Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp F Rättsväsende Stockholms arbetarekommuns årsmöte april 2013

2 2

3 Innehåll Motion F1 Skärpt straff för försäljning av piratkopierade cigaretter i butik...5 Husby s-förening Utlåtande F1...5 Motion F2 Fondandelsägarnas inflytande...6 Ulf Holmlund Utlåtande F2...7 Motion F3 Förbjud SMS-lån...7 Örby s-förening Motion F4 Bättre konsumentskydd - Ångerrätt...8 Bredäng s-förening, Skärholmen s-förening, Sätra s-förening Utlåtande F3 och F4...8 Motion F5 Legala kön...9 Örby s-förening Utlåtande F5...9 Motion F6 Finansiera välfärden...10 Örby s-förening Utlåtande F Motion F7 Ränteinkomstavdrag...11 Örby s-förening Utlåtande F Motion F8 RUT-avdrag med fördelningspolitisk profil...12 Engelbrekt s-förening Utlåtande F Motion F9 Sociala företag och socialt entreprenörskap...13 Grekiska s-föreningen i Stockholm 3

4 Utlåtande F Motion F10 Att rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) ska beviljas försäkringstagare som har tvist med Försäkringskassan samt att rättshjälpslagen ändras och anpassas till detta ändamål...15 Tensta s-förening Motion F11 Jämn fördelning avseende förordnande av offentliga uppdrag ska ske enligt en fastställd turordningslista för advokater och biträdande jurister hos advokatbyråer...16 Tensta s-förening Motion F12 Kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen ska avge beslutsmotivering vid avgörandet av frågan om prövningstillstånd...17 Tensta s-förening Motion F13 Offentliga biträden ska förordnas försäkringstagare som har tvist med Försäkringskassan...18 Tensta s-förening Utlåtande F10, F11, F12 och F Motion F14 Samordning av energinormer vid nybyggnation...20 Reimersholme s-förening Utlåtande F Motion F15 Förnekare av den specifika hederskulturen sviker offren...21 Tara Twana, Bawer Kevir Utlåtande F Motion F16 Valfritt medlemskap i monarkin...24 Örby s-förening Utlåtande F Motion F17 Projekt hundar i Sveriges fängelser...26 Bredäng s-förening, Skärholmen s-förening, Skärholmens s-kvinnoklubb, Sätra s-förening Utlåtande F

5 Motion F1 Skärpt straff för försäljning av piratkopierade cigaretter i butik Husby s-förening Rökning är den enskilt största orsaken till KOL, som i dag räknas som en av våra stora folksjukdomar. För män i Rinkeby-Kista är dödligheten i KOL 50 procent högre än riksgenomsnittet. 1 Rökning har blivit en klassfråga. De som röker mest i dag är lågutbildade unga kvinnor. Bland kvinnor i årskurs två på gymnasiet i Stockholm röker 40 procent jämfört med procent för männen. Andelen rökare i åldern år är den högsta i länet bland både män och kvinnor. 2 Trots tullverkets ansträngningar har andelen smuggelcigaretter ökat med 25 procent det senaste året med en förlust på nästan två miljarder i skatteintäkter 3. Piratkopierade cigaretter som är identiska med originalet och kan innehålla hälsovådliga gifter som asbest säljs även i butik till ovetande kund. Med dagens höga priser på tobaksvaror blir det en lönsam affär för handeln med försäljning som ger mångdubbelt ekonomiska följdförluster i samhället. Ett viktigt incitament för den illegala handeln är att det fortfarande är svårt att spåra de ansvariga och att straffen är låga 4. Med skärpt straff vid försäljning av smuggel- och piratkopierade cigaretter i butik ökar handelns risktagande motsvarande den nu ökade vinsten för sådan brottslighet. Hårdare krav ställs på leverantörerna av varor till handeln och motverkar ett viktigt led att nå kunder med hälsofarliga varor. Härmed föreslås att kongressen beslutar 1. att förorda skärpt straff för handlare som medvetet säljer piratkopierade smuggelcigaretter i butik 2. att motionen skickas vidare till nästkommande kongress. Lars Larsson Motionen är antagen av Husbyföreningens medlemsmöte den 29 november MyNewsdesk - Hjärt Lungfonden ETC oktober 5, 2012 och DN DN GP 17 februari 2011 (Åsa Lundquist, projektledare för Nationella tobaksuppdraget, Statens folkhälsoinstitut) Utlåtande F1 Motionen beskriver problemet med piratkopierade cigaretter och vilka farliga effekter på hälsan de kan ha. Styrelsen delar uppfattningen om att det krävs ökade insatser mot smugglingen av piratkopierade cigaretter. Däremot så är styrelsen inte säker på att en straffskärpning av medveten försäljning är rätt sätt. Det borde till exempel finnas utrymme för att åtala folk för vållande till kroppsskada om man medvetet säljer produkter som kan åsamka folk skada. Ökade resurser till tullen skulle också kunna minska mängden piratkopierade cigaretter på marknaden. Dessutom har sista datum för motioner till kongressen varit och styrelsen vill inte skicka några motioner till nästa kongress förrän den vet vilka beslut som fattas på den i vår. 5

6 Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Beslut: Motion F2 Fondandelsägarnas inflytande Ulf Holmlund Många av oss sparar i fonder, vare sig vi vill eller inte. Fonderna i sin tur äger aktier vilket innebär andelar i företag. Dessa företags syfte är naturligtvis att göra så stor vinst åt ägarna som möjligt, med så liten risk som möjligt är. Inte sällan kontrolleras fonderna av stora banker. Bankerna ger företagen lån, där de ställer villkor hur företagen ska skötas, men de röstar även med de aktier som de företräder på företagens stämmor. Detta innebär starka maktpositioner, som inte alls har någon solid grund i deras mandat som betalnings och kreditgivare. Swedbank har genom att vara kontrollerad av sparbanksstiftelserna ett visst inflytande som de utnyttjar gagnfullt, om än sparsamt. En liknande situation finns i Folksam där bolaget ägs av spararkollektivet. AP-fondernas begränsade mandat nyttjas. Ofta väljer svenska bolag att följa FN:s principer för hållbara investeringar (UN PRI). Men det räcker inte. Fondandelsägarna borde ges rätten att besluta hur fonden ska rösta, vid enskilda tillfällen, men även ges inflytande över deras investerarkoder. Alla kanske inte vill rösta vid alla tillfällen (det blir jättemånga), men att ändå kunna utöva ett inflytande skulle vara demokratiskt. Genom att hålla elektroniska omröstningar skulle andelsägarna kunna ges möjlighet att själva besluta vem som väljs till stämman och vilka som företräder dem. De skulle kunna ge specifika direktiv. När en majoritet av de som röstat om hur fonden ska rösta, kunde fonden antingen helt rösta som majoriteten, eller låta majoriteten av dess röster minus de som motsatt sig beslutet rösta för förslaget. En annan möjlighet vore att ge specifika representanter rätten att företräda spararkollektivet på stämman. Sammantaget skulle dessa företagsdemokratiska åtgärder göra att det folkliga inflytandet stärks över företagen. Detta är långt mycket bättre än helt blint lämna över pengarna till okända, vilket är fallet idag. Någonstans måste man gripa tag i verkligheten för att söka förändra den vår politik handlar om demokrati även i det ekonomiska livet. /Ulf Holmlund Därför yrkas: 1. att motionen bifalls 2. att Fondandelsägare i lag ges rätten att rösta om hur fonden ska agera 3. att motionen sänds vidare till riksdagsgruppen Örby socialdemokratiska förenings medlemsmöte beslutade att avslå motionen och skicka den till arbetarkommun som enskild. 6

7 Utlåtande F2 En identisk motion inkom från samma motionär till förra årsmötet. Då tyckte styrelsen bland annat att det var viktigt att vi som folkrörelse skulle ta större ansvar i sitt ägande. Styrelsen ansåg också att det är viktigt med demokratiskt inflytande över våra gemensamma fonder. Däremot var styrelsen då inte övertygad om att den lagändring som motionären föreslår är rätt väg att gå. Styrelsen har under året som gått inte funnit något som ger den anledning att föreslå något annat än sist. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Beslut: Motion F3 Förbjud SMS-lån Örby s-förening SMS-lån är ocker. Att lagen om ocker inte omfattar småkrediter gör att ockrare har tagit småkrediterna som arbetsmetod till sig. Det tjänar ingen på. Inte samhället de kostnader som uppstår i form av indrivning och annat är höga, sociala samspel förstörs. Räntorna på lånen genererar inte mycket skatt. Inte ockrarna de skickar nogsamt in deklarationer och dessa visar att deras räntabilitet är låg. Visst anställer de folk, men om dessa investeringar gjordes i annat, skulle de förmodligen gynnas mer. Inte befolkningen i stort de flesta lån tas av ungdomar och finansierar annat än nödvändigheter. I England har det gjorts studier av SMS-lån som visar att där går en stor del av pengarna till matinköp, strax innan löning. I Sverige visar studier att de flesta lån tas på sena helgkvällar. Slutsatsen blir kanske att alkoholinköp på krogen dominerar. SMS-lånen fyller ingen funktion! Att låna kan en individ göra om han/hon har möjlighet att betala tillbaka. Då är bankerna och vänner/bekanta bättre eftersom deras räntor inte lika lätt driver någon över stupet. Lösningen Istället kunde man införa krav på kreditkontroll. Låntagaren skulle kunna behöva vara känd av kreditgivaren. Räntan skulle kunna begränsas. Oansvarigt givna krediter skulle kunna anses vara av sådan art att de inte skulle kunna inkrävas av kronofogden. Alternativt att SMS lån - företaget inte får sina kostnader vid kronofogdemyndigheten ersatta. Därför yrkas: 1. att motionen bifalls 2. att SMS-lån regleras så att dessa i nuvarande form försvinner 3. att motionen skickas vidare till riksdagsgruppen Örby socialdemokratiska förenings medlemsmöte beslutade att bifalla motionen. 7

8 Motion F4 Bättre konsumentskydd - Ångerrätt Bredäng s-förening Skärholmen s-förening Sätra s-förening När du handlar i en affär har du ingen rätt enligt lag att ångra köpet. Om du däremot köper något på postorder, av en telefonförsäljare, från TV-shop, på Internet eller vid hemförsäljning har du 14 dagars ångerrätt när du handlar inom Sverige Ångerrätten finns i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig tydligare information om hur du kan ångra ditt köp. Om du blir påhoppad av en försäljare i ett köpcentrum eller utanför kassorna i en butik har du ingen ångerrätt. Många konsumenter som är stressade och inte kan säga nej blir ofta lurade av försäljare som erbjuder att du ska få en present, en mobiltelefon gratis om du förlänger ditt avtal med månader. Då tänker man inte på att man inte kan ångra köpet. Konsumenterna är inte medvetna om att ångerköp inte gäller. Jag vill 1. att man inför samma ångerregler som vid distansförsäljning och hemförsäljning i butik och försäljning utanför butik, i köpcentrum och gallerier m m 2. att motionen skickas till Riksdagsgruppen. Tommy Karlsson Motionen antagen på Bredäng, Skärholmen och Sätra socialdemokratiska föreningsmöten den 10 november Utlåtande F3 och F4 Styrelsen delar motionärernas åsikt i att konsumentens rättigheter och skydd behöver stärkas avseende både sms-lån och försäljning utanför butik. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motion F3 besvarad 2. att anse motion F4 besvarad Beslut: 8

9 Motion F5 Legala kön Örby s-förening Alla människor påverkas av att det finns kön, dels så påverkas man av vilket kön man har, men även av att det alls finns. Drygt 500 människor har bytt kön i Sverige sedan 1972 då könsbyte lagreglerades. Män och kvinnor är de enklaste och mest förekommande kategorierna. Förvisso kan det argumenteras för att en viss hetero- och könsnormativitet är av godo, då den kommer ge en majoritet rimlig uppfattning om hur saker kommer te sig. Så icke för alla, vilket kommer till olika uttryck. Bland annat förekommer mobbing och självmord. För att råda någon liten bot på detta och förbättra situationen för dem som icke finner dagens situation fullt tillfredsställande eller där jämte inte vill intvingas i majoritetsförhållandet, så kan det införas ett tredje legalt kön. Ett sådant kön finns redan i exempelvis det av Socialdemokraterna styrda Australien, där en kategori benämnd X införts. Detta har hitintills fungerat väl. Att det införs ett tredje legalt kön skulle förmodligen gynna de som upplever sig vara utanför nuvarande ordning, samtidigt som det inte stör de som finner sig i den. Därför yrkas: 4. att motionen bifalls 5. att ett tredje legalt kön införs 6. att motionen skickas vidare till riksdagsgruppen Örby socialdemokratiska förenings medlemsmöte beslutade att bifalla motionen. Utlåtande F5 En identisk motion behandlades av Stockholms arbetarekommuns årsmöte Styrelsen argumenterade då tämligen utförligt i sitt utlåtande för att tiden inte är mogen för ett ställningstagande för ett tredje juridiskt kön. Man menade att det ännu finns alltför stor osäkerhet kring hur detta skulle fungera i praktiken, och därmed huruvida detta alls vore ett steg i rätt riktning. Många frågetecken och invändningar mot ett eventuellt tredje juridiskt kön är helt enkelt inte tillräckligt utredda, menade man, och föreslog därför årsmötet att avslå motionen. Årsmötet delade styrelsens uppfattning och beslutade att avslå motionen. Styrelsen har inte förändrat sin uppfattning i frågan. Det skulle kunna vara så att ett tredje juridiskt kön är en bra lösning för många människor, men vi vet ännu inte om det är så eller vilka de vidare konsekvenserna blir. Många frågor kräver vidare utredning och diskussion. Ett alternativ till motionärens förslag skulle kunna vara att rensa lagstiftningen och myndigheternas regelverk från kön i så stor utsträckning som möjligt. Det kan dock finnas viktiga skäl för såväl individen som samhället att uppgifter om biologiskt kön finns registrerade hos myndigheter, varför även detta alternativ kräver noggrann utredning. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Beslut: 9

10 Motion F6 Finansiera välfärden Örby s-förening Befolkningen blir bara äldre och äldre och vi arbetar kortare period än vi gjorde förr, framför allt eftersom en högre andel av befolkningen studerar högre upp i åldrarna samt att många har bra förutsättningar att gå i pension lite tidigare än 65. Det innebär att vi kommer få större utgifter och färre intäkter på sikt, vilket leder till ett finansieringsunderskott. Därför behöver socialdemokraterna ha nya, hållbara idéer kring hur vi ska finansiera välfärden i framtiden. Det behöver göras en grundläggande analys, spånas kring en massa vilda idéer som sedan formuleras i en tydlig idépolitisk vision som sträcker sig till I dagsläget upplevs det som att vi bara säger nej till Alliansens förslag(ex vinster i välfärden) och att vi formulerar en politik som är kortsiktig och bara syftar till att vinna val. Vi måste istället identifiera de stora utmaningarna i framtiden och skapa kloka, hållbara och moderna lösningar som vilar tryggt på en socialdemokratisk ideologi. Därför föreslår Örby socialdemokrater att Stockholms arbetarekommun beslutar 1. att driva frågan om att partiet ska tillsätta en utredning om hur vi finansierar välfärden på lång sikt Styrelsen yrkar bifall på motionen Örby socialdemokratiska förenings medlemsmöte beslutade att bifalla motionen. Utlåtande F6 Motionären lyfter en aktuell diskussion om välfärdens framtida finansiering. Hen ställer frågan hur färre personer i arbetsför ålder ska klara att försörja allt fler äldre, och vill att Stockholms arbetarekommun ska verka för att partiet tillsätter en utredning i frågan. Styrelsen menar att någon utredning i partiets regi inte behövs. Såväl det offentliga utredningsväsendet som intresseorganisationer bidrar med utredningar i frågan, och våra politiska företrädare i de olika parlamenten arbetar ständigt med problematiken. I själva verket utgör frågan om hur vi med gemensamma resurser på bästa vis ska försörja befolkningen med den sociala trygghet och de välfärdstjänster som individens frihet kräver själva kärnan i den socialdemokratiska välfärdspolitiken. I sakfrågan vill styrelsen ändå vara tydlig. Många, främst från den politiska högern, argumenterar för att då de gemensamma resurserna kommer att bli knappa måste en större andel av välfärden finansieras privat. Styrelsen menar att detta är felaktigt. Att bevara en gemensam finansiering av välfärdstjänsterna, baserad på skatt efter bärkraft, är en central förutsättning för att åstadkomma ett jämlikt samhälle. Resonemanget om behovet av privat finansiering bygger på ett felslut; det vi inte har råd med gemensamt har vi inte heller råd med privat. Angelägna behov finansierar ett civiliserat samhälle gemensamt genom skatt. Behöver vi höja skatten för att finansiera ökade behov så gör vi det. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Beslut: 10

11 Motion F7 Ränteinkomstavdrag Örby s-förening De flesta av oss har både ränteinkomster och ränteutgifter. Ränteutgifterna subventioneras med ränteavdrag, som har till syfte att göra bostäder fler och lättare att ha råd med de som redan finns. Ränteinkomsterna är vanligen mindre, på dem betalar vi skatt. Att många inte sparar, har delvis att göra med att de har stora lån, det lönar sig då bättre att amortera än att spara på annat sätt. Andra anledningar kan vara låga inkomster och att man prioriterar inköp till hushållet. Men att spara är ändå bra, eftersom det gör att individen får större möjligheter att parera kortsiktiga förändringar i den ekonomiska situationen. Det gör även att man kan fatta mer rationella beslut, eftersom man inte behöver ta lika stor hänsyn till exempelvis giffeneffekter eller marginalpriseffekter. Ett i kronor begränsat ränteinkomstavdrag skulle göra det mer gynnsamt att spara, för personer som sparar lite. Ofta är dessa personer som levt längre än genomsnittet och som har ett arbete. Visserligen skulle personer med höga inkomster och en stor familj kunna sprida sparandet inom familjen, men det skulle ändå förmodligen ge goda effekter på sparandet. Personer med möjlighet att välja inkomstslag skulle även kunna gynnas. Fördelningseffekterna av ett sådant avdrag skulle dock göra att folket fick en fördel gentemot storfinansen. Personer med små ränteinkomster skulle gynnas. De 10 % med lägst inkomst över 0, är som regel nettosparare. Det skulle även gynna unga som sparar ihop till de 15 % av köpeskillingen som behövs vid köp av en bostad eller den som vill starta småföretag. Ränteinkomstavdrag skulle med fördel kunna införas just nu när räntan är låg. Därför yrkas: 1. att arbetarkommun verkar för att införande av ett ränteinkomstavdrag utreds 2. att motionen sänds vidare till riksdagsgruppen Örby socialdemokratiska förenings medlemsmöte beslutade att bifalla motionen Utlåtande F7 Samma motion behandlades nyligen på ett representantskap. Styrelsen föreslog då ett avslag på motionen och det blev också repets beslut. Några av de argument som användes då var att styrelsen helst ser en konsekvent och tydlig skattepolitik med så få avdrag som möjligt och att det redan pågår en översyn av skatterna. Dessa frågor kommer dessutom med stor sannolikhet att diskuteras på partikongressen om några veckor och det kan finnas en poäng med att vänta tills vi vet vilka beslut som fattas där. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Beslut: 11

12 Motion F8 RUT-avdrag med fördelningspol delningspolit itisk isk profil Engelbrekt s-förening I partiorganisationen pågår en samlad översyn av partiets ståndpunkter i skattepolitiken. Skattepolitiken blir ett mycket viktigt frågeområde för kommande partikongress. Det av den borgerliga majoriteten införda skatteavdraget för hushållsnära tjänster, RUT-avdraget, är en delfråga, som väckt mycket känslor och kanske medfört onödigt kategoriska uttalanden i debatten. Det är uppenbart att RUT-avdraget tagits väl emot av en stor och växande del av hushållen. Principiella invändningar har vägt lätt mot en faktiskt god lättnad i den dagliga tillvaron för många hushåll. Det är tydligt att avdraget efter hand har vunnit bred uppskattning. Vad som förvånar är att de fördelningspolitiska aspekterna inte har tagits upp till diskussion. Från allmänna utgångspunkter bör man kunna välkomna ett permanentande av RUT-avdraget för de personer där behovet av avlastning i hushållsarbetet är obestridligt och de ekonomiska marginalerna ofta begränsade. Det gäller barnfamiljer, det gäller ålderspensionärer, det gäller funktionshindrade. RUTavdragets konstruktion skulle kännas mer rättvis om det inriktades efter detta. En tänkbar och inte alltför byråkratisk lösning skulle kunna vara: - Ett väsentligt utökat (från 50 till %) RUT-avdrag för barnfamiljer, ålderspensionärer och funktionshindrade - Inget fortsatt RUT-avdrag för övriga. En fördelningspolitisk ambition i denna riktning skulle vara angelägen i sak och skattetekniskt hanterbar i den kommande utformningen av partiets skattepolitik. Den borde kunna vinna brett gehör och sympati inte minst från allmän rättvisesynpunkt. Jag föreslår Stockholms arbetarekommuns årsmöte besluta 1. att bifalla motionen 2. att överlämna motionen till riksdagsgruppen för beaktande i det fortsatta skattepolitiska arbetet Lennart Björk Motionen antagen som föreningens egen vid möte Utlåtande F8 Motionären beskriver i motionen en något förändrad variant av det så kallade RUT-avdraget där det skulle riktas till att stödja barnfamiljer, äldre och funktionshindrade. Motionären är också kritiskt till delar av debatten kring RUT-avdraget. Det finns många skäl till att vara mot RUT-avdraget och Arbetarekommunens representantskap har vid flera tillfällen röstat om det i nuvarande existerande version och i andra varianter och har alla gånger varit negativt inställda. Styrelsen tycker inte att det finns skäl till att åter igen pröva den här frågan. 12

13 Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Beslut: Motion F9 Sociala företag och socialt entreprenörskap Grekiska s-föreningen i Stockholm Social ekonomi är ett relativ okänt begrepp i Sverige men den sociala ekonomin finns också i vårt land och är en allt mer en växande sektor i Europa och i övriga världen. Med social ekonomi menar man alla de företag och organisationer där verksamheten tjänar medlemmarna och brukarna. Verksamheten bygger på demokrati och solidaritet och syftar till samhällsnytta och inte till vinstintresse. Det handlar alltså om non-profitföretag och kooperativ sätt att bedriva företag. Man brukar kalla sociala företag den tredje sektorn något som är mellan den offentliga och den privata sektorn. Det sociala entreprenörskapet bedrivs av ideella föreningar som t.ex idrottsföreningar, kulturföreningar, invandrarföreningar, ungdomsföreningar, pensionärs organisationer, handikapp organisationer mm. Det finns också inom kyrkliga samfund, fackliga organisationer och andra folkrörelser. Sociala företag kan bidra inte minst på ett avgörande sätt att integrera personer som idag står långt från arbetsmarknaden. Sociala företag kan skapa nya arbeten i utsatta områden både i städer och i glesbygd. Flera långtidsarbetslösa där invandrare är överrepresenterade skulle kunna få arbete genom sociala företag. Men detta förutsätter att samhället skapar förutsättningar som gör det fördelaktigt att bilda sådana företag-föreningar-kooperativa, där också kommuner eventuellt skulle kunna vara delägare. Detta förutsätter att man anpassar lagstiftningen och tar med sociala kriterier i offentliga upphandlingar. Arbetslöshet och utanförskap är alldeles för dyrt för samhället både mänskligt och ekonomiskt. I en tid när internationaliseringen är ett hot mot välfärd och demokrati är det viktig att den sociala ekonomin bli ett reellt alternativ. Det finns mycket litteratur och forskning att tillgå när det gäller den sociala ekonomin och allt fler har börjat uppmärksamma det i vårt land men fortfarande bara ett handfull kommuner har en policy och handlingsplan för tillväxten av sociala företag och socialt entreprenörskap. Genom att stödja sociala företag så kompletterar man offentlig verksamhet och ökar valfriheten inte minst genom att erbjuda alternativa tjänster till den offentliga sektorn och ibland kan man tom ersätta verksamhet som idag drivs i offentlig regi. 13

14 Sociala företag är ett bra alternativ till privatiseringar och är ett bra och effektivt sätt att begränsa och minska vinster i välfärden. Med hänvisning till ovanför anfört yrkar jag: 1. att årsmötet ger arbetarkommuns styrelse i uppdrag att ta fram ett program om hur man kan främja tillväxten i Stockholm av sociala företag och socialt entreprenörskap 2. att årsmötet ger arbetarkommuns styrelse i uppdrag att ge kommunfullmäktigegruppen i uppdrag att genom att motionera m.m. i kommunfullmäktige i Stockholm se till att implementera det ovan nämnda programmet och att Stockholms stad skaffar en policy och handlingsplan för socialt entreprenörskap 3. att årsmötet ger till riksdagsgruppen i uppdrag att Stockholms-programmet för att främja tillväxten av sociala företag och socialt entreprenörskap (det som AKs styrelse ska ta fram) implementeras nationellt genom bl. annat införandet av sociala kriterier i LOU lagen (Lagen om offentlig upphandling) och att ge sociala företag samma juridiska ställning som andra företagsformer Moissis Nikolaidis Motionen behandlad och antagen av Grekiska S-föreningen i Stockholm vid medlemsmötet den 25 november Utlåtande F9 Motionären yrkar på att Stockholms arbetarkommun styrelse ska få i uppdrag att ta fram ett program om hur man kan främja tillväxten av sociala företag och socialt entreprenörskap i Stockholm. Dessutom vill motionären att detta program ska vara vägledande för socialdemokratiska kommun- och riksdagspolitiker. Främjandet av sociala företag och socialt entreprenörskap har debatterats mycket, särskilt i förhållandet till det svenska välfärdssystemet. Sociala företag ses av många som en lösning på bristande kvalité inom vård, skola och omsorg. Sociala företag ska inte ses enbart inom ramen för Sveriges välfärd utan ska också ses i alla sammanhang där de sociala fördelarna är en morot för företag eller verksamhet t.ex. företag med socialt ansvar där miljön står i fokus. Det senaste året har vinster inom den svenska välfärden diskuteras flitigt. På partikongressen i år förväntas partiet ta ställning i denna fråga. Forskning visar att ideella aktörer (icke-vinst drivande) oftast utför välfärdstjänster på ett sätt som är mer effektivt än vinstdrivande aktörer. Den svenska välfärdsmodellen bygger på våra demokratiska värderingar, där alla har rätt till en bra sjukvård, en bra skola och en bra omsorg. Vår välfärd är en generell lösning som är tillgänglig för alla. Sverige har en stark folkrörelsetradition. Det är viktigt för oss socialdemokraterna att vi upprätthåller dessa framgångsrika och unika traditioner. Det är viktigt att det svenska civila samhället är en politisk röst som granskar Sveriges alla Sveriges makthavare. Det är därmed också viktigt att ett främjande av sociala företag inte sker på bekostnad av samhällets politiska röst. En sådan utveckling kan ses i vissa andra länder där det civila samhället har blivit huvudsakligen en leverantör av välfärdstjänster. Därför är det viktigt att vi också diskuterar hur det civila samhället ska finansieras. 14

15 I Sveriges riksdag har socialdemokratiska politiker verkat för ett främjande av sociala aktörer och företag. Detta ska också Stockholms arbetarekommun göra. Stockholms arbetarekommun inser att det finns ett behov av att främja sociala aktörer inom vårt välfärdsystem. Detta ska dock inte ske på bekostnad av kvalité eller allas rätt till välfärden. Den svenska välfärdsmodellen ska inte ersättas av en välgörenhetsprincip. Välfärd ska alltid ledas av demokratiska principer och vara en generell lösning. Det svenska civila samhället ska vara i första hand en politisk röst och i andra en leverantör av välfärdstjänster. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla motionen Beslut: Motion F10 Att rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) ska beviljas försäkringstagare som har tvist med Försäkringskassan samt att rättshjälpslagen ändras och anpassas till detta ändamål Tensta s-förening Det är många försäkringstagare som hamnar i tvist med försäkringskassan då de har mottagit ett avslagsbeslut gällande exempelvis ansökningar om sjukersättning, sjukpenning, livränta mm. När ett avslagsbeslut meddelas har försäkringstagaren möjlighet att begära omprövning av Försäkringskassans beslut. Skulle beslutet kvarstå kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten och kammarrättens dom/beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringskassan är en myndighet med ett stort ansvar som bland annat inrymmer en utredningsskyldighet. Däremot görs alltför många bristfälliga utredningar och alltför många ansökningar om diverse ersättningar avslås på bristfälligt utredningsunderlag. Istället läggs ett stort ansvar gällande bevisbördan på försäkringstagaren. Försäkringskassans bristfälliga snavarstagande och flertaliga ogrundade avslagsbeslut leder ofta till processer hos förvaltningsdomstolarna. Majoriteten av försäkringstagarna är personer som söker ersättning eller stöd då de redan befinner sig i en utsatt och påfrestande situation både ekonomiskt och socialt. Dessa blir alltför ofta hjälplösa och utsatta i processerna mot Försäkringskassan eftersom de inte vet hur de ska gå vidare i själva processen och vad som förväntas av dem. De flesta saknar juridiska kunskaper för att på egen hand ombesörja sina ärenden. De flesta saknar även likvida medel för att anlita ett juridiskt ombud såsom advokat eller jurist till att företräda dem i deras process mot försäkringskassan. Resultatet av ovan anförda blir att många försäkringstagare hamnar utanför ersättningssystemet och har svårigheter att försörja sig själva. De hamnar utanför samhället och har svårt att ta sig tillbaka. Många tvingas in i Arbetsförmedlingen trots bekräftade sjukdomar som hindrar dem från att arbeta vilket gör att individen hamnar i en ond cirkel. Det vore behjälpligt med rättshjälp för de personer som hamnar i tvist med Försäkringskassan. Inom förvaltningsärenden kan försäkringstagare ansöka om samma sak hos Försäkringskassan flera gånger om vilket kan leda till flera och mångåriga processer mot Försäkringskassan. Enligt motionen ska rättshjälp 15

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Centerpartiets partistämma 11 i Åre 41 1 2 3 Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Motioner Rättshjälp - Motion nr :1-:3

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Barnäktenskap och tvångsäktenskap Barnäktenskap och tvångsäktenskap Sara Palm Student Ht 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Viola Boström Juristprogrammet, 270 hp UMEÅ UNIVERSITET Innehållsförteckning Förkortningar...4 1. Inledning...6

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling Reservation av ordföranden Göran Ewerlöf, till vilken ledamöterna Marcela Arosenius (c) och Anna Lindgren (m) ansluter sig Kap. 7 Positiv särbehandling Enligt min uppfattning bör positiv etnisk särbehandling

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN Sammanfattning Sverigedemokraterna anser att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter, och därmed också lika stor rätt till ett tryggt liv.

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer