CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet och varumärket inom livsmedelsindustrin Informationssäkerhet Organisationers information är ofta dess viktigaste resurs Ställ högre krav på kvalitet FOTO: REGERINGSKANSLIET Emma Ihre, hållbarhetsansvarig på Finansdepartementet: Vi kan inte ställa krav på andra bolag att tänka långsiktigt och ansvarsfullt om inte staten, med dess gigantiska portfölj, enbart fokuserar på kvartalskapitalism. Vi jobbar för er hållbara utveckling

2 2 AUGUSTI 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEDARE Världens mest använda standarder för ledningssystem får en gemensam struktur. Standarderna för till exempel kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledning (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001) kommer att ha samma rubriker, termer och defi nitioner. Nu blir det enklare att jobba med kvalitet, miljö och informationssäkerhet i samma verksamhetssystem Kristina Sandberg Chef för verksamhetsområdet Ledningssystem på SIS, Swedish Standards Institute. FOTO: NINA VARUMO Vi på SIS, Swedish Standards Institute, vill gärna att många engagerar sig i utvecklingen av nya standarder. Med en gemensam struktur blir det enklare att integrera flera områden i ett verksamhetssystem. Det är medlemmarna i den globala standardiseringsorganisationen ISO som har enats om att standardisera sina standarder. Det ska vara lätt att känna igen sig i en ledningssystemsstandard och alla avsnitt som beskriver själva systemet ska se likadana ut. Varje standard kommer dessutom att ha ytterligare egna krav och avsnitt som är specifika för just sitt område. Förändring och förbättring De flesta berörda ISO-kommittéer har redan påbörjat arbetet med att anpassa sina standardförslag efter den nya strukturen. Den första standarden som publicerats med det nya formatet var Ledningssystem för verksamhetsinformation. Andra standarder som redan nu har det nya formatet är kontinuitetsplanering, trafiksäkerhet och standarden för hållbarhet vid evenemang. I samband med att den nya strukturen godkändes förra året drog ISO igång arbetet med att revidera sina två största och mest spridda standarder; ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO för miljöledning. De nya utgåvorna av dessa standarder kommer att följa den nya strukturen. Men man kommer också att passa på att göra andra förändringar för att förbättra standarderna ytterligare. Nu har man kommit ungefär halvvägs i revideringsarbetet och de nya utgåvorna beräknas vara färdiga under Parallellt med revideringen håller ISO också på att se över vilka övergångsregler som kommer att gälla för nya certifikat. Engagera dig Ett nytt standardiseringsarbete som drar igång nu inom ISO, och som också kommer att följa den nya strukturen, är en internationell standard för ledningssystem för arbetsmiljö. Det är det brittiska dokumentet OHSAS för Occupational health and safety management systems som ska omarbetas till en ISO-standard. Det första mötet äger rum i oktober i London, och svenska experter kommer att delta i arbetet. Vi på SIS, Swedish Standards Insti tute, vill gärna att många engagerar sig i utvecklingen av nya standarder. Det finns stora chanser att påverka hur standarderna blir, särskilt i början av processen. Ju fler intressenter eller kommande användare som är med desto bättre anpassning av standarderna till marknadens behov blir det. Hoppas vi ses i höst på SIS! FAKTA SIS SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardi seringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2012 MSEK 220 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). UR INNEHÅLLET Pålitliga leveranser s. 6 Vad krävs för att ett företag med framgång ska kunna hantera och klara av ett allvarligt avbrott i sin leverans? Ventilationsmontör s. 14 Genom att oberoende tredjepartscertifi era garanteras en kvalitet på yrket. Livsmedelssäkerhet s. 18 Certifi erade leverantörer för att säkra att konsumenterna får livsmedel som uppfyller de krav som de förväntar sig. Ladda ner tidningen som PDF. VI FÅR VÅRA LÄSARE ATT LYCKAS! CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING NR 7, AUGUSTI 2013 ANSVARIG FÖR DENNA UTGÅVA: Projektledare: Axel Landberg Tel: E-post: Verkställande direktör: Joanna Hansson Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Philip Andersson Redigerare: Emelie Palmcrantz Distribution: Dagens Industri, augusti 2013 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Pint, Umeå Repro: Bert Lindevall KONTAKT MEDIAPLANET: Tel: Fax: E-post: VID FÖRFRÅGNINGAR KONTAKTA: Philip Andersson Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 Lite vård kan väl aldrig skada? Jo, tyvärr. Skador orsakade av vården beräknas kosta sex miljarder kronor om året. Sex miljarder som kan användas bättre. Till exempel till väl fungerande IT-stöd. ehälsa har en enorm potential att underlätta arbetet. Tyvärr är vardagen fylld av ålderdomliga IT-system som är mer störande än stödjande. I den mån man överhuvudtaget har tillgång till systemen. Det går att ändra på detta. Vi har några förslag. Läs rapporten Störande eller stödjande? Om ehälsosystemens användbarhet 2013 och ge oss din respons. eller stödjande? Vi är över sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som målmedvetet arbetar för att förbättra vården utifrån dina behov. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. Med noll tolerans för vårdskador. Revisorer som förstår var du kommer ifrån och vart du är på väg Med LRQA och Business Assurance får du mer än ett certifikat. Vi är en naturlig samarbetspartner för dig som kontinuerligt vill förbättra din verksamhet genom ökad effektivitet och minskade risker. LRQA har mer än 25 års erfarenhet inom certifiering av ledningssystem. Med hög kompetens och väl beprövad metodik täcker vi alla dina certifieringsbehov. Kontakta oss på tfn eller besök LRQA Business Assurance Improving performance, reducing risk

4 4 AUGUSTI 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER De fick struktur och medvetenhet med informationssäkerhetscertifiering Mikael Jönsson Vd på HSB Landskrona. FOTO: BERT LUNDQVIST HSB Landskrona, som förvaltar ett 60-tal bostadsrättsföreningar i form av fristående ekonomiska föreningar, implementerade informationssäkerhetscertifieringen ISO för fyra år sedan. Tack vare certifieringen sparar HSB Landskronas medarbetare tid i det vardagliga arbetet, och har en ökad medvetenhet om hur egen och andras information ska hanteras. Eftersom varje enskild bostadsrättsförening drivs som ett fristående företag med en egen ekonomisk redovisning krävs ett informationssäkerhetssystem som säkerställer vattentäta skott mellan de olika föreningarnas verksamhet och ekonomiska redovisning. Det var upprinnelsen till att HSB Landskronas beslut att certifiera sig enligt ISO Behövs ordning och reda ISO har definitivt bidragit till att skapa ordning och reda, vilket är en förutsättning i den här typen av relativt omfattande verksamheter, säger Bengt Persson, ansvarig för kvalitetssystem på HSB Landskrona. Öka medvetenheten ISO omfattar såväl skriftlig som muntlig information. Riktlinjerna tydliggör vikten av att inte sprida information till fel mottagare. Om en medarbetare är osäker på hur en viss typ av information får spridas tydliggör HSB Landskronas policydokument vad som gäller. Centralt i både standarden och vårt arbete med informationssäkerhet är riskanalysen. Vi genomför löpande riskanalyser för att ha koll på våra kända risker och se om det tillkommit nya som vi behöver ta höjd för, berättar Mikael Jönsson, vd på HSB Landskrona. Tydliggör ansvarsområden Genom ISO har HSB Landskrona skapat skriftliga manualer och riktlinjer för olika, arbetsuppgifter och rutiner. Det effektiviserar även introduktionen av nya medarbetare. När alla rutiner finns dokumenterade blir det tydligt hur vi skall arbeta och när exempelvis olika kontroller och uppföljningar skall genomföras. Integrationen med våra övriga ledningssystem, ISO 9001 och 14001, ger oss stora samordningsvinster, säger Sven Andersson, ansvarig för miljöcertifieringar på HSB Landskrona. Oberoende granskare Eftersom alla arbetsuppgifter är dokumenterade behöver man inte längre förlita sig på erfarna medarbetare för att de garanterat ska utföras. Våra ISO-certifieringar är en trygghet för såväl medarbetare som kunder. De är numera ett vedertaget begrepp som står för en hög service grad och strukturer som löpande granskas av oberoende revisorer, säger Mikael Jönsson, vd på HSB Landskrona. ANNIKA WIHLBORG FAKTA. VAD ÄR ISO 27001? ISO är en standard för certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet. Med hjälp av ISO kan en organisation säkerställa att den informations som hanteras är korrekt, tillgänglig för rätt personer och inte sprids till obehöriga. Ett ledningssystem enligt ISO innehåller dokumenterade processer och rutiner för hur ett företags informationstillgångar hanteras och bygger på att företaget har en aktiv riskanalys. ISO integreras med fördel med andra certifieringssystem, exempelvis ISO 9001 och ISO VI JOBBAR FÖR ER HÅLLBARA UTVECKLING Genom certifiering säkrar vi era ledningssystem, produkter och personer. Dessutom granskar vi leverantörskedjor, samt gör verifieringar och gap-analyser mot hållbarhetskrav. I allt vi gör har vi fokus på era mål och de områden som är viktiga för er framtid. Vi bidrar till att driva er hållbara utveckling genom Certifiering av ledningssystem, produkter och personer Verifiering & granskningar inom hållbarhet och socialt ansvar Utbildning öppna och företagsinterna kurser Kontakta oss på eller på ww.dnvba.se Certifiering. Verifiering. Utbildning.

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET AUGUSTI Flera fördelar med outsourcat testlabb PROVTAGNINGSLABBET ABB AB är ett företag som sedan år 2000 har valt att outsourca sitt testlabb till en extern partner. FOTO: ABB TIPS Tips till företag som vill outsourca sitt provningslabb till extern partner. Det är extremt viktigt med en öppen dialog. Man måste vara överens om hur allt ska styras och vem som ansvarar för vad. Gör upp så att ni träffas kontinuerligt och se till att ha en kontaktperson på varje sida som är den slut giltigt ansvariga för planeringen. Tänk på att vara tydliga med hur svåra prov ni tänkt genomföra. Det är viktigt att göra klart inför varje prov om det är ett labbprov eller om det är ett slutgiltigt test som ska genomföras. Genom att outsourca sitt provlabb till en extern provnings- och certifierings leverantör vinner man som företag både tid och pengar. Dessutom garanterar det en opartiskhet som inte skulle kunna vara möjlig om den egna personalen skulle utföra arbetet. Provningslabbet är den viktigaste resursen vi har för att vi ska kunna lansera våra produkter i rätt tid. Därför är rätt kompetens A och O och det skulle vara svårt för oss själva att hitta och anställa kompetent testpersonal eftersom att provning inte är vår kärnverksamhet, förklarar Tobias Gentzell, R&D Manager Control Products, ABB. Outsourcar sitt testlabb ABB AB, ett företag som sedan år 2000 har valt att outsourca sitt testlabb till en extern partner. Tobias Gentzell R&D Manager Control Products, ABB. FOTO: ABB TEXT: LINDA KANTE Därför är rätt kompetens A och O och det skulle vara svårt för oss själva att hitta och anställa kompetent testpersonal eftersom att provning inte är vår kärnverksamhet. Varje vecka har representanter från ABB möten med det externa provningslabbet för att göra avstämningar om vad som ska provas härnäst. Snabbare försäljningsstart För vår del handlar det främst om provningar av lågspänningsprodukter. Vi skriver en provbe gäran per produkt i vilken all data om och kring produkten finns med. Sedan får vi en offert av provningslabbet och då lägger vi en order, förklarar Tobias Gentzell. Det tar ungefär en vecka att gå igenom proven och innan de påbörjas ser vi till att leverera allt material som krävs till labbet. Vid uppsättning av all utrustning inför provet kan vi ha en person från oss på plats och på så vis blir vi väldigt delaktiga. Provningarna resulterar ofta i ett CB-certifikat som ABB använder sig av för att kunna sälja produkterna i flera olika länder. En lösning med extern labbpartner snabbar upp försäljningsstarten eftersom tredjepartsgodkännande kan ges direkt. Har senaste kunskapen Skulle vi dessutom behöva ändra i vår kölista över vilka prov som ska genomföras så kan vi be det externa provningslabbet att snabbt byta prioriteringsordning. Detta gör att vi snabbare kommer ut på marknaden, vilket stärker vår konkurrenskraft, förklarar Tobias Gentzell. Ytterligare en fördel är att personalen på det outsourcade provningslabbet följer de processer och rutiner för hur alla ABB:s produktprovningar ska utföras. Personalen på det outsourcade provlabbet vet dessutom hur man ska gå tillväga då de alltid har den senaste kunskapen som krävs för att följa de aktuella lagkrav och produkt direktiv som gäller i olika länder. Säkrad kvalitet för framgång! Intertek är en global helhetsleverantör inom rådgivning, provning, certifiering, verifiering och utbildning för ledningssystem och produkter. CSR ARBETSMILJÖ ENERGI SÄKERHET KVALITET MILJÖ

6 6 AUGUSTI 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Fråga: Vad krävs för att ett företag med framgång ska kunna hantera och klara av ett allvarligt avbrott i sin leverans? Svar: Att det finns planer för kontinuitet i verksamheten. Pålitliga leveranser till kund kräver kontinuitetsplanering Lorentz Lundmark informationssäkerhetsexpert (ISMP) och seniorkonsult inom kontinuitetsplanering vid konsultföretaget Veriscan. FOTO: ANNA KJELLBERG Det är det av största vikt att man har en process för att upprätthålla aktualiteten på sina planer då verksamheten förändras. FÖRÄNDRING KONTINUITETSPLANERING Verksamheter prioriterar säkerhetsfrågor väldigt olika. Små organisationer är generellt sett sämre på kontinuitetsplanering än större organisationer, som oftast har mer resurser och naturligtvis fler intressenter som kan drabbas av ett avbrott i produktionen. Det säger Lorentz Lundmark, informationssäkerhetsexpert (ISMP) och seniorkonsult inom kontinuitetsplanering vid konsultföretaget Veriscan. Process vid förändring Även om man har skapat kontinuitetsplaner så kan det vara problematiskt med underhåll, så att planerna verkligen ger det stöd man eftersträvar ifall det som inte får hända händer. Därför är det av största vikt att man har en process för att upprätthålla aktualiteten på sina planer då verksamheten förändras. Allt handlar om att bedöma vilka hot som är relevanta att ta hänsyn till för att kunna leverera viktiga tjänster och/eller produkter till sina intressenter. En kris är när något jobbigt inträffar som kan påverka verksam heten negativt. Krisplaner beskriver ofta hur en organisation ska organisera sig, vem som ansvarar för vad. En krisplan kan även ge stöd i form av hur information ska spridas och innehålla viktiga kontaktuppgifter till intressenter. Även aktivitetslistor om vad man bör eller ska göra, checklistor så att man inte missar viktiga ställningstaganden är vanliga. Tid till leverans avgörande Det är först när en kris inverkar på organisationens leveransförmåga som initiering av en kontinuitetsplan kan komma i fråga. Det kan till exempel handla om större systemavbrott, naturkatastrofer, brand, större olyckor, pandemi, strejk, terror attentat. Krisen, om den stör leveranserna, kan resultera i förlust av affärer, förlorat rykte och mycket annat. Yttersta konsekvensen av en kris kan vara att verksamheten läggs ned. Därför är det viktigt att göra en kontinuitetsplan för att i händelse av det oönskade kunna fortsätta leverera sina varor eller tjänster. Som utgångspunkt när man ska ta fram en kontinuitetsplan ser man över kärnverksamheten, var tjänar man sina pengar. Detta för att kunna bedöma vilka processer som är av vikt att kontinuitetsplanera. Nästa steg är att bedöma vilka scenarier som är relevanta att planera för, antingen det handlar om brand, att man ligger nära ett vattendrag som kan svämma över eller för nära ett objekt som riskerar att bombhotas. Det gäller att se de relevanta hoten och vilken tid man har för att komma tillbaka utan att förlora kunder eller anseende. Vi talar om tid till leverans. Olika reservmöjligheter Utifrån ett hotscenario tydliggör man vilka aktiviteter som behöver vidtas. En återställningsplan upprättas med aktiviteter för att kunna återgå till normalläge. Men det kan även finnas förebyggande aktiviteter för att lyckas med att återställa verksamheten inom rimlig tid. Exempelvis kan man verifiera leveranstider av maskiner som man är beroende av, att man har ritningar, specifikationer etc. på säkert ställe så att informationen finns tillgänglig ifall exempelvis en brand skulle ödelägga verksamheten, så att återuppbyggnad kan ske skyndsamt. I det fall en återställning tar för lång tid, kan man även planera för reservrutiner. Den tillverkande industrin kan kontraktera tillgänglighet hos legotillverkaren, tidningsföretaget kan avtala med konkurrenten att man får trycka tidningen där. Tjänsteföretaget kan ha skaffat sig ett löfte från hyresvärd att lokaler finns att tillgå. För IT säkerhetskopior och dubblerad drift. Ingen plan är en plan förrän den är testad, säger Lorentz Lundmark. Det kan göras som skrivbordstest, simuleringar eller fullskaleövningar. Inte bara en kostnad Att planera för ett allvarligt scenario är inte bara en kostnad. Många företag kan tjäna pengar på att tänka igenom sin verksamhet och de ordning och redaaspekter som då framkommer. GÖSTA LÖFSTRÖM

7 Marknadens säkraste förbränningstoalett Så rent. Så enkelt. Med Cinderella förbränningstoalett slipper du all latrinhantering. Kvar blir bara lite aska. Enklare kan det inte bli! MILJÖVÄNLIG LÄTT ATT INSTALLERA INGEN VATTENANSLUTNING TAR LITEN PLATS LUKTFRI INGEN AVLOPPSANSLUTNING BARNSÄKER INGA MEDICINRESTER Auktoriserade återförsäljare över hela landet

8 8 AUGUSTI 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER NYHTER I KORTHET PROFIL Emma Ihre Ålder: 42 år. Utbildning: National ekonom. Befattning: Hållbarhetsansvarig på Finansdepartementet. Motto: Ingen kan göra allt, men alla kan utifrån sin roll och kompetens bidra på något sätt till en ännu bättre värld. FOTO: REGERINGSKANSLIET Åsa Runnäs Vd på ett konsultföretag som arbetar med kvalitetssäkring av medicintekniska produkter och verksamheter. FOTO: PRIVAT Hållbart företagande för framtiden Under 2012 fastslog regeringen att hållbart företag ande är en viktig ange lägenhet i bolagsstyrningen. Bolag med statligt ägande ska agera föredömligt. Arbetet med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet samt mångfald ska numera vara integrerat med den övriga bolagsstyrningen. Hållbart företagande är en naturlig del av den moderna bolags förvaltningen. Bortser man från exempelvis miljö- och korruptionsrisker förvaltar man inte bolaget på ett professionellt sätt. Dessutom är det en anständighetsfråga, om inte staten kan vara långsiktigt ansvarsfullt hållbar, vem kan vara det då? Tänk långsiktigt Vi kan inte ställa krav på andra bolag att tänka långsiktigt och ansvarsfullt om inte staten, med dess gigantiska portfölj enbart fokuserar på kvartalskapitalism. Vi har ett särskilt ansvar att tänka mer långsiktigt och brett samt Vi arbetar med bolagsanalys, ägardialog och styrelserekrytering. Vi går inte in på detaljer eller på operativ nivå, utan vi följer den svenska bolagsstyrningsmodellen. att föregå med gott exempel i de här frågorna, menar Emma Ihre, ansvarig för hållbart företagande på finansdepartementet och som arbetar för att integrera hållbarhet och etik i den löpande bolagsstyrningen. För en dialog Hennes arbete handlar i första hand om att integrera hållbarhetsfrågorna i den övriga bolagsstyrningen samt att föra en dialog mellan bolagsägare och ordförande/styrelseledamöter. Vi arbetar med bolagsanalys, ägardialog och styrelserekrytering. Vi går inte in på detaljer eller på operativ nivå, utan vi följer den svenska bolagsstyrningsmodellen. Vid rekrytering av ledamöter till styrelsen har det blivit allt mer viktigt med kompetens. Vi vill ha in fler personer som har styrelseerfarenhet eller FOKUS PÅ HÅLLBART FÖRETAGANDE. Arbetet med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet samt mångfald ska numera vara integrerat med den övriga bolagsstyrningen. FOTO: THINKSTOCK ledande befattningar, men även personer som har förmågan att arbeta strategiskt med hållbart företagande i sin roll som styrelseledamot. Vår tydliga erfarenhet visar att dem som har förstått vad hållbart företagande är och ser kopplingen till sitt styrelseuppdrag är väldigt snabba med att arbeta med frågorna. Människor vill använda sin kompetens och sin makt för att göra gott. Nya möjligheter I och med att förutsättningarna för många bolag har ändrats har de behövt utveckla sin affärs modell för att ta del av de nya möjligheterna och riskerna. En fortsatt utveckling kräver en affärsmodell som har lönsamhet, långsiktighet och hållbarhet som kännetecken. Genom att tydlig göra sitt engagemang visar bolagen att de är moderna organisationer som kan skapa vinster. Värdet ligger dels i att koppla affärsverksamhet till hållbart företagande. Vi tror att det finns en hel del pengar att tjäna i och med utmaningarna i världen och förväntningar från nya intressenter. Det viktiga är att bolagen själva känner ett ägarskap för frågorna, att de utgår från sin egen affär och att målen utgör en tydlig affärsnytta. För vissa företag är affärsnyttan tydlig, medan det för andra företag handlar mer om långsiktig lönsamhet. Höga ambitioner Utmaningen består utav att integrera hållbart företagande i bolagsstyrningen. Självklart behöver vissa lära sig mer om området och i bolagen behöver man föra en diskussion kring värden och dilemman. Det finns inget bristande engagemang eller vilja vare sig från ägare eller bolag. Däremot är det mycket kvar att göra innan vi är på den nivån där vår ambition ligger. ANNIKA GAVRIC PATIENTSÄKERHET Prioritera rätt för patientsäkerheten vid upphandlingar Upphandlande myndigheter som uteslutande väljer leverantörer utifrån pris och inte prioriterar företag med certifierade kvalitetsledningssystem och innovativa produkter riskerar att hämma både patientsäkerhet och patientnytta. Företag som investerar resurser i att arbeta och certifiera sin verksamhet enligt ISO och utveckla nyskapande och patientsäkra medicintekniska produkter riskerar att utkonkurreras i upphandlingar av aktörer vars enda konkurrensfördel är en produkt med lågt pris. Utvecklingen hotar att slå ut seriösa företag som är måna om att kvalitetssäkra sina processer och produkter. En kvalitetsstämpel Utvecklingen hotar att slå ut seriösa företag som är måna om att kvalitetssäkra sina processer och produkter. När det inte längre lönar sig att investera resurser i en certifiering minskar sannolikt antalet företag som betraktar certifieringen som en god framtidsinvestering, säger Åsa Runnäs, vd på ett konsultföretag som arbetar med kvalitetssäkring av medicintekniska produkter och verksamheter. Det är en oroande trend. En certifiering enligt ISO är en kvalitetsstämpel som ger en försäkran om långsiktigt säkra produkter och verksamheter. Det borde vara ett självklart skallkrav vid upphandling av en medicinteknisk produkt, anser Åsa Runnäs. ANNIKA WIHLBORG

9 NY PLANBOTTENPÅSE FÖR INSAMLING AV MATAVFALL Papperssäckar AB Siluetten = Sanningnin Bureau Veritas logotyp har 10 symboler. Symboler som har en betydelse för oss och för våra kunder. Vårt mål är at ge förtroende för våra kunders verksamhet, både inom företaget och påmarknaden. Våra tjänster inom Revision, Inspektion, Besiktning och Utbildning har alltid samma fokus att: Förbättra prestanda Minimera risk Öppna marknader Kontakta oss för att höra mer om våra symboler eller hur vi kan hjälpa er

10 10 AUGUSTI 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur säkras förtroende och varumärke inom livsmedelsindustrin? Svar: Genom kvalitetssäkring, spårbarhet och verifierad ärlighet i alla led och verksamheter. Spårbarhet och säkrad ärlighet allt viktigare i livsmedelskedjan SÅ LYCKAS VI LIVSMEDELSINDUSTRIN Henrik Jonsson Vd i svenska Eurofi ns Food & Agro Testing. FOTO: EUROFINS Henrik Lärk Försäljnings- och marknadschef, Eurofi ns Food & Agro Testing. FOTO: EUROFINS Fredrik Westerberg Affärsområdeschef inom livsmedelskemi, Eurofi ns Food & Agro Testing. FOTO: EUROFINS Vi erbjuder kvalitetssäkring genom ackrediterade analysmetoder för alla led inom livsmedels industrins supply chain, säger Henrik Jonsson, vd i svenska Eurofins Food & Agro Testing. Vi ingår i ett internationellt börs noterat bolag som främst erbjuder kemiska och mikrobiologiska analystjänster och tillhörande rådgivning riktat till livsmedelsindustrin. Eurofins är i sin tur ackrediterad enligt laboratoriestandarden ISO av statliga Swedac samt ISO 9001-certifierade. Upprätthåll hög kvalitet Begreppet alla led innefattar just det, allt från växtodling till djuruppfödning via vidareförädling i livsmedelsproduktion till butiksledet, säger Henrik Jonsson. Spårbarhet är ett centralt begrepp inom livsmedelsproduktionen. Inom exempelvis mejerinäringen erbjuds kontroll- och analysmöjligheter som går hela vägen tillbaka till den enskilda mjölkande kon ute på gården. Vår roll är varierande. Vi är delaktiga i analyser för myndighetskontroll, kemiska och mikrobiologiska analyser för livsmedelsproduktion samt analyser för näringsvärdesdeklarationer av livsmedelsindustrins produkter. Alla aktörer i livsmedelskedjan måste säkerställa att de själva gör rätt och att de har underleverantörer som också gör det. Det krävs ingående och fortlöpande analyser för att upprätthålla god kvalitet och förtjäna förtroende, enligt Henrik Jonsson. Aktuella skandaler Det här är en bransch som historiskt varit förtroendebaserad. Man har generellt sett litat på sina underleverantörer. Men det som hänt på det här området de senaste sex månaderna visar tydligt att det finns aktörer som inte förtjänar det förtroende de tidigare haft, säger Henrik Lärk, försäljningsoch marknadschef. Artbestämning med hjälp av DNA teknik var förr en så kallad sällan-analys, men har blivit allt viktigare med anledning av aktuella skandaler som exempelvis när färgad fläskfilé såldes som oxfilé, hästkött i produkter deklarerat som nötkött eller fläskkött i Halal-slaktat kebabkött. Dessa exempel är inte processrelaterade produktionsproblem, utan redlighetsbrister i leverantörsleden, säger Fredrik Westerberg, affärsområdeschef inom livsmedelskemi. Vilka analyser som aktörerna i livsmedelsbranschen genomför styrs primärt av de myndighetskrav som finns, men även till viss del av branschorganisationernas riktlinjer eller de stora aktörernas krav på sina underleverantörer. Eurofins uppgift är att utföra de av kunderna beställda analyserna. Sedan är det upp till våra kunder inom livsmedelskedjans alla led att avgöra hur resultaten används, säger Henrik Lärk. Väl investerad peng Vi ser allt fler exempel på att förtroendefrågan och varumärkesvården blir mer framträdande aspekter av kontrollplanering hos branschens ledande aktörer. Analyser för att kontrollera livsmedelssäkerheten kompletteras med analyser för ursprungs- och artbestämning. När allt kommer kring är redlighetsanalyser en väl investerad peng, då det skyddar och försäkrar de mycket stora värden som ligger upparbetade i livsmedelsföretagens varumärken och konsumenternas förtroende, säger Henrik Jonsson. GÖSTA LÖFSTRÖM EUROFINS FOOD & AGRO TESTING erbjuder kvalitetssäkring genom ackrediterade analysmetoder för alla led inom livsmedels industrins supply chain. FOTO: EUROFINS FRÅGOR & SVAR Vari ligger svårigheterna med kvalitetskontroll av livsmedel som säljs i svenska butiker? Rent tekniskt har vi inga svårigheter att genomföra de olika analyser som efterfrågas av oss. Svårigheter ligger snarare i defini tionerna. Ta ursprungs- Klarar alla länkar i kedjan tyngden av dina varumärken? Förtroende utgör grunden för ett varumärke. Förtroende måste förtjänas och tar lång tid att bygga upp, men kan förbrukas på bara ett ögonblick. Som ett av världens största laboratorieföretag, med en omfattande portfölj av analyser för olika ändamål, kan vi på Eurofins hjälpa er att säkerställa kvalitet och redlighet genom hela produktionsoch distributionskedjan. Kort sagt: Vi hjälper er att skydda ert varumärke mot obehagliga överraskningar. Vad kan vi på Eurofins göra för er? Kontakta vår marknadsoch försäljningschef Henrik Lärk, eller på , för ett vidare resonemang.

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET AUGUSTI FOTO: EUROFINS Åke Rutegård Vd i Kött & Charkföretagen med cirka 120 medlemsföretag. FOTO: LOTTA ERIKSSON KÖTTINDUSTRIN Tre frågor och svar Hur är konsumenternas förtroende för köttindustrin idag? Förtroendet är skadat efter vinterns och vårens avslöjanden om griskött som var färgat för att säljas som oxfilé och hästköttsskandalen. Skadan är dock större i flera andra europeiska länder än i Sverige. Här hemma har vi inte sett några tydliga negativa försäljningssiffror. Vad gör ni för att återvinna förtroendet? Enskilda medlemsföretag jobbar hårt med att säkra sina produkter bättre än tidigare. Vi har nog varit naiva och trott på råvaruleverantörernas märkning. Hur säkerställs kvaliteten på kött i framtiden? Företagen tar egna dna-prover för att säkra vad det är för kött. Därtill sållar de bort leverantörer som det inte går att lita hundraprocentigt på. Man fokuserar på större välkända företag. Från vår organisation inför vi nu en uppförandekod som alla medlemmar måste skriva under. Vi följer upp att koden efterlevs. Men inget av våra medlemsföretag har hittills anklagats. FAKTA Eurofins är världens största och snabbast växande laboratoriegrupp för analystjänster inom Livsmedel, Miljö och Läkemedel. Börsnoterat på NYSE Euronext Paris Stock Exchange med huvudkontor i Bryssel. Företaget grundades 1987 i franska Nantes, då med fyra anställda. Idag drygt anställda vid mer än 180 olika laboratorier i 35 länder. Eurofins i Sverige drivs i två olika verksamheter med sammanlagt ca 400 anställda. märkning av köttprodukter som exempel. Vad är vi som konsumenter intresserade av? Var ett nötkreatur är uppfött? Var det slaktades? Var köttråvaran processades eller var slutprodukten producerats och förpackats? Häri ligger en del svårigheter att skapa ett system där vi som konsumenter har en relevant referensram och kunskap om vad olika märkningar betyder i realiteten. Hur vanligt är det att brister upptäcks i Eurofins analyser och kontroller? Vi har en väldigt bra kvalitetsnivå i den svenska livsmedelsproduktionen. Satt i relation till den totala mängden analyser vi genomför är avvikelseandelen väldigt liten. Hur ser framtiden ut när det gäller kvalitetsarbetet? Vi ser en framtid där kvalitetsarbetet får en mer framskjuten roll, inte bara som ett led i själva produktionen, utan även som en väsentlig del i arbetet med att säkerställa och utveckla förtroendet för företagen och deras produkter, och därigenom investera i företagens varumärken. Erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser inom kretsloppets olika delar, lantbruk, livsmedel och miljö. Är i Sverige ackrediterad enligt laboratoriestandarden ISO av statliga Swedac samt ISO 9001-certifierade. Bättre ekonomi och säkrare produktion med certifiering Vänd dig till oss! SMAK AB har lång erfarenhet av certifiering i livsmedelskedjan - från jord till bord, från gårdsnivå till industriell förädling. Vi jobbar prisvärt i hela Sverige. Tel

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Välkommen till enkäten!

Välkommen till enkäten! Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av

Läs mer

Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet

Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet Spår 1: Informationssäkerhet i kommuner 15 september 2016 Omar Harrami Innehåll Strategi och handlingsplan Skydd av samhällsviktig verksamhet Stöd för

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET POLICY INFORMATIONSSÄKERHET Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-03-21 56 Bo Jensen Säkerhetsstrateg Policy - Informationssäkerhet Denna policy innehåller Haninge kommuns viljeinriktning och övergripande

Läs mer

1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument

1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-05-17 73 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Begreppsförklaring...4

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat EIO Q Ledningssystem Leder till bättre resultat Nöjda kunder Gör rätt från början Nöjda medarbetare 2 EIO Q leder till bättre resultat Installatörsföretagen erbjuder EIOs medlemmar att utveckla verksamheten

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 En bild av myndigheternas informationssäkerhet 2014 tillämpning av MSB:s föreskrifter Enkätundersökning februari 2014 Utskick

Läs mer

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem Foto: Scanpix Säkerhet i industriella informations- och styrsystem Martin Eriksson - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

skapa ett ökat mervärde uppnå ännu bättre resultat bidra positivt till människors tillvaro

skapa ett ökat mervärde uppnå ännu bättre resultat bidra positivt till människors tillvaro RS2360:2013 1 Vår vision Att arbeta på SFK Certifiering är att identifiera sig med att arbeta för en proaktiv organisation och där allas lika värde är centralt. Vi skall på ett engagerat sätt ta ansvar

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet Handlingsplan 2008 2009 2010 Dr. Per Oscarson Krisberedskapsmyndigheten Krisberedskapsmyndigheten försvinner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter KBM,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Kontroll och kunskap ger säker mat

Kontroll och kunskap ger säker mat Kontroll och kunskap ger säker mat Matsäkerhet hör till Martin & Serveras viktigaste arbetsuppgifter. Rutiner, kontroller och uppföljningar är en del av vårt dagliga jobb. Du ska alltid känna dig trygg

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Bilaga 1, LS 115 /02 1.0 1(5) IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Inledning Bakgrund och motiv Mål Medel Omfattning Organisation och ansvar Regelverk 1.0 2(5) Inledning Policyn är landstingsstyrelsens

Läs mer

Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering. Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket

Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering. Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket Informationssäkerhet en utmaning eller ett stöd i digitaliseringsarbetet? ESV-dagen

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Ledning och styrning av IT-tjänster och informationssäkerhet

Ledning och styrning av IT-tjänster och informationssäkerhet Ledning och styrning av IT-tjänster och informationssäkerhet sixten.bjorklund@sipit.se 2013-05-21 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Några standarder för ledning och styrning 2013-05-21 Sip It AB, Sixten Björklund

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer