Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer"

Transkript

1 Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer Informationsmöte om GDSN Major Release 3.1 torsdagen den 24 april 2014 kl World Trade Center Kongresscenter., Stockholm - Lokal Milano

2 Agenda 24 april kl Vad är GDSN Major Release 3.1 och varför behövs den? 2. Generella förändringar jämfört med dagens lösning för artikelinformation, 3. Övergripande tidsplan GDSN 4. Det svenska subsetet efter Major Release 3.1 vid oförändrade affärskrav från den svenska användargruppen. Före- och efteranalys. 5. Ur ett användarperspektiv: ICA och ger sin syn på Major Release 3.1 (Sylvia Rubio Alegren ICA). Sirpa Rodriguez från Unilever berättar om Unilevers utmaningar med GDSN och olika nationella marknader. 6. Validoo Items förutsättningar och Validoos syn på Major Release Viktig dokumentation om Major Release. 8. Övergripande tids- och handlingsplan GS1 Sweden 9. Frågor 10. Nästa steg

3 1. Vad är GS1 GDSN Major Release 3.1 och varför behövs den? Idag finns över 12 miljoner unika artiklar registrerade i Global Registry och det ökar Mer än företag i över 150 länder använder GDSN Fler branscher än detaljhandeln har börjat använda och intressera sig GS1-standarden och lösningarna för artikelinformation. Tex Hälso & Sjukvård, Bygg & VVS mfl. Detta har skapat en tröghet när det gäller vidareutvecklingen av standarden och en ineffektiv förändringsprocess. Därför beslutades 2011 att dagens standard och datamodell för artikelinformation måste göras om från grunden och styckas upp i olika moduler som för sig eller i olika konstellationer kan vara branschspecifika.

4 Övergripande om syftet och förväntade effekter med Major Release 3.1 Styrkan i Major Release kan sammanfattas i att förändringar, anpassningar och tillägg baserade på affärsbehov, lagkrav och regleringar kommer gå snabbare att införa och genomföra än idag. På grund av hur Major Release är utformad kommer de flesta ändringar inte kräva produktionssättning utan endast enkel konfiguration av valideringsregler vilket innebär kostnadsbesparing. En kostnadsbesparing uppstår också i och med att deltagandet i arbetsgrupperna kommer bli mer effektivt eftersom att respektive representant inom respektive bransch/sektor kommer få större möjligheter att enbart koncentrera sig inom sina områden.

5 2. Generella förändringar jfr med dagens lösning för artikelinformation Symbolisk bild på dagens globala lösning för artikelinformation

6 Utmaningar med dagens standard I dagens standard finns ett enda stort artikelinformationsmeddelande för alla som använder standarden. Det leder till många redundanta fält för varje olik typ av artikel (t.ex. klädesplagg eller matvara) och även med avseende på vad som behöver kommuniceras (t.ex. information för varuförsörjning eller information för presentation till slutkonsument). För varje typ av artikel som t.ex. en bok eller en burk fruktyoghurt finns det stora skillnader när det gäller presentation till slutkonsument. I dagens standard finns i princip allt som krävs för varuförsörjning i det stora grundmeddelandet. Det som krävs för presentation till slutkonsument är ofta utvecklat i bilagor som länkas in i det stora grundmeddelandet. Eftersom grundmeddelandet och bilagorna rent tekniskt, dvs. inte bara p.g.a. sin omfattning, är svåra att orientera sig i är det svårt och tidskrävande att sätta upp de olika valideringsregler som krävs för de nödvändiga kontrollerna av datakvaliteten. Ett olyckligt arv från begynnelsen av standardens utveckling är också att en del kodlistor och dess värden är inbakade i meddelandet. Detta gör att det tar flera år att få igenom t.ex. en ny kod för miljömärkning på kläder eftersom det kräver en versionsuppgradering för alla parter.

7 Hur löser Major Release utmaningarna? Major Release har en tydlig relation mellan artikelmodellen och den specifika affärsprocess den relaterar till. Kontext och moduler - den nya datamodellen Den största förändringen i Major Release är att den består av flera moduler som kan sättas samman med en grundläggande modul kallad: Core. Core är bärare av den grundinformation som delas av alla typer av artiklar. Exempel på sådan grundinformation är: GTIN, synkroniseringsdatum, tillverkare etc. De olika Modulerna kan i olika konstellationer användas för att uppfylla behov för specifik bransch/kontext/sektor. För närvarande är 68 moduler identifierade och detaljerade baserade på redan kända behov.

8 Kontext och moduler Figur 1 Relation mellan Kontexter och Moduler De blå bubblorna är exempel på moduler och de inringade områdena är exempel på Kontexter. Den vita bubblan: Core illustrerar grundmodulen för artiklars basinformation. Bilden illustrerar också att olika kontexter ibland delar moduler med varandra.

9 Kontext och moduler Bas för uppdelningen i moduler och kontext är de produktklasskategorier som respektive artikel tillhör. Produktklasskategorierna som används i GS1 standarden för artikelinformation heter: Global Product Classification (GPC). GPC är enkelt uttryckt standard för att klassificera artiklar så att de blir lättare att organisera. I nedanstående exempel syns att vinäger hör till kontext för Food & Beverage (livsmedel). Exempel på GPC: Segment Livsmedel, Drycker och Tobaksprodukter: Familj Kryddor och konserveringsmedel och extrakter: Klass Vinäger och matlagningsviner: Produktklass Vinäger:

10 Sammanfattning kontext och moduler Kontext är det begrepp som man använder inom Major Release för att definiera branscher, sektorer eller områden som använder artikelinformation på ett gemensamt sätt. Modul är det begrepp man använder för att definiera specifika informationsområden som t.ex. Batteriinformation, Farligt Godsinformation, Leverans- och inköpsinformation. Det finns även en grundmodul: Core, för det som är gemensamt för all artikelinformation.

11 Större möjligheter till lokala variationer Begränsningar som i dagens standard är inbyggt i meddelandet som t.ex. obligatorisk förekomst, begränsning av fältlängder och antal förekomster öppnas upp till förmån för att istället införa begränsningar med valideringsregler Datakontroller och affärsregelvalideringar kommer kunna sättas upp per modul, bransch, region, land och/eller företag. Det kommer t.ex. gå att implementera olika regelkontroller för modulen:

12 Exempel på variationer Figur 5 Valideringar går att implementera per Kontext. Bilden illustrerar några moduler som ingår i Kontexten Food & Beverage samt exempel på två kontextspecifika valideringsregler. En annan kontext som också använder t.ex. modulen Allergen kan ha helt andra valideringsregler implementerade.

13 Komponenter Major Release har i Core, dvs. grundinformationen för artikel stöd för olika ingående komponenter. Komponenter är olika delar av konsumentartikeln som inte var för sig är avsedda för försäljning. Figur 7 Läkemedel består av flera nivåer av komponenter under konsumentförpackningen. Själva tablettkartan till vilken t.ex. information om antal tabletter behöver anges samt tabletten i sig till vilken information om t.ex. innehåll och styrka anges. För hållbarhetskraven krävs t.ex. information om påverkan på människor och miljö vid tillverkningen av såväl förpackning, tablettkarta som tablett.

14 GDSN Common Nytt i och med Major Release är också att den delar klasser och kodlistor med standarden för övrig ecom (EDI) som bl.a. inbegriper order, fakturering, leveransavisering och mottag samt olika transportmeddelanden och meddelanden för förpackningens information (artwork). Datatyperna som delas med ecom, är beskrivande och kodlistorna som baseras på ISO, UN/CEFACT och andra erkända globala standarder blir (med några få undantag) externa Detta leder till att alla handelsparter via Major Release får tillgång till nya koder i takt med att dessa introduceras och (utan att som idag krävs för vissa av de inbyggda kodlistorna) tvingas produktionssätta en förvaltningsuppdatering, en så kallad Maintenance release.

15 Definierbara datatyper Nytt är också att datatyper kommer gå att definiera med kodvärden, vilket ökar flexibiliteten och ger bättre stöd för lokala variationer för t.ex. olika skattetyper och pristyper i olika länder. System måste inte byggas om utan kan istället konfigureras för att anpassas till nya och förändrade datatyper.

16 Meddelandets utformning enligt Semantic Business Vocabulary Rules Det tekniska XML-meddelandet i Major Release är utformat enligt Semantic Business Vocabulary Rules (SBV) så att det blir lättare att tolka och orientera sig inom för människor. Det leder till att det kommer gå lättare och snabbare att implementera samt slå på och av valideringsregler ända ner på attributnivå. Det är förstås viktigt eftersom kravet på att ha valideringsregler implementerade ökar i och med att attributen annars är t.ex. obegränsat repeterbara SBV påverkar inte prestandan negativt eftersom det automatiskt översätts till maskinnära binär kod.

17 Flexiblare stöd för Attribute Value Pair Attribute Value Pair (AVP) blir också bättre i och med Major Release. AVP har alltid funnits i standarden för artikelinformation för att möjliggöra snabbare implementation av tillägg av enklare attribut utan att uppgradera artikelmeddelandet. AVP fungerar idag som så att man i en bilaga som heter AVP kan definiera attributnamn och värde. Nytt för Major Release är att det kommer gå att definiera AVP på fler ställen, till och med på attributnivå, istället för idag då det endast går att ange AVP på övergripande artikelinformationsnivå. Bilden nedan, Figur 8 visar hur ett AVP har knutits specifikt till ett egendefinierat attribut. Figur 8 Beskrivande datatypen Contact Type under klassen ContactInformation med egendefinierade kontakttyper i grått och exempel på en AVP länkad till specifikt en av dessa. Major Release erbjuder större flexibilitet för att lägga till nya attribut än dagens standard som bara har stöd för AVP som en bilaga till grundmeddelandet.

18 Nyhetsprocessen För detaljhandeln innebär Major Release också globalt stöd för ytterligare en process som det tidigare har saknats elektroniskt stöd för: Nyhetsprocessen. Tidigare har det bara funnits ett manuellt stöd för Nyhetsprocessen i och med att artikelinformation för helt nya artiklar som föreslås av leverantörer matats in för hand till grund för urval och analys av vad mottagaren skall välja för försäljning i några eller i alla butiker. Förändringar på artikelinformationen hos leverantör som för just sådana här helt nya artiklar är mer frekvent, har ofta missats vilket innebär att beslut har grundats på annan information än den verkliga. I Sverige har vi genom AVP redan infört delar av det elektroniska stödet för detta, kallat artikelavisering, men den fulla processlösningen och globala stödet för detta införs alltså inte förrän i och med Major Release.

19 3. Övergripande tidsplan GDSN

20 Status just nu Exakt datum för Major Release är inte satt mer än till Q Fortfarande arbetar de internationella arbetsgrupperna med Migreringsfrågor Migrering på konventionellt sätt beräknas bli mycket omfattande eftersom förändringarna är så stora. Exempel på stora förändringar är förändrad betydelse för vissa attribut, förändrad antal förekomst av attribut och klasser samt ett mycket stort antal nya och förändrade valideringsregler. Vissa moduler behöver justeras och ändras Valideringsreglerna analyseras. Uppenbara fel korrigeras.

21 4. Det svenska subsetet efter Major Release vid oförändrade affärskrav från den svenska användargruppen. Före- och efteranalys. Idag Artikelinformation 149 attribut 145 enligt version AVP 1 Chemical Ingredient Extension Livsmedelsbilagan 32 attribut 32 enligt version 2.8 GS1 Sweden genomför just nu en analys och jfr 2.8 med 3.1 för att se vilka attribut som förändras och hur dessa kommer att sammanställas i den nya datamodellen. Vad vi kan se hittills så rör det inte om några större förändringar sett till antalet attribut och definitioner. Analysen beräknas var klar i början på maj månad 2014 och kommer att läggas ut på GS1 Sweden hemsida.

22 5. Ur ett användarperspektiv: Sylvia Rubio Alegren, ICA (Se särskilt bildspel pdf) ICA ger sin syn på Major Release 3.1 Sirpa Rodriguez, Unilever Unilever berättar om Unilevers utmaningar med GDSN och olika nationella marknader.

23 Major Release Mottagarperspektiv Sylvia Rubio Alegren ICA Sverige

24 Agenda 1. Presentation av mig och ICA 1. Kort presentation om mig 2. ICA gruppen 3. ICA Sverige 2. Detaljhandelns olika behov av artikelinformation 1. En vanlig dag på ICA Logistik 2. Major Release fördelar för olika informationsbehov-moduler 3. Major Release exempel på moduler för lager och logistik 3. Presentation till slutkonsument olika typer av artiklar 1. Major Release fördelar för olika informationsbehov 2. Utnyttja att GPC är grund för vilka moduler och valideringar 3. Utnyttja också GPC för konfiguration så att artiklarna 4. Modulexempel för olika artikeltyper 5. Utnyttja den nya komponentnivån under konsumentartikeln 4. Övriga Major Release fördelar och råd för mottagare 1. Major Release stöd för artikelavisering i nyhetsprocesen 2. Major Release fördelar samt tips AVP 3. Major Release fördelar samt tips datatyper och valideringsregler 4. Some examples of the Major Release Business Values Avsändare/Producent ÅÅMMDD

25 Kort presentation om mig Sylvia Rubio Alegren, Certifierad Systemarkitekt Masterdata ICA Sverige Verksamhetsutveckling IT IT-branschen sedan 1995, främst systemutveckling med integrationer ICA sedan 2006 Inköp och Sortiment systemutveckling i samarbete med Ahold t.om GS1 standard och lösningar sedan 2007 (inkl. Norge) Globala GS1-arbetsgrupper sedan 2008 Arbetar sedan hösten 2013 med design av ICA s framtida masterdata-system för artikelinformation baserat på Major Release

26 ICA Gruppen Ett av nordens ledande detaljhandelsföretag Representerade i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Lithauen Totalt anställda och 2400 egna och handlarägda butiker ICA Sverige utgör kärnan i ICA Gruppen med 1334 handlarägda butiker ICA Gruppen ägs till största delen av ICA-handlarna genom huvudägaren Hakon Invest

27 ICA Sverige ICA Sverige verkar i samarbete med 1334 oberoende fria handlare som själva äger och ansvarar för driften av sina butiker ICA Sverige erbjuder tjänster till butikerna som: Centralt inköp av varor Logistik Marknadskommunikation Butiksutveckling ICA Sverige äger och driver centralt Cura-apoteken och avdelningarna med hem och fritidsartiklar i ICA Maxi-butikerna

28 Agenda 1. Presentation av mig och ICA 1. Kort presentation om mig 2. ICA gruppen 3. ICA Sverige 2. Detaljhandelns olika behov av artikelinformation 1. En vanlig dag på ICA Logistik 2. Major Release fördelar för olika informationsbehov-moduler 3. Major Release exempel på moduler för lager och logistik 3. Presentation till slutkonsument olika typer av artiklar 1. Major Release fördelar för olika informationsbehov 2. Utnyttja att GPC är grund för vilka moduler och valideringar 3. Utnyttja också GPC för konfiguration så att artiklarna 4. Modulexempel för olika artikeltyper 5. Utnyttja den nya komponentnivån under konsumentartikeln 4. Övriga Major Release fördelar och råd för mottagare 1. Major Release stöd för artikelavisering i nyhetsprocesen 2. Major Release fördelar samt tips AVP 3. Major Release fördelar samt tips datatyper och valideringsregler 4. Some examples of the Major Release Business Values Avsändare/Producent ÅÅMMDD

29 Detaljhandelns olika behov av artikelinformation Presentation till slutkonsumenter Processer, systemlösningar och informationsutbyte med handelsparter, till exempel: Kategori och Sortimentsplanering Inköp Planogram Marknadsföringsmaterial Order Transportplanering, -optimering och beställning Lagerplanering och -optimering Plock Fakturamatchning Uppföljning

30 En vanlig dag på ICA Logistik: Plockas detaljistförpackningar ( årligen) En lagerarbetare plockar i genomsnitt 150 förpackningar per timme Leverans flera gånger per dag/ 7 dagar i veckan till ICA Maxi Stormarknad I genomsnitt 4 leveranser per vecka till butik inklusive helg Sammanlagd transportsträcka per dag är km för att nå alla butiker Tas beslut angående inleverans-volymer för att täcka butikernas och slutkonsumenternas behov baserat på erbjudanden, väder och säsong, t.ex behov av julskinka och sill inför julen skiftar snabbt till hummer och oxfilé till nyårsafton 8 ICA Sverige AB - Logistik

31 Major Release fördelar för olika informationsbehov - Moduler Utnyttja Major Release modulerna för att redan vid mottag dela upp information som behövs till system för lager och logistik, sortimentshantering, presentation, marknadsföring etc. Tips är att skapa ett dokument med modulerna uppställda till vänster som grund för att identifiera var behoven finns för information från de olika modulerna påbörjat exempel:

32 Major Release exempel på moduler för lager och logistik: Major Release modul: Beskrivning TradeItemMeasurements TradeItemHierarchy TradeItemHandlingInformation TradeItemLifeSpan TradeItemTemperatureInformation TradeItemMeasurements PackagingType Information om mått och vikt Information om hur artiklarna hierarkiskt strukturellt är förpackade Instruktion om hur godset skall hanteras under transport och vid lagerhållning Information om artiklars beräknade livstid Information om olika minimum och max-temperaturer i handelskedjan Information om mått och vikt Information om förpackningstyp och -material, form funktion, vikt, panter, returnerbarhet osv.

33 Agenda 1. Presentation av mig och ICA 1. Kort presentation om mig 2. ICA gruppen 3. ICA Sverige 2. Detaljhandelns olika behov av artikelinformation 1. En vanlig dag på ICA Logistik 2. Major Release fördelar för olika informationsbehov-moduler 3. Major Release exempel på moduler för lager och logistik 3. Presentation till slutkonsument olika typer av artiklar 1. Major Release fördelar för olika informationsbehov 2. Utnyttja att GPC är grund för vilka moduler och valideringar 3. Utnyttja också GPC för konfiguration så att artiklarna 4. Modulexempel för olika artikeltyper 5. Utnyttja den nya komponentnivån under konsumentartikeln 4. Övriga Major Release fördelar och råd för mottagare 1. Major Release stöd för artikelavisering i nyhetsprocesen 2. Major Release fördelar samt tips AVP 3. Major Release fördelar samt tips datatyper och valideringsregler 4. Some examples of the Major Release Business Values Avsändare/Producent ÅÅMMDD

34 Presentation till slutkonsument Olika typer av artiklar 12

35 Major Release fördelar för olika informationsbehov - Presentation till slutkonsument: Utnyttja moduluppdelningen i Major Release för att i mastersystemet konfigurera olika krav på information och valideringar baserat på artikeltyp (kontexter) Dokument där artikeltyperna (kontexterna) redan är identifierade baserat på GPC är del av Major Releasedokumentationen Utdrag från dokumentet där kontext (artikeltyperna) mappats mot modulerna:

36 Utnyttja att Global Product Classification (GPC) är grund för vilka moduler och valideringar som krävs per artikeltyp (kontext) 14

37 Utnyttja också GPC för konfiguration så att artiklarna semi-automatiskt placeras på rätt plats i masterhierarkin Global Product Classification GPC Master Hierarchy ICA Sverige AB Format Hierarkier ICA Sverige AB Kolonial Kolonial Food/Beverage/To bacco/petfood Kalla Drycker Kalla Drycker Beverages Läsk MAXI: Dricka Sedan Nära: Läsk/Stilldrink Non Alcoholic Ready to Drink Dricka sen Läsk Dricka Sedan Drinks Flavoured Singel Läsk Cola Läsk Coca Cola 50 cl Coca Cola 50 cl Cola Singel Läsk Cola Format attributes: Maxi Kvantum Supermarket Nära X X Cola Singel < 150 Coca Cola 50 cl Coca Cola 50 cl (Masterhierarkin är till grund för uppföljning och övriga hierarkier)

38 Modulexempel för olika artikeltyper Exempel på moduler: TradeItemSize TextileMaterial Exempel på moduler: VideoDisplayDevice WarrantyInformation ElectronicDeviceCharacteristics 16

39 Utnyttja den nya komponentnivån under konsumentartikeln för presentation av ingredienser och näringsvärden i sammansatta artiklar Ett Pizzakit består av tomatsås och deg utan GTIN eftersom de inte säljs som separata artiklar OBS: Komponentnivån behöver inte förmedlas till lager och logistiksystem

40 Agenda 1. Presentation av mig och ICA 1. Kort presentation om mig 2. ICA gruppen 3. ICA Sverige 2. Detaljhandelns olika behov av artikelinformation 1. En vanlig dag på ICA Logistik 2. Major Release fördelar för olika informationsbehov-moduler 3. Major Release exempel på moduler för lager och logistik 3. Presentation till slutkonsument olika typer av artiklar 1. Major Release fördelar för olika informationsbehov 2. Utnyttja att GPC är grund för vilka moduler och valideringar 3. Utnyttja också GPC för konfiguration så att artiklarna 4. Modulexempel för olika artikeltyper 5. Utnyttja den nya komponentnivån under konsumentartikeln 4. Övriga Major Release fördelar och råd för mottagare 1. Major Release stöd för artikelavisering i nyhetsprocesen 2. Major Release fördelar samt tips AVP 3. Major Release fördelar samt tips datatyper och valideringsregler 4. Some examples of the Major Release Business Values Avsändare/Producent ÅÅMMDD

41 Major Release stöd för artikelavisering i nyhetsprocessen Flagga för att identifiera Nyhetsartikel/ artikelavisering (preliminaryitemstatuscode) finns i grundmeddelandet Utnyttja det för att tidigt i mottaget slussa meddelande med artikelavisering till system för urval av artiklar Modulen marketinginformation hör hit och referencedfile kan användas för att bifoga ytterligare information från leverantören Mervärde är bättre inköpsbeslut till följd av att informationen i system för urval av nya artiklar löpande kan uppdateras elektroniskt från leverantörernas system Mervärde blir framförallt bättre datakvalitet och effektivitet i system för listade artiklar eftersom status: Correct som slår av GTIN-kontrollerna i datapoolerna bara kommer att användas för artikelaviseringar (firstshipdate sätter gräns)

42 Major Release fördelar samt tips - AVP Utnyttja att det i Major Release går att definiera AVP på fler ställen än idag då det endast går att ange AVP på övergripande artikelinformationsnivå För att förändringar skall slå igenom hela vägen från leverantörer ut till butik, slutkonsument lager, logistik och system för affärsuppföljning är det viktigt att införa AVP-stödet i systemet och ut från systemet samt att alla mottagande system implementerar stöd för att ta emot AVP. För oss som är mottagare av artikelinformation gäller ovanstående från mastersystem in till alla lyssnande system. Det är därför viktigt att kommunicera detta tydligt till alla avdelningar och i integrationsdokument som publiceras centralt Mervärde blir att stöd för nya affärs-/lagkrav kan implementeras på mycket kort varsel och genast slår igenom hela vägen ut till butik, slutkonsument, lager, logistik och affärsuppföljning

43 Major Release fördelar samt tips - datatyper, koder och valideringsregler Gemensamma datatyper och koder knyter samman alla affärsmeddelanden i hela värdekedjan Koder kommer gå att lägga till utan uppgradering (eftersom ej längre inbyggda i meddelandets schema) Stöd för egendefinierade koder Tips: Uprätta ett centralt register för koder och datatyper där det enkelt går att lägga till koder och datatyper varefter behov identifieras Utnyttja den kraftfullt förenklade möjligheten* att implementera och löpande konfigurera valideringsreglerna i mottaget *(GPC och den nya semantiska meddelande-syntaxen) Begränsa attributslängder och antal förekomster med valideringsregler OBS: Publicera informationen om valideringskontrollerna centralt och tillgängligt på företaget (intranätet, wiki) så ingen avdelning implementerar betgränsningar i mottagande system i onödan

44 Some examples of the Major Release Business Values: Support for the EU regulation (EU1169) by support for exchange of ingredients, sub ingredients and nutritional information in a structured format for multi-item variety packs Support for exchange of information about all the countries in a products entire life cycle due to Place of Activity Support for the UN Green Public Plan (GPP) Sustainability attributes adapted by and driven by ICA in Consumer Goods Forum Higher automation and efficiency in transactions with external trading partners due to shared common types and codes with e-com like invoice, order, dispatch advice etc. More efficient IT support maintenance and development due to fully human readable messages (SBV) Support for faster time to market implementation of future business and regulatory needs due to the new modularized message and support to be able to define attributes (AVP) in all classes Full support for new item process due to support for the preliminary item choreography Hundreds of additional Food, Cura and Special attributes necessary for E Commerce (Online) etc. Sylvia Rubio Alegren

45

46 Bilaga A: Major Release Technical Impact Details Some examples of the Major Release Technical changes are: New totally restructured XML based on semantic business vocabulary (SBV) Deletion of attributes Changes of attribute data types and lengths Changed function or meaning of some classes and attributes Addition of classes and attributes (new information) Changes from optional to mandatory Changes of number of occurances New lowest level in packaging structure to support exchange of ingredients, sub ingredients and nutritional information in a structured format for multi-item variety packs Sylvia Rubio Alegren

47 6. Validoo Items förutsättningar och Validoos syn på Major Release Staffan Olsson Mats Wennebo

48 Major Release Roadmap Analysis Implementation I Certification Implementation II Transition Project Management Go Live - -

49 7. Viktig dokumentation om Major Release Major Release omfattar totalt 3000 sidor dokumentation affärsdokumentation och teknisk dokumentation. Här följer en orientering kring den tekniska dokumentationen som beskriver datamodeller, kodlistor och valideringsregler Eftersom Major Release är kontextbaserad blir dokumentationsstrukturen som följer: BMS Catalogue Item Sync måste användas tillsammans med respektive relevant kontext-dokument samt ihop med dokumentet BMS Trade Item Module Library och Code Lists. För kännedom om valideringsreglerna finns ett dokument som presenterar de globala valideringsreglerna precis som idag men också dokument som beskriver de kontextspecifika valideringsreglerna. Se Figur 10 nedan.

50 De viktigaste dokumenten BMS Catalogue Item Sync beskriver meddelandekoreografin för artikelinformation med Use Case för respektive hantering av artikelinformationen som t.ex. prenumeration, publicering av ny artikel, förändring av redan publicerad artikel, korrigering och borttag. BMS Trade Item Module Library är det mest omfattande och grundläggande dokumentet. Det beskriver alla moduler inklusive kärnan för artikelinformationen: Core Item som består av TradeItem och TradeItemInformation. Dokumentet innehåller även alla kodlistor och dess värden samt informationen som delas med övrig EDI (ecom) som t.ex. order och fakturering (GDSN Common). Slutligen innehåller dokumentet även några viktiga saker att känna till vid implementation av Major Release som t.ex. guide för tolkning av GTIN-regler i samband med förändringar av ingredienser och allergener. Kontext-dokumentationen underlättar förståelsen för vilka moduler som ingår för kontexten. Kontext-dokumentet för t.ex. livsmedelsartiklar heter t.ex.: GDSN_Context_Document_Food_Beverage_Tobacco_PetFood.

51 Fler dokument GDSN Trade Item Implementation Guide är inte publicerad i sin helhet eftersom dokumentation fortfarande pågår. Dokumentet ger på ett lättförståeligt sätt guidning i allt som rör publicering och mottag av artikelinformation från komplexiteten kring alla olika sätt det kan paketeras på pall till komplexiteten kring informationen till slutkonsument För detaljerad analys på attributnivå rekommenderas de olika mallarna i Excel som har tagits fram inför den första piloten som planeras för Major Release. Mallarna har tagits fram inom GS1 GDS User Group Pilot Team och är tillgängliga i GS1 Community även för företag som inte har skrivit på GS1 IP.

52 Länkar GS1 GDSN Major Release: GS1 GSMP GDS Major Release 3 MSWG Documents: GS1 GDS User Group Change Management Team Documents, Final GDS Major Release Chg Mgmt Preparedness Docs: GS1 GDS User Group Business Case Team, Final Draft Business Value Documents: GS1 GDS User Group Pilot Team, Pilot Documents: GS1 Standards Knowledge Center

53 Rekommendation Kort intro om GS1 IP-regler Vissa av dessa dokument är inte publika än. Därför rekommenderar vi att intresserade skriver på IP-reglerna för att få full tillgång till relevant dokumentation. Tex det finns idag XML-schema som inte är publika eftersom de fortfarande betraktas som arbetsdokument men som kan vara till stor hjälp för att se hur den nya datamodellen hänger ihop. Efter detta möte kommer GS1 Sweden att skicka ut en informationsfolder med anvisningar hur du får tillgång till dessa dokument samt instruktion om hur du skriver på GS1 IP-regler. Mejlas ut till användargruppen och systemleverantörerna

54 Länk på GS1 Sweden hemsida GS1 Sweden kommer att lägga upp en länk Major Release 3.1 på hemsidan i samma vy där länken för meddelandespecifikationerna för Artikelinformation ligger idag. Där kommer vi löpande att lägga in all publik aktuell information som har samband med Major Release.

55 8. Övergripande tids- och handlingsplan GS1 Sweden Q Informationsmöte, löpande information om Major Release 3.1 på GS1 Swedens hemsida. Q Intern genomgång av de nya valideringsreglerna Q Webinarmöte om Major Release 3.1 Q Webinarmöte om Major Release 3.1 Q Validoo Item certifieras, mappningsspecifikationer för den svenska marknaden tas fram. Eventuellt tidigare. Q Systemleverantörsträff inför omverifiering. Q Omverifiering av systemleverantörer och av övriga integrerade lösningar. Q Tester och omverifiering klart. Q I drift

56 9. Frågor Hur kommer kvittenser hanteras i den nya datamodellen? GS1 tar reda på detta. När kan de nya mappningsspecifikationerna vara klara? Som det ser ut just nu är tidsplanen att dessa bör vara klara under hösten Hur kommer själva migreringen gå till? Bra fråga men det finns inga bra svar just nu mer än att GS1 kommer att ta fram ett förslag som måste förankras i användargruppen och hos systemleverantörerna.

57 10. Nästa steg Vi rekommenderar intresserade att som nästa steg: Skriva på IP-reglerna och gå med relevanta arbetsgrupper inom GS1 GSMP för att få tillgång till all dokumentation. Analysera vad förändringarna kommer innebära för Er verksamhet Uppskatta och planera en budget inför nästa år.

58 Tack Peter Jönsson- Ansvarig Artikelinformation, GS1 Sweden AB Staffan Olsson Operativ Chef, Validoo AB Mats Wennebo Tjänsteansvarig för Validoo Item, Validoo AB Särskilt tack till: Sylvia Rubio Alegren - ICA Sirpa Rodrigeuz - Unilever GS1 Sweden gs1.se

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TERESE ANDERSSON ANDREAS JOSEFSSON Institutionen

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

Historik och bakgrund

Historik och bakgrund Under förra decenniet förnyade ett antal Agila metoder systemutvecklingen. Ofta beskrivs dessa som ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt. I själva verket är det en samling principer som visat

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID EN FALLSTUDIE AV HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID Kandidatuppsats i Företagsekonomi: Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium: 2008-05-26 Författare: Magnus Forsström, 850621-5097 Lisa Jansson,

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON Utgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum, 2008 www.skane.se/utvecklingscentrum Kontaktperson: Bertil

Läs mer

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV HANDELNS UTVECKLINGSRÅD (HUR) Förord Det så kallade mellanledet, som utgörs av den del av värdekedjan som befinner

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer