Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112"

Transkript

1

2 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen en annan. Vi har ordning och reda i vår ekonomi och kan därför göra det många andra länder just nu bara kan drömma om, nämligen att satsa pengar på reformer. Hösten har färgat trädens löv och dagarna blir allt kortare. Bakom oss har vi en sommar som, åtminstone i södra Skåne, varit en av de regnigaste vi minns. I Falsterbo har det kommit fem till sex gånger så mycket nederbörd som en normal sommar. Det är viktigt att skilja på väder och klimat, men den gångna sommaren ger åtminstone en föraning om vad som väntar enligt våra klimatforskare. Tydligt är att våra tekniska system måste byggas ut på många håll för att klara större vattenmängder. En utbyggnad som kommer att kosta stora summor och ta lång tid. Det är inte bara vädret som varit ostadigt. Både i USA och Europa fortsätter den ekonomiska krisen att skaka om på ett sätt som är mycket illavarslande. Det finns både skillnader och likheter mellan situationen här i Europa och den i USA. Den grundläggande likheten är att ett antal länder i Europa och USA levt över sina tillgångar. I längden är det inte möjligt att spendera mer än vad man får in. Detta gäller din och min ekonomi, men det gäller även länders ekonomi. Det går att skjuta problemen framför sig, men när väl bubblan spricker går det fort. Detta fick vi i Sverige uppleva med all önskvärd tydlighet när vår egen finans- och fastighetskris bröt ut på 90-talet. Det är inte ofta (om ens någonsin) som jag citerar Göran Persson, men hans uttryck den som är satt i skuld är inte fri, säger väl det mesta. Om det sedan som i Grekland kombineras med rena falsarier när det gäller bokföringen, ja då kan resultatet bara bli ett! Det som gör situationen än värre är att flera av länderna inom euron inte har fattat de nödvändiga besluten för att rusta sin ekonomi för en global konkurrens. Både det privata näringslivet och den offentliga sektorn har för låg effektivitet. Pensionssystemen lovar mer än vad de kommer att kunna hålla och befolkningsutvecklingen är alldeles för låg. Här är situationen helt annorlunda i USA och därför är förutsättningarna bättre där, om inte annat så efter valet Tänk så annorlunda det ser ut i Sverige! Här har vi en regering som tar ansvar för landet, dess invånare och ekonomi. Detta samtidigt som stora reformer genomförs. Jag vill här särskilt nämna förändringen av skolan. Nu får vi en skola som rustar våra barn och ungdomar inför framtiden. Jag minns ett besök i Finland för några år sedan. Skolan i Finland hade ännu en gång utsetts till den bästa skolan i Europa och vi var några nyfikna skolpolitiker som åkte dit för att försöka ta reda på vad som gjorde skolan där så framgångsrik. En ledande företrädare från deras utbildningsdepartement sa så här när hon skulle förklara hur hon såg på skillnaden mellan svensk och finsk skola: Ni förstår, i Finland handlar skolan om pedagogik, i Sverige verkar skolan handla om politik. Allt för länge har skolan i Sverige varit ett politiskt projekt, minns utbildningsministrar som Olof Palme, Ingvar Carlsson och Göran Persson! Den förändring av skolan som nu genomförs är kanske en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att rusta landet för framtiden. Och det är en Moderatledd regering som gör det! Vi ska nu ta debatten med oppositionen. Slösa är inte lösningen, det är precis detta de länder som nu sitter i rävsaxen gjort. Vi ska också ta vår interna debatt det drar ihop sig till partistämma. Många viktiga dokument ska det beslutas om på stämman. En stor mängd motioner, varav en del från Skåne, ska också behandlas. Till detta kommer mycket social samvaro med likasinnade, ja som vanligt har alla ni som är ombud några hektiska dagar att se fram emot. Avslutningsvis, i massmedia sprids en bild av vår regering som om den saknade visioner och idéer inför framtiden. Man förvaltar bara, heter det, man vågar inte pröva något nytt. Den debatten ska vi också ta! Vi som vet hur mycket som hänt, vi som vet vem som är budbärare av ett sådant budskap och vi som vet vad som är alternativet till vår regeringspolitik, vi ska också stå upp och sprida kunskapen bland medborgarna. Tills vi ses hoppas att du får en skön höst med mycket politik men också avkoppling! Partistämma och nytt kommunpolitiskt handlingsprogram Den oktober håller Moderaterna partistämma i Örebro. Under fyra intensiva dagar kommer 200 valda ombud och partistyrelsen att behandla sex propositioner och 200 motioner. Av de 200 motionerna kommer 18 från Skåne och handlar om allt från adoption av familjehemsplacerade barn till klinisk forskning och stranderosion. Partistämma hålls vart fjärde år, året efter valår. Under våren har medlemmar, föreningar och förbundsstyrelser uppmanats att inkomma med förslag till stämman, som partistyrelsen sedan har till uppgift att avge yttrande över. KOMMUNPOLITISKT PROGRAM En av de största propositionerna är den som döpts till Arbete, välfärd och trygghet, kommunpolitiskt. Arbetet med Moderaternas nya kommunpolitiska program inleddes efter arbetsstämman hösten Frågeställningar om högre kvalitet i välfärden, gemensamma framtida utmaningar och den fortsatta förnyelsen av Moderaterna runtom i landets kommuner har stått i centrum för arbetet. En arbetsgrupp har sedan juni 2009 ansvarat för framtagandet av programmet. Ordförande för gruppen har Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, varit. Arbetsgruppens uppdrag har inte varit att skapa ett heltäckande kommunpolitiskt handlingsprogram, utan att ge en idémässig grund för moderat kommunpolitik, resonera kring kommunens roll samt fördjupa sig i ett antal frågeställningar. Programmet syftar till att vara ett målprogram, snarare än ett handlingsprogram, och riktar sig framförallt till kommunpolitiskt engagerade Moderater. En proposition handlar om Moderaternas deltagande i kyrkoval. Denna fråga diskuterades redan på partistämman i Gävle Den gången beslutade man att Moderaterna skulle ställa upp som nomineringsgrupp till kyrkomöte och stiftsfullmäktige men att övrigt deltagande avgörs på lokal nivå. I valet 2009 var det, förutom Moderaterna, endast Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna som deltog som nomineringsgrupper. Oavsett hur andra partier väljer att agera i kyrkovalen 2013 föreslår partistyrelsen att Moderaterna inte ska delta som nomineringsgrupp, eftersom man anser att tiden är inne för Svenska Kyrkan att fatta beslut om sina egna angelägenheter. En proposition berör partiets stadgar. Inför stämman har man gjort en översyn av normalstadgarna, normalarbetsordningen för fullmäktigegrupper för nästa mandatperiod samt nomineringsreglerna för valet till Europaparlamentet. Syftet är att anpassa reglerna till att mer likna nu gällande regler för rekrytering och nominering i partiet. Nytt idéprogram År 2001 antogs Moderaternas nuvarande idéprogram. Sedan dess har mycket hänt i partiet i form av ett omfattande förnyelsearbete, som inneburit en omvärdering av tidigare ställningstagande kring viktiga politiska områden. Behovet finns av ett nytt idéprogram som tydligt speglar det förändringsarbete som Moderaterna genomgått och som även tar sikte på framtiden, visioner, värderingar och den fortsatta förnyelsen. Med anledning av detta har partistyrelsen utsett ännu en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till ett nytt idéprogram. Förslaget innehåller åtta rubriker, som behandlar olika viktiga delar: Med människan som utgångspunkt, ordning och reda i ekonomin, vi har alltid varit på väg, frihet, trygghet och rättvisa, hållbar tillväxt, ett modernt, öppet och sammanhållet Sverige, solidaritet utan gränser samt politikens möjlighet och begränsningar. Från Skåne har Michael Sandin, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, varit med och tagit fram förslaget till idéprogram. I detta nummer... 4 Lokalt utvecklingsarbete Fokus inför 2014 är att utveckla politiken och välfärdsfrågorna. Läs mer om våra utvecklingsområden. 5 Livskvalitet på äldre dagar Höstens aktiviteter syftar till att höja förtroende för Moderaterna i äldrefrågor. Här är argumenten i kontakten med väljarna. 9 Moderatkvinnorna utbildar Kvinna, nyfiken, intresserad och på jakt efter nya utmaningar? Då är detta utbildningen för dig! 10 Intervju: Johan Norberg Idéhistorikern & liberalen Johan Norberg om globalisering, marknadsekonomi och den pågående skuldkrisen. Lars-Ingvar Ljungman Förbundsordförande 14 Kävlinge rekryterar Kävlingemoderaterna insåg att de behövde bli fler. Läs mer om deras målmedvetna rekryteringsarbete. 16 Skånemötet Skånemötet i november blir ett avstamp för den fortsatta verksamheten under resten av mandatperioden. Fokus är politikutveckling. Här är de skånska ombuden med respektive tillhörande utskott UTSKOTT 1 FLER I ARBETE Kapitel 3 Bra villkor för jobb och företagande i hela landet Motioner 1-30 Lars-Ingvar Ljungman, Vellinge Håkan Blixt, Sjöbo Josefin Malmqvist, MUF, Malmö UTSKOTT 5 Mångfald, frihet och framtidens bostäder Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande Motioner Håkan Fäldt, Malmö Johan Svahnberg, MUF, Höör Utskott 2 Vår gemensamma miljö Kapitel 7 Ansvar för miljö och klimat Motioner Magnus Jälminger, Helsingborg Pia Almström, Kävlinge Robin Holmberg, MUF, Ängelholm UTSKOTT 6 Stöd när den egna kraften inte räcker till och trygghet, (...) Kapitel 5 STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN INTE RÄCKER TILL Motioner Catharina Blixen, Trelleborg Åsa Herbst, Ängelholm Karin Axelsson, Hässleholm UTSKOTT 3 Trygghet, lag och rätt Kapitel 6 TRYGGHET Motioner Anja Sonesson, Malmö Niklas Sjöberg, Skurup Noria Manouchi, MUF, Malmö UTSKOTT 7 SVERIGE I VÄRLDEN Proposition 2 Frihet och utveckling i världen Kapitel 3 - Motioner Stefan Lindhe, Malmö Louise Meijer, MUF, Lund (Vakant) UTSKOTT 4 tydligt lokalt ledarskap och kommunernas uppdrag Proposition 1 Arbete, välfärd (...) Kapitel 1 INLEDNING Kapitel 2 KOMMUNERNAS UPPDRAG Kapitel 8 Attraktiv uppdragsgivare Kapitel 9 Tydligt lokalt ledarskap Motioner 1-30 Peter Danielsson, Helsingborg Patric Åberg, Östra Göinge Michael Sandin, Staffanstorp UTSKOTT 8 Skola och utbildning i världsklass Proposition 1 Arbete, välfärd Kapitel 4 SKOLA OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS Motioner Anette Åkesson, Båstad Urban Widmark, Hässleholm Ninnie Lindell, Bjuv Redaktör Daniel Runemalm Skribenter i detta nr Daniel Runemalm, Lars Johansson, Lars-Ingvar Ljungman, Camilla Andersson och Käthe Berggren. ANSVARIG UTGIVARE Lars-Ingvar Ljungman UTGIVARE Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan 9, Malmö Telefon: GRAFISK FORM & LAYOUT Martin William Landl LANDL VISUELL KOMMUNIKATION TRYCERI & UPPLAGA Tryckeri: Exaktaprinting Upplaga: 7800 Prenumerationsärenden Anne Marie Melin PERIODICITET & NÄSTA NUMMER Periodicitet: 4 nummer per år Nästa nummer av Blå Skåne kommer ut den 11/ UTSKOTT 9 VÅR ORGANISATION Proposition 3 MODERATERNAS DELTAGANDE I KYRKOVAL Proposition 4 ÄNDRADE STADGAR Proposition 5 MEDLEMSAVGIFT FÖR VÅREN Motioner Pontus Lindberg, Kristianstad Anna Palm, Höör Erica Buneck, MUF, Kristianstad UTSKOTT 10 Ansvar för hela Sverige Proposition 6 Ansvar för hela Sverige, nytt idéprogram Kapitel 3 Bra villkor för jobb och företagande i hela landet Mats Helmfrid, Lund Fredrik Ljunghill, MUF, Malmö (Vakant) Vill du läsa mer om motioner och propositioner inför partistämman? Du hittar dem på www. moderat.se/partistamma Blå Skåne 4 3

3 Lokalt Utveklingsarbete Blå Skåne Moderaternas förtroende i frågor som rör Sveriges ekonomi och skatter är skyhögt. Sämre ställt är det med förtroendet i välfärdsfrågor såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård. För att kunna vinna valet 2014 behöver vi visa väljarna att vi har en trovärdig och genomtänkt politik även inom dessa områden. Det är en nödvändighet för ett parti i vår storlek som aspirerar på att bli ännu större. Ett ökat förtroende i våra svaga frågor påverkar troligen vårt röststöd på alla nivåer. Av valstatistiken från 2010 kan vi konstatera att våra andelar, med några undantag, i kommun- och regionvalet generell är lägre än i riksdagsvalet. Därför kommer vi nu att initiera ett arbete inom olika utvecklingsområden som syftar till att vi 2014 regionalt och kommunalt kan gå till val med en attraktiv och trovärdig politik inom fler områden än bara ekonomi och skatter. Vi måste göra oss valbara för alla skåningar. Metodiken för att utvecklas inom dessa mjuka frågor är att inledningsvis kommunicera genom att systematiskt och metodiskt lyssna på medborgarna. I samband med denna process så måste vi, för att det skall vara meningsfullt att genomföra arbetet, också vara beredda på att ifrågasätta våra tidigare egna svar på de frågor som framkommer. Det kan vara så att våra svar som vi redan har är helt relevanta och att vi mest behöver erhålla förutsättningar där någon är intresserad av att ta del av dem. Men det kan likväl, och det kommer att vara så inom ett antal områden, att vi kommer att behöva ifrågasätta våra egna tidigare ställningstaganden och förmå oss till att utveckla även våra svar. Utgångspunkten är att alla föreningar och fullmäktigegrupper kan göra något inom något/några av utvecklingsområdena efter egen förmåga, vilja och kapacitet. Den utvecklingsmodell som presenteras i det följande möjliggör just detta. Genom ett systematiskt och långsiktigt arbete inom de områden var och en väljer och sedan förmår att utveckla kommer vi att utveckla vår lokala politik, vår lokala identitet och vårt lokala förtroende. I grunden handlar hela processen om ett förhållningssätt, en attityd, en vilja att utveckla och att utvecklas tillsammans med omgivningen för att möjliggöra ett bättre här. Utgångspunkten är att all politik är lokal och handlar om verklighet och vardag. Om det som ligger människor nära, för politik handlar om människor. Just därför är personliga möten, där samtal utgör kontaktformen, nyckeln i processen. Samtal och möten gör skillnad. Samtalet kan bejaka och bekräfta. Men samtalet kan också skaka om, ifrågasätta, väcka nya tankar och riva hinder. Samtal börjar med att lyssna. Innan jag har returnerat att jag lyssnat och förstått är sällan andra människor redo att lyssna på vad jag har att säga. Arbetets struktur Det lokala utvecklingsarbetet har initierats av Riksorganisationen och där stöds och handläggs arbetet av den så kallade utvecklingsenheten. Här i Skåne kommer förbundsstyrelsen ansvara för arbetets igångsättande och genomförande. Vi har också en personell resurs, i form av Camilla Andersson och som tidigare ansvarade för projektet välkommen till verkligheten. Camilla åker just nu omkring i Skåne och utbildar, inspirerar och för tanken om det lokala utvecklingsarbetet framåt. Det kommande Skånemötet (se annons på baksidan av tidningen) kommer vara höstens stora förankringskonferens för att få igång detta långsiktiga arbete. Våra utvecklingsområden Utvecklingsområden är sju till antalet. De är: 1. Barn och unga 2. Äldre 3. Grundtrygghet 4. Livskvalitet/Folkhälsa 5. Miljö 6. Sjukvård 7. Jobb! utvecklingsarbete i varje skånsk kommun Därför är det viktigt med lokalt Livskvalitet på äldre dagar -med moderata förtecken Skånes kommuner ser olika ut. De är olika stora, har olika förutsättningar och skiftande politiska majoriteter. Det är inte alldeles säkert att varje kommun mäktar med att göra ett utvecklingsarbete kring varje område. Därför kan det vara bra att välja ett antal områden och satsa på att utveckla en bra och genomtänkt politik kring just dessa områden. MOPPen Lokal politikutveckling sker bäst med ett systematisk arbetssätt som tar sin utgångspunkt i väljarnas vardag och de frågor de ställer. Den betonar närvaro och ett lyssnande förhållningssätt och bottnar i moderat ideologi och idéprogram. Genom att använda en gemensam modell, en process, hittar vi synergier såväl lokalt, regionalt som nationellt och vi ökar värdet av varje genomförd insats då den blir en del i en gemensam helhet. Avgörande faktorer för framgång i det lokala utvecklingsarbetet är att deltagarna har: 1. en äkta vilja att lyssna (lära) 2. ett öppet sinnelag och intresse 3. viljan att utveckla våra svar och vår politik utifrån frågor som väljarna ställer 4. förmågan till återkoppling 5. kunnande och förmåga att länka samman den lokala berättelsen med de nationella frågorna. Processen kallar vi MOPPen och står för Moderaternas politiska processcykel. Den innefattar ett systematiskt arbetssätt där en utvecklad lyssnande metodik och ett förhållningssätt läggs på i en struktur där det i senare skeden kan rymmas såväl storytelling som utvecklade lokala budskap. Förhoppningen är att detta skapar en förstärkt lokal identitet som mynnar ut i kommunala handlingsprogram i nästkommande valrörelse. En processcykel är en serie på varandra följande aktiviteter av följande slag där var och en är beroende av varandra: 1. Lyssna (dörrknackning, verksamhetsbesök, enkäter etc.) 2. Samla in 3. Reflektera, analysera och komponera svaren 4. Återkoppla (dörrknackning, verksamhetsbesök) 5. Kommunicera Frågan som ställs vid dörrknackningen ska vara bred och locka till eftertanke. Om man i genomförandet av processcykeln ställer en förnyad fråga så börjar cykeln om och blir på så vis en kontinuerlig process. Frågan kan till exempel vara så enkel som Har vi landat rätt?. Arbetssättet påminner mycket om projekt välkommen till verkligheten som drevs i förra mandatperioden. När medborgarna anger vilket parti de har störst förtroende för när det gäller att vårda gamla svarar drygt var tionde Moderaterna. Var tredje säger socialdemokraterna. När frågan gäller att sköta Sveriges ekonomi är rollerna ombytta. Drygt sex av tio svarar Moderaterna, två av tio socialdemokraterna. Varför anser folk att Moderaterna har så lågt förtroende i äldrefrågor? Nej, inte alls. Skillnaderna mellan äldreomsorgen i olika kommuner med olika majoriteter är inte så stor. Det mesta som beslutas tillkommer i full enighet mellan partierna. Ändå finns det ett misstroende mot moderaternas idéer när det gäller äldrefrågor. Allmänhetens omedelbara uppfattning formas mycket av media. Krigsrubriker över enstaka händelser i kommunerna får stor betydelse. Kommentarerna från läsarna kan bli över tusen när någon kommun fattat ett, som allmänheten uppfattar, omänskligt beslut, dock oftast helt korrekt utifrån lagstiftningen. Fyrkantigheten hos vissa kommunalpolitiker/tjänstemän blir tydlig när någon får schavottera i TV. Detta medför att allmänhetens enkla lösning så gott som alltid handlar om mer pengar, mer personal. Det vill säga eftersom moderaterna uppfattas som mest ekonomiskt ansvarstagande ( snålast ) blir det problem med trovärdigheten. Det är dock långt ifrån alltid att det är lösningen. Ofta handlar den mer om förhållningssätt, attityder, organisation med mera, saker som är otydliga för allmänheten och därmed svåra att berätta om. Äldre i fokus Därför skall vi i partiet ägna hösten åt att föra ut vår äldrepolitik och synliggöra den så att medvetenheten ökar om vad den faktiskt innebär. Det innebär dels kampanjarbete bland allmänheten, men också att i kommunerna lägga förslag som kan förbättra den äldreomsorg som bedrivs. Detta måste naturligtvis göras olika i kommuner där vi styr, oftast tillsammans i Alliansen, och där vi befinner oss i opposition. Man måste börja med att genomlysa hur läget är i den egna kommunen. Ofta finns det mer moderata inslag än man kanske tänker på. Men lika ofta har vi antagligen varit dåliga på att berätta det. De moderata ledorden Sverige ska vara ett bra land att åldras i. Ett land där varje människa räknas och där vi tar tillvara på de erfarenheter och den kompetens som finns hos dem som levt lite längre. Det innebär inte bara att äldre ska ha en rimlig ekonomisk situation utan också att man ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Rätten att välja och möjligheten till självbestämmande vid behov av vård och omsorg är viktiga för ett värdigt åldrande. Nya möjligheter och utmaningar De allra flesta kan se fram emot många friska år efter pensioneringen med god livskvalitet, spännande resor och fler möjligheter än tidigare. Men samtidigt har en del pensionärer små marginaler. En del får inte den vård eller omsorg de behöver i tid. Åldersdiskriminering är fortfarande vanlig. Det är viktigt att ändra på detta och då handlar det mycket om kommunernas arbete. Ta ansvar tillsammans När äldre behöver hjälp med vård och omsorg innebär det ofta att ansvaret delas mellan kommunen och landstinget. Det får aldrig bli ett problem för den enskilde. Ingen får hamna mellan stolarna. Som politiker i kommun eller landsting har vi ansvar för samma medborgare och att de ska få den hjälp och det stöd som de har rätt till. Det är politikens uppdrag att hitta lösningar som underlättar för den enskilde. Exempel på detta kan vara mellanvårdsplatser som drivs gemensamt och direktinläggning från den kommunala hemsjukvården till olika avdelningar på sjukhuset Det mesta vårdarbetet utförs av anhöriga. Många gör fantastiska insatser. Det är viktigt att kommunerna satsar på och erbjuder hjälp och stöd till anhöriga som vårdar sina närstående. För att lätta på arbetsbelastningen kan kommunen till exempel i samarbete med anhörigvårdaren utforma en individuell stödplan, där avlastningsplatser och utbildning kan ingå. Många kommuner arbetar med lokala värdighetsgarantier som innehåller en konkret beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder inom äldreomsorgen. Det är viktigt att tillsammans med andra aktörer utveckla vård- och omsorgen. Det finns exempelvis stort utrymme att utveckla nya former av boenden såsom trygghetsboenden och seniorboenden. Att få fortsätta vara med sina nära och kära när man blir äldre är mycket viktigt för mångas välbefinnande. Därför bör vi Moderater försöka erbjuda olika lösningar för att äldre par ska kunna fortsätta bo ihop när bara en av dem behöver särskilt boende - parboendegaranti. Att få välja själv De senaste åren har fokus i diskussionen om äldrevården i hög grad förändrats. Äldres rätt att välja själva betonas allt mer både vad gäller vård, omsorg och boende. Det är positivt. Verksamheten är till för människorna, inte tvärtom. Men det ställer också högre krav på hur biståndsbeslut formuleras, bemötande och service organiseras. För att valfriheten ska bli verklig krävs lättöverskådliga jämförelser mellan de olika typer av tjänster som kommunen eller andra aktörer tillhandahåller. Många kommuner kan ta ett ännu större ansvar för att ge äldre en samlad bild av vilka boenden och vilken service som finns att tillgå, i kommunal eller annan regi. Utbildning vid vård av äldre Genom välutbildade och kunniga medarbetare i äldreomsorgen skapas trygghet för såväl den äldre som de anhöriga. Utbildningsmöjligheter för medarbetarna är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att de ska kunna växa i sin yrkesroll och kvaliteten därmed höjas. Moderaterna ska därför aktivt arbeta för att möjligheter till utbildning ges för äldreomsorgens medarbetare, oavsett om utförandet sker i kommunens regi eller av andra. Faktorer som bland annat språkkompetens och ökad geriatrisk kunskap kommer att bli allt viktigare i takt med att valfriheten, kraven och behoven inom äldreomsorgen ökar. Möjlighet till karriärvägar, utbildning och chefskap inom äldreomsorgen måste prioriteras. Mer än bara omsorg Det är viktigt att komma ihåg att äldrefrågor handlar om mer än bara äldreomsorg. Genom till exempel tillgänglighetsmärkning av bostäder, information om tekniska hjälpmedel, fixartjänster, trygghetslarm och anropsstyrd kollektivtrafik kan äldres självbestämmande öka. Funktionsnedsättningar behöver då inte bli ett hinder i vardagslivet. Genom bostadsanpassning kan fler äldre ges möj-lighet att bo kvar hemma längre. Kommunerna kan även stimulera tillkomsten av seniorboenden och trygghetsboenden genom mark- och bostadspolitik liksom genom medverkan av kommunal hemtjänst och hemsjukvård. De kan också komplettera marknaden genom tydliga ägardirektiv till kommunägda bostadsföretag om att bygga exempelvis trygghetsboenden. Diskutera gärna hur det är i just din kommun med hjälp av nyckelorden i texten. Kanske kan ni hitta ett antal utvecklingsområden att jobba vidare med. Lars Johansson 4 Blå Skåne 4 Blå Skåne 4 5

4 NOTISER Blå Skåne Moderaterna förnyar sig på IT-fronten Valet 2014 kan kännas som det ligger långt fram i tiden. Men faktum är att det går fortare än vi tror. Det har redan gått ett år på den här mandatperioden. Någonting som går ännu fortare är den digitala utvecklingen. Partiet kommer därför att utveckla både en ny webbplattform och ett nytt intranät. Webbplattformen, moderat. se, kommer att vara klar någon gång under nästa år, medan intranätet lanseras redan nu i vinter. Moderaternas nuvarande system, Alla användare kommer att få en egen profil, som man själv redigerar. Intranätet är uppbyggt genom så kallade communities, grupper, där aktiva medlemmar och för- troendevalda kan finnas med i olika communities beroende på intressen och uppdrag. Exempel på en community kan vara en fullmäktigegrupp, en community för medlemmar med intresse av skola och utbildning eller en Skånemediacommunity, som innehåller klipp, artiklar och insändare från skånsk media och som är intressant för just Moderater. Arbetet med att få ett fullt fungerande intranät, med information och communities pågår för fullt. Exakt när det kan tas i bruk är oklart, men målsättningen är att det ska ske under vintern. GÖRAN PERSSON Seniorerna i Skåne krattade inte manegen får en ny organisation sedan de två länen i Skåne blev en region och de två skånska förbunden slogs samman till ett. Den tidigare seniorverksamheten har fungerat genom att en senior från varje hörn utgjorde en styrelse. Detta har gjort att delaktigheten i seniorarbetet ökat men önskvärt vore att den ökar ytterligare. Tolv år har förflutit Efter diskussioner har den nuvarande styrelsen kommit fram till att varje kommun ska ha en representant i det så kallade seniorrådet och vars uppgift blir att ansvara för inspiration och utbildning av alla kommunansvariga seniorer samt till aktiviteter på hemmaplan. Seniorrådets representanter träf- Ett arbetsutskott, som är operativt ansvarigt för verksamheten, utses av presidiet för seniorrådet. Presidiet består av de från förbundsstämman valda ordförande och först vice ordförande samt ytterligare en andre vice ordförande. Det är dags att slå hål på den myten. Enligt EU-kommissionen var Sveriges skuld 45,6 procent av landets BNP har den minskat till 42,6 procent. Detta kan jämföras med den skuld Storbritannien hade 2006, och Som vanligt arrangeras höst- och vårmöte i seniorrådets regi på alternativa orter i Skåne. Höstens träff ägde rum i september i Hässleholm och våren 2012 kommer Landskrona att stå värd för vårträffen. FOTO: Anders Lunderquist Seniorrådets arbetstuskott. Från vänster; Bertil Tomelius, Käthe Berggren, Ulla Brobeck och Karl Gustav Högberg. 6 3Blå Skåne Socialdemokraterna vill gärna göra gällande att det var Göran Persson som, när han avgick som statsminister 2006, hade skapat det ekonomiskt gynnsamma läget för Sverige. Inte konstigt, enligt S, att Sverige nu har en av de bästa ekonomiska situationerna i hela Europa. fas i sin helhet en till två gånger per år. I höst kommer en sådan träff att ordnas den 27 oktober. som var 43,5 procent av BNP. Den har idag ökat till 79,1 procent. Sveriges statsskuld har alltså minskat med tre procentenheter under de fem åren som Sverige haft en borgerlig regering, medan Storbritanniens har ökat med 36,5 procentenheter. En sommarfager söndag i början av juni träffades ett trettiotal moderater hemma hos familjen Röstin i Billeberga. Pappa Olof är ordförande i Svalövsmoderaterna och äldste sonen Simon är ordförande i Landskrona MUF. Mellansonen Oscar är också aktiv i MUF medan lillebror Morten längtar till sin 13-årsdag då han kan bli medlem. FOTO: Eric Nerme Nordehammar First Class (även kallat BBS:en) har funnits under en längre tid och fungerat som partiets interna konferens- och mailsystem. Teknikutvecklingen går dock framåt med storm- steg och därför behöver vi nu utveckla First Class till att möta den nya tidens behov, anpassat för valen Övergången från konferensmiljön i First Class kommer att gå förhållandevis smidigt, eftersom det är samma företag som ligger bakom First Class, som också skapat det nya intranätet. För att kunna logga in på det nya intranätet kommer man fortfarande att behöva en moderat.se-adress. Inloggning kommer att kunna ske både via First Class-klienten och via webben. Sommarfest i Svalöv Huvudtalare var riksdagsledamoten och Landskronabon Cristina Husmark Pehrsson, tidigare ordförande i Svalövsmoderaterna och socialförsäkringsminister. Hon bjöd på ett intressant föredrag om integrationshinder i Öresundsregionen. Vi kunde höra hur man på politisk nivå arbetar intensivt med dessa frågor. En problematik är att man betalar skatt i det land man jobbar och sedan får kommunerna ta kostnaden för bland annat barnomsorg där man bor. Detta ger en snedfördelning till svenska kommuners nackdel. Men det finns också hinder för dem som studerar. Det är just nu lättare att bli antagen till universitetsstudier i Danmark än i Sverige. Vidare gav Charlotte Wachtmeister, kommunalråd i Svalöv, information om läget i kommunen och andra aktualiteter. Det är ett intressant läge med en majoritet bestående av oss Moderater i samarbete med Socialdemokraterna och Folkpartiet i en fördelning av 35 mandat i kommunfullmäktige. Något som går alldeles utmärkt, enligt Charlotte. Kommunen har just rekryterat en ny kommunchef, Fredrik Löfqvist, med rötter i Svedala kommun och boende i Dalby. Vi upplever att vår kommun står stark med finanser i god ordning, men med spännande utmaningar för framtiden, tillägger Charlotte. Josefin Malmqvist, ordförande för MUF Skåne, avslutade med vad som är på gång inom ungdomsförbundet, något som var mycket uppskattat av oss alla och av de MUF:are som deltog. Man kan säga att denna träff, som initierades av föreningsordförande Olof Röstin, knöt ihop generationer, geografi och politiskt engagemang i den västra delen av Skåne, då flera Moderater från både Landskrona och Helsingborg närvarade. Mitt syfte var att utveckla samarbete under trivsamma och utvecklande former mellan äldre och yngre, erfarna och oerfarna, lokala och rikspolitiker. Detta med tanke på att både Cristina och Charlotte varit ordförande i Svalöv innan mig. Jag hoppas detta kan bli en trevlig tradition, att ses på försommaren och knyta goda vänskapsband och få lyssna till några intressanta talare, slår Olof fast. Göran Persson må ha lämnat över regeringsmakten med en ekonomi i balans, men han kan definitivt inte ta åt sig äran över dagens stabila statsfinanser. VAD KRATTADE EGENTLIGEN GÖRAN? INTE var det MANEGEN I ALLA FALL Blå Skåne 4 7

5 BLÅ BLADET Chefredaktören har ordet Låt oss tillsammans redan nu hoppa på tåget och påbörjan resan mot 2014, där målet inte kan vara annat än just en viljestark valseger Tänk att befinna er i ett land där man inte får säga vad man tycker, ett land där man inte får tro på vilken gud man vill, ett land där man inte får ha vilka intressen man vill. Dessa övergrepp på den fria individen förknippas ofta med korruption, fattigdom och överdriven statsmakt. Tvärtemot vad Thomas Jefferson en gång sa när han uttalade orden When the people fear the government, there is Tyranny. When the government fears the people, there is Liberty. Jag vet att de allra flesta i Moderata Ungdomsförbundet håller med mig när jag säger länge leve kapitalismen, länge leve den fria marknaden. Men jag vet också att det finns människor inom ungdomsförbundet som inte håller med fullt ut, att det finns människor i förbundet som inte alltid vågar stå för sina konservativa åsikter och tvärtom finns det människor som inte alltid vågar stå för sina liberala. En klok man sa en gång att där alla tänker lika, tänker ingen särskilt mycket, jag håller med och vill för egen del tillägga att där alla tycker lika, tycker ingen särskilt mycket. Vi får aldrig bli ett ungdomsförbund, aldrig bli ett distrikt, där medlemmar inte vågar säga vad de tycker, vi får aldrig göra oss själva till nicke-dockor, vi får aldrig tycka eller tänka på ett visst sätt bara för att det är kutym. Våra ideal, mål och visioner är viktiga, men lika viktigt är det att aldrig släppa det kritiska tänkandet och att framförallt aldrig känna rädsla inför ifrågasättandet av vår egen existens. Med dessa ord vill jag säga att det är var och ens ansvar att vi inte blir en fullständigt homogen grupp, det är upp till varenda en av oss medlemmar att inte skapa jargonger utan att låta alla tycka och tänka som de vill och också våga säga det högt. Låt oss tillsammans aldrig göra Moderata Ungdomsförbundet till jargongens ungdomsförbund, utan låt oss istället bevara och utveckla denna fria sammanslutning med hjälp av att välkomna olika röster och olika åsikter. Så låt oss nu istället ta tillfället i akt att under hösten utvidga vårt älskade Skåne till att bli ännu större, ännu fler medlemmar, ännu fler som kan representera alla delar av samhället och alla delar av väljarkåren. Låt oss tillsammans redan nu hoppa på tåget och påbörjan resan mot 2014, där målet inte kan vara annat än just en viljestark valseger. Louise Meijer CHEFREDAKTÖR BLÅ BLADET Östra Göinges Starke man, Byggdens son, Sveriges yngste moderata KSO kärt barn har många namn. LOUISE MEIJER har träffat Patric Åberg som är 28 år, MUF:are och kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge. Jag har inte läst massa Hayek eller Mises, utan jag är en praktisk kille som är här för att lösa grejor ÅR 1998 GICK PATRIC ÅBERG MED I MUF och 13 år senare är han nu Sveriges yngste moderata KSO. Hans medlemskap i ungdomsförbundet grundade sig i att han fastnade för frågorna som MUF och Moderaterna bedrev i valet 98. Även fast familjen inte är politiskt aktiv är det föga förvånande att intresset för politiken växte sig större och tog allt mer utrymme i Patrics liv, i alla fall enligt Patric själv. Jag har alltid varit samhällsintreserad och eftersom jag kommer från ett arbetarhem där farsan är småföretagare var det naturligt att det politiska intresset fick en borgerlig inriktning. Runt middagsbordet snackades det ofta om att det måste underlättas för småföretagare att bedriva sin verksamhet och att det personliga ansvaret måste växa. hult på det centrala UM:et och hon fungerar än idag som en slags mentor. Henne kan jag ringa när som helst, vi har en aktiv dialog där vi utbyter idéer och hon pushar mig när jag behöver det. Vi har följt varandras karriärer och det är kul att titta tillbaka och se att lilla Patric nu är kommunalråd och Pia själv är regionstyrelsens ordförande. Mentorskapet har betytt mycket men det viktigaste på utbildningen var nätverket både deltagarna och föreläsarna. Vi arbetare har inte bara rättigheter, utan också skyldigheter det är lätt att facket glömmer det. Han var dessutom inte med i facket och hans anledning var: varför ska jag sponsra min konkurrent? men det blev ju såklart INOM UNGDOMSFÖRBUNDET har Patric endast suttit i Kristianstad MUF:s styrelse men något som han själv ser som det mest värdefulla i sin karriär återfinns ändock just i MUF det centrala UM:et. Jag fick ett wild card in på denna utbildningen och det gav mig otroligt mycket. Det var här jag idémässigt tog mig framåt. Men det var inte bara idéprogram och ideologiska kärnor som utbildningen fokuserade på, utan det fanns också en annan sida, kanske det viktigaste som finns när man vill bana väg för en politisk karriär: mentorskap och nätverk. Enligt Patric är det viktigt för MUF:are att ha en mentor som man kan bolla idéer med: både i och utanför politiken, särskilt utanför då sådana personer oftast inte har några politiskt dolda agendor. Själv blev han tilldelad Pia Kin- ARBETARHEM där pappan är småföretagare och outbildad och det är endast hans syster som har högre utbildning. Han beskriver sig själv som inget direkt geni när det gäller studier men avsaknaden av högskoleutbildning tillsammans med bakgrunden som industriarbetare tror han istället ökar hans trovärdighet som representant för nya moderaterna som ett arbetarparti. Hör av dig till Louise Meijer på louise. eller Hoppas vi hörs! Under tiden Patric jobbade på golvet växte hans moderata övertygelse. Facket ska ta hand om dem på golvet men jag instämde mer i MUF:s kampanj, det vill säga av egen kraft, jag kan själv. En fullspäckad höst Så kom hösten med besked, fast vi aldrig riktigt hann uppleva någon riktig sommar. Skönt för oss som är intresserade av politik, då det innebär att det är dags för nämndssammanträden, motioner, och kanske roligast av allt - politiska diskussioner och debatter igen. Vill du skriva i Blå bladet? HAN KOMMER FRÅN ETT Ett år som detta, efter ett valår, kretsar mycket kring innehållet i politiken. På moderaternas partistämma i slutet av oktober väntar politik och förnyelse. Nya idéer föds och fundamentala befästs. Med ett nytt partiprogram, ett nytt kommunpolitiskt program och 180 motioner, lovar det att bli ett antal spännande dagar. Där förväntas partiet ta ställning mot lagstiftning om kvotering och fatta många andra viktiga principbeslut. Kanske än viktigare är de diskussioner och ställningstaganden som väntar i frågor som verkligen engagerar unga: jobb för unga, fler bostäder, ta hand om vår miljö och högre kvalitet på utbildning. Det är extra roligt att MUF Skåne åker till partistämman för att se vår politik bli verklighet, som landets största MUFdelegation. Det kan vi alla vara stolta över. För att fortsätta driva på politiken är det också viktigt att vi fortsätter växa. Och det gör vi. MUF Skånes föreningar runt om i Skåne värvar medlemmar som aldrig förr mot målet att bli större än föregående års rekordsiffror. Men det förutsätter också att vi får möjlighet att kampanja på skolorna. I flera skånska kommuner, även moderatstyrda, släpps inte politiska ungdomsförbund in för att prata politik och kampanja. Sedan valet 2010 har Sverige, som i flera andra länder i väst, ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Det bidrar till en ny verklighet som vi alla måste förhålla oss till. Att i ivern försöka undvika problemet genom att stoppa alla politiska ungdomsförbund från att prata om politik är ingen lösning. Tvärtom. Då riskerar vi att få se ännu större utmaningar i framtiden. Låt oss istället möta unga i vardagen och bemöta deras funderingar och tankar. ett jäkla liv när jag valde att stå utanför. ÅR 2007 BLEV HAN OPPOSITIONSRÅD, VID ENDAST 23 ÅRS ÅLDER och på frågan om han någon gång blivit motarbetad på grund av sin ringa ålder svarar han ja. Absolut har jag blivit det, precis i början av 2007, vad hade en ung kille som jag att komma med? Då gäller det att resonera på ett sätt så att folk lyssnar och visa att du menar allvar med det du säger. Men många har också tyckt att det är roligt att jag är så ung och nu är det mer en rolig grej. Även om människor hackar på en, både inom och utom kommunen, så nämner de ändå oss vilket betyder att vi finns. Det har aldrig hänt tidigare, nu har vi satt Östra Göinge på kartan. Hans tips till unga moderater som själva siktar på att hålla i kommunens ordförandeklubba en dag är att nätverka, att göra sig känd hos andra både hos partikamrater och andra. Och att säga saker som folk lyssnar på istället för att haverera. MUF:are som går in och havererar på politiska positioner blir utslängda tillslut, dessa lyssnar man inte på. MUF Skånes verksamhet fortsätter utvecklas och vi har haft ett framgångsrikt första halvår. Med två rosade Unga Moderaterutbildningar med över 100 deltagare, fortsätter vi att utbilda våra medlemmar, gamla som nya. En moderatledd regering, nu inne på sin andra mandatperiod, ställer större kvar på Moderata ungdomsförbundet att ta stafettpinnen för att partiet ska fortsätta förnyas, fortsätta utveckla nya idéer och förslag för att moderaterna ska vara det enda självklara arbetarpartiet också Den blåslampa vi länge har talat om inom ungdomsförbundet är kanske än viktigare nu när vi sitter i majoritet. Det är bara genom nya grepp som det kan bli möjligt. Vi kommer därför också att genomföra en spetsutbildning i debatt och retorik VISIONEN FÖR GÖINGE är bland annat ett aktivt skolval även på grundskolan. Skolan är den största utmaningen och kvaliteten måste bli bättre. Vi ska vara stolta över det vi har men vi ska också förvänta oss bättre resultat och högre kvalitet för samma peng. Ett annat problem som finns i Göinge är den nedvärderande attityden. Förväntningarna på våra elever är sämre än förväntningarna på andras, våra ungar är sämre än andras. Förutsättningarna kanske är sämre här men du ska kunna bli jurist även om du kommer från ett arbetarhem i Sibbhult. Det är den svenska modellen och den måste vi tro på, vi måste tro på våra ungar. I Sverige kan alla bli något, i Sverige kan alla lyckas. BLÅ BLADET Moderata Studenter Skåne För Skånes studenter har den senaste tiden präglats av tentaångest och uppsatsskrivande, och så även för Moderata studenter. Detta har dock inte hindrat oss i våra sociala aktiviteter och kampanjande. Den stora händelsen på MST- fronten har varit riksordförande Ida Drougges besök i samband med UM. Det kampanjades och värvades hej vilt på LTH och kvällen inleddes med fika och nymedlemskväll. Många intressanta diskussioner fördes om hur vi ska kunna utveckla och förbättra vår MST- verksamhet. Sedan tog vi med hela MST- gänget till AF-borgen för debatten Ung i riksdagen med Anton Abele som Moderaternas representant. Moderata Studenter höll nyligen retorikutbildning i Växjö, och Skåne hade naturligtvis en delegation på plats. Både representanter för MST LU och MST Campus Hässleholm var med och deltog och höll den skånska flaggan högt i såväl debatter som artikelskrivande. Ledare för utbildningen var den nytillträdde chefsredaktören för Blått, Joakim Tholén, som läser masterutbildning i retorik vid högskolan i Uppsala. Mycket fick vi lärt oss, och vi återvände glada hem till Skåne med våra nyförvärvade kunskaper. Ålder: 28 Just nu planeras det för fullt inför nollningen och alla de kampanjer som då kommer genomföras för att värva alla nya moderata studenter som kommit till vårt vackra akademiska landskap. Yrke: Kommunstyrelsens ordförande, tjänstledig från säljjobb på Formplast. Hoppas vi ses! SNABBFAKTA OM PATRIC Intresse: Politik, golf (hcp 4,3 spelat sedan 1989), musik, dansa (du har säkert mött honom på dansgolvet). Politisk förebild: Jag har aldrig haft en sådan självklar förebild. Jag har inte läst massa Hayek eller Mises, utan jag är en praktisk kille som är här för att lösa grejjor. Förebild utanför politiken: Ensamvarg, jag går mina egna vägar. Bästa egenskap: Samtalet är min styrka. Politisk vision: Att vi ska bestämma mer själva den har jag levt efter sedan 98. Evelina Kogsta MST-ansvarig Skåne Moderat Skolungdom Skåne Ett stort antal ungdomar har nyss avslutat sina gymnasiestudier på skolor runt om i Skåne. För de flesta har gymnasieåren varit fyllda av upplevelser, nya vänner och livslånga lärdomar. Men för en del har skolan även betytt en bekantskap med Moderata Ungdomsförbundet och Moderat Skolungdom. Ett politiskt engagemang kanske inte alltid är det enklaste att kombinera med studier och framför allt inte i sluttampen av gymnasiet, då det faktiskt är framtiden som står på spel. under slutet av november, för att utbilda de unga företrädare som vill sticka fram hakan och leda partiet från talarstolar och debatter i framtiden. Nu har även MUF Skånes egen ledarakademi dragit igång. Med tre träffar under hösten, läxor och kurslitteratur ska våra föreningsordföranden och vice ordföranden utvecklas i sina ledarroller och få möjlighet att utbyta erfarenheter. Att försöka nå toppbetyg samtidigt som man är engagerad i Moderat Skolungdom kräver bara en sak och det är vilja. En vilja att samtidigt som man arbetar för en bättre skola för kommande generationer dessutom måste prestera för sin egen. En vilja som känns igen från en valrörelse. Det återupptagna nätverket för Skånes unga förtroendevalda har haft sin tredje träff med besök av Svenskt Näringsliv. Med en mindre workshop fick Skånes unga kommun och regionföreträdare hjälpa till att försöka förklara de stora skillnader som råder i företagsklimat mellan grannkommuner i Skåne. MSU Skåne vill tacka er som trodde på er själva och blev medlemmar under er gymnasietid samt gratulera alla studenter och önska er ett stort lycka till i framtiden! Slutligen så är vi självklart väldigt stolta över att vi i år haft möjlighet att återuppstarta medlemstidningen Blå Bladet. Ett axplock presenteras här i Blå Skåne. Glöm inte att gå in på vår hemsida för att läsa hela tidningen. Fortsatt trevlig höst! Josefin Malmqvist Distriktsordförande Skeptiska lärare är snarare regel än undantag, men med de politiska kunskaper som engagemanget ger är det inte svårt att tillrättavisa det är kunskap och inte närvaro som ska avgöra våra betyg. Helena Nanne MSU Kommittéens Ordförande Skåne a? ag lar, l p up artik se! t ä,. n n age åne e k t r s r ha po uf n e m ve r r w. t ä t fle ww e lad nna er B a m å Bl land ket t t c u a du b my d te ar ch ss hitt er o i V r ju Dä terv in

6 Intervju Johan Norberg är en liberal idèhistoriker som förespråkar liberalism, globaliseringen och marknadsekonomi. Hans bok Till världskapitalismens försvar, som utkom för drygt tio år sedan, har översatts till 28 språk. Han är författare till flera böcker, har arbetat både för svenska och internationella tankesmedjor, samt gjort dokumentärer för TV. För drygt ett år sedan flyttade han från Stockholm till Malmö. Blå Skåne har träffat Johan Norberg och frågat om hans tankar kring svensk ekonomi och politik, finanskriser och världsekonomin av idag och dess framtid. 10 3Blå Skåne FOTO:SOFIA NERBRAND Hur kom det sig att det blev Malmö? Vi flyttade till Malmö för lite drygt ett år sedan, närmare bestämt dagen efter valet. Svärföräldrarna bor här och vi har varit här mycket till och från de senaste tio åren. Malmö ger en känsla av en stad som lever. Det byggs, nyinflyttning sker och det finns någon slags mentalitet som inte finns i huvudstaden, där allt är fixat och färdigt, att det är okej att göra nya saker. Närheten till kontinenten bidrar till känslan att man är lite mera med. Som frilansare kan jag dessutom bo var jag vill. Till USA har jag direktflyg via Kastrup, vilket jag inte har från Arlanda. Vilka likheter respektive skillnader upplever du mellan Stockholm och Malmö? Man kan se det i flera dimensioner. Nackdelen är att här finns inte maktens centrum och företagens huvudkontor. Å andra sidan är det nyttigt att befinna sig lite längre ifrån just maktens centrum, då tänks det lite friare tankar och man blir inte upptagen och uppsugen i diskussionen för dagen. I Malmö bubblar det av småföretagsamhet och kreativitet och staden är så pass stor att den har allt jag behöver, vilket är caféer och en science fictionbokhandel, men den är så pass liten att jag kan promenera överallt. I Stockholm trodde jag att vi bodde centralt, det tog bara 25 minuter att gå in till centrum. Här har jag två minuter till centrum och tio till stranden. Dina böcker handlar mycket om globalisering och världsekonomi. Hur mycket intresserar du dig för svensk ekonomi och politik? Det mesta som händer oss här beror på vad som har hänt på andra ställen dessförinnan. Sverige är ett litet land beroende av export, import och idéer utifrån - speciellt i tider av finanskris. Det handlar inte längre bara om hur vi själva sköter oss, utan också om hur greker och italienare sköter sina statsbudgetar och det i sin tur har en avgörande effekt på arbetslösheten och statsbudgeten i Sverige. Det handlar egentligen inte om ett minskat intresse för Sverige, utan om en insikt om att det som händer här är vi i högsta grad påverkade av vad som redan hänt på andra ställen. Det jag tycker har varit roligast att skriva om är svensk historia, det svenska välståndets grunder och den svenska liberalismens historia bröts socialdemokraternas långvariga maktinnehav och 2010 befästes krisen genom ytterligare ett katastrofval. Mindre än en procent skiljer nu M och S i väljarstöd och det är fler väljare som tillkom till M under de bägge valen2006 och 2010, än som överhuvudtaget röstade på partiet Hur kom det sig, tror du, att svenska folket helt plötsligt vaknade upp i september 2006 och insåg att de var liberaler och konservativa, istället för socialister? Jag tror att en av förklaringarna delvis beror på internationella trender, vi är inte det enda landet som sett den här utvecklingen. Socialdemokratin och deras traditionella väljargrupper, fackföreningarna, är ju i någon slags kris världen om, inte minst i Europa. Jag tror att det har med grundläggande ekonomiska och kulturella faktorer att göra. En gång föddes man in i ett parti, i facket och i en klasstillhörighet. I takt med modernisering, bättre utbildning och bättre välstånd har vi fått en uppåtsträvande trend där den traditionella arbetaroch industriklassen blir minder och mindre. När det sker måste man vinna val på egna meriter och inte bara plocka in sina stödtrupper som vanligt. Detta har helt enkelt inte Socialdemokratin varit duktiga på. De har på många ställen gjort det misstaget som Tony Blair definierade. Om man befinner sig i en ställning där man inte har det bästa jobbet och den bästa utbildningen är ens vilja att komma framåt och få en bättre utbildning, ett bättre jobb och därmed ett större konsumtionsutrymme. En socialdemokrati som vill vara relevant måste ju följa med i den strävan och tycka att det är någonting bra att införa sådant som underlättar vardagen, så som skattesänkningar och hushållsnära tjänster. Istället ser man Å andra sidan är det nyttigt att befinna sig lite längre ifrån just maktens centrum, då tänks det lite friare tankar och man blir inte upptagen och uppsugen i diskussionen för dagen detta som en typ av svek. Varför ska ni göra det där, liksom? Istället försöker man hitta nya grupper att tycka synd om. Då gör de sig irrelevanta för det moderna samhället. Detta är en av de stora megatrenderna som gör det svårt för socialdemokratin. Jag tror också att det finns en del profilering och personlighetsfrågor inblandat. Moderaten Lars Tobisson sade en gång, efter att opinionsmätningarna under en tid sett bra ut och sedan kraschat de sista dagarna före valet, att folk gillar vår politik med de gillar inte oss och syftade då på väljarna. De tycker vi representerar högerspöken och klassisk överklass. Detta har förändrats med den nya generationen borgerliga politiker med Fredrik Reinfeldt och andra. Medelklassen har tagit över Moderaterna. Även om jag själv inte uppskattar förändringen politiskt i alla avseenden med rörelsen mot mitten så är det ändå bra att det finns en strävan efter att vara relevanta för fler väljare. En gång i tiden hade Moderaterna uppfattningen att om folk inte röstar på oss så prövar vi ändå att säga samma sak nästa gång igen och hoppas att de har kommit på bättre tankar. Det är inte så man vinner val. Det är fler än någonsin i väljarkåren som säger sig stå till höger i politiken än till vänster. Kan det ha något samband med att partierna har förflyttat sig åt vänster, eller beror det på något annat? Som jag läser undersökningar tolkar jag det som att folk, efter det att de har fått frågan, först funderar på vilket parti de röstar på, sedan konstaterar att det är ett högerparti och inser att de alltså står till höger. Jag tror snarare det är så än det idealiska sättet, som vi som pluggat statsvetenskap vill ha det på, som är när man först väljer en ideologi, därefter en självbild och slutligen ett parti. Att fler säger sig stå till höger idag är dock ett gyllene tillfälle att utnyttja för det betyder att fler än någonsin är öppna för budskap som ligger till höger i någon mening. Ett utmärkt tillfälle att börja prata om vilket Sverige och vilka reformer vi vill ha i framtiden. Vilket betyg vill du ge regeringen Reinfeldts första mandatperiod och starten på denna den andra? Jag skulle säga att regeringen får godkänt, men inte mer. De har skött det politiska innehållet relativt bra och på ett bra sätt åstadkommit uppslutning kring skatter och utgifter, framförallt jämfört med övriga Europa. Opinionsmässigt har man lyckats bra med att lägga grunden för framtida valsegrar. Dock saknar man visioner framåt. Man har heller inte lyckats i enskilda, klassiskt borgerliga frågor så som integritet och statens roll i form av FRA-lagen. Jag tycker också att man har väldigt skickligt och på ett rättvisande sätt satt bilden av att vara ansvarskrävande, vilket är bra eftersom vi har en ny finanskris på väg. Det kommer att bära frukt framöver. Det är också därför som Sverige klarar sig bättre än andra. Jag vill dock veta vad som kommer att hända senare. Hela det borgerliga projektet kan inte handla om hur vi hanterar kriser, att vi står lugnt och stabilt när allting kollapsar runt omkring oss. På samma sätt som det fanns reformer tidigare, som gjorde att Sverige klarade sig så bra, så måste vi nu fråga oss vilka reformer som måste till för att Sverige ska klara sig i framtiden. Jag tycker att man har blockerat vissa diskussioner, särskilt de som rör arbetsmarknaden, på ett väldigt onödigt sätt och som gör det svårt att komma vidare om Sverige ska kunna konkurrera framöver. Ur ett liberalt perspektiv, finns det någonting grundläggande och viktigt i den förda regeringspolitiken som du saknar? Ett stort problem, och det har börjat ske en del där, är att vi är ett av världens rikaste länder, men har samtidigt en av världens fattigaste medelklasser. Vi har en stor del av befolkningen som inte har några egna marginaler och egna sparanden och som inte klarar av om man skulle bli sjuk en månad eller om tvättmaskinen går sönder. Och det är klart, där har jobbskatteavdraget gjort en stor skillnad, men det finns mycket mer att göra. Jag skulle gärna se en strategi där man säljer statliga företag och ger pengarna till medborgarna i form av egna konton med pengar. På så sätt kan man känna att man har en viss trygghet i att våga pröva nya idéer, starta eget eller förklara för chefen att han är dum i huvudet, vilket man inte vågar om man är helt beroende av vissa kassor eller att lönen kommer i tid. Blå Skåne 4 11

7 Intervju Blå Skåne Är Grekland bortom räddning? Ja, Grekland är helt konkurs och staten behöver hela tiden större och större räddningar, de klarar inte ens av att betala räntan på de gamla lånen. Det är en skuldfälla att likna vid familjen som inte kan betala räkningarna och istället tar ett sms-lån. Deras banker är helt beroende av europeiska centralbanker för att behöva låna. Frågan är, kommer de att gå i konkurs på ett ordnat sätt, eller ett kaotiskt sätt? Min största farhåga just nu är att vi har ett europeiskt politiskt ledarskap som försöker hålla ihop det här så länge som möjligt. De tror att om vi bara gör det ett år till så kommer problemet att på något vis bara försvinna. Risken är att vi kastar bort goda pengar, precis som vi kastat bort de bättre ut än Europa och de borde ta sig samman och inte med kortsiktiga paket, utan långsiktiga, göra något åt utgifterna, främst genom skatter och avdrag. De har idag avdrag på allt från att låna pengar till sin bostad till arbetsgivare som betalar sjukförsäkringar. Alla avdrag är olika sett att snedvrida folks egna konsumtions- och sparbeslut. Att avskaffa avdrag på det sättet mot att man tar itu med utgifterna i det offentliga systemet vore bra, men det är både republikaner och demokrater emot. Det som ändå är en fördel för USA är att det finns en grundläggande dynamik, ekonomi och kultur i samhället. De är duktigare på att starta om och villiga att flytta dit jobben finns, starta företag och ta risker. Vi har verkligen inte dem dynamiken här. Jag är förbluffad över att vi här i Sverige fortfarande pratar om Saab. Det är uppenbart att det blir en konkurs, frågan är bara när. Ändå ligen två svenska storbanker kraschat, eftersom de hade så stor utlåning till dessa länder. Då hade vi varit i en liknande situation som många andra europeiska länder. Staten hade tvingats gå in och garantera banker och fått stora budgetunderskott som följd. Det är ett faktum att Baltikum bet ihop och genomgick något av historiens tuffaste stålbad och sänkte löner, avskaffade jobb, fick BNP-bortfall på procent, vilket i sig är helt enormt, valde om sina regeringar, gick vidare och har nu rekordtillväxt och minskad arbetslöshet. De klarade av allt detta. Jag är grymt imponerad av deras handlingskraft och deras tålamod. De betalar till och med av på sina lån igen. Det kan krävas kortfristiga uppoffringar för att få större friheter och välstånd. Vi borde skicka dem blommor. Börjar man knysta om detta i Italien, Spanien och Grekland så blir folk som galna och kastar brandbomb- Ställer Grekland in betalningarna nu, då kanske Frankrike och Tyskland har tillräckligt med möjligheter och pengar att rädda sina egna banker innan det här sprids vidare till övriga Europa. Din bok Till världskapitalismens försvar gavs ut för lite drygt tio år sedan och handlar om globaliseringens positiva effekter i form av minskad fattigdom och mer av demokrati, frihet och makt åt människor. Hur ser du på den boken idag? Är den fortfarande lika aktuell? Det är en bra fråga. Grundperspektivet håller helt och fullt. De länder som är öppna, handlar, investerar och utnyttjar idéer från andra håll kommer klara sig mycket bättre än alla andra. Tack vare det har vi sett den snabbaste sociala och ekonomiska förbättringen och den största fattigdomsminskningen i världen någonsin. Men däremot är siffrorna i boken helt föråldrade. Det har gått ännu snabbare än jag trodde. Sedan jag skrev boken har 100 människor lämnat extrem fattigdom varje minut. Jag läste boken för ett tag sedan och tänkte, jösses, den är väldigt relevant. Då var dock perspektivet lite annorlunda, globaliseringsdebatten rasade och folk hade perspektivet att världen blev sämre, folk fattigare och storföretagen exploaterade tredje världen. Idag känns det som att en stor del av den debatten är vunnen, det finns en bredare insikt om detta. Vad jag inte riktigt kan se på allvar idag är att det också krävs en insikt om oss själva och om arbetsmarknaden. Det skulle jag skriva mer om ifall boken skrevs idag kastades världen in i en global finanskris och som sedermera övergick till en skuldkris bland världens länder, där USA, Grekland, Irland och Italien är de tydligaste exemplen på detta. Hur ser du, som liberal, på detta faktum? Är det något som har påverkat din uppfattning om globaliseringens och marknadsekonomins fördelar? Nej, jag är fortfarande väldigt trygg i mina slutsatser. Att man tycker att marknadsekonomin är bra betyder ju inte att allt det som görs inom marknadsekonomins ramar är just bra. Många av de problem vi dras med idag har att göra med enormt storskaliga, politiska felgrepp. Det finns många galenskaper och flockbeteenden på finansmarknaderna. Det kan bli bubblor och knas på marknaden utan att politiker lägger sig i, men om man ska förklara varför alla gör samma typ av misstag exakt samtidigt så måste man titta på vad stater och regleringar har gjort. Jag har skrivit ganska mycket om bakgrunden till den förra finanskrisen och även om den pågående skuldkrisen. I mångt och mycket har det haft att göra med en föreställning där stater ska, inte minst genom riksbanker, gå in och rädda finansmarknader som går dåligt genom att snabbt sänka räntor och rädda krisande banker och företag. Aktörerna kände inget behov av att själva vara Hela det borgerliga projektet kan inte handla om hur vi hanterar kriser, att vi står lugnt och stabilt när allting kollapsar runt omkring oss. försiktiga och tänka över de investeringar man gjort för de kommer själva alltid räddas på något sätt. Kapitalism utan konkurser är som kristendom utan helvete. Man slutar att tänka på hur jag ska vara försiktig och tänka på morgondagen. Situationen har också att göra med regleringssystem och kreditvärderingar. Vi har ett monopolsystem skapat av några officiellt utsedda kreditvärderingar som säger att de där värdepapperen är dåliga och de där är bra och därefter ser man till att folk köper de som är bra. Detta kan ju låta som att det är ett tryggt och bra system som gör att man undviker fällor, men problemet är att om de här kreditvärderingarna råkar vara fel så gör alla samma fel samtidigt. Så var det med till exempel bostadsobligationer. De betraktades som det mest säkra och bästa som fanns och alla köpte dem, tills det visade sig att de var värdelösa och kraschade. Vad vi har idag är en situation där det sägs att statsobligationer är det mest säkra som finns och att det är dessa som banker ska köpa. Det sades så sent som 2008 och 2009 att vi ska ha ett regelverk som går ut på att bankerna ska köpa massor av statsobligationer för då kommer det inte uppstå några nya problem av den här typen. Vad som hänt är att, särskilt i södra Europa, de obligationerna inte längre är vatten värda. De sydeuropeiska länderna är inte konkurrenskraftiga ekonomier och i Greklands fall har man ljugit om underskotten. Utgången blev att alla banker kraschar igen på samma sätt och samtidigt. Då känner jag att vi istället behöver mer av marknadsekonomi och mångfald i det ekonomiska systemet, att bankerna tar risker, men olika risker, att inte alla går åt samma håll. På toppen av detta läggs det faktum att den nuvarande skuldkrisen har mycket att göra med att stater som Grekland, Italien och Portugal aldrig genomförde några reformer för att bli mer konkurrenskraftiga och få högre tillväxt. Staterna lånade istället billigt för att upprätthålla offentlig konsumtion, höjde lönelägen med procent de senaste tio åren, trots att de exporterade mindre, samt ökade den offentliga sektorns storlek med fyra, fem procent per år, trots att de inte fick in pengar. Det är ett klassiskt sätt att förstöra länder. Så gör kortsiktiga politiker som hellre vinner val än får budgetar att gå ihop. Det nya här är möjligen att man skyller på marknaden och marknadens reaktion är ju fullkomligt rimlig. Berlusconi och Papandreo kräver pengar av marknaden för att hålla deras system gående och då är det klart att utlånarna begär högre räntor, för de tror inte att de får tillbaka pengarna. Man måste vara medveten om vem skurken är och just nu är den skurken ett kortsiktigt politiskt ledarskap. dåliga pengarna, så att även goda ekonomier börjar få problem. Det har vi redan sett med Italien och Spanien som har gått från stabila räddare till att själva bli drunkningsoffer. Vi börjar se det i Frankrike, vars banker har lånat ut mycket, inte minst till Grekland. Det finns en risk att även deras kreditbetyg kommer sänkas och då finns det bara Tyskland kvar som kan låna billigt och låna ut till de som inte klarar sig. Tyskland är dessutom inte heller i så bra skick, vi bara tror det eftersom vi jämför dem med Italien. Tyskland har en statsskuld på nästan 83 procent och väldigt god tillväxt. Ska de bära hela eurobördan på sina axlar kommer de också få problem. Ställer Grekland in betalningarna nu, då kanske Frankrike och Tyskland har tillräckligt med möjligheter och pengar att rädda sina egna banker innan det här sprids vidare till övriga Europa. Eller kommer de göra av med sina pengar, och därmed möjligheter, till att rädda sina banker och därefter går Grekland i konkurs? Då är jag orolig att stater faller som dominobrickor över hela Europa. Det jag också är rädd för är att när jag talar med alla som är i närheten av Bryssel, från tjänstemän till europaparlamentariker, så är känslan att de har målat in sig i ett prestigehörn och ska till varje pris rädda det här. Jag är rädd att de gör av med alla resurser för att hålla ett konkursbo uppe några månader till. Om vi byter kontinent och istället tittar på USA och deras problem. Hur ser du på det, i kontrast till de problem som Europa har? Pensionssystem och sjukvårdssystem i USA börjar visa enorma underskott. Deras fördel - och nackdel - är att de är vana vid att allting alltid löser sig. De är det största och rikaste landet, alla vill alltid ha reservvaluta i form av dollar. Räntorna är rekordlåga, vilket är nackdelen för det gör att de inte har känslan av att nu är det dags att verkligen göra något åt detta. Risken är att man låter problemen gå så långt att de blir olösliga. USA som helhet ser inte stannar folk kvar samtidigt som Volvo skriker efter arbetskraft. Varför byter inte folk jobb? Jag förstår det inte. I USA hade det hänt för länge sen. USA kommer att få de tufft, men de kommer alltid tillbaka. Bör USA höja skatterna för att kortsiktigt komma tillrätta med utgifterna? Jag tror att svaret blir olika beroende på vad jag egentligen vill att de ska göra och vad de bör göra. I allmänhet är det bättre med åtstramningspaket som går ut på att man sänker utgifter, medan det är dumt att höja skatter, eftersom det avhåller folk från att jobba och spara. Samtidigt, för att göra det politiskt möjligt med nedskärningar i utgifterna, bör man visa att alla är med och betalar och bidrar. Annars finns det en risk att det sätts en bild av att bara låginkomsttagare och de som är beroende av välfärdssystemen får ta smällen, medan de andra klarar sig undan. Därför måste man kanske, av rent politiska skäl och inte sakskäl, höja en del skatter. Jag tror att man kan höja skatter på ett mycket bättre sätt i USA än det som nu diskuteras. De skulle kunna införa någon typ av moms, en konsumtionsskatt, som inte alls slår på arbete på samma sätt och en koldioxidskatt på utsläpp. Det är bättre att avhålla sig från att göra utsläpp, än från att starta företag och skapa arbete. Det är synd att hela diskussionen har fastnat vid att man ska klämma åt de som tjänar mycket och tar stora risker, när det finns andra vägar att gå. Det finns också andra sätt att få höginkomsttagare att bidra i USA. Mång av bidragen gynnar höginkomsttagare, till exempel jordbrukssubventioner, som går till de största och rikaste bönderna och de stora företagen. Problemet är att de är tunga väljargrupper. Sverige är ett av få länder som klarar sig mycket bra i den pågående skuldkrisen. Vem eller vilka har vi att tacka för det? Vi får tacka några stycken. Först och främst de baltiska befolkningarna i särskilt Estland och Lettland. Om de hade kraschat för två år sedan och sänkt sina valutor, vilket de såg ut att göra, de hade ett otroligt svårt läge. Om det hade hänt hade, som Anders Borg sa, förmod- er. Det är en mentalitetsskillnad som säger mig att Baltikum kommer att regera 2000-talet. Bortsett från Baltikum så tycker jag vi får skicka lite blommor till Anders Borg också. Hela det politiska ledarskapet i Sverige har skött sig, varit försiktigare och hållit i pengarna och inte slösat bort allting i högkonjunktur. Man har inte valt att rädda allt som räddas kan. Vi har budgetregler som följs och vi lärde oss någonting av den krisen vi genomgick i början av 90-talet och vill inte hamna i det läget igen. Hur långt tror du att globaliseringsprocessen har nått om tio år? Grundscenariot, tror jag, är att grundläggande faktorer som spridning av kunskaper och information världen över får fortsätta och göra att allt fler får möjlighet att utbilda sig, starta företag, växa och exportera. Då når vi enorma framsteg när det gäller fattigdomsminskning. Om tio år får vi den globala medelklassen i Latinamerika, men också Kina och Indien, att komma upp på välståndsnivåer där de börjar konsumera på ett mer västerländskt sätt och därmed innebära enorma marknader för våra företag. Men de bidrar också med egna företag, affärsidéer och teknik som vi kan utnyttja - om vi är smarta. Vägen framåt mot välstånd och större och bättre möjligheter för människor, den kommer att fortsätta. Men det finns en risk att vi hanterar den här krisen så dåligt att vi ställer till det för oss. Vi har redan sett att det börjar bli mer av internationella konflikter av olika slag. Till exempel håller flera länder nere sin växelkurs så de kan exportera billigare än andra, det kan inte alla göra samtidigt. Risken är att saker och ting går riktigt snett och om det blir en kaotisk situation i Europa som leder till att exportmarknaden i Kina försvinner och att vi bara försöker hålla ihop och rädda det som räddas kan, leder det till protektionistiska tankar och återigen får vi tullmurar och annat som vi kämpat så hårt för att få bort. Detta är inte huvudscenariot, men risken finns och skulle det inträffa får vi många förlorade år, där mycket av den fattigdomsminskning och välståndsökning som hade kunnat ske istället vänds till sin motsats. 12 3Blå Skåne Blå Skåne 4 13

8 Intervju Rekrytering är vägen framåt för Kävlinge Pia Almström är kommunstyrelsens ordförande och Charlotte Lindblad är föreningsordförande. Tillsammans insåg de behovet av nyrekrytering inför Genom annonsering och utbildning kunde Kävlingemoderaterna få ett tillskott på 15-talet nya aktiva. Inför valet 2010 bestämde sig Kävlingemoderaterna för att rekrytera nya medlemmar genom annonsering i den lokala tidningen. Blå Skåne har intervjuat Pia Almström och Charlotte Lindblad om hur de gick tillväga, vad resultatet blev samt vilka råd de har att ge till andra kommuner och föreningar som vill rekrytera nya medlemmar. - Idén med att rekrytera medlemmar genom annonsering kom till när vi kände att vi behövde bli fler aktiva inför valet Kävlingemoderaterna har gått starkt fram i kommunen de senaste åren och vi behövde helt enkelt bli fler, säger Pia och Charlotte och fortsätter: - Våra aktiva var ett duktigt gäng men några var ganska till åren komna och hade tankar på att kliva av sina uppdrag. Vi ville också bredda gruppen förtroendevalda, få in fler med varierade bakgrunder och visa att Moderaterna är ett öppet parti där nya kompetenta personer ges utrymme på riktigt. Vi hade dessutom hört om andra kommuner där man annonserat och bestämde oss för att göra en egen variant. Kävlingemoderaterna satte in en annons i lokaltidningen vid fem tillfällen. Annonsen väckte viss uppmärksamhet, inte minst bland andra politiska partier. De flesta kommentarer var positiva men det andra stora partiet i kommunen var klart skeptiska, men så har de inga nya aktiva heller, säger Charlotte och Pia. I annonsen skrevs det att Kävlingemoderaterna sökte folk som var politiskt intresserade med moderata värderingar och som hade lust att vara med och utveckla kommunen. Vi skrev också att det inte utlovades några uppdrag eller något annat, utan vi erbjöd en förutsättningslös träff där de fick chansen att lära känna oss Moderater och vi dem. Redan från början bestämde vi att ge alla som var intresserade chansen till ett personligt möte med oss, i egenskap av Pia Almström som kommunstyrelseordförande och Charlotte Lindblad som föreningsordförande. Det tog ganska mycket tid att luncha eller fika med alla som svarade men det var det absolut värt och i efterhand fick vi höra att flera personer tyckte det kändes väldigt proffsigt att få det bemötandet. När det gällde utslaget på annonsen vågade vi inte förvänta oss någonting men såg hur som helst annonsen som en chans till marknadsföring. Men gensvaret blev av en väldigt blandad skara och det var en mycket stor bredd i yrke och erfarenhet. Den yngsta var kring 20 år och den äldsta kring 75 år. Ett par var medlemmar sedan tidigare och hade funderat på att kontakta oss men inte gjort det, Man måste få chansen att testa rollen som förtroendevald utan att kvävas av alla krav andra var moderata sympatisörer som tilltalades av annonsen. En bonus var att många av dem som visat intresse var i åldern år, där Moderaterna tidigare hade dålig representation. Tack vare Kävlingemoderaternas rekryteringsarbete med annonserna fick vi in cirka 15 nya aktiva Moderater, vilket är ett rejält tillskott i en kommun FOTO: Joanna Bladh Detta är annonsen som Kävlingemoderaterna använde i lokalpressen. Totalt fem gånger återfanns annonsen i media och renderade cirka 20 svar. som Kävlinge. Kävlingemoderaterna räknar med att göra ett ännu bättre val nästa gång och behöver bli ännu fler och kommer därför att annonsera tre gånger till för att hinna få med ännu en grupp inför provvalet Kävlingemoderaternas tips och råd till andra kommuner/föreningar som vill rekrytera genom annons är vikten av att avsätta den tid som det faktiskt krävs. Man måste vara strukturerad och intervjua de som man träffar, men även låta dem intervjua oss tillbaka. Var dessutom beredd att ge dem nya uppdrag på riktigt. Lyssna in de som kontaktar er samt vilket område de är intresserade av, säger Charlotte och Pia. - Vi måste också bli bättre på att låta folk engagera sig på sina villkor. När man är ny måste man få chansen att testa rollen som förtroendevald utan att kvävas av alla krav. Om någon säger sig ha en eller två kvällar i månaden att avsätta kan man inte kräva att de ska vara med på allt som görs, de kraven får man ställa på dem som har de tyngre uppdragen, säger Pia. Avslutningsvis hälsar Kävlingemoderaterna att de verkligen rekommenderar andra kommuner/ föreningar att göra samma sak som gjorts i Kävlinge. Det bästa är att vi har fått in ett helt gäng med nya aktiva medlemmar och stämningen i gruppen är väldigt bra och vi ser redan nu fram emot nästa annonsomgång, säger Charlotte och Pia. Camilla andersson HITTA DIN ORDFÖRANDE Förening/KRETS Ordförande e-post Telefon Bjuv bertil OlssoN Bromölla Johan LarssoN Burlöv Staffan KromnoW Båstad-Bjäre pelle HögluND Förslöv-Grevie Christer NorDIN Eslöv Christine Melinder Helsingborg City marie Weibull KorniaS Maria-Filborna magnus Rosenberg HELSINGBORG Mellersta mathias JohanssoN HELSINGBORG Nordvästra patrik Bellner Raus Kjell Möller Tågaborg Lena Bjerne Rydebäck-Mörarp åke Kronberg Bjärnum-Vankiva bengt TroedssoN Hässleholm pär PalmgreN Hästveda-Farstorp ernst HersloW Sösdala-Tormestorp Rolf Tronäss Tyringe Johan BergluND Vittsjö Kenneth AronssoN Kullabygden Jonas KihlmaN Hörby venche LarssoN Höör björn AndreassoN Klippan Hans-Bertil Sinclair Kristianstad C4 Sladjana CritéN Kristianstad Norra rolf Lidsäter Kristianstad Södra bengt MoHLIN Degeberga Sylvia Olander Åhus peter JohanssoN Kävlinge Charlotte Lindblad Landskrona peder WeibuLL Lomma-Bjärred mozhgan ZachrisoN Dalby Louise Rehn Winsborg Genarp rikard AnehuS Lund ulla Stålberg Södra Sandby göran BrINCK Veberöd Carl von FriesendorFF MALMÖ Centrum tomas PeterssoN Husaren bertil EkeluND HuSa-V Skrävlinge Lars-Göran JönssoN Limhamn Lars Hedåker Petri torbjörn Tegnhammar Slottsstaden peter ÖsterLIN Söder-Oxie bengt-eric Svernby MALMÖ Sydväst ragnhild Ståleker Osby pontus PlantmaN Perstorp pehr MagnussoN Borrby per Erik PerssoN Kivik-Gärsnäs Håkan Rosenkvist Simrishamn Sven OlssoN Sjöbo-Blentarp berit Lundström Norra och Östra Färs gunborg JohanssoN Skurup anders KristianseN Staffanstorp Carl SonessoN Svalöv olof RöstIN Svedala per MattssoN Brösarp agne AnderssoN Onslunda Lena BerNDIN Tomelilla Carola LindgreN Trelleborg Ulf Bingsgård Vellinge-Månstorp Carina WUTZLer Höllviken mikael StåhlforS Skanör-Falsterbo anders HanssoN Ystad ronny NielseN Åstorp ulrika DakourI Ausås britt-inger Tinnert Barkåkra bengt StåHL Hjärnarp-Tåstarp maths KjeLLIN Munka-Ljungby Daniel JönssoN Ängelholm elisabeth S Kullenberg Örkelljunga Henrik Hammar Östra Göinge Camilla WestdaHL Kontaktinformation Förbunds- och kretskanslier Mikael LarssoN Chefsombudsman Lars JohanssoN Partiombudsman Daniel Runemalm Partiombudsman Anne Marie MeLIN Medlemsadministration Monica ajdin Administration och ekonomi Anders Lunderquist Ombudsman Camilla AnderssoN Utvecklingssamordnare Caroline Wessel ombudsman MUF Skåne Adrian Borin ombudsman Malmö Blå Skåne Stefan Didrik ombudsman Helsingborg Jennie Berngarn ombudsman Lund Marianne Ekdahl Kansliansvarig Ängelholm

9 Posttidning B Avsändare: Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan MALMO Inbjudan till Skånemötet Den november bjuder skånemoderaterna in till en konferens, kallad Skånemötet. Huvudfokus på konferensen kommer att vara lokalt och regionalt utvecklingsarbete med sikte på valet Skånemötet riktar sig till dig som redan nu vet att du kommer att vara aktiv i valet 2014 och vill vara med och bidra till det lokala politiska utvecklingsarbetet. De som hör till denna grupp är bland annat förenings- och kretsordförande, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige, riksdagsledamöter, kommun- och regionfullmäktigeledamöter och andra föreningsaktiva och förtroendevalda som vill ta på sig ansvar för utvecklingsarbetet. Alla medlemmar är dock självklart välkomna att anmäla sig. Mer information, program och anmälningsförfarande finns på: Programmet varar preliminärt från på fredagen den 25 november till på lördagen den 26 november. Platsen är Landskrona och hotell Öresund. Middag på fredagskvällen kommer hållas på citadellet. Bland de inbjudna föredragshållarna finns biträdande partisekreterare Gunilla Sjöberg, riksorganisationens utvecklingschef Jörgen Engvall och Helsingborgs kommunstyrelseordförande Peter Danielsson. Har du frågor, kontakta Anders Lunderquist på eller Detta händer i höst! oktober Aktion MKF oktober partistämma, Örebro 23 oktober parlamentsval i Schweiz 24 oktober fn-dagen oktober Europaparlamentet sammanträder oktober kyrkomötet sammanträder 30 oktober vintertid införs 31 oktober/6 november Riksdagen plenifri 1 november regionfullmäktige sammanträder 5 November Alla Helgons Dag 8-9 november skl:s kongress, Norrköping 11 november Blå Skåne Nr 4 i Brevlådan november skånemötet, Landskrona Höstens kalendarium

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Dialog Självbestämmande

Dialog Självbestämmande Självbestämmande Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors och integritet. 35 1699:- KÖP 36 ens innehåll en översikt Temat för dialogen

Läs mer

My Generation's framtidsdialog den 6e mars 2009

My Generation's framtidsdialog den 6e mars 2009 My Generation's framtidsdialog den 6e mars 2009 Förhoppningar om stärkta relationer Dialogledaren Roberts förväntningar på dagen var att de medverkande verkligen flyttar sig till framtiden och att åhörarna

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden Motion 12 Motion 13 Motion 14 med utlåtanden 37 Motion 12 Motion angående samverkan med ifrågasatt nöjesarrangör. Det är nog inte så ovanligt att en lokal hyresgästförening sponsrar eller gör PR tör något

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer