CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet och varumärket inom livsmedelsindustrin Informationssäkerhet Organisationers information är ofta dess viktigaste resurs Ställ högre krav på kvalitet FOTO: REGERINGSKANSLIET Emma Ihre, hållbarhetsansvarig på Finansdepartementet: Vi kan inte ställa krav på andra bolag att tänka långsiktigt och ansvarsfullt om inte staten, med dess gigantiska portfölj, enbart fokuserar på kvartalskapitalism. Vi jobbar för er hållbara utveckling

2 2 AUGUSTI 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEDARE Världens mest använda standarder för ledningssystem får en gemensam struktur. Standarderna för till exempel kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledning (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001) kommer att ha samma rubriker, termer och defi nitioner. Nu blir det enklare att jobba med kvalitet, miljö och informationssäkerhet i samma verksamhetssystem Kristina Sandberg Chef för verksamhetsområdet Ledningssystem på SIS, Swedish Standards Institute. FOTO: NINA VARUMO Vi på SIS, Swedish Standards Institute, vill gärna att många engagerar sig i utvecklingen av nya standarder. Med en gemensam struktur blir det enklare att integrera flera områden i ett verksamhetssystem. Det är medlemmarna i den globala standardiseringsorganisationen ISO som har enats om att standardisera sina standarder. Det ska vara lätt att känna igen sig i en ledningssystemsstandard och alla avsnitt som beskriver själva systemet ska se likadana ut. Varje standard kommer dessutom att ha ytterligare egna krav och avsnitt som är specifika för just sitt område. Förändring och förbättring De flesta berörda ISO-kommittéer har redan påbörjat arbetet med att anpassa sina standardförslag efter den nya strukturen. Den första standarden som publicerats med det nya formatet var Ledningssystem för verksamhetsinformation. Andra standarder som redan nu har det nya formatet är kontinuitetsplanering, trafiksäkerhet och standarden för hållbarhet vid evenemang. I samband med att den nya strukturen godkändes förra året drog ISO igång arbetet med att revidera sina två största och mest spridda standarder; ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO för miljöledning. De nya utgåvorna av dessa standarder kommer att följa den nya strukturen. Men man kommer också att passa på att göra andra förändringar för att förbättra standarderna ytterligare. Nu har man kommit ungefär halvvägs i revideringsarbetet och de nya utgåvorna beräknas vara färdiga under Parallellt med revideringen håller ISO också på att se över vilka övergångsregler som kommer att gälla för nya certifikat. Engagera dig Ett nytt standardiseringsarbete som drar igång nu inom ISO, och som också kommer att följa den nya strukturen, är en internationell standard för ledningssystem för arbetsmiljö. Det är det brittiska dokumentet OHSAS för Occupational health and safety management systems som ska omarbetas till en ISO-standard. Det första mötet äger rum i oktober i London, och svenska experter kommer att delta i arbetet. Vi på SIS, Swedish Standards Insti tute, vill gärna att många engagerar sig i utvecklingen av nya standarder. Det finns stora chanser att påverka hur standarderna blir, särskilt i början av processen. Ju fler intressenter eller kommande användare som är med desto bättre anpassning av standarderna till marknadens behov blir det. Hoppas vi ses i höst på SIS! FAKTA SIS SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardi seringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2012 MSEK 220 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). UR INNEHÅLLET Pålitliga leveranser s. 6 Vad krävs för att ett företag med framgång ska kunna hantera och klara av ett allvarligt avbrott i sin leverans? Ventilationsmontör s. 14 Genom att oberoende tredjepartscertifi era garanteras en kvalitet på yrket. Livsmedelssäkerhet s. 18 Certifi erade leverantörer för att säkra att konsumenterna får livsmedel som uppfyller de krav som de förväntar sig. Ladda ner tidningen som PDF. VI FÅR VÅRA LÄSARE ATT LYCKAS! CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING NR 7, AUGUSTI 2013 ANSVARIG FÖR DENNA UTGÅVA: Projektledare: Axel Landberg Tel: E-post: Verkställande direktör: Joanna Hansson Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Philip Andersson Redigerare: Emelie Palmcrantz Distribution: Dagens Industri, augusti 2013 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Pint, Umeå Repro: Bert Lindevall KONTAKT MEDIAPLANET: Tel: Fax: E-post: VID FÖRFRÅGNINGAR KONTAKTA: Philip Andersson Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 Lite vård kan väl aldrig skada? Jo, tyvärr. Skador orsakade av vården beräknas kosta sex miljarder kronor om året. Sex miljarder som kan användas bättre. Till exempel till väl fungerande IT-stöd. ehälsa har en enorm potential att underlätta arbetet. Tyvärr är vardagen fylld av ålderdomliga IT-system som är mer störande än stödjande. I den mån man överhuvudtaget har tillgång till systemen. Det går att ändra på detta. Vi har några förslag. Läs rapporten Störande eller stödjande? Om ehälsosystemens användbarhet 2013 och ge oss din respons. eller stödjande? Vi är över sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som målmedvetet arbetar för att förbättra vården utifrån dina behov. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. Med noll tolerans för vårdskador. Revisorer som förstår var du kommer ifrån och vart du är på väg Med LRQA och Business Assurance får du mer än ett certifikat. Vi är en naturlig samarbetspartner för dig som kontinuerligt vill förbättra din verksamhet genom ökad effektivitet och minskade risker. LRQA har mer än 25 års erfarenhet inom certifiering av ledningssystem. Med hög kompetens och väl beprövad metodik täcker vi alla dina certifieringsbehov. Kontakta oss på tfn eller besök LRQA Business Assurance Improving performance, reducing risk

4 4 AUGUSTI 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER De fick struktur och medvetenhet med informationssäkerhetscertifiering Mikael Jönsson Vd på HSB Landskrona. FOTO: BERT LUNDQVIST HSB Landskrona, som förvaltar ett 60-tal bostadsrättsföreningar i form av fristående ekonomiska föreningar, implementerade informationssäkerhetscertifieringen ISO för fyra år sedan. Tack vare certifieringen sparar HSB Landskronas medarbetare tid i det vardagliga arbetet, och har en ökad medvetenhet om hur egen och andras information ska hanteras. Eftersom varje enskild bostadsrättsförening drivs som ett fristående företag med en egen ekonomisk redovisning krävs ett informationssäkerhetssystem som säkerställer vattentäta skott mellan de olika föreningarnas verksamhet och ekonomiska redovisning. Det var upprinnelsen till att HSB Landskronas beslut att certifiera sig enligt ISO Behövs ordning och reda ISO har definitivt bidragit till att skapa ordning och reda, vilket är en förutsättning i den här typen av relativt omfattande verksamheter, säger Bengt Persson, ansvarig för kvalitetssystem på HSB Landskrona. Öka medvetenheten ISO omfattar såväl skriftlig som muntlig information. Riktlinjerna tydliggör vikten av att inte sprida information till fel mottagare. Om en medarbetare är osäker på hur en viss typ av information får spridas tydliggör HSB Landskronas policydokument vad som gäller. Centralt i både standarden och vårt arbete med informationssäkerhet är riskanalysen. Vi genomför löpande riskanalyser för att ha koll på våra kända risker och se om det tillkommit nya som vi behöver ta höjd för, berättar Mikael Jönsson, vd på HSB Landskrona. Tydliggör ansvarsområden Genom ISO har HSB Landskrona skapat skriftliga manualer och riktlinjer för olika, arbetsuppgifter och rutiner. Det effektiviserar även introduktionen av nya medarbetare. När alla rutiner finns dokumenterade blir det tydligt hur vi skall arbeta och när exempelvis olika kontroller och uppföljningar skall genomföras. Integrationen med våra övriga ledningssystem, ISO 9001 och 14001, ger oss stora samordningsvinster, säger Sven Andersson, ansvarig för miljöcertifieringar på HSB Landskrona. Oberoende granskare Eftersom alla arbetsuppgifter är dokumenterade behöver man inte längre förlita sig på erfarna medarbetare för att de garanterat ska utföras. Våra ISO-certifieringar är en trygghet för såväl medarbetare som kunder. De är numera ett vedertaget begrepp som står för en hög service grad och strukturer som löpande granskas av oberoende revisorer, säger Mikael Jönsson, vd på HSB Landskrona. ANNIKA WIHLBORG FAKTA. VAD ÄR ISO 27001? ISO är en standard för certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet. Med hjälp av ISO kan en organisation säkerställa att den informations som hanteras är korrekt, tillgänglig för rätt personer och inte sprids till obehöriga. Ett ledningssystem enligt ISO innehåller dokumenterade processer och rutiner för hur ett företags informationstillgångar hanteras och bygger på att företaget har en aktiv riskanalys. ISO integreras med fördel med andra certifieringssystem, exempelvis ISO 9001 och ISO VI JOBBAR FÖR ER HÅLLBARA UTVECKLING Genom certifiering säkrar vi era ledningssystem, produkter och personer. Dessutom granskar vi leverantörskedjor, samt gör verifieringar och gap-analyser mot hållbarhetskrav. I allt vi gör har vi fokus på era mål och de områden som är viktiga för er framtid. Vi bidrar till att driva er hållbara utveckling genom Certifiering av ledningssystem, produkter och personer Verifiering & granskningar inom hållbarhet och socialt ansvar Utbildning öppna och företagsinterna kurser Kontakta oss på eller på ww.dnvba.se Certifiering. Verifiering. Utbildning.

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET AUGUSTI Flera fördelar med outsourcat testlabb PROVTAGNINGSLABBET ABB AB är ett företag som sedan år 2000 har valt att outsourca sitt testlabb till en extern partner. FOTO: ABB TIPS Tips till företag som vill outsourca sitt provningslabb till extern partner. Det är extremt viktigt med en öppen dialog. Man måste vara överens om hur allt ska styras och vem som ansvarar för vad. Gör upp så att ni träffas kontinuerligt och se till att ha en kontaktperson på varje sida som är den slut giltigt ansvariga för planeringen. Tänk på att vara tydliga med hur svåra prov ni tänkt genomföra. Det är viktigt att göra klart inför varje prov om det är ett labbprov eller om det är ett slutgiltigt test som ska genomföras. Genom att outsourca sitt provlabb till en extern provnings- och certifierings leverantör vinner man som företag både tid och pengar. Dessutom garanterar det en opartiskhet som inte skulle kunna vara möjlig om den egna personalen skulle utföra arbetet. Provningslabbet är den viktigaste resursen vi har för att vi ska kunna lansera våra produkter i rätt tid. Därför är rätt kompetens A och O och det skulle vara svårt för oss själva att hitta och anställa kompetent testpersonal eftersom att provning inte är vår kärnverksamhet, förklarar Tobias Gentzell, R&D Manager Control Products, ABB. Outsourcar sitt testlabb ABB AB, ett företag som sedan år 2000 har valt att outsourca sitt testlabb till en extern partner. Tobias Gentzell R&D Manager Control Products, ABB. FOTO: ABB TEXT: LINDA KANTE Därför är rätt kompetens A och O och det skulle vara svårt för oss själva att hitta och anställa kompetent testpersonal eftersom att provning inte är vår kärnverksamhet. Varje vecka har representanter från ABB möten med det externa provningslabbet för att göra avstämningar om vad som ska provas härnäst. Snabbare försäljningsstart För vår del handlar det främst om provningar av lågspänningsprodukter. Vi skriver en provbe gäran per produkt i vilken all data om och kring produkten finns med. Sedan får vi en offert av provningslabbet och då lägger vi en order, förklarar Tobias Gentzell. Det tar ungefär en vecka att gå igenom proven och innan de påbörjas ser vi till att leverera allt material som krävs till labbet. Vid uppsättning av all utrustning inför provet kan vi ha en person från oss på plats och på så vis blir vi väldigt delaktiga. Provningarna resulterar ofta i ett CB-certifikat som ABB använder sig av för att kunna sälja produkterna i flera olika länder. En lösning med extern labbpartner snabbar upp försäljningsstarten eftersom tredjepartsgodkännande kan ges direkt. Har senaste kunskapen Skulle vi dessutom behöva ändra i vår kölista över vilka prov som ska genomföras så kan vi be det externa provningslabbet att snabbt byta prioriteringsordning. Detta gör att vi snabbare kommer ut på marknaden, vilket stärker vår konkurrenskraft, förklarar Tobias Gentzell. Ytterligare en fördel är att personalen på det outsourcade provningslabbet följer de processer och rutiner för hur alla ABB:s produktprovningar ska utföras. Personalen på det outsourcade provlabbet vet dessutom hur man ska gå tillväga då de alltid har den senaste kunskapen som krävs för att följa de aktuella lagkrav och produkt direktiv som gäller i olika länder. Säkrad kvalitet för framgång! Intertek är en global helhetsleverantör inom rådgivning, provning, certifiering, verifiering och utbildning för ledningssystem och produkter. CSR ARBETSMILJÖ ENERGI SÄKERHET KVALITET MILJÖ

6 6 AUGUSTI 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Fråga: Vad krävs för att ett företag med framgång ska kunna hantera och klara av ett allvarligt avbrott i sin leverans? Svar: Att det finns planer för kontinuitet i verksamheten. Pålitliga leveranser till kund kräver kontinuitetsplanering Lorentz Lundmark informationssäkerhetsexpert (ISMP) och seniorkonsult inom kontinuitetsplanering vid konsultföretaget Veriscan. FOTO: ANNA KJELLBERG Det är det av största vikt att man har en process för att upprätthålla aktualiteten på sina planer då verksamheten förändras. FÖRÄNDRING KONTINUITETSPLANERING Verksamheter prioriterar säkerhetsfrågor väldigt olika. Små organisationer är generellt sett sämre på kontinuitetsplanering än större organisationer, som oftast har mer resurser och naturligtvis fler intressenter som kan drabbas av ett avbrott i produktionen. Det säger Lorentz Lundmark, informationssäkerhetsexpert (ISMP) och seniorkonsult inom kontinuitetsplanering vid konsultföretaget Veriscan. Process vid förändring Även om man har skapat kontinuitetsplaner så kan det vara problematiskt med underhåll, så att planerna verkligen ger det stöd man eftersträvar ifall det som inte får hända händer. Därför är det av största vikt att man har en process för att upprätthålla aktualiteten på sina planer då verksamheten förändras. Allt handlar om att bedöma vilka hot som är relevanta att ta hänsyn till för att kunna leverera viktiga tjänster och/eller produkter till sina intressenter. En kris är när något jobbigt inträffar som kan påverka verksam heten negativt. Krisplaner beskriver ofta hur en organisation ska organisera sig, vem som ansvarar för vad. En krisplan kan även ge stöd i form av hur information ska spridas och innehålla viktiga kontaktuppgifter till intressenter. Även aktivitetslistor om vad man bör eller ska göra, checklistor så att man inte missar viktiga ställningstaganden är vanliga. Tid till leverans avgörande Det är först när en kris inverkar på organisationens leveransförmåga som initiering av en kontinuitetsplan kan komma i fråga. Det kan till exempel handla om större systemavbrott, naturkatastrofer, brand, större olyckor, pandemi, strejk, terror attentat. Krisen, om den stör leveranserna, kan resultera i förlust av affärer, förlorat rykte och mycket annat. Yttersta konsekvensen av en kris kan vara att verksamheten läggs ned. Därför är det viktigt att göra en kontinuitetsplan för att i händelse av det oönskade kunna fortsätta leverera sina varor eller tjänster. Som utgångspunkt när man ska ta fram en kontinuitetsplan ser man över kärnverksamheten, var tjänar man sina pengar. Detta för att kunna bedöma vilka processer som är av vikt att kontinuitetsplanera. Nästa steg är att bedöma vilka scenarier som är relevanta att planera för, antingen det handlar om brand, att man ligger nära ett vattendrag som kan svämma över eller för nära ett objekt som riskerar att bombhotas. Det gäller att se de relevanta hoten och vilken tid man har för att komma tillbaka utan att förlora kunder eller anseende. Vi talar om tid till leverans. Olika reservmöjligheter Utifrån ett hotscenario tydliggör man vilka aktiviteter som behöver vidtas. En återställningsplan upprättas med aktiviteter för att kunna återgå till normalläge. Men det kan även finnas förebyggande aktiviteter för att lyckas med att återställa verksamheten inom rimlig tid. Exempelvis kan man verifiera leveranstider av maskiner som man är beroende av, att man har ritningar, specifikationer etc. på säkert ställe så att informationen finns tillgänglig ifall exempelvis en brand skulle ödelägga verksamheten, så att återuppbyggnad kan ske skyndsamt. I det fall en återställning tar för lång tid, kan man även planera för reservrutiner. Den tillverkande industrin kan kontraktera tillgänglighet hos legotillverkaren, tidningsföretaget kan avtala med konkurrenten att man får trycka tidningen där. Tjänsteföretaget kan ha skaffat sig ett löfte från hyresvärd att lokaler finns att tillgå. För IT säkerhetskopior och dubblerad drift. Ingen plan är en plan förrän den är testad, säger Lorentz Lundmark. Det kan göras som skrivbordstest, simuleringar eller fullskaleövningar. Inte bara en kostnad Att planera för ett allvarligt scenario är inte bara en kostnad. Många företag kan tjäna pengar på att tänka igenom sin verksamhet och de ordning och redaaspekter som då framkommer. GÖSTA LÖFSTRÖM

7 Marknadens säkraste förbränningstoalett Så rent. Så enkelt. Med Cinderella förbränningstoalett slipper du all latrinhantering. Kvar blir bara lite aska. Enklare kan det inte bli! MILJÖVÄNLIG LÄTT ATT INSTALLERA INGEN VATTENANSLUTNING TAR LITEN PLATS LUKTFRI INGEN AVLOPPSANSLUTNING BARNSÄKER INGA MEDICINRESTER Auktoriserade återförsäljare över hela landet

8 8 AUGUSTI 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER NYHTER I KORTHET PROFIL Emma Ihre Ålder: 42 år. Utbildning: National ekonom. Befattning: Hållbarhetsansvarig på Finansdepartementet. Motto: Ingen kan göra allt, men alla kan utifrån sin roll och kompetens bidra på något sätt till en ännu bättre värld. FOTO: REGERINGSKANSLIET Åsa Runnäs Vd på ett konsultföretag som arbetar med kvalitetssäkring av medicintekniska produkter och verksamheter. FOTO: PRIVAT Hållbart företagande för framtiden Under 2012 fastslog regeringen att hållbart företag ande är en viktig ange lägenhet i bolagsstyrningen. Bolag med statligt ägande ska agera föredömligt. Arbetet med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet samt mångfald ska numera vara integrerat med den övriga bolagsstyrningen. Hållbart företagande är en naturlig del av den moderna bolags förvaltningen. Bortser man från exempelvis miljö- och korruptionsrisker förvaltar man inte bolaget på ett professionellt sätt. Dessutom är det en anständighetsfråga, om inte staten kan vara långsiktigt ansvarsfullt hållbar, vem kan vara det då? Tänk långsiktigt Vi kan inte ställa krav på andra bolag att tänka långsiktigt och ansvarsfullt om inte staten, med dess gigantiska portfölj enbart fokuserar på kvartalskapitalism. Vi har ett särskilt ansvar att tänka mer långsiktigt och brett samt Vi arbetar med bolagsanalys, ägardialog och styrelserekrytering. Vi går inte in på detaljer eller på operativ nivå, utan vi följer den svenska bolagsstyrningsmodellen. att föregå med gott exempel i de här frågorna, menar Emma Ihre, ansvarig för hållbart företagande på finansdepartementet och som arbetar för att integrera hållbarhet och etik i den löpande bolagsstyrningen. För en dialog Hennes arbete handlar i första hand om att integrera hållbarhetsfrågorna i den övriga bolagsstyrningen samt att föra en dialog mellan bolagsägare och ordförande/styrelseledamöter. Vi arbetar med bolagsanalys, ägardialog och styrelserekrytering. Vi går inte in på detaljer eller på operativ nivå, utan vi följer den svenska bolagsstyrningsmodellen. Vid rekrytering av ledamöter till styrelsen har det blivit allt mer viktigt med kompetens. Vi vill ha in fler personer som har styrelseerfarenhet eller FOKUS PÅ HÅLLBART FÖRETAGANDE. Arbetet med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet samt mångfald ska numera vara integrerat med den övriga bolagsstyrningen. FOTO: THINKSTOCK ledande befattningar, men även personer som har förmågan att arbeta strategiskt med hållbart företagande i sin roll som styrelseledamot. Vår tydliga erfarenhet visar att dem som har förstått vad hållbart företagande är och ser kopplingen till sitt styrelseuppdrag är väldigt snabba med att arbeta med frågorna. Människor vill använda sin kompetens och sin makt för att göra gott. Nya möjligheter I och med att förutsättningarna för många bolag har ändrats har de behövt utveckla sin affärs modell för att ta del av de nya möjligheterna och riskerna. En fortsatt utveckling kräver en affärsmodell som har lönsamhet, långsiktighet och hållbarhet som kännetecken. Genom att tydlig göra sitt engagemang visar bolagen att de är moderna organisationer som kan skapa vinster. Värdet ligger dels i att koppla affärsverksamhet till hållbart företagande. Vi tror att det finns en hel del pengar att tjäna i och med utmaningarna i världen och förväntningar från nya intressenter. Det viktiga är att bolagen själva känner ett ägarskap för frågorna, att de utgår från sin egen affär och att målen utgör en tydlig affärsnytta. För vissa företag är affärsnyttan tydlig, medan det för andra företag handlar mer om långsiktig lönsamhet. Höga ambitioner Utmaningen består utav att integrera hållbart företagande i bolagsstyrningen. Självklart behöver vissa lära sig mer om området och i bolagen behöver man föra en diskussion kring värden och dilemman. Det finns inget bristande engagemang eller vilja vare sig från ägare eller bolag. Däremot är det mycket kvar att göra innan vi är på den nivån där vår ambition ligger. ANNIKA GAVRIC PATIENTSÄKERHET Prioritera rätt för patientsäkerheten vid upphandlingar Upphandlande myndigheter som uteslutande väljer leverantörer utifrån pris och inte prioriterar företag med certifierade kvalitetsledningssystem och innovativa produkter riskerar att hämma både patientsäkerhet och patientnytta. Företag som investerar resurser i att arbeta och certifiera sin verksamhet enligt ISO och utveckla nyskapande och patientsäkra medicintekniska produkter riskerar att utkonkurreras i upphandlingar av aktörer vars enda konkurrensfördel är en produkt med lågt pris. Utvecklingen hotar att slå ut seriösa företag som är måna om att kvalitetssäkra sina processer och produkter. En kvalitetsstämpel Utvecklingen hotar att slå ut seriösa företag som är måna om att kvalitetssäkra sina processer och produkter. När det inte längre lönar sig att investera resurser i en certifiering minskar sannolikt antalet företag som betraktar certifieringen som en god framtidsinvestering, säger Åsa Runnäs, vd på ett konsultföretag som arbetar med kvalitetssäkring av medicintekniska produkter och verksamheter. Det är en oroande trend. En certifiering enligt ISO är en kvalitetsstämpel som ger en försäkran om långsiktigt säkra produkter och verksamheter. Det borde vara ett självklart skallkrav vid upphandling av en medicinteknisk produkt, anser Åsa Runnäs. ANNIKA WIHLBORG

9 NY PLANBOTTENPÅSE FÖR INSAMLING AV MATAVFALL Papperssäckar AB Siluetten = Sanningnin Bureau Veritas logotyp har 10 symboler. Symboler som har en betydelse för oss och för våra kunder. Vårt mål är at ge förtroende för våra kunders verksamhet, både inom företaget och påmarknaden. Våra tjänster inom Revision, Inspektion, Besiktning och Utbildning har alltid samma fokus att: Förbättra prestanda Minimera risk Öppna marknader Kontakta oss för att höra mer om våra symboler eller hur vi kan hjälpa er

10 10 AUGUSTI 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur säkras förtroende och varumärke inom livsmedelsindustrin? Svar: Genom kvalitetssäkring, spårbarhet och verifierad ärlighet i alla led och verksamheter. Spårbarhet och säkrad ärlighet allt viktigare i livsmedelskedjan SÅ LYCKAS VI LIVSMEDELSINDUSTRIN Henrik Jonsson Vd i svenska Eurofi ns Food & Agro Testing. FOTO: EUROFINS Henrik Lärk Försäljnings- och marknadschef, Eurofi ns Food & Agro Testing. FOTO: EUROFINS Fredrik Westerberg Affärsområdeschef inom livsmedelskemi, Eurofi ns Food & Agro Testing. FOTO: EUROFINS Vi erbjuder kvalitetssäkring genom ackrediterade analysmetoder för alla led inom livsmedels industrins supply chain, säger Henrik Jonsson, vd i svenska Eurofins Food & Agro Testing. Vi ingår i ett internationellt börs noterat bolag som främst erbjuder kemiska och mikrobiologiska analystjänster och tillhörande rådgivning riktat till livsmedelsindustrin. Eurofins är i sin tur ackrediterad enligt laboratoriestandarden ISO av statliga Swedac samt ISO 9001-certifierade. Upprätthåll hög kvalitet Begreppet alla led innefattar just det, allt från växtodling till djuruppfödning via vidareförädling i livsmedelsproduktion till butiksledet, säger Henrik Jonsson. Spårbarhet är ett centralt begrepp inom livsmedelsproduktionen. Inom exempelvis mejerinäringen erbjuds kontroll- och analysmöjligheter som går hela vägen tillbaka till den enskilda mjölkande kon ute på gården. Vår roll är varierande. Vi är delaktiga i analyser för myndighetskontroll, kemiska och mikrobiologiska analyser för livsmedelsproduktion samt analyser för näringsvärdesdeklarationer av livsmedelsindustrins produkter. Alla aktörer i livsmedelskedjan måste säkerställa att de själva gör rätt och att de har underleverantörer som också gör det. Det krävs ingående och fortlöpande analyser för att upprätthålla god kvalitet och förtjäna förtroende, enligt Henrik Jonsson. Aktuella skandaler Det här är en bransch som historiskt varit förtroendebaserad. Man har generellt sett litat på sina underleverantörer. Men det som hänt på det här området de senaste sex månaderna visar tydligt att det finns aktörer som inte förtjänar det förtroende de tidigare haft, säger Henrik Lärk, försäljningsoch marknadschef. Artbestämning med hjälp av DNA teknik var förr en så kallad sällan-analys, men har blivit allt viktigare med anledning av aktuella skandaler som exempelvis när färgad fläskfilé såldes som oxfilé, hästkött i produkter deklarerat som nötkött eller fläskkött i Halal-slaktat kebabkött. Dessa exempel är inte processrelaterade produktionsproblem, utan redlighetsbrister i leverantörsleden, säger Fredrik Westerberg, affärsområdeschef inom livsmedelskemi. Vilka analyser som aktörerna i livsmedelsbranschen genomför styrs primärt av de myndighetskrav som finns, men även till viss del av branschorganisationernas riktlinjer eller de stora aktörernas krav på sina underleverantörer. Eurofins uppgift är att utföra de av kunderna beställda analyserna. Sedan är det upp till våra kunder inom livsmedelskedjans alla led att avgöra hur resultaten används, säger Henrik Lärk. Väl investerad peng Vi ser allt fler exempel på att förtroendefrågan och varumärkesvården blir mer framträdande aspekter av kontrollplanering hos branschens ledande aktörer. Analyser för att kontrollera livsmedelssäkerheten kompletteras med analyser för ursprungs- och artbestämning. När allt kommer kring är redlighetsanalyser en väl investerad peng, då det skyddar och försäkrar de mycket stora värden som ligger upparbetade i livsmedelsföretagens varumärken och konsumenternas förtroende, säger Henrik Jonsson. GÖSTA LÖFSTRÖM EUROFINS FOOD & AGRO TESTING erbjuder kvalitetssäkring genom ackrediterade analysmetoder för alla led inom livsmedels industrins supply chain. FOTO: EUROFINS FRÅGOR & SVAR Vari ligger svårigheterna med kvalitetskontroll av livsmedel som säljs i svenska butiker? Rent tekniskt har vi inga svårigheter att genomföra de olika analyser som efterfrågas av oss. Svårigheter ligger snarare i defini tionerna. Ta ursprungs- Klarar alla länkar i kedjan tyngden av dina varumärken? Förtroende utgör grunden för ett varumärke. Förtroende måste förtjänas och tar lång tid att bygga upp, men kan förbrukas på bara ett ögonblick. Som ett av världens största laboratorieföretag, med en omfattande portfölj av analyser för olika ändamål, kan vi på Eurofins hjälpa er att säkerställa kvalitet och redlighet genom hela produktionsoch distributionskedjan. Kort sagt: Vi hjälper er att skydda ert varumärke mot obehagliga överraskningar. Vad kan vi på Eurofins göra för er? Kontakta vår marknadsoch försäljningschef Henrik Lärk, eller på , för ett vidare resonemang.

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET AUGUSTI FOTO: EUROFINS Åke Rutegård Vd i Kött & Charkföretagen med cirka 120 medlemsföretag. FOTO: LOTTA ERIKSSON KÖTTINDUSTRIN Tre frågor och svar Hur är konsumenternas förtroende för köttindustrin idag? Förtroendet är skadat efter vinterns och vårens avslöjanden om griskött som var färgat för att säljas som oxfilé och hästköttsskandalen. Skadan är dock större i flera andra europeiska länder än i Sverige. Här hemma har vi inte sett några tydliga negativa försäljningssiffror. Vad gör ni för att återvinna förtroendet? Enskilda medlemsföretag jobbar hårt med att säkra sina produkter bättre än tidigare. Vi har nog varit naiva och trott på råvaruleverantörernas märkning. Hur säkerställs kvaliteten på kött i framtiden? Företagen tar egna dna-prover för att säkra vad det är för kött. Därtill sållar de bort leverantörer som det inte går att lita hundraprocentigt på. Man fokuserar på större välkända företag. Från vår organisation inför vi nu en uppförandekod som alla medlemmar måste skriva under. Vi följer upp att koden efterlevs. Men inget av våra medlemsföretag har hittills anklagats. FAKTA Eurofins är världens största och snabbast växande laboratoriegrupp för analystjänster inom Livsmedel, Miljö och Läkemedel. Börsnoterat på NYSE Euronext Paris Stock Exchange med huvudkontor i Bryssel. Företaget grundades 1987 i franska Nantes, då med fyra anställda. Idag drygt anställda vid mer än 180 olika laboratorier i 35 länder. Eurofins i Sverige drivs i två olika verksamheter med sammanlagt ca 400 anställda. märkning av köttprodukter som exempel. Vad är vi som konsumenter intresserade av? Var ett nötkreatur är uppfött? Var det slaktades? Var köttråvaran processades eller var slutprodukten producerats och förpackats? Häri ligger en del svårigheter att skapa ett system där vi som konsumenter har en relevant referensram och kunskap om vad olika märkningar betyder i realiteten. Hur vanligt är det att brister upptäcks i Eurofins analyser och kontroller? Vi har en väldigt bra kvalitetsnivå i den svenska livsmedelsproduktionen. Satt i relation till den totala mängden analyser vi genomför är avvikelseandelen väldigt liten. Hur ser framtiden ut när det gäller kvalitetsarbetet? Vi ser en framtid där kvalitetsarbetet får en mer framskjuten roll, inte bara som ett led i själva produktionen, utan även som en väsentlig del i arbetet med att säkerställa och utveckla förtroendet för företagen och deras produkter, och därigenom investera i företagens varumärken. Erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser inom kretsloppets olika delar, lantbruk, livsmedel och miljö. Är i Sverige ackrediterad enligt laboratoriestandarden ISO av statliga Swedac samt ISO 9001-certifierade. Bättre ekonomi och säkrare produktion med certifiering Vänd dig till oss! SMAK AB har lång erfarenhet av certifiering i livsmedelskedjan - från jord till bord, från gårdsnivå till industriell förädling. Vi jobbar prisvärt i hela Sverige. Tel

Hållbarhet göder tillväxten

Hållbarhet göder tillväxten ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 8 MARS 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte SIKTA PÅ HÅLLBARHET Trovärdigheten är viktigast för kunden EXPERT- PANELEN DET

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! KVALITETSSÄKRING.NU Nr 9 SEPTEMBER 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte FLER LYCKADE Featuring PROJEKT LOREM

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer