Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD"

Transkript

1 Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya lottor Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

2 V

3 ledare Bästa läsare Vad är det som fyller Lottaorganisationen och vad är det som gör den värd att finnas kvar och utvecklas? För min del har jag lagt mycket energi att fundera över detta under de senaste fyra åren, inte ensam, utan tillsammans med många funktionärer och medlemmar. Mycket kraft, tid och engagemang har gått till vårt framtidsarbete. Själv har jag aldrig tvekat över Lottaorganisationens betydelse för vårt samhälles krishantering. Jag har så många gånger, vid så många olika tillfällen, uttalat att är det någon gång vi behövs, så är det nu! Den kunskap vi skaffat oss genom utbildning och övning har hela tiden stått till det civila samhällets förfogande och nyttjats där. Sverige har inte varit i krig på snart 200 år. Samtidigt har vi aldrig kunnat stå utanför vare sig kriser eller krig i vår omvärld. Vi kan heller inte värja oss mot miljöhoten och den sårbarhet som byggs in i vår teknikberoende vardag. Varje år händer nya oförutsedda saker som kräver utbildad och övad personal. Lottor stöttade UD I sommar har många medlemmar ställt upp på olika sätt. Kriget i Libanon innebar att många svenskar, drygt 7 000, skulle evakueras från ett krigsdrabbat Libanon. 23 lottor stöttade bemanningen vid UD:s konsulära krisorganisation, som hölls öppen dygnet runt. Läs mer om detta på sidan 5. I Norrland, främst i Norrbotten, har många lottor engagerats i släckningen av bränder, bland annat genom att hjälpa till med utspisningen av räddningsstyrkorna. Lottorna behövs som vanligt Med dessa händelser färska i minnet blir frågan om Sverige behöver en organisation som Lottorna irrelevant. Våra lottor är kvinnor som utan att tveka ställer frågan Vad kan jag göra?. Kvinnor någonstans i Sverige som svarar på Lottornas hemsidas upprop om hjälp till UD och meddelar Jag har ordnat bostad i Stockholm och kan komma. Inte en enda undrade över ersättningen. Den frågan löstes faktiskt inte förrän en bra bit in på tjänstgöringen. Jag menar inte att vi ska vara beredda att arbeta gratis, men dessa lottors agerande står för de värderingar som driver oss lottor: samarbete, lojalitet och kamratskap. På en av sommarens lottaskolor lades fler ord till: ödmjukhet, öppenhet, delaktighet, förtroende och ansvar. Smaka på vad dessa olika uttryck står för och vilken dimension de får om vi också lägger till ordet trygghet! Vårt framtidsarbete har gett oss en vision: Engagerade kvinnor för ett säkrare samhälle. Verksamhetsidén lyder: Med gemenskap och personlig utveckling i ett professionellt och unikt nätverk skapar vi folkförankring och beredskap i samhället, för att ideellt försvara fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter. Alldeles före riksdagens sommaruppe håll antogs krisberedskapspropositionen Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle. En proposition som tar många viktiga avstamp för en gemensam syn på samhällets krishantering, men som också uttalar värdet av frivilliga försvarsorganisationer. Äntligen! Vid Lottornas deltagande i Almedalsveckan kunde vi sprida Lottornas budskap till både politiker, myndighetsföreträdare och allmänhet. Det var många positiva möten och bemötanden. Sveriges beredskap behöver fler frivilliga inte färre, låt oss tillsammans arbeta för det! Elisabeth Falkemo Rikslottachef lottanytt 3

4 innehåll I detta nummer Civil kvinna i toppen Lottanytt har träffat Marie Hafström, första generaldirektören någonsin för Försvarsmakten. Hon har alltid jobbat för jämlikhet och att kvinnor ska våga ta för sig mer i karriären. Därför är hon en stark förespråkare för Lottorna. Vad vill politikerna? Vi skickade fyra frågor till de sju riksdagspartierna. Alla är ense om att de frivilliga försvarsorganisationerna är mycket viktiga. Frågan är bara hur man ska uppmuntra dem. Snart är det dags för beslut Stadgekommitténs arbete är snart slut. I mitten på september ska det slutgiltiga stadge förslaget äntligen vara inlämnat till överstyrelsen. Vägen har varit krokig och sept väckt stort engagemang Lottanytt är medlemstidningen för Lottorna. Lottanytt utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Elisabeth Falkemo Chefredaktör Heléne Rådemar Redaktör Lena Loheim Kangevik, Bee Production I redaktionsrådet Elisabeth Falkemo, Heléne Rådemar och Anna-Lena Bard från Lottorna Adress Lottornas kansli, Box 2240, Stockholm. Telefon Fax Form Upplaga Papper Tryck Ledare...3 Det här är Lottorna...5 Lottor på UD-tjänst...5 Nedslag i Nyköpings lottakår...16 Årets sommarskolor en succé. Lottorna är duktiga på att uppfylla sin del av avtalet med hemvärnet...18 Plock & Nyheter...21 Utbildningar vinter & vår Flik Jörgen Carlsson, Edita Communication ex Omslag: Multi Art gloss 150g (träfritt) Inlaga: Holmen Ideal gloss 90g (trähaltigt) Edita Västra Aros Annonsbokning Chatarina Carlén, Display i Umeå, tel Sista materialdag för nr : 15 november Prenumeration För icke lottor 50 kr/år, pg Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Om beställt material önskas i retur, bifoga frankerat kuvert. Citera oss gärna men ange alltid källan. Tack! Lottanytt produceras av Edita Communication. 4 lottanytt

5 plock & nyheter Lottor inkallade till UD Välkommen till Lottorna Lottorna är en frivillig försvarsorganisation för kvinnor. Faktiskt Sveriges största med våra medlemmar. Vi rekryterar och utbildar kvinnor för uppgifter inom Sveriges militära försvar och civila beredskap. Våra medlemmar återfinner du inom Försvarsmakten som exempelvis sjukvårdare, underrättelseassistenter och stabsbiträden, men också som förstärkningsresurser i kommunernas krisberedskap. Årligen deltar även lottor i fredsbevarande uppdrag utomlands. Som medlem i Lottorna får du gratis tillgång till alla våra utbildningar, såväl civila som militära. Under ett år erbjuder vi i snitt ett 100-tal utbildningar inom en rad olika ämnen såsom kriskommunikation, säkerhetspolitik, sambandsteknik och ledarskap. Utbildningar som är högt uppskattade på den civila marknaden och som är mycket meriterande att ha i din CV. Lottorna är också, med över 300 kårer och 24 förbund, ett otroligt stort nätverk. Som medlem får du vänner i hela Sverige. Och på din hemort kan du välja att engagera dig i din lokala lottakår. Du kan exempelvis arbeta med utbildningar, information och marknads föring. Eller varför inte hålla i kassan eller ord förandeklubban i kårstyrelsen? Självklart är även du, som kanske inte aktivt söker ett engagemang, välkommen. Du kan genom ditt medlemskap stödja Lottorna och vårt arbete för att skapa ett tryggare och säkrare Sverige. Lottanytt är Lottornas medlemstidning som gratis skickas ut till våra medlemmar med fyra nummer per år. Läs gärna mer om vår verksamhet och våra utbildningar på vår hemsida Välkommen till en meningsfullare fritid! Foto: JIngriel Thunholm Larsson Anncharlotte Nilsson var en av de lottor som ställde upp och bistod UD med att få hem svenskar från det krigsdrabbade Libanon. I somras blev 23 lottor inkallade till UD för att hjälpa till att få hem svenskar i krigsutsatta Libanon. Ingriel Thunholm Larsson är både kårchef i Bromma lottakår och informationsansvarig på Stockholms läns lottaförbund. Klockan 10 på kvällen, söndagen den 16 juli, blev hon uppringd av vakthavande befäl vid Försvarsmaktens högkvarter, som behövde hjälp att bemanna en telefontjänst hos UD. Här behövdes lottor för att bistå drabbade svenskar i Libanon och även svara på frågor från oroliga anhöriga hemma i Sverige. Ingriel mailade alla lottakårer i Stockholms län och fick napp redan efter två timmar. Hela 27 lottor var beredda att, mitt i semestertider, hjälpa till. Sju lottor fanns på plats på UD redan kl dagen efter för att arbeta första passet och lotsa oroliga svenskar i Beirut till anordnade uppsamlingsplatser. Även anhöriga och vänner i Sverige kunde ringa för att få veta något om sina nära i Libanon. Vissa lottor arbetade enbart med att registrera de svenska medborgarna som befann sig i Libanon vilket ledde till att personerna vid hemkomst till Sverige smidigt kunde prickas. Några av lottorna tjänstgjorde även på Arlanda för att ta emot hemvändande svenskar. Jag känner att jag gjort en bra insats och blev glatt överraskad över att så många lottor kunde ställa upp fast det var mitt i semestertider i varmaste juli, säger Ingriel. Insatsen fick mycket positiv respons från både UD och Försvarsmakten, vilket lett till att UD har föreslagit att lottakåren med hjälp av Ingriel ska specialutbilda en styrka som kan delta vid liknande uppdrag lottanytt 5

6 högsta ledningen Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Kvinnan som är ÖB:s Jag tror att Lottorna har en viktig roll i vårt framtida arbete. ÖB har fått en stark kvinna vid sin sida. Marie Hafström är den första generaldirektören någonsin inom Försvarsmakten. Lottanytt träffade henne och mötte en kompetent och klok kvinna som ger Lottorna hopp om framtiden. Text: Lena Loheim Kangevik Foto: Håkan Flank örsvarsmaktens nya generaldirektör har rykte om sig. Hon är påläst, effektiv och pratar i 100 km/tim. Det är inte för inte som jag känner viss bävan inför intervjun med Marie Hafström. FVäl framme i Försvarsmaktens högborg möts jag av en strålande leende Hafström och kan snart konstatera att ryktena om generaldirektör Hafström inte stämmer; hon är inte bara påläst, hon är oerhört påläst, hon är väldigt trevlig under intervjun och lyssnar intresserat på mina frågor. Och hon pratar inte i 100 km/tim. Hon pratar i 180 km/tim. I Hafströms rum finns många saker som påminner om hennes tidigare arbete; som chef och generaldirektör för Kustbevakningen. Där var hon i nio år och pratar väldigt varmt om både Kustbevakningens arbete och organisation. Vad är det då som har fått Marie Hafström, att vid 62 års ålder sadla om och börja om på ett helt nytt jobb? Jag har fått olika erbjudanden men det här är något nytt. Det är oplöjd mark och ett tydligt uppdrag som jag är intresserad av att veta mer om. Jobbet som generaldirektör är inte bara helt nytt för Marie själv. Det är också en helt ny befattning sprungen ur ett behov som blivit påtagligt under de senaste årens stora förändringar inom försvaret. Aldrig tidigare har Försvarsmakten haft en generaldirektör, bara en ÖB, och aldrig tidigare har Försvars- 6 lottanytt

7 högsta ledningen högra hand makten haft en person med bara civila meriter så högt upp i sin organisation. Försvarsmakten har gått från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Även om vi fortfarande ska kunna försvara vårt land det är viktigt har Försvarsmakten fått så många fler uppgifter och ett nytt ansvar inför de nya hot som vår moderna värld kan drabbas av, som terrorhot, fredsbevarande insatser i andra länder med mera. Därför behövde Försvarsmakten en civil person med bred erfarenhet från statlig förvaltning. Samtidigt är den militära kompetensen grundläggande så vi behöver även en ÖB. Och ÖB är den högste chefen här, betonar hon. Just statsförvaltning är ett av Marie Hafströms stora intressen. Det kan tyckas lite udda, erkänner hon. Men faktum är att det hon mest av allt vill bli ihågkommen som, efter yrkeskarriären, är att hon var en lojal statstjänsteman med ordning och reda. Och ordning och reda är det på generaldirektören. Marie Hafström är väl påläst om Lottorna. Under intervjun citerar hon flera gånger rikslottachefen Elisabeth Falkemo ur ett par artiklar hon tagit fram. Lottorna är ett professionellt och unikt nätverk. Jag tror att Lottorna har en viktig roll i vårt framtida arbete och är en organisation som är väl medveten om de förändringar som frivilligheten måste genomgå. Hur ser du på frivilligheten i vårt land? Den är oerhört viktig. Dels för att vi inom Förvarsmakten behöver hjälp, men också för att vi ser att frivilligheten i och med dess folkliga förankring är en mycket viktig del i demokratin. Och ändå dras stora pengar från just frivilligheten. Lottorna har fått betydligt lägre anslag. Neddragningarna gäller ju inte bara Lottorna. Hela frivilligrörelsen har fått neddragna anslag, precis som Försvarsmakten. Därför måste Försvarsmaktens förändring återspegla sig i frivilligrörelsen. De som lyckas med det är de som överlever. Under intervjun återkommer Marie Hafström ofta till det uppdrag som Lottorna fick av Försvarsmakten i våras: Att undersöka och utreda hur frivilligorganisationerna ska tas tillvara i den internationella missionen och vilka kompetenser som finns i de olika organisationerna. Ett uppdrag som Marie Hafström menar är väldigt viktigt och antyder hur Försvarsmakten ser på just Lottorna Lottorna är viktiga. Samtidigt måste de pengar som Försvarsmakten ger till frivilligorganisationerna ge utslag i vår operativa förmåga. Kort sagt: Frivilligorganisationerna måste medverka till att uppfylla Försvarsmaktens mål. Det låter ju enkelt. Men hur enkelt är det egentligen att vara mer eller mindre beroende av frivilligheten samtidigt som frivillighet per definition är just frivillig. Speciellt när medlen till frivilligorganisationerna dras in. Hur mycket uthållighet kan Försvarsmakten kräva av frivilligorganisationerna, en uthållighet som Försvarsmakten uttalat efterlyser? Nu måste Marie Hafström faktiskt tänka efter en stund innan hon svarar: Det är förstås ett problem. Samtidigt måste vi göra på det här sättet. När Lottorna, och andra frivilligorganisationer, visar att de tänker tillgodose våra behov så Kan medlen öka? Det kan jag inte säga nu. Idag är vi där vi är och sedan får vi se. Just nu pågår en utredning om hur samhället ska bli mindre Fakta Marie Monica Gerhardsdotter Hafström Ålder: Fyller 62 år i december i år. Familj: Man och två vuxna döttrar. Aktuell: Generaldirektör för Försvarsmakten. Utbildning: Studentexamen Jur.kand Försvarshögskolans chefskurs Karriär: Tingsmeritering (Göta hovrätt) Hovrättsfiskalsaspirant (Svea hovrätt) Hovrättsfiskal (Svea hovrätt) Tingsfiskal (Stockholms tingsrätt) Adjunktionstjänstgöring (Svea hovrätt) Hovrättsassessor Rättssakkunnig i Statsrådsberedningen Rättssakkunnig i Utrikesdepartementet/Handelsavdelningen Departementsråd i Försvarsdepartementet Rättsavdelningen Huvudenheten för totalförsvarets civila del Generaldirektör och Chef för Kustbevakningen lottanytt 7

8 högsta ledningen sårbart vid olika kriser, eller extraordinära händelser som Hafström föredrar att säga istället för ordet kris. Här diskuteras också hur man ska utnyttja samhällets samtliga resurser på bästa sätt. En ny krisledande myndighet ska utformas och i maj ska ett förslag vara färdigt. Först då kanske frivilligrörelsen kan få mer kött på benen om hur deras framtid kan se ut. Det finns dessutom en uttalad önskan att fler än de traditionella frivilliga försvarsorganisationerna inom Försvarsmakten kan användas i det framtida arbetet. Det är inte bestämt vilka, men Hafström ser väldigt positivt på idén. Ökad konkurrens gynnar staten och fördelningen av våra gemensamma tillgångar. Kostnadeffektiviteten ökar, förklarar hon. Tycker du att Lottorna som organisation är extra intressant bara för att det är en kvinnlig organisation? Man kan ju rent principiellt fråga sig om vi ska ha en organisation med bara kvinnor. Det tycker jag. Marie Hafström är mycket engagerad i frågor som rör kvinnor och kvinnors ställning i samhället. Bland annat har hon, tillsammans med flera juristkollegor på initiativ av Advokatsamfundets generalsekreterare, startat ett nätverk som ska hjälpa unga kvinnliga jurister att ta för sig på högre poster inom juristvärlden. Naturligtvis ser Marie Hafström gärna också att fler kvinnor söker sig till försvaret och dess organisation. Marie Hafström tror mycket på Lottornas idé. Det är en av våra mest prioriterade frågor att få in fler kvinnor i vår organisation. Förutom att öka andelen anställda kvinnor så vill vi också se fler unga kvinnor som gör värnplikt. Och här är jag övertygad om att Lottorna spelar en oerhört viktig roll. Lottorna kan bli en inkörsport för kvinnor att vilja arbeta inom Försvarsmakten och Lottorna kan även få unga flickor att vilja göra värnplikt. Det är väldigt bra. Och väldigt viktigt. Det är också något som vi förväntar oss att Lottorna ska kunna bidra med. Ögat en angelägen fråga som blev succé Lottornas satsning mot massvåldtäkter som vapen i krig är en framgångshistoria. Organisationen var en av de första i Sverige som 2004 satte strålkastarljuset på FN:s resolution 1325 och därmed förde upp frågan om de bortglömda kvinnorna i krigens skugga på dagordningen. Ögat blev symbolen för att vi aldrig får bortse från de systematiserade övergrepp på kvinnor som på ett brutalt och människorättsvidrigt sätt blir vardag i alltför många krig. Försäljningen av Ögat har gått bra och insamlingen till UNIFEM:s arbete för krigsdrabbade kvinnor i Liberia är nu uppe i över kronor. Den sammanlagda summan kommer att överlämnas till UNIFEM vid Lottornas riksstämma i november i år. Mer information om Ögat finns på Innebär det att Försvarsmakten tycker att Lottorna är en av de viktigaste frivilligorganisationerna bara för att Lottorna är enkönade? Jo, dels av den anledningen jag precis nämnde, men också i den internationella missionen. Där är det oerhört viktigt att vi har fler kvinnor. Svenska kvinnor kan vara en förebild för andra länders och andra kulturers kvinnor. Kvinnor som blivit utsatta för till exempel massvåldtäkter har naturligtvis lättare att prata med en medsyster än med en man om sina upplevelser. Konfliktlösning i det fredsfrämjande arbetet är också ett exempel där kvinnor kan ha en viktig roll. Lottornas Ögatkampanj tycker jag är ett fantastiskt exempel på ett utmärkt arbete som jag stöder helhjärtat. Tycker du, och hoppas rentav, att Lottornas arbete för jämställdhet inte behövs i framtiden och att Lottorna därmed inte behövs? Nu ler Marie Hafström: Jag är övertygad om att arbetet för jämställdhet alltid kommer att behövas. Och anledningen till att jag tycker att det är viktigt med jämställdhet mellan könen är inte bara etisk. Personal med olika kompetenser ger också en kostnadseffektiv organisation. Där kan Lottorna bidra med sitt arbete för att få en mer effektiv Försvarsmakt. 8 lottanytt

9 xxxx lottanytt 9

10 valet 2006 Fyra frågor till sju riksdagspartier 4Fyra frågor från Lottanytt: 1 Vad händer efter valet? Och vad tänker riksdagspartierna göra eller inte göra? Det är ju trots allt våra politiker som håller Lottornas framtid i sin hand. Lottanytt har därför skickat fyra identiska frågor till alla de sju riksdagspartierna. Hur ser du på förändringarna som Försvarsmakten har gått och går igenom just nu? 2 Riksdagen har uttalat behovet av fler kvinnor i försvaret. Hur tror du att förändringarna inom Försvarsmakten påverkar antalet kvinnor inom försvaret? Vad tycker du om det och vad ska ditt parti göra åt det? 3 Över en halv miljon svenskar är idag medlemmar i landets frivilliga försvarsorganisationer. Hur ser du på detta engagemang och den folkförankring som det utgör? 4 Lottorna bidrar med utbildade och engagerade kvinnor för samhällets säkerhetsarbete, både civilt och militärt. Trots det har statsbidragen till organisationen dragits ned med över 50% under de tre senaste åren, vilket förstås påverkar Lottornas arbete. Tycker du att det här är rätt och hur ska ditt parti agera gentemot frivilligorganisationerna och Lottorna framöver? Lars Leijonborg, partiledare 1. Försvarets omställning från invasionsförsvar till insatsförsvar är nödvändig. Försvaret måste förändras i takt med att hoten mot vår säkerhet gör det. Dagens kriser och konflikter uppstår snabbt och tar inte hänsyn till nationsgränser. Det försvarsbeslut som togs 2004, och som drar upp riktlinjerna för försvarets ekonomi och verksamhet de kommande åren, gav dock inte tillräckliga resurser för att försvarsmakten ska klara av de uppgifter som statsmakterna kräver. Den ekonomiska ramen är för snäv och bäddar för nya svarta hål som gör att Sverige inte kan leva upp till de krav på internationella insatser för fred och säkerhet som ställs. 2. Uppsägningar inom försvarsmakten har drabbat kvinnor som frivilligt sökt sig till en karriär som officer och dem som frivilligt åtagit sig att delta i internationella insatser. Konsekven- sen har blivit färre kvinnor och fler äldre officerare, rakt motsatt ambitionerna. Det är nödvändigt att finna nya former för anställning av yrkesofficerare. Förutsättningar för yrkesväxling bör byggas in redan i utbildningen genom samordning med andra utbildningsvägar. Det måste också skapas möjligheter för direktrekrytering till officersyrket. Ökad flexibilitet, genom till exempel visstidsanställning och kontraktsanställning, kan underlätta för att öka antalet kvinnor i försvaret. 3. Det är viktigt att vi värnar om de frivilliga försvarsorganisationerna. De betyder mycket för den folkliga förankringen av försvaret. 4. Det är av största vikt att stödja de frivilliga försvarsorganisationerna och underlätta deras framtida utveckling. Vi menar att samhället måste hjälpa frivilligorganisationerna, däribland Lottorna, att upprätthålla återväxten. Ett sätt är att arbeta för ökad information om frivilligverksamhet i skolorna. 10 lottanytt

11 valet 2006 ningen och framför allt vår förmåga att bidra till internationella insatser har försvårats kraftigt. Överbefälhavaren har från ett år till ett annat, ibland inte ens inom rådande budgetår, vetat hur mycket pengar han haft att röra sig med för att effektuera omställningen. 2. Vi tror starkt på fördelarna av ett ökat antal kvinnor i försvaret. Vägen dit går via information och att göra Försvarsmakten till en mer attraktiv arbetsplats för kvinnor (till exempel genom ett förstärkt arbete för jämställdhet och mot kränkningar) och att lyfta fram de frivilligorganisationer som representeras av kvinnor främst då Lottakåren. 3. De frivilliga organisationerna och deras medlemmar utför ett fantastiskt arbete och är mycket viktiga för både försvaret som sådant och för dess folkförankring. Vi politiker måste säkerställa att frivilligorganisationernas engagemang och kunnande tillvaratas även i framtiden. Det gör man i grunden genom att i högre grad involvera frivilligorganisationerna och med ord och handling visa respekt och uppskattning för det arbete ni utför. 4. Jag tycker det är fel. Lottorna är inte de enda som drabbats av de snabba neddragningarna av försvarsanslaget. Ansvaret för detta ligger utan tvekan hos sittande regering och stödpartier. Vi kommer att göra vad vi kan för att stärka Lottorna och andra frivilligorganisationer i arbetet för ett säkert samhälle. Ert bidrag behövs verkligen i ett försvar som krymper till antalet gripbara personer. Maud Olofsson, partiledare 1. Sverige har ju gått från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar och gjort stora strukturella förändringar. Det säkerhetspolitiska läget i omvärlden förändrades drastiskt i och med det kalla krigets slut, och det är då också naturligt att Försvarsorganisationen ses över. Det är viktigt att komma ihåg att dagens säkerhetspolitik bygger på de hotbilder som är aktuella i nuläget. Det är också viktigt att vi har en organisation som möjliggör en snabb omställning till nya hotbilder. 2. Vi ser ett stort värde i att öka andelen kvinnor inom Försvarsmakten. Vi skulle då lättare få rätt person på rätt plats, bredda kompetensen samt få en mer jämställd organisation. Dagens försvar ställer ofta högre krav på tek- Göran Hägglund, partiledare 1. De är omvälvande och långt ifrån slutförda. Den övergripande omställningen från ett invasions- till ett internationellt inriktat flexibelt insatsförsvar är helt riktig. Däremot har det genomförts på ett olämpligt sätt under ledning av olämpliga partier. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har gjort försvarsanslaget till en spelbricka vilken som helst i sina interna maktförhandlingar. Det har gjort att stödpartierna fått ett historiskt unikt inflytande över försvarspolitiken. Den direkta konsekvensen blev att det skulle sparas på försvaret så snabbt som möjligt kosta vad det kosta vill. Omställniskt kunnande och goda ledaregenskaper än ren fysisk styrka. Att det idag finns så få kvinnor, procentuellt, inom Försvarsmakten beror bland annat på tillämpningen av dagens pliktlag. När man kallar alla män men inga kvinnor till mönstring upprätthåller samhället uppfattningen om att försvaret är en plats för män. Det kan vi ändra genom att även kalla kvinnor till mönstringen. 3. Frivilligorganisationerna spelar en mycket viktig roll i Sveriges försvar, inte minst inom krishantering. Vikten av en folkligt förankrad Försvarsmakt kan inte nog understrykas. Vi menar att frivilligorganisationernas medlemmar gör ett otroligt viktigt jobb och vi måste stimulera organisationernas framtida utveckling. I en tid då allt färre människor gör värnplikt minskar också rekryteringsbasen till frivilligorganisationerna drastiskt. Därför måste vi underlätta och hjälpa till att trygga återväxten. Ett sätt är att verka för ökad information i skolor, ett annat att ge stöd till lokala utbildningsinsatser. När man talar om krishantering är det viktigt att komma ihåg att krishanteringsförmågan inte enbart är en nationell angelägenhet, utan också i högsta grad lokal. De frivilliga försvarsorganisationerna spelar där en viktig roll. När kriser inträffar så är det oftast på en lokal nivå. Översvämningar, omfattande strömavbrott och oväder sker lokalt. 4. Centerpartiet värnar om frivilligorganisationerna och menar att ersättning från samhället ska utgå efter prestation. Lottakåren bidrar aktivt till att stärka det allmänna säkerhetstänkandet i samhället och vi menar att det borde visa sig bättre i tilldelningen av medel från samhället lottanytt 11

12 valet 2006 Fredrik Reinfeldt, partiledare 1. Det svenska försvaret måste utvecklas målmedvetet och balanserat för att vi ska kunna skapa militär säkerhet i närområdet och genomföra insatser inom våra gränser och internationellt. Det är naturligt att Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik förs i nära samarbete med de nordiska länderna, EU och Nato i syfte att stärka internationell rättsordning och FN. Svenska militära förband måste kunna bekämpa terrorism och stödja återgången till ett fredligt och demokratiskt samhälle utanför Sveriges gränser. Detta kräver ett starkt nationellt försvar och militär kapacitet att hantera kriser tillsammans med andra länder. 2. Neddragningarna i försvaret har tyvärr lett till att många av de yngre och senast anställda inom Försvarsmakten har fått lämna sina platser och det har ofta handlat om just kvinnor. Vi vill se en aktiv rekrytering av kvinnor till försvaret genom särskilda insatser från Försvarsmakten, vilket kommer att leda till såväl fler kvinnor på officershögskolan som fler kvinnor i utlandsstyrkorna. 3. I takt med att vårt samhälle blir allt känsligare för yttre hot blir också frivillig organisationerna allt viktigare. Med flera katastrofer i färskt minne kan man konstatera att det ibland finns brister i de statliga hjälpinsatserna. Då borde vi snarare utveckla än avveckla frivilligorganisationerna för att ta tillvara på den kunskap som engagerade medborgare besitter. 4. Nej, nu när den grundläggande militära utbildningen har minskat med färre platser borde frivilligorganisationernas verksamhet åtminstone bibehållas på den tidigare nivån och samma sak med bidragen. Det engagemang och kunnande som finns hos medborgare engagerade inom de frivilliga försvarsorganisationerna måste tas tillvara även i framtiden, annars riskerar vi att gå miste om en viktig del av folkförankringen. Vi vill att stödet till frivilligorganisationerna ska präglas av strävan att den utbildning staten bekostar ska komma till användning i det nya försvaret. Därutöver bör stödet styras av myndighetens behov av rekryteringar inom främst de internationella insatserna. Leni Björklund, försvarsminister 1. Det svenska försvaret genomgår en nödvändig omställning. Skälen till det är främst förändringarna när det gäller Sveriges säkerhetspolitiska läge, men beror också på teknikutvecklingen inom försvarsområdet. Förändringarna gör att Sverige i dag har ett försvar som kan användas utan tids ödande mobilisering, både hemma och i internationella fredsinsatser. Grunden till att vi har ett försvar överhuvud taget är självklart att vi ska kunna försvara oss själva om det skulle behövas. Men med nuvarande säkerhetsläge bidrar vi bäst till Sveriges säkerhet genom att delta i internationella insatser med FN-mandat. 2. Omställningen och neddragningarna har inte resulterat i någon stor minskning av andelen kvinnliga officerare i försvaret, vilket många befarade. Andelen värnpliktiga kvinnor har ökat från cirka 3,5 till 4 procent under Men det räcker inte. Det behövs betydligt fler kvinnor i försvaret. Det är därför bra och nödvändigt att försvarsmyndigheterna fortsätter arbetet för att öka andelen kvinnor, inklusive kvinnor med invandrarbakgrund, som fullgör värnplikt. Viktigt är också att se till att utbildning, personligt materiel och arbetsförhållanden är sådana att värnpliktiga, speciellt kvinnorna, fullföljer sin utbildning och att flera av dem stannar kvar i försvaret efteråt. 3. De frivilliga försvarsorganisationerna har viktiga uppgifter att fylla. Den folkliga förankringen är viktig för försvaret även i framtiden, men frivilligorganisationerna måste utveckla sin verksamhet till de omvärlds- och samhällsförändringar och de nya utmaningar som försvaret står inför om man vill behålla sin roll. De måste följa med i omställningen från invasionsförsvar till insatsförsvar. 4. När volymen och anslagen till försvaret minskas är det naturligt att också se över anslagen till frivilligorganisationerna. Att ha samma volym och inriktning som tidigare är inte rimligt. Regeringen har inte dragit ned på det obundna organisationsstödet, vilket är en markering av att regeringen anser att frivilligorganisationerna har en viktig roll. Däremot har summan för anslag till uppdragsverksamheten minskats, vilket gör att frivilligorganisationerna, försvaret och andra aktörer måste diskutera och komma överens om hur frivilligorganisationerna ska delta i dagens moderna försvar och kunna stödja samhället i övrigt. 12 lottanytt

13 valet 2006 Lars Ohly, partiledare 1. Riksdagen har lagt om försvarspolitiken från invasionsförsvar till insatsförsvar sedan år Insatsförsvaret har liksom invasionsförsvaret i huvuduppgift att försvara Sverige. Men insatsförsvaret är mindre till storleken och ska i ökad utsträckning delta i internationella fredsfrämjande insatser. På så vis ger Sverige militärt bistånd till krigsdrabbade länder. Vi har verkat för nedskärningar i försvarets budget. Den säkerhetspolitiska situationen gör att en fortsatt nedrustning av det militära försvaret är både möjlig och nödvändig. Genom internationell solidaritet och rättvis handel vill vänsterpartiet verka för alla människors rätt till ett värdigt liv. 2. Den pågående förändringen aktualiserar behovet av fler kvinnor i för- svaret. FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 som syftar till att öka kvinnors medverkan i allt arbete med att förebygga, hantera och lösa väpnade konflikter. Tack vare ihärdigt arbete från bland annat vänsterpartiet är 1325 nu en del av verksamheten både inom den militära och civila krishanteringen. Men mycket arbete återstår. Vi vill behålla den allmänna värnplikten som är en förutsättning för hög kvalitet och folkförankring inom försvaret. De uttagna ska spegla befolkningen och antalet värnpliktiga ska stå i proportion till det rådande säkerhetsläget. Vi vill dessutom att värnplikten ska bli könsneutral. 3. Det frivilliga engagemanget är mycket betydelsefullt för folkförankringen i försvaret och Sveriges säkerhet. Men resurserna till det frivilliga engagemanget måste stå i proportion till det rådande säkerhetsläget. Det har föranlett förändringar och nedskärningar inom försvaret vilket också har påverkat frivilligorganisationerna. Nu ökar fokus på det civila samhällets säkerhet i fredstid snarare än samhällets behov vid krig. Där finns det stora behov av frivilligt engagemang. 4. Det frivilliga försvarsengagemanget är viktigt, men samhällets resurser är begränsade och försvarets budget måste motiveras av den rådande säkerhetspolitiska situationen. Vår politik gentemot de frivilliga försvarsorganisationerna framöver är att de liksom övriga försvaret ska stå i proportion till det rådande säkerhetsläget i fråga om resurser. Lottorna gör mycket betydelsefulla insatser i arbetet för att stärka det civila samhället utifrån den bredare hotbilden och dess medföljande behov. Dessutom har ni en stor betydelse i att informera och engagera kvinnor inför framtiden. Det är en stor utmaning vi står inför att få fler kvinnor i försvaret. Maria Wetterstrand, språkrör 1. Miljöpartiet bejakar omställningen av försvaret från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar med internationella uppgifter som främsta uppgift. Vi är dock kritiska till att vi anmäler hela bredden av förbandstyper istället för att vi kraftsamlar till det vi är bra på i internationella insatser, vilket kostar mycket pengar och motverkar rationaliseringar. 2. Försvarsmakten måste både förstå och kommunicera att det är helt avgörande för framgång, inte minst i den internationella verksamheten, att man får in kvinnors erfarenheter och kompetens i sitt arbete. De förändringar som Försvarsmakten är mitt uppe i bör därmed kunna resultera i att fler kvinnor söker sig till försvaret, förutsatt att man lyckas få bort gamla ingrodda fördomar, negativa attityder och istället se kvinnor i organisationen som en framgångsfaktor. Miljöpartiet kommer bland annat fortsätta att arbeta med FN:s resolution 1325 som ett verktyg för förändring och kämpa för en frivillig mönstring för både kvinnor och män. 3. Det frivilliga engagemanget är viktig för säkerhetsarbetet i vid mening, det gäller nu att kanalisera detta engagemang så att det fasas in i omställningen av försvaret och samhällets samlade säkerhet. Vi tycker att fler organisationer, som bidrar med kvalitet och uthållighet för samhällets säkerhet, än de frivilliga försvarsorganisationerna ska kunna komma ifråga för bidrag och uppgifter. Folkförankring och engagemang uppnår man om det arbete man utför, både inom frivilligorganisationerna och inom Försvarsmakten, känns relevant och viktigt. 4. Miljöpartiet anser att det finns frivilligorganisationer som har framtiden för sig och som har mycket att bidra med. Vi anser att man ska kraftsamla statens stöd till de som verkligen är relevanta och därmed ge dessa bättre förutsättningar. Vi måste våga välja bort. Som framgått av tidigare svar anser vi att andelen kvinnor i försvaret måste öka, inte minst för att vi ska kunna bidra med kvalitet och resultat i de civila och militära internationella insatserna och här spelar naturligtvis Lottorna en viktig roll lottanytt 13

14 nya stadgar Nya stadgar väcker Lottornas stadgekommitté har arbetat med att ta fram ett nytt stadgeförslag till den nya Lottaorganisationen. Ett arbete som har varit både tidskrävande och svårt med många åsikter och känslor inblandade. Men nu börjar arbetet närma sig sitt slut. Text: Lena Loheim Kangevik Illustration: Jörgen Carlsson Ulla Bäckström är ordförande i Lottornas stadgekommitté. Hon och hennes kommitté har haft ett svårt och tidskrävande arbete att ta fram nya stadgeförslag. Vi står inför en helt ny tid. Vi är betydligt färre medlemmar än förr i tiden och både vår kommunikationsprocess och vårt uppdrag ser helt annorlunda ut idag. Därför måste vi förändra oss för att överleva, säger Ulla Bäckström, stadgekommitténs ordförande. Nu börjar kommitténs arbete närma sig sitt slut. Men det har varit en lång process hit. Det har varit ett digert ansvar som lagts på våra axlar. Lottorna har engagerade medlemmar och många har haft synpunkter och åsikter på vårt första stadgeförslag som lämnades i våras. I maj hade alla lottor chans att tycka till om det första förslaget som Stadgekommittén utarbetat efter överstyrelsens (LÖ) uppdrag. Vi är en spretig organisation med medlemmar i åldrarna år. Det säger sig självt att det här inte är ett lätt jobb då. Vi har fått reaktioner alltifrån de som inte vill ändra på någonting alls till de som säger Äntligen någon som gör något!. Dels har kommittén tagit fram en och samma stadga för hela Lottaorganisationen. Tidigare har Lottorna haft fyra olika stadgar; grundstadgar och sedan olika stadgar centralt, på förbundsnivå och på kårnivå. Självklar förändring Men det som kanske har skapat mest oro i leden är förslaget att avskaffa förbunden och bara ha kvar kårerna. Och att ta bort förbunden tycker Ulla Bäckström är en självklar förändring. Jag är själv förbundslottachef på Gotland varför jag rationaliserar bort mig själv med det här förslaget. Men det är en nödvändighet. Vi kan inte ha organisation på så många nivåer som vi har idag. Dessutom har vi sagt att de kårer som tycker att de behöver ett förbund får fortsätta ha det. Men de får organisera och finansiera sitt förbund själva. Civila uppdrag bör öka I framtiden måste Lottornas civila uppdrag öka i förhållande till de uppdrag man får från Försvarsmakten. För att få dessa uppdrag måste Lottorna arbeta centralt. Först börjar vi på generaldirektör-nivå med centrala förhandlingar. Sedan ska uppdragen ut till kårerna. Medlemsavgiften har också varit en källa till diskussion. I det första förslaget fanns en punkt där man föreslog en enhetlig medlemsavgift för hela landet. Idag innehåller förslaget bara en fast summa till centralorganisationen. Sedan får kårerna ta ut vilken avgift de vill. Efter remissrundan i maj gick det omarbetade förslaget på en ny remissrunda till och med den 18 augusti. Då kom det också in en hel del invänd- 14 lottanytt

15 nya stadgar känslor ningar men inte lika många som i första omgången. Stadgekommittén håller nu som bäst på att ta hänsyn till dessa remisser och kommer även att skriva om en del förslag som det har visat sig kan missuppfattas. I mitten av september ska det färdiga stadgeförslaget lämnas till LÖ som sedan ska ta det till Riksstämman i Stockholm den november. Majoriteten bestämmer Alla kommer inte att bli nöjda men det är det som är finessen med den demokratiska processen. Det är majoritetsbeslut som gäller, säger Ulla Bäckström. Vi har vänt på alla stenar och tagit hänsyn till medlemmarnas åsikter. Jag kan väl tycka att det förslag som nu ligger känns lite urvattnat jämfört med vårt första förslag, men det är i alla fall ett steg på väg. Det innehåller inte lika mycket nytänk som tidigare. Men organisationen är inte beredd att ta det steget ännu. Och det förvånar mig att så många är så negativa till förändring. Nu har vi tagit det här förslaget så långt vi har kunnat med hänsyn till de remisser vi har fått. Stadgekommittén består av Ulla Bäckström, ordförande i kommittén och förbundslottachef på Gotland. Gunilla Öhlin, åklagare i Kalmar. Sara Malmgren, Stockholm, med erfarenhet från att ha skrivit stadgar till studentkårer. Ingrid Freij, aktiv instruktör från Linköping. Elisabeth Lennartsson, LÖ-styrelsen. Ulrika Frisk, LÖ-styrelsen. På Riksstämman den november ska beslut tas om det slutgiltiga stadgeförslaget lottanytt 15

16 Nyköpings lottakår Ung ordförande fixade yngre kår Fakta Sara Wennerström Ålder: 34 år. Bor: I radhus i Oxelösund. Familj: Maken Ola och egna barnen Carolina, 15, Tim, 8, samt bonusbarnen Jennie, 13, och Amanda, 10 år. Yrke: Chefsassistent på ett äldreboende. Lottakarriär: Ordförande i Nyköpings lottakår där hon gick med för 3,5 år sedan. Sambandslotta i armén med extraavtal med hemvärnet. Fritid: Läser gärna deckare och gillar motion i alla dess former. Egenskaper: Rak, envis och målinriktad. Triggas av utmaningar och strapatser. För ett par år sedan kände sig styrelsen för Nyköpings lottakår gammal och ville avgå. Lösningen på problemet blev Sara Wennerström som tillsattes som kårordförande. Idag har Nyköping en helt ny, ung och aktiv styrelse och åtskilliga nya unga lottamedlemmar. SText: Lotta Sellberg Foto: Hasse Sukis Sara är en ung mamma. Trots att hon endast är 34 år är äldsta dottern redan 15 och sonen 8. En dag när barnen började bli stora och hon satt hemma med lite väl mycket fritid, började hon surfa på nätet. Jag skiljde mig från barnens far 2001 och fick barnledigt varannan vecka. Men jag ville fortfarande känna mig behövd och bidra med något vettigt. Eftersom jag alltid velat göra lumpen var steget inte långt att söka sig till Lottorna. Alltså skickade jag in en intresseanmälan via internet. Sara bor i Oxelösund, och i grannkommunen Nyköping fanns en stor lottakår dit hon bjöds in. Medelåldern var dock påfallande hög och behovet av nya unga medlemmar akut. Redan efter något år, våren 2004, blev jag kårchef och fick i uppdrag att hitta en ung och aktiv styrelse. Den gamla styrelsen tyckte att den hade gjort sitt och ville lämna över. Jag har aldrig varit chef tidigare utan har fått växa med uppgiften. Idag är jag faktiskt näst äldst i den nya styrelsen. En värvningskampanj på bibliotek och skolor har också gett resultat. Bara förra året värvade kåren tolv nya medlemmar så Nyköpings lottakår har definitivt fått en nytändning. Synd bara att inte fler hittar hit för Lottorna är en helt underbar organisation. Jag har fått nya vänner över hela landet, från norr till söder, som delar mina intressen. Man svetsas verkligen samman, säger Sara entusiastiskt. Sökte omväxling I det civila har Sara en årslång utbildning som kock. Hon är också utbildad undersköterska och läkarsekreterare med nytt jobb som chefsassistent på ett äldreboende. Med den bakgrunden hade det kanske varit logiskt att Sara blivit sjukvårdslotta eller fältkock, men Sara ville göra något helt annat som omväxling. Idag är hon sambandslotta i armén och har ett extraavtal med hemvärnet för att få fler övningstillfällen. Stabstjänsten passar henne som hand i handske. Jag tycker om att ligga ute i skogen och utsättas för lite strapatser. Det är en utmaning att träffa en ny grupp människor där ingen känner någon sedan tidigare och få hela sambandscentralen att fungera. 16 lottanytt

17 Nyköpings lottakår Nyköpings lottakår Kåren har idag 74 medlemmar varav majoriteten är pensionerade. Men kåren har föryngrats kraftigt på sista tiden, tolv nya lottor rekryterades förra året och runt fem hittills i år. Sara är nu näst äldst i den nya styrelsen. De äldre har eftermiddagsträffar varannan torsdag. De yngre lottorna träffas sista torsdagen varje månad och bjuds på sådant som chokladprovning, kläduppvisning, kryddparty och bowling förutom sedvanlig information. En gång om året ordnar man en prova-på-helg öppen för alla med tältliv och exercis, hinderbana och andra roliga aktiviteter. Givetvis gör man också olika studiebesök. Kårkassan får ett tillskott genom den årliga julmarknaden. För att bättra på ekonomin har man även börjat sälja fryspåsar. Det bästa med Lottorna är gemenskapen och alla dessa fantastiska utbildningar. Inte minst ledarskapsutbildningarna där du får lära dig otroligt mycket om dig själv. Jag trodde till exempel att jag löste konflikter genom att vara rak och kämpa för min sak. Men det visade sig att jag var mer undvikande och kompromissande. Målet är att bli gruppbefäl och få gå UGL, Utveckling av grupp och ledare. Det är en utbildning som bland andra kommunens högsta chefer genomgår så det är verkligen en merit och en förmån att få gå den för de ynka 200 kronorna lottamedlemmar betalar, menar Sara. Har man ingen karriär i yrket kan man klättra i föreningslivet i stället, säger hon och skrattar. Får ihop pusslet Sara har en imponerande energi, trots att hon är omgift och numera har fyra barn som strömmar in och ut ur radhuset i olika omgångar. Maken Ola jobbar skift som stålverksarbetare på SSAB i Oxelösund och har sina två barn hos sig när han är långledig. Men min man är helt underbar för han säger aldrig annat än ja. Han sköter hem, barn och hund och all skjutsning till olika fritidsaktiviteter när jag är borta på kurser. Båda lyckas ändå få tid till en synnerligen aktiv livsstil. De joggar ihop och är målvakter i varsitt korplag i innebandy med allt vad det innebär av matcher och träning. För några år sedan genomförde dessutom Sara Tjejklassikern Tjejvättern med nio mil på cykel, Vansbro tjejsim som är en kilometer motströms i 17-gradigt vatten, milslånga Lidingö tjejlopp och Tjejvasan där större delen av de tre milen gick på ren vilja. Det var vansinnigt egentligen eftersom jag inte tränat ett dugg och faktiskt inte stått på ett par skidor på åratal. Men har jag satt mig för någonting tar jag mig fram på något vis. Jag är otroligt envis! lottanytt 17

18 Lottornas sommar Stort tryck på årets sommar Årets sommarskolor har varit extra lyckade. Flera av sommarkurserna har varit dubbelt så stora som förra året och en sak är klar: Lottorna har gjort en stor insats för att fylla sin del av Lavtalet med hemvärnet. Text: Lotta Sellberg Foto: Magnus Pehrsson Lottornas rekryteringskampanj under våren har lyckats över förväntan. Tillströmningen till årets sommarkurser har varit större än vanligt, bland annat till fältkocks- och stabskurserna. När sommarskolan gick i mål i mitten av augusti hade vissa kurser dubblerat sitt elevantal. 60 personer hade till exempel gått grundkursen till stabstjänst på Revingehed, mot ett drygt 30-tal förra året. Lottorna är stolta över sina sommarskolor. Här är rikslottachefen Elisabeth Falkemo på besök på Berga sommarskola. Vi fick utöka efterhand när vi såg hur många det var som sökte. Resurserna omfördelades i dialog med Försvarsmakten när trycket blev större än förväntat, berättar Mariola Gummesson, utbildningschef hos Lottorna. Eftersom alla som sökte inte kunde beredas plats, kommer nu Lottorna att erbjuda ytterligare en stabsutbildning november Även fältkocksutbildningen i Karlskrona lockade osedvanligt många. Här utökade man till totalt 32 elever sammanlagt. En ny instruktör blev färdig. Sex lottor passade också på att gå en kompletteringsutbildning i förplägnad för att uppdatera sina kunskaper. Nya kunskaper som kommer väl till pass i det nya hemvärnet. Rikshemvärnschefen har nu lovat att förbereda sin organisation på att nyutbildade kvinnor från Lottorna är på väg ut i hemvärnet, säger Mariola. Framför allt är det årets sommarskola i Revingehed som har haft högt tryck på sina utbildningar. Revingeheds elevantal har vuxit från 90 i fjol till 120 i år. Kändes som på riktigt Det är roligt att ha så stora grupper som är ute och övar speciellt nu när bataljonschefer och kompanichefer från det lokala hemvärnet har haft möjlighet att vara med. Det blir ett helt annat liv och känns ännu mer som på riktigt, konstaterar Wivianne Oskarsson, biträdande skolchef på Revingehed. Förutom de olika stabskurserna har Revingehed tagit in ett 40-tal som har gjort minilumpen, åtta som gått gruppbefälsutbildningen (TFU-GB), ett par som blev färdiga instruktörer och fem som gick en kompletteringskurs för stabslottor i hemvärnets underrättelsetjänst. För sommarskolan på Berga i juni var det första gången som man samarbetade 18 lottanytt

19 Årets sommarskolor lockade ovaligt många glada lottor. Lottor som var väldigt nöjda med sina utbildningar och höll uppe humöret i sina uniformer trots stekande sommarhetta. Lottornas sommar Mat är alltid uppskattat! Mat är alltid på riktigt och synnerligen uppskattat, menar Jenny Wegén, som tycker att årets fältkockutbildning i Karlskrona var en fullträff. Text: Lotta Sellberg Foto: Privat skolor med Amfibieregemente 1 och den nya organisationen. Allt gick dock mycket smidigt och skolledningen fick allt tänkbart stöd. För många elever på sommarskolorna är det också första gången som de över huvud taget kommer i närheten av en uniform. För flera av de yngre deltagarna kan en sommarskola dessutom vara först gången hemifrån i en så helt annorlunda miljö. Därför var det kanske inte konstigt att ett par av de yngre deltagarna drabbades av akut hemlängtan och avbröt kursen under veckan. Rookiekursen vänder sig till unga tjejer mellan 15 och 18 år som är nyfikna på Lottorna och vill prova på livet i grönkläder. Och självklart passar det här inte alla, säger Maj Ingels, biträdande skolchef på Berga. Men överlag var det ett jättehärligt gäng med positiva och nyfikna tjejer. Dessutom kunde de ta till sig en order, och det underlättar förstås. Om du visste vad de exercerade, säger hon och skrattar glatt. Rockiekursen i Berga hade 17 deltagare, minilumpen lockade 42 stycken och åtta gick TFU-GB. Karlskrona hade ungefär samma antal rookiesar, Jenny var väl förberedd på vad fältkockutbildningen skulle innebära. Hon har redan tjuvtränat under året som prao i fältköket hos Skärgårdens kompani på västkusten. Utbildningen är uppdelad i två distinkta delar. Första veckan jobbar man i ett skolkök och betar sig igenom hela receptboken. Det är väldigt mycket matlagning av små portioner och otroligt mycket smakande, säger hon. Man lär sig också hur man sätter ihop en näringsriktig måltid och vikten av hygien och kylning av maten i fält. Kunskaper som kom väl till pass under årets rötmånad och värmebölja. Andra veckan delades kursen in i två grupper som lagade mat till ungefär 120 personer var. Då satte eleverna upp ett läger med kokcontainrar, kokkärra, kyl- Jenny gillar sitt uppdrag som fältkock. Mat är alltid uppskattat. Här står hon i en matcontainer under sommarens utbildning i Karlskrona. container och disktält ute på Rosenholms övningsområde där de tältade i tre nätter. Det är ett roligt och glatt gäng som tjötar tillsammans, men jobbigt för det är mycket att göra. Sen ska man vara medveten om att det är en del tunga lyft, men man behöver inte vara kanonstarkt. Alla hjälps ju åt. Kockarna är ofta de som är först på plats i lägret och också de sista att lämna lägret. Köket blir en naturlig samlingsplats under övningen och arbetet känns som en viktig uppgift, säger Jenny Wegén lottanytt 19

20 Lottornas sommar men något färre (ett 30-tal) som gjorde minilumpen. Här flyttades gruppbefälsutbildningen till Revingehed. Både i Karlskrona och på Berga efterlyste eleverna som gick totalförsvarsutbildningen en några dagar längre utbildningstid. En vecka upplevdes som för lite för att hinna smälta och upprepa vissa moment. De var helt enkelt inte mätta och ville ha mer, säger Malin Andersson, skolchef i Karlskrona. Nytt för i år var att vi la in delar av Försvarsmaktens jämställdhetsarbete i rookiekursen och minilumpen, så att vi skapar en ökad medvetenhet om vad som gäller. I policyn ingår bland annat att uppmuntra kvinnor att gå vidare och bli chefer, och det är viktigt att vi också uppmuntrar våra frivilliga att våga ta plats. Vi har också lagt in mer näringslära och hygien på förplägnad, och även i viss mån på de andra kurserna. Många blir förvånade när de får höra hur Intresset för årets sommarskolor var rekordstort. Alla fick inte ens plats på sina sökta utbildningar. Därför anordnas ytterligare en stabsutbildning i höst. Överst till höger: Heléne Rådemar, Lottornas generalsekreterare på besök på Berga tillsammans med Torbjörn Bodström från Försvarsmakten. mycket kroppen behöver bara för att orka stå rakt upp och ner. Att musklerna måste ha mat verkade särskilt förvåna rookiesarna, säger Malin Andersson. Stabskurs gav mersmak Anna-Lisa Forsell fick en kick i somras när hon gick den ovanligt stora stabskursen. Det här gav verkligen mersmak, konstaterar hon. Text: Lotta Sellberg Lottanytt får tag i Anna-Lisa i mitten av juli, bara några dagar efter att den tio dagar långa grundkursen för stabsbiträden i Revingehed är avslutad. Hon är hemma igen i Liden i Medelpad och försöker smälta alla intryck. Bekanta har tjatat på mig länge att jag ska gå med i hemvärnet. De vet att jag gillar att vara i naturen och röra på mig, ligga i tält och fjällvandra. Från mitt jobb som sjuksköterska är jag också van att organisera, prioritera och möta människor i olika situationer. Och de hade rätt, det här passar verkligen mig. Vilken fantastisk gemenskap, säger Anna-Lisa som nu tänker gå med i Sundsvalls Hemvärn och söka vidare till TFU-GB och någon kurs på Älvkarleö kriskommunikation eller stabsfunktion till hösten. På den osedvanligt stora grundkursen fick eleverna lära sig att bygga upp en stab, både praktiskt och teoretiskt, med en avslutande fiktiv krigsövning under två dygn där till och med rikshemvärnschefen Roland Ekenberg dök upp. All heder åt ny teknik, men den gamla metoden med papper och penna fungerar fortfarande. Vi skrev och skickade ordonanser med ordonnanser, gjorde lägeskartor, svarade i telefon och fick översätta chiffrerade meddelanden. Datorer kommer först i nästa steg, berättar Anna-Lisa. Det hon var mest emot till en början var att sitta i växeln. Det var så mycket meddelanden och tåtar hit och dit och väldigt nytt för mig. Men man klarar mer än man tror och kan faktiskt be om hjälp. Vi är ju inte där för att vi kan, utan för att lära. Instruktörerna var också himla duktiga och intresserade, säger Anna- Lisa, och öppna för avsteg i det vanliga programmet i form av museibesök, gymträning och bandvagnsvisning. Över huvud taget tycker hon att det var positivt med alla trevliga människor i blandade åldrar och från hela landet, som aldrig tvekade att ge ett handtag när det behövdes. Jag skulle verkligen rekommendera andra att gå. Det är jättekul och visar verkligen att kvinnor kan! 20 lottanytt

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Fastställda vid sammanträde med FOS 1978-10-10. Syftet med grundsynen är - att ange de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma syn

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Resiliens i en förändrad omvärld

Resiliens i en förändrad omvärld WWW.FORSVARSMAKTE N.SE Resiliens i en förändrad omvärld 2015-03- 27 1 AGENDA Kort presentation inklusive Försvarsmaktens uppgifter Förändrad omvärld och förändrat samhälle hur ser hotbilden ut? Förändrat

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015.

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. samhällsskydd och beredskap 1 (9) Opinioner 2015 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. Konferensdeltagare! De senaste åren

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid seminariet Ledarskap, människosyn och respekt för individen i Stockholm

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid seminariet Ledarskap, människosyn och respekt för individen i Stockholm Anförande av ÖB Håkan Syrén vid seminariet Ledarskap, människosyn och respekt för individen i Stockholm 2005-02-07 Ärade seminariedeltagare! Hjärtligt välkomna till den här diskussionen om Ledarskap, människosyn

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Om det ideella arbetets betydelse

Om det ideella arbetets betydelse Om det ideella arbetets betydelse Vem äger det ideella arbetet? Omfattning av ideellt arbete 1992 2009. Andel (%) av den vuxna befolkningen totalt samt efter kön Män Kvinnor Totalt 1992 52 44 48 1998 53

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Regeringskansliets. medarbetarpolicy

Regeringskansliets. medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer

Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer Bakgrund Sedan Kongressen 2012 har Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige 6 respektive 10 vägledande principer. Principerna som lades fram 2012

Läs mer

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Militär ledningsresurs i Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m)

Militär ledningsresurs i Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m) PM 2006 RI (Dnr 307-3649/2005) Militär ledningsresurs i Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Stockholm 2015-06-17. Ju2015/30/SSK. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm. ju.registrator@regeringskansliet.se

Stockholm 2015-06-17. Ju2015/30/SSK. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm. ju.registrator@regeringskansliet.se 1 Stockholm 2015-06-17 Ju2015/30/SSK Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ju.registrator@regeringskansliet.se Svenska Röda Korsets yttrande över både MSB:s redovisning av regeringsuppdrag om det civila

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Tid 09.30 13.30 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Förbundskansliet, Sundbyberg Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (10) Opinioner 2016 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017 Ers Majestät! Ärade

Läs mer