Web Application Export

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Web Application Export"

Transkript

1 Förfrågan om offentlig upphandling Uppgifter om den ekonomiska aktören och upphandlingen Uppgifter om den ekonomiska aktören Typ av ekonomisk aktör Fysisk person Juridisk person Namn på den ekonomiska aktören Förnamn Efternamn Etableringsland Adress Land Region/område Autonom region Provins Delstat Ort Postnummer Gatuadress EU-identifikationsnummer Känt Okänt Identifikationsnummer Nationellt identifikationsnummer Känt Okänt Typ av identifikationsnummer Identifikationsnummer Information om upphandlingen Försäkran Vi försäkrar att förfrågan gäller ett anbudsförfarande Upphandlingens dokumentnummer i TED Känt Okänt TED-nummer Upphandlingens nationella referensnummer Känt Okänt Referensnummer Länk till upphandlingens webbsida Ytterligare information om upphandlingen Syftet med förfrågan Kontroll av att kraven i de tekniska specifikationerna är uppfyllda (nationella standarder, märken och bedömning av överensstämmelse) Kontroll av skäl för uteslutning Kontroll av urvalskriterier Kontroll av uppgifterna i det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Kontroll av kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder Kontroll av de officiella förteckningarna över ekonomiska aktörer och certifieringsorgan Kontroll av onormalt låga anbud Anbudsbelopp 1/12L

2 I. Frågor om nationella standarder/märken/provningsrapporter I.A Frågor om nationella standarder Kan ni bekräfta att den bifogade nationella standarden är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (01) Ja, den bifogade nationella standarden är äkta. Nej, den bifogade nationella standarden är inte äkta. Vi kan inte avgöra om den bifogade nationella standarden är äkta. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (01.1) Ska den nationella standarden nedan genomföra en europeisk standard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en gemensam teknisk specifikation, en internationell standard eller ett tekniskt referenssystem från ett europeiskt standardiseringsorgan? Vänligen specificera den nationella standarden i frågans kommentarruta. (02) Vänligen specificera vad som genomförs (02.1) En europeisk standard Ett europeiskt tekniskt godkännande En gemensam teknisk specifikation En internationell standard Ett tekniskt referenssystem från ett europeiskt standardiseringsorgan Vänligen ange standardens referens (02.2) I.B Frågor om nationella märken och bedömning av överensstämmelse Kan ni bekräfta att det bifogade nationella märket/den bifogade bedömningen av överensstämmelse är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (03) Ja, det bifogade nationella märket/den bifogade bedömningen av överensstämmelse är äkta. Nej, det bifogade nationella märket/den bifogade bedömningen av överensstämmelse är inte äkta. Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (03.1) Har det nationella märket utfärdats av ett behörigt offentligt eller privat organ? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (03a) Om ja, vänligen ange typ av organ. (03a.1) Behörigt offentligt organ Behörigt privat organ Vänligen ange organets namn. (03a.2) Vänligen ange organets adress. (03a.3) Vänligen lämna ytterligare kontaktuppgifter till det utfärdande organet, t.ex. mejladress, telefonnummer och kontaktperson. (03a.4) Om nej, vänligen förklara vilken rättslig karaktär/vilket rättsligt värde det bifogade dokumentet har och vem som har utfärdat det. (03a.5) Vänligen ange hur lång tid det tar att få märket i genomsnitt. (Antal dagar/veckor/månader) (03a.6) Har det bifogade intyget/den bifogade provningsrapporten utfärdats av ett behörigt nationellt organ för bedömning av överensstämmelse eller något likvärdigt organ? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (04) Om ja, vänligen ange typ av organ. (04.1) Behörigt nationellt organ för bedömning av överensstämmelse Likvärdigt organ för bedömning av överensstämmelse Vänligen ange organets namn. (04.2) Vänligen ange organets adress. (04.3) Vänligen lämna ytterligare kontaktuppgifter till det utfärdande organet, t.ex. mejladress, telefonnummer och kontaktperson. (04.4) Om nej, vänligen förklara vilket rättsligt värde det bifogade dokumentet har och vem som har utfärdat det? (04.5) Vänligen ange hur lång tid det tar att få intyget/provningsrapporten i genomsnitt. (Antal dagar/veckor/månader) (04.6) 2/12L

3 II. Frågor om skäl för uteslutning II.A Frågor om lagakraftvunnen dom Enligt det bifogade dokumentet föreligger ingen lagakraftvunnen dom. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (05) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (05.1) Stämmer uppgifterna i det bifogade dokumentet? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (06) Vi kan inte avgöra om uppgifterna stämmer. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om uppgifterna stämmer. (06.1) Vänligen förklara i vilket avseende uppgifterna är felaktiga. (06.2) Är det bifogade dokumentet ett utdrag från ett relevant register (t.ex. ett brottsregister)? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (07) Från vilket register kommer utdraget? (07.1) Är uppgifterna i utdraget/dokumentet fullständiga? (07.2) Vänligen förklara i vilket avseende uppgifterna är ofullständiga. (07.2.1) Är det ett likvärdigt dokument som visar att det inte föreligger någon lagakraftvunnen dom och som utfärdats av en behörig rättslig eller administrativ myndighet i ert land? (07.3) Kan ni tillhandahålla ett dokument som visar att det inte föreligger någon lagakraftvunnen dom? (07.3.1) Dokumentet bifogas. Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla ett dokument som visar att det inte föreligger någon lagakraftvunnen dom. ( ) Bekräftar det bifogade dokumentet att den ekonomiska aktören eller dess företrädare inte har varit föremål för en lagakraftvunnen dom på någon av de grunder som räknas upp i artikel 57.1 i direktiv 2014/24/EU? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (08) Informationen är inte tillgänglig. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (08.1) Har den ekonomiska aktören eller dess företrädare varit föremål för en lagakraftvunnen dom på någon av de grunder som räknas upp i artikel 57.1 i direktiv 2014/24/EU? (08a) Informationen är inte tillgänglig. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (08a.1) Om ja, vänligen ange på vilken grund den ekonomiska aktören har dömts. (08a.2) Deltagande i en kriminell organisation Mutbrott Bedrägeri Terroristbrott Brott med anknytning till terroristverksamhet Penningtvätt Finansiering av terrorism Barnarbete Andra former av människohandel 3/12L

4 Vänligen ange den dömda personens/enhetens namn. (08a.3) Vänligen ange den dömda personens/enhetens kontaktuppgifter och alla tillgängliga identifieringsuppgifter. (08a.4) Vänligen ange dag då domen meddelades. (08a.5) Vänligen lämna ytterligare uppgifter om beslutet eller domen, t.ex. namnet på den utfärdande myndigheten/det utfärdande organet eller referensnummer. (08a.6) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (08a.7) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. (Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan.) Uteslutningsperiodens slutdatum: (08a.7.1) Har inte fastställts. Har fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. (08a.7.1.1) Vänligen ange varför den ekonomiska aktören inte har uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden. (08a.7.2) På grund av godtagbara korrigerande åtgärder. Eftersom uteslutningsperioden är över. På grund av tvingande hänsyn till allmänintresset såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. Av andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. II.B Frågor om skyldigheter när det gäller skatter eller socialförsäkringsavgifter Enligt det bifogade dokumentet har alla skyldigheter i fråga om skatter eller socialförsäkringsavgifter fullgjorts. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (09) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (09.1) Är det bifogade dokumentet ett intyg som har utfärdats av den behöriga myndigheten i ert land? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (10) Vänligen tillhandahåll all tillgänglig information om det bifogade dokumentet (10.1) Bekräftar det bifogade dokumentet att alla skyldigheter i fråga om skatter har fullgjorts? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (11) Har den ekonomiska aktören betalat sina skatter? (12) Ja, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören betalat sina skatter. Nej, den ekonomiska aktören har inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter. Vi har ingen information om detta. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (12.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (12.2) Kan ni specificera det belopp som den ekonomiska aktören ska betala? (12.2.1) Vänligen ange det utestående beloppet eller hur stor andel av det ursprungliga beloppet som fortfarande ska betalas. ( ) Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (12.2.2) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Vänligen lämna ytterligare uppgifter om beslutet, t.ex. referensnummer och det beslutande organets namn. Om denna information inte är tillgänglig, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? ( ) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. 4/12L

5 Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) Vänligen ange varför den ekonomiska aktören inte har uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden, t.ex. ringa utestående belopp. ( ) Bekräftar det bifogade dokumentet att alla skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifter har fullgjorts? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (13) Har den ekonomiska aktören betalat sina socialförsäkringsavgifter? (14) Ja, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören betalat sina socialförsäkringsavgifter. Nej, den ekonomiska aktören har inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifter. Vi har ingen information om detta. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (14.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (14.2) Kan ni specificera det belopp som den ekonomiska aktören ska betala? (14.2.1) Vänligen ange det utestående beloppet eller hur stor andel av det ursprungliga beloppet som fortfarande ska betalas. ( ) Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (14.2.2) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Vänligen lämna ytterligare uppgifter om beslutet, t.ex. referensnummer och det beslutande organets namn. Om denna information inte är tillgänglig, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? ( ) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) Vänligen ange varför den ekonomiska aktören inte har uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden, t.ex. ringa utestående belopp. ( ) II.C Frågor om uppfyllandet av skyldigheterna enligt den övergripande sociala klausulen (artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU) Har den ekonomiska aktören vid fullgörandet av kontrakt åsidosatt sina miljörättsliga skyldigheter under de tre senaste åren eller före upphandlingens slut? De miljörättsliga skyldigheterna fastställs i EU-lagstiftning, nationell rätt, kollektivavtal eller internationell rätt enligt bilaga X i direktiv 2014/24/EU. (15) Ja, den ekonomiska aktören har åsidosatt sina skyldigheter. Nej, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören inte åsidosatt sina skyldigheter. Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (15.1) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. (15.1.1) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (15.1.3) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) 5/12L

6 Har den ekonomiska aktören vid fullgörandet av kontrakt åsidosatt sina social- och arbetsrättsliga skyldigheter under de tre senaste åren eller före upphandlingens slut? De social- och arbetsrättsliga skyldigheterna fastställs i EU-lagstiftning, nationell rätt, kollektivavtal eller internationell rätt enligt bilaga X i direktiv 2014/24/EU. (16) Ja, den ekonomiska aktören har åsidosatt sina skyldigheter. Nej, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören inte åsidosatt sina skyldigheter. Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (16.1) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. (16.1.1) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (16.1.3) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) II.D Frågor om anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning Kan ni bekräfta att det bifogade dokumentet om anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (17) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (17.1) Bekräftar det bifogade dokumentet att den ekonomiska aktören${q18} Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (18) inte befinner sig i konkurs inte är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden inte är föremål för tvångsförvaltning inte har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer inte har avbrutit sin näringsverksamhet inte befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar Vi kan inte avgöra om informationen är korrekt. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (18.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (18.2) Är den ekonomiska aktören föremål för något av förfarandena ovan? (18.3) Den ekonomiska aktören (18.3.1) befinner sig i konkurs är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden är föremål för tvångsförvaltning har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer har avbrutit sin näringsverksamhet befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar Kan ni tillhandahålla ett dokument om anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning? (18.4) Dokumentet bifogas. 6/12L

7 II.E Frågor om andra, fakultativa skäl för uteslutning Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom uteslutits från tidigare upphandlings- eller koncessionsförfaranden? (19) Vänligen ange av vilka skäl. (19.1) Allvarliga fel i yrkesutövningen Överenskommelse med andra ekonomiska aktörer för att snedvrida konkurrensen Intressekonflikt Tidigare deltagande i samma upphandling Allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare upphandlings- eller koncessionskontrakt Har lämnat oriktiga uppgifter i allvarlig omfattning Har otillbörligt försökt att påverka beslutsprocessen Av andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (19.2) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, som gör att dennes redbarhet kan ifrågasättas? (20) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (20.1) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (20.1.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom ingått överenskommelser med andra ekonomiska aktörer för att snedvrida konkurrensen? (21) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (21.1) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (21.1.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom uteslutits från tidigare upphandlingsförfaranden på grund av en intressekonflikt? (22) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (22.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare upphandlings- eller koncessionskontrakt? (23) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (23.1) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (23.1.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. 7/12L

8 II.F Frågor om korrigerande åtgärder som den ekonomiska aktören själv har vidtagit för att visa sin tillförlitlighet trots att det föreligger ett fakultativt skäl för uteslutning Kan ni bekräfta att det bifogade dokumentet om den ekonomiska aktörens korrigerande åtgärder är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (24) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (24.1) III. Frågor om urvalskriterierna III.A Frågor om den ekonomiska aktörens behörighet att utöva yrkesverksamheten Krävs det i ert land registrering/medlemskap för att man ska få utöva följande yrkesverksamheter: (25) ${Q25} Ja, man måste vara registrerad för alla nämnda yrkesverksamheter. Nej, man behöver inte vara registrerad för någon av de nämnda yrkesverksamheterna. Registrering krävs för vissa av de nämnda yrkesverksamheterna. Vänligen ange för vilka yrkesverksamheter det krävs registrering/medlemskap i ert land. (25.1) Är den ekonomiska aktören ansluten till ert lands yrkes- eller branschregister? (26) Är registreringen obligatorisk? (26.1) Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören har ett särskilt tillstånd eller är medlem i en särskild organisation och därför får tillhandahålla tjänsterna? (27) Är det obligatoriskt att ha ett särskilt tillstånd eller vara medlem i en särskild organisation för att få tillhandahålla tjänsterna? (27.1) Får den ekonomiska aktören på grund av sina yrkeskvalifikationer utöva följande verksamhet: (28) ${Q28} Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. III.B Frågor om den ekonomiska aktörens ekonomiska och finansiella ställning Är den revisor som intygar den ekonomiska och finansiella ställningen auktoriserad i ert land? (29) Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören inledde sin verksamhet eller att företaget bildades följande datum? (30) ${Q30} Nej, fel datum. Den ekonomiska aktören är inte registrerad i vårt land. Vänligen ange rätt datum. Bifoga om möjligt ett intyg om rätt datum. (30.1) III.C Frågor om den ekonomiska aktörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet Har den ekonomiska aktören fullgjort ett kontrakt åt er? (31) Var ni nöjda? (31.1) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Vi kan inte lämna ut den här typen av information. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Fullgjordes kontraktet enligt reglerna? (31.2) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Vi kan inte lämna ut den här typen av information. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Fullgjordes kontraket inom utsatt tid? (31.3) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Vi kan inte lämna ut den här typen av information. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. 8/12L

9 III.D Frågor om kvalitetskontroll och överensstämmelse Kan ni bekräfta att de bifogade intygen om varornas överensstämmelse är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (32) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (32.1) Kan ni bekräfta att de bifogade intygen om kvalitetskontroll är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (33) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (33.1) IV. Frågor om uppgifterna i det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet IV.A Frågor om nationella databaser med relevant information om ekonomiska aktörer som upphandlande myndigheter i andra länder kan ta del av Vi kommer inte åt informationen i nedanstående punkt i det bifogade upphandlingsdokumentet. Kan ni kontrollera/skicka relevant webbadress/id-nummer? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. (34) Punkt med åtkomstproblem:${q34} Ja, se webbadress nedan. Ja, se identifieringsuppgifter nedan. Relevant webbadress: (34.1) Relevanta identifieringsuppgifter: (34.2) Kan ni tillhandahålla relevant dokumentation? (34.3) Relevant dokumentation bifogas. Vi kommer åt informationen i nedanstående punkt i det bifogade upphandlingsdokumentet men förstår den inte. Kan ni förklara vad som menas? Om du väljer den här frågan måste du bifoga det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. (34a) Punkt som behöver klargöras:${q34a} IV.B Fråga om ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument som använts i ett tidigare upphandlingsförfarande Har ni kontrollerat uppgifterna i det bifogade upphandlingsdokument som ni har fått av den ekonomiska aktören? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. (35) Om ja, ange dag då kontrollen gjordes. (35.1) Har ni upptäckt några felaktigheter/problem? (35.2) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Gjorde felaktigheterna/problemen att den ekonomiska aktören uteslöts? (35.2.2) Vänligen förklara varför felaktigheterna/problemen inte gjorde att den ekonomiska aktören uteslöts. ( ) Kan ni tillhandahålla dokumentation om uteslutningen? ( ) Relevant dokumentation bifogas. Nej, vi kan inte tillhandahålla dokumentation om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. V. Frågor om kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder V.A Frågor om bevis på att kvalitets- och miljöstandarderna är uppfyllda Enligt det bifogade dokumentet är kvalitets- och miljöstandarderna uppfyllda. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (36) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (36.1) 9/12L

10 Är det bifogade dokumentet ett intyg på att den ekonomiska aktören uppfyller följande kvalitetssäkringsstandard? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (37) Standard som ska kontrolleras:${q37} Vilken kvalitetssäkringsstandard gäller intyget? (37.1) Är det bifogade dokumentet ett intyg på att den ekonomiska aktören uppfyller följande miljöledningsstandard? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (37a) Standard som ska kontrolleras:${q37a} Vilken miljöledningsstandard gäller intyget? (37a.1) V.B Frågor om omöjligheten för den ekonomiska aktören att få intyg utfärdade eller erhålla dem inom gällande tidsfrister Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören inte hade möjlighet att få ett intyg om följande kvalitetssäkringsstandard utfärdat eller erhålla det inom gällande tidsfrister? (38) Relevant standard:${q38} Att inget intyg har utfärdats beror på följande: (38.1) Den ekonomiska aktören uppfyller inte de gällande standarderna. Omständigheter som kan tillskrivas den ekonomiska aktören själv. Andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören inte hade möjlighet att få ett intyg om följande miljöledningsstandard utfärdat eller erhålla det inom gällande tidsfrister? (38a) Relevant standard:${q38a} Att inget intyg har utfärdats beror på följande: (38a.1) Den ekonomiska aktören uppfyller inte de gällande standarderna. Omständigheter som kan tillskrivas den ekonomiska aktören själv. Andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. VI. Frågor om uppgifter i de officiella förteckningarna över ekonomiska aktörer och certifieringsorgan VI.A Frågor om intyg om att företaget är registrerat i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer Enligt det bifogade dokumentet är företaget registrerat i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (39) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (39.1) VI.B Frågor om uppfyllandet av kraven för att registreras i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer eller för att få en certifiering Är den ekonomiska aktören etablerad i ert land? (40) Vet ni om den ekonomiska aktören är registrerad i ett annat land? (40.1) Vänligen ange i vilket land. (40.1.1) Vänligen specificera. ( ) När kontrollerades det senast om den ekonomiska aktören uppfyller kraven för att registreras i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer eller för att få en certifiering? (41) Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören fortfarande uppfyller kraven för att registreras i ert lands officiella förteckning över godkända ekonomiska aktörer eller för att få en certifiering? (42) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (42.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (42.2) 10/12L

11 Ger intyget den ekonomiska aktören behörighet att utöva följande verksamhet: (43) ${Q28} Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (43.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (43.2) VII. Frågor om onormalt låga anbud VII.A Fråga om den ekonomiska aktörens skyldigheter enligt artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU Finns det miljörättsliga regler/skyldigheter i ert land som är tillämpliga på anbudet? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga anbudet och/eller den ekonomiska aktörens förklaring när förfrågan sparas som utkast. (44) Vet inte. Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (44.1) Vänligen specificera tillämpliga regler. Ange titel och referens till den relevanta bestämmelsen/artikeln. (44.2) Uppfyller anbudet tillämpliga regler? (44.3) (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Finns det social- och arbetsrättsliga regler/skyldigheter i ert land som är tillämpliga på anbudet? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga anbudet och/eller den ekonomiska aktörens förklaring när förfrågan sparas som utkast. (45) Vet inte. Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (45.1) Vänligen specificera tillämpliga regler. Ange titel och referens till den relevanta bestämmelsen/artikeln och till eventuella kollektivavtal. (45.2) Uppfyller anbudet tillämpliga regler? (45.3) (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Kan ni ange vilka minimilöner som är tillämpliga? (45.4) Minimilöner som är tillämpliga på anbudet. (45.5) VII.B Fråga om nationella tekniska standarder Överensstämmer anbudet med nationella tekniska standarder? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga den ekonomiska aktörens förklaring när förfrågan sparas som utkast. (46) Berörda sektorer/tjänster:${q46} Vet inte. Vänligen förklara varför den ekonomiska aktören inte uppfyller kraven i de tekniska specifikationerna. (46.1) Kan ni ange vilka nationella tekniska standarder som är tillämpliga? (46.2) Tillämpliga nationella standarder: (46.3) 11/12L

12 VII.C Fråga om statligt stöd Har den ekonomiska aktören fått statligt stöd? (47) Informationen är inte tillgänglig. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (47.1) Är det statliga stöd som den ekonomiska aktören har fått förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107 i EUF-fördraget? (47.2) (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vänligen ange referens till en eventuell gruppundantagsförordning eller ett enskilt kommissionsbeslut. Om möjligt bifoga beslutet. (47.2.1) För en del frågor krävs bilagor. Du kan bifoga dokument till din förfrågan när du har sparat den som utkast. Använd funktionen Kopiera förfrågan om din myndighet vill skicka flera förfrågningar om samma ekonomiska aktör i olika syften. När du skapar en förfrågan kan du bara markera de fetstilade huvudfrågorna. De underordnade frågorna markeras automatiskt och blir synliga för mottagaren bara om de är relevanta. Personuppgifter blir synliga först när förfrågan har godtagits. Likaså kan bilagorna inte öppnas förrän förfrågan har godtagits. Använd funktionen Dela förfrågan om din myndighet inte kan svara på alla frågor. På så sätt kan du markera de frågor som du inte kan besvara och vidarebefordra dem till en annan myndighet i ditt land. Du kan ange dina svar i svarsrutan och/eller i frågans kommentarruta. Om du svarar med fritext måste du alltid ange vilket språk du skriver på. 12/12L

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Del I: Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten Information om offentliggörande För upphandlingsförfaranden

Läs mer

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet 05 ÅLR 2017/7257 Linje 1 Del I: Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten Information om offentliggörande För

Läs mer

Leverantörsprövning: Uteslutning, kvalificering och ESPD

Leverantörsprövning: Uteslutning, kvalificering och ESPD Leverantörsprövning: Uteslutning, kvalificering och ESPD Henrik Grönberg, Upphandlingsmyndigheten Konferens Upphandling 24 Malmö den 17 februari 2016 Innehåll Uteslutning. Kvalificering. Det europeiska

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta):

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta): ANSÖKNINGSBLANKETT Bifogat översänds ansökan från [namn] med anledning av anmodan att lämna intresseanmälan MARKT/2003/12/F för experter på området finansiella tjänster ur användarperspektiv i syfte att

Läs mer

NYA UTESLUTNINGSGRUNDER OCH TILLÄMPNING AV REGLER OM SJÄLVSANERING UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016

NYA UTESLUTNINGSGRUNDER OCH TILLÄMPNING AV REGLER OM SJÄLVSANERING UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016 NYA UTESLUTNINGSGRUNDER OCH TILLÄMPNING AV REGLER OM SJÄLVSANERING UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016 NUVARANDE LAGSTIFTNING NUVARANDE LAGSTIFTNING Obligatoriska uteslutningsgrunder 10 kap.

Läs mer

Hur hantera ESPD? Aktualitetsdagar i upphandling Nagu Jurist Jonna Törnroos

Hur hantera ESPD? Aktualitetsdagar i upphandling Nagu Jurist Jonna Törnroos Hur hantera ESPD? Aktualitetsdagar i upphandling Nagu Jurist Jonna Törnroos ESPD - syfte Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument European Single Procurement Document Dokument med vilket anbudsgivare

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Meddelande om upphandling försörjningssektorerna. Tjänster

Meddelande om upphandling försörjningssektorerna. Tjänster 1 / 5 Meddelande om upphandling försörjningssektorerna Tjänster direktiv 2014/25/EU Avsnitt I: Upphandlande enhet I.1) Namn och adresser Öresundståg AB 556794-3492 Stortorget 29 211 34 Kontaktperson: Mats

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

MODULSKISS Bilaga 1 Interaktiv utbildning utlänningsrätt Grundläggande nivå Fördjupning Repetition Examination Teori Teori Teori Teori Teori Teori Interaktiv utbildning - utlänningsrätt PVS-714-5305/10

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Projektledare för projektet: Marknadsetablering Spel & Gamification Boost en förstärkning under 2017 för tydligare positionering FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Omfattningen av beställarens behov

Läs mer

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent Nyheter inom offentlig upphandling Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent 1 Tre nya upphandlingslagar 2017-01-01 Lagen om offentlig upphandling (LOU) + komplettering 2017-06-01 Lagen om upphandling inom

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Förenklingar vid anbudslämnande

Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Förenklingar vid anbudslämnande Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument Förenklingar vid anbudslämnande Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument Bestämmelser genom förordning ESPD är ett standardformulär som fastställts av kommissionen

Läs mer

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster 1/6 E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er): Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha),

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA Principer för offentlig upphandling Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är en helt ny lagstiftning som omfattar upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner.

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 21.11.2014 2014/0180(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling. Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström

Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling. Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn i de nya upphandlingsdirektiven Möjligheterna att ta miljö-,

Läs mer

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 maj 2016 Ardalan Shekarabi Rikard Jermsten (Finansdepartementet)

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Nya EU-direktiv och implementering Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-komissionen skapat

Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-komissionen skapat 1 Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-komissionen skapat Arbets- och näringsministeriet 14.4.2016 2 Bakgrund Europeiska unionens

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-kommissionen skapat

Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-kommissionen skapat 1 Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-kommissionen skapat Arbets- och näringsministeriet 27.1.2017 / uppdaterad version 2 2 Bakgrund

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

BILAGOR. till. kommissionens genomförandeförordning. om fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

BILAGOR. till. kommissionens genomförandeförordning. om fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [ ](2015) XXX draft ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till kommissionens genomförandeförordning om fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling

Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling Föredrag 5 februari 2009 Nätverket Renare Mark - Norrköping Advokat Rikard Setterlid Upphandlingsrättsliga utgångspunkter Korrekt och saklig reglering av

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor ARES(2014)197050 Ärende: Anbudsinfordran nr PO/2013-24-INF/STO om ett öppet inter-institutionellt förfarande för tillhandahållande

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Lagstiftningsarbetet Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig upphandling

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska. 1(5) 1B Nybildat företag Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information

Läs mer

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund Nya upphandlingslagar Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund 2 Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende avtal

1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende avtal Datum Sida 1(5) Referens Ansökningsformulär 1B Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner

Läs mer

Nya upphandlingsregler 2017: Leverantörsprövning. Upphandlingsmyndighetens konferens 2016 Henrik Grönberg och Kerstin Wiss Holmdahl

Nya upphandlingsregler 2017: Leverantörsprövning. Upphandlingsmyndighetens konferens 2016 Henrik Grönberg och Kerstin Wiss Holmdahl Nya upphandlingsregler 2017: Leverantörsprövning Upphandlingsmyndighetens konferens 2016 Henrik Grönberg och Kerstin Wiss Holmdahl 1 2 Obligatorisk uteslutning Leverantör som har gjort sig skyldig till

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Datum Sida 1(5) Referens Ansökningsformulär 1A Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Nytt staket, nya grindar och nya lekredskap till Lyckebo förskola i Juoksengi Övertorneå kommun önskar offert på material

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET

CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET 1 Upphandlingsförfaranden Öppet och selektivt förfarande - (nästan) som förut Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog» Samma villkor för användning för båda»

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ansökan om Avtal för Vårdcentral (VC)

Ansökan om Avtal för Vårdcentral (VC) Ansökan om Avtal för Vårdcentral (VC) 2 UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens fullständiga namn Organisationsnr/Personnr

Läs mer

Meddelande om upphandling. Tjänster

Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157513-2015:text:sv:html Sverige-Stockholm:

Läs mer

Grästorps kommun Social verksamhet

Grästorps kommun Social verksamhet Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333534-2012:text:sv:html SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534 Meddelande om upphandling Byggentreprenader Direktiv

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62218-2011:text:sv:html SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100.

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31346705.aspx Externt anbuds-id 404245-2011 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER: UPPHANDLINGSBESLUT, ÄNDRINGSSÖKANDE, ÄNDRING AV UPPHANDLINGSKONTRAKT SAMT OFFENTLIGHET

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER: UPPHANDLINGSBESLUT, ÄNDRINGSSÖKANDE, ÄNDRING AV UPPHANDLINGSKONTRAKT SAMT OFFENTLIGHET GEMENSAMMA BESTÄMMELSER: UPPHANDLINGSBESLUT, ÄNDRINGSSÖKANDE, ÄNDRING AV UPPHANDLINGSKONTRAKT SAMT OFFENTLIGHET 1 Upphandlingsbeslut och väntetid De faktorer som väsentligt har påverkat avgörandet ska

Läs mer

SE-Umeå: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 2012/S 107-178155. Meddelande om upphandling. Tjänster

SE-Umeå: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 2012/S 107-178155. Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178155-2012:text:sv:html SE-Umeå: Arkitekt-,

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer