Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer"

Transkript

1 Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer Informationsmöte om GDSN Major Release 3.1 torsdagen den 24 april 2014 kl World Trade Center Kongresscenter., Stockholm - Lokal Milano

2 Agenda 24 april kl Vad är GDSN Major Release 3.1 och varför behövs den? 2. Generella förändringar jämfört med dagens lösning för artikelinformation, 3. Övergripande tidsplan GDSN 4. Det svenska subsetet efter Major Release 3.1 vid oförändrade affärskrav från den svenska användargruppen. Före- och efteranalys. 5. Ur ett användarperspektiv: ICA och ger sin syn på Major Release 3.1 (Sylvia Rubio Alegren ICA). Sirpa Rodriguez från Unilever berättar om Unilevers utmaningar med GDSN och olika nationella marknader. 6. Validoo Items förutsättningar och Validoos syn på Major Release Viktig dokumentation om Major Release. 8. Övergripande tids- och handlingsplan GS1 Sweden 9. Frågor 10. Nästa steg

3 1. Vad är GS1 GDSN Major Release 3.1 och varför behövs den? Idag finns över 12 miljoner unika artiklar registrerade i Global Registry och det ökar Mer än företag i över 150 länder använder GDSN Fler branscher än detaljhandeln har börjat använda och intressera sig GS1-standarden och lösningarna för artikelinformation. Tex Hälso & Sjukvård, Bygg & VVS mfl. Detta har skapat en tröghet när det gäller vidareutvecklingen av standarden och en ineffektiv förändringsprocess. Därför beslutades 2011 att dagens standard och datamodell för artikelinformation måste göras om från grunden och styckas upp i olika moduler som för sig eller i olika konstellationer kan vara branschspecifika.

4 Övergripande om syftet och förväntade effekter med Major Release 3.1 Styrkan i Major Release kan sammanfattas i att förändringar, anpassningar och tillägg baserade på affärsbehov, lagkrav och regleringar kommer gå snabbare att införa och genomföra än idag. På grund av hur Major Release är utformad kommer de flesta ändringar inte kräva produktionssättning utan endast enkel konfiguration av valideringsregler vilket innebär kostnadsbesparing. En kostnadsbesparing uppstår också i och med att deltagandet i arbetsgrupperna kommer bli mer effektivt eftersom att respektive representant inom respektive bransch/sektor kommer få större möjligheter att enbart koncentrera sig inom sina områden.

5 2. Generella förändringar jfr med dagens lösning för artikelinformation Symbolisk bild på dagens globala lösning för artikelinformation

6 Utmaningar med dagens standard I dagens standard finns ett enda stort artikelinformationsmeddelande för alla som använder standarden. Det leder till många redundanta fält för varje olik typ av artikel (t.ex. klädesplagg eller matvara) och även med avseende på vad som behöver kommuniceras (t.ex. information för varuförsörjning eller information för presentation till slutkonsument). För varje typ av artikel som t.ex. en bok eller en burk fruktyoghurt finns det stora skillnader när det gäller presentation till slutkonsument. I dagens standard finns i princip allt som krävs för varuförsörjning i det stora grundmeddelandet. Det som krävs för presentation till slutkonsument är ofta utvecklat i bilagor som länkas in i det stora grundmeddelandet. Eftersom grundmeddelandet och bilagorna rent tekniskt, dvs. inte bara p.g.a. sin omfattning, är svåra att orientera sig i är det svårt och tidskrävande att sätta upp de olika valideringsregler som krävs för de nödvändiga kontrollerna av datakvaliteten. Ett olyckligt arv från begynnelsen av standardens utveckling är också att en del kodlistor och dess värden är inbakade i meddelandet. Detta gör att det tar flera år att få igenom t.ex. en ny kod för miljömärkning på kläder eftersom det kräver en versionsuppgradering för alla parter.

7 Hur löser Major Release utmaningarna? Major Release har en tydlig relation mellan artikelmodellen och den specifika affärsprocess den relaterar till. Kontext och moduler - den nya datamodellen Den största förändringen i Major Release är att den består av flera moduler som kan sättas samman med en grundläggande modul kallad: Core. Core är bärare av den grundinformation som delas av alla typer av artiklar. Exempel på sådan grundinformation är: GTIN, synkroniseringsdatum, tillverkare etc. De olika Modulerna kan i olika konstellationer användas för att uppfylla behov för specifik bransch/kontext/sektor. För närvarande är 68 moduler identifierade och detaljerade baserade på redan kända behov.

8 Kontext och moduler Figur 1 Relation mellan Kontexter och Moduler De blå bubblorna är exempel på moduler och de inringade områdena är exempel på Kontexter. Den vita bubblan: Core illustrerar grundmodulen för artiklars basinformation. Bilden illustrerar också att olika kontexter ibland delar moduler med varandra.

9 Kontext och moduler Bas för uppdelningen i moduler och kontext är de produktklasskategorier som respektive artikel tillhör. Produktklasskategorierna som används i GS1 standarden för artikelinformation heter: Global Product Classification (GPC). GPC är enkelt uttryckt standard för att klassificera artiklar så att de blir lättare att organisera. I nedanstående exempel syns att vinäger hör till kontext för Food & Beverage (livsmedel). Exempel på GPC: Segment Livsmedel, Drycker och Tobaksprodukter: Familj Kryddor och konserveringsmedel och extrakter: Klass Vinäger och matlagningsviner: Produktklass Vinäger:

10 Sammanfattning kontext och moduler Kontext är det begrepp som man använder inom Major Release för att definiera branscher, sektorer eller områden som använder artikelinformation på ett gemensamt sätt. Modul är det begrepp man använder för att definiera specifika informationsområden som t.ex. Batteriinformation, Farligt Godsinformation, Leverans- och inköpsinformation. Det finns även en grundmodul: Core, för det som är gemensamt för all artikelinformation.

11 Större möjligheter till lokala variationer Begränsningar som i dagens standard är inbyggt i meddelandet som t.ex. obligatorisk förekomst, begränsning av fältlängder och antal förekomster öppnas upp till förmån för att istället införa begränsningar med valideringsregler Datakontroller och affärsregelvalideringar kommer kunna sättas upp per modul, bransch, region, land och/eller företag. Det kommer t.ex. gå att implementera olika regelkontroller för modulen:

12 Exempel på variationer Figur 5 Valideringar går att implementera per Kontext. Bilden illustrerar några moduler som ingår i Kontexten Food & Beverage samt exempel på två kontextspecifika valideringsregler. En annan kontext som också använder t.ex. modulen Allergen kan ha helt andra valideringsregler implementerade.

13 Komponenter Major Release har i Core, dvs. grundinformationen för artikel stöd för olika ingående komponenter. Komponenter är olika delar av konsumentartikeln som inte var för sig är avsedda för försäljning. Figur 7 Läkemedel består av flera nivåer av komponenter under konsumentförpackningen. Själva tablettkartan till vilken t.ex. information om antal tabletter behöver anges samt tabletten i sig till vilken information om t.ex. innehåll och styrka anges. För hållbarhetskraven krävs t.ex. information om påverkan på människor och miljö vid tillverkningen av såväl förpackning, tablettkarta som tablett.

14 GDSN Common Nytt i och med Major Release är också att den delar klasser och kodlistor med standarden för övrig ecom (EDI) som bl.a. inbegriper order, fakturering, leveransavisering och mottag samt olika transportmeddelanden och meddelanden för förpackningens information (artwork). Datatyperna som delas med ecom, är beskrivande och kodlistorna som baseras på ISO, UN/CEFACT och andra erkända globala standarder blir (med några få undantag) externa Detta leder till att alla handelsparter via Major Release får tillgång till nya koder i takt med att dessa introduceras och (utan att som idag krävs för vissa av de inbyggda kodlistorna) tvingas produktionssätta en förvaltningsuppdatering, en så kallad Maintenance release.

15 Definierbara datatyper Nytt är också att datatyper kommer gå att definiera med kodvärden, vilket ökar flexibiliteten och ger bättre stöd för lokala variationer för t.ex. olika skattetyper och pristyper i olika länder. System måste inte byggas om utan kan istället konfigureras för att anpassas till nya och förändrade datatyper.

16 Meddelandets utformning enligt Semantic Business Vocabulary Rules Det tekniska XML-meddelandet i Major Release är utformat enligt Semantic Business Vocabulary Rules (SBV) så att det blir lättare att tolka och orientera sig inom för människor. Det leder till att det kommer gå lättare och snabbare att implementera samt slå på och av valideringsregler ända ner på attributnivå. Det är förstås viktigt eftersom kravet på att ha valideringsregler implementerade ökar i och med att attributen annars är t.ex. obegränsat repeterbara SBV påverkar inte prestandan negativt eftersom det automatiskt översätts till maskinnära binär kod.

17 Flexiblare stöd för Attribute Value Pair Attribute Value Pair (AVP) blir också bättre i och med Major Release. AVP har alltid funnits i standarden för artikelinformation för att möjliggöra snabbare implementation av tillägg av enklare attribut utan att uppgradera artikelmeddelandet. AVP fungerar idag som så att man i en bilaga som heter AVP kan definiera attributnamn och värde. Nytt för Major Release är att det kommer gå att definiera AVP på fler ställen, till och med på attributnivå, istället för idag då det endast går att ange AVP på övergripande artikelinformationsnivå. Bilden nedan, Figur 8 visar hur ett AVP har knutits specifikt till ett egendefinierat attribut. Figur 8 Beskrivande datatypen Contact Type under klassen ContactInformation med egendefinierade kontakttyper i grått och exempel på en AVP länkad till specifikt en av dessa. Major Release erbjuder större flexibilitet för att lägga till nya attribut än dagens standard som bara har stöd för AVP som en bilaga till grundmeddelandet.

18 Nyhetsprocessen För detaljhandeln innebär Major Release också globalt stöd för ytterligare en process som det tidigare har saknats elektroniskt stöd för: Nyhetsprocessen. Tidigare har det bara funnits ett manuellt stöd för Nyhetsprocessen i och med att artikelinformation för helt nya artiklar som föreslås av leverantörer matats in för hand till grund för urval och analys av vad mottagaren skall välja för försäljning i några eller i alla butiker. Förändringar på artikelinformationen hos leverantör som för just sådana här helt nya artiklar är mer frekvent, har ofta missats vilket innebär att beslut har grundats på annan information än den verkliga. I Sverige har vi genom AVP redan infört delar av det elektroniska stödet för detta, kallat artikelavisering, men den fulla processlösningen och globala stödet för detta införs alltså inte förrän i och med Major Release.

19 3. Övergripande tidsplan GDSN

20 Status just nu Exakt datum för Major Release är inte satt mer än till Q Fortfarande arbetar de internationella arbetsgrupperna med Migreringsfrågor Migrering på konventionellt sätt beräknas bli mycket omfattande eftersom förändringarna är så stora. Exempel på stora förändringar är förändrad betydelse för vissa attribut, förändrad antal förekomst av attribut och klasser samt ett mycket stort antal nya och förändrade valideringsregler. Vissa moduler behöver justeras och ändras Valideringsreglerna analyseras. Uppenbara fel korrigeras.

21 4. Det svenska subsetet efter Major Release vid oförändrade affärskrav från den svenska användargruppen. Före- och efteranalys. Idag Artikelinformation 149 attribut 145 enligt version AVP 1 Chemical Ingredient Extension Livsmedelsbilagan 32 attribut 32 enligt version 2.8 GS1 Sweden genomför just nu en analys och jfr 2.8 med 3.1 för att se vilka attribut som förändras och hur dessa kommer att sammanställas i den nya datamodellen. Vad vi kan se hittills så rör det inte om några större förändringar sett till antalet attribut och definitioner. Analysen beräknas var klar i början på maj månad 2014 och kommer att läggas ut på GS1 Sweden hemsida.

22 5. Ur ett användarperspektiv: Sylvia Rubio Alegren, ICA (Se särskilt bildspel pdf) ICA ger sin syn på Major Release 3.1 Sirpa Rodriguez, Unilever Unilever berättar om Unilevers utmaningar med GDSN och olika nationella marknader.

23 Major Release Mottagarperspektiv Sylvia Rubio Alegren ICA Sverige

24 Agenda 1. Presentation av mig och ICA 1. Kort presentation om mig 2. ICA gruppen 3. ICA Sverige 2. Detaljhandelns olika behov av artikelinformation 1. En vanlig dag på ICA Logistik 2. Major Release fördelar för olika informationsbehov-moduler 3. Major Release exempel på moduler för lager och logistik 3. Presentation till slutkonsument olika typer av artiklar 1. Major Release fördelar för olika informationsbehov 2. Utnyttja att GPC är grund för vilka moduler och valideringar 3. Utnyttja också GPC för konfiguration så att artiklarna 4. Modulexempel för olika artikeltyper 5. Utnyttja den nya komponentnivån under konsumentartikeln 4. Övriga Major Release fördelar och råd för mottagare 1. Major Release stöd för artikelavisering i nyhetsprocesen 2. Major Release fördelar samt tips AVP 3. Major Release fördelar samt tips datatyper och valideringsregler 4. Some examples of the Major Release Business Values Avsändare/Producent ÅÅMMDD

25 Kort presentation om mig Sylvia Rubio Alegren, Certifierad Systemarkitekt Masterdata ICA Sverige Verksamhetsutveckling IT IT-branschen sedan 1995, främst systemutveckling med integrationer ICA sedan 2006 Inköp och Sortiment systemutveckling i samarbete med Ahold t.om GS1 standard och lösningar sedan 2007 (inkl. Norge) Globala GS1-arbetsgrupper sedan 2008 Arbetar sedan hösten 2013 med design av ICA s framtida masterdata-system för artikelinformation baserat på Major Release

26 ICA Gruppen Ett av nordens ledande detaljhandelsföretag Representerade i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Lithauen Totalt anställda och 2400 egna och handlarägda butiker ICA Sverige utgör kärnan i ICA Gruppen med 1334 handlarägda butiker ICA Gruppen ägs till största delen av ICA-handlarna genom huvudägaren Hakon Invest

27 ICA Sverige ICA Sverige verkar i samarbete med 1334 oberoende fria handlare som själva äger och ansvarar för driften av sina butiker ICA Sverige erbjuder tjänster till butikerna som: Centralt inköp av varor Logistik Marknadskommunikation Butiksutveckling ICA Sverige äger och driver centralt Cura-apoteken och avdelningarna med hem och fritidsartiklar i ICA Maxi-butikerna

28 Agenda 1. Presentation av mig och ICA 1. Kort presentation om mig 2. ICA gruppen 3. ICA Sverige 2. Detaljhandelns olika behov av artikelinformation 1. En vanlig dag på ICA Logistik 2. Major Release fördelar för olika informationsbehov-moduler 3. Major Release exempel på moduler för lager och logistik 3. Presentation till slutkonsument olika typer av artiklar 1. Major Release fördelar för olika informationsbehov 2. Utnyttja att GPC är grund för vilka moduler och valideringar 3. Utnyttja också GPC för konfiguration så att artiklarna 4. Modulexempel för olika artikeltyper 5. Utnyttja den nya komponentnivån under konsumentartikeln 4. Övriga Major Release fördelar och råd för mottagare 1. Major Release stöd för artikelavisering i nyhetsprocesen 2. Major Release fördelar samt tips AVP 3. Major Release fördelar samt tips datatyper och valideringsregler 4. Some examples of the Major Release Business Values Avsändare/Producent ÅÅMMDD

29 Detaljhandelns olika behov av artikelinformation Presentation till slutkonsumenter Processer, systemlösningar och informationsutbyte med handelsparter, till exempel: Kategori och Sortimentsplanering Inköp Planogram Marknadsföringsmaterial Order Transportplanering, -optimering och beställning Lagerplanering och -optimering Plock Fakturamatchning Uppföljning

30 En vanlig dag på ICA Logistik: Plockas detaljistförpackningar ( årligen) En lagerarbetare plockar i genomsnitt 150 förpackningar per timme Leverans flera gånger per dag/ 7 dagar i veckan till ICA Maxi Stormarknad I genomsnitt 4 leveranser per vecka till butik inklusive helg Sammanlagd transportsträcka per dag är km för att nå alla butiker Tas beslut angående inleverans-volymer för att täcka butikernas och slutkonsumenternas behov baserat på erbjudanden, väder och säsong, t.ex behov av julskinka och sill inför julen skiftar snabbt till hummer och oxfilé till nyårsafton 8 ICA Sverige AB - Logistik

31 Major Release fördelar för olika informationsbehov - Moduler Utnyttja Major Release modulerna för att redan vid mottag dela upp information som behövs till system för lager och logistik, sortimentshantering, presentation, marknadsföring etc. Tips är att skapa ett dokument med modulerna uppställda till vänster som grund för att identifiera var behoven finns för information från de olika modulerna påbörjat exempel:

32 Major Release exempel på moduler för lager och logistik: Major Release modul: Beskrivning TradeItemMeasurements TradeItemHierarchy TradeItemHandlingInformation TradeItemLifeSpan TradeItemTemperatureInformation TradeItemMeasurements PackagingType Information om mått och vikt Information om hur artiklarna hierarkiskt strukturellt är förpackade Instruktion om hur godset skall hanteras under transport och vid lagerhållning Information om artiklars beräknade livstid Information om olika minimum och max-temperaturer i handelskedjan Information om mått och vikt Information om förpackningstyp och -material, form funktion, vikt, panter, returnerbarhet osv.

33 Agenda 1. Presentation av mig och ICA 1. Kort presentation om mig 2. ICA gruppen 3. ICA Sverige 2. Detaljhandelns olika behov av artikelinformation 1. En vanlig dag på ICA Logistik 2. Major Release fördelar för olika informationsbehov-moduler 3. Major Release exempel på moduler för lager och logistik 3. Presentation till slutkonsument olika typer av artiklar 1. Major Release fördelar för olika informationsbehov 2. Utnyttja att GPC är grund för vilka moduler och valideringar 3. Utnyttja också GPC för konfiguration så att artiklarna 4. Modulexempel för olika artikeltyper 5. Utnyttja den nya komponentnivån under konsumentartikeln 4. Övriga Major Release fördelar och råd för mottagare 1. Major Release stöd för artikelavisering i nyhetsprocesen 2. Major Release fördelar samt tips AVP 3. Major Release fördelar samt tips datatyper och valideringsregler 4. Some examples of the Major Release Business Values Avsändare/Producent ÅÅMMDD

34 Presentation till slutkonsument Olika typer av artiklar 12

35 Major Release fördelar för olika informationsbehov - Presentation till slutkonsument: Utnyttja moduluppdelningen i Major Release för att i mastersystemet konfigurera olika krav på information och valideringar baserat på artikeltyp (kontexter) Dokument där artikeltyperna (kontexterna) redan är identifierade baserat på GPC är del av Major Releasedokumentationen Utdrag från dokumentet där kontext (artikeltyperna) mappats mot modulerna:

36 Utnyttja att Global Product Classification (GPC) är grund för vilka moduler och valideringar som krävs per artikeltyp (kontext) 14

37 Utnyttja också GPC för konfiguration så att artiklarna semi-automatiskt placeras på rätt plats i masterhierarkin Global Product Classification GPC Master Hierarchy ICA Sverige AB Format Hierarkier ICA Sverige AB Kolonial Kolonial Food/Beverage/To bacco/petfood Kalla Drycker Kalla Drycker Beverages Läsk MAXI: Dricka Sedan Nära: Läsk/Stilldrink Non Alcoholic Ready to Drink Dricka sen Läsk Dricka Sedan Drinks Flavoured Singel Läsk Cola Läsk Coca Cola 50 cl Coca Cola 50 cl Cola Singel Läsk Cola Format attributes: Maxi Kvantum Supermarket Nära X X Cola Singel < 150 Coca Cola 50 cl Coca Cola 50 cl (Masterhierarkin är till grund för uppföljning och övriga hierarkier)

38 Modulexempel för olika artikeltyper Exempel på moduler: TradeItemSize TextileMaterial Exempel på moduler: VideoDisplayDevice WarrantyInformation ElectronicDeviceCharacteristics 16

39 Utnyttja den nya komponentnivån under konsumentartikeln för presentation av ingredienser och näringsvärden i sammansatta artiklar Ett Pizzakit består av tomatsås och deg utan GTIN eftersom de inte säljs som separata artiklar OBS: Komponentnivån behöver inte förmedlas till lager och logistiksystem

40 Agenda 1. Presentation av mig och ICA 1. Kort presentation om mig 2. ICA gruppen 3. ICA Sverige 2. Detaljhandelns olika behov av artikelinformation 1. En vanlig dag på ICA Logistik 2. Major Release fördelar för olika informationsbehov-moduler 3. Major Release exempel på moduler för lager och logistik 3. Presentation till slutkonsument olika typer av artiklar 1. Major Release fördelar för olika informationsbehov 2. Utnyttja att GPC är grund för vilka moduler och valideringar 3. Utnyttja också GPC för konfiguration så att artiklarna 4. Modulexempel för olika artikeltyper 5. Utnyttja den nya komponentnivån under konsumentartikeln 4. Övriga Major Release fördelar och råd för mottagare 1. Major Release stöd för artikelavisering i nyhetsprocesen 2. Major Release fördelar samt tips AVP 3. Major Release fördelar samt tips datatyper och valideringsregler 4. Some examples of the Major Release Business Values Avsändare/Producent ÅÅMMDD

41 Major Release stöd för artikelavisering i nyhetsprocessen Flagga för att identifiera Nyhetsartikel/ artikelavisering (preliminaryitemstatuscode) finns i grundmeddelandet Utnyttja det för att tidigt i mottaget slussa meddelande med artikelavisering till system för urval av artiklar Modulen marketinginformation hör hit och referencedfile kan användas för att bifoga ytterligare information från leverantören Mervärde är bättre inköpsbeslut till följd av att informationen i system för urval av nya artiklar löpande kan uppdateras elektroniskt från leverantörernas system Mervärde blir framförallt bättre datakvalitet och effektivitet i system för listade artiklar eftersom status: Correct som slår av GTIN-kontrollerna i datapoolerna bara kommer att användas för artikelaviseringar (firstshipdate sätter gräns)

42 Major Release fördelar samt tips - AVP Utnyttja att det i Major Release går att definiera AVP på fler ställen än idag då det endast går att ange AVP på övergripande artikelinformationsnivå För att förändringar skall slå igenom hela vägen från leverantörer ut till butik, slutkonsument lager, logistik och system för affärsuppföljning är det viktigt att införa AVP-stödet i systemet och ut från systemet samt att alla mottagande system implementerar stöd för att ta emot AVP. För oss som är mottagare av artikelinformation gäller ovanstående från mastersystem in till alla lyssnande system. Det är därför viktigt att kommunicera detta tydligt till alla avdelningar och i integrationsdokument som publiceras centralt Mervärde blir att stöd för nya affärs-/lagkrav kan implementeras på mycket kort varsel och genast slår igenom hela vägen ut till butik, slutkonsument, lager, logistik och affärsuppföljning

43 Major Release fördelar samt tips - datatyper, koder och valideringsregler Gemensamma datatyper och koder knyter samman alla affärsmeddelanden i hela värdekedjan Koder kommer gå att lägga till utan uppgradering (eftersom ej längre inbyggda i meddelandets schema) Stöd för egendefinierade koder Tips: Uprätta ett centralt register för koder och datatyper där det enkelt går att lägga till koder och datatyper varefter behov identifieras Utnyttja den kraftfullt förenklade möjligheten* att implementera och löpande konfigurera valideringsreglerna i mottaget *(GPC och den nya semantiska meddelande-syntaxen) Begränsa attributslängder och antal förekomster med valideringsregler OBS: Publicera informationen om valideringskontrollerna centralt och tillgängligt på företaget (intranätet, wiki) så ingen avdelning implementerar betgränsningar i mottagande system i onödan

44 Some examples of the Major Release Business Values: Support for the EU regulation (EU1169) by support for exchange of ingredients, sub ingredients and nutritional information in a structured format for multi-item variety packs Support for exchange of information about all the countries in a products entire life cycle due to Place of Activity Support for the UN Green Public Plan (GPP) Sustainability attributes adapted by and driven by ICA in Consumer Goods Forum Higher automation and efficiency in transactions with external trading partners due to shared common types and codes with e-com like invoice, order, dispatch advice etc. More efficient IT support maintenance and development due to fully human readable messages (SBV) Support for faster time to market implementation of future business and regulatory needs due to the new modularized message and support to be able to define attributes (AVP) in all classes Full support for new item process due to support for the preliminary item choreography Hundreds of additional Food, Cura and Special attributes necessary for E Commerce (Online) etc. Sylvia Rubio Alegren

45

46 Bilaga A: Major Release Technical Impact Details Some examples of the Major Release Technical changes are: New totally restructured XML based on semantic business vocabulary (SBV) Deletion of attributes Changes of attribute data types and lengths Changed function or meaning of some classes and attributes Addition of classes and attributes (new information) Changes from optional to mandatory Changes of number of occurances New lowest level in packaging structure to support exchange of ingredients, sub ingredients and nutritional information in a structured format for multi-item variety packs Sylvia Rubio Alegren

47 6. Validoo Items förutsättningar och Validoos syn på Major Release Staffan Olsson Mats Wennebo

48 Major Release Roadmap Analysis Implementation I Certification Implementation II Transition Project Management Go Live - -

49 7. Viktig dokumentation om Major Release Major Release omfattar totalt 3000 sidor dokumentation affärsdokumentation och teknisk dokumentation. Här följer en orientering kring den tekniska dokumentationen som beskriver datamodeller, kodlistor och valideringsregler Eftersom Major Release är kontextbaserad blir dokumentationsstrukturen som följer: BMS Catalogue Item Sync måste användas tillsammans med respektive relevant kontext-dokument samt ihop med dokumentet BMS Trade Item Module Library och Code Lists. För kännedom om valideringsreglerna finns ett dokument som presenterar de globala valideringsreglerna precis som idag men också dokument som beskriver de kontextspecifika valideringsreglerna. Se Figur 10 nedan.

50 De viktigaste dokumenten BMS Catalogue Item Sync beskriver meddelandekoreografin för artikelinformation med Use Case för respektive hantering av artikelinformationen som t.ex. prenumeration, publicering av ny artikel, förändring av redan publicerad artikel, korrigering och borttag. BMS Trade Item Module Library är det mest omfattande och grundläggande dokumentet. Det beskriver alla moduler inklusive kärnan för artikelinformationen: Core Item som består av TradeItem och TradeItemInformation. Dokumentet innehåller även alla kodlistor och dess värden samt informationen som delas med övrig EDI (ecom) som t.ex. order och fakturering (GDSN Common). Slutligen innehåller dokumentet även några viktiga saker att känna till vid implementation av Major Release som t.ex. guide för tolkning av GTIN-regler i samband med förändringar av ingredienser och allergener. Kontext-dokumentationen underlättar förståelsen för vilka moduler som ingår för kontexten. Kontext-dokumentet för t.ex. livsmedelsartiklar heter t.ex.: GDSN_Context_Document_Food_Beverage_Tobacco_PetFood.

51 Fler dokument GDSN Trade Item Implementation Guide är inte publicerad i sin helhet eftersom dokumentation fortfarande pågår. Dokumentet ger på ett lättförståeligt sätt guidning i allt som rör publicering och mottag av artikelinformation från komplexiteten kring alla olika sätt det kan paketeras på pall till komplexiteten kring informationen till slutkonsument För detaljerad analys på attributnivå rekommenderas de olika mallarna i Excel som har tagits fram inför den första piloten som planeras för Major Release. Mallarna har tagits fram inom GS1 GDS User Group Pilot Team och är tillgängliga i GS1 Community även för företag som inte har skrivit på GS1 IP.

52 Länkar GS1 GDSN Major Release: GS1 GSMP GDS Major Release 3 MSWG Documents: GS1 GDS User Group Change Management Team Documents, Final GDS Major Release Chg Mgmt Preparedness Docs: GS1 GDS User Group Business Case Team, Final Draft Business Value Documents: GS1 GDS User Group Pilot Team, Pilot Documents: GS1 Standards Knowledge Center

53 Rekommendation Kort intro om GS1 IP-regler Vissa av dessa dokument är inte publika än. Därför rekommenderar vi att intresserade skriver på IP-reglerna för att få full tillgång till relevant dokumentation. Tex det finns idag XML-schema som inte är publika eftersom de fortfarande betraktas som arbetsdokument men som kan vara till stor hjälp för att se hur den nya datamodellen hänger ihop. Efter detta möte kommer GS1 Sweden att skicka ut en informationsfolder med anvisningar hur du får tillgång till dessa dokument samt instruktion om hur du skriver på GS1 IP-regler. Mejlas ut till användargruppen och systemleverantörerna

54 Länk på GS1 Sweden hemsida GS1 Sweden kommer att lägga upp en länk Major Release 3.1 på hemsidan i samma vy där länken för meddelandespecifikationerna för Artikelinformation ligger idag. Där kommer vi löpande att lägga in all publik aktuell information som har samband med Major Release.

55 8. Övergripande tids- och handlingsplan GS1 Sweden Q Informationsmöte, löpande information om Major Release 3.1 på GS1 Swedens hemsida. Q Intern genomgång av de nya valideringsreglerna Q Webinarmöte om Major Release 3.1 Q Webinarmöte om Major Release 3.1 Q Validoo Item certifieras, mappningsspecifikationer för den svenska marknaden tas fram. Eventuellt tidigare. Q Systemleverantörsträff inför omverifiering. Q Omverifiering av systemleverantörer och av övriga integrerade lösningar. Q Tester och omverifiering klart. Q I drift

56 9. Frågor Hur kommer kvittenser hanteras i den nya datamodellen? GS1 tar reda på detta. När kan de nya mappningsspecifikationerna vara klara? Som det ser ut just nu är tidsplanen att dessa bör vara klara under hösten Hur kommer själva migreringen gå till? Bra fråga men det finns inga bra svar just nu mer än att GS1 kommer att ta fram ett förslag som måste förankras i användargruppen och hos systemleverantörerna.

57 10. Nästa steg Vi rekommenderar intresserade att som nästa steg: Skriva på IP-reglerna och gå med relevanta arbetsgrupper inom GS1 GSMP för att få tillgång till all dokumentation. Analysera vad förändringarna kommer innebära för Er verksamhet Uppskatta och planera en budget inför nästa år.

58 Tack Peter Jönsson- Ansvarig Artikelinformation, GS1 Sweden AB Staffan Olsson Operativ Chef, Validoo AB Mats Wennebo Tjänsteansvarig för Validoo Item, Validoo AB Särskilt tack till: Sylvia Rubio Alegren - ICA Sirpa Rodrigeuz - Unilever GS1 Sweden gs1.se

Major Release Mottagarperspektiv. Sylvia Rubio Alegren ICA Sverige 2014-04-24

Major Release Mottagarperspektiv. Sylvia Rubio Alegren ICA Sverige 2014-04-24 Major Release Mottagarperspektiv Sylvia Rubio Alegren ICA Sverige 2014-04-24 Agenda 1. Presentation av mig och ICA 1. Kort presentation om mig 2. ICA gruppen 3. ICA Sverige 2. Detaljhandelns olika behov

Läs mer

GDSN Trade Item Major Release 3.1

GDSN Trade Item Major Release 3.1 GDSN Trade Item Major Release 3.1 Förändringar kodlistor Version A 2014-11-18 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se 1/6 GDSN Trade Item

Läs mer

Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson

Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson www.gs1.se Dagordning Sweden Några ord om GS1 Artikelinformation ESAP20 enkelt handelsflöde 2 GS1 - en global organisation 104 organisationer

Läs mer

GS1 Artikelinformation

GS1 Artikelinformation The Global Language of Business GS1 Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna Identifiera Globalt

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Korrekt information om produkter är en förutsättning för e-handeln. NEA 2014-12-03 Annika Krafve GS1 Sweden

Korrekt information om produkter är en förutsättning för e-handeln. NEA 2014-12-03 Annika Krafve GS1 Sweden Korrekt information om produkter är en förutsättning för e-handeln NEA 2014-12-03 Annika Krafve GS1 Sweden Vi brinner för en gemensam standard Ett annat exempel Europa Storlek 37.5 Kina Storlek 38 UK Storlek

Läs mer

Kom igång med Validoo

Kom igång med Validoo Kom igång med Validoo Om Validoo Vare sig du är en leverantör eller mottagare av varor och varuinformation behöver du ett smidigt och effektivt informationsflöde. Validoo hjälper dig. Våra tjänster utvecklas

Läs mer

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18 Innehåll... 2 Artikelinformation för en artikel på basnivå... 2 Artikelinformation, dokument... 2 Artikelinformationshuvud... 2 Artikelidentitet... 4 Artikelnivå... 5 Artikelstatus... 6 Förpackning...

Läs mer

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

Internetdagarna 2006-10-24

Internetdagarna 2006-10-24 Internetdagarna 2006-10-24 www.gs1.se En global organisation Mer än 1,3 milj företag som kunder Mångdubbelt fler använder lösningarna Säkerställer en global standard (kärnverksamhet) Numreringssystem Informationsbärare

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Praktikfall. Procordia. Artikeldatabas

Praktikfall. Procordia. Artikeldatabas Praktikfall Procordia Artikeldatabas Magnus Selin Affärsområdesdirektör Bakgrund Situation Procordia har idag artikelinformation samlad i Movex (master) och flertalet artikeldatabaser. Automatiska kopplingar

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation.

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1(10) 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. Informationen i detta dokument har hämtats från GS1:s handledning. För kompletta specifikationer hänvisar vi till

Läs mer

ISO 20 000 med kundfokus

ISO 20 000 med kundfokus ISO 20 000 med kundfokus Karlstad Peter Olsson Service Design Manager 2011-11-15 IT-enheten Koncerngemensam centraliserad IT, 62 anställda Intäktsfinansierad enhet 115 miljoner SEK i omsättning Våra kunder:

Läs mer

Effektivisera din hantering av produktbilder med Validoo MediaStore

Effektivisera din hantering av produktbilder med Validoo MediaStore Effektivisera din hantering av produktbilder med Validoo MediaStore Få ordning på dina produktbilder en gång för alla Validoo MediaStore effektiviserar allt från fotografering till flöde och publicering

Läs mer

Anvisning för Svensk Livfaktura

Anvisning för Svensk Livfaktura Anvisning för Svensk Livfaktura Bilaga B: Validering av PEPPOL BIS Svefaktura 5A 2.0 Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i sin tur

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Sweden. 2005 GS1 Sweden

Sweden. 2005 GS1 Sweden GS1 Dagordning Om GS1 och GS1 Sweden EPCglobal och det svenska projektet E-handelsinitiativ i dagligvarubranschen Vad? Varför just nu? Status En global organisation En global organisation Mer än 1,3 milj

Läs mer

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7. Dokumenttyp - Document Type: RA:TW082731 001 Frisläppt 1 (7) Projekt - Project: PM Användargrupp ESAP 6 Dokumentbeskrivning - Document Description: Jämför Version 2.6 med 2.7 Utfärdat av - Issued by: Utf

Läs mer

IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering

IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering Sven Lindskog, CFO Höganäs AB Jonas Nilsson, BAM Tacticus AB Agenda Vad är IS Lifecycle Management? (Jonas Nilsson) IS Lifecycle Management på

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

DABAS Update. Produktblad 2012-11-13

DABAS Update. Produktblad 2012-11-13 DABAS Update Produktblad 2012-11-13 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Hur kommer man igång?... 3 Meddelandeadressering... 4 Meddelande... 5 Meddelandekvittens... 5 Exempel på NACK:... 6 Exempel på

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Handledning för ESAP 20.1

Handledning för ESAP 20.1 Leveransflödet 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23 Greger.Ohlsson@bita.eu BiTA Service Management Tjänsteområden inom utbildning och konsultation: IT-styrning IT-kvalitet IT-effektivitet

Läs mer

Ny version av Exder 2006-03-29

Ny version av Exder 2006-03-29 Ny version av Exder 2006-03-29 Våren börjar närma sig och det har blivit betydligt ljusare ute. Vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat väldigt mycket

Läs mer

Ny version av Exder 2008-05-28

Ny version av Exder 2008-05-28 Ny version av Exder 2008-05-28 Sommaren är snart här. Det är ljust p kvällarna och fåglarna kvittrar. Precis dags för en uppdatering av Exder alltså! Denna uppdatering av Exder och Fakturaportalen är ovanligt

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7 1/7 Datum Handläggare 2015-06-30 Eva Ringman ESV-dnr 45-43/2011 SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30 Ramavtalsleverantörerna i de statliga ramavtalen för e-handelstjänst har ett ansvar

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Ny version av Exder 2004-08-26

Ny version av Exder 2004-08-26 Ny version av Exder 2004-08-26 Semestrarna är precis slut och vi släpper årets tredje uppdatering av Exder. De största nyheterna i Exder är varucertifikat version 1.5, möjlighet att ange egen företagslogga

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation BizWizard 3.0 Faxmodulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett faxmeddelande... 3 Redigering av Faxmall... 4 Skapa ett meddelande för fax... 5 Redigering

Läs mer

Grunden i GS1-systemet

Grunden i GS1-systemet Grunden i GS1-systemet Agenda Introduktion till GS1 Värdekedjan Skapa nummer till Artiklar Kollin Parter och platser Att välja streckkod Märka förpackning och pall Skapa streckkoder som alltid går att

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-09-01

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-09-01 Exder täcker och sammanfogar samtliga led i den elektroniska affärsprocessen. Exder-modulerna kan användas var för sig eller kombineras. Avtalet gäller årsvis. Delbetalning per kvartal eller månad kan

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga

Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga Använd snabbkommandot [ctrl]+f för att visa sökrutan Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga Version 2.8.5 2015-03-30 Läsanvisningar Detta dokument ska betraktas som ett uppslagsverk för

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Bygg- och Fastighetssektorn Seminarium NEA Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm Olle Samuelson VD Beast AB IT-chef Tyréns AB

Bygg- och Fastighetssektorn Seminarium NEA Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm Olle Samuelson VD Beast AB IT-chef Tyréns AB Bygg- och Fastighetssektorn Seminarium NEA Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm Olle Samuelson VD Beast AB IT-chef Tyréns AB 2005-12-08 1 En kommunikationsprocess i förändring TRADITIONELLT ARBETSSÄTT

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Handledning för ICA AOB

Handledning för ICA AOB Handledning för ICA AOB Flödet till To Go samt övriga ICA-butiker Expert Systems 2008 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-11 Exder ICA

Läs mer

Streckkodskvalitet i butik

Streckkodskvalitet i butik Streckkodskvalitet i butik Studie genomförd maj/juni 2011 Streckkodskvalitet i butik Mål Målet med studien var att kartlägga hur stor andel av produkterna som kan scannas på ett korrekt sätt i kassalinjen

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 9 ) Köpare Säljare McNeil Sweden AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 7381037600009 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 556702-6843 Allmänt snummer Identitet

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

Artikelinformation (VCD)

Artikelinformation (VCD) Köpare Leverantör Artikelinformation (VCD) Företagsnamn ********** Företagsnamn Fruktjuice i Enköping AB E-postadress GLN Skapad datum 2014-12-19 10:54:31 Organisationsnr 556370-5721 mail@fruktjuice.se

Läs mer

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-01-01

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-01-01 Exder täcker och sammanfogar samtliga led i den elektroniska affärsprocessen. Exder-modulerna kan användas var för sig eller kombineras. Avtalet gäller årsvis. Delbetalning per kvartal eller månad kan

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Vattenfall E-Invoice Onboarding

Vattenfall E-Invoice Onboarding Vattenfall E-Invoice Onboarding Lärdomar och rekommendationer 2011.10.06 David Häggström 1 Vattenfall E-Invoice Onboarding David Häggström 2011.10.06 Agenda Vattenfall Shared Service Center Efakturaprojekt

Läs mer

Patientnära scanning

Patientnära scanning Patientnära scanning Hur kan en standard öka patientsäkerheten GS1-konferens april 2013 Photo Courtesy of HCA Elisabeth Ström Servicetjänster och Logistik, Karolinska Universitetssjukhuset Vem är Elisabeth?

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Medlemsskap för leverantörer (SMP)

Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemskap för leverantörer (SMP) Medlemsskapet kallas Ariba Supplier Membership Program (SMP) och hjälper dig att maximera fördelarna för ditt företag genom att kombinera

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC FÖR ARTIKELINFORMATION 1.8... 2 VARUCERTIFIKATSFLÖDE... 3 UPPDATERA

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Kvalitetssäkringsregler för Artikelinformation

Kvalitetssäkringsregler för Artikelinformation Version G 2015-06-15 Validoo AB Box 622, 101 32 Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.validoo.se Innehåll 1 Introduktion... 4 2 Syfte med dokumentet... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler för produktbilder

Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler för produktbilder Version E Gäller från 2014-10-31 Validoo AB Box 622, 101 32 Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.validoo.se Innehåll 1 Introduktion... 4 2 Syfte med dokumentet... 4 3 Omfattning...

Läs mer

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Pelare 1 Nuvarande läge Svenska captives generellt sett väl finansierade 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högre

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

GS1-standarder hjälper oss motarbeta förfalskningar och förbättrar patientsäkerheten

GS1-standarder hjälper oss motarbeta förfalskningar och förbättrar patientsäkerheten GS1-standarder hjälper oss motarbeta förfalskningar och förbättrar patientsäkerheten Av Christoph Krähenbühl, och AstraZeneca Ian Haynes, AstraZeneca Genom att förespråka GS1-standarder och tillsammans

Läs mer

Funktionalitet & Vertikaliseringar

Funktionalitet & Vertikaliseringar Strategiområden Funktionalitet & Vertikaliseringar Internationaliseringar & Lokaliseringar Enkelhet Ekosystem Distributionsmodeller Användarupplevelse Kvalitet Strategiområden Funktionalitet & Vertikaliseringar

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer