preferens för oss på samma sätt som arbetskraftens fria rörlighet inom Norden redan tidigare var det, säger Finlands migrations- och Europaminister Astrid Thors. Invandrardiskussionen ger ofta en felaktig bild av invandringsverkligheten. De flesta av invandrarna kommer till en arbetsplats. Alla invandrare är ingalunda flyktingar. Ser man till invandrarnas personliga drivfjädrar är faktiskt kärleken den största enskilda 8 Nummer Rotary Norden Kunskap och kapital Migrationen, både invandring och utvandring, kan ha väldigt positiva effekter för såväl kunskapsöverföring som finansiella bidragsförsändelser. - Under de stora emigrationsåren i slutet av och början av 1900-talet lämnade nästan människor Finland. Den drivande orsaken var överbefolkning inom grundnäringen, lantbruket. Man åkte ut till USA, Kanada och Australien på jakt efter ett bättre liv och en möjlighet att spara litet pengar. Väl framme fick man ofta arbeta under hårda förhållanden som skogsbruk och järnvägsbyggande. Utvandrarlivet finns väl beskrivet i romaner som Vilhelm Mobergs Utvandrarna och Lars Sunds Colorado Avenue. Av dem som åkte ut från Finland kring sekelskiftet återkom senare cirka Då hade de ofta färska idéer, nya lärdomar, stor företagaranda och kanske också litet pengar i bagaget, påpekar Astrid Thors. Företagsamheten i Österbotten är ett bra exempel på migrationens positiva effekter. När det gäller pengarna är de medel som invandrare här nu skickar hem till de sina är ett bra exempel på hur penningbidrag kan fungera. Hemförsändelserna är faktiskt dubbelt större än den officiella biståndshjälpen, vilket man i första hand inte kommer att tänka på. Astrid Thors prisar företagsamheten med Österbotten som exempel. - Österbottningarna har alltid varit hembygden trogna men ändå inte rädda för att ge sig ut på äventyr och komma igen med nya initiativ. Man kan tala om Närpes-fenomenet precis på samma sätt som om Gnosjöandan i Sverige. Migrationseffekter handlar

9 inte alls alltid om Rosenborg-företeelser, vilket den offentliga debatten om invandrarghetton kunde få en att tro. Det finns många framgångshistorier bland invandrarna. Det finns också fina exempel på hur invandrare gjort insatser där det rått brist på arbetskraft och hur faktiskt också invandrarna själva kunnat rekrytera ännu fler händer genom sina personliga kontakter. Landsbygdens binäringar har stor glädje av det och alla vi som tycker om att äta fina skogsbär och jordgubbar kan vara tacksamma för det arbete plockarna, ofta utlänningar, utfört. Plats för förbättring Attityderna till invandrare är tyvärr ganska ofta negativa, mera så i Finland än i andra nordiska länder. - I en undersökning där invandrare själva fick redogöra för var i Europa de upplevde den största diskrimineringen i förhållande till allmänna mänskliga rättigheter placerade sig Finland som enda nordiskt land bland de tre sämsta, refererar Astrid Thors. Vi befann oss på bättringsvägen i början av 2000-talet men sedan kom recessionen och då upplevde vi ett bakslag då det blev svårare med jobben. - En så kallad etno-grupp, ett samarbetsforum bestående av representanter för myndigheter och invandrare, arbetar för att kartlägga attityder och har bland annat funnit att kritiken gentemot olika etniska grupper ofta bottnar i olika trosuppfattningar. Man kritiserar alltså egentligen inte en invandrare utan den religion personen representerar. Hur klarar en invandringsminister att ta ansvaret för sitt revir i en sådan atmosfär? - Jag klarar mig alltid, värre är det för den lilla somaliflicka som knuffas av tåget. För henne är en sådan händelse en svårare bit än det är för mig klä skott för den politik vi för. En invandrarministers beslutanderätt i enskilda fall är begränsad. Officiella program, ingångna avtal och myndighetsbeslut gäller. Intervju och foto: Håkan Nordqvist Tema Skillnader och likheter i den nordiska invandringen Uppgifter om folkmängd och invandring i de nordiska länderna ( ) Finland Sverige Norge Danmark Island Folkmängd Antal utlänningar Andel av befolkningen 2,7 % 13,8% 10,6% 9,5 % 7,6 % Största ursprungsländer - Ryssland Finland Polen Turkiet Polen Estland Irak Pakistan Tyskland Litauen Sverige Jugoslavien Sverige Irak Tyskland Somalien Polen Irak Polen Danmark Kina Bosnien-H Somalien Libanon Portugal Thailand Iran Tyskland Bosnien-H Filippinerna Tyskland Tyskland Vietnam Afrika Lettland Turkiet Danmark Danmark Pakistan Thailand Storbritannien Norge Bosnien.H Jugoslavien Storbritannien Irak Turkiet Iran Somalien USA 505 Antalet asylsökande Utomeuropeisk !4,5% ,1 % ,4 % ,8 % , 2 % Invandring Tio största invandrar % ,5% ,7 % , 9 % , 6 % ländernas andel av totala invandringen Sammanlagt invånarantal * Sammanlagt invandrarantal * Andel invandrare totalt 9,4% Andelen invandrare i Norden den sista december 2008 utgör 9, 4 % av befolkningen, dvs. var tionde person. Sverige har flest invandrare, både till numerären ( ) och som andel av befolkningen (13, 8 %). Finland har den restriktivaste politiken med en andel på enbart 2, 7 % även om antalet invandrare är Island med en befolkning som motsvarar Malmös storlek har invandrare eller 7, 6 % av den totala befolkningen. Sverige har också flest asylsökande, ungefär tio gånger fler sökande än Danmark. Invandrarnas ursprungsland varierar relativt kraftigt mellan de nordiska länderna. Men tittar man på de tio största invandrarnationerna i respektive nordiskt land kan man se att invandringen i samtliga nordiska länder är relativt koncentrerad till ett fåtal länder. De tio största invandrarländerna motsvarar en andel av invandringen på som mest 75, 6 % på Island och som lägst 47,7 % i Norge. Norge är med andra ord det nordiska land som har den mest heterogena invandringen. Invandrarna kommer till mycket stor del från andra europeiska länder. Den utomeuropeiska andelen är störst i Danmark med hela 41, 8 % av antalet invandrade och lägst på Island med en andel av 7, 2 %. Rotary Nordens redaktion Nummer Rotary Norden 9

10 Tema Invandrarnas utanförskap måste brytas Den svenska regeringen föreslår en reform för att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för nyanlända invandrare. Syftet är att varje nyanländ utifrån sina egna förutsättningar ska få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Introduktionen för invandrare har varit densamma sedan 1980-talet och resultaten talar sitt tydliga språk. En mediantid på sju år från uppehållstillstånd till arbete är oacceptabelt. Nu går vi från ord till handling. Arbetslinjen, valfrihet och professionellt stöd ska bryta utanförskapet hos nyanlända invandrare, säger integrationsminister Nyamko Sabuni. Den nya lagen och andra förändringar i reformen föreslås träda i kraft den 1 december Invandringen ser väldigt olika ut i de nordiska länderna? I Danmark har 42 % av invandrarna utomeuropeiskt ursprung medan motsvarande invandrare i Sverige bara utgör 16 % av det totala antalet invandrare. Har detta någon som helst betydelse för integrationen av dem? - Inte nödvändigtvis, förutom för hur man formar introduktionspolitiken. Det beror på invandrarnas bakgrund. Bland arbetskraftsinvandrarna är många välutbildade och efterfrågade och integrationen blir därför individuellt anpassad till förutsättningarna. - Tar man emot många flyktingar blir det en väldig blandning. Politiska flyktingar är ofta välutbildade medan andra har begränsade kunskaper och det leder till att introduktionen måste vara individuellt anpassad, säger integrationsminister Nyamko Sabuni. I Danmark har 42 % utomeuropeisk bakgrund i Sverige bara 16 %. Ja det spelar roll, absolut. Varifrån de kommer och skälet till att de kommer hit, 10 Nummer Rotary Norden Nyamko Sabuni (Foto Folkpartiet) liksom hur många som kommer. I den nordiska ministergruppen konstaterar vi att bilden ser olika ut i våra länder. Olikheterna har sin grund i olika erfarenheter inte bara på nordisk utan också på europeisk nivå. Vi kan konstatera olika framgångsfaktorer för en lyckad integrationspolitik men vi vill samtidigt undvika en generell europeisk invandringspolitik. Den iden efterfrågas av bl.a. av Frankrike som vill ha någon slags bas för integrationspolitiken. Från svenskt håll framhåller vi att invandrargrupperna ser olika ut och därmed behoven. Jag kan konstatera att så vitt jag vet så är det ingen invandrare som kommer till Sverige och har svenska som språk, alla måste lära sig språket från grunden. Medan många stora språkländer har invandring där språket är bekant och det är klart att det har betydelse för politiken och planeringen, säger Nyamko Sabuni. Vad beror de stora skillnader mellan de nordiska ländernas invandring på vad gäller de dominerande invandrarländerna? Oftast söker sig människor till de länder där de vet att det finns landsmän. De som är här skickar ofta information till kvarvarande släkt i sitt hemland och vi får en pulleffekt. D.v.s. informationsspridningen gör att attraktiviteten ökar för de länder där man som avsändare själv har landat. Vad är det som bekymrar dig mest när det gäller integrationen i Sverige?

11 - Etableringen av de nyanlända. Och det försöker vi göra något åt med den nya propositionen. Introduktionssystemet har varit generellt, inte anpassat till individerna. Vi har varit dåliga på att ta reda på vad de som kommer har med sig i ryggsäcken, utbildning, yrke och inte minst upplevelser som kan behöva vård eller behandling. - Vi har försenat introduktionen för många och de har ibland kommit in fel i processen och vi vet via forskningen att det som händer första året är avgörande för hur de nästkommande 10 åren kommer att se ut. Så ju mer tid vi förlorar de två första åren, desto längre tar det innan man kommer ut i arbete. Sannolikt är det detta som gör att mediantiden för när man kommer ut i arbete är 7 år (dvs. 50% kommer ut före 7 år och resten behöver längre tid). Det är främst kvinnor som kommer senare ut på arbetsmarknaden. I många länder jobbar ju inte kvinnorna utan är hemma och tar hand om barnen, säger integrationsministern. Etableringspropositionen handlar således om de som fått uppehållstillstånd inte om dem som är i asylprocessen. Den frågan ligger på immigrationsministern men sammantaget kan man säga att de som är under 20 år skall gå i skolan precis som alla andra i den åldern. Det är det normala och där är det kommunen som får ansvara för skolgången. Jag har träffat personal från ett HVB-hem för ensamkommande barn och de oroar sig för hur dessa ungdomar skall kunna få lägenhet när de fyller 18 år. Vad säger du om det? Ja här gäller samma villkor som för andra ungdomar. Det finns ju ingen egen politik som säger att en 19 åring som bor i ett familjehem skall ha företräde till egen bostad utan de behandlas på samma sätt som alla andra som söker eget boende. Men samtidigt kan jag förstå att det finns ett stort behov hos ensamkommande barn att få ett eget boende säger Nyamko Saboni. I propositionen läggs sysselsättningsfrågan under arbetsförmedlingen medan kommunen skall sköta öviga frågor. Hur skall detta samordnas? De får samverka, kommunen kommer att ha kvar sina skyldigheter och arbetsförmedling sina. Vi prövar nu i fyra försökskommuner och där har vi inte hittat något sådant problem. Vad vi egentligen gör är att förtydliga myndigheternas ansvar. Vi säger att det är arbetsförmedlingens ansvar att se till att den enskilde kommer i jobb. Idag är boendet i Sverige väldigt segregerat inte minst gäller det var invandrare bor. Hur ser du på denna bostadssegregering? - Vi kan inte tvinga människor till att bo i särskilda områden. Vad jag tycker vi misslyckats med är att klargöra villkoren, så att de själva kan välja. Jag har inget problem med att människor från samma land söker sig till varandra, det viktiga är att rörligheten ökar. Att man bor i en stadsdel, studerar i en annan och bor i en tredje. Nu har vi statistik som visar att endast 13 procent av de utrikes födda bor i områden som Rosengård, Hammarkullen m.fl. Ungefär vart 5 år har 50 procent flyttat ut så det sker en utveckling. Och sannolikt är det de som fått arbeten som flyttar från dessa områden, avslutar Nyamko Saboni. Börje Alström Tema 20 ÅRS VÄNTAN PÅ EN RULLSTOL I vintras gjorde MS-sjuke Dimitri sitt livs första tur i en rullstol, hemma i byn Chirsova i södra Moldavien. För första gången på över 20 år fick han komma ut i det fria. Det var tack vare Läkarmissionens mobila klinik, som regelbundet besöker områden som saknar sjukvård, i Europas fattigaste land. Om du vill stödja denna behjärtansvärda insats sätt in din gåva på pg Skriv "mobil klinik" på talongen. Tack för att du ställer upp. Besöksadress: Siktgatan 8, Vällingby. Telefon: Nummer Rotary Norden 11

12 Tema Estonte, ett asylboende för ensam kommande barn i Sundsvall Många barn kommer i dag från krigshärjade områden i världen för att få en fristad i Sverige. Estonte är ett s.k. HVB-hem för ungdomar som söker asyl i åldern år. Estonte har 20 platser och i Sverige väntar idag drygt 300 ungdomar på plats. På Estonte bor i dagsläget 20 barn varav 5 är asylsökande och de övriga är barn som fått uppehållstillstånd och väntar på att slussas ut i eget boende när de fyllt 18 år. Estonte har bara funnits i 2 år och därför är omsättningen av barn låg eftersom de flesta kom i rätt ung ålder och inte anses kunna bo i eget boende ännu. Estonte har 17 anställda och en personal finns alltid boende i anläggningen på natten. Barnen går i skola, en del i grundskolan och de äldre i de särskilda gymnasieskolorna för invandrare. En del barn är analfabeter när de kommer, andra har kunskaper som gott och väl motsvarar vad de bästa svenska barnen har i motsvarande ålder. Barnen har gode män till de är 18 år. Barnen på Estonte kommer från Irak, Afghanistan, Indonesien, Somalia, Nigeria, Uzbekistan för att nämna några. De har således inget gemensamt språk och engelskan är således inte ett alternativ. Men de utvecklar vad personalen kallar Estontespråket - en blandning av svenska och deras egna språk som gör att barnen förstår varandra tämligen bra även om personalen inte hänger med i det egetkomponerade språket. Rotary Norden träffade samordnare Anita Ångström och Peter Falgén för ett samtal kring Estontes verksamhet och integration av ensamkommande barn. Hur ser ni på integrationspolitiken vilka för och nackdelar ser ni i dagsläget? - En fördel är att det finns en solidaritet som vi i Sverige visar dessa barn med åtgärder som vi här på Estonte kan ge. Men samtidigt finns det ett stort förläggningsproblem. Tillgången på lägenheter är både på grund av marknadssituationen och kommunens brist på åtgärder prekär. Barnen skall ju ta egna initiativ och skaffa ett 12 Nummer Rotary Norden Anita Ångström och Peter Falgén verksamma vid Estonte i Sundsvall. eget boende när de fyllt 18 år och går över till Migrationsverkets ansvarsområde. Ofta blir det då förläggningsboende istället för egen lägenhet vilket inte är ägnat att underlätta integrationen säger Peter Falgén. Hur ser ungdomarna på sin framtid? - De flesta är ambitiösa och vill något med sin skolgång. Men de saknar vårdnadshavare och språket. De hamnar i underläge. Några är analfabeter, har möjligen gått en kortare tid i koranskola. Medan andra har motsvarande svensk grundskolekompetens och klarar av IVIK (invandrarskolan på gymnasienivå), säger Anita Ångström. - Det man kan känna oro inför är att besparingarna idag går ut över de särskilda inskolningsklasser som vi haft, säger Peter Falgén. Många oroas för sin framtid innan de får ett besked om uppehållstillstånd. Men när de väl fått det så uppstår en ny problembild. Man skall anpassa sig till det nya läget man skall vara kvar i Sverige, skaffa en egen framtid med allt vad det innebär. I det läget förstärks ofta tankarna på att få återförenas med de anhöriga som finns kvar i hemlandet. Man börjar fundera över hur man skall få hit sina föräldrar eller andra anhöriga. - Barnen har inga yrkeskarriärdrömmar. Allt är för nytt och ovant för att de skall se sina möjligheter, fortsätter Anita Ångström. Bara detta att man får gå gratis i skolan, att man får mat där var nyheter för dem. Och vi måste hela tiden fylla på med kunskap för att få dem att kunna identifiera vad demokrati innebär. Hur är de ekonomiska villkoren för vården av dessa barn? - Asylsökande barn har rätt till en dagersättning på 71 kronor/dag men när de bor på ett HVB-hem som Estonte reduceras ersättningen till 24 kronor/dag och då skall de också klara sina klädbehov inom den ramen. Busskort till skolan får de av kommunen och vi måste självklart hjälpa till med klädinköp ibland, säger Anita Ångström. När de väl fått uppehållstillstånd får de studiebidrag på 1050 Kronor/månad av

13 CSN plus ett extra bidrag på 850 kronor eftersom de saknar föräldrar i närområdet. Detta under förutsättning att de faktiskt studerar. Ett ensamkommande barn behöver mycket stöd och omvårdnad. Har ni någon uppfattning om vad kostnaden är? - Vi är 17 personal, och vi har platser för 20 barn. Vi får återsöka 1900 kronor per barn och dygn från staten som är deras andel i finansieringen men hur mycket den faktiska kostnaden är vet jag inte, det är inte mitt bord säger Anita Ångström. - Men låt oss inte hymla, säger Peter Falgén. Det kostar mycket pengar att hjälpa dessa barn och vi måste kunna prata klartext om detta för att bringa reda i alla de spekulationer som finns kring kostnadsbilden, fortsätter Peter. Det är enbart fyra ungdomar som lämnat Estonte under de två år vi verkat. Det var asylsökande som fyllt 18 år. Med lite tur kan de få ett hyreskontrakt på den öppna marknaden. Personalen menar att det känns som de lämnas lite väl ensamma i det läget. Erfarenheten ger vid handen att det skulle behövas mobila team som kunde besöka dem och hjälpa dem med integration, arbete m.m. utan att för den skull riskera att bidra till en institutionaliserande miljö för ungdomarna. Är det något som ni skulle vilja att politikerna tog tag i? Ja vi skulle vilja se betydligt kortare handläggningstider av asylärenden för barn. Följsammare utredningar som har ett slut och inte sträcker sig över flera år säger Anita Ångström. Man måste tidigare klargöra för de som inte får uppehållstillstånd att de skall återförvisas. Som det är nu får de gå och vänta som halva människor, inget personnummer och utestängda för samhällets tjänster i övrig. Börje Alström Your meeting place for ß Funding ß Donated goods ß Matching Grant partners ß Model projects ß Volunteers Connect with projects worldwide Tema Nummer Rotary Norden 13

14 Tema Vellykket import -Danuta er utrolig dyktig, sier man. -Danuta er for selvstendig, sier noen. -Danuta krever bare kvalitet, sier andre. Danuta Kozon: mangfoldig musikalsk import. (Foto: Ole Endresen, Oppegård Rk.) Danuta er sånn - og mye mere. Hennes fulle navn er Danuta Kozon, hun er en av mange som Norge har fått fra Polen, og hun gleder mange i sitt nye hjemland med sin musikalske gjerning. Hun har for eksempel løftet de mange sommerkonsertene i Drøbak kirke opp på et nasjonalt plan, med blant andre Arve Tellefsen som begeistret deltager, hun har mottatt Frogn kommunes kulturpris, og akkurat nå slåss hun for nytt flygel til den vakre lille kirken ved Oslofjorden. -Og det skal bare de aller beste få lov til å spille på, sier Danuta bestemt. Det er langt frem økonomisk. Men hun har lært seg sponsingens hemmeligheter og er optimist. -Jeg gikk til kommunens daværende kultursjef Olav Sandsmark (Drøbak Rk, red. anm.) med en del idéer, jeg hadde godkjent musikalsk utdannelse fra Warzsawa og studerte ved Musikkhøyskolen i Oslo. Etter litt betenkningstid sa han: -Du skal få ti tusen kroner. Kan du arrangere ti kirkekonserter for dem? Det er noen år siden, men likevel. Ti konserter! Men det gikk, med hjelp av studentkolleger og andre jeg kjente. Siden har det vokst. Nå har vi holdt på i 16 år, sier Danuta Kozon. Den gang hun skulle ut i det norske arbeidslivet, var det stort behov for organister. Det var mange stillinger å velge blant. Hun valgte Drøbak. En liten og vakker kirke med et dårlig orgel. Nettopp et sted for en liten polsk kvinne med stort pågangsmot. Her kunne mye gjøres. Danuta har vært organist, kordirigent ( Den menneskelige stemme er et vidunderlig instrument ), konsertarrangør, kantor ( Johann Sebastian Bach var kantor i Leipzig ) og står i det hele sentralt i kirkemusikken i distriktet. Gift er hun naturligvis, med en jazzgitarist ( Nei, vi spiller ikke mye sammen ). Hun er en av mange som har tatt reisen fra Polen til Norge, og gitt glede og inspirasjon til sine nye landsmenn, Sterk og selvstendig. Det gamle kirkeorgelet er forlengst skiftet ut med et nytt, levert av en av Europas fremste orgelbyggere. Flygel, sommerkonserter og flere opplevelser er på vei. -Jeg har gått på et tre timers kurs i sponsing. Bruker det for alt det er verd! Av Øystein Øystå 14 Nummer Rotary Norden

15 People are all diferent. When you want to reach them you have to do it in their terms... Hansaprint on Pohjoismaiden suurin painotalo ja Itämeren alueen johtava markkinointiviestinnän kokonaisratkaisuihin erikoistunut palveluyhtiö. Hansaprintin eri liiketoimintayksiköt muodostavat yli 1000 graafi sen alan ammattilaisen kokonaisuuden, joka keskittyy markkinointiviestinnän paino- ja logistiikkapalvelujen ja niitä tukevien e-mediaratkaisujen kehittämiseen.

16 Sverige U-fonden kan verka bland världens behövande tack vare Dina bidrag Jag drömmer även om att alla landets tio distrikt ska anslå ett bidrag till U-fonden. Fem eller tio kronor per medlem skulle avsevärt öka våra möjligheter att ge behövande i utsatta länder hjälp till självhjälp. U-fondens styrelse sänder i början av rotaryåret ut erbjudande att köpa jul- och korrespondenskort till alla landets klubbpresidenter. Med erbjudandet följer ett beställningsformulär. Fråga efter det och gör Din beställning. Alla skolbarn i Arad erbjuds fluorsköljning, genom ett projekt initierat av Mölndals Rk, något som sannolikt ger dessa barn den bästa tandstatusen i hela Rumänien. Svenska Rotarianers Fond för Internationellt Utvecklingsarbete har verkat i 40 år och bidragit till att lindra nöden i världens fattigaste länder. Fonden kom till som en följd av att dåvarande distriktsguvernörer insåg, att Rotary inte uteslutande kunde ägna sig åt ungdomsutbyte och stipendieverksamhet på universitetsnivå, medan biståndsorganisationer som Rädda Barnen, Röda Korset, IM och Svenska Kyrkan gjorde aktiva hjälpinsatser i den tidens utvecklingsländer. Svenska Rotaryrådets styrelse fann 1968, att det var dags för Rotary att gå från ord till handling och aktivt börja erbjuda stödinsatser till människor i utsatta områden i världen. Initiativtagare var DG i det södra distriktet, Carl-Herman Hjortsjö, Lund Rk som i ett engagerat anförande på SRR:s årsmöte 1967 fick sina kolleger med på tanken att skapa ett biståndsprojekt med uppgift att öka kunskapsnivån i u-länder genom att sända ut fackmän med god pedagogisk förmåga. Om Rotary som organisation, menade Hjortsjö, inte kunde införliva internationellt hjälparbete i sin verksamhet så fick Rotary förbli en angenäm sammanslutning av goda vänner, som träffades vid lunchbordet en gång i veckan och lyssnade på trevliga föredrag över aktuella problem. Det behövde i sig inte vara dåligt det heller, menade Hjortsjö, men Rotary kan 16 Nummer Rotary Norden inte ta ett moraliskt ansvar för ett sådant beslut utan bör i stället fundera över vilken slags hjälp organisationen ska erbjuda behövande länder. En skänkt kopp kaffe U-fonden är sedan starten ett multidistriktsprojekt, vilket innebär, att det är alla svenska rotarianers angelägenhet. Ekonomin bygger alltsedan början på enskilda rotarianers engagemang och bidrag. Hjortsjö lanserade i sitt anförande idén, att alla Sveriges rotarianer under 15 veckor skulle skänka värdet av en kopp kaffe till fonden. Han beräknade, att en sådan insats skulle ge kronor. Motsvarande insats skulle i dag, om en kopp kaffe värderas till 10 kronor, ge 4,5 miljoner. Eller uttryckt på annat sätt en gåva om 150 kr per rotarian och år. Så småningom föddes idén om att låta försäljning av jul- och korrespondenskort till rotarianer bli den stabila inkomstkällan för verksamheten. Motiven till korten har alltid tillhandhållits av välvilliga konstnärer utan kostnad för Rotary. Fondens enda kostnad är tryckning och frakt. Förra året sålde U-fonden över julkort. Min dröm är att varje svensk rotarian köper en bunt om 15 juleller korrespondenskort av U-fonden. En bunt kostar i år 100 kronor och billigare julkort med motsvarande kvalitet står knappast att finna. 18 miljoner fördelade U-fonden har sedan starten 1968 fördelat över 18 miljoner kr till olika projekt. Stöd ges till den eller dem som vill göra en insats i ett utvecklingsland. Det rör sig mestadels om verksamheter inom utbildnings- och hälsovårdsområdena. Styrelsen har ett mycket starkt önskemål om att en rotaryklubb ska garantera att projektet är seriöst och genomförbart. Det är inte nödvändigt, att klubben lämnar ekonomiskt bidrag till projektet. U-fonden har givetvis intet att invända om även klubben går in som bidragsgivare. Ett av våra kännetecken är, att handläggningstiden är extremt kort. Vi sammanträder tre gånger på hösten och fyra gånger på våren vilket betyder, att ansökningar sällan ligger längre än sex veckor. Bland projekt som fått bidrag de senast åren ska nämnas: Utrustning av barnhem i Lettland. Stöd till föräldralösa barn i Uganda i ett projekt som även stötts av The Rotary Foundation. Anskaffning av sjukvårdsutrustning i Kenya i samarbete med Rotarys Läkarbank. Stöd har också getts till profylaktiskt tandvårdsprojekt i Rumänien med barn som målgrupp. Det ska i sammanhanget påpekas, att fonden inte fördelar stipendier i traditionell bemärkelse och inte heller lämnar bidrag till svenska ungdomars studieresor och till projekt- och examensarbeten, för så vitt det inte handlar om en arbetsinsats, som utförs på platsen och som kommer invånarna i u-landet direkt till nytta. Lennart Jonéus

17 SFI elever på båtutflykt med Nynäshamns Rk Den 3 juni lämnade nästan 50 elever och lärare SFI-undervisningen på Nynäshamns KompetensCentrum för att ge sig ut på böljan den blå och förlägga studierna till vår vackra skärgård. Eleverna kommer från Polen, Ryssland, Chile, Nigeria, Marocko, Somalia, Irak, Thailand, Island och kämpar nu med att lära sig det svenska språket utifrån väldigt olika förutsättningar. Initiativet kom från Nynäshamns Rk, som ville göra en social insats genom att skapa ett annorlunda möte mellan svenskar och invandrare. Sverige Livlig båttrafik Tyvärr var inte vädret det bästa. Gråmulet och en kall nordan härskade vid starten och efter en stund kom regnet. Humöret var ändå på topp och förväntningarna var stora. Till förfogande fanns 5 segelbåtar och en snabbgående motorbåt, som fick göra några extraturer för att få eleverna ut till den ö, som var resmålet. Rotarianerna bjöds på en irakisk buffé med rätter som skulle ha slagit Stefan Bokfors ger goda råd till Aweis från Somalia ( foto: Lotta Stegmar). den bästa gourmetrestaurang. Det var elevernas sätt att tacka för skärgårdsutflykten. Flera av deltagarna hade aldrig tidigare varit ute på öppet vatten. Tillbaka i skolbänken håller eleverna på att sammanställa bilder och skriva en berättelse om sina upplevelser. Fortsättning följer. Vår uppmaning till andra rotarianer är att kontakta ortens SFI-undervisning och erbjuda samarbete eller bara höra efter vad klubben kan hjälpa till med. Det ger så mycket för alla parter. Nynäshamns Rk Odd Andersson Jubileum och stipendieutdelningar 25- årsjubileum och stipendieutdelningar i Falsterbo-Skytts Rk. Falsterbo-Skytts Rk chartrades den 30 mars Drivkraften bakom bildandet var klubbens förste president Allan Palmkvist med starkt stöd av dåvarande DGE Kjell Magnusson. För att celebrera 25- årsjubileet anordnades den 30 maj 2009 en fest på Hantverksgården i Vellinge som också är klubbens ordinarie mötesplats. Vid jubileumsfesten deltog ca 70 personer från den egna klubben och moderklubben Falsterbo-Vellinge. Inbjudna hedersgäster var DGE Leif Mazzetti-Nissen med hustru Lena, förre DG m.m. m.m. Kjell Magnusson, presidenten i Falsterbo-Vellinge Rk Karin Lönnergård- Grevendahl samt presidenten i Falsterbo- Vellinge IWC Gunvor Nordholm-Månsson. Flera PHF Den formella delen av kvällen inleddes som sig bör med välkomsttal av klubbpresidenten Lars Berg, diverse välgångstal etc. av hedersgästerna m.fl. samt överlämnande av diverse gåvor. I samband med detta fick klubben bl. a. motta en ny presidentklubba som gåva från systerklubben Falsterbo-Vellinge som Karin Lönnergård Presidenten Lars Berg, stipendiaterna Annie Göransson och Mikaela Brinte, inkommande presidenten Jan Grevendahl samt presidenten i Falsterbo-Vellinge Rk Karin Lönnergård-Grevendahl (Foto Monica Berg) överlämnade och som egenhändigt tillverkats av klubbmedlemmen Lars Ewers. Därefter utdelades en PHF till klubbens mångårige klubbmästare Lars Holger Nilsson som även på ett förtjänstfullt sätt lett jubileumskommitténs arbete. Tidigare under året hade även klubbens kassör Nils Öhman tilldelats en PHF för mångårigt och förtjänstfullt arbete i klubben. I samband med klubbens presidentskifte den 24 juni i Skanörs Rådhus utdelades årets kultur- och idrottsstipendier till ungdomar i Vellinge kommun. Av ett tjugotal sökande utsågs Mikaela Brinte till mottagare av kulturstipendiet för fortsatt utveckling inom dans- och artistområdet. Annie Göransson fick motta idrottsstipendiet för fortsatt utveckling av sitt tennisspel i USA. Stipendiesumman var på vardera kronor. Vid presidentskiftet utdelades verksamhetsårets tredje PHF till Lasse Berg för mångårigt förtjänstfullt arbete för klubben. Inom parantes kan nämnas att Lasse Bergs svärfar är klubbens grundare och förste president Allan Palmkvist. Lars Berg President Nummer Rotary Norden 17

18 Sverige Köpings Rk: s projekt Bra kamrat i skolan Köping Rk:s projekt Bra kamrat i skolan premierades med kronor i kategorin Trygghet när Sparbanken Västra Mälardalen den 28 maj 2009 delade ut 1 miljon kronor till regionala projekt. Vårt skolprojekt har varit mycket lyckat och uppskattat hos såväl elever och föräldrar som lärare och övrig skolpersonal. Vi vill därför gärna fortsätta att stödja skolan i arbetet mot våld, mobbning och rasism. Med sparbankens utmärkelse och ekonomiska bidrag har vi säkerställt att vi kan fortsätta med projektet även läsåret 2009/2010 säger Anders Montelius, ansvarig för klubbens projektfond. Ink. President Dan Sederowsky med ett antal lyckliga stipendiemottagare från Scheeleskolan i Köping (foto: Göran Nilsson). Omfattande stipendier Vid skolavslutningen i början av juni delade Köpings Rk för tredje året ut diplom och stipendier på 500 kronor till 46 elever inom Köpings kommun, som utsetts till Bra kamrat i skolan i årskurs 7 9 vid Karlbergsskolan, Malmaskolan och Scheeleskolan. Köpings RK vill stödja skolans personal i det viktiga arbetet att tillsammans med eleverna skapa en bra atmosfär i skolan. Vi vill uppmuntra och premiera bra kamratskap och motverka våld, mobbning och rasism. Genom att visa på goda exempel och lyfta fram goda förebilder vill Rotary verka för en positiv utveckling i skolan och i samhället. Juryn som utsett Bra kamrat i respektive skola har bestått av elevrepresentanter och lärare. Bedömningen har utgått från att eleven under läsåret 2008/2009: - skött sitt skolarbete väl - spridit glädje omkring sig - varit hjälpsam - arbetat för allas lika värde och sist men inte minst - varit en bra kamrat Dan Sederowsky PHF i Mölndal-Fässbergs Rk Mölndal-Fässbergs Rk hedrade sin medlem Bengt Adolfsson med en Paul Harris Fellow medalj med tre safirer för hans förmåga att skapa och genomföra projekt som inbringat stora summor för Rotarys målsättning att bidra till utrotningen av fattigdom, analfabetism samt svåra sjukdomar som polio och malaria. När Bengt fyllde 70 år uppmuntrade han alla att skänka en slant öronmärkt för ett barnhem i Rumänien. Detta gav barnhemmet över kronor. En jazzkonsert, har blivit en årlig attraktion som hjälpt Rotarys hjälpverksamhet med c:a Bengt har också under de senaste 12 åren varit en av de mest drivande krafterna när det gäller Rotarys Travdag som har genomförs gemensamt av de tre Mölndalsklubbarna och har givit sammanlagt kr. Genom Bengt har Mölndal-Fässberg Rk också startat ett samarbete med Pingstkyrkan Second Hand för att hjälpa de handikappade barnen på ett barnhem i Oradea Rumänien till en drägligare tillvaro. Allan Petrusson Mölndal-Fässberg Rk President Jarl Bennis fäster PHF-medaljen på Bengt Adolfssons skjorta. 18 Nummer Rotary Norden»Vinresor Res med Sten G. Svenhage till vinområden i Tyskland, Frankrike, Italien, Sydafrika & Kina i vinets, matens och kulturens tecken. Ring eller faxa +46 (0) sten.g. Av Munskänkarna Rekommenderade resor

19 Matdags i skogen Beröm till Åstorps Rk för skoldag I syfte att skapa förutsättningar för kommunens samtliga elever i 6:e klass att bara träffas och umgås under trivsamma former tog klubben kontakt med skolorna och presenterade ett förslag till en gemensam studiedag på Söderåsen, när naturen är som finast. På plats i skogen och på tävlingsarenan fanns i god tid nästan halva klubben. Många rotarianer hade sällskap av anhöriga som alla med liv och lust tog sig an de uppgifter som blev tilldelade. Och på en pall vid en kontroll med fantastisk utsikt över bygden satt minsann klubbens nestor, PDG Per-Arne Nilsson, som vanligt med ungdomlig glimt i ögonen. Inte många som tänkte på en ålderskillnad på 72 år till eleverna. Många tävlingsinslag Arrangemanget medförde att elever och även lärare fick en chans att träffas och utveckla kamratskapet under trevliga former. De totalt 220 eleverna delades upp i 20 mixade grupper och fick prova på olika fysiska aktiviteter vid ridanläggningen, samt gå en tipsrunda i skogen runt Tingvalla. Stövelkastning, dragkamp och stafett var andra inslag under dagen. Gruppernas engagemang och fokus på att lösa uppgifterna varierade också. Men alla hade roligt. Och alla blev hungriga. Så vilken tur att klubben hade riggat ett militärt fältkök, där varm nylagad mat serverades på ett sätt som få elever tidigare hade upplevt. Den befarade otåligheten hos 12-åringar uteblev, och stämningen var god trots ganska långa köer. Efter avslutade aktiviteter var det dags för prisutdelning. Presentkort hos Familia och Thell s Bokhandel samt biobiljetter delades ut till vinnarna. En Sony Walkman lottades ut på de namnbrickor som eleverna bar, vilket var ett smart sätt at samla in brickorna inför kommande aktiviteter. Ett flertal tackkort har inkommit från elever och lärare. De beskriver en fint organiserad dag med nöjda deltagare. Tacket vidarebefordras framför allt till Britt Jönsson, Ulrika Stengaard-Olsson och Maths Fransson som varit de som hållit ihop hela planeringen. Sverige ART-träning i Backa Rotaryklubben har under året samlat in pengar som överlämnades till SDF Backas chef för kultur fritid, Kent Turnefelt. Den 26 juni överlämnade Göteborg-Backas president, Lisbeth Torring, en check på till SDF Backa som stöd i sitt ARTprojekt. ART står för Aggression Replacement Training. ART-projektet i Backa syftar till att stötta ungdomar för att bli bättre på att hantera sina aggressiva känslor och fungera ihop med sin sociala omgivning. Forskning har visat att det finns ett samband mellan olika typer av aggressivt beteende och kriminalitet. ART-utbildningen består av 3 delar: 1. Färdighetsträning - den sociala färdighetsträningen tränas i lektionsform en gång i veckan och ute i den dagliga verksamheten flera gånger om dagen. 2. Ilskekontrollträning - handlar om att lära sig självbehärskning och då inte minst att få kontroll på onödiga vredesutbrott och våldsamma handlingar. Man försöker därför lära eleverna att det finns alternativ till de beteenden som kan leda till större konflikter. Till exempel kunna uttrycka missnöje utan att tappa självbehärskningen. 3. Moralträning - handlar om vad eleven har för värderingar i olika etiska och moraliska frågor. Framförallt tränas man i att visa omsorg och respekt för varandra. Bert Olsson, Göteborg- Backa Rk Nummer Rotary Norden 19

20 Sverige 19 :e resan Österut Lasten lossas Resan gick med buss till Litauen för att hjälpa och stödja barn som har det svårt. Initiativtagaren och eldsjälen Millert Wiberg, Örebro Engelbrekt Rk, tog oss med till ett barnhem i Elektrenai, nära gränsen till Vitryssland. Barnhemmet var tidigare daghem till en närbelägen Kolchos och hade efter frigörelsen blivit barnhem. En fantastisk personal gjorde vad de kunde för att ge de 30 barnen hemkänsla men mycket fattades. Det kändes bra att få lämna över sådant som de behövde som Örebro Engelbrekt och Mosjö klubbarna och inte minst elever i en skola i Örebro samlat ihop. Inte för att vi förstod varandras språk men tindrande barnaögon var tillräckligt för att det skulle kännas varmt inombords. Nästa år blir det den 20:e resan även denna gång till Litauen för Millert och hans vapendragare. De baltiska staterna ligger avståndsmässigt nära men i tiden långt efter vår moderna tillvaro, särskilt på landsbygden. Anledning till att vara med i Rotary blir allt mer självklar efter att ha haft förmånen att få följa med. Tack Millert med flera. Gertrud Ahlbeck, Örebro Wadköping Rk Pengar till Läkarbanken från Helsingborg-Råå-Ramlösa Rk Kjell-Åke Åkesson mottager checken från Jack Lindgren då ink.president i klubben och Lars Strömberg då acting president i klubben. 20 Nummer Rotary Norden Helsingborgs-Råå-Ramlösa Rks president Lars Strömberg överlämnade den 29 juni en check på SEK till Stiftelsen Läkarbankens ordförande Kjell-Åke Åkesson för att stödja Läkarbankens viktiga arbete i Kenya Tanzania, Etiopien och Zambia. Läkarbanken fokuserar en del av sitt arbete på att informera de nyblivna kenyanska mödrarna om hur de bäst skall sköta sina barn och därmed få ner den stora barnadödligheten. Insatsen med det ordinarie sjukvårds- och tandvårdsarbetet fortsätter som vanligt, berättar Kjell-Åke Åkesson. Kjell-Åke tackade klubben för det generösa bidraget och hoppades att många andra rotaryklubbar skall följa Helsingborg-Råå- Ramlösa Rk:s initiativ att ge bort sådan här stora, fina checkar med rikligt innehåll. Henrik Skiöldebrand, Helsingborg-Råå-Ramlösa Rk

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut Hej! Kommunen vill veta hur de skall göra för att det ska bli bättre och enklare att komma till vår kommun. Om du svarar på frågorna här får de veta hur ni tycker att det är att komma hit. Ingen vet vad

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Det svenska samhällskontraktet

Det svenska samhällskontraktet Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:3463 av Robert Hannah (L) Det svenska samhällskontraktet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp:

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010 utvandrade ökade under 2010 Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit mycket hög. Under 2010 sj önk dock invandringen något, totalt invandrade 98 801 personer, 46 163 kvinnor och 52 638

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken

Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken och NTM-centralen regional utbildning, Åbo 16.4.215 Villiina Kazi Anförandets innehåll 1) Invandringen och invandrarna i ljuset av tillgänglig

Läs mer

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Migrationen en överblick Umeå den 18 januari 2017 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Olika typer av migration Arbete (anställning, starta företag) Studier Familjeskäl

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN Arbetskraftsinvandringen är avgörande för Stockholmsjobben Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Invandrarindex Sandviken

Invandrarindex Sandviken Nyanlända invandrares syn på Gävleborgs Län och Norrland som helhet. Invandrarindex 1 Sandviken 1-11-6 Invandrarindex 1 (94) 1 % 9 8 7 6 4 Är du. 44 Kvinna 4 6 Man Invandrarindex 2 (94) 2 Bas total: 3.1

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

Rätten att söka skydd

Rätten att söka skydd Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Rätten att söka skydd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Länsstyrelsen Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Målgrupper Som nyanländ räknas en asylsökande som fått uppehållstillstånd (flyktingar, skyddsbehövande, särskilt ömmande

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Folkbildarforum 22 november 2016

Folkbildarforum 22 november 2016 Folkbildarforum 22 november 2016 10 studieförbund 367 medlemsorganisationer 290 kommuner 160 avdelningar Antalet deltagare 2015 1 700 000 730 000 Studiecirklar Annan folkbildning Studieförbundens ekonomi

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Erhållande av finskt medborgarskap 2014

Erhållande av finskt medborgarskap 2014 Befolkning 2015 Erhållande av finskt medborgarskap 2014 Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2014 Enligt Statistikcentralen fick 8 260 utländska medborgare som var fast bosatta i

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016 Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den Institutet för social forskning, Stockholms universitet Långsiktiga utvecklingsmönster 1 Befolkningsförändring och arbetskraftsdeltagande

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson

Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson Disposition Migrationen till Sverige Svensk integrationspolitik Internationell jämförelse Dagens integrationsutmaning In och utvandring från Sverige 1851-2015

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika?

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Tema Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Uppstart: VI inleder med en diskussion i klassen. Klassen delas in i grupper om 4-5 elever (grupperna ska bestå under arbetets gång). Som vanligt när

Läs mer

Barnen i befolkningen

Barnen i befolkningen 17 Barnen i befolkningen Drygt en femtedel av Sveriges befolkning är barn i åldrarna 0 17 år (22 procent). Som en följd av bl.a. låga födelsetal under en stor del av 1990 talet kommer den andelen att minska

Läs mer

Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö,

Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö, Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö, 2012-2017 Hur det började. År 2011-2012 började allt fler flyktingar från Somalia och Afghanistan anlända till Växjö och Alvesta. De som så småningom erhöll

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. - Nelson Mandela

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. - Nelson Mandela Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. - Nelson Mandela Internationellt Förskola För- och grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning AcadeMedia Är man störst har man

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning Fokusgrupp Gislaved

Bilaga 3. Sammanställning Fokusgrupp Gislaved Bilaga 3 Sammanställning Fokusgrupp Gislaved Deltagare: 7 personer Kön Ursprungsland Ankomstår Ålder idag Ålder vid ankomst År i Sverige Kvinna Chile 2006 23 19 4 Kvinna Chile 2006 31 27 4 Man Bosnien

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent Sammanfattning Sverige har haft en betydande invandring sedan 2000. Samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Läs mer

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm.

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet våren 1999 Elisabeth Alm Sprog i Norden, 2000, s. 45-49 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd!

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! Foto: Torgny Carlsson U-fonden

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Invandrarindex november 2015. Utdrag ur rapport

Invandrarindex november 2015. Utdrag ur rapport Nyanlända invandrares syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex november 15 Utdrag ur rapport Invandrarindex 1 (94) 1 Är du. Bas total: 3.1 % 8 6 4 44 56 Kvinna Man Invandrarindex 2 (94) 2 % 7 6

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE SKIP TO MAIN CONTENT Home 2015 Malmö SE Program Program Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE Mind the gaps - att skapa lika förutsättningar för alla unga *Programmet för Storstadens Hjärta och

Läs mer

Syriska armenier i Armenien

Syriska armenier i Armenien Sveriges ambassad Jerevan D-post: JERE/2014-07-08/1428 Syriska armenier i Armenien Omkring 12 000 syriska armenier har sökt sig till Armenien sedan konflikten i Syrien började. Inströmningen har minskat

Läs mer

Nyhedsbrev #1, april 2009

Nyhedsbrev #1, april 2009 Øresundsregionen som Kreativ Metapol Nyhedsbrev #1, april 2009 Indhold: Hvad sker der lige nu i grupperne? Af Søren Buhl Hornskov, sbh@herlevbibliotek.dk I leken er det lättare att hitta kreativa svar.

Läs mer

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Warszawa- rejse November 2013 I 2009 instuderede Gundsø og TAP- koret Haydn s Nelson -messe, bl.a. med det formål at opføre værket i Budapest sammen med Tyresjö Kammarkör

Läs mer