hem & samhälle Nr 1 våren 2010 Utges av riksförbundet hem och samhälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hem & samhälle Nr 1 våren 2010 Utges av riksförbundet hem och samhälle"

Transkript

1 hem & samhälle ` Nr 1 våren 2010 Utges av riksförbundet hem och samhälle

2 Tidskrift för Riksförbundet Hem och Samhälle Riksförbundet Hem och Samhälle Verkar aktivt för en positiv utveckling av samhälle och lagstiftning, skapar trygghet socialt och mänskligt, värnar om familjen, är remissinstans, bevakar konsumentfrågor, kämpar för kvinnors jämställdhet. Är medlem i Sveriges Konsumenter, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande, NTF, Svenska FN-förbundet, Nordens Kvinnoförbund, NKF, Associated Country Women of the World, ACWW samt Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN, Folk och Försvar, UNICEF Representeras i Cancerfonden, Stiftelsen Fistulasjukhuset i Addis Abbeba samt Allmänna reklamationsnämndens avdelningar för tvätt, el, textil och allmänna frågor, Stiftelsen Kungafonden. Förbundsordföranden är ledamot av Jämställdhetsrådet. Är politiskt och religiöst obundet. Riksförbundsordförande och ansvarig utgivare Siw Warholm, tel , e-post: Förbundsstudieledare Yvonne Brunander Konsumentkommittén Harriet Gillberg, tel e-post: Sociala kommittén Karin Sternberg, tel e-post: Utbildning/kulturkommittén Mairon Friberg, tel Verksamhetskommittén Kerstin Edfeldt, tel e-post: Kansli och expedition, förlagsverksamhet Box 19109, Stockholm Besöksadress: Tulegatan 49, 2 tr. Telefon: Telefax: e-post: Postgiro: Redaktör Birgitta Collenius BiCo PR, Strandvägen 50, Sigtuna Tel: Mobil: e-post: Redaktionen ansvarar ej för insänt material som inte beställts. Tryck VTT-Grafiska, Vimmerby Omslag: Vårvinter. Foto: BiCo Nummer 2 ute vecka 25. Manusstopp: 10 maj. Nr 1 våren 2010 hem & Samhälle Vår systerorganisation Aktive Kvinder i Danmark är nedlagd Nedanstående information står att läsa på Aktive Kvinders hemsida: Et stykke Danmarkshistorie lukker. Vi nåede ikke til vores 90 års fød-selsdag Den 31. december 2009 bliver Aktive Kvinder i Danmark opløst, kun få måneder før landsforeningen ville være fyldt 90 år. På trods af 5200 engagerede medlemmer over hele landet, måtte håndklædet kastes i ringen, og 89 års enestående forenings- og kvindehistorie komme til en Välkommen som riksmedlem i Hem och Samhälle! Utdelningen av Right Livelihood Award-priset Vid en vacker ceremoni i Riksdagens andra kammare, den 4 december 2009, delades Right Livelihood Award-priset ut till Dr. Catherine Hamlin samt till de andra mottagarna av detta pris. Chefsjuksyster Ejigayehu från Fistulasjukhuset i Addis Abeba tog emot priset och rektorn för barnmorskeutbildningen i Desta Mender, Annette Bennett, läste upp Dr. Catherine ende. Omlægning af støtte- og fondsmidler har betydet, at Aktive Kvinder i Danmark har mistet tilskudsmuligheder, og på sidste landsmøde blev der desuden stemt mod den procentvis store stigning i kontingent, der skulle til for at redde landsforeningen. Derfor er Aktive Kvinder i Danmark efter årsskiftet ikke mere. Saknar du gemenskapen i HS? Har din förening lagts ned, eller finns ingen förening i närheten av din hemort? Då kan du bli riksmedlem. Du får tidskriften 4 ggr/år samt nyhetsbrev 6 ggr/år för 250 kr. Dessutom kan du engagera dig på olika vis inom HS centralt. Vill du bara prenumerera på tidskriften kostar den 75 kr/år. Kontakta kansliet för mer info. Där kan man också hjälpa dig att få kontakt med någon närliggande förening som du kan besöka. Hamlins föredrag. En DVD med en inspelad hälsning från Dr. Catherine visades och hon framförde där sitt varma tack för utmärkelsen. Vid en lunch med Stiftelsen Fistulasjukhusets styrelse den 5 december 2009 erhöll våra gäster var sin adventsljusstake. Givetvis överlämnades en även till Dr. Catherine Hamlin. I ett tackbrev från Dr. Catherine berättar hon att adventsljusstakarna nu lyser i fönstren hos de opererade patienterna i Addis till glädje för dem alla. kerstin edfeldt Ett stort och varmt tack till alla som under 2009 sänt in gåvor till stiftel sen Fistulasjukhuset för att stödja verksamheten i Etiopien Dessa gåvor har stor betydelse för att Dr. Hamlins Fistulasjukhus i Etiopien skall kunna fortsätta sitt viktiga arbete med att ge ett värdigt liv till unga flickor och kvinnor med förlossningsskador. Carin Palmcrantz, ordförande

3 Nordens Kvinnoförbunds sommarkonferens En hållbar livsstil genom medvetna val i Vasa och Korsholm, Finland den augusti Arrangör: Finlands svenska Marthaförbund Programmet innehåller bland annat föreläsningar om världsnaturarvet, workshops om hållbar livsstil, medveten matkonsumtion, nätverkande, med mera. Utflykter och kulturella inslag med museibesök ingår i arrangemangen under konferensdagarna. Anmälan senast den 1 april 2010 till: Projektkoordinator Petra Högnäs Förbundsdirektör Christel Raunio Marthaförbundet hälsar alla hjärtligt välkomna till det unika och vackra världsnaturarvet vid Kvarken i Finland! Ledare Lyft konsumentfrågorna i valet i höst! Efter skandalerna beträffande missförhållanden i djurhållningen av kor, grisar, kycklingar och kalkoner, slakt utan bedövning med mera, listan kan göras lång, är det särskilt angeläget att nu lyfta fram konsumentfrågorna. En väl uppbyggd livsmedelskontroll skall garantera hygien och säkra livsmedel. Hög kvalitet över hela landet ska vara en självklarhet. Idag är det dessvärre stora variationer mellan kommunerna. Hållbara livsmedel är viktiga ur miljö- och hälsosynpunkt men även ur sociala, ekonomiska och djuretiska perspektiv. Alla konsumenter måste få tillgång till och kunna välja säkra livsmedel. Konsumentundervisningen i skolorna bör förstärkas och så även informationen genom folkbildningens försorg. Stödåtgärder vid produktionen av ekologisk mat är också viktiga. En annan angelägen fråga är SMS-lånen beviljades de första och redan då lyfte kronofogdemyndigheten ett varnande finger. Av alla som fick SMS-lån 2006 hamnade 13 procent hos Kronofogden. Ofta har den här gruppen flera lån, ja rentav många. Det kan vara hyresskulder, postorderskulder, el- och teleskulder. Låneerbjudanden från 500 upp till tals kronor är de vanligaste. Vid en undersökning i kronofogderegistret fann man en person med 40 lån. De flesta hade mellan 10 och 20 stycken. Det visar sig att det inte bara är ungdomar, som hamnat i denna skuldfälla, utan flera vuxna; ensamstående, frånskilda och/eller sjukskrivna. Man har tagit lån för att lösa en krissituation och pengarna har i de flesta fall använts till vardagliga utgifter. Lånets konsekvenser har medfört att man hamnat hos kronofogdemyndigheten. Några har lyckats att lösa lånen, medan det för andra har slutat i tragedi. Konsumenterna bör ha tillgång till vägledning. Erfarenheten från konsumentvägledningar i hela landet visar att denna service är mycket efterfrågad. Till minne Sigríður Thorlacius avled sommaren Hon var den första isländska som styrde NKF (NHF) där hon var ordförande under åren Hon var likväl ordförande/president í Kvenfélagasambands Islands (KÍ) under åren Sigríður var född Hon var hedersmedlem i KÍ. foto: Janne Wrangberth I samband med den ekonomiska krisen har behovet av budgetrådgivning och skuldsanering ökat. Det är viktigt att de konsumenter som är utsatta inte längre fram skall hamna i ännu större problem. Trots bestämmelser, som reglerar kommunernas skyldighet att tillgodose ekonomisk rådgivning till medborgarna, finns brister här och var. Hur ser det ut i din kommun? Vi är alla konsumenter och vi kan var och en på vårt håll försöka påverka våra politiker till att lyfta konsumentfrågorna i höstens val. Siw Warholm Förbundsordförande hem & Samhälle Nr 1 våren 2010

4 Birgitta Notlöf HS Aktiva Kvinna 2009 Det är en kick att hjälpa kvinnor som bär hela världen inom sig Ingen uppenbarelse vägledde Birgitta in i hennes gärning. Drivkraften var snarare en övertygelse om att vi måste bjuda till och verka gemensamt för att nå förståelse, fred och förhoppningsvis lycka. Somliga reser ut i världen och missionerar, andra arbetar med sjukvård i katastrofområden. Birgitta valde att satsa på världen här hemma. Att stötta dem, som valt vårt land till sitt. Alla dessa fantastiska kvinnor, som inte kom fram i samhället, och alla försynta som aldrig hördes. Därför startade hon Livstycket i Tensta. Varje människa på jorden är unik, ett stycke liv. Livstycket vill hålla samman, stödja och ge resning åt människor, som farit illa eller av andra skäl lämnat sina länder för en fristad här i Sverige. Jag vill förändra, betonar Birgitta Notlöf. Förändra och förbättra människors liv. Det är den drivande kraften hos mig. Genom Livstycket har jag utvidgat min egen familj. Organisationen har bra status, både här i Tensta och i samhället i övrigt. Hit kommer män och frågar om deras kvinnor får komma till oss för att lära och arbeta. Det är ett bra betyg. Det handlar om förtroende. Birgitta Notlöf är uppvuxen i Halmstad och dit återvänder hon gärna. Som ett av sex syskon fick hon lära sig att jämka men också att ta för sig. Man måste sticka ut säger hon. Annars blir man förbigången. Hon är stark och har en initiativkraft utöver det vanliga, men kroppen hänger inte alltid med. För några år sedan fick hon dubbelsidig lunginflammation och vatten i ena lungan. Då gick hon ned för räkning under en tid. Det var förfärligt, tycker Birgitta, att inte orka. Med familjens hjälp återhämtade hon sig, är tillbaka och jobbar på som förut. Men en liten tankeställare har hon fått. Man kan inte slita för hårt på sig själv. Det är ingen betjänt av. Birgitta Notlöf tackar HS förbundsordförande Siw Warholm för utmärkelsen HS Aktiva Kvinna 2009 vid en ceremoni på kansliet i januari. Inom Livstycket utbildas kvinnor och män parallellt teoretiskt och praktiskt. Men det är flest kvinnor eftersom det är den gruppen, som oftast kommer i kläm. Många av dem har ingen yrkestradition, men kan desto mer om hemarbete och kreativt skapande. Här lär de sig också svenska samtidigt som symaskinerna går och mönstren växer fram. På kvällarna är lokalerna öppna för ungdomar. Hit är alla välkomna, säger Birgitta. Vi samtalar och söker lösningar på människors problem. Om vi pratar ut om det som känns besvärligt, så är det klart sedan och man kan gå vidare utan att älta det som blivit fel. Birgitta Notlöf är pedagog i grunden med en lågstadielärarexamen, som hon avlade vid 22 års ålder. Dessförinnan har hon i perioder bott både i Tyskland och England. Nyttiga erfarenheter i hennes arbete idag. När hon fyllt 32 år tog hon sin filosofie kandidatexamen, som hon klarat av samtidigt som hon jobbade för fullt och hade familj. Parallellt med studierna var hon bland annat SFI-lärare. (SFI = svenska för invandrare.) Förankringen i verkligheten är således stark. Hur kom hon då på idén att dra igång ett kultur-, arbets- och utbildningscentrum för invandrare i Tensta? Jo, säger Birgitta, jag hade anställning hos organisationen Individuell Människohjälp (IM), som samlar in pengar till biståndsverksamhet. Det ansågs jättetjusigt att till exempel resa till Afrika Nr 1 våren 2010 hem & Samhälle

5 och arbeta, men jag såg hur stort behovet var här hemma, så det blev min grej. Jag sökte pengar överallt och drog igång en verksamhet i en baptistkyrka centralt på Östermalm. Vi hade soppaftnar och ideella krafter höll i trådarna. Där pratades det om livet och framtiden. Kvinnofrågorna var stora och svåra, behovet av mänsklig värme enormt. Birgitta menar att hon bär på ett värdefullt halsband sammanfogat av människoöden, upplevelser och möten. Efter en tid märkte hon att den egna famnen inte räckte till, att det måste göras något mer. Detta något stavas integration och är livsviktigt. Men flera instanser har misslyckats med just den uppgiften. Vad gjorde då Birgitta, som man inte lyckats med till fullo i samhällets regi? Jag visar respekt och har känsla för vars och ens integritet, säger Birgitta. Jag söker inte konfrontation, utan väntar in människor och tar ingenting för givet. Viktigast är att vara en röst för dem som annars inte hörs. Det finns fantastiska resurser hos många av dessa kvinnor, som bär hela världen inom sig. Vilken kick det är att se hur de börjar öppna sig och gå utanför sina tidigare ramar. Hos Livstycket kommer mycket av livserfarenhet fram i skapandet. Alla mönster arbetas fram av eleverna, som hämtar inspiration från naturen och historien. Färg, form och komposition betyder någonting speciellt för var och en. De flesta mönstren används i tyger, som i syverkstaden blir till lampskärmar, väskor, kuddar, kläder med mera. Men motiven går även igen på brickor och möbler. Alstren finns till försäljning i butiken i Tensta och utställda på Nordiska museet fram till i augusti i år. Vi bjuder också in till våroch julmarknader samt andra träffar med underhållning och föreläsningar för att visa upp vår verksamhet, berättar Birgitta Notlöf. I slutet av februari hade vi foto: livstycket Butiken i Tensta. Alla mönster arbetas fram av eleverna, som hämtar inspiration från naturen. Här på upptäcktsfärd i Tenstas omgivningar. hem & Samhälle Nr 1 våren 2010

6 Karin Nordahl och Khadidja Muhamed i syateljén. Edina Bektic och Birgitta Notlöf vid strykbordet. Alexandra Charles från 1,6miljonerklubben här hos oss tillsammans med professor Karin Schenck-Gustafsson, som talade om kvinnors hjärt- och kärlrisker samt diabetes. För underhållningen svarade sångerskan Anita Strandell. Till vårmarknaden den 6 maj hoppas vi att många kommer hit till Tenstagången 20. Då håller vi öppet hela dagen från kl till kl De som inte har möjlighet att resa ut till Tensta och handla kan snart ordna sina inköp via nätet. Gå in på stycket.se Man kan också gå in via vår egen hemsida och klicka på länken till Livstycket. Förra året hade Livstycket en utställning på Sigtunastiftelsen och den 1 mars till den 14 april är det dags igen då Bakary Sisay ställer ut sina skapelser. Text och foto: Birgitta Collenius Nordiska brevet Nordiska brevet är i år skrivet av Kari Wærness, Norge, och handlar om den husmorsledda familjen som försvann. Brevet är ganska långt och vi har därför valt att här publicera ett kortare sammandrag i en fri översättning till svenska. Brevet kan rekvireras från kansliet men också läsas på originalspråket och i sin helhet på För över trettio är sedan gavs det i Norge ut en bok med titeln Hvis husmoren ikke fantes, författad av tolv kvinnor och män. Boken tog på ett något provocerande sätt upp den framtida husmorsrollen. Vid den här tiden hade kampen för jämställdhet mellan könen inom yrkesliv och hemarbete inte nått så långt. På sin höjd förvärvsarbetade kvinnorna på deltid. Boken, en av många som gavs ut på 70-talet, belyser vilka medel, politiska och ideologiska, som var tillämpliga för att nå jämställdhetsmålen, samt erkännandet och värdesättandet av arbetet i hemmet. Man kan läsa att om kvinnor och män ska vara likställda inom yrkeslivet krävs en grundläggande förändring av strukturerna och värdringarna i samhället. Och här stötte man på motstånd, bland annat när det gäller uppvärderingen av det kärleksarbete, det vill säga omhändertagandet av familjen, som helst skulle pågå i det tysta. Författarna till boken talar inte om ett samhälle där hemarbetet är bortrationaliserat, däremot försöker de sprida idén om hur arbetet kunde avlönas bättre och hur man skulle få männen att vara delaktiga. Boken ger inte något klart svar på om det är nödvändigt eller ens önskvärt att det även i framtiden ska finnas en husmorsroll, det vill säga någon som har huvudansvar för det oavlönade hushållsarbetet. Men frågan belyses ur olika vinklar. Brevet fortsätter med att beskriva kvinnornas intåg på arbetsmarknaden. I de nordiska länderna har kvinnorna blivit en viktig arbetskraftsresurs i utbyggnaden av offentliga äldreomsorgstjänster. Arbetet bygger ju till mångt och mycket på husmödrarnas erfarenheter från hushållsarbete och omsorgen om familjen i det egna hemmet. Men istället för att bygga på den kunskap och erfarenhet som husmödrarna hade har denna sektor utsatts för modernisering och utbyggnad på ett sätt som kan kallas taylorisering, dvs en ekonomisk modell, som gäller för industriell varuproduktion, stick i stäv mot vad vi uppfattar som god omsorg. Här kan Nordens Kvinnoförbund ge viktiga bidrag utifrån sin målsätting och vision. Även om husmoderrollen inte finns längre, är det nödvändigt att vi omvärderar och synliggör vad familjeomsorg kräver för arbetsinsatser och prioriteringar. Nr 1 våren 2010 hem & Samhälle

7 Kemikalier i vår vardag farliga och ofarliga 2 Kök och köksredskap All plast som är avsedd för kontakt med livsmedel skall ha bestickmärket (ett glas på fot och en gaffel). Det finns även på engångsglas och bestick. Andra märkningar finns också på plast men de är avsedda för rätt sortering för återvinning. Har man gamla plastaskar för förvaring och som överlevt i köket i många år kan de vara tveksamma att använda för matförvaring. Förbudet att använda vissa farliga ftalater i plast är inte så särskilt gammalt, så det kanske kan vara skäl att städa bland plastburkarna. Om man värmer mat i mikron i plastpytsar finns risk för att de deformeras och kan möjligen bli överhettade. Använd hellre porslins- eller glasformar. Men se upp med färggrann keramik, som är inköpt utomlands. Glasyren kan innehålla bly eller kadmium. Båda mycket giftiga. Saft, vin och andra sura livsmedel ger störst risk för utlösning av glasyren. Det finns antibakteriella skärbrädor, men de innehåller triclosan (som nämndes i förra avsnittet i samband med bland annat kläder och tandkräm) och den kemikalien är inte mindre farlig för miljön om den förekommer i köksredskap. Aluminium har vi länge haft i våra kokkärl. Koka inte sura bär och frukter i dem. De blir visserligen blanka och vackra, men det löses ut onödigt mycket av metallen. Aluminiumkastruller skall ha en vit matt insida av metalloxiden, som är mycket svårlöslig och förhindrar utlösningen av metallen. Aluminiumfolie skall man inte använda för någon längre tids övertäckning av mat på fat av silver eller andra metaller. Det bildas så kallade galvaniska strömmar, som gör att aluminiumfolien kan perforeras och falla ut i små flagor över maten man täckt över. Silikon i köksredskap ser Livsmedelsverket ingen fara med. Teflon är en annan plast som inte heller har några hälso- eller miljöproblem. Lossnar teflonflagor ur botten på stekpannan eller kastrullen och man får i sig dem, så går de rakt genom kroppen utan att lösas upp eller påverka oss på något sätt. Själva pannorna, som är teflonbelagda, är av aluminium och inte heller farliga. Man behöver inte slänga teflonkärl så fort beläggningen börjat flaga. hem & Samhälle Nr 1 våren 2010

8 Rengöring Det finns hyllmetrar av olika rengöringsmedel för olika ändamål i butikshyllorna. Kan man med gott samvete för miljön använda alla? Några är miljömärkta med Svanen och de bör ju vara helt godkända. Det är betydligt fler som är märkta med Astma- och Allergiförbundets svala, men den innebär ingen miljömärkning utom möjligen ur synpunkten att parfymer ofta är miljöskadliga och svalanmärkning innebär oftast att de är luktfria. Många kemikalier som finns i de produkter vi använder för att hålla rent passerar reningsverken oförändrade och går rakt ut i våra vattentäkter och våra badsjöar och till vattenlevande organismer. Det gäller alltså att tänka sig för vad man använder och släpper ut i avloppet. De flesta moderna rengöringsmedel innehåller en tensid, som är ett ytspänningsnedsättande ämne. Förr fyllde tvålar samma funktion, men de var betydligt beskedligare än dagens tensider. Nackdelen med tvål är att den ger utfällning av kalktvål, som inte är så bra i textilier. Nackdelen med tensider är att en del är miljövänliga och andra inte nedbrytbara, vilket innebär att de är miljöfarliga. Det är omöjligt för en vanlig konsument att själv kunna bedöma vilken sorts tensider man skall använda, men då kan vi lita på miljömärkningen (Svanen eller Falken). I många fall kan rengöringsmedlen bytas ut mot vanliga hushållskemikalier som till exempel ättika, bikarbonat och citronsyra. Även såpa kan vara ett bra alternativ. Den är en tvål. Ättika har en viss desinficerande effekt. Den kan användas för att ta bort mögeltillväxt på plaststolar i trädgården och på trä eller ta bort svettlukt i kläder (0,5 deciliter 12-procentig till cirka fem liter vatten) och annan dålig lukt från till exempel lök och fisk på köksredskap. Till att kalka av kaffebryggaren (två deciliter 12- procentig + fyra deciliter vatten) och ångstrykjärnet kan ättika också användas. Ättika löser kalkavlagringar och vill man ha lite skurpulvereffekt kan man blanda ättikan med potatismjöl. En del fläckar går också att ta bort med ättika till exempel fuktfläckar. Men prova alltid att tyget tål behandlingen! Använd aldrig ättika på marmor och kalksten! Sätt gärna på handskar och håll barnen borta! Ättika är en ganska stark syra med lågt ph. Mer om ättika hittar man på Bikarbonat är alkaliskt och har andra användningsområden. De flesta rengöringsmedel är alkaliska och innehåller också en tensid eller tvål, som gör att de biter på fläckar och smuts. Bikarbonat är huvudingrediens i bakpulver. Den har en viss fettlösande effekt och sönderdelas av värme och av syror. Nr 1 våren 2010 hem & Samhälle

9 Mat och miljö Vill man agera på ett bra sätt ur miljösynpunkt bör man också titta på vår matkonsumtion. Vår mat orsakar en del kemikalieutsläpp genom kemikalieanvändning vid odling och vid produktion. Tillsatserna (E-numren) är i stor utsträckning naturliga ämnen, som redan finns i naturen och kan knappast räknas till de miljöpåverkande. Vi importerar mycket mat, inte minst frukt och grönsaker men också en hel del köttprodukter, såväl från Europa som andra världsdelar. Detta innebär naturligtvis långa miljöbelastande transporter. Men tomater, som odlas i växthus i Sverige, kan vara mer miljöbelastande än de frilandsodlade, som transporterats från Medelhavsländerna. Kött och framförallt nötkött ger upphov till mycket växthusgaser. Fett kan vara en miljöbov. Välj raps- eller olivolja och undvik palmolja. För odling av oljepalmer avverkas stora arealer regnskog. För fiskkonsumtionen kan man hitta listor med de rödlistade sorterna, det vill säga de som är hotade av utfiskning. Många av miljötipsen för rätt matval är även rätt ur hälsosynpunkt. Fisk, frukt, grönsaker och rotsaker i säsong, oliv- och rapsolja är nyttiga livsmedel och bra för miljön. Att odla ett kilo morötter ger upphov till tiondelen så mycket växthusgaser som ett kilo tomater. Även risodling är en miljöbov. Den ger upphov till tre gånger så mycket växthusgaser som potatisodling I Sverige har vi mycket bra dricksvatten i kranarna och vi behöver inte varken vatten eller läsk på flaskor. Vi förbrukar i medeltal 27 liter förpackat vatten och cirka 75(!) liter läsk per person och år. Även om förpackningarna återvinns är de miljöbelastande liksom produktionen av innehållet. Ur 100 sätt att leva ekologiskt av Jansson och Henrikson Var snäll mot hår- och havsbotten! Om man har mjäll så köper man gärna ett mjällschampo som fungerar. Men innan du köper ett sådant schampo bör du titta efter på innehållsförteckningen om det innehåller zinkpyrition. Det är ett giftigt ämne om det kommer i kontakt med fiskar och andra vattenlevande organismer. Välj alltså ett miljömärkt schampo, som finns till exempel på Apoteket. Exempel på dessa märken är ACO:s mjällschampo, Fungural och Selsun, men det finns flera. Har du stopp i avloppet? Då bör du inte använda kemisk propplösare eftersom den är så stark att den skadar både rören och vår natur. Blanda i stället en kopp bikarbonat och en kopp salt med kokande vatten och häll i avloppet! Spara pengar! I stället för att köpa nya batterier kan du investera i uppladdningsbara. De kan användas om och om igen. Vänligare för både plånboken och naturen. Vill du inte ha adresserad direktreklam i brevlådan... Då kan du skriva till SPAR och ange ditt personnummer och namn och uppge att du inte önskar få sådan reklam i din brevlåda. Adressen är SPAR, Box 34101, Stockholm. Du kan också ringa eller försäljare på tråden? Trött på försäljare i den fasta telefonen? Kontakta NIX-registret och bli införd i spärregistret. Ring bara ! Största miljöboven när det gäller vår mat är den vi slänger! foto: andré maslennikov Hör av dig till miljögruppen! Vi vill alla ha en bättre miljö. Små, små åtgärder utförda av många kan göra underverk. Dela med dig av dina tips och idéer. Ring, skriv eller mejla till Hem och Samhälle. Rättelse I Kemikalier i vår vardag HS nr 4/09 i stycket om lagstiftning står på slutet: bly- och kronsalter. Det skall vara bly- och kromsalter. hem & Samhälle Nr 1 våren

10 Anna-Stina är Vad är egentligen en plastmormor? På Google hittar man massor av svar. I Nationalencyklopedin förekommer inte begreppet och på Wikipedia kommer frågan menar Du plattformar upp. Plastmormor är således inte vedertaget, utan mer något av ett modeord. På Svenska Dagbladets sökmotor får jag 99 träffar. Oftast rör det sig om in- eller omgifta personer, som söker en identitet, när de fått barnbarn på köpet. Men, många söker också en extramormor till sina barn. De egna far- och morföräldrarna kanske inte finns i livet eller bor långt bort. Hem och Samhälles egen plastmormor, Anna-Stina Ek, är just en sådan. Gemenskapen i hennes plastfamilj bygger inte på ingifte, utan på vänskap och sammanhållning. Anna-Stina har egna barn, men tycker att livet blir så mycket rikare och roligare av att höra ihop med flera människor unga likväl som gamla. Plastmormorprojektet inom Hem och Samhälle föddes för precis 15 år sedan genom Margit Strandberg, som på den tiden var ordförande för Marthorna i Stockholm. Idén togs väl emot, men när det kom till själva genomförandet var det inte så många som hakade på, berättar Anna-Stina Ek. Man måste ju räkna med att ge av sin tid och sig själv. Det är ju själva idén med det hela och man får så otroligt mycket tillbaka. Anna-Stinas egna barn är 50 och 55 år. Hon har barnbarn och barnbarnsbarn. Mina barnbarn har suttit barnvakt åt mina plastbarnbarn, berättar Anna-Stina. Vi har firat jul tillsamman allihop. Vilken härligt stor familj det blev. Plastmormor Plastfamiljen samlad fr. v. Axelina 15 år, pappa Lennart, familjens hund Freja, mamma Carina, plastmormor Anna-Stina och Gustav 16 år. Anna-Stina har alltid haft fullt upp. Om det inte varit med de egna barnen och plastfamiljen har det varit med boule där hon tävlar på elitnivå eller sömnad, där hon också är på topp. Jag har bland annat sytt utstyrseln till Carinas och Lennarts bröllop av ett thailändskt rött helsidentyg, berättar Anna-Stina. Det är stimulerande att sy och skapa, tycker hon. Idag har Anna-Stina hunnit bli 75 år varav hon har varit änka i 27. Tack vare sin stora familj och alla sina intressen ar hon aldrig helt ensam. Jag har aldrig känt mig eller varit utnyttjad i min roll som plastmormor, säger Anna- Stina. Det är väl något som en del tror är risken med att ställa upp. Tvärtom har vi hjälpt varandra på olika vis, precis som det ska vara i en familj. Birgitta Collenius Ta med dig tygkasse när du handlar! Enligt FN-statistik förbrukar världen ca miljarder plastpåsar varje år. Varje påse används i genomsnitt under 12 minuter. 80 % av allt skräp i havet kommer från land och 90 % av detta är plaster, som dödar minst fåglar, valar, sälar och andra havsdjur varje år. När djuret dör upplöses kroppen men inte plastpåsen. Bara en av 200 påsar återanvänds, resten hamnar i naturen. Nu har den kommit. Den nya HS-kassen med ett diskretare tryck. Med kassen följer ett bärvänligt handtag. Kasse inkl. handtag kostar 40 kronor. Beställ från HS kansli. 10 Nr 1 våren 2010 hem & Samhälle

11 Konsumentfrågor Harriet Gillberg Tfn foto: BiCo 2010 ett år fyllt av projekt för konsumentombuden och medlemmar Under 2009 hade vi möjlighet att söka och få ett antal projekt, som ska genomföras och avslutas under första hälften av Roligt men naturligtvis också en arbetsbelastning för alla i förbundet, som är engagerade i konsumentfrågor. Vi är därför glada att många vill vara med, både när det gäller projektet Utveckla Konsumentkunskap Fick du rätt när du köpte fel - och projektet, som handlar om att återerövra sin körkompetens - Säker bakom ratten igen. Dessutom finns intressanta studiecirklar kopplade till projekten så kontakta era studieombud. Våra damer ute i de tre pilotlänen, som deltar i projektet Säker bakom ratten igen, har nu kontakt med bilskolorna och NTF. Man planerar körlektioner för fullt. Starten blir dock något försenad, på grund av rådande vinterväder, men studiecirklarna har påbörjats. Projektet Utveckla konsumentkunskap Fick du rätt när du köpte fel. Det har gått några månader sedan utbildningsdagarna i konsumentkunskap i oktober i Södertälje. Därefter har länen haft tillfälle att planera och genomföra konsumentdagar och studiecirklar. Vissa län planerade att lägga dessa under januari och februari. Observera att projekttiden går ut den 31 mars! Aktiviteter som läggs senare kan inte ingå i projektet. På den europeiska arenan händer mycket just nu, till exempel konsumenträttsdirektiv för handel över gränserna. Viktigt att följa inte minst när det gäller allt det vi köper på nätet och vilka möjligheter eller problem, som kommer att visa sig när vi utnyttjar den nya tekniken med telekommunikation och TV. Som konsumenter/ kunder behöver vi alltså mer kunskap för att fatta många beslut, som ska bli rätt. Många handlare och andra näringsidkare behöver också en fördjupad kunskap i konsumentjuridik. Där hoppas vi att KonsumentCentrum på sikt kan bli en stark part när det gäller utbildningar. KonsumentCentrum är en del av Sveriges Konsumenter där också tidningen Råd och Rön ingår. Konsumentkommittén planerar att samla konsumentombuden till en heldag på kansliet den 19 mars. Vi behöver träffas och göra en avstämning av projekt och idéer. Det är våra diskussioner och möten som för verksamheten framåt. Vi vill ju alla bli bättre på konsumentfrågor och engagera fler i förbundet. Kanske en konsekvens av vårt uttalande och krav från Rikskursen 2009? Vi har tagit del av ett pressmeddelande från Jordbruksdepartementet där man meddelar att fem miljoner kronor avsätts för att förbättra kompetensen ute i kommunerna när det gäller den offentliga maten, det vill säga den mat som levereras till skolorna, sjukhusen och inom äldrevården. Kanske kan vi slippa mat serverad i svarta plasttråg, massproducerad och med långa transporter och lång hållbarhet. Inte riktigt det man önskar vare sig barnen, patienter eller boende inom äldrevården. Mat ska smaka gott, vara näringsriktig och producerad det vill säga tillagad i närtid och nära den som ska äta. Tyckte vi på Rikskursen! För Konsumentkommittén Harriet Gillberg (sammankallande) Tillgänglighet för alla SSR Konsumentråd arrangerade 27 november 2009 ett seminarium i samverkan med bl.a. Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning). SSR Konsumentråd bildades 1990 för att slå vakt om användarnas inflytande *SSR = Sveriges standardiseringsråd över standardiseringsarbetet. Enligt regeringsuppdrag ska SSR * Konsumentråd främja inflytandet från ideella organisationer. Riksdagen satte för nio år sedan målet att samhället skulle vara tillgängligt för alla Men så är inte fallet, inte helt. Mycket har skett på vägen och tempot har ökat. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, inrättades Många frivillig- organisationer har jobbat hårt för sina specifika frågor. Regeringen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har samarbetat för att dels åtgärda samt enkelt avhjälpa hinder mot tillgängligheten i allmänna lokaler och offentliga platser, dels åstadkomma hem & Samhälle Nr 1 våren

12 tillgänglig kollektivtrafik och en åtkomlig stadsförvaltning. Seminariet vill påvisa standardiseringens möjligheter att förbättra livsbetingelserna för olika samhällsgrupper. Bra standarder förutsätter dock aktiv medverkan av dem som berörs. Många kloka ord hördes: Handikapphjälpmedel = smarta lösningar; Ett föredöme är bättre än många argument; En främling är en vän man inte mött. Ragnwi Marcelind, statssekreterare, Socialdepartementet: Standardisering = gemensamma lösningar på återkommande problem. Tillgänglighet har stor betydelse för folkhälsan. Folkhälsoinstitutet har på uppdrag av regeringen skrivit en lägesrapport om hälsosituationen för personer med funktionshinder, Onödig ohälsa (R 2008:13). En stor del av ohälsan bland dessa personer hör samman med kända bestämningsfaktorer som brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet, dvs. funktionshindrande faktorer, som sätter ner livskvaliteten. I folkhälsoarbetet måste därför fokus sättas på funktionshindrande bestämningsfaktorer. OBS! Begreppet funktionshinder, som tidigare använts, har Socialstyrelsen nu reviderat och ändrat till funktionsnedsättning. Gruppen äldre är viktig. God tillgänglighet är ett krav. Vi behöver lyssna på användarna. Användarnas behov är väsentligt. Carl Älfvåg GD och Hans von Axelson, båda från Handisam: Handisam har regeringsuppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik, ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. En publikation från Handisam med titeln Riv hindren riktlinjer för tillgänglighet 2009 (andra upplagan) ger mycket god information. Staten och dess myndigheter ska vara ett föredöme, men allas insatser behövs. Det finns bara ett samhälle. Vårt gemensamma enligt Carl Älfvåg. Claes Tjäder, Hjälpmedelsinstitutet: Nu startar försök med IT-support för äldre och personer med funktionsnedsättning i Bromma, Norrtälje och Mölndal med medel ur Allmänna arvsfonden. Försöket pågår Rolf Greiff, Reumatikerförbundet: Projektet Lättöppnade förpackningar. Stig Håkansson, SSR Konsumentråd Bygg rätt från början! Frångänglighet Hur kommer man ut? Sätt standarder och öka tillgängligheten i samhället! SSR Konsumentråd uppmanar regeringen och myndigheterna att engagera sig i standardiseringen och att utveckla samarbetet med de handikapp- och konsumentorganisationer och småföretag som arbetar med tillgänglighet eller hjälpmedel av olika slag. Låt vårt gemensamma nyårslöfte inför Tillgänglighetsåret 2010 bli att sätta standarden för tillgängligheten och att sätta den högt. Anita Beckman Konsumentkortisar Energiförbrukning har EU nu infört ett nytt märkningssystem för. Det ska finnas på vitvaror, kaffebryggare, tv-apparater och bildäck. Bäst och energisnålast är A på mörkgrön botten och sämst G på mörkröd botten. Där emellan finns B-F på ljusgrön, ljusgul till orange botten. För el-anslutna apparater avses elförbrukning och för bildäck gäller märkningen bränsleförbrukning, buller och greppförmåga. Varje däck skall vara märkt. Insamlingar till välgörenhet ger Råd & Rön information om och varningar för. Det finns alldeles för många skojare och oseriösa personer bakom de välvilliga fronterna. Kolla att organisationen har ett 90-konto, ett fungerande telefonnummer, en gatuadress (inte bara boxnummer) och att insamlare kan identifiera sig. Mer information finns på Konsumentfrågor ber Sveriges konsumenter att vi bevakar i kommunalvalet. De viktigaste frågorna är konsumentvägledning med kvalitet i alla kommuner och kortare köer till ekonomisk rådgivning och skuldsanering. En viktig fråga, som bör lyftas i valet, är en utökad konsumentundervisning på alla nivåer i skolan. Då skulle vi få mer medvetna konsumenter! Plastpåsar har vi i HS bestämt oss för att inte använda. I Rwanda är det totalförbud för plastpåsar. På flygplatsen i Rwandas huvudstad finns informationen på stora plakat. Kan de i Rwanda så borde väl också vi kunna! (Råd & Rön 10/09). Energidrycker innehåller relativt höga halter koffein. Livsmedelsverket anser att vuxna redan har en tillvänjning genom kaffedrickande och därför inte påverkas mer av energidrycker än av en kopp kaffe. Däremot kan barn och ungdomar påverkas negativt med huvudvärk, yrsel och hjärtklappning. Koffein är urindrivande. Intas koffeinhaltiga drycker under idrottsutövning kan man drabbas av uttorkning. Det är alltså inget att släcka törsten med. Vanligt kranvatten är utmärkt för det ändamålet. Hälsopåståenden har funnits på diverse livsmedel ganska länge nu. Men för ett par år sedan beslöts att Efsa, den europeiska livsmedelsmyndigheten, skulle godkänna sådana påståenden. Medicinska påståenden som till exempel att livsmedlet botar eller lindrar sjukdomar är inte tilllåtna, liksom inte heller påståenden som skyddar mot benskörhet och produkten fördröjer åldrandeprocessen. En hel del hälsopåståenden kräver ansökan, medan andra påståenden kan vara tillåtna om tillverkaren har vetenskapligt stöd för sina uppgifter. Förhoppningsvis kommer hälsopåståenden nu att bli mer tillförlitliga. Kostråden från Livsmedelsverket, när det gäller exempelvis cerealier, har ändrats till: Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris. Rekommenderat dagligt intag av fullkorn är gram. Ingrid Lodén 12 Nr 1 våren 2010 hem & Samhälle

13 Studiespalten Yvonne Brunander, förbundsstudieledare fax och tfn Ett nytt år har börjat med nya möjligheter och nya utmaningar. I våra föreningar kan vi förena nytta med nöje och själva välja cirkelämnen att samlas kring, skapa gemenskap och samtidigt öka våra kunskaper eller färdigheter. Låt oss inspirera varandra till att ta vara på denna möjlighet! Den som är det minsta musikintresserad kan till exempel ta initiativ till en cirkel om Frédéric Chopin och Robert Schumann, som båda föddes för 200 år sedan. Underbarnet Chopin, pianist, kompositör och pedagog, avled i TBC 39 år gammal. Schumann studerade bland annat för sin blivande svärfar. Han var musikkritiker, redaktör och kompositör etc. men ansattes av tilltagande ångest och psykisk ohälsa och avled också han i förtid 46 år gammal. CD-skivor med olika verk och olika inspelningar kan lånas på biblioteken; läs, lyssna, jämför och diskutera! Clara Schumann, född Wieck, hade uppträtt som konsertpianist sedan hon var nio år och återupptog turnerandet sedan hon blivit änka vid 37 års ålder. Hon blev ledamot av Musikaliska Akademien i Stockholm 1870; hon komponerade och återutgav sin makes verk. Feministen och författarinnan George Sand, som Chopin hade ett förhållande med, är också intressant att läsa. Hon var mycket produktiv och engagerade sig mot de franska äktenskapslagarna och mot de sociala orättvisorna. Romanen Consuélo anses vara hennes bästa. På fädernet var hon förresten barnbarnsbarnbarn till Aurora von Königsmarck och August II av Polen. Vi har tidigare nämnt vissa biografers och Folkparkernas direktsändningar av operaföreställningar från Metropolitan och även från Kungl. Operan. Vilket bra tillfälle att läsa om kompositören och handlingen i förväg och för cirka 200 kronor få se uppförandet och sedan samtala om resultatet. Operans uppsättning av Läderlappen kommer till exempel att sändas den 11 april. Ett musikjubileum, som säkert många av oss känner lite extra inför, är Jussi Björling-jubileet, som kan göra oss uppmärksamma på att det i år är 50 år sedan Jussi avled, men framför allt att det nästa år är 100 år sedan han föddes. För ett par år sedan kom Yrsa Stenius ut på Brombergs förlag med Tills vingen brister, en biografisk berättelse om Jussi Björling. Goda möjligheter finns att lyssna på hans röst, eftersom många gamla inspelningar överförts till CD-skivor. * Ett helt annat jubileum, som inte bara huvudstaden har anledning att ägna intresse, är 800-årsminnet av Birger jarls födelse. Jan Guillos böcker om Arn har hos många väckt en önskan att veta mer om medeltiden. Birger tillhörde en stormanssläkt som först från1600-talet kallas folkungaätten, kanske efter Birgers farfarsfar Folke den tjocke, som levde på 1100-talet. Birgers söner blev kungar och den siste i ätten var unionsdrottningen Margaretas son Olav som olyckligt avled i Falsterbo bara 17 år gammal Birger är den siste att bära jarlstiteln. Han föddes på Bjälbo gods i Östergötland och var Sveriges styresman från Han avled 1266 och är begravd i Varnhems kyrka. Västergötlands museum har gett ut boken Birger Magnusson den siste jarlen skriven av bland annat Dick Harrison, Maria Vretmark, Hans Nilsson, Michael Pääbo, Henrik Klackenberg och Jan Svanberg. Den omfattar 157 sidor, är rikt illustrerad och kostar 120 kr. Den kan köpas från museibutiken på telefon eller via e-post se. Mer om jubileet finns på Det har getts tillstånd till öppning för DNA-analys bland annat av Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan, så vi kommer säkert att få veta mer om vår medeltida historia allt eftersom. Folkungar kallas också en politisk gruppering av stormän, ungefär som alliansen, som flera gånger gjorde väpnade uppror och för några år placerade sin kung på tronen De följande försöken mot Birger jarl och Magnus Ladulås misslyckades. Upphovsman till den här gruppen skall ha varit Folke jarl. Från medeltid till nutid kan vi konstatera att skatt och pension har diskuterats mycket på senare tid och jag hoppas alla observerat att vi fått en ny myndighet, Pensionsmyndigheten, som ansvarar för såväl ålderspension, efterlevandepension, bostadstillägg (till pensionärer), arbetsskadelivränta, hustrutillägg och pensionstillägg. Det är Premiepensionsmyn digheten som slagits samman med de delar av Försäkringskassan, som haft hand om pensionerna. Sjukersättningar är alltså fortfarande Försäkringskassans område. Pensionsmyndigheten har skapat en webbsida för att förenkla för oss att själva bilda oss en uppfattning om framtida pension. Adressen är Under rubriken lotsen kan man få hjälp att sortera PPM-fonderna efter den risk man vill ta och så vidare. Intresset för att spara i aktier var stort när börsen hela tiden steg. Över tid anses i alla fall aktier vara en bra, om inte bäst, placering, men det är viktigt att ha koll. Jonas Bernhardsson, har sammanställt en aktieskola och en länklista, som man kan ha nytta av om man vill bilda en aktiegrupp lära sig om aktier och kanske också satsa en liten slant. hem & Samhälle Nr 1 våren

14 Det har varit populärt att läsa om landskap och avsluta med en studieresa. Jag hoppas att ni fortsätter med denna trevliga form av studier. Har man intresse och möjlighet att sträcka sig lite längre, vill jag gärna föreslå Slesvig, det dansk-tyska gränsområdet, som ömsom tillhört det ena eller det andra landet. Föreningen Nordens årsbok handlar om Slesvig och finns på Förbundet. * Det finns svart, rött, grönt, gult och vitt Vad då? Te förstås! Te har blivit inne igen och det är kanske det höga innehållet av antioxidanter som återgivit intresset. Rött te, det sydafrikanska rooibosteet, är väl egentligen ett örtte, eftersom det är en annan växt. De andra färgerna har med torkmetod och fermentering (jäsning) att göra. Hör Du till dem som nöjer Dig med en tepåse, vilken som helst, kan det kanske vara intressant att läsa om odling, sorter, ceremonier, tillagning, traditioner osv. Mer om te finns att läsa i Med smak av te - En litterär och kulinarisk odyssé av Jan Sigurd och Från Sencha till Lapsang av Petter Bjerke. Studentlitteratur har gett ut Björn Kjellgrens Kinakunskap, som är en översiktlig faktabok om Kina, teets hemland. Den belyser många olika aspekter av dagens Kina och är alltså värd en egen cirkel. * Tolv kvinnliga svenska författare skriver i Min mormors historia om enskilda öden och kvinnohistoria från slutet av 1800-talet och framåt. Boken är utgiven på Forum och kan vara bakgrund till jämförande samtal i en cirkelgrupp. Den finns även på CD 166 kr resp. 214 kr hos Adlibris. * Jag har tidigare skrivit om de fantastiska textilierna från Paracasöknen i Peru som finns på Världskulturmuseet i Göteborg, under rubriken En stulen värld. Etnografiska i Stockholm har utökat basutställningen Med världen i kappsäcken, som handlar om svenska världsresenärer, med en utställning av föremål från det gamla Benin-riket i nuvarande Nigeria. Det är praktfulla elfenbensarbeten och bronser/mässing som skänkts till museet av privatpersoner och här svävar också frågan: vems är föremålen? Konst och konsthistoria är underbara cirkelämnen med en värld att upptäcka. Litteratur och material är så omfattande att det bästa är att först besluta område, tid, genre eller konstnär och sedan fråga på biblioteket eller i bokhandeln. Prins Eugens Waldermarsudde visar verk av Ivar Arosenius (han med Kattresan) till den 11 april och skulpturer av Per Hasselberg till den 30 maj, Moderna Museet visar konstnären Evert Lundqvist till den 11 april och Röhsska har keramikern Signe Persson-Melin till mitten av augusti. Det finns förstås många fler utställningar och aktiviteter runt om i landet som ni lokalt kan ta som utgångspunkt och inspiration för att ordna en cirkel kring. Lycka till med vårens studieverksamhet! Landet runt Årsmöte med Kinda Husmodersförening Kinda Husmodersförening Hem och Samhälle har hållit Årsmöte på Kisa Värdshus. Ordförande Carina Carlsson hälsade alla välkomna och valdes att leda årsmötets förhandlingar, med Aina Johansson som sekreterare. Parentation hölls för Gunvor Nilsson, som avlidit under året. Gunvor Nilsson var under flera år ordförande i föreningen. Evy Sandström, som tillhört föreningen, sedan 1953, och suttit större delen av den tiden i styrelsen, avtackades med blommor och presentkort. Marwie Nilsson, invaldes i styrelsen och Maud Lennartsson valdes till revisor. Föreningen har haft åtta välbesökta månadsmöten under året. Bland annat har det varit sillsupé med blomskottsauktion, besök i Tignemåla skola, information om brandskydd samt ett bildspel om Kindabygden. Föreningen har en sångkör med Birgit Lindqvist som ledare. Av den livliga studieverksamheten kan nämnas cirklar om Dan Andersson, Var rädd om dig, Antiknytt och Matlagning. Gåvor Körglädje i Hässleholm Föreningen i Hässleholm har avslutat studiecirkeln Körglädje. Cirkeln ger en uppdatering av trafikkunskaperna med experthjälp från Bengt Rytterdahl NTF, Niklas Johansson JCH Trafikskola i Hässleholm samt AnnChristin Möller- Husmodersföreningen Hem och Samhälle i Kinda tackade Evy Sandström. har lämnats till Cancerfonden, Barncancerfonden, Hjärta till Hjärta, Bris, Nattvandrarna i Kinda, Hemslöjden och Viktoriafonden. Efter förhandlingarna serverades goda soppor och kaffe. Till sist underhöll Alve Gustavsson med sång och dragspelsmusik. Anna Djurstedt ström från Länsförsäkringar. Vi diskuterade nya trafikregler, trafikmärken, miljö, köregenskaper, prestanda, ekonomisk körning med mera. Studiecirkeln har haft nio deltagare. Cirkeln har letts av Siv Olofsson. Främre raden f.v. Ann-Christin Möllerström Länsförsäkringar, Siv Olofsson, Elsa-Lill Truedson, Bengt Rytterdahl NTF, Niklas Johansson JCH. Övre raden Valborg Nilsson, Gabriella Folkesson, Hanna Larsson, Ulla Eriksson, Sonja Nilsson, Anita Nilsson och Ingrid Forsell. (Fotomontage). 14 Nr 1 våren 2010 hem & Samhälle

15 foto: BiCo Lidköping HS firade 90 år Lidköpings Hem och Samhälle, som från början hette Lidköpings Husmodersförening, ägnade sitt oktobermöte åt firandet av föreningens 90-årsjubileum. Ett 50-tal glada kvinnor samlades på restaurant Galejan, där föreningens ordförande Inga Hjortin hoppades att alla skulle få en trevlig afton. Denna kväll hade hon valt en särskild bordsplacering, som visade sig mycket lyckad. Efter en trevlig bordsvisa bjöds vi på vacker sång och musik av en inbjuden trubadur, Ewa Karlsson, som framförde några vackra, kända sånger vilket blev mycket uppskattat. Ewa återkom vid flera tillfällen under kvällen och deltagarna inbjöds att sjunga med. Efter en god middag var det dags för historik gällande föreningens långa historia. Historiken som framfördes i versifierad form av en av föreningens tidigare ordföranden, Britt Ström, startade med att läsa Riksförbundet Hem och Samhälles målsättningsparagraf i vilken förbundets intentioner presenterades. Förbundet är en politiskt och religiöst obunden organisation och i stadgarna står; att man verkar för gemenskap, jämställdhet och samhällsengagemang. Lidköpingsföreningen är årsgammal med Riksförbundet. Den startades till och med tidigare och kuriöst nog av en man; Henrik, Wilhelm Zetelius, som var stadsfullmäktiges ordförande och revisionssekreterare. Bakgrunden till föreningens bildande är, att Zetelius under en resa till Finland kom i kontakt med Martharörelsen. Vid hemkomsten sammankallade han kvinnor i Logen De la Gardies lokal. Dit kom 140 intresserade damer varvid föreningen bildades. Medlemsantalet ökade snabbt och som mest hade föreningen 225 aktiva medlemmar. Under de första verksamhetsåren fanns ett stort hjälpbehov. Det var krigstider och den sociala verksamheten startade. Man anställde en hemkonsulent och allehanda kurser följde efter hand; till exempel i hemkonservering, matlagning, sömnad och barnavård. Avgiften var 50 öre per kurs för medlemmarna och en krona Fr. v. ses Ulla Gärdefors, som varit medlem i hela 58 år, längre än någon annan i föreningen. Hon har också varit styrelsemedlem. Därefter i bild; Inga Hjortin, nuv. ordf. Britt Ström, Else Hedberg och Maj Britt Karlsson, som alla varit ordf. i föreningen. Anna-Gun Kjellqvist var tidigare studieledare. för utomstående. När andra världskriget grasserade samlades kläder in till Finlands evakuerade befolkning. Före jul 1940 sändes tre ton kläder och kronor i kontanter, 20 babyutstyrslar och barnunderkläder samt 450 kilo fruktmos. Givmildheten var stor. Ja, mycket har hänt under dessa 90 år och många är de kvinnor som passerat revy. Vi minns dem med vördnad, aktning och tacksamhet för allt vad de uträttat. Vi har nu ett ansvar att föra arvet vidare, även om det i dag är svårare att besätta alla styrelseposter, sammanfattade Britt sitt anförande. Historiken avslutades med ett leve för föreningen varefter Husmoderssången sjöngs. Kvällen förflöt med god gemenskap. Kaffe och tårta intogs och så var det dags för studieledare Marianne Johnsson att berätta gamla roliga västgötahistorier på genuint västgötamål. Det blev en mycket glad avslutning på en helt igenom lyckad kväll. Till sist tackade ordföranden Ewa Karlsson, Britt Ström, Marianne Johnsson och alla medlemmarna för deras medverkan till ett mycket trevligt jubileum. Britt Ström I Tranemo blommar studieverksamheten I Tranemo Hem och Samhälle, söder om Borås, blommar studieverksamheten. Vår föreningslokal har utrymmen för både vävstuga och cirkelverksamhet. Stickad klädsel på ordförandestolen, design Evy Svahn. Vad gör man med alla restgarner jo, då kan bland annat en klädsel till ordförandestolen tillverkas. Design: Evy Svahn, som även stickat in en stupränna på sin villa. Stolen finns utställd på kommunens bibliotek, där även en mängd rariteter från 1950-talet visas. Kerstin Norelius har varit ledare för cirkeln Tillbaka till 50-talet då man studerat kulturhändelser, mode, design, vardagsliv med mera. Sedan har deltagarna letat fram typiska föremål och arrangerat en utställning. I en monter finns figurer av Lena Larsson, vanliga köksgrejor, leksaker, pappersfemmor med flera föremål, som nu är passé. Här visas också 50-talsmodet med festkläder, styva underkjolar och mycket annat. På väggen finns foton på cirkeldeltagarna från den tiden Grön glasservice i okrossbart material, på bordduk med fejkade korsstygn, Kri Jadefors samt ett nytaget gruppfoto, presenterat som en tävling. Utställningen, som gjorts av Kri Jadefors, har väckt berättigad uppmärksamhet och lockat nya medlemmar till föreningen. Text och foto: Tora Widfeldt hem & Samhälle Nr 1 våren

16 Är adressen rätt? Om inte skriv den rätta här bredvid och sänd in både gamla och nya adressen till Riksförbundet Hem och Samhälle Box 19109, Stockholm posttidning Landet runt Från Göteborg horisont Kortedala HS firade adventsfest den 1 december i samband med Robertsfors HS Måndagen den 8 februari hade Robertsfors husmodersförening sitt årsmöte. 29 medlemmar hade infunnit sig för att ta del av sedvanliga årsmötesförhandlingar samt kaffe och semla. Ruth Berg hade avsagt sej omval efter 30 år. Till ny kassör i föreningen valdes Charlotte Bygdemo Toytziaridis. Solveig Runespång årets sista månadsmöte. Vi slog oss ned vid trevligt dukade kaffebord pyntade med allehanda juldekorationer och smorde kråset med skinksmörgås och annat gott. På plats fanns också några tomtar och en av dem läste, just Tomten av Viktor Rydberg. Britta Rehm, som skickat in texten till tidskriften, tackar hjärtligt för all trevlig samvaro. Hon var denna gång, liksom vid andra tillfällen under det gångna året, gäst hos Kortedala HS. Hennes egen förening Kungsladugård-Högsbo HS lades ned 2007/2008 på grund av krympande medlemsantal. Avgående kassören Ruth Berg. Umeå HS På studiebesök hos Sveriges Television. Projektledaren Catarina Norén tog emot och informerade om SVTs verksamhet här i Umeå. Hon guidade runt i olika lokaler och berättade om verksamheten. I det rum där scriptan och redaktören med flera tjänstgör vid sändning fick vi en inblick i scriptan Katarina Ämtings arbete. I lokalen, varifrån programmet Go Kväll skulle sändas samma kväll, fanns programledaren Joachim Vogel, som berättade om hur lokalen används och hur den kan ändras och uppfattas från olika vinklar. Maud Onnermark höll på att förbereda i köket inför kvällens matlagningsavsnitt. På plats fanns även programledaren Beppe Starbrink och Anna-Kari Nordell. En av hennes uppgifter är att duka bordet till Adventssamkväm Umeåföreningens adventssamkväm hölls även i år i Folkuniversitetets lokaler. Kvällen startade med julglögg och tillbehör. Ordföranden Elsa-Maria Norin hälsade alla välkomna och läste en dikt. Ett luciatåg bestående av 25 väldigt duktiga elever, från Midgårdsskolans musikklass årskurs 2, underhöll med ett antal julsånger. Mycket uppskattat God jultallrik plus småvarmt serverades, samt kaffe och kaka. Ethel Adolfsson informerade om kommande studiebesök på Sveriges Television. Anna-Greta Lindqvist överlämnade en korg till Elsa-Maria som tack för det arbete hon lagt ner på föreningen det gångna året. Elsa-Maria Norin avslutade med de fingerade gäster vi möter i programmet på fredagskvällarna. En verkligt uppskattad och intressant studieresa; så stora lokaler, en så fantastisk ljusanläggning i taket och vilken ljudanläggning. Man kan inte låta bli att reflektera över all tidspress som måste finnas där, när allt ska fungera i direktsändning. Man känner sig stolt som Umebo att så mycket sänds just härifrån, sa Elsa-Maria Norin när hon tackade Catarina Norén för guidningen och överlämnade en blomma. Reseledaren Ethel Adolfsson blev även hon avtackad. Besöket avslutades med en kaffestund i Hem och Samhälles regi men i SVTs matsal. Ann-Gret Zingmark en dikt om klimat och miljö av Björn Julén, samt tackade alla som ordnat detta möte och önskade alla God Jul och Gott Nytt År. Ann-Gret Zingmark Anna-Greta Lindqvist tackar Elsa-Maria Norin för det gångna året. 16 Nr 1 våren 2010 hem & Samhälle

hem & samhälle Nr 4 Vintern 2010 v Utges av riksförbundet hem och samhälle

hem & samhälle Nr 4 Vintern 2010 v Utges av riksförbundet hem och samhälle hem & samhälle Nr 4 Vintern 2010 v Utges av riksförbundet hem och samhälle Tidskrift för Riksförbundet Hem och Samhälle Riksförbundet Hem och Samhälle Verkar aktivt för en positiv utveckling av samhälle

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt 1000 varma tack för den informativa, kunskapsfyllda, lättillgängliga boken Glutenfritt gott och enkelt! Alla lättbakade, goda och säkra recept kommer

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat Augusti Minska på kemikalierna Tänk igenom vad som är nödvändigt i kemikalieskåpet och undvik onödig närkontakt med skadliga ämnen och kemikalier. Vi möter många kemikalier varje dag, och tyvärr är det

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan.

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 2009 06 29 Hälsa, mat och rörelse för våra små Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 1 En hälsofrämjande förskola Det friska är i fokus. Arbetet utgår från att

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Låt mig inledningsvis citera en dikt av Bengt Bratt:

Låt mig inledningsvis citera en dikt av Bengt Bratt: 1 Tal av Ragnwi Marcelind vid konferensen "Kulturen har en plats i vård och behandling på Smålands musik och teater i Jönköping den 13 oktober 2009. Tack Tack för att jag blivit inbjuden att tala vid den

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Grön flagg för Vallaskolan

Grön flagg för Vallaskolan Vallaskolan Grön flagg för Vallaskolan Tema: Konsumtion Rapporten godkänd: 2010-06-14 14:59:51 Mål 1: Vi ska få insikt om hur olika sätt att leva påverkar jordens vattenresurser. Aktiviteter som har genomförts

Läs mer

BEHÖVS DET BÖCKER PÅ ÄLDREBOENDET. Seminarium på Mötesplats äldreomsorg 11-12 mars 2003. Presentation

BEHÖVS DET BÖCKER PÅ ÄLDREBOENDET. Seminarium på Mötesplats äldreomsorg 11-12 mars 2003. Presentation BEHÖVS DET BÖCKER PÅ ÄLDREBOENDET Seminarium på Mötesplats äldreomsorg 11-12 mars 2003 Presentation Jag heter Lena Frändberg och är här för att prata om en studie som jag håller på med. Jag är utbildad

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Om författaren. Om boken

Om författaren. Om boken av Joel Om författaren Namn Joel Ålder 10 år Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Böcker som jag inspireras av Marlons böcker. Intressen Jag gillar att göra sagor, spela datorspel och titta på tv.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL LÄRARHANDLEDNING Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Biologi Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med övningen är att eleverna lär sig mer om att planera proviant för en längre utflykt i skog och natur

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Frågor: 1. När skrevs artikeln? 2. Enligt Lotta finns det ett stort problem i skolan, vad är det? 3. Vad brer du på dina smörgåsar där hemma? 4.

Frågor: 1. När skrevs artikeln? 2. Enligt Lotta finns det ett stort problem i skolan, vad är det? 3. Vad brer du på dina smörgåsar där hemma? 4. Frågor: 1. När skrevs artikeln? 2. Enligt Lotta finns det ett stort problem i skolan, vad är det? 3. Vad brer du på dina smörgåsar där hemma? 4. Googla på vad Livsmedelsverket är för något och skriv med

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN DIALOGGRUPPSMÖTE 1 2 MARS 2011 DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN Dokumentation Bakgrund Den sociala välfärden i regionen ska präglas av goda levnadsvillkor

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun:

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun: Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv UTBILDNINGS- MATERIAL Butik på hållbar väg OM BUTIKEN Bra mat för hälsa och miljö! Namn på butiken: Kommun: Tillhör butiken

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Kultur och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Sverige förr i tiden. Så föddes Systembolaget. Systembolaget

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

1. Miljöråd. 2. Tema, mål & aktiviteter

1. Miljöråd. 2. Tema, mål & aktiviteter Rapporten godkänd 2010-12-02 Kommentar: Vilkent roligt och kreativt sätt att presentera frågeställningarna till barnen! Era mål är välformulerade och ni har härliga bilder som visar er verksamhet, vi skulle

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Seniorklubbsaktuellt Nyheter från HSB Stockholms Pensionärsråd

Seniorklubbsaktuellt Nyheter från HSB Stockholms Pensionärsråd nr 2, 2009 Seniorklubbsaktuellt Nyheter från HSB Stockholms Pensionärsråd Så var det dags för årets Vårkonferens igen! Årsmötets deltagare Avtackning av Rune Hedman och Gertie Sigwid Ordförande Lillian

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik Hushållskemikalier Information 2010 Miljö & Teknik De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, färger

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro

Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro Material från två olika studier: 1) GERDA-enkäten (2005) 2) Fokusgruppintervjustudie (2007-2008) Vad är ålderism? 1 Iversen, Larsen & Solem (

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Kontakta oss gärna Om du har frågor kan du vända dig till Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset Örebro. Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer