Äldreombudsmannens kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreombudsmannens kvartalsrapport"

Transkript

1 KS-2013/645 Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli Huddinge

2 Sammanfattning... 3 Verksamheten under första kvartalet Kontakter med äldre och anhöriga... 3 Framförda synpunkter... 3 Delade rum med avliden i drygt fem timmar... 3 Svårtolkade beslut, duschbehov och muntligt avslag... 4 Äldreboende... 4 Oro när ett hemtjänstföretag avslutar sin verksamhet i Huddinge kommun... 5 Frivilligt att anlita en god man... 5 Ansökan om servicelägenhet för döv efter byte av en god man... 5 Använd trygghetslarmet för att få betalt för obeviljade insatser... 5 Ledsagning från ett privat äldreboende till rehabilitering... 6 Ledsagning - ordinärt boende... 6 Övriga synpunkter... 7 Informationsärenden... 8 Förvaltares uppdrag och god man... 8 Kostnad för en god man... 8 Försörjningsstöd... 8 Trygghetslarm... 8 Läsa journal... 8 Äldreombudsmannens reflektioner... 9

3 Sammanfattning Under första kvartalet 2013 handlades 40 nya ärenden. Det var ungefär lika många klagomåls- som informationsärenden. Kontakter med äldreombudsmannen togs framför allt av anhöriga. Bland informationsärendena var det olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, om bostadsanpassningsbidrag, samt skillnaden mellan en god man och förvaltare. Under kvartalet framfördes synpunkter bland annat om att en äldre hade delat rum med en avliden i flera timmar, svårtolkade biståndsbeslut, önskemål om mer tid för dusch och promenader och svårigheter att få ledsagning till aktiviteter. Vidare framfördes frågor när ett väletablerat hemtjänstföretag avslutade sin verksamhet i kommunen. Verksamheten under första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 handlades 40 nya ärenden, vilket var 7 färre ärenden jämfört med samma period i fjol (47). Utöver de nya ärendena pågick 4 ärenden från tidigare kvartal. Det var ungefär lika många klagomålsärenden (21) som informationsärenden (19). Klagomålsärendena var fler jämfört med samma period i fjol. Under kvartalet var det många fler anhöriga (32) än äldre (8) som hörde av sig. Kontakter med äldre och anhöriga Personer har hört av sig från hela kommunen, framför allt kommundelarna Segeltorp, Sjödalen och Skogås. Det har även ringt personer från andra kommuner. Några som hörde av sig för första gången hade fått information om verksamheten genom växeln, Internet och landstingets kurator. De flesta som hörde av sig under kvartalet kände redan till äldreombudsmannen sedan tidigare. Förutom kontakter via telefonen och e-post har äldreombudsmannen personliga kontakter med de äldre. Under första kvartalet gjordes två hembesök och åtta personer kom på kontorsbesök. Framförda synpunkter Under kvartalet framfördes synpunkter om bland annat bistånd, äldreboenden och hemtjänst. Några av de som hörde av sig fick råd och stöd vid avslagsbeslut och inför anmälan. Det förekom även detta kvartal att äldre och anhöriga av olika orsaker önskade vara anonyma eller att synpunkter inte skulle lämnades vidare till social- och äldreomsorgsförvaltningen. Delade rum med avliden i drygt fem timmar Under kvartalet framkom från en anhörig att en äldre kvinna som bodde i ett dubbelrum på ett äldreboende, hade delat rum med en avliden i drygt fem timmar. Den anhörige menade att det varken var värdigt för den avlidna eller kvinnan. Vid lunch uppmanades kvinnan att äta i matsalen, men på grund av svårigheter att sitta serverades måltiden på dubbelrummet fastän den avlidna låg kvar. Kvinnan avböjde erbjudandet att flyttas eftersom hon inte kände någon oro inför sjukdomstillstånd eller dödsfall. Men efter upplevelsen har kvinnan blivit orolig och fått mardrömmar. Någon personal från boendet har inte pratat med kvinnan 3

4 om händelsen. Den anhörige menade att det är viktigt att det finns utrymme att flytta en försämrad och att kunna förvara en avliden frånskild från en medboende. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen ska alltid viss tid förflyta mellan dödsfall och transport av den avlidne. Den avlidne ska förvaras enskilt tills transport kommer, vilket anställda hade försökt ordna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har vidtagit rutiner och åtgärder för att förhindra liknande händelser. Enligt rutinerna ska i första hand den försämrade personen flytta, men saknas ett enkelrum ska den medboende flyttas. En tjänstgörande sjuksköterska ska även ha ett uppföljande samtal med den boende som måste flytta. Äldreboendet strävar alltid efter att bemöta boenden, avlidna och anhöriga med största värdighet och respekt. Svårtolkade beslut, duschbehov och muntligt avslag Flera synpunkter inkom under kvartalet om beslut om bistånd. Återkommande synpunkter även detta kvartal var att avgiftsbeslut och biståndsbeslut var svårtolkade. Vidare framfördes att med ett tydligare beslut kan den äldre enklare jämföra vilka insatser som är beviljade och vilka som utförs enligt genomförandeplanen. Det framfördes också önskemål om ökad tillgänglighet hos biståndskansliet. Den ena personen hade försökt komma i kontakt under cirka en månad och den andra personen i cirka två veckor för akut hjälp till en äldre som varken kunde handla eller laga mat. Det framkom även önskemål om att biståndshandläggare ska ta emot muntlig ansökan istället för en skriftlig. Vidare framfördes bland annat att 30 minuter är för kort tid för att hinna duscha och att promenera. Den närstående menade att för en äldre person tar det tid med inte enbart själva duschen eller promenaden utan även på- och avklädning. Enligt biståndskansliet är det behovet som styr det bistånd som personen får. Ytterligare en synpunkt framfördes av en närstående om att ansökan för att få mer hjälp vid måltider av hemtjänsten avslogs muntligt fastän den äldre var diabetiker och hade behov av mellanmål. Den äldre hade även kraftigt nedsatt syn, vilket försvårade vid matsituation. Den närstående skulle hjälpa till med en skriftlig ansökan och begära ett skriftligt beslut, för att kunna överklaga. Äldreboende Under kvartalet framfördes synpunkter från en god man om ett äldreboende. Lokalerna är fräscha och det är nära till naturen, men det saknades hemkänsla. I äldreboendets entré välkomnades anhöriga av en tavla om Värdegrund. Detta är något som per automatik ska finnas i arbetet och att chefer kontinuerligt diskuterar detta med anställda på arbetsplatsen menade den gode mannen. Denna tavla ger inte de äldre något estetiskt. Vidare framfördes önskemål om att få ringa direkt till läkaren, men rutinen är att ledningen först måste kontaktas. Det tog en vecka att få kontakt med läkaren. Den anhörige framförde även brist på äldres inflytande och information. Den äldre saknade en genomförandeplan, information om vem som var kontaktperson och anslag om aktiviteter och måltider. Istället för ett ankomstsamtal fick den gode mannen fylla i en blankett för att beskriva den äldres liv och intressen. Vidare tas rätten bort från den äldre att fritt kunna bona om med tavlor, eftersom Huge Fastigheter AB inte tillåter spikhål. Tavlor ska sättas upp på tavellister, men det är 4

5 inom en fast ram. Synpunkter hade framförts under två månader att det var kallt i den äldres lägenhet utan resultat. Eftersom inte någon åtgärdade detta, installerade den gode mannen ett extra element. Vidare framfördes att det är särskilt angeläget på en demensavdelning att anhöriga eller en god man kallas när en genomförandeplan upprättas eller vid medicinska förändringar. Önskemål om att få information om exempelvis kontaktperson och skriftliga förändringar per post. Den anhörige framförde synpunkterna till social- och äldreomsorgsförvaltningen och åtgärder vidtogs. Oro när ett hemtjänstföretag avslutar sin verksamhet i Huddinge kommun En närstående hörde av sig under kvartalet och framförde att flera äldre var oroliga när de hade fått information om att HSB hemtjänst, som varit etablerade i cirka 10 år i Huddinge kommun, skulle upphöra med verksamheten. Huddinge kommun blev den sjätte verksamheten där HSB avvecklade hemtjänsten. Den närstående undrade vad hemtjänstföretaget HSB hade för skyldighet gentemot sina cirka 120 kunder i Huddinge kommun. Andra frågor var om vad kommunen hade för beredskap i en sådan situation, om uppsägningstiden var rimlig, hur kommunen kan säkerställa att de äldre fick sina insatser vid uppsägning och om ett privat hemtjänstföretag kunde neka en äldre sina tjänster om många väljer just deras företag. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen har samtliga hemtjänstföretag 6 månaders uppsägningstid, men kommunen och HSB hade kommit överens om cirka 1,5 månaders uppsägning. Social- och äldreomsorgsförvaltningen informerade HSBs kunder både muntligt och skriftligt, samt gav information om kundval. Mindre företag kan neka nya kunder, eftersom de har begränsat med anställda. Frivilligt att anlita en god man Under kvartalet inkom synpunkter från en närstående om problematik som uppstår i samband när en äldre person har en begynnande demens utan diagnos. Den äldre fick hjälp av hemtjänsten, men den äldre missade läkartider, var försvunnen en dag på grund av orienteringssvårigheter och hade obetalda fakturor. Den närstående har även påtalat behovet av en god man till biståndskansliet och fick information om att det är frivilligt att ansöka om en god man. Ansökan om servicelägenhet för döv efter byte av en god man En döv äldre nekades i cirka ett par år av sin gode man inköp av en möbel, tv och att ansöka om att få flytta till ett äldreboende för döva personer. Den äldre kände sig isolerad och teckenspråket började falla i glömska, eftersom den äldre sällan kunde kommunicera med andra. Efter kontakt med överförmyndarnämnden anlitades en ny god man, som hjälpte den äldre enligt önskemålen. Använd trygghetslarmet för att få betalt för obeviljade insatser En äldre med privat hemtjänst hade behov av mera hjälp vid måltid. Istället för att kontaktpersonen informerade om detta till närmsta chef, fick närstående uppdraget att kontakta biståndskansliet. Den äldre uppmuntrades att tillsvidare använda trygghetslarmet så att hemtjänstföretaget fick betalt för sina insatser. 5

6 Enligt Huddinge kommuns förfrågningsunderlag och kravspecifikation vid upphandling av privata hemtjänstföretag framgår följande: Du får en kontaktperson (Kvalitetsdeklaration) Utföraren ska utse en kontaktperson för kunden inom sju dagar från att insatserna har påbörjats. Om kunden inte är nöjd med sin kontaktperson ska det finnas möjlighet att byta till en annan kontaktperson inom sju dagar. Kontaktpersonen ska i så stor utsträckning som möjligt utföra och planera den beviljade hjälpen. Kontaktpersonen ska genom regelbundna kontakter med kunden, anhöriga och eventuell god man skaffa sig goda kunskaper om den enskildes vardagsliv och behov av hemtjänstservice och omsorg. Kontaktpersonen ska vid behov informera ansvarig chef om förändringar och om kontakt behöver tas med ansvarig biståndshandläggare. Ledsagning från ett privat äldreboende till rehabilitering För äldre erbjuds valfrihet, att kunna välja mellan olika alternativ inom äldreomsorgen. Men ett privat äldreboende erbjuder ledsagning enbart till frisör, tandläkare och läkare. På äldreboendena erbjuds personer att välja bland annat läkare, frisör och fotvårdsspecialist, men det bygger på mobila tjänster eller att anställda från ett äldreboende kan följa med till aktiviteterna. Enligt Huddinge kommuns författningssamling beviljas ledsagning endast till personer som bor i ordinärt boende. Men en äldre som bor på ett äldreboende kan ansöka om ledsagning och en bedömning görs utifrån behovet. Anhöriga berättade att de hade fått strida för att få ledsagning till rehabiliteringen, vilket gav positiv effekt och resulterade i att den äldre fick bättre fysik och balans. De anhöriga hade även fått hjälpa den äldre att överklaga avslag på ansökan om ledsagning. I det privata äldreboendets kvalitetsgarantier framkommer bland annat att den äldre väljer själv vilka aktiviteter som önskas deltaga i. Vidare framkommer att om den äldre önskar komma ut i naturen eller till kulturella aktiviteter så kan det privata äldreboendet hjälpa till med detta. Anhöriga berättade att utevistelse innebar att få sitta på altanen och att den äldre hade fått betala cirka 350 kronor per timme för ledsagning. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen ska äldreboendets ledsagning vara gratis. Det framkom även synpunkter om bland annat bristande information och att en äldre med afasi på ett privat äldreboende skickades ensam med ambulans till akuten. Äldreboendet menade att i en akut situation måste en bedömning göras om en anställd kan lämna boendet eller hur lång tid det tar för anställda att inställa sig. Ledsagning - ordinärt boende Det framkom synpunkter från flera anhöriga och en närstående om att det upplevdes som byråkrati och svårt att få den ledsagning som behövdes för den äldre till olika aktiviteter. Det behövdes flera möten och diskussioner för att få till en ansökan som stämde med önskemålen. Ett exempel var en kvinna boende i ett ordinärt boende med ett kulturellt intresse, men fick tillsvidare prioritera läkare och andra nödvändiga besök. Det för att ledsagningsinsatsen inte räckte till. Det var även svårt att få ledsagning under hela läkarbesöket, eftersom det enbart beviljades till och från besöket. Vidare framkom att under själva mottagningen har landstingets personal ansvaret för den äldre. 6

7 Enligt Huddinge kommuns författningssamling (HKF) 7530 Riktlinjer inom äldreomsorgen för Huddinge kommun, framgår följande om ledsagarservice: Ledsagarservice Ledsagarservice kan beviljas i syftet att bistå personer som på grund av funktionshinder har svårigheter att själva klara sig till och från aktiviteter utanför bostaden. En förutsättning för insatsen är således att det finns en speciell aktivitet. Insatsen skall vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig service. Omvårdnad och/eller medicinska insatser ingår inte i ledsagning. Ledsagarservice beviljas inte för sådant som man normalt bistår varandra med i en familj, till exempel inköp av dagligvaror, post- och bankärende. Ledsagarservice ska möjliggöra ett ökat oberoende. Insatsen beviljas endast till personer som bor i ordinärt boende. Övriga synpunkter Huddinge kommuns hemtjänstpersonal hade bråttom när en anhörig hade kräkts. T-shirten byttes men den anställde städade inte upp efter kräkningen, eftersom annat uppdrag väntade. Hemtjänsten fungerade någorlunda i övrigt, fastän det ofta var på de anställdas villkor. Den anhörige funderade på anhöriganställning. Huddinge kommuns hemtjänst städar mindre bra. Önskemål att någon gjorde hembesök och kvalitetssäkrade städningen. En äldre kvinna ville framföra synpunkter om privat hemtjänst, men uppmuntrades av biståndshandläggaren att istället välja ett nytt företag. Den äldre ville fortsätta med samma hemtjänst. En närstående framförde att vid byte av privat hemtjänst ville företaget veta orsak och situationen upplevdes hotfull. En äldre som önskar byta ett hemtjänstföretag kan kontakta biståndskansliet och behöver inte berätta om orsaken. Återkommande synpunkter om att ett privat hemtjänstföretag upprättade genomförandeplanen på kontoret och den äldre uppmanades att skriva under på en gång. En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den äldre och en anställd. Den äldre ska även kunna läsa igenom genomförandeplanen i lugn och ro innan underskrift. Det tog två år efter flytt innan ett individavtal var upprättat av Huddinge kommun för en köpt plats på ett äldreboende. Önskemål om närtrafik i Segeltorp. En avlägsen släkting, berättade att det fanns misstanke om att en dement person hade blivit utsatt för sol och vår av en entreprenör. Den demente hade testamenterat tillgångar till entreprenören. Misstanke om brott kan polisanmälas. Önskemål om att det skulle finnas en lättläst broschyr om ledsagning, där det framgår att det är möjligt att ansöka om ledsagning till aktiviteter och inte enbart till exempelvis läkare. Snöröjningen fungerade dåligt i ett område i Huddinge. Beröm till Huddinge kommuns syn- och hörselinstruktör, som är mycket kompetent och social. 7

8 Informationsärenden Under kvartalet inkom det många olika frågor bland annat om äldres boendesituation, vad man kan få hjälp med och bostadsanpassningsbidrag. Det var även frågor om skillnaden mellan en god man och förvaltare. Läs mer: Förvaltares uppdrag och god man Fråga: Vad är en förvaltares uppdrag? Hur ansöker min släkting om en god man? Svar: Om en person är ur stånd att vårda sig och sin ekonomi kan en förvaltare hjälpa till. Det innebär att personen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Ett förvaltarskap är ett stort ingrepp för en person och ska användas restriktivt. Vill din släkting ansöka om en god man, kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter Mer information finns på: Kostnad för en god man Fråga: Vem betalar kostnaden för en god man? Svar: Ett arvode betalas av den person som har en god man, när äldres tillgångar eller inkomst före avdrag för skatt är över 2,65 prisbasbelopp 1, det vill säga över kronor. Om inkomsten är kronor eller lägre står kommunen för arvodet. För en person som tjänar över kronor baseras arvodet på den inkomst som är över kronor, resterande ska kommunen betala. Försörjningsstöd Fråga: En äldre bor på ett äldreboende och pengarna räcker inte till. Vad kan jag göra? Svar: Om du inte kan lösa din ekonomi på annat sätt, kan du ansöka om försörjningsstöd hos social- och äldreomsorgsförvaltningen, telefon Mer information finns på: Trygghetslarm Fråga: Min far är ensamboende och har yrsel. Hur kan han snabbt få hjälp? Svar: Din far kan ansöka om ett trygghetslarm som gör att han i akuta situationer trycker på en knapp och kopplas till SOS-alarm. Han kan prata rakt ut i rummet och SOS-alarm larmar hemtjänstpersonal. Kostnaden är 163 kronor per månad. Mer information finns på: Läsa journal Fråga: Kan jag ta del av dokumentation och journaler om min avlidna farmor? Svar: En journal om farmors hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden lämnas ut om hon eller någon närstående inte lider men. När personen är avliden är det läkaren som avgör om journalen kan lämnas ut. 1 Ett prisbasbelopp är kronor. 8

9 Äldreombudsmannens reflektioner Det är oacceptabelt att en äldre var tvungen att dela rum med en avliden i drygt fem timmar. Upplevelsen har medfört negativa konsekvenser i månader för den äldre. Detta är ovärdigt både för den äldre och den avlidne. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har sett över sina rutiner för att undvika liknande händelser och det pågår ombyggnationer av dubbelrum till enkelrum. Det är anmärkningsvärt att ett hemtjänstföretag, HSB, med många kunder avslutar sin verksamhet i Huddinge kommun. HSB valde att lägga ner sin verksamhet efter cirka 10 år i Huddinge kommun, men fortsätter att vara verksamma i bland annat Södertälje och Haninge kommun. Orsaken till att verksamheten lades ner i Huddinge kommun anges vara för låg timersättning. Men vid jämförelse av timersättning så betalar Huddinge kommun ungefär lika mycket som Södertälje kommun, där de fortsätter sin verksamhet. Det är också intressant att HSB väljer att lägga ner en mångårig verksamhet och fortsätter att satsa på att bygga upp sin verksamhet i Haninge kommun, där de enbart varit etablerade i ett fåtal år. En orsak kan vara att endast Huddinge kommun har infört tidsmätning av utförda insatser hos kunden. I Haninge kommun har det pågått diskussioner, men förmodligen kommer detta inte att införas. I Södertälje kommun finns det 16 hemtjänstföretag och det pågår diskussioner om behovet av tidsmätning. Innan Huddinge kommun utvecklade uppföljningen av hemtjänstföretag och införde tidsmätningen inkom det många synpunkter från kunder om att anställda inom HSB utförde sina tjänster på kortare tid än beviljade. Kombinationen av låg ersättning och svårigheter att utföra tjänster på kort tid har förmodligen påverkat valet av var HSB satsar på sin verksamhet. På ett privat äldreboende borde inflytande för äldre öka. Om en äldre funnit en träningsform som fungerar utanför boendet, borde detta uppmuntras och personalstyrkan anpassas utifrån ledsagningsbehovet. Det är betydelsefullt om en äldre kan förbättra eller behålla sin fysiska rörlighet och styrka. Det kan även påverka hälsan och öka självständigheten. Äldre borde få ledsagning inte enbart till och från besöket utan även under besöket. Det är bättre om ledsagaren kan stanna hos den äldre, istället för att lägga tid på restid. En artikel i Dagens Nyheter 2 visade att personer över 70 år hamnade hos Kronofogden 2012, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med år Vanligtvis var det missade trafikförsäkringar, el- och telefonfakturor som hamnade hos Kronofogden. Det är enligt socialtjänstlagen frivilligt att ansöka om en god man. Men när en person har en begynnande demens borde det finnas ett bättre stöd för att hjälpa den äldre att få insikt om fördelar med att få hjälp med sin ekonomi. Detta skulle kanske även minska behovet av ansökan om försörjningsstöd. Berith Ramstedt Äldreombudsman 2 Allt fler pensionärer hamnar hos Kronofogden, Dagens Nyheter, 11 mars

Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 juni 2013 KS-2013/645.739 1 (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för januari till mars 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för januari till mars 2013 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-07-25 AN-2013/370.739 1 (5) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport

Äldreombudsmannens kvartalsrapport KS-2013/645 Äldreombudsmannens kvartalsrapport april till juni 2013 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli 141 85 Huddinge 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se www.huddinge.se Sammanfattning

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för april till juni 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för april till juni 2013 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-14 AN-2013/530.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-05-04 AN-2016/225.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för oktober till december 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för oktober till december 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-11 AN-2013/147.739 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 17 maj 2013 KS-2012/405.739 1 (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-28 AN-2013/71 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende Omvårdnad och serviceinsatser inom särskilt boende Ansökan om bistånd till särskilt boende Insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-19 AN-2013/108.730 1 (4) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05, 0708-79 04 80 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun!

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Vad är en värdighetsgaranti? En värdighetsgaranti

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma och klara dig själv. Att

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande

Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande 1 (5) Oskarshamns kommun Socialnämnden 572 28 Oskarshamn Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande Bakgrund Socialtjänsten i Oskarshamn har anmält till Länsstyrelsen att man önskar att

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma. Att få hemtjänst för första

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Storören, korttidsplats och rehabilitering Uppdaterad 2011-04-08 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg En service- och är ett löfte om innehåll och kvalitet på dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas

Läs mer

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser.

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser. EXEMPELUTREDNING HEMTJÄNST Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren berörs av är de

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer